KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM. GOP /M Vissza nem térítendő támogatás Mikrohiteléhez. Termékleírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM. GOP-2011-2.1.1/M Vissza nem térítendő támogatás Mikrohiteléhez. Termékleírás"

Átírás

1 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56) , Fax.: (56) web:www.jnszvfa.hu KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM GOP /M Vissza nem térítendő támogatás Mikrohiteléhez Termékleírás Érvényes: július 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb október 31-ig) Hitelprogram célja A GOP 4.1. intézkedésen belül megvalósított olyan program, amelynek célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a megfelelő mértékben finanszírozható, de hitelképes Mikrovállalkozások számára Közvetítő bevonásával a GOP Konstrukción belül finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve a GOP 4 Prioritás keretében finanszírozott Hitelt együttesen biztosítson. A hitelből támogatható projektek A hitelprogram az alábbi projektekhez használható fel: Új, egyenként minimum nettó ,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése; Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó ,-Ft értékű hardver beszerzése; Információs technológia fejlesztéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése; Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás. A támogatható projektek elszámolható és el nem számolható költségeire vonatkozó előírásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza, amelynek betartását a MAG Zrt. ellenőrzi. A hitelből nem támogatható projektek A Kombinált Mikrohitel (GOP) keretében az alapítvány kizárólag a Támogatható Projektek finanszírozására helyezhet ki hitelt. Különösen NEM helyezhető ki hitel az alábbi célú felhasználásokra: a hiteligénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására fennálló hitel finanszírozására üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a Kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére; a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására, a megkezdettségre vonatkozó részletes előírásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza, amelyek betartását a MAG Zrt. ellenőrzi. A Kombinált Mikrohitel Program (GOP) keretében NEM támogathatók az alábbi projektek: mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek; az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti-, vizi-, légi- és tengeri szállítás ágazat; turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése. Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet HL L sorozat 379/ alapján a Kombinált Mikrohitel

2 Program (GOP) keretében nem részesíthetők Támogatásban az alábbi vállalkozások illtve nem nyújtható az alábbi célú támogatások: halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; az EK szerződés 1. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; az EK szerződés 1. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával, vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: - a támogatás összege a piacon beszerzett, vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, - vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50 %-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki; exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; szállítóeszköz megvásárlása, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében; nehéz helyzetben lévő vállalatok részére {8/2007. (III.19.) Meh HVM rendelet 12 (1) bekezdés j) pont}. Hitelfelvevők köre a) A devizajogszabályok alapján devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozások, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és éves nettó árbevételük (az utolsó lezárt gazdasági év árbevétele, illetve a (b) pontban hivatkozott esetben az adott gazdasági évre vonatkozó üzleti terv szerint) legfeljebb 200 millió Ft. b) Az a) pontban foglaltak nem zárják ki annak lehetőségét, hogy olyan, illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett Mikrovállalkozás is hitelben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését, feltéve, hogy a hitel összegének biztosítékaként a hitelbiztosítékra vonatkozó előírások szerint ingatlanfedezet kerül felajánlásra. c) Az adott naptári évben a Kedvezményezett vállalkozás nem nyújthat be a Kombinált Mikrohitel Program keretében újabb hitelkérelmet/pályázatot és nem részesíthető újabb támogatásban, amennyiben a Kombinált Mikrohitel keretében ugyanazon naptári évben korábban benyújtott hitelkérelme/pályázata alapján már támogatásban részesült. d) Hitelezésből kizártak köre Nem nyújtható hitel olyan Mikrovállalkozás számára: * Amely ellen csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett), * Amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges

3 jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, * Amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, * Amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el, * Amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, * Amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülnek csekély összegű (de minimis) támogatásban. Hitelben részesíthető Projektek megvalósulási helye A program keretében azok a Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, (azaz a támogatás felhasználására) a Magyar Köztársaság területén, a Közép-magyarországi Régión kívül elhelyezkedő nem vidékies településen fekvő székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. sz. melléklete tartalmazza. Hitel összege ,- Ft- tól ,- Ft-ig terjedhet. A hitel kizárólag legalább 1 millió Ft és legfeljebb 4 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásnak, a Kombinált Mikrohitel (GOP) vissza nem térítendő program keretében való megítélésével együtt nyújtható a Kedvezményezett számára! A vissza nem térítendő támogatás, a hitel, illetve a Kedvezményezett által biztosított legalább 10 %-os önerő együttesen képezi a Pályázati Projektértéket. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a Pályázati Projektérték önerővel csökkentett értékének 50 %-a, illetve a hitel összegének 100 %-a lehet. Forint (HUF) A hitel devizaneme Saját erő A Pályázati Projektérték legalább 10 %-a, melynek rendelkezésre állását a hitel igénylésekor igazolni szükséges számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön vagy tőkeemelés formájában. A hitel futamideje Törlesztési idő/lejárat Türelmi idő: legfeljebb 120 hónap legfeljebb 24 hónap

4 Felhasználási és elszámolási határidő: A projekt megvalósítását a projekt megkezdésétől, illetve a hitelszerződés hatálybalépését (ezek közül a későbbit) követő 12 hónapon belül köteles befejezni a Kedvezményezett. A projekt pénzügyi elszámolásának (a záró kifizetési igénylés benyújtásának) határideje: a projekt befejezésétől számított 90 naptári nap. A hitel törlesztése: A hiteltörlesztések (tőke, kamat) havonta esedékesek. A program keretében igénybevett hitel bármikor előtörleszthető, anélkül, hogy az a hitel kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. Hiteldíjak Kamat Késedelmi kamat Tranzakciós díj: fix évi: 7 % a futamidő végéig. Késedelmes fizetés esetén - a lejárt tőke és a meg nem fizetett ügyleti kamat után - késedelmi kamatot kell megfizetni, melynek legnagyobb mértéke megegyezik az ügyleti kamat évi 6 százalékos kamattal növelt összegével. egyszeri Ft (a hitelszerződés létrejötte után fizetendő, tartalmazza a hitel ügyintézésével kapcsolatos valamennyi szolgáltatás díját: helyszíni szemle díja, hitelképesség vizsgálati díj, rendelkezésre tartási díj, kezelési költség) Kezességvállalási díj (csak akkor szükséges, ha a hitelbírálatkor speciális feltételként előírásra kerül) A garantőr szervezet egyedi ajánlata alapján megállapított összeg. A hitelkérelem benyújtásához, valamint a szerződéskötés és a folyósítás feltételeinek fennállásához kapcsolódó költségek az ügyfelet terhelik (pl. igazolások, tulajdoni lap, értékbecslés, közjegyzői okirat stb. költségei) Biztosítékok * Az Alapítvány a fedezetértékelési szabályzata alapján meghatározott mértékű biztosítékot kér, amelynek a hitel futamidejére elegendő biztosítékot kell nyújtania. * Néhány példa a biztosítékra: - forgalomképes ingatlan, amelynek forgalmi értékét értékbecslői szakvéleménnyel, vagy

5 az adó- és értékbizonyítvánnyal kérjük igazolni. - zárolt forint betét, zárolt konvertibilis deviza betét, egyéb értékpapír, - kiegészítő fedezetként ingó, készfizető kezesség. Folyósítás * A folyósítás az ügyfél által benyújtott számlák, vagy azzal egyenértékű számviteli bizonylatok alapján az áfa visszaigénylési jogosultság figyelembevételével maximum 1-3 részletben történik. * A hitel folyósítása a JNSZ VFA által előírt feltételek teljesülése esetén történhet meg, melyek a következők: - A közjegyzői okiratba foglalt kölcsön és biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépett. - Az ügyfél számlavezető bankszámláira vonatkozó azonnali inkasszójog engedményezésre került a JNSZ VFA részére, és ennek JNSZ VFA részére való igazolása megtörtént. - A JNSZ VFA jelzálogjoga a biztosítékként szolgáló ingatlanokra legalább széljegyként az illetékes földhivatalnál rögzítésre került, az azt tartalmazó tulajdoni lap másolatot a JNSZ VFA kézhez vette, és azon a kölcsönkérelemhez mellékelt tulajdoni lap másolathoz képest további kedvezőtlen változás nincs. - A JNSZ VFA zálogjoga a biztosítékként szolgáló ingóságokra a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett zálogjogok országos nyilvántartásába bejegyzésre került és az erről szóló okiratot a JNSZ VFA kézhez vette. - A biztosítékként szolgáló ingatlanokra, illetve ingóságokra - amennyiben a JNSZ VFA előírja - az ügyfél megkötötte a vagyonbiztosítást, melynek kedvezményezettje a hitel visszafizetéséig a JNSZ VFA, és az erről szóló igazolást a JNSZ VFA kézhez vette. - Egyéb fedezet esetén a JNSZ VFA által előírt dokumentumok becsatolása megtörtént. - Az ügyfél számlával, vagy azzal egyenértékű számviteli dokumentummal, valamint számlakivonattal/pénztárbizonylattal igazolta, hogy a saját erőnek megfelelő összeget beruházási hitelcél esetén - a fejlesztéshez felhasználta. - Egyedi esetekben a JNSZ VFA által előírt feltételek teljesültek. Kedvezményes kamatozású kölcsön. Állami támogatás formája, mértéke A támogatás kategóriája: a Kombinált Mikrohitel Program a kedvezményes kamatozás miatt támogatásnak minősül a vonatkozó EK rendeletek alapján. A támogatás kategóriája: D, azaz csekély összegű (de minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/ EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án HL 379 L 5-10 oldal) összhangban lehet nyújtani. A támogatástartalom igazolása: a támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. állítja ki. Igénybevételi lehetőség A Kombinált Mikrohitel Program (GOP) keretében utoljára december 31-én lehet hitelszerződést kötni, illetve a hitelszerződés alapján a Kedvezményezettnek kifizetést teljesíteni.

6 Elérhetőség Részletesebb információkért forduljon a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Mikrohitel Divíziójához. Cím: 5000 Szolnok, József Attila út 83. D épület fsz iroda Tel.: 56/ , 56/ Fax: 56/ web:

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Részletesebben

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 )

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 ) 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Kombinált Mikrohitel (Jelenleg nem igényelhető 1 ) A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3. ) továbbiakban Társaság - az Európai Unió Strukturális Alapjaiból nyújtott

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

Mikrohitel, vissza nem térítendő támogatással(vnt) kombináltan

Mikrohitel, vissza nem térítendő támogatással(vnt) kombináltan Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány (SMVKK) által közvetített: ÚJ Széchenyi Kombinált Mikrohitel (KMH) Mikrohitel, vissza nem térítendő támogatással(vnt) kombináltan

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L I. Nyilatkozat felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi évben az alábbi

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK I. Nyilatkozat Alulírott (vállalkozás):.......... felelős vezetőjeként:.......... büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL EXTRA - PROGRAM általános feltételei (2013_v1.04) Érvényes 2014. október 1-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei (2014_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei (2014_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL JUNIOR - PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. november 17-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A MIKROHITEL CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Röviden... 2 Pályázat és hitelkérelem benyújtása... 2 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 3 A támogatás

Részletesebben