Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"

Átírás

1 8852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az ember erőforrások mnsztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2 4. alcím, valamnt a melléklet tekntetében a kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéseről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéseről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbakban: R1.) 2/B. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az egészségügy szolgáltató az 1/A. számú melléklet szernt tételes elszámolású gyógyszerek ntézmény körének bővítésére rányuló kérelmét az egészségügy szakma kollégum lletékes tagozata és a GYEMSZI támogató nylatkozatával az egészségbztosításért felelős mnszternél kezdeményez. Az egészségbztosításért felelős mnszter döntése meghozatala érdekében az OEP-től tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában. 2. Az R1. a következő 16. -sal egészül k: 16. Az egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a január hav kfzetésektől kell alkalmazn. 3. (1) Az R1. 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szernt módosul. (2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szernt módosul. (3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szernt módosul. (4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szernt módosul. (5) Az R1. 9. számú melléklete az 5. melléklet szernt módosul. (6) Az R számú melléklete a 6. melléklet szernt módosul. (7) Az R számú melléklete a 7. melléklet szernt módosul. 4. Az R1. 2/B. (2) bekezdésében a természetben bztosítja szövegrész helyébe a természetben, vagy ha ez valamlyen okból átmenetleg nem lehetséges, pénzügy keret formájában bztosítja szöveg lép. 5. Hatályát veszt az R1. 1. számú melléklet a) 39. sora, b) 52. sorában a laparoszkópos szövegrész. 2. Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekről és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 6. (1) Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekről és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R2.) 2. melléklete a 8. melléklet szernt módosul. (2) Az R2. 3. melléklete a 9. melléklet szernt módosul.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 7. (1) A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R3.) 1. melléklete a 10. melléklet szernt módosul. (2) Az R3. 2. melléklete a 11. melléklet szernt módosul. (3) Az R3. 4. melléklete a 12. melléklet szernt módosul. 4. Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 8. (1) Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R4.) 1. melléklete a 13. melléklet szernt módosul. (2) Az R4. 2. melléklete a 14. melléklet szernt módosul. (3) Az R4. 4. melléklete a 15. melléklet szernt módosul. 5. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a khrdetését követő napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., ember erőforrások mnsztere

3 8854 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b1. és 1/b2. pontja a megjelölés sort megel z en a következ sorral egészül k: adalmumab 2. Az R1. 1/A. számú melléklet 5. pontja az 1801 megjelölés sort követ en a következ sorral egészül k: 1901 Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház 3. Az R1. 1/A. számú melléklete a következ 7/a3. ponttal egészül k: 7/a3. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Dexametazonnal vagy dexametazonnal és taldomddal kombnáltan, olyan myeloma multplexben szenved, korábban nem kezelt feln ttek ( 18 éves) ndukcós kezelésére javallott, akk nagy dózsú kemoterápa mellett haemopoetkus ssejt-transzplantácóra alkalmasak. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: bortezomb KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendel ntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Egészségügy Központ, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendel ntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Kórház és Egyetem Oktatókórház 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Gy r 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendel ntézet, Eger 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kórházak és Egyetem Oktatókórház 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetény Géza Kórház-Rendel ntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Markusovszky Egyetem Oktatókórház, Szombathely 1901 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 1

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R1. 2. számú melléklete az 1208C megjelölés sort követ en a következ sorokkal egészül k: 1208E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén 597 2

5 8856 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 3. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 3. számú melléklete a ** F csoport: 99, *99P, 9541 megjelölés sorát követ en a következ sorral egészül k: (** F csoport: 99 F csoport nélkül homogén betegségcsoportok ++ 99M 9570 Kegészít HBCs H1N1 nfluenza gyógyszeres kezelésére Alsó határnap Fels határnap Normatív nap Súlyszám) , Hatályát veszt az R1. 3. számú melléklet ** F csoport: 99, 99P, 9634 megjelölés sorát követ ++99M, 9570 megjelölés sor. 3

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 4. számú melléklet 19. pontja a 1901 megjelölés sort követ en a következ sorral egészül k: 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 2. Az R1. 4. számú melléklet 21. pontja a 0140 megjelölés sort megel z en a következ sorral egészül k: 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 4

7 8858 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 5. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat FA098 - TE155 megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: (OENO Megnevezés Csak a II. fejezetben felsorolt anesztezológa eljárások alkalmazásával végezhet egynapos ellátásként FA098 Gyökérkezelés FA112 Ideglenes tömés készítése FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA102 Esztétkus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA103 Esztétkus tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA104 Polírozás, fnírozás, tömésenként TA107 Gyökértömés készítése TA109 Fogkorona felépítése gyár csappal TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstrpálása TA116 Gyökértömés eltávolítása TE105 Inlay, onlay készítése FA195 Tejfog elcsszolása és/vagy mpregnálása FA200 Dentcós panaszok ellátása TA187 Hely fluordálás segédeszköz nélkül TA188 Hely fluordálás segédeszközzel TA189 Helyfenntartó behelyezése TA190 Barázdazárás TA192 Traumásan sérült fog ellátása Csak fekv betegszakellátó szervezet egységben végezhet egynapos ellátásként Sürg sség ndkácó esetén csak fekv betegszakellátó szervezet egységben végezhet egynapos ellátásként Mnmum 20 óra ellátás d t követ en - beleértve a betegmegfgyelés d tartamát - számolható el egynapos ellátásként Sürg sség ndkácó esetén az egynapos ellátás krtéruma) 5

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8859 TA193 TA194 TA197 TA198 FA156 FA157 FA158 FA172 FA181 FA182 FA191 TA161 TA162 TA163 TA164 TA165 TA166 TA167 TA168 TA171 TA172 TA173 TA178 TA179 TA181 TB179 TE169 Ideglenes gyökértömés készítése Pulpotóma Tejfog tömés egy felszínen Tejfog tömés több felszínen Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatóma lenyomatvétel Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkcós lenyomatvétel Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel Fogsorpróba Csonk preparácó Vázpróba Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel Gyökércsapos fogm behelyezése Híd-horgony behelyezése Hídtest behelyezése Korona, híd eltávolítása Részleges lemezes fogpótlás behelyezése Teljes lemezes fogpótlás behelyezése Korona és/vagy híd vsszaragasztása Harapásemel behelyezése Egyszer el készítést gényl korona ( szóló ) behelyezése Vállas el készítést gényl korona ( szóló ) behelyezése Fogpótlás korrekcó Lemezes fogpótlás javítása Lemezes fogpótlás alábélelése rendel ben Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnka laboratórumban lenyomat alapján Instrumentáls okkluzós analízs és korrekcó Specáls fogpótlások behelyezése 6

9 8860 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám TE170 TE171 TA111 TA112 TA114 TA120 TA121 TB110 TB113 TB114 TB115 TB116 TB117 TB119 TB126 FA147 FA169 TA020 TA130 TA135 TA138 TA148 TA155 TA156 TB127 TB131 TB132 TB137 TB139 TB140 Oro-maxllo-facáls protetka rehabltácó Állkapocs dszfunkcó kezelése Fogk eltávolítása, supra- és subgngvalsan Fogk eltávolítása, supra- és subgngvalsan (súlyos általános alapbetegségnél) Tasak gyógyszeres kezelése Fogak sínezése Síneltávolítás Paradontáls státuszfelvétel Lebenyes tasakm tét Gngvectoma Tasak kezelése zárt kürettázzsal Csontpótló anyag behelyezése Irányított szövetregenerácó membrán alkalmazásával Komplkált szájnyálkahártya betegségek hely kezelése Fogak becsszolása Fogrepozícó Állkapocs luxato repozícója Lézerkezelés (soft) Fogeltávolítás Alveolus excochleato sebellátással Incso, crcumcso Fogreplantácó Vérzéscsllapítás Sutura eltávolítás M tét utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) Fogeltávolítás feltárással Retneált vagy mpaktált fog eltávolítása Nyálk eltávolítása nvazív módon Excso Megnyílt arcüreg 7

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8861 TB141 TB142 TB143 TB144 TB145 TB150 TB151 TB152 TB153 TB154 TB155 TB156 TE149 TE155 sebész zárása Perapcals excochleato, gyökércsúcs rezekcó Retrográd gyökértömés Cystectoma Cystostoma, cystamarsupalsato Oráls plasztka Vaporsato, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések Stomato-onkológa gondozás Foggyökér dssecto Lágyrész traumák ellátása Frenulectoma, frenulotoma Alveolus korrekcó Intermaxllárs fxato (IMF) felhelyezése Intraosseals mplantatum behelyezése Intraosseals mplantatum eltávolítása 8

11 8862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 6. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R számú mellékletében foglalt táblázat II. pont TA 169, TA és TA megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése II. Prevencó] Beavatkozásra fordítandó mnmáls d (perc) TA Egyén megel z tanácsadás 5 TA Csoportos megel z tanácsadás 10 TA Csoportos felvlágosítás, tanácsadás rendel n kívül Az R számú mellékletében foglalt táblázat II. pont TA 185, TA 186 és TB 187 megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése II. Prevencó] Beavatkozásra fordítandó mnmáls d (perc) TA Fogorvos sz r vzsgálat (18 éves korg, lletve 18 év felett 5 középfokú, nappal rendszer skola oktatásban résztvev knél) TA Fogorvos sz r vzsgálat, feln ttnek 10 TB Stomato-onkológa vzsgálat Az R számú mellékletében foglalt táblázat IX. pont TA 187 és TA 188 megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése IX. Gyermek-, skola és fjúság fogászat] Beavatkozásra fordítandó mnmáls d (perc) TA Hely fluordálás, segédeszköz nélkül 5 TA Hely fluordálás, segédeszközzel 10 9

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R számú melléklet I. B) részében foglalt táblázat 06M 290E megjelölés sora helyébe a következ sor lép: * 06M 290E Endoszkópával gazolt gastrontestnals vérzés, több mnt 2E transzfúzóval endoszkópos vérzéscsllapítással (kvéve njektálás) 10

13 8864 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a 1208C megjelölés sort követ en a következ sorokkal egészül k: (OENO kód Cs Egészségügy eljárás E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén O X 1208F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén O O X A2 Oenokód2) O O O O O 1208E O O O O 1208F

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R2. 3. melléklet Els segély megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Els segély Az els segély orvos által nyújtott, életment beavatkozás, balesetet szenvedett sérült vagy olyan személy részére, ak életét vagy test épségét közvetlenül veszélyeztet helyzetbe került. Kzárva: 11041; 11042; 11047; 11048; 11054; 11301; Az R2. 3. melléklet I. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképesség személyek esetén és II. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképesség személyek esetén megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: I. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképesség személyek esetén Legalább két orvos, egy foglalkozás rehabltácós és egy szocáls szakért által végzett szakért tevékenység a megváltozott munkaképesség személy össz-szervezet egészségkárosodásának, egészség állapotának, foglalkoztathatóságának, szocáls helyzetének és szükségletenek megállapítása céljából. Kzárva: 11056; II. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképesség személyek esetén Legalább két orvos, egy foglalkozás rehabltácós és egy szocáls szakért által végzett szakért tevékenység a megváltozott munkaképesség személy össz-szervezet egészségkárosodásának, egészség állapotának, foglalkoztathatóságának, szocáls helyzetének és szükségletenek megállapítása céljából, mely az els fokú eljárás döntése után benyújtott fellebbezés eljárás matt válk szükségessé. Kzárva: 11055; Az R2. 3. melléklet Szakhatóság és szakért feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel, Szakhatóság és szakért feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon rat alapján, Kegészít kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakért vzsgálatok helyszínen történ végzéséhez, A fels oktatásban részt vev hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló szakért eljárás végzése megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: Szakhatóság és szakért feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel A rehabltácós hatóság jogszabályokban meghatározott egyéb feladata a beteg jelenlétével, amelyek komplex mn sítést, a rehabltálhatóság véleményezését nem génylk. Kzárva: 11062; Szakhatóság és szakért feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon rat alapján A rehabltácós hatóság jogszabályokban meghatározott egyéb feladata a beteg jelenléte nélkül, az ratok alapján, amelyek komplex mn sítést, a rehabltálhatóság véleményezését nem génylk. Kzárva: 11061;

15 8866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Kegészít kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakért vzsgálatok helyszínen történ végzéséhez Rehabltácós célú szakért vzsgálat a rendel n kívül (pl. a beteg lakásán). Együtt: 11055; 11056; Kzárva: 11062; * A fels oktatásban részt vev hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló szakért eljárás végzése A fels oktatásban részt vev hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló vzsgálat és szakvélemény kadása, például dszlexa, dszgráfa, dszkalkula, mozgásszerv, hallás, látás fogyatékosság, autzmus, hperaktvtás stb. vzsgálatára, gyógypedagógus, lletve pszchológus bevonásával. Kzárva: 11055; 11056; 11061; 11062; Elszámolhatóság: évente legfeljebb egyszer 4. Az R2. 3. melléklet EEG polgráfás montorzálás (24 órás), komputeres megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: EEG polgráfás montorzálás (24 órás), komputeres Valamlyen EEG regsztrálás mellett egyéb élettan m ködések (EKG, EOG, légzés, EMG) egydej regsztrálása és annak elemzése. Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 1207C; 1207D; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; Az R2. 3. melléklet 1207C* Polszomnográfa (PSG), 1207D* Polszomnográfa (mn. 6 óra) specáls vérnyomásméréssel és 1207R* Polygrapha (cardorespratórkus) megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: 1207C * Polszomnográfa (PSG) Legalább 6 órás ckluson keresztül az agy elektromos tevékenység (EEG), elektrokardográfa (EKG), elektromyographa (EMG), elektrooculographa (EOG), a resprácós paraméterek (nasal arflow, mellkas, has légzés, légzés hang), a vér oxgén szaturácójának (pulzoxmetra) részletes és egydej rögzítése, erre alkalmas készülékkel. Az alvásfolyamat jellemz szerkezetének meghatározásához mnmálsan négy csatorna (egy EEG, két EOG, egy EMG) szükséges. Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207D; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087;

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám D * Polszomnográfa (mn. 6 óra) specáls vérnyomásméréssel A 1207C-nél leírt vzsgálatok kegészülnek folyamatos nem nvazív, beat to beat vérnyomásméréssel (specáls vérnyomásmontorral). Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207C; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; R * Polygrapha (cardo-respratórkus) 6 hónapon belül végzett polysomnographás vzsgálatot követ, legalább 6 órás ckluson keresztül a resprácós paraméterek (nasal arflow, mellkas és/vagy has légzés, légzés hang), a vér oxgén szaturácójának, a pulzus számának, a CPAP készülék maszknyomásának és opconálsan testpozícójának részletes és egydej rögzítése erre alkalmas készülékkel legalább 6-8 csatornás megjelenítéssel. Elszámolás lehet ség (maxmum): 6 hónapon belül nem smétl dhet Kzárva: 12061; 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207A; 1207B; 1207C; 1207D; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12482; 12601; 12602; 89410; Az R2. 3. melléklete a 1208C Elektromyographa palat et laryngs megjelölés részt követ en a következ részekkel egészül k: 1208E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén Szülés felkarbénulás (Erb-Duchenne és/vagy Klumpke-Dejerne) esetén, unpolars ngerlés kapcsán a n. musculocutaneus, a n. radals és a n. medanus, n. ulnars ngerpontjan keresztül alkalmazható áram parameterek (ntenstas, egyed mpulsus szélesség meghatározása, frequenta csomag-d, felfutás d, szünet-d, stb.) meghatározás, a rheobass eléréséhez, az deg által nnervalt zmcsoportok által létrehozott mozdulat ellen rzésével. 1208F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén Újszülöttkor perpheras arcdeg bénulás esetén az unpolars ngerléshez szükséges áram paraméterek meghatározása a n. facals ngerpontjaban. Az ngerlés kapcsán az ndfferens elektród ntrabuccalsan helyezkedk el, a dfferens elektród a kezelend degponton. A vzsgálat során kell meghatározn a szükséges áramparamétereket a temporals, a zygomatcus, a buccals és a mandbulars ágak ngerléséhez (ntenstas, egyed mpulsus szélesség meghatározása, frequenta csomag-d, felfutás d, szünet-d, stb.). 7. Az R2. 3. melléklet EKG végtag és mellkaselvezetéssel megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: EKG végtag és mellkaselvezetéssel A szív elektromos tevékenységének regsztrálása 12 elvezetéses módszerrel. Kzárva: 1207R; 12602; 12603; 12604; 12605; 12607; 12608;

17 8868 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8. Az R2. 3. melléklet EKG telemetrával és EKG Holter montorzálása megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: EKG telemetrával A szív elektromos tevékenységének vzsgálata, amkor a beteg otthonában készült EKG felvételt vagy jelet specáls felszerelésen keresztül észlel és értékel a vzsgáló orvos az orvos munkahelyen. Kzárva: 12601; 12602; 12603; 12605; 12607; 12608; 12609; EKG Holter montorzálása A szív elektromos tevékenységének legalább 24 órág történ folyamatos rögzítése specáls felvev vel, majd a felvétel vsszajátszásának lehet sége és értékelése. Indkácó: ngerképzés és vezetés zavarok, valamnt az ST-eltérések vzsgálata. Kzárva: 12601; 12602; 12603; 12604; 12607; 12608; 12609; 12610; Az R2. 3. melléklet EKG nyel cs elektróddal megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: EKG nyel cs elektróddal A nyel cs elektróda alkalmazása, EKG vzsgálatok során.(kegészít vzsgálat.) Elszámolás lehet ség (maxmum): megjelenésenként 2 Együtt: 12601; 12602; 12603; 12604; 12605; 12610; 12620; 12621; 12625; 12629; Kzárva: 12602; 12603; 12604; Az R2. 3. melléklet Részvétel csoportos szülészet felkészítésen, Házasság el tt tanácsadás, Csíp fcam sz rés és * Phenylketonura sz rés megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: Részvétel csoportos szülészet felkészítésen A terhességgel, a szüléssel és a születend gyermekkel kapcsolatos tudnvalókról szóló szülész-n gyógyász vagy gyermekorvos vagy véd n által tartott el adás és az ehhez tartozó kérdések megbeszélése a terhesekkel, lletve férjekkel. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Házasság el tt tanácsadás A házasság el tt álló pár kkérdezése és felvlágosítása. A tanácsadás feladata felmérn, hogy a pár a nem élettel, a családvállalással, a teherbeeséssel vagy a lehetséges fogamzásgátló módszerekkel mennyben van tsztában. Felderít, hogy szükség van-e valamlyen specáls kvzsgálásra, felkészítésre a terhesség el tt (genetka tanácsadás, prekoncepconáls gondozás). Amennyben gen, úgy gondoskodk a megfelel ellátásról. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Csíp fcam sz rés A kórel zmény adatanak felvétele, az újszülött (csecsem ) megtekntése, vzsgálata, a csíp k fzkáls vzsgálata. Elszámolás lehet ség: 0-1 éves korg Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301;

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám * Phenylketonura sz rés A kötelez egészségbztosítás keretében génybe vehet betegségek megel zését és kora felsmerését szolgáló egészségügy szolgáltatásokról és a sz r vzsgálatok gazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által el írt újszülöttkor sz r vzsgálat. Elszámolás lehet ség: 0-1 éves korg Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; Az R2. 3. melléklet Széklet vér kmutatása (sz r jelleg ) megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Széklet vér kmutatása (sz r jelleg ) Vér kmutatása székletben, sz r -teszt révén. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; Az R2. 3. melléklet * Mammográfás sz rés megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: * Mammográfás sz rés Az eml fzkáls és specáls képalkotó vzsgálatanak együttes végzése. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 31930; 31931; 31932; 31933; Az R2. 3. melléklet Genetka tanácsadás megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Genetka tanácsadás A beteg és/vagy valamelyk hozzátartozója jelenk meg egy adott betegség esetleges örökölhet ségének tsztázása céljából. A tanácsadás célja résznt a feltételezett betegség tsztázása, szükség esetén az érntett társszakma szakért jének bevonásával. Ezt követ a betegség örökl désmenetének tsztázása, a tanácsadáson megjelent személy és hozzátartozója vonatkozásában a genetka kockázat megállapítása. A tanácsadás feladata a betegség várható lefolyásának közlése, valamnt az esetleges magzat dagnosztka lehet ség smertetése és megszervezése. Elszámolás lehet ség: 1 éven belül nem smétl dhet Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Az R2. 3. melléklet EKG montorzálás megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: EKG montorzálás A beteg szív elektromos m ködésének folyamatos követése. Kzárva: 1207R; 12607; 12608;

19 8870 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 15. Az R2. 3. melléklet Cardo Tens vzsgálat megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Cardo Tens vzsgálat A vérnyomás és 2 csatornán az EKG montorozása 24 órán át, majd a felvétel számítógépes értékelése. Kzárva: 12605; 12607; 12608; 12609; Az R2. 3. melléklet Detoxkáló, abstneáló, abstnenta fenntartó kezelés megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Detoxkáló, abstneáló, abstnenta fenntartó kezelés Valamely pszchotróp szer megvonását követ klnka kép detektálása, a laboratórum adatok mérlegelése, a tünetcsökkent és absztnencát fenntartó terápák beállítása, montorozása. Az absztnenca fenntartásához szükséges motvácó kalakítása, er sítése, pszcháter vagy addktológus szakorvos által. Kzárva: 19214; 96212; 96216;

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R3. 1. melléklet I. Az aktív és kúraszer ellátások folyamatábrá rész 2. pontja helyébe a következ rendelkezés lép: 2. F csoport nélkül homogén betegségcsoportok HBCs 5.0 Kísér személy ellátása 9690 Ellátás szoptatás matt 9691 Ellátás 14 éves kor alatt gyermek gyógyulásának segítése matt 9692 Kemoterápás beavatkozás Fázshossz megfelel -e? Kemoterápa Boncolás 9970 Sürg sség osztály és 6 óra <= ellátás deje < 24 óra Sürg sség ellátás Kor < 29 nap v. koraszülött és kor < 84 nap 15. f csoport Újszülött, áthelyezve 5 napos kor el tt és HBCS=7110 v v v v. 715Z v v v v. 719Z v v. 734Z v. 735Z Helyben született f csoport F dagnózs: 15. f csoportbel 9980 Dagn. (1, 3, 4, 5): HIV fert zés 24. f csoport 1 18

21 8872 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1 Májátültetés 941D Tüd átültetés 941E Kombnált vese-, hasnyálmrgy-átültetés 941G Szívátültetés 941A Veseátültetés 941C Allogén csontvel transzplantácó 941H Autológ csontvel transzplantácó 941K Kterjesztett gerncm tét 9950 Kombnált ventro-dorsals gerncm tét 9951 Kterjesztett degsebészet m tétek 9952 Kombnált degsebészet m tétek 9953 Májátültetés el tt kvzsgálás 941T 5 napot meghaladó gép lélegeztetés Cranotóma, gerncm tétek esetén 9520 Arc, száj, nyak betegségek matt

22 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Nytott szívm tétek esetén Szívátültetés el tt kvzsgálás 941U Többszörös trauma 25. f csoport Prosztata brachyterápa permanens mplantácós módszerrel 9740 A-V fstula, Cmno képzése, megszüntetése 9580 Transzplantátumelégtelenség 9420 B r, b r alatt szövet, eml ksebb plasztka és egyéb m téte 9631 Kssebészet beavatkozások III Kssebészet beavatkozások II Kssebészet beavatkozások I Sterlzácó Férf 9610 N 9620 Bels fémrögzítés eltávolítása t z drót kvételével (kvéve: csíp, femur, gernc)

23 8874 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4 Bels fémrögzítés (t z drót) eltávolítása (kvéve: csíp, femur, gernc) 9576 Jelek és tünetek 23. f csoport Sugárterápa 9430 Daganatos megbetegedések Csak kemoter., sugárter., radojód, Gyomor ksebb radozotóp, n m téte stereotax. sugárter. 278D Jelek, tünetek egyéb sne morbo állapotokhoz társuló egyéb kórház ellátások 9700 Akut leukéma kemoterápája 17. f csoport Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 14E sz rt és besugárzott vérkészítmény adásával, kor >= A Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 14E sz rt v. besugárzott vérkészítmény adásával, kor >= H Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 7E sz rt v. besugárzott vérkészítmény adásával 944C Stereotaxás sugárterápa 1 v. több gócra 9710 Non-Hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája, kor < B Pajzsmrgydaganatok kezelése nyílt radojóddal rhtsh stmulálás után 980D

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet. az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet. az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2013.03.30-2013.03.30 Tartalom: 1. Az egészségügyi szak társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Nem baleset miatt végzett koponyán belüli különleges nem akkreditált * 01P 001A 2 50 12 4,77861 mőtétek 18 év felett

Nem baleset miatt végzett koponyán belüli különleges nem akkreditált * 01P 001A 2 50 12 4,77861 mőtétek 18 év felett 2/1 HBCS CSOPORT DÍJTÉTELEI Kiemelt HBCS-k Fıcsoport HBCs kód Alsó határnap Felsı határnap Aktív fekvıbeteg ellátás térítési díjai Normatív nap Súlyszám HBCs laikus megnevezése Térítési díj JAOK KTFMO

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertızı betegségek és a járványok megelızése

Részletesebben

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT E 4-01/07 M2 Változat: 1 Hatályba lépés: 2013-08-21 *HBCSk Főcsop ort HBCS Alsó határn ap Felső határn ap Normatív nap Súlyszám HBCs laikus megnevezése Térítési díj (FT) Kiegészítés

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 414 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 3. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelete a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 3. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelete a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl

Részletesebben

HBCS listaárak (a 11. szmú melléklet része) 1/30

HBCS listaárak (a 11. szmú melléklet része) 1/30 HBCS ak (a 11. szmú melléklet része) 1/30 HBCs megnevezése gyógyszertartalma (a tartalmazza) 10 000 25 000 összesen eft gyógszer ápolás ápolás Idegrendszeri megbetegedések * 01P 001A Nem baleset miatt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 29., szerda Tartalomjegyzék 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról 798

Részletesebben

HBCs - köznyelvi megnevezései

HBCs - köznyelvi megnevezései - köznyelvi megnevezései 2006. október Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megnevezése 01P 001A Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt Nem baleset miatt végzett koponyán belüli

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2004. március 8., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 15/2004. (III. 8.) ESZCSM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában, a 14. tekintetében

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

Kiegészítő biztosítás csomag Privát nyugdíjprogramhoz

Kiegészítő biztosítás csomag Privát nyugdíjprogramhoz Kiegészítő biztosítás csomag Privát nyugdíjprogramhoz Budapest, 2015. július 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Privát nyugdíjprogram mellé köthető kiegészítő biztosításokról. 4 Privát nyugdíjprogramhoz

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám 3527 Az emberi erőforrások minisztere 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyről szóló

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1097 1160. OLDAL 2011. február 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet. l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrő l szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Módosítások: 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet 2010.03.17-től törölve 5/2010. (III.

Részletesebben

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 1.2 Melléklet: A GDP és a fekvőbeteg-szakellátás kiadásainak alakulása nominális értéken (1994-2009)

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések TIR csoportos gyermek balesetbiztosítási feltételek A jelen szerződési feltételek ellenkező szerződéses kikötés hiányában a TIR Kölcsönös Biztosító Egyesület tagjai által kötött TIR csoportos gyermek balesetbiztosítási

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben