MISKOLC INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MELLÉKLETEK. Miskolc, 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MELLÉKLETEK. Miskolc, 2013."

Átírás

1 MISKOLC INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MELLÉKLETEK Miskolc,

2 Tartalom 1. melléklet: ITS kidolgozásának ütemterve melléklet: Stratégiai tervezés munkacsoportjai ( ) melléklet: Miskolc MJ. Város fejlesztési koncepcióinak, stratégiáinak, programjainak jegyzéke ( ) melléklet: Miskolc geopolitikai helyzete ( ) melléklet: Az OTK városhálózata kivágata melléklet: Miskolci kistérség főbb statisztikai adatai melléklet: Infrastrukturális kapcsolat Miskolc és a funkcionális várostérsége között melléklet: Miskolc MJ. Város elérési ideje B-A-Z megyében ( ) melléklet: Miskolc MJ. Város területrendezési terveinek jegyzéke ( ) melléklet: Országos szerkezeti terv Miskolcra vonatkozó kivágata melléklet: OTRT övezetek Miskolcra vonatkozó kivágatai melléklet: Miskolc funkcionális várostérségében található települések településfejlesztési dokumentumai ( ) melléklet: Miskolc január június 30. között hatályos településfejlesztési döntések bemutatása melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei ( ) melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város megvalósult, valamint megvalósítás alatt álló projektjeinek összefoglaló táblázata melléklet: A Miskolc Holding és tagvállalatainak megvalósult, valamint megvalósítás alatt álló projektjeinek összefoglaló táblázata melléklet: A Miskolc Holding Zrt. nemzetközi projektjei (Nemzetközi finanszírozás) melléklet: Lakónépesség száma (fő) melléklet: Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya melléklet: Lakónépességen belül évesek aránya melléklet: A 15 éves és idősebb népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, 2011 Miskolc MJV melléklet: A 15 éves és idősebb élettársi kapcsolatban élő népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, Miskolc MJV melléklet: A 15 éves és idősebb nők az élve született gyermekek száma, korcsoport és családi állapot szerint, 2011 Miskolc MJV melléklet: Miskolc Lakónépességének alakulása (60 év felettiek) melléklet: Lakónépességen belül 60- x évesek aránya melléklet: A nyugdíjasok számának megoszlása az ellátás típusa alapján (2011. január) melléklet: Népesség megoszlása beszélt nyelvek szerint melléklet: A népesség az előző lakóhely, korcsoport és nemek szerint, Miskolc MJV melléklet: A népesség születési hely, korcsoport és nemek szerint, 2011 Miskolc MJV melléklet: A népesség állampolgárság, korcsoport és nemek szerint, Miskolc MJV

3 31. melléklet: A népesség a nemzetiségi hovatartozást befolyásoló tényezők szerint, Miskolc MJV melléklet: A háztartások, a lakás főbb jellemzői és lakáshasználati jogcím szerint, háztartástípusonként, Miskolc MJV melléklet: A családok családösszetétel, az összes, a 15 évesnél fiatalabb és az eltartott gyermekek száma szerint, Miskolc MJV melléklet: A népesség családi állapot, gazdasági aktivitás és nemek szerint, Miskolc MJV melléklet: A népesség iskolai végzettség, gazdasági aktivitás és nemek szerint, Miskolc MJV melléklet: Népesség gazdasági aktivitása melléklet: A munkanélküliek az utolsó foglalkozás abbahagyása óta eltelt idő, korcsoport, iskolai végzettség és nemek szerint, Miskolc MJV melléklet: 15 évesnél idősebb népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint Miskolcon, 2011 (fő, %) melléklet: Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) melléklet: Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya (%) melléklet: Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül (%) melléklet: Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (fő) melléklet: A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül melléklet: Nyilvántartott álláskeresők száma összesen korcsoportonként Miskolcon ( június) melléklet: A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya Miskolcon ( ) melléklet: Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma Miskolcon ( ) melléklet: A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség, korcsoport és nemek szerint, Miskolc MJV melléklet: A 60 évnél idősebb, valamint a legfeljebb általános iskolai végzettséget vagy felsőfokú végzettséget szerzett lakosok aránya a 18 évnél idősebb lakosság körében melléklet: Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében melléklet: Alacsonyan iskolázott népesség alakulása Miskolcon melléklet: A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint Miskolcon melléklet: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59) belül melléklet: Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a éves népesség körében melléklet: Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül melléklet: A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a 18 évesnél idősebb lakosok körében

4 56. melléklet: A háztartások háztartás-összetétel, a háztartástagok száma, korösszetétel, az időskorú személyek száma, és gazdasági aktivitási összetétel szerint, Miskolc MJV melléklet: Miskolc története melléklet: Miskolc társadalmi élete melléklet: Miskolci legendák melléklet: Népesség nemzetiségi megoszlása melléklet: Nemzetiségi Önkormányzatok Miskolcon melléklet: Miskolc közösségi ernyőszervezetei melléklet: Miskolc egyházi közösségei az alábbi helyszíneken működnek a városban (2012) melléklet: A népesség vallás, felekezet és nemek szerint melléklet: A népesség vallás, felekezet szerint, melléklet: Kulturális, közművelődési feladatokat ellátó társaságok Miskolcon (2013) melléklet: Szakorvosi ellátás melléklet: Kórházi adatok Miskolcon ( ) melléklet: Miskolc MJV Háziorvosi ellátásának fontosabb adatai melléklet: Miskolc egészségügyi ellátó rendszere melléklet: Háziorvosi ellátás adatai Miskolcon ( ) melléklet: Miskolc háziorvosi ellátásának statisztikai adatai melléklet: Néhány jellemző betegség adatai BAZ megyében melléklet: Miskolci Közintézmény-működtető Központ szervezeti felépítése és tevékenysége melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város területén működő oktatási intézmények címe és használati jogcíme ( ) melléklet: Óvodások száma, és az óvodai férőhelyek száma melléklet: Óvodás gyermekek számának változása, Miskolc ( ) melléklet: Óvodai nevelés adatai Miskolcon melléklet: Általános iskolai adatok Miskolcon melléklet: Középiskolai adatok Miskolcon ( ) melléklet: Felsőoktatási adatok ( ) melléklet: A Miskolci Egyetem hallgatói összlétszám alakulása karonkénti bontásban melléklet: Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma a Miskolcon kívüli felsőfokú oktatási intézményekben melléklet: Családsegítés Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága melléklet: Szociális intézmények Miskolcon ( ) melléklet: Szociális szolgáltatások igénybevevőinek átlagos száma (fő) melléklet: Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg (ezer Ft) melléklet: Díjhátralékok típusai és aránya Miskolcon 2012 (felmérési adatok)

5 89. melléklet: Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma Miskolcon melléklet: Gyermekorvosi ellátás adatai Miskolcon ( ) melléklet: Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek általános és középiskolai ellátása Miskolcon (2013) melléklet: A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban melléklet: A 15 évesnél idősebb aktív és nem aktív népesség nemek szerint (2011) melléklet: A népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (2011) melléklet: Nők helyzetét segítő szervezetek Miskolcon melléklet: Szociális alap- és szakosított ellátási központok melléklet: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ által nyújtott szociális alap és szakosított ellátások melléklet: Akkreditált munkáltatók és kapacitásuk Miskolcon melléklet: Bűncselekmények és balesetek adatai Miskolcon (2011) melléklet: Regisztrált társas vállalkozások száma, aránya Miskolcon (2011) melléklet: Kutatóhelyek száma (db) melléklet: K+F létszám (fő) melléklet: K+F helyek ráfordításai (millió Ft) ( ) melléklet: Lakások száma Miskolcon ( ) melléklet: Lakásállomány adatai Miskolcon (2013) melléklet: Lakásállomány (db) melléklet: Alacsony komfort fokozatú lakások aránya melléklet: A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül melléklet: Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül melléklet: Lakásállomány adatok Miskolcon és a szomszédos településeken (2011) melléklet: Miskolc MJV Forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen ingatlanállománya ( ) melléklet: Miskolc MJV forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen ingatlanállománya ( ) melléklet: Üzleti vagyon Repülőtér melléklet: Önkormányzati gazdálkodás folyó áron (hitelekkel együtt), melléklet: Önkormányzati gazdálkodás reálértéken, Miskolc ( ) táblázat: Önkormányzati bevételek megoszlása melléklet: Egy lakosra jutó helyi adó bevételek 2001-es bázison (Ft) melléklet: Egy lakosra jutó iparűzési adó bevételek 2001-es bázison (Ft) melléklet: Miskolc MJV, Miskolc Holdig és MVF Kft. szervezeti felépítése melléklet: Miskolci vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programja melléklet: Munkahelyteremtő beruházások Miskolcon melléklet: Gazdaságfejlesztési Operatív Program megítélt támogatásai az Új Széchenyi terv keretében Miskolcon (2013. szeptember)

6 123. melléklet: Észak-Magyarországi Operatív Program megítélt támogatásai az Új Széchenyi terv keretében Miskolcon (2013. szeptember) melléklet: Miskolc és Miskolc Holding Zrt. foglalkoztatotti létszáma melléklet: A lakott lakások tulajdonjelleg, komfortosság, használati jogcím, lakásalapterület, felszereltség, fűtési mód és falazat szerint, Miskolc MJV melléklet: A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint melléklet: A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint melléklet: A KLIK december 31-én beolvadással megszűnt jogelődjei melléklet: Miskolc MJV intézmények bevételei kiadásai melléklet: Energiafogyasztás adatai Miskolcon ( ) melléklet: Távhőtermelő egységek Miskolcon melléklet: A évi napkollektoros rendszert alkalmazó panelfelújítási pályázatok energia megtakarításáról melléklet: Rendszeres szemétgyűjtésbe bevont lakások száma melléklet: Településszerkezeti Terv vizsgálati tervlapjai melléklet: Településszerkezeti Terv tervlapjai Magassági adatok melléklet: Felszínborítottság és védett területek Miskolcon (2011) meléklet: Védett természeti területek Miskolcon melléklet: Miskolc Aggteleki Nemzeti Park működési területére eső része melléklet: Védett természeti területek Miskolcon melléklet: Bükki Nemzeti Park és az Ökológiai Intézet által kidolgozott koncepció szerinti lehatárolás melléklet: Zöldfelületi problémák Miskolcon melléklet: Településszerkezeti Terv területfelhasználási mérlegének aktualizált adatai melléklet: Beépítésre szánt és nem szánt területek elhelyezkedése Miskolcon (2013) melléklet: Barnamezős területek elhelyezkedése Miskolcon melléklet: Miskolc társadalmi-urbanisztikai konfliktussal terhelt térségei melléklet: Miskolc telekstruktúrája (2013) melléklet: Településszerkezet történeti kialakulása melléklet: Miskolc jelentős lakótelepeinek képei melléklet: Miskolc kiemelt régészeti helyei melléklet: Miskolc helyi karaktervédelem alatt álló területei melléklet: Miskolc helyi városképi védelem alatt álló területei melléklet: Miskolc helyi településszerkezeti védelem alatt álló területei melléklet: Miskolc helyileg védett egyedi épített értékei melléklet: Műemlékek Miskolcon melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város műemlékeinek listája ( ) melléklet: Konfliktussal terhelt területek - Konfliktustérkép melléklet: 2004-ben jóváhagyott közlekedésfejlesztési koncepció alapján épült létesítmények

7 158. melléklet: Miskolc díszburkolattal ellátott területei melléklet: melléklet: Nappali autóbusz viszonylatok Miskolcon (2013) melléklet: Megállóhelyi lefedettség Miskolcon (2013) melléklet: Tömegközlekedési jegyek, bérletek alakulása Miskolcon melléklet: Volánbuszok járatszáma a Miskolc környéki településeken melléklet: Miskolc kerékpárútjai melléklet: Kerékpárut-hálózat melléklet: táblázat: Miskolci mélygarázsok adatai melléklet: Miskolci közlekedési csomópontok melléklet: Közüzemi ívóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma melléklet: Víz, szennyvíz közműadatok összefoglaló táblázata melléklet: Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások száma melléklet: Miskolc szennyvízellátási és közcsatorna hálózati adatai ( ) melléklet: Miskolc vezetékrendezési programja ( ) melléklet: Vezetékes hírközlési hálózattal rendelkező szervezetek Miskolcon (2013) melléklet: Miskolcon működő hírközlési helyszínek melléklet: Telenor Miskolc területén üzemelő mobil távközlési állomásainak listája melléklet: Miskolc MJV zajtérképe (2013) melléklet: Alábányászott területek, barlangok és pincék területei Miskolcon melléklet: Klímaövezetek és jellemző szélmozgások Miskolcon melléklet: Felhasznált irodalom jegyzéke

8 1. 1. melléklet: ITS kidolgozásának ütemterve Sorszám Feladat Megvalósítás időtartama 1. Közbeszerzési kiírás elkészítése Forrás: saját szerkesztés Közbeszerzés elbírálása, szerződéskötés Helyzetvizsgálat I. regionális workshop Szakértői városlátogatás I Tervezés (koncepció és ITS) II. regionális workshop III. regionális workshop PR + kommunikáció Szakértői városlátogatás II Projekt beadás Projekt értékelés Projekt véglegesítés

9 2. melléklet: Stratégiai tervezés munkacsoportjai ( ) Munkacsoport Szervezet Név Beosztás PROJEKT IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG Miskolc MJV Kiss Gábor alpolgármester BAZ megye Önkormányzat -Területfejlesztési Osztály Török Zoltán osztályvezető Miskolci Városfejlesztési Kft Lengyel Katalin ügyvezető MMJV- Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Bene Zsuzsa stratégiai referens MMJV- Stratégiai Osztály Pásztor Edina osztályvezető Robert Bosch Energy and Body Systems KFt. Nagy Gábor projektmenedzser Miskolci Városfejlesztési Kft Fabók Ágnes projekt asszisztens KÖZLEKEDÉS MMJV-Városfejlesztési és üzemeltetési Főosztály Pintér Zoltán főosztályvezető Miskolci Városfejlesztési Kft Kéri Zoltán főmérnök Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Devecz Miklós vezérigazgató Magyar Közút Zrt. - BAZ megyei Igazgatóság Szilvai József Attila BAZ megyei igazgató Magyar Államvasutak Zrt.- Miskolci Területi Igazgatóság Borsod Volán Zrt. Kerékpáros Miskolc Egyesület Pohubi Ágnes megyei titkár Sárközi György Kunhalmi Zoltán vezérigazgató elnök Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. Küss Zoltán projektmenedzser HUMÁN Miskolci Egyetem- Vezetéstudományi Intézet Veresné Dr. Somosi Mariann intézetigazgató EGÉSZSÉGÜGY MMJV Dr. Kriza Ákos polgármester MMJV- Egészségügyi és Szociális Osztály dr. Miskolci Róbert osztályvezető helyettes 9

10 Munkacsoport Szervezet Név Beosztás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Dr. Felszeghi Sára Dr. Csiba Gábor országos szakfelügyelő főorvos főigazgató OKTATÁS MMJV Kiss Gábor alpolgármester Miskolci Egyetem Kelemen Katalin Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató BAZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara Németh Zsolt szakképzési vezető Türr István Képző és Kutató Intézet Bojtos Zoltán igazgató MMJV- Humán Főosztály Papp Zsolt főosztályvezető KULTÚRA Miskolci Nemzeti Színház Kiss Csaba igazgató SPORT Miskolc MJV- Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály Herman Ottó Múzeum Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. MMJV- Kulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing Osztály Miskolci Sport Centrum Némedi Varga Zoltán Kákóczki András Draskóczy Imre Zs. Papp Ferenc Dr. Pusztai Tamás osztályvezetőhelyettes múzeumigazgató tankerületi igazgató osztályvezető ügyvezető Miskolc Holding Zrt. Vécsi György igazgatósági elnök Miskolci Szabadidő Központ Egri István igazgató Miskolci Városi Sportiskola Szabó László ügyvezető GAZDASÁG-FEJLESZTÉS Miskolc Holding Zrt. Vécsi György igazgatósági elnök Durányik Nóra Miskolc Holding Zrt. MMJV Pfliegler Péter alpolgármester BAZ megyei Kereskedelmi és Iparkamara Bihall Tamás elnök HITA Juhász Nóra megyei képviselő 10

11 Munkacsoport Szervezet Név Beosztás Evosoft KFt. (Informatikai Klaszter tagja) Robert Bosch Energy and Body Systems KFt. Miskolci Egyetem- Világ és Regionális Gazdaságtani Intézet Sáfrány Gábor Nagy Gábor Prof.Dr. Kocziszky György ügyvezető dékán Miskolci Egyetem- Innováció és Technológia Menedzsment Tanszék Dr. Szakály Dezső tankszékvezető Miskolci Idegenforgalmi Marketing Kft. Nagy Júlia ügyvezető FELZÁRKÓZTATÁS, SZE- GÉNYSÉG ELLENI KÜZDE- LEM Miskolci Egyetem- BTK- Szociológiai Intézet Miskolci Családsegítő Szolgálat MMJV- Egészségügyi és Szociális Osztály Dr. Szabó- Tóth Kinga intézetigazgató Földessy Judit igazgató dr. Miskolci Róbert osztályvezetőhelyettes MMJV Takács Gábor társadalmi felzárkózási referens Türr István Képző és Kutató Intézet Bojtos Zoltán igazgató BAZ megyei Munkaügyi Központ Lórántné Orosz Edit igazgató ENERGIA- HATÉKONYSÁG, MEG- ÚJULÓ ENERGIA- FORRÁSOK Miskolc Holding Zrt. Vécsi György igazgatósági elnök Miskolci Hőszolgáltató Kft. Barna Gergő Miskolci Hőszolgáltató Kft. Kókai Péter Miskolci Hőszolgáltató Kft. Nyíri László ügyvezető Miskolci Vízmű Kft. Üszögh Lajos ügyvezető Ökológiai Intézet Alapítvány Dr. Gyulai Iván igazgató Miskolci Egyetem- Anyagtudományi Kar- Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Dr. Palotás Árpád Bence tanszékvezető Green City Mozgalom Somorjai - Tamássy Zsolt ügyvezető Green City Mozgalom Bieber István ügyvezető Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Szélyes Domokos ügyvezető 11

12 Munkacsoport Szervezet Név Beosztás Miskolc MJV- Beruházási és Városüzemeltetési Osztály Nagy Dezső környezetvédelmi referens INTÉZMÉNYI KAPACITÁ- SOK FEJLESZTÉSE, HATÉ- KONY KÖZIGAZGATÁS VÁROS-ÉPÍTÉSZET, VÁ- ROSRÉSZI FEJLESZTÉSEK MMJV- Jegyzői Kabinet Dr. Batta Angéla aljegyző Miskolci Járási Hivatal dr. Péter Adél hivatalvezető helyettes MMJV- Önkormányzati Rendészet Vincze Csaba megbízott vezető MMJV- Polgármesteri Kabinet Dr. Vassné Papp Nóra közbiztonsági és közrendvédelmi referens Miskolci Rendőrkapitányság Dr. Bogyay Ferenc rendőrfőkapitány Mirend Sec. Dr. Seres András ügyvezető MMJV- Főépítészi Főosztály Rostás László főépítész MMJV- Városfejlesztési és -Rendezési Osztály Szőke László osztályvezető Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Szélyes Domokos ügyvezető Városszépítő Egyesület Galambos Gábor elnök Magyar Építész Kamara- Miskolc Rudolf Mihály elnök Miskolci Városfejlesztési Kft. Pásztor Attila projektmenedzser 12

13 3. melléklet: Miskolc MJ. Város fejlesztési koncepcióinak, stratégiáinak, programjainak jegyzéke ( ) [1.] Miskolc 2000, Városfejlesztési stratégia kidolgozásának programja; Készítette: Continental Trust és Starter Incubator Kft., Miskolc, július. [2.] Miskolc Megyei Jogú Város szociális stratégiája; CONSULTING-SZENZOR Marketing- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.; Miskolc, [3.] Miskolc MJ. Város oktatási, kulturális, sport stratégiájának kivonata; i.sz., Miskolc, [4.] Miskolc Megyei Jogú Város Fejlesztési Programja, ; Consulting - Szenzor Kft.; Miskolc, [5.] Miskolci Megyei Jogú Város középtávú fejlesztési stratégiája; i.sz.; Miskolc, [6.] Javaslat Miskolc Város kulturális stratégiájára; Készítette: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Vendégforgalmi Osztály; Miskolc, szeptember. [7.] Miskolc Megyei Jogú Város közötti időszakra vonatkozó városfejlesztési stratégiája és operatív programjai; Készítette: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított dokumentumok felhasználásával a Miskolci Egyetem, Miskolc, február. [8.] Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program ( ); HBH Euroconsulting Kft. RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Kht.; Budapest Miskolc, október. [9.] Miskolc Fejlesztési Pólus TECHNOPOLISZ alkalmazott high - tech ipari megoldások, Fejlesztési Pólus Stratégia; Miskolci Egyetem, Nemzeti Fejlesztési Hivatal támogatásával, Miskolc, [10.] Miskolc-Tapolca Turisztikai Fejlesztési Koncepciója; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából készítette: Econo Consult, Miskolc, [11.] Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia, I-III. kötet; Vital Pro Kft RPE Kht, Miskolc, [12.] Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia, Belváros, Előzetes Akcióterületi Terv; Vital Pro Kft RPE Kht, Miskolc,

14 [13.] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti Gazdasági Programja; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, Miskolc, [14.] Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc város közigazgatási területére Miskolc stratégiai zajtérképének Műszaki dokumentációja; Geoview Systems Kft., Geodézia és Térképészeti Zrt., Vibrocomp Kft.; Miskolc, szeptember. [15.] Miskolc Megyei Jogú Város Sportkoncepciója ; összeállította: Dr. Zsiga Marcell, Kiss Gábor, Farkasné Hadházi Ildikó, Dr. Szabó Brigitta, Diczházi Mónika, Zsíros Zsófia, Szélyes Domokos, Lengyel Zsolt, Szabó László; Miskolc, [16.] Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája; Miskolc Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolc, december [17.] Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja ( ); összeállította: Kiss Gábor alpolgármester; Papp Zsolt - Humán Főosztály főosztályvezető; Dr. Szekanecz Noémi Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezető; Dr. Miskolci Róbert Egészségügyi és Szociális Osztály osztályvezető helyettes; Zimán Edvin esélyegyenlőségi és fogyatékos ügyi referens; Miskolc, [18.] Összefoglaló munkaanyag, és mellékletei, A Borsod 2050 című tanulmánykiállításhoz kapcsolódó műhelybeszélgetésekről; Miskolc MJ. Város, [19.] Háttértanulmány Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez; Miskolc, [20.] Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia, I-III. kötet; Vital Pro Kft RPE Kht, Miskolc,

15 4. melléklet: Miskolc geopolitikai helyzete ( ) Forrás: Miskolc MJV 15

16 5. melléklet: Az OTK városhálózata kivágata Forrás: Nemzeti fejlesztés 2020 OTK vitaanyag 16

17 6. melléklet: Miskolci kistérség főbb statisztikai adatai település település területe 2011 (ha) részesedés a megye területéből részesedés az ország területéből állandó népesség száma (fő) részesedés a megye lakosságából részesedés az ország lakosságából 1. Alsózsolca ,359% 0,028% ,838% 0,059% 2. Arnót ,242% 0,019% ,364% 0,026% 3. Berzék ,146% 0,011% ,145% 0,010% 4. Bőcs ,336% 0,026% ,407% 0,029% 5. Bükkaranyos ,362% 0,028% ,216% 0,015% 6. Bükkszentkereszt ,372% 0,029% ,173% 0,012% 7. Emőd ,681% 0,053% ,739% 0,052% 8. Felsőzsolca ,224% 0,017% ,991% 0,070% 9. Gesztely ,398% 0,031% ,409% 0,029% 10. Harsány ,504% 0,039% ,296% 0,021% 11. Hernádkak ,150% 0,012% ,245% 0,017% 12. Hernádnémeti ,397% 0,031% ,520% 0,037% 13. Kisgyőr ,981% 0,076% ,240% 0,017% 14. Kistokaj 976 0,135% 0,010% ,305% 0,021% 15. Kondó ,271% 0,021% 633 0,089% 0,006% 16. Köröm 834 0,115% 0,009% ,204% 0,014% 17. Mályi ,156% 0,012% ,614% 0,043% 18. Miskolc ,265% 0,254% ,607% 1,662% 19. Nyékládháza ,340% 0,027% ,724% 0,051% 20. Onga ,435% 0,034% ,692% 0,049% 21. Ónod ,245% 0,019% ,352% 0,025% 22. Parasznya ,231% 0,018% ,176% 0,012% 23. Radostyán 810 0,112% 0,009% 640 0,090% 0,006% 24. Répáshuta ,232% 0,018% 500 0,070% 0,005% 25. Sajóbábony ,185% 0,014% ,409% 0,029% 26. Sajóecseg 794 0,110% 0,009% ,153% 0,011% 27. Sajóhídvég ,185% 0,014% ,156% 0,011% 28. Sajókápolna ,145% 0,011% 415 0,058% 0,004% 29. Sajókeresztúr ,226% 0,018% ,227% 0,016% 30. Sajólád ,175% 0,014% ,436% 0,031% 31. Sajólászlófalva 662 0,091% 0,007% 463 0,065% 0,005% 32. Sajópálfala 711 0,098% 0,008% 774 0,109% 0,008% 33. Sajópetri 928 0,128% 0,010% ,224% 0,016% 34. Sajósenye 847 0,117% 0,009% 440 0,062% 0,004% 35. Sajóvámos ,431% 0,034% ,312% 0,022% 17

18 település település területe 2011 (ha) részesedés a megye területéből részesedés az ország területéből állandó népesség száma (fő) részesedés a megye lakosságából részesedés az ország lakosságából 36. Sóstófalva 728 0,100% 0,008% 282 0,040% 0,003% 37. Szirmabesenyő ,217% 0,017% ,630% 0,044% 38. Újcsanálos ,168% 0,013% 909 0,128% 0,009% 39. Varbó ,357% 0,028% ,165% 0,012% összesen ,423% 1,046% ,681% 2,511% Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés 18

19 7. melléklet: Infrastrukturális kapcsolat Miskolc és a funkcionális várostérsége között Település megnevezése Közlekedés Közút Vasút Hulladék Víz Szennyvíz Alsózsolca X X X Arnót X X Berzék X Bőcs X X Bükkaranyos X X Bükkszentkereszt X X X X Emőd X X X Felsőzsolca X X X X Gesztely X Harsány X X Hernádkak X Hernádnémeti X X X Kisgyőr X 19 Energia (villamos, geotermikus) Kistokaj X X X X Kondó Köröm X X Mályi X X X Nyékládháza X X X X X Onga X X Ónod X X Parasznya Radostyán X X Répáshuta X X X Sajóbábony X Sajóecseg X X Sajóhídvég X X Sajókápolna Sajókeresztúr X X Sajólád Sajólászlófalva X X X Sajópálfala X X Sajópetri X X

20 Település megnevezése Közlekedés Közút Vasút Hulladék Víz Szennyvíz Energia (villamos, geotermikus) Sajósenye X Sajóvámos X Sóstófalva X Szirmabesenyő X X X X Újcsanálos Varbó Forrás: saját szerkesztés X X 20

21 8. melléklet: Miskolc MJ. Város elérési ideje B-A-Z megyében ( ) 0-20 perc perc perc perc Miskolc Kisgyőr Bekecs Felsővadász Felsőzsolca Varbó Léh Jákfalva Arnót Radostyán Tiszaújváros Lak Szirmabesenyő Sajókápolna Hejőkürt Tiszakeszi Sajókeresztúr Újcsanálos Hernádkércs Dédestapolcsány Kistokaj Alacska Köröm Egerlövő Mályi Aszaló Mezőkeresztes Encs Onga Berente Mezőnagymihály Fancsal Sajóecseg Borsodszirák Mezőnyárád Rátka Alsózsolca Hejőszalonta Nemesbikk Rudabánya Sajóbábony Kondó Rudolftelep Sajóvelezd Sajópálfala Sajólászlófalva Taktaszada Szentistván Sajópetri Sóstófalva Izsófalva Abaújszolnok Sajóvámos Ziliz Legyesbénye Abod Gesztely Alsóvadász Mezőcsát Baktakék Hernádkak Bőcs Nagykinizs Bánhorváti Bükkaranyos Emőd Balajt Felsőkelecsény Sajólád Sajószöged Damak Golop Sajósenye Alsódobsza Ináncs Hernádbűd Sajószentpéter Vatta Monaj Nyésta Boldva Berzék Oszlár Szendrő Harsány Múcsony Rásonysápberencs Tardona Muhi Szakáld Sajóivánka Ároktő Nyékládháza Edelény Szentistvánbaksa Bogács Szikszó Halmaj Szerencs Cserépváralja Bükkszentkereszt Nyomár Tibolddaróc Dövény Hernádnémeti Sajóörös Felsődobsza Gadna Parasznya Borsodgeszt Gelej Mád Hejőkeresztúr Kázsmárk Girincs Abaújszántó Nagycsécs Tiszalúc Kurityán Bodrogkisfalud Ónod Bükkábrány Ládbesenyő Gibárt Hangács Sajókaza Méra Hejőbába Sály Putnok Kazincbarcika Szendrőlád Szakácsi Megyaszó Taktakenéz Szalaszend Sajóhidvég Vadna Taktabáj Taktaharkány Kesznyéten Zubogy Csincse Kupa Abaújlak Csobád Tiszapalkonya Borsodivánka Hejőpapi Forró Irota Homrogd Kiscsécs Tállya Igrici Ormosbánya Tarcal Kiskinizs Tomor Bodrogkeresztúr Répáshuta Detek Nekézseny Szuhakálló Hegymeg Novajidrány 21

22 0-20 perc perc perc perc Hernádszentandrás Szuhogy Mályinka Abaújkér Tiszatarján Alsógagy Cserépfalu Alsószuha Felsőnyárád Felsőtelekes Kács Galvács Mezőkövesd Sajómercse Mezőzombor Csobaj Monok Gagyapáti Nagybarca Garadna Selyeb Szalonna Beret Szegi Bükkzsérc Ragály Dubicsány Szomolya Pere Prügy Sajógalgóc Tard Forrás: saját szerkesztés 50 perc feletti elérési idő szükséges Alsótelekes, Felsőgagy, Fulókércs, Gagyvendégi, Hernádvécse, Négyes, Serényfalva, Zádorfalva, Abaújalpár, Bánréve, Fáj, Hét, Kánó, Királd,Szegilong, Tiszadorogma, Tiszatardos, Csokvaomány, Gagybátor, Martonyi, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Borsodbóta, Csenyéte, Égerszög, Hernádcéce, Lénárddaróc, Olaszliszka, Sajópüspöki, Sáta, Szőlősardó, Teresztenye, Trizs, Imola, Kelemér, Meszes, Perkupa, Pusztaradvány, Szuhafő, Tiszavalk, Tokaj, Vilmány, Bükkmogyorósd, Erdőbénye, Gömörszőlős, Hernádpetri, Hernádszurdok, Korlát, Sima, Szemere, Tiszabábolna, Tiszaladány, Uppony, Csernely, Krasznokvajda, Litka, Vámosújfalu, Arka, Fony, Hidasnémeti, Sajónémeti, Varbóc, Büttös, Göncruszka, Hejce, Tolcsva, Aggtelek, Háromhuta, Perecse, Szin, Szögliget, Baskó, Rakacaszend, Sárazsadány, Szászfa, Tornyosnémeti, Bodrogolaszi, Bódvaszilas, Gönc, Bódvarákó, Farkaslyuk, Kány, Mogyoróska, Szinpetri, Erdőhorváti, Keresztéte, Pamlény, Regéc, Komjáti, Rakaca, Jósvafő, Ózd, Hangony, Nyíri, Tornanádaska, Hercegkút, Tornakápolna, Abaújvár, Bódvalenke, Járdánháza, Komlóska, Sárospatak, Tornaszentandrás, Viszló, Makkoshotyka, Debréte, Hidvégardó, Kéked, Pányok, Telkibánya, Becskeháza, Tornaszentjakab, Arló, Tornabarakony, Vajdácska, Borsodnádasd, Sátoraljaújhely, Borsodszentgyörgy, Hollóháza, Alsóberecki, Bózsva, Karos, Felsőberecki, Kissikátor, Bodroghalom, Domaháza, Füzérkomlós, Györgytarló, Pálháza, Alsóregmec, Füzérradvány, Kenézlő, Tiszacsermely, Tiszakarád, Karcsa, Kishuta, Mikóháza, Filkeháza, Füzér, Kovácsvágás, Pusztafalu, Felsőregmec, Füzérkajata, Nagyhuta, Viss, Vágáshuta, Vilyvitány, Zalkod, Pácin, Cigánd, Nagyrozvágy, Kisrozvágy, Ricse, Semjén, Lácacséke, Révleányvár, Dámóc és Zemplénagárd településekhez. 22

23 9. melléklet: Miskolc MJ. Város területrendezési terveinek jegyzéke ( ) [1.] Miskolc Megyei Jogú Város közötti időszakra vonatkozó városfejlesztési stratégiája és operatív programjai; Készítette: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított dokumentumok felhasználásával a Miskolci Egyetem, Miskolc, február. [2.] Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve; Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.; Miskolc, február. [3.] Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve; Műépítész Építészeti Tervezőiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.; Miskolc, július. 23

24 10. melléklet: Országos szerkezeti terv Miskolcra vonatkozó kivágata Forrás: OTrT Jelölések: kiemelt jelentőségű vizi építmény; országos kerékpárút törzsvonal eleme; egyéb országos törzshálózati vasúti pálya; 10 millió m 3 -t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározási fejlesztési lehetőség 24

25 11. melléklet: OTRT övezetek Miskolcra vonatkozó kivágatai KIEMELT FONTOSSÁGÚ HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE MISKOLCRA VONATKOZÓ KIVÁGATA Forrás: OTRT KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE MISKOLCRA VONATKOZÓ KIVÁGATA Forrás: OTRT 25

26 KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE MISKOLCRA VONATKOZÓ KIVÁGATA Forrás: OTRT ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE MISKOLCRA VONATKOZÓ KIVÁGATA Forrás: OTRT 26

27 ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE MISKOLCRA VONATKOZÓ KIVÁGATA Forrás: OTRT TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE MISKOLCRA VONATKOZÓ KIVÁGATA Forrás: OTRT 27

28 12. melléklet: Miskolc funkcionális várostérségében található települések településfejlesztési dokumentumai ( ) Település megnevezése Elfogadás időpontja/érvényessége 28 Miskolc érintettsége Felsőzsolca október Felsőzsolca város területén a tervezett funkciók beavatkozási területe olyan nagymértékű, melynek jogi következményeit az igazgatási területek rendezését csak a későbbiek során kialakítandó helyzetnek megfelelően lehet rendezni. A területhasználat változása a jelenleg miskolci közigazgatási területeket is érinti. A belterületi határ módosításának tárgyát képezi a tervezett városkapu (településközpont vegyes terület), melyet szintén Miskolc város közigazgatási területéből szükséges átcsatolni. Arnót október Nincs A hálózati infrastruktúra területei fejezetben Szirmabesenyő január a) Közlekedési területek hierarchiája és szabályozása részben Tervezett elkerülő út (M sz. főút összekötés) Miskolc közigazgatási területén kerül tervezésre Sajókeresztúr Kistokaj , módosítás szeptember Mályi 2008 Nincs Alsózsolca 2005.május 13. Nincs Sajóbábony VAN Sajópetri VAN Településszerkezeti terv Bükkaranyos Nincs Településfejlesztési koncepció A jelenleg érvényes 22/2004 (XII. 22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott település fejlesztési, település- Nyékládháza Nincs szerkezeti terv és helyi építési szabályzat. Varbó VAN Parasznya VAN Radostyán VAN Sajólászlófalva 2004 Nincs Településszerkezeti terv Kisgyőr Településfejlesztési terv A településrendezési eszközök között Miskolccal való együttműködés lehetősége kerül említésre. (oktatási, lakókörnyezeti kapcsolat, gazdasági kapcsolat BÉM terület, vasúti szállítás és jó közúti szállítás lehetősége) A települést érinti a Miskolcot Tiszaújvárossal összekötő térségi kerékpárút nyomvonala. A Településszerkezeti tervben szerepel a Kisgyőr - Miskolc-Tapolca integrált erdőgazdasági és kerékpárút tervezett létesítése.

29 Település megnevezése Elfogadás időpontja/érvényessége Miskolc érintettsége Bükkszentkereszt október Nincs Répáshuta kerékpárutat tervez a Szelete, Subalyuk Balla István barlangok érintésével, egy napos kerékpártúrák céljából Miskolc Répáshuta Répáshuta 2008 között. A község külterületének jelentős része bányatelek - ezt a településszerkezeti terv tartalmazza - még a rendszerváltást megelőző bányaművelés következtében, amely bányatelek Varbón keresztül érintheti Miskolc-Lyukóbánya területét Kondó is. A bányatelek jelleg megszüntetésével kapcsolatos feladatokat a bányakapitányság megkezdte. A településszerkezeti terv ugyancsak tartalmazza a Miskolc-Lyukóbánya felé tartó drótkötélpályát. Sajókápolna január Nincs Sajóecseg Sajókápolna január Nincs Sajóvámos község Településszerkezeti terve a 19/2003. (VI.24.) ÖT. határozatával Sajóvámos került elfogadásra. A komplex rendezési tervet Nincs szeptember 23.-án fogadták el. Sajópálfala 2010 Nincs Onga Nincs Sóstófalva Nincs Újcsalános Nincs Gesztely Nincs Hernádkak Nincs Hernádnémeti Nincs Gesztely Nincs Bőcs Nincs Berzék Nincs 2004., elfogadva 73/2005. Sajóhidvég Nincs (XII.08.) számú Határozattal Köröm Forrás: Települések önkormányzatai 29

30 30

31 13. melléklet: Miskolc január június 30. között hatályos településfejlesztési döntések bemutatása Sorsz Dátum Határozat száma Tárgy március 6-ai ülés március 6-ai ülés május 22-i ülés május 22-i ülés III-11/13.186/2008 III-12/13.187/2008 Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására kiírt pályázat meghirdetése, a pályázati döntések hatáskörének átruházása, a támogatási keretösszeg biztosítása. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújítása, korszerűsítése tárgyában kiírt pályázat meghirdetéséről, a pályázati döntések hatáskörének átruházásáról, a támogatási keretösszeg biztosításáról. V-65/13.447/2008. Miskolc-Tapolca fejlesztési koncepciója. V-66/13.448/2008. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése június 26-i ülés VI- 94/13.536/2008. Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása június 26-i ülés VI- 97/13.541/2008. Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája június 26-i ülés VI- 100/13.545/2008. Azonnali intézkedési terv elfogadása Miskolctapolca vonatkozásában június 26-i ülés VI- 118/13.563/2008. Dayka G. utca meghosszabbítási és szélesítési munkáinak kistérségek központi településeinek közlekedés-fejlesztése című pályázat benyújtása és az önrész biztosítása szeptember 18-i ülés VII- 151/13.715/2008. Iparosított technológiájú épületek energiatakarékos felújításnak támogatási rendszeréhez kötődő, a évi pályázathoz biztosított támogatási keret növelése szeptember 18-i ülés VII- 170/13.750/2008. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése október 16-i ülés VIII-178/ /2008. Diósgyőri vár-lillafüred közötti fejlesztési terület turizmusfejlesztési koncepciója október 16-i ülés VIII- 188/13.811/2008. Martin-kertváros és Szirma városrészeken átvezető országos közutak fejlesztése október 16-i ülés VIII-192/ /2008. Belvárosi rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Tervének módosítása, kiegészítése december 18-i ülés X- 246/14.154/2008. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt egyedi közbeszerzési eljárásrend kialakítása február 12-i ülés I-4/31.097/2009. Szinva patak és mellékvízfolyásain keletkező szennyező források fokozatos felszámolására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása február 12-i ülés I- 5/31.098/2009. Önkormányzati közutak burkolat felújítására benyújtott pályázatok önrészének módosítása április 16-i ülés III- 74/31.451/2009. Diósgyőri vár-lillafüred közötti terület turizmus-fejlesztési kiemelt projekt tartalma és a szükséges önerő biztosítása május 14-i ülés IV- 79/31.519/2009. Miskolc Hosszú Távú Közlekedésfejlesztési és Közlekedéspolitikai koncepciójának korszerűségi felülvizsgálata. 31

32 Sorsz Dátum Határozat száma Tárgy május 14-i ülés június 25-i ülés szeptember 24-i ülés november 26-i ülés december 17-i ülés március 4-i ülés március 4-i ülés IV- 80/31.520/2009. V- 118/31.673/2009. VI- 157/31.923/2009. VIII- 218/32.235/2009. IX- 239/32.335/2009. Belvárosi Rehabilitáció Végleges Akcióterületi Terv jóváhagyása. Miskolc, Kossuth tömb fejlesztési kötelezettséggel történő értékesítésére vonatkozó VIII-238/ /2005. sz. határozat módosítása évi állami támogatású, Zöld Beruházási Rendszer, Klímabarát Otthon Panel Alprogram nevű programmal kapcsolatos döntések meghozatala. Miskolctapolca bezárt Mészkőbányája területének kiemelt turisztikai attrakció projekt célú fejlesztése. Miskolc Városi Sportuszoda megvalósulásával összefüggő döntések meghozatala. II-35/43.262/2010. Belvárosi rehabilitáció II. ütem Előzetes Akcióterületi Terve. II-36/43.263/2010. Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése kiemelt projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Tervének munkaanyaga május 27-i ülés IV- 91/43.638/2010. Miskolc, Selyemréti Strandfürdő ingatlanfejlesztésével összefüggő döntések meghozatala június 24-i ülés 2010.június 24-i ülés V- 131/43.779/2010. V- 148/43.800/2010. Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése kiemelt projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Terve. É D villamos vonalfejlesztés projekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez támogatási forrás megszerzése június 24-i ülés V- 151/43.811/2010. Diósgyőri Várfürdő Szauna fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés április 14-i ülés III-66/22./452-1/2011. A város településszerkezeti tervének módosítása április 14-i ülés III- 70/22.465/2011. Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem kiemelt projekt Végleges Akcióterületi Tervének módosítása június 16-i ülés V- 196/22.828/2011. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című kiemelt projekt műszaki tartalom módosítása június 16-i ülés június 16-i ülés V- 207/22.865/2011. V- 208/22.866/2011. Pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása a Miskolctapolcai Barlangfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában. Pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése tárgyában június 16-i ülés V- 210/22.868/2011. Városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében című projekt műszaki tartalmának kiegészítése június 16-i ülés V- 211/22.869/2011. Saját forrás biztosítása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva cím pályázati felhívásra benyújtott pályázatokhoz. 32

33 Sorsz Dátum Határozat száma Tárgy augusztus 11-i ülés VI- 221/23.112/2011. Nyugati kapcsolat javítása, Kiss E. utca folytatásának kiépítése a Dayka G. utcáig projekt műszaki tartalom módosítása szeptember 1-jei ülés VII- 225/23.171/2011. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt Vállalkozással vegyes szállítási szerződés a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/1046/2/2011. számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben - a határozatban és annak záradékolt műszaki mellékletében meghatározott valamennyi műszaki és tartalmi követelménynek megfelelő 31 új gyártású villamos jármű, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges egyéb áruk szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására; továbbá az első jármű üzembe helyezési engedélyének kiadásától az utolsó jármű üzembe helyezési engedélyének kiadását követő 24 hónap utolsó napján 24:00 óráig tartó gyártói karbantartás biztosítására tárgyú közbeszerzési eljárás szeptember 8-i ülés VIII- 251/23.221/2011 Pályázat benyújtása szabadidősport létesítmény kialakítása céljából és a szükséges önerő biztosítása október 20-i ülés IX- 269/23.402/2011. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán című projekttervezethez kapcsolódó előkészítési költségek fedezetének tárgyévi költségvetés terhére történő biztosítása, pályázati lehetőség esetén a pályázat kidolgozása és benyújtása október 20-i ülés IX- 270/23.403/2011. Blugreen pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása október 20-i ülés IX- 271/23.404/2011. Pályázat benyújtása Történelmi borút kialakítása céljából és a szükséges önerő biztosítása október 20-i ülés IX- 272/23.405/2011. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területek kiszolgáló infrastrukturális fejlesztése, környezettudatos életre nevelés c. pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása november 24-i ülés XI- 297/23.610/2011. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt Vállalkozással vegyes szállítási szerződés a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által KU/VF/1046/2/2011. számon kiadott elvi előzetes típusengedélyben - a határozatban és annak záradékolt műszaki mellékletében meghatározott valamennyi műszaki és tartalmi követelménynek megfelelő 31 új gyártású villamos jármű, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges egyéb áruk szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására; továbbá az első jármű üzembe helyezési engedélyének kiadásától az utolsó jármű üzembe helyezési engedélyének kiadását követő 24 hónap utolsó napján 24:00 óráig tartó gyártói karbantartás biztosítására tárgyú közbeszerzési eljárás december 15-i ülés XII- 334/23.750/2011. Javaslat a,,miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. módosítására. 33

34 Sorsz Dátum Határozat száma Tárgy december 15-i ülés január 31-i ülés január 31-i ülés február 23-i ülés április 26-i ülés április 26-i ülés április 26-i ülés május 17-i ülés június 21-i ülés július 30- i ülés július 30- i ülés július 30- i ülés XII- 323/23.743/2011. I-3/2202/2012. I-4/2203/2012. II-15/2313/2012. IV-90/2678/2012. IV-106/2780/2012. IV-112/2794/2012. V-126/2835/2012. VI-203/3103/2012. VII- 224/3242/2012. VII- 225/3243/2012. VII- 226/3244/2012. VII- 227/3245/2012. Hozzájárulás A Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem című projekthez kapcsolódóan Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejövő projektmenedzsment szerződés megkötéséhez. Közös környezetvédelmi politika kialakítása a jövő generációjának c. pályázatban projekt partnerként való részvétel és az önerő biztosítása. Határon átnyúló telekommunikációs turisztikai információs rendszer kifejlesztése c. pályázatban vezető partnerként való részvétel és az önerő biztosítása. Hozzájárulás a Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ című projekthez kapcsolódó monitoring szakértői megbízási szerződés megkötéséhez. Miskolc város területén lévő középmagas és magas épületek tűzoltósági felvonulási területének biztosítása érdekében új várakozóhelyek és szilárd burkolattal ellátott felvonulási területek kialakítására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadása. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése pályázatban az önerő kiegészítése a BM EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása. Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán című projekt önrészének biztosítása. Hozzájárulás a Miskolc- Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés című projekt pályázatának kidolgozásához, valamint a projekt előkészítésére vonatkozóan szerződéskötés a Miskolci Városfejlesztési Kft.-vel. A Csemetekert elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan-együttes ipari park céljára történő kijelölése, és a fejlesztés megvalósításához szükséges további döntések meghozatala. Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása. A Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VI- 94/13.536/2008. sz. határozatával elfogadott Településszerkezeti Terv módosítását szükségessé tevő településfejlesztési döntés. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének IV- 79/31.519/2009.sz. határozattal elfogadott Miskolc Hosszú Távú Közlekedésfejlesztési és Közlekedéspolitikai koncepciójának módosítása július 30-i ülés. 59. IX-256/3437/ szeptember 27-i ülés szeptember 27-i ülés szeptember 27-i ülés IX-257/3438/2012. IX-278/3476/2012. Hozzájárulás a Miskolc- Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés című projekt pályázatának benyújtására. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VI-94/13.536/2008. sz. határozatával elfogadott Településszerkezeti Terv módosítását szükségessé tevő településfejlesztési döntések meghozatala. 34

35 Sorsz Dátum Határozat száma Tárgy október 25-i ülés október 25-i ülés X-298/3542/2012. X-299/3543/2012. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejövő projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének jóváhagyása a Partnerség a klimatikus változások hatásának a csökkentésére a fejlesztést illetően című, HUSK/1101/1.5.1/0128 azonosító számú projekthez kapcsolódóan. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között létrejövő projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló szerződés megkötésének jóváhagyása a Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén című, HUSK/1101/1.3.1/0117 azonosító számú projekthez kapcsolódóan november 15-i ülés XI-305/3612/2012. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városfejlesztési Kft. között megkötött a Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ című projekthez kapcsolódó megbízási szerződés módosítása november 15-i ülés november 15-i ülés november 15-i ülés november 15-i ülés XI-311/3617/2012. XI-315/3642/2012. XI-316/3640/2012. XI-317/3641/2012. Hozzájárulás a Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése című projekt pályázatának benyújtására. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt február 05-én a MMJVÖ és a MVK Zrt. alkotta Konzorcium és a Miskolci Zöld Nyíl 2009 Konzorcium között létrejött Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra tárgyú Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítása. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra tárgyú szerződéshez kapcsolódó Áramellátó berendezések beszerzése és telepítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos kiegészítő közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt Pályafelújítás, vonalhosszabbítás és kapcsolódó infrastruktúra tárgyú szerződéshez kapcsolódó Járműjavító csarnok és fedett szín átépítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos kiegészítő közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása december 13-i ülés XII- 346/3711/2012. Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása február 14-i ülés II-6/4205/2013. Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása február 14-i ülés II-8/4209/2013. Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiájának elfogadása február 14-i ülés február 14-i ülés II-12/4213/2013. II-17/4260/2013. Hozzájárulás a Szociális célú város-rehabilitáció című projekt pályázatának benyújtására és az Akcióterületi Terv elfogadására. Hozzájárulás a Miskolc Településfejlesztési Koncepciójának elkészítése és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata című pályázatának benyújtására. 35

36 Sorsz Dátum Határozat száma Tárgy február 14-i ülés II-25/4284/2013. A Lillafüred további fejlesztési lehetőségei című befektetői koncepció elvi támogatása március 7-i ülés III-50/4398//2013. Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályzatának elfogadása április 18-i ülés IV-64/4583/2013. Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása május 16-i ülés május 16-i ülés V-97/4777/2013. sz. V-101/4793/2013. Forrás: Miskolc MJV Önkormányzata Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása. Hozzájárulás a Szociális célú városrehabilitáció című projekt pályázati anyagának és az Akcióterületi Tervének módosításához. 36

37 14. melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei ( ) Település Terv megnevezése Döntés száma vonatkozási terület I.0. Miskolc MJV. Városépítési Koncepció (VK) alaphatározat teljes 1. Miskolc MJV. (VK) módosítása III-75/ /2003. határozat II.0. Miskolc MJV. Településszerkezeti terv (TszT) alaphatározat IV-68/23.261/2003. határozat teljes 1. Miskolc MJV. (TszT) módosítása VI-145/ /2004. határozat 2. Miskolc MJV. (TszT) módosítása II-41/95.335/2006. határozat 3. Miskolc MJV. (TszT) módosítása I-4/16.094/2007. határozat 4. Miskolc MJV. (TszT) korábbi határozatokat hatálytalanító új alaphatározat IV-75/ /2007 határozat teljes 5. Miskolc MJV. (TszT) módosítása IV-94/13.536/2008. határozat teljes 6. Miskolc MJV. (TszT) módosítása VII-224/3242/2012 határozat 7. Miskolc MJV. (TszT) módosítása XII-346/3711/2012 határozat 8. Miskolc MJV. (TszT) módosítása II-6/4205/2013 határozat 9. Miskolc MJV. (TszT) módosítása IV-64/4583/2013 határozat 10. Miskolc MJV. (TszT) módosítása V-97/4777/2013 határozat 11. Miskolc MJV. (TszT) módosítása VI-127/4260/2013 határozat internet elérés III.0. Miskolc MJV. Miskolci MJ. Város Építési Szabályzata (MÉSZ) alaprendelettel 21/ 2004.(VII.6.) rendelet teljes 1. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 58/2004.(XII.17.) rendelet 2. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 14/2005.(IV.20.) rendelet 3. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 25/2005.(VI.8.) rendelet 4. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 26/2005.(VII.7.) rendelet 37

38 Település Terv megnevezése Döntés száma vonatkozási terület internet elérés 5. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása gépjármű várakozóhelyek rendelet 7. (2) 29/2005.(VII.7.) rendelet 6. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 38/2005.(IX.28.) rendelet 7. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 12/2006.(III.8.) rendelet 8. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 26/2006.(VII.12.) rendelet 9. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 1/2007.(I.30.) rendelet 10. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 18/2008. (VII.1.) rendelet 11. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendelet 10. (2). 21/ 2004.(VII.6.) egységes szerk. rend.+szab. Terv_korábbi módosítások átvezetésével 39/2009.(XII.2.) rendelet 12. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 12/2011.(IV.15.) rendelet 13. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 6/2012.(II.29.) rendelet 14. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 27/2012.(VIII.1.) rendelet 15. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 29/2012.(IX.6.) rendelet 16. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 41/2012.(XII.15.) rendelet 17. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 1/2013. (II.19.) rendelet 18. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 14/2013.(IV.23.) rendelet 19. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 17/2013.(V.21.) rendelet (MÉSZ) módosítása 20. Miskolc MJV. a településképi védelemről szóló rendelet /2013.(VI.25.) rendelet (4) 21. Miskolc MJV. (MÉSZ) módosítása 21/2013.(VI.25.) rendelet teljes /cd_net/k3_net.p df 38

39 IV.0. Település Terv megnevezése Döntés száma vonatkozási terület Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Miskolc MJV. alaprendelet 66/2003.(XII.9.) rendelet teljes internet elérés 1. Miskolc MJV. (HÉSZ) módosítása az épített környezet értékeinek helyi védelméről 39/2009.(XII.2.) rendelet szóló rendelet 10. (2) 2. Miskolc MJV. (HÉSZ) módosítása 13/2013.(IV.23.) rendelet Forrás: Miskolc MJV Főépítész 39

40 15. melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város megvalósult, valamint megvalósítás alatt álló projektjeinek összefoglaló táblázata 2012-ben megvalósult és folyamatban lévő projektek ssz. Projekt megnevezése Projekt/pályázat azonosító Saját erő Támogatás Összköltség Összesen Ft Ft Ft Tisztán hazai forrás Ft Ft Ft Tám.szerv.státusz a Projekt/pályáz hat kezd.hi. Projekt/pályáz at befejezési h.i. Projekt felelős 1. A Miskolci Béke Art moziterem digitális fejlesztése céljából DCI kompatibilis projektor beszerzése Azonosító szám nélküli NEFMI pályázat Ft Ft Ft 51/2011 Városgazd. és Üzemeltetési Bizottság Határozata CINE-MIS Kft/ Stratégiai Osztály A Művészetek Háza Béke Art moziterembe DC szerver és kijátszó szerver egység beszerzése évi egészségügyi gép-műszer beszerzése Pszichiátriai betegek részére nyújtó szolgáltatásokra Lillafüredi vízesés melletti (38391 hrsz ) melletti partfalom- NKA 1005/ / Ft Ft Ft nincs Céltámogatás Ft Ft Ft Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZOC-11-ALT- PSZ III- 83/22.533/ Ft Ft Ft nincs Vis maior Ft Ft Ft IX-268/ CINE-MIS Kft/ Stratégiai Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 40

41 lás A Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése Miskolc, Győri kapu hiányzó csapadékvíz-elvezetésének kiépítése A Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken (regisztrációs pályázat) - Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése "Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztésének támogatása" - Miskolc városi közúthálózat fejlesztése ÉMOP 3.2.1/C , ÉMOP-3.2.1/C-2f ÉMOP3.2.1/C ÉMOP 3.2.1/F ÉMOP 3.1.2/E EU ÖNERŐ ALAP Beruházási és Városüzemeltetési Osztály / Stratégiai Osztály ÉMOP EU ÖNERŐ ALAP ÉMOP-3.1.2/B Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. forduló IX-201/2007, 2. forduló: VI- 180/31.991/2009 VI- 180/31.991/2009 XII- 323/23.743/2011 V-209/2011 VIII-242/ Ft nincs Ft Ft V- 131/31.731/ Ft nincs Ft Ft Ft VI- 177/31.986/ Beruházási és Városüzemeltetési Osztály Beruházási és Városüzemeltetési Osztály MVF Kft/ Beruházási és Városüzemeltetési Osztály Beruházási és Városüzemeltetési Osztály / Stratégiai Osztály Beruházási és Városüzemeltetési Osztály / Stratégiai Osztály 41

42 Miskolci Martin János Szakképző Iskola komplex akadálymentesítése Avastetői Általános, Magyar -Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex akadálymentesítése Miskolci Belvárosi Óvoda komplex akadálymentesítése Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda : Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése Csemetéinkért! - Kapacitásbővítő rekonstrukció és szolgáltatásfejlesztés a miskolci Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelőkomplexum Egészségházzá fejlesztése. EMOP EMOP Stratégiai Osztály EMOP ÉMOP /A EU ÖNERŐ ALAP ÉMOP /B- 2f ÉMOP-4.1.1/A Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft V- 132/31.732/2009. VII- 197/32.106/2009 V- 132/31.732/2009 IV- 65/43.548/ Ft nincs Ft Ft Ft Ft Ft Ft V- 81/13.474/2008 IV- 54/13.384/ Stratégiai Osztály Stratégiai Osztály Stratégiai Osztály MVF Kft MVF Kft / Stratégiai Osztály 42

43 Miskolc, Szentgyörgy úti lakosság közeli egészségügyi ellátó centrum létesítése Miskolc Belváros rehabilitációja I. ütem A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban ÉMOP-4.1.1/A ÉMOP 3.1.2/C EU ÖNERŐ ALAP Támogatás Diósgyőr -Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése ÉMOP-2.1.1/A-09-1f ÉMOP-2.1.1/A-09-2f TÁMOP / Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV- 54/13.384/2008 IV- 80/31.520/2009.; IX-238/2009 III- 70/22.465/ Ft nincs Ft Ft Ft VII-178/2008 III- 74/31.451/2009; V- 196/22.828/ MVF Kft / Stratégiai Osztály , 2.forduló: MVF Kft , 2.ford: Ft Ft Ft nincs MVF Kft Stratégiai Osztály / MVF Kft 22. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1/07/ Ft Ft Ft 100% intenzitású támogatás, nincs kgy határozat Stratégiai Osztály 23. FŰTŐMŰ-Science Múzeum és Művészeti Központ TIOP / Ft Ft Ft X- 236/14.143/2008; II-12/ / ford: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály / MVF Kft 43

44 Miskolc város üzemelő, sérülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolctapolca vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt KEOP 2.2.3/A KEOP 1.3.0/B/2F/ BM EU Önerő Alap Ft Ft Ft IX-202/ Ft Ft 0 Ft Ft Ft I-13/2011 V-206/2011 V- 205/22.864/ MIVÍZ Kft/ Stratégiai Osztály MIVÍZ Kft/ Stratégiai Osztály Stratégiai Osztály Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és III. szennyvíztisztítási fokozat kiépítése KEOP 1.2.0/B/ MIVÍZ Kft/ Stratégiai Osztály BMÖNAL Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése KEOP-6.3.0/Z/ Ft Ft Ft IX-231/ Ft Ft IV-106/ Ft Ft Ft EU ÖNERŐ ALAP Ft nincs KEOP 1.1.1/B/ Ft Ft Ft V- 144/43.796/ MIVÍZ Kft/ Stratégiai Osztály Stratégiai Osztály Stratégiai Osztály 44

45 Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében KÖZOP EU ÖNERŐ ALAP KÖZOP Ft Ft V- 66/13.448/ Ft Ft nincs Ft Ft Ft V-210/ MVK Zrt Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése (2. forduló) Parterség a klímatikus változások hatásának csökkentésére a fejlesztést illetően - Bluegreen Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén ERMIS: Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása E-CITIZENS: Lakosság-központú e- közigazgatás az európai városokban és régiókban SH/2/2/1 BM EU Önerő Alap Ft Ft Ft HUSK/1101/ Ft Ft Ft HUSK/1101/ Ft Ft Ft X-290/2011 XII-322/ Ft VII-230/ IX- 270/23.403/2011 IX- 271/23.404/2011 Stratégiai Osztály / Városüzeltetési és Beruházási Osztály MVF Kft MVF Kft 0969R2/ERMIS Ft Ft Ft I-9/31.103/ INTERREG IVC Ft Ft Ft I-8/31.102/ Stratégiai Osztály Stratégiai Osztály 45

46 CIV-PRO: Regionális Stratégiák a Katasztrófamegelőzésben 38. EcoMobility SHIFT Aware & Fair (Tudatosság és Méltá- 39. nyosság) Sustainable Timber Action in Europe 40. (Fenntartható Fagazdálkodás Európában) Forrás: Miskolc MJV 0865R2 CIVPRO Ft Ft Ft 0771R2CREATO R/6/GENERATIO NS IEE/09/924/SI DCI-NSAED 2010/ DCI- NSAED/2010/ Ft Ft Ft I-10/ XII-314/2011 CREATOR: Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer XII- 313/23.688/ Ft Ft Ft nincs Ft Ft Ft nincs Ft Ft Ft nincs Stratégiai Osztály Stratégiai Osztály Stratégiai Osztály Építési Osztály Környvéd Stratégiai Osztály 46

47 16. melléklet: A Miskolc Holding és tagvállalatainak megvalósult, valamint megvalósítás alatt álló projektjeinek összefoglaló táblázata Pályázat címe Régió Park Miskolc Kft. Patak utcai mélygarázs beruházás Miskolci Városgazda Kft. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek -Dohányzásmentes, egészséges táplálkozást támogató stressze elleni egészségfejlesztési program a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. dolgozói számára MIHŐ Kft. Geotermikus alapú hőtermelő projekt - I. Ütem Azonosító száma Pályázati Konstrukció ÉMOP 3.1.2/C Önerő összesen Forrásösszetétel Támogatás összesen Mindösszesen Lehívott támogatás Benyújtás időpontja (Tervezett) Befejezés időpontja Ft Ft Ft 0 Ft TÁMOP Ft Ft Ft Ft Tartalmi készültség megvalósítás folyamatban megvalósítás folyamatban KEOP Ft Ft Ft Ft ápr dec. megvalósult MIHŐ Irodaház Projekt KEOP 5.3.0/a Ft Ft Ft Ft ápr júl. megvalósult Jó egészséget MIHŐ Kft.! Miskolci Agrokultúra Kft. KEOP 4.2.0/B Ft Ft Ft Ft okt jan. megvalósult Miskolc Kenderföldi Bio fűtőmű létesítése TÁMOP /1 0 Ft Ft Ft 0 Ft 2012.szept szept. megvalósítás 47

48 Pályázat címe Azonosító száma Pályázati Konstrukció Forrásösszetétel Lehívott támogatás Benyújtás időpontja (Tervezett) Befejezés időpontja Kertészet korszerűsítése Ft Ft Ft Ft szept. SzocioProdukt Kft. "Testünk a kert, akaratunk a kertész" W.Shakespeare Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programoklokális színterek Munkahelyi képzések támogatása TÁMOP / TÁMOP C- 12/1 Tartalmi készültség alapozási munkálatok, vázszerkezet öszszeszerelése 0 Ft Ft Ft Ft 2011.szep megvalósítás 0 Ft Ft Ft 0 Ft szept szept. befogadó nyilatkozat Rugalmas munkahelyek TÁMOP / Ft Ft Ft 0 Ft júl júl. befogadó nyilatkozat Bér- és költségtámogatás MIVÍZ Kft. REHAB-12-TTF Ft Ft Ft 0 Ft megvalósítás Tapolcai víztisztító Projekt (2. forduló) KEOP Ft Ft Ft 0 Ft megvalósítás alatt Vízbázis diagnosztika projekt KEOP 2.2.3/A 0 Ft Ft Ft Ft május megvalósítás Miskolc Szennyvíztisztító Telep vízvonali fejlesztése, csatornahálózat bővítése Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok bevezetése a MIVÍZ Kft-nél Biogáz Miskolc Kft. KEOP 1.2.0/B Ft Ft Ft 0 Ft május megvalósítás TÁMOP-6.1.2/11 0 Ft Ft Ft Ft november megvalósítás 48

49 Pályázat címe Miskolci Biogáz üzem létesítése Miskolci Biogáz üzem létesítése KEOP /A/ MIK Zrt. MIK Stresszmentesen a munkahelyen Azonosító száma Pályázati Konstrukció KEOP /A/09 EU Önerő Alap 285/2012. (X.9.) Korm. Rendelet TÁMOP 6.1.2/11/1 Forrásösszetétel Lehívott támogatás Benyújtás időpontja Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft (Tervezett) Befejezés időpontja október október Tartalmi készültség támogatás támogatás 0 Ft Ft Ft Ft megvalósítás Rugalmas munkahelyek kialakítása a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt-nél TÁMOP / Ft Ft Ft 0 Ft befogadó nyilatkozat Munkahelyi képzések TÁMOP C- 12/ Ft Ft Ft 0 Ft befogadó nyilatkozat MVK Zrt. Egészségben Utazunk Forrás: Miskolc Holding TÁMOP / Ft Ft Ft 0 Ft megvalósítás 49

50 17. melléklet: A Miskolc Holding Zrt. nemzetközi projektjei (Nemzetközi finanszírozás) Projektnév KNOWBRIDGE - A megújuló energiák hasznosítása területén regionális hatóságok, kutatóközpontok, vállalkozások közötti kapcsolat erősítése, illetve határokon átnyúló együttműködés erősítése a Kasai és az Északmagyarországi Régióban. Go Pedelec /EVARIM/ - Az alternatív környezetkímélő közlekedési módok, ezen belül az ún. pedelec-típusú járművek népszerűsítése. ERMIS - Innovációt támogató rendszerek összehasonlítása, jó gyakorlatok átvétele. ATTAC - A fenntartható városi közlekedési hálózatok fejlesztése olyan eszközök és szolgáltatások létrehozása és tesztelése által, amelyek elősegítik a közösségi illetve az alternatív közlekedési módok térnyerését. Access2Mountain (A2M) - projekt célkitűzése fenntartható turizmus fejlesztése az Alpok és Kárpátok periférikus régióiban az érintett területek elérhetőségének javítása révén, multimodális (többféle módozatot kombináló) közlekedési lehetőségek bevezetésén keresztül. Forrás: Miskolc Holding Holding költségvetés (nettó) Összesen Támogatás Saját erő Projektkonzorcium teljes költségvetése Kiírás Projektgazda Résztvevő Készültségi fok Kezdés Befejezés FP 7. keretprogram IntelligentEnergy Europe INTERREG IV.C INTERREG SEE INTERREG SEE Kassai Kerületi Önkormányzat Energieautark GmbH - Wien Kereskedelmi Kamara - Nizza Miskolc Holding Zrt Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal, Bécs, Ausztria Miskolc Holding Zrt. Miskolc Holding Zrt Miskolc Holding Zrt Miskolc Holding Zrt Miskolc Holding Zrt. Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban Folyamatban

51 18. melléklet: Lakónépesség száma (fő) Városrész Lakónépesség száma Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 9458 Selyemrét, Keleti-városrész 5456 Martin kertváros Szirma 9701 Hejőcsaba Görömböly 9327 Avas Kelet Népkert 4495 Tetemvár - Északi domboldal 4152 Belváros-Avasalja Avas Dél Egyetemváros 2210 Miskolc - Tapolca 2662 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 4611 Miskolc Közép városrész Lyukó-völgy 99 Pereces 3822 Diósgyőr- Nyugati városrész Bükkszentlászló 569 Lillafüred-Ómassa 652 Forrás: KSH. 51

52 19. melléklet: Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya Városrész Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 11,0 Selyemrét, Keleti-városrész 11,3 Martin kertváros Szirma 13,8 Hejőcsaba Görömböly 11,8 Avas Kelet Népkert 9,5 Tetemvár - Északi domboldal 17,9 Belváros-Avasalja 12,1 Avas Dél 14,3 Egyetemváros 4,0 Miskolc - Tapolca 13,6 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 12,4 Miskolc Közép városrész 13,5 Lyukó-völgy 12,1 Pereces 16,0 Diósgyőr- Nyugati városrész 13,8 Bükkszentlászló 11,4 Lillafüred-Ómassa 11,8 Forrás: KSH. 52

53 20. melléklet: Lakónépességen belül évesek aránya Városrész Lakónépességen belül évesek aránya Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 61,7 Selyemrét, Keleti-városrész 62,7 Martin kertváros Szirma 62,6 Hejőcsaba Görömböly 59,3 Avas Kelet Népkert 52,7 Tetemvár - Északi domboldal 60,1 Belváros-Avasalja 62,0 Avas Dél 66,8 Egyetemváros 94,3 Miskolc - Tapolca 60,1 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 68,1 Miskolc Közép városrész 59,0 Lyukó-völgy 51,5 Pereces 63,1 Diósgyőr- Nyugati városrész 59,7 Bükkszentlászló 64,0 Lillafüred-Ómassa 61,2 Forrás: KSH. 53

54 21. melléklet: A 15 éves és idősebb népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, 2011 Miskolc MJV. Korcsoport, Nőtlen, hajadon 2001 don 2011 Nőtlen, haja- éves Házas 2001 Házas 2011 Özvegy 2001 Özvegy 2011 Elvált 2001 Elvált 2011 Összesen 2001 Összesen 2011 Férfi Együtt Nő

55 Együtt Összesen Összesen

56 22. melléklet: A 15 éves és idősebb élettársi kapcsolatban élő népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, Miskolc MJV. Korcsoport, éves Nőtlen, hajadon 2001 Nőtlen, hajadon 2011 Házas 2001 Házas 2011 Özvegy 2001 Özvegy 2011 Elvált 2001 Elvált 2011 Összesen 2001 Összesen 2011 Férfi Együtt Nő

57 Együtt Összesen Összesen

58 Korcsoport, éves 23. melléklet: A 15 éves és idősebb nők az élve született gyermekek száma, korcsoport és családi állapot szerint, 2011 Miskolc MJV élve született gyermekkel Hajadon Együtt Házas Összesen 2001 Összesen 2011 Összes élve született gyermek 2001 Összes élve született gyermek 2011 Száz nőre jutó élve született gyermek 2001 Száz nőre jutó élve született gyermek 2011

59 Együtt Özvegy Együtt Elvált

60 Együtt Összesen

61 Összesen Összesenből élettársi kapcsolatban élő Együtt Forrás: KSH

62 Lakónépességből 60- évesek száma (fő) 24. melléklet: Miskolc Lakónépességének alakulása (60 év felettiek) 1. táblázat - Lakónépességből a 60 évesek száma Változás 2011/2000 Miskolc ,54% B-A-Z megye ,59% Magyarország ,67% Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés 2. táblázat -Lakónépességből a 60- évesek számának változása az előző évhez képest Lakónépességből 60- évesek száma (fő) Miskolc 100,5 101,2 100,4 101,0 100,7 100,0 100,9 101,1 101,0 100,9 101,09 B-A-Z megye 100,1 100,6 99,9 100,5 99,7 99,5 100,1 100,7 101,0 101,1 101,04 Magyarország 100,4 100,9 100,6 101,3 100,6 100,6 101,3 101,5 101,5 101,6 101,52 Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés 3. táblázat -Lakónépességből a 60- évesek számának változása 2000-hez képest (2000=100%), (%) Lakónépességből 60- évesek száma (fő) Miskolc 100,5 101,8 102,2 103,3 104,0 104,1 105,0 106,2 107,3 108,3 109,54 B-A-Z megye 100,2 100,8 100,7 101,2 101,0 100,5 100,6 101,3 102,3 103,5 104,59 Magyarország 100,5 101,4 102,0 103,4 104,0 104,6 105,9 107,6 109,2 110,9 112,67 Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés 62

63 25. melléklet: Lakónépességen belül 60- x évesek aránya Városrész Lakónépességen belül 60-x évesek aránya Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 27,4 Selyemrét, Keleti-városrész 26,0 Martin kertváros Szirma 23,6 Hejőcsaba Görömböly 28,9 Avas Kelet Népkert 37,8 Tetemvár - Északi domboldal 22,0 Belváros-Avasalja 25,9 Avas Dél 18,9 Egyetemváros 1,6 Miskolc - Tapolca 26,3 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 19,5 Miskolc Közép városrész 27,5 Lyukó-völgy 36,4 Pereces 20,9 Diósgyőr- Nyugati városrész 26,5 Bükkszentlászló 24,6 Lillafüred-Ómassa 27,0 Forrás: KSH. 63

64 26. melléklet: A nyugdíjasok számának megoszlása az ellátás típusa alapján (2011. január) Forrás: KSH 64

65 65

66 27. melléklet: Népesség megoszlása beszélt nyelvek szerint A beszélt nyelv Férfi 2001 Férfi 2011 Nő 2001 Nő 2011 Összesen 2001 Összesen 2011 Ebből éves Csak anyanyelvén beszél Más nyelven is beszél Anyanyelvi kérdésre nem válaszolt Összesen Ebből a beszélt nyelv: Magyar Angol Arab Cigány (romani, beás) Eszperantó Francia Holland Horvát Japán Kínai Latin Lengyel Német Olasz Orosz Román Spanyol Szerb Szlovák Ukrán

67 67

68 28. melléklet: A népesség az előző lakóhely, korcsoport és nemek szerint, Miskolc MJV Korcsoport, éves összesen azonos településen volt ebből:születése óta azonos lakcímen lakik Előző lakóhelye más településen volt 68 külföldön volt ismeretlen helyen volt Összesen Férfi Együtt Nő

69 Együtt Összesen Összesen Forrás: KSH. 69

70 29. melléklet: A népesség születési hely, korcsoport és nemek szerint, 2011 Miskolc MJV. Korcsoport, éves Férfi azonos településen volt ebből:születése összesen óta azonos lakcímen lakik Születési helye más településen volt külföldön volt ismeretlen helyen volt Összesen Együtt Nő

71 Együtt Összesen Összesen Forrás: KSH. 71

72 30. melléklet: A népesség állampolgárság, korcsoport és nemek szerint, Miskolc MJV. Korcsoport, éves csak magyar Magyar magyar és más együtt Nem magyar Hontalan Összesen Férfi Együtt Nő

73 Együtt Összesen Forrás: KSH

74 31. melléklet: A népesség a nemzetiségi hovatartozást befolyásoló tényezők szerint, Miskolc MJV. Nemzetiség, nyelv Nemzetiség 2001 Nemzetiség 2011 Magyar Anyanyelv Anyanyelv 2011 Családi, baráti közösségben használt nyelv 2001 Családi, baráti közösségben használt nyelv 2011 Nemzetiséghez tartozó 2001 Nemzetiséghez tartozó Hazai nemzetiségek Bolgár Cigány (romani, beás) Görög Horvát Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szerb Szlovák Szlovén Ukrán Hazai nemzetiségek együtt Arab Kínai Orosz Vietnami Egyéb Nem kívánt válaszolni, nincs válasz Összesen Népesség

75 32. melléklet: A háztartások, a lakás főbb jellemzői és lakáshasználati jogcím szerint, háztartástípusonként, Miskolc MJV. Lakásjellemzők házaspár és élettársi kapcsolat 2001 házaspár Egy családból álló háztartás élettársi kapcsolat egy szülő gyermekkel 2001 egy szülő gyermekkel 2011 együtt 2001 együtt 2011 együtt 2001 Lakóegység típusa Több családból álló háztartás együtt 2011 ebből: két családból álló ebből: két családból álló Családháztartás összesen 2001 Családháztartás összesen 2011 összesen 2001 Nem családháztartás összesen 2011 ebből: egyedülálló 2001 ebből: egyedülálló 2011 lakás üdülő egyéb lakóegység Összesen A lakások, üdülők alapterülete, m A lakások, üdülők szobaszáma A lakások, üdülők komfortossága összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli szükség- és egyéb lakás

76 A lakások, üdülők felszereltsége hálózati vízvezetékkel házi vízvezetékkel meleg folyóvízzel közcsatornával házi csatornával fürdőszobával vízöblítéses WC-vel A lakásban, üdülőben lakó háztartások lakáshasználati jogcíme tulajdonos vagy rokona, haszonélvező az egész lakást bérli vagy a bérlő rokona a lakás egy részét bérli más jogcímen Összesen

77 33. melléklet: A családok családösszetétel, az összes, a 15 évesnél fiatalabb és az eltartott gyermekek száma szerint, Miskolc MJV Gyermekek száma Házaspár 2001 Házaspár 2011 Élettársi kapcsolat 2001 Élettársi kapcsolat 2011 Házaspár és élettársi kapcsolat együtt 2001 Házaspár és élettársi kapcsolat együtt 2011 Gyermekek száma Apa Apa Anya Anya gyermekkel Egy szülő gyermekkel együtt 2001 Egy szülő gyermekkel együtt 2011 Összesen 2001 Összesen nincs gyermek Összesen Családban élő gyermek Száz családra jutó gyermek Száz gyermekes családra jutó gyermek évesnél fiatalabb gyermekek száma nincs ilyen korú gyermek nincs gyermek Összesen Családban élő 15 évesnél fiatalabb gyermek Száz családra jutó 15 évesnél fiatalabb gyermek Száz gyermekes családra jutó 15 évesnél fiatalabb gyermek

78 15 évesnél fiatalabb gyermek az öszszes gyermek százalékában 49,4 74,8 54,5 21,6 35,8 34,3 47,8 Eltartott gyermekek száma nincs eltartott gyermek nincs gyermek Összesen Családban élő eltartott gyermek Száz családra jutó eltartott gyermek Száz gyermekes családra jutó eltartott gyermek Eltartott gyermek az összes gyermek százalékában 79,6 76,7 87,4 90,9 80,3 79,5 50,1 52,2 65,4 62,6 63,8 61,5 76,2 73,5 Forrás: KSH. 78

79 79

80 34. melléklet: A népesség családi állapot, gazdasági aktivitás és nemek szerint, Miskolc MJV. Gazdasági aktivitás Nőtlen, hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen Férfi Gazdaságilag aktív népesség foglalkoztatott munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő nyugdíjas egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Nő Gazdaságilag aktív népesség foglalkoztatott munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő nyugdíjas egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Összesen Gazdaságilag aktív népesség foglalkoztatott munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő nyugdíjas egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Forrás: KSH. 80

81 35. melléklet: A népesség iskolai végzettség, gazdasági aktivitás és nemek szerint, Miskolc MJV. Gazdasági aktivitás Általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb Általános iskola 8. évfolyam Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Érettségi Egyetem, főiskola stb. oklevéllel Összesen Férfi Gazdaságilag aktív népesség foglalkoztatott munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő nyugdíjas egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Nő Gazdaságilag aktív népesség foglalkoztatott munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő nyugdíjas egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Összesen Gazdaságilag aktív népesség 81

82 foglalkoztatott munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő nyugdíjas egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Forrás: KSH. 82

83 Gazdasági aktivitás Férfi Gazdaságilag aktív népesség 36. melléklet: Népesség gazdasági aktivitása éves Összesen 2001 aktív kereső gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó nyugdíj, járadék mellett dolgozó Foglalkoztatott együtt munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos hozzátartozói jogú nyugdíjas, járadékos egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Összesen

84 Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Nő Gazdaságilag aktív népesség aktív kereső gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó nyugdíj, járadék mellett dolgozó Foglalkoztatott együtt munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos hozzátartozói jogú nyugdíjas, járadékos egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen Összesen Gazdaságilag aktív népesség 84

85 aktív kereső gyermekgondozási ellátás mellett dolgozó nyugdíj, járadék mellett dolgozó Foglalkoztatott együtt munkanélküli Gazdaságilag aktív népesség együtt Gazdaságilag nem aktív népesség gyermekgondozási ellátásban részesülő saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos hozzátartozói jogú nyugdíjas, járadékos egyéb inaktív kereső Inaktív kereső együtt nappali tagozatos tanuló egyéb eltartott Eltartott együtt Gazdaságilag nem aktív népesség együtt Összesen

86 Munkanélküli jellemzői 37. melléklet: A munkanélküliek az utolsó foglalkozás abbahagyása óta eltelt idő, korcsoport, iskolai végzettség és nemek szerint, Miskolc MJV hónapja dolgozott utoljára éve vagy ennél régebben Soha nem dolgozott Ismeretlen Összesen Férfi Korcsoport, éves Összesen Legmagasabb befejezett iskolai végzettség általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb általános iskola 8. évfolyam középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségi egyetem, főiskola stb. oklevéllel Nő Korcsoport, éves Összesen Legmagasabb befejezett iskolai végzettség általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb általános iskola 8. évfolyam középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségi egyetem, főiskola stb. oklevéllel Együtt Korcsoport, éves Összesen Legmagasabb befejezett is-

87 kolai végzettség általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb általános iskola 8. évfolyam középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségi egyetem, főiskola stb. oklevéllel Forrás: KSH 87

88 88 Miskolc ITS IV. Mellékletek

89 38. melléklet: 15 évesnél idősebb népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint Miskolcon, 2011 (fő, %) Forrás: Miskolc MJV HEP adatai alapján saját szerkesztés 89

90 39. melléklet: Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta) Munkanélküliek aránya az akcióterületen (mun- Városrész kanélküliségi ráta) 1. szegregátum Sajószigeti u.-vikend telep- Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u.) 64,4 2. szegregátum ( Üteg u. - Szondy György u. - Tüzér u.- Szekerész u. - Tüzér u. - Baross Gábor út - Szekerész u.) 37,8 3. szegregátum (Ámos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.) 67,3 4. szegregátum (Hadirokkantak útja - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u.) 53,3 5. szegregátum (Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része) 53,8 6. szegregátum (Bábonyibérc Új telep) 63,0 7. szegregátum (Muszkás telep - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő) 36,8 8. szegregátum (Kalló u. - Békeszálló telep - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. - Tímár Malom u.) 45,5 9. szegregátum (Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. - Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - ALsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion északkeleti oldala) 55,1 10. szegregátum (Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala) 38,1 11. szegregátum (Iglói u. - Várhegy u. északi oldala) 62,5 12. szegregátum (Lyukóbánya külterület) 58,7 13. szegregátum (Lyukóvölgy külterület) 45,9 Forrás: KSH 90

91 40. melléklet: Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya (%) Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya Városrész (Számítás: tartós munkanélküliek száma/munkanélküliek+foglalkoztatottak száma) 1. szegregátum Sajószigeti u.-vikend telep- Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u.) 35,6 2. szegregátum ( Üteg u. - Szondy György u. - Tüzér u.- Szekerész u. - Tüzér u. - Baross Gábor út - Szekerész u.) 30,5 3. szegregátum (Ámos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.) 27,3 4. szegregátum (Hadirokkantak útja - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u.) 25,0 5. szegregátum (Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része) 30,0 6. szegregátum (Bábonyibérc Új telep) 48,1 7. szegregátum (Muszkás telep - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő) 18,4 8. szegregátum (Kalló u. - Békeszálló telep - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. - Tímár Malom u.) 20,5 9. szegregátum (Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. - Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - ALsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion északkeleti oldala) 28,8 10. szegregátum (Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala) 19,0 11. szegregátum (Iglói u. - Várhegy u. északi oldala) 31,3 12. szegregátum (Lyukóbánya külterület) 41,3 13. szegregátum (Lyukóvölgy külterület) 28,2 Forrás: KSH 91

92 41. melléklet: Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül (%) Városrész Foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 57,1 Selyemrét, Keleti-városrész 43,6 Martin kertváros Szirma 59,0 Hejőcsaba Görömböly 55,8 Avas Kelet Népkert 60,9 Tetemvár - Északi domboldal 54,7 Belváros-Avasalja 55,9 Avas Dél 53,0 Egyetemváros 8,0 Miskolc - Tapolca 58,6 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 56,0 Miskolc Közép városrész 56,3 Lyukó-völgy 54,5 Pereces 53,8 Diósgyőr- Nyugati városrész 57,6 Bükkszentlászló 55,0 Lillafüred-Ómassa 59,4 Forrás: KSH 92

93 42. melléklet: Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (fő) Városrész Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 40,0 Selyemrét, Keleti-városrész 52,6 Martin kertváros Szirma 35,1 Hejőcsaba Görömböly 42,3 Avas Kelet Népkert 46,0 Tetemvár - Északi domboldal 39,4 Belváros-Avasalja 41,1 Avas Dél 36,9 Egyetemváros 51,2 Miskolc - Tapolca 32,5 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 34,7 Miskolc Közép városrész 45,6 Lyukó-völgy 53,7 Pereces 38,8 Diósgyőr- Nyugati városrész 40,8 Bükkszentlászló 36,9 Lillafüred-Ómassa 37,8 Forrás: KSH 93

94 43. melléklet: A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül A gazdaságilag nem aktív népesség Városrész aránya az akcióterületi lakónépességen belül 1. szegregátum Sajószigeti u.-vikend telep- Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u.) 66,9 2. szegregátum ( Üteg u. - Szondy György u. - Tüzér u.- Szekerész u. - Tüzér u. - Baross Gábor út - Szekerész u.) 68,2 3. szegregátum (Ámos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.) 62,1 4. szegregátum (Hadirokkantak útja - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u.) 58,9 5. szegregátum (Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része) 64,4 6. szegregátum (Bábonyibérc Új telep) 80,6 7. szegregátum (Muszkás telep - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő) 75,8 8. szegregátum (Kalló u. - Békeszálló telep - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. - Tímár Malom u.) 78,1 9. szegregátum (Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. - Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - ALsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion északkeleti oldala) 73,7 10. szegregátum (Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala) 74,1 11. szegregátum (Iglói u. - Várhegy u. északi oldala) 72,9 12. szegregátum (Lyukóbánya külterület) 71,6 13. szegregátum (Lyukóvölgy külterület) 74,3 Forrás: KSH 94

95 44. melléklet: Nyilvántartott álláskeresők száma összesen korcsoportonként Miskolcon ( június) Nyilvántartott álláskeresők száma összesen I. fő éves és fiatalabb fő % 3,3% 2,9% 2,7% 2,6% 1,3% 1,2% év fő % 11,3% 12,3% 11,7% 11,6% 10,6% 10,5% év fő % 14,5% 13,9% 12,7% 12,4% 11,1% 11,6% év fő % 15,3% 15,1% 14,9% 14,3% 12,3% 11,8% év fő % 13,3% 13,6% 13,2% 13,0% 13,4% 12,9% év fő % 12,4% 12,2% 13,0% 13,6% 12,9% 12,8% év fő % 11,7% 11,6% 11,3% 11,4% 11,9% 12,4% év fő % 12,3% 13,0% 13,1% 12,6% 11,8% 12,1% év fő % 5,5% 5,3% 7,0% 7,9% 12,9% 12,9% 61 év felett fő % 0,4% 0,2% 0,4% 0,6% 1,8% 1,7% Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 95

96 45. melléklet: A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya Miskolcon ( ) év nyilvántartott/regisztrált 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli munkanélküli fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen ,4% 60,1% 62,2% ,5% 62,2% 65,5% ,2% 65,6% 67,7% ,1% 52,5% 55,6% NA NA NA NA ,2% Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 96

97 46. melléklet: Pályakezdő álláskeresők száma és a éves népesség száma Miskolcon ( ) évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,1% 388 2,8% 797 2,9% ,9% 600 4,5% ,2% ,1% 580 4,5% ,3% ,8% 567 4,5% ,1% NA NA NA NA Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján saját szerkesztés 97

98 Korcsoport, éves 47. melléklet: A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség, korcsoport és nemek szerint, Miskolc MJV. Az általános iskola első évfolyamát sem végezte el 2001 Az általános iskola első évfolyamát sem végezte el 2011 Általános iskola évfolyam Férfi Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 2001 Középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Összesen Nő Érettségi 2001 Érettségi 2011 Egyetem, főiskola stb. oklevéllel 2001 Egyetem, főiskola stb. oklevéllel 2011 Összesen 2001 Összesen

99 Összesen Együtt Összesen

100 48. melléklet: A 60 évnél idősebb, valamint a legfeljebb általános iskolai végzettséget vagy felsőfokú végzettséget szerzett lakosok aránya a 18 évnél idősebb lakosság körében 60 évnél idősebb lakosok aránya legfeljebb általános iskolát végzettek aránya felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 1. Avas-kelet, Népkert 29% 7% 39% 2. Miskolc Közép városrész 29% 30% 17% 3. Lyukó-völgy 26% 30% 2% 4. Szentpéteri-kapu, Észak-Keleti városrész 25% 14% 20% 5. Bükkszentlászló 24% 24% 6% Forrás: Miskolc MJV és KSH adatai alapján saját szerkesztés 100

101 49. melléklet: Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében Felsőfokú végzettségűek aránya a Városrész 25 év feletti népesség körében 1. szegregátum Sajószigeti u.-vikend telep- Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u.) 0,0 2. szegregátum ( Üteg u. - Szondy György u. - Tüzér u.- Szekerész u. - Tüzér u. - Baross Gábor út - Szekerész u.) 2,8 3. szegregátum (Ámos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.) 0,0 4. szegregátum (Hadirokkantak útja - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u.) 9,6 5. szegregátum (Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része) 0,8 6. szegregátum (Bábonyibérc Új telep) 0,0 7. szegregátum (Muszkás telep - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő) 2,7 8. szegregátum (Kalló u. - Békeszálló telep - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. - Tímár Malom u.) 0,0 9. szegregátum (Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. - Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - ALsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion északkeleti oldala) 1,2 10. szegregátum (Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala) 2,0 11. szegregátum (Iglói u. - Várhegy u. északi oldala) 5,3 12. szegregátum (Lyukóbánya külterület) 1,2 13. szegregátum (Lyukóvölgy külterület) 1,9 Forrás: KSH 101

102 50. melléklet: Alacsonyan iskolázott népesség alakulása Miskolcon év 15 éves és idősebb lakosság száma összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek száma általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,8% ,1% ,1% ,3% ,0% ,5% Forrás: TelR, KSH Népszámlálás adatai alapján saját szerkesztés 102

103 51. melléklet: A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint Miskolcon év nyilvántartott álláskeresők száma összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,6% ,7% ,7% ,6% ,9% ,5% ,8% ,5% ,8% ,9% ,6% ,5% ,0% ,7% ,3% I ,4% ,9% ,6% Forrás: TelR, KSH Népszámlálás adatai alapján saját szerkesztés 103

104 52. melléklet: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59) belül Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők Városrész és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 6,4 Selyemrét, Keleti-városrész 17,4 Martin kertváros Szirma 5,2 Hejőcsaba Görömböly 6,0 Avas Kelet Népkert 3,3 Tetemvár - Északi domboldal 12,7 Belváros-Avasalja 7,5 Avas Dél 8,6 Egyetemváros 3,3 Miskolc - Tapolca 4,7 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 8,4 Miskolc Közép városrész 9,2 Lyukó-völgy 5,9 Pereces 8,7 Diósgyőr- Nyugati városrész 6,0 Bükkszentlászló 8,5 Lillafüred-Ómassa 3,5 Forrás: KSH 104

105 53. melléklet: Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a éves népesség körében Legfeljebb általános iskola 8 osztályával Városrész rendelkezők aránya a éves népesség körében Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 60,7 Selyemrét, Keleti-városrész 61,5 Martin kertváros Szirma 72,8 Hejőcsaba Görömböly 60,0 Avas Kelet Népkert 66,0 Tetemvár - Északi domboldal 63,5 Belváros-Avasalja 68,0 Avas Dél 63,7 Egyetemváros 71,3 Miskolc - Tapolca 58,3 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 60,6 Miskolc Közép városrész 78,0 Lyukó-völgy 61,9 Pereces 8,7 Diósgyőr- Nyugati városrész 6,0 Bükkszentlászló 8,5 Lillafüred-Ómassa 3,5 Forrás: KSH 105

106 54. melléklet: Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül Városrész Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 39,4 Selyemrét, Keleti-városrész 53,8 Martin kertváros Szirma 36,3 Hejőcsaba Görömböly 38,5 Avas Kelet Népkert 33,2 Tetemvár - Északi domboldal 41,9 Belváros-Avasalja 39,2 Avas Dél 42,4 Egyetemváros 91,9 Miskolc - Tapolca 38,0 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 40,0 Miskolc Közép városrész 39,8 Lyukó-völgy 43,1 Pereces 42,5 Diósgyőr- Nyugati városrész 38,0 Bükkszentlászló 39,0 Lillafüred-Ómassa 34,8 Forrás: KSH 106

107 55. melléklet: A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a 18 évesnél idősebb lakosok körében Legfeljebb általános iskolát végzettek aránya 1. Lyukó-völgy 30,00% 2. Miskolc közép városrész 29,70% 3. Pereces 25,30% 4. Bükkszentlászló 24,30% 5. Tetemvár, Északi domboldal 22,00% Forrás: Miskolc MJV és KSH adatai alapján saját szerkesztés 107

108 108 Miskolc ITS IV. Mellékletek

109 56. melléklet: A háztartások háztartás-összetétel, a háztartástagok száma, korösszetétel, az időskorú személyek száma, és gazdasági aktivitási összetétel szerint, Miskolc MJV. Egy családból álló háztartás Több családból álló háztartás Nem családháztartás Megnevezés házaspár és élettársi kapcsolat 2001 házaspár 2011 élettársi kapcsolat 2011 egy szülő gyermekkel 2001 egy szülő gyermekkel 2011 együtt 2001 együtt 2011 együtt 2001 együtt 2011 ebből: két családból álló 2001 ebből: két családból álló 2011 Családháztartás összesen 2001 Családháztartás összesen 2011 összesen 2001 összesen 2011 ebből: egyedülálló 2001 ebből: egyedülálló 2011 Összesen 2001 Összesen 2011 Háztartástagok száma Összesen Háztartásban élő összesen Korösszetétel csak fiatalkorú csak középkorú csak időskorú fiatal- és középkorú fiatal- és időskorú közép- és időskorú

110 fiatal-, középés időskorú Időskorú személyek száma Időskorú személlyel együtt nincs időskorú személy Háztartásban élő időskorú személy Gazdasági aktivitási összetétel foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottal együtt nincs foglalkoztatott munkanélküli van inaktív kereső van csak eltartott van Nincs foglalkoztatott együtt Összesen Száz háztartásra jutó 110

111 személy időskorú személy foglalkoztatott inaktív kereső eltartott

112 57. melléklet: Miskolc története Kezdetek Kevés olyan település van Európában, amelynek történelme olyan távoli időkre nyúlik vissza, mint Miskolcé. A belvárosban kerültek elő azok a leletek (ún. Bársony-házi szakócák), amelyek először bizonyították az őskori ember jelenlétét Magyarországon. A ezer éves leleteknek köszönhetően indult el Miskolcon és a város környékén az őstörténet legnagyobb részét kitevő kőkorszak kutatása. A pompásan megmunkált (babérlevél alakú) kovakő lándzsahegyek, és a barlangi medve csontjai adták azt a leletanyagot, amelyet ma Szeleta kultúra néven tartanak számon. Ezek alapján feltételezhető, hogy a kultúra igazi településközpontja Miskolc területén lehetett, az Avas hegy pedig a környékén (Bükk hegység vidéke) élt őskori népcsoportok kovabeszerző helye volt. Az újkőkorban (Kr.e ) a mai Miskolc és környéke folyamatosan lakott volt. Az akkori telepesek életéről változatos díszű, szép formájú, vékony falú edények tanúskodnak. Ezeket a kerámiákat ma, mint szalag- vagy vonaldíszes bükki kerámiát ismeri a régészettudomány 1. A réz- és a bronzkor (Kr.e ) kevés változást hozott a bükki kultúra embereinek fegyver- és házieszköz-készítésében. Mivel a réznek bronzzá ötvözéséhez szükséges ón vagy antimon alig található erre, továbbra is a kovaeszközöket, ill. az obszidiánt használták. Miskolc vidékét a bronzkorban is sűrűn lakták 2. Népvándorlás kora A bronzkor végén és a vaskorban (Kr.e Kr.u. 800) tartós és jelentős népvándorlások, harcok, hódítások hullámai söpörtek végig Európán, ill. a Kárpát-medencén. A Miskolc környékén lakók esetében már nemcsak kultúrákról, hanem népekről beszélhetünk. A népvándorlás korában lovas kimerek, fegyverkovács kotinus kelták, nomád szkíták, jazig szarmaták, gepidák és avarok tanyáztak e tájon. Az előkerült tárgyi emlékek bizonyítják, hogy a Sajó folyó völgyében falutelepekben, és a közeli magaslatokon épített földvárakban élt a lakosság. Egyes kutatók szerint a mai diósgyőri kővár helyén is ilyen vaskori, gyűrű alakú körsánc (győr) állt. A keletről érkező szkíták egyik törzse az V. században szállta meg a mai Borsod megye területét. A szkíta fémművességre a bronzból készült eszközök (díszes tükrök és a pajzsdíszként használt aranyszarvasok) jellemzőek. Miskolc szomszédságában, a Mezőkeresztes- Zöldhalompuszta nevű településen feltárt fejedelmi sírból előkerült egy aranyszarvas. A 409 g súlyú művészi alkotás egy vezér pajzsdísze lehetett. Jellegzetes (urnasíros) szkíta temető részletei Miskolc északkeleti részén is előkerültek. 1 Bükki kerámia A kőkorszak mestereinek műalkotása (Szilágyi - Taubald - T. Biró Csengeri - S. Koós- Tóth Szakmány) 2 S. Koós Judit: Miskolc és környékének korai és középső bronzkora 112

113 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás A szkítákkal együtt élő, azokat felváltó nép a kelták voltak. Franciaországból terjeszkedtek, és Kr.e. 350 körül érkeztek Észak-Magyarországra. Földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, törzsi szervezetben éltek. Kotinus nevű törzsük székhelye Diósgyőr felett (az ún. Nagysánc-tetőn) épült ki. A Bükk hegységben vasat bányásztak. A törzs egyik fontos központja lehetett a bükkszentlászlói ún. Nagysánc földvár (1846-ban került elő az első híres leletanyag, egy 367 darabból álló éremlelet. A kincs Bécsbe került, ahol egy magángyűjteményben található.) A népvándorlás első hullámával a római légiók elfoglalták Magyarország nyugati részét. Az általuk megszállt területekről vidékünkre germán, keletről szarmata népcsoportok érkeztek. A germán kvádok emlékeit Miskolc belvárosában (az Erzsébet téren és a Sötétkapu környékén) tárták fel. A népvándorlás második hullámából az avar leletek maradtak ránk. 3 Az avarok a VII-VIII. században özönlötték el hazánk területét. Miskolc határában az avar temetőkből számos réz, bronz ékszer, vaseszköz, lószerszám maradt ránk. A honfoglalás kora Honfoglaló elődeink 895-ben, a népvándorlás második hullámával kerültek a Kárpát-, Közép- Duna-medencébe. Miskolc környékén pedig köznépi jellegű temetőkre bukkantak, pontosan négy honfoglalás kori, ill. X-XI. századi lelőhelyet ismerünk 4. Miskolc és Diósgyőr a középkorban Történetírásunk atyja, III. Béla király ( ) névtelen jegyzője, Anonymus a magyarok tetteiről szóló munkájában már név szerint említi Miskolcot és Diósgyőrt (a város magja tehát ezeresztendős település). A krónikából kitűnik, hogy Miskolc és környékének meghódítása a honfoglalás első szakaszában zajlott le. A honfoglaló egyik vezér (Bors) leszármazottainak központja volt Miskolc legkorábbi települése. (Nevét is a Miskóc családból eredezteti.) Írásos emlékek szerint a Miskócok már Szent István király ( ) idején a szomszédos Tapolcát választották temetkezési helyükül. Oda telepítették a bencés rend tagjait, s kolostort is alapítottak nekik. Szent Benedek követői neves iskolát hoztak itt létre, és a tapolcai hévforrások gyógyulni vágyó látogatóit látták el. Ebben az időben épült Miskolc legrégibb egyházi műemléke, az első román stílusú kőkápolna. A XIII. századi Avasi Templom környékén katolikus temető maradványaira bukkantak ben az ázsiai sztyeppékről induló hódítók (tatár hadak) ezt a régiót sem kímélték. A tatárdúlás martaléka lett a megye központja, Borsod vára is. A hagyomány szerint egy főúr (Ernye bán) megmentette IV. Béla király ( ) életét. Azért kapta a diósgyőri területet, hogy az elpusztult földvár helyébe kővárat építsen. Ez lett az első kőépület, a nemzetség kúriája, amely fényes várpalotává épült. A vár mellé telepedett az egyetlen magyar alapítású rend, a pálosok vagy paulinusok rendje. A Miskóc nemzetség leszármazottai 1312-ig maradtak tulajdonban, majd új birtokosok követték őket. A település és környéke a XIV. században a magyar király kezébe került. 3 Régészeti topográfia adatok Miskolc történetéhez az őskőkortól a késő középkorig Lengyel Pusztainé Ringer 4 Régészeti topográfia adatok Miskolc történetéhez az őskőkortól a késő középkorig Lengyel Pusztainé Ringer 113

114 Miskolc 1365-ben mezővárosi rangot kapott I. (Nagy) Lajos királytól ( ). Ez az oppidum, azaz mezővárosi cím kiváltságokkal, adományokkal is kiegészült. A fényes udvartartás Miskolcra vonzotta a kereskedőket és az iparosokat, akiknek az uralkodó szárazon és vízen adómentességet biztosított. Miskolc ettől az időtől egyre több kiváltságot szerzett, bekerült Közép-Európa vérkeringésébe. A kettős hatalom időszaka A törököktől elszenvedett mohácsi csatavesztés (1526) után Miskolc kettős uralom alá került. Szerepe felértékelődött, hiszen országos jelentőségű események színhelye lett a város. A Ferdinánd király ( ) pártján álló 13 vármegye küldöttei 1526-ban, majd 1541-ben (részleges) országgyűlést tartottak az Avas hegyen épült templomban. 5 A viaskodás komoly áldozatokkal is járt. Elpusztult a tapolcai bencés apátság, amelyben a Miskolcot alapító nemzetség tagjainak hamvai nyugodtak, s velük együtt pusztultak műkincsek, várostörténetünk legkorábbi dokumentumai: oklevelek, adománylevelek, a Miskóc nemzetség addig gondozott iratai is. A XVI. században a török hódítás katonai megszállást még nem jelentett, de Mohamed pasa 1544-ben mérhetetlen károkat okozva feldúlta és felégette a várost. A tanács tagjait, sok tehetős polgárt elhurcoltak, a méneseket, a gulyákat elhajtották. Leégett az Avasi Templom, a kápolnák, a középületek és számos lakóház. A hódoltság alatt Miskolc lakossága 5000 főre emelkedett. Általánossá vált, hogy a környék lakói a portyázók rablásai elől védelmet keresve a városba költöztek. Borból nem kellett tizedet fizetni a töröknek, mert a mohamedán vallás tiltja a borivást. Ezért is virágozhatott a borkultúra. Miskolc határának 17 szőlődombján szüreteltek, és az Avas, Bábonyibérc, Kőporos dombok oldalában félezer pincében tárolták a környék borát. 6 Kuruc idők A Rákóczi-szabadságharc ( ) alatt központi szerep jutott Miskolcnak. II. Rákóczi Ferenc fejedelem kétszer, 1704-ben és 1706-ban itt rendezte be főhadiszállását, ezzel a város nemcsak hadműveleti központ, hanem fontos politikai döntések színhelye is lett. A kuruc szabadságharc kormánytanácsa folyamatosan ülésezett az év első hónapjaiban, majd innen indultak Eger elfoglalására. XIV. Lajos francia király futárját, Németalföld és Lengyelország követeit, francia hadmérnököket, tüzérségi szakembereket fogadtak ekkor a fejedelem főhadiszállásán, az Aszalay- és a Dőry-kúriákban. A szabadságharc idején Miskolcot a hadi tehertételeken túl még két katasztrófa is sújtotta ban a császáriak kifosztották és felégették, ben pedig a lakosság közel fele (hatezer ember) esett a pestisjárvány áldozatául. 5 (Dobrossy I/Kubinyi A./Tóth P. (1996)) 6 (Szakály F.) 114

115 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás Miskolc a XVIII. században A XVIII. század első évtizedeinek katasztrófáit nemcsak kiheverte a város, hanem lakói újjá is építették. A század második fele így már a dinamikus fejlődés jegyeit mutatja. Legfontosabb volt a szabad királyi városság megszerzése érdekében kezdett harc. Új fejlődési irányt és mozgásteret keresve Miskolc a XIX. század végéig többször tett kísérletet a diósgyőri koronauradalomtól való elszakadásra. Először 1702-ben, majd 1731-ben váltotta meg magát éves időtartamra. A város 1755-ben olyan szerződést kötött, amely örök időkre szólt, de ez sem tartott két évtizednél tovább. A XVIII. században nemcsak a város jogállása változott, hanem a lakosság társadalmi és vallási összetétele is. A szőlőművelés és kereskedelem mellett az ipar, ezen belül a kézműipar fejlődött. A manufaktúraipar a Bükk hegység erdőségeiben kezdett kibontakozni. Az üveggyártás, a vasfeldolgozás és a papírgyártás hutái, hámorai és malmai verték fel a Miskolc környéki több évszázados erdők csendjét. Fazola Henrik, a német származású kovácsmester vasércet talált és 1770-ben felállította őskohóját Mária Terézia királynő ( ) kincstári támogatásával. A nyersvasat kovácsoló hámorok hatalmas kalapácsait a bükki Garadna-patak vize hajtotta. A folyamatos vízmennyiség biztosítására völgyzáró gát építésével duzzasztották fel a Hámori-tavat. Munkáját fia, Frigyes folytatta, aki Újmassán létrehozta a második kohót, az 1868-ban alapított Diósgyőri Állami Vasgyár elődjét. A kézi vagy manufakturális papírgyártás közel egyidős a vas előállításával, a XVIII. század végén kezdődött. A városi élet fejlődése, a görög kereskedők külföldi árui, a másfélszáz céhbeli iparos termékei egyre nagyobb tömeget vonzottak a vásárokra. Ezért 1750-ben, városi vállalkozásként felépült az első emeletes fogadó. A vidékről Miskolcra beköltöző gazdag nemesek a század derekától barokk lakóházak sorát építik fel a főutcán. A II. József császár ( ) által 1786-ban elrendelt első népszámlálás a város 2414 házában lakost talált. A korabeli adójegyzékekben nagy számban szerepelnek már orvosok, gyógyszerészek, prókátorok (ügyvédek) is. A szőlőműveléshez és borkészítéshez kötődő mesterségek, a borkereskedelem sok száz ember megélhetését jelentette a XIX. század végéig, amikor is a filoxéra (szőlőn élősködő rovarfaj kártevése) szinte nyomtalanul eltüntette ezt a kultúrát. 7 Miskolc a XIX. században A város legrégibb üzeme, a Kőedénygyár 1833-ban kezdte meg működését. Az 1860-as években alapított Borsod-Miskolci Gőzmalom a főváros után a legnagyobb ilyen jellegű ipari vállalkozás volt Magyarországon. A századfordulón ugrásszerűen megnőtt a közép- és nagyipari vállalkozások száma. Működött keményítő-, légszesz-, cukor-, hal- konzerv-, gőztégla-, szikvíz-, sör-, gép-, vas- és acélgyár is. 7 (Faragó T.) 115

116 Miskolc jó földrajzi fekvése miatt mindig jelentős közlekedési csomópontnak számított. A XIX. század elején már hetenként öt gyorskocsijárat indult a fővárosba. A Miskolc-Pest közötti út 24 órát vett igénybe. Óriási jelentősége volt a Debrecen-Miskolc vasútvonal megnyitásának 1859-ben től Miskolci Takarékpénztár néven működött pénzintézet a városban. A történeti feljegyzések kiemelik e pezsgő időszak hatalmas károkat okozó természeti csapásait. A város addigi legnagyobb tűzkárát 1843-ban szenvedte el. A mai belváros díszes görög kereskedőházai porig égtek. Miskolc alig heverte ki a csapást, amikor 1878-ban minden idők legnagyobb árvize döntötte romba. Korábban 1691-ben, majd 1845-ben jegyeztek fel igen nagy károkat okozó özönvizeket. Miskolc a szabadságharc alatt Felső-Magyarország székvárosa, a ruhakészítés, fegyver- és lőporgyártás fontos hátországa volt. A polgári közigazgatás irányítói, kormánybiztosok, a katonákat vezénylő tisztek és tábornokok nagy számban fordultak meg településünkön. A város fordulóján került közvetlenül fronthelyzetbe decemberében a Kassa melletti csatavesztés után Galícia irányából megnyílt az út az osztrákok számára Miskolc és Debrecen felé. Ekkor tette át ide székhelyét a régió szülötte, Szemere Bertalan, Magyarország kormánybiztosa, és Diósgyőrben szuronygyárat létesített. Az as évektől számíthatjuk a ma ismert városkép kialakulásának, a modern városfejlődés kezdetét ben Miskolc bekapcsolódott a vasúti forgalomba, 1868-ban felépült a diósgyőri vasgyár, 1897-től indult el a villamosforgalom az országban másodikként. Felépült a Városháza, a Megyeháza, elkészült a Tiszai és a Gömöri Pályaudvar, létrejött a Népkert, ahol Erzsébet királyné szobrot kapott. Megszületett a városi fürdő, és megtörtént az előtte lévő rész térrendezése, ahol Kossuth Lajos, Magyarország kormányzóelnöke (1849. április 14.-augusztus 11.) első egész alakos köztéri szobrát emelték fel. Megnyitotta kapuit a Borsod- Miskolci Múzeum. Miskolc szállodákkal és számos lakóházzal gazdagodott. Kihasználva a Bükk hegység természet adta lehetőségeit, Miskolc környékét, Hámort, Lillafüredet, Tapolcát, népszerű üdülőközponttá fejlesztették. 8 Miskolc a XX. század első felében Miskolc között elszakadt Borsod megyétől, és önálló törvényhatóságként valósította meg az ipari, kereskedelmi, pénzügyi és szellemi központtá válást, a térség nagyvárosának a létrehozását. Az I. világháborús készülődés részeként a diósgyőri nagyüzem mellett felépült az új gyár, ahol kizárólag fegyvereket gyártottak. Az június 4-én aláírt trianoni békeszerződés nyomán megkezdődtek az áttelepítések, a lakosság ezreit kényszerítették szülőhelye elhagyására között a város lakossága ről re, majd 1930-ra főre nőtt. A világháborús vereség, a háborút követő forradalmak, a súlyos területveszteség, a gazdasági összeomlás szétzilálta a város teljes szerkezetét, megváltoztatta a század elejétől épített politikai és gazdasági kereteket szeptemberétől, a II. világháború első időszakában, a város iparán keresztül a hadi konjunktúra hatására átmenetileg javultak az életkörülmények. 8 Dobrossy I. (szerk, 2003) 116

117 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás június 2-án Miskolcot rendkívül súlyos bombatámadás pusztította. (206 halálos áldozatot és 420 sebesültet követelt a több hullámban történő bombázás, amelyben olasz támaszpontról indítva, közel 100 repülőgép vett részt.) A bombázásokkal csaknem egy időben történt a megyebeli és a miskolci zsidóság gettósítása, majd a Diósgyőri Téglagyárból az auschwitzi haláltáborba indítása június között három vasúti szerelvénnyel embert hurcoltak el Miskolcról től kezdődően több települést is Miskolchoz csatoltak. Miskolchoz csatolt települések az utolsó ismert önálló települési lélekszámmal Település neve Miskolchoz csatolás időpontja Önálló települési lélekszám (fő) Diósgyőr (Perecessel) Hejőcsaba Görömböly (Görömbölytapolcával) Hámor (Lillafüred, Ómassa, Újmassa) Szirma Forrás: Miskolc MJV Önkormányzat A XX. század második fele Az 1950-es évek első felében Miskolcnak a szocialista nehézipar egyik fellegvára szerepét szánták. Az erőltetett iparosítás négy évtized múlva vezetett a város gazdasági szerkezetének összeomlásához, a nagyipar válságához között Miskolc lélekszáma több mint fővel nőtt ban ember élt a városban, ben a városnak lakosa volt. Az közötti természetes szaporodás fő, a bevándorlók száma pedig ennek pontosan kétszerese volt. Miskolc a hagyományos mezőgazdasági, kereskedővárosból ipari nagyváros lett. Az 1980-as évek elejétől a város gazdaságát, ill. a foglalkoztatást meghatározó nehézipari vállalatok (Lenin Kohászati Művek, Diósgyőri Gépgyár, Borsodi Szénbányászati Tröszt) helyzete megrendült, termelékenysége jelentősen csökkent. Az eseti állami beavatkozások a leépülés folyamatát nem tudták megállítani. Az 1990 után végbement privatizációs, ill. szanálási kísérletek eredménytelennek bizonyultak. A többszöri állami mentőöv ellenére a korábbi nagyvállalatokat felszámolták, ami komoly társadalmi- és gazdasági feszültségeket indukált. A város gazdaságának szerkezetváltása az 1990-es évek elején indult meg érdemben. Az újonnan betelepülő gépipari, finommechanikai vállalkozások azonban csak részben tudták (tudják) orvosolni a foglalkoztatási gondokat. 117

118 58. melléklet: Miskolc társadalmi élete Zenei élet Miskolc zenei élete a 19. század második felétől mondható szervezettnek. Ekkor alakult a Zenekedvelők Egyesülete, majd később a Miskolci Közművelődési Egyesület, amelyek szervezett keretekbe foglalták és elindították a városi hangversenyéletet. Fontos lépés volt a Zenepalota 1926-os átadása, ebben működött a Városi Hubay Jenő Zeneiskola. A Zenepalota négy éve teljes rekonstrukción ment át, mai tulajdonosa a Miskolci Egyetem. A Miskolci Nemzeti Színházban színvonalas operaelőadásokat tartottak, a városban több zenekar is alakult. A mai Miskolci Szimfonikus Zenekar 1963-ban alakult meg, és máig a város, sőt a térség zenei életének reprezentánsa. Mellettük más jellegű zenei együttesek is létrejöttek, mint például a Reményi Ede Kamarazenekar, az Anima Vonósnégyes és a Miskolci Ütősök. Lendületet hozott a város kulturális életébe a Bartók+ nemzetközi operafesztivál elindítása 2001-ben, majd minőségi ugrást jelentett a Művészetek Háza átadása (2006). Képzőművészet A térség első említésre méltó festője egy testőrtiszt, Szathmáry Király Pál volt. Fontos egyéniség volt az 1818-ban érkező jeles festő, Wándza Mihály, aki egész festődinasztiát alapított a városban. Névtelen, de feltehetően helyi faragók készítették a Mindszenten felállított Máriaoszlopot, valamint a Diósgyőrben lévő másik Immaculata-oszlopot. A barokk biedermeier korszak után a helyi művészek a plein air, a nagybányai hagyományok szerint alkottak, gyakorlatilag a miskolci festőtársadalom ezen elv szerint festett. Ezzel a stílussal a 20. század közepén a Feledy Gyula és Kondor Béla vezetésével induló Miskolci Grafikai Műhely szakított. Tevékenységük nyomán Miskolc a magyar grafika központjává vált. A század fordulója után a miskolci művészeti élet mozgatója Balogh Bertalan volt, aki a Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeumi Egyesület titkáraként sokat tett a képzőművészeti élet felpezsdítéséért, a Borsod-Miskolci Múzeum létrehozásáért és annak gyűjteménye megalapozásáért. Az első világháború után a Meilinger Bartus Nyitray-féle szabadiskolából létrejött a Miskolci Művésztelep, ami hosszú évtizedekre lendületet, sőt keretet adott a helyi képzőművészeti életnek. A Borsod-Miskolci Múzeum volt a jogelődje a Herman Ottó Múzeumnak, amelynek festészeti részlege 1980-ban került mai, Görgey úti épületébe, és mára az ország egyik legjelentősebb képzőművészeti gyűjteménye lett. A Miskolci Galéria a vidék első kiállítási intézményeként 1967-ben jött létre, amit 1996-ban a Széchenyi utcai Rákóczi-házban helyeztek el. A Szalay Lajos- és a Kondor Béla-gyűjteménynek a Hunyadi utcai Petró-ház ad helyet, Feledy Gyula gyűjteményes kiállítása pedig a Deák téri Feledy-házban tekinthető meg. A Mission Art magángaléria fő profilja a kortárs művészet és a nagybányai festészet. Miskolc két nagy, országos jelentőségű kiállítás sorozata az Országos grafikai biennále és a Miskolci téli tárlat. Előbbit 2008-tól triennálévá módosulva 1961 óta rendezik meg, utóbbit pedig 1989-től. 118

119 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás Színjátszás a városban A Miskolci Nemzeti Színház ünnepélyes alapkőletételre 1819-ben került sor, s augusztus 24-én nyitották meg a még belülről nem teljesen kész színházat, amely a mai Déryné utcában, a későbbi színházépület mögötti telken állt. Az 1828-ra elkészült régi színházépület az 1843-as miskolci tűzvészben elpusztult. Az új, mai színház alapkövét 1847-ben tették le. A Cassano József tervei alapján készülő színházat szeptember 3-án avatták fel. Az épületet közel 150 éves fennállása óta többször felújították (pl. 1880, ), átalakították, de mindvégig megőrizte külső klasszicista és belső neobarokk jegyeit. A legnagyobb szabású átalakulást a Miskolci Nemzeti Színház épülete a 90-es években élte meg. A Magyar Köztársaság Országgyűlése támogatást szavazott meg a színház rekonstrukciójára 1990-ben, a város önkormányzata is hozzájárult a költségekhez. A rekonstrukció eredményeképpen az addig 8000 m 2 alapterületű színház több mint 16 ezer m 2 -re növekedett. A Miskolci Nemzeti Színház a város legrégebbi művészeti intézménye, mára Közép-Európa egyik legkorszerűbb művészeti komplexumává vált 5 játszóhelyével (Nagyszínház, Kamaraszínház, Játékszín, Nyári Színház, Csarnok). Az egyedi adottsággal rendelkező, különféle műfajú produkciókat bemutató színház vonzerejét jelzi a magas nézőszám. A HVG által a magyar színházakról az elmúlt években végzett kimutatásban, és az erről megjelent cikkben a magyar színházak sorrendjét nézőszám és főbb mutatók alapján felállítva a Miskolci Nemzeti Színház az ötödik a rangsorban, és első a vidéki színházak sorában. A Miskolci Nemzeti Színház június 1-től az Európai Színházi Konvenció (European Theatre Convention, ETC) teljes jogú tagja. A magyarországi színházak közül jelenleg egyedül a Miskolci Nemzeti Színház tagja e szervezetnek. Az 1980-as években a megváltozott társadalmi körülmények miatt csökkenőben volt az érdeklődés az amatőr színjátszás iránt, a mozgalom jelentős átalakuláson ment keresztül. Egyrészt sok csoport feloszlott (1986-ban már csak három kör működött Miskolcon: a Pécsi Sándor Színpad, a Csortos Gyula Színpad, a Miskolci Amatőr Színpad mind Szép László irányításával), átadták a helyüket a diákszínjátszó csoportoknak, másrészt a csoportok inkább a líra, a vers- és prózamondás felé tolódtak. A Pécsi Sándor Színpad 1988-ban átalakult: Pécsi Sándor Guruló Színház lett a neve. Sokat jártak vidékre, kicsiny falvakba, évente előadást tartottak. A későbbiekben az iskolai irodalom darabjai kerültek előtérbe, majd az 1990-es évektől sok musicalt is játszottak. A főleg középiskolás és egyetemista fiatalokból álló társulat az utóbbi években Kajati István vezetésével működött. A nagy múltú ifjúsági színház 2012-ben megszűnni kényszerült. A Romano Teatro színjátszó csoportot Szegedi Dezső Jászai Mari-díjas, a Miskolci Nemzeti Színház roma származású vezető színésze hozta létre 2005-ben, a társulat vezetője Horváth Zsolt. A cél egy, az előadó-művészethez, színházi játékhoz kedvet érző és tehetséget mutató roma társulat kialakítása volt, de a csoportnak nem roma tagjai is vannak. Munkájukat ben Miskolc városa nívódíjjal ismerte el. Rendezvények a városban Miskolcon országos és nemzetközi jelentőségű rendezvények fesztiválok telepedtek meg az elmúlt évtizedekben, több rendezvény turisztikai mutatószámai kiemelkedőek országos szin- 119

120 ten is. Miskolc rendezvényei a Diósgyőri várjátékok, Díszelgő alegységek és katonazenekarok nemzetközi fesztiválja (2005-tól, nyáron), Görömbölyi ősz (szeptemberben), Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál (2003 óta minden szeptemberben), Kaláka fesztivál (1979-től 2011-ig), Kamarakórus fesztivál (március), Kamarazenei nyár, MEN, Miskolci egyetemi napok, MEN-fesztivál (május), Miskolci kocsonyafesztivál (február), Miskolci sörfesztivál (szeptember), Miskolci nemzetközi operafesztivál (Bartók+ nemzetközi operafesztivál; 2001 óta minden nyáron), Nemzetközi dixieland fesztivál (1985-től, nyáron), Országos grafikai biennále (változó időpontban), Rocktoberfest fesztivál (október), Téli tárlat (december). Városi sport A város számos sportban képviselteti magát az első osztályban. Két nagy múltú focicsapata van Miskolcnak. A Diósgyőri VTK az NB1-ben játszik, az MVSC a megyei első osztályban. A város női kosárcsapata, a DKSK-Miskolc kétszer nyerte meg a Magyar Kupát. Anyagi csőd miatt a klub megszűnt, azóta az NB1/B-ben játszik egy főleg ifjúsági játékosokból álló csapat, MVSI-DKSK néven. A város jégkorongcsapata, a Miskolci Jegesmedvék az első osztályban játszik. Miskolc egyik legújabb egyesülete a Miskolc Steelers amerikai futball csapat. A salakmotor terén is nagy múlttal rendelkezik Miskolc. Pár évnyi kihagyás után 2004-ben felújították a város szívében található sportlétesítményt, melyben azóta számos világversenyt bonyolítottak le. A Speedway Miskolc csapata a salakmotoros Lengyel Liga II. osztályában is versenyzett 2005 és 2010 között. Miskolc legnagyobb sportlétesítménye a DVTK-stadion és a hozzá tartozó edzőpályák. A stadionban 4641 fedett és kb nyitott hely várja a szurkolókat ra fejeződött be a tribün felújítása, melynek során a tetőszerkezet egy részét cserélték, másrészt pedig az ülőhelyeket modern, műanyag székekre cserélték, ezenkívül felújították a tribün homlokzatát. A 2010-ben befejezett munkálatok, amelynek során lebontották a napos oldalon lévő álló lelátókat, és a helyükön új lelátói részt alakítottak ki több mint 3300 fedett ülőhellyel. Miskolc testvérvárosai Aschaffenburg (Németország), Burgasz (Bulgária), Cleveland (USA), Katowice (Lengyelország), Kassa/Košice (Szlovákia), Ostrava (Csehország), Tampere (Finnország), Valenciennes (Franciaország), Vologda (Oroszország), Asan (Dél-Korea), Kayseri (Törökország), 120

121 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás 59. melléklet: Miskolci legendák Jézus kútja A megnevezés kb. az 1670-es évektől él a köztudatban. A kút vizét emberemlékezet óta gyógyvíznek tartják a környék lakói. Helye a Toronyalja u. 79. sz. előtt, az Avas oldalában volt. A legenda szerint Jézus ivott a forrás vizéből, majd megáldotta azt, és ezután bor folyt belőle. A hitelesnek tűnő történet az lehet, hogy a forrás fölött lévő pincék egyikében valamelyik borral teli hordó megrepedhetett, és tartalma a Jézus kútján át megjelent, és így néhány napig a kút vize borízűvé változott. Egy másik legenda szerint, ha egy beteg ember 33 pohárral ivott a kút vizéből, meggyógyult. Ezért terjedt el, hogy a kútban Jézus vére folyik. Miskolci Kocsonya Országosan ismertté vált a szólás, hogy Pislog, mint miskolci kocsonyában a béka. Más változatok is előfordulnak, mint Reszket, remeg, rezeg, mint a miskolci kocsonyában a béka. A szólás alapját a következő történet adja: Még a XIX. században történt, hogy a vasúti forgalom megnyitása előtti időkben a Gömörvidék és Budapest közti kereskedelmet gömöri fuvarosok bonyolították. Miskolc ennek az útvonalnak egy közbeeső állomása volt. A fuvarosok általában a szentpéteri kapuban lévő vendégfogadókban szálltak meg éjszakára. Egyszer egy tót fuvaros a Magyar Huszárba tért be, hogy szállást kérjen. Vacsorára kocsonyát rendelt. A kocsmárosné, akit Potyka Katának neveztek, hamarosan hozta is az ételt. A tót atyafi nekilátott az evésnek, és előbb a lé alól kikandikáló húst akarta megenni, ám ijedten ejtette el a villát Jaj, jaj, kocsmárosné, ennek a kocsonyának szeme is van, s csak úgy hunyorgat felém! A kocsmárosné is megijedt, de tudomásul kellett venni a dolgot, mert egy béka volt befagyva a kocsonyába. A hagyomány szerint többször is megtörtént az eset Miskolc kocsmáiban és fogadóiban és nem csak fuvarosokkal, hanem országgyűlési képviselőkkel is, a XX. században a híres Korona Szállóban és a Három Rózsa vendéglőben is (az az épület, amelyikben ma a Kazinczy könyvesbolt van). Emlékét őrzi a porcelánból készített kocsonyástál, amit a vásárokon árulnak. A kocsonya-legenda alapján indult el a Miskolci Kocsonyafesztivál 1999-ben. Miskolci kolbász Lovász Emese régész ötlete alapján készül újra a Miskolci kolbász. Számos feljegyzésben szerepel a kolbász, mint elengedhetetlen középkori étel. Egy lakoma leírásában említik, hogy egy 18 fős étkezésen 96 szál kolbászt szolgáltak fel a menü részeként. Ennek alapján készült el 2012-ben újra a Miskolci Kolbász, melynek miskolci jellegzetességét a fűszerezés adja, a kolostorkertekben előforduló növényeket használják. A legfontosabb a kakukkfű, ami gyógynövényként is hasznos, de fűszerezésre is tökéletes, emellett a fokhagyma jelenik meg benne, ill. a tört mustármag, ami jellegzetes ízt ad az ételnek, melyet a népkerti Sörfesztiválon ismerhetett meg a nagyközönség. 121

122 Miskolci perec Sokan úgy tudják, hogy a ma Miskolchoz tartozó Pereces is a miskolci perecekről kapta a nevét. Az ottani bányatelepen lakó bányászok a legenda szerint annyira szerették a híresnevezetes perecet, hogy a vásárokról mindig rudakra tűzött perecszállítmánnyal tértek vissza, erről kapták kezdetben ők, később településük a Pereces nevet. (Valójában a település kis völgyben fekszik, és perecként veszik körbe a hegyek.) A legendára épülve ma már hagyományosan a kirakodóvásárok, fesztiválok kelléke lett a Miskolci Perec. Egyetemi hagyományok A selmeci diákhagyományok eredete a Selmecbányán 1735-ben alapított Bergschola (bányászati-kohászati iskola) hallgatóihoz kötődik. A hagyományok később, a főiskola soproni tartózkodása alatt kibővültek helyi momentumokkal is. Így együtt képezik a selmeci-soproni diákhagyományok körét, amelyet a selmecbányai kötődésű Miskolci Egyetemen a mai napig ápolnak. Az egyetemre frissen bekerülő hallgatók pogánynak, az ún. balekoktatások és balekkeresztelésen átesettek baleknek, a másodéves hallgatók kohlenbrennernek, a legalább harmadik éve az egyetemen tanuló, a selmeci hagyományok szellemében megkeresztelkedett hallgatók Firmának számítanak. A kohlenbrenner szó német eredetű és szénégetőt jelent, mert az Akadémián a másodéves hallgatók tanultak vegytant, ahol is mesterséges úton állítottak elő szenet. A Firmákat már megilletik bizonyos előjogok, például a kari egyenruha viselése. Miskolc Adventi koszorúja Minden évben hagyomány, hogy elkészítik Miskolc adventi koszorúját. A téli, karácsony előtti készülődés idejére a Városgazda munkatársai a virágórát változtatják át. A koszorúra alapját képező hálóra fenyőlombok kerülnek, majd három bordó és egy rózsaszín gyertya, amelyek egyenként 25x60 centiméter nagyságúak. Az adventi koszorú belső átmérője 6, külső átmérője pedig 9 méter. A város adventi koszorújánál minden évben összegyűlnek a miskolciak, hogy a karácsonyt megelőző vasárnapokon együtt gyújtsák meg az adventi gyertyákat, s a legfontosabb értékekről együtt gondolkozzanak. A várakozás első szál gyertyájának üzenete a segítségnyújtás, a második üzenete az ajándékozás. A harmadik gyertya üzenete a család, az ünnepek előtti, utolsó gyertya a szeretet üzenetét hordozza. A 999 csizmadia A miskolci csizmadiák országos hírre a város XX. század eleji tudatos imázsépítésének eredményeként tettek szert. Mindig is a legnagyobb számú mesterséget képviselték, de számukról, munkájuk minőségéről nem jelent meg annyi korabeli írás, mint a kenyérről, a perecről vagy a pecsenyéről. Nem lehet hasonlítani a kocsonyához sem, hiszen az egy megtörténtnek vélt eset. A hasonlóság a közel azonos időben megjelenő és országos terjesztésű képeslapban mutatható ki. Ilyen képeslapot árultak Miskolcon között. Az egyiken pipázó, magabiztos mester áll vállra vetett csizmákkal a kép jobb oldalán, még előtte meggörnyedt, papucsos inas cipeli a rúdra aggatott csizmákat. A képeslap felirata mindössze ennyi: A 999-ik". A másik képeslap derűs, nyakkendős, pipás mestert ábrázol, karján csizmával. A másik karjában nevető, papucsos inast tart, akinek a vállán ugyanúgy ott 122

123 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás vannak a rúdra akasztott csizmák, mint az előző képen. A mesterség képviselőinek számáról azt tartotta a népi magyarázat, hogy a XIX. század végén a városban már annyi csizmadia volt, hogy nem tudtak egymástól megélni. Amikor 999-en lettek, összejöttek, s megtanakodták, mi legyen a megoldás. Úgy döntöttek, hogy a következő csizmadiát, aki felvételét kéri a céhbe, agyonütik. Ennek híre ment a környéken, s a fenyegetés miatt soha nem lett ezer csizmadia a városban. A képeslapon ennek örül a 999-ik mester és legénye. Molnár-szikla Hámorban valóban állt egy malom, ahhoz kötődik a Molnár-szikla legendája. A mondának több változata létezik, de az alaptörténet a molnár és felesége, ill. a molnár leánya és szeretője tragikus kapcsolatára épül, amelynek következménye valakinek (vagy mindkét személynek) az öngyilkossága. A Dolka-gerincnek nevezett mészkőhátból nyúlik ki egy hatalmas sziklaorom, onnan ugrott(ak) le az öngyilkosságot elkövető(k). A helyet azóta Molnár-sziklának nevezik, a tragédiára az ormon lévő kereszt emlékeztet. Egy kevésbé ismert, de Jókai által megörökített legenda szerint egy idős molnár ugrott le a szikláról, amikor megtudta, hogy fiatal felesége megcsalja. A néprege szerint a völgy mélyén csattogó vízimalom molnárlegénye szemet vetett a csinos molnárnéra, mivel viszontszerelemre nem talált, a szikláról ugrott le, s lelte szörnyű halálát a mélységben; az emléke itt bolyong a bércek és a rengetegek lakóinak meséiben. A malom és a molnár a főszereplője, az ban nyomtatásban megjelent történetnek is. A legújabbnak vélhető történet 1993-ban jelent meg az egyik miskolci napilapban. Eszerint a helybeliek azt mesélik, hogy legalább harminc emberről hallottak, akik a félszáz méter magas, függőleges szikla csúcsáról a mélybe vetették magukat. Külön megemlékeznek egy egészen fiatal szerelmespárról, akik azzal a szándékkal jöttek fel a Dolka-gerincre, hogy a szülők ellenkezése miatt együtt vetnek véget az életüknek. A leány levetette magát a szikláról, de a fiú megrettent és nem mert utána ugrani. Hazatért Miskolcra, de a közmegvetés visszaűzte ide és leugrott ő is". Generációról generációra hagyományozódik tehát a Molnár-szikla legendája. Ahogyan változik a környezet, úgy színeződik, alakul a história is. A malomnak már nyoma sincs, így a molnár vagy leánya kiszorul" a történetből. A nyírfa keresztet is felváltotta egy tartós, az idővel dacoló vaskereszt, amely jól látható a környékről. A kereszt látványa és az emberek fantáziája pedig tovább élteti a legendát. [A legelterjedtebb változat szerint a molnár leánya szerelmes volt egy szegénylegénybe, akihez az apja nem akarta hozzáadni. Kilátástalan sorsuknak öngyilkossággal vetettek véget, mindketten leugrottak a szikláról.] 123

124 Nemzetiség 2001 Nemzetiség 2011 Anyanyelv 2001 Anyanyelv 2011 Családi, baráti közösségben használt nyelv 2001 Családi, baráti közösségben használt nyelv 2011 Nemzetiséghez tartozó 2001 Nemzetiséghez tartozó 2011 Miskolc ITS IV. Mellékletek 60. melléklet: Népesség nemzetiségi megoszlása Nemzetiség, nyelv Magyar Hazai nemzetiségek Bolgár Cigány (romani, beás) Görög Horvát Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szerb Szlovák Szlovén Ukrán Hazai nemzetiségek együtt Arab Kínai Orosz Vietnami Egyéb Nem kívánt válaszolni, nincs válasz Összesen Forrás: KSH népszámlálás alapján saját szerkesztés 124

125 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás 61. melléklet: Nemzetiségi Önkormányzatok Miskolcon Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata Miskolcon napjainkban mintegy 40 bolgár család él, nagy részük vegyes házasságú. A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat november 19-én alakult meg. A nemzetiségi önkormányzat legfontosabb feladatának a bolgárság újra megkeresését, gyökereik felkutatását tűzte ki célul. Nagyon fontosnak tartják, hogy ünnepeikről méltó módon, óhazájuktól távol is megemlékezzenek. Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Magyarországon egy hivatalosan elismert etnikai kisebbség létezik, a cigányság. Tulajdonképpen a cigányság fogalom több népcsoportot is maga mögött takar, amelyek a magyar nemzeti kultúrához egyféleképpen vagy legalábbis hasonlóan viszonyulnak. A magyarországi romák csoportjai eltérnek egymástól anyanyelvük szerint. Az oláhcigányok a cigány nyelvet (romani) beszélik. A magyarországi cigány anyanyelvűek mintegy 90%-a a cigány nyelv lovári dialektusát használja. A beás cigányok a beást beszélik, amely a román nyelv archaikus változata. Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata A görögök története Miskolc városában a századra vezethető vissza. A felsőmagyarországi görögök érdeme volt a 18. században a tokaji, egri és a miskolci borok nemzetközi kereskedelmének megteremtése. A görögök saját kompániát alakítva szakosodtak a kereskedelem különböző területeire, ezért akkoriban Miskolcot görög kereskedők városának tekintették. A görögök gazdasági, politikai, tudományos és kulturális tevékenysége a magyar kultúra értéket alkotó elemévé, szerves részévé vált. A miskolci görögök által megteremtett építészeti örökség máig őrzi értékteremtő gondolkodásmódjukat, világképüket, megőrzendő hagyományaikat. A Görög Kisebbségi Önkormányzat nagyon fontosnak tartja a méltó megemlékezést nemzeti ünnepeikre, amely alkalmakat a Bartók Béla Művelődési Házban, valamint az Ifjúsági és Szabadidő Házban rendezik. Kiemelt helyen foglalkoznak a görög nyelv oktatásával, kultúrájuk és hagyományaik ápolásával, megismertetésével, valamint gyökereik felkutatásával. Miskolc Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Nem sokkal marad el a horvát nemzetiség sem a szlovákoktól. Az ő lakhelyük leginkább a Horvátországgal szomszédos határmenti övezetek, de találhatók horvát falvak az Alpokalja egyes részein, Mosonmagyaróvár és Sopron mellett is, ők a gradistyei horvátok. Fontos kulturális intézményük a Pécsi Horvát Színház. 125

126 Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata A lengyeleket Magyarországon csak 1991-ben ismerték el hivatalosan nemzetiségként. A magyarországi lengyelség ma két országos kiterjedésű szervezetet működtet óta áll fenn a Bem József Egyesület, a Szent Adalbert Egyesületet pedig 1992-ben hozták létre. Ezen kívül 14 megyében vannak kisebb kulturális szervezeteik. A lengyelek visszanyerték a Lengyel Házat (1998-ban), és a Lengyel templomot, amely ben a Budapesti Római Katolikus Lengyel Perszonális Plébánia rangot kapta. A művészet és tudomány művelői a Magyarországi Lengyel Alkotók Fórumát hozták létre (1996-ban), az üzletemberek pedig a "Polonia-Hungaria" Magyarországi Lengyelek Érdekvédelmi Szövetsége alapítói (1996). Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata A németek a közép-európai országokban évszázadokon át fontos szerepet játszottak nem csupán a társadalmi, gazdasági fejlődésben, hanem termékenyítően hatottak a kultúra minden területén. Magyarországon az olasz közvetítés mellett hagyományosan a német volt az, amelyen keresztül ezer szálon kapcsolódott hazánk Európa nyugati feléhez. E közvetítésnek a sokszínűség és az állandóság volt a két legfontosabb tulajdonsága. A németek keze nyoma ma is látható a nyilvános élet szinte minden területén, jelen voltak és formálták a magyar ipart, mezőgazdaságot, idegenforgalmat, gasztronómiát, építészetet, tudományt, a művészeteket, a sportot, sőt még a magyar nyelvet is. Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata A ruszinok egy köztes szláv nép, Európa kellős közepén a Kárpát-medence olvasztó tégelyében, a Kárpátok hegyláncainak északi és déli lejtőin. Hazájuk, mely Kárpátaljai Rusz néven vált ismeretté a keresztúton terül el, ahol Ukrajna, Szlovákia és Lengyelország határai találkoznak. Ma Magyarországon a legtöbb ruszin az ország északkeleti részén van, főleg Borsod-Abaúj- Zemplén és kisebb mértékben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Fontos megemlíteni, hogy az északkelet-magyarországi ruszinok nagyobb része szinte teljesen elmagyarosodott, különösen jellemző ez a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is jelentős volt a ruszinok elmagyarosodása, sőt talán egyes esetekben elszlovákosodása, de mégis itt maradt fenn viszonylag a legjobban a ruszinok nemzeti identitása. Miskolc Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata A szerbek a Duna-menti településeken, leginkább Budapesten, valamint Szentendre, Szeged, Pécs és Ráckeve környékén honosak. Az egyetlen magyarországi szerb többségű település Lórév. 126

127 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata A szlovák nemzetiséghez tartozók nagy létszámban élnek Magyarországon. Borsod-Abaúj- Zemplén megyében, a Bükkben és Zemplénben laknak nagyobb létszámban. Miskolc szlovák nemzetiségiek által legsűrűbben lakott településrésze Bükkszentlászló. Bár a szlovákok nagy része asszimilálódott, vegyes házasságban él, de még mindig vannak olyanok, főleg idősebbek, akik beszélik a szlovák nyelvet, megtartották hagyományaikat, kultúrájukat. Miskolcon a szlovák nemzetiséghez tartozó szülők gyerekei Miskolc különböző iskoláiba járnak, így nagyon nehéz egy helyre koncentrálni a szlovák oktatást. Szlovák nemzetiségi óvoda működik a városban, a középiskolai oktatás is adott évben, a választások révén megalakult 5 fővel a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat. A képviselő testület célul tűzte ki, hogy segíti a szlovák nyelv, a szlovák hagyományok ápolását, a kultúra művelését, erősítse az itt élők identitástudatát. A kisebbségi önkormányzat megalakította a Szlovák Néptáncegyüttest, a Szlovák Vegyeskórust, és a fiatalok számára megszervezte a Szlovák Kisebbségi Labdarúgó Kupát. Sajnos most ezek a csoportok generációváltás miatt szünetelnek, de az önkormányzat továbbra is megrendezi a Gyermeknapot, a Regionális Szlovák Nyugdíjas Találkozót, a Mikulásestet, a Szlovák Juniális rendezvényt. Kiemelkedő rendezvény a Kárpát-medencei, Szent Lászlóról elnevezett települések találkozója. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatást nyújt a Szlovák Nemzetiségi Óvodának, a Sportegyesületnek. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetségi Önkormányzata tartja fenn a Bükkszentlászlói Közösségi Házat. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Az ukránok ruszinokkal azonos etnikum önmagát ukránnak valló része. Részben az Ukrajnával határos területek lakói, de nagyobb részük az országban szétszórtan él, főként a fővárosban. Az ukránokat Magyarországon csak 1991-ben ismerték el hivatalosan nemzetiségként. Miskolcon igen aktívak képviselőik, az év egészében több program is várja az érdeklődőket. 127

128 62. melléklet: Miskolc közösségi ernyőszervezetei Idősügyekkel foglalkozó ernyőszervezetek: B.-A.-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége, B.-A.-Z. Megyei Össznyugdíjasok Szövetsége, Közigazgatási Nyugdíjasok B.-A.-Z. Megyei Klubja, Harmadik Kor Egyeteme Miskolc, Miskolci Idősügyi Tanács, Szövetség az Idős Nemzedékért. Polgárvédelemmel foglalkozó ernyőszervezet: B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Szövetség. Sporttal foglalkozó ernyőszervezetek: B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselete, Miskolc Városi Diáksport Szövetség, B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. Civil szolgáltatók, civil érdekvédelemnel foglalkozó ernyőszervezetek: Nyilas Misi Alapítvány Civil Információs Centrum CIC, Civil Szövetség Közhasznú Egyesület, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Szervezet), Szikra Alapítvány Az Önkéntesek Munkájának Támogatására, Tulajdonságaik miatt védelmet érdemlő emberek képviselete, Értelmi Fogyatékosok B-A-Z. Megyei Érdekvédelmi Egyesülete, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége SINOSZ B-A-Z Megyei Szervezete, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete, Miskolci Fogyatékosügyi Szakmai Műhely (nem bejegyzett szervezet, hanem egy érdekegyeztető, döntéselőkésztő fórum, amelyet fogyatékkal élők szervezeti hoztak létre), Miskolci Autista Alapítvány. 128

129 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás Kultúra/Közösségfejlesztéssel foglalkozó ernyőszervezetek: Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége MENTE Egyesület, Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, Dialóg A közösségekért, Oktatás Szakértők Regionális Egyesülete. Családokkal foglalkozó ernyőszervezetek: Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete, Korom Lászlóné Domján Éva Katalin, Nagycsaládosok Miskolci Szivárvány Egyesülete, Miskolc, Holdam Egyesület. NŐK részvételével foglalkozó ernyőszervezetek: Nőknek Is Esélyt MINŐIES Alapítvány. Területfejlesztéssel foglalkozó ernyőszervezetek: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztők Alapítvány, Foglalkoztatási és társadalmi integráció Regionális Civil Központ Alapítvány. ZÖLDEK Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Zöld Akció Egyesület (GREEN ACTION). 129

130 63. melléklet: Miskolc egyházi közösségei az alábbi helyszíneken működnek a városban (2012) ssz. megnevezés ssz. megnevezés 1. Alsóvárosi Református Egyházközség, 25. Magyar Pünkösdi Egyház Miskolci Gyülekezete 2. Aluakf Mecset Miskolc 26. Magyarországi Metodista Egyház Miskolci Körzet 3. Ámen Gyülekezet 27. Martintelepi Református Egyházközség 4. Avas-Dél Missziói Református Egyházközség 5. Avas-Dél Missziói Református Egyházközség 28. Martintelepi Római Katolikus Plébánia 29. Mindszenti Római Katolikus Plébánia 6. Avas-déli Római Katolikus Plébánia 30. Miskolc Belvárosi Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatal 7. Avasi Református Egyházközség 31. Miskolc-Diósgyőr Jehova tanúi 8. Belvárosi Baptista Gyülekezet Miskolc 32. Miskolci Apostoli Exarchátus 9. Belvárosi Református Egyházközség 33. Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezet 10. Csabai Kapui Református Egyházközség 34. Miskolci Minorita Plébánia 11. Diósgyőri Református Egyházközség 35. Miskolci Unitárius Egyházközség 12. Diósgyőri Római Katolikus Plébánia 36. Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet 13. Diósgyőr-Vasgyári Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatal 14. Diósgyőr-Vasgyári Református Egyházközség 37. Olajfák Gyülekezet 38. Perecesi Református Egyházközség 18. Felsővárosi Református Egyházközség 39. Selyemréti Római Katolikus Plébánia 16. Görömbölyi Református Egyházközség 40. Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség 17. Görömbölyi Római Katolikus Plébánia 41. Szirmai Református Egyházközség 18. Gyémánt Út Buddhizmus Miskolc 42. Szirmai Római Katolikus Plébánia 19. Hámori Római Katolikus Plébánia 43. Tapolcai Református Egyházközség 20. Hejőcsabai Református Egyházközség 44. Tetemvári Református Egyházközség 21. Hejőcsabai Római Katolikus Plébánia 45. Újdiósgyőri Római Katolikus Plébánia 22. Hetednapi Adventista Egyház, Miskolci gyülekezete 46. Újszövetség Gyülekezet 23. Hit Gyülekezete Miskolc 47. Vasgyári Római Katolikus Plébánia 24. Miskolci Kármelita lelkészség 48. Miskolci Izraelita Hitközség 130

131 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás 64. melléklet: A népesség vallás, felekezet és nemek szerint Vallás Férfi Katolikus Ebből: római katolikus görög katolikus Ortodox keresztény Református Evangélikus Izraelita Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó Nem kívánt válaszolni, nincs válasz Összesen: Nő Katolikus Ebből: római katolikus görög katolikus Ortodox keresztény Református Evangélikus Izraelita Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó Nem kívánt válaszolni, nincs válasz Összesen: Összesen Katolikus Ebből: római katolikus görög katolikus Ortodox keresztény Református Evangélikus Izraelita Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó Nem kívánt válaszolni, nincs válasz Összesen: Forrás: KSH 131

132 65. melléklet: A népesség vallás, felekezet szerint, 2011 Terület Katolikus római katolikus Ebből: görög katolikus Ortodox keresztény Református Evangélikus Izraelita Más vallási közösséghez, felekezethez tartozik Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik Ateista Nem kívánt válaszolni, nincs válasz Összesen Megyei jogú város Járások J08 Miskolci Statisztikai kistérségek K08 Miskolci Népesség-nagyságcsoport J08 K08 Miskolc Megye összesen

133 Miskolc IVS I. Helyzetfeltárás 66. melléklet: Kulturális, közművelődési feladatokat ellátó társaságok Miskolcon (2013) Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Közművelődési törvény értelmében hozta létre Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-t, és koncentrálja tevékenységi körébe a Miskolcon folytatott közművelődési feladatokat. Miskolc a művelődési házak irányítását, a közművelődési feladatok ellátását egy szervezetbe szervezte 2012 végén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft-be integrálta művelődési házait, közművelődési színtereit, közösségi tereit, valamint a kulturális rendezvény helyszíneket, továbbá irányítása alá vonta a város közművelődési feladatellátását. A Görömbölyi Művelődési Házat augusztus 1. napjától átvette és működteti a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft január 1-től a Gárdonyi Géza Művelődési Ház került át a Központ irányítása alá, Hejőcsaba településrész közművelődési feladatait is a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. látja el. Szintén január 1-től a város fesztiváljait, nagyrendezvényeit, közművelődési tevékenységének teljes koordinációja a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-hez került. Az önkormányzat a városban két közművelődési intézményt tart fenn a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-n keresztül: a Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központot és az Ifjúsági és Szabadidő Házat. Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A korábbi Miskolci Kulturális Szövetség Nonprofit Kft. átalakulásával olyan társaság jött létre Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, melynek elsődleges célja az operafesztivál folytonosságának, értékeinek és kialakult nemzetközi tekintélyének megtartása. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Miskolci Szimfonikus Zenekar évtől nemzeti besorolású előadó-művészeti szervezete a városnak, ezért feladatkörének szűkítése, tiszta profiljának kialakítása volt indokolt, ezért került ki a Művészetek háza kezelői feladata a társaságból. A Miskolci Szimfonikus Zenekar helyi koncertjeit a Művészetek Háza megnyitása óta annak hangversenytermében tartja. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata januárjában a Miskolci Nemzeti Színházat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet megszüntette, és megalapította a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft-t. 133

134 Szakorvosi ellátás 67. melléklet: Szakorvosi ellátás Változás 2011/ 2005 Változás 2011/ 2007 Megjelenési esetek száma a járóbetegszakellátásban ,3% 15,7% székhely szerinti adat (eset) BAZ egyén belül a megjelenési esetek aránya a 52% 53% 54% 54% 55% 55% 57% 9,1% 4,5% járóbetegszakellátásban (%) Beavatkozások száma a járóbetegszakellátásban ,4% 27,1% (székhely szerinti adatok)(db) BAZ megyén belül a beavatkozások száma a járóbetegszakellátásban 47% 49% 50% 50% 51% 50% 53% 12,1% 6,4% (%) Teljesített évi szakorvosi munkaórák száma a ,0% 2,0% járóbetegszakellátásban (óra) Teljesített évi nem szakorvosi munkaórák száma a ,0% 20,6% járóbetegszakellátásban (óra) Forrás: Miskolc MJ. Város Önkormányzata adatai alapján saját szerkesztés 134

135 68. melléklet: Kórházi adatok Miskolcon ( ) Kórházi adatok Változás 2011/2000 Összes működő kórházi ágyak száma(db) % 18% Egy kórházi ágyra jutó ténylegesen teljesített ápolási napok száma % 3% (db) A kórházakban ténylegesen teljesített ápolási % 21% napok száma (nap) A kórházakban ténylegesen teljesített ápolási napok aránya BAZ megyén 65% 64% 64% 64% 62% 63% 62% 61% 62% 62% 61% 71% 10% 16% belül(%) Kórházakban teljesíthető ápolási napok száma % 9% (nap) Kórházban ténylegesen teljesített ápolási napok 83% 83% 83% 80% 79% 79% 74% 70% 79% 78% 76% 78% -6% 11% aránya (%) Az elbocsátott betegek száma a kórházakban % 10% (fő) Működő kórházi ágyak számából az önkormányzati felügyeletűek % 18% (szülőotthonnal együtt) (db) Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés Változás 2011/

136 Változás 2011/ 2000 Változás 2011/ 2007 Miskolc ITS IV. Mellékletek 69. melléklet: Miskolc MJV Háziorvosi ellátásának fontosabb adatai Háziorvosi ellátás Működő háziorvosok száma én (fő) ,1% -1,1% Működő házi gyermekorvosok száma én (fő) ,7% -10,3% A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) ,2% -2,1% A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) ,7% -10,3% Forrás: KSH TEIR adatai alapján saját szerkesztés 136

137 70. melléklet: Miskolc egészségügyi ellátó rendszere MISEK A MISEK alapításkor az Önkormányzattól kapott vagyona május 1-jén állami tulajdonba került. A MISEK működési tevékenységének CLF módszerrel megállapított pénzügyi egyenlege között kedvező irányba változott. A évben elszámolt bevételek nem nyújtottak fedezetet a felmerült költségekre, ráfordításokra, a működési tevékenység vesztesége 1135,8 M Ft volt. A években működési jövedelem képződött. Kedvező fordulatot eredményezett a évben kapott konszolidációs támogatás, amely nélkül a tevékenység veszteséges volt. A MISEK az aktív fekvőbeteg szakellátásban a évben 942, a évben 928, a évben és a év I. félévben 922 működő ággyal rendelkezett, a krónikus ellátásban a évben 432, a évben 384, a évben és a év I. félévben 401 működő ággyal rendelkezett. 137

138 MISEK működését jellemző fontosabb adatok ( ) Változás 2011/ 2000 Változás 2011/ 2007 Összes működő kórházi ágyak % 18% száma (db) Egy kórházi ágyra jutó ténylegesen teljesített % 3% ápolási napok száma (db) A kórházakban ténylegesen teljesített ápolási napok 65% 64% 64% 64% 62% 63% 62% 61% 62% 62% 61% 71% 10% 16% aránya BAZ megyén belül (%) Kórházban ténylegesen teljesített ápolási napok 83% 83% 83% 80% 79% 79% 74% 70% 79% 78% 76% 78% -6% 11% aránya (%) Működő kórházi ágyak számából önkormányzati felügyeletűek % 18% (szülőotthonnal együtt) (db) Forrás: Miskolc MJ Város Önkormányzata adatai alapján saját szerkesztés Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórháza Nemcsak Miskolc, hanem Borsod - Abaúj Zemplén Megye maghatározó kórháza a Borsod - Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórháza. Az intézmény a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában áll. Több mint 50 éve végzi munkáját 25 hektáron; két telephelyen, 51 épületben (mely tartalmazza a kiszolgáló egységeket is pl. lakótelep), 27 fekvőbeteg ellátó és diagnosztikai osztállyal évente kb. egy millió járó- és hatvanezer fekvőbeteg gyógyítását végzi. A kórház fejlesztése az elmúlt években főként EU támogatásokból finanszírozott nagyszabású fejlesztéseinek köszönhetően nagy lendületet vett. A kórház legnagyobb fejlesztési projektje volt az elmúlt években a Csillagpont projekt, mely az infrastruktúra fejlesztése mellett egy komplex térségi betegellátó-irányító rendszert valósított meg. A cél érdekében megállapodott a megye és a város vezetése a Miskolc városban található kórházak szakmai koncentrációjáról, harmonizációjáról és a párhuzamos ellátások megszüntetéséről. 138

139 Velkey László Gyermek Egészségügyi Központ (GYEK) Kilenc, jól felszerelt, speciálisan képzett orvosokkal dolgozó osztálya Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc város közel 150 ezer gyermeklakosa számára biztosít fekvőbetegellátási hátteret. Sürgősségi Betegellátó része, Ambulanciája folyamatosan rendelkezésre áll az életfunkciók stabilizálása, a betegvizsgálat és gyors diagnosztika céljaira. Több, mint 20 járóbetegrendelésével és szakambulanciáival az alapellátás számára szakkonzultációs lehetőséget ad, diagnosztikus vizsgálatokat végez, elősegíti, irányítja a krónikus betegek gondozását. Évi betegforgalma: ezer fekvő-, valamint ezer járóbeteg. A Gyermekegészségügyi Központ a régióból, valamint az ország más tájairól is fogad speciális ellátást igénylő betegeket. A funkció között igen sokra értékelt általános csecsemő- és gyermekgyógyászati ellátáson túl koraszülött, újszülött ellátás, a gyermeksebészeti, gyermekfülorr-gégészeti, onko-haematológiai, nephrológiai, pulmonológiai, kardiológiai, gasztroenterológiai, endokrin, anyagcserebetegségek, bőrgyógyászati ellátáson át a csontvelőtranszplantációt, vesepótló kezeléseket végző, enzimterápiát alkalmazó osztályokon túl a rehabilitációig és az égettek kezeléséig széles skálán nyújt segítséget a hozzá forduló gyermekek számára. KÓRHÁZAKBAN TELJESÍTHETŐ ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA (NAP) ( ) Forrás: TEIR adatai alapján saját szerkesztés AZ ELBOCSÁTOTT BETEGEK SZÁMA A KÓRHÁZAKBAN (FŐ) ( ) 139

140 Forrás: TEIR adatai alapján saját szerkesztés 140

141 71. melléklet: Háziorvosi ellátás adatai Miskolcon ( ) Háziorvosi ellátás Változás 2011/ 2000 Változás 2011/ 2007 Működő háziorvosok száma én (fő) Működő házi gyermekorvosok száma én (fő) A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) ,1% -1,1% ,7% -10,3% ,2% -2,1% ,7% -10,3% A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma öszszesen ,9% 16,1% (eset) Egy működő háziorvos rajutó megjelentek és meglátogatottak száma ,1% 17,3% (eset) A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak ,0% -6,7% száma összesen (eset) Egy működő házi gyermekorvosra jutó megjelentek és meglátogatottak ,0% 3,9% száma (eset) Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés 141

142 72. melléklet: Miskolc háziorvosi ellátásának statisztikai adatai HÁZIORVOSI ELLÁTÁSBAN A MEGJELENTEK ÉS A MEGLÁTOGATOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN (ESET) ( ) Forrás: TEIR adatai alapján saját szerkesztés EGY MŰKÖDŐ HÁZIORVOSRA JUTÓ MEGJELENTEK ÉS A MEGLÁTOGATOTTAK SZÁMA (ESET) ( ) Forrás: TEIR adatai alapján saját szerkesztés 142

143 A HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁSBAN A MEGJELENTEK ÉS A MEGLÁTOGATOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN (ESET) ( ) Forrás: TEIR adatai alapján saját szerkesztés EGY MŰKÖDŐ HÁZI GYERMEKORVOSRA JUTÓ MEGJELENTEK ÉS A MEGLÁTOGATOTTAK SZÁMA (ESET) ( ) Forrás: TEIR adatai alapján saját szerkesztés 143

144 73. melléklet: Néhány jellemző betegség adatai BAZ megyében Betegségek Rosszindulatú daganatok (C00-C97) A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50-D89) A háziorvosokhoz bejelentkezett 19 éves és idősebbek főbb betegségei (fő) 1000 lakosra jutó betegségek az országos érték %-ában % 95% 94% % 88% 76% Diabetesmellitus (E10-E14) % 86% 81% Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek(f20-f29) Idült rheumás szív betegségek(i05-i09) Magasvérnyomás (hypertensiv)betegségek (I10-I15) Ischaemiás szívbetegségek(i20-i25) Cerebrovascularis betegségek (I60-I69) % 100% 110% % 78% 248% % 105% 95% % 118% 105% % 111% 98% Asthma (J45) % 100% 94% A máj betegségei(k70-k77) % 94% 103% A csontsűrűség és csontszerkezet rendellenességei (Osteoporosis)(M80-M85) Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés % 81% 76% 144

145 74. melléklet: Miskolci Közintézmény-működtető Központ szervezeti felépítése és tevékenysége Az átadás-átvétellel érintett intézményekben a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben foglalkoztatottak létszáma 660 fő ( ), amely teljes és részmunkaidős foglalkoztatásból áll. A 660 fő teljes munkaidőre átszámítva 614 álláshelynek felel meg. Az MKMK-ban a tovább foglalkoztatottak létszáma változatlan, azaz 660 fő. Az MKMK-ban foglalkoztatottak egy része (kb. 80 fő) a központban, nagyobb része pedig az intézményekhez kihelyezve látja el feladatát. A feladatellátás hatékonyságának és szakszerűségének biztosítása érdekében az MKMK-ban három, tevékenységi körönként elkülönülő szervezeti egység jött létre (gazdasági, műszaki szolgáltatási és étkeztetési terület). A műszaki szolgáltatás keretében minden intézményben biztosított a karbantartó jelenléte, aki a napi felmerülő problémákra gyorsan és azonnal reagálni tud. Ezen túlmenően a központban kialakításra került egy, a szükséges szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberekből álló csoport, melynek tagjai a beérkező információk alapján, az intézményekben szükségessé váló, a helyi szakemberekkel meg nem oldható karbantartási, felújítási munkákat, ütemterv szerint jól szervezetten, hatékonyan és gazdaságosan végzik el. Ezzel lehetőség van többlet forrás bevonása nélkül olyan munkák elvégzésére is, melyeket egyébként jóval drágább külső szolgáltató igénybevételével lehetne megoldani. Minden intézményben működik portaszolgálat, valamint a napi munkák elvégzéséhez szükséges takarító személyzet is biztosított lesz. Az Önkormányzatnak továbbra is feladata a gyermekétkeztetés, a feladat ellátásához kapcsolódó dolgozói létszám, valamint a konyhák üzemeltetésével kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása. Az élelmezés központosított megszervezése lehetővé teszi, hogy a nyersanyag beszerzéseknél ki lehessen használni a nagy volumenű beszerzésekben rejlő lehetőségeket (pl.: árelőny, minőség, stb.). A gyermekek étkeztetése 19 főzőkonyha és 20 melegítőkonyha üzemeltetésével valósul meg. Az egységes gazdasági tevékenység biztosítja valamennyi intézmény számára a szükséges munkaügyi, számviteli, pénzügyi és vagyongazdálkodási feladatok ellátását a Központ székhelyén úgy, hogy valamennyi intézményben dolgozik kihelyezett gazdasági ügyintéző. Az MKMK biztosítja a belső ellenőrzési, a kontrolling, a műszaki ellenőrzési, valamint az informatikai tevékenységek ellátását. 145

146 Intézmények típusa Miskolcon átszervezés előtt 2012 Intézmények Önálló intézmények Nem önálló, vagy tagintézmények Összesen Óvodák Óvodai gazdasági igazgatóságok Általános iskolák Egyéb intézmények Gimnáziumok Szakközépiskolák Szakképző intézmények Kollégiumok Összesen Forrás: Miskolc MJV Intézmények típusa Miskolcon óvodai és szakközépiskolai redukció után 2013 Intézmények Önálló intézmények Nem önálló, vagy tagintézmények Összesen Általános iskolák Egyéb intézmények Gimnáziumok Kollégiumok Összesen Forrás: Miskolc MJV Az intézményműködtetés szempontjából a korábbi teljes hálózat 53%-t kell kezelnie a városnak. Szakképző intézmények 2013 Intézmények Önálló intézmények Nem önálló, vagy tagintézmények Szakközépiskolák Szakképző intézmények Összesen Összesen Forrás: Miskolc MJV Két szakképző intézmény kollégiumot is magában foglal, mintegy m 2 alapterületen fős befogadói kapacitással. 146

147 Intézmények alapellátási feladatai feladatredukció előtt Miskolcon 2012 Szakmai feladatellátás mutatói Csoportok száma Létszám Óvodai Speciális képzésekben Általános iskolai Gimnáziumi Szakközépiskolai Szakképző intézményi Kollégiumi Összesen Forrás: Miskolc MJV Intézmények alapellátási feladatai feladatredukció előtt Miskolcon 2012 Szakmai feladatellátás mutatói Csoportok száma Létszám Speciális képzésekben Általános iskolai Gimnáziumi Kollégiumi Összesen Forrás: Miskolc MJV A képzésekben részt vevők létszáma a feladatredukciót követően kevesebb, mint a felére esett, hasonlóan az érintett csoportlétszámhoz. Intézmények alapterülete és jellemző mutatói Intézmények alapterülete és jellemző mutatói feladatredukció előtt Miskolcon 2012 Fűtendő alapterület (m 2 ) Tantermi célra használt helyiségek száma Gyakorlati képzésre használt helyiségek száma Tornaterem Nagyméretű aula Hálószobák Óvodák Speciális képzések helyszínei és egyéb helyiségek Általános iskolák Gimnáziumok Szakközépiskolák Szakképző intézmények Kollégiumok Összesen Forrás: Miskolc MJV 147

148 Intézmények alapterülete és jellemző mutatói Speciális képzések helyszínei Intézmények alapterülete és jellemző mutatói feladatredukció után Miskolcon 2013 Fűtendő alapterület (m 2 ) Tantermi célra használt helyiségek száma Gyakorlati képzésre használt helyiségek száma Tornaterem Nagyméretű aula Általános iskolák Gimnáziumok Kollégiumok Összesen Forrás: Miskolc MJV Hálószobák és egyéb helyiségek Hasonló arányban csökkent a feladatredukciót követően mind a fűtendő alapterület, mind a létszám, összesen kevesebb, mint a felére esett vissza, hasonlóan szinte valamennyi mutatóhoz. 148

149 75. melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város területén működő oktatási intézmények címe és használati jogcíme ( ) Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/ sz. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3525 Miskolc, Mátyás király u. 21. ingyenes használat 91/ Kazinczy Ferenc Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3529 Miskolc, Középszer u. 3. ingyenes használat 40026/ Miskolc-tapolcai Általános Iskola 3519 Miskolc, Győri u. 3. ingyenes használat Kazinczy Ferenc Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3519 Miskolc, Iglói u. 10. ingyenes használat 45027/ (lakóház udvar) Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 3525 Miskolc, Fazekas u. 6. ingyenes használat 2653/ Miskolc, Palóczy u. 1. Konyha ingyenes használat 2667/2 717 (pince szinten) 2316 (földszinten) 3527 Miskolc, Éder Gy. u. 1. ingyenes használat 4910/ Miskolc, Vörösmarty u. 76. ingyenes használat 6571/ sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar - Angol 3526 Miskolc, Katowice u. 17. ingyenes használat 3073/ Két Tanítási Nyelvű Iskola Rónai Ferenc Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3526 Miskolc, Kassai u. 15. ingyenes használat 4425/ Miskolc, Csele u. 14. ingyenes használat

150 OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m sz. Általános Iskola 3535 Miskolc, Tóth Árpád u. 12. ingyenes használat 30519/ II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 3532 Miskolc, Zoltán u. 5. ingyenes használat Győri Kapui Általános Iskola 3532 Miskolc, Miklós u. 13. ingyenes használat Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3534 Miskolc, Könyves K. u. 4. ingyenes használat 33835/ Kaffka Margit Általános Iskola 3534 Miskolc, Hunfalvy P. u. 1. ingyenes használat 30122/ Szilágyi Dezső Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3529 Miskolc, Szilágyi D. u. 53. ingyenes használat 7745/ Görömbölyi Általános Iskola 3516 Miskolc, Kovács u. 1. ingyenes használat Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 25. ingyenes használat Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Iskola 3529 Miskolc, Szilvás u. 38. ingyenes használat Bulgárföldi Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H. u. 2. ingyenes használat 21638/ Erenyői Általános Iskola 3518 Miskolc, Faller J. u. 9. ingyenes használat Napközis tábor 3518 Miskolc, Hulják u. 11. ingyenes használat 75755/ Avastetői Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Miskolc Pattantyús u.2. ingyenes használat Miskolc Pattantyús u.4. ingyenes használat Intézmény Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti 3524 Miskolc, Hajós A. u. 5. ingyenes használat Intézmény Komlóstetői Általános Iskola 3533 Miskolc, Olvasztár u. 1. ingyenes használat 23585/ Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3526 Miskolc, Szeles u. 57. ingyenes használat 4087/ (iskolaépület) 150

151 OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m Tüskevár Óvoda és Általános Iskola Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3532 Miskolc, Károly u. 10. ingyenes használat 20740/ Miskolc, Gagarin u.50. ingyenes használat (iskolaépület) 2918 (iskolaépület) 3525 Miskolc, Palóczy u. 4. ingyenes használat Erkel Ferenc Alapfokú Zeneoktatási intézmény 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 57. ingyenes használat 32882/ Avasi Gimnázium 3529 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. ingyenes használat Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. ingyenes használat 2595/ Miskolc, Tizeshonvéd u. 21. ingyenes használat Herman Ottó Gimnázium 3526 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21/C ingyenes használat 91/ (tornacsarnok) Miskolc, Kiss tábornok u. 42. ingyenes használat Diósgyőri Gimnázium 3534 Miskolc, Dorottya u. 1. ingyenes használat 30122/25/A/ Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5. ingyenes használat 1937/ Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 3533 Miskolc, Győri kapu 156. ingyenes használat 20731/ (udvar) 20731/ (kollégium) Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. E. u. 33. ingyenes használat Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 84. ingyenes használat Diósgyőri-Vasgyári Szakképző iskola és Kollégium 3533 Miskolc, Téglagyár u. 1. ingyenes használat 23470/ (kollégium) Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és 3529 Miskolc, Ifjúság u ingyenes használat 40023/ (kollégium) Kollégium Forrás: Miskolc MJV Önkormányzata 151

152 funkció Össz m 2 - ből konyha Össz m 2 - ből étterem Miskolc ITS IV. Mellékletek Vagyonkezelői jog OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. vagyonkezelői jog iskolaépület, tornaterem, műhely MKMK működteti Miskolc, Csorba telep vagyonkezelői jog 0816/ sporttelep x x Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 3532 Miskolc, Rácz Á. u vagyonkezelői jog 20740/ iskolaépület, tornaterem, műhely, étterem, raktár 519 x Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 3525 Miskolc, Bartók tér 1. (székhely) 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu (telephely) Magyar Állam tulajdonában van B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház tulajdona kezelője a Miskolci Egyetem 3525 Miskolc, Hősök tere 1. vagyonkezelői jog iskolaépület x x 3535 Miskolc, Kuruc u. 65/A. vagyonkezelői jog / tanműhely x x x x x x Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola 3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 7. vagyonkezelői jog Miskolc III. Ómassa, Bükkszentlélek iskolaépület, tornaterem, műhely vagyonkezelői jog épület x x 3533 Miskolc, Bolyai F. u. 10. vagyonkezelői jog 23467/ iskolaépület x x Miskolc, Kabar u. 12. vagyonkezelői jog 23467/ iskolaépület x x x x 152

153 funkció Össz m 2 - ből konyha Össz m 2 - ből étterem Miskolc ITS IV. Mellékletek OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m Kandó Kálmán Szakközépiskola 3525 Miskolc, Palóczy u. 3. vagyonkezelői jog 2662/ Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Debreczeni Márton Szakképző Iskola Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 3527 Miskolc, Latabár E. u. 1. vagyonkezelői jog iskolaépület, tornaterem iskolaépület, tornaterem, műhely x x Miskolc, Fonoda u. 28. vagyonkezelői jog 11052/ műhely x x Bogács, Szarvas u. 7. vagyonkezelői jog épületek x x 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8. vagyonkezelői jog 40026/ Miskolc, Debreczeni M. tér 1. vagyonkezelői jog Miskolc, Csorba telep nem önkormányzati tulajdon nem önkormányzati tulajdon nem önkormányzati tulajdon nem önkormányzati tulajdon nem önkormányzati tulajdon iskolaépület és tornaterem iskolaépület, tornaterem, műhely 238 x szántó x x 0789/ szántó x x gyümölcsös x x 0787/ kert, szőlő x x 0787/ tanműhely és udvar 3533 Miskolc, Téglagyár u. 1. ingyenes használat 23470/ kollégium x x Miskolc, Téglagyár u. 2. vagyonkezelői jog 23443/ iskolaépület, tornaterem, műhely x x 804 x 153

154 funkció Össz m 2 - ből konyha Össz m 2 - ből étterem Miskolc ITS IV. Mellékletek OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. vagyonkezelői jog iskolaépület, tornaterem, műhely, raktár 330,2 x Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és 3532 Miskolc, Herman Ottó u. 2. vagyonkezelői jog 22113/ iskolaépület Szakiskola Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Martin János Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Ifjúság útja vagyonkezelői jog 40023/ Miskolc, Ifjúság útja használati jog 40023/ kollégium 594 x iskolaépület, tornaterem,tanműhely 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18. vagyonkezelői jog iskolaépület,műhely 3531 Miskolc, Áfonyás u. 33. vagyonkezelői jog iskolaépület 3532 Miskolc, Áfonyás u. 16. vagyonkezelői jog iskolaépület x x 3533 Miskolc, Áfonyás u. 16. vagyonkezelői jog óvodaépület Forrás: Miskolc MJV Önkormányzata 154

155 76. melléklet: Óvodások száma, és az óvodai férőhelyek száma Óvodai adatok Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő) Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő) 1óvodai férőhelyre beírt gyermekek aránya (%) Gyógypedagógiai oktatásban részesülő óvodás gyermekek szám a (integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek nélkül) (fő) Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 1 óvodai csoportra jutó gyerekek átlagos száma (fő) Óvodapedagógusok száma (gyógypedagógia neveléssel együtt) (fő) 1 óvodai csoportra jutó pedagógusok száma (fő) Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma (db) Változás 2011/ % 0% Változás 2011/ % 11% % 1% 98% 96% 103 % 97% 96% 98% 98% 89% 85% 90% 89% -10% -9% % 5% % -4% 23,7 23,0 24,0 24,4 24,0 24,9 25,6 24,9 25,0 26,4 26,9 13% 5% % -5% 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0-6% -2% Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés

156 77. melléklet: Óvodás gyermekek számának változása, Miskolc ( ) Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 156

157 78. melléklet: Óvodai nevelés adatai Miskolcon 2013 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG Óvoda telephelyeinek száma 35 Hány településről járnak be a gyermekek 16 Óvodai férőhelyek száma Óvodai csoportok száma 179 Óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól...h-ig): 7-17 óráig Nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét Óvodapedagógusok száma (fő) 383 Ebből diplomás óvodapedagógusok száma (fő) 382 Gyógypedagógusok létszáma (fő) 24 Dajka/gondozónő (fő) 179 Kisegítő személyzet (fő) 191 Forrás: TeIR, KSH Tstar, Miskolc HEP 157

158 79. melléklet: Általános iskolai adatok Miskolcon Általános iskolai adatok Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással) (db) 1 db általános iskolai feladatellátási helyre jutó tanulók száma (fő) Általános iskolai osztálytermek száma(gyógypedagógiai oktatással együtt)(db) Az általános iskolai osztályok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (db) Egy általános iskolai feladatellátási helyre jutó osztályok száma a nappali oktatásban(db) Egy általános iskolai osztály átlagos létszáma a nappali oktatásban(fő) Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek nélkül) (fő) Gyógypedagógiai oktatásban részesülő tanulók aránya a nappali oktatásban részesülő tanulókhoz viszonyítva (%) A napközis tanulók száma a nappali oktatásban az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) (fő) Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók száma(fő) Általános iskolai főállású pedagógusok száma(gyógypedagógiai oktatással együtt)(fő) Változás 2011/ 2001 Változás 2011/ ,5% 2,4% ,6% -8,1% ,7% -3,6% ,8% -9,1% ,5% -11,2% ,4% 3,5% ,0% -5,9% ,9% -16,7% 3,73% 3,82% 4,27% 4,46% 4,68% 4,56% 4,61% 4,69% 4,51% 4,17% 4,08% 9,2% -11,5% ,5% 0,7% ,3% 31,6% ,1% -10,1% 158

159 Általános iskolai adatok általános iskolai tanárra jutó tanuló száma a nappali oktatásban(fő) Nemzetiségi, etnikai oktatásban tanulók száma a nappali oktatásban az általános iskolában(fő) Mástelepülésről bejáró általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban(fő) Mástelepülésről bejáró általános iskolai tanulók aránya(%) Általános iskolában tanuló1-4.évfolyamosokszámaanappali oktatásban(fő) Általános iskolában 1-4évfolyamokontanulók aránya Általános iskolában tanuló5-8.évfolyamosokszámaanappali oktatásban(fő) Általános iskolában 5-8évfolyamokontanulók aránya(%) Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés Változás 2011/ 2001 Változás 2011/ ,90 9,98 10,46 10,66 10,67 10,70 10,34 10,09 9,81 9,93 9,88-0,1% -4,5% ,0% ,4% 9,9% 10,0% 11,3% 10,4% 11,8% 11,9% 18,3% ,2% 50,1% 51,3% 52,2% 53,2% 52,6% 5,0% ,6% 49,9% 48,7% 47,8% 46,8% 47,4% -5,0% 159

160 80. melléklet: Középiskolai adatok Miskolcon ( ) Középiskolai adatok Gimnáziumi feladatellátási helyek száma(db) % 21% Szakközépiskolai feladatellátási helyek száma (db) Változás 2011/ % 7% Középiskolai feladatellátási helyek száma(db) % 12% Középiskolai osztálytermek száma(db) % 5% Középiskolai osztályok száma a nappali oktatásban(db) % 0% Középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (a hat-,nyolc évfolyamos gimnáziumok % -6% megfelelő évfolyamaival együtt) (fő) Gimnáziumi tanulók száma a nappali oktatásban(a hat-, nyolc évfolyamos gimnáziumok % -1% megfelelő évfolyamaival együtt) (fő) Gimnáziumi tanulók aránya a középiskolai tanulókon belül (%) 36% 37% 34% 33% 33% 34% 33% 34% 34% 34% 35% -3% 5% Szakközépiskolai tanulók száma a nappali oktatásban(szakmai képzéssel együtt) (fő) % -8% Szakközépiskolai tanulók aránya a középiskolai tanulókon belül(%) 64% 63% 66% 67% 67% 66% 67% 66% 66% 66% 65% 2% -2% Eredményes érettségi vizsgát tett tanulók száma a nappali oktatásban (fő) % -6% Más településről bejáró középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) % 5% Mástelepülésről bejáró középiskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%) 37% 37% 37% 41% 43% 43% 44% 45% 45% 46% 49% 31% 12% Változás 2011/

161 Középiskolai adatok Kollégiumban lakó középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) % -20% Kollégiumban lakó középiskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%) 12% 14% 11% 10% 11% 12% 11% 10% 10% 9% 9% -25% -15% Középiskolai felnőttoktatásban tanulók száma (fő) % -20% Középiskolai főállású pedagógusok száma (fő) % -6% Szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási helyek száma (db) % 91% Szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási helyek aránya (%) 19% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 24% 26% 30% 64% 49% Szakiskolai és speciális szakiskolai osztályok száma a nappali oktatásban (db) % 13% Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) % 0% Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók aránya az összes középiskolai és szakiskolai 20% 20% 19% 19% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 18% -9% 5% tanulón belül(%) Szakiskolai és speciális szakiskolai felnőttoktatásban tanulók száma (fő) Főállású pedagógusok száma a szakiskolákban és a speciális szakiskolában (fő) % -15% Nemzetiségi, etnikai oktatásban tanulók száma a nappali oktatásban a középiskolában (fő) % Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés Változás 2011/ 2001 Változás 2011/

162 81. melléklet: Felsőoktatási adatok ( ) Felsőoktatási adatok Nappali tagozatos felsőfokú alap-és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú oktatási intézményekben (képzési hely szerint) (fő) Nappali tagozatos felsőfokú alap-és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú oktatási intézményekben az országon belül (képzési hely szerint) (%) Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma mindentagozaton(nappali,esti,levelező,távoktatás) (képzési hely szerint) (fő) Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma mindentagozaton(nappali, esti, levelező, távoktatás) az országos átlag arányában(képzési hely szerint) (%) Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma (képzési hely szerint) (fő) Kollégiumban lakó felsőfokú alap-és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma (képzési hely szerint) (fő) Kollégiumban lakó felsőfokú alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók aránya a nappali tagozatos hallgatókon belül (képzési hely szerint)(%) A felsőoktatásban oklevelet szerzettek száma (képzési hely szerint) (fő) 162 Változás 2011/ 2001 Változás 2011/ % -4% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 3,6% 3,6% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% -10% 0% % -4% 3,6% 3,6% 3,4% 3,4% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% 3,6% 0% 6% % -25% % -8% 20% 18% 20% 19% 19% 24% 24% 24% 24% 24% 23% 16% -4%

163 Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés 163

164 82. melléklet: A Miskolci Egyetem hallgatói összlétszám alakulása karonkénti bontásban Kar Változás 2011/2005 Műszaki Földtudományi ,28% Műszaki Anyagtudományi ,45% Gépészmérnöki és Informatikai ,04% Állam és Jogtudományi ,17% Gazdaságtudományi ,31% Bölcsészettudományi ,32% Bartók Béla Zeneművészeti Intézet ,48% Egészségügyi ,92% Miskolci Egyetem öszszesen ,90% Forrás: Miskolci Egyetem adatai alapján saját szerkesztés 164

165 Változás 2011/2001 Változás 2011/2007 Miskolc ITS IV. Mellékletek 83. melléklet: Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók száma a Miskolcon kívüli felsőfokú oktatási intézményekben Felsőoktatási adatok Nappali tagozatos felsőfokú alap-és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú oktatási intézményekben (képzési hely szerint) (fő) Nappali tagozatos felsőfokú alap-és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú oktatási intézményekben az országon belül (képzési hely szerint) (%) Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma mindentagozaton az országos átlag arányában(képzési hely szerint) (%) Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma (képzési hely szerint) (fő) Kollégiumban lakó felsőfokú alap-és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma % -4% 3,9% 3,8% 3,6% 3,5% 3,6% 3,6% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% -10% 0% 3,6% 3,6% 3,4% 3,4% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,6% 3,6% 3,6% 0% 6% % -25% % -8% 165

166 Változás 2011/2001 Változás 2011/2007 Miskolc ITS IV. Mellékletek Felsőoktatási adatok (képzési hely szerint) (fő) Kollégiumban lakó felsőfokú alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók aránya a nappali tagozatos hallgatókon 20% 18% 20% 19% 19% 24% 24% 24% 24% 24% 23% 16% -4% belül (képzési hely sze- rint)(%) A felsőoktatásban oklevelet szerzettek száma (képzési hely szerint) (fő) Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés 166

167 84. melléklet: Családsegítés Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Az Igazgatóság feladata a Miskolcon élők szociális, családi és lelki problémáik megoldásához segítségnyújtás. Ennek keretében információt szolgáltat, segítséget nyújt hivatalos ügyek intézéséhez, tanácsot ad, és nem utolsó sorban együtt gondolkodik a hozzájuk fordulókkal. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében cél a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése. Speciális szolgáltatások: Utcai és lakótelepi szociális munka: a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése. Készenléti szolgáltatás: A gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. Kórházi szociális munka: A szülészeti-nőgyógyászai osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése. A gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése. Kapcsolattartási ügyelet: a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas lehetőség biztosítása. Családsegítés Speciális szolgáltatásai: családterápia (nem csak a már létrejött családi működési zavarokkal foglalkozik, hanem elsődleges célja a zavarok, tünetek, betegségek következő generációra történő átörökítésének megelőzése); nyári napközis tábor, nyári táborok; játszóház, korrepetálás; csoportos szociális munka, iskolai szociális munka. Adósságkezelési tanácsadás keretében Miskolc városában élő közüzemi díjhátralékkal rendelkező lakosok számára nyújt szolgáltatást. Gyermekek Átmeneti Otthonában nyújtott segítség célja (kapcsolódva a gyermekvédelmi intézményrendszerbe), hogy speciális segítséget nyújtson a szociálisan, mentálisan teljesítőképességük határára sodródott szülőknek, gyermekeknek problémáik időben történő felismerésében, kezelésében. Az Átmeneti Otthon a gyermek átmeneti kiemelésével, családi krízismenedzseléssel szerepet tud vállalni a családi integráció megőrzésében, a veszélyeztetett gyermek pályára állásában. A Családok Átmeneti Otthonában nyújtott segítség célja, hogy az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget biztosítson a család egységének megtartására, önálló életvitelük erősítésében, vagy annak visszaállításában. 167

168 Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Igazgatóság A bölcsőde az 1997.évi XXXI. gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvénynek megfelelően 20 hetestől-3 éves korú, családban nevelkedő csecsemőket és kisgyermekek ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Amennyiben a gyermek nem óvodaérett, 4. életévének betöltéséig gondozható a bölcsődében. Igény esetén sérült gyermekek bölcsődei elhelyezését is biztosítja integrált csoportban. Alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel (óradíjas szolgáltatás), játszó csoport (napidíjas szolgáltatás) és/vagy sószoba (alkalmankénti térítés) működtetésével segíti a családokat. Az előző évekhez képest Miskolc városában a bölcsődei ellátórendszer kapacitása jelentősen javult, a korábban meglévő várólisták az intézményben megszűntek. Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma Miskolcon év bölcsődék száma bölcsődébe beírt gyermekek száma Működő összes bölcsődei férőhelyek száma Forrás: TelR, KSH Tstar, Miskolc HEP Gyermekvédelmi Szakellátások Igazgatósága A szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenesen elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátását, valamint a szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körül ellátását. Feladatai: Nevelőszülői hálózat a gyermekvédelmi szakellátás keretében befogadja, és otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, ill. az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára. A nevelőszülő segítséget nyújt a gyermek vérszerinti családjába történő visszahelyezéséhez, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadó szülőknél történő elhelyezéséhez. Mindezek teljesülése érdekében együttműködik: Gyámhivatallal, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, Gyermekjóléti Szolgálattal. Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások Igazgatósága Szociális szakosított ellátások felügyeletét látja el az alábbi intézményekben és feladatkörökben: Átmeneti Elhelyezést Biztosító Időskorúak Gondozóháza, Bulgárföldi Gondozóház, Arany Alkony Gondozóház, 168

169 Észak-kiliáni Gondozóház, Fogyatékos Személyek Gondozóháza, Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Támogató Szolgálat, Közösségi Pszichiátriai Ellátás. Egészségügyi Szolgáltatások Igazgatósága A város területén élő lakosság védőnői ellátását az önkormányzati fenntartású Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ biztosítja. Az Egészségügyi Szolgáltatások szakigazgatósága irányítása alá tartozik a városban működő területi védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás. Miskolc város közigazgatási területén 17 telephelyen 37 területi védőnői körzetet és 31 általános és középiskolai egészségügyi szolgálatot működtet. Az ellátás célja a védőnői-, iskola-egészségügyi szolgálat működtetése, városi egészség fejlesztési programok szervezése, koordinálása, az új generáció egészségének megőrzése és egészségnevelése. Feladatai: Területi védőnői ellátás (A területi védőnő családban végzett gondozási munkája a várandós gondozás mellett elsősorban a kisgyermekes családokra irányul. Tevékenységét a tanácsadóban, családok otthonában és oktatási intézményekben végzi. A védőnő ellátási területét utcák jegyzékét - önkormányzati rendelet határozza meg). Iskolavédőnői ellátás (Az általános és középiskolai tanulók iskola-egészségügyi ellátását főállású iskolavédőnők végzik). A védőnői álláshelyek és a gondozottak létszámának alakulását az alábbi táblázat foglalja öszsze. Védőnői álláshelyek száma Miskolcon Év Védőnői álláshelyek száma (fő) Gondozottak száma (fő) terület iskola-eü összesen terület iskola-eü Összesen Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés A védőnői álláshelyek száma Miskolcon alig változott az elmúlt 5 év során, azonban az egy védőnőre eső gyermekek száma 10%-kal csökkent. 169

170 Védőnői álláshelyek egy védőnőre jutó gyermekek száma Miskolcon ( ) év védőnői álláshelyek száma (fő) Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő) Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés Az adatok alapján megállapítható, hogy egy területi védőnő átlagosan 190 fő, egy iskolavédőnő átlagosan tanuló gondozását biztosítja. Az ellátást területi adottságoknak megfelelő eltérések jellemzik. A városban egy központi védőnői tanácsadó és 16 a gyermekorvosi rendelővel azonos épületben kialakított tanácsadó és/vagy védőnői szoba működik. A Lyukóvölgy területén - ahol mind a terület földrajzi adottságai, mint a lakosság rendkívül rossz szociális helyzete ezt többszörösen indokolja - egy konténer-rendelő kialakításával javították a lakosság egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését. A kialakított rendelőben a védőnők rendszeres védőnői tanácsadással biztosítják a gondozottak ellátását. A védőnői feladatokat ellátó munkatársaink életkori megoszlásából következően relatíve magas a tartósan (Gyed, Gyes miatt) távollévő munkatársak aránya (20-25% között). A tartósan távollévők helyettesítését az intézmény szerződéses munkavállalók foglalkoztatásával oldja meg, így biztosítva a magas szakmai színvonalú ellátást. Stratégiai Igazgatóság A fenti szakmai igazgatóságok mellett létrejött egy Stratégiai Igazgatóság, amelynek feladata az intézmény szakmai munkafolyamatainak elősegítése, koordinálása, a gyakorlati megvalósítás tervezése, kivitelezése: Szakmai munkát támogató tevékenységek (képzések szervezése, lebonyolítása, terepintézményi és önkéntességi feladatok, minőségbiztosítás/irányítás, adatgyűjtés). Szakterületek közötti koordináció, szervezési feladatok (szakfeladatok közötti kapcsolatok kialakítása, komplex együttműködések elősegítése). Szakmai fejlesztésekkel összefüggő feladatok (forrásbevonás: pályázati tevékenységek, új szolgáltatások bevezetése, kutatások, erőforrások feltárása/bevonása, felajánlások koordinálása). Külső - belső kommunikáció (intézmény külső megjelenésének, arculatának tervezése, Média megjelenések koordinálása, Kapcsolattartás - civil, egyházi, önkormányzati intézményekkel helyi, hazai és külföldi partnerekkel. Az intézmény belső kommunikációjának kialakítása, működtetése). 170

171 A városban a közösségi életnek kialakult intézményei vannak, szinte minden városrészben található idősek nappali intézménye, ill. közösségi ház. Az idősek nappali intézménye 2011-ben 93%-os kapacitással működött, az 585 férőhelyre átlagosan 545 ellátott jutott. Az intézmények műszaki állapota sok esetben elkerülhetetlen a felújítás előtt áll óta a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó férőhelyek száma 33%-kal nőtt, míg a gondozottak száma 54%-kal. Az intézmények kihasználtsága 100% körüli. Hasonló az időskorúak otthonainak kihasználtsága is ben 17%-kal csökkent az időskorúak nappali ellátásában résztvevők száma, míg 147-en vettek részt fogyatékosok nappali ellátásában. Hajléktalanok nappali intézményének átlagos napi forgalma 200 fő körül van. 171

172 85. melléklet: Szociális intézmények Miskolcon ( ) Szociális intézmények, Miskolc Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db) Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeinek gondozottak száma (fő) Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények kihasználtsága (%) Az időskorúak otthonai működő férőhelyeinek száma (gondozóházakkal együtt) (db) Az időskorúak otthonaiban a gondozottak száma (fő) Változás 2011/ % 5% % 18% 91% 91% 89% 90% 96% 95% 95% 94% 93% 93% 102% 105% 16% 12% Változás 2011/ 2007

173 Szociális intézmények, Miskolc Időskorúak otthonainak kihasználtsága (%) Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő) Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő) Idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma (db) Idősek nappali ellátásában részesülők száma (fő) Idősek nappali ellátó intézményeinek kihasználtsága (%) Fogyatékosokat (is) ellátó nappali intézmények száma (db) Fogyatékosok nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma (db) % 91% 91% 91% 95% 92% 93% 95% Változás 2011/ % 26% Változás 2011/ % 510% % 3% % 4% 101% 95% 93% 90% 97% 101% 92% 92% 78% 90% 93% 93% -8% 2% % % 173

174 Szociális intézmények, Miskolc Fogyatékosok nappali ellátásában részesülők száma (fő) Fogyatékosok nappali ellátó intézményének kihasználtsága (%) Hajléktalanok nappali intézményeinek száma (db) Hajléktalanok nappali intézményeinek napi átlagos forgalma (fő) Családsegítő szolgálatok száma (db) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma (fő) Egy családsegítő szolgáltatásra jutó igénybe vevők száma (fő) Változás 2011/ 2000 Változás 2011/ % 89% 94% 87% 90% 92% 95% 1% % % % % % 174

175 Szociális intézmények, Miskolc Változás 2011/ 2000 Változás 2011/ 2007 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő) Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtóintézmények működő férőhelyeinek száma (db) 1101 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db) 403 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben gondozottak száma (fő) Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés

176 86. melléklet: Szociális szolgáltatások igénybevevőinek átlagos száma (fő) Szociális szolgáltatások igénybevevőinek átlagos száma (fő) Változás 2011/ 2000 Miskolc ,92% B-A-Z megye ,36% Magyarország ,15% Forrás: KSH TEIR adatai alapján saját szerkesztés 176

177 87. melléklet: Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg (ezer Ft) Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg (ezer Ft) Összesen Változás 2011/ 2000 Miskolc ,6% B-A-Z megye ,6% Magyarország ,8% Forrás: KSH TEIR adatai alapján saját szerkesztés 177

178 88. melléklet: Díjhátralékok típusai és aránya Miskolcon 2012 (felmérési adatok) Díjhátralékok a válaszadók körében % 1. lakbér, albérleti díj. közös költség 28,6 2. lakáscélú kölcsöntörlesztés 30,5 3. személyi kölcsön jelzálog kölcsön 12,5 5. áruvásárlási hitel 6,4 6. lakásfenntartási költség (villany. \iz és csatorna, gáz) 42,0 7. társadalombiztosítás 1,2 8. biztosítás/lakás. élet. autó. stb./ 1,6 9. közlekedés (bérlet, benzin) utazás 1,6 10. TV. újságok 4,5 11. telefondíj 4,4 12. gyógyszer 0,8 13. egyéb szolgáltatások (javítás, tisztítás, stb.) 0,8 14. egyéb 7,2 Forrás: Szociális térkép kérdőíves felmérés, 2011, Miskolc MJV HEP 178

179 89. melléklet: Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma Miskolcon év Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (fő) Forrás: TeIR, KSH Tstar, Miskolc MJV HEP 179

180 90. melléklet: Gyermekorvosi ellátás adatai Miskolcon ( ) év Háziorvos által ellátott személyek száma (esetszám) Gyermekorvos által ellátott gyerekek száma (esetszám) Forrás: TeIR, KSH Tstar, Miskolc MJV HEP 180

181 91. melléklet: Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek általános és középiskolai ellátása Miskolcon (2013) A településen élő összes gyermek és tanuló létszáma: HH: 6183 fő HHH: 1425 fő Alapfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló HH-s gyermekek száma: (egyházi) = 3430 fő Középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló HH-s gyermekek száma: (egyházi) = 1224 fő Forrás: Miskolc MJV HEP ebből: Alapfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló HHH-s gyermekek száma: (egyházi) = 721 fő Középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló HHH-s gyermekek száma: (egyházi) =215 fő 181

182 92. melléklet: A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban tanév 8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban fő % 2010/ , / ,16 Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok, Miskolc MJV HEP 182

183 93. melléklet: A 15 évesnél idősebb aktív és nem aktív népesség nemek szerint (2011) Forrás: Népszámlálás 2011., Miskolc MJV HEP 183

184 94. melléklet: A népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (2011) Forrás: Népszámlálás 2011, Miskolc MJV HEP Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében Miskolcon ( ) év Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek férfiak nők férfiak nők férfiak nők Forrás: TeIr, Miskolc MJV HEP Foglalkoztatottak száma és megoszlása nemenként Miskolcon ( ) év Foglalkoztatottak száma (fő) Foglalkoztatottak megoszlása (%) férfiak nők összesen férfiak nők Forrás: TeIr, Miskolc MJV HEP 184

185 95. melléklet: Nők helyzetét segítő szervezetek Miskolcon Baptista Szeretetszolgálat Miskolci Női Lakóotthona Az otthon célja, hogy gyógyult szenvedélybeteg nők minél hamarabb visszaintegrálódjanak a társadalomba. Programjukban kiemelkedő szerepet kap a re-integráció, nem csak a munkában, lakhatásban, produktív életmódban, hanem a kapcsolatok működésének visszaállításában is. Az otthon 2006 óta működik a városban, 2012 óta 14 férőhellyel rendelkezik. Dialóg Egyesület 2009-től végzi Avasi Közösségfejlesztői programját, amely Miskolc Avas városrészen a következő programelemekből áll: 1. Az Egyesület generálja az avasi intézmények, egyházak, civilek vezetőinek részvételével azon műhelyeket, ahol az Avas közösségi lehetőségeit tervezik; 2. az Avason tanuló, és élő fiatalokkal olyan műhelyt visznek, amiben közösségfejlesztési ismereteket adnak át, azzal a céllal, hogy egy későbbiekben közösen működtetett közösségi teret önkéntesek bevonásával a helyiek maguk tudjanak működtetni; decemberében több évig tartó közösségfejlesztési szomszédsági folyamatot indítottak. Holdam Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület Tevékenysége: Tanácsadó szolgálat, Család és hivatás klub, Család és hivatás konferencia (az ME Szociológia Tanszékével közös szervezésben), Családbarát üzleti piknik, Család és hivatás -szociális kompetenciafejlesztő képzés. Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány Az 1996-ban indult Alapítvány legfőbb célkitűzése, hogy szociálisan hátrányos helyzetbe került, otthonából valamely okból menekülni kényszerült, krízis helyzetbe került anyáknak, gyermekeiknek és várandós anyáknak nyújtson átmeneti segítséget. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmenti Otthona Tevékenysége: Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása (Tandem Fejlesztési Alap) pl.: egyéni tanácsadás, Munkaerő-piaci tréning. Miskolci Nőknek Is Esélyt - MINŐIES - Alapítvány Tevékenysége: munkaerő-piaci tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, pedagógus képzés, Szépkorúak Akadémiája. 185

186 96. melléklet: Szociális alap- és szakosított ellátási központok Derűs alkony (belvárosi) Szolgáltatási Központ Arany J.u.37. Arany alkony (vasgyári) Szolgáltatási Központ Kabar u.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kabar u.4. Segítő kezek Szolgáltatási Központ Szondy u.50. Vár-sétány Szolgáltatási Központ Bartók B.u.5. Hejőcsabai Szolgáltatási Központ Sütő J.u.6. Észak-Kiliáni Szolgáltatási Központ Kacsóh P.u.8. Újgyőri Szolgáltatási Központ Andrássy u.10. Szépkor Szolgáltatási Központ Mátyás király u.15. Hámori Szolgáltatási Központ Palota u. 26. Bulgárföldi Szolgáltatási Központ Fazola H.u.4. Avasi Szolgáltatási Központ (1-11) Klapka Gy.u. 6-8., Testvérvárosok útja

187 97. melléklet: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ által nyújtott szociális alap és szakosított ellátások Szociális étkeztetés Miskolc Megyei Jogú Város a közigazgatási területén élő, ill. életvitelszerűen ott tartózkodó szociálisan rászoruló lakosok számára legalább napi egyszeri meleg ételt biztosít. Miskolcon az Önkormányzat adatnyilvántartása szerint augusztusban szociális étkeztetésben 1491 fő vesz részt. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtást azon miskolci lakosok vehetik igénybe akik, önmaguk ellátására részben vagy egyáltalán nem képesek. Miskolcon az Önkormányzat adatnyilvántartása szerint augusztusban házi segítségnyújtást 685 fő vesz igénybe. Nappali ellátás/idősek klubja A nappali ellátás keretében biztosítottak a szabadidős közösségi programok, egészségügyi felvilágosító és tájékoztató előadások. Továbbá lehetőség van a személyes higiéné ápolására és ruházat tisztítására. Miskolcon az Önkormányzat adatnyilvántartása szerint augusztusban idősek nappali ellátásában 464 fő vesz részt. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Miskolc közigazgatási területén és még tíz település esetében biztosított a szolgáltatás. Az idős ember saját otthonában felszerelt jelzőkészülékkel, krízis esetén jelezhet a nap 24 órájában a készenlétben lévő gondozónőnek. Miskolcon az Önkormányzat adatnyilvántartása szerint augusztusban jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 107 fő vesz igénybe. Időskorúak gondozóháza A miskolci lakosok számára igénybe vehető teljes körű ellátást biztosít, melynek időtartama egy év (különösen indokolt esetben további egy évvel meghosszabbítható). 44 férőhelyen biztosított jelenleg a szolgáltatás, idős nők, férfiak és házaspárok számára. 187

188 98. melléklet: Akkreditált munkáltatók és kapacitásuk Miskolcon Munkáltató neve Befogadott összlétszám (fő) 1 Szocio-Produkt Szolgáltató Kft Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft 64 3 PARA-MIS Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 29 5 Szeretet Alapítvány 10 6 Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 7 7 Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 7 8 Szorgoskert oktatási, Nevelési és Szociális Nonprofit Kft. 7 9 Vakok és Gyengénlátók B-A-Z Megyei Egyesülete 5 10 Szikra Alapítvány 5 Vállalt kapacitás összesen: 273 Forrás: Miskolc MJV HEP 188

189 99. melléklet: Bűncselekmények és balesetek adatai Miskolcon (2011) Százezer lakosra jutó regisztrált személysérüléses közúti közlekedési bűncselekmény bűnelkövető baleset balesetet szenvedett személy Miskolc Forrás: KHS Népszámlálás 189

190 100. melléklet: Regisztrált társas vállalkozások száma, aránya Miskolcon (2011) Ágazat Szám (db) Megoszlás (%) Eltérés országos átlagtól Miskolc Miskolc BAZ megye Magyarország mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 60 0,6% 3,6% 2,1% -74,0% bányászat, kőfejtés,feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,légkondicionálás,vízellátás,szennyvízgyűjt ése,kezelése,hulladékgazdálkodás,szennyező désmentesítés 824 7,6% 9,6% 8,1% -7,0% bányászat, kőfejtés 19 0,2% 0,2% 0,1% 61,8% feldolgozóipar 748 6,9% 8,7% 7,5% -8,1% villamosenergia-, gáz-,gőzellátás, légkondicionálás 22 0,2% 0,2% 0,2% 7,4% vízellátás, szennyvízgyűjtése,kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 35 0,3% 0,5% 0,4% -12,7% építőipar ,4% 11,5% 9,3% 1,2% kereskedelem, gépjárműjavítás ,1% 21,7% 21,9% 0,9% szállítás, raktározás 215 2,0% 3,0% 3,1% -36,1% szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 602 5,5% 5,4% 4,5% 23,4% információ, kommunikáció 420 3,9% 3,3% 5,5% -30,4% pénzügyi, biztosítási 353 3,2% 2,6% 2,2% 50,5% 190

191 ingatlanügyletek 533 4,9% 3,9% 6,9% -28,7% szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ,7% 12,0% 14,8% 13,0% Adminisztratív és szolgáltatást támogatótevékenység közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 497 4,6% 4,1% 5,2% -12,9% 6 0,1% 0,0% 0,0% 112,2% oktatás 259 2,4% 1,7% 1,7% 40,0% humán-egészségügyi, szociális ellátás 666 6,1% 4,9% 3,0% 103,6% művészet, szórakoztatás, szabadidő 168 1,5% 1,3% 1,8% -16,0% egyébszolgáltatás 212 1,9% 1,7% 1,7% 15,1% egyébtevékenység 1 0,0% 0,0% 0,0% 52,4% Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés 191

192 Kutató-fejlesztő helyek száma 101. melléklet: Kutatóhelyek száma (db) Miskolc % B-A-Z megye 77, 81, 95, 92, 91, 86, 103, 102, 111, , % Magyarország 2020, 2337, 2426, 2470, 2541, 2516, 2787, 2840, 2821, , % Forrás: KSH-TEIR adatok alapján saját szerkesztés Vált. 2011/

193 102. melléklet: K+F létszám (fő) K+F létszám összesen Vált.2011/2000 Miskolc % B-A-Z megye 1435, 1600, 1739, 1614, 1582, 1506, 1544, 1513, 1555, 1523, 1578, 1524, 106% Magyarország % Forrás: KSH-TEIR adatok alapján saját szerkesztés 193

194 103. melléklet: K+F helyek ráfordításai (millió Ft) ( ) K+F helyek ráfordításai (millió Ft) Összesen Változás 2011/2000 Miskolc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. B-A-Z megye 1583, , , , , , , , , , , , , % Magyarország 99508, , , , , , , , , , , , , % Forrás: KSH TEIR adatai alapján saját szerkesztés 194

195 104. melléklet: Lakások száma Miskolcon ( ) Lakások száma (db) Miskolc B-A-Z megye Magyarország Forrás: KSH TEIR adatai alapján saját szerkesztés 195

196 105. melléklet: Lakásállomány adatai Miskolcon (2013) Lakóházak Lakásszám 1946 elött 1946 előtt Lakóházak építési éve Összesen Magasság (földszint, emelet) Földszintes Emeletes együtt Ebből: Összesen 2001 Összesen 2011

197 Összesen Lakóházak lakásai Lakásszám Összesen Magasság (földszint, emelet) Földszintes Emeletes együtt Ebből: Összesen Lakóházak lakói Lakásszám 197

198 Összesen Magasság (földszint, emelet) Földszintes Emeletes együtt Ebből: Összesen Forrás: KSH Népszámlálás 198

199 106. melléklet: Lakásállomány (db) Városrész Lakásállomány (db) Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész 4770 Selyemrét, Keleti-városrész 2783 Martin kertváros Szirma 3663 Hejőcsaba Görömböly 4006 Avas Kelet Népkert 2591 Tetemvár - Északi domboldal 1611 Belváros-Avasalja Avas Dél Egyetemváros 75 Miskolc - Tapolca 1263 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 1813 Miskolc Közép városrész Lyukó-völgy 49 Pereces 1532 Diósgyőr- Nyugati városrész 7148 Bükkszentlászló 198 Lillafüred-Ómassa 334 Forrás: KSH 199

200 107. melléklet: Alacsony komfort fokozatú lakások aránya Városrész Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%) Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész Selyemrét, Keleti-városrész 12,5 Martin kertváros Szirma 5,1 Hejőcsaba Görömböly 7,1 Avas Kelet Népkert 2,7 Tetemvár - Északi domboldal 14,5 Belváros-Avasalja 4,1 Avas Dél 0,3 Egyetemváros 22,7 Miskolc - Tapolca 5,9 Komlóstető - Vargahegy - Ruzsin 10,1 Miskolc Közép városrész 5,4 Lyukó-völgy 24,5 Pereces 11,2 Diósgyőr- Nyugati városrész 4,1 Bükkszentlászló 15,2 Lillafüred-Ómassa 11,7 Forrás: KSH 3,6 200

201 108. melléklet: A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül A komfort nélküli, félkomfortos és Városrész szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 1. szegregátum Sajószigeti u.-vikend telep- Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u.) 92,3 2. szegregátum ( Üteg u. - Szondy György u. - Tüzér u.- Szekerész u. - Tüzér u. - Baross Gábor út - Szekerész u.) 27,5 3. szegregátum (Ámos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.) 91,9 4. szegregátum (Hadirokkantak útja - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u.) 47,8 5. szegregátum (Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része) 55,2 6. szegregátum (Bábonyibérc Új telep) 93,8 7. szegregátum (Muszkás telep - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő) 71,8 8. szegregátum (Kalló u. - Békeszálló telep - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. - Tímár Malom u.) 88,5 9. szegregátum (Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. - Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - ALsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion északkeleti oldala) 90,3 10. szegregátum (Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala) 41,4 11. szegregátum (Iglói u. - Várhegy u. északi oldala) 95,5 12. szegregátum (Lyukóbánya külterület) 82,6 13. szegregátum (Lyukóvölgy külterület) 64,1 Forrás: KSH 201

202 109. melléklet: Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül Az egyszobás lakások aránya a Városrész lakott lakásokon belül 1. szegregátum Sajószigeti u.-vikend telep- Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u.) 20,5 2. szegregátum ( Üteg u. - Szondy György u. - Tüzér u.- Szekerész u. - Tüzér u. - Baross Gábor út - Szekerész u.) 26,1 3. szegregátum (Ámos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.) 59,5 4. szegregátum (Hadirokkantak útja - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u.) 43,5 5. szegregátum (Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része) 27,6 6. szegregátum (Bábonyibérc Új telep) 37,5 7. szegregátum (Muszkás telep - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. - Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő) 30,8 8. szegregátum (Kalló u. - Békeszálló telep - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. - Tímár Malom u.) 80,8 9. szegregátum (Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. - Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - ALsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK stadion északkeleti oldala) 65,0 10. szegregátum (Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala) 58,6 11. szegregátum (Iglói u. - Várhegy u. északi oldala) 95,5 12. szegregátum (Lyukóbánya külterület) 26,4 13. szegregátum (Lyukóvölgy külterület) 40,7 Forrás: KSH 202

203 Lakás-állomány (db) Épített lakások száma (db) Épített lakások átlagos alapterülete (m2) Épített lakások összes alapterülete (m2) Épített egyszobás lakások száma (db) Épített kétszobás lakások száma (a másfél szobásokkal együtt) (db) Épített háromszobás lakások száma (a két és félszobásokkal együtt) (db) Épített négy és több szobás lakások száma (a három és félszobásokkal együtt) (db) Épített fürdő-szobával ellátott lakások száma (db) Épített gáz-vezetékkel ellátott lakások száma (db) Épített lakóépületek száma (db) Épített, közcsatornával ellátott lakások száma (db) Épített, közüzemi vízvezetékkel ellátott lakások száma (db) Az év folyamán megszűnt lakások száma (db) Épített üdülőegységek száma (db) Miskolc ITS IV. Mellékletek 110. melléklet: Lakásállomány adatok Miskolcon és a szomszédos településeken (2011) Alsózsolca Arnót Bükkaranyos Bükkszentkereszt Felsőzsolca Kisgyőr Kistokaj Mályi Miskolc Nyékládháza Parasznya Radostyán Répáshuta Sajóbábony Sajókeresztúr Sajólászlófalva Sajópetri Szirmabesenyő Varbó Forrás: KSH Statinfo 203

204 111. melléklet: Miskolc MJV Forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen ingatlanállománya ( ) Forgalomképtelen ingatlanok 2006.év 2007.év 2008.év év 2010.év 2011.év Sor szám Ingatlan csoport Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 1 Helyi közutak és műtárgya Közterek Közparkok Közterületek Vizek árkok Közcélú vizi létesítmények Egyéb forgalomképtelen vagyon Összesen: Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 2006.év 2007.év 2008.év év 2010.év 2011.év Sor szám Ingatlan csoport Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 1 Köztemetők Erdők Intézmények Udvarok Üzemi épületek Sportpályák és sportcélú létesítmények Közterület Felügyelet Fürdők Polgármesteri Hivatal

205 10 Hulladéklerakó Miskolci Kistérség Repülőterek Összesen: Forgalomképes ingatlanok 2006.év 2007.év 2008.év év 2010.év 2011.év Sor szám Ingatlan csoport Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 Db szám Földterület m 2 1 Társasházak Lakóépületek Pincék Garázsok Garázs alatti területek Idegen felépítménnyel beépített ing. 7 Nem lakás céljára szolgáló egyéb ing. 8 Beépítetlen belterületek Beépítetlen külterületek Összesen: Forrás: MIK Zrt. 205

206 112. melléklet: Miskolc MJV forgalomképes, korlátozottan forgalomképes és forgalomképtelen ingatlanállománya ( ) Miskolc Ingatlan csoport db Földterület m 2 Miskolc Helyi közutak és műtárgyaik Miskolc Közterek Miskolc Közparkok Miskolc Közterületek Miskolc Vizek, árkok Miskolc Közcélú vízi létesítmények Miskolc Miskolc Földterület Ingatlan csoport db m 2 Miskolc Önkormányzat és szervei elhelyezésére szolgáló középületek Miskolc Önkormányzati költségvetési szervek használatába adott ingatlanok Miskolc Műemlék épületek, építmények Miskolc Védett természeti területek Miskolc Sportpályák és sportlétesítmények Miskolc Köztemetők Miskolc Erdők Miskolc Hulladéklerakó és létesítményei Miskolc Helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai Miskolc Egyházak kezelésébe átadott ingatlanok Miskolc Önkormányzati gazdasági társaságok használatába adott ingatlanvagyon Miskolc Miskolc Földterület Ingatlan csoport db m 2 Miskolc Társasházak Miskolc Lakóépületek Miskolc Pincék, présházak Miskolc Önnáló helyrajzi számú garázsok Miskolc Garázs alatti területek Miskolc Idegen felépítménnyel beépített ingatlanok Miskolc Nem lakás céljára szolgáló egyéb ingatlanok Miskolc Beépítetlen belterületi ingatlanok Miskolc Beépítetlen külterületi ingatlanok Miskolc Udvarok Miskolc Üzemi épületek Miskolc Fürdők Miskolc Repülőterek Miskolc Forrás: MIK Zrt. 206

207 113. melléklet: Üzleti vagyon Repülőtér A Clementina repülőtéri ingatlanvagyon több hrsz.-en szerepel az alábbiak szerint: Sorsz. Hrsz Megnevezés Cím Ingatlan területe Önk. tulajdoni hányad Repülőtér (irányfény) Mezőkeresztes, repülőtér /6 297 Bruttó nyilv. érték Repülőtér Mezőkövesd, repülőtér / Repülőtéri út Mezőkövesd, repülőtér / Repülőtér (belső irányfény) Mezőkövesd, repülőtér / Repülőtér (belső irányfény) Mezőkövesd, repülőtér / /1 Repülőtér (levezető irányfény) Mezőkeresztes, repülőtér / /2 Repülőtér (levezető irányfény) Mezőkeresztes, repülőtér / /3 Repülőtér (levezető irányfény) Mezőkeresztes, repülőtér 540 1/ Repülőtér Mezőkeresztes, repülőtér / /1 Repülőtér Mezőkeresztes, repülőtér / Repülőtér (külső irányfény) Mezőkeresztes, repülőtér /6 45 Forrás: Miskolc Megyei Jogú Város évi vagyonkatasztere 207

208 114. melléklet: Önkormányzati gazdálkodás folyó áron (hitelekkel együtt), Önkormányzati gazdálkodás folyó áron A helyi önkormányzatok helyi adóbevételei(1000ft) A helyi önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó (1000Ft) A helyi önkormányzatoknak átengedett gépjárműadó (1000Ft) A helyi önkormányzatok felhalmozási é stőke jellegű bevételei (1000Ft) A helyi önkormányzatoknak tárgyieszköz, föld és immat.javak értékesítéséből származó bevételei(1000ft) A helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások(1000ft) A helyi önkormányzatok tárgyévi bevételei (1000Ft) A helyi önkormányzatok helyi adóbevételeiből az iparűzési adó (1000Ft) A helyi önkormányzatok helyi adóbevételeiből az idegenforgalmi adó (1000Ft) A helyi önkormányzatok folyó(működési)kiadásai(1000ft) A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű kiadásai (1000Ft) A helyi önkormányzatok tárgyévi kiadásai (1000Ft) A helyi önkormányzat hitelvisszafizetése (1000Ft) Miskolc ITS IV. Mellékletek

209 Önkormányzati gazdálkodás folyó áron A helyi önkormányzatok személyi juttatásai (1000Ft) A helyi önkormányzatok társadalombiztosítási és munkaadó járulékai, egészségügyi hozzájárulása (1000Ft) A helyi önkormányzatok dologi és egyéb folyó kiadásai (1000Ft) Forrás: Miskolc MJV Önkormányzat

210 115. melléklet: Önkormányzati gazdálkodás reálértéken, Miskolc ( ) A helyi önkormányzatok helyi adóbevételei (1000Ft) A helyi önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó(1000ft) A helyi önkormányzatoknak átengedett gépjárműadó (1000Ft) A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (1000Ft) A helyi önkormányzatoknak tárgyieszköz, föld és immat. Javak értékesítéséből származó bevételei (1000Ft) A helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások (1000Ft) A helyi önkormányzatok tárgyévi bevételei (1000Ft) A helyi önkormányzatok helyi adóbevételeiből az iparűzési adó (1000Ft) A helyi önkormányzatok helyi adóbevételeiből az idegenforgalmi adó(1000ft) A helyi önkormányzatok folyó (működési) kiadásai(1000ft) A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű kiadásai(1000ft) % 2% % -58% % -18% % -41% % -60% % -11% % -37% % % % -31% % -38% 210 Önkormányzati gazdálkodás reálértéken Változás 2011/ 2001 Változás 2011/ 2007

211 A helyi önkormányzatok tárgyévi kiadásai(1000ft) % -31% A helyi önkormányzat hitelvisszafizetése(1000ft) % A helyi önkormányzatok személyi juttatásai(1000ft) % -36% A helyi önkormányzatok társadalombiztosítási és munkaadó járulékai, egészségügyi hozzájárulása(1000ft) % -48% A helyi önkormányzatok dologi és egyéb folyó kiadásai(1000ft) % -16% Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés Önkormányzati gazdálkodás reálértéken Változás 2011/ 2001 Változás 2011/

212 116. táblázat: Önkormányzati bevételek megoszlása Bevételek megoszlása Változás 2011/ 2001 Változás 2011/ 2007 A helyi önkormányzatok helyi adóbevételei (1000Ft) 13,1% 12,6% 11,4% 12,0% 10,8% 11,1% 11,2% 13,2% 18,1% 15,2% 18,1% 37,8% 61% A helyi önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelem adó(1000ft) 13,8% 13,3% 15,3% 15,1% 14,1% 13,0% 13,6% 6,3% 9,0% 9,3% 9,1% -34,3% -34% A helyi önkormányzatoknak átengedett gépjárműadó(1000ft) 0,8% 0,8% 1,3% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 2,1% 2,0% 2,1% 175,9% 30% A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (1000Ft) A helyi önkormányzatoknak tárgyieszköz, föld és immat.javak értékesítéséből származó bevételei (1000Ft) A helyi önkormányzatoknak nyújtott állami hozzájárulások és támogatások (1000Ft) 5,7% 5,3% 3,8% 5,8% 8,7% 11,4% 9,0% 8,6% 4,9% 8,2% 8,4% 46,6% -6% 1,9% 2,4% 1,1% 1,6% 2,3% 2,6% 1,8% 2,9% 1,9% 2,8% 1,1% -38,9% -38% 32,9% 31,8% 33,2% 32,4% 31,5% 30,1% 25,3% 32,1% 39,0% 33,6% 35,4% 7,6% 40% Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés 212

213 117. melléklet: Egy lakosra jutó helyi adó bevételek 2001-es bázison (Ft) Egy főre jutó helyi adó bevételek 2001-es bázison (eft) Változás 2011/ 2001 Változás 2011/ 2007 Magyarország 24,0 25,4 26,5 28,3 24,3 26,7 27,8 28,9 28,6 26,3 26,9 12,0% -3,4% Borsod-Abaúj-Zemplén 12,7 13,5 13,7 16,0 17,7 18,8 19,9 21,6 20,7 18,4 20,2 58,3% 1,2% Miskolc 20,3 22,7 23,8 25,1 24,9 27,0 28,3 31,8 31,4 28,0 29,6 46,0% 4,7% Győr 40,7 41,9 41,9 44,4 51,1 45,8 50,8 83,8 72,5 68,4 77,3 90,0% 52,2% Pécs 20,6 21,5 24,1 28,0 27,3 28,8 30,4 34,0 31,6 28,0 26,7 29,2% -12,2% Debrecen 24,1 25,9 30,1 31,8 29,1 32,4 32,3 32,6 31,0 29,6 27,8 15,5% -13,8% Szeged 23,5 24,9 25,8 26,3 27,2 30,5 34,1 32,1 33,3 29,9 29,1 24,0% -14,5% Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés 213

214 118. melléklet: Egy lakosra jutó iparűzési adó bevételek 2001-es bázison (Ft) Egy főre jutó iparűzési adó bevételek 2001-es bázison (eft) Változás 2011/ 2007 Magyarország 21,8 22,7 23,4 23,0 20,7 20,8-8% Borsod-Abaúj-Zemplén 15,2 16,2 17,2 16,5 14,0 15,4-5% Miskolc 20,7 22,4 24,8 24,5 20,4 20,8-7% Győr 36,6 42,1 76,0 64,4 59,8 68,7 63% Pécs 25,3 26,6 28,7 26,7 22,9 21,3-20% Debrecen 26,6 26,3 26,8 25,3 24,0 22,4-15% Szeged 25,9 28,6 26,4 27,4 24,2 22,6-21% Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés 214

215 119. melléklet: Miskolc MJV, Miskolc Holdig és MVF Kft. szervezeti felépítése Polgármester Alpolgármesterek Polgármesteri Kabinet Jegyző Aljegyzők Főépítészi Kabinet Humán Főosztály Gazdálkodási Főosztály Jegyzői Kabinet Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Hatósági Főosztály KÖZNEVELÉSI- SPORT ÉS TÁRSADALMI KAP- CSOLATOK CSOPORT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY KULTURÁLIS ÉS IDE- GENFORGALMI OSZ- TÁLY PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY VAGYONGAZDÁLKO- DÁSI, SZÁMVITELI ÉS KONTROLLING OSZ- TÁLY ADÓ OSZTÁLY INFORMATIKAI CSO- PORT JOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY HUMÁN ERŐFORRÁS STRATÉGIAI OSZ- TÁLY Pályázati Csoport VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI OSZ- TÁLY Településfejlesztési BERUHÁZÁSI ÉS VÁ- ROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY referens HATÓSÁGI ÉS ÜGY- FÉLSZOLGÁLATI OSZTÁLY Kereskedelmi és ÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYE- ZETVÉDELMI HATÓ- Általános SÁGI OSZTÁLY Igazgatási Csoport Anyakönyvi és OSZTÁLY ELLÁTÁSI OSZTÁLY Vagyonjogi referens Népességnyilvántartás ELLENŐRZÉSI OSZ- TÁLY Csoport Miskolc Intézményellenőrzési MJ. Város Önkormányzat szervezeti felépítése (2013) Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkeszt Csoport 215 Belső ellenőr Közösségi Szabályszegések Csoport Ügyfélszolgálati Csoport

216 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Felügyelő Bizottság Könyvvizsgáló Igazgatóság Cégvezető-vezérigazgató Projektkoordinátor Stratégiai projektmenedzser Titkárságvezető PR és kommunikációs munkatárs Marketing munkatárs Gazdasági igazgatóság Gazdaságfejlesztési és projekt igazgatóság Jogi irányítás szervezete Központi humánerőforrás szervezet Informatikai szolgáltató központ Központosított belső ellenőrzés Beszerzés és logisztikai központ Közbeszerzési csoport Uralmi viszonyban lévő társaságok Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. Miskolci Hőszolgáltató Kft. Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. Miskolci Turisztikai Kft. Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Régió Park Miskolc Kft. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Miskolci Vízmű Kft. MIPRODUKT Kft. Miskolc Holding szervezeti felépítése Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkesztés 216

217 MISKOLC VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ( ) Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkesztés 217

218 120. melléklet: Miskolci vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programja Alapszolgáltatások A csomag: városi információs csomag rendelkezésre bocsátása, ügyvédek és közjegyzők ajánlása, elérhető telephelyek bemutatása, telekhez kapcsolódó közműtérképbe betekintés biztosítása, tervező irodák ajánlása, kivitelezők ajánlása, termeléstámogató szolgáltatók ajánlása, helyi szolgáltatók ajánlása, érdekvédelmi szervezetek ajánlása, munkaerő közvetítők ajánlása, fuvarozók ajánlása, pályázatíró cégek ajánlása, kereskedelmi bankok ajánlása, fordítóirodák és tolmácsok ajánlása. A jelen körbe tartozó szolgáltatásokat a Miskolcon már működő, telephelyét bővíteni szándékozó, ill. itt új egységet létrehozni kívánó vállalkozás jogosult igényelni. B csomag telekár kedvezmény III. kategória, telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezésre bocsátása, felsőoktatási kapcsolatok kiépítése, szakoktatási intézményekben megszervezett egyedi képzések támogatása, egészségügyi ellátás megszervezése, hatósági tájékoztató fórum szervezése, pályázatfigyelés. Valamennyi alapszolgáltatás igénybevételére jogosult azon vállalkozás, mely vállalja, hogy legalább 25 fővel növeli a létesítményben foglalkoztatottak számát és legalább 100 M Ft ősszegű beruházást valósít meg vagy 100 M Ft feletti nettó árbevétel növekedést ér el. Emelt szolgáltatások Egyablakos rendszerű támogatás (hivatali ügyintézés aktív segítése), telekár-kedvezmény II. kategória, átmeneti irodahelyiség biztosítása, városi fogadás rendezése ( Welcome to our City ), ingatlanjogi tanácsadás, termelésbeállítók elhelyezésének megszervezése, városi hálózatokra való rákapcsolódás megszervezése, 218

219 célzott dolgozói képzések szervezése, tömegközlekedés menetrendjének felülvizsgálata, kulturális sport és egyéb városi kedvezmények nyújtása, beszállítói fórum szervezése, magyar nyelvkurzus megszervezése a dolgozók részére, pályázat előkészítésének támogatása (tanácsadás). Az alap- ill. az emelt szolgáltatások igénybevételére jogosult azon vállalkozás, mely vállalja, hogy legalább 100 fővel növeli a létesítményben foglalkoztatottak számát és legalább 500 M Ft összegű beruházást valósít meg vagy 500 M Ft feletti nettó árbevétel növekedést ér el. Kiemelt szolgáltatások: telekár-kedvezmény I. kategória, átmeneti irodai támogatások: ( Business Center ), egy állandó ember ( host ) alkalmazásának támogatása, cégalapítási költség átvállalása, lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása), külföldi családtagok anyanyelvi oktatásának megszervezése, magyar nyelvoktatás megszervezése a dolgozók családtagjai részére, pályázat elkészítésének támogatása. 219

220 121. melléklet: Munkahelyteremtő beruházások Miskolcon Vodafon Magyarország Zrt.: 240 munkahelyet teremt, és 450 millió forintot ruház be Miskolcon a Vodafone Magyarország Zrt. A Vodafone vezetése 2009-ben döntött úgy, hogy Miskolcon, világszínvonalú környezetben, csaknem 300 embernek biztosít munkahelyet, egy regionális ügyfélszolgálati központot létrehozásával. Az önkormányzat szeptember 26.-i Közgyűlésén határozatot hozott, hogy 130 millió Ft vállalkozásfejlesztési támogatásban részesíti a Vodafone Magyarország Zrt.-t a munkahelyteremtő fejlesztése megvalósításához. A döntés értelmében a vállalat 130 millió forint összegű regionális beruházási támogatást kapott az önkormányzattól, ennek köszönhetően a cég a callcenterében további 240 új munkahely létesítését és mintegy 450 millió forint beruházását vállalja. Miskolc számára kiemelt jelentőségű, hogy nemcsak a jelenlegi 300 munkavállaló alkalmazását vállalja a Vodafone további 5 évre, hanem ezen felül még 240 ember alkalmazását is biztosítja, magas hozzáadott értékű munkakörökben. A beruházás novemberében kezdődik, a létszámbővítés időszaka január és december közötti időszakra tehető. A miskolci regionális ügyfélszolgálati központ 2400 négyzetméteres alapterületét több, mint 4000 négyzetméteresre bővítik a fejlesztésnek köszönhetően. A Bosch két fejlesztő és gyártó vállalkozást üzemeltet Miskolcon (a Robert Bosch Power Tool Kft. elektromos kéziszerszámokat, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. autóipari alkatrészeket fejleszt és állít elő). Az új, négyzetméteres gyáregységgel a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. autóipari kapacitása bővül. A Miskolcon készített ablaktörlő-rendszereket, klímaberendezések elektromos meghajtását, indítómotorokat és generátorokat a Bosch a világ autóipari cégei számára állítja elő. Az autóipari kapacitás mellett bővül a cég termékválasztéka is: új típusú villamos motorok, generátorok, önindítók, ablaktörlő szerkezetek és lapátok, valamint az ebike (elektromos kerékpár) meghajtás-rendszereinek gyártását vezetik be Miskolcon. A Boschnak jelenleg 1900 munkatársa van a miskolci autóipari gyárában. A közelmúltban avatott beruházással a dolgozók létszáma előreláthatóan 3000-re bővülhet 2014-ig az autóipari gyáregységben. Miskolcon a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az egykori honvédségi bázisán kialakította informatikai központját; alkalmazottjai fogadják a 112-es számon bejövő hívásokat. Az új rendszernek köszönhetően a katasztrófavédelmet, a tűzoltóságot, a rendőrséget és a mentőket érhetik el mindazok, akik a 112-es hívószámot tárcsázzák. A közel 3 Milliárd Forint értékű beruházás eredményeként több mint 400 munkahely jön létre. A Star-Plus Műanyagipari Kft. új miskolci telephelyet adott át. A csaknem 900 millió forintba került telephelyhez majd' 353 millió forintot nyert uniós és állami pályázaton a társaság, amely ennek a beruházásnak köszönhetően 45 dolgozóval növelte létszámát. 220

221 3,5 millió euró értékű beruházásra kötött a város szerződést a német Gustav Wolf GmbHval, amely 2 hektárnyi területet vásárolt az ipari parkban. A német vállalat az első fázisban vállalt 50 fő foglalkoztatása mellett várhatóan további létszám foglalkoztatását vállalja, ill. helyszíni kapacitásait is további 2 ha nagyságú területtel kívánja bővíteni a miskolci Mechatronikai Ipari Parkban. A Kőfeldolgozó Kft. új üzemcsarnokot, míg a MINE-SCREEN Kft. Bányászati telephelyet és nehézgép szervizközpontot épít Miskolcon. Mindkét beruházás 2013-ra készül el és ezzel 41 új munkahely jön létre. Miskolccal szoros együttműködésben, a Mirelite Mirsa Zrt. által megvalósított fejlesztés keretein belül átadásra került a vállalat új húsüzeme is Miskolcon. A fejlesztés újabb munkahelyeket generált, bővült a vállalat termékportfóliója, valamint további fejlődést és külpiaci potenciált jelent számára. Miskolci megvalósítási helyszínre az NFÜ EMIR adatai szerint a Gazdaságfejlesztési Operatív Program megítélt támogatásai összesítése alapján az Új Széchenyi terv keretében 576 pályázatra összesen 24,419,673,562 Ft támogatást ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013 szeptemberéig. Kiemelten jelentős projekt a PannErgy Geotermikus Erőművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fenntartható típusú 10 ha-os üvegházfejlesztés K+F pilotprojektje a Miskolci geotermikus hőtermelő rendszerre felépítve Ft támogatással, a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai park kialakítása a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft.-nél Ft támogatással, valamint a WIS Befektetési és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság, Innovatív technológiák alkalmazása a fűrészáru gyártásában projektje Ft támogatással. Miskolci megvalósítási helyszínre az NFÜ EMIR adatai szerint az Észak-Magyarországi Operatív Program megítélt támogatásai összesítése alapján az Új Széchenyi terv keretében 109 pályázatra összesen 14,279,282,049 Ft támogatást ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013 szeptemberéig. Kiemelten jelentős projektek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, "A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi régióban Ft támogatással, az Egri Főegyházmegye, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda fejlesztése Miskolcon c. projektje Ft támogatással, a Libegőpark Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Lillafüredi libegő és kapcsolódó attrakciók telepítése c. projektje Ft támogatással, valamint a Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére c. projekt Ft támogatással. 221

222 122. melléklet: Gazdaságfejlesztési Operatív Program megítélt támogatásai az Új Széchenyi terv keretében Miskolcon (2013. szeptember) GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HANDELS PLUS Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felújítási munkálatok a Handels Plus Kft. részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Humán Aspektus Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanberuházás és felújítás a Humán Aspektus Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Lézeres "Kőcentrum" létrehozása az AA-MED Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "ABA NOVUM" CONSULTING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Az "ABA NOVUM" Consulting Bt. fejlesztési lehetőségeinek kitágítása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, ABLONCZY Vegyitermék Technikai Kft., Technológiai fejlesztés az Ablonczy Kft. miskolci telephelyén GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, ABLONCZY Vegyitermék Technikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Új termékcsalád kifejlesztésére irányuló beruházás az Ablonczy Vegyitermék Technikai Kft.-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, ABLONCZY Vegyitermék Technikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs eredmények hasznosítása az Ablonczy Kft.- nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, AC & IP Control Kereskedelmi Kft., Vállalatirányítási rendszer bevezetése az AC & IP Control Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, "ACÉLGYŰRŰ" Hengerelt-, Megmunkált-, zárt forgástesteket gyártó Kft., Az Acélgyűrű Kft. gépparkjának technológiai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ACM Partner Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ACM Partner Kft. számára történő fióktelephely létesítés GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Ács Sándor Attila egyéni vállalkozó, Ács Sándor egyéni vállalkozó számítástechnikai eszközök és szoftverek vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Ács Sándor egyéni vállalkozó, Ács Sándor egyéni vállalkozó ingatlanvásárlása Miskolcon 222

223 GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, ADAMANTIN Fogászati, Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Egészséges mosoly - Nagyléptékű technológiai fejlesztés az Adamantin Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, Admatis Kutató, Gyártó és Kereskedelmi Kft., Fémhab technológia fejlesztése GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, ADMATIS Kutató, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Fémhabbal erősített struktúrális elemek fejlesztése GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, ADMATIS Kutató, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Műholdak termikus alkatrészeinek, optikai árnyékolóinak és földi kiszolgáló egységeinek fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ÁDOR SZOLÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ÁDOR SZOL- ÁR Kft. ingatlan beruházása, felújítása és eszközbeszerzése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Adria-Holiday Utazási Iroda Korlátolt felelősségű Társaság, ADRIA HOLIDAY Kft fejlesztése ingatlanberuházással - iroda kialakítása GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, AGIL Víz-, Gázvezeték- és Építésszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Újszerű kivitelezési szolgáltatások bevezetését támogató technológia beszerzése a Agil Kft-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, AGIL Víz-, Gázvezeték- és Építésszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex technológia fejlesztés az Agil Kft. miskolci telephelyén GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Almási Zoltán egyéni vállalkozó, Műhely épület építése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ALTERNARVIK Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Az Alternarvik Kft. ingatlan vásárlása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Andan Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlan korszerűsítése iroda kialakítása céljára az Andan Marketing Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, APEX-DENTÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, XXI. századi fogászati szaküzlet Miskolcon - Infrastruktúra-fejlesztés az Apex-Dental Bt.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, ARCUS CENTER Környezetvédelmi és Energetikai Kft., Arcus Center Kft. technológiai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Art-Traditum Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Art-Traditum Kft. telephelyek vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Árvavölgyi Béla Pálné egyéni vállalkozó, Árvavölgyi Béla Pálné egyéni vállalkozó ingatlan felújítása telephely kialakítása céljából 223

224 GOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, ÁTI DEPO Közraktározási Zrt., Logisztikai fejlesztés az ÁTI DEPO Zrt. miskolci és bajai telephelyén GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, AutoCarma Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gépjárműjavítási, karbantartási tevékenység fejlesztése az AutoCarma Szervíz Kft. telephelyein GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, AutoCarma Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Foglalkoztatás bővítése az Autocarma Szerviz Kft-nél GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, AVAS EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kórházi veszélyes hulladék ártalmatlanítására szolgáló technológia beszerzése az AVAS EGÉSZSÜGYI CENTRUM Kft.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, AVENTIS CONSULT Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés megvalósítása az Aventis Consult Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyén GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, AVT- TÖMÍTÉSTECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gazdaságfejlesztés telephely vásárlással az AVT-Tömítéstechnika Kft - nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, B. DELTA B. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyar élelmiszerek boltjának létrehozása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Baffi Zsolt egyéni vállalkozó, Telephelyvásárlás Baffi Zsolt egyéni vállalkozónál GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, Balinhunter Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balinhunter Kft. informatikai fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, BALOGH Autó-Euroszervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Márkaszervíz kialakítása a Balogh Autó-Euroszervíz Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, BALOGH Autó-Euroszervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Szervizberendezések beszerzése az innováció jegyében GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, BALOGH AUTÓHÁZAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai fejlesztés a BALOGH AUTÓHÁZAK Kft-ben GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Balogh Tibor egyéni vállalkozó, Balogh Tibor Egyéni Vállakozó vállalkozásának infrastrukturális fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Baluba Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc, Iván 224

225 u. 39. szám alatti ingatlan vásárlás stúdió, raktár kialakítás céljából GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, BANKÓ Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft., PERPETO játékcsalád továbbfejlesztése és formatervezési mintaoltalom megszerzése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Bay International Auto Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Iroda kialakítása ingatlan vásárlással a Bay International Auto Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BB Professional Humánszolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás Miskolc belvárosában számviteli tevékenység végzése céljából GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BD-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, BD-Group Kft ingatlan vásárlása Kombinált Mikrohitel Program keretében GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, BÉCSI VIGADÓ Szolgáltató Kft., A vállalkozásunk techonlógiai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Belvárosi Fogászat Kft., A Belvárosi Fogászat épület- és eszközparkjának korszerűsítése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Benedek Éva egyéni vállalkozó, Benedek Éva egyéni vállalkozásának fejlesztése ingatlan beruházással - iroda kialakítása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Berekalja Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., Vevőorientált ügyfélszolgálati iroda kialakítása GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, BERZI BÚTOR Faipari és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs eredmények hasznosításának támogatása a BERZI BÚTOR Kft.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, BETATHERM Hőtechnikai Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság, Minőségi lapradiátorgyártás technológiai bővítése a Betatherm Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, B.G.A.-MK Építőipari és Szolgáltató Kft., Technológiai fejlesztés a B.G.A.-MK Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, BGpress Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Eszközbeszerzés a BGpress Kft-nél GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, BiFarma Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Reklámpiacra szánt, a futó TV műsorhoz interaktív tartalmat (hirdetést, háttér információt) illesztő megoldás prototípusának elkészítése 225

226 GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, BiFarma Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Építőipari tervszolgáltatást innovatív műszaki megoldásokkal támogató SaaS szolgáltató központ technológia kialakítása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, BIONIKA MEDLINE Orvostechnikai Kft., CNC esztergagép beszerzése a BIONIKA MEDLINE Kft. számára GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, BIONIKA MEDLINE Orvostechnikai Kft., Innovációs technológia fejlesztés a Bionika Medline Kft. számára GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Biotóp Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás a BIOTÓP Kft részére magánrendelő kialakítása céljából GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Bird Telecom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, EMSER VIRTUAL PRESENCE technológia fejlesztése GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Bird Telecom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ROBOT-X Robotépítő kit fejlesztése oktatási, hobbi és kutatási és fejlesztési célokra GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Birinyi Dénes egyéni vállalkozó, Vállalkozás telephelybővítése ingatlanvétellel GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, BitWise Tanácsadó és Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, A BitWise Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft. részére vissza nem térítendő támogatás igénylése, 7 fő új munkavállaló foglalkoztatására GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Bizton Best Korlátolt Felelősségű Társaság, Iroda vásárlás a Bizton Best Korlátolt Felelősségű Társaságnál GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, BLACK POINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztés a BLACK POINT Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BORHÁLÓ Borkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai és logosztikai fejlesztés a BORHÁLÓ Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, BORSOD-BETON Építőanyag Fuvarozó, Betongyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés korszerű kotró-rakodógép üzembeállításával a Borsod-Beton Kft GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Borsod-Expert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Borsod- Expert Kft. ingatlanvásárlása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BORSODI NYÍ- LÁSZÁRÓ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, A Borsodi Nyílászáró Kft. gépbeszerzése 226

227 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BORSOD-ÜVEG Korlátolt Felelősségű Társaság, A Borsod-Üveg Kft. ingatlanvásárlása pékség üzemeltetése céljából GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BOTANDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, BOTANDI Kft infrastrukturális felújítása GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, BO-TO BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Munkahelyteremtés a BO-TO BAU Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, BUDAI Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., A BUDAI Nyomda versenyképességének javítása irkakészítő rendszer beszerzése által GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BUJDA ÉS TÁR- SAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás,- fejlesztés és hardver beszerzés a Bujda és Társai Kft- nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Burinda Anikó egyéni vállalkozó, Burinda Anikó e.v. ingatlanvásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BÚZA-BÜFÉ Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás a Búza Büfé Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, BW IRODA Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás bérbeadási céllal a BW IRODA Ingatlanhasznosító Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, CALYISTO Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanfejlesztés a Calyisto Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társaságnál GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, CAPRY SKY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Technológiai fejlesztés a Capry Sky Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, CAPRY SKY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a Capry Sky Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, CAPRY SKY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs eredmények hasznosítása a Capry Sky Kft.-nél GOP Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása, Miskolc, Capture Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, A Capture Zrt. nemzetközi versenyképességének növelése, termékeinek külpiacon történő értékesítése GOP /B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Capture Informatikai és Tanácsadó Zrt., A "23. óra" nevű banki hitelbírálati és vállalati önelemző szoftvertermék továbbfejlesztése a Capture Zrt.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Capture Informatikai és Tanácsadó Zrt., Hardver eszközök 227

228 beszerzése a Capture Zrt-nek GOP /B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Capture Informatikai és Tanácsadó Zrt., Energia fogyasztás menetrend készítést és optimalizálást támogató fogyasztói rendszer kifejlesztése GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, Capture Informatikai és Tanácsadó Zrt., SMART műszerek innovatív felhasználásához monitoring alkalmazás fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, CENTRAL ADMIN Korlátolt Felelősségű Társaság, Central Admin Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyfejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Centrál Holding Ingatlanhasznosító Korlátolt felelősségű társaság, Ingatlanvásárlás és ügyfélszolgálati tevékenység bővítése a Centrál Holding Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Centrál Könyvelőiroda Kft., Centrál Fémkereskedelmi Kft. székhely vásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, CEOS Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés a CEOS Kft-nél 2012-ben GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Chemium Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a Chemium Kft-nél GOP Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása, Miskolc, Chemium Kereskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, A Chemium Kft. nemzetközi piacrajutásának elősegítése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, CHIPLAND Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás és felújítás a CHIPLAND Kft.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, CIKS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ipari ingatlan-korszerűsítés és technológia-fejlesztés a CIKS Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Coaches Communication Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Cégmenedzser bevezetése a Coaches Communication Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, COMPKERNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Technológiai fejlesztés a COMPKERNET Kft. miskolci fióktelepén GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, COMPROD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodavásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, CORIOLIS Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., INFORMATIKAI FEJLESZTÉS A CORIOLIS KFT TELEPHELYÉN GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, CORVUS TELECOM Informatikai és Távközlési Kft., Telekommunikációs hálózatfejlesztés 228

229 GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, CORVUS TELECOM Informatikai és Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex technológiafejlesztés a CORVUS Telecom Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, CPT BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Irodahelység vásárlás a CPT Hitel Kft részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Create Value Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., "VIRTUAL CONFERENCE" virtuális konferenciák szervezésének technológiai és informatikai támogató rendszerének megvalósítása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, CREDIT- INFORM Követeléskezelő és Informatikai, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Új telephely kialakítása a Credit Inform Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Cura-med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, Ingatlan vásárlás a CURA-MED Bt-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Czink István egyéni vállalkozó, Ingatlanvásárlás Czink István egyéni vállalkozó részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, D Kós Biztosítási Alkusz Kft., A D Kós Kft. irodájául szolgáló ingatlan megvásárlása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Daragó és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Eszközbeszerzés technológiai fejlesztés keretében a Daragó és Társai Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, D-CENTER CA- FÉ Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kivitelezési munkálatok és eszközbeszerzés a D-CENTER CAFÉ Kft. számára GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, "DENTAL-SOFT" Fogászati és Programozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Új eljárás alkalmazásának bevezetése a Dentalsoft Kft. termelésében GOP /F Innováció a fogászatban, Miskolc, "DENTAL-SOFT" Fogászati és Programozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovatív fogászati technológia bevezetése a "DENTAL-SOFT" Kft.-nél GOP /B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, DeXeF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, AirDiag - teljes modellpalettás és széles korsávos, mobil autódiagnosztikai készülék fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, DIGÉP Hungary Diósgyőri Gépgyár Ipari, Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., HPW 1600 CNC vízszintes fúró-marómű beruházás megvalósítása a Digép Hungary Kft-nél, Miskolcon GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, DIGÉP Hungary Diósgyőri Gépgyár Ipari, Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kovácsüzemi célgép kifejlesztése a DIGÉP-Hungary Kft-nél 229

230 GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, DIGÉP Hungary Diósgyőri Gépgyár Ipari, Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzések a Digép-Hungary Kft-nél a nagyméretű gépipari termékek gyártása érdekében GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, "DINAS" Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a Dinas Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, DINETT Építőipari és Kereskedelmi Kft., Gépbeszerzés a DINETT Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, DINETT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés a DINETT Kft-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, DINETT Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, A Dinett Kft. komplex vállalati technológia-fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, DO-DEK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás a Do-Dek Kft-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, Dokutech Center Cégellátó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Dokutech Center Kft.-nél GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Dolphio Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gépi látás eszköztár fejlesztése mobiltelefonokra GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Dolphio Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, RoboCam eseményfelismerő eszköz kifejlesztése GOP /B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Dolphio Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Jelbeszéd felismerő rendszer továbbfejlesztése GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Dolphio Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gépi látásra épülő, valósidejű döntéstámogató rendszer GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Dolphio Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Marketing célú méréseket támogató digitális adásrögzítő és feldolgozó rendszer fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, DONE Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Ingatlanvásárlás a Done Bt-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Dósa Gábor egyéni vállalkozó, Dósa Gábor egyéni vállalkozásának technológiai fejlesztése 230

231 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, DR BALÁZS DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság, DR BALÁZS DENT Kft. technológiai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Dr. Bene Tamás egyéni ügyvéd, Ügyvédi iroda fejlesztés Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, DR. FIEDLER Háziorvosi, Humán Egészségügyi, Sport, Szolgáltató Betéti Társaság, A Dr. Fiedler Bt. ingatlan vásárlása Miskolc központjában üzemorvosi tevékenység végzése céljából GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Dr. Holp és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, Dr. Holp és Társa Bt. korszerűsítése eszközbeszerzés keretein belül GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Dr. Holp és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt., Fogorvosi rendelő fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, DR. IMRE ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Új fogorvosi rendelő kialakítása ingatlanvásárlással az Imredentnél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Dr. Lőkös Béla egyéni vállalkozó, Dr. Lőkös Béla vállalkozásfejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Dr. Margóczi Péter Zoltán fogszakorvos egyéni vállalkozó, Fogászati rendelő technológiai fejlesztése a járóbeteg szakellátás minőségi színvonalának javítása érdekében GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Dr. Pásztor Tünde, Dr. Pásztor Tünde Egyéni Ügyvéd székhelyvásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, DR. SOMODI ÉS TÁRSA Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dr Somodi és Társa Kft ingatlan vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Dr. Szabó Kató és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, Ingatlanvásárlás a Dr. Szabó Kató és Társa Betéti Társaságnál Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Dr. Szesztai Zsuzsanna egyéni ügyvéd, Szesztai Zsuzsanna Egyéni Ügyvéd iroda célú ingatlan vásárlása GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, DUKTIL Közműépítő Kft., Szolgáltatás bővítés korszerű, többfunkciós munkagép beszerzésével a Duktil Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, DUKTIL Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovatív beruházás új szolgáltatások bevezetése érdekében GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, DUKTIL Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Duktil Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ECO-MAN Projekt Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, ECO-MAN Projekt Kft. fejlesztési projektje GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Effektfotó- 231

232 Stúdió és Nyelvstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Fotóstúdió kialakítása GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Mobiqoos:Hangazonosított Csatorna-Szinkron Interaktív Információs Morzsa-Platfom" TV és Rádió műsorok kiegészítése Mobil App. környezetben GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "Eisen-Baum" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Új telephely kialakítása az Eisen-Baum Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Elementum Tender Korlátolt Felelősségű Társaság, Új telephely kialakítása az Elemetum Tender Kft.-nél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Első Magyar Tisztatéri Mosoda Korlátolt Felelősségű Társaság, Vágásmentes, sterilezhető tisztatéri cipővédők kifejlesztése az Első Magyar Tisztatéri Mosoda Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Energy Hőtechnika Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Energy-Hőtechnika Kft. fejlesztése GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, EQUI-DENT Szolgáltató Bt., Technológiai fejlesztés az EQUI-DENT Bt-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ERDE-ENERGIE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ERDE- ENERGIE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ingatlan vásárlása Miskolcon GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Észak Üvért Kereskedelmi Zrt., Vendéglátóipari tevékenység erősítése, továbbá a meglévő csomagoló tevékenység bővítése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Északi Trade Borsod Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Északi Trade Borsod Kft. telephely vásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "Észak- Magyarországi Gyáriparosok" Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Tanácsadói hálózat létrehozása az észak-magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozók számára GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ETS Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ETS Technik Kft. irodájának korszerűsítése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, EU-Consult Innovációs Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság, Vállalkozásfejlesztés az EU- Consult Innovációs Bt-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, EUGON Biztosítás ügynöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodahelység vásárlás az EUGON Kft részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Euro Crystal Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Euro Crystal Trade Kft. ingatlan vásárlása Miskolcon 232

233 GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, Európa-Tenderház Beruházási Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nehézgépipari alkatrészgyártási eljárás-fejlesztés az Európa-Tenderház Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, EURO- SZÁMVITEL Számviteli és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Az EURO-SZÁMVITEL Kft. iroda célú ingatlan beruházása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, EUROSZER-96 SZERELŐ ÉS SZAKIPARI VÁLLALKOZÁSI Kft., Az Euroszer 96 Kft. ingatlanvásárlása gyártó csarnok létrehozása céljából GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, evoline Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, NEUREC - Elektrofiziológiai mérésadatgyűjtő rendszer kutatása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai beruházás és infrastruktúra fejlesztés az Evolution Consulting Kft.-nél GOP /B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magas újdonságtartalmú kiválasztást célzó informatikati szakértői rendszer fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanberuházás és hardverbeszerzés az Evolution Consulting Kft-nél GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, evopro Informatikai és Automatizálási Kft., Innovatív folyami katamarán gyorshajó kifejlesztése az evopro Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, EX-ACT Project Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Az EX-ACT Project Kft. székhelyfejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, EXCALIBUR ADVICE Korlátolt Felelősségű Társaság, Iroda kialakítására alkalmas ingatlanvásárlás az EXCALIBUR ADVICE Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, EXTEND Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., EXTEND Bt székhely vásárlás GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, FAVORIT-FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Favorit-Food Kft. eszközparkjának fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, FAVORIT-FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex technológiafejlesztés a Favorit Food Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Felső Ház Gazdasági Tanácsadó Kft., Ingatlanvásárlás a Felső Ház Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, FÉMSZERCOOP Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Az acélszerkezet gyártás anyagmozgatási hátterének fejlesztése. 233

234 GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, FERONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Eszközbeszerzés a Ferona Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Festék Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, "Kulcs a kisvállalkozások piaci sikereihez" kombinált mikorohitel kisvállalkozások fejlesztésére GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, FÉSZ 2002 Fűtés és Szerelés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a FÉSZ 2002 Kft-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, FIFO Figaró Fodrászcikk Kft., Vállalatirányítási rendszer bevezetése a FIFO KFT. részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, FIFO Figaró Fodrászcikk Korlátolt Felelősségű Társaság, Fifo Kft fejlesztése - átalakítás, bővítés, raktárépítés, gép- és eszközbeszerzés, hardver- és szoftvervásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, FIGYELŐ- TREND Szolgáltató Betéti Társaság, Irodavásárlás GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, FK-KIS GÉM Építés Gépesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, FK-KIS GÉM Kft. eszközparkjának fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, FLEXIBEL-DENT Szolgáltató Korlátolt Felelősség Társaság, A Flexibel- Dent működési feltételeinek megteremtése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Flóra Illatszerbolt Kft., Háztartási bolt és székhely korszerűsítése a FLÓRA Illatszerbolt Kft.-nél GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, FMS Controll Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Munkahelyteremtés az FMS Controll Kft.-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, fps webügynökség Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Vállalati folyamatmenedzsment-rendszer fejlesztése az fps webügynökségnél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex technológiai innováció megvalósítása az FMC Magyarország Kft-nél a személyre szabott, minőségi dialízis kezelés érdekében GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Fresh-Dental Szolgáltató Kft., Fogtechnikai labor fejlesztése GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, FUX Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., FUX_Bowden Csökkentett tapadású, kopásálló burkolattal ellátott bowden gyártásának kifejlesztése gépjárműipari alkalmazásokra. 234

235 GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, "G N R" Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Munkahelyteremtés a GNR Bt-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, "G N R" Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Komplex válalati technológia fejlesztése a GNR Btnél eszközbeszerzéssel GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, GÁBRIEL PRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs eredmények hasznosítása a Gábriel Pro Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GÁBRIEL PRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai fejlesztés a Gábriel Pro Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GÁCSI-GUMI Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolci iroda vásárlása a GÁCSI-GUMI Ktf.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "GALAU" Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, "Galau" Kft. kereskedelmi telephely vásárlása GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, GAME 2 Gazdasági, Pénzügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés a GAME 2 Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Gasmaster Plusz Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, GASMASTER PLUSZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.-IRODA VÁSÁRLÁSA GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, General-ÉpVill Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Ingatlanvásárlás a General-ÉpVill Bt. részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, General-InSyS Építőipari és Automatikai Kft., Ingatlanvásárlás a General InSys Kft. számára GOP /B Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén, Miskolc, GEON Építész Stúdió és Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Munka és magánélet összehangolása a női munkavállalók esetében a Geon Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, GEOPORT Tudományos-műszaki és Kereskedelmi Kft., WELLDAS 2012 mélyfúrás-geofizikai mérő-adatgyűjtő rendszer GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, GEOPORT Tudományos-műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hőtűrő mélyfúrás-geofizikai szondák fejlesztése 235

236 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GEO- WENDUNG Ipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, GEO-WENDUNG Ipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság fejlesztése ingatlan beruházással - iroda kialakítása GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, GÉPÉSZ-GENERÁL Épületgépészeti Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex vállalati technológia fejlesztés a Gépész-Generál Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GEPPETTO Belsőépítész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai fejlesztés a GEPETTO Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Giant Grooper Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Giant Grooper Kft ingatlan vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GKS Plaszt Műanyag Termékeket Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság, Fröccsöntő GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Globus Travel Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, A Globus Travel Utazási Iroda Kft. irodáinak felújítása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GOBBS Adótanácsadó Számviteli Szolgáltató Kft., Eszközvásárlás a GOBBS Adótanácsadó Számviteli Szolgáltató Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GOLD CASTLE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, GOLD CASTLE KFT ( 3780 Tiszaújváros, Lévay u. 58.) pályázata irodacélú ingatlan és gravírozógép vásárlására a Széchenyi Terv keretében GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Gold Deka Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, Ingatlanvásárlás a Gold Deka Bt. részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Gold Deka Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt., Cégünk Arany János utcai telephelyének és Széchenyi utcai székhelyének korszerűsítése és technológiai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Gólyavár Miskolc Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gólyavár Miskolc Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fejlésztése ingatlan beruházással GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GONFALONIERE Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, A GONFALONIERE Közbeszerzési Tanácsadó Kft ingatlanvásárlása Miskolcon GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, GORDIUS ENDLESS Szolgáltató Kft., Technológia-fejlesztés a GORDIUS ENDLESS Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GORDIUS KONTÍR Könyvelő és Ügyviteli Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodavásárlás és felújítás a Gordius Kontír Korlátolt Felelősségű Társaság részére 236

237 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GORDIUS TER- VEZŐ Beruházás előkészítő Korlátolt felelősségű társaság, GORDIUS TER- VEZŐ Kft. telephelyfejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GRAVINA Gépészeti, Szerelő Kft., Ingatlan beruházás a Gravinak Kft, székhelyének kialakítása, működési feltételeinek javítása céljából GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Green Architecture Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolci iroda vásárlás és eszközbeszerzés a Green Architecture Mérnöki és Szolgáltató Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, GREEN CARPET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Telephelyvásárlás a Green Carpet Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HADAS ÉPÍTÉSZ Mérnöki Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Hadas Építész Kft fejlesztése GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, Hadrianus 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Foglalkoztatás-bővítés a Hadrianus 2005 Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Halász Péter egyéni vállalkozó, Művészeti Szabadiskola létrehozása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Halmi István egyéni vállalkozó, Halmi István E.V. telephely vásárlás GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, HÁMOR Kovácsoló, Megmunkáló és Hőkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság, Megmunkáló berendezések fejlesztése a Hámor Zrt.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, HÁMOR Kovácsoló, Megmunkáló és Hőkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság, A Hámor Zrt. kovácsolási tevékenysége műszaki hátterének modernizálása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Happy Imp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Happy Imp Kft. üzleti tevékenységének támogatása GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, HÁROM KÖR DELTA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, A HÁROM KÖR DELTA Kft. vállalati technológia fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HÁROM KÖR DELTA Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, Infrastrukturális beruházás megvalósítása a HÁROM KÖR DELTA Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Hatvani Területfejlesztési Iroda Kft., Tanácsadó iroda fejlesztése, modernizálása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HB Food Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás a HB Food Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaságnál. 237

238 GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Heinrich Family Ipari, Kereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Korszerű technológiai fejlesztés a Heinrich Family Kftnél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Heinrich Plusz Kereskedelmi Betéti Társaság, Heinrich Plusz Bt fejlesztése ingatlan vásárlással GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HEKODENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlan vásárlás a HEKODENT Kft részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HERBA HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság, Online megjelenés és e-kereskedelem kialakításához kapcsolódó IT-fejlesztés a HERBA HOUSE Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Herczeg és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Iroda használat céljából ingatlan vásárlás a Herczeg ás Társai Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Hernád Közmű Beruházó és Szolgáltató Kft., Technológiai fejlesztés cégünk miskolci telephelyén GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Hevesi Consulting Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Hevesi Consulting Kft. saját tulajdonú székhely vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HG REGIO- CONSULTING Tanácsadó Betéti Társaság, HG REGIO- CONSULTING Tanácsadó Bt ingatlanberuházása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HIDROTECHNI- KA Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság, Ingatlanvásárlás a Hidrotechnika Bt. részére GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, "HIGH-CARE COSMETICS HUNGARIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Oxigénterápiás készülékek beszerzése, a versenyképesség növelése érdekébe GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Honor Consulting Innováció Menedzsment és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Saját telephely vásárlása a Honor Consulting Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Horváth János egyéni vállalkozó, Szoftverfejlesztés Horváth János egyéni vállalkozónál GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, HŐKER Hőtechnikai berendezéseket és Kemencéket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Vaporizáló technológia műszaki megvalósítása GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, HŐKER Hőtechnikai berendezéseket és Kemencéket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Új faszárítási eljárás kidolgozása a validáláshoz szükséges röntgen mérőberendezés és az eljárás működését demonstrálni képes prototípus kifejlesztésével 238

239 GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, HŐKER Hőtechnikai berendezéseket és Kemencéket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó korlátolt felelősségű társaság, Alkalmazott ipari kutatás, öntvények méretpontosságát megtartó új eljárással végzett hőkezelési technológia kidolgozására GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, HŐKER Hőtechnikai berendezéseket és Kemencéket Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó korlátolt felelősségű társaság, Alkalmazott ipari kutatás kisnyomású, automatikus működésű adagolásra alkalmas színesfém olvasztó berendezés kifejlesztésére, technológia kidolgozására GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HR Mechanika Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fittness szalon működtetéséhez szükséges eszközpark beszerzése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HS INVEST Ingatlankezelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, HS INVEST Kft. ingatlan vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HSK CONSULT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Irodahelység vásárlás a HSK Consult Kft részére GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Human Value Services Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Terragraf alapu innovativ halozatmenedzsment rendszer fejlesztese GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Hungaropannon Korlátolt Felelősségű Társaság, A Hungaropannon Kft. fejlesztése GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, HUNIKO Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft., Ultrahang diagnosztikai eszközpark fejlesztése a Huniko Kft. diósgyőri telephelyén GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, Huniko Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft., Az integrált vállalatirányítási rendszer továbbfejlesztése a Huniko Kft.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, HUNIKO Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, CT diagnosztikai eszközpark fejlesztése a Huniko Kft. diósgyőri telephelyén GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, HUNIKO Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Diagnosztikai eszközpark fejlesztése a Huniko Kft. diósgyőri telephelyén GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, HUNINN Kutató, Fejlesztő és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiafejlesztés a Huninn Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, HUNINN Kutató, Fejlesztő és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs eredmények hasznosítása 239

240 a Huninn Kft-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, HÚSCENTRUM Frissárú Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság, Vállalatirányítási rendszer bevezetése a Húscentrum Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HYDROMETRUM Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hydrometrum Kft. telephelyének épületenergetikai és infrastrukturális fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, HYDROXIA Környezettechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés Hydroxia Kft. számára GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Illyés és Társa Egészségügyi Szolgáltató és Szaktanácsadó Betéti Társaság, Infrastrukturális beruházás az Illyés és Társa Egészségügyi Szolgáltató és Szaktanácsadó Betéti Társaságnál GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, IMPERIAL Group Ingatlanforgalmazó és Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodaként szolgáló ingatlan vásárlása Miskolc központjában az Imperial Group Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, INGATLAN ABC Ingatlanforgalmazó Kft., Ingatlan ABC irodaberuházása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, INKEZ Ingatlankezelő Betéti Társaság, INKEZ BT fejlesztése ingatlan beruházással - iroda kialakítása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Inn Pannon Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Inn Pannon Kft. Telephelyfejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, INNO-SERVICE Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás az INNO-SERVICE Kft.- nél Miskolcon GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, INNOVITAS Kutatás-fejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, VIR Rendszer fejlesztése az Innovitas Közhasznú Nonprofit Kft.-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, IntellTech Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, K+F szolgáltatásfejlesztés az IntellTech Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, INTERACTIVE NET DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Speciális mobil token fejlesztése az IND Kft-nél GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, INTERACTIVE NET DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., A mobiltechnológia legújabb technológiai határterületeinek banki front office célú alkalmazási lehetőségeit vizsgáló piacorientált kutatásfejlesztési tevékenységek az IND Kft-nél 240

241 GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, INTERACTIVE NET DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mobileszközös innovációk pénzügyi tranzakciós és információs területen GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, INTERACTIVE NET DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Infrastruktúra és szoftver fejlesztés az IND Kft-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, INTERFOREST Faipari és Kereskedelmi Kft., Az Interforest Kft. IT fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, INTER-HEART Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, Betegoktatási program létrehozása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, INTERIÖR KE- RÁMIA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, INTERIÖR KERÁMIA Kft. ingatlan vásárlás GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Belépőjegyek dinamikus ár-optimalizációja mobiltelefonnal beazonosított egyedi vásárlóra GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés az InterTicket Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, INVESZT-MÉDIA Kereskedelmi és Reklámszervező Kolrátolt Felelősségű Társaság, Gépbeszerzés az Inveszt-Média Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, IPMS Mérnökiroda Korlátolt Felelőségű Társaság, IPMS Mérnökiroda székhely vásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, IRODA SILVER Korlátolt Felelősségű Társaság, Az Iroda Silver Kft. irodalétrehozása és üzemeltetése Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, IRODA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Iroda 2000 Kft ingatlanfejlesztési projektje Miskolcon GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, "ITALKERESKEDŐ-HÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szoftver és hardverbeszerzés az ITALKERESKEDŐ-HÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságnál GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, "ITALKERESKEDŐ-HÁZ" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szoftverfejlesztés az Italkereskedő-ház Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Jászkai Krisztián egyéni vállalkozó, Könyvvizsgáló iroda fejlesztése Miskolcon 241

242 GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, KALIBRA 59 Műszaki, Szolgáltató Betéti Társaság, Technológia fejlesztés a Kalibra 59 Bt.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, KAVI MED Orvosi Szolgáltató Bt., KAVI MED Bt. technológiai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, KEREKES '92 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodavásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, KESATI Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodavásárlás GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, "KEVAIMPEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex technológia fejlesztés a "KEVAIMPEX" Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, KFIT Kutató, Fejlesztő és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiafejlesztés a KFIT Kft.-nél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, KFIT Kutató, Fejlesztő és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Mobil vendégszámláló kapu fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, KFIT Kutató, Fejlesztő és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, A KFIT Kft. új telephelyének kilakítása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, KISAVAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, KISAVAS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ingatlan beruházása és felújítása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "KISÜSTI PÁ- LINKA" Gyümölcspárlat-készítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Kazántechnológia racionalizáló fejlesztése, kapacitásbővítés a Kisüsti Pálinka Gyümölcspárlat-készítő Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, KLF Energo Ipari, Tervező és Szolgáltató Kft., Eszközbeszerzés a KLF Energo Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Knurow Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Autószalon felújítása Miskolcon a Knurow Property Kft. által GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, KŐFELDOLGO- ZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelyfelújítás a Kőfeldolgozó Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "KÖNYV- CENTER" Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Irodaház építése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasá, KULCS-ÁR Kft. komplex ingatlan és informatikai fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, KULCS-ÁR Ingatlanforgalmi, Építési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlan fejlesztés, bővítés és információs technológia fejlesztés a Kulcs-Ár Kft-nél 242

243 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, KUTAT-ÁS Kereskedelmi és Szolgáltat Kft., KUTAT-ÁS Kft. telephelyvásárlás GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, KVINT-R Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Univerzális bizonyítványnyomtató kifejlesztése a KVINT-R Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, LAMONTEXT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Új üzlethelyiség kialakítása a LAMONTEXT Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, "LANAXIS" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológia fejlesztés és szoftver beszerzés a Lanaxis Kft.-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, LAPELLA Asztalosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Innovációs eredmények hasznosítása a Lapella Bt.-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, LAPELLA Asztalosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Vállalatirányítási rendszer fejlesztés a LAPELLA Bt.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, LAPELLA Asztalosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., A Lapella Bt. technológia fejlesztése GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, LAPELLA Asztalosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Innovatív fejlesztések a Lapella Bt-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft., Építőipari gépbeszerzés a Lasped Kft.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Hosszútávú fejlődést biztosító beruházás a Lasped Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, LEGATOROK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Legatorok Kft telephelyvásárlási beruházása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, LENOR Orvosi Szolgáltató Bt., A Lenor Orvosi Bt. technológia fejlesztése Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, LIFE STÚDIÓ MISKOLC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Iroda felújítás és eszközbeszerzés a LIFE STÚDIÓ MISKOLC Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Lifemet Szolgáltató Kft., Lifemet Szolgáltató Kft. székhely vásárlása és működésének indítása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, LIGHT MEDIA Szolgáltató Bt., Ingatlanvásárlás a LIGHT MEDIA Szolgáltató Betéti Társaság számára 243

244 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, LILY DREAM Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Lily Dream Kft. ingatlanvásárlási projektje Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, LING-BAU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyelviskola bővítése ingatlanvásárlással GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, LIPTÁK OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a Lipták Optika számára GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, LIVART-ING Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai fejlesztés és játszóház létrehozása Miskolcon GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, LYUKÓBAU Mélyépítő és Földmunkás Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs eredmények hasznosítása a Lyukóbau Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MAGYAR TER- MŐFÖLD INGATLANHASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, MA- GYAR TERMŐFÖLD KFT. IRODA CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN VÁSÁRLÁ- SA, ESZKÖZVÁSÁRLÁSSAL KIEGÉSZÍTVE GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, MAJOR-MINOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Új optika nyitása, optikai eszközök beszerzése a MAJOR-MINOR Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MAJOR-MINOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Major-Minor Kft új tevékenységének beindítása, új optika és látásvizsgáló szalon létrehozása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MAP Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Irodavásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Márkadrink Korlátolt Felelősségű Társaság, Márkadrink Korlátolt Felelősségű Társaság Bérelt Ingatlanon történő beruházása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MÁRKOVI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ingatlanvásárlás a MÁRKOVI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MATMOD Anyagkutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Űripari Centrum ingatlanberuházása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Matmod Anyagkutató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Űripari Centrum Bővítése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MAVIGER Bútorgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodavásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Mazsi Sound Műsorszervező és Marketing Bt., Vállalkozás, rendezvény szervező irodával való bővítése. 244

245 GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, MECHANIC-MODULS Precízióstechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés a Mechanic-Moduls Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MEDAID Egészségügyi Szolgáltató Kft., Telephely vásárlása a Medaid Kft részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Medaid Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Bőrgyógyászati rendelő kialakítása és gépbeszerzés a Medaid Kft részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MEDEOR-M. Egészségügyi Szolgáltató Bt., A Medeor-M. Bt. ingatlan váráslása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Medispot Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Telephely kialakítása a Medispot Kft-nél GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, Medispot Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Dolgozói létszám növelése a Medispot Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Meditrade Orvosi Műszer Kereskedelem és Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság, Hardver és Szoftver fejlesztés a Meditrade Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MED-PC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, MED-PC Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. üzleti támogatása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, MEDSOUND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Audiológiai eszközök beszerzése a MEDSOUND Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, MEDSOUND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés és informatikai fejlesztés a MEDSOUND Kft-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, MERCURIUS 4 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, A Mercurius 4 Bt. Komplex reklám-marketing rendszerének fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Mertusz István Gábor egyéni vállalkozó, Mertusz István egyéni vállalkozó ingatlanvásárlása Miskolcon GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, MICRO-MAX Méréstechnikai, Automatizálási Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetés a MICRO-MAX Méréstechnikai, Automatizálási Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, MIGÉP Épületgépészeti Szakkereskedés Korlátolt Felelősségű Társaság, Épületgépészeti szakáruház és raktár létrehozása a MIGÉP Kft. által 245

246 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MI-PEX Korlátolt Felelősségű Társaság, A Mi-Pex Kft. ingatlan vásárlása Miskolcon GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, MIRAGE PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tárasság, A Mirage Kft. munkahelyteremtő fejlesztése GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Miskolc Autóház Kft. munkahelyteremtésének támogatása GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex technológia fejlesztés a MISKOLC AUTÓHÁZ Kft.-nél GOP /B Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása, Miskolc, "Miskolci Geotermia" Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Geotermikus energia optimalizált hasznosítását célzó DCS elvű folyamatirányító központ kialakítása GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, MISKOLCI ITALKERESKEDELMI, Kereskedelmi és Szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Komplex vállalati technológia fejlesztés a Miskolci Italkereskedelmi Zrt. miskolci telephelyén GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, MISKOLCI LIKŐRGYÁR Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Információs technológia fejlesztés GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Miskolci Vasipari Acélszerkezetgyártó Zrt., A Miskolci Vasipari ZRT termelését, anyagmozgatását, dokumentálását elősegítő eszközbeszerzések, információs technológiai fejlesztés -hardver, szoftver GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MIS-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás a Mis-Medical Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Mizsik László egyéni vállalkozó, Mizsik László egyéni vállalkozó technológiafejlesztése GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, Mizsik László egyéni vállalkozó, Mizsik László egyéni válllakozó innovációs fejlesztése GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Mobile Engine Szoftverfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Mobiltelefonokra épülő Mobil Field Workflow Management cloud alkalmazás kutatás-fejlesztése GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Mobile Engine Szoftverfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovatív rendszermenedzsment és üzemeltetési keretrendszer kifejlesztése multiplatformos mobil alkalmazás kiszolgáló SaaS rendszerek részére 246

247 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MO-CAR 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság, A MO-CAR 2011 Kft. üzleti célú ingatlanvásárlása Miskolcon GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, MOHAnet Mobilsystems Műszaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató ZRT., Járműfelügyeleti szoftver és a hozzá tartozó hardver kifejlesztése a MOHAnet Zrt.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, MOHAnet Mobilsystems Műszaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Műszaki és informatikai eszközök beszerzése a MOHAnet Zrt.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Molnár Imréné egyéni vállalkozó, Szolgáltató iroda létrehozása, amelyben komplex szolgáltatást tudunk majd nyújtani mind a lakosság, mind pedig a vállalkozások számára olyan problémákra, amelyek jelenleg a legnagyobb gondot jelentik a számukra GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MONEGO Könyvelő és Szolgáltató Bt., Pályázat telephely vásárlásra és eszközbeszerzésre az új Széchenyi terv keretében GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, MONET 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Munkahelyteremtés a Monet 2000 Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, MORIANA CONTINENTAL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés és információs technológia fejlesztés a MORIANA Kft.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, MŰÉPÍTÉSZ Építészeti Tervezőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Építészeti tervezőiroda bővítése és komplex technológiai fejlesztés a MŰÉPÍTÉSZ Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Müller Gabriella egyéni vállalkozó, Telephely bővítés Miskolcon GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, m2-tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Az m2-tech Kft. vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, NÁDASI Környezetvédelmi, Szállító és Szolgáltató Kft., Gépbeszerzés a Nádasi Kft.-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, NÁDASI Környezetvédelmi, Szállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Új innovatív technológiai eljárások bevezetése a Nádasi KFT-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, NARÁD INVEST Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Narád Invest Kft. informatikai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NARVIK Építőipari és Épületgépészeti Szolgáltató Kft., A Narvik Építőipari és Épületgé- 247

248 pészeti Szolgáltató Kft. ingatlan vásárlása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NaturGoldHungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanfejlesztés a NaturGold Hungária Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, NCArt Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Korszerű videokamerák beszerzése a versenyképesség megőrzése érdekében GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NEGOKO 2012 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A NEGOKO Kft. ingatlan vásárlása Miskolc városában innovatív bérbeadási céllal GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NEOPROJEKT Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodavásárlás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Népkerti Állatorvosi Rendelő Állategészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolci telephely vásárlása a Népkerti Állatorvosi Rendelő Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Neti Neti Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanfejlesztés a Neti Neti Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NEVELŐS OK- TATÁS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Feleősségű Társaság, Képzési hely és iroda kialakítás a Nevelős Oktatás Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "NHC BRENNER'S" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Vállalkozásunk technológiai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NHI Üzletviteli Tanácsadó és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés az NHI KFt. fő tevékenysége számára GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, NN-DENT Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Kft., Fogorvosi eszközök beszerzése az NN-DENT Kft.-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, NN-DENT Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs diagnosztikai rendszer beszerzése az NN-Dent Kft.-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, NN-DENT Fogászati és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovatív eszközbeszerzés az NN-Dent Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NN-DENTAL Beruházási és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás az NN-Dental 2001 Kft.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, NORDKER-M Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a Nordker M Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Nord-Projekt Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Nord-Projekt 248

249 Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti támogatása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, NORD-UNG Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Technológiai fejlesztés GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Norna Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés a Norna Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NOVACOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Novacoop Kft. telephely ingatlan vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Novák Produkt Könyvviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Novák Produkt Kft. fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NOVODENT 2000 Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Fogászati eszközök beszerzése a Novodent 2000 Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NV-Investker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, NV-Investker Kft GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, NyBa-Systems Kereskedelmi és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Bemutató lakás létesétése a NyBa-Systems Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Oleander Kft. üzleti tevékenységének támogatása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, O-M FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Eszközbeszerzés az O-M Ferr Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, O-M FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, O-M Ferr Kft, technológiai fejlesztés GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, OPEN FAMILY TRADE "96. Kereskedelmi Bt., Gépbeszerzés az OPEN FAMILY TRADE "96. Bt-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Orte Stúdió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Orte Stúdió Kft ingatlan vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ORTOPÉD VA- RÁZS Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanfejlesztés az ORTO- PÉD VARÁZS Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Osteo Pharm Természet és Orvostudományi Innovációs és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Osteo Pharm Kft ingatlan beruházása és korszerűsítése GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, "PALVISCSÁK-TRANS" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Szolgáltatás bővítés a Palviscsák-Trans Kft-nél. 249

250 GOP /B Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása, Miskolc, PannErgy Geotermikus Erőművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fenntartható típusú 10 ha-os üvegházfejlesztés K+F pilotprojektje a Miskolci geotermikus hőtermelő rendszerre felépítve GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, PAPIR-PONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex vállalati technológiafejlesztés a PAPIR-PONT KFT.- nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Környezetkímélő takarítógépek beszerzése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, PEKA BAU 2000 Építőipar, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Peka Bau 2000 Kft. saját tulajdonú telephely vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, PENTAMEN Bútorház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kereskedelmi üzlettér bővítése a PENTAMEN Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "PÉNZESŐ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A "PÉNZESŐ" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Péter-Med Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság, Komplex egészségügyi állapotfelmérés és ügyeleti kiszervezése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, PETRÓ Tüzelőanyag Előállító és Kereskedelmi Betéti Társaság, Képviseleti iroda kialakítása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, PILLÉR N Korlátolt Felelősségű Társaság, Saját műhely kialakítása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, POLILAKK Ipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kapacitás bővítése a Polilakk Kft.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, POLILAKK Ipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Porfestés technológia nemzetközi színvonalú fejlesztése a Polilakk Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, POLI- PROFESSZIONÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás és hidegkonyha kialakítás a POLI- PROFESSZIONÁL Kft- nél Miskolcon GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Polis-Bau Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, POLIS- BAU Kft. eszközbeszerzése GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, POMÉKER Csemege Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Technológiai fejlesztés a Poméker Kft-nél eszközbeszerzéssel és információs technológia fejlesztéssel 250

251 GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, PREMIUM CAPITAL Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, FaciMe - Facilitás Menedzsment optimálizáló nagy vagyonkezelői portfólióra GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, PRIBELSZKI és Társa Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Pribelszki és Társa Betéti Társaság eszközbeszerzése Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Print-Plate Nyomdai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Kábelgranulátor vásárlása a Print-Plate Bt. részére GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, PROFESSZIONÁL-MISKOLC Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság, Tejipari feldolgozó üzemeket támogató integrált rendszer kifejlesztése a Professzionál Miskolc Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Profil-Copy 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., A Profil-Copy 2002 Kft. tonertöltő munkaállomásainak és szerverének beszerzése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, PROFIN PRO- FESSIONAL Műszaki- és Pénzügyi Megoldásszállító, Projekt- és Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, A Profin Professional Kft. telephely vásárlása Miskolcon GOP Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása, Miskolc, Project Control Expert Tanácsadó Kft., SaaS központ létrehozása a vállalkozások fejlesztése érdekében GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Project Control Expert Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Építőipari kockázatelemző szolgáltatás kutatás-fejlesztése GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Project Control Expert Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Papír, vagy kép alapú digitális adatátviteli technológia kutatás fejlesztése a PDF417 szabvány alapján GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Prosperitas Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Prosperitas-2000 Kft. 3 ingatlanhelyiségre vonatkozó ingatlan vásárlása (helyszín: Miskolc, Bató Üzletház), mely ingatlanok a pályázati projekt megvalósítása során bérbeadásba kerülnek GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, PR-TREND 2011 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A PR- Trend 2011 Kft. székhely vásárlása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, PVOE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Információs technológiai fejlesztés a PVOE Informatikai Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Q-LER INFO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztés a Q-LER INFO Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Qualiprím Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társsaság, Qualiprim Kft. ingatlan fejlesztése 251

252 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Qualitop Elektronika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Biztonságtechnikai iroda létesítése GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, REALCOMP Informatikai Kft., Fanuc típusú robotrendszer beszerzése a Realcomp Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, REALCOMP Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Járműipari, gáz-és olajipari kovácsdarabok precíziós forgácsolási megmunkálásának kialakítása a Realcomp Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, REGAL ZSM Korlátolt Felelősségű Társaság, A vállalkozás vendéglátói tevékenységéhez szükséges ingatlan megvétele GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, RENT-DENT MEDICAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Panorámaröntgen beszerzése a Rent-Dent Medical Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, RH Ingatlan Beruházó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Kreatív gyermekés felnőtt nyelvoktatás feltételeinek megteremtése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Rivetto Korlátolt Felelősségű Társaság, Oktatási studió kialakítása a Rivetto Kft-nél Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Rizoház Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Rizoház Kft. miskolci irodahely vásárlása GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Új generációs gépjármű-levegőztetőrendszer befúvó motor gyártása a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-nél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Új generációs motorhűtő-ventillátor meghajtó és fékrásegítő motor gyártása az RBHM-nél GOP Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás, Miskolc, Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyártási kapacitás fejlesztése és munkahelyteremtés az RBHM-nél GOP Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása, Miskolc, Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrészgyártó és Forgalmazó Kft., Új munkahelyek létrehozása és komplex technológiafejlesztés az RBHM-nél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft., Új generációs kerti szerszámgépek kifejlesztése a Robert Bosch Power Tool Kft-nél 252

253 GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, ROCK OIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., A Rock Oil Kft. Technológia Fejlesztése Miskolcon GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, ROCK OIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A ROCK OIL Kft. eszközbeszerzése Miskolcon és Ónodon GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, RO-PÁNT 95 Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság, Scm Compact NT Többfejes gyalugép beszerzése a Ro-Pánt Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ROSVIG Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanfejlesztés a ROSVIG Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, RÓZSA GOLD 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanfejlesztés a RÓZSA GOLD 2004 Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, S.A, Health Centre Háziorvosi Bt., Technológiai fejlesztés az S.A. Health Centre Háziorvosi Bt.-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, SACAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A SACAR Kft. fejlődését szolgáló eszközbeszerzés és ingatlanfejlesztés célú beruházás GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SAJÓ DEKOR Korlátolt Felelősségű Társaság, A Sajó Dekor Kft. fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, SAJÓ-BÉRGÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Komplex technológia fejlesztés a SAJÓ- BÉRGÉP BT-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "SAJÓ-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., "SAJÓ-TRADE" Kft. számára új telephely vásárlása 2011-ben GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SASSZ NYÍLÁS- ZÁRÓ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, SASSZ NYÍLÁS-ZÁRÓ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ingatlanvásárlási beruházása Miskolcon - a vállalkozás piacbővítését lehetővé tevő üzlethelyiség vásárlása GOP Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása, Miskolc, Shinwa Magyarország Precíziós Kft., Kapacitásbővítés és technológiai fejlesztés a Shinwa Magyarország Precíziós Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Slárku Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Eszközbeszerzés az új Széchenyi terv keretében GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, SLG Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Az SLG Consulting Kft. munkahelyteremtési képességének javítása a gazdasági növekedés érdekében 253

254 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SM ROYAL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A vállalkozás szolgáltatás bővítéséhez szükséges 90m2-es belvárosi ingatlan megvétele GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SMR Consul Korlátolt Felelősségű Társaság, A vállalkozás irodai tevékenységéhez szükséges ingatlan megvétele GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SOFTTONE SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság, A Softtone System Kft. székhelyfejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Soltész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., A növekedési lehetőség kihasználása ingatlanvásárlással és technológiai fejlesztéssel GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Spéci Flotta Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolgáltatásbővítést eredményező eszközbeszerzés a Spéci Flotta Szervíz Kft.-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, SPIKO-REX Fémszerkezetgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs eredmények hasznosítása a Spiko-Rex Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft., Technológiai fejlesztés a Sprint Kft -nél - új automata ragasztógép beszerzése és termelésbe állítása GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, STAR-PLUS Műanyagipari Kft., Komplex technológiai innováció a STAR*PLUS Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Statik Kontroll Korlátolt Felelősségű Társaság, Statik Kontroll Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyfejlesztése GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, STEELVENT 2000 Csavar és Húzottáru Ipari Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vállalatirányítási rendszer bevezetése a Steelvent 2000 Zrt-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, StrateGO Hungary Fejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Regionális Tanácsadó Pont létesítése I. ütem (telephely megvásárlása) GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Strokkur Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, STROKKUR KFT: KAQUN fürdő kialakítása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Strong Bau Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a Strongbau Invest Kft-nál GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, STUDIMED Egészségügyi és Oktatási Szolgáltató Betéti Társaság, Orvosi eszköz beszerzése a Studimed Bt-nél GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fenntartható fejlődést támogató mérési és energiamenedzsment rendszer fejlesztése 254

255 GOP /B Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása, Miskolc, Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai park kialakítása a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft.-nél GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Smart Grid Rendszer kifejlesztése a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft.-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztés a SZAL-AGRO Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SZEMAWIN Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás a SZEMAWIN Kft.-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Szervízcentrál Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Technológia fejlesztés a Szervízcentrál Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nél GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, Szervízcentrál Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex fejlesztés a Szervízcentrál Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SZÉV Oktatási és Szolgáltató Kft., Oktatótermek és ügyfélszolgálati helyiségek kialakítása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SZÉV Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Infrastruktúra fejlesztés a SZÉV Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SZILVÁSSYNÉ DR. ÁRVAI ENIKŐ, Szilvássyné Dr. Árvai Enikő EV miskolci fogorvosi rendelőjének vásárlása GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, Szinva Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szinva Bútor Kft fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Szinva Bútor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárálás a Szinva Bútor Kft-nél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Szinva COMP Szervező és Számitástechnikai Szolgáltató Kft., SZI.NET új generációs felhő alapú rendszer kifejlesztése az SzinvaComp Kft.-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, Szinva COMP Szervező és Számitástechnikai Szolgáltató Kft., Mérőberendezésekhez kapcsolódó szőlő és gyümölcs felvásárlási rendszer kifejlesztése a SzinvaComp Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, Szinva Net Informatikai Kft., Innovatív mobil tananyaglejátszó fejlesztése a SZINVA NET Informatikai Kft-nél 255

256 GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Szinva Net Informatikai Kft., emabp elektronikus Magyar Agrár Beszerzési Piactér GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SZINVA-HÁZ Ingatlanközvetítő és Pénzügyi Tanácsadó Kft., A Szinva-Ház Kft. fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Szinva-Solvent Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Szinva-Solvent Könyvelőiroda Kft. ingatlanvásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Szín-vonal Dekor Korlátolt Felelősségű Társaság, A Szín-Vonal Dekor Kft. új telephelyének létesítése Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SZTRAKON- FARM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás a Sztrakon-Farm Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, SZTRAKON- FARM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, A Sztrakon-Farm Kft. fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, TAMGAR Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex vállalati technológia-fejlesztés a TAMGAR Kft. miskolci telephelyén GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Tasdent Fogtechnika Kft., Fogtechnikai eszközök beszerzése a Tasdent Kft-nél GOP Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása, Miskolc, TAX SOLVE Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, London- Budapest üzleti híd létrehozása KKVknak GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Taxacontó Tanácsadó Betéti Társaság, Pályázati tanácsadó iroda létrehozása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Tax-Szaki Könyvelő és Tanácsadó Bt., TAX-SZAKI Bt. irodafejlesztése Miskolc Széchenyi u. 22. szám alatt GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, T-DENTAL Fogtechnikai Kft., Versenyképességet javító új eszközök beszerzése, raktári nyilvántartó és ügyviteli rendszer fejlesztése GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, T-DENTAL Fogtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex vállaltirányitási és ügyviteli rendszer kialakítása a T- DENTAL Kft-nél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Technical Services Hungaria Járműjavító Kft., Vasúti kerékpár gyártó és javító automata gépsor kifejlesztése a TS Hungaria Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Tele Trade 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanfejlesztés a Tele Trade Kft.- nél 256

257 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, TELECONT 2000 Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Hardverek és szoftverek beszerzése a TELECONT 2000 Kft részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Temen-Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Temen -Trade Kft ingatlan vásárlás céljára benyújtott Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel pályázata GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Teneduria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ingatlan vásárlás és felújítás Teneduria Kft. szolgáltatásának színvonala növelése érdekében GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Terker Trans Sped Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a Terker Trans Sped Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Terker-Trans Sped Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság, A Terker-Trans Sped Fuvarozó Kft beruházása GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, Thermo' 93 Épületgépész Centrum Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Webáruház és kapcsolódó modulok kilalakítása a Thermo '93 Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, TICAS Project Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolci telephely vásárlása a TICAS Project Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, TISZA-BÉRC Kft., SIKOPLAST Regeneráló gépsor beszerzése Miskolcon GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, TISZA-BÉRC Korlátolt Felelősségű Társaság, A TISZA-BÉRC Kft. eszközparkjának fejlesztése GOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, Tiszaújváros Transz Építőipari és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Regionális logisztikai központ kialakítása a TISZAÚJVÁROS TRANSZ KFT. mickolci Repülőtéri úti telephelyén GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, Tiszaújváros Transz Építőipari és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex vállalati technológia-fejlesztés a Tiszaújváros Transz Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, T&K AUDIT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, T&K AUDIT Kft. irodafejlesztés GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, TM HOLDING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodavásárlás GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, TOOLSTYLE Szerszám- és Alkatrészgyártó Kft., Komplex technológiai fejlesztés a Toolstyle Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Top Kaputechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás Top Kaputechnika Kft. számára GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Topdeal.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Topdeal.HU Kft. telephely vásárlása és technológiai fejlesztése 257

258 GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, Tóth Attila egyéni vállalkozó, Tóth Attila egyéni vállalkozásának technológiai fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, TOTHAL FITT Sportszolgáltató Kft., Tothal Fitt Sportszolgáltató Kft. fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Tóthné Boros Mónika egyéni vállalkozó, Fémhulladék átvevő telep felújítása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Török Erzsébet egyéni vállalkozó, Török Erzsébet vállalkozásának fejlesztése GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, TRANSMETALLBAU Ipari, Szerelő és Szolgáltató Kft., Technológia fejlesztés a Transmetallbau Kft miskolci telephelyén GOP Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, TREKK INVEST Ingatlanforgalmazó és Kft., A TREKK INVEST Kft. logisztikai raktárcsarnok épület és infrastruktúra kialakítása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, TREXA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, TREXA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fejlesztése ingatlan beruházással GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt., Ipari és mezőgazdasági melléktermékekből előállított brikett tüzelésére alkalmas kazáncsalád kifejlesztése lakossági felhasználás, valamint ipari fűtési rendszerekhez történő illeszthetőség céljából primer energiamegtakarítás érdekében GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Ujj Zoltán Tibor, Ujj Zoltán Tibor vállalkozásának korszerűsítése eszközbeszerzéssel GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, UK Dent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, DENTMIO Adaptív döntéstámogatási rendszer kifejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, UK Dent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Információs technológia fejlesztés az UK- DENT Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, UNI-AUDIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Az UNI-AUDIT Kft. új székhely vásárlása GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Unisignal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlan vásárlása telephely céljából, és annak komplett felújítása, valamint informatikai eszközök beszerzése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, UNIVERSITY Sportmarketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ESZKÖZBESZERZÉS és infrastuktúra fejlesztés az University Sportmarketing Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Urbán Lászlóné egyéni vállalkozó, Bérelt üzlethelyiség megvásárlása a Miskolc Metrolpol üzletházban 258

259 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ÜGYVEL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Modern irodai környezet kialkítása az Ügyvel Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, VÁGÓHÍD Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, A VÁGÓHÍD Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. fejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Ványiné Major Melinda egyéni vállalkozó, Fordító- és lektoráló iroda Miskolcon GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, VÁRIBEL Villamosipari Gyártó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a VÁRIBEL Kft.-nél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, Vasbeta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Napelemes rendszer tartószerkezetének fejlesztése, gyártása és a kiserőművi méretű napelempark szenzorhálózatának fejlesztése, gyártása kísérleti telep létrehozásával a Vasbeta Kft.-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, Vasbeta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vállalatirányítási rendszer bevezetése a Vasbeta Kft-nél GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, Vasbeta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tárgyak megbízható megjelölésének és hiteles detektálásának kutatása GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, VÉGVÁR INVEST Ingatlanforgalmazó Kft., Vállalatirányítási rendszer és szervezet fejlesztés a Végvár Invest Kft-nél GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, "VÉGVÁR INVEST" Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Iparban alkalmazható, új elven működő levegőtisztító berendezések kifejlesztése GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, VENDÉGIRODA BORSOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Vendégiroda Borsod Kft. ingatlanvásárlási projektje Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, VERDATON Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodavásárlás a VERDATON Kftnél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Vincze Gábor egyéni vállalkozó, Esztergagép beszerzése Vincze Gábor egyéni vállalkozónál GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, VINDEA Informatikai és Szolgáltató Kft., A VINDEA Kft. Ingatlavásárlása Miskolcon GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vállalatirányítási rendszer bevezetése a VINYL Kftnél 259

260 GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, "VIRÁG" SZKT Szakértői és Szaktanácsadói Kft., Iroda célú ingatlan vásárlás a "VIRÁG" SZKT Szakértői és Szaktanácsadói Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, VISUAL EXPON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Visual Expon Kft. telephely vásárlása Miskolcon GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, VISUAL LINE Reklám és Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Visual Line Kft. fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára, Miskolc, VIZI & CO. Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszközbeszerzés a VIZI & CO Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Voiceflow Med SPA Korlátolt Felelősségű Társaság, Lebegőkabin beszerzése a Voiceflow Med SPA Kft-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, Wayteq Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Informatikai fejlesztés a Wayteq Europe Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, W-Duett Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Komplex bútoripari infrastruktúra fejlesztés Miskolc Észak-Keleti Iparterületen GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, WebMaxim.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Eszköz és szoftver beszerzés a WebMaxim.hu Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Webregator Korlátolt Felelősségű Társaság, A 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 7. II./3. szám alatt található, 71 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a Webregator Kft. pályázó, mint kezdő vállalkozás székhelyének biztosítása és irodahelyiségének kialakítása céljából GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, WEST END THEATRE AGENCY Művészeti Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Ingatlanvásárlás a West End Theatre Agency Kft. részére GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, WEST-COMP 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, A West- Comp 2000 Kft. üzlethelyiség céljára szolgáló ingatlan vásárlása GOP Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása, Miskolc, WET WIPE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, WET WIPE KFT munkahelyteremtési képességének támogatása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése, Miskolc, WILKER Kereskedelmi Kft., Wilker Kft. fejlesztése GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, Miskolc, WIS Befektetési és Kereskedelmi Zártkörüen müködő Részvénytársaság, Innovatív technológiák alkalmazása a fűrészáru gyártásában 260

261 GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, WONDEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása a Wondex Kft-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása, Miskolc, "WOODOO-M" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság, Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztése a Woodoo M Kft.-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, XM Könyvelő és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, XM Kft.székhely és irodakialakítás ingatlanvásárlással GOP Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás, Miskolc, "Z.I." Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Infrastruktúrális fejlesztés és foglalkoztatás bővítése a Z.I. Logisztikai Zrt-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, Zöld.Papír Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, GDL raktár felújítása, Miskolcon a Zöld. Papír Kft beruházásában GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, ZPHO INVEST Befektetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, ZPHO Invest Korlátolt Felelősségű Társaság székhely vásárlás GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, "ZSOMBOLY" Építőipari, Szolgáltató, Természetvédő és Barlangkutató Kft., A tevékenység kockázatainak csökkentése, szolgáltatási spektrum bővítése a Zsomboly Kft-nél GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére, Miskolc, "ZSOMBOLY" Építőipari, Szolgáltató, Természetvédő és Barlangkutató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szolgáltatások innovatív bővítése a Zsomboly Kft-nél GOP /M Mikrovállalkozások fejlesztése, Miskolc, 2RCA Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság, Információs technológia fejlesztés a 2RCA Kft.-nél GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása, Miskolc, 3C Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság, Tüzelés technikai diagnosztikai és elemző rendszer fejlesztése

262 123. melléklet: Észak-Magyarországi Operatív Program megítélt támogatásai az Új Széchenyi terv keretében Miskolcon (2013. szeptember) ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, ABLONCZY Vegyitermék Technikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiai fejlesztéssel járó telephelyfejlesztés megvalósítása a Diósgyőri (DIGÉP) Ipari Park területén ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, AMARÁNT Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Az Amaránt Innovációs Klaszter klasztermenedzsmentjének fejlesztése ÉMOP 2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, ARAGO HOTELS Szállodaipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Lillafüredi DVTK Szabadidőpark beruházás ÉMOP Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Bányász Kulturális Egyesület, "A perecesi Közösségi Ház kulturális és közösségi infrastruktúrájának fejlesztése a vonzáskörzetben élő hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése érdekében." ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, BIOPOLUS MŰHELY Korlátolt Felelősségű Társaság, Speciális biotechnológiai anyagok és eszközök fejlesztése nanotechnológiai módszerek felhasználásával ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, BOKIK Nonprofit Szolgáltató Kft, Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter ÉMOP Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Turisztikai értékek és szolgáltatások integrációja által generált termékfejlesztés innovatív klaszter létrehozásával ÉMOP 4.1.2/A-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, "A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi régióban" ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, BOR- SOD-BOS 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, "HELYNEKEM" kulturális turisztikai szolgáltató központ kialakítása ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, BOR- TANYA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Rock! Étterem kialakítása ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, BRAIN-SURGE Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Agyértágítás lézeres ganglion stimulálással ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, CELLARIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Avasi pálinka és borkostolohaz kialakítása ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Cleverant Korlátolt Felelősségű Társaság, Adaptív Vállalati Információs Rendszer 262

263 ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, CodeFact Műszaki- Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Hardver- és szoftverfejlesztő telephelyfejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, D-GESZTOR BAU Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, A D-Gesztor Bau Kft. telephelyfejlesztése, új üzemcsarnok építésével, korszerű gépek beszerzésével ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, DIGÉP Hungary Diósgyőri Gépgyár Ipari, Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Irodaépület és csarnok átalakítása a Digép Hungary Kftnél ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, DIGITAL 360 Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1 termékes webshop rendszer fejlesztése és bevezetése önálló e-kereskedelmi szolgáltatásként ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, Dokutech Center Cégellátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Az Optimalizált Iroda Klaszter beruházása a klasztertagok versenyképességének erősítése érdekében ÉMOP 4.3.1/A-11 Nevelési intézmények fejlesztése, Miskolc, Egri Főegyházmegye, A Kisboldogasszony Óvoda fejlesztése ÉMOP 4.3.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése, Miskolc, Egri Főegyházmegye, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda fejlesztése Miskolcon ÉMOP 1.1.1/AC-11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása, Miskolc, Elementum Tender Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc, Bogáncs utcai ipari terület fejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Első Magyar Tisztatéri Mosoda Korlátolt Felelősségű Társaság, Technológiavezérelt telephelyfejlesztési program megvalósítása az Első Magyar Tisztatéri Mosoda Kft. miskolci telephelyén ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Energo-Trend Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovációs gyártmányok üzemének létrehozása Miskolcon ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, ENINNOVA Innováció Menedzsment Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Észak-magyarországi megújúló energiaparkok klaszter klasztermenedzsmentjének fejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Épületgépészeti és - Szerelvény Szakáruház Kft., Műhelyépítés az Épületgépészeti és - szerelvény Szakáruház Kft.-nél ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Észak Üvért Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, A társaság tulajdonában lévő Csomagolóüzem további fejjlesztése, mely esztétikus moder városi látképet biztosít, munkahelyteremtéssel ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, Észak-Magyarország Flórája Faunája Természet- és Állatvédelmi Alapítvány, A NAUTILUS Klaszter programja a fenntartható életmód termékek regionális versenyképességéért ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, Észak-magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft., Kétpólusú informatikai kutatóbázis létrehozása és az Északmagyarországi Informatikai Klaszter fejlesztése 263

264 ÉMOP 1.1.1/AC-11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása, Miskolc, Európa-Center-Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft., Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Park IV. ütem fejlesztése ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Expert-Kontakt kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Feleleősségű Társaság, KKV menedzsment képességek fejlesztése innovatív e-learning módszerekkel ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Future Planner Development Korlátolt Felelősségű Társaság, Az Online Jövőtervező ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, GEOHOLD Munkagép-kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Interaktív közlekedési élménypark kialakítása Miskolcon ÉMOP 1.1.1/AC-11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása, Miskolc, GERIXON Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, Ipari infrastruktúra fejlesztés 2. üteme Miskolc Észak-Keleti Iparterületen ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Gift Energy SWzolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kombinált, elektromos- és hőenergia előállítás ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, Gömör-Torna Értékei Hagyományos Termék- és Szolgáltatásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gömör-Tornai Hagyományos Termék- és Szolgáltatásfejlesztési Klaszter tevékenységét koordináló klasztermenedzsment szervezet létrehozása, működtetése és fejlesztése ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, GP Global Team Vendéglátóipari Kft., Miskolci fesztiválok infrastruktúra fejlesztése ÉMOP 1.1.1/B-11 Ipartelepítés, Miskolc, Gustav Wolf Miskolci Drótgyár Korlátolt Felelősségű Társaság, Ipartelepítési program negvalósítása a Gustav Wolf Miskolci Drótgyár Kft. miskolci telephelyén ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Hagyó Kft. Mechatronikai Tervező-, Gyártó- és Szolgáltató Központjának kialakítása Miskolcon ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, HÁMORI ÉS TÁRSA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Hámori és Társa Kft. telephelyfejlesztése ÉMOP Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, HÍD- Kultúrák, Korosztályok, Közösségek Között Egyesület, Alsóvárosi HÍD ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, HORIZONT NYILÁSZÁRÓ Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A Horizont Nyilászáró Kft. telephelyfejlesztése Miskolcon ÉMOP Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Human Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítváy, Segélypont - Tanácsadó és közösségi központ Diósgyőrben 264

265 ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, IDENTITAS-MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Friss kadaver gyakorlatok modellezett pathológiákkal. (Idegsebészeti képzési rendszer átalakítása) ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Inno Light Up Kft., LED alapú távolról vezérelhető moduláris beltéri világítás fejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, InnoLibre Informatiai, Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Az InnoLibre Kft telephelyének és IT tevékenységének fejlesztése ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Innováció Menedzsment Tudástranszfer Fejlesztő, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A BSC (Business Support Center) vállalatok üzleti folyamatainak újraszervezéséhez kapcsolódó üzleti folyamat és üzletvitel hatékonyságának javítását megcélzó innovatív kísérleti modell és ehhez kapcsolódó innovatív informatikai tool megalkotása ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, INPART Befektetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Lovasturizmus fejlesztése Görömbölyön ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Integra Piacszervező és Marketing Tanácsadó Kft, Integra Kft telephelyfejlesztése ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, INTER- BÖRZE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hejőmenti lovaspark kialakítása ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, Katona Ferenc egyéni vállalkozó, Sífutó-, korcsolya- és kalandpálya kialakítása Szentléleken ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, KékDarázs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, "Mesével támogatott fejlesztő játék több korosztály számára" ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, KLF ENERGO Ipari, Tervező és Szolgáltató Kft., A KLF Energo Kft. telephelyének bővítése ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Komlóssy Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csereingatlan-közvetítő portál kialakítása ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, LAVATIO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Összeszerelő csarnok építése a Lavatio Kft. miskolci telephelyén ÉMOP 2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, Libegőpark Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Lillafüredi libegő és kapcsolódó attrakciók telepítése ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, MAGNIFICE CONIUX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Innovatív gyógyhatású készítmény fejlesztése a külső hallójárat gyulladásos betegségének kezelésére ÉMOP 2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, Magyarországi Evangélikus Egyház, "REFORMÁCIÓI EMLÉKUTAK - ZARÁNDOKUTAK" 265

266 ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Malejkó Hungary Technológiai, Műszaki, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Telephely-, és technológiai fejlesztés a Malejkó Kft.-nél ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, MATMOD Anyagkutató és Szolgáltató Korlátlt Felelősségű Társaság, Magyar Űripari Klaszter technológiai fejlesztése ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Média Laboratorium Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Tágabb értelemben vett médiában történő események modellezése, számítása, egzakt előrejelzése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Megépszer Ipari, kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Komplex telephely átalakítás a Megépszer Kft-nél termékkör diverzifikálása és új technológia alkalmazása érdekében ÉMOP Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése, Miskolc, MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, A miskolci helyi TDM szervezet fejlesztése ÉMOP 1.1.1/AC-11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása, Miskolc, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, Miskolc Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztése ÉMOP Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése, Miskolc, Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, KULTMIX - összefogás a kulturális turisztikai attrakciókért Miskolcon és térségében ÉMOP 3.1.2/E-11 Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken, Miskolc, MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában ÉMOP 4.2.1/A-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁ- ROS ÖNKORMÁNYZATA, Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése ÉMOP 4.3.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése, Miskolc, MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése, Miskolc, MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN- KORMÁNYZATA, Miskolc, Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése, Miskolc, MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN- KORMÁNYZATA, Miskolc, Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése, Miskolc, MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN- KORMÁNYZATA, Miskolc, Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése, Miskolc, MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN- KORMÁNYZATA, Miskolc, Andrássy u. orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése 266

267 ÉMOP 4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése, Miskolc, MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN- KORMÁNYZATA, Miskolc, Latoca utcai orvosi rendelő infrastrukturálsi fejlesztése ÉMOP Szociális célú városrehabilitáció, Miskolc, MISKOLC ME- GYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc Avas-dél akcióterületen ÉMOP 4.2.1/B-12 Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri bölcsőde infrastrukturális fejlesztése ÉMOP 3.1.1/C-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése, Miskolc, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körő felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció elkészítése a as programozási időszakra vonatkozóan ÉMOP 4.3.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése, Miskolc, Miskolci Apostoli Exarchátus, Mozgás-, közösség- és oktatás fejlesztési háttér megteremtése a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában ÉMOP 4.2.1/A-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Miskolci Autista Alapítvány, A Miskolci Autista Alapítvány napközi otthona felújítása, infrastrukturális fejlesztése, akadálymentesítése ÉMOP Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, Miskolc, MISKOL- CI EGYETEM, "Bringázz a tudásért, környezerbarát közlekedés a Miskolci Egyetemen" ÉMOP 4.2.1/A-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Miskolc-Martintelepi Református Egyházközség, A Martin-ház szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, MIYA Textilipari és Kereskedelmi Bt., Miya Bt telephelyfejlesztése ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, NEATWORK MANAGER Korlátolt Felelősségű Társaság, Rendezvény-networking alkalmazás fejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, NEW MAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, A New Man Kft telephelyének fejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, NV-Investker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Homokfúvó csarnok korszerűsítése a MI-METÁL Kft-nél ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Oleander Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mobileszközökre optimalizált honlap készítésére alkalmas szoftver és módszertan fejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, O-M FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Telephelyfejlesztés az O- M FERR Kft-nél ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kompetenciafelmérő táblagép illetve okostelefon alkalmazás fejlesztése 267

268 ÉMOP Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Szolgáltatásfejlesztéssel a fenntartható fejlődésért Pályázat az Ökológiai Intézet Alapítvány közcélú feladatainak ellátását szolgáló infrastrukturális beruházások megvalósítása és szakmai programjainak hatékonyságnövelése érdekében ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, Paczera Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Paczera vasalat és pántrendszer ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, PANNON NYILÁSZÁRÓ CENTRUM Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pannon Nyílászáró Centrum Kft. telephelyfejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, POLIPROP HOLDING Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gépjármű szervíz és -kozmetikai műhely kialakítása Miskolcon ÉMOP Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése, Miskolc, POMÉKER Csemege Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság, Lévay Villa Hotel bővítése, szabad tűzön készült magyaros ételek udvarának kialakítása ÉMOP Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, Miskolc, Projen Informatikai és Kereskedelmi Kft., Infostrada klaszter fejlesztése ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, PVC-TECH Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Új típusú félvezető PVC granulátum gyártása ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, REALCOMP Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Csarnok és irodaátalakítás eszközbeszerzéssel a Realcomp Kft-nél ÉMOP Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Regionális Civil Központ Alapítvány, Civil fejlesztés a foglakoztatásért ÉMOP 1.1.1/AC-11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása, Miskolc, STEEL ROSE Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üzleti infrastruktúra fejlesztése iparterület létrehozásával Miskolcon ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, STEELVENT 2000 Csavar és Húzottáru Ipari Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Turisztikai szolgáltatásfejlesztés Miskolc belvárosában a látogatók tartózkodási idejének nővelése érdekében ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, StrateGO Hungary Fejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc és térsége üzleti turizmusának fellendítése ÉMOP 2.1.1/C-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, Miskolc, SZEPA EXTRÉM SPORT Szolgáltató és Keresekedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Lovas Szabadidő Központ kialakítása Miskolcon ÉMOP Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Szikra Alapítvány az Önkéntesek Munkájának Támogatására, Jó ötletek gyakran egy Szikrából születnek? ÉMOP Civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése, Miskolc, Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Létért Alapítvány, Szociálterápiás Központ létrehozása Miskolcon 268

269 ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Tiszaújváros Transz Építőipari és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság, Tiszaújváros Transz Kft. miskolci telephelyének fejlesztése ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, TMC International Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság, TEFIR-Tejüzemi figyelő és információs rendszer fejlesztése ÉMOP 1.1.1/AC-11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása, Miskolc, TREKK INVEST Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Andrássy Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ fejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, Vasbeta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fémmegmunkáló műhelycsarnok létesítése a Vasbeta Kft. telephelyén, használaton kívüli épület átalakításával és korszerűsítésével ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, VÉGVÁR INVEST Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Végvár Invest Kft. telephelyfejlesztése ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, WIS Befektetési és Kereskedelmi Zártkörüen müködő Részvénytársaság, Telephelyfejlesztés a WIS Zrt-nél Miskolcon ÉMOP A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával, Miskolc, X-Novum Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Innovatív, komplex vállalatfejlesztési rendszer modell kidolgozása ÉMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, Miskolc, ZIP Technologies Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, A ZIP Technologies Kft. telephelyének fejlesztése, csarnoképület használaton kívüli részének termelésbe vonása, meglévő üzemcsarnok és irodaépület korszerűsítése

270 124. melléklet: Miskolc és Miskolc Holding Zrt. foglalkoztatotti létszáma Miskolc MJV Intézményeinek állományi létszáma (státuszok), Létszám Létszám (fő) Miskolci Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény dolgozói 871 Őszi Napsugár Otthon 362 Herman Ottó Múzeum 115 II. Rákóczi F. Megyei és Városi Könyvtár 95 Miskolci Önkormányzati Rendészet 90 Miskolci Közintézmény-működtető Központ 590 (55 fő - Központ, 21 - Műszaki Igazgatóság, 514 fő - Intézmények) Nyitnikék Óvoda 52,5 fő Diósgyőri Óvoda 66,5 fő Batsányi János Óvoda 68,5 fő József úti Óvoda 87 fő Óvodák Százszorszép Óvoda 93 fő Avastető Óvoda 75,5 fő Napraforgó Óvoda 105 fő Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda 75,5 fő Belvárosi Óvoda 73,5 fő Összesen 2751,5 270

271 125. melléklet: A lakott lakások tulajdonjelleg, komfortosság, használati jogcím, lakás-alapterület, felszereltség, fűtési mód és falazat szerint, Miskolc MJV. Megnevezés magánszemély 2001 magánszemély 2011 Tulajdonjelleg önkormányzat 2001 önkormányzat 2011 más intéz-mény, szervezet 2001 más intéz-mény, szervezet 2011 összkomfortos 2001 összkomfortos 2011 Komfortosság tulajdona Használati jogcím tulajdonosi bérleti más jogcímű Összesen Lakás alapterület m Összesen Felszereltség hálózati vízvezetékkel házi vízvezetékkel meleg folyóvízzel vízöblítéses WC-vel közcsatornával házi csatornával Fűtési mód helyiségenként egy vagy több lakást komfortos 2001 komfortos 2011 félkomfortos 2001 félkomfortos 2011 komfort nélküli 2001 komfort nélküli 2011 szükségés egyéb lakás 2001 szükségés egyéb lakás 2011 Összesen 2001 Összesen

272 fűtő kazánnal távfűtéssel Összesen Falazat tégla, kő, kézi falazóelem közép- vagy nagyblokk, öntött beton panel fa vályog, sár stb., alapozással vályog, sár stb., alapozás nélkül egyéb Összesen

273 126. melléklet: A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint Lakások Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükség-és egyéb lakás Összesen száma aránya 68% 26% 2% 3% 1% 100% Forrás: Népszámlálás

274 127. melléklet: A lakások és lakott üdülők felszereltség szerint Lakások Hálózati vízvezetékkel Házi Meleg folyóvízzel Víz-öblítéses WC-vel Köz csatornával Házi Összesen ellátott lakás száma aránya 97,4% 0,9% 95,3% 95,9% 94,3% 4,0% 100% Forrás: Népszámlálás

275 128. melléklet: A KLIK december 31-én beolvadással megszűnt jogelődjei 10.Sz. Petőfi Sándor Általános és Magyar-Angol két tanítási nyelvű Iskola 3526 Miskolc Katowice utca Sz. Általános Iskola 3535 Miskolc Tóth Á. utca 12 Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 10. Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3528 Miskolc Csele utca 14. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc Klapka Gy. utca 2. Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3524 Miskolc Pattantyús Á. G. utca 2. Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola 3532 Miskolc Rácz Ádám utca Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc Bársony J. utca 27/A. Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 3530 Miskolc Bartók tér 1. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ 3525 Miskolc Hősök tere 1. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 3530 Miskolc Soltész Nagy Kálmán utca 7. Diósgyőri Gimnázium 3534 Miskolc Kiss Tábornok utca 42. Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 3533 Miskolc Téglagyár utca 2. Debreczeni Márton Szakképző Iskola 3518 Miskolc Debreczeni Márton tér 1. Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola 3534 Miskolc Gagarin utca 54. Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3525 Miskolc Fazekas utca 6. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3529 Miskolc Szigethy M. utca 8. Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc Hősök tere 7. Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola 3533 Miskolc Bolyai Farkas utca 10. Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3529 Miskolc Gesztenyés utca 25. Herman Ottó Gimnázium 3525 Miskolc Tizeshonvéd utca 21. II. Rákóczi Ferenc Általános és magyar-német két tanítási nyelvű Iskola 3532 Miskolc Zoltán Utca 5. Kandó Kálmán Szakközépiskola 3525 Miskolc Palóczy utca 3. Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium 3532 Miskolc Győri Kapu 156. Kazinczy Ferenc Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3529 Miskolc Középszer utca 3. Komlóstetői Általános Iskola 3533 Miskolc Olvasztár utca

276 Kós Károly Építőipari Szakközépiskola És Szakiskola 3527 Miskolc Latabár E. utca 1. Martin János Szakképző Iskola 3529 Miskolc Áfonyás utca 18. Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3525 Miskolc Palóczy L. utca 4. Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet 3534 Miskolc Kiss Tábornok utca 84. Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 33. Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3527 Miskolc Éder Gy. utca 1. Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 3530 Miskolc Vörösmarty utca 76. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc Ifjúság utca Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 3532 Miskolc Herman Ottó utca 2. Szilágyi Dezső Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3529 Miskolc Szilágyi D. utca 53. Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc Nagyváthy utca 5. Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3526 Miskolc, Szeles utca

277 129. melléklet: Miskolc MJV intézmények bevételei kiadásai 2012 Megnevezés évi B e v é t e l K i a d á s eredeti Intézményi Személyi Munkaad. terh. Dologi Ellátottak Működési Felhalmozási Mind- előirányzat saját Támogatás Összesen juttatások jár. és szoc. kiadások pénzbeli kiadások kiadások összesen hozzájár. adó juttatása összesen eft bevétel eft eft eft eft eft eft eft eft összesen eft eft Szociális Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi 1. Intézmény-Módszertani Központ Szociális összesen Oktatás Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági 1. Igazgatóság Hozzá tartozó, önállóan működő óvodák: - Nyitnikék Óvoda Diósgyőri Óvoda Batsányi János Óvoda József úti Óvoda Százszorszép Óvoda Avas és környéke Óvodai Gazdasági 2. Igazgatóság Hozzá tartozó, önállóan működő óvodák: Avastetői Óvoda Napraforgó Óvoda Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Belvárosi Óvoda (Vörösmarty u. 64.) Óvoda cím összesen

278 3. Miskolci Közintézményműködtető Központ Oktatás összesen Kulturális II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Herman Ottó Múzeum Kulturális összesen Intézmények összesen: Forrás: Miskolc MJV 278

279 130. melléklet: Energiafogyasztás adatai Miskolcon ( ) Energia Háztartási villamosenergia fogyasztók száma(db) A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia menynyisége(1000kwh) Egy háztartási fogyasztónak szolgáltatott villamosenergia mennyisége(1000kwh) Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége(1000kwh) Villamosenergia-fogyasztók száma(db) Háztartási gázfogyasztók száma(db) Az összes szolgáltatott vezetékes gázmennyisége(átszámítás nélkül)(1000m3) Az összes szolgáltatott gázmennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gázmenynyisége (1000m3) 1 háztartási fogyasztóra jutó gáz mennyisége (1000m3) Összes gázfogyasztó száma(db) A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma(db) Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma(db) Változás 2011/2000 Változás 2011/ ,60% 2,72% ,42% 0,41% 1,4 1,4 1,3 1,4 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 29,37% -2,26% ,52% ,61% ,43% 0,50% ,84% -29,83% ,74% -16,21% 0,92 0,91 1,02 1,05 1,00 1,06 0,98 0,84 0,85 0,78 0,74 0,70-23,87% -16,62% ,40% 0,81% ,28% 0,59% ,85% Távfűtésbe bekapcsolt lakások 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% -0,03% 279

280 aránya(%) Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma(db) Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya(%) Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség a lakosság részére (Gigajoule) Szolgáltatott melegvíz menynyisége a lakosság részére(1000m3) Forrás: Miskolc, önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés ,67% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 39% 39% -1,53%

281 131. melléklet: Távhőtermelő egységek Miskolcon 2013 Kazánház neve Kazánház címe Össztelj. [MW] Lakásszám Fűtött [lm 3 ] Kombinált ciklusú Erőmű Tatár u Miskolci fűtőmű Tatár u. 348 Avasi r Belvárosi r Avasi r Belvárosi r Diósgyőr Bánki D. u Bulgárföld Szarkahegy u , Kenderföldi ltp. Gagarin u , HCM Futó u. 4, Kőrösi Cs. Kőrösi Cs.S. u. 5. 1, Csabai kapu Csabai kapu 61. 0, sz.Ált.Iskola Katowice u , sz.Ált.Iskola Kassai u , Dorottya Dorottya u. 1. 2, Komlóstetői kh. Komlóstető 0, Forrás: Mihő 281

282 132. melléklet: A évi napkollektoros rendszert alkalmazó panelfelújítási pályázatok energia megtakarításáról Bársony János u lakás Megnevezés Számított érték Megtakarítás Felúj.előtt Felúj.után Érték % Éves primer energia felhaszn. kwh/év 2.234, , ,3 Ebből hmv.en.felhaszn. kwh/év 422, , ,96 CO2 emmisszió össz.energia felhasználásra kg/év 561, , ,56 Bársony János u lakás Megnevezés Számított érték Megtakarítás Felúj.előtt Felúj.után Érték % Éves primer energia felhaszn. kwh/év 532, , ,87 Ebből hmv.en.felhaszn. kwh/év 114,756 66, ,06 CO2 emmisszió össz.energia felhasználásra kg/év 129,285 46, ,67 Sályi I. u lakás Megnevezés Számított érték Megtakarítás Felúj.előtt Felúj.után Érték % Éves primer energia felhaszn. kwh/év 738, , ,59 Ebből hmv.en.felhaszn. kwh/év 140,099 81, ,08 CO2 emmisszió össz.energia felhasználásra kg/év 179,265 63, ,4 282

283 133. melléklet: Rendszeres szemétgyűjtésbe bevont lakások száma Rendszeres szemétgyűjtésbe bevont lakások száma (db.) Miskolc B-A-Z megye Magyarország Forrás: KSH-TEIR adatok alapján saját szerkesztés 283

284 134. melléklet: Településszerkezeti Terv vizsgálati tervlapjai 284

285 285 Miskolc ITS IV. Mellékletek

286 135. melléklet: Településszerkezeti Terv tervlapjai Magassági adatok 286

287 136. melléklet: Felszínborítottság és védett területek Miskolcon (2011) Forrás: Palásthy Á. Zöldinfrastruktúra fejlesztés Miskolcon n (2013) 287

288 137. meléklet: Védett természeti területek Miskolcon Jelmagyarázat: Magterület, Pufferzóna, Ökológiai folyosó Forrás: Miskolc Város Környezetvédelmi Programja 288

289 138. melléklet: Miskolc Aggteleki Nemzeti Park működési területére eső része. Forrás: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 289

290 139. melléklet: Védett természeti területek Miskolcon Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 290

291 140. melléklet: Bükki Nemzeti Park és az Ökológiai Intézet által kidolgozott koncepció szerinti lehatárolás ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT LEHATÁROLÁSOK Forrás Ökológiai Intézet, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 291

292 141. melléklet: Zöldfelületi problémák Miskolcon Zöldfelületi kategória Problémák Belterületi erdők Közparkok Lakótelepi zöldfelületek Fasorok, zöld sávok Temetők Fakivágás Strandok Kis lombfedettség Sportterületek Kis lombfedettség Intézményi zöldfelületek Lakóterületek (családi házak, stb.) Kertes mezőgazdasági területek Mezőgazdasági terület Gazdasági területek Fajösszetétel és koreloszlás Az erdő, mint természetközeli komplex élőhely hiánya Heterogén zöldfelületi fedettség Gondozatlanság, leromlott állapotok Nincs zöldfelületi kataszter Zöldterület csökkenés Kiritkult, megkopott növényállomány Inváziós fajok betelepülése Spontán betelepült honos fajok terjedése Egyenetlen ellátottság, egyhangú fajhasználat Nyilvántartás hiánya Folyamatos gondozás elmaradása Kritikus beavatkozások (pl. a korona jelentős mértékű csonkolása) Inváziós fajok terjedése, terjesztése Új beruházások helyigénye Új területek bevonása Lombos fák eltávolítása A kert sematizálódása Beépítési nyomás fokozódása Funkcióváltás Kis zöldfelületi aktivitású területek Beépítés, zöldmezős beruházások, útépítés Beépítés Csupasz felszínek Nem kellő aktivitású zöldfelület Özöngyom és allergén fajokkal való fertőzöttség Forrás: Miskolc környezeti helyzete és a környezet állapotát alakító tényezők (2006), Tájékoztató Miskolc környezeti állapotáról és az Önkormányzat évi környezetvédelmi tevékenységéről (2012) 292

293 142. melléklet: Településszerkezeti Terv területfelhasználási mérlegének aktualizált adatai Lakóterület Vegyes lakó-üdülő Vegyes terület Gazdasági terület Üdülőterület Különleges terület kereskedelmi intézményi 10% felett hulladék-elhelyezési bányászati városüzemeltetési honvédelmi közlekedési pincés BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖSSZESEN 2225 ha 65 ha 366 ha 864 ha 17 ha összesen: 925 ha 96 ha 142 ha 115 ha 267 ha 6 ha 5 ha 44 ha 37 ha 4251 ha Közlekedési terület Zöldterület Erdőterület Mezőgazdasági terület Vízgazdálkodási terület Különleges beépítésre nem szánt Használaton kívüli terület BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖSSZESEN: 413 ha 164 ha ha 6727 ha 312 ha 211 ha 121 ha ha Egyes kategóriák elsősorban a (különleges, közlekedési- és zöldterületek) bel-vagy külterületi jellege nem határozható meg egyértelműen. A Miskolc város tényleges területhasználatáról készült, mindkét módszertant egyesítő teljes körű felmérés eredménye jól szemlélteti a terület-falhasználás szerkezetét. Az összefüggően beépített terület nagysága az adatok alapján hektárban határozható meg 293

294 143. melléklet: Beépítésre szánt és nem szánt területek elhelyezkedése Miskolcon (2013) Forrás: Ökológiai Intézet 294

295 144. melléklet: Barnamezős területek elhelyezkedése Miskolcon 2013 Forrás: Miskolc MJV Önkormányzat 295

296 145. melléklet: Miskolc társadalmi-urbanisztikai konfliktussal terhelt térségei Várhegy u. A kolónia idegen testként ékelődik be az üdülőövezetbe. Közel található a barlangfürdőhöz, közvetlenül a Bükki Nemzeti Park mellett, valamint a helyi védettségű Kőbánya szomszédságában. Megszüntetése elsősorban turisztikai, városképi és fejlesztési szempontok miatt indokolt. Avasdéli lakótelep 1. és 2. ütem A fészekrakós ingatlanok felvásárlása folyamatban van tervezett fejlesztései: A jogi megoldások elemzését követően, a pénzügyi források megteremtésével párhuzamosan Miskolc Város Önkormányzata az OTP csoport két tagjával, az OTP Faktoring Zrt-vel és az OTP Bank NyRt-vel megállapodva 178 magánszeméllyel szemben fennálló követelést vásárolt meg. Az ingatlanok zömében az Avas II. ütemében találhatóak, a végrehajtási eljárások megindultak, az eljárás befejeztével jelentős mértékben csökkenthető a jelenlegi konfliktus. Dráva u. 1. Az ingatlan sűrűn beépített családi házas övezetben helyezkedik el a Martin Kertvárosban. Az ingatlanban jelenleg 2 db magántulajdonú lakás található, két bérlő elhelyezése már megtörtént. A lakások szoba-konyhás, kis alapterületű fél- ill. komfort nélküliek. A lakók életvitelére rendszeresek a panaszok a környékbeliek részéről. Gyakoriak az éjszakába nyúló mulatozások, egymás közötti lármás veszekedések, a gyermek utcán történő meztelenkedése, az állatokhoz való viszonyukra vonatkozó panaszok. Az ingatlan rendkívül rossz állapotú, kiürítésük esetén csak a bontás javasolható, majd az építési telkek értékesítése. Az értékesítés valószínűleg nem okozna problémát, figyelemmel arra, hogy összközműves, kiváló infrastruktúrával ellátott ingatlanról van szó. Szondi telep Az ingatlanokat a további telepfelszámolások folytatásához javasoljuk figyelembe venni. A telepen a korábbi években 16 lakás épült a Roma Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével, melyek magántulajdonban vannak. A Szondi telep Üteg és Szinva utca közötti részén középen helyezkednek el. Korábban a MIK Zrt is fejlesztett a területen, 24 lakásos, kétszintes, alacsony rezsiköltségű bérlakást épített. Víkendtelep (Vágóhid u. - Víkendtelep Sajószigeti út - vasút) A 2008-as IVS-ben rögzítettekhez képest nem történt előrelépés. Gizella utca és környéke Első ütemben javasolt a 10-es és 13-as szám alatti épület értékesítése a kiürítés után, tekintettel arra, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdon. A folyamatot megkezdődött. 296

297 Petőfi tér 3. sz. A Petőfi tér Tetemvár felőli végén központi helyen lévő földszint + emeltes védett értéket képviselő épület. Belső zárt udvaros, függőfolyosós kialakítású. Korszerűsítése, felújítása indokolt. Az ingatlan önkormányzati tulajdona 100%. A lakók életvitelére rendszeresek a panaszok a környékbeliek részéről. Tetemvár Magántulajdonú ingatlanok. Bábonyibérc Magántulajdonú ingatlanok. A terület a városközponthoz közel előkelő családi házas övezetben fekszik. A városrész lakosság számának folyamatos növekedése a már régóta fennálló feszültséget, tovább növeli. A jelzett területre folyamatosan beköltözők tovább gerjeszthetik a társadalmi feszültséget, hiszen rövid idő alatt a helyi társadalom domináns csoportjává válnak, veszélyeztetve a település azon értékeit, amelyek a település vonzerejét jelentik (tiszta környezet, csend stb.) Súlyos problémát jelent a terület határában fekvő beépítetlen területen már évek óta folytatott illegális hulladéklerakás, amely a völgyben lakóknak közvetlenül, a dombtetőkön élők egészségét pedig közvetetten károsítja. Kis-Hunyad u. Dayka Gábor u. Hunyadi János u. által határolt un. vasalótömb A címbeli utcák által határolt vasalótömb -ben jelentős részben magántulajdonú, ill. vegyes tulajdonú társasházak találhatóak. Az épületek komfortos és félkomfortos lakásokat foglalnak magukban, sok polgári méretű és kialakítású lakással. Homlokzati megjelenésük elhanyagolt. A nyílászárók és a gépészetük korszerűsítésre szorul. Többnyire 45-ös és nagyméretű téglafalazattal rendelkeznek, azonban ez sem felel meg a jelenlegi hőszigetelési előírásoknak. Az udvarok elhanyagoltak, szilárd burkolatuk nincs. A vasalótömb elhelyezkedése rendkívül kedvező: közel van a szorosan vett belvároshoz, jól megközelíthető tömegközlekedéssel is, a nagyobb forgalmú utak azonban elkerülik. Előzetes rehabilitációs tervek már készültek. Hideg sor Muszkás oldal nyugati része - Tótsor - Domb u. - Avasalja u. - Hideg sor - Danyivölgy u. - Nagy Avas Felső sor déli része. Magántulajdonú ingatlanok, a fejlesztési koncepció kialakítás alatt. Csermőkei út Csermőkei út menti terület rehabilitációja szükséges hosszú távon. Nincs új információ a területtel kapcsolatban 2008 óta. Békeszálló telep 297

298 A telep bérlők által lakott lakásainak száma: 38 db. A lakások két helyrajzi számon helyezkednek el. A ténylegesen rossz műszaki állapotú 23103/4 hrsz-ú 2 hektáros ingatlan a bérlők máshol történő elhelyezését követően hasznosítható. Puskin u. (Gózon L. u. - vasút - Gózon L. u. - Puskin u. - Örös u. - Kabar u. - Gózon L. u.) A területen 2008 óta komolyabb beavatkozás nem történt. Számozott utcák A terület ütemezett kiürítése javasolt, a rendelkezésre álló cserelakások arányában. Figyelemmel a nagy lakás darabszámra a telep kiürítése több évet fog igénybe venni. Lyukóvölgy Az úthálózat rendkívül rossz, aszfalt csak a főúton, időjárás-biztos út pedig csak a mélyebben fekvő területeken van. A magasabban fekvő területek rendkívül nehezen járhatóak, az óvodába és iskolába járás is nehezen oldható meg. Az áramszolgáltatás a lakott telkeken közel 100 %-os lefedettségű, viszont közvilágítás alig van. Vezetékes víz csak a főbb utak mentén van, jórészt közkutak, ill. kevesebb esetben házon belülre vezetve. (Részben MIVÍZ-es, részben társulásos formában.) A szennyvízcsatornahálózat teljesen hiányzik, ill. a csapadékvíz elvezetése sem megoldott. A területen vegyesen találhatók hétvégi házak, téliesített kisebb házak, parasztházak és állattartásra is alkalmas nagyobb tanyák. Az újonnan betelepültekre jellemző, hogy a család bővülésekor, vagy ismerősök befogadásakor a meglévő házat bővítik egy toldalékkal, vagy egy melléképületet tesznek valamennyire lakhatóvá. Ez gyakran putri jellegű építményeket eredményez. Több helyen semmilyen mellékhelyiség, még kinti ásott gödrös sincs. A Miskolci Családsegítő Szolgálatnak 2010 óta van kirendeltsége Lyukóban. Az ott dolgozók az alapellátáson túli kiemelkedően színvonalas munkájukkal nagyban hozzájárulnak a feszültségek fokozódásának megakadályozásához. A város konténeres rendelőt működtet védőnői, felnőtt és gyermek háziorvosi ellátással. A Gulyakúti Légakna területén a jelenleg konténerben működő orvosi és családsegítő szolgálatnak, és egyéb közösségfejlesztő funkcióknak helyet adó Közösségi Ház megépítése engedélyezési eljárása befejeződött. Bartók Béla u. 69. sz. Az ingatlan Diósgyőr történelmi városrészén, családi házas övezetbe van beékelődve egyetlen önkormányzati tulajdonként a magántulajdonú házak közé. A rendkívül jó infrastruktúrával rendelkező környék egyik értékes ingatlana, üresen biztosan értékesíthető. A felépítmény jó állapotú, ontása nem indokolt. A jelzett ingatlanban lakók társadalmi feszültségeket gerjesztenek az egyébként rendezett, értékes ingatlanokkal bíró családi házas övezetben. Hosszú távon domináns csoporttá válhatnak, mely a környező terület elértéktelenedéséhez vezethet. 298

299 146. melléklet: Miskolc telekstruktúrája (2013) Forrás: Miskolc MJV Önkormányzat 299

300 Miskolc ingatlantípusai (2013) Forrás: Miskolc MJV Önkormányzat 300

301 147. melléklet: Településszerkezet történeti kialakulása A hegység és a síkvidék átmeneti zónájába kialakult város a Bükk-fennsík szintjéről dombhátakon keresztül ereszkedik le az Sajó-völgy szintjére. A város fő tömege hegységperem dombjai közé ékelődő a Szinva-völgyben és az arra felfűződő mellékvölgyekben található. A történelmi településmagok (ma városrészek) a Bükk-hegység keleti lábánál a Szinva és Pece patakok kelet-nyugati irányú völgyében települtek, majd Miskolc fejlődésével a Sajó észak-déli irányú völgyében települt falvakat magába olvasztva terjeszkedett a keleti sík terület felé. Miskolc a 19. század végéig kereskedővárosként nyilvántartott település. A legtöbb történelmi eseménynél leginkább a hátország biztosítása, vagy a jó fekvése miatt szállásul szolgált az arra utazóknak. Első gyára egészen későn 1833-ban alakult Kőedénygyár volt. A kiegyezés utáni állami támogatásnak köszönhetően gomba módra szaporodtak a helyi kis üzemek. Miskolc 1859-ben kapcsolódott be az országos vasúthálózatba as években indult meg az a fejlődés, ami a mai Miskolc városképet adja től villamoson lehet utazni, szállodák, fürdők, pályaudvarok épültek. Miskolc számára a századfordulót követően közvetlen kérdésként merült fel a szomszédos ipartelepekkel való egyesülés. Miskolc vezetése nem titkoltan csatolni kívánta a gyártelepet az egyre növekvő városhoz, azzal az indokkal, hogy a települések kereskedelmi, kulturális ellátása alapvetően már Miskolcra tevődött át, annak minden előnyével és minden hátrányával együtt, ill. hogy a város a maga feltételeivel és a vasgyár adott helyzetével együttesen meghatványozhatja a fejlődést. Miskolc helyzetét és szerepét a trianoni békeszerződés alapjaiban megváltoztatta, mivel Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye székhelye lett és Miskolc vette át a korábbi régióközpont, Kassa szerepét is, amely társadalom-földrajzi szempontból teljesen új helyzetet teremtett. Az új határ létrejöttével a vasgyártásának alapfeltételei oly módon megváltoztak, hogy az eredeti elképzelések és a hosszú távú piaci tervek értelmüket vesztették. A vasérc, a barnakőszén és egyéb beszállítói kapacitásokat Miskolc-Kassa útvonalra tervezték. A vasgyár helyének kiválasztásában is jelentős szerepe volt ezen útvonalba, valamint ezen keresztül az országos vasúthálózatba való ágyazódás. A határok meghúzásával a nyersanyag és humán erőforrás tekintetében elvágta a tervezett útvonalakat. Így Miskolc szerepe, az új határ közelsége a vasgyártásra is egészen más szerepköröket rótt. Így is megőrizte a viszonylagos geográfiai védettségét. Massák, Lillafüred, Hámor, Diósgyőr, Pereces, Újdiósgyőr, Mindszent, Martin-kertváros, Szirma, Görömböly, Hejőcsaba, Tapolca csatlakozásával jött létre az akkori Nagy-Miskolc, amelynek akkor így kialakult területe ma is a városhatárt jelenti. Az egyes települések ma már szerves részei a városnak, észrevétlenül fonódnak egymásba. Az erőltetett iparosítás, és a falu és város közötti határok elmosására tett településpolitikai elképzelések determinálták Nagy- Miskolc kialakulását. 9 9 Dobák Judit Miskolc ipari társadalmának kialakulása a befogadó települések tükrében esettanulmánya alapján 301

302 148. melléklet: Miskolc jelentős lakótelepeinek képei Vasgyár 302

303 Pereces 303

304 Iparterületek Pincesorok 304

305 Kirándulóhelyek Egyedi épületek 305

306 149. melléklet: Miskolc kiemelt régészeti helyei MISKOLC RÉGÉSZETI LELŐHELYEI, DOMBORZAT- ÉS FELSZÍNFORMA-TÍPUSOK SZERINT Forrás: Régészeti topográfia adatok Miskolc történetéhez az őskőkortól a késő középkorig (Lengyel Gy. Pusztainé F.K. Ringer Á.) 1. Lillafüred-Felsőhámor-Szinva-szoros térsége. Itt található az összes lelőhelyek 4%-a 2. Diósgyőr Vár-hegy körül található a lelőhelyek 5,5%-a 3. Az Avas-tető, ill. a Szinva és a Pece torkolatok közötti hordalékkúp gerincén helyezkedik el összes lelőhely 16%-a 4. Miskolctapolcán a lelőhelyek 3%-a 5. Görömbölyön pedig szintén az összes lelőhely 3%-a található. 306

307 150. melléklet: Miskolc helyi karaktervédelem alatt álló területei Történeti Belváros lehatárolt területe Miskolc belvárosának városépítészeti együttesei egy két kivételtől eltekintve a növekvő térformák jellegzetességeit mutatják, az összetett egységek a részek egyszerű elemeiből alakultak ki. Tervszerű kompozíciók csak a legújabb fejlődésben jelentkeztek. A barokk korból maradt számos épület és a velük kapcsolatos térképződmények a város szerkezetében is döntő jelentőségő térkialakítások. A klasszicizmus fegyelme, formaszépsége hozzájárult a vertikális felépítés kompozíciós értékeinek gazdagításához. A városszerkezet és városkép kiegyensúlyozottságát növelte a romanticizmus is. A városképek harmóniájának bomlása az eklektika korában indult meg, bár elég nagyszámú épülete jól illeszkedik az összvárosképbe. A városképi együttesek esztétikai hatásában rendkívül sok városképi elemnek van jelentősége. Belváros Tisztviselőtelep A területen lévő földszintes, zártsorú beépítésű épületek a kisvárosias polgári építészet jellegzetes építészeti alkotásai. A területen a mérnöki tervezéssel létrejövő derékszög_ utcarendszer következtében szabályos, közel azonos nagyságú és formájú tömbök jöttek létre Diósgyőr történelmi központja és lehatárolt területe Diósgyőr vára a település fejlődésében minden időben még ma is a városrész központi motívuma, mind városszerkezeti, mind városképi vonatkozásban. A várat földszintes beépítésű környezetének legtöbb nézőpontjából szabad rálátással szemlélhetjük. A vár környékének régebbi utcái általában a vár felé való törekvést fejezik ki. A várat közvetlenül övező utca beépítése felidézi a középkori állapotot, amikor ugyancsak földszintes elrendezésű lakóházak sora alkotta Diósgyőri falut. Az újabb utcanyitások általában a Szinva-völgy főközlekedési útjával párhuzamos, ill. arra merőleges elrendezésűek. A diósgyőri vár telepítésének középkori tervszerűsége: az építészeti alkotás és a természeti táj szerves kapcsolódása, ma is teljes hatásában is érvényesül. Újdiósgyőr a vasgyári kolónia, volt altiszti, tiszti épületek, munkáslakások, középületek az Andrássy úttól délre A vasgyári kolónia 1868-ban Diósgyőr közigazgatási területén, annak egyéb lakóterületeként alakult ki. Az egységes tervek alapján létesített munkástelep (kolónia) követi az eklektika városépítésének szerkezeti szabályait. Jellemző a derékszögű utcarendszer és a kertvárosi jellegű lazább beépítés. Az épületek többségénél a homlokzati tégla architektúra a domináns. A lakóházak többnyire ikres beépítésűek. Védett: A városrész kialakult szerkezete és telekstruktúrája, továbbá az utcaképek és az azokat meghatározó tényezők (beépítés vonala és módja, nagyságrendje, homlokzatok és nyílászárók osztása, tető-forma, anyaghasználat) 307

308 Felső- és Alsóhámor belterülete A települések kialakulása összefügg a bükki vasolvasztás- és feldolgozás történetével. A 18. század közepi telepítésű Hámor község lakóinak életére nagy hatással volt a 19. sz. elején a Hámori-tó felduzzasztása és a tógát kialakítása. Az iratok 1765-től említik. A település karakterét az átmenő főutca, s ennek mentén kialakuló bordás úthálózati rendszer határozza meg. Felsőhámor (Lillafüred) jellegzetes üdülőközpont, ezzel szemben Alsóhámor megmaradt teljes mértékben falusias területnek. Lillafüred belterülete 1892 óta a Szinva és a Garadna patak találkozási helyét hívják Lillafürednek. A térség a múlt század utolsó évtizedében, Bethlen András, akkori földművelésügyi miniszter támogatásával kezdett üdül_hellyé válni, akinek javaslatára nevezték el Vay Lilla bárónőről az üdülőtelepet. A településrész karakterét meghatározza az átmenő főutca, s az ezzel párhuzamos sétányok, amelyek mentén a hámori nyaralótelep alakult ki. A településrész jellegzetes üdülőközpont. Pereces bányász kolónia A XX. Század elején Pereces volt a legnagyobb munkástelep Borsod megyében. A borsodi bányatelepek közül a perecesi lakásokat kimagaslóan jónak minősítették. Perecesen általában téglából épült, iker elrendezésű, két család elhelyezésére alkalmas kivitelben épültek fel a házak, szemben a többi bányatelep egyszobás lakásaival. Az épületek többségénél a homlokzati téglaarchitektúra a domináns építészeti elem. A fent jelölt településrészek védett tulajdonságai: a városrész kialakult szerkezete és telekstruktúrája, továbbá az utcaképek és az azokat meghatározó tényezők (beépítés vonala és módja, nagyságrendje, homlokzatok és nyílászárók osztása, tető-forma, anyaghasználat). 308

309 151. melléklet: Miskolc helyi városképi védelem alatt álló területei Csabai kapu mindkét oldala a Népkerttől a Tapolcai elágazásig Számos közintézmény és közcélú építési-, valamint zöldterület helyezkedik el az útvonal két oldalán. Lakótömbjei földszintestől három-négyszintesig terjedő épületmagasságaikkal harmonikus, derűs kiegészítői a közcélú építési területeknek. A Csabai kaput kétoldali fasor kíséri, amelynek fái szervesen kapcsolják össze a Népkert és a kórház zöldterületeit. A Népkerttől délre családi házas övezet húzódik. A Csabai kapu nyugati oldalát is változó mélységű családi házas beépítés jellemző, helyenként intenzívebb beépítésű tömbökkel. Földes Ferenc utca mindkét oldala teljes hosszában A Miskolc első főutcájának tekinthető Papszer utcáról leágazó Földes Ferenc utca az avasi pincesor bevezető szakaszaként jelenik meg. Miskolc építészeti hangulatának, környezetének egyik kiemelkedő sajátossága a több száz éves múltra visszatekintő avasi pincesor. Az egykor virágzó, nagyrészt a tősgyökeres miskolci családok tulajdonát képező különböző pincegádorok a pihenés, a szórakozás kedvelt lehetőségei voltak. Az utcafronti beépítés a domborzati adottságokhoz igazodva napjainkban is meghatározó utcaképet alkot. Mélyvölgy utca déli oldala a hrsz-tól és mindkét oldala a Nagy-Avas Alsó sortól a Papszer utcáig A Miskolc első főutcájának tekinthető Papszer utcáról leágazó Mélyvölgy utca az avasi pincesor bevezető szakaszaként jelenik meg. Az Avas pincéit a XVII. századtól kezdve építették ki. Az utcafronti beépítés a meredek domborzati adottságokhoz igazodott, meghatározva ezzel a Mélyvölgy utca látványát. Papszer utca mindkét oldala teljes hosszában Az avasi műemléki együttes, ill. az Erzsébet tér és a Mindszent tér közötti kapcsolatot a Papszer utca biztosítja. A két tér között mért hossza kereken 500 m. Az utca Miskolc első főutcájának tekinthető, bár jelentőségét elsősorban alaprajzi elhelyezkedése biztosította. A török időkben különösen, de még az 1700-as évek elején is zsellérek lakták. Az utcaképet meghatározó épületeket kivéve a Múzeum épületét a XVIII. Század végétől építették. Az utca majdnem minden pontjáról mindkét irányban dinamikus nagyhatású városképek bontakoznak ki. Keletről nyugat felé haladva ha nem is egyenletes de állandó emelkedésben közeledünk az avasi templom és torony együttese felé. A legfelfokozottabb élményt a Papszer utca felső és alsó vonalvezetésű szakaszra bomlása jelenti, részben felső vezetéssel az avasi templomot, részben alsó vezetéssel a Múzeumot, ill. az Erzsébet teret megközelítve. Petőfi Sándor utca déli oldala a Nagyváthy utcától a Reményi Ede utcáig Az érintett területen a Szinva szinte kettős ágban haladt keresztül a városon, hiszen az Újdiósgyőr határtól kissé a város felé elindult a malomárok, amelyen sorra települtek a malmok. Ebbe a malomárokba torkollott a Szent Anna templom magasságában egy ág a Bodó te- 309

310 tőről, majd az árok a mai Szent István utca nyomvonalán haladt keleti irányba. A Hunyadi utca déli részén, ill. az Urak utca (ma Petőfi utca) északi részén épített házak a fő meder és a malomárok közötti szigetekre települtek. A Szinva hosszú malomárkot betömték, s új telkeket alakítottak ki. Ennek megvalósulása eredményezte a mai Szent István utcát, s vele párhuzamosan megmaradt a Petőfii Sándor utcának a Szinva-patak vonalát követő, utcafronti, földszintes, hézagosan zártsorú beépítésű utcaképe. Az utcai beépítés a városi polgári építészet meghatározó megnyilvánulásaként jelenik meg. Soltész-Nagy Kálmán utca nyugati oldala a Konti István utcától a Bem József utcáig Az utcafronti, földszintes, zártsorú beépítésű épületek a kisvárosias polgári építészet jellegzetes építészeti alkotásai. Széchenyi utca mindkét oldala teljes hosszában A főutca kiépítése a mai Városház térből az ősi, háromszögű térségből indult ki. A Széchenyi utca a tér keleti irányú ága, Piac utca az első elnevezése. A piaci funkciót a XV. századtól vette át, az utca belső szakasza, legalábbis a sötét-kapuig már 1370 körül kiépült. A főutca városiasodása a XV. század végétől indult meg. A főutca szerkezetében a XVIII. századtól jelentős változást hozott a telkek elaprózódása: a zugok keletkezése. A Széchenyi utca keletről nyugat felé enyhén emelkedő, szélessége kisebb egyenetlenségeket mutat. Jellegzetes szakaszokra bomlik, egységes beépítésről nem beszélhetünk. Jellemzője, hogy a városközponttól kifelé, tehát keletre a beépítési magasság csökken, és több a városképet zavaró adottság. Szeles utca északi oldala a Lehel utcától az Eperjesi utcáig, az Eperjesi utca nyugati oldala, a Szeles utca déli oldala a Hatvanötösök útjától az Eperjesi utcáig A Szeles utca a Búza tér megközelítésében és lehatárolásában kezdettől fontos szerepet játszik. A laza beépítésű utcáról látható Görög katolikus temploma Búza tér megnyugtató építészeti alkotásaként jelenik meg. Egykor a várost Észak - Déli irányban átszelő villamos a Szeles utcáról kanyarodott a Kazinczy utcára. Szentpéteri kapu mindkét oldala a Petőfi tértől a Leventevezér és Aggteleki utcákig Az egykor Gömör megye felé vezető út a 17. század közepétől tűnik fel először az írott emlékeink között, mint amely áthalad az itt húzódó városi sánc és árok vonalán. A sáncot megszakító városkapu a mai Petőfi tér, s az annak keleti szomszédságában kialakított Arany János tér között lehetett. A város terjeszkedésével a kapu Sajószentpéter irányába tolódott. Az ban készült besorolás teljes szanálással érintett területként sorolja be ezen városrészt. Az 1970-es években eltűntek a Szentpéteri kapu mindkét oldalának hagyományos, tömbös, zárt 19. századi elemeket és anyagokat őrző beépítései, s felváltotta a városképet napjainkban is meghatározó lakótelepi beépítés. Szigligeti tér keleti és nyugati térfala, a Budai József utca déli oldala a Görgey Artúr utcától a Szilágyi Dezső utcáig 310

311 A Népkerttől délre rendezett, családi házas övezet húzódik, amelyen belül az észak-déli tengelyű, téglalap alaprajzú Szigligeti tér gazdagon fásított területe teremt zöldterületi kapcsolatot a Népkert és a tőle délebbre elhelyezkedő kórház között. A Népkert és a kórház közötti új házparcellákat a legjobb városi mérnökök tervei alapján módos miskolciak lakták be, s ezt a részt agrártelep -nek is nevezték a 20. század első harmadában. A teret korábban Pataky Sándor térnek nevezték. Szent Imre tér térfalai és a Fadrusz János utca mindkét oldala A mai Szent Imre tér az 1950-es évek végén Dimitrov tér volt, előtte pedig parcellázásra váró terület Diósgyőr és Miskolc település földrajzi határán. A szabályos, téglalap alaprajzú tér a mérnöki tervezés jegyeit viseli magán. Térképző építészeti eleme a Szent Imre templom (Újdiósgyőri templom). A térhez vezető városképet meghatározó észak-déli irányú Fadrusz János utca mindkét oldala utcafronti, zártsorú beépítésű. Toronyalja utca mindkét oldala a 2375 hrsz-től a Meggyesalja utcáig A terephez simuló vonalvezetésű Toronyalja utca a Papszer utca folytatását képezi. Hangulata különös ízt ad a város építészetének. Az enyhe ívben hajló épületek a XIX. században épültek. Zsolcai kapu mindkét oldala a Búza tértől a vasúti felüljáróig A Zsolcai kapu megjelölése annak az emlékét őrzi, hogy Miskolc egykori területe olyan zárt egység volt, amelybe csak szigorúan őrzött kapukon át lehetett bejutni. A Zsolcai kapu viszonylag fiatal, 18. századi eredetű. Az első adat, amely a Zsolcai kapu meglétéről tanúskodik, 1742-ből származik. A Zsolcai kapu térségének beépítése és a város belterületéhez csatolása a századfordulón, ill. a 19. század elejétől folyamatosan történt. A Zsolcai kapu építményeinek, üzemeinek fénykora a két háború közötti időszak volt, Nagy-Miskolc kialakításával az ipari súlypont áttevődött Diósgyőrbe. Az városrészek védelme az utcaképre és az azt meghatározó tényezőkre (beépítés vonala és módja, nagyságrendje, homlokzatok és nyílászárók osztása, tetőforma, anyaghasználat) irányul. 311

312 152. melléklet: Miskolc helyi településszerkezeti védelem alatt álló területei Szirma központja és lehatárolt területe Szirma egykori központja még érzékelhetően megőrizte hagyományos szerkezetét, amely belső kertségekkel vegyes, halmazos jellegű. A helyenként az utca felé is megnyíló hatalmas, részben ma is művelt tömbbelsők a terjengősség érzetét keltik az egyébként átalakuló településrészben. A régi faluból megmaradt festői részletek kerítések, fák, stb. színesítik a képet. Stílusjegy: Halmazos (síkvidéki) településszerkezet. Görömböly központja és lehatárolt területe Görömböly egykori központja szinte teljes egészében megőrizte hagyományos szerkezetét, amely a topográfiai adottságokból adódóan alakult ki. Vonzó látványt nyújtanak a domboldalakból megnyíló látványképek, átlátások, valamint a völgyet szervező patak menti dús, ligetes zöldterületek. A látványt a dombtetőn álló templomok szervezik. Falusias léptékét és beépítésének intenzitását a városrész jórészt megőrizte. Különleges a pincesor téglaarchitektúrája, kialakulását vélhetően a korábban itt működő téglagyár tette lehetővé. Stílusjegy: Rostos jellegű (dombvidéki) településszerkezet, a völgykapuban kialakult központtal. Hejőcsaba központja és lehatárolt területe A korán agglomerálódásnak indult Hejőcsaba részben még megőrizte hagyományos szerkezetét; az egyik felén dombra felkúszó, másik felén sík területű falut a Hejő-patak ágai alakítottak ki. Bár a Csaba Vezér út építése miatt épp a városiasan beépült régi főutcát és környezetét szanálták, a településrész egy része még őrzi eredeti léptékét. Bükkszentlászló belterülete Bükkszentlászló - régi nevén Óhuta a bükki hutatelepülések közé tartozik. A település jellegzetes képviselője a patak menti településformának. Az egykori Óhuta is patak mellé, a Márkus-patak völgyébe települt, a patak vonalát követve. A m-nél szélesebbre soha nem nyíló keskeny völgytalpban épültek ki a település utcái. Bükkszentlászló jellegzetesen egyutcás település, teljesen kitölti a szűk völgyet. A kialakult térkitöltések sajátos kusza telekrendszert eredményeztek, a házak a völgy zugaiba, kiszögelléseibe szorultak. A szűk, rövid telkek a hegynek futnak fel, a házak mögött magasodik a meredek part. A szűk belsőségnek megfelelően sajátos udvarformák alakultak ki. A funkcionális tagolódású, sajátos kettős udvarok a jellemzőek, de néhol megtalálhatóak a tábla- és szalagtelkek is. A telkek többnyire nem mélységükben tagozódnak, hanem a patak mentén, ill. az úttal párhuzamosan került egymás mellé az udvar, gazdasági udvar és a kert. A település főutcájának jellegzetessége, hogy a patak az út mellett fut, így az útról közvetlenül csak az egyik oldali teleksor közelíthető meg, a másik oldalon kis hidacskák vezetnek a telkek bejárataihoz. Mára az épületek többsége átépült, azonban a településszerkezet nem változott. Stílusjegy: Egyutcás (hegyvidéki) településszerkezet a Szentlászló patak völgyében. 312

313 Ómassa belterülete A Bükk-hegység kistelepülése a Garadna-völgy nyugati szegletében helyezkedik el. Fazola Henrik 1770-ben létesített ezen völgyben vasérc feldolgozására vaskohót (Ómassa), majd ezt 1814-ben szintén a Garadna patakra telepített Újmassa váltotta fel. A település szerkezeti kialakulását a völgybe érkező főutca határozta meg. Ómassa megmaradt teljes mértékben falusias területnek. Stílusjegy: Egyutcás (hegyvidéki) településszerkezet, a Garadna patak völgyében Hodobay tisztviselőtelep A Hodobay tisztviselőtelep az I. világháború után épült fel. A telep a Trianon utáni áttelepítések itt munkába álló hivatalnokainak, megszüntetett, felszámolt, vagy éppen áttelepített értelmiségi képviselőinek adott szállást. A telep dr. Hodobay Sándor, miskolci polgármesteri megbízatása ideje alatt épült fel. Hodobay a város és a megye tulajdonát képező közel 14 kh. területet felparcelláztatta, s itt épült fel 120 lakás, amelynek később a Hodobay-telep nevet adták. A tervek 1923-ban készültek el, az első lakások átadására 1924-ben került sor. A településrészen a mérnöki tervezés jegyeit magánviselő szabályos, derékszögű úthálózat közel azonos nagyságú, szabályos téglalap alakú lakótömböket alakított ki. Az épületek a kisvárosias beépítés jegyeit viselik. Stílusjegy: Tervezett lakóterület, munkás és kispolgári családok számára. 1. Kis-Avas és Nagy-Avas pincesorok Az avasi pincesor történelmi jelentőségő, három híres borút találkozása eredményezte, hogy a miskolci borkereskedelem fellegvára volt egykor. Az Avas évszázadok óta mint a város raktára és rejtekhelye szerepelt. Több mint 800 pincét vájtak az Avas száraz, vízmentes andezittufájába. Az üregek egymással párhuzamosan haladnak a hegy belseje felé, 6-7 m távolságban, a legtöbb m hosszú, de van méteres vájat is, melyek télen-nyáron állandó hőmérsékletűek. A mostani pincék nagy része legalább 300 éves, de kétszáz évesnél fiatalabb alig fordul elő. Az Avason elsőként a Mélyvölgy pincéi alakultak ki a XVII. században. A pincék világához köthető volt a virágzó társasági élet is, éppúgy voltak a politizálás színterei, mint az alkotó művészek találkozó helyei. A Nagyavason klasszikus borházak működtek szép számmal, míg a Kisavas kisebb pincék székhelye, közkedvelt szórakozóhellyé vált. A hangulatos hegyoldali utcácskák, az avasi lépcsősorok, a műemlék temető és kápolna évszázadokon át megihlették a művészeket. Az Avas rehabilitáció célja visszaadni ezt a régi hangulatot. Benedek-hegy pincesor Miskolc-Tapolcán a Nagy Szent-Benedeki egyutcás pincesoron található pincék több száz éves múlttal rendelkeznek. A pincék többnyire földszintes kialakításúak, egy részüknél emeleti szint vagy tetőtér is épült. A pincék elhelyezkedése, homlokzati magasságuk váltakozása a domborzati adottságokhoz igazodik. A pincesor gazdaságtörténeti értéket is képvisel. Stílusjegy: Völgybe települt, egyutcás pincefalu 313

314 Pecérvölgy pincesor A pecérvölgyi pincesor pincéi többnyire földszintesek, egy részüknél elsősorban a lakó funkcióval is rendelkező épületeknél emeletráépítéssel, tetőtér beépítéssel is találkozunk. A pincék telekszerkezete a domborzati adottságokhoz alkalmazkodva szabálytalan alakú, s mérető. Eredeti településszerkezeti megjelenésüket napjainkban is megtartották. Stílusjegy: Völgyelágazásba települt pincefalu; a hosszabb ága időszakos vízmosásban, zöldsávval tagolva 314

315 153. melléklet: Miskolc helyileg védett egyedi épített értékei Belváros Városház tér 6. 5/1 Városház tér 6. 5/2 Városház tér 4. 6 Városház tér 2. 7 Hunyadi út 8. 11/1 14/1 Kis-Hunyad u Tizeshonvéd köz Tizeshonvéd köz Tizeshonvéd u Hermann Ottó Gimnázium Nagyváthy u /1 Petőfi utca Petőfi utca Petőfi utca Erzsébet tér Erzsébet tér Erzsébet tér Erzsébet tér /3 Rákóczi u Széchenyi u Rákóczi u Széchenyi u /3 Széchenyi u /3 Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u Déryné u Déryné u Déryné u /1 Déryné u Széchenyi u Kossuth u Városház tér /1 Városház tér 9/A.-9/B. 2534/1 Kossuth u Kossuth u Kossuth u Kossuth u Kossuth u /1 315

316 Kossuth u Kossuth u Kossuth u Hősök tere Hősök tere Hősök tere /3 Deák tér-földes Ferenc Gimnázium Deák tér Deák tér Deák tér /2 Pálóczy utca Központi Leánykollégium Dózsa Gy.út Fazekas u Kazinczy u /1 Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u. 59, Széchenyi u Kazinczy u Kazinczy u Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u Széchenyi u /86 Dapsy Sándor egyemeletes lakóháza Széchenyi u /86 Greutter-ház Széchenyi u Széchenyi u Munkácsy u Széchenyi u Zsolcai kapu 17/b 4181/17 Ady Endre Ady Endre /3 Toronyház Bajcsy Zsilinszky utca /7 Papagájház Zsolcai kapu /2 Soltész Nagy Kálmán u /3 Soltész Nagy Kálmán u Soltész Nagy Kálmán u Soltész Nagy Kálmán u Soltész Nagy Kálmán u Soltész Nagy Kálmán u Mindszent tér /1 volt SZOT székház Mindszent tér /2 ITC székház Arany J. u Lottóház Szemere u Szemere u Szemere u Szemere u Papszer u

317 Csengey u /1 Rákóczi u Kálvin J. u Lévay Gimnázium Kálvin J. u Lévay Kollégium Kálvin J. u Lévay Iskola 11 Bükkszentlászló Fő utca Csabai kapu Népkert Görgey A. utca /1 Népkert Vigadó Görgey Artúr utca /2 Megyei Könyvtár Görgey Artúr utca /12 Tudomány és Technika Háza Görgey Artúr utca /13 Sportcsarnok Lévay utca Lévay utca Budai József u Farkas J.u Perczel M. u /1 Kálvária domb Diósgyőr Dorottya u /25 Nagy Lajos király u /9 Nagy Lajos király u /14 Nagy Lajos király u /1 Nagy Lajos király u /2 Nagy Lajos király u /20 Nagy Lajos király u /17 Árpád út /2 Puskás Tivadar u Vár utca /3 Vár utca Blaha Lujza u /2 Tokaji Ferenc u /3 Egyetem Egyetem út 40589/5 Egyetemváros F_t_m_ Egyetem út 40592/11 Egyetemváros A épület Egyetem út 40592/11 Egyetemváros B épület Egyetem út 40592/11 Egyetemváros C épület Egyetem út 40592/11 Egyetemváros Étterem Egyetem út 40591/2 Egyetemváros kollégiumok ( ) Egyetem út 40592/11 Egyetemváros Könyvtár Egyetem út 40597/14 Egyetemváros Körcsarnok Fényi Gy. tér - Avasi lakótelep Fényi Gyula tér / /2 317

318 13063 Jezsuita Gimnázium Hámor Losonczy u Losonczy u Losonczy u Palota u Kis-Avas Toronyalja u Toronyalja u Földes Ferenc u Mélyvölgy u Mélyvölgy u Mélyvölgy u Papszer u Papszer u Papszer u /1 Mélyvölgy u Rácz sor Győri sor Győri sor Lillafüred Fazola Frigyes sétány /2 Kisvasút v.á. Pávai Vajna Ferenc sétány 38402/8 Ajándékbolt Erzsébet sétány /2 Erzsébet sétány Erzsébet sétány Erzsébet sétány Erzsébet sétány Erzsébet sétány Erzsébet sétány /3 Nagy-Avas Horváth-tető 12064/14 Avasi kilátó / TV torony Nagy-Avas Felső sor Nagy-Avas Felső sor Ómassa Massa u Összeköt_ városrész Győri kapu 48/A 20354/20 Kollektív Ház Pereces 318

319 Debreceni Márton tér /57 Debreceni Márton tér volt Vájár iskola Szén u /1 Barátság tér Selyemrét Bajcsy-Zsilinszky u Bajcsy-Zsilinszky u MÁV Rendel_intézet Szentpéteri kapu Tetemvár Alsó sor Tetemvár Alsó sor Tetemvár Középső sor Petőfi tér Petőfi tér Tapolca közterület megnevezése sz. hrsz. megjegyzés Csabai utca Tapolca Hotel Juno Pazár I. sétány 46294/1 Tapolca - Barlangfürd_ Vasgyár Vasgyári utca 23365/43 Hivatalház Ó-gyár tér 23365/5 Konzumsor Vasgyári iparterület 23365/43 Vasúti felépítménygyártó m_hely Vasgyári iparterület 23365/43 Volt Egyedi Gépgyár Vasgyári iparterület 23365/43 Volt Keleti Erőmű Vasgyári iparterület 23365/43 Volt Középhengermű Vasgyári iparterület 23365/43 Volt Csavargyár épülete Vasgyári iparterület 23365/43 Mozdonyszín épülete Vasgyári iparterület 23365/43 Tűzállótégla gyár Vasgyári iparterület 23365/43 Turbó-kompresszor gépház Vasgyári iparterület 23365/43 H_t_tornyok Vasgyári iparterület 23365/43 Hámor Nagykovácsműhely Vasgyári iparterület 23365/8 Forgalmi épület Gózon Lajos út /18 Vasgyári fürdő épülete Kerpeli Antal u Volt DIGÉP Nagyedző üzem Kerpeli Antal u DIGÉP Nyugati Erőmű 319

320 154. melléklet: Műemlékek Miskolcon Jelsz. Város Megnevezés Cím Hrsz Leírás 848 Miskolc Ref. templom 2405 Ref. templom. Korábbi sz.-i templom helyén épült késõ gótikus stílusban a 15. sz. végén, 17. sz.-i újjáépítéssel és sz.-i részletekkel. Berendezés: stallum, 16. sz., padok, 18. sz. (vmint: ház, díszkert, temetõ) 849 Miskolc Harangláb 2405 Harangtorony, késõ reneszánsz, Miskolc Kolostor Pálos kolostorrom, gótikus, /2 körül. Gömöri Pályaudvar, eklektikus, Miskolc Pályaudvar 4582 épült ben, tervezte Pfaff Ferenc. 847 Miskolc Lakóház Ady Endre u Lakóház, klasszicista, 1830 körül. 850 Miskolc Lakóház Batthyány u Lakóház, barokk eredetû, 18. sz. közepe, eklektikus, 19. sz.-i átépítéssel. Gyógyszertár és lakások, késõ barokk, 907 Miskolc Lakóház Csaba vezér u sz. eleje. Emelettel 41063/2 bõvítve a 19. sz. közepén. 872 Miskolc Pince Csabai sor Pincék, 19. sz. 2. fele. 873 Miskolc Pince Csóti sor Pince, klasszicista, 1830 körül. 851 Miskolc Ort.templom Deák Ferenc tér Magyar orthodox templom, copf, Berendezés: ikonosztáz, késõ barokk, , Jankovits Miklós faszobrász mûve, Máriaoltár, úrkoporsó, ikontartók, szószék, püspöki trónus, stallumok, copf, 18. sz. vége, ikonok a 17. és 18. sz.-ból Miskolc Ref. templom Deszkatemetõ. Ref. deszkatemplom, tervezte Szeghalmi Bálint, épült 1938-ban. 852 Miskolc Szinház Déryné u. 1.; Széchenyi u Nemzeti Színház, romantikus elemekkel késõ klasszicista, Tornya 1884-ben épült. 853 Miskolc Lakóház Déryné u Lakóház, volt iskola, Miskolc Lakóház Dózsa György u Lakóház, késõ barokk, Miskolc Lakóház Elsõ-sor Lakóház, és pince, Alabárdos étte- 320

321 rem, késõ barokk, 18. sz. vége. 881 Miskolc R. k. templo Eszperantó tér Szt. Anna-templom, klasszicizáló késõ barokk, Berendezés: oltár, szószék, késõ klasszicista. 856 Miskolc Lakóház Geró u Lakóház, copf, 1790 körül Miskolc Lakóház Görgey Artúr u Volt villa, szecessziós, Tervezte: Kós Károly. 857 Miskolc Rk. templom Hõsök tere. R.k. minorita templom, barokk, Berendezés: oltárok, szószék, padok, barokk, 18. sz. Kollégium, volt minorita rendház, barokk, Egykori refektóriumának 858 Miskolc Kollégium Hõsök tere 5. bútorai, barokk, /2,3 1775; tölgyfa lambéria, 18. sz. második fele. 859 Miskolc Lakóház Hunyadi u. 4.. Lakóház, késõ barokk, 19. sz. végi átalakítással. Irodák. 860 Miskolc Lakóház Hunyadi u Volt Báji Patay-ház, barokk eredetû. Átalakítva klasszicista és eklektikus stílusban a 19. sz.-ban. Irodák. 861 Miskolc Ev.templom Hunyadi u. 8.. Ev. templom, késõ barokk, Tornya 1864-bõl. Berendezés: oltár, szószék, padok, orgona, késõ barokk, Miskolc Lakóház Hunyadi u Lakások és irodák, romantikuseklektikus, 1860 körül. 863 Miskolc Lakóház Hunyadi u Lakóház, 19. sz. Udvari szárnyában lakott Déryné Miskolc Pályaudvar Kandó Kálmán tér 5078 Tiszai Pályaudvar, historizáló, épült 1901-ben, tervezte Pfaff Ferenc Miskolc Zsinagóga Kazinczy u. 7.; Déryné Zsinagóga, romantikus, , 2486 u. 22. tervezte: Ludwig Förster. Lakóház, barokk, 18. sz. Átépítve 879 Miskolc Lakóház Kis-Hunyad u eklektikus stílusban a 19. sz. második felében. 867 Miskolc Ref. templom Kossuth Lajos u Belvárosi ref. templom, késõ barokk, Tornya 1865-bõl. Túri-pince, 19. sz. elsõ fele, korábbi Miskolc Pince Középsor alapokon. Ráépítés és átalakítás 1920 körül. Alsóvárosi (mindszenti) r.k. templom, 869 Miskolc Rk. templom Mindszent tér. barokk, Tornyai 1864-bõl. Berendezés: 18. sz. 870 Miskolc Szobor Mindszent tér 8473 Mária-szobor, barokk, Miskolc Rk. templom Mindszent tér R.k. plébániaház, barokk eredetû, eklektikus, 1890 körül Miskolc Ispotály Mindszent tér 6. vagy Volt ispotály, barokk, 18. sz. Lakások

322 903 Miskolc Múzeum Palota út Kohászati múzeum, volt kancellária, ún. kincstári épület, késõ barokk, Miskolc Szobor Palota út Nepomuki Szt. János-szobor, copf, Miskolc Lakóház Palóczi u Lakóház, copf, Miskolc Lakóház Papszer u Hermann Ottó Múzeum, feltehetõleg 15. sz.-i eredetû maggal, sz.-i szárnyakkal és emelettel. 877 Miskolc Lakóház Rákóczi u Lakóház, barokk, 18. sz. 878 Miskolc Lakóház Rákóczi u Lakóház, barokk, 18. sz. 19. sz.-i átépítésekkel Miskolc Lakóház Rákóczi u Lakóház, barokk, 18. sz. vége. Mûvelõdési ház, volt Bárczaykastély 910 Miskolc Kastély Sûtõ János u és melléképületei, barokk eredetû. Mai alakjában eklektikus, 19. sz. 880 Miskolc Lakóház Szemere u Lakóház, barokk eredetû, 19. sz.-i átépítéssel. 883 Miskolc Lakóház Széchenyi u Lakóház, romantikus, 19. sz. második fele. 913 Miskolc Rk. templom Templom u R.k. templom, késõ barokk, Berendezés: fõ- és mellékoltárok, szószék, rokokó, 1760 körül 914 Miskolc Ref. templom Templom u.; Balassi Béla u Miskolc Városház Városház tér /3,4 885 Miskolc Lakóház Városház tér Ref. templom, késõ barokk, 18. sz. vége. Tornya 1932-bõl. Berendezés: szószék, stallumok, padok, barokk, 18. sz. Megyei városháza, klasszicista, Lakóház, ún. Petõfi-ház, klasszicizáló késõ barokk, eklektikus átépítéssel. 886 Miskolc Lakóház Városház tér Lakóház, késõ barokk, 18. sz. vége. 887 Miskolc Városház Városház tér 8.. Városi tanácsház, romantikus, 1860 körül. 888 Miskolc Lakóház Városház tér 13. jan.28 Lakóház, barokk eredetû, romantikus, 19. sz. második fele. 889 Miskolc Lakóház Városház tér Lakóház, barokk eredetû, eklektikus, 19. sz. második fele. 890 Miskolc Lakóház Városház tér Lakóház, késõ barokk, 18. sz. vége. Iroda, egykori pálos gazdasági épület, 894 barokk eredetû, 18. sz. Klasszi- Miskolc - Kolostor Árpád u /1 Diósgyõr cizáló, 19. sz. elsõ felébõl származó átépítéssel. 896 Miskolc - Diósgyõr Kolostor Árpád u /1 Erdészet, volt pálos kolostor; a középkori kolostor romjaira épült ba- 322

323 Miskolc - Diósgyõr Miskolc - Diósgyõr Miskolc - Diósgyõr Miskolc - Diósgyõr Miskolc - Diósgyõr Miskolc - Diósgyõr Miskolc - Diósgyõr rokk stílusban. A 18. sz.-ban átépítve. Pince Baráthegyalja u Pálos pince, barokk, 18. sz. Népi lakóház Haller György u Népi lakóház. Népi lakóház Haller György u Népi lakóház. Szobor Puskás Tivadar u /2 Mária-szobor, barokk, Rk. templom Puskás Tivadar u R.k. templom, középkori eredetû. Mai alakjában barokk, Berendezés: madonnaszobor, gótikus, 1480 körül; Fõ- és mellékoltárok, szószék, padok, barokk, 18. sz. Ref. templom, barokk, Ref. templom Táncsics Mihály tér Tornya 1803-ból. Berendezés: szószék, copf, Vár Vár u. Várrom. 12. sz. végi vár helyén 32827/1; épült a sz.-ban. 16. sz.-i 32818/1 erõdítésekkel. Miskolc - Vár Vár u. A vár mûemléki környezete. Diósgyõr Miskolc - Gör. kat. templom, késõ klasszicista, Gör.k.templo Szolártsik tér 42641/2 Görömböly R.k. templom, késõ barokk, 19. sz. Miskolc - Görömböly Rk. templom Szolártsik tér eleje. Berendezés: fõoltár, szószék, barokk, 18. sz. Miskolc - Őskohó 1130 Õskohó, Hámor Miskolc - Gr. Bethlen István vadászkastélya, Kastély 1117 Jávorkút 1920-as évek. Fogadalmi kereszt. Kolera emlékére Miskolc - Szobor 38396/1 állítva 1833-ban, megújítva Lillafüred ben. Miskolc - Hermann Ottó lakóháza, késõ eklektikus, 19. sz. Lakóház Erzsébet sétány Lillafüred vége. Miskolc - Lillafüred Forrás: KÖH Lakóház Garadna-völgy 01154; 01146; Pisztrángkeltetõház, lakóház, istálló,

324 155. melléklet: Miskolc Megyei Jogú Város műemlékeinek listája ( ) MTSZ TELEPÜLÉS MŰEMLÉK NEVE MŰEMLÉK CÍME HRSZ MŰEMLÉK RÖVID LEÍRÁSA Miskolc Miskolc Ref. templom Harangláb Ref. templom. Korábbi sz.-i templom helyén épült késő gótikus stílusban a 15. sz. végén, 17. sz.-i újjáépítéssel és sz.-i részletekkel. Berendezés: stallum, 16. sz., padok, 18. sz. (vmint: ház, díszkert, temető) Harangtorony, késő reneszánsz, Miskolc Kolostor 01108/ Pálos kolostorrom, gótikus, körül Miskolc Pályaudvar 4582 Gömöri Pályaudvar, eklektikus, épült ben, tervezte Pfaff Ferenc. 847 Miskolc Lakóház Ady Endre u Lakóház, klasszicista, 1830 körül. 850 Miskolc Lakóház Batthyány u Lakóház, barokk eredetű, 18. sz. közepe, eklektikus, 19. sz.-i átépítéssel. 907 Miskolc Lakóház Csaba vezér u / 2 Gyógyszertár és lakások, késő barokk, 19. sz. eleje. Emelettel bővítve a 19. sz. közepén. 872 Miskolc Pince Csabai sor Pincék, 19. sz. 2. fele Miskolc Pince Csáti sor Pince, klasszicista, 1830 körül. 851 Miskolc Ort.templom Deák Ferenc tér Magyar orthodox templom, copf, Berendezés: ikonosztáz, késő barokk, , Jankovits Miklós faszobrász műve, Mária- oltár, úrkoporsó, ikontartók, szószék, püspöki trónus, stallumok, copf, 18. sz. vége, ikonok a 17. és 18. sz.-ból Miskolc Ref. templom Deszkatemető Ref. deszkatemplom, tervezte Szeghalmi Bálint, épült 1938-ban. 852 Miskolc Szinház Déryné u. 1.; Széchenyi u Nemzeti Színház, romantikus elemekkel késő klasszicista, Tornya 1884-ben épült. 853 Miskolc Lakóház Déryné u Lakóház, volt iskola,

325 MTSZ TELEPÜLÉS MŰEMLÉK NEVE MŰEMLÉK CÍME HRSZ MŰEMLÉK RÖVID LEÍRÁSA 854 Miskolc Lakóház Dózsa György u Lakóház, késő barokk, Miskolc Lakóház Első-sor Lakóház, és pince, Alabárdos étterem, késő barokk, 18. sz. vége. 881 Miskolc R. k. templom Eszperantó tér Szt. Anna-templom, klasszicizáló késő barokk, Berendezés: oltár, szószék, késő klasszicista. 856 Miskolc Lakóház Geró u Lakóház, copf, 1790 körül Miskolc Lakóház Görgey Artúr u Volt villa, szecessziós, Tervezte: Kós Károly. 857 Miskolc Rk. templom Hősök tere R.k. minorita templom, barokk, Berendezés: oltárok, szószék, padok, barokk, 18. sz. 858 Miskolc Kollégium Hősök tere /2, Kollégium, volt minorita rendház, 3 barokk, Egykori refektóriumának bútorai, barokk, ; tölgyfa lambéria, 18. sz. második fele. 859 Miskolc Lakóház Hunyadi u. 4. Lakóház, késő barokk, 19. sz. végi átalakítással. Irodák Miskolc Miskolc Lakóház Ev.templom Hunyadi u. 6. Hunyadi u Volt Báji Patay-ház, barokk eredetű. Átalakítva klasszicista és eklektikus stílusban a 19. sz.-ban. Irodák. Ev. templom, késő barokk, Tornya 1864-ből. Berendezés: oltár, szószék, padok, orgona, késő barokk, Miskolc Lakóház Hunyadi u. 10. Lakások és irodák, romantikuseklektikus, 1860 körül. 863 Miskolc Lakóház Hunyadi u Lakóház, 19. sz. Udvari szárnyában lakott Déryné Miskolc Pályaudvar Kandó Kálmán tér 5078 Tiszai Pályaudvar, historizáló, épült 1901-ben, tervezte Pfaff Ferenc Miskolc Zsinagóga Kazinczy u. 7.; Déryné 2486 Zsinagóga, romantikus, u , tervezte: Ludwig Förster. 879 Miskolc Lakóház Kis-Hunyad u Lakóház, barokk, 18. sz. Átépítve eklektikus stílusban a 19. sz. második felében. 867 Miskolc Ref. templom Kossuth Lajos u Belvárosi ref. templom, késő barokk, Tornya 1865-ből. 325

326 MTSZ TELEPÜLÉS MŰEMLÉK NEVE MŰEMLÉK CÍME HRSZ MŰEMLÉK RÖVID LEÍRÁSA Miskolc Pince Középsor Túri-pince, 19. sz. első fele, korábbi alapokon. Ráépítés és átalakítás 1920 körül. 869 Miskolc Rk. templom Mindszent tér Alsóvárosi (mindszenti) r.k. templom, barokk, Tornyai 1864-ből. Berendezés: 18. sz. 870 Miskolc Szobor Mindszent tér 8473 Mária-szobor, barokk, Miskolc Rk. templom Mindszent tér R.k. plébániaház, barokk eredetű, eklektikus, 1890 körül Miskolc Ispotály Mindszent tér 6. vagy 10. Volt ispotály, barokk, 18. sz. Lakások. 903 Miskolc Múzeum Palota út Kohászati múzeum, volt kancellária, ún. kincstári épület, késő barokk, Miskolc Szobor Palota út Nepomuki Szt. János-szobor, copf, Miskolc Lakóház Palóczy u Lakóház, copf, Miskolc Lakóház Papszer u Hermann Ottó Múzeum, feltehetőleg 15. sz.-i eredetű maggal, sz.-i szárnyakkal és emelettel. 877 Miskolc Lakóház Rákóczi u Lakóház, barokk, 18. sz. 878 Miskolc Lakóház Rákóczi u Lakóház, barokk, 18. sz. 19. sz.-i átépítésekkel Miskolc Lakóház Rákóczi u Lakóház, barokk, 18. sz. vége. 910 Miskolc Kastély Sütő János u Művelődési ház, volt Bárczaykastély és melléképületei, barokk eredetű. Mai alakjában eklektikus, 880 Miskolc Lakóház Szemere u Lakóház, sz. barokk eredetű, 19. sz.-i átépítéssel. 883 Miskolc Lakóház Széchenyi u Lakóház, romantikus, 19. sz. második fele. 913 Miskolc Rk. templom Templom u R.k. templom, késő barokk, Berendezés: fő- és mellékoltárok, szószék, rokokó, 1760 körül 914 Miskolc Ref. templom Templom u.; Balassi Béla u Ref. templom, késő barokk, 18. sz. vége. Tornya 1932-ből. Berendezés: szószék, stallumok, padok, barokk, 18. sz. 884 Miskolc Városház Városház tér /3, Megyei városháza, klasszicista,

327 MTSZ TELEPÜLÉS MŰEMLÉK NEVE MŰEMLÉK CÍME HRSZ MŰEMLÉK RÖVID LEÍRÁSA 885 Miskolc Lakóház Városház tér Lakóház, ún. Petőfi-ház, klasszicizáló késő barokk, eklektikus átépítéssel. 886 Miskolc Lakóház Városház tér Lakóház, késő barokk, 18. sz. vége. 887 Miskolc Városház Városház tér 8. Városi tanácsház, romantikus, 1860 körül. 888 Miskolc Lakóház Városház tér 13. jan.28 Lakóház, barokk eredetű, romantikus, 19. sz. második fele. 889 Miskolc Lakóház Városház tér Lakóház, barokk eredetű, eklektikus, 19. sz. második fele. 890 Miskolc Lakóház Városház tér Lakóház, késő barokk, 18. sz. vége. 894 Miskolc - Diósgyőr 896 Miskolc - Diósgyőr 892 Miskolc - Diósgyőr 4329 Miskolc - Diósgyőr 4330 Miskolc - Diósgyőr 904 Miskolc - Diósgyőr Kolostor Árpád u / 1 Kolostor Árpád u / 1 Iroda, egykori pálos gazdasági épület, barokk eredetű, 18. sz. Klasz- szicizáló, 19. sz. első feléből származó átépítéssel. Erdészet, volt pálos kolostor; a középkori kolostor romjaira épült barokk stílusban. A 18. sz.-ban átépítve. Pince Baráthegyalja u Pálos pince, barokk, 18. sz. Népi lakóház Haller György u Népi lakóház. Népi lakóház Haller György u Népi lakóház. Szobor Puskás Tivadar u / 2 Mária-szobor, barokk, Miskolc - Diósgyőr 899 Miskolc - Diósgyőr 901 Miskolc - Diósgyőr 6651 Miskolc - Diósgyőr Rk. templom Ref. templom Puskás Tivadar u R.k. templom, középkori eredetű. Mai alakjában barokk, Berendezés: madonnaszobor, gótikus, 1480 körül; Fő- és mellékoltárok, szószék, padok, barokk, 18. sz. Táncsics Mihály tér Ref. templom, barokk, Tornya 1803-ból. Berendezés: szószék, copf, Vár Vár u / Várrom. 12. sz. végi vár helyén 1; épült a sz.-ban. 16. sz.-i 32818/ erődítésekkel. Vár Vár u. 1 A vár műemléki környezete. 327

328 MTSZ TELEPÜLÉS MŰEMLÉK NEVE MŰEMLÉK CÍME HRSZ MŰEMLÉK RÖVID LEÍRÁSA 911 Miskolc - Görömböly 912 Miskolc - Görömböly 900 Miskolc - Hámor 9524 Miskolc - Jávorkút 905 Miskolc - Lillafüred 895 Miskolc - Lillafüred 9157 Miskolc - Lillafüred Gör.k. templom Szolártsik tér 42641/ Gör. kat. templom, késő klasszicista, Rk. templom Szolártsik tér R.k. templom, késő barokk, 19. sz. eleje. Berendezés: főoltár, szószék, Őskohó 1130 Őskohó, barokk, sz. Kastély 1117 Gr. Bethlen István vadászkastélya, 1920-as évek. Szobor 38396/ Fogadalmi kereszt. Kolera emlékére 1 állítva 1833-ban, megújítva ben. Lakóház Erzsébet sétány Hermann Ottó lakóháza, késő eklektikus, 19. sz. vége. Lakóház Garadna-völgy 01154; 01146; Pisztráng keltetőház, lakóház, istálló,

329 156. melléklet: Konfliktussal terhelt területek - Konfliktustérkép 329

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű 4. számú melléklete: Települések 3.1-3.15 sz. melléklet szerinti országos és megyei övezetekkel való sége Mag erdő szántó ek 1. Abaújalpár x x x x x x 2. Abaújkér x x x x x x x 3. Abaújlak x x x x x x

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége 2. SZÁMÚ : Települések 1.1-1.15 sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége Természetvédelmi, Exlege ek term. 1. Abaújalpár x x madárvédelmi 2. Abaújkér x x x x x 3. Abaújlak x x

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 5000

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2002.01.01 2 Abaújkér 6000 Ft/év 1995.01.01

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek térképei utcakeresővel,

Részletesebben

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep

VÍZSZOLGÁLTATÁS. Kapacitás m3/d. Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep VÍZSZOLGÁLTATÁS Vízellátó rendszer Ellátott település Vízmű telep Kapacitás m3/d Nyékládházi Üzemigazgatóság gatóság Emőd térségi Emőd Emőd Adorjántanya 3600 Bükkaranyos Kistokaj Mályi Nyékládháza Emőd-Istvánmajor

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE

ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE ÉRTESÍTÉS VASÚTI SZTRÁJK IDEJÉRE Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a MÁV sztrájk ideje alatt - 2009. május 8.-án üzemkezdettől üzemzárásig - a Borsod Volán Zrt. járatain a vasúti szabadjegyeket, valamint

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti

A 1367 A 1368 A 1369 A Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) házassági halotti TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1 A 1367 ref. 234/1 ABAÚJKÉR vegyes 1739-1851 176 ref. 234/2 1842-1854 23 ref. 234/3 1852-1895 106 ref. 234/A1 Abaújalpár (Abaújkér leányegyháza) 1746-1810 59 ref.

Részletesebben

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében

A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT ÁTVEVŐ TELEPÜLÉSEK B.A.Z. megyében átadás dátuma 2000.03.02. 2000.04.12. 2000.04.12. 2000.04.18. 2000.04.20. 2000.04.26. 2000.04.28. 2000.04.29. 2000.04.29. 2000.05.01. 2000.05.11.

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 4. melléklet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete) Az Európai

Részletesebben

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok

Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Alacsonypadlós autóbuszokkal végzett járatok Érv: 2015.09.01-től Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy műszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén előfordulhat, hogy a listában szereplő

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály október

Részletesebben

B.-A.-Z. megye települései és referensei július

B.-A.-Z. megye települései és referensei július B.-A.-Z. megye települései és referensei 2009. július Sorsz. Település Ügyintézı 1. Abaújalpár Dr. Czikóházi-Mihály Tilda 2. Abaújkér Czikóházi-Mihály Tilda 3. Abaújlak Dr. Jererbák József 4. Abaújszántó

Részletesebben

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718 ALACSONYPADLÓS JÁRATOK Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy muszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén elofordulhat, hogy a listában szereplo járatot nem alacsonypadlós autóbusz végzi

Részletesebben

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenörző Alosztály augusztus

Részletesebben

2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november

Részletesebben

szeptember 18. szerda

szeptember 18. szerda szeptember 18. szerda szeptember 19. csütörtök szeptember 20. péntek szeptember 21. szombat szeptember 22. vasárnap szeptember 23. hétfő szeptember 24. kedd szeptember 25. szerda szeptember 26. csütörtök

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály szeptember 1. kedd 04.00-06.00 Miskolc, József

Részletesebben

2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály július

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január

Részletesebben

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító 028956 Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola / i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája

Részletesebben

Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93

Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93 Cigándi járás Molnár Mózes Általános Iskola Bodroghalom, Szabadság út 109 Cigándi járás Bodrohalom Művelődési Ház Bodroghalom, Szabadság út 93 Cigándi járás Szabadidő Központ Cigánd, Vasút utca 46 Cigándi

Részletesebben

Mérés tervezett ideje

Mérés tervezett ideje november 01. péntek november 02. szombat november 03. vasárnap november 18. hétfő november 19. kedd november 20. szerda november 21. csütörtök november 22. péntek november 23. szombat november 24. vasárnap

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok

Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Miskolc autóbusz-állomásról induló járatok Abaújlak X 6.50 + 7.20 M 9.00 O 9.00 O 12.15 M113.05 + 14.05 X 15.10 M 15.40 + 16.00 M 16.40 O 16.40 O 17.40 X 20.15 22.50 (aláhúzott: Szikszó, Táncsics u. átszállással,

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 9. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendeletet módosító 6/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez (A 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete) Az Európai

Részletesebben

július 21. vasárnap Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út Miskolc, Hideg sor Miskolc, Soltész-nagy Kálmán út

július 21. vasárnap Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út Miskolc, Hideg sor Miskolc, Soltész-nagy Kálmán út Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály-Forgalomellenőrző Alosztály július 1. hétfő 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy út 11.00-13.00 Miskolc, Hegyalja út 15.00-17.00 Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út

Részletesebben

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám  cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám E-mail cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori polgármester 3261 Abasár Fő tér 1. 48/514-512 48/514-592

Részletesebben

2015. március hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. március hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály március 01. vasárnap 04.30-07.00 Miskolc, József

Részletesebben

Mérés tervezett ideje

Mérés tervezett ideje Nap október 16. szerda október 17. csütörtök október 18. péntek október 19. szombat október 20. vasárnap október 21. hétfő október 22. kedd október 23. szerda október 24. csütörtök október 25. péntek október

Részletesebben

MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA

MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA 1 MISKOLC város HELYKÖZI AUTÓBUSZJÁRATAINAK MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓJA Érvényes: 2003.december 14-től Frissítve: 2004. november 1-től Készítette és frissítette: Farkas Pál 2 AZ AUTÓBUSZJÁRATOK KÖZLEKEDÉSÉRE

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TRT. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS (LEZÁRÁS: október 29.)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TRT. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS (LEZÁRÁS: október 29.) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TRT. VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS (LEZÁRÁS: 2008. október 29.) A megfelelő sorra kattintva megtekinthető a részletes vélemény és a kapcsolódó tervezői válasz. Ehhez az ablakhoz a vélemény

Részletesebben

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 9. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2015. (III.13.) rendelet módosításáról szóló.../2015. ( ) önkormányzati rendelethez ( 6. melléklet a 4/2015. (III.13) önkormányzati rendelethez) Az

Részletesebben

Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út sz. út Nyékládháza belterületi szakasza Miskolc, Csabavezér út

Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán út sz. út Nyékládháza belterületi szakasza Miskolc, Csabavezér út Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály december 01. vasárnap 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy út 11.00-13.00 Miskolc, Hegyalja út 15.00-17.00 Miskolc, Soltész-Nagy Kálmán

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 551 Sárospataki Erdészeti Igazgatóság 3950 Sárospatak Kazinczy u. 1. 1502 Bodrogolaszi 32,06 37,70 1504 Dámóc 17,55 1529 Háromhuta 102,52 1530 Hercegkút 54,07 30,43 1532 Komlóska 195,75 52,73 1511 Lácacséke

Részletesebben

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye. Nap Mérés tervezett ideje

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye. Nap Mérés tervezett ideje 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály június 01. hétfő 05.00-06.30 Miskolc, József Attila

Részletesebben

HIRDETMÉNY Miskolc, Blaskovics u. 24. Földszint 2. előadóterem

HIRDETMÉNY Miskolc, Blaskovics u. 24. Földszint 2. előadóterem Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály július

Részletesebben

2015. április hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap

2015. április hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap 2015. április hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály április 01. szerda 04.30-07.00 Miskolc, József

Részletesebben

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2014. október hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály október 01. szerda 04.00-06.00 Miskolc, József Attila

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 1559 BÓDVAVÖLGYI ERD. IG. KK 3752 Szendrő Marx tér 29. 1697 Szendrőlád 25,45 19,29 Gazdálkodó : 25,45 19,29 9002066 SZERENCSI MG.ZRT. 3900

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép.

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép. 1. számú melléklet a Közgyűlés XII-171/315.004/2016. számú határozatához Okirat száma:../2016. Módosító okirat A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolc Környéki

Részletesebben

Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. csütörtök 04.30-07.00 Miskolc, József Attila út 08.00-09.00 Miskolc, Szilágyi D. u. 09.30-11.30 Felsőzsolca, Szent I.

Részletesebben

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Elnevezés: Abaújvár Község Alsóberecki Község Alsóregmec Község Baskó Község Bekecs Község Bodroghalom Község Bodrogkeresztúr Község Bodrogkisfalud Község

Részletesebben

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási FELVEVŐTERÜLET (fekvő) SZMSZ 7. MELLÉKLETE I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási kapacitása: 1. Aktív fekvőbeteg-szakellátási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. Földszint 2. előadóterem

HIRDETMÉNY. Árverés helyszíne és címe: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. Földszint 2. előadóterem HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI FROM VM PTKF Par lamanti oszt. 7950004 CThu>Jul 24 2014 72 :53/ST. 72 :63/No.785e808347 P 1 FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Érkezett :,1-G 4 1 4 2títl a d.u11c.i!,.2 2 4. Heringes

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MISKOLC MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Tüdõgyógyászati Osztály MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi

Részletesebben

MELLÉKLETEK LISTÁJA. 6. sz. Tanulói létszámváltozások intézménytípusonként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7. sz. Az iskolai felnőttoktatásban tanulók

MELLÉKLETEK LISTÁJA. 6. sz. Tanulói létszámváltozások intézménytípusonként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7. sz. Az iskolai felnőttoktatásban tanulók MLLÉKLTK LISTÁJA 1. sz. Óvodai nevelés 2. sz. Általános iskolai nevelés és oktatás 3. sz. Gimnáziumi nevelés és oktatás 4. sz. Szakközépiskolai nevelés és oktatás 5. sz. Szakiskolai és speciális szakiskolai

Részletesebben

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. LEADER A LEADER egy francia betűszó (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale), jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 99-ben

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2011. június 1. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK CÍMLISTÁJA Ssz. Önkormányzat Polgármester Jegyzı / Körjegyzı Körjegyzıség tagjai 1 Abaújalpár

Részletesebben

53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 53. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Térségi szerkezeti tervlap Aggtelek-Égerszög, Égerszög-Imola, Égerszög-Teresztenye-Tornakápolna-Varbóc, Szögliget-Szilice, Hidvégardó-Tornahorváti,

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki-karszt és peremterületei (HUAN20001) Aggtelek 02, 03, 04, 05,

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE. M-TEAMPANNON KFT május

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE. M-TEAMPANNON KFT május BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE M-TEAMPANNON KFT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Megbízó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 2013. szeptember 19. Közgyűlési anyagok leadási határideje: 2013. augusztus 22. 1. Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. jogi szakreferens

Előterjesztő: polgármester. jogi szakreferens 1 Előterjesztő: Készítette: polgármester Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Igazolással szavazók statisztikája II. forduló (2010. április óra)

Igazolással szavazók statisztikája II. forduló (2010. április óra) Megye OEVK Székhely Település Szavazókör Igazolást ide kértek száma Ebből névjegyzékre felvettek száma Szavazás napján névjegyzékbe vehetők száma BUDAPEST 03 Budapest 03 Budapest III.ker. 009 1253 124

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Községháza Sajóivánka

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L

2013. I. féléves korrekció feladatonként ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Az előterjesztés 3. melléklete 1 2 MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY-MÓDSZERTANI KÖZPONT 3 Kedvezményes bölcsődei étkeztetés 3 213 3 213 3 213 3 213 4 Költségvetési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. május 25., május 30. (rendkívüli ülések) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi bevételei

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi bevételei 2. melléklet Az Önkormányzat 2. évi költségvetéséről szóló 5/2. (III..) önk 2 I. Működési költségvetési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről.. Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

BAZ Megyei természetjáró Szövetség

BAZ Megyei természetjáró Szövetség Zempléni-hegység jelzett turistaútjainak jegyzéke Kék sáv Országos Kéktúra Gibárt Hernád-híd - Hollóháza Gibárt Hernád-híd Alsócéce Boldogkőváralja v. á. Boldogkőváralja Arka Mogyoróska - Regéc Istvánkúti

Részletesebben

2014. III. negyedéves korrekció ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L

2014. III. negyedéves korrekció ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L Az előterjesztés 3. melléklete 214. III. negyedéves korrekció Feladat megnevezése Bevétellel Belső Személyi Munkaa- Dologi Egyéb mű- Ellátottak Felújitás Beruháátcsopor- 2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály A mérési helyek közötti áttelepülés során mozgó ellenőrzést hajtanak végre! június 01. vasárnap 07.00-09.00 Szikszó, Kassai

Részletesebben

A ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK

A ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK 7. táblázat 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 3 Infrastruktúrális beruházások 4 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 5 01301009 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója 40 000 82

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelete XXIII. ÉVFOLYAM 5. szám 11 Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2013. (VI.25.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. Az ÉSZAK MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kht. kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. Az ÉSZAK MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kht. kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/100245/3/2006 HÍRDETMÉNY Az ÉSZAK MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kht. kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya: a rendezett munkaügyi

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓJÁNAK HELYZETE 2012 ÉVBEN Ladányi Roland okl. környezetmérnök műszaki igazgató AVE Miskolc Kft. 1. A kutatás tárgya A kutatás tárgya a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

Részletesebben

2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 4. Herman Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey u. 28.

2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 4. Herman Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey u. 28. MISKOLC FOGADÓ INTÉZMÉNY CÍM 1. Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Kirendeltség 3525 Miskolc, Dózsa György út 15. 2. Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2013. (.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2013. (.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2013. (.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Miskolc, december

Miskolc, december A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Miskolc, 2005. december Szociális tervezési koncepció 2005. évi felülvizsgálata 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

150 847 7 01301006 - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése 35 500

150 847 7 01301006 - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése 35 500 ezer Ft-ban 2 BERUHÁZÁSOK 3 01301094 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 9 997 4 01301097 - Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 16 937 5 01301005 - Széchenyi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK. 2015. szeptember 2-i állapotok szerint EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 2015. szeptember 2-i állapotok szerint INTÉZMÉNY A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6. Aranygombos Többcélú Közhasznú Egyesület 3896 Telkibánya, Rákóczi

Részletesebben

SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17.

SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR- FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja

Részletesebben

É R T E S Í T É S. Értesítjük a t. Utazóközönséget, hogy április 1-tıl - kedden - üzemkezdettıl az

É R T E S Í T É S. Értesítjük a t. Utazóközönséget, hogy április 1-tıl - kedden - üzemkezdettıl az É R T E S Í T É S BV-2-3/2013-2014. Érvényes: 2014.04.01. Értesítjük a t. Utazóközönséget, hogy 2014. április 1-tıl - kedden - üzemkezdettıl az 1450 Debrecen-Tiszacsege-Polgár-Tiszaújváros autóbuszvonalon,

Részletesebben

Kizárólagos üzemeltetésü vonalak

Kizárólagos üzemeltetésü vonalak BORSOD 3700 Miskolc, aut.áll. - Szirmabesenyő,templom BORSOD 3701 Miskolc,DIGÉP főkapu - Szirmabesenyő,templom BORSOD 3702 Miskolc,Drótmű - Sajókeresztúr,Széchenyi u. BORSOD 3703 Miskolc,aut.áll. - Bódvaszilas,

Részletesebben

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013-2014 üzleti terve

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013-2014 üzleti terve Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013-2014 üzleti terve 1. A társaság rövid bemutatása A Kft. létrehozásának célja - elsősorban - a tulajdonos önkormányzatok területén

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei . táblázat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 3 4 5 2 I. Önkormányzati működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek: 4.. Önkormányzat működési bevételei * 2 335 043 2 449

Részletesebben

Támogatott kérelmek listája 135/2008 FVM rendelet

Támogatott kérelmek listája 135/2008 FVM rendelet 1 Támogatott kérelmek listája 135/2008 FVM rendelet A falumegújítás és fejlesztés jogcímre 2009. január 10-ig benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában Jóváhagyott támogatás összege (Ft) Megvalósítás

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben