A Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny szabályzata a ös tanévre. I-VIII. osztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny szabályzata a 2014-2015-ös tanévre. I-VIII. osztály"

Átírás

1 A Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny szabályzata a ös tanévre I-VIII. osztály Általános tudnivalók A versenyt a Bihar megyei Diákokért Egyesület és a nagyváradi 16-os számú Általános Iskola szervezi az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium Kisebbségi Főosztálya támogatásával a megyei szaktanfelügyelők és/vagy a módszertani körfelelősök, valamint az erre hosszú távon vállalkozó tanítók/magyartanárok segítségével az általános iskolák I VIII. osztályos tanulói számára. A verseny fő céljai: az anyanyelvhasználat tudatos fejlesztése; a megfelelő íráskészséget tükröző, rendezett, olvasható írás használatára való ösztönzés; a helyesírási képességek fejlesztése; az Erdélyben és az anyaországban használt szólások, közmondások és találós kérdések használatára való ösztönzés, illetve ezek beépítése az egyéni szókincsbe; a kutatva tanulás elősegítése (könyvtár- és internethasználat); tartalmas szórakozás a nyelvi játékok, betűrejtvények segítségével; játszva tanulás; baráti kapcsolatokat kialakítása; sikerélményben való részesülés a versenyzés során. A versenyen a diákok helyesírási képességét és nyelvhelyességét mérjük az életkoruknak megfelelő játékos, gondolkodtató feladatokon keresztül. A verseny egységes módon lehetővé teszi a részvételt minden egyes magyar nyelven tanuló általános iskolás számára, tekintet nélkül arra, hogy az ország melyik régiójában él. A versenynek három fordulója van: helyi/körzeti szakasz, megyei szakasz, országos szakasz. A verseny minden fordulóján a versenyzők évfolyamonként más-más tollbamondást írnak, és más-más helyesírási feladatlapot töltenek ki. A tollbamondás időtartama kb. 30 perc. A versenyen 60 perc áll a diákok rendelkezésére a feladatlapok kitöltésére, illetve a feladatok megoldására. Holtverseny esetén bármilyen szintű versenyen a tollbamondások döntenek. A javítás és értékelés részleteit a feladatlapokhoz mellékelt útmutatók tartalmazzák. (A feladatlapokhoz részletes javítókulcsot, a tollbamondásszövegekhez részletes útmutatást küldünk.) Az egyes fordulók helyesírási feladatlapjait és a tollbamondásszövegeket tapasztalt Bihar megyei tanítók/magyartanárok állítják össze. Országos szervezők: 1 4. osztály: Krasznai Tünde, 5 8. osztály: Demeter Ignác Attila. A megyei és körzeti szervezőkre vonatkozó információk a megyei magyar szakos tanfelügyelőtől vagy a verseny honlapjáról szerezhetők meg. Minden megyének van egy megyei szervezője és esetenként több körzeti szervezője. A megyei szervező a tanító, illetve a magyar szakos tanfelügyelő, vagy a megyei szakasz szervezését vállaló pedagógus. A szórvány megyékben egy-egy körzet van, a nagyobb tanulói létszámmal rendelkező megyékben akár 5-6 is lehet. Az első esetben a körzeti és a megyei szakasz szervezője lehet ugyanaz a személy, de előfordulhat ez bármely megye esetében. A versenyszervezők és a versenyre iratkozó tanítók, magyartanárok Word/Excel táblázatokkal dolgoznak, ezek elektronikus kitöltése és továbbítása kötelező! A versenyszervező kollégák, a résztvevő pedagógusok (felkészítő tanárok, felügyelő tanárok és javító tanárok) munkájuk jutalmaként tanúsítványt kapnak, illetve a versenyzők oklevéllel és egy-egy ajándékkal lesznek gazdagabbak minden fordulóban. A döntőre továbbjutó tanulók felkészítő tanárai oklevelet és ajándékot kapnak. A verseny nevezési díja 8 lej tanulónként. Az összeg egyszeri alkalommal kerül kifizetésre függetlenül attól, hogy hány szakaszon vesz részt a versenyző. Az első fordulón viszont csak az a tanuló vehet részt, aki befizette a részvételi díjat. A tanulók tanítóinak/magyartanárainak felelőssége az összegek továbbítása a körzeti felelős felé, aki a maga rendjén a megyei felelősnek juttatja el azt. A megyei felelős küldi tovább egy összegben az országos szervezőnek postai utalással vagy személyesen a részvételi díjat. Mivel a késések nem tolerálhatók, kérjük a körzeti és megyei szervezőket, hogy külön figyeljenek oda a pontos kifizetésekre! Mind a diákok, mind a magyartanárok aláírásukkal hitelesítik a versenyre való jelentkezésüket, ami azt jelenti, hogy visszalépés esetén elveszítik a befizetett összeget. Tehát a tanulók tanítóinak/magyartanárainak feladata a jelentkezési lap és a beiratkozási nyilatkozat továbbítása a körzeti felelős felé, amint az a versenyfelhívásban is szerepel. A verseny hivatalos honlapja: Itt megtalálható a versennyel kapcsolatos minden információ: a versenyfelhívás, a versenyszabályzat, a megyei és körzeti szervezők névsora, a támogatók listája és az eddigi fordulók anyagai kivéve a javítókulcsokat. A verseny részletes tudnivalói az alábbiakban következnek hármas felbontásban: először a helyi/körzeti szakaszra vonatkozó információk szerepelnek, majd a megyei illetve az országos szakaszé. Ezeket követi a verseny tananyaga (a feladattípusok, az ajánlott szakirodalom a két tagozat szerint: 1 4. és 5 8. osztály). 1

2 Az első forduló az első forduló neve helyi vagy körzeti szakasz, mivel az iskolák körzetekhez tartoznak minden megyében. Természetesen nem kötelező, hogy a körzet minden iskolája részt vegyen a versenyen, ez egyéni döntés kérdése: a diáké és a tanítóé/magyartanáré. Nem körzetesített iskolák nem vehetnek részt a vesenyen! Más szóval: minden intézmény tanulója az első fordulóban a saját körzete iskoláinak tanulóival versenyez. Egy iskola nem alkothat külön körzetet! Az első fordulót a körzeti felelősök szervezik. A megmérettetés elsődleges színtere az az intézmény, amelyet a körzeti felelős a körzetéhez tartozó peadgógusokkal való előzetes konzultáció után kijelöl. Itt rendezik meg a helyi/körzeti fordulót, amelyen részt vehet a körzet iskoláinak minden tanulója, aki befizette a részvételi díjat. Kivételes esetben a körzeti szervező dönthet úgy, hogy a versenyt mindenki a saját iskolájában írja meg. Ez abban az esetben állhat fenn, ha a diákok utaztatása télidőben megoldhatatlan, vagy más hasonló nehézség akadályozza a verseny szabályszerű lefolytatását. Mindazonáltal törekedni kell nem visszaélni ezzel a szabállyal, s megpróbálni helyi szinten megoldani a szállítást! A körzeti felelős ilyen esetekben köteles értesíteni a megyei és az országos szervezőt a kialakult helyzetről. A versenyző diákok viszont így is saját körzetük tanulóival versenyeznek. A továbbjutók is körzetenként jelennek meg a továbbjutási listán. A versenyre való jelentkezés határideje: október 24. (péntek). A versenyző iskolák pedagógusai a részvételi díjat, a jelentkezési lapot és a beiratkozási nyilatkozatot küldik el a körzeti szervezőnek. Megkérjük ez utóbbiakat, hogy csak akkor fogadjanak el jelentkezést, ha az megfelel a szabályoknak! A körzeti szakaszért felelős pedagógusok a hétvégén feldolgozzák a beérkezett adatokat és a hétfői nap folyamán továbbítják a megyei szervezőnek a jelentkezési lapok körzeti adatait. A megyei felelős pedig 24 órán belül összesíti az adatokat és eljuttatja az országos szervezőknek. Minden kedves szervezőt megkérünk, hogy használja a küldött táblázatokat és tartsa be a határidőket! ( Jelentkezési lap) A határidő lejárta után a körzeti felelős a verseny lebonyolítását készíti elő: ellenőrzi az iskola termeit (egy padban csak egy versenyző foglalhat helyet kétszemélyes padok esetén!), elosztja a diákokat és annyi példányban fénymásolja a tollbamondások szövegeit, ahányszor szükséges. A verseny napján minden terem ajtajára kifüggeszti a versenyzők névsorát és a felügyelők neveit. Minden teremben legalább két felügyelő tanár legyen, akik közül korosztálytól függően egyikük kötelező módon tanító vagy magyartanár! Ők olvashatják csak fel a tollbamondás szövegét. Az egyes fordulók anyagát a körzeti szakaszért felelős kolléga kapja meg postán a verseny előtt 2-3 nappal az országos szervezőktől. Megkérjük a körzeti felelősöket, hogy a jelentkezési határidő lejártáig jelentkezzenek be a megyei szervezőnél a következő adatokkal: a körzet neve, a körzeti iskola neve, a körzeti szervező neve, a körzeti iskola postai adatai (irányítószám, helység neve, utca neve, szám), a résztvevő diákok száma évfolyamonként, hogy ne legyen fennakadás az anyagok továbbításánál. ( Körzeti felelősök megyénként) A helyesírási verseny minden fordulójának anyagát 1 évig meg kell őrizni. A versenyzőknek, valamint a felkészítő tanároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy előre egyeztetett időpontban megtekintsék saját feladatlapjukat és saját tollbamondásszövegüket, illetve saját diákjuk munkáját. A megyei versenyszervezők fenntarthatják maguknak a jogot, hogy a javítás befejezése után bekérjék az első tíz-tíz dolgozatot évfolyamonként minden körzetből. A körzeti szervező a tételeket és a javítókulcsokat zárt borítékban kapja meg legkésőbb december 3-ig. Annyi fénymásolt feladatlapot kap, ahány versenyző van a körzetében. A tollbamondást csak egyetlen példányban küldjük, ha szükséges annyiszor kell fénymásolni, ahány teremben folyik a verseny az adott évfolyamon. Ez a körzeti felelős dolga. Ugyanakkor a javítókulcsot tartalmazó borítékot csak a javítás megkezdésekor bonthatja fel a javító kollégák jelenlétében. Az iskolai/körzeti fordulók időpontja rögzített: december 6., szombat, 9 óra. Ennek a fordulónak a győztesei képviselik az intézményt a megyei fordulóban. A körzeti szakasz 25%-a vehet részt a megyei fordulón évfolyamonként és körzetenként. Az iskolai/körzeti versenyek feladatlapjait és tollbamondásait a versenyt követő egy héten belül ki kell javítani, az eredményeket a körzeti (és a hozzá tartozó) iskolákban közzé kell tenni, a továbbjutók adatait pedig a megyei versenyfelelősnek kell továbbítani (beérkezési határidő: december 15.). A megyei versenyfelelős egy napon belül továbbítja az országos szervezőnek ( Eredménylista). Eredményhirdetés a honlapon: december 19-én. 2

3 A második forduló A megyei fordulót a megyei szervezők rendezik. A verseny feltételeiről, a javítócsoportról a megyei forduló szervezői gondoskodnak. A feladatlapokat és a javítókulcsot a verseny megyei szervezői postán kapják meg február 26-ig. A megyei fordulók időpontja egységesen február 28., szombat, 9 óra. A szabályzat értelmében tehát egyetlen megyében sem lehet semmilyen kivételes indokkal ezen időpont előtt vagy után megrendezni a versenyt. A megyei fordulón részt vevő versenyzők és kísérő tanáraik utazási költségeivel kapcsolatos kiadásokat nem áll módunkban megtéríteni. De ezt a kellő anyagi háttérrel rendelkező iskolák, körzetek megtehetik támogatók bevonásával. A megyei forduló feladatlapjait a verseny napján kell kijavítani. Az országos versenyszervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a javítás befejezése után bekérjék az első tíz-tíz dolgozatot évfolyamonként minden megyéből. Egy adott megyében a megyei fordulóról egy-egy diák juthat tovább az országos szakaszra. Nagyobb megyék esetében, ahol az első szakaszra évfolyamonként több mint 150 tanuló jelentkezett, két-két diák jut az országos döntőbe. A szórvány vagy a nagyon kis létszámmal jelentkező megyék esetében a pontszámok döntenek az országos szakaszra jutásról. Erről a versenyzők és tanáraik a javítást követően értesülhetnek, miután a végleges listák felkerülnek a honlapra. A megyei forduló eredményeit legkésőbb március 1-ig továbbítani kell az országos szervezőknek elektronikus formában. Hivatalos eredményhirdetés a honlapon: március 4-én. A harmadik forduló Az országos döntő helyszíne Nagyvárad, Ady Endre Elméleti Líceum. Időpontja: április Az országos versenyre érkezők szállását és ellátását a szervezők vállalják. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a diákok nagyváradi versenyzőtársaiknál vagy fogadó családoknál lesznek elszállásolva, akik az étkeztetésükről és szállításukról is gondoskodnak. A kísérő tanárok (megyénként egy-egy kísérő az alsó és egy-egy kísérő a felső tagozaton!) szállását és ellátását is a szervezők biztosítják az Ady Endre Elméleti Líceumban. Abban az esetben, ha a kísérő tanár és a versenyző diákok a felajánlott szálláshelyet és étkezést nem kívánják kihasználni, vagy együtt szeretnének maradni, megtehetik, de a saját költségükre és saját szervezésükben ismerősöknél, kollégiumban, panzióban vagy szállodában. Ezeket az információkat előre jelezni kell a versenyszervezőknek legkésőbb április 10-ig. Az I-IV. osztályos tananyag Az I. osztályban: - Az I. osztályosoknak a termekben felvigyázó pedagógusok felolvassák az utasítást. - Az 1. fordulón a decemberig felvett betűk ( a, e, i, í, m, s) felhasználásával lesznek feladatok: pl. szavak kiegészítése, szókereső, másolás, szótagolás, hangokra bontás. - A 2. és 3. fordulón az első feladat a tollbamondás lesz. A 2. fordulón a február végéig felvett összes betűk felhasználásával lesznek feladatok. - A 3. fordulón pedig az összes betű fel lesz használva. A II., III. és IV. osztályban az első feladat a tollbamondás, a többi feladat a következő feladattípusba sorolható: toldalékolás, szótagolás, j hang helyesírása, mondattagolása szavakra, hibás mondatok vagy szöveg javítása; betűrendbe sorolás, a vessző helyesírása, a kettőspont, a mondatvégi írásjelek, hiányos vagy kevert szólás, közmondás, találós kérdések, betűrejtvény. (A magánhangzók rövid és hosszú változatát jelölő betűk: a á, e é, i í, o ó, ö ő, u ú, ü ű a kialakult szokás szerint mind a szavak elején, mind pedig a szavak belsejében azonos értékűnek számítanak a betűrendbe sorolás szempontjából. A magánhangzó hosszú változatát tartalmazó szó tehát meg is előzheti a rövid változatút.) Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy az elsősök ceruzával írjanak és legyen náluk okvetlenül színes ceruza is. A többi évfolyamon töltőtollal vagy golyóstollal írjanak. 3

4 Az V VIII. osztályos tananyag A verseny egyes fordulóira évfolyamonként a romániai magyar tantervekben szereplő helyesírási és nyelvi ismeretekből kell a tanulókat felkészíteni. Az adott évfolyamon versenyzők az előző évfolyam(ok) anyagait kell ismerjék a helyi/körzeti szakaszon, illetve az adott évfolyamon tanult (kijelölt) anyagrészeket. A megyei és az országos szakaszon ehhez hozzáadódnak az adott tanév további anyagai. Az előző tanév anyagainál természetesen a gyakran használatos nyelvi, nyelvhelyességi és helyesírási ismeretekre gondolunk, amelyek évenként ismétlődnek és kibővülnek. Ajánlott újraolvasni a megfelelő korosztály előző évi tantervét (pl. az ötödikesek felkészítéséhez a negyedikes tantervet). Néhány fontosabb anyagrész mind a négy évfolyamon megjelenik (pl. az írásjelek és a mondatok modalitás szerinti osztályozása), illetve a szólások, közmondások, találós kérdések, betűrejtvények csak a helyi/körzeti szakaszon kerülnek említésre, mivel a megyei vagy országos szintre jutott versenyzőknek értelemszerűen ismerniük kell az előző szint követelményeit is minden évfolyamon. 5. osztály helyi/körzeti szakasz: az 1 4. osztály tananyaga; a betűrend; a betűrendbe sorolás szabályai; szótagolás és elválasztás; a kiejtés szerinti írás elve és gyakorlata, az írásjelek: a pont, a vessző, a kettőspont, a kérdőjel, a felkiáltójel; mondatok modalitás szerinti osztáyozása; hangalak és jelentés: a hangutánzó és hangulatfestő szavak, az egyjelentésű és a többjelentésű szavak; kis és nagy kezdőbetűk használata (köznevek és tulajdonnevek); szólások, közmondások, találós kérdések; betűrejtvények; megyei szakasz: a szóelemző és a hagyományos írásmód elve és gyakorlata, kiemelten a j hang kétféle jelölése; az igekötő helyesírása; hangalak és jelentés: a rokon és az ellentétes értelmű szavak, az azonos és a hasonló alakú szavak; a szó szerkezete: szótövek és toldalékok, egyszerű és az összetett szavak; országos szakasz: a párbeszéd; az írásjelek: a párbeszédjel, az idézőjel, a gondolatjel; az egyszerűsítő írásmód elve és gyakorlata; a tanulók saját nyelvi változatának szavai (pl. tájnyelvi, diáknyelvi szavak, kölcsönszavak) és azok köznyelvi megfelelői; szórend. 6. osztály helyi/körzeti szakasz: az 1 5. osztály tananyaga; az ige, az igenevek és az igekötő helyesírása; a szó szerkezete: szótő és toldalékok a szófajokhoz kapcsolódóan; a szókészlet: rétegződése, gazdagodása (belső szóteremtés, szóalkotás); szólások, közmondások, találós kérdések; betűrejtvények; megyei szakasz: a névszók helyesírása; a szó szerkezete: szótő és toldalékok a szófajokhoz kapcsolódóan; a keltezés helyesírása kiemelten; a szókészlet: gazdagodása (szókölcsönzés); archaizmusok, neologizmusok kiemelten; hangalak és jelentés: egyjelentésű és többjelentésű szavak; országos szakasz: szófajok helyesírása: a névelő, a névutó, a határozószó, a kötőszó, a módosítószó és az indulatszó helyesírása; a szó szerkezete: szótő és toldalékok a további szófajokhoz kapcsolódóan; hangalak és jelentés: rokon értelmű szavak, ellentétes értelmű szavak, azonos és hasonló hangalakú szavak. 7. osztály helyi/körzeti szakasz: az 1 6. osztály tananyaga az írásjelek (+a gondolatjel) és a mondatok modalitás szerinti osztáyozása kiemelten; a tulajdonnevek és köznevek helyesírása; az alany és az állítmány egyeztetése; az összetett szavak helyesírása; szólások, közmondások, találós kérdések; betűrejtvények; megyei szakasz: a jelentéstan kiemelten; kölcsönszavak, idegen szavak helyesírása; a különírás és az egybeírás szabályai; országos szakasz: az írott szöveg elrendezése, kiemelten a bekezdés; a kézírás és a szépírás. 4

5 8. osztály helyi/körzeti szakasz: az 1 7. osztály tananyaga az írásjelek (+a pontosvessző) és a mondatok modalitás szerinti osztáyozása kiemelten; ; a különírás és egybeírás esetei (erdélyi földrajzi nevek kiemelten); a rövidítések és a mozaikszók helyesírása; a helyesírási alapelvek kiemelten; szólások, közmondások, találós kérdések; betűrejtvények; megyei szakasz: az idézet írásmódja kiemelten; a szókészlet: gazdagodása: ritkább szóalkotási módok; alapjelentés és jelentésváltozás kiemelten; országos szakasz: A nyelvi változatok (irodalmi nyelv, köznyelv, regionális köznyelv, nyelvjárások, csoportnyelvek, rétegnyelvek sajátos szavai és használatuk). Feladattípusok: 5-6. osztály: pl. szóegyenlet; kakukktojás; hiányos vagy kevert szólás, közmondás; szóláncok; betűtoldó; hibás mondatok vagy szöveg javítása; betűrendbe sorolás; szótagolás, stb osztály: pl. szóegyenlet; kakukktojás; hiányos vagy kevert szólás, közmondás; szóláncok; betűtoldó; hibás mondatok vagy szöveg javítása; betűrendbe sorolás; szótagolás; eszperente; anagramma; palindrom, stb. Ajánlott szakirodalom: Magyar helyesírási szótár, 11. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest Laczkó Krisztina Mártonfi Attila: Helyesírás, Osiris Kiadó, Budapest, Tóth Etelka Fábián Pál: Magyar helyesírás A különírás és az egybeírás, évfolyam, Feladatok + Megoldások, Akadémiai Kiadó, Budapest, A földrajzi nevek helyesírása, Akadémiai Kiadó, Budapest. Szabó Kálmán: Helyesírási szöveggyűjtemény az általános iskola felső tagozata számára. Átdolgozott kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Magyar Értelmező Kéziszótár I-II., Szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós. Akadémiai Kiadó, Bp., , változatlan kiadás. Értelmező szótár +, Tinta Könyvkidó, 1. kiadás, Böszörményi Csaba: Szókincsbővítő munkafüzet. Feladatok a Tinta Könyvkiadó Értelmező szótár + kiadványához, Tinta Könyvkidó, 1. kiad., (Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek 1.) Falk Nóra: Etimológiák magyar szó eredete. Tinta Könyvkiadó, Bp., Első kiadás. Az Ékesszólás kiskönyvtára 10. Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára (Főszerk. Bárdosi Vilmos), 3. kiadás, Tinta Könyvkiadó, Bp., Bárdosi Vilmos Csobothné Hegedűs Mária: Szólások és közmondások. Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval című kiadványához. 1. kiadás, Tinta Könyvkiadó, Bp., Nagy Gizella-Szabó J. László: Jobb egy példa száz leckénél. Állandósult szókapcsolatok. Gyakorlatok éveseknek.gutenberg Univers Kiadó, Arad, O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. (bármelyik kiadás) 1200 találós kérdés a magyar folklór világából. (Szerk. Mózes István Miklós), Horizont Kiadó, Bp. Idegen szavak szótára. (Szerk. Bakos Ferenc) Akadémiai Kiadó, Bp., ismételten átnézett és függelékkel bővített kiadás. Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve. Tinta Könyvkiadó, Bp., Hernádi Sándor: Helyesírási önképző. (bármelyik kiadás) Brauch Magda: Rejtvényes nyelvművelő gyermekeknek és felnőtteknek. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely,

6 Zsigmond Győző: Nyelvi rejtvény, játék, verseny évesek számára. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, Grätzer József: Sicc. Szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., Forgács Róbert: ANYA NYELV CSAVAR. Nyelvi fejtörők, Tinta Könyvkiadó, Bp., Forgács Róbert: ANYA NYELV ÉSZ. Újabb nyelvi fejtörők, Tinta Könyvkiadó, Bp., Csalafinta betűrejtvények 7 9 éveseknek / 9 11 éveseknek (szerk. Lévai Júlia), Tessloff és Babilon Kiadói kft., internetes keresés a betűrejtvények, szórejtvények, logikai feladatok címszavak alatt A eddigi versenyek feladatait a honlapon lehet találni! Bármilyen más nyelvi verseny feladatlapjai felhasználhatók a felkészülés során: pl. Bendegúz, Simonyi, KAV, stb. Ajánljuk a Tinta Könyvkiadótól A magyar nyelv kézikönyvei (I - XXV.) sorozat darabjait. ( Az idei évtől kezdve a Fürkész verseny tételírói saját tulajdonuknak tekintik a megjelenő feladatlapokat és javítókulcsokat. Minden jog fenntartva. Sem részlet, sem teljes tétel vagy javítókulcs nem közölhető nyomtatásban a szerzők írásbeli engedélye nélkül. Köszönjük. Várunk szeretettel mindenkit egy kis fürkészésre! Tisztelettel, Krasznai Tünde és Demeter Ignác Attila főszervezők 6

Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny es tanév II-IV. osztály. Versenyszabályzat

Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny es tanév II-IV. osztály. Versenyszabályzat Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny 2018-2019-es tanév II-IV. osztály Versenyszabályzat A versenyt az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági -és Sportminisztérium és a Kisebbségi Főosztály, a Bihar megyei

Részletesebben

VERSENYFELHÍVÁS. SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY az V VIII. osztály számára

VERSENYFELHÍVÁS. SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY az V VIII. osztály számára VERSENYFELHÍVÁS Idén 13. alkalommal hirdetjük meg a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny hazai (iskolai, megyei és országos) fordulóit az V VIII. osztályosok számára azzal a reménnyel,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS 2018/2019. A versenyen olyan diákok vehetnek részt, akik nem matematika tagozatos iskolában, osztályban tanulják a matematikát.

VERSENYKIÍRÁS 2018/2019. A versenyen olyan diákok vehetnek részt, akik nem matematika tagozatos iskolában, osztályban tanulják a matematikát. Oktatási Hivatal K a p o s v á r i P e d a g ó g i a i O k t a t á s i K ö z p o n t 7400 Kaposvár, Szántó utca 19. Postacím: 7400 Kaposvár, Szántó utca 19. Telefon: 70/684-5841 Honlap: www.oktatas.hu

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet

Antalné Szabó Ágnes 2010. A magyar helyesírás vizuális rendszere. Anyanyelv-pedagógia 4. www.anyanyelv-pedagogia.hu. Melléklet Melléklet Helyesírási ábrák és táblázatok 1. ábra Az idegen betűkkel kiegészített magyar ábécé 2. ábra A betűrendbe sorolás szabályai 1 3. ábra A magyar helyesírás fő alapelvei 4. ábra A kiejtés szerinti

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

KOZMA LÁSZLÓ XVII. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYKIÍRÁS A 2018/2019-ES TANÉVRE évfolyam részére

KOZMA LÁSZLÓ XVII. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYKIÍRÁS A 2018/2019-ES TANÉVRE évfolyam részére KOZMA LÁSZLÓ XVII. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYKIÍRÁS A 2018/2019-ES TANÉVRE 5-6. évfolyam részére A verseny meghirdetője: Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírói 1.4

Részletesebben

Írta: Árvai Erzsébet 2008 november 06., csütörtök 09:49 - Utoljára frissítve 2015 március 08., vasárnap 16:36

Írta: Árvai Erzsébet 2008 november 06., csütörtök 09:49 - Utoljára frissítve 2015 március 08., vasárnap 16:36 Magyar, angol és német szakosok figyelmébe KÖLCSEY FERENC MEGYEI NYELVI VERSENY idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség. E gondolatok jegyében kerül megrendezésre a

Részletesebben

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM A verseny meghirdetője: Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete A verseny célja: az informatikában

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS a 2018/2019.tanévre

VERSENYKIÍRÁS a 2018/2019.tanévre VERSENYKIÍRÁS a 2018/2019.tanévre A verseny neve: Országos Német Nyelvi Verseny 7. - 8. osztályosoknak A verseny meghirdetője: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben

Versenyfelhívás. Egyéni versenyek

Versenyfelhívás. Egyéni versenyek Versenyfelhívás 2018. december 01. Ünnepélyes megnyitó: 8.45 Verseny kezdési időpontja: 9.00 Helyszín: Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4031 Debrecen, Margit tér

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

XIV. S Z E G E D 2017/2018. TANÉV

XIV. S Z E G E D 2017/2018. TANÉV XIV. S Z E G E D 2017/2018. TANÉV IFJÚ TEHETSÉGEKÉRT CSONGRÁD MEGYEI JÖVŐNK ÉRDEKÉBEN MATEMATIKA-, FIZIKATANÁROK EGYESÜLET SZEGEDI ALKOTÓMŰHELYE 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 117. 6724 Szeged, Kisteleki

Részletesebben

KOSÁRY DOMOKOS TÖRTÉNELEMVERSENY

KOSÁRY DOMOKOS TÖRTÉNELEMVERSENY KOSÁRY DOMOKOS TÖRTÉNELEMVERSENY VERSENYKIÍRÁS 2018/19 Kosáry Domokos (1913 2007) Fővédnökök: DR. KÖVÉR LÁSZLÓ, az Országgyűlés elnöke PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS, az emberi erőforrások minisztere Főszervező:

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Beszámoló a XXI. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjéről

Beszámoló a XXI. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjéről Beszámoló a XXI. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjéről A Magyar Nyelvtudományi Társaság az ELTE BTK szakmai támogatásával 2018. május 25. és 27. között rendezte meg a XXI. Simonyi

Részletesebben

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára ESTÖRI KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára 2016/2017-es tanév témakiírása: Az Esterházy család egy kivételes karrier a 17. században

Részletesebben

PEST MEGYEI ALSÓ TAGOZATOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY

PEST MEGYEI ALSÓ TAGOZATOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu Web: www.monorkossuth.hu TÁJÉKOZTATÓ A PEST

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

I. kerületi forduló: január 26. (csütörtök) 15 óra. Iskola hivatalo s ímélcím e. Iskola irányító száma. Versenyző neve

I. kerületi forduló: január 26. (csütörtök) 15 óra. Iskola hivatalo s ímélcím e. Iskola irányító száma. Versenyző neve A Magyar Természettudományi Társulat által meghirdetett XXV. Telei Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny 2016/2017. tanév budapesti versenykiírása Központi honlapcím: www.mtte.hu www.foldrajzitarsasag.hu

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League VERSENYFELHÍVÁS Az EBC*L Champions League Immár hatodik éve kerül megrendezésre az EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) versenye, melyen minden évben sok száz résztvevő méri össze gazdasági tudását.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Továbbhaladási szabályzat a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában a 4 és a 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzésben

Továbbhaladási szabályzat a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában a 4 és a 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzésben Továbbhaladási szabályzat a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában a 4 és a 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzésben Érvényes: a 2018-2019-es tanévben történő továbbhaladásra,

Részletesebben

ÉBTK III. KERÜLETI VERSENYEK 2018/

ÉBTK III. KERÜLETI VERSENYEK 2018/ ÉBTK III. KERÜLETI VERSENYEK 2018/19 2018.10.04. A VÁLTOZÁSOKRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN ÚJ VERSENYSZABÁLYZAT LÉPETT ÉRVÉNYBE MEGVÁLTOZOTT A PSZI NEVE, HONLAPJA A VERSENYEK KÉT KATEGÓRIÁBAN KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Országos tudásverseny koordinátor pedagógus pályázat 2018.

Országos tudásverseny koordinátor pedagógus pályázat 2018. Országos tudásverseny koordinátor pedagógus pályázat 2018. I. A pályázat rövid összefoglalója A pályázat kiírója a PontVelem Nonprofit Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3.) e-mail cím: palyazat@pontvelem.hu

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM A verseny meghirdetője: Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete A verseny célja: az informatikában

Részletesebben

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 www.fodisz.hu KAPKODD a LÁBAD! JÁTÉKOS SOR- és VÁLTÓVERSENY ZALAEGERSZEG, 2014. ÁPRILIS 11-12. Általános Tudnivalók Csapatok érkezése: 2014. április.11. /péntek/ 14.00-ig Cím: Zalaegerszeg

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást JÓ GYAKORLAT A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást 1 Bevezetés A József Attila ÁMK-ban nagy hagyománya van a versenyeknek, különösen a József Attila Napokon rendezett versenycsokornak.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS A 2014/2015. TANÉVRE EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ. A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

VERSENYKIÍRÁS A 2014/2015. TANÉVRE EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ. A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola VERSENYKIÍRÁS A 2014/2015. TANÉVRE EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ A verseny címe: Országos angol nyelvi verseny A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola A verseny

Részletesebben

Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI

Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI Erdélyi Tankönyvtanács Kolozsvár, 2014 A jegyzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta Az elektronikus változat az

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára I. Nemzetiségi

Részletesebben

Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja: április ig, hétfőtől szerdáig, 8-18 óráig az első emeleti könyvtárban

Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja: április ig, hétfőtől szerdáig, 8-18 óráig az első emeleti könyvtárban Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 3. A verseny kategóriái korcsoportok szerint: I. kategória: 5-6 évfolyam II. kategória: 7-8 évfolyam

Oktatási Hivatal. 3. A verseny kategóriái korcsoportok szerint: I. kategória: 5-6 évfolyam II. kategória: 7-8 évfolyam Postacím: VERSENYKIÍRÁS Az Oktatási Hivatal által támogatott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei angol versenyhez a magyar-angol kéttannyelvű általános iskolák 5-6. és 7-8. osztályos tanulói számára a 2017/18-as

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

Képes szakmai beszámoló a 2014/2015. évi Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyről

Képes szakmai beszámoló a 2014/2015. évi Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyről Képes szakmai beszámoló a 2014/2015. évi Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyről A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt 2014/2015-ben tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a Magyar Nyelvtudományi

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02.

Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek June 02. Országos nemzetiségi tanulmányi versenyek 2011. June 02. C-PRESS Hírügynökség - Üdvözöljük a C-PRESS oldalán! A Nemzeti Erõforrás Minisztérium 2012-re az alábbi kategóriákban hirdetett meg nemzetiségi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program Felhasználói útmutató Szerkesztés lezárva: 2018.11.13. Tartalomjegyzék 1. Általános ismertetés... 3 2. A KIFIR

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

Szakirány-választás előzetes képességfelmérés

Szakirány-választás előzetes képességfelmérés Szakirány-választás előzetes képességfelmérés A szakirány-választásra a képzés második (tavaszi) szemeszterében kerül sor, ennek pontos eljárásrendjét legkésőbb a tavaszi regisztrációs hét végéig (február

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A TÖRD A FEJED! ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ MATEMATIKAVERSENYRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A TÖRD A FEJED! ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ MATEMATIKAVERSENYRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A TÖRD A FEJED! ORSZÁGOS TEHETSÉGGONDOZÓ MATEMATIKAVERSENYRŐL A verseny megrendezésének időpontja: 2019. március 22. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Óvoda és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS A 2017/2018-AS TANÉVRE AZ EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ

VERSENYKIÍRÁS A 2017/2018-AS TANÉVRE AZ EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ VERSENYKIÍRÁS A 2017/2018-AS TANÉVRE AZ EMMI HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENTETÉSHEZ A verseny címe: Országos angol nyelvi verseny általános iskolásoknak A verseny meghirdetője: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek I. Nemzetiségi nyelv és irodalom I/1. Görög, horvát, román,

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016.

VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. VI. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi Verseny 2015/2016. A verseny védnöke: Miklósa Erika operaénekes A verseny meghirdetője: Csitáry Emil Művészeti Műhely Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székesfehérvár,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett

VERSENYKIÍRÁS. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett VERSENYKIÍRÁS Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 2. Ismerem a technikai környezetemet Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny (A verseny megyei

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Oktatási Hivatal B U D A P E S T I P E D A G Ó G I A I O K T A T Á S I K Ö Z P O N T 1088 Budapest, Vas u. 8. Telefon: (+36 1) 374-2161 Honlap: www.oktatas.hu E-mail: POKBudapest@oh.gov.hu VERSENYKIÍRÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. KRESZ 8-próba

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. KRESZ 8-próba PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2015. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet nevelési-oktatási intézmények 1-8. évfolyamai

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS HELYI RENDJE

A FELVÉTELI ELJÁRÁS HELYI RENDJE A FELVÉTELI ELJÁRÁS HELYI RENDJE Iskolánk a hozzánk jelentkező nyolcadikosok számára a rendes felvételi eljárás keretében felvételi vizsgát tart. A felvételi vizsga részei: - központi írásbeli felvételi

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei

2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei 2014-2015-ös egyetemi év felvételi követelményei Alapképzés : ÓVODAI ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY Felvételi kritériumok: 50 %- az érettségi átlag 50 %- nyelvi és alapvető matematikai kompetenciákat

Részletesebben

Versenykiírás. XXV. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny * 2016/2017. tanév MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Versenykiírás. XXV. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny * 2016/2017. tanév MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT Versenykiírás XXV. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny * 2016/2017. tanév A verseny kiírója és rendezője: MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT Társrendező: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH)

FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH) Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat! FELHÍVÁS A GÁL FERENC KÖZÉPISKOLAI HITTANVERSENYRE (GFKH) A GFKH célja, hogy a 9-12. osztályosok egy háromfordulós, szellemet és lelket pezsdítő

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tudásbajnokság versenykiírása

Tudásbajnokság versenykiírása Tudásbajnokság versenykiírása 2018-2019 A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia az általános iskola 1-8. osztályos diákjai részére hirdeti meg Tudásbajnokság tanulmányi versenyét, több tantárgyból. A

Részletesebben

Sárkányhajó Roadshow 2018 Vásárosnamény, június 23.

Sárkányhajó Roadshow 2018 Vásárosnamény, június 23. Sárkányhajó Roadshow 2018 Vásárosnamény, 2018. június 23. A Vásárosnaményi Roadshow állomás Időpont: 2018. június 23. Helyszín: Vásárosnamény Gergelyiugornya Tisza - part Kapcsolattartó: Lévai Csaba Elérhetőség:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Általános Iskola Igazgató Úr/ Asszony. Ikt.szám:6-03/2017 Tárgy: matematika, magyar felkészítő. Tisztelt Cím!

Általános Iskola Igazgató Úr/ Asszony. Ikt.szám:6-03/2017 Tárgy: matematika, magyar felkészítő. Tisztelt Cím! Általános Iskola Igazgató Úr/ Asszony Ikt.szám:6-03/2017 Tárgy: matematika, magyar felkészítő Tisztelt Cím! Az előző évekhez hasonlóan ismét szeretnénk segítséget nyújtani a diákoknak a központi matematika

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016.

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Én így tanítanám az informatikát. Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

2018/2019. TANÉVI PÁLYAKERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA

2018/2019. TANÉVI PÁLYAKERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA 2018/2019. TANÉVI PÁLYAKERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁSA A Pályakerékpár Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (a továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben