Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 455 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (az EGF/2014/002 ES/Gelderland-Overijssel construction referenciaszámú kérelem) HU HU

2 INDOKOLÁS A JAVASLAT HÁTTERE 1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról ( ) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 (a továbbiakban: EGAA-rendelet) tartalmazza február 20-án a holland hatóságok Gelderland és Overijssel egymással határos NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban ( Épületek építése ) 2 működő 89 vállalatnál történt elbocsátásokat követően EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction referenciaszámmal az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtottak be. 3. A kérelem vizsgálata után a Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás odaítélésének a rendeletben megállapított feltételei teljesülnek. A KÉRELEM ÖSSZEFOGLALÁSA EGAA-kérelem: Tagállam: Érintett régió(k) (NUTS 2 szint): EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction Hollandia A kérelem benyújtásának dátuma: A kérelem átvételi elismervényén feltüntetett dátum NL-22 (Gelderland) és NL-21 (Overijssel) A kiegészítő információ iránti kérelem dátuma: A kiegészítő információ benyújtásának határideje: Az értékelés befejezésének határideje: Beavatkozási kritérium: Gazdasági ágazat(ok) (NACE Rev. 2. ágazat): Az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja 41. ágazat (Épületek építése) Referencia-időszak (kilenc hónap): A referencia-időszakban történt elbocsátások vagy a tevékenységüket befejezők száma: Az intézkedésekben várhatóan részt vevő támogatható kedvezményezettek száma: A személyre szabott szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségvetés (EUR) HL L 347., , 855. o. Az Európai Parlament és a Tanács december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EKrendeletek módosításáról (HL L 393., , 1. o.). HU 2 HU

3 Az EGAA végrehajtásához kapcsolódó költségvetés (EUR) Teljes költségvetés (EUR): Az EGAA-ból igényelt pénzügyi hozzájárulás összege (EUR): (a teljes költségvetés 60 %-a) A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE Eljárás 4. A holland hatóságok február 20-án nyújtottak be kérelmet az EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction referenciaszámon, 12 héten belül attól az időponttól számítva, amikor teljesültek az 5. és 6. pontban meghatározott beavatkozási kritériumok. A Bizottság a kérelem benyújtásától számított két héten belül, március 5-én elismerte a kérelem átvételét. A Bizottság március 6- án további tájékoztatást kért a holland hatóságoktól. A holland hatóságok a kérés dátumtól számított hat héten belül megküldték a szóban forgó kiegészítő információkat. A teljes kérelem kézhezvételétől számított 12 hetes határidő, amelyen belül a Bizottságnak le kell zárnia annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek, július 10-én jár le. A kérelem támogathatósága Beavatkozási kritériumok 5. A holland hatóságok e kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy kilenc hónapos referencia-időszak alatt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti egyetlen régióban vagy NUTS 2. szintű 3, két egymással határos régióban legalább 500 munkavállalót elbocsátanak. 6. A kérelem az alábbiakra hivatkozik: Gelderland (NL22) és Overijssel (NL21) egymással határos régióinak területén a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban (Épületek építése) működő vállalatoktól 4 elbocsátott 562 munkavállaló 5. A kilenc hónapos referencia-időszak március 1-től december 1-ig tart. Az elbocsátások és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók számának kiszámítása 7. Az elbocsátásokat a következőképpen számították ki: 215 elbocsátás a munkáltató által a munkavállaló elbocsátásáról vagy a munkaszerződésének megszüntetéséről adott személyre szóló értesítés időpontjától; 347 elbocsátás a munkaszerződés tényleges megszüntetésének vagy lejáratának időpontjától. Támogatható kedvezményezettek HL L 154., , 1. o., a 31/2011/EU bizottsági rendelettel módosított formában. Az érintett vállalatok jegyzékét és az egyes vállalatoktól elbocsátott munkavállalók számának felsorolását lásd a mellékletben. Az EGAA-rendelet 3. cikkének a) pontja értelmében. HU 3 HU

4 8. A támogatható kedvezményezettek száma 562. Az elbocsátások és az 546/2009/EK rendelet tárgyát képező pénzügyi és gazdasági világválság közötti kapcsolat 9. Az elbocsátások és az 546/2009/EK rendelet tárgyát képező pénzügyi és gazdasági világválság közötti összefüggés megállapítása érdekében a holland hatóságok úgy érvelnek, hogy az építőiparban és különösen az épületek (gazdasági épületek és házak) építése terén a termelést és a foglalkoztatást jellemző kedvezőtlen tendenciáknak számos oka van, amelyek mindegyike a pénzügyi és gazdasági válsághoz kapcsolódik: a jelzálog- és egyéb hitelezésre vonatkozó szigorúbb szabályok bevezetésével járó banki politika, amelynek nyomán jelentősen csökkent a jelzálog- és egyéb hitelek nyújtása; az államadósság és a költségvetési hiány csökkentését célzó és ezért a közkiadásokat mérséklő kormányzati megszorító intézkedések; valamint az ingatlanpiaci árak és értékek erőteljes zuhanása, amely megnehezíti a házak adásvételét. 10. A holland hatóságok kifejtik, hogy a holland pénzügyi szektor egy nemzetközi globális ágazat, amely nagymértékben függ a nemzetközi tőkepiacokon végzett beruházásoktól, hitelezéstől és jelzálog-tevékenységektől. A holland bankok a holland piacról csak korlátozott mértékben tudnak megtakarítási tőkét bevonzani, ezért a holland jelzálogokat nem tudják kizárólag holland tőkéből finanszírozni. A holland bankok tehát a globális tőkepiacokra vannak utalva. A pénzügyi ágazatnak be kell tartania a költségcsökkentésre, tőkeberuházásokra, a hitelek árának módosítására, az egyenlegcsökkentésekre és a pénzügyi tartalékokra vonatkozó nemzetközi előírásokat. A jelzálogpiac közötti helyzetét szemléltető grafikonról leolvasható, hogy a nettó éves növekedés mértéke számottevően visszaesett: a évi 7,2 %-ról 2012-ben 1,9 %-ra. 1. grafikon: banki jelzálogok nettó éves növekedése * a Holland Nemzeti Bank adatai A kkv-knak történő hitelnyújtás számadatai 2008 óta csökkenő tendenciáról tanúskodnak. 1. ábra: kkv-knak nyújtott hitelek (forrás: Holland Nemzeti Bank) Forrás: Kredietverlening aan het MKB stuurgroep kredietverlening 2 mei (A bankok által a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek). HU 4 HU

5 A holland építőipari vállalatok körülbelül 98 %-a kis- és középvállalkozás, amely vállalatok egyúttal nehezen jutnak hitelhez, így sokan közülük csődbe mennek és kénytelenek elbocsátani munkavállalóikat. 12. A gazdasági és pénzügyi válság nyomán a holland kormánynak intenzív programot kellett indítania a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése érdekében. A költségvetési kiadásokat 2015-ig 24 milliárd EUR-val kell csökkenteni. Ez kedvezőtlen következményekkel járna az építőiparra nézve, mivel a kevesebb közkiadás közvetlen negatív hatást gyakorol az infrastrukturális és lakásépítési programokkal kapcsolatos beruházásokra. A közkiadások nemzeti kormány általi csökkentése egyúttal a tartományi önkormányzatokat is érinti Gelderland tartomány 2011-től évi 58 millió EUR-val csökkenti kiadásait. Overijssel tartomány 2014-ben 17,4 millió EUR-val kevesebb közkiadást tervez 8. Az építőipar nagyban támaszkodik a regionális belföldi piacra. A gazdasági és pénzügyi válság, valamint az állami költségvetési programok csökkentése nyomán kialakult kedvezőtlen gazdasági tendencia miatt az építőipar sérülékeny helyzetbe került, amely a Gelderland és Overijssel regionális piacán működő szereplők számára még nehezebb. 13. A közötti időszakban Hollandiában egységgel csökkent az új házak építése. Overijsselben 2625-tel, Gelderlandban pedig 7941-gyel kevesebb házat építettek. Az új házak árának és mennyiségének visszaesése súlyosan érintette az építőipari foglalkoztatást. Ennek következtében számos vállalat csődbe ment és sok építőipari munkavállaló elveszítette a munkáját. 1. táblázat: Új házak építésére szóló engedélyek 9 Régiók Hollandia Összes engedély Overijssel Összes engedély Gelderland Összes engedély Az elbocsátásokhoz és a tevékenységek megszűnéséhez vezető események 14. A holland építőipart 2008 óta sújtja a pénzügyi és gazdasági válság, aminek következtében folyamatosan csökken a termelés (csupán 2011-ben történt némi növekedés) hez viszonyítva 2012-ben az épületek építése terén (NACE Rev Cikk Gelderland tartomány költségvetéséről és kiadásai csökkentéséről Cikk Overijssel tartomány költségvetéséről és kiadásai csökkentéséről. HU 5 HU

6 2. szerinti 41. ágazat) 10 10,2 %-kal esett vissza a termelés ban folytatódott ez a negatív tendencia, és a termelés márciusban további 10 %-kal csökkent 11. Táblázat: Éves forgalom az épületek építése terén a vállalatok mérete szerint Változás kisvállalkozás ok Változás középvállalkoz ások Ágazat (SBI 2008) Időszak Változás az Változás összes vállalat nagyvállalatok Épületek építése ,5 16,6 11,6 6,6 Épületek építése ,9 3,5-13,0-8,2 Épületek építése ,9-5,6-17,1-10,1 Épületek építése ,1 8,6 7,1-3,9 Épületek építése ,1-10,4-12,7-7, első két negyedévében munkahely szűnt meg 12 a holland építőiparban. Az alábbi ábráról kiderül, hogy éves viszonylatban az építőiparban veszítették el a legtöbben a munkájukat &D4=19,24,29,34,l&HDR=T,G1&STB=G2,G3&VW=T 2=a&D3=0&D4=118%2c135%2c &HDR=T&STB=G1%2cG2%2cG3&VW=T Az építőipar forgalmának alakulása. Ágazaton belüli foglalkoztatás (csak holland nyelven). HU 6 HU

7 16. A hollandiai termelést és foglalkoztatást jellemző kedvezőtlen tendencia különösen erőteljesen érződött a jelentős számú építőipari vállalatnak helyet adó Gelderland és Overijssel tartományokban ben Gelderlandban hozzávetőleg ilyen vállalat tevékenykedett, míg Overijsselben a számuk körülbelül 7500 volt 13. Az alábbi táblázatban a két tartomány közötti időszakra vonatkozó építőipari termelési adatai szerepelnek 14. Tárgyév * Gelderland Overijssel # millió EUR * Becslés Az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális és az országos gazdaságra és foglalkoztatásra évi adatok: Overijssel statisztikai adatai és Gelderland statisztikai adatai Az EBB regionális termelési adatai a következő dokumentumból: Expectations of production and employment in the construction industry 2014 (Az építőiparban várható termelési és foglalkoztatási értékek, 2014). Forrás: Economic Institute for Construction Research EIB. Figures on production (Építőipari Kutatási Gazdasági Intézet, EBB: Termelési adatok ). HU 7 HU

8 17. Gelderland építőipara hozzávetőleg főt foglalkoztat, amely a teljes munkaerő 6,3 %-a 15. Overijsselben an dolgoznak az építőiparban; ez a teljes munkaerő 7,3 %-a 16. Az építőipar GDP-n belüli részesedése 2011-ben Gelderlandban 12 %, nemzeti szinten pedig 10 % volt. Overijssel esetében a GDP-n belüli részesedés mértéke 8,4 %-nak felelt meg 17. Táblázat: Az építőiparra vonatkozó regionális GDP-adatok Tárgy Ágazatok Régiók Időszak Érték millió EUR-ban Összes gazdasági GDP tevékenység Hollandia GDP Összes gazdasági tevékenység Overijssel GDP Összes gazdasági tevékenység Gelderland GDP Építőipar Hollandia GDP Építőipar Overijssel GDP Építőipar Gelderland Ezek a foglalkoztatási és GDP-adatok azt szemléltetik, hogy az építőipar fontos szerepet játszik a tartományi gazdaságban és munkaerőpiacon. Ennélfogva az ágazaton belüli elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak a helyi és regionális gazdaságra, illetve foglalkoztatásra. 18. Overijsselben és Gelderlandban számottevően megnőtt az elbocsátások száma az építőiparban, amelyeket a nemzeti szintű adatokkal összevetve kiderül, hogy a munkanélkülieknek e két tartományban mért száma a évi összes elbocsátás 39 %-ának felel meg. A táblázat három évre vonatkozóan ismerteti a munkanélküliek számának havi növekedését 18. Táblázat: Elbocsátások száma az építőiparban J F M Á M J J A SZ O N D A számokból jól látszik, hogy a két tartomány építőiparában milyen súlyos a helyzet. Az ágazati munkanélküliség gyorsan emelkedik, majd december és március között magasan tetőzik, ezt követően pedig nincs érdemi változás. A megcélzott kedvezményezettek és javasolt intézkedések A megcélzott kedvezményezettek 19. Az intézkedésekben várhatóan részt vevő támogatható kedvezményezettek becsült száma A várható résztvevők adatai nemek, állampolgárság és életkor szerinti bontásban: Gelderland tartomány gazdaságkutató hivatala. Gelderland tartomány statisztikai adatai. Overijssel tartomány adatbázisa. Munkahelyek száma az építőiparban 2012-ben. =0,9,11&D4=l&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T Az építőipar GDP-n belüli részesedése Gelderland és Overijssel tartományban. Az UWV (a munkavállalói ellátási programokért felelős intézet) gelderlandi and overijsseli hivatalának adatai. HU 8 HU

9 Kategória Megcélzott kedvezményezettek száma Nem: Férfiak: 440 (92,6 %) Nők: 35 (7,4 %) Állampolgárság: EU-állampolgárok: 475 (100 %) Nem uniós állampolgárok: 0 (0 %) Korcsoport: 15 és 24 év közöttiek: 15 (3,1 %) 25 és 29 év közöttiek: 46 (9,7 %) 30 és 54 év közöttiek: 310 (65,3 %) 55 és 64 év közöttiek: 104 (21,9 %) 64 évesnél idősebb: 0 (0 %) Javasolt intézkedések 21. Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott, személyre szabott szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban; ezek az intézkedéstípusok összehangolt csomagot képeznek, amely az elbocsátott munkavállalók újbóli foglalkoztatását célzó, személyre szabott szolgáltatásokból áll: (1) Álláskereséshez nyújtott segítség és előzetes felmérés a) az első lépés a résztvevők előzetes felmérése, amelynek során felmérik szaktudásukat, készségeiket és céljaikat, valamint meghatározzák jövőbeli lehetőségeiket b) álláskereséshez nyújtott támogatás az egyes résztvevőknek kínált, személyre szabott program: aktív ügyféltámogatás, amely álláskereséshez és munkahelyváltáshoz szükséges dokumentumok összeállítását, intenzív állásra felkészítő képzést, pályaorientációs eseményeket, az építőipart ellátó szolgáltatópont létrehozását, valamint a munkaadókkal való intenzív kapcsolattartást foglal magában (2) Képzési és átképzési intézkedések Képzési és átképzési létesítmények kialakítása, valamint további intézkedések az építőipar számára és új foglalkoztatási profilok meghatározása érdekében. Ezek az intézkedések a projekt fontos összetevőiként elősegítik, hogy az elbocsátott munkavállalók több munkaerő-piaci lehetőséghez juthassanak. Meg kell különböztetni az építőiparon belüli és az ágazaton kívüli képzést. Az ágazaton belül (egy korábbi EGAA-projekt eredményeit alapul véve) a holland hatóságok sokoldalúbb szakemberekké kívánják képezni az elbocsátott munkavállalókat, amelynek köszönhetően számottevően megnőnének az érintett személyek munkaerő-piaci lehetőségei. Az építőiparon kívüli képzés során figyelembe kell venni a jelentkezők lehetőségeit és szakmai tapasztalatait. Ilyen lehetőségek kínálkoznak a szállítási szektorban, valamint az építőiparhoz kapcsolódó olyan ágazatokban, mint az építőanyag-szállítás, a szerelési munkák és az azbesztmentesítés. Az elbocsátott munkavállalónak csak kivételes esetben javasolnak az építőipartól vagy a kapcsolódó ágazatoktól teljesen eltérő ágazaton belüli HU 9 HU

10 képzést. A korábbi EGAA-projektből származó kedvező tapasztalatok alapján azonban amelynek során több személy egészségügyi területen részesült átképzésben és el is tudott helyezkedni a végrehajtás során ezt a lehetőséget is nyitva hagyják. Példák képzésre/átképzésre: a) építőipari munkavállaló (ács) sokoldalúbb szakemberré történő átképzése kőműves vagy vízvezeték-szerelői ismeretek biztosításával b) építőipari munkavállaló átképzése a szállítási ágazaton belüli munkavégzésre c) építőipari munkavállaló átképzése új ágazaton belüli munkavállalásra, például egészségügyi vonatkozásban mentőjármű-vezetővé vagy kertészeti/mezőgazdasági szakmákban dolgozó személlyé (3) Az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása Az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők az építőipartól azaz a munkanélkülivé válásuk előtt őket foglalkoztató ágazattól eltérő ágazatokban is elhelyezkedhessenek. Annak eldöntése érdekében, hogy az érintett személy alkalmas-e erre, pályaorientáció és tanácsadás keretében mérik fel, hogy az illető valóban képes-e a szakmaváltásra, és hogy mely oktatási programban kell részt vennie. A pályaorientáció eredményeképpen olyan képzési programot kínálhatnak a jelentkezőnek, amely valószínűleg az építőiparon kívüli munkára készíti fel. A végrehajtás során a holland hatóságok az újbóli elhelyezkedés esélyének javítására szolgáló eszközök alkalmazásával egyúttal általában is felkészítik a jelentkezőket a munkaerő-piaci helytállásra. A projekt számos résztvevője hosszú munkatapasztalattal rendelkezik az építőiparban, és nem jártas az álláspályázatok vagy az önéletrajzírás, illetve a közösségi média álláskeresési célú használata terén. A projekt az ehhez szükséges eszközök tekintetében is segítséget nyújt. (4) Mobilitási adatbázis Az álláskeresőkről és az (ideiglenes) állást kínáló munkaadókról rugalmas adatbázis jön létre. A szolgáltatás rugalmas munkavállalás szervezését segíti elő. Az átképzett munkavállalók ily módon szert tesznek a szükséges szakmai tapasztalatra, és jelentkezhetnek új munkaadóknál. A tervezett költségek a mobilitási adatbázis létrehozását, valamint a csatlakozó vállalatok megkeresését foglalják magukban. A tervezett költségek a munkaerőköltségeket, a bérlési kiadásokat és az egyéb szükséges létesítményeket (weboldal, PR, álláshirdetési újság stb.) fedezik. A mobilitási adatbázis tehát (ideiglenes) munkalehetőségeket keres majd a projekt résztvevői számára. A képzésben részt vevő személyek várhatóan bekerülnek ebbe az adatbázisba, hogy munkát találhassanak. Bizonyos esetekben például szakmai gyakorlat eredményeképpen vagy a képzés keretében egy vállalatnál szerzett munkatapasztalatnak köszönhetően a képzés befejezését követően azonnal lehetőség van a jelentkező elhelyezésére. A jelentkezők közvetlenül az előzetes felmérés után is bekerülhetnek a mobilitási adatbázisba. A holland hatóságok becslése szerint a projekt hozzávetőleg 225 résztvevője szerepel majd az adatbázisban és jut majd munkához annak segítségével. HU 10 HU

11 22. A fent ismertetett javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedésnek minősülnek. Ezek az intézkedések nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket. 23. A holland hatóságok megadták a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében az érintett vállalkozás(ok) számára kötelező intézkedésekről. Megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti ezeket az intézkedéseket. Becsült költségvetés 24. A költségek teljes becsült összege EUR, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre szánt EUR összegű kiadásokat foglalja magában. 25. Az EGAA-ból igényelt teljes pénzügyi hozzájárulás összege EUR (az összköltségek 60 %-a). Intézkedések A résztvevők becsült száma Becsült költségek (egy támogatásra jogosult munkavállal óra) (EUR) Becsült költségek összesen (EUR); (a teljes szám %-a) Személyre szabott szolgáltatások (az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti intézkedések) Álláskeresési támogatás Előzetes felmérés Képzés és átképzés: a. Képzés és átképzés az építőiparban b. Képzés és átképzés a kapcsolódó ágazatokban c. Az építőiparon kívüli képzés Az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása Mobilitási adatbázis , Részösszeg (a): Előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységek: 1. Előkészítő tevékenységek 0 2. Irányítás Tájékoztatás és népszerűsítés HU 11 HU

12 4. Ellenőrzés és jelentéstétel Részösszeg (c): ;(4 % ) Költségek összesen (a + c): EGAA-hozzájárulás (az összköltségek 60 %-a) Az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti intézkedések költsége 0 EUR, tehát nem lépi túl az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag teljes költségének 35 %-át. A kiadások elszámolhatóságának időszaka 27. A holland hatóságok február 1-jén kezdték meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a célzott kedvezményezettek részére. A 25. pontban említett intézkedésekre fordított, (a) részösszegként feltüntetett kiadások ezért február 1. és február 20. között támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból. 28. Az EGAA végrehajtásával összefüggésben a holland hatóságoknál február 1- jétől kezdődően merültek fel igazgatási kiadások. Az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások ezért február 1. és augusztus 20. között támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból. Kiegészítő jelleg a nemzeti vagy uniós forrásokból finanszírozott intézkedésekkel 29. A holland hatóságok jelezték, hogy az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásban részesülő, fent ismertetett intézkedések egyéb uniós pénzügyi eszközökből nem részesülnek támogatásban. 30. A tagállami előfinanszírozási vagy társfinanszírozási forrásokat az a EUR összegű támogatás jelenti, amelyet Overijssel tartomány nyújtott az EGAA korábbi munkavállalókat célzó, munkaerő-piaci visszailleszkedést szolgáló tevékenységeinek támogatására, valamint ide tartoznak a szociális partnerektől (O&O fondsen) származó, a szükséges társfinanszírozás fennmaradó részéhez ( EUR) hozzájáruló források. A megcélzott kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, a szociális partnerekkel, illetve a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció során követett eljárások 31. A holland hatóságok közölték, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját a szakszervezetekkel és munkaadói szervezetekkel történő egyeztetést követően állították össze. A holland építőiparban a szociális partnerek részt vesznek az oktatási intézmények irányításában. Ezen intézmények oktatási szakemberei irányítják az ágazaton belüli képzési és oktatási létesítményeket. A kérelmet kezdeményező Építőipari Szakmai Hivatal szintén a szociális partnerek irányítása alatt áll december 3-án, december 5-én és december 16-án Overijssel tartományban, valamint december 20-án Gelderland tartományban regionális üléssorozatra került sor az ágazati képviselők és építőipari vállalatok részvételével. Az érintett felek a munkavállalói társadalombiztosítási hivatallal (UWV) közösen felmérték a probléma jellegét és nagyságát, és olyan intézkedéseket dolgoztak ki, amelyek elsősorban az EGAA-ból nyújtott támogatás kérelmezése révén HU 12 HU

13 segítséget nyújtanak az elbocsátott munkavállalók számára az munkaerőpiacra való visszatéréshez. Irányítási és ellenőrzési rendszerek 32. A kérelem részletesen ismerteti az irányítási és ellenőrzési rendszert, amely meghatározza az érintett felek kötelezettségeit. Hollandia tájékoztatta a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozását is irányítják és ellenőrzik. Az érintett tagállamok által biztosított kötelezettségvállalások 33. A holland hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan: a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét; a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelmények; amennyiben az elbocsátó vállalkozás a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el; az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak; a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, és megelőzik a kettős finanszírozást; a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket; az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK Javasolt költségvetés 34. Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR. 35. Miután megvizsgálta a kérelmet az EGAA-rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek szempontjából, valamint figyelembe vette a megcélzott kedvezményezettek számát, a javasolt tevékenységeket és a becsült költségeket, a Bizottság azt javasolja, hogy a javasolt intézkedések összköltségének 60 %-át kitevő EUR összeget folyósítsanak az EGAA-ból a kérelemben igényelt pénzügyi hozzájárulás biztosítása érdekében. 36. Az EGAA igénybevételére vonatkozó javasolt határozatot az Európai Parlament és a Tanács közösen hozza meg, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való 19 HL L 347., , 884. o. HU 13 HU

14 együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja értelmében 20. Kapcsolódó jogszabályok 37. A Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatának benyújtásával egyidejűleg az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EUR összegnek az érintett költségvetési sorba történő átcsoportosításra is javaslatot nyújt be. 38. A Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatával egyidejűleg végrehajtási jogi aktus formájában pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot fogad el, amely abban az időpontban lép hatályba, amikor az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatot. 20 HL C 373., , 1. o. HU 14 HU

15 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (az EGF/2014/002 ES/Gelderland-Overijssel construction referenciaszámú kérelem) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról ( ) és az 1927/2006/EK rendelet 21 hatályon kívül helyezéséről szóló december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában megállapított eljárásnak megfelelően 22, mivel: (1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt elbocsátott munkavállalóknak vagy tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben. (2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR 23. (3) Hollandia Gelderland és Overijssel egymással határos NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 41. ágazatban (Épületek építése) 24 működő 89 vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel február 20-án az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be, amelyet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt módon további információkkal egészített ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EK rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. (4) Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Hollandia által benyújtott kérelem alapján történő EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében, HL L 347., , 855. o. HL C 373., , 1. o. HL L 347., , 884. o. Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EKrendeletek módosításáról (HL L 393., , 1. o.). HU 15 HU

16 ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk Az Európai Unió évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. 2. cikk Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Kelt Brüsszelben, -án/-én. az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök HU 16 HU

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 101 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 366 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2014/000 TA 2014 - Technikai

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0000(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/0000(BUD) Európai Parlament 2014-2019 Költségvetési Bizottság 2015/0000(BUD) 3.6.2015 JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.22. COM(2011) 358 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2170(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2170(BUD) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 14.11.2014 2014/2170(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.15. COM(2013) 291 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2064(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2064(BUD) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 2014/2064(BUD) 4.9.2014 JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 27.8.2014 2014/2062(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2212(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2212(BUD) Európai Parlament 2014-2019 Költségvetési Bizottság 2015/2212(BUD) 8.9.2015 JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.23. COM(2010) 685 végleges C7-0389/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 27.1.2015 2015/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 2255-1/2008-SZMM Előterjesztés a Kormány részére az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások hazai felhasználásáról Budapest, 2008.

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.1. COM(2010) 531 végleges C7-0310/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.24. COM(2014) 662 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.28. COM(2011) 387 végleges C7-0174/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.10. COM(2014) 456 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2017/2200(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2017/2200(BUD) Európai Parlament 2014-2019 Költségvetési Bizottság 2017/2200(BUD) 2.10.2017 JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2166(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2166(BUD) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 30.10.2014 2014/2166(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.3. COM(2015) 40 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (az EGF/2014/015 GR/Attica Publishing

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.12. COM(2014) 515 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2014) 662 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2014) 662 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. október 28. (OR. en) 14768/14 FIN 787 SOC 727 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 24. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.3. COM(2015) 37 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (az EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.7. COM(2014) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.24. COM(2014) 376 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.5. COM(2014) 119 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 395 final C7-0190/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.11. COM(2014) 560 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 242 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium kérelme: EGF/2015/012

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.28. COM(2016) 622 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA Észtország EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals referenciaszámú kérelme nyomán az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0294/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0294/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0294/2018 27.9.2018 JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló

Részletesebben

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 541 final 4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Olaszországnak

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.23. COM(2017) 618 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA Finnország EGF/2017/005 FI/Retail referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.7. COM(2016) 185 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Franciaország kérelme: EGF/2015/010

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.9. COM(2014) 735 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 397 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország kérelme EGF/2015/004

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.5. COM(2010) 631 végleges C7-0361/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.7.20. COM(2011) 447 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.16. COM(2014) 726 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.26. COM(2017) 540 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.28. COM(2011) 386 végleges C7-0173/11 HU Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a

Részletesebben

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.30. COM(2017) 288 final 3. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) költségvetési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.14. COM(2014) 630 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.29. COM(2010) 616 végleges C7-0347/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.25. COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 31. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 31. (OR. en) 9795/17 FIN 334 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 396 final C7-0191/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, augusztus 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. augusztus 24. (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.2. COM(2010) 452 végleges. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.10. COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) C7-0265/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.3. COM(2014) 616 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.10.5. COM(2011) 619 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0377/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0377/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0377/2018 22.11.2018 JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0181/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0181/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0181/2016 24.5.2016 JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.8.9. COM(2012) 450 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 27. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 27. (OR. en) 10693/17 FIN 415 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. június 27. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0362/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0362/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0362/2015 10.12.2015 JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) 14635/16 FIN 804 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0000/

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0000/ Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0000/2018 15.10.2018 JELENTÉS Portugália EGF/2018/002 PT/Norte Centro Lisboa wearing apparel referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.6. COM(2015) 553 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/005

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.11. COM(2014) 141 final 2014/0080 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Uniónak az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő, az Európai Gazdasági Térségről szóló

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.2. COM(2015) 232 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/001

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.14. COM(2015) 342 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Németország kérelme EGF/2015/002

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0094 (NLE) 8554/17 AGRI 226 AGRIORG 45 OIV 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 623 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.29. COM(2016) 490 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a Finnország által benyújtott EGF/2016/001 FI/Microsoft referenciaszámú kérelem alapján az

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.16. COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Bangladesből származó rizs behozataláról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0078 C8-0095/2016),

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0078 C8-0095/2016), Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0112 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2016/000 TA 2016 Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére Az

Részletesebben

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A

14195/15 zv/gu/kz 1 DG G 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 19. (OR. en) 14195/15 FIN 775 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a Tanács Tárgy: Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.5. COM(2010) 625 végleges Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

KREATÍV EURÓPA ( ) MEDIA ALPROGRAM. EACEA 30/2018: Európai audiovizuális alkotások online népszerűsítési

KREATÍV EURÓPA ( ) MEDIA ALPROGRAM. EACEA 30/2018: Európai audiovizuális alkotások online népszerűsítési KREATÍV EURÓPA (0-00) MEDIA ALPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA 0/08: Európai audiovizuális alkotások online népszerűsítési. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS Ez a felhívás az európai kulturális és kreatív ágazat

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 706 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.5. COM(2014) 116 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2072(BUD)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2072(BUD) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 17.10.2014 2014/2072(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.8.25. COM(2017) 452 final 2017/0213 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 618 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.1. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.6. COM(2011) 251 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

KREATÍV EURÓPA ( ) MEDIA ALPROGRAM

KREATÍV EURÓPA ( ) MEDIA ALPROGRAM KREATÍV EURÓPA (-) MEDIA ALPROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EACEA 6/6: Európai alkotások online népszerűsítése. CÉLKITŰZÉSEK ÉS LEÍRÁS Ez a felhívás az európai kulturális és kreatív ágazat támogatási programjának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.7. COM(2014) 255 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.6.10. COM(2011) 339 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben