Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP /M programokhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz"

Átírás

1 Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP /M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező MIKROVÁLLALKOZÁSOK 1 (jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvédek, SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvéd (EVA), szövetkezetek), amelyek a 800/2008/EK rendelet szerint mikrovállalkozásnak minősül. Finanszírozható és támogatható fejlesztések: i. Új, egyenként minimum nettó Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése; ii. Információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Ft értékű hardver beszerzése; iii. Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (Egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével); iv. Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás; A programban nem finanszírozható a fejlesztéshez kapcsolódó működő tőke, forgóeszköz növekménye. Ezt az ügyfél önerőből vagy a Takarékszövetkezet standard és egyedi termékei közül igényelheti. A vissza nem térítendő támogatási programban megszerezhető támogatás mértéke csekély összegű támogatásnak minősül. A finanszírozható projektekhez kapcsolódó hitelek összege: A hitel összege legalább ,- Ft és legfeljebb ,- Ft lehet feltéve, hogy: évi XXXIV. törvény - a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 1. oldal

2 a hitel igénybe vevője a fejlesztési programban sikeres vissza nem térítendő támogatást nyer legalább ,- és legfeljebb ,- Ft értékben 2 ; A 10 millió Ft alatti hitelek esetén az elnyert vissza nem térítendő támogatás nem lehet kevesebb, mint a megítélt hitel összege. A 10 millió Ft feletti hitelek esetén az elnyert vissza nem térítendő támogatásnak ez értéke nem lehet kevesebb mint 10 millió Ft. 3 A fejlesztési projekt teljes elszámolható megvalósulási értékének (Pályázati projektérték) legalább a 10% mértékű önerő igazolása és dokumentumokkal történő igazolt elköltése szükséges, amely nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó egyéb támogatás. A hitel kondíciói: Ügyleti kamat: 8,9%/év Futamidő: maximum 120 hónap (10 év); Rendelkezésre tartási idő: maximum 12 hónap (1 év); Türelmi idő: maximum 24 hónap (2 év); Járulékos díjak és/vagy költségek nagysága 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén ,- Ft. Előtörlesztési díjak: a projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a, a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a. A hitel fedezete: Biztosíték nyújtása minden esetben szükséges, a TKSZ fedezetértékelési szabályzata alapján, elsődlegesen ingatlanfedezetet fogad el. A hitelhez jutás folyamata: 1. Érdeklődés: fiókban/kirendeltségen dolgozó hitelreferens nyújt felvilágosítást a hiteltermékeinkről, illetve segítséget nyújt a hiteligényléshez szükséges nyomtatványok kitöltésében. 2. A támogatás- és hiteligénylés benyújtása: A Takarékszövetkezet honlapjáról (http://www.alsonemeditksz.hu/fooldal) letölthető 2 Példa I.: Ft értékű projekt esetében Ft (10%) saját erő mellett Ft (45%) vissza nem térítendő támogatás és Ft (45%) mikrohitel felvételére van lehetőség. 3 Példa II.: Ft értékű projekt esetében Ft (10%) saját erő mellett Ft (30%) vissza nem térítendő támogatás és Ft (60%) mikrohitel felvételére van lehetőség. 2. oldal

3 dokumentumokat kitöltve, a fiókban/kirendeltségen dolgozó hitelreferense részére kell benyújtani. A dokumentumok teljeskörű benyújtása esetén tekinthető a hiteligénylés benyújtottnak, befogadhatónak. A Kombinált Mikrohitel Program vissza nem térítendő támogatás igénylésére vonatkozó nyomtatványokat az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség oldal Pályázatok (http://www.nfu.hu/doc/2699) menüpont alatt lehet letölteni. A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokat is a Takarékszövetkezeti fiókban/kirendeltségen dolgozó hitelreferense részére kell benyújtani, ahonnan ellenőrzés után továbbításra kerül. 3. A hiteligénylés bírálata: a Takarékszövetkezet központjában történik, amelynek eredményéről a hitelreferense tájékoztatja az ügyfelet írásban. A Kombinált Mikrohitel vissza nem térítendő támogatás részét a pályázati irányító hatóság (MAG Zrt.) bírálja el. 4. Szerződéskötés: A szerződésre - magánokirati formában - a Takarékszövetkezeti fiókban/kirendeltségen kerül sor, amely magánokirat közokiratba foglalására a közjegyző irodájában kerül sor. 5. A Kombinált Mikrohitel esetén szerződéskötésre kizárólag a vissza nem térítendő támogatás megítélése esetén kerül sor. A kölcsönszerződés hatályba lépésének feltétele a Mag Zrt. által is aláírt támogatási szerződés megküldése. A hatálybalépés napja az a nap, amikor a Takarékszövetkezet átveszi a Mag Zrt. által is aláírt támogatási szerződést. 6. Jelzálogjog bejegyzés: Az aláírt és közokiratba foglalt hitelszerződést és az ehhez kapcsolódó jelzálog/zálogszerződést az ügyfél benyújtja az illetékes földhivatalhoz. 7. Biztosítás engedményezés: Az ügyfél a fedezetként felajánlott biztosítékra megkötött biztosítást a Takarékszövetkezetre való engedményezése érdekében eljár az illetékes biztosítójánál. Az engedményezésről kapott dokumentumot az ügyfél eljuttatja a Takarékszövetkezeti irodába/kirendeltségre. Az ügyfél szerződésben vállalt kötelezettsége a biztosítási jogviszony teljes futamidő alatt történő fenntartása. 8. Felhatalmazó levél záradékoltatása: Az ügyfél a Takarékszövetkezet által - a szerződés aláírásakor - az ügyfél rendelkezésére bocsátott felhatalmazó levelet benyújtja záradékolásra a más hitelintézetnél vezetett számlavezető bankjának, amely záradékolt példányt eljuttatja haladéktalanul a Takarékszövetkezet fiókjába/kirendeltségére. 9. Folyósítás: A fent felsorolt feltételek teljesítése, azaz a jelzálogjog bejegyzés megtörténtének a Takarékszövetkezet felé történő igazolása, a biztosítás engedményezése, a záradékolt felhatalmazó levél megléte, illetve a szerződésben kikötött további folyósítási feltételek teljesülése 3. oldal

4 esetén kerül sor a hitelösszeg folyósítására az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszámlájára. 10. Elszámolás: A vissza nem térítendő támogatás és a projekthez kapcsolódó hitelösszeg tekintetében az ügyfél köteles tételesen elszámolni a Takarékszövetkezettel a programban feltüntetett módon. Az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket a kondíciós lista és a kölcsönszerződés tartalmazza. Egyéb fontos tudnivalók: Milyen célokra NEM HASZNÁLHATÓ FEL: A visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; fennálló hitel, pénzügyi lízing finanszírozására; üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzése; a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozása. Milyen projektek NEM TÁMOGAHATÓAK: Mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek; az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányásat, szintetikusszálipar, közúti- vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat; turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése. A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBÓL KIZÁRT felhasználási lehetőségek: Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet HL L sorozat 379/ alapján a Program keretében nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: a halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2006/EK tanácsi rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások; az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lejárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki; 4. oldal

5 exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesül Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások; a nehéz helyzetben lévő vállalkozások [8/2007.(III. 19.) MeHVM rendelet 12. (1) bekezdés j) pont]. A Programból KIZÁRT az a Mikrovállalkozás: amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban; és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); amely a hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette. amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban. 4 A vissza nem térítendő támogatásért kötelező vállalás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%- at. 4 Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén bármely egymást követő három pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. 5. oldal

6 Valamint változatlan formában történő fenntartási kötelezettség a projekt befejezését követő 3. évig. A teljes pályázati dokumentáció elemei: a) a visszatérítendő támogatás vonatkozásában hitelkérelemből, b) a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában Projekt adatlapból, c) valamint a G. fejezet szerint előirt, illetve a TKSZ által saját belső szabályozó dokumentumai alapján - egyedileg előirt egyéb mellékletekből áll. A program időkorlátja: Pályázatokat december 31-ig lehet benyújtani, illetve a program lezártáig. A Projektek területi korlátozása: GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E, F és XII/A. számú mellékleteiben (59. oldal 66. oldal) található településeken megvalósuló beruházások támogathatóak. 6. oldal

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Röviden... 2 Pályázat és hitelkérelem benyújtása... 2 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 3 A támogatás

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A MIKROHITEL CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben