Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"

Átírás

1 8852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Az ember erőforrások mnsztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2 4. alcím, valamnt a melléklet tekntetében a kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéseről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéseről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbakban: R1.) 2/B. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az egészségügy szolgáltató az 1/A. számú melléklet szernt tételes elszámolású gyógyszerek ntézmény körének bővítésére rányuló kérelmét az egészségügy szakma kollégum lletékes tagozata és a GYEMSZI támogató nylatkozatával az egészségbztosításért felelős mnszternél kezdeményez. Az egészségbztosításért felelős mnszter döntése meghozatala érdekében az OEP-től tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában. 2. Az R1. a következő 16. -sal egészül k: 16. Az egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a január hav kfzetésektől kell alkalmazn. 3. (1) Az R1. 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szernt módosul. (2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szernt módosul. (3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szernt módosul. (4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szernt módosul. (5) Az R1. 9. számú melléklete az 5. melléklet szernt módosul. (6) Az R számú melléklete a 6. melléklet szernt módosul. (7) Az R számú melléklete a 7. melléklet szernt módosul. 4. Az R1. 2/B. (2) bekezdésében a természetben bztosítja szövegrész helyébe a természetben, vagy ha ez valamlyen okból átmenetleg nem lehetséges, pénzügy keret formájában bztosítja szöveg lép. 5. Hatályát veszt az R1. 1. számú melléklet a) 39. sora, b) 52. sorában a laparoszkópos szövegrész. 2. Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekről és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 6. (1) Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekről és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R2.) 2. melléklete a 8. melléklet szernt módosul. (2) Az R2. 3. melléklete a 9. melléklet szernt módosul.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 7. (1) A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R3.) 1. melléklete a 10. melléklet szernt módosul. (2) Az R3. 2. melléklete a 11. melléklet szernt módosul. (3) Az R3. 4. melléklete a 12. melléklet szernt módosul. 4. Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 8. (1) Az Egészségbztosítás Alapból a 959A-L, valamnt homogén betegségcsoportok szernt fnanszírozott daganatellenes terápákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R4.) 1. melléklete a 13. melléklet szernt módosul. (2) Az R4. 2. melléklete a 14. melléklet szernt módosul. (3) Az R4. 4. melléklete a 15. melléklet szernt módosul. 5. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a khrdetését követő napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., ember erőforrások mnsztere

3 8854 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b1. és 1/b2. pontja a megjelölés sort megel z en a következ sorral egészül k: adalmumab 2. Az R1. 1/A. számú melléklet 5. pontja az 1801 megjelölés sort követ en a következ sorral egészül k: 1901 Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház 3. Az R1. 1/A. számú melléklete a következ 7/a3. ponttal egészül k: 7/a3. TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Dexametazonnal vagy dexametazonnal és taldomddal kombnáltan, olyan myeloma multplexben szenved, korábban nem kezelt feln ttek ( 18 éves) ndukcós kezelésére javallott, akk nagy dózsú kemoterápa mellett haemopoetkus ssejt-transzplantácóra alkalmasak. OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: bortezomb KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendel ntézet, Budapest 0140 Semmelwes Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológa Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Egészségügy Központ, Budapest 01E8 Szent Margt Kórház-Rendel ntézet, Budapest 0242 Pécs Tudományegyetem Klnka Központ 0301 Bács-Kskun Megye Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megye Kórház, Gyula 0509 MISEK, Mskolc Semmelwes Kórház és Egyetem Oktatókórház 0643 Szeged Tudományegyetem Szent-György Albert Klnka Központ 0701 Fejér Megye Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megye Oktató Kórház, Gy r 0940 Debrecen Egyetem, Orvos- és Egészségtudomány Centrum 1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendel ntézet, Eger 1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 1401 Kapos Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kórházak és Egyetem Oktatókórház 1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Hetény Géza Kórház-Rendel ntézet, Szolnok 1701 Tolna Megye Balassa János Kórház, Szekszárd 1801 Markusovszky Egyetem Oktatókórház, Szombathely 1901 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 1

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R1. 2. számú melléklete az 1208C megjelölés sort követ en a következ sorokkal egészül k: 1208E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén 597 2

5 8856 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 3. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 3. számú melléklete a ** F csoport: 99, *99P, 9541 megjelölés sorát követ en a következ sorral egészül k: (** F csoport: 99 F csoport nélkül homogén betegségcsoportok ++ 99M 9570 Kegészít HBCs H1N1 nfluenza gyógyszeres kezelésére Alsó határnap Fels határnap Normatív nap Súlyszám) , Hatályát veszt az R1. 3. számú melléklet ** F csoport: 99, 99P, 9634 megjelölés sorát követ ++99M, 9570 megjelölés sor. 3

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 4. számú melléklet 19. pontja a 1901 megjelölés sort követ en a következ sorral egészül k: 2001 Zala Megye Kórház, Zalaegerszeg 2. Az R1. 4. számú melléklet 21. pontja a 0140 megjelölés sort megel z en a következ sorral egészül k: 0122 Hem Pál Gyermekkórház, Budapest 4

7 8858 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 5. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat FA098 - TE155 megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: (OENO Megnevezés Csak a II. fejezetben felsorolt anesztezológa eljárások alkalmazásával végezhet egynapos ellátásként FA098 Gyökérkezelés FA112 Ideglenes tömés készítése FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA102 Esztétkus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA103 Esztétkus tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA104 Polírozás, fnírozás, tömésenként TA107 Gyökértömés készítése TA109 Fogkorona felépítése gyár csappal TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstrpálása TA116 Gyökértömés eltávolítása TE105 Inlay, onlay készítése FA195 Tejfog elcsszolása és/vagy mpregnálása FA200 Dentcós panaszok ellátása TA187 Hely fluordálás segédeszköz nélkül TA188 Hely fluordálás segédeszközzel TA189 Helyfenntartó behelyezése TA190 Barázdazárás TA192 Traumásan sérült fog ellátása Csak fekv betegszakellátó szervezet egységben végezhet egynapos ellátásként Sürg sség ndkácó esetén csak fekv betegszakellátó szervezet egységben végezhet egynapos ellátásként Mnmum 20 óra ellátás d t követ en - beleértve a betegmegfgyelés d tartamát - számolható el egynapos ellátásként Sürg sség ndkácó esetén az egynapos ellátás krtéruma) 5

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8859 TA193 TA194 TA197 TA198 FA156 FA157 FA158 FA172 FA181 FA182 FA191 TA161 TA162 TA163 TA164 TA165 TA166 TA167 TA168 TA171 TA172 TA173 TA178 TA179 TA181 TB179 TE169 Ideglenes gyökértömés készítése Pulpotóma Tejfog tömés egy felszínen Tejfog tömés több felszínen Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatóma lenyomatvétel Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkcós lenyomatvétel Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel Fogsorpróba Csonk preparácó Vázpróba Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel Gyökércsapos fogm behelyezése Híd-horgony behelyezése Hídtest behelyezése Korona, híd eltávolítása Részleges lemezes fogpótlás behelyezése Teljes lemezes fogpótlás behelyezése Korona és/vagy híd vsszaragasztása Harapásemel behelyezése Egyszer el készítést gényl korona ( szóló ) behelyezése Vállas el készítést gényl korona ( szóló ) behelyezése Fogpótlás korrekcó Lemezes fogpótlás javítása Lemezes fogpótlás alábélelése rendel ben Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnka laboratórumban lenyomat alapján Instrumentáls okkluzós analízs és korrekcó Specáls fogpótlások behelyezése 6

9 8860 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám TE170 TE171 TA111 TA112 TA114 TA120 TA121 TB110 TB113 TB114 TB115 TB116 TB117 TB119 TB126 FA147 FA169 TA020 TA130 TA135 TA138 TA148 TA155 TA156 TB127 TB131 TB132 TB137 TB139 TB140 Oro-maxllo-facáls protetka rehabltácó Állkapocs dszfunkcó kezelése Fogk eltávolítása, supra- és subgngvalsan Fogk eltávolítása, supra- és subgngvalsan (súlyos általános alapbetegségnél) Tasak gyógyszeres kezelése Fogak sínezése Síneltávolítás Paradontáls státuszfelvétel Lebenyes tasakm tét Gngvectoma Tasak kezelése zárt kürettázzsal Csontpótló anyag behelyezése Irányított szövetregenerácó membrán alkalmazásával Komplkált szájnyálkahártya betegségek hely kezelése Fogak becsszolása Fogrepozícó Állkapocs luxato repozícója Lézerkezelés (soft) Fogeltávolítás Alveolus excochleato sebellátással Incso, crcumcso Fogreplantácó Vérzéscsllapítás Sutura eltávolítás M tét utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) Fogeltávolítás feltárással Retneált vagy mpaktált fog eltávolítása Nyálk eltávolítása nvazív módon Excso Megnyílt arcüreg 7

10 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8861 TB141 TB142 TB143 TB144 TB145 TB150 TB151 TB152 TB153 TB154 TB155 TB156 TE149 TE155 sebész zárása Perapcals excochleato, gyökércsúcs rezekcó Retrográd gyökértömés Cystectoma Cystostoma, cystamarsupalsato Oráls plasztka Vaporsato, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések Stomato-onkológa gondozás Foggyökér dssecto Lágyrész traumák ellátása Frenulectoma, frenulotoma Alveolus korrekcó Intermaxllárs fxato (IMF) felhelyezése Intraosseals mplantatum behelyezése Intraosseals mplantatum eltávolítása 8

11 8862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 6. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R számú mellékletében foglalt táblázat II. pont TA 169, TA és TA megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése II. Prevencó] Beavatkozásra fordítandó mnmáls d (perc) TA Egyén megel z tanácsadás 5 TA Csoportos megel z tanácsadás 10 TA Csoportos felvlágosítás, tanácsadás rendel n kívül Az R számú mellékletében foglalt táblázat II. pont TA 185, TA 186 és TB 187 megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése II. Prevencó] Beavatkozásra fordítandó mnmáls d (perc) TA Fogorvos sz r vzsgálat (18 éves korg, lletve 18 év felett 5 középfokú, nappal rendszer skola oktatásban résztvev knél) TA Fogorvos sz r vzsgálat, feln ttnek 10 TB Stomato-onkológa vzsgálat Az R számú mellékletében foglalt táblázat IX. pont TA 187 és TA 188 megjelölés sora helyébe a következ sorok lépnek: [Kód Pont Beavatkozás megnevezése IX. Gyermek-, skola és fjúság fogászat] Beavatkozásra fordítandó mnmáls d (perc) TA Hely fluordálás, segédeszköz nélkül 5 TA Hely fluordálás, segédeszközzel 10 9

12 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R számú melléklet I. B) részében foglalt táblázat 06M 290E megjelölés sora helyébe a következ sor lép: * 06M 290E Endoszkópával gazolt gastrontestnals vérzés, több mnt 2E transzfúzóval endoszkópos vérzéscsllapítással (kvéve njektálás) 10

13 8864 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a 1208C megjelölés sort követ en a következ sorokkal egészül k: (OENO kód Cs Egészségügy eljárás E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén O X 1208F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén O O X A2 Oenokód2) O O O O O 1208E O O O O 1208F

14 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R2. 3. melléklet Els segély megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Els segély Az els segély orvos által nyújtott, életment beavatkozás, balesetet szenvedett sérült vagy olyan személy részére, ak életét vagy test épségét közvetlenül veszélyeztet helyzetbe került. Kzárva: 11041; 11042; 11047; 11048; 11054; 11301; Az R2. 3. melléklet I. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképesség személyek esetén és II. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképesség személyek esetén megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: I. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképesség személyek esetén Legalább két orvos, egy foglalkozás rehabltácós és egy szocáls szakért által végzett szakért tevékenység a megváltozott munkaképesség személy össz-szervezet egészségkárosodásának, egészség állapotának, foglalkoztathatóságának, szocáls helyzetének és szükségletenek megállapítása céljából. Kzárva: 11056; II. fokú bzottság komplex szakvéleményének kalakítása és kadása a megváltozott munkaképesség személyek esetén Legalább két orvos, egy foglalkozás rehabltácós és egy szocáls szakért által végzett szakért tevékenység a megváltozott munkaképesség személy össz-szervezet egészségkárosodásának, egészség állapotának, foglalkoztathatóságának, szocáls helyzetének és szükségletenek megállapítása céljából, mely az els fokú eljárás döntése után benyújtott fellebbezés eljárás matt válk szükségessé. Kzárva: 11055; Az R2. 3. melléklet Szakhatóság és szakért feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel, Szakhatóság és szakért feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon rat alapján, Kegészít kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakért vzsgálatok helyszínen történ végzéséhez, A fels oktatásban részt vev hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló szakért eljárás végzése megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: Szakhatóság és szakért feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel A rehabltácós hatóság jogszabályokban meghatározott egyéb feladata a beteg jelenlétével, amelyek komplex mn sítést, a rehabltálhatóság véleményezését nem génylk. Kzárva: 11062; Szakhatóság és szakért feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kalakítása és kadása I. és II. fokon rat alapján A rehabltácós hatóság jogszabályokban meghatározott egyéb feladata a beteg jelenléte nélkül, az ratok alapján, amelyek komplex mn sítést, a rehabltálhatóság véleményezését nem génylk. Kzárva: 11061;

15 8866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Kegészít kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakért vzsgálatok helyszínen történ végzéséhez Rehabltácós célú szakért vzsgálat a rendel n kívül (pl. a beteg lakásán). Együtt: 11055; 11056; Kzárva: 11062; * A fels oktatásban részt vev hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló szakért eljárás végzése A fels oktatásban részt vev hallgatók fogyatékosságának megállapítására rányuló vzsgálat és szakvélemény kadása, például dszlexa, dszgráfa, dszkalkula, mozgásszerv, hallás, látás fogyatékosság, autzmus, hperaktvtás stb. vzsgálatára, gyógypedagógus, lletve pszchológus bevonásával. Kzárva: 11055; 11056; 11061; 11062; Elszámolhatóság: évente legfeljebb egyszer 4. Az R2. 3. melléklet EEG polgráfás montorzálás (24 órás), komputeres megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: EEG polgráfás montorzálás (24 órás), komputeres Valamlyen EEG regsztrálás mellett egyéb élettan m ködések (EKG, EOG, légzés, EMG) egydej regsztrálása és annak elemzése. Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 1207C; 1207D; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; Az R2. 3. melléklet 1207C* Polszomnográfa (PSG), 1207D* Polszomnográfa (mn. 6 óra) specáls vérnyomásméréssel és 1207R* Polygrapha (cardorespratórkus) megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: 1207C * Polszomnográfa (PSG) Legalább 6 órás ckluson keresztül az agy elektromos tevékenység (EEG), elektrokardográfa (EKG), elektromyographa (EMG), elektrooculographa (EOG), a resprácós paraméterek (nasal arflow, mellkas, has légzés, légzés hang), a vér oxgén szaturácójának (pulzoxmetra) részletes és egydej rögzítése, erre alkalmas készülékkel. Az alvásfolyamat jellemz szerkezetének meghatározásához mnmálsan négy csatorna (egy EEG, két EOG, egy EMG) szükséges. Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207D; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087;

16 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám D * Polszomnográfa (mn. 6 óra) specáls vérnyomásméréssel A 1207C-nél leírt vzsgálatok kegészülnek folyamatos nem nvazív, beat to beat vérnyomásméréssel (specáls vérnyomásmontorral). Összetett eljárás, kzárva a része: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 12482; 12601; 17102; 89410; Kzárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207C; 1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; R * Polygrapha (cardo-respratórkus) 6 hónapon belül végzett polysomnographás vzsgálatot követ, legalább 6 órás ckluson keresztül a resprácós paraméterek (nasal arflow, mellkas és/vagy has légzés, légzés hang), a vér oxgén szaturácójának, a pulzus számának, a CPAP készülék maszknyomásának és opconálsan testpozícójának részletes és egydej rögzítése erre alkalmas készülékkel legalább 6-8 csatornás megjelenítéssel. Elszámolás lehet ség (maxmum): 6 hónapon belül nem smétl dhet Kzárva: 12061; 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207A; 1207B; 1207C; 1207D; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12482; 12601; 12602; 89410; Az R2. 3. melléklete a 1208C Elektromyographa palat et laryngs megjelölés részt követ en a következ részekkel egészül k: 1208E Impulzus dagnosztka a plexus brachals ellátás területén Szülés felkarbénulás (Erb-Duchenne és/vagy Klumpke-Dejerne) esetén, unpolars ngerlés kapcsán a n. musculocutaneus, a n. radals és a n. medanus, n. ulnars ngerpontjan keresztül alkalmazható áram parameterek (ntenstas, egyed mpulsus szélesség meghatározása, frequenta csomag-d, felfutás d, szünet-d, stb.) meghatározás, a rheobass eléréséhez, az deg által nnervalt zmcsoportok által létrehozott mozdulat ellen rzésével. 1208F Impulzus dagnosztka a n. facals ellátás területén Újszülöttkor perpheras arcdeg bénulás esetén az unpolars ngerléshez szükséges áram paraméterek meghatározása a n. facals ngerpontjaban. Az ngerlés kapcsán az ndfferens elektród ntrabuccalsan helyezkedk el, a dfferens elektród a kezelend degponton. A vzsgálat során kell meghatározn a szükséges áramparamétereket a temporals, a zygomatcus, a buccals és a mandbulars ágak ngerléséhez (ntenstas, egyed mpulsus szélesség meghatározása, frequenta csomag-d, felfutás d, szünet-d, stb.). 7. Az R2. 3. melléklet EKG végtag és mellkaselvezetéssel megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: EKG végtag és mellkaselvezetéssel A szív elektromos tevékenységének regsztrálása 12 elvezetéses módszerrel. Kzárva: 1207R; 12602; 12603; 12604; 12605; 12607; 12608;

17 8868 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 8. Az R2. 3. melléklet EKG telemetrával és EKG Holter montorzálása megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: EKG telemetrával A szív elektromos tevékenységének vzsgálata, amkor a beteg otthonában készült EKG felvételt vagy jelet specáls felszerelésen keresztül észlel és értékel a vzsgáló orvos az orvos munkahelyen. Kzárva: 12601; 12602; 12603; 12605; 12607; 12608; 12609; EKG Holter montorzálása A szív elektromos tevékenységének legalább 24 órág történ folyamatos rögzítése specáls felvev vel, majd a felvétel vsszajátszásának lehet sége és értékelése. Indkácó: ngerképzés és vezetés zavarok, valamnt az ST-eltérések vzsgálata. Kzárva: 12601; 12602; 12603; 12604; 12607; 12608; 12609; 12610; Az R2. 3. melléklet EKG nyel cs elektróddal megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: EKG nyel cs elektróddal A nyel cs elektróda alkalmazása, EKG vzsgálatok során.(kegészít vzsgálat.) Elszámolás lehet ség (maxmum): megjelenésenként 2 Együtt: 12601; 12602; 12603; 12604; 12605; 12610; 12620; 12621; 12625; 12629; Kzárva: 12602; 12603; 12604; Az R2. 3. melléklet Részvétel csoportos szülészet felkészítésen, Házasság el tt tanácsadás, Csíp fcam sz rés és * Phenylketonura sz rés megjelölés része helyébe a következ rendelkezések lépnek: Részvétel csoportos szülészet felkészítésen A terhességgel, a szüléssel és a születend gyermekkel kapcsolatos tudnvalókról szóló szülész-n gyógyász vagy gyermekorvos vagy véd n által tartott el adás és az ehhez tartozó kérdések megbeszélése a terhesekkel, lletve férjekkel. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Házasság el tt tanácsadás A házasság el tt álló pár kkérdezése és felvlágosítása. A tanácsadás feladata felmérn, hogy a pár a nem élettel, a családvállalással, a teherbeeséssel vagy a lehetséges fogamzásgátló módszerekkel mennyben van tsztában. Felderít, hogy szükség van-e valamlyen specáls kvzsgálásra, felkészítésre a terhesség el tt (genetka tanácsadás, prekoncepconáls gondozás). Amennyben gen, úgy gondoskodk a megfelel ellátásról. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Csíp fcam sz rés A kórel zmény adatanak felvétele, az újszülött (csecsem ) megtekntése, vzsgálata, a csíp k fzkáls vzsgálata. Elszámolás lehet ség: 0-1 éves korg Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301;

18 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám * Phenylketonura sz rés A kötelez egészségbztosítás keretében génybe vehet betegségek megel zését és kora felsmerését szolgáló egészségügy szolgáltatásokról és a sz r vzsgálatok gazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által el írt újszülöttkor sz r vzsgálat. Elszámolás lehet ség: 0-1 éves korg Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; Az R2. 3. melléklet Széklet vér kmutatása (sz r jelleg ) megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Széklet vér kmutatása (sz r jelleg ) Vér kmutatása székletben, sz r -teszt révén. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; Az R2. 3. melléklet * Mammográfás sz rés megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: * Mammográfás sz rés Az eml fzkáls és specáls képalkotó vzsgálatanak együttes végzése. Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 31930; 31931; 31932; 31933; Az R2. 3. melléklet Genetka tanácsadás megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Genetka tanácsadás A beteg és/vagy valamelyk hozzátartozója jelenk meg egy adott betegség esetleges örökölhet ségének tsztázása céljából. A tanácsadás célja résznt a feltételezett betegség tsztázása, szükség esetén az érntett társszakma szakért jének bevonásával. Ezt követ a betegség örökl désmenetének tsztázása, a tanácsadáson megjelent személy és hozzátartozója vonatkozásában a genetka kockázat megállapítása. A tanácsadás feladata a betegség várható lefolyásának közlése, valamnt az esetleges magzat dagnosztka lehet ség smertetése és megszervezése. Elszámolás lehet ség: 1 éven belül nem smétl dhet Kzárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; Az R2. 3. melléklet EKG montorzálás megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: EKG montorzálás A beteg szív elektromos m ködésének folyamatos követése. Kzárva: 1207R; 12607; 12608;

19 8870 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 15. Az R2. 3. melléklet Cardo Tens vzsgálat megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Cardo Tens vzsgálat A vérnyomás és 2 csatornán az EKG montorozása 24 órán át, majd a felvétel számítógépes értékelése. Kzárva: 12605; 12607; 12608; 12609; Az R2. 3. melléklet Detoxkáló, abstneáló, abstnenta fenntartó kezelés megjelölés része helyébe a következ rendelkezés lép: Detoxkáló, abstneáló, abstnenta fenntartó kezelés Valamely pszchotróp szer megvonását követ klnka kép detektálása, a laboratórum adatok mérlegelése, a tünetcsökkent és absztnencát fenntartó terápák beállítása, montorozása. Az absztnenca fenntartásához szükséges motvácó kalakítása, er sítése, pszcháter vagy addktológus szakorvos által. Kzárva: 19214; 96212; 96216;

20 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez 1. Az R3. 1. melléklet I. Az aktív és kúraszer ellátások folyamatábrá rész 2. pontja helyébe a következ rendelkezés lép: 2. F csoport nélkül homogén betegségcsoportok HBCs 5.0 Kísér személy ellátása 9690 Ellátás szoptatás matt 9691 Ellátás 14 éves kor alatt gyermek gyógyulásának segítése matt 9692 Kemoterápás beavatkozás Fázshossz megfelel -e? Kemoterápa Boncolás 9970 Sürg sség osztály és 6 óra <= ellátás deje < 24 óra Sürg sség ellátás Kor < 29 nap v. koraszülött és kor < 84 nap 15. f csoport Újszülött, áthelyezve 5 napos kor el tt és HBCS=7110 v v v v. 715Z v v v v. 719Z v v. 734Z v. 735Z Helyben született f csoport F dagnózs: 15. f csoportbel 9980 Dagn. (1, 3, 4, 5): HIV fert zés 24. f csoport 1 18

21 8872 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 1 Májátültetés 941D Tüd átültetés 941E Kombnált vese-, hasnyálmrgy-átültetés 941G Szívátültetés 941A Veseátültetés 941C Allogén csontvel transzplantácó 941H Autológ csontvel transzplantácó 941K Kterjesztett gerncm tét 9950 Kombnált ventro-dorsals gerncm tét 9951 Kterjesztett degsebészet m tétek 9952 Kombnált degsebészet m tétek 9953 Májátültetés el tt kvzsgálás 941T 5 napot meghaladó gép lélegeztetés Cranotóma, gerncm tétek esetén 9520 Arc, száj, nyak betegségek matt

22 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám Nytott szívm tétek esetén Szívátültetés el tt kvzsgálás 941U Többszörös trauma 25. f csoport Prosztata brachyterápa permanens mplantácós módszerrel 9740 A-V fstula, Cmno képzése, megszüntetése 9580 Transzplantátumelégtelenség 9420 B r, b r alatt szövet, eml ksebb plasztka és egyéb m téte 9631 Kssebészet beavatkozások III Kssebészet beavatkozások II Kssebészet beavatkozások I Sterlzácó Férf 9610 N 9620 Bels fémrögzítés eltávolítása t z drót kvételével (kvéve: csíp, femur, gernc)

23 8874 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 61. szám 4 Bels fémrögzítés (t z drót) eltávolítása (kvéve: csíp, femur, gernc) 9576 Jelek és tünetek 23. f csoport Sugárterápa 9430 Daganatos megbetegedések Csak kemoter., sugárter., radojód, Gyomor ksebb radozotóp, n m téte stereotax. sugárter. 278D Jelek, tünetek egyéb sne morbo állapotokhoz társuló egyéb kórház ellátások 9700 Akut leukéma kemoterápája 17. f csoport Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 14E sz rt és besugárzott vérkészítmény adásával, kor >= A Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 14E sz rt v. besugárzott vérkészítmény adásával, kor >= H Hodgkn-kór, non-hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája legalább 7E sz rt v. besugárzott vérkészítmény adásával 944C Stereotaxás sugárterápa 1 v. több gócra 9710 Non-Hodgkn lymphoma, nem akut leukéma kemoterápája, kor < B Pajzsmrgydaganatok kezelése nyílt radojóddal rhtsh stmulálás után 980D

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. év 6. szám 529 V. A Kormány tagjanak rendelete Az ember erőforrások mnsztere 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról

Részletesebben

I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái 1. Összevonási szabályok

I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái 1. Összevonási szabályok I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrá 1. Összevonás szabályok ÖSSZEVONÁS több osztályos ápolás? REKORD n 2 BESOROLÁS Van ntenzív ápolás? n Az ntenzív oszt. 3, 4, 5-ös dagnózsa közül valamelyk

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei I. VIZSGÁLATOK, DOKUMENTÁCIÓ FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 04 05 06 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0E 0F S TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat 250 20 1 A S T E 01 02 03 04

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2014.05.01-től

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2014.05.01-től hó MINDEN FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ESETÉN 04 06 0E 0F 0G 0H 0R 0T 0V 0Y 0W 00 FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 05 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0K 0S TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet Egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról 1330 10/2013.

Részletesebben

Összesített lista a kezelésekrõl munkahelyenként

Összesített lista a kezelésekrõl munkahelyenként 01 - Magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás Esetszám: 1162 FA002 Fogorvosi vizsgálat, kontroll 149 0 0 FA010 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése FA014 Szakrendelésre utalás 17 0 0 FA018

Részletesebben

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12)

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12) 2010.02.01 Felsővezetői Tájékoztató 1/10. o Kapacitás adatok Orvos létszám Felnőtt kardiológia 29,00 29,00 0,0% 29,00 29,00 Felnőtt szívsebészet 16,32 15,88-2,7% 15,75 14,00 Összevont gyermek ellátás 19,21

Részletesebben

36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. Hatályos: 2014.05.01-2014.05.

36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. Hatályos: 2014.05.01-2014.05. 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 Tartalom: Hatályos: 2014.05.01-2014.05.02 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

FOGORVOSI DÍJTÉTELEK

FOGORVOSI DÍJTÉTELEK Debreceni Egyetem Klinikai Központ Fogorvostudományi Kar FOGORVOSI DÍJTÉTELEK Érvényes: 2016.01.01.-től Kód Vizsgálatok, dokumentáció Ft FA 002, Fogorvosi vizsgálat 2 500 TA 002 TA 004 Rendelőn kívül végzett

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2013.11.01-től

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2013.11.01-től MINDEN FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ESETÉN 04 06 0E 0F 0G 0H 0T 0V 0Y 00 I. VIZSGÁLATOK, DOKUMENTÁCIÓ FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 05 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0K 0S TA004 Rendelőn

Részletesebben

**** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek

**** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek **** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek **** 06 2731 Nyelıcsı szőkületek és elzáródások endoscopos mőtéte öntáguló fémstenttel "3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK K2220 Nyelıcsı obstructio ÉS

Részletesebben

Fogpótlástani Klinika

Fogpótlástani Klinika Fogpótlástani Klinika árak 2016.07.01-től Fogászat - Egyetem által nyújtott szolgáltatás Vizsgálat (status felvétel, kezelési terv elkészítés) Intraorális röntgen (egy felvétel) 1 000 Ft Extraorális röntgen

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet. az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet. az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2013.03.30-2013.03.30 Tartalom: 1. Az egészségügyi szak társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A GYAKORLATBAN Ludman István, Veres Tamás Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mátraháza, 2012. június 15. HBCs alapú finanszírozás Homogén Betegség Csoportok

Részletesebben

I. Vizsgálatok, dokumentáció

I. Vizsgálatok, dokumentáció A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt, a fogászati beavatkozásokat 2012. január 1-től érintő változások I.

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** 03 1031 Orrvérzés sürgısségi ellátása "A" BEAVATKOZÁSOK "B" BEAVATKOZÁSOK "C" 52100 Orrvérzés ellátása edzıszerrel 52102 Orrvérzés

Részletesebben

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.05.01-2013.05.02 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 1. HBCS teljesítménydíj...2 2. Krónikus ápolási nap díja...2 3. Járóbeteg teljesítménydíja...2 4. Normatív napon túli ápolás díja...2 5. Ittas személy detoxikálása...2

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai HBCS teljesítménydíj: az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték szorzatának 50 %-kal növelt értéke. 2007.05.23-tól: (146.000*1,5) 219

Részletesebben

**** Fıcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötıszöveti betegségek

**** Fıcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötıszöveti betegségek **** Fıcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötıszöveti betegségek **** 08 389D KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE!!! 08 389D Az áthúzás törlést, az aláhúzás új kódot jelent! 1. oldal **** Fıcsoport: 09 Emlı- és bırbetegségek

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás Iktatószám: Ü/2729-1/10 OLDAL: 1/10 Dátum: 2012.06.13. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás Hatályba lépés: 2010.08.25. Azonosító szám: 182-113-3/10 Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság

Részletesebben

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtpa kezeléssel I6300 I6310 I6320 I6330 I6340 I6350 I6360 I6500 I6510

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai HBCS teljesítménydíj: az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték szorzatának 50 %-kal növelt értéke. 2007.05.23-tól: (146.000*1,5) 219

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről!

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Árjegyzék A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Vizit ( kezelés nélkül ) 4000.- Oralkamerás diagnosztika 4500.- Digitális röntgen felvétel 2500.- Kezelési terv készítése

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.)

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

3.b) Alacsony születési súly esetén 4 vagy 5 típusú diagnózisként a következő kódok valamelyikét függetlenül a gestációs időtől - kötelező megadni:

3.b) Alacsony születési súly esetén 4 vagy 5 típusú diagnózisként a következő kódok valamelyikét függetlenül a gestációs időtől - kötelező megadni: HBCs 5.0 besorolás változása 2. számú melléklet A HBCs besorolási kézikönyv I. Általános ismertető részében: K044.2 Újszülöttek kódolása 1. Újszülött ellátás minden olyan kórházi ellátás, amikor a kórházi

Részletesebben

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet. a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet. a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról hatályos: 2012.01.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 28332

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2015. május Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tartalomjegyzék Aktív fekvőbeteg-szakellátás ----------------------------------------------------------

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK ( )

ÁRJEGYZÉK ( ) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** 04 1390 KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE!!! **** 04 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembolia kezelése rtpa kezeléssel I2601 BETEGSÉGEK Masszív

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. ( ) NEFMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi

Részletesebben

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett G6100 Guillain-Barré-syndroma G7000 Myasthenia gravis

Részletesebben

2/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztató 1

2/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztató 1 2/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztató 1 az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok

Részletesebben

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek Tartalom Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek

Részletesebben

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** 03 109C Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei H6600 Heveny gennyes középfülgyulladás 03 109C Figyelem! Csak a törölt

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2016. február

J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2016. február J E L E N T É S a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2016. február Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tartalomjegyzék Aktív fekvőbeteg-szakellátás ----------------------------------------------------------

Részletesebben

Tantárgyprogram. 1. Mintatantervi információk. 2. Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk

Tantárgyprogram. 1. Mintatantervi információk. 2. Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk Intézet: Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Félév: 2012/13/1 Tagozat: levelező 1. Mintatantervi információk Tantárgy megnevezés: Belgyógyászati geritáriai és seb.szakáptan.ter.gyak

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db Fogászati árlista Diagnosztika amamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) státusz, tervkészítés orálkamerával való felmérés góckutatás röntgenfelvétel:

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis) Tartalomjegyzék 7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint... 1 7191* Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint... 2 7362* Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint... 3 7436* Kemoterápia,

Részletesebben

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (hatályos: 2013.02.01-2013.02.01) Tartalom: 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM

32/2004. (IV. 26.) ESZCSM Változás az emelt, kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegségcsoportok, indikációs területek, kijelölt intézmények és felírásra jogosultak körében 2012. január 3-án megjelent rendelet

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója Onkológiai ellátások finanszírozása diagnosztikától a célzott terápiákig

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója Onkológiai ellátások finanszírozása diagnosztikától a célzott terápiákig Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója Onkológiai ellátások finanszírozása diagnosztikától a célzott terápiákig Bevezetés onkológiai ellátásokhoz való hozzáférés Hazánkban az Európai Unió

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 2., hétfő Tartalomjegyzék 4/2015. (II. 2.) MvM rendelet Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

2. MELLÉKLET Fő utca Beszámoló háziorvosi tevékenységről 2014. Praxisunk a tavalyi évben is oktató praxisként is működött, ismét 2 szakdolgozó jelöltet képezhettünk. Néhány hetet töltöttek nálunk, képzésükben

Részletesebben

A 11. félév kisállatklinikai gyakorlatainak követelményrendszere 2015

A 11. félév kisállatklinikai gyakorlatainak követelményrendszere 2015 A 11. félév kisállatklinikai gyakorlatainak követelményrendszere 2015 A11. félévi kisállatklinikai gyakorlat belgyógyászati témakörei Klinikai ambulánsbetegellátás - kórel zményfelvétele,kommunikáció az

Részletesebben

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek

**** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek **** 04 1390 KÓDÚ HBCS TÖRÖLVE!!! **** 04 1391 Haemodinamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembolia kezelése rtpa kezeléssel I2601 BETEGSÉGEK Masszív

Részletesebben

**** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

**** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek **** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek *** **** 08 3750 Csípő, femurműtétek (kivéve: velőűrszegezés) TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "E" ("A" VAGY ("B" DIAGN. ÉS ("C" BEAV.

Részletesebben

avagy DR. TÓTH ILDIKÓ FŐIGAZGATÓ CSESZKÓ GÉZA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMENEDZSER Msc05 / Msc12-A

avagy DR. TÓTH ILDIKÓ FŐIGAZGATÓ CSESZKÓ GÉZA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMENEDZSER Msc05 / Msc12-A LEHET EGY KÉRDÉSSEL TÖBB? avagy ELKÉSZÜLNI, VIGYÁZZ, RAJT!? DR. TÓTH ILDIKÓ FŐIGAZGATÓ CSESZKÓ GÉZA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMENEDZSER Msc05 / Msc12-A XVII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred,

Részletesebben

70/2011. (XII. 23.) NEFMI 9/1993. (IV. 2.) NM

70/2011. (XII. 23.) NEFMI 9/1993. (IV. 2.) NM 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról hatályos: 2012.01.01 Tartalom:

Részletesebben

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid Fogászati árlista Diagnosztika Anamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) Státusz, tervkészítés Orálkamerával való felmérés Góckutatás Röntgenfelvétel:

Részletesebben

Hatályos: 2010. május 03-tól 1 / 7

Hatályos: 2010. május 03-tól 1 / 7 A CIB Családfı Biztosítási Szerzıdés Általános és Különös Feltételei I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S F E L T É T E L E K A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Egészségpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Egészségpolitikai Szótár 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállították: Egészségügyért Felelős

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertızı betegségek és a járványok megelızése

Részletesebben

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola Dr. Ratkó István Matematka módszerek orvos alkalmazása 200..08. Magyar Tudomány Napja Gábor Dénes Főskola A valószínűségszámítás és matematka statsztka főskola oktatásakor a hallgatók néha megkérdezk egy-egy

Részletesebben

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 -

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 - 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 - Tartalom: 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

Az egészség nem várhat!

Az egészség nem várhat! Az egészség nem várhat! UNIQA Európai értékek Európa szívéből Az UNIQA Ausztria vezető betegségbiztosítója 8,2 millió osztrák negyedének van betegségbiztosítása Minden 2. biztosított így több mint 1 millió

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

,ú1gyüids Hivatala. 1iom li'.yszt.1i11 : Érkezett> 2008 DEC 0 1.

,ú1gyüids Hivatala. 1iom li'.yszt.1i11 : Érkezett> 2008 DEC 0 1. ,ú1gyüids Hivatala 1iom li'.yszt.1i11 : 1166 wlw ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Érkezett> 2008 DEC 0 1. Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katali n az Országgy űlés Elnöke részére Helybe n Tisztelt Elnök

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek a Vidékfejlesztési Program keretében grár-környezetgazdálkodási intézkedésben részvételre jogosult Kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Árjegyzék. Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK

Árjegyzék. Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK Árjegyzék Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK Vizit ( kezelés nélkül ) 5.000.- Orálkamerás diagnosztika 10.000.- Digitális

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

Gyermekkori mentális rendellenességek speciális kezeléssel. Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtpa kezeléssel

Gyermekkori mentális rendellenességek speciális kezeléssel. Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtpa kezeléssel OEP közlemény a 11. évi egyszerûsített eljárásban befogadott többletkapacitásokról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 06. évi CXXXII.

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrája

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház intézményi összevonást követő szakmai struktúrája Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. március 31. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 25/2011. (III. 31.) határozata

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése,

9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése, 9. évfolyam 70 óra 11221-12 Alapápolás 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat 70 óra Ápolástan-gondozástan gyakorlat (Bölcsőde) Az intézmény felépítése, munkarendje. Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

A Best Doctors Csoportos Egészségbiztosítás Különös Feltételei

A Best Doctors Csoportos Egészségbiztosítás Különös Feltételei P0611NY1538/06 A Best Doctors Csoportos Egészségbiztosítás Különös Feltételei 1) Bevezető rendelkezések A Best Doctors Csoportos Egészségbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 1. ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR BEKÖVETKEZETT BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Biztosítási esemény: A biztosított bárhol, bármikor bekövetkezett baleseti

Részletesebben

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA

A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása A BELLA PROGRAM SZEGEDI ADAPTÁCIÓJA Tanúsítás és akkreditáció Dr.

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012

BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2012 Intézetvezető: Dr. Balogh Melinda megyei tisztifőorvos Készítette: Dr. Lehoczki

Részletesebben