A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 216. NOVEMBER 23-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 35-8/216. MELLÉKLET: - TÁRGY: Tájékoztató foglalkoztatási helyzetéről ELŐTERJESZTŐ: Buday Attila Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Vezetője AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Buday Attila főosztályvezető VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: - TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: -

2 Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály T á j é k o z t a t ó 216. szeptember havi munkaerő-piaci folyamatairól, foglalkoztatási helyzetéről, visszatekintve az I-III. negyedévre 8 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Telefon: (22) Fax: (22) Honlap:

3 % A foglalkoztatási arányok alakulása Fejér megyében Fejér Közép-Dunántúl Országos A régió és a megye foglalkoztatási helyzete (a KSH legutóbb közzétett adatai alapján) I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV: I. II. A KSH 216. II. negyedéves munkaerő-felmérése szerint a éves, gazdaságilag aktív népesség száma mérséklődött. Fejér megyében számuk 198,2 ezer fő, az előző negyedévinél hatszázzal kevesebb és a régióban is,1%-os csökkenés, míg országosan,9%-os növekedés következett be. A foglalkoztatottak száma Fejér megyében 1,9 ezer fővel 192,4 ezer főre fogyott, ami 59,4%-os foglalkoztatási szintet eredményezett. Ez 1,6%-ponttal meghaladja az országos mutató értékét. Ugyanebben az időszakban Komárom-Esztergom megye 59,6%-os foglalkoztatási szintet ért el, ennél alig némileg többet, 6,%-ot pedig Veszprém megye. Az aktivitási arány Fejérben az előző negyedévi 61,5%-os értékről 61,2%-ra mérséklődött, ami a régió mutatójánál,3%-ponttal mérsékeltebb és az országos (61,%) adatnál,2%-ponttal több. A KSH által mért munkanélküliségi ráta Fejér megyében az előző negyedévhez viszonyítva,6%-ponttal 2,9%-ra emelkedett II. negyedévében a régió munkanélküliségi rátája is 2,9%-ot mutat. Az országos ráta pedig az előző negyedévi 6,%-nál alacsonyabb és 5,1%-ot tett ki. Komárom-Esztergom megyében a munkanélküliségi ráta 2,8%, Fejérben enyhén magasabb, 2,9%, míg Veszprém megyében 3,1% volt. Összességében mutatói kedvezőbben alakultak az országos mutatóknál. (Forrás: A munkaerő-piaci folyamatok alakulása (a KEKKH legutóbbi zárási adatai alapján) 216. szeptemberében a nyilvántartott álláskeresők száma a régióban fő, az előző havinál 171 fővel (,8%-kal) alacsonyabb és az egy évvel korábbinál mintegy 6. fővel (24,3%-kal) kevesebb létszámot jelent. A megyék közül augusztushoz viszonyítva csupán Komárom-Esztergom megyében emelkedett az álláskeresők száma, aminek nagysága csekély, 11 fő. Ugyanakkor Fejér megyében 242 fős (2,6%-os) és Veszprém megyében 3 fős (,5%-os) csökkenés tapasztalható. A változásoknak köszönhetően szeptember hónap végén Fejér megyében fő, Komárom- Esztergom megyében fő, Veszprém megyében fő szerepelt a regisztrációban. fő A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása a régió megyéiben, Fejér m Kom.-Eszt. m Veszprém m Fejér m. 216 Kom.-Eszt. m Veszprém m Az előző év azonos időszakához képest mindenütt kedvező irányú változás történt. Fejér megyében fővel (24,3%-kal), Komárom-Esztergom megyében fővel (22,3%-kal), míg Veszprém megyében fővel (25,6%-kal) csökkent a létszám I-IX. hónapjában szinte folyamatosan csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, csupán február, március hónapokban növekedett. Ezáltal számuk főre csökkent a harmadik negyedév végére, míg az első negyedév végi számuk volt a legmagasabb, 32.5 fővel. 2

4 % 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 216. Jan. A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása a megyében, 216. Febr. Márc. Szeptemberben tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 216. szeptember hónapban fő szerepelt a regisztrációban, az előző havinál 242 fővel (2,6%- kal), míg az egy évvel korábbinál fővel (24,3%-kal) kevesebben. A múlt hónaphoz képest a megye járásainak szinte mindegyikében csökkent az álláskeresők száma. A legjelentősebben Székesfehérvár járásban figyelhető meg az álláskeresői létszám fogyása 122 fővel (4,5%-kal), ezt követte Dunaújváros járásé 91 fővel (3,4%-kal). Móron a 21 fős csökkenés arányaiban 4,%-os mérséklődést jelentett. Gárdonyban 17 fővel, Martonvásáron 1 fővel és Bicskén 9 fővel csökkent az álláskeresői létszám. Ugyanakkor Sárbogárdon 23 fős növekedés következett be, de Enyingen is pár fős az emelkedés nagysága első negyedévének végéig még emelkedett az álláskeresők száma, aminek következtében februárban elérte a főt, márciusra pedig a főt. Az azt követő hónapokban pedig fokozatosan csökkent a számuk, mikor is a 9.22 fős létszámmal júniusban elérte az első félévi minimumot. Majd a júliusi enyhe növekedést követően a harmadik negyedév végén mérhetjük a legkisebb számban, ami főt jelent. A megye egyes térségeiben is hasonlóan alakult az álláskeresők számának a változása, mint a megye egészében. A legnagyobb arányú csökkenés Sárbogárd térségében valósult meg, ahol több mint kétötöddel csökkent a létszám, de Gárdony, Enying és Bicske térségében is közel egyharmaddal mérséklődött az álláskeresők száma. Ugyanakkor Mór járásban a január-szeptember közötti időszakban a legkevésbé, 18,7%-kal mérséklődött a nyilvántartotti létszám. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya szeptemberben 4,4%, az előző havinál,1%-ponttal alacsonyabb, és az egy évvel korábbinál 1,6 %-ponttal kisebb. Ápṙ Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Fejér 216 Fejér 215. Okt. Járások Változás, január szeptember % Székesfehérvári Járás ,1 Dunaújvárosi Járás ,9 Móri Járás ,7 Bicskei Járás ,3 Gárdonyi Járás ,9 Sárbogárdi Járás , Martonvásári Járás ,8 Enyingi Járás ,3 FEJÉR megye ,4 Nov. 3 Dec. Az előző hónaphoz viszonyítva a megye majd valamennyi járásában csökkent az álláskeresők aránya. Ebben a hónapban is Sárbogárd és Enying térsége volt munkaerő-piaci szempontból a legrosszabb helyzetben. Az előbbi mutatója,2%-ponttal nőtt a múlt hónap óta és 7,1%-ot tett ki, az utóbbié pedig változatlanul 7,1% volt. Emellett Dunaújváros és Martonvásár járásának mutatója haladta meg az átlagos adatot, ami,2%-ponttal, illetve,1%ponttal mérséklődött, és elérte az 5,8 és 5,4%-ot. Székesfehérvár térségében a ráta,2%-ponttal csökkent, aminek következtében a mutató 3,5%-ot tett ki. Szeptemberben Bicske és Gárdony járás volt munkaerő-piaci szempontból a legkedvezőbb helyzetben. Ott az álláskeresők aránya 2,7%-ot tett ki, ami az előző havi értéknél egyaránt,1%-ponttal alacsonyabb. Ettől alig marad el Mór járásának a mutatója, aminek az értéke 3,%, és,1%-ponttal javult egy hónap alatt eltelt kilenc hónapjában mérséklődött a nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya. A leglátványosabb csökkenés Sárbogárd térségében következett be, ahol a ráta 5,1 %-ponttal is visszaesett, de továbbra is meghaladja a megyei átlagos értéket, bár annak mértéke is jóval kedvezőbb. Ugyanakkor a legkedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű térségnek Bicske és Gárdony járás tekinthető.

5 A nyilvántartásba belépők száma szeptemberben nőtt 216. szeptemberében összesen fő kérte nyilvántartásba vételét, az előző havinál 16 fővel, 7,%-kal többen és az egy évvel korábbinál 739 fővel (31,4 %-kal) kisebb számban. A tárgyhónapban belépők mintegy négyötöde (81,3%-a) fizikai, fennmaradó 18,7%-a szellemi foglalkozású. A belépők legnagyobb hányada (33,5%-a) szakmunkás, arányuk az előző hónaphoz képest,6%-ponttal emelkedett. A betanított munkások aránya 31,4%, a múlt havinál 1,5%-ponttal, a segédmunkásoké 16,3 %, az előző havinál 1,9%- ponttal nagyobb arányt képviselnek. A szellemi állományba tartozók aránya közel egyötödöt tesz ki. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 31,4 A belépők állománycsoport szerinti megoszlása ,8 18,5 16,7 15,9 3,7 34,8 33, 17,8 2,5 13,7 17,1 15,8 2,9 14,4 34,6 28,2 21,6 21,5 2,2 17,4 29,7 35,1 31,9 32,2 29,6 31,9 34,2 27,5 22,8 18,7 16,3 29,9 31,4 32,9 33,5 szakmunkás betanított munkás segédmunkás szellemi A tárgyhónapban a nyilvántartásba bekerülőknek több, mint fele (55,4%-a) nő, arányuk a múlt hónaphoz képest 5,3%-ponttal nőtt, a két nem közötti különbség igen jelentős, 1,8%-ot tesz ki. Az iskolai végzettséget tekintve a belépők több, mint harmada legfeljebb általános iskolát, egynegyede szakmunkásképzőt, szakiskolát végzett. További egyötödük (19,9%-uk) állástalanná váló szakközépiskolai, technikumi végzettséggel, 1,9%-ának gimnáziumi és 5,3%-ának felsőfokú végzettsége volt. Az előző hónaphoz képest a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya, a középfokúaké és a gimnazistáké nőtt, míg a diplomásoké mérséklődött. A nyilvántartásba bekerülők 22,1%-a 25 év alatti, közel hattizede (57,3%-a) a 25-5 éves korcsoportba tartozik és ötödük (2,5%-uk) 5 év feletti. A 25-5 éves korosztályon belül a legnagyobb hányadot a évesek alkotják, de szinte azonos számban kerültek nyilvántartásba a évesek is. Az előbbiek száma a tárgyhónapban 387 fő, az utóbbiaké 374 fő, ugyanakkor az 5 év felettiek száma csak kissé alacsonyabb, 331 fő. A tárgyhónapban belépő főből 196 fő először vált munkanélkülivé. Számuk az előző hónaphoz képest kissé mérséklődött, az egy évvel korábbinál pedig 115 fővel alacsonyabb létszámot jelent. Az ismételten belépők harmadának az utolsó jelentkezése óta legfeljebb fél év telt el, míg további egytizedük fél-egy éve volt nyilvántartott álláskereső, és majd egynegyedének több mint egy éve, de kevesebb, mint négy éve volt kapcsolata a munkaügyi szervezettel. A nyilvántartásba bekerülők mintegy kétötöde (39,%-a) járadék típusú ellátásra jogosult, az álláskeresési segély különböző formájának valamelyikét csupán 12-en tudták igénybe venni, míg 81 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. Ezzel szemben több, mint felük semmilyen ellátásra sem számíthat. fő A nyilvántartásba belépő álláskeresők számának alakulása Az év eltelt részében a bekerülők száma az egy évvel korábbinál kissé alacsonyabb I-IX. hónapjában összesen fő került be az álláskeresői nyilvántartásba, akiknek száma a múlt évinél, 2.53 fővel, 1,2%-kal alacsonyabb. Számuk csupán az előző év márciusi és júliusi létszámadatát haladta meg. A nyilvántartásba bekerülők száma 216. március hónapjában a legmagasabb, az előző évivel közel megegyező, az azt követő hónapokban pedig mintegy a felére esett vissza, és azóta is közel azon a szinten stagnál. 4

6 Az álláskeresők összetételének alakulása 216. szeptember hónapban a férfi álláskeresők száma fő. Arányuk 43,4%, az előző havinál,4%-ponttal alacsonyabb, a 215. szeptemberinél pedig egy %-ponttal kevesebb. Az álláskeresők több, mint négyötöde fizikai foglalkozású. Az állománycsoportok közül a legnagyobb hányad a szakmunkásoké, akiknek aránya 31,5%, alig magasabb az előző havinál. A betanított munkások az álláskeresők kissé alacsonyabb (31,2%) hányadát adják, a segédmunkások részaránya 19,1%. Ezek az arányok hasonlóak az előző havihoz. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a szakmunkások aránya,6%-ponttal nőtt, csakúgy, mint a szellemieké, a segédmunkásoké,5%-ponttal emelkedett, míg a betanított munkásoké,9%-ponttal mérséklődött. A 216. szeptemberi állomány kétötöde legfeljebb általános iskolát, majd háromtizede szakmunkásképzőt, szakiskolát végzett. Szakközépiskolai, technikumi végzettséggel az álláskeresők 17,3%-a, gimnáziumi érettségivel 9,3%- a rendelkezik, a diplomások aránya 6,%. Ezek az arányok szinte teljesen megegyeznek az előző havival. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya,8%-ponttal csökkent, a diplomásoké,4%-ponttal, a szakmunkásképzőt, szakiskolát végzetteké,2%-ponttal, a gimnazistáké,1%-ponttal emelkedett, míg a szakközépiskolát, technikumot végzetteké nem változott egy év alatt. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása ,3 5,2 4,8 5,4 5,7 5,9 5,8 6,3 6, 24,8 27,6 42,3 24,7 28,1 41,9 24,4 27,7 43, 26,3 27,9 4,5 26,2 27,7 4,4 26,1 27,5 4,4 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII 8 ált. vagy kevesebb szakmunkásképző, szakiskola középiskola fe Az életkor szerinti összetétel alapján az állomány 15,5%-a legfeljebb 25 éves, mintegy fele 25-5 év közötti, ezen belül is a évesek aránya 17,5%, a éveseké 2,8%, illetve a 46-5 éveseké 9,4%, míg majd kétötödük 5 évesnél idősebb. Az egy évvel korábbihoz képest az 5 év felettiek aránya 2,5%-ponttal emelkedett, a 25 évnél fiatalabbaké 2,7%-ponttal csökkent, a 25-5 év közöttieké,2%-ponttal emelkedett. A nyilvántartott álláskeresők majd háromötöde (58,7%-a) legfeljebb 6 hónapja, 13,5%-a 7-12 hónapja és több, mint negyede (27,8%-a) már több mint 12 hónapja szerepel folyamatosan a regisztrációban. Az egy évvel korábbihoz viszonyítva a több mint 12 hónapja regisztráltak aránya 3,1%-pontos növekedést mutat. 25,4 27,2 41,6 26,4 27,4 39,8 26,6 27,4 39,9 A tárgyhónapban az álláskeresők alig egyötöde (1.445 fő) járadék típusú ellátásban részesült, 11,9%-a, (1.66 fő) segély típusú ellátást kapott. Rendszeres szociális segélyt mindössze 4 főnek, foglalkoztatást helyettesítő támogatást főnek folyósítottak a tárgyhónapban. Az álláskeresők mintegy fele, 48,1%-a (4.32 fő) azonban semmiféle ellátásra nem volt jogosult. A járadék típusú ellátottak aránya az előző havinál 1,3%- ponttal, a segélyeseké,1%-ponttal kevesebb és a járási ellátásban részesülőké január Az ellátásban részesülők számának alakulása, fő 216. február 216. március 216. április 216.május 216.június Foglalk. hely ettesítő támogatott+rszs Segély típusú ellátott Járadék típusú ellátott július 5

7 ,4%-ponttal több. Az egy évvel korábbinál 3,5%-ponttal több a járadékosok és 2,9%-ponttal az álláskeresési segélyben részesülők aránya, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőké 1,%-ponttal kevesebb. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számának alakulása 216. szeptember hónapban a pályakezdők száma 848 fő. Számuk az előző havinál 25 fővel több, az egy évvel korábbinál pedig 667 fővel alacsonyabb, ami 3,%-os növekedést illetve 44,%-os fogyást mutat. Az álláskeresőkhöz viszonyított arányuk 9,5%, az előző havinál,5%-ponttal magasabb, az egy évvel korábbinál pedig 3,3%-ponttal alacsonyabb arányt jelent. fő A nyilvántartott pályakezdők számának alakulása Fejér megyében, 216. % 14, 13, A nyilvántartott pályakezdők arányának alakulása a megyében, 216. Fejér Fejér , 11, 1, 4 9, 2 Az előző hónaphoz képest számuk a megye térségeinek több, mint felében nőtt. A növekedés nagysága minimális, 2 és 23 fő között mozgott. Dunaújváros járásban a legmagasabb a növekedés 23 fővel, de Martonvásáron is 1 fős az emelkedés a pályakezdők számában. Székesfehérváron, Móron és Enyingen csökkenés következett be, aminek nagysága 15 fő, 2 fő valamint 4 fő szeptemberében továbbra is a nők száma volt magasabb, aminek nagysága 132 fő. Számuk 49 fő, az előző havinál 12 fővel többen, arányuk 57,8%,,3%-ponttal mérséklődött egy hónap alatt. A férfiak száma a tárgyhónap végén 358 főt ért el. A fiatalok négyötöde legfeljebb 6 hónapja szerepel folyamatosan a regisztrációban, arányuk 1,6%- ponttal nőtt a múlt hónaphoz képest. A 7-12 hónapja folyamatosan nyilvántartottak aránya meghaladja az egytizedet, ami az előző havinál 1,2%-ponttal alacsonyabb, míg az egy éven túl folyamatosan regisztráltak aránya,5%-ponttal 7,8%-ra mérséklődött. 8, 216. Jan. Febr.Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel a pályakezdők 36,1%-a rendelkezik, szakmunkásképzőt, szakiskolát majdnem minden ötödik fiatal végzett. A szakközépiskolát, technikumot végzettek részaránya 26,8%, a gimnáziumi érettségivel rendelkezőké 12,4%, főiskolai, egyetemi diplomája a pályakezdők 4,8%- ának van. Az előző hónaphoz viszonyítva a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya 2,1%-ponttal, a diplomásoké,5%-ponttal mérséklődött, a középfokú tanulmányokat végzetteké,6%-ponttal, a középiskolát végzetteké pedig 2,%-ponttal nőtt. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % A pályakezdő álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása 216.,5 4,8 5, 5,2 5,3 5,6 5,4 5,3 4,8 4,3 1,6 4,5 3 6,9 1 6, 4 2,3 3 6,9 1 4,5 4 3,7 3 4,6 1 5, 4 5,1 3 3,1 1 4,9 4 6,7 3 4,7 1 4,4 4 5,3 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII 8 ált. vagy kevesebb Pk szakm.képző, szakiskola Pk középiskola Pk felsőfokú Pk 3 6,6 1 7,8 4,2 3 7,2 1 9,3 3 8,2 3 9,2 1 9,9 3 6,1 6

8 Az eltelt időszak során a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező pályakezdők aránya szinte folyamatosan, 46,7%-ig emelkedett májusig, majd azt követően folyamatosan, több, mint tíz %- ponttal csökkent. A szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek aránya 15%-ról 2%-ig nőtt. A középiskolai végzettséggel bírók aránya az év eleji 39,7%-ról 33,1%-ig csökkent, majd ismét 39,2%-ig emelkedett. A diplomások aránya a januári 4,6%-ról júniusra 1,%-ponttal nőtt, majd kissé csökkent. A kevesebb, mint 6 hónapja nyilvántartott pályakezdők aránya 75,%-ról 81,7%-ra emelkedett, a 7-12 hónapja nyilvántartásban szereplőké ugyanakkor 13,2%-ról 1,5%-ra mérséklődött. Az egy éven túl nyilvántartásban szereplő pályakezdők aránya jelentősen módosult, így az év eleji 11,8%-ról 1,1%-ra kissé csökkent júniusra, majd erőteljesebben, 7,8%-ra szeptemberre. Ami az is mutatja, hogy a pályakezdők esetén nem növekszik az éven túli nyilvántartottak részaránya. Kissé kevesebb munkalehetőség, mint egy évvel ezelőtt A munkaerőigények jellege szerint a megyében bejelentett új munkaalkalmak majd fele (535 db) esetében alkalmazták volna támogatás nélkül is a megfelelő munkaerőt, 587 db pedig támogatott álláshely volt. fő A tárgyhónapban bejelentett munkaerőigények alakulása a megyében, szeptemberében a megye 8 területi térsége összesen db munkahelyet kínált az álláskeresőknek, melyből db-ot e hónapban jelentettek be a munkaadók. A tárgyhavi új állások száma az előző havi új állásoknak a háromnegyed részét kitevő munkalehetőséget jelent. Az újonnan bejelentett nem támogatott állások száma az előző hónaphoz mérve 356 db-bal kevesebb darabszámú állást jelent. A bejelentett állások nemzetgazdasági összetételét tekintve alacsony a mezőgazdasági foglalkoztatók által bejelentett munkaerőigény, ami az újonnan bejelentett állások alig 2,5%-át teszi ki és 28 fő elhelyezkedését szolgálja. Az ipar magasabb számban jelentett be állásigényt, ami 222 db állást jelent, az építőipar 86-ot. A nem anyagi szolgáltatás területéről,6 ezer állásajánlat érkezett, ami az összes bejelentett munkaerő-igénynek több, mint a felét teszi ki. Az újonnan bejelentett állások 69,%-a legfeljebb általános iskolai végzettséget igényel, és ez várhatóan 774 fő elhelyezkedését jelenti. A szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek számára 192 db állást jeleztek a munkáltatók, ami az állások alig egyötödét jelenti. Szakközépiskolát, technikumot, gimnáziumot végzettek 134 db új állás közül választhatnak. Míg főiskolai, egyetemi végzettséget 22 állás, az állások 2,%-a igényel. A bejelentett munkaerő-igények 43,4%-a határozatlan idejű foglalkoztatást biztosít és 95,7%-ban teljes munkaidős állást jelent.a tárgyhónap zárónapján a megye foglalkoztatási járásaiban összesen db betöltetlen, üres álláshelyre várták még a munkaadók a megfelelő jelentkezőket. 7

9 216. I-IX. hónapjában összesen db új állást jelentettek be a megyei munkáltatók, szemben az egy évvel korábbi db-bal, ami szám szerint csupán 18 db-bal, azaz,6%-kal kevesebb új munkalehetőséget jelentett ez év eddigi időszakában, mint egy évvel korábban. Az összes bejelentésből db a támogatott állások száma, ami az egy évvel korábbi db-nál 1,6%-kal kevesebb betölthető állást jelent. A nem támogatott állások száma a tárgyidőszakban db, szemben az egy évvel korábbi db-bal, ami 1,5%-os emelkedést mutat az egy évvel korábbi számukhoz képest. nem támogatott Új állások megoszlása 216.I-III. negyedév támogatott Székesfehérvár 216. október 19. Buday Attila s.k. főosztályvezető 8

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a év október havi zárónapi adatai alapján

Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a év október havi zárónapi adatai alapján Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a 2016. év október havi zárónapi adatai alapján KSH felmérése és adatai alapján % 62 60 58 56 A foglalkoztatási arányok alakulása Fejér megyében 2011-2016. Fejér

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁJUS 215. május 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 9.454 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. aug. szept. júni. júli. máj. febr. márc. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. FEBRUÁR Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. február 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JANUÁR 2016. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.865 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. aug. szept. júni. máj. ápr. nov. dec. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. MÁJUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.szeptember szeptember. aug. dec. febr. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.szeptember szeptember. aug. dec. febr. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.április április. júni. júli. márc. aug. szept.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.április április. júni. júli. márc. aug. szept. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. ÁPRILIS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. nov. dec jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. FEBRUÁR 215. február 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 1.49 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.augusztus augusztus. júni. júli. dec. febr. nov.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.augusztus augusztus. júni. júli. dec. febr. nov. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2015.december december. okt. márc. máj. aug. szept. febr. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2017. DECEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2017. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.május május. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2016.május május. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. MÁJUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

máj dec jan. szept.

máj dec jan. szept. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. JÚNIUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus. okt. nov. szept. júni. júli. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály

máj júni. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási főosztály A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2018. JÚLIUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2018. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján év I. félév

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján év I. félév HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2016. év I. félév Debrecen, 2016. július Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. DECEMBER Egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2013. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év december hónap Jóváhagyta: Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52)

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei augusztus. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei december. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL OKTÓBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL OKTÓBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 214. okt. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból:

Munkaerő-piaci helyzetkép. Békés Megyei november. Főbb Békés megyei adatok. Áramlási információk. A tartalomból: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Munkaerő-piaci helyzetkép Békés megye Főbb Békés megyei adatok Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szervezési Osztály Békéscsaba, Árpád sor 2/6.

Részletesebben