24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet. az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet. az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról"

Átírás

1 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: Tartalom: 1. Az egészségügyi szak társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása Tételes elszámolás alá esı egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke bıvült2013. május 1-jén lép hatályba 49. **** Felszínpótló csípıízületi protézis Tételes elszámolás alá esı hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre módosult április 1-jén lép hatályba o intézeti kód/megnevezés változás: o kompetencialista bıvült: Dr. Bugyi István Kórház, Szentes az alábbi indikációs körökben az alábbi gyógyszerkezeléseket elszámolhatja o tételes gyógyszer kód/megnevezés változott: 0607 panitumumab szövegrész helyébe a panitumumab alteplase szövegrész helyébe a alteplase A járóbeteg-szak tevékenységi kódjai módosult: április 1-jén lép hatályba. bıvült: 3613E 46 - Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat kompetencialista bıvült: 01E8 Szent Margit Kórház, Budapest jogosult az alábbi járó beavatkozások jelentésére: 1209F, 19218, 97550, HBCS csoportok (kód, megnevezés, határnapok, súlyszám) táblázat változott április 1-jén lép hatályba o 029F csoport megnevezése változott: o új HBCS csoport jött létre: o Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva ezentúl *-os HBCS lett május 1-jén lép hatályba. o 371A - Alsó végtag nagyízületi mőtétek, protézismőtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül és o 372A - Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mőtétek (protézisár térítése nélkül) ezentúl *-os HBCS, csak meghatározott intézeti körben végezhetı Meghatározott intézeti körben végezhetı okat tartalmazó homogén betegségcsoportok április 1-jén lép hatályba o bıvült: 01E8 - Szent Margit Kórház, Budapest

2 0270 Infantilis spinalis laesio 0282 Progresszív cerebralis laesio 715Z Újszülött, születési súly g, jelentıs mőtét nélkül, súlyos problémával 719Z Újszülött, születési súly g, jelentıs mőtét nélkül súlyos problémával 734Z Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentıs mőtét nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó gépi lélegeztetéssel 491C Teljes emlıeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 492E Szubtotális emlıeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 492F Szubtotális emlıeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, ırszem nyirokcsomó eltávolításával 4930 Emlımőtétek nem malignus daganatok miatt minden kemoterápiás csoport o megnevezés változott: 029F a HBCS megnevezés változásnak megfelelıen o bıvült, az új HBCS-nek megfelelıen: o bıvült, a 2110 HBCS változásnak megfelelıen: o törölt kompetencia kemoterápiás csoportok: 0106 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest o elirás javitása: 125/f. pontjában a 0101-Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest helyett 0101-Szent Imre Kórház, Budapest május 1-jén lép hatályba o bıvül a lista: a 371A és 372A HBCS változásnak megfelelıen Egynapos beavatkozások (kivéve 1 éves kor alatt) április 1-jén lép hatályba o bıvül ( HBCS-nek megfelelı beavatkozásokkal) A 01A6 - Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest megnevezésben a Honvédkórház szövegrész helyébe az Egészségügyi Központ szöveg lép a rendelet minden pontján április 1-jén lép hatályba 2. A finanszírozási eljárásrendekrıl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása március 30-án lép hatályba Módosult: A felnıttkori luminális Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje A colitis ulcerosa diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje A plakkos psoriasis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje Az rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

3 A gyermekkori Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szaki tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrıl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása Az egészségügyi eljárások elszámolhatósági feltételeinek szabályai április 1-jén lép hatályba Gyógytornász, gyógymasszır és fizioterápiás szakdolgozó által végezhetı egészségügyi eljárások lista módosult Rehabilitációs képzés helyett Rehabilitációs oktatás az új megnevezés Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó i és elszámolási kompetenciája április 1-jén lép hatályba 3613E * Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat OENO-t az 51-es szakmakód alatt lehet végezni (új OENO kód) Rehabilitációs oktatás beavatkozást az 05, 19 és 22 szakmakód számolhatja el (csak a megnevezés változott) Az egészségügyi eljárások részletes i és elszámolási szabályai április 1-jén lép hatályba o az új OENO részletes leirása: Meghatározott OENO kódok mellett elszámolható egészségügyi eljárások (99985Kiegészítı pont betegfelügyeletért 30 percen túl) április 1-jén lép hatályba bıvül az új OENO kóddal 4. A gyógyító-megelızı jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása Az aktív fekvıbeteg- diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási táblázatai április 1-jén lép hatályba o megnevezés változott: 029F Intracranialis PTA helyett 029F Intracranialis erek szőkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése 029F csoport beavatkozásainak megnevezése o új HBCS csoport besorolási feltételei meghatározásra kerültek o 371A HBCS csoport besorolása változott (bıvült) május 1-jén lép hatályba o 372A HBCS csoport besorolása változott (bıvült) Az aktív fekvıbeteg- beavatkozásainak listája május 1-jén lép hatályba az új tételes eszköznek megfelelı eszköz és beavatkozáskóddal: Felszínpótló csípıízületi protézis * 5815H Felszínpótló csípıízületi protézis beültetése * Egyes különleges kórházi ok és kódolásának és besorolásának szabályai

4 2013. április 1-jén lép hatályba o bıvült, az új HBCS-nek megfelelıen: A rehabilitációs i program szerinti nappali keretében végezhetı rehabilitációs tevékenységek besorolási szabályai április 1-jén lép hatályba megnevezés változott: 5377F Pacemaker funkció mőszeres értékelése helyett 5377F Pacemaker funkció mőszeres vizsgálata vagy a beültethetı szívmonitor (ILR) adatainak értékelése Rehabilitációs képzés helyett Rehabilitációs oktatás 5. Egyéb, az egészségügyet érintı miniszteri rendeletek módosítása 7. A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 26. melléklet lép április 1-jén lép hatályba. 8. Nem lép hatályba a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 6. a) pontja és 1. melléklete március 30-án lép hatályba 9. (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R5.) március 30-án lép hatályba mőködési engedély bejelentés, ellenırzés

5 A kötelezı egészségbiztosítás airól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3 4., valamint a melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás airól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5 6., valamint a melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás airól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 7 8. és a 26. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 51. b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 9. tekintetében az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el:

6 1. Az egészségügyi szak társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 1. (1) Az egészségügyi szak társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. (3) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (4) Az R1. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. (5) Az R1. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. (6) Az R1. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (7) Az R1. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. (8) Az R1. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul. 2. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 01A6 megjelöléső sorában, 1/A. számú melléklet 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 7/a1., 7/a2., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 12. pontjában, 2. számú melléklet 1, 2/a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/a, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 37, 39, 42, 44, 45 pontjában, 4. számú melléklet 1., 2., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 14/a., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 25/a., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 31/a., 31/b., 32., 33., 35., 35/a., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 47/a., 47/b., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 65/c., 65/d., 66., 66/a., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/m., 67., 68., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/a., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94., 94/a., 94/b., 95., 96., 97., 99., 102., 103., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/e., 111., 112., 114., 118/b., 119., 120., 120/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a Honvédkórház szövegrész helyébe az Egészségügyi Központ szöveg lép.

7 2. A finanszírozási eljárásrendekrıl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása 3. (1) A finanszírozási eljárásrendekrıl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. melléklete a 9. melléklet szerint módosul. (2) Az R2. 9. melléklete a 10. melléklet szerint módosul. (3) Az R melléklete a 11. melléklet szerint módosul. (4) Az R melléklete a 12. melléklet szerint módosul. (5) Az R melléklete a 13. melléklet szerint módosul. (6) Az R melléklete a 14. melléklet szerint módosul. (7) Az R melléklete a 15. melléklet szerint módosul. (8) Az R melléklete a 16. melléklet szerint módosul. 4. Hatályát veszti az R2. 8. melléklet pontjában foglalt táblázat 5. és 7. sora.

8 3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szaki tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrıl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 5. (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szaki tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrıl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 17. melléklet szerint módosul. (2) Az R3. 2. melléklete a 18. melléklet szerint módosul. (3) Az R3. 3. melléklete a 19. melléklet szerint módosul. (4) Az R3. 5. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

9 4. A gyógyító-megelızı jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 6. (1) A gyógyító-megelızı jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. melléklete a 21. melléklet szerint módosul. (2) Az R4. 2. melléklete a 22. melléklet szerint módosul. (3) Az R4. 4. melléklete a 23. melléklet szerint módosul. (4) Az R melléklete a 24. melléklet szerint módosul. (5) Az R melléklete a 25. melléklet szerint módosul.

10 5. Egyéb, az egészségügyet érintı miniszteri rendeletek módosítása 7. A magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 8. Nem lép hatályba a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 6. a) pontja és 1. melléklete. 9. (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R5.) 13/A. a) (1) bekezdésében a foglalt feltételeknek történı megfelelést a mőködési engedélyt kiadó hatóság március 31-éig ellenırzi azzal, hogy a szolgáltatóknak nem kell az új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésrıl bejelentést tenniük szövegrész helyébe a foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésrıl a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük szöveg, b) (2) bekezdésében a (3) (5) szövegrész helyébe a (3) (4) szöveg lép. (2) Hatályát veszti az R (2) és (5) bekezdése.

11 6. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel március 30-án lép hatályba, és ez a rendelet május 2-án hatályát veszti. (2) Az 1. (2) (4), (6) és (8) bekezdése, a 2 5., a 6. (1) és (4) (5) bekezdése, a 7., a 2 4., a 6., a és a melléklet április 1-jén lép hatályba. (3) Az 1. (1), (5) és (7) bekezdése, a 6. (2) és (3) bekezdése, az 1., az 5., a 7. és a melléklet május 1-jén lép hatályba.

12 1. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1. számú melléklete a 48.*** pontot követıen a következı 49. ponttal egészül ki: 49.**** Felszínpótló csípıízületi protézis 2. Az R1. 1. számú melléklete a *** Elszámolásra jogosult intézetek megjelöléső táblázatot követıen a következı táblázattal egészül ki: **** Elszámolásra jogosult intézetek 0140 Semmelweis Egyetem Budapest 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

13 2. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 1/A.számú melléklet 5. pontjában a 0502 megjelöléső sor helyébe a következı sor lép: 0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. 2. Az R1. 1/A.számú melléklet 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f. pontja a 0502 megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 0601 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes 3. Az R1. 1/A.számú melléklet 8/e3.2. pontjában a 0607panitumumab szövegrész helyébe a panitumumab szöveg lép. 4. Az R1. 1/A.számú melléklet 9/c. pontjában a alteplase szövegrész helyébe a alteplase szöveg lép.

14 3. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 2. számú melléklete a 3613D megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 3613E 46 Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat Az R1. 2. számú melléklet 1/a pontja a 0106 megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 01E8 Szent Margit Kórház, Budapest 3. Az R1. 2. számú melléklet 44 pontja a 01A6 megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 01E8 Szent Margit Kórház, Budapest 4. Az R1. 2. számú melléklete a következı 46 ponttal egészül ki: Szent Imre Kórház, Budapest 0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet, Budapest 0118 Uzsoki Utcai Kórház, Budapest 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula 0402 Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet, Békéscsaba 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır 0802 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

15 1011 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet, Szolnok 1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

16 4. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 3. számú melléklet ** Fıcsoport: 01, * 01P, 029F megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: * 01P 029F Intracranialis erek szőkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése , Az R1. 3. számú melléklete a ** Fıcsoport: 03, 03P 100B megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: * 03P , Az R1. 3. számú melléklet ** Fıcsoport: 05, 05P, 2110 megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: * 05P 2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva ,41642

17 5. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 3. számú melléklet ** Fıcsoport: 08, 08P, 371A megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: *^ 08P 371A Alsó végtag nagyízületi mőtétek, protézismőtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül , Az R1. 3. számú melléklet ** Fıcsoport: 08, 08P, 372A megjelöléső sora helyébe a következı sor lép: *^ 08P 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mőtétek (protézisár térítése nélkül) ,23814

18 6. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 4. számú melléklet 9., 10/b., 100/a., 100/b., 101/c. pontja a 0106 megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 01E8 Szent Margit Kórház, Budapest 2. Az R1. 4. számú melléklet 14/b. pontjában a PTA szövegrész helyébe az erek szőkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése szöveg lép. 3. Az R1. 4. számú melléklet 03 Fıcsoport megjelöléső része a következı 21/a. ponttal egészül ki: 21/a. * Heim Pál Gyermekkórház, Budapest 0123 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 0940 Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum 4. Az R1. 4. számú melléklete a következı 62/a. ponttal egészül ki: 62/a. *05P 2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva 0112 Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelıintézet, Budapest 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest 01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula 0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

19 1501 Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet, Szolnok 1801 Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt Állami Szívkórház, Balatonfüred 2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg 2237 Budai Irgalmasrendi Kórház 5. Az R1. 4. számú melléklet 93/d., 93/e., 93/f., 93/g. pontja a 01A6 megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 01E8 Szent Margit Kórház, Budapest 6. Az R1. 4. számú melléklet 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontja a 01A6 megjelöléső sort követıen a következı sorral egészül ki: 01E8 Szent Margit Kórház, Budapest 7. Az R1. 4. számú melléklet 125/a., 125/b., 125/c.,125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pont 0106 megjelöléső sora hatályát veszti. 8. Az R1. 4. számú melléklet 125/f. pontjában a 0101 megjelöléső sor helyébe a következı sor lép: 0101 Szent Imre Kórház, Budapest

20 7. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez Az R1. 4. számú melléklete a következı 67/a. és 67/b. ponttal egészül ki: 67/a. *^08P 371A Alsó végtag nagyízületi mőtétek, protézismőtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípıízületi protézis beültetése eljárásnál 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 67/b. *^08P 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mőtétek (protézisár térítése nélkül) Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípıízületi protézis beültetése eljárásnál 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

21 8. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez 1. Az R1. 9. számú melléklet I. Az egynapos keretében végezhetı eljárások pontjában foglalt táblázat a következı sorokkal egészül ki: (OENO Megnevezés Csak aii. fejezetben felsorolt aneszteziológiai eljárások alkalmazásával végezhetı egynapos ként FA098 Gyökérkezelés FA112 Ideiglenes tömés készítése FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen TA104 Polírozás, finírozás, tömésenként TA107 Gyökértömés készítése TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél estirpálása TA116 Gyökértömés eltávolítása TE105 Inlay, onlay készítése FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása FA200 Denticiós panaszok a TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel TA189 Helyfenntartó behelyezése TA190 Barázdazárás TA192 Traumásan sérült fog a TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése TA194 Pulpotómia TA197 Tejfog tömés egy felszínen TA198 Tejfog tömés több felszínen FA156 Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel FA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós Csak fekvıbetegszakellátó szervezeti egységben végezhetı egynapos ként Sürgısségi indikáció esetén csak fekvıbetegszakellátó szervezeti egységben végezhetı egynapos ként Minimum 20 óra i idıt követıen beleértve a betegmegfigyelés idıtartamát számolható el egynapos ként Sürgısségi indikáció esetén az egynapos kritériuma)

22 lenyomatvétel FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel FA172 Fogsorpróba FA181 Csonk preparáció FA182 Vázpróba FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel TA161 Gyökércsapos fogmő behelyezése TA162 Híd-horgony behelyezése TA163 Hídtest behelyezése TA164 Korona, híd eltávolítása TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása TA168 Harapásemelı behelyezése TA171 Egyszerő elıkészítést igénylı korona ( szóló ) behelyezése TA172 Vállas elıkészítést igénylı korona ( szóló ) behelyezése TA173 Fogpótlás korrekció TA178 Lemezes fogpótlás javítása TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelıben TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján TB179 Instrumentális okkluziós analízis és korrekció TE169 Speciális fogpótlások behelyezése TE170 Oro-maillo-faciálisprotetikai rehabilitáció TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése TA111 Fogkı eltávolítása, supra- és subgingivalisan TA112 Fogkı eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél) TA114 Tasak gyógyszeres kezelése TA120 Fogak sínezése TA121 Síneltávolítás TB110 Paradontális státuszfelvétel TB113 Lebenyes tasakmőtét TB114 Gingivectomia

23 TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal TB116 Csontpótló anyag behelyezése TB117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával TB119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése TB126 Fogak becsiszolása FA147 Fogrepozíció FA169 Állkapocs luatiorepozíciója TA020 Lézerkezelés (soft) TA130 Fogeltávolítás TA135 Alveolusecochleatio sebsal TA138 Incisio, circumcisio TA148 Fogreplantáció TA155 Vérzéscsillapítás TA156 Sutura eltávolítás TB127 Mőtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) TB131 Fogeltávolítás feltárással TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása TB137 Nyálkı eltávolítása invazív módon TB139 Ecisio TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása TB141 Periapicalisecochleatio, gyökércsúcs rezekció TB142 Retrográd gyökértömés TB143 Cystectomia TB144 Cystostomia, cystamarsupialisatio TB145 Orális plasztika TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések TB151 Stomato-onkológiai gondozás TB152 Foggyökér dissectio TB153 Lágyrész traumák a TB154 Frenulectomia, frenulotomia TB155 Alveolus korrekció TB156 Intermailláris fiatio (IMF) felhelyezése TE149 Intraossealis implantatum behelyezése TE155 Intraossealis implantatum

24 eltávolítása 2. Az R1. 9. számú mellékletének III. Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok pontjában foglalt táblázat a következı sorokkal egészül ki: (OENO kód OENO megnevezés HBCs kód HBCs megnevezés) FA098 Gyökérkezelés *03P FA112 Ideiglenes tömés készítése *03P FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése *03P TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen *03P TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen *03P TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen *03P TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen *03P TA104 Polírozás, finírozás, tömésenként *03P TA107 Gyökértömés készítése *03P TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal *03P TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél estirpálása *03P TA116 Gyökértömés eltávolítása *03P TE105 Inlay, onlay készítése *03P FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása *03P FA200 Denticiós panaszok a *03P TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül *03P TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel *03P TA189 Helyfenntartó behelyezése *03P TA190 Barázdazárás *03P TA192 Traumásan sérült fog a *03P TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése *03P TA194 Pulpotómia *03P

25 TA197 Tejfog tömés egy felszínen *03P TA198 Tejfog tömés több felszínen *03P FA156 Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel *03P FA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel *03P FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel *03P FA172 Fogsorpróba *03P FA181 Csonk preparáció *03P FA182 Vázpróba *03P FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel *03P TA161 Gyökércsapos fogmő behelyezése *03P TA162 Híd-horgony behelyezése *03P TA163 Hídtest behelyezése *03P TA164 Korona, híd eltávolítása *03P TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése *03P TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése *03P TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása *03P TA168 Harapásemelı behelyezése *03P TA171 Egyszerő elıkészítést igénylı korona ( szóló ) behelyezése *03P TA172 Vállas elıkészítést igénylı korona ( szóló ) behelyezése *03P TA173 Fogpótlás korrekció *03P TA178 Lemezes fogpótlás javítása *03P TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelıben *03P TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján *03P TB179 Instrumentális okkluziós analízis és korrekció *03P TE169 Speciális fogpótlások behelyezése *03P TE170 Oro-maillo-faciálisprotetikai rehabilitáció *03P

26 TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése *03P TA111 Fogkı eltávolítása, supra- és subgingivalisan *03P TA112 Fogkı eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél) *03P TA114 Tasak gyógyszeres kezelése *03P TA120 Fogak sínezése *03P TA121 Síneltávolítás *03P TB110 Paradontális státuszfelvétel *03P TB113 Lebenyes tasakmőtét *03P TB114 Gingivectomia *03P TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal *03P TB116 Csontpótló anyag behelyezése *03P TB117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával *03P TB119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése *03P TB126 Fogak becsiszolása *03P FA147 Fogrepozíció *03P FA169 Állkapocs luatiorepozíciója *03P TA020 Lézerkezelés (soft) *03P TA130 Fogeltávolítás *03P TA135 Alveolusecochleatio sebsal *03P TA138 Incisio, circumcisio *03P TA148 Fogreplantáció *03P TA155 Vérzéscsillapítás *03P TA156 Sutura eltávolítás *03P TB127 Mőtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés) *03P TB131 Fogeltávolítás feltárással *03P TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása *03P

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei I. VIZSGÁLATOK, DOKUMENTÁCIÓ FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 04 05 06 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0E 0F S TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat 250 20 1 A S T E 01 02 03 04

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2014.05.01-től

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2014.05.01-től hó MINDEN FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ESETÉN 04 06 0E 0F 0G 0H 0R 0T 0V 0Y 0W 00 FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 05 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0K 0S TA004 Rendelőn kívül végzett vizsgálat

Részletesebben

Összesített lista a kezelésekrõl munkahelyenként

Összesített lista a kezelésekrõl munkahelyenként 01 - Magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás Esetszám: 1162 FA002 Fogorvosi vizsgálat, kontroll 149 0 0 FA010 Rtg. kontrasztanyag befecskendezése FA014 Szakrendelésre utalás 17 0 0 FA018

Részletesebben

Adalimumab. Finanszírozott indikációk:

Adalimumab. Finanszírozott indikációk: Adalimumab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

Etanercept. Finanszírozott indikációk:

Etanercept. Finanszírozott indikációk: Etanercept Finanszírozott indikációk: 1. Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroileitis, és legalább 3 hónapja

Részletesebben

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2013.11.01-től

Fogászati szolgáltatások elszámolásának feltételei Érvényes: 2013.11.01-től MINDEN FOGÁSZATI BEAVATKOZÁS ESETÉN 04 06 0E 0F 0G 0H 0T 0V 0Y 00 I. VIZSGÁLATOK, DOKUMENTÁCIÓ FA002+ Fogorvosi vizsgálat 0 10 1 A S T E 01 02 03 05 7G 7T 7I 7K 7R 7U 7S 7B 08 09 0A 0D 0K 0S TA004 Rendelőn

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Infliximab. Finanszírozott indikációk:

Infliximab. Finanszírozott indikációk: Infliximab Finanszírozott indikációk: 1. Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI > 300) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott

Részletesebben

FOGORVOSI DÍJTÉTELEK

FOGORVOSI DÍJTÉTELEK Debreceni Egyetem Klinikai Központ Fogorvostudományi Kar FOGORVOSI DÍJTÉTELEK Érvényes: 2016.01.01.-től Kód Vizsgálatok, dokumentáció Ft FA 002, Fogorvosi vizsgálat 2 500 TA 002 TA 004 Rendelőn kívül végzett

Részletesebben

Fogpótlástani Klinika

Fogpótlástani Klinika Fogpótlástani Klinika árak 2016.07.01-től Fogászat - Egyetem által nyújtott szolgáltatás Vizsgálat (status felvétel, kezelési terv elkészítés) Intraorális röntgen (egy felvétel) 1 000 Ft Extraorális röntgen

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körének bővítéséről Az egészségügyért felelős miniszter 2011. december 23-i rendeletében módosította az egészségügyi

Részletesebben

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet. a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet. a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról hatályos: 2012.01.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6)

Részletesebben

I. Vizsgálatok, dokumentáció

I. Vizsgálatok, dokumentáció A fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 1. számú mellékletében foglalt, a fogászati beavatkozásokat 2012. január 1-től érintő változások I.

Részletesebben

70/2011. (XII. 23.) NEFMI 9/1993. (IV. 2.) NM

70/2011. (XII. 23.) NEFMI 9/1993. (IV. 2.) NM 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról hatályos: 2012.01.01 Tartalom:

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai HBCS teljesítménydíj: az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték szorzatának 50 %-kal növelt értéke. 2007.05.23-tól: (146.000*1,5) 219

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai HBCS teljesítménydíj: az aktuális HBCs és az aktuális országos súlyszám forintérték szorzatának 50 %-kal növelt értéke. 2007.05.23-tól: (146.000*1,5) 219

Részletesebben

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai

Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 1. HBCS teljesítménydíj...2 2. Krónikus ápolási nap díja...2 3. Járóbeteg teljesítménydíja...2 4. Normatív napon túli ápolás díja...2 5. Ittas személy detoxikálása...2

Részletesebben

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról

71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

**** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek

**** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek **** Fıcsoport: 06 Emésztırendszeri betegségek **** 06 2731 Nyelıcsı szőkületek és elzáródások endoscopos mőtéte öntáguló fémstenttel "3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK K2220 Nyelıcsı obstructio ÉS

Részletesebben

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (hatályos: 2013.02.01-2013.02.01) Tartalom: 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

Részletesebben

Hatályosság: 2011.01.01 -

Hatályosság: 2011.01.01 - 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. Hatályos: 2014.05.01-2014.05.

36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1. Hatályos: 2014.05.01-2014.05. 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 Tartalom: Hatályos: 2014.05.01-2014.05.02 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet

25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet 25/2012. (IV. 21.) NEFMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 28332

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.)

ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

1/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztató 1

1/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztató 1 1/2010. (VI. 24.) NEFMI tájékoztató 1 az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás

Részletesebben

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 -

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 - 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2016.01.01 - Tartalom: 1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK ( )

ÁRJEGYZÉK ( ) ÁRJEGYZÉK (2014.03.01.) Kezelési díj Szájvizsgálat, állapotfelmérés, kezelési terv 3.000.- Szaktanácsadás, gyógyszerfelírás 3.000-5.000.- Röntgen 2 000,- OP (panorámaröntgen) GÓCSA - DÍJ (le nem mondott

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db

röntgenfelvétel: helyi arcüreg felvétel Röntgen CD-re írása/db Fogászati árlista Diagnosztika amamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) státusz, tervkészítés orálkamerával való felmérés góckutatás röntgenfelvétel:

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02

Hatályosság: 2010.06.01-2010.07.02 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertızı betegségek és a járványok megelızése

Részletesebben

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** 03 1031 Orrvérzés sürgısségi ellátása "A" BEAVATKOZÁSOK "B" BEAVATKOZÁSOK "C" 52100 Orrvérzés ellátása edzıszerrel 52102 Orrvérzés

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertızés terjedésének megelızése érdekében szükséges intézkedésekrıl és a szőrıvizsgálatok elvégzésének rendjérıl

Részletesebben

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid

Röntgenfelvétel: helyi. Ideiglenes tömések - citodur i.t. Ideiglenes tömések guttapercha. Ideiglenes tömések cement. Pulpa sapka kálcium hidroxid Fogászati árlista Diagnosztika Anamnézis, első megbeszélés (amennyiben nálunk folytatja a kezelést levonásra kerül a végső árból az ) Státusz, tervkészítés Orálkamerával való felmérés Góckutatás Röntgenfelvétel:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 2., hétfő Tartalomjegyzék 4/2015. (II. 2.) MvM rendelet Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására

Részletesebben

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 414 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 3. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelete a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról

Részletesebben

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről!

Árjegyzék. A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Árjegyzék A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! Vizit ( kezelés nélkül ) 4000.- Oralkamerás diagnosztika 4500.- Digitális röntgen felvétel 2500.- Kezelési terv készítése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet Egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról 1330 10/2013.

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.04.29 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A GYAKORLATBAN Ludman István, Veres Tamás Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mátraháza, 2012. június 15. HBCs alapú finanszírozás Homogén Betegség Csoportok

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. ( ) NEFMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi

Részletesebben

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja

Részletesebben

9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet

9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet 9/2012. (VII. 13.) EMMI rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.07.15-2012.07.16 A kötelezı

Részletesebben

A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása. Dr. Tóth Mariann

A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása. Dr. Tóth Mariann A maradófogak szuvasodása és a szuvasodás következményes betegségeinek ellátása Dr. Tóth Mariann A tej- és maradófogazat szuvasodásának összefüggése Rossz szájhigiénia Helytelen táplálkozás Cariogen környezet

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat. az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról

1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat. az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról A Kormány 1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat az egészségügyi infrastrukturális beruházások többlet-támogatásáról hatályos: 2013.06.12-1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Társadalmi Infrastruktúra

Részletesebben

Árjegyzék. Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK

Árjegyzék. Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK Árjegyzék Az árak tájékoztató jellegűek! A kezelés megkezdése előtt kérjen tájékoztatót a várható költségekről! VIZSGÁLATOK Vizit ( kezelés nélkül ) 5.000.- Orálkamerás diagnosztika 10.000.- Digitális

Részletesebben

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.05.01-2013.05.02 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának

Részletesebben

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérıl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. OEP közlemény a 2016. évben befogadott többletkapacitásokról

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. OEP közlemény a 2016. évben befogadott többletkapacitásokról Országos Egészségbiztosítási Pénztár közlemény a 2016. évben befogadott kapacitásokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008.

Részletesebben

A colitis ulcerosa diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A colitis ulcerosa diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A colitis ulcerosa diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013.

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2003 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

A gyermekkori Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A gyermekkori Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A gyermekkori Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet. egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.03.30-2012.03.30 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI.

Részletesebben

A tételes finanszírozás egy éve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemszögéből

A tételes finanszírozás egy éve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemszögéből A tételes finanszírozás egy éve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemszögéből Karsay Ákos Főosztályvezető-helyettes Speciális Finanszírozási Főosztály 2013. 05. 28. Tételes kassza finanszírozás-technikai

Részletesebben

100% feletti ágykihasználtság - X térítési kategóriájú esetek nem számítanak bele

100% feletti ágykihasználtság - X térítési kategóriájú esetek nem számítanak bele 124/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 1 hatályos:

Részletesebben

hatályos: 2012.09.15-2012.10.03

hatályos: 2012.09.15-2012.10.03 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról hatályos:

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM. tájékoztatója Az egészségügyi miniszter 8013/2007. (EüK. 19.) EüM tájékoztatója az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u /

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u / Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 74/501-500 Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 2017-02-01 Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások szabályzata

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u /

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u / Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 74/501-500 Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások díjai 2017-02-01 Térítésköteles egészségügyi szolgáltatások szabályzata

Részletesebben

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. február

Részletesebben

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03.

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről. hatályos: 2016.03. 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről hatályos: 2016.03.01 - Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

Részletesebben

A finanszírozás területei. Egészségügyi ellátások finanszírozása. A természetbeni ellátások kasszájának megoszlása. Jogszabályok. Beutalás 1.

A finanszírozás területei. Egészségügyi ellátások finanszírozása. A természetbeni ellátások kasszájának megoszlása. Jogszabályok. Beutalás 1. A finanszírozás területei Egészségügyi ellátások finanszírozása Dr. Gresz Miklós GYEMSZI Budapest, 2013. november gresz 1 gyógyszer támogatás méltányosság járóbeteg ellátás gondozói ellátás aktív fekvı

Részletesebben

8KÉSZÍTSEN ELİ VÉRZÉSCSILLAPÍTÁSHOZ Tampon,gelita tampon,spongostan,szövetragasztók,gelaspon szivacs Varrás:tőfogó,olló,varratfonal

8KÉSZÍTSEN ELİ VÉRZÉSCSILLAPÍTÁSHOZ Tampon,gelita tampon,spongostan,szövetragasztók,gelaspon szivacs Varrás:tőfogó,olló,varratfonal 1,KÉSZÍTSEN ELİ HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉSHEZ Fogászati tükör,csipesz,szonda,lydocain-spray,kesztyő,fecskendı,injekciós tő,beteg kezelılapja.injeksiók:lidocain,novocain,ultracain,ultracain ds forte 2KÉSZÍTSEN

Részletesebben

Hatályosság:

Hatályosság: 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben