Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez"

Átírás

1 Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez

2 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest, 2004

3 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2004 ISBN A könyvet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megbízásából a Medicina Könyvkiadó jelenteti meg A kiadásért felel: Juhász Ferenc, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértôi Intézetének fôigazgatója Felelôs szerkesztô: Takács Éva Az ábrákat rajzolta: Bodor Zoltán Borítóterv: Varsányi György Terjedelem: 194,5 (A/5) ív Azonosító szám: 1789 Nyomta és kötötte: Széchenyi Nyomda Kft., Gyôr, 2004 Felelôs nyomdavezetô: Nemere Zsolt ügyvezetô igazgató

4 A kötet szerzôi Aszalós Zsuzsanna Bátorfi József Berecz Margit Berényi István Béleczki Lajos Bögi Imre Daróczy Judit id. Dubecz Sándor Erdôs László Ékes Erika Fazakas László Fáy Veronika Fehér János Ferenc Mária Folyovich András Forgó Györgyné Géher Pál Halmos Tamás Héjj Gábor Horváth Attila Horváth Imre Hudák Aranka Huszár Ilona Jánosi András Juhász Ferenc Kákosy Tibor Kárpáti Sarolta Kerekes János Kertész Györgyi Kohánka Valéria Köteles György Kullmann Lajos Kuncz Elemér Lampé István Lampé László Lengyel Gabriella Lengyel Mária Leövey András Lonovics János Magyar Pál Makó János Mándy András Marschalkó Márta Misz Irén Írisz Morvai Veronika Pálóczi Katalin Romics Imre Somlai Beáta Somlay Géza Szabó Gyula Szalka András Szônyi László Temesvári Erzsébet Till Attila Tringer László Ungváry György Ungváry Lilla Varga Péter Pál Várkonyi Viktória Veress Gábor Záborszky Zoltán Zajácz Magdolna

5 Köszönetnyilvánítás Elôszó Bevezetés JUHÁSZ FERENC A könyv célja 3 A könyv felépítésérôl 4 Az egyértelmû, precíz fogalommeghatározások szükségessége 7 Kommunikáció 7 Kompetenciazavarok 8 Az orvosszakértôi véleményezés korlátai 8 Az orvosok és a biztosítók érdekeinek ütközése az orvosszakértôi tevékenység ellátása során 8 Az orvosszakértôi munka presztízse 8 Kérdéscsomagok, protokollok 9 A munkaképesség minôsítésének korábbi szabályairól 9 ÁLTALÁNOS RÉSZ FEJEZET. KÁROSODÁS, FOGYATÉKOSSÁG, ROKKANTSÁG JUHÁSZ FERENC Fogalommeghatározások 19 Károsodás egészségkárosodás 21 A károsodás kritériumai 22 A károsodás értékelése 22 A szervezet hierarchiája szervi károsodások, össz-szervezeti egészségkárosodás 23 Az új és a régi értékelési rendszer megfeleltetése 25 Kombinált értéktáblázat 25 Foglalkoztathatóság, képesség, teljesítmény 26 Fogyatékosság 30 A részvétel korlátozottsága (rokkantság) 31 Kontextuális tényezôk 32 A fogyatékosság és a rokkantság megelôzése a rehabilitáció 33 Támogató környezet 33 A fogyatékos egyén segítésének módjai: orvosi rehabilitáció, segítô eszközök 34 Foglalkoztatási rehabilitáció 34 Az orvosszakértôi minôsítés szerepe 35

6 X Tartalom 2. FEJEZET. A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEI JUHÁSZ FERENC A kérdés kezelésének történelmi alakulása 39 Gazdasági hatások 41 A fogyatékosság és a rokkantság kezelésének nemzetközi tendenciái 43 A statisztikai értékelés nehézségei 46 A fogyatékosság és a rokkantság kezelésének különbözô stratégiái 46 Reformtörekvések az Európai Unióban 46 Reformtörekvések néhány volt szocialista országban 48 A rokkantsági nyugdíjrendszer mint a szociális problémák megoldásának eszköze 48 A fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség mint társadalmi probléma a mai Magyarországon FEJEZET. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAINAK RENDSZEREI JUHÁSZ FERENC Rokkantsági nyugdíj 59 Keresôképtelenség, táppénz 60 Baleseti ellátások 60 Baleseti egészségügyi szolgáltatások 61 Baleseti táppénz 61 Baleseti rokkantsági nyugdíj 61 Baleseti járadék 61 A társadalombiztosítási ellátások szabályozása az Európai Unióban FEJEZET. A FOGYATÉKOSOK HELYZETE, FOGYATÉKOS-ÜGYI PROGRAM JUHÁSZ FERENC 5. FEJEZET. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODOTTAKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK FORGÓ GYÖRGYNÉ Megélhetést biztosító ellátások 77 Jövedelemkiegészítô ellátások 78 Természetbeni szociális ellátások FEJEZET. ORVOSI REHABILITÁCIÓ KERTÉSZ GYÖRGYI A fogyatékosság nemzetközi osztályozása (FNO) 86 Rehabilitáció 89 Orvosi rehabilitáció 89 Az orvosi rehabilitáció módszerei 90 A rehabilitációs team 91 Az orvosi rehabilitáció hazai intézményrendszere 91 Rehabilitációs osztályok 91 Nappali kórházak, éjszakai szanatóriumok 92 Járóbeteg-rehabilitáció 94 Rehabilitáció az alapellátásban 94 Az orvosi rehabilitációhoz kapcsolódó egyéb rehabilitációs tevékenységek 94

7 Tartalom XI 7. FEJEZET. A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA ÉS VÉLEMÉNYEZÉSE UNGVÁRY GYÖRGY Munkaköri összmegterhelés 99 Az alkalmasság megítélésének elsô fázisa: a munkaköri összmegterhelés meghatározása 100 Funkcionális kapacitás 102 A munkakör ellátásához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat 102 A munkakapacitás meghatározása speciális foglalkozás-egészségügyi vizsgálattal 103 Döntéshozás a munkaköri alkalmasságról 104 A munka adaptálása a munkavállalóhoz FEJEZET. A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG MINÔSÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSA JUHÁSZ FERENC, SOMLAY GÉZA A minôsítési eljárás elvei 109 A minôsítési eljárás rendje 110 A háziorvos szerepe 110 Az Orvosszakértôi Intézet eljárása 111 Az Orvosszakértôi Intézet és az egészségügyi szolgáltatók kapcsolata 111 Az egészségügyi dokumentáció hitelessége 112 Eljárás a rokkantsági nyugdíjasok és a fogyatékossági támogatásban részesülôk idôszakos felülvizsgálata során 113 Orvosszakértôi vizsgálat 113 Az orvosszakértôi vélemény 114 Az orvosszakértô tevékenysége 116 Az orvosszakértôi vizsgálat sajátosságai 117 Megfigyelés 117 Anamnézis 117 Az általános állapot felmérése 118 Részletes vizsgálatok 118 A mozgásszervek vizsgálata 118 Az eszközös vizsgálatok eredményeinek értékelése 119 A túlzás és a színlelés kizárása, leleplezése Somlay Géza 120 A fájdalom színlelése 120 A leleplezést célzó vizsgálatok 120 A gerincfájdalom színlelése 121 A végtagok gyengeségének, bénulásának, mozgáskorlátozottságainak színlelése 121 Az ízületek mozgáskorlátozottságának színlelése 122 Egyéb károsodások színlelése 123 Az egészségügyi dokumentáció mint a színlelést segítô eszköz 123 Az orvosszakértôi tevékenység szerepe az egészségügyi tevékenység minôségbiztosításában FEJEZET. A FUNKCIONÁLIS KAPACITÁS VIZSGÁLATA JUHÁSZ FERENC A funkcionáliskapacitás-vizsgálatok típusai 138 A funkcionális kapacitás vizsgálatának módszerei, eszközei 139 A fizikai munkavégzô képesség vizsgálatának módszerei 141 A fizikai erôkifejtés vizsgálata 141 Az emelôképesség vizsgálata 142 A teheremelési vizsgálatok értékelése 143

8 XII Tartalom testhelyzet megtartásának vizsgálata 143 A különbözô speciális testhelyzetekben végzett munka vizsgálata 144 A mozgásképesség vizsgálata 145 Az egyensúlytartás vizsgálata 145 A mozgáskoordináció vizsgálata 146 Az ERGOS képességvizsgáló rendszer FEJEZET. Foglalkoztatási rehabilitáció JUHÁSZ FERENC Orvosi rehabilitáció 152 Foglalkoztatási rehabilitáció 152 Munkaerôpiaci szolgáltatások 153 A foglalkoztatási rehabilitáció menedzselése 153 A rokkantság munkaügyi kezelése a különbözô országokban 154 A megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának modelljei 155 A munkahelyek akadálymentesítése és módosítása 156 RÉSZLETES RÉSZ 11. FEJEZET PSZICHIÁTRIAI KÁROSODÁSOK TRINGER LÁSZLÓ, HUSZÁR ILONA, KUNCZ ELEMÉR Általános rész A mentális és a viselkedési rendellenességek jelentôsége Tringer László 163 A mentális károsodások gyakorisága 164 A mentális betegségek társadalombiztosítási jelentôsége 165 A betegszerep, az elsôdleges és a másodlagos betegségelôny 166 Motivációelemzés a szakértôi vélemény kialakításában 167 A mentális állapot felmérésének szempontjai Tringer László 168 Általános iránymutatók 168 Az autonómia fogalma 169 Az életminôség 169 Az egészségi állapot megromlásának (károsodás, fogyatékosság, rokkantság) megváltozott értelmezése 169 A mentális funkciók és azok károsodásai Huszár Ilona 170 Általános megjegyzések 170 Magatartás, viselkedés 171 Tudat és tudatzavarok 171 A tájékozódás és zavarai 172 A figyelem és zavarai 173 Az észrevevés és zavarai 173 A gondolkodás és zavarai 175 Az emlékezés és zavarai 177 Az érzelmi élet és zavarai 178 A cselekvés és zavarai 179 A személyiség 181 A mentális tevékenység és összetevôi Tringer László 182 Az ismeretek megszerzése és alkalmazása 182 Létfenntartási tevékenység 183

9 Tartalom XIII Interperszonális kapcsolatrendszer 183 Feladatok végrehajtása, mindennapi helyzetek megoldása 183 Az ember mint szociális lény. A participáció zavarai Tringer László 184 A fogalom értelmezése 184 Az önfenntartással kapcsolatos szerepek 185 A helyváltoztatás pszichiátriai értelmezése 185 Kommunikációs készségek, a szociális kapcsolatokban való részvétel 185 A dialóguskészség (párbeszéd) zavarai 187 A kommunikációra képtelen beteg 188 A hiányos kommunikáció 188 A túláradó kommunikáció 188 Komplex szociális magatartásformák Tringer László 189 Elméleti megközelítésük és részterületeik 189 A másokról való gondoskodás 191 A képzési folyamatban való részvétel 191 A munkavégzéssel kapcsolatos szerepek 191 Gazdálkodás 192 Részvétel a közösségek életében 192 A mentális megbetegedések sajátosságai Tringer László 193 Általános jellemzôk 193 A mentális zavarok vizsgálatának objektivitása 194 A magatartás szubjektív vetülete 195 A magatartás zavarai és a norma 195 Egyes speciális zavarok ellentmondásos megítélése 197 A pszichiátriai betegvizsgálat Huszár Ilona 197 A vizsgálat feltételei 197 A vizsgálat menete 197 Kiegészítô vizsgálatok 199 Az orvosszakértôi vizsgálat speciális kérdései Kuncz Elemér 200 Az össz-szervezeti egészségkárosodás értékelése 200 A keresôképesség (átmeneti munkaképesség-változás) értékelése 201 A munkaképesség véleményezése 203 A fogyatékosság véleményezése 203 Részletes rész Szkizofrénia, szkizotípia, paranoid kórképek (tévelyállapotok) Huszár Ilona 204 A szkizofrénia gyakorisága és társadalombiztosítási jelentôsége 204 A szkizofrénia meghatározása 204 A szkizofrénia osztályozása és diagnózisa 204 A szkizofrénia tünetei 205 A szkizofrénia alcsoportjai 206 Differenciáldiagnózis 207 A szkizofrénia gyógykezelése 207 A szkizofrének rehabilitációja 208 A szkizofrénia orvosszakértôi megítélése 208 Szkizotípiás zavar (F21) 209 Paranoid kórképek 210 A fogalom meghatározása 210 A paranoid kórképek megjelenési formái 210 A paranoid kórképek gyógykezelése és szakértôi megítélése 212 Affektív kórképek Kuncz Elemér 213

10 XIV Tartalom Az affektív kórképek gyakorisága 213 Az affektív kórképek klasszifikációja 213 Az affektív kórképek formái 213 A rehabilitáció lehetôségei 215 Az affektív állapotok szakértôi véleményezése 215 Organikus mentális zavarok Huszár Ilona 217 Az organikus kórképek meghatározása és gyakorisága 217 Az organikus kórképek klasszifikációja 217 Akut organikus pszichózisok (pszichoszindrómák) 218 Krónikus organikus kórképek 218 Amnesztikus szindróma (F04) 220 Demenciák (F00 F03) 220 A demencia meghatározása és gyakorisága 220 A demencia fô tünetei 220 A demenciaszindróma diagnózisa 221 Demenciához és egyéb pszichopatológiai elváltozásokhoz vezetô agyi folyamatok 222 A demenciákhoz vezetô agyi folyamatok szakértôi megítélése 223 Neurotikus magatartászavarok Tringer László 224 Társadalombiztosítási jelentôségük 224 A neurózisokról általában 224 A neurózisok definíciója 225 A magatartás zavarai 226 Az élménymód zavarai 226 A vegetatív idegrendszer zavarai 226 A neurotikus zavarok kórlefolyása 226 A neurózis és a személyiség 226 A neurotikus állapotok formái 227 A szorongásos zavarok általános jellemzôi és alcsoportjai 227 A szorongásos zavarok prognózisa 229 A szorongásos zavarok társadalombiztosítási jelentôsége 230 A szomatoform kórképek általános jellemzôi és alcsoportjai 230 A szomatoform zavarok prognózisa 232 A szomatoform zavarok társadalombiztosítási jelentôség 232 A disszociatív zavarok jellemzôi és alcsoportjai 232 A disszociatív zavarok szakértôi megítélése 234 Pszichogén reakciók (alkalmazkodási zavarok, stresszreakciók) (F43) 234 Akut stresszreakció (F43.0) 235 Poszttraumás stressz-zavar (F43.1) 235 Alkalmazkodási zavarok (F43.2) 236 Kóros gyászreakció 236 A stresszreakciók diagnózisa, szakértôi megítélése 237 Egyéb viselkedészavarok 237 Aggraváció (F68.0) 237 Fakticiózus zavar (F68.1) 237 Szimulálás (Z76.5) 237 Személyiségzavarok Huszár Ilona 237 A személyiségzavar meghatározása 237 A személyiségzavarok okai és gyakorisága 238 A személyiségzavarok klasszifikációja 238 A személyiségzavarok diagnózisa 238 A személyiségzavarok típusai 238 A személyiségzavarok gyógykezelése. A rehabilitáció lehetôségei 240

11 Tartalom XV A személyiségzavarok szakértôi megítélése 240 Mentális retardáció Kuncz Elemér 241 A mentális retardáció gyakorisága 241 A mentális retardáció meghatározása és okai 241 A mentális retardáció fokozatai 242 Enyhe mentális retardáció (F70) 242 Közepes mentális retardáció (F71) 242 Súlyos és igen súlyos mentális retardáció (F72 és F73) 242 A mentális retardáció szakértôi megítélése 243 Autizmus (F84.0 1) 243 Szenvedélybetegségek Kuncz Elemér 244 Pszichoaktív szerek 244 Fogalmi meghatározások 244 Az egyes pszichoaktív szerek által kiváltott kórformák és következményeik 245 Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok (F10) 245 Dohányzás okozta mentális és viselkedészavarok (F17) 245 Nyugtatók, altatók és szorongásoldó szerek használata által okozott mentális és viselkedészavarok (gyógyszerfüggôség) (F13) 246 Kábítószerek használata okozta mentális és viselkedészavarok 246 Több pszichoaktív szer együttes használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F19) 249 A munkavégzô-képesség változásai pszichoaktív szerek használata esetén FEJEZET. NEUROLÓGIAI KÁROSODÁSOK FÁY VERONIKA, ASZALÓS ZSUZSANNA, JUHÁSZ FERENC, SZABÓ GYULA Általános rész Fáy Veronika Az idegrendszer felépítése és mûködése 257 A neuron 258 A központi idegrendszer 258 A környéki idegrendszer 259 Az autonóm idegrendszer 267 A neuroendokrin rendszer 268 Az idegrendszer mûködésének károsodásai 268 Az idegrendszer fizikai funkcióit érintô zavarok 268 Az idegrendszer szellemi funkcióit érintô zavarok 268 A tudat károsodásai 269 Szellemi károsodások 269 Kommunikációs zavarok 270 Az emlékezés zavarai 270 A érzelmi és a hangulati élet zavarai 270 Az alvás és az ébrenlét zavarai 271 Szenzoros és motoros károsodások 271 Az érzôrendszerek károsodásai 272 A mozgatórendszer károsodásai 273 A bazális ganglionok károsodásai 273 A kisagy károsodásai 274 A koordináció zavarai 274 A kortikospinális pálya károsodásai 275 Az izomtónus változásai 275 Állás-, testtartás- és járászavarok 276

12 XVI Tartalom Epizodikusan megjelenô neurológiai rendellenességek 276 A viszcerális funkciók károsodása 276 A táplálkozás és a nyelés zavarai 277 A vizelet- és a székletürítés zavarai 277 A szexuális funkció zavarai 278 A fájdalom 278 A környéki idegrendszer károsodásai 279 Alagútszindrómák 279 Az autonóm idegrendszer környéki károsodásai 279 A neurológiai károsodások kimutatása 280 Anamnézis 282 Fizikális vizsgálatok 282 Pszichiátriai vizsgálat 284 Képalkotó eljárások 284 Elektroenkefalográfia (EEG) 285 Kiváltott válaszok 286 Elektrofiziológiai vizsgálatok 286 Urodinámiás vizsgálatok 286 Vér- és liquorvizsgálatok 287 A neurológiai károsodások értékelése 287 A központi idegrendszer károsodásainak értékelése 290 A környéki idegrendszer károsodásainak értékelése 294 Az érzôrendszer károsodásainak értékelése 294 A felsô végtag motoros károsodásainak értékelése 296 Az alsó végtagokat ellátó idegek károsodásának értékelése 297 A törzs és a nyak idegei károsodásainak értékelése 299 A környéki idegrendszer károsodásainak prognózisa 299 A károsodások értékelése 299 A neurológiai betegek rehabilitációjának általános szempontjai 301 Gyógytorna 302 Fizikoterápia 302 Ergoterápia 302 Rehabilitációs mûtétek 303 Segédeszközök 303 A beszédzavarok rehabilitációja 303 A központi idegrendszer kognitív, emocionális károsodásainak rehabilitációja 303 Az izomgyengeség rehabilitációja 304 Az orvosi és a foglalkoztatási rehabilitáció kapcsolata 305 Neurológiai károsodások és foglalkoztatás 305 Foglalkozási eredetû neurológiai kórképek Aszalós Zsuzsanna 305 Kémiai kóroki tényezôk, mérgezések 305 Fémek okozta mérgezések 305 Oldószerek, oldószergôzök okozta mérgezések 309 Mûanyagok okozta mérgezések 313 Gázok okozta mérgezések 313 Növényvédôszerek okozta mérgezések 314 A leggyakoribb foglalkozási eredetû idegsérülések 315 A neurológiai betegek munkaköri alkalmassága 316 A munkaképesség átmeneti csökkenése (keresôképtelenség) neurológiai betegségekben Juhász Ferenc 319

13 Tartalom XVII Részletes rész Fáy Veronika Görcsrohammal járó állapotok epilepsia 322 Demielinizációs betegségek sclerosis multiplex 324 Cerebrovaszkuláris betegségek stroke 326 Koponyûri daganatok 327 A gerincvelô betegségei 329 Mozgászavarokkal járó kórképek 332 Parkinson-kór 332 Multiszisztémás atrophia 332 Hiperkinetikus mozgászavarok 333 Encephalopathiák 333 Dementiák 335 Alvászavarok 336 Sérülés okozta perifériás idegkárosodás 336 Perifériás neuropathiák 337 Mononeuropathiák 337 Polyneuropathiák 337 Neurogén izombetegségek 338 Agyrázódás Szabó Gyula FEJEZET. A MOZGÁSSZERVEK KÁROSODÁSAI GÉHER PÁL VARGA PÉTER PÁL, BÉLECZKI LAJOS, FERENC MÁRIA, HÉJJ GÁBOR, JUHÁSZ FERENC, KULLMANN LAJOS, ZÁBORSZKY ZOLTÁN Bevezetés Héjj Gábor, Juhász Ferenc 1. RÉSZ. A végtagok károsodásai, szisztémás mozgásszervi károsodások Géher Pál, Béleczki Lajos, Héjj Gábor, Juhász Ferenc, Kullmann Lajos, Záborszky Zoltán Általános rész A mozgatórendszer felépítése és funkciói Héjj Gábor, Juhász Ferenc 345 A mozgatórendszer funkciókárosodásai Héjj Gábor, Juhász Ferenc 346 A mozgatórendszer mûködésével kapcsolatos néhány fogalom 346 A mozgásszervi funkciókárosodások vizsgálata 347 A mozgásterjedelem vizsgálata 348 Kiegészítô vizsgálati módszerek 348 Az érzészavarok vizsgálata 348 A mozgásszervi funkciókárosodások értékelése Juhász Ferenc 348 Multiplex károsodások 349 Csonkolásos károsodások 349 Kontraktúrák 349 A mozgásszervi károsodások hatása a napi tevékenységekre (mozgásszervi fogyatékosság) Kullmann Lajos 349 A mozgásszervi károsodások rehabilitációjának általános kérdései Kullmann Lajos 355 Az orvosszakértô feladata a mozgásszervi fogyatékosság minôsítésében 356 A mozgásszervi károsodások munkaegészségügyi kérdései Béleczki Lajos 357 A munkahelyi egészségkárosító hatások szerepe a mozgásszervi károsodások kialakulásában 357 A mozgásszervi károsodások által elôidézett foglalkozási korlátozások, ajánlott foglalkozások, foglalkozási rehabilitáció 357

14 XVIII Részletes rész Foglalkozási korlátozások és javasolható munkafajták az egyes kórformáknál 360 A mozgásszervi károsodások hatása a munkaképesség átmeneti csökkenésére Juhász Ferenc 362 Részletes rész A felsô végtag károsodásai 375 A felsô végtag felépítése és funkciója Záborszky Zoltán 375 A felsôvégtag-károsodások kimutatása Héjj Gábor, Juhász Ferenc 376 A vállkárosodások kimutatása 376 A könyökkárosodások kimutatása 379 A kéz károsodásainak kimutatása 381 A felsôvégtag-károsodások kritériumai, értékelésük 390 A felsô végtag csonkolásos károsodásai Juhász Ferenc 390 A felsô végtag mozgáskárosodásai Juhász Ferenc 390 A vállízület mozgáskárosodásai 390 A könyökízület mozgáskárosodásai 391 A csukló mozgáskárosodásai 391 A hüvelykujj mozgáskárosodásai 391 A kéz II V. ujjainak mozgáskárosodásai 392 A felsô végtag perifériás ideg- és érkárosodásai Juhász Ferenc 392 Egyéb, figyelembe vehetô felsôvégtag-károsodások 393 A felsôvégtag-károsodások értékelésének lépései 394 Válltáji károsodások Záborszky Zoltán 394 Válltáji törések 394 A lapocka törései 394 Kulcscsonttörés 395 Válltáji ficamok 395 Az akromioklavikuláris ízület ficama 395 A szternoklavikuláris ízület ficama 396 Válllficam 396 A váll sajátos károsodásai 397 Periarthritis humeroscapularis 397 Impingement szindróma 398 A rotatorköpeny károsodásai 399 A vállízület capsulitise 401 Az akromioklavikuláris ízület károsodása 401 A glenohumerális ízület arthrosisa 401 Befagyott váll szindróma 402 Felkartáji károsodások 403 A felkarcsont törései 403 A musculus biceps brachii szakadása 404 Könyöktáji károsodások 404 Az alkarcsontok könyöktáji törése 404 A könyökízület ficama 405 A könyök zúzódása 405 Egyéb könyökkárosodások 406 A laterális és mediális epicondylusok gyulladása 406 Olecranon bursitis 407 Kubitális alagútszindróma 407 Az alkar károsodásai 409 Az alkarcsontok törései 409 A kéz károsodásai 410

15 Tartalom XIX A kéztôcsontok törései 410 Karpális instabilitás 410 A kézközépcsontok törése 410 A kéz ín- és szalagkárosodásai 411 A kéz idegkárosodásai 413 A kéz ízületeinek károsodásai 413 A kéz gennyes fertôzései 414 A kéz nem sérüléses jellegû károsodásai 415 A felsôvégtag-károsodott betegek rehabilitációja Kullmann Lajos 418 A csonkolt felsô végtag rehabilitációja 420 A felsôvégtag-csonkok mûvégtagellátása 420 Az alsó végtag felépítése és funkciói Juhász Ferenc 422 Az alsóvégtag-károsodások kritériumai, értékelésük Juhász Ferenc 422 Az alsó végtagok hosszának különbsége 423 Járászavarok 423 Izomatrophia, az izomerô csökkenése 424 A mozgásterjedelem változása 424 Ízületi kontraktúrák 429 Arthrosis 429 Csonkolás 430 Az alsó végtag keringési zavarai 430 Egyéb kritériumok 430 Diagnózisokra alapozott értékelés 430 Az alsóvégtag-károsodások kritériumai értékelésének összehasonlító minôsítése 432 A medence- és a csípôtáji károsodások Záborszky Zoltán 432 Medencetörések 433 A szakroiliakális ízület károsodásai 435 Acetabulumtörés 435 Traumás csípôficam 436 A csípôízület arthrosisa Héjj Gábor 437 A csípôtáji fájdalom egyéb okai 438 A comb károsodásai 439 A combcsont törései 439 Combnyaktörés 439 Tomportáji törések 440 A femur diaphysistörése 441 A femur disztális végének törései 441 Lágyrészkárosodások 442 A térd károsodásai 442 A térdkárosodások vizsgálata 443 A térd intraartikuláris törései 445 Szalagsérülések 445 Meniscuskárosodások 446 Térdízületi porckárosodás 446 A térdízület ficama 447 A térdkalács ficama 447 A térdkalács törése 447 Bursitis praepatellaris 448 A m. quadriceps és inának károsodása 448 Nem traumás eredetû térdízületi elváltozások Héjj Gábor 448 A térdízület arthrosisa 449 A lábszár károsodásai Záborszky Zoltán 450

16 XX Tartalom A tibia condylusának törése 451 A fibulafej törése 451 Lábszártörés 451 A tibia pilontörése 452 Fascia- és izomkárosodások 453 A boka és a láb károsodásai Záborszky Zoltán 453 A boka felépítése és funkciója 454 A bokát alkotó csontok törései 454 A bokaízület szalagrendszerének károsodásai 456 Az Achilles-ín károsodása 458 A láb károsodásai 459 A hátsó columna károsodásai 459 A középsô columna károsodásai 462 Az elülsô columna károsodásai 463 Több columnára terjedô károsodások 463 A láb egyéb károsodásai Héjj Gábor 463 Az alsóvégtag-károsodott betegek rehabilitációja Kullmann Lajos 464 A mozgatórendszert károsító szisztémás megbetegedések 467 Reumatoid arthritis Héjj Gábor 468 Köszvény Géher Pál 470 Szeptikus arthritisek Géher Pál 473 Arthritis psoriatica Géher Pál 473 Fibromyalgia Géher Pál 476 Szisztémás lupus erythematosus Géher Pál 477 Osteoporosis Héjj Gábor 481 Osteomalacia Héjj Gábor 482 A csontok daganatai Héjj Gábor RÉSZ. A gerinc károsodásai Varga Péter Pál, Béleczki Lajos, Ferenc Mária, Juhász Ferenc A gerinckárosodások jelentôsége Varga Péter Pál 485 A gerinc felépítése és funkciója, a gerinckárosodások patológiai alapjai Varga Péter Pál 486 A gerinccsatorna szûkülete spinális stenosis 486 Az ideggyökök kompressziója 487 A mozgási szegmentum biomechanikai károsodásai 488 Spinális stenosis Varga Péter Pál 489 Veleszületett és fejlôdési zavarok következtében kialakult primer stenosis 490 A lumbális spinális stenosis másodlagos (szerzett) típusai 490 Degeneratív stenosisiok 490 Az elsôdleges és a másodlagos stenosis kombinációja 493 Isztmikus spondylolisthesis 493 Iatrogén (poszdiszkektómiás) stenosis 494 Poszttraumás stenosis 495 Egyéb okokból kialakult stenosis 495 Panaszok, tünetek, tünetcsoportok Varga Péter Pál, Ferenc Mária 496 A lokális fájdalomszindróma 497 Fájdalomszindróma radikuláris és pszeudoradikuláris érintettséggel 497 Fájdalomszindróma gerincvelôi érintettséggel 499 A gerinckárosodások kórismézése Varga Péter Pál, Ferenc Mária 500 Speciális vizsgálatok 503 A gerinc funkcionális állapotának értékelése Varga Péter Pál, Ferenc Mária 504

17 Tartalom XXI A szubjektív paraméterek vizsgálata 505 Az objektív paraméterek vizsgálata 505 A gerincbetegségek kezelése Varga Péter Pál, Ferenc Mária 508 Konzervatív kezelés 508 Mûtéti kezelés 511 A gerincbetegek rehabilitációja 513 A gerinc károsodásainak következményei Varga Péter Pál, Juhász Ferenc 515 A gerinckárosodások és az össz-szervezeti egészségkárosodás, az össz-szervezeti egészségkárosodás minôsítése 515 A gerinckárosodások hatása a mindennapi élettevékenységekre, a fogyatékosság minôsítése 523 A gerinckárosodások és a foglalkoztatás 524 A gerinckárosodások és a keresôképtelenség Juhász Ferenc 524 A gerinckárosodások és a tartós munkaképesség-változás 526 Foglalkozási eredetû gerinckárosodások Béleczki Lajos 529 Foglalkoztatási korlátozások Béleczki Lajos 530 Ajánlott foglalkozások Béleczki Lajos 531 Foglalkoztatási rehabilitáció gerinckárosodások esetén Béleczki Lajos FEJEZET. LÉGZÔSZERVI KÁROSODÁSOK MAGYAR PÁL, MÁNDY ANDRÁS Általános rész Magyar Pál A tüdô felépítése és mûködése 536 A tüdô felépítése 536 Tüdôlebenyek, -szegmentumok 536 A hörgôfa elágazási rendszere, szöveti szerkezete 537 A légutak falszerkezete, szövettana 538 A tüdô vérellátása 539 A tüdô nyirokrendszere 540 A tüdô beidegzése 540 A tüdô mûködése 541 A tüdô respiratorikus funkciója 541 A légzôtraktus nonrespiratorikus funkciói 541 Védôfunkciók 541 Filterfunkció 542 Az illóanyagok eliminációja 543 Metabolikus funkció 543 A hemofluiditást befolyásoló funkció 543 A légzôrendszer károsodásai, a károsodások kimutatása 543 Spirometria 545 Légzésmechanika 547 Reverzibilitásteszt 547 A tüdô diffúziós kapacitása 548 Artériásvérgáz-analízis 548 Terheléses tesztek 549 Pulmonális terheléses teszt 549 Diagnosztikus célból végzett terheléses teszt 551 Bronchiális (inhalációs) provokációs teszt 553 A tüdôfunkciós vizsgálatok eredményeinek értékelése 553 A tüdôfunkció-eltérés (-károsodás) súlyossági fokának meghatározása 557

18 XXII Tartalom A terheléses vizsgálatok eredményeinek értékelése 559 A spiroergometria által nyújtott lehetôségek a beteg munkaképességének megítéléséhez 560 A tüdô funkciókárosodásának súlyossági fokozatai és az össz-szervezeti egészségkárosodás mértéke 563 A légzôszervi betegek rehabilitációja. A programban alkalmazott módszerek 563 Légzôtorna 565 Mellkasi fizioterápia 565 Terheléses tréning 566 Diéta 566 Tartós otthoni oxigénterápia 566 Otthoni respirátorkezelés 567 Klímaterápia 567 Pszichoszociális támogatás 567 A légzôszervi károsodások hatása a mindennapi tevékenységre 568 A légzôszervi károsodások hatása a munkaképességre 569 Részletes rész Magyar Pál Asthma bronchiale 572 Definíciók 572 Etiológia, patológia, patomechanizmus 572 Epidemiológia 574 Diagnosztika 574 Differenciáldiagnózis 575 A betegség osztályozása 576 Az asthma bronchiale kezelése 577 Az egészségkárosodás mértékének meghatározása asthmában 579 Az asthma egészségkárosodásként való súlyossági besorolásánal számításba veendô paraméterek 580 A károsodás súlyosságának klasszifikációja 582 Munkaköri foglalkozási korlátozások asthma esetén 583 A munkaképesség-csökkenés és annak prognózisa 583 Rehabilitáció, munkaterápia 584 Az asthma és a keresôképesség 585 Krónikus obstruktív tüdôbetegség 587 Definíció 587 Etiológia, patogenezis 588 A COPD epidemiológiája 590 A kórismézés lehetôségei, kivizsgálási protokoll 590 A COPD differenciáldiagnosztikája 591 A COPD súlyossági fokának megállapítása (stádiumbeosztás) 592 A COPD kezelése 592 A COPD prognózisa, komplikációk 595 Prevenció 595 A COPD-s betegek légzôszervi és össz-szervezeti egészségkárosodásának és munkaképesség-csökkenésének meghatározása 596 Munkaköri foglalkozási korlátozások 596 Munkaképesség-változás 596 A COPD-s betegek keresôképtelensége 597 Rehabilitáció 597 Igazságügyi orvosszakértôi szempontok 598 A tüdô infekció okozta gyulladásos megbetegedései 598

19 Tartalom XXIII Pneumonia 598 Tüdôabscessus 599 A tüdô infekció okozta gyulladásos megbetegedései és a keresôképtelenség 599 Tuberculosis 600 Definíció 600 Etiológia 600 A betegség kialakulása, természetes lefolyása, patológiája 601 Epidemiológia 603 A kórismézés lehetôségei 603 Differenciáldiagnózis 606 Extrapulmonális tuberculosisformák 606 A betegség prognózisa 607 A betegség prevenciója 607 Terápia 608 A tbc-s betegek gondozása, a surveillance 609 Keresôképesség-, tartós munkaképesség-csökkenés tüdôgümôkór miatt 610 A maradandó károsodással gyógyult tbc-s beteg rehabilitációja 611 Igazságügyi orvosszakértôi szempontok 612 A tüdô daganatos megbetegedései 612 Benignus tüdôdaganatok 612 Malignus primer tüdôdaganatok, a tüdôrák 612 Etiológia 612 Patológia 614 Epidemiológia 614 A tüdôdaganatok tünetei, a kivizsgálás lehetôségei 614 A tüdôcarcinoma stádiumbeosztása ( staging ) 615 A tüdôcarcinoma terápiás lehetôségei és a túlélés esélyei 617 A munkaképesség megítélése malignus tüdôdaganatok esetében, a keresôképesség kérdése 619 A tüdô keringési betegségei 621 Pulmonális hypertensio 621 Definíció 621 Etiológia 621 Pulmonális embolia 622 Klinikai megjelenés, diagnózis 623 Akut pulmonális embolisatio 623 Krónikus rekurráló thromboembolisatio 624 A tüdôembolisatio és a munkaképesség 625 Pulmonális vasculitisek 625 Primer pulmonális hypertensio 626 A pulmonális hypertoniák kezelése 626 A keresôképesség megállapítása a tüdô keringési betegségeiben 627 Munkaköri foglalkozási korlátozások pulmonális hypertoniában 628 Munkaképesség-változás, rehabilitáció, prognózis 629 Krónikus diffúz parenchimális tüdôbetegségek 629 Etiológia, kórtani, kórélettani leírás 629 Epidemiológia 631 A kórismézés lehetôségei 631 Kezelés 633 Klinikai prognózis 634 A keresôképesség és a munkaképesség-csökkenés megállapítása DPLD-ben 635 Munkára való javaslat, munkaköri korlátozás, rehabilitáció 636

20 XXIV Tartalom Alvási apnoe hypopnoe szindrómák 636 A mellhártya megbetegedései 638 Pleurális folyadékgyülem 638 A pleuraempyema, illetve a következményei által okozott munkaképesség-csökkenés elbírálása 639 Pneumothorax 640 A mellhártya primer daganatos megbetegdései 641 Foglalkozási tüdôbetegségek Mándy András Silicosis 641 Etiológia, epidemiológia 641 Diagnózis 642 Szövôdmények 643 Kórlefolyás 644 Megelôzés 644 Keresôképtelenség 644 Azbeszt okozta ártalmak 646 Etiológia, epidemiológia 646 Az azbeszt által okozott légzôszervi foglalkozási megbetegedések 647 Asbestosis 647 Azbeszt által okozott pleurális elváltozások 648 Mesotelioma 648 Tüdôrák 648 Megelôzés 649 Keményfém-pneumoconiosis, keményfém-tüdô 649 Foglalkozási asthma 649 Extrinsic allergiás alveolitis 654 Gázmérgezések 657 A tüdô és a légutak égési sérülései FEJEZET. A VÉRKERINGÉS RENDSZERÉNEK KÁROSODÁSAI JÁNOSI ANDRÁS, BERÉNYI ISTVÁN, FOLYOVICH ANDRÁS, JUHÁSZ FERENC, LENGYEL MÁRIA, MORVAI VERONIKA, VERESS GÁBOR Általános rész A keringési rendszer mûködésének fontosabb jellemzôi Jánosi András 661 A szív kontraktilis funkciója 661 Kardiovaszkuláris reflexek 662 A szívizom pumpafunkciója 662 A szívizom-ischaemia kialakulásának mechanizmusa 662 Klinikai vizsgálatok Jánosi András 664 A beteg panaszainak értékelése 665 A fizikális vizsgálat 666 EKG 667 A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérése (terheléses vizsgálatok) Berényi István 668 A funkcionális kapacitás szerepe a szívbetegek osztályozásában 675 A kardiovaszkuláris károsodások hatása a napi tevékenységre (fogyatékosság) Juhász Ferenc 678 Kardiológiai rehabilitáció Berényi István, Veress Gábor 679 A rehabilitáció hatásai 680

Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez

Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest, 2004 Egészségügyi,

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1.

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2007. május 21-június 1. Sorsz. 1. 2007.05.21. hétfő 9:00 45 A tanfolyam megnyitása. A primer és áttéti májdaganatok sebészete

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor 1. Az eszméletlen beteg az eszmélet és a tudat fogalma az eszméletlenség és kóma okai fokozatai, felosztások az eszméletlenség okai ápolási

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Hét Dátum Téma Előadó 1. szept. 9. kedd Gastrooesophagealis reflux betegség. Dr. Altorjay István

Hét Dátum Téma Előadó 1. szept. 9. kedd Gastrooesophagealis reflux betegség. Dr. Altorjay István BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET C ÉPÜLET B ÉPÜLET GASZTROENTEROLÓGIA TANSZÉK, A ÉPÜLET ANYAGCSERE BETEGSÉGEK TANSZÉK Belgyógyászat 5., (Gasztroenterológia anyagcsere betegségek) AOBEL13A9 Kredit: 4 (V. évfolyam,

Részletesebben

TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30.

TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30. TÁRSSZERZŐ - HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30. Stroke rehabilitációs ellátásról (felnőtt) Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek 2 A felnőttkori obezitás jelentősége a rehabilitációban Dr

Részletesebben

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Gyógyszertechnológia 30 120 5fgy 30 120 5fgy 4 K K Orvosbiológia III. 39 13 Sz 20 Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22 Gyógyszer.

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2013/2014 Semmelweis Egyetem ÁOK I. Belgyógyászati Klinika

Szakdolgozat témák 2013/2014 Semmelweis Egyetem ÁOK I. Belgyógyászati Klinika Szakdolgozat témák 2013/2014 Semmelweis Egyetem ÁOK I. Belgyógyászati Klinika Konzulens: Dr. Abonyi Margit 1. Krónikus B hepatitis 2. Krónikus C hepatitis 3. HCV okozta glomerulonephritisek 4. Extrahepatikus

Részletesebben

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH

Biztosítás orvostani ismeretek. 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostani ismeretek 2015. január 20. Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztosítás rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli ellátások Keresőképtelenség

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Előző betegségek, jelenleg is kezelt idült betegségek Jelenlegi gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelés

Előző betegségek, jelenleg is kezelt idült betegségek Jelenlegi gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelés Előző betegségek, jelenleg is kezelt idült betegségek Jelenlegi gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelés (ADATLAP KEDVTELÉSI LÉGZŐKÉSZÜLÉKES BÚVÁROK VIZSGÁLATÁHOZ) A búvár neve: Születési dátuma: Jelenleg

Részletesebben

Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között.

Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között. Együtt!...formális és informális kapcsolatok az otthoni szakápolási szolgálat és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézet között. készítette: Kontra Andrea Irányok.. Alapellátás, járóbetegszakellátás 20/1996.(VII.26.)

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai

Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Laktózfelszívódási zavar egy gyakori probléma gyakorlati vonatkozásai Karoliny Anna dr., B.Kovács Judit dr. Gasztroenterológiai és Nephrológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (Igazgató: Nagy

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

D. A. Gorgiladze R. N. Pinajev. Vándor Anna fordítása

D. A. Gorgiladze R. N. Pinajev. Vándor Anna fordítása Az NPCRIZ termékek komplex alkalmazása D. A. Gorgiladze R. N. Pinajev Vándor Anna fordítása Tartalomjegyzék A szív- és érrendszer patológiája...4 Arteriális hypertensio, neurocirkulatiós dystonia... 4

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28.

A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere. Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. A komplex minősítés megújított szabály- és szempontrendszere Dr. Székely Ildikó NRSZH -OEMF 2014. Május 28. Rokkantság fokozatai 2012-ig 1) Nem rokkant 2) III. csoportú rokkant: aki nem teljesen munkaképtelen

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2013 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2013 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár 1 Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2013 Igazgató: dr. Losonczy György Tanfolyam ideje: 2013. március 4. 2013. március 26. Tanfolyam helye: ÁOK II. e. tanterem 1125 Budapest, Diós árok 1/c. Előadás

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2423-06 Anatómiai, élettani, metszetanatómiai ismeretek alkalmazása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyi vezetője megbízásából anatómiai kiscsoportos gyakorlatot tart. Az ön feladata az anatómiai bevezető rész ismertetése. Az előadásában térjen ki a következőkre: - az emberi test fő

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom.

Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom. AKUT HAS Mi az akut has? Eddig még nem diagnosztizált, kevesebb,mint 7-10 napja tartó, kórházi felvételt vagy megfigyelést igénylő fájdalom. Az akut hasi katasztrófára jellemző: hirtelen kezdet, viharos,

Részletesebben

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán

Affektív zavarok - hangulatzavarok. Hidasi Zoltán Affektív zavarok - hangulatzavarok Hidasi Zoltán Alapfogalmak Érzelem (emóció) Indulat (affektus) Hangulat (-thymia) Közérzet (-phoria) Hangulatzavarok Szindrómák Klasszifikáció Epidemiológia Diagnózis

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) Forró pontok a belgyógyászati és határterületi klinikai immunológiában 2009.09.17 2009.09.19. Kölcsey Ferenc Kongresszusi Központ, Debrecen Főszervező:

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/2015 Semmelweis Egyetem ÁOK I. Belgyógyászati Klinika

Szakdolgozat témák 2014/2015 Semmelweis Egyetem ÁOK I. Belgyógyászati Klinika Szakdolgozat témák 2014/2015 Semmelweis Egyetem ÁOK I. Belgyógyászati Klinika Konzulens: Dr. Abonyi Margit Krónikus B hepatitis Krónikus C hepatitis HCV okozta glomerulonephritisek Extrahepatikus HCV fertőzés

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok:

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok: A FLAVIN 7 szerepe a betegségek megelőzésében és gyógyításában A harmadik évezred kihívásai a tudományos természetgyógyászat kérdéseit, eredményeit sem hagyták érintetlenül. Őszinte büszkeséggel adunk

Részletesebben

Microcytaer anaemiák

Microcytaer anaemiák Microcytaer anaemiák Herszényi László MTA doktora Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika 2015. február 19. I. Fokozott vvt-pusztulás a. Haemolysis II. Csökkent vvt-képzés a. Hgb-szintézis zavara

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye szakmai protokollok kiadásáról

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye szakmai protokollok kiadásáról Az Egészségügyi Minisztérium közleménye szakmai ok kiadásáról 1. A szakmai ok szerkezeti felépítése A szakmai definíciója: az aktuálisan végzett meghatározott egészségügyi ellátás, kezelés, beavatkozás,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

XVII február Budapest Marriott Hotel

XVII február Budapest Marriott Hotel XVII. GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM amelyet az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatnak TERVEZETT PROGRAM 2017.

Részletesebben

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár

Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Igazgató: dr. Losonczy György egyetemi tanár 1 Szakvizsga előkészítő kötelező tanfolyam 2012 Igazgató: dr. Losonczy György Tanfolyam ideje: 2012.február 28. 23. Tanfolyam helye: ÁOK II. e. tanterem 1125 Budapest, Diós árok 1/c. Előadás ideje Előadás

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év

2010. évben 737 ellátottról gondoskodtunk, 364 férfi és 373 nő. férfi: 52 év legfiatalabb 19 év legidősebb 92 év Dr. Lakosi György: Háziorvosként azt a feladatot kaptam, hogy az intézet lakóinak szomatikus betegségeiről keresztmetszeti képet adjak, és bemutassam Önöknek az itt folyó gyógyító munkát, kiemelve ennek

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla

Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban. Dr. Lővei Csilla Gyermekek rehabilitációjának lehetőségei napjainkban Dr. Lővei Csilla 2015. 10. 29. Rehabilitációt igénylő gyermekkori kórállapotok: Neurológiai kórképek (myelodysplasia, CP, neuromuscularis bet., neurotraumat.)

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

November 10. A kongresszus megnyitása: 8:45 9:00 Prof. Dr. Wittmann Tibor, Prof. Dr. Forster Tamás

November 10. A kongresszus megnyitása: 8:45 9:00 Prof. Dr. Wittmann Tibor, Prof. Dr. Forster Tamás Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Napok keretében megszervezett belgyógyász szintentartó továbbképző tanfolyam Szervező: SZTE I.sz. Belgyógyászati Klinika November 10. A kongresszus megnyitása: 8:45

Részletesebben

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora

A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora A Gyógyszerészi gondozás szakképesítés szakgyógyszerész jelöltjeinek szakvizsga tételsora PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 1. A gyógyszerészi gondozás kialakulásának történeti bemutatása, hátterében álló nemzetközi

Részletesebben

Szigorlati kérdések Endokrinológia Gasteroenterológia

Szigorlati kérdések Endokrinológia Gasteroenterológia Szigorlati kérdések Endokrinológia Cushing-szindroma Acromegália, gigantizmus Hyperprolatinaemia, prolactinoma Felnöttkori növekedési hormon hiány Diabetes insipidus Hypophysis hypofunctio Addison kór

Részletesebben

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében IV. DEBRECENI BŐRGYÓGYÁSZATI NAPOK Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében Debrecen, Thermal Hotel Aquaticum 2012. október

Részletesebben

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI X Lo3; C63 TULASSAY ZSOLT - LAPIS KÁROLY - ZALATNAI ATTILA A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT. BUDAPEST, 2014 KTE Klebeisberg Könyvtár Egyvtem Lektorok: HELYBEN OLVASHATÓ SCHAFF ZSUZSA,

Részletesebben

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék A reumatológiai/gyulladásos betegségek felismerése és szövődményei IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék Gyulladásos betegségek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma 52 720 01 Egészségügyi asszisztens Komplex szakmai vizsga ellátásához szükséges elméleti ismeretek, alkalmazás szinten történő reprodukálása. A vizsgafeladat időtartama:

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása

Rákellenes Világnap Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása Rákellenes Világnap 2017.02..04. Daganatos megbetegedések alakulása Tolna megyében A bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) összeállítása 2000 februárjában Párizsban tartották az első rákellenes világkongresszust.

Részletesebben

Herend lakosságának egészségi állapota

Herend lakosságának egészségi állapota ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT KÖZÉP DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZETE VESZPRÉM Herend lakosságának egészségi állapota 2010. 1 Demográfia Herend város lakosságszáma 2010. január 1-jén 3 447

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja május 22-től június 1-ig. Az előadás címe Az előadó neve Minősítés

Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja május 22-től június 1-ig. Az előadás címe Az előadó neve Minősítés 2017.május 22. hétfő Szakorvosjelöltek számára kötelező szakvizsga előkészítő tanfolyam programja 2017. május 22-től június 1-ig 1. 2. 08:10 45 08:00 10 A tanfolyam megnyitása Dr. Harsányi László egyet.

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

11.00-12.00 Gyakorlat Az orvos-beteg viszony jelentősége az orvosi munka szempontjából.

11.00-12.00 Gyakorlat Az orvos-beteg viszony jelentősége az orvosi munka szempontjából. 2012-2013 Intézet neve: Belgyógyászati Intézet A tárgy neve: Belgyógyászati propedeutika Évfolyam/félév: III. évfolyam, 1. félév Óraszám/félév- előadás: 30 (2/hét) - gyakorlat: 15x2 óra Előadások helye,

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER. Oktatási szervezeti egység megnevezése:

KÖVETELMÉNYRENDSZER. Oktatási szervezeti egység megnevezése: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tantárgy neve: Klinikai kórélettan I./II. KÖVETELMÉNYRENDSZER Oktatási szervezeti egység megnevezése: Kórélettani Intézet Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően

Részletesebben

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia. Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. XV. Országos JáróbetegSzakellátási Konferencia és X. Országos JáróbetegSzakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. Gellai Nándor gyógytornász-fizioterapeuta Dr. Berecz Zsuzsanna reumatológus

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita. Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. Gyógytorna speciális módszerek Kálmán Anita Zsigmondy Vilmos Harkány Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. A gyógytorna speciális módszerei A családorvosok elmondása szerint a betegeik mintegy 60%-a mozgásszervi

Részletesebben

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák

Citopeniák. Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Citopeniák Vérszegénységek Neutropéniák Trombocitopeniák Anémia okai Fokozott pusztulás-vvt élettartam csökkenés (

Részletesebben

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KISKUNHALASI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

XIII. DEBRECENI BELGYÓGYÁSZATI NAPOK

XIII. DEBRECENI BELGYÓGYÁSZATI NAPOK XIII. DEBRECENI BELGYÓGYÁSZATI NAPOK Kötelező szinten tartó, szakvizsga-előkészítő és szakorvos továbbképző tanfolyam DEBRECENI EGYETEM Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet 2016. június

Részletesebben

Haemo-Laser Egészség a fény erejével

Haemo-Laser Egészség a fény erejével Haemo-Laser Egészség a fény erejével Heltschl GmbH. / ELF / Dr. Wiesner-Zechmeister, 2011 A vállalat Alapítva: 1994 Több, mint 20 éves Know-How a lézertechnikában Saját fejlesztésű és készítésű készülékek

Részletesebben

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei

A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei A magzat növekedésbeli eltérései. A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj és neurológiai kórképei Prof. Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz.

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

Betegfogadásifelvételi

Betegfogadásifelvételi A krónikus (reumatológiai/mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg) felvételi szabályzat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft-ben Betegfogadásifelvételi szakmai szabályzat (Érvényessége:

Részletesebben

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. 4281 Létavértes, Baross u. 7. Tel: (52) 592 599 Fax: (52) 250 387 E-mail: letamed@letamed.hu Internet: www.letamed.hu Bőrgyógyászat Dr. Markó Lóránt Hétfő: 07:00-15:00 A bőrgyógyászati

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász LÁGYRÉSZ SÉRÜLÉSEK S SEK KEZELÉSE KÜLÖNBK NBÖZŐ GYÓGYTORNA GYTORNA MÓDSZEREKKEL Bély Zsófia gyógytornász Lágyrészek bőralatti kötőszövet inak ínhüvelyek íntapadások szalagok bursák tágabb értelemben ide

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Premium Health Concepts Kft. H-9400 Sopron, Verő József u. 1. +36 30/229 21 96 office@premiumhealth.hu www.premiumorvos.hu www.heltschl.

Premium Health Concepts Kft. H-9400 Sopron, Verő József u. 1. +36 30/229 21 96 office@premiumhealth.hu www.premiumorvos.hu www.heltschl. Premium Health Concepts Kft. H-9400 Sopron, Verő József u. 1. +36 30/229 21 96 office@premiumhealth.hu www.premiumorvos.hu www.heltschl.hu A VÁLLALAT Alapítva: 1994 Több, mint 20 éves Know-How a lézertechnikában

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

XVII február Budapest Marriott Hotel

XVII február Budapest Marriott Hotel XVII. GASZTROENTEROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM amelyet az Orvostudományi Egyetemek, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság és a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium támogatnak TERVEZETT PROGRAM 2017.

Részletesebben

2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 BNO `00-04 `05-09 `10-14 `15-19

2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 BNO `00-04 `05-09 `10-14 `15-19 2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 C00 Az ajak rosszindulatú d. 0 0 1 0 0 1 1 1 4 5 9 18 20 26 38 27 18 21 190 C00 C01

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2425-06 Klinikum a képalkotásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2425-06 Klinikum a képalkotásban követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A beteg néhány nappal ezelőtt otthonában elesett, háziorvosának térdfájdalomról számolt be, aki beutalta betegét a radiológiára csontsérülés (törés) kizárása végett. A beteg a felvétel készítése

Részletesebben

KEDVEZMÉNYKUPONOK. Számos szolgáltatásunkat kedvezményesen veheti igénybe az alábbi kuponok beváltásával.

KEDVEZMÉNYKUPONOK. Számos szolgáltatásunkat kedvezményesen veheti igénybe az alábbi kuponok beváltásával. OK Számos szolgáltatásunkat kedvezményesen veheti igénybe az alábbi kuponok beváltásával. 1. Válasszon vizsgálataink közül. 2. Vágja ki a kiválasztott kupont, kuponokat. 3. Egyeztessen időpontot valamelyik

Részletesebben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben

Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Anamnézis, fizikális vizsgálat májbetegségekben Dr. Vincze Áron egyetemi docens PTE KK I.sz. BelgyógyászaA Klinika Hepatológia szakvizsga- előkészítő tanfolyam, Balatonfüred 2011. március 8-10. Májbetegségek

Részletesebben