A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére. 2008."

Átírás

1 Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerı-piaci helyzetének alakulása különös tekintettel Komárom-Esztergom megyére október 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Telefon: (22) , Fax: (22) ,

2 2 A KSH II. negyedévi munkaerı-felmérése alapján a Középdunántúli régióban a gazdaságilag aktív népesség száma 483,0 ezer fı, ami kétszáz fıs csökkenést mutat az elızı negyedévhez képest, s az egy évvel korábbi létszámuknál is 8,6 ezerrel alacsonyabb. A foglalkoztatottak száma 458,1 ezer fı, az elızı negyedévinél fıvel magasabb, az egy évvel korábbi értéknél pedig épp 10 ezer fıvel kevesebb. A foglalkoztatottak népességen belüli aránya 53,6 %-os foglalkoztatási szintet eredményez, s ez 3,4 % ponttal magasabb, mint az országos 50,2 %-os mutató. A KSH által számított munkanélküliségi ráta 5,2 %-ot tett ki a régióban, ami az országos 7,6 %-nál, s az elızı negyedévi értéknél is 0,7 %-ponttal kedvezıbb, az egy évvel korábbit viszont 0,4 %-ponttal meghaladja. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott álláskeresık száma októberben fı, ami több mint félezer fıs növekedést mutat a múlt hónaphoz képest, míg az egy évvel korábbi idıszaknál közel 12 ezerrel több a nyilvántartásban szereplık száma. fı A nyilvántartott álláskeresık számának alakulása a Közép-dunántúli régióban, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Fejér megye, Komárom-Eszt. megye, Veszprém megye, Közép-Dunántúl, A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában október hónap végén több mint 35 és félezer álláskeresı szerepelt, ez mintegy 150 fıs növekedésnek felel meg számukban az elızı hónaphoz képest. A régión belül egyedül Veszprém megyében emelkedett a nyilvántartott állomány, ott viszont 300 fıt meghaladó mértékben. Emellett Fejér megyében 68 fıs, Komárom-Esztergomban pedig 77 fıs mérséklıdést tapasztalhattunk szeptemberhez képest. A tárgyhónapban továbbra is Fejér megye regisztrálta a három megye közül a legtöbb álláskeresıt ( fı), mely a régió nyilvántartottainak éppen kétötödét tette ki. Veszprém megye nyilvántartásában szerepelt további 38,1 %-uk ( fı), míg Komárom-Esztergomban alig több mint egyötödük (7.795 fı). Elızı év azonos hónapjához képest a régió mindhárom megyéjében jóval magasabb az álláskeresık száma, régiós szinten pedig az egy évvel ezelıttihez képesti növekedés megközelíti a fıt. Ennek csaknem felét (1.067 fı) Fejér megye, további háromtizedét (708 fı) Veszprém, míg negyedét (607 fı) Komárom- Esztergom megye növekménye adja.

3 A régióban nyilvántartott álláskeresıkön belül a nık száma 70 fıvel, a férfiaké pedig 95 fıvel emelkedett az elızı hónaphoz képest. Ennek következtében az elızı hónapokhoz hasonlóan még mindig a nıi álláskeresık száma ( fı) a magasabb, a férfiakét ( fı) mintegy fıvel meghaladva. A férfiak-nık aránya a szeptemberivel megegyezıen 48,3 %-51,7 % volt a 3 hónap végén. Elızı év azonos idıszakához képest a férfiak száma fıvel, a nıké pedig 752 fıvel magasabb. A nyilvántartott álláskeresık többsége (81,1 %-a) továbbra is a fizikai foglalkozásúakhoz tartozik, arányuk az elızı havinál 0,4 %-ponttal magasabb, az egy évvel korábbihoz mérten pedig 2,0 %-ponttal emelkedett. Köztük továbbra is a szakmunkások vannak többségben, arányuk pontosan egyharmad. fı A fizikai-szellemi foglalkozású álláskeresık száma a Közép-Dunántúlon fizikai, szellemi, fizikai, szellemi, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. A férfiak aránya az álláskeresık között a Közép-dunántúli régió megyéiben, Számuk ( fı) 115 fıvel magasabb, mint egy hónappal illetve 146-tal több, mint egy évvel korábban. A betanított munkások száma fı, amely 187 fıvel nıtt szeptemberhez képest és fıvel haladja meg az egy évvel ezelıtti értéket. Részarányuk 30,8 %, mely nem sokkal marad el a szakmunkásokétól. A segédmunkás állománycsoporthoz tartozók száma fı, 13 fıvel mérséklıdött az elızı hónaphoz viszonyítva, azonban 451 fıvel meghaladja az egy évvel korábbi létszámukat. A szellemi foglalkozású álláskeresık száma fı, 124-gyel alacsonyabb a múlt havinál és több mint 200 fıvel kevesebb, mint elızı év hasonló idıszakában, arányuk megközelíti az egyötödöt (18,9 %). Az álláskeresık életkorát tekintve továbbra is több mint egynegyedük (9.206 fı) a évesek, további közel A nyilvántartott álláskeresık összetételének életkor szerinti alakulása a Közép-dunántúli régióban, október egynegyedük (22,3 %-uk) a éves éves 45 évesek és 21,1 %-uk az 50 25,9% 22,3% évnél idısebb munkaerı-piaci szempontból hátrányos, nehezen elhelyezhetı korosztályhoz éves tartozik. Ez utóbbi korcsoporthoz 25 éves és 12,0% fiatalabb 50 évesnél tartozók száma 42 fıvel 18,7% idısebb 21,1% emelkedett az elızı hónaphoz % 55,0 50,0 45,0 40,0 Fejér Komárom-Esztergom Veszprém Közép-Dunántúl I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

4 4 viszonyítva, és az elızı év azonos hónapjában nyilvántartott létszámuknál is 507 fıvel magasabb. Az elızı hónaphoz képest egyedül a 26 év alattiak száma mérséklıdött (224 fıvel), a többi korosztályhoz tartozók állománya az idısebbektıl a fiatalabbak felé haladva fı közötti mértékben növekedett. Az álláskeresık iskolázottsága alapján csaknem kétötödük (37,5 %-uk) legfeljebb általános iskolai végzettségő, számuk 127 fıvel, arányuk pedig 0,2 %-ponttal nıtt az elızı hónaphoz képest. A nyilvántartott álláskeresık második nagy csoportját (32,7 %-át) a szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek adják. Számuk fı, 99-cel több az elızı havinál és 698 fıvel az egy évvel Általános iskola 32,8% 8 általánosnál kevesebb 4,7% A nyilvántartott álláskeresık összetételének iskolai végzettség szerinti alakulása a Közép-dunántúli régióban, október Fıiskola, egyetem 5,1% Gimnázium 9,0% Szakmunkásképzı, szakiskola 32,7% Szakközépiskola, technikum 15,7% ezelıtti értéknél. Az ennél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık közül a szakközépiskolát, technikumot végzettek száma csekély mértékben (7 fıvel) emelkedett, részarányuk (15,7 %) nem változott a múlt hónaphoz, viszont 0,7 %-ponttal csökkent az egy évvel ezelıtti értékhez képest. A gimnáziumban érettségizettek és a diplomások száma 31 illetve 37 fıvel csökkent, az álláskeresıkön belüli részarányuk ezzel 0,1-0,1 %-ponttal mérséklıdött. Az egy évvel ezelıtti értékkel összehasonlítva csak a diplomával rendelkezık száma csökkent (82 fıvel). A többi csoport közül a legfeljebb általános iskolát végzettek állománya nıtt a legnagyobb mértékben (1.524 fıvel), ıket követik a szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek 698 fıs növekménnyel. A nyilvántartott álláskeresık egyötöde (21,0 %-a) tartósan, folyamatosan egy éven túl szerepel a regisztrációban. Számuk fı, 44 fıvel csökkent a múlt havi értékhez képest, azonban az egy évvel korábbi létszámukat 444 fıvel meghaladja. A régió tartós álláskeresıinek csaknem fele (45,5 %-a) továbbra is Fejér megye kirendeltségeinek nyilvántartásában szerepel, de közel hasonló mértékő a Veszprém megyei tartós álláskeresık részaránya (41,7 %) is.

5 Az ellátásra jogosult álláskeresık októberi száma fı, ami közel 400 fıs növekedést mutat az elızı hónaphoz viszonyítva, az egy évvel korábbi létszámot pedig több mint ezer fıvel meghaladja. Területileg az ellátottak 37,3 %-a Fejér, 36,4 %-a Veszprém és valamivel több, mint egynegyede (26,3 %-a) Komárom- Esztergom megyei álláskeresı. 5 fı Az ellátásra jogosult nyilvántartott álláskeresık számának alakulása a Közép-Dunántúlon Ellátott, Ellátott, Ny. álláskeresı, Ny. álláskeresı, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 6,9 %, ami a múlt havi értékkel azonos, az egy évvel ezelıttit pedig 0,4 % ponttal meghaladja. A régión belül továbbra is Komárom-Esztergom megyében a legalacsonyabb (5,3 %) az álláskeresık gazdaságilag aktív népességen belüli aránya, Fejérben 7,2 %, Veszprémben pedig 8,0 %. Az elızı hónaphoz képest % 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3, Jan. A nyilvántartott álláskeresık arányának alakulása a Közép-dunántúli régióban Márc. Fejér megy e Veszprém megye Máj. Júl. Szept. Nov. Komárom-Eszt. megye Közép-Dunántúl Jan. Márc. Máj. Júl. Szept. Fejér és Komárom-Esztergom megyében 0,1 % ponttal mérséklıdött, míg Veszprém megyében 0,2 %-ponttal emelkedett az álláskeresık aránya. Az egy évvel korábbi adatot mindhárom megyében meghaladta az októberi érték, Fejérben 0,5, Komárom- Esztergomban 0,4, míg Veszprémben 0,3 %-ponttal. A nyilvántartott álláskeresık munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya 4,8 % a régiónkban, ami 0,1 %-ponttal meghaladja a múlt havi mutató értékét, de jóval kedvezıbb az országosan mért 6,4 %-nál. A régión belül Komárom-Esztergom megye mutatója (3,7 %) továbbra is a legkedvezıbb, míg a másik két megyéé (Fejér: 4,9 %, Veszprém: 5,5 %) meghaladja a régió átlagos értékét. Az elızı hónaphoz képest csak Veszprém megyében emelkedett a mutató értéke (0,1 %-ponttal), a másik két megyéé változatlan maradt.

6 A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma fı a Középdunántúli régióban, ami közel háromszáz fıs csökkenést mutat az elızı hónaphoz, s csaknem félszáz fıs növekedést az egy évvel ezelıtti értékhez képest. Területenként nézve a pályakezdık száma továbbra is Fejér megyében a legmagasabb (1.230 fı), azonban Veszprém megyei számuk sem sokkal alacsonyabb (1.152 fı), a 6 legkevesebben (636 fı) pedig Komárom-Esztergom megye nyilvántartásában szerepelnek. Az elızı hónaphoz képest számuk mindhárom megyében csökkent, s az egy évvel korábbi létszámukhoz képest is - Fejér megye 83 fıs növekedését kivéve - mérséklıdés tapasztalható. A hónap folyamán bejelentett nem támogatott új álláshelyek száma db, ami cal magasabb a múlt hónapban bejelentettnél, így annak több mint másfélszerese. A régión belül a Komárom-Esztergom megyei bejelentések a régió összes új nem támogatott álláshelyeinek kétharmadát adják, számuk az elızı hónaphoz képest tel csaknem háromszorosára nıtt, amely az egy db érvényes tárgyhóban bejelentett nem támogatott Az álláshelyek számának alakulása a Közép-Dunántúlon, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. A nyilvántartott pályakezdı álláskeresık számának alakulása a Közép-dunántúli régióban évvel korábbi értéknek is több mint kétszerese. A nem támogatott új állásbejelentéseknek Fejér megye további csaknem egynegyedét, míg Veszprém megye a fennmaradó, kevesebb mint egytizedét adja. Fejér megyében az egy hónappal korábbinál 53-mal, az egy évvel ezelıttinél pedig 70-nel több az októberben bejelentett nem támogatott álláshelyek száma, míg Veszprémben a múlt havinál 362-vel, a tavaly októberinél pedig 212-vel kevesebb. A tárgyhónap során bejelentésre került új, nem támogatott állások száma Fejérben 743, Komárom-Esztergom megyében és Veszprém megyében 287 db. A hónap folyamán érkezett összes állásbejelentések száma meghaladja a 4 és fél ezret (4.709 db), ami az elızı havinál tel több. Az állásbejelentések Fejér megyei száma db, Komárom-Esztergom megyei db, a fennmaradó 984 db pedig Veszprém megyében került bejelentésre. A bejelentett új állásokkal együtt a rendelkezésre álló összes álláshelyek száma db-ot ért el a tárgyhónapban, ami 28,3 %-kal (csaknem kétezer db-bal) több a múlt fı átlag átlag I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Fejér megye, Komárom-Eszt. megye, Veszprém megye, Közép-Dunántúl, 2007.

7 7 havinál. Ebbıl a Fejér megyei álláshely db, Komárom-Esztergom megye részesedése a legmagasabb, db, Veszprém megyei számuk viszont alig haladja meg az 1,5 ezret (1.503 db). Az álláshelyek tárgyhavi záró állománya db volt, mely az elızı havi záró értéknél 723-mal alacsonyabb. Október hónap folyamán egy új munkáltató létrejöttérıl sem szereztünk tudomást a régió megyéiben. Létszámbıvítési bejelentés mindhárom megyébıl érkezett, összesen 6 cégtıl, 214 fıt érintıen. A létszámbıvítési bejelentések nagysága Komárom-Esztergom megyében 165 fı, Veszprémben 30 fı, míg Fejér megyében 19 fı volt. Létszámnövekedést elsısorban külföldi tulajdonú társaságok jeleztek, de kisebb létszámot érintı bıvítésekrıl belföldi magántulajdonú társaságok is számot adtak. Tevékenységi körüket illetıen egy, a gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás területén mőködı vállalkozás kivételével - mindegyikük a feldolgozóiparban területén tevékenykedik. A tárgyhónapban Komárom-Esztergom és Veszprém megyébıl érkezett csoportos létszám-leépítési bejelentés, melyek egy-egy foglalkoztatót érintettek, összesen 134 fıs létszámmal. Egy fıvel gazdálkodó cég 30 fı, míg egy 300 fı feletti létszámmal mőködı szervezetnél a fennmaradó 104 fı leépítésérıl adtak tájékoztatást. A dolgozók munkaviszonyát rendes felmondással novemberben szüntetik meg a munkáltatók.

8 8 Komárom-Esztergom megye helyzetképének alakulása A nyilvántartott álláskeresık száma az elızı három havi növekedés után októberben valamelyest mérséklıdött. A hó végi záró napon a megyei nyilvántartásban álláskeresı szerepelt, akiknek száma egy hónap alatt 1,0 %-kal, azaz 77 fıvel lett alacsonyabb. A nyilvántartott álláskeresık létszámának a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya az elızı havinál 0,1 százalékponttal kedvezıbb, 5,3 %-os értéket mutatott. A megye fı munkaerıpiaci mutatói az egy évvel korábbiakhoz képest kedvezıtlenül alakultak, a nyilvántartásban szereplık száma 8,4 fıvel (607 %) emelkedett, ami a relatív mutató értékében 0,4 százalékpontos növekedést okozott. Októberben a megye egy kistérségében, mégpedig az Esztergomi Kirendeltség körzetében nıtt jelentısen, 6,3 %-kal (82 fı) a nyilvántartott álláskeresık száma. A hónap végén így fı szerepelt a nyilvántartásban, akiknek a gazdaságilag aktív népesség számán belüli, 5,5 %-os aránya 0,3 százalékponttal emelkedett az elızı havihoz képest. Tatabánya térségében csak egészen enyhe, 0,6 %-os (13 fı) létszámbıvülés következett be, ami a relatív mutató értékében 0,1 százalékpontos emelkedést okozott. A megyeszékhely kirendeltsége fıs nyilvántartott állománnyal zárta a hónapot, amihez 5,1 %-os ráta tartozott. Megyénk többi térségében alacsonyabb lett a nyilvántartott álláskeresık száma. A legkevésbé, 2,4 %-kal (16 fı) az oroszlányi körzetben csökkent a létszám, ahol a hónap végén 660 álláskeresıt tartottak nyilván. A gazdaságilag aktív népesség létszámán belüli arányuk 0,1 százalékpontos mérséklıdés után 5,4 %-ot ért el. Dorog, Tata és Komárom körzetében a becsült kistérségi ráta értéke egyaránt 0,2 százalékponttal süllyedt, ami mögött az elsı esetben 2,6 %- os (29 fı), a másodikban 3,9 %-os (40 fı), az utolsóként említett térségben 4,6 %-os (47 fı) létszámcsökkenés állt. A tárgyhónap végén a Komáromi Kirendeltségen 964 álláskeresıt tartottak nyilván, amihez a legkedvezıbb, 4,5 %-os relatív mutató tartozott. A tatai térség 5,2 %-os becsült rátája 993 fıt takart, míg a Dorogi Kirendeltségen nyilvántartottak fıs létszáma a gazdaságilag aktív népesség 5,8 %-át fedte le. A legerısebben, 5,8 %-kal (40 fı) a Kisbéri Kirendeltségen csökkent a nyilvántartott álláskeresık száma, ami a hónap végén így 651 fıt ért el. Bár a változás a relatív mutató értékében is 0,5 százalékpontos javulást eredményezett, továbbra is e kistérség becsült rátája maradt a legmagasabb, 7,3 %-ot mutatott.

9 9 Az egy évvel korábbi helyzethez viszonyítva csak két körzetben mérséklıdött a nyilvántartott álláskeresık száma, a többiben egymástól jelentısen eltérı mértékben emelkedett. Utóbbiak közül a legerısebb, 20,7 %-os (170 fı) növekedés a tatai kistérségben következett be, ami az álláskeresık gazdaságilag aktív népességen belüli arányának 0,9 százalékpontos emelkedését vonta maga után. Arányát tekintve ezt az Esztergomi Kirendeltségen nyilvántartott álláskeresık számának 18,4 %-os (217 fı) növekedése követte, ahol a becsült kistréségi ráta 0,8 százalékponttal nıtt. A Tatabánya körzetében 10,8 %-kal (202 fı), a kisbéri térségben pedig 7,1 %-kal (43 fı) emelkedett a létszám egy év alatt. Ennek hatására az elsıként említett kistérség mutatója 0,5 százalékponttal, az utóbbié 0,4 százalékponttal lett magasabb. A legkisebb mértékő, 2,3 %-os (24 fı) létszámemelkedés a Dorogi Kirendeltségen nyilvántartott álláskeresık számában következett be, ahol relatív mutató október végi értéke csak 0,1 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit. A fennmaradó két kistérségben a megye egészére jellemzıvel ellentétes változás következett be. Ezek közül Oroszlány körzetében csak csekély mértékő, 1,3 %- os (9 fı) létszámmérséklıdés mutatkozott, aminek hatására a kistérségi mutató is csupán 0,1 százalékponttal süllyedt. A Komáromi Kirendeltség becsült rátája 0,2 százalékponttal lett alacsonyabb, ami mögött 4,0 %-os (40 fı) létszámcsökkenés állt. Az álláskeresık számának tárgyhavi mérséklıdése a szeptemberitıl kissé elmaradó belépı és megélénkült kilépı forgalom mellett következett be. Októberben összesen álláskeresı kérte nyilvántartásba vételét kirendeltségeinken, 2,2 %-kal (40 fı) kevesebben, mint az elızı hónapban. A pályakezdıként jelentkezık száma igen erısen lecsökkent, októberben már csak 138 fiatal került be a nyilvántartott álláskeresık állományába. Létszámuk az elızı havinak már csak az 56,6 %-át érte el, annál 106 fıvel volt alacsonyabb. A nyilvántartásba vett pályakezdık között tovább mérséklıdött az elsı alkalommal jelentkezık aránya, akik 61 fıs létszámukkal a belépı fiatalok 44,2 %-át adták. A munkaviszonyuk megszőnését követıen nyilvántartott álláskeresıvé váltak száma viszont egy kissé emelkedett. Létszámuk fıt ért el, ami 4,2 % (66 fı) haladta meg az elızı havit. Októberben összesen fı került ki a nyilvántartott álláskeresık állományából, ami azon túl hogy 10,9 %-kal (183 fı) nıtt a szeptemberi, ugyancsak élénk kilépı forgalomhoz képest, az év eddig eltelt idıszakának legerısebb kiáramlását is jelentette. A nyilvántartott álláskeresık számának alakulásában októberben sem volt kimutatható hatása egyetlen jelentısebb létszámleépítésnek sem. A hónap során egy új, nagy létszámot érintı létszám-leépítési bejelentés érkezett, amelyben 104 fıs elbocsátást jeleztek, de ennek esetleges hatásai elıreláthatólag csak decemberben, illetve a következı év elsı negyedévben fognak jelentkezni. Ezzel együtt az év eltelt idıszakában összesen 13 munkáltató konkrét

10 10 létszámcsökkentési szándékáról, és ezek kapcsán fı elbocsátásáról van tudomásunk. Mivel a leépítésre kerülık között meglehetısen nagy számban találhatóak szlovák állampolgárok, a hazai munkavállalók száma ennél alacsonyabb, fıhöz közelít. Az általunk ismert leépítések, beleértve az elmúlt évi létszámcsökkentések áthúzódó hatását is, a bejelentésekben foglalt idıbeli ütemezések szerint eddig hozzávetılegesen fı munkaviszonyának megszőnésével jártak. A rendelkezésünkre álló adatok szerint azonban a létszámcsökkentési szándékukat bejelentı munkáltatóktól az év eltelt idıszakában mintegy 400 fı, ebbıl októberben mintegy 110 álláskeresı kérte nyilvántartásba vételét. A megyénkben mőködı gazdasági szervezetek létszámfelvételi, bıvítési szándéka továbbra is élénk maradt, és messze meghaladja a bejelentett leépítések várható hatását. Az év eltelt idıszakát tekintve 33 olyan vállalkozásról van ismeretünk, melyek legalább 10 fıvel, együttvéve több mint fıvel növelték, vagy növelik rövid idın belül az általuk alkalmazottak számát. Az év eltelt idıszakában összesen három újonnan letelepült, s legalább 10 fı foglalkoztatását tervezı munkáltatóról szereztünk tudomást, melyek jelenleg mintegy 70 fınek adnak munkát. Októberben a munkáltatók álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinkre, ami kiugróan magas igénynek számít, s messze meghaladta a korábbi maximumot jelentı, júliusi munkaerı-keresletet is (1.765 állásbejelentés). A tárgyhónap során beérkezett állásajánlatokhoz tartozó munkaerıigény fıvel nıtt a szeptemberi, egyébként gyengének számító kereslethez képest, így annak 2,5-szereséhez közelített. Októberben úgynevezett normál állásbejelentés érkezett megyénk kirendeltségeire, amibıl mintegy 400 fıre szóló bejelentést munkaerı-kölcsönzı cég tettek. További három feldolgozóipari munkáltató együttvéve több mint állásajánlatot nyújtott be, aminek meghatározó része a gazdasági válság által veszélyeztetett ágazatokból, de még a hónap elején érkezett. A külföldi munkavállalók iránti kereslet is nıtt az elızı havihoz képest, az októberi bejelentésekben szereplı, 178 fıre vonatkozó igény az elızı havi 2,8-szeresét érte el, ami szám szerint 114 fıs növekedést jelentett. A támogatott munkahelyek száma 39,4 %-kal (113 munkalehetıség) emelkedett, s így kereken 400 fı elhelyezésére nyújtottak lehetıséget. Ezek döntı többségét ezúttal is a határozott idejő foglalkoztatást biztosító támogatási formákhoz kapcsolódó bejelentések adták (87,5 %, 350 álláshely), amin belül a közhasznú munkavégzés keretében elhelyezhetı álláskeresık száma volt kiemelkedıen magas (330 fı). A hosszú távú foglalkoztatást célzó, bérjellegő támogatások igénybe vétele mellett alkalmazni kívánt álláskeresık száma 50 fıt ért el, és meghatározó részben az EU forrásból finanszírozott, Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz kapcsolható.

11 11 A beérkezett állásajánlatok 93,0 %-a fizikai munkakörökre vonatkozott, ami bejelentést takart. A megfelelı képzettség mellett betölthetı munkahelyekre szakmunkást (42,0 %) kerestek, míg a betanított munkát vállaló álláskeresık iránt 882 fıs igény (35,1 %) mutatkozott. Ugyanakkor a legegyszerőbb munkakörökre 399 segédmunkást (15,9 %) kívántak felvenni a bejelentık. Az újonnan bejelentett fizikai munkahelyek száma az elızı havi 2,5- szeresére ugrott, azt fıvel haladta meg. Ezen belül a szakmunkások iránti kereslet változott a legerısebben, az egy hónappal korábbi 4,5-szeresét érte el, ami 822 fıs növekedést jelentett. A betanított munkásokra vonatkozó létszámigény a szeptemberi 2,1-szeresére kúszott fel, azaz 456 fıvel nıtt. A segédmunkások által betölthetı álláshelyek száma, nagyrészt a határozott idejő foglalkoztatást biztosító, támogatott munkalehetıségek számának megszaporodásából eredıen, 48,9 %-kal (131 álláshely) ugyancsak meghaladta az elızı havit. A szellemi foglalkozásúak iránti kereslet, amibıl a tárgyhónapban 177 fıre vonatkozó bejelentés érkezett, 84,4 %-kal (81 fı) emelkedett. A fizikai munkások iránti igény lényegesen nagyobb arányú növekedése miatt azonban ezeknek az ajánlatoknak a teljes keresleten belüli aránya 2,4 százalékpontos csökkenés után, október végén csak 7,0 %-ot ért el. A korábbi idıszakról érvényben maradt ajánlatokkal együtt októberben álláshely szerepelt kirendeltségeink nyilvántartásában. Az igények kielégítésére kirendeltségi munkatársaink közvetítést kezdeményeztek, aminek a nyilvántartott álláskeresık havi érintett létszámához (9.658 fı) viszonyított aránya 15,7 %-ot ért el. Az indított közvetítések száma 9,4 %-kal (130 közvetítés), a sikeresen közvetítettek száma pedig 55,7 %-kal (274 fı) nıtt az elızı havihoz képest. Októberben 766 álláskeresı jutott ily módon munkához, akik közül 277 fı (36,2 %) nem támogatott álláshelyre került, többségük foglalkoztatása támogatott munkahelyen (489 fı), azon belül pedig elsısorban közhasznú munkavégzés keretében kezdıdött meg (427 fı). Október folyamán állásajánlat érvényessége szőnt meg, melyek között ezúttal 32,3 %-os arányban jelentek meg a közvetítéssel betöltött munkahelyek. A tárgyhónapban bejelentett és a hó végi záró napig érvényüket vesztett ajánlatoknak azonban csaknem háromnegyed része került betöltésre. Október végére álláshely maradt kirendeltségeink nyilvántartásában, melyeknek 79,6 %-át adták a tárgyhavi bejelentések (1.827 állásajánlat). Az érvényes állásajánlatoknak a munkaerıigény jellege szerinti összetételét tekintve a támogatott munkalehetıségek száma és aránya egészen minimálisra csökkent (1,8 %, 41 álláshely) míg a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának engedélyeztetése céljából benyújtott ajánlatok hányada 23,4 %-ot (538 bejelentés), az úgynevezett normál álláshelyeké 74,8 %-ot (1.716 ajánlat) ért el. Ez utóbbi állásajánlatoknak a nyilvántartott álláskeresık állományából való

12 12 betöltésére azonban minimális az esély. Így valószínőleg akkor sem járulnának hozzá a nyilvántartott álláskeresık számának jelentısebb csökkenéséhez, ha a kiugróan nagy kereslettel jelentkezı cégek a gazdasági helyzet változásának ellenére is fenntartanák igényeiket. Október végén a fizikai besorolású álláskeresık száma fıt, arányuk 78,8 %-ot ért el, míg szellemi munkakörre fı (21,2 %) pályázott. Utóbbiak száma egy hónap alatt 5,4 %-kal (94 fı) csökkent, miközben a fizikai állománycsoportúaké bár csak minimálisan (0,3 %, 17 fı), de emelkedett. A nyilvántartott álláskeresık fı állománycsoportok szerinti megoszlásában ez 1,0 százalékpontos eltolódást okozott a fizikai besorolásúak javára. Az egy évvel korábbiakhoz képest a szellemi munkát keresık száma hasonló mértékben, 5,7 %-kal (100 fı) csökkent, a fizikai besorolásúaké viszont igen erısen, 13,0 %-kal (707 fı) nıtt. Emiatt utóbbiak hányada az elızı évihez képest 3,2 százalékponttal ugyancsak megemelkedett. A tárgyhónap végén a fizikai állománycsoporton belül fıs létszámukkal és 35,2 %-os arányukkal a betanított munkások alkották a legnagyobb csoportot, akiknek száma 1,6 %-kal (44 fı) emelkedett az elızı havihoz képest. Arányát tekintve hasonló, 1,8 %-os (19 fı) bıvülés következett be a segédmunkások csoportjában is, akik október végi, fıs létszámukkal a teljes nyilvántartott állomány 13,5 %-át fedték le. Az elızıekkel szemben a szakmunkások száma kedvezıen változott, bár csak 1,9 %-kal (46 fı), de mérséklıdött. Létszámuk a hónap végén fıt, arányuk pedig 30,1 %-ot mutatott. Mindemiatt a szakmunkások részaránya 0,3 százalékponttal mérséklıdött, miközben a betanított munkásoké 0,9 százalékponttal a segédmunkásoké pedig 0,4 százalékponttal emelkedett. Az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva mindhárom csoportban emelkedett a létszám, de ennek aránya igencsak eltérı volt. A betanított munkát vállaló álláskeresık számában kiugró mértékő, 27,5 %-os (592 fı) növekedés következett be, ami részarányuk 5,3 százalékpontos emelkedésével járt. A szakmunkások számában ez idı alatt 4,5 %-kal (101 fı), a segédmunkásoké mindössze 1,3 % (14 fı) növekedett. Mivel az e két csoportban tapasztalt létszámbıvülés mértéke messze elmaradt a fizikai állománycsoport egészére jellemzıtıl, mind a szakmunkások, mind a legegyszerőbb munkakörökre közvetíthetı álláskeresık hányada csökkent. Utóbbiak részaránya 1,0 százalékponttal, a szakképzett fizikai munkát keresıké 1,1 százalékponttal lett alacsonyabb egy év alatt. A nyilvántartott álláskeresık iskolai végzettség szerinti összetételét tekintve az alacsony iskolázottságúak fıs létszáma és 35,4 %-os aránya volt a legmagasabb, amit a szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek fıt számláló csoportja (32,7 %) követett. A szakközépiskolai, technikumi végzettséggel rendelkezık száma fıt, a gimnáziumban érettségizetteké 841 fıt mutatott. Az elsıként említett réteg a teljes állomány 15,6 %-át,

13 13 utóbbiak annak 10,8 %-át fedték le. A fıiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezık száma 428 fıt, arányuk 5,5 %-ot ért el. Októberben a felsıfokú végzettségő álláskeresık száma csökkent a legnagyobb arányban, 5,3 %-kal (24 fı). A gimnáziumban érettségizettek száma 3,6 %-kal (31 fı), míg a szakközépiskolát, technikumot végzettek száma 2,6 %-kal (33 fı) lett alacsonyabb. A szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek létszáma az elızı havihoz közeli szinten maradt, mindössze 0,4 %-kal (10 fı) mérséklıdött. Egyedül az alacsony iskolázottságúak száma emelkedett, de az is csupán 0,8 %- kal (21 fı). Ez utóbbi változás a legfeljebb általános iskolát végzettek arányában 0,7 százalékpontos növekedést okozott, míg a középfokú szakképesítéssel rendelkezık hányada az átlagosnál enyhébb létszámmérséklıdés miatt emelkedett minimálisan, 0,1 százalékponttal. A fıiskolát, egyetemet végzettek aránya 0,2 százalékponttal, a gimnáziumban érettségizettek, illetve szakközépiskolai, technikumi végzettséggel rendelkezık hányada egyaránt 0,3 százalékponttal lett alacsonyabb. Az elmúlt év október végi adataihoz viszonyítva valamennyi iskolázottsági csoportban bıvült a létszám. A legerısebben, 14,8 %-kal (355 fı) az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezı álláskeresık száma növekedett, ami részarányuk 2,0 százalékpontos emelkedését vonta maga után. A szakmunkásképzıt, szakiskolát végzett álláskeresık körében a teljes állományra jellemzıhöz közelítı, 8,3 %-os (196 fı) létszámnövekedés következett be, ezért hányaduk változatlan maradt. A szakközépiskolai, technikumi végzettséggel rendelkezık száma 2,9 %-kal (34 fı), a gimnáziumban érettségizett álláskeresıké pedig 1,9 %-kal (16 fı) emelkedett. Az elsıként említettek aránya 0,9 százalékponttal, az utóbbiaké 0,7 százalékponttal lett alacsonyabb. Legkisebb változás a felsıfokú végzettségő álláskeresık körében következett be, akiknek száma 1,4 %-kal (6 fı), részaránya 0,4 százalékponttal mérséklıdött. A nyilvántartott álláskeresık között 53,8 %-os részarányukkal október végén is a nık képviselték a többséget, akiknek száma fıt, míg a férfiaké fıt ért el. A két nem megoszlási aránya az elızı havihoz képest 0,5 százalékponttal a férfiak felé tolódott el, ami mögött a két nemhez tartozók létszámában bekövetkezett eltérı irányú változás áll. A nık száma ugyanis a tárgyhónapban 2,0 %-kal (86 fı) mérséklıdött, miközben a férfiaké egy kissé (9 fı, 0,3 %) magasabb lett. Az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva is a férfiak részaránya növekedett, mégpedig 1,6 százalékponttal, ami ez esetben a két nem létszámának különbözı mértékő emelkedésébıl eredt. A nık száma egy év alatt 5,3 %-kal (211 fı) növekedett, miközben az álláskeresı férfiak állománya ez idı alatt lényegesen nagyobb arányban, 12,3 %-kal (396 fı) bıvült. Az október végén nyilvántartott álláskeresık között a legfeljebb 25 éves fiatalok 20,3 %-os arányban jelentek meg, ami fıt takart. Létszámuk egy

14 14 hónap alatt 6,3 %-kal (106 fı) csökkent, így hányaduk is 1,2 százalékponttal alacsonyabb lett. A év közötti álláskeresık, fıs összlétszámukkal a teljes állománynak 49,8 %-át, míg az ennél idısebbek, akiknek száma fıt ért el, annak 29,9 %-át adták. A 45 évesnél idısebb álláskeresık létszáma pontosan megegyezett az egy hónappal korábbival, míg a középkorosztályba tartozóké egy kissé (0,8 %, 29 fı) növekedett. Emiatt az utóbbi korcsoportba tartozók aránya 0,9 százalékponttal, az idısebbeké 0,3 százalékponttal emelkedett. Az egy évvel korábbiakhoz képest a 45 évnél idısebbek száma emelkedett a legkevésbé, 6,7 %-kal (147 fı). A fiatalok körében 10,9 %-kal (155 fı), míg a év közöttiek csoportjában az átlagoshoz hasonló mértékben, 8,5 %-kal (305 fı) emelkedett a létszám. Mindez csak egy kissé módosította a korcsoportos megoszlási arányokat. Mivel a középkorosztályhoz tartozók hányada változatlan maradt, a legfeljebb 25 évesek aránya emelkedett 0,5 százalékponttal a 45 évnél idısebbek rovására. A tárgyhó végén a nyilvántartásban szereplık 12,3 %-a (956 fı) számított tartósan állást keresınek. Létszámuk az elızı havihoz képest 1,4 %-kal (13 fı), arányuk 0,3 százalékponttal emelkedett. Az elmúlt év október végi adataihoz viszonyítva azonban létszámuk és a teljes nyilvántartott állományon belüli hányaduk is kedvezıen változott. A több mint egy éve folyamatosan nyilvántartott álláskeresık száma a teljes állományra jellemzıvel ellentétben nem növekedett, hanem egy kissé, 2,5 %-kal (25 fı) mérséklıdött. Ennek köszönhetıen részarányukban is jelentısebb, 1,3 százalékpontos csökkenés következett be. A tartósan állást keresık október végi, iskolai végzettség szerinti megoszlását a teljes állományra jellemzıhöz hasonlítva egyértelmően az alacsony iskolai végzettségőek rétege emelhetı ki. A tartósan állást keresık között ugyanis 41,2 %-os arányban jelentek meg a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezık (394 fı), ami 5,8 százalékponttal meghaladta a hasonló iskolázottságúak teljes állományon belüli részarányát. Ez egyben azt is jelenti, hogy a legfeljebb általános iskolát végzett álláskeresık hetede (14,3 %) már több mint egy éve folyamatosan szerepelt a nyilvántartásban. Az alacsony iskolázottságúak rétegén kívül egyetlen más iskolázottsági csoportban sem fordult elı, hogy a tartósan állást keresık aránya meghaladta volna a teljes állományra jellemzıt. Az egy évnél hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresık és a teljes állomány korcsoportos összetételének összevetését tekintve az életkoruk miatt hátrányos helyzető, azaz 44 év feletti álláskeresık aránya még inkább különbözött egymástól. A több mint egy éve nyilvántartottak között ugyanis rendkívül magas volt, 54,6 %-ot mutatott a 44 év felettiek hányada (522 fı), míg az álláskeresık összlétszámán belül ugyanez a korosztály csak 31,8 %-os arányban jelent meg. E szerint az életkoruk miatt hátrányos helyzető álláskeresıknek több mint ötöde már legalább egy éve került be a

15 15 nyilvántartásba. A tartósan állást keresık között október végén is a nık voltak határozott többségben, sıt arányuk még tovább emelkedett. A tárgyhónap végén a több mint egy éve nyilvántartott álláskeresık 61,4 %-át (587 fı) adták, ami 7,6 százalékponttal haladta meg a teljes állományon belüli hányadukat. Az október végi záró napon fı, a nyilvántartott álláskeresıknek valamivel több mint a fele (51,0 %), a munkaviszonyt vesztettként nyilvántartottaknak az 55,6 %-a volt ellátásra jogosult. Nagy többségük, fı álláskeresési járadékra tarthatott igényt, míg álláskeresési segélyre, illetve nyugdíj elıtti munkanélküli segélyre szóló jogosultsággal összesen 849 fı rendelkezett. A vállalkozói járadékra jogosultak száma továbbra is csekély maradt, mindössze 71 fıt ért el. További 885 álláskeresı, azaz a nem pályakezdıként nyilvántartottak nyolcada rendszeres szociális segélyt vehetett igénybe. A sem ellátásra, sem szociális jellegő segélyre nem jogosultak fıs létszámukkal a teljes állomány 37,6 %-át adták, míg a nem pályakezdıként nyilvántartott, ellátatlan álláskeresık száma fıt, a munkaviszonyt vesztettek állományán belüli arányuk pedig 32,1 %-ot mutatott. A megyei nyilvántartásban október végén 636 pályakezdıként nyilvántartott álláskeresı szerepelt, akik a teljes állomány 8,2 %-át adták. Létszámuk az elızı négy havi emelkedés után a tárgyhónapban már jelentısen, 15,4 %-kal (116 fı) csökkent. Nagyrészt ennek köszönhetıen a nyilvántartott álláskeresık összlétszámán belüli arányuk is 1,4 százalékponttal alacsonyabb lett. A pályakezdı álláskeresık számuk és aránya az egy évvel korábbiakhoz képest mérséklıdött, hiszen a tárgyhónap végén 2,8 %-kal (18 fı) kevesebb fiatal szerepelt a nyilvántartásban, mint az elmúlt év októberi záró napján. A teljes állományon belüli arányuk 0,9 százalékponttal ugyancsak alatta maradt az egy évvel korábbinak, bár ez elsısorban arra vezethetı vissza, hogy a munkaviszonyt vesztett álláskeresık száma egy év leforgása alatt igen jelentısen, 9,6 %-kal (625 fı) nıtt. A fiatalok nemek szerinti megoszlásának októberi alakulását a nık hányadának 0,6 százalékpontos mérséklıdése jellemezte, akiknek hó végi, 376 fıs létszámához 59,1 %-os részarány tartozott. Számuk az elızı havihoz képest 16,3 %-kal (73 fı) csökkent, míg a férfiaké, ami a hónap végén 260 fıt mutatott, 14,2 %-kal (43 fı) fogyatkozott meg. Az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva a férfiak száma 6,1 %-kal (17 fı) mérséklıdött, a nıké viszont gyakorlatilag változatlan maradt, mindössze egy fıvel lett alacsonyabb. Emiatt a két nemhez tartozó pályakezdı álláskeresık aránya 1,5 százalékponttal a nık irányában tolódott el. Október végén az álláskeresı pályakezdık legnagyobb csoportját 196 fıs létszámukkal és 30,8 %-os arányukkal a szakközépiskolát, technikumot végzett

16 16 fiatalok alkották. Bár számuk a tárgyhónap során 14,8 %-kal (34 fı) csökkent, arányuk egy kissé, 0,2 százalékponttal magasabb lett. A gimnáziumban érettségizettek csoportjába az elızı havinál 12,2 %-kal (21 fı) kevesebb, szám szerint 151 fiatal tartozott. Mivel létszámuk a pályakezdık teljes csoportjára jellemzınél kevésbé csökkent, hó végi, 23,8 %-os arányuk 0,9 százalékponttal megemelkedett. Legerısebben, 31,9 %-kal (46 fı) a középfokú szakképzı intézményekben végzett fiatalok száma csökkent, ami hányadukban is jelentıs változást okozott. Hó végi, 98 fıs létszámukhoz az elızı havinál 3,7 százalékponttal alacsonyabb, 15,4 %-os részarány párosult. A felsıfokú végzettséggel rendelkezı pályakezdık száma 25,4 %-kal (18 fı), arányuk 1,1 százalékponttal csökkent. Így a tárgyhónap végén csoportjukba 53 álláskeresı tartozott, akik a pályakezdıként nyilvántartott álláskeresık 8,3 %-át adták. Az elızıekkel szemben a legfeljebb általános iskolát végzett fiatalok száma nem csökkent, és bár csak 3 fıvel, de növekedett az elızı havihoz képest. Létszámuk az októberi záró napon 138 fıt, arányuk pedig a pályakezdık teljes állományára jellemzıvel ellentétes változás miatt bekövetkezett, 3,7 százalékpontos növekedést követıen 21,7 %-ot ért el. A különbözı iskolázottsági csoportokba tartozó pályakezdı álláskeresık és megoszlása az egy évvel korábbiakhoz képest egészen másként változott. A legszembetőnıbb változást a felsıfokú végzettségőek számában bekövetkezett, 36,1 %-os (30 fı) visszaesés jelentette, ami részarányuk 4,4 százalékpontos csökkenését vonta maga után. Emellett csak a középfokú szakképesítéssel rendelkezı pályakezdık számában történt jelentısebb változás, mégpedig 15,3 %-os (13 fı) növekedés, ami arányukban 2,5 százalékpontos emelkedést okozott. A többi iskolázottsági csoportban alig változott a létszám, a legfeljebb általános iskolát végzett fiataloké 3 fıvel (2,1 %), a gimnáziumban érettségizetteké 2 fıvel (1,3 %) mérséklıdött, míg a szakközépiskolában, technikumban végzetteké 4 fıvel (2,1 %) emelkedett. A csekély mértékő létszámváltozás ellenére utóbbiak aránya 1,5 százalékponttal, a gimnáziumi érettségivel rendelkezıké 0,4 százalékponttal, a legfeljebb általános iskolát végzetteké pedig 0,1 százalékponttal emelkedett egy év alatt. Székesfehérvár, november Zimmermann József fıigazgató

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁJUS 215. május 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 9.454 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 216. NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 35-8/216. MELLÉKLET: - TÁRGY: Tájékoztató foglalkoztatási helyzetéről ELŐTERJESZTŐ: Buday Attila Fejér Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.május május. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.május május. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. MÁJUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. FEBRUÁR 215. február 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 1.49 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.április április. júni. júli. márc. aug. szept.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.április április. júni. júli. márc. aug. szept. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. ÁPRILIS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. DECEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JANUÁR 2016. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.865 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

máj dec jan. szept.

máj dec jan. szept. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. JÚNIUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. MÁJUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. JÚLIUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.augusztus augusztus. júni. júli. dec. febr. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.augusztus augusztus. júni. júli. dec. febr. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.szeptember szeptember. aug. dec. febr. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.szeptember szeptember. aug. dec. febr. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. FEBRUÁR Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. február 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. óber A megye munkáltatói 1,4 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken óberben

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a közszolgálatban dolgozók foglalkoztatási helyzetérıl a dél-dunántúli régióban Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. usztus A megye munkáltatói 2,1 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben