Szabó István 80 éves

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabó István 80 éves"

Átírás

1 Parasit, hung., 26: 59-66, 1993 Hungarian Society of Parasitologists Szabó István 80 éves MATSKÁSI István Magyar Természettudományi Múzeum, Baross u. 13. Budapest, 1088 (Érkezett szeptember 28-án) Kivonat: Szabó István, az MPT alapító tagja, a Magyar Természettudományi Múzeum parazitológiai gyűjteményének megalapítója és nyugalmazott vezetője jún. 13-án volt 80 éves. A múzeum parazitológus munkatársai családi körben köszöntötték és az MPT elnökségének jókívánságait is tolmácsolták. Életrajza mellett tudományos tevékenységének - főleg siphonapterológiai és herpetológiai kutatások - eredményeit, közel 100 dolgozatának listáját is közre adjuk. Kulcsszavak: Szabó István, biográfia, Siphonaptera, taxonómia, faunisztika, bibliográfia. Szabó István a magyar parazitológusok doyenje június 13-án töltötte be 80. életévét. Személyében nem csak a hazai parazitológiai kutatás és a közélet színes egyéniségét, hanem a Magyar Természettudományi Múzeum Parazitológiai gyűjteményének megalapítóját is tiszteljük. Pályafutásán végigtekintve távolról sem a szabályos" tudományos karrier képe rajzolódik ki előttünk, de végighúzódik vezérfonalként a természet szeretete, az élővilág gyűjtése, a megismerése iránti vonzódás. Ő is azok közé a kiváló amatőrök, lelkes külső munkatársak közé tartozik, akik eredeti pályájukat, biztos egzisztenciát nyújtó állásukat adták fel az igazi hivatássá váló kutatómunkáért. Az Angol-Magyar Bank fiatal közgazdász tisztviselőjeként először a botanika, a növénygyűjtés felé fordult. A második Világháború és Budapest ostroma a porig bombázott lakással együtt megsemmisítette többezer lapos herbáriumát és a többszázkötetes botanikai könyvtárát is. Nem ez volt az egyetlen csapás, mely a háború következményeként érte. A Nádasdy huszárezredben teljesített hosszú frontszolgálat után 1945-ben szovjet hadifogságba esett, ahonnan csak 1947-ben tért haza a bombázást szerencsésen túlélt feleségéhez és kislányához. Folytatta munkáját a bankban, majd annak jogutódjánál az Országos Takarékpénztárban, de a nagy veszteség miatti elkeseredésében a botanizálással felhagyott. Érdeklődése ekkor a kétéltűek és hüllők felé fordult. Külső munkatársként bejárt a Természettudományi Múzeumba, ahol Fejérváry Gézáné és Dely Olivér György herpetológusok szakmai segítségével és Boros István támogatá-

2 sával rendszeres kutatómunkát folytathatott. Fáradhatatlanul járta szabadidejében a Pilist, a Visegrádi-hegységet, a Börzsönyt és tanulmányozta azok kétéltű és hüllő faunáját. E munka eredményeképpen születtek meg e hegységek herpetofaunájával foglalkozó első tudományos dolgozatai. A faunisztikai munka mellett táplálkozásbiológiai vizsgálatokat is végzett, és megelőzve a később kibontakozó hazai természetvédelmet, elsőként foglalkozott elméleti és gyakorlati kérdésként a kétéltű és hüllőfauna védelmével. Ekkor már a Mezőgazdasági Múzeumban dolgozott, de az intézmény és az épület, a Vajdahunyadvár műszaki, gazdasági feladatainak ellátásával megbízva, így tudományos kutatómunkára továbbra is csak szabadidejét fordíthatta. Megváltozott a helyzet azonban amint - mint ő írja - véletlen szerencse folytán a Természettudományi Múzeum Állattárába került. A múzeumban herpetológus szakember már volt, így ismét új szakterület felé kellett fordulnia. Ekkor vetődött fel a hazai tudományirányításban a parazitológiai kutatások szükségessége. Magyarországon általános parazitológiai, a parazitafauna feltárását célzó kutatások csak elvétve folytak. A Természettudományi Múzeumra hárult a feladat a parazitológiai kutatások megszervezésére és egy mindaddig hiányzó parazitológiai gyűjtemény létrehozására. Ennek a gyűjteménynek felállítására kapott megbízást Szabó István. A 60-as évek elején indult meg az intenzív gyűjtőmunka. Évente több hetet a terepen töltve, kezdetben egyedül, majd a gyűjteményhez került új munkatársakkal, tervszerű gyűjtőmunkával az ország valamennyi nagyobb tájegységéből, valamennyi gerinces osztályba tartozó gazdaállatból, 1975-ig, nyugdíjba vonulásának évéig nemzetközileg is számontartott gyűjtemény keletkezett a semmiből. Ő maga eleinte a belső élősködő férgek, a mételyek tanulmányozását kezdte el, de csakhamar rátalált igazi témájára, a siphonapterológiára. Jól kiépített nemzetközi kapcsolatokkal megszerezte a szükséges irodalmat és összehasonlító fajgyűjteményt. A világ valamennyi siphonapterológus kutatójával levelezésben állt, közülük legtöbb segítséget Frans G.AM. Smit (Natural History Museum, London) és Robert Traub (University of Maryland, Baltimore) professzoroktól kapott, akik több alkalommal Budapestre is ellátogattak és közös dolgozatokat publikáltak Szabó Istvánnal. Aprólékos munkával gazdag és szép bolhagyűjteményt állított fel ban a magyarországi bolhafaunában 14 faj és alfaj volt ismert, Szabó István munkássága nyomán 61 faj és alfaj vált ismertté. E munka alapját képezte mintegy harminc, a tollából származó, jórészt angol nyelvű tudományos közleménynek, valamint a Magyarország Állatvilága sorozat Bolhák - Siphonaptera" füzetének. Gyűjtőmunkája, terepen végzett megfigyelései nem korlátozódtak szigorúan az élősködő fajokra, hanem kiterjedtek azok gazdaszervezeteire is. így születtek emlőstani, madártani dolgozatai. Lelkes kezdeményezője és támogatója volt a hazai gerinces fauna feltárását célzó kutatásoknak. Munkásságának egy nem eléggé méltányolt részét képezi a hazai természetvédelem, különösképpen a gerincesfauna védelmének szorgalmazása, és a védelem újszerű elveinek és gyakorlatának kidolgozása. Olyan időszakban emelte fel

3 - SZABÓ István (Photograph: Prof. EGA. Smit, 1977)-

4 szavát, amikor ez még nem volt "divat", amikor még csak néhány értő és lelkes természettudós foglalkozott a problémával. Talán innen adódott a hivatalos elismerés hiánya is, bár javaslataiból az idők folyamán sok megvalósult. Nem hagyhatjuk említés nélkül tudományos ismeretterjesztő tevékenységét, színes, élvezetes stílusú, diákoknak, érdeklődő laikusoknak szánt írásait. Míg ereje és családi gondjai engedték, elmaradhatatlan résztvevője volt a zoológiai, parazitológiai tudományos rendezvényeknek, társasági, szakosztályi üléseknek, előadásoknak. így a Magyar Parazitológusok Társaságának is alapító tagja, társaságunk működésének - nyugdíjba vonulásáig - tevékeny részese, a parazitológus közösségnek derűs, - legfeljebb idézhető - utánozhatatlan humorú egyénisége. Számos sportágat űzött: lovaglás, sielés, evezés, turisztika mellett a legkedvesebb időtöltése a vadászat, amelyet még napjainkban is sikerrel folytat. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulálva kívánunk jó egészséget, bízva abban, hogy az utóbbi évek testi- és lelki megpróbáltatásaiból felépülve, régi énjét visszanyerve üdvözölhetjük mind gyakrabban körünkben. Matskási I.: István Szabó is 80 years old István Szabó the doyen of the Hungarian parasitologists and the founder of the Parasitological Collection of The Hungarian Natural History Museum celebrated his 80th birthday at 13th June He began his scientific activity as an enthusiastic volunteer of the HNHM with the study of the Hungarian herpetofauna. His research breadth included the Reptiles and Amphibians of the Pilis-, Visegrádi- and Börzsöny-Mountains. He was the first who initiated special measures for protection of these species. In 1957, István Szabó transferred full time to the Zoological Department of the HNHM, where he was commissioned to organise the parasitological collection. He has served on not less than 18 years in the Museum. The focus of his research has been the taxonomy and faunistics of the flea fauna of the Carpathian Basin. He published more than 50 papers considering to this area. List of papers published by István Szabó Szabó István tudományos publikációinak jegyzéke Szabó, I. (1956): Adatok a Szentendre-Visegrád-Esztergomi Dunazúg-hegység herpetofaunájához (Data to the herpetofauna of Szentendre-, Visegrád-, Esztergom-, Dunazug-Mountains). -AllattKőzl. 45: Szabó, I. (1959a): A herpetofauna védelme külföldön és az erre vonatkozó hazai javaslat -ÁllattKözl 47: Szabó, I. (1959b): A kétéltűek és hüllők jelentősége az entomológiat gyűjtéseknél - Folia enthung. 12: Szabó, I. (1959c): Contributions à l'oecologie de la Salamandra tachetée {Salamandra salamandra L.)- Vertebr.hung. 1:

5 Szabó, I. (1959d): Contributions a la répartitions du Sonneur aux pieds épais (Bombina variegata L.)- Vertebr.hu.ng. 1: Szabó, I. (1960): Adatok a Börzsöny-hegység herpetofaunájához (Data to the herpetofauna of the Börzsöny Mountains) - Vertebr.hung. 2: Szabó, I. (1961): Ein neuer Säugwurm der ungarischen Fauna (Brachycoelium salamandrae Fröl.) aus dem Dünnarm der Salamandra salamandra L. - Annls. hist. -nat. Mus. natn. Hung. 53: Szabó, I. (1962a): Élősködő férgek (Trematodes, Cestodes, Nematodea parasitica, Acanthocephala, Linguatuloidea). Parasitic worms (Trematodes, Cestodes, Nematodea parasitica, Acanthocephala, Linguatuloidea) - In: Móczár, L. (ed.): Az állatok gyűjtése, pp Szabó, I. (1962b): Nahrungswahl und Nahrung des Feuersalamanders (Salamandra salamandra L.) -Acta zool hung. 8: Szabó, I. (1962c): A hazai Siphonaptera (Aphaniptera) kutatások története (Geschichte der Siphonapteren (Aphanipteren) Forschungen in Ungarn). -Folia ent. hung, (ser.nova) 15 (18): Szabó, I. (1964a): A Charadrius apricarius altifrons Brehm magyarországi előfordulása (The occurrence in Hungary of Charadrinus apricarius altifrons Brehm). -Állatt. Közi. 51: Szabó, I. (1964b): New flea species in the Hungarian fauna. I.(Új magyarországi bolhafajok. I.) -Annls. hist.-nat. Mus. natn. hung. 56: Szabó, I. (1964c): Data on Hungarian Siphonaptera until (Magyarországi Siphonaptera adatok 1945-ig). - Vértebr. hung. 6: Szabó, I. (1965a): Flea species new for the Hungarian fauna.ii.(új magyarországi bolhafajok. II )-Annls. hist. -nat. Mus. natn. hung. 57: Szabó, I. (1965): The hosts of flea species (Siphonaptera) in Hungary I.(A magyarországi bolhák (Siphonaptera) gazdaállatai I) - Vertebr. hung. 7: Szabó, I. (1966a): Gerincesfaunánk felkutatottságának helyzete (Die Lage der Erforschtheit der ungarischen Wirbeltierfauna). -Állatt. Közi. 53: Szabó, I. (1966b): Flea species new for the Hungarian fauna III.(Új magyarországi bolhafajok III). -Annls. hist. -nat. Mus. natn. hung. 58: Szabó, I. (1966c): The hosts of flea species (Siphonaptera) in Hungary II. (A magyarországi bolhák (Siphonaptera) gazdaállatai II). - Vertebr. hung. 8: Szabó, I. (1967): A magyarországi emlősállatok bolhái (On the fleas of Hungarian mammals). -Állatt. Közi. 54: Szabó, I. (1968): A Bakony-hegység Siphonaptera- faunájának alapvetése-mitt. Mus. Komit. Veszprém, 7: Szabó, I. (1969a): Bolhák - Siphonaptera - in: Móczár (ed.): Állathatározó II,- Budapest. pp

6 Szabó, I. (1969b): A magyarországi madarak bolhái (Bird-fleas of Hungary) Közi. 56: Állatt. Szabó, I. (1969c): Új magyarországi bolhafajok IV. (Flea species new for the Hungarian fauna IV). -Folia ent. hung. 22: Szabó, I. (1969d): On the coexistence of fleas (Siphonaptera) on mammals in Hungary. (A magyarországi emlősök bolháinak (Siphonaptera) együttélési viszonyai) -Parasit, hung. 2: Szabó, I. (1970a): Hankó Béla emlékezete (In memóriám Béla Hankó). -Állatt. 57: Közi. Szabó, I. (1970b): The host-specificity of the flea species (Siphonaptera) of Hungary (Magyarországi bolhafajok (Siphonaptera) gazda specifikussága). - Publications of the Demographic Research Institute, p. 65. Szabó, I. (1970c): Múzeum és parazitológia.(museum and parasitology). - Parasithung. 3: Szabó, I. (1971): Felhívás a Pilis-hegység zoológiai feltárására - Állatt. Közi. 58: Szabó, I. (1972a): A hazai bolhafajok és gazdaállataik viszonyai. (Relation of Hungarian flea species to their hosts). -Állatt. Közi 59: Szabó, I. (1972b): Adatok Sopron és környéke Siphonaptera-faunájához (Data to the Siphonaptera-fauna of Sopron and its environment, West Hungary). - Parasit, hung. 5: Szabó, I. (1973a): A Kisbalaton és a Velencei tó nyugati partszegélyének siphonapterológiai viszonyai (Siphonapterological status of Kisbalaton and western foreshore of Lake Velence). -Parasit, hung. 6: Szabó, I. (1973b): Adatok a Bakony-hegység gerincesfaunájához (Data to the mammal-fauna of Bakony Mountain). -Mitt. Mus. Komit. Veszprém, 12: Szabó, I. ( ): A magyarországi madarak Siphonapteráinak határozója (Identification of fleas on birds in Hungary). -Aquila, 80-81: Szabó, I. (1974): Siphonapterological sampling from "Síkfőkút Project" in Hungary (Siphonapterológiai mintavétel a "Síkfőkút Project" területéről).-parasit, hung. 7: Szabó, I. (1975a): Bolhák - Siphonaptera. Fleas - Siphonaptera - Magyarország Állatvilága (Fauna Hungáriáé), Budapest, 15(18): Szabó, L (1975b): Bolhák (Siphonaptera) gyűjtése, preparálása és bolhagyűjtemények felállítása (Collection and preparation of fleas-setting up flea collections). -Állatt. Közi 62: Szabó, I. (1975c): lb the knowledge of the Siphonaptera-fauna in Tyrol (Austria) (Adatok Tirol (Ausztria) Siphonaptera-faunájához). -Parasit hung. 8: Szabó, I. (1976): A magyarországi Siphonaptera-kutatások múltja és jövő feladatai (The past and the future tasks of Hungarian Siphonaptera research). -Állatt. Közi 63:

7 Szabó, I. (1977): Hazai madár- és emlősfészkek faunisztikai vizsgálata (Examination of the fauna in the nests of mammals and birds of Hungary) - Állatt. Közi. 64: Szabó, I. (1979a): Flea species new for the Hungarian fauna V. (Új magyarországi bolhafajok V). -Parasit, hung. 12: Szabó, I. (1979b): Emlékezés Charles Rothschild-ra születésének 100 éves évfordulója alkalmából. (In remembrance of Charles Rothschild on the occasion of the 100th anniversary of his birth). -Állatt. Közi. 66: Szabó, I. (1980): The borders of the distribution of certain subspecies of fleas in Hungary - in: Traub, R. and Starcke, H. (eds): Fleas - Proceedings of the International Conference on Fleas Ashton Wold/ Peterborough/UK/ June A.A. Balkema (Rotterdam), pp Szabó, I. (1981): The fleas (Siphonaptera) on the Hortobágy National Park (A Hortobágyi Nemzeti Park Siphonaptera fajai). - In: Mahunka, S. (ed): The fauna of the Hortobágy National Park. Aka;miai Budapest, pp: Dudich, A and Szabó, I. (1983): Flea species new for the Hungarian fauna VI. (Új magyarországi bolhafajok VI.). -Folia ent. hung. 44: Dudich, A und Szabó, I. (1984): Über die Verbreitung der Hystrichopsylla Taschenberg, 1880 (Siphonaptera) in Ungarn (AHystrichopsylla Taschenberg, 1880 (Siphonaptera) elterjedése Magyarországon) - Folia ent. hung. 45(1): Dudich, A and Szabó, I. (1984): Flea species new for the Hungarian fauna (Siphonaptera) VII. (Új magyarországi bolhafajok (Siphonaptera) VII). - Annls. hist, -nat. Mus. natn. hung. 76: Dudich, A and Szabó, I. (1985): On the distribution of the species Megabothris Jordan, 1933 and Nosopsyllus Jordan, 1933 (Siphonaptera: Ceratophyllidae) in Hungary. - Folia ent. hung. 46(2): Edelényi, B. und Szabó, I. (1963): Parasitische Würmer in einheimischen Säugetieren -Annls. hist. -nat. Mus. natn. hung. 55: Janisch, M. és Szabó, I. (1961): Adatoka Börzsöny-hegység kullancsfaunájához (Data to the tick-fauna of the Börzsöny Mountain). - Vertebr. hung. 3: Marián, M. és Szabó, I. (1961): Adatok a mocsári teknős (Emys orbicularis L.) szaporodásbiológiájához-állatt. Közi. 48: Marián, M. és Szabó, I. (1968): Adatok az északi Bakony herpetofaunájához - Mitt. Mus. Komit. Veszprém, 7: Smit, F.G.AM. and Szabó, I. (1967): The distribution of subspecies of Ctenophtalmus agyrtes in Hungary (Siphonaptera:Hystrichopsyllidae) (A Ctenophtalmus agyrtes (Siphonaptera:Hystrichopsillidae) alfajainak eloszlása Magyarországon). - Annls. hist. -nat. Mus. natn. hung. 59: Suciu, M. and Szabó, I. (1977): Studies on the fleas of the Retezat Mountains (Roumania) (A Retyezát hegység (Románia) bolháinak vizsgálata). - Parasit, hung. 10:

8 Szabó István népszerűsítő, ismeretterjesztő munkáinak jegyzéke Szabó, I. (1956): Amit a mérgeskígyókról tudni kell - Vöröskereszt, Szabó, I. (1956): Az erdei béka (Rana dalmatina dalmatina Bonap.) - Akvárium terrárium, 1: Szabó, I. (1957): A foltos szalamandra (Salamandra salamandra L.) - Akvárium terrárium, 2: Szabó, I. (1957): A hazai kétéltű és hüllőfauna védelmében! - Akvárium 2: Szabó, I. (1957): A terrarista felszerelése-akvárium és terrárium, 2: és és és terrárium, Szabó, I. (1957): A mocsári teknős (Emys orbicularis L.) - Akvárium és terrárium, 2: Szabó, I. (1957): Hasznosak, vagy károsak a hüllők és kétéltűek? -Halászat, 4: Szabó, I. (1958): Látogatás egy iskolai biológiai szakkörnél-akvárium és terrárium, 3: Szabó, I. (1958): Hazai gőtéinkről-akvárium és terrárium, 3: Szabó, I. (1958): Könyvismertetés - Marián, M.: A Baláta gerinces világa és terrárium, 3: 138. Szabó, I. (1958): Varangyos békáink -Akvárium és terrárium, 3: Akvárium Szabó, I. (1959): A zöld gyík (Lacerta viridis Laur.)-Akvárium és terrárium, 4: Szabó, I. (1959): Darwin földkörüli útjának kétéltű- és hüllő vonatkozásai és terrárium, 4: Akvárium Szabó, I. (1959): A Ponty utcai leánygimnázium Fejérváry Gézáról elnevezett biológiai szakkörének kiállítása-akvárium és terrárium, 4: Szabó, I. (1959): A lisztkukac tenyésztése -Akvárium és terrárium, 4: Szabó, I. (1960): A kétéltűek és hüllők természetvédelme (és bevezetés)-in: Horváth, L., Szabó, I., és Topái, Gy.: A gerinces állatok természetvédelme - TIT kiadványa, Budapest, pp Szabó, I. (1960): Megemlékezés - Hankó Béla Búvár, 5: 98. Szabó, I. (1960): Kísérletek terráriumi állatokkal - Búvár, 5: Szabó, I. (1960): Könyvismertetés - Breland, O.P.: Érdekességek az állatvilágból - Búvár, 5: Szabó, I. (1960): A gyíkok autotómiája és regeneráló képessége - Bú vár, 5: Szabó, I. (1961): A kétéltűek hazai elterjedése - Búvár, 6: Szabó, I. (1961): Miért törik le a gyík farka? - Búvár, 6: 57. Szabó, I. (1961): Könyvismertetés - Dr.Komlódi Magda: Amiről a lápok mesélnek - Búvár, 6: Szabó, I. (1961): A hüllők hazai elterjedése - Búvár, 6:

9 Szabó, I. (1966): Könyvismertetés - Dr. Irma Allodiatoris: Bibliographie de Zoologie im Karpatenbecken Vertebr. hung. 8: tájékoz Szabó, I. (1972): A Pilis-hegység általános állattani jellemzése -Dunakanyar tató, 9: Szabó, I. (1972): Könyvismertetés - Papp, J.: A Bakony állattani bibliográfiája - Parasit, hung. 5: 412.

Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae)

Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae) Natura Somogyiensis 3 57-62 Kaposvár, 2002 Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae) FAZEKAS IMRE FAZEKAS I.: Agriphilia geniculea (Haworth, 1811)

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Madarak (Aves) és tolltetveik (Phthiraptera) gazda-parazita kapcsolatának evolúciós, ökológiai és faunisztikai vizsgálata PhD értekezés tézisei

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

PARASITOLOGY HUNGARICA

PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA 8. kötet Tomus 8. Szerkeszti Dr. KASSAI Tibor és Dr. MURAI Éva A Magyar P a r a z i t o l ó g u s o k Társasága és a Természettudományi M ú z e u m folyóirata

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

Microlepidoptera.hu. Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához. Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae)

Microlepidoptera.hu. Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához. Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) Microlepidoptera.hu Microlepidoptera.hu 5: 3 7. (2012.12.20.) 3 Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) Buschmann

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai

A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai A Putnoki-dombság földalatti denevérszállásai Boldogh Sándor Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. E-mail: sandorboldogh@yahoo.com Abstract: The underground bat roosts in

Részletesebben

1986 óta a természet szolgálatában

1986 óta a természet szolgálatában 2012 1986 óta a természet szolgálatában Január Foltos szalamandra/salamandra salamandra lárva (Fotó: Pfliegler Walter) Kérjük, adja adója 1%-át a Varangy Akciócsoport Egyesületnek. Támogatását 100%-ban

Részletesebben

Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae)

Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2004 28: 273 278 Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae) TÓTH SÁNDOR ABSTRACT: (Thick-headed fly fauna

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 374 A MAGYAR HERPETOLÓGIA TÖRTÉNETE Tóth Tamás Fővárosi

Részletesebben

1986 óta a természet szolgálatában

1986 óta a természet szolgálatában 2015 1986 óta a természet szolgálatában Az Ön segítségére is szükségünk van természeti értékeink hatékony védelméhez! Legyen az önkéntesünk! Egyesületünk szakmai közreműködésével létesült a Sástói Tanösvény

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Natura Somogyiensis 26 109-116 Ka pos vár, 2015 A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Kovács Gyula 1,2, Szinai

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Somogy megye tapogatósbogarainak és gödörkésbogarainak katalógusa (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae, Scydmaenidae)

Somogy megye tapogatósbogarainak és gödörkésbogarainak katalógusa (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae, Scydmaenidae) Natura Somogyiensis 1 155-159 Kaposvár, 2001 Somogy megye tapogatósbogarainak és gödörkésbogarainak katalógusa (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae, Scydmaenidae) RUDNER JÓZSEF RUDNER J.: Catalogue

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon

A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2010) 95(1): 121 149. A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon VÖRÖS JUDIT 1, DANKOVICS RÓBERT 2, HARMOS KRISZTIÁN 3,

Részletesebben

Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae)

Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1998 99 23: 261 265 Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae) ID. KOVÁCS TIBOR KOVÁCS TIBOR ABSTRACT: (New Pauesia Quilis,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 119 126 A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FISLI ISTVÁN ABSTRACT.: The distribution of the family Phryganeidae (Trichoptera)

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI 1993 MATRAENSIS 18: 75-79 Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról KOVÁCS TffiOR-HEGYESSY GÁBOR ABSTRACT: (New and rare beetles from Hungary.) The paper is reporting

Részletesebben

A Bükk és Mátra erdei élőhelyein gyűrűzött denevérek megkerülési adatai Recaptures of bats ringed in the forest habitats of Bükk and Mátra Mountains

A Bükk és Mátra erdei élőhelyein gyűrűzött denevérek megkerülési adatai Recaptures of bats ringed in the forest habitats of Bükk and Mátra Mountains DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 45-49. (2008) A Bükk és Mátra erdei élőhelyein gyűrűzött denevérek megkerülési adatai Recaptures of bats ringed in the forest habitats of Bükk and Mátra Mountains

Részletesebben

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN Móra Arnold MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 2006-ban a Balaton környéki befolyók makroszkópikus

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 28: 85 90 A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása Varga András,

Részletesebben

HATÁRMENTI ELTŰNŐ SZIGETEK (HURO/1001/179/1.3.1) Kutatási jelentés. Felső-Sebes-Körös

HATÁRMENTI ELTŰNŐ SZIGETEK (HURO/1001/179/1.3.1) Kutatási jelentés. Felső-Sebes-Körös HATÁRMENTI ELTŰNŐ SZIGETEK (HURO/1001/179/1.3.1) Kutatási jelentés Felső-Sebes-Körös Készítette: Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület 2012 Bevezető A Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület a Zöld Kör megbízásából

Részletesebben

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Crisicum 3. pp.73-78. A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Penksza Károly Abstract New taxa of Körös-Maros National Park (Hungary) and Transylvania (Romania). This

Részletesebben

NEMZETI PARKOK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA

NEMZETI PARKOK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA NEMZETI PARKOK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2002 Kurrens kiadványok hazánk nemzeti parkjairól (Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából.)

Részletesebben

Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész

Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK XVIII. GREAT HUNGARIAN HYGIENISTS XVIII Emlékezés Várterész Vilmosra Rememblance of Vilmos Várterész PROF. KÖTELES GYÖRGY Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 9 123-130 Pécs, 1998 Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 FARKAS Sándor FARKAS, S.: The faunistic results of the study

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE

A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE A MŰSZAKI MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSI TANSZÉK TÖRTÉNETE Dr. Varga Emilné Dr. SZŰCS Edit Dr. PAPP Péter Debreceni Egyetem, AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai)

ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) ROSSU BALÁZS (Agrárjog, munkajog és társtudományai) I. Publikációk Idegen (angol) nyelven: 1) Series Eds.: Tayo Fashoyin and Michele Tiraboschi, Guest Eds.: Pietro Manzella and Lisa Rustico; Productivity,

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA Németh Ágnes 1, Kovács Balázs 2 1 doktorandusz, 2 egyetemi docens 1,2 Miskolci

Részletesebben

EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Személyi adatok Családi állapot: nős Születési év: 1976 Születési hely: Oroszlány Iskolák Eötvös Loránd Szakközépiskola, Oroszlány Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

A 200 éves Magyar Természettudományi Múzeum Állattára

A 200 éves Magyar Természettudományi Múzeum Állattára ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 2002 (87): 21 30. A 200 éves Magyar Természettudományi Múzeum Állattára KORSÓS ZOLTÁN Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, H 1088 Budapest, Baross u. 13. E mail: korsos@zoo.zoo.nhmus.hu

Részletesebben

"On the activity of the Hungarian Society of Parasitologists in the years 1976-1978." Kassai, T. - Parasit. Hung. 12. 108-112. 1979.

On the activity of the Hungarian Society of Parasitologists in the years 1976-1978. Kassai, T. - Parasit. Hung. 12. 108-112. 1979. Az évek folyamán a kapcsolat LŐRINCZ Ferenc és a parazitológusok között - ahelyett, hogy gyengült volna - mindinkább erősödött. Ott találjuk Őt az 1964-ben megalakult Magyar Parazitológusok Társasága elnökségében.

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, G. VASAS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 33, 2015 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- OROMA, Fiona

Részletesebben

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Natura Somogyiensis 27 107-114 Ka pos vár, 2015 A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Lanszki

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban

Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban Egykori nagylétszámú denevér szülőkolóniák nyomai a Bakony barlangjaiban Paulovics Péter Marks referring to presence of former large bat nursery colonies in the caves of Bakony Mts., Hungary In Central

Részletesebben

Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben

Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 369 373 Geológiai alapú értékvédelem lehetõségei* a Tokaji-hegységben OSVÁTH RITA & BUDAY TAMÁS ABSTRACT: Because protection of geological values is

Részletesebben

A szolgáltatás színvonal monitoring rendszere a villamos energia fogyasztók érdekében

A szolgáltatás színvonal monitoring rendszere a villamos energia fogyasztók érdekében Hetesi E. (szerk.) 2002: Közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 185-194. o. A szolgáltatás színvonal monitoring rendszere a villamos

Részletesebben

PARAS ITO LOG IA HUNGARICA

PARAS ITO LOG IA HUNGARICA PARAS ITO LOG IA HUNGARICA Fumagillin DCH POWDER Fumagillin is an antibiotic produced by Aspergillus fumigatus which is highly effective against nosema infection of honey-bees caused by the Protozoon Nosema

Részletesebben

ÉLETHŰ ÉLETNAGYSÁGÚ ÁLLAT-MODELLEK. ZoS 1000 Alpesi szalamandra. ZoS 1001 Tűzszalamandra, hím. ZoS 1002 Tűzszalamandra, nőstény. Salamandra atra.

ÉLETHŰ ÉLETNAGYSÁGÚ ÁLLAT-MODELLEK. ZoS 1000 Alpesi szalamandra. ZoS 1001 Tűzszalamandra, hím. ZoS 1002 Tűzszalamandra, nőstény. Salamandra atra. ÉLETHŰ ÉLETNAGYSÁGÚ ÁLLAT-MODELLEK ZoS 1000 Alpesi szalamandra Salamandra atra. cm, súly: 100 g. ZoS 1001 Tűzszalamandra, hím Salamandra s. salamandra. ZoS 1002 Tűzszalamandra, nőstény Salamandra s. salamandra.

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

Madarak, mint élőhelyek

Madarak, mint élőhelyek Madarak, mint élőhelyek Birds, as habitats - the hidden world of avian ectoparasites Célcsoport: általános iskola felső tagozat, biológia szakkör. A tanösvény célja egy általános iskolai tantervekből hiányzó,

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1357 0.2.2 Species name Martes martes 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name nyuszt 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map Yes 1.1.1a

Részletesebben

Az orientális régió kétszárnyúi igen kevéssé, pontosabban a légycsoportok szerint nagyon egyenetlenül ismertek. A hatalmas régióból eddig a létező

Az orientális régió kétszárnyúi igen kevéssé, pontosabban a légycsoportok szerint nagyon egyenetlenül ismertek. A hatalmas régióból eddig a létező Az orientális régió kétszárnyúi igen kevéssé, pontosabban a légycsoportok szerint nagyon egyenetlenül ismertek. A hatalmas régióból eddig a létező fajoknak valószínűleg csak egy töredékét írták le. Pályázatommal

Részletesebben

Bihari Zoltán 1, Balogh Péter 2 és Pető Noémi 1

Bihari Zoltán 1, Balogh Péter 2 és Pető Noémi 1 Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 46-56, 2009 A nyugati földikutya (Spalax leucodon Nordmann, 1840) hazai állománynagysága és a faj térhasználata a legeltetés függvényében a Hajdúbagosi élőhely példáján

Részletesebben

Ökológiai gazdálkodás és ökoturizmus a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban

Ökológiai gazdálkodás és ökoturizmus a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban Ökológiai gazdálkodás és ökoturizmus a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban Puskás Zoltán igazgató Gödöllő, 2016. május 20. BfNPI működési területe Nemzeti Park Igazgatóság: FM Központi Hivatala területi

Részletesebben

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 7-11. (2008) Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest GÖRFÖL

Részletesebben

90 éves a Somogy megyei zoológus pap - tudós Dr. Iharos Gyula

90 éves a Somogy megyei zoológus pap - tudós Dr. Iharos Gyula 90 éves a Somogy megyei zoológus pap - tudós Dr. Iharos Gyula Sok szeretettel és szinte tisztelettel köszöntjük a fél évszázada Somogy megyében él pap - tudóst, a nemzetközi hír zoológust, a medveállatkák

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

Derogációs jelentés a vadon élő természetes élőhelyek és a vadon élő állat- és növényvilág védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 16. 2) cikke értelmében

Derogációs jelentés a vadon élő természetes élőhelyek és a vadon élő állat- és növényvilág védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 16. 2) cikke értelmében Derogációs jelentés a vadon élő természetes élőhelyek és a vadon élő állat- és növényvilág védelméről szóló 92/43/EGK irányelv 16. 2) cikke értelmében Magyarország 2004 Derogation N : H/1/2004 Year: 2004

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON BUDAPEST, 2012 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON BUDAPEST, 2012 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GECSÉNÉ TAR IMOLA TÖRTÉNETI TEMETŐK MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 2633 0.2.2 Species name Mustela eversmanii 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name molnárgörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

EFESTO Projekt. elearning Környezet Fogyatékkal Élő Hallgatók Számára 1. Elméleti kurzusok

EFESTO Projekt. elearning Környezet Fogyatékkal Élő Hallgatók Számára 1. Elméleti kurzusok EFESTO Projekt elearning Környezet Fogyatékkal Élő Hallgatók Számára 1 Elméleti kurzusok Projekt címe: e-learning environment for disable learners Projekt címének rövidítése: efesto Szerződés száma 2009-1-PL1-LEO05-05028

Részletesebben

A TÖBBSZÖR JUBILÁLÓ 50 ÉVES NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

A TÖBBSZÖR JUBILÁLÓ 50 ÉVES NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 206 MMXIV VOL. V. NR. 1 2 A TÖBBSZÖR JUBILÁLÓ 50 ÉVES NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA THE 50-YEAR-OLD NYÍREGYHÁZA COLLEGE WITH MULTIPLE ANNIVERSARIES. he essay ofers a short review of the history of the Nyíregyháza

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1276 0.2.2 Species name Ablepharus kitaibelii 0.2.3 Alternative species Ablepharus kitaibelii fitzingeri scientific name 0.2.4 Common name pannon (magyar) gyík 1.

Részletesebben

A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben

A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben Natura Somogyiensis 19 275-280 Ka pos vár, 2011 A kárókatona fészekalj és tojásméret vizsgálata a Kis-Balatonon és a Nagyberekben 1,2 Kovács Gyula, 2 Winkler Dániel & 2 Faragó Sándor 1Dél-Balatoni Természetvédelmi

Részletesebben

A rendezvény alatt kiállítást és árusítást tervezünk denevéreket ábrázoló bélyegekből,

A rendezvény alatt kiállítást és árusítást tervezünk denevéreket ábrázoló bélyegekből, BARLANGI DENEVÉREK NEMZETKÖZI KONFERENCIA 2012. szeptember 21 23. Miskolc Bükk hegység A rendezvény keretében a barlangi denevérekkel kapcsolatos minden témakört, de különösen a denevérek és szálláshelyeik

Részletesebben

1118 Budapest, Villányi út 29 43. *e-mail: gabor.vetek@uni-corvinus.hu. 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Abstract

1118 Budapest, Villányi út 29 43. *e-mail: gabor.vetek@uni-corvinus.hu. 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Abstract Vétek G., Boros N., Papp V., Haltrich A., Csóka Gy., Szőcs L., Tuba K., Molnár M., Kelemen G., Lakatos F. (2014): A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis) 2013-ban ismert elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába 2015. szeptember 15. Dr. Tarrósy István Alapkérdések Mit takar a fogalom? Milyen egyéb fogalmakkal tudjuk összekötni?

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 25-31. MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 25-31. MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN 2000. A Puszta. 1/16, pp. 25-31. A TISZA-TÓ MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN ZALAI TAMÁS, HEVES HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET. * A tanulmány eredeti, teljes címe: Összefoglaló

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei

A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei A Gyergyói-medence: egy mozaikos táj természeti értékei szerkesztők Markó Bálint és Sárkány-Kiss Endre Kolozsvári Egyetemi Kiadó Kolozsvár, Románia

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Natura Somogyiensis 5 77-84 Kaposvár, 2003 A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunája FARKAS SÁNDOR 1 és VADKERTI EDIT 2 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben