LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért."

Átírás

1

2 LEADER A LEADER egy francia betűszó (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale), jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 99-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa vidéki területein.

3 LEADER A LEADER a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek összefogására épít, közösségeik kezébe tényleges döntéshozatali jogkört ad. Földrajzilag összefüggő, 0 és 00 ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre, az érintettek által kidolgozott térségfejlesztési stratégiák megvalósítására. Az addig egymás mellett élő és dolgozó szereplők egyenrangú partnerekké válnak, és közösen alakítják térségük jövőjét, egy közös Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kialakításával.

4 Az Abaúj Leader Egyesület működési területe Helyi közösség elismerése: tag 8 település, 3 kistérségben (LHH) fő lakos (városokban él fő) 7 fő munkaszervezeti dolgozó. Szikszói kistérség 2. Encsi kistérség 3. Abaúj Hegyközi kistérség

5 Települések az Abaúj Leader Egyesület működési területén Abaúj Hegyközi Kistérség Abaújszántó, Abaújvár, Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony, Gönc, Göncruszka, Hejce, Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta Encsi Kistérség Abaújalpár, Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fáj, Fancsal, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Gibárt, Hernádbűd, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda,Litka, Méra, Novajidrány, Pamlény, Pere, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szászfa, Szemere Szikszói Kistérség Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsődobsza, Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa, Szikszó (A négy város vastag betűvel került jelölésre)

6 Abaúj Leader Egyesület Az Abaúj Leader Egyesület fő feladata az, hogy LEADER Helyi Akciócsoportként (HACS) pályázati lehetőségek kialakításával biztosítsa a közösség által kialakított Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) sikeres végrehajtását. Így a program segítségével Abaúj mikro- és kisvállalkozásai, önkormányzatai, civil szervezetei, egyházi közösségei és magánszemélyek juthatnak Európai Uniós fejlesztési forrásokhoz.

7 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk -,5 év alatt került kidolgozásra, majd évente felülvizsgálatra kerül. A civil, önkormányzati és a vállalkozói szféra szoros együttműködésének, együttgondolkodásának eredményeképpen jött létre. 6 prioritás került meghatározásra benne.

8 Helyi Vidékfejlesztési Prioritások Stratégia 2. Arány. Vidéki élet minőségének javítása 3% 2. A térség gazdasági versenyképességének növelése 3% 3. Térségi turisztikai potenciál növelése 25% 4. Civil társadalom erősítése 6% 5. Térségi PR és Marketing 5% 6. A térségben élők kompetencia fejlesztése 2% INTÉZKEDÉSEK SZÁMA: 20 DB

9 Támogatási forrás megoszlása Forrás EUR Forint Ft/ Változás EUR (20-ben) ÖSSZESÍTVE Változás Ft Ft/ (20-ben) ÖSSZESÍTVE Változás Ft (202-ben) ÖSSZESÍTVE Leader működési forrás Fejlesztési forrás III. tengely Fejlesztési forrás IV. tengely Összes LEADER (III. és IV. tengely) fejlesztési forrás Összesen

10 UMVP III. és IV. tengely folyamatok UMVP III. tengely. kör 35 db kérelem 90 támogatott projekt UMVP III. tengely 2. kör 80 db kérelem ÚMVP IV. tengely (LEADER). kör 66 db pályázat 4 támogatott projekt UMVP IV. tengely (LEADER) 2. kör 92 db megfelelően benyújtott projekt adatlap

11 LEADER I. fejlesztési források. Célterület Közösségfejlesztő folyamatok szakértői támogatása Civil közösségek működ. feltételrendszerét erősítő kompetencia átadás támogatása Vállalkozói ismeretek fejlesztése Szülői kompetenciák erősítése Abaúj térségi-image és marketing tevékenység Közösségi szükségletet szolgáló információközvetítés támogatása Öko-demo bemutatócentrum kialakítása Rendezvényhelyszínek létesítésének és fejlesztésének támogatása Térségi információáramlást elősegítő fejlesztések Kisebbségi szolgáltató központ Forrás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft. Benyújtott pály. száma Benyújtott pály. forrásigény Ft Ft Ft Ft Ft. Nyertes pály. száma Nyertes pály. költségigény Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft.

12 LEADER I. fejlesztési Célterület Erdei táboroztatás és szolgáltatásainak támogatása Egészségtudatos életmód, tömegsport általi nevelés elősegítése Kiállítások, szakmai vásárok szervezése a térségben Komplex abaúji rendezvénysorozat támogatásának megvalósítása Kulturális értékmegőrző kezdeményezések támogatása Innovatív turisztikai programok támogatása Tematikus helyi rendezvények támogatása Nemzeti és nemzetközi együttműködések építése Kül- és belföldi szakmai kiállításokon való részvétel és kiállítás A térségben lévő termál kutak többcélú hasznosítása források 2. Benyújtott Benyújtott pály. Forrás pály. száma forrásigény Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft. Nyertes pály. száma Nyertes pály. költségigény Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft.

13 LEADER I. fejlesztési Célterület Vállalkozások együttműködésének támogatása források 3. Benyújtott Benyújtott pály. Forrás pály. száma forrásigény Ft Ft. Nyertes pály. száma Nyertes pály. költségigény Ft. Szakmai szakértői program megvalósítása a foglalkoztathatóság növelése érdekében Ft Ft. 0 0 Civil innovációs folyamatok inkubálása a társadalmi kezdeményezések erősítése érdekében Helyi, térségi közösségfejlesztési folyamatok elősegítése, támogatása Térségi szolgáltatás szervező központ létrehozása Erdei és gyógynövények gyűjtése és feldolgozásának ösztönzése Helyi termékek elsődleges feldolgozásának ösztönzése ÖSSZESEN: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft.

14 LEADER II. fejlesztési Célterület Forrás források Térségen belüli együttműködések támogatása Ft. Megfelelően benyújtott pály. / db Forrásigény Ft. HBB által elutasítva / db 0 Rendezvények Abaúj népszerűsítése, látogatottságának növelése érdekében Ft Ft. 0 Komplex Abaúji turisztikai rendezvénysorozat megvalósításának tám Ft Ft. 0 Kisértékű rendezvények Abaúj népszerűsítése érdekében Ft Ft. Közösség támogatása értékteremtő céllal Ft Ft. 0 Környezettudatos szemléletmódot közv. civil inkubációs közp. és prog. létrehozása Ft Ft. 0 Közösségi igények magas színvonalú biztosítása Ft Ft. 0 Kompetenciafejlesztésen alapuló képzési programok a térségi versenyképesség jav Ft Ft. 0 Vállalkozások támogatása helyi és egyéb termék feldolgozására Ft Ft. 0 Turisztikai szolgáltatásokat bővítő beruházások Ft Ft. 4 ÖSSZESEN: Ft Ft. 5

15 Civil kezdeményezések I. FÉSZAK Egyesület. Jogcím: Célterület: Pályázat címe: Támogatás összege: A projekt célja: Térségen belüli együttműködés Helyi, térségi közösségfejlesztési folyamatok elősegítése, támogatása Észak Abaúji közösségfejlesztő műhelymunka Ft. Olyan komplex tevékenység megvalósítása, melynek nyomán a térség civil szervezetei megerősödnek, és képessé válnak Észak Abaúj civil társadalmának, szervezeteinek és lakosságának segítésére, társadalmi szerepvállalásuk megerősödése mellett.

16 Civil kezdeményezések I. FÉSZAK Egyesület 2.

17 Jogcím: Célterület: Pályázat címe: Civil kezdeményezések II. B.A.Z. megyei RÉV Képzés Egyesület Szülői kompetenciák erősítése Angol nyelvi és háztartási ismeretek - képzés Támogatás összege: A projekt célja: Ft. Kétirányú képzés megvalósítása, mely során a résztvevők angol nyelvi, valamint háztartási és életviteli ismeretei bővülnek, így téve lehetővé a helyes szülői magatartás, a kommunikációs készség fejlesztését. Olyan projekt, melyet kisebbségi szervezet koordinál, elsősorban a hátrányos helyzetűekre koncentrálva.

18 Jogcím: Célterület: Pályázat címe: Civil kezdeményezések III. Aranygombos Többcélú Közh. Egyesület Közösségi célú fejlesztés Öko-Demo bemutató centrum kialakítása Telkibányai öko-bemutatócentrum kialakítása Támogatás összege: Ft. A projekt célja: Öko-demo bemutatócentrum kialakítása során faelgázosító kazán és hozzá kapcsolódó napkollektor rendszer kiépítésére kerül sor, valamint szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésére, kiadványok, szórólapok előállítására, terjesztésére, épületen belüli elhelyezésére. Cél a megújuló energiahasznosítás gyakorlati bemutatása, az érdeklődők tájékoztatása, illetve kiadványok útján történő népszerűsítés.

19 Ez mind Abaúj! Hernád folyó

20 Ez mind Abaúj! Kőtenger Boldogkőújfalu

21 Ez mind Abaúj! Regéci vár Boldogkői vár

22 Ez mind Abaúj! Abaújvári református templom Vizsolyi református templom

23 Ez mind Abaúj! Huszita ház Gönc Melczer kastély Kéked

24 Ez mind Abaúj! Vizsolyi Biblia Kopjafás temető Telkibánya

25 Ez mind Abaúj! Simándy emlékház Aranyos Bányász múzeum Telkibánya

26 Ez mind Abaúj! Ikonosztáz Csobádi görög katolikus templom Falumúzeum Kupa

27 Ez mind Abaúj! Hagyományőrző fesztivál - Abaújszántó

28 Ez mind Abaúj! Forrói szederlekvár, Gönci barackpálinkák, és további, több mint 0

29 Ez mind Abaúj! Hegyaljai borok Abaújszántó

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Molnár István ügyintéző Abaúj Leader Egyesület 3860 Encs, Petőfi u. 62. Tel.: 46/ ; Fax.: 46/ Mobil: 20/

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos lakossága részére AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Részletesebben

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 FELÜLVIZSGÁLVA 2010. MÓDOSÍTVA 2011. Készítette: Konyor Judit Tanügy-igazgatási szakértő Szakértői igazolás

Részletesebben

MISKOLC INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MELLÉKLETEK. Miskolc, 2013.

MISKOLC INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MELLÉKLETEK. Miskolc, 2013. MISKOLC INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MELLÉKLETEK Miskolc, 2013.. 1 Tartalom 1. melléklet: ITS kidolgozásának ütemterve... 8 2. melléklet: Stratégiai tervezés munkacsoportjai (2014-2020)...

Részletesebben

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. A HVS t érintő módosítások a 2009. évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót

Fecskeház program bemutatása. I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Fecskeház program bemutatása I. Fecskeház Konferencia 2013.11.28., Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet Terület:

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában

A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja és a Nyugat Mátra Európában A Cserhátalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája Módosítva: 2011. 03. 11. 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

A LEADER+ program a dél-mátrai településeken

A LEADER+ program a dél-mátrai településeken 497 SZEMLE A LEADER+ program a dél-mátrai településeken SZÉNÁSY ANDREA Kulcsszavak: LEADER+, vidékfejlesztés, életminőség javítása, Dél-Mátra 11, Dél- Mátra akciócsoport. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. Vezetői összefoglaló (2 oldal) 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe A LEADER kistérség 30 településéből 28 település az Ózdi Kistérséghez

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS.

JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. JELEN DOKUMENTUM NEM KÉPEZI SEM RENDELET, SEM PÁLYÁZATI KIÍRÁS MELLÉKLETÉT, ÍGY CSUPÁN A HACS ÁLTAL ADOTT TÁJÉKOZTATÁS. Októberben meghirdetésre kerülő Leader célterületek 1. célterület: Turisztikai tematikus

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával

Jóváhagyta a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Közgyűlése az 2/2011. (05.25.) számú határozatával A F E J L Ő D É S K A P U J Á B A N C É L U N K A Z É L H E T Ő B B, V O N Z Ó B B J Ö V Ő! A B A K O N Y É S B A L A T O N K E L E T I K A P U J A L E A D E R H E L Y I A K C I Ó C S O P O R T H E L Y

Részletesebben

ENCS ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI PROGRAM

ENCS ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI PROGRAM ENCS ÉS TÉRSÉGE MIKROTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI PROGRAM Encs, 1999. március Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség - 2 - ENCS ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI PROGRAM I. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE A mikrokörzet

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben