1. A Az athéni demokrácia Forrás: Tankönyv, 5. osztály o. Kidolgozott tételsor. I. Az athéni demokrácia: A; Athén államformái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A Az athéni demokrácia Forrás: Tankönyv, 5. osztály o. Kidolgozott tételsor. I. Az athéni demokrácia: A; Athén államformái"

Átírás

1 1. A Az athéni demokrácia Forrás: Tankönyv, 5. osztály o I. Az athéni demokrácia: A; Athén államformái Kidolgozott tételsor Athén kezdetben királyság volt, később köztársaság lett. Köztársaság: Olyan államforma, ahol az állam vezetőit választják, és meghatározott ideig töltik be hivatalukat. B; Athén társadalma: arisztokraták: Gazdag földbirtokosok, előkelők, az athéni állam vezetői. Démosz: Földművesek, hajósok, iparosok, kereskedők Athénban (polgárság). Betelepülők: Más poliszokból érkező idegenek, nem szólhattak bele az állam ügyeibe. rabszolgák (hadifoglyok, adósrabszolgák), gazdája vagy az állam tulajdona - tilos volt megölni, alkalmazásuk (bányákban, földeken, műhelyekben, házkörüli munkákban, állami alkalmazottként (rendőr, írnok, küldönc), megválthatta szabadságát C; Az athéni demokrácia: Az arisztokrácia és a démosz küzdelme az állam irányításáért. Eredmény: demokrácia: A démosz szóból ered, jelentése a nép uralma, a nép akarata. Politika: Az állam ügyeivel való foglalkozás. Minden athéni polgár részt vehetett a népgyűlésen és beleszólhatott az állam ügyeibe. II. Az athéni népgyűlés: Teljes jogú athéni polgár: Minden olyan 20 év feletti szabad athéni férfi, akinek mindkét szülője szabad athéni polgár volt. A; polgárok: részt vehettek a népgyűlésen politizáltak, viselhettek állami hivatalt B; A népgyűlés feladatai: itt hozták a törvényeket, megtárgyalták az állam pénzügyeit, meghallgatták a külföldi követeket, döntöttek háború és béke kérdésben, kisorsolták vagy megválasztották (hadvezér) a tisztségviselőket, állami hivatalnokokat Ha valaki zsarnokságra tört, cserépszavazással- osztrakiszmosz 10 évre száműzhették. Periklész, athéni államférfi bevezeti a napidíjat- obolos (állami tisztviselők fizetést kaptak)

2 1. B A pénz szerepe a mindennapokban A pénz fizetőeszköz. Értékmérő: áruk értékét ebben fejezzük ki. Csereeszköz: bármely áru elcserélhető pénzre. A pénz értékének csökkenését inflációnak, növekedését pedig deflációnak nevezzük. Pénz birtoklása: elköltés, félretevés: megtakarítás - bank- befektetés Pénz típusok: készpénz, folyószámlapénz bankpénz, magánpénz helyi régiópénz. Készpénz fajtái: érme, papír. kétféle fémből lévő pénz van forgalomban (például arany, ezüst; ilyenkor az egyik kisebb értékű váltásra szolgált) - Bimetalizmus egyetlenféle fémből lévő pénz van forgalomban- Monometalizmus Jellegzetessége: valakit, valamit ábrázol, az adott korból. Régen az uralkodót csak a pénzről ismerhette fel népe. Bankpénz: Bankszámla, Bankkártya Bankszámla típusok: Folyószámla, Megtakarítási-betétszámla, Hitelszámla Folyószámla: Ezt a számlatípust pénzforgalmunk, azaz fizetéseink lebonyolítására, bevételeink kezelésére használhatjuk. Amennyiben nekünk fizet valaki, akkor az a mi számlánkon bevétel (jóváírás) lesz, a másik oldalon pedig kiadás (számlaterhelés vagy készpénzkiadás). Megtakarítási számla (betétszámla): Sokszor több pénz van a folyószámlánkon, mint amennyit azonnal el szeretnénk költeni. Mivel a folyószámlán lévő pénzünket elvileg bármikor használhatjuk, a bank erre csak alacsony kamatot fizet. Betét lekötéskor a bankkal kötött megállapodás (szerződés) rögzíti azt, hogy mennyi időre kötjük le a pénzünket, meghatározza az elérhető kamat mértékét, illetve azt, hogy a kamatokat milyen időközönként írja jóvá számunkra a bank. Hitelszámla: Várható jövedelmünk, vagy már meglévő vagyonunk terhére előrehozhatjuk fogyasztásainkat, vásárlásainkat, mégpedig úgy, hogy hitelt veszünk fel. Ezen a számlán tartják nyilván a jóváhagyott hitelkeretünket, a folyósított összege(ke)t,illetve ez a számla szolgál a törlesztések rögzítésére. Hitel: - Kölcsön - lehet személytől, pénzügyi szervezettől: megadott időpontig, megszabott kamattal Kamat: - Kölcsönre tett nyereség megfizetése %-ban THM: Teljes Hiteldíj Mutató A hitel egy adott évre számított költségeit tartalmazza, mint pl.: posta költség, mobil telefon SMS értesítés.

3 2.B A magyar államigazgatás rendszere: járások A magyar államigazgatás rendszerének fő célja: hogy az állampolgárok az állammal kapcsolatos ügyeiket kormányablakon keresztül egy helyen elintézni tudják. Állami ügyintézés alsó foka a járási hivatal. Nyíracsád esetében államigazgatás ügyben a Nyíradonyi járási hivatal illetékes alsó fokon. Kisebb ügyekben településünkön a Ligetalja könyvtár épületében a Nyíradonyból kihelyezet irodát is fel lehet keresni. A járási rendszer története: A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntetették meg, így harminc év után, de új szervezeti rendben és új céllal január 1-jével ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások. Járási központ története: Egy nap járása alatt elintézhesse az állampolgár hivatalos ügyeit. Település feletti rang. Járási központ felett, a megyeszékhely alatt található. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, szolgáltatások döntő többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető közelségben és magas minőségben biztosítják. A járási törzshivatalhoz kerülő hatósági feladatok: Okmányirodai feladatok: személyi igazolvány ügyintézés, személyazonosító igazolvány; lakcímigazolvány, lakcímnyilvántartás; útlevél; vezetői engedély; egyéni vállalkozói igazolvány; mozgáskorlátozott parkolási igazolvány; diákigazolvány. Ügyfélkapu regisztráció: Olyan szolgáltatás, amelynek segítségével az ügyfél a személyazonosságának igazolása mellett, biztonságosan kapcsolatba léphet az elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel; valójában egyszer használható kód, egyedi azonosító képzése. Az ügyfél az Ügyfélkapun keresztül léphet elektronikus úton kapcsolatba azokkal a szervekkel, amelyek elektronikus ügyintézést vagy interaktív szolgáltatást a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül végeznek. Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti. Az Okmányiroda az előtte személyesen eljáró, hatósági ügyet intéző állampolgárnak felajánlja az Ügyfélkapu létesítésének lehetőségét, amelyet a hatóság az ügyfél kérelme esetén azonnal létrehoz. Közlekedésigazgatási ügyek (gépjárművel kapcsolatos ügyintézés). Szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása; aktív korúak ellátása; ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása. Közgyógyellátási jogosultság megállapítása. Menekültek kapcsolatos feladatok: a menekült részére befogadás, anyagi feltételeinek igénybevétele. A polgárok személyi adatainak és lakcímének- csak állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes kormányhivatal lehet. Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül: Távhő, Villamos energia, Földgáz fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása; mérőhelyre való bejutás engedélyezése. A fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói bejutás engedélyezése. Oktatással kapcsolatos feladatok közül: A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása. A tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása. Az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő közreműködés. Az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbízottjának. Járási gyámhivatalhoz kerülő hatósági feladatok: A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre: szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek intézése (szülői felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján; szülői felügyeleti jog feléledése; a szülői ház elhagyása; a gyermek végleges külföldre távozása; az életpálya kijelölése; a szülők vagyonkezelése.

4 2.A A honfoglalás és államalapítás Forrás: Tankönyv, o Atlasz használat I. Vándorlás állomásai: Magna Hungária - Az Ural hegység délnyugati lába, állattenyésztés megismerése (türköktől), önálló néppé válunk (magyar), K.u. 500 körül - A nép egy része tovább vándorolt délnyugat felé. Levédia - az Azovi-tengertől északra a Don és Dnyeper folyók között. A kazárokkal élünk együtt. Írásos források megjelenése: arab utazók beszámolói (Ibn Ruszta, Gardizi, Dzsajhani), bizánci császárok feljegyzései (Bíborbanszületett Konstantin) Források szerint a hét törzs neve: Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat. Az első fejedelem neve Levedi. Küzdelem a besenyőkkel. A hét vezér: Árpád, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. Nevüket településeink is őrzik. pl.: Fehérgyarmat, Tiszajenő, Nyékládháza, Dunakeszi, Kiskér, Káposztásmegyer, Tiszatarján. Etelköz (folyóköz) - Duna. Dnyeper, Dnyeszter vidéke: Vérszerződés - Álmos fejedelemmé választása, a hét törzsszövetséget köt. Fegyverek: visszacsapó íj, nyíl, szablya, kopja, bőrpáncél, bőrpajzs. A honfoglalás ideje: Harc a hatalomért: István és Koppány között volt. István édesapja Géza, édesanyja Sarolt volt. István felesége Gizella német földről. István a keresztény szokás, az elsőszülöttség primogenitúra jogán örökölte a fejedelmi címet. Koppány az ősi szokás (seniorátus- legidősebb fiú) alapján igényt tartott a trónra. Koppányt a pogányok támogatták, István seregében keresztény lovagok is harcoltak. Szolgálatukért földadományokat kaptak. A hatalom megerősítése: István legyőzte az ellene lázadó törzsfőket: a Temes vidék urát, Ajtonyt, és az erdélyi Gyulát is. I. István, a király: Koronázása: 1000 karácsonyán. (II. Szilveszter pápától kért koronát). Uralkodása: , fejedelem: 997/1000, király: 1000 karácsonyától 1038-ig. II. Államszervezés: Új közigazgatási egységek: a Vármegyék. Területi alapon szerveződött. Központja a Vár. Vezetője az Ispán. Ispán feladata a vármegye teljes vezetése: közigazgatási és katonai vezető. Vármegyék száma: 45. Főváros: Esztergom lett. A keresztény egyház megerősítése: Megparancsolta a kereszténység felvételét, 8 püspökséget és 2 érsekséget (Esztergom, Kalocsa) alapított, Támogatta a szerzetesrendek megtelepedését (Pannonhalma, Pécsvárad, Zalavár, Bakonybél, Veszprémvölgy (apácák), Törvényeiben elrendelte, hogy minden 10 falu építsen templomot. Vasárnap mindenkinek kötelező a templomba járás, kivétel a tűz őrzőinek. Földeket adományozott az egyháznak és elrendelte a tized fizetését. HITVILÁG: Vallás: samanizmus A világ három szintje: alvilág mi világunk égi világ Életfa: a három szintet összefogja Ágai közt: Nap, Hold, csillagok Tetején: sas (lehozza az újszülöttek lelkét a fa tetejéről) Papok: táltosok közvetítenek, a világok között Két lélek van: testlélek (halandó), árnyéklélek (halhatatlan) Totemállat: csodaszarvas, turul. Első templomaink: Tarnaszentmária (Géza alapította a 9. században, ma is áll, altemploma is van), Pannonhalma (Géza alapította, a 9. században, ma is működik, Feldebrő (Aba család alapította, 5 hajós, altemplomos templom). Munkácsy Mihály: A honfoglalás. 1893, Parlament

5 3. A A feudalizmus és városiasodás Forrás: Kidolgozott tételsor A feudalizmus kialakulása és elterjedése Európában 1. A feudalizmus fogalma: A feudalizmus olyan társadalmi rendszer melynek alapja a föld (feudum) A feudalizmusban 2 alapvető réteg van: - a földesúri vagy nemesi osztály jobbágyság. Időszaka Róma bukásától ig, az angol forradalomig tartott. Ország élén az uralkodó áll. Oroszországban az uralkodó a cár. Törökországban szultán. Németországban császár, Magyarországon király, Szerbiában fejedelem. A jobbágy: földműves. Olyan földműves, aki függő viszonyban áll, a földesúrtól, főpaptól, királytól és királynőtől. A jobbágy munkáltatójától kapott házat, földet, eszközt. Ezért cserében munkájával tartozott. Adót fizetve részűkre. Az egyháznak 10.-et, a földesúrnak 9.-et, robot-ingyen munka, ajándékesküvőre, születésnapra. A jobbágyok érdekeltek a termelésben, mivel a termények egy részét saját maguk felhasználhatják. A feudalizmus jellemzője: - a hűbéri kapcsolatok kialakulása. Jelentős szerepe van az egyháznak, mely kiszolgálja az államot, és a feudális társadalmat. Földesúr-nemes: Lehetett születésnél vagy uralkodói kitüntetés által. Feladata: katonáskodás, az ország védelme. Birtokainak igazgatása, ország, megye, település vezetése. I. A középkori városok létrejötte nagyobb útvonalak találkozásánál, Folyóátkelőhelyeknél, réveknél, hidaknál, kikötőhelyeknél, királyi, földesúri vagy egyházi központok körül, völgyek bejáratánál, Római városokra épülve. Magyarországon ennek megfelelt városok: Budapest, Tokaj, Szolnok, Debrecen, Szeged, Győr, Pécs, Eger, Esztergom B; Városok lakói: Lakói a polgárok, iparral és kereskedelemmel foglalkoztak. Városok képe: vastag falak veszik körül, szűk utcák, egymás mellé épített házak, nem komfortos (nincs vízvezeték, szennyvízelvezetés, kövezett út), gyakoriak a járványok, központja a főtér (vásártér-centrum), itt van a templom és a városháza. II. Polgárjog és városi kiváltságok: Teljes jogú polgár: aki a városban valamilyen tulajdonnal (ház, műhely.) rendelkezett. Ők választották a város vezetőit és vehettek részt a város irányításában. A városok előjogai, kiváltságai: vásártartási jog, önkormányzat választása (városi tanács és polgármester), bíró választása, évi egy összegben való adózás. A városi kiváltságokat a király vagy földesúr által kiadott oklevelekben rögzítették. III. A céhek: A céh, az azonos szakmában dolgozó iparosok szervezete volt. Iparos tevékenységet csak a céhek tagjai folytathattak. Akik céhen kívül próbáltak meg iparral foglalkozni, kontároknak nevezték. A céh működését a céhszabályzat rögzítette. Előírták, hogy: mennyi árut készíthettek, milyen eszközökkel dolgozzanak, a munkaidő kezdetét és végét, milyen minőségű terméket készítsenek, mennyiért adhatják el az árut. A céh a céhmester tulajdona volt. Céhlegények és inasok dolgoztak nála. A céh szerepet vállalt a város életében (pénz a falak megerősítésére, őrség.)

6 3.B Az emberi jogok és a szabad vallásgyakorlás Az emberi jogok és kötelességek Az emberi jogok és kötelességek történetének kialakulása: Már az ókori görögök is gondolkodtak arról, hogy létezniük kell bizonyos jogoknak, melyek akkor is megilletik az embereket, ha azok épp nincsenek konkrétan az adott állam törvényeibe foglalva. Szophoklész Antigoné című drámájában is az képezi a fő konfliktust, hogy Antigoné eltemeti testvéreit, holott azok az uralkodó, Kreón törvényei alapján államuk árulói, így nem jár nekik temetés. Antigoné azonban érzi, hogy a földi törvények fölött, kell lennie egy sokkal magasabb rendű törvénynek is, mely minden embernek megadja a jogot a tisztességes temetéshez. Hatályos törvények: A gyermekek jogairól szóló hatályos egyezményt, New Yorkban, az ENSZ által elfogadott november 20-án kelt egyezmény mondja ki. Az Egyezményt követte három kiegészítő jegyzőkönyv: egy a gyermekekről fegyveres konfliktusokban, egy a gyermekkereskedelemről, gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról, és egy a jogsérelmek esetén benyújtható panaszeljárásról. Magyarországon a gyermekek jogairól és kötelességeiről törvényt, évi 64. cikke hagyta jóvá New Yorki minta alapján. A törvény 54 cikkből áll. Az egyezményt aláíró országoknak az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt rendszeresen be kell számolnia az Egyezményben foglaltak betartásáról. A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi törvénye is szabályozza az emberi jogokat és kötelességeket: (1) Magyarország védi a házasság intézményét, mint a férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját.(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.. Az egyezmény fontosabb pontjai: Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek. Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem minden alakja tilos. Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni. Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja. Magyarországon az emberi és a szabad vallásgyakorlást a évi 206. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról tartalmazza. A LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG JOGA1 Mindenkinek joga van a lelkiismeret és a vallás szabadságához. 2. A szülőnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek erkölcsi, vallási neveléséről, vallásos oktatásáról döntsön, és arról megfelelően gondoskodjék. Az állampolgárok alapvető jogai: Megegyeznek az ENSZ Egyezményében leírtakéval. Állampolgári jogok: Jogokat az állam biztosítja polgárai számára, ezeket a jogszabályokból lehet megismerni. Pl. választójog, szociális biztonsághoz való jog, munkához való jog, panaszjog. Ezek a jogok biztosítják az állam tevékenységében való részvételt, a gazdasági, szociális és kulturális jogok tartoznak. Globális jogok: a XX. században kerülnek előtérbe; az egész emberiséget érintő kérdéseket, sorskérdéseket fogalmaznak meg: pl. békéhez, egészséges környezethez való jog, a gyermekek jogai. Az állampolgári kötelességek: A 20. században jelennek meg az alkotmányokban: honvédelmi kötelezettség, adófizetési kötelezettség, a törvények betartásának kötelezettsége, kiskorú gyerek taníttatásának kötelezettsége. A diákok kötelezettségei: részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon. Eleget tegyen, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének; megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét. Emberi jogok típusai:

7 4. A Hunyadi Mátyás Forrás: Tankönyv, 6. osztály, o Atlasz: Hunyadiak kora Mátyás királlyá választása:1458-ban Pest, országgyűlés: a köznemesség nyomására választották királlyá. Nagybátyja, Szilágyi Mihály kormányzó lesz nagykorúságáig. Édesapja: Hunyadi János, édesanyja: Szilágyi Erzsébet. Az erős királyi hatalom kialakítása Leszámol az ellene lázadó bárókkal (köznemesekre támaszkodik) Újjászervezi a központi királyi hivatalokat: o o o kancellária: királyi oklevelek kiállítása, rendeletek, törvények előkészítése. (köznemesi, jobbágyszármazású szakképzett hivatalnokokat is alkalmaz) királyi udvari bíróságok működése - ítélkezési napok az országban a nádori tisztség megerősítése (a király helyettese) III. Külpolitika: A. A török ellen- Védekezik: - a déli végvárrendszer megerősítése. Megszerzi Jajca és Szabács várát Kenyérmezőnél győzelem a támadó török ellen (Kinizsi Pál) - Erős zsoldossereget szervez - "Fekete sereg" B; Nyugati hadjáratai: Háború Csehország ellen - cseh király akart lenni, hogy indulhasson a németrómai császári címért - Háború Habsburg III. Frigyes ellen (Ausztria) - elfoglalja Bécset is IV. Mátyás gazdaságpolitikája: Sok pénzre volt szüksége (zsold, háborúk, királyi udvar kiadásai) Bevételei: támogatta a városok fejlődését adóik, segítette a kereskedelmet vámok, jobbágyok adói füstadó (családonkénti adózás), rendkívüli hadiadó évi 1 arany, amit minden jobbágynak be kellett fizetnie. Éves jövedelme Ft-ra tehető. V. Mátyás hadserege: Fekete sereg - zsoldos sereg, létszáma: békében fő, háború idején fő, fegyvernemei: lovasság (nehéz- és könnyűlovasság), gyalogság (nehéz. és könnyű gyalogság, puskások, íjászok), tüzérség, dunai hajóhad, huszita harci szekerek Híres parancsnokai: Kinizsi Pál, Magyar Balázs, Báthory István, VI. Mátyás reneszánsz udvara: Mátyás felesége, Beatrix itáliai volt. Megváltoztatta az udvar képét: Reneszánsz stílusú építkezések kezdődtek (Buda, Visegrád) Pártolták a művészeteket (zene, költészet), tudományokat - Janus Pannonius, Galeotto Marzio munkássága Híres volt Mátyás könyvtára - korvinák Jelentős volt a történetírás: o o Antonio Bonfini: Mátyás korát írja le (udvari történetírója volt) Thuróczy János a magyarok történetét írja meg Mátyás koráig.

8 4. B A demokratikus állam jellemzői A parlamenti demokrácia, mint jogállam A demokrácia szó jelentése: görög eredetű szó, a démosz (nép) és (uralom) szavakból jött létre. Jelentése: népuralom. Alapelve, hogy a társadalom tagjai közötti minden nemű hatalmi kapcsolat azokban gyökerezik, akik engedelmeskednek és nem azokban, akik parancsolnak. Mivel mindenki maga dönti el, hogy engedelmeskedik-e vagy sem, csak akkor fog engedelmeskedni, ha azt előnyösnek ítéli. A demokrácia egyik legmeghatározóbb sajátossága a szólás- és véleményszabadság. A modern demokrácia: a francia 18. századi elképzelések alapján, a nép a hatalom birtokosa, részt vesz a hatalom gyakorlásában. Ezt hívják népfelség elvének. A népfelséget hívják népszuverenitásnak is. Jelentése a jogok forrása a nép. A népnek joga van az államra ruházott jogokért cserébe a hatalom ellenőrzésére, Locke és Montesquieu szerint képviseleti rendszer révén, Rousseau szerint közvetlen néphatalom révén. Ez az elmélet érvényesül napjainkban is, és a demokrácia különböző típusai is ebben a formában nyilvánulnak meg. Modern demokrácia típus a francia, akiknek szabadságjogait az augusztus 26: Emberi és polgári jogok nyilatkozata tartalmazza. Az amerikai 1791-es Jogok törvénye, amely az alapvető emberi szabadságjogokat tartalmazza. Többségelvű parlamenti demokrácia jellemzői: - a kormánynak többsége van a parlamentben, a miniszterelnök a pártelnök, egyszerű, többségen alapuló egyfordulós választási rendszer. Konszenzuális parlamenti demokrácia: - a parlament és a kormány szétválik létrejön a tényleges hatalommegoszlás, többpártrendszer, többfordulós választás. A modern demokrácia kritériumai: 1. jogállamiság: az állam is alávetett a jognak alkotmány: valamely állam alaptörvényeinek összessége 2. jogegyenlőség: minden ember jogilag teljesen egyenlő 3. népszuverenitás: a végső hatalom a nép kezében van 4. hatalmi ágak szétválasztása: a bírói, végrehajtói és döntéshozói hatalom elkülönítése 5. kisebbségi jogok védelme. Demokratikus intézmények: parlament, államfő, kormány, közigazgatás, bíróság, alkotmánybíróság, ombudsman.

9 5. A felvilágosult abszolutizmus Forrás: Tankönyv, 7. osztály o A felvilágosult abszolutizmus a Közép- és Kelet-Európai országok államformája az 1700-as évek közepétől a francia forradalomig. Célja: a térség felzárkózzon Nyugat-Európa gazdasági szintjére, ehhez a felvilágosodás eredményeit hasznosítja, ennek szellemében az állam merkantilista gazdaságpolitikát folytat: Korszerűsíti az oktatást, közigazgatást, egészségügyet, türelmes a protestánsokkal. Abszolutizmus: az uralkodó rendeletekkel kormányoz. Felvilágosult: szociális és a nép jólétét elősegítő intézkedéseket hoz. Hazánkban Mária Terézia és II. József képviselte. Mária Terézia ( ) Jelszava: Etetni kell a juhot, ha fejni akarjuk! Pragmatica Sanctionak ( ) köszönhetően kerülhetett trónra, amely kimondta a Habsburg ház nőági örökösödési jogát. Pozsonyban segítséget kért a magyar rendektől { Életünket és vérünket!=vitam et sanguinem! }- Habsburg gazdaságpolitika=merkantilizmus (A merkantilisták szerint egy ország gazdagsága export többletétől függ. Arra törekedtek, hogy a nemesfémet a pénz akkoriban még kizárólagos formáját az országba vonzzák, kiáramlását pedig megakadályozzák. Ennek hatására elképzelésük szerint megnő az árszínvonal és a termelés, viszont csökken a kamatok szintje, amik végső soron az iparosok profitjának emelkedését vonják maguk után. A merkantilista elvek megvalósításában az állam aktív szerepet vállalt. Colbert a külföldi árukat védővámokkal tartotta távol, a hazai ipart kölcsönökkel támogatta.) vámrendelet =kettős vámhatár külső vámhatár az egész Habsburg Birodalom körül, belső vámhatár Magyarország körül. Urbárium (rendelet) az egyházi tized és állami adók mellett fenntartotta a kilencedet - heti 1 nap igás vagy 2 nap kézi robot - 1 forint fejadó törvényes helyzet a földesúr és a jobbágy között 3) Ratio Educationis (rendelet) alsó- és középfokú oktatás szabályozása éves korig köteles mindenki iskolába járni - állami felügyelet az iskolák felett - tanítóképzés (történelemoktatás/egyetemes és magyar történelem. II. József ( ) Jelszava: mindent a népért semmit a nép által - Mária Terézia fia - nem koronáztatta meg magát= kalapos király {hogy ne kényszerüljön esküt tenni a rendi jogok tiszteletben tartására, de a koronát Bécsbe vitette}- 10 év alatt 6000 rendeletet hozott 2) Rendeletei: feloszlatta a szerzetesrendeket (kivéve a tanítással és betegápolással foglalkozó rendeket) türelmi rendelet: hivatalt vállalhattak az evangélikusok, kálvinisták és görögkeletiek számára nyelvrendelet latin helyett német az államnyelv/közigazgatásban felháborodás a nemesség körében jobbágyrendelet röghöz kötés megszüntetése mesterséget tanulhattak az országot 10 igazgatási területre/kerületre osztotta élén királyi biztosok. Ellentét a rendek és az uralkodó között , népszámlálás 3) II. József kudarca- a magyar felvilágosodás kezdete=bessenyei György: Ágis tragédiája c. (1772)- II. Józsefnek kis létszámú támogató csoportja alakult ki=ún. jozefinisták- II. József rendeletei miatt támogatói szembekerültek az uralkodóval - II. József orosz szövetségben háborút indított a Török Birodalom ellen elégedetlenség az egész lakosság körében- francia forradalom híre lezárult a felvilágosult abszolutizmus- a török háborúban megbetegedő császár halálos ágyán 3 kivételével minden rendeletét visszavonta= nevezetes tollvonás.

10 5.B A mai magyar oktatási rendszer Időtartam (év) Képzési forma Életkor 3-4 bölcsőde, óvoda 2-3 éves kortól 8 általános iskola 6 éves kortól (16 éves korig tanköteles) 4/5/6 Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium 14éves kortól 3/4 felsőoktatási alapképzés 18 éves kortól 2/1 felsőoktatási mesterképzés 3 doktori képzés A gyerekek 2 éves korban lépnek be a magyar közoktatás kapuján, ekkor kezdik el az bölcsődét. Ezt követően óvodába járnak. A tankötelezettség a 6. életévet betöltve kezdődik. A kötelező oktatás Magyarországon 16 éves korig tart; az oktatás az állami oktatási intézményekben ingyenes. Az óvodai nevelés. Az óvodai nevelés a gyermekek 3 éves korában kezdődik és legfeljebb 6 éves korukig tart. Az óvodai nevelés hároméves kortól kötelező. Az általános iskolára történő felkészítés az óvoda utolsó évében, a nagycsoportban kezdődik. Alapfokú oktatás: Magyarországon az általános iskolai oktatás nyolc évig tart. A diákok az általános iskolai utolsó két évének érdemjegyei, a központi középiskolai felvételi vizsgán szerzett pontjaik, valamint az egyes középiskolák külön felvételi vizsgáján szerzett pontok alapján nyernek felvételt a középiskolákba. Középfokú oktatás: A diákok középiskolai tanulmányaikat érettségi vizsgával fejezik be. A tanulók négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) és legalább egy választott tantárgyból tesznek érettségi vizsgát. A magyarországi felsőoktatás állami, egyházi, valamint magán egyetemekből és főiskolákból épül fel, amelyek képzések széles skáláját kínálják jövőbeni hallgatóiknak. Diploma megszerzésének feltételei. A záróvizsga részei: a szakdolgozat elkészítése és megvédése (diplomamunka), nyelvvizsga, a szak tantervében meghatározott képzési és vizsga követelmények teljesítése. A magyar felsőoktatás több mint 600 éves múltra tekint vissza, az első magyar egyetemet 1367 ben alapították Pécsett. Hatályos évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről: A törvény célja: amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti második szakképesítés megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. Új intézményfajtákat, szakgimnáziumokat és új típusú szakközépiskolákat vezetnek be szeptember 1-jétől a köznevelési törvény módosításával. A módosítás nyomán szakgimnáziumban szakmai érettségi vizsga és szakképesítés lesz szerezhető. Ennek megfelelően a évfolyamon az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyhat. A szakiskolák helyébe lépő szakközépiskolákban az első három év után szakmai vizsgát tehetnek a diákok, majd további két év alatt felkészülhetnek az érettségire. A törvénymódosítással 25 éves korig meghosszabbították a nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvétel lehetőségét, egyben lehetővé tették, hogy az első szakképesítést bárki, korra való tekintet nélkül, a felnőttoktatás nappali munkarendje szerinti képzésben szerezze meg. A módosítás rögzíti, hogy a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány iskolatípustól függetlenül alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. Alapfokú iskolai végzettség a Szakképzési Hídprogramban is szerezhető. A középiskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány, továbbá a szakközépiskolában iskolai rendszerű szakképzés keretében szerzett, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít. Ezzel az oktatási formával a munka világába kerül az illető személy. 18 éves kortól heti 40 óra lesz a munkaidő.

11 6.B A Kormányablak az integrált kormányzati ügyfélszolgálat Az integrált szó jelentése: összevonás. A kormányablak ügyfélszolgálati szolgáltatás célja: különböző ügyintézések egy helyre való összevonását jelenti, egy helyen legyen elérhető. Az állampolgároknak az államról alkotott képét, véleményét alapvetően meghatározza az, amikor ügyeik intézése során kapcsolatba kerülnek az állammal, és képet alkotnak annak működéséről, társadalmi kapcsolatairól. A cél az elégedett állampolgár, az eszköz pedig egy hatékonyan működő, egységes és integrált intézmény, mely egy hatékonyabb és egyszerűbb ügyintézést valósít meg, egységes szakmai elvárások mentén. Az egyablakos ügyintézési rendszer a Jó Állam céljainak megfelelően került kialakításra. Ennek érdekében további cél az, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb, vagy bármely, a számára legkönnyebben elérhető kormányablakban, munkaidőn kívül is el tudja intézni a hivatalos ügyeit. Az első kormányablakok ben kezdték meg működésüket az első, egységes arculattal rendelkező kormányablakok a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban. A kormányablakok országos hálózatának a kialakítására, az új kormányablakok megnyitása 2014 februárjától folyamatosan történik. Az ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le az illetékes hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a kérelmezőt az ügymenetről, vagy a hiánypótlásról. Ezáltal a polgároknak nem kell több helyre elmenniük, és többféle ügyfélfogadási rendhez igazodniuk. Az állam célja, biztosítani a magas színvonalú, integrált egyablakos ügyfélkiszolgálás lehetőségét minden állampolgár számára. A kormányablakok előtt az ügyintézés sok helyen történt, több időt vett igénybe, többszöri alkalommal. A kormányablak működése ezért hasonlít a járási közigazgatáshoz, ügyfélszolgálathoz. Feladatkörök: Anyakönyvi és állampolgársági ügyek; szomszédos államokban élő magyar diákok és pedagógusok kedvezményei Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok Gépjárművekkel kapcsolatos feladatok Kereskedelmi tevékenységek, vásárok, piacok, szálláshelyek, rendezvények. Lakcímváltozás, lakcímigazolvány, népesség-nyilvántartás, erkölcsi bizonyítvány. Panasz, közérdekű bejelentés, fogyasztóvédelmi panasz. Speciális termékek (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, biztonsági papírok) szállítása, kivitele és behozatala. Szociális és családi ügyek: pénzbeli ellátások és méltányossági kérelmek. Gyermekvédelem, gyámügy, fogyatékos ügy, nyugdíjügy, hagyaték. TAJtársadalombiztosítási azonosító jel (ingyenes orvosi ellátás). Szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos ügyek: TAJ kártya és EU kártya, Természet és épített környezet: építésügy, ingatlan-nyilvántartás, adó- és értékbizonyítvány, lakásbérlet és lakástakarék. Környezet és egészségügy; örökségvédelem. Ügyfélkapu, cégbejegyzés, változásbejegyzés, Veszélyes anyagokkal kapcsolatos ügyek. Vezetői engedéllyel és parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok. Nyíracsád a Nyíradonyi Járási Hivatalhoz tartozik.

12 6.A A reformkor ( ) Tankönyv: 7.osztály I. Előzmények: A haladó nemesek tettei és felajánlásai az ország fejlődése érdekében: gróf Festetich György - Keszthely Georgikon, gróf Széchényi Ferenc - Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítása, gróf Széchenyi István az a Magyar Tudományos Akadémia létrehozása. Célja a magyar nyelv és kultúra ápolása. II. A rendi országgyűlés működése Helyszín: Pozsony. A király hívhatja össze. III. A reformkor A reform szó jelentése: békés úton történő megújítás, átalakítás. A reformkor 1830-tól (a Hitel című munka megjelenésétől) 1848-ig tartott. A reformkor fő kérdései: A magyar nyelv ügye: a magyar legyen a hivatalos nyelv hazánkban. A gazdaság (ipar és mezőgazdaság) fejlesztése, modernizálása. A közteherviselés kérdése: a nemesi adómentesség megszüntetése. A jobbágykérdés: a jobbágyi kötelezettségek eltörlése, jobbágyfelszabadítás. Gróf Széchenyi István ( ) Életrajza A; Életrajzi adatok született: szeptember 21. Bécs meghalt: 1860 Döbling (Ausztria) édesanyja: gróf Festetics Julianna édesapja: gróf Széchényi Ferenc gyermekkora: Nagycenk családi birtok, Bécs B; Életútja: Katonai pálya (a napóleoni háborúk). Később Wesselényi Miklós báróval utazgatott (Anglia, Franciaország). Felismerte, hogy hazája elmaradott. Hazatérve változtatni kívánt ezen. II. A Hitel (1830) Az 1830-ban jelent meg Hitel című műve. Főbb gondolatai: A mezőgazdaság átalakítása (modern gépek, új technológiák) A nemesnek pénzre van szüksége, hogy modernizálja, fejlessze birtokát, de a banktól nem kap kölcsönt (hitelt). Hitel: a bank által nyújtott pénzkölcsön. Nincs fedezete a hitelnek. El kell törölni az ősiség törvényét. Ősiség (1351): A nemes a földjét el nem adhatja, tőle senki el nem veheti. Családjában örökölhetik, de ha a család kihal, a föld a királyra száll. A robotmunkát bérmunkára kell cserélni. Bárki szabadon vehessen földet. A nemesség is adózzon. Fejleszteni kell az ipart és a közlekedést. III. Széchenyi gyakorlati munkái: Széchenyi István sokat tett is a haza felemelkedésért. Kossuth "a legnagyobb magyarnak" nevezte. Támogatta az ipar fejlesztését. Pesten gőzmalmok építését kezdeményezte A közlekedés és az áruszállítás fejlesztése: vasútépítést, dunai- és balatoni gőzhajózás. A Duna szabályozása, hajózhatóvá tétele a Fekete-tengerig, Az óbudai hajógyár és téli kikötő létrehozása a Lánchíd építésének kezdeményezője. Támogatta a lótenyésztést és a lóversenyzést. Híres műve a Lovakrul. Támogatta a Buda és Pest egyesítését és igazi fővárossá válását. A Magyar Tudományos Akadémia megalapítója Kezdeményezte a Pesti Kaszinó létrehozását. Fontos művei voltak még a Világ és a Stádium. Kossuth Lajos ( ) Kossuth életrajza, pályája született: 1802 Monok (Kossuthfalva) meghalt: 1894: Turin (Torino - Olaszország) Kisnemesi családból származott, jogot tanult, ügyvéd lett. A reformok támogatója volt Zemplén megyében. Az os országgyűlés (egy főnemes képviselője volt): megszerkesztette az Országgyűlési Tudósításokat, (magánlevélként a cenzúra miatt) Később a megyegyűlésekről tudósított ugyanígy: Törvényhatósági Tudósítások Az udvar hűtlenség vádjával perbe fogja, börtönre ítélik. Kossuth itt nyelveket és közgazdaságtant tanult ben szabadul ben a Pesti Hírlap főszerkesztője lesz. Megteremti a vezércikk műfaját. a cenzúrát kijátszva ír az ország problémáiról és a megoldás lehetőségéről. II. Kossuth programja A; Érdekegyesítés Fel kell számolni a nemesség és a jobbágyok közötti ellentétek okát, a jobbágyrendszert. Csak az egységes nemzet tudja kivívni az önállóságot és a szabadságot. B; Jobbágykérdés- örökváltság Kötelező örökváltságra van szükség, a nemest pedig az állam kártalanítsa. C; Közteherviselés A nemességnek az ország haladása érdekében le kell mondani az adómentességéről. Minden állampolgár adózzon. B; Iparfejlesztés Fontosnak tartotta a hazai ipar fejlesztését ("Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás") Ipari kiállítást szervez, vasútépítő társaságot alapít. Önálló magyar vámterület létrehozásával védené a hazai ipart a külföldi áruktól - Bécs nem támogatja, 1844-ben létrehozza a Védegyletet: Tagja bárki lehetett, aki vállalta, hogy hat éven keresztül nem vásárol olyan külföldi árut, amit itthon is gyártanak, még ha az drágább is vagy rosszabb minőségű..

13 7B Egyéni vállalkozás, cégalapítás: Kft, Bt Egyéni vállalkozó: Természetes számlaképes magán személy üzletszerű saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenységét egyéni vállalkozásnak nevezzük. A devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége. Alapítása: egyéni vállalkozást az arra illetékes hatósághoz: NAV- Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz való bejelentés alapján, vállalkozói igazolvány birtokában lehet létrehozni. Egyéni vállalkozás esetén a Kormányablak is megkeresendő ügyintézés céljából. Kivéve mezőgazdasági termelőtevékenységet és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat bárki folytathat, nem kell hozzá igazolás. Az egyéni cég nem jogi személy. Egyéni vállalkozást alapíthat: belföldi természetes személy, cselekvőképes, lakóhellyel rendelkezik, nincs kizárva egyéni vállalkozásból Megszűnése: vállalkozó igazolványt visszaadja, meghal vagy cselekvőképességét elveszíti. Vállalkozás módok: Korlátolt felelősségű társaság: A Kft. olyan gazdasági társaság, mely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak a törzsbetétének szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért egyébként nem felel. Lehet néhány fős kisvállalkozás, de lehet sok tagból álló kiterjedt vállalkozás is. A korlátolt felelősségű társaság jogi személy. Tagjai lehetnek természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapítás: Akkor érdemes létrehozni, ha néhány tag viszonylag nagy vagyont egyesítve akar társaságot alapítani. Kft.-t egy tag is alapíthat. Bt- Betéti társaság: Olyan társasági forma, amelyet Magyarországon tetszőleges jegyzett tőkével legalább két személynek lehet alapítania. A beltag teljes vagyonával felel a keletkező kötelezettségekért, a kültag csak vagyoni betétje mértékéig. Belső érintettek: Tulajdonos(ok) osztalék, Vezetők jövedelem+ juttatások, Munkavállalók munkabér+ tartós munkahely Külső érintettek: A vevő, Szállítók,Versenytársak, Pénzintézetek, bankok, Állam (önkormányzatok), Egyéb. Tevékenységi kör szerint Bt lehet: ipari, gazdasági, kereskedelmi (bel- ill. külkereskedelmi), pénzintézeti, közlekedési, egyéb. Közkereseti KKT, Betéti Társaság- Bt.

14 7.A Forradalom az iparban és a mezőgazdaságban a 18.században I. Az ipari forradalom és előzményei Az ipari forradalom: Gyors, robbanásszerű változás a gazdaságban a technikai találmányok segítségével. Az 1780-as évektől bontakozik ki Angliában. Anglia ekkor kapta a világ műhelye kifejezést Előzményei: A feudális kötöttségek eltörlése. Üzleti versengés a vállalkozók között, tőkét fektettek be a haszon reményében. -> a kapitalizmus korszaka. A kapitalizmus legkorábbi szakasza a szabad versenyes kapitalizmus Bárki alapíthat vállaltokat, gyárakat és gyárthat termékeket. A vevő attól vásárol, aki olcsóbban ad jó minőségű terméket vagy újdonságot gyárt. Nő a bankok szerepe (pénzkölcsönözés kamatra). A jelzálog fogalma: ingatlanra bejegyzett jog, a tulajdonos a vagyontárgy felett csak korlátozottan rendelkezhet. A jelzálogjog egy úgynevezett járulékos jog,tehát a jelzálog bejegyzés abban az esetben kerül le a tulajdoni lapról, illetve más vagyontárgy esetében az erről szóló szerződés akkor szűnik meg, amikor a hitelezett összeg visszafizetése teljes mértékben megtörténik. II. Az ipar forradalma A textilipar forradalma. Első gépek a textiliparban jelentek meg: A gépeknél az új hajtóerő, a gőz. A gőzgépet James Watt tökéletesítette. A gőzenergiát forgómozgássá alakította, ami képes meghajtani gépeket. Szövést segítő találmányok: repülővetélő és az ipari szövőszék Fonást segítő találmányok: fonó Jenny B; A közlekedés forradalma A gőzgépet alkalmazták a közlekedésben és az áruszállításban is: az ír Fulton (faltn) gőzhajót készített, Stephenson (sztívenzon) feltalálta a gőzmozdonyt C; A távközlés forradalma Morse (Morze) kifejlesztette a szikratávírót (és a morse ABC-t). Üzenetküldés nagy távolságokra. III. A mezőgazdaság forradalma. A lakosság mind nagyobb száma foglalkozott iparral. Őket élelmiszerrel kellett ellátni-> szükség volt a mezőgazdaság fejlesztésére: vetésforgót alkalmazása (az ugar eltűnik, minden rész terem) istállózó állattartás (takarmánytermelés lehetővé tette) a földeken trágyázást alkalmaztak új gépek a mezőgazdaságban: vetőgép, cséplőgép, aratógép és a gőzeke Miniszterek: politikusok, vagyonosok vagy nemesek lehettek.

15 8.B A MODERN DEMOKRÁCIÁK MŰKÖDÉSE 1. A modern demokrácia fogalma Ókor: démosz + hatalom= néphatalom. Modern jelentése: demokrácia = népuralom, államtípus 2. A modern demokrácia kritériumai. Jog: precedens-angolszász és római jog szerint vagy kódex-törvény hatálya szerint. Jogállamiság: az állam is alávetett a jognak. Alkotmány: valamely állam alaptörvényeinek összessége (Nagy- Britanniában íratlan alkotmány). Jogegyenlőség: minden ember jogilag teljesen egyenlő népszuverenitás: a végső hatalom a nép kezében van. Hatalmi ágak szétválasztása: a bírói, végrehajtói és döntéshozói hatalom elkülönítése (Montesquieu alapelve szerint) kisebbségi jogok védelme 2. A modern demokráciák gyökerei ókori Athén: Kr.e.508-Kr.e.322. A modern demokrácia kialakulása előzményei voltak az angol alkotmányos monarchia (1689 óta), a felvilágosodás hatása (XVIII. század), az Amerikai Egyesült Államok születése (1776), és a nagy francia forradalom (1789) 3. A mai demokráciák a) Közvetlen demokrácia ugyanazok a döntéshozók, mint akikre a döntések vonatkoznak. Modern formája a népszavazás = referendum. b) Közvetett demokrácia a polgárok elsősorban választások útján fejezik ki akaratukat választás. Célja a hatalom átruházása egyes pártokra párt: olyan politikai szervezet, amelynek célja a politikai hatalomból való részesedés, így ellátja, a polgárok érdekképviseletét általában több párt verseng a hatalomért, de pl. Nagy-Britanniára a kétpártrendszer jellemző: a hatalomért a konzervatív párt(toryk) és a munkáspárt (Labour) verseng, a többi párt szerepe jelentéktelen, ilyen az USA is és Magyarország is ebbe az irányba fejlődik 2002 óta. 4. Demokratikus intézmények: a) Parlament feladata törvényalkotás. A végrehajtó szerv (kormány), ellenőrzése (beszámoltatás, kérdés, vizsgálóbizottság) a nyilvánosság biztosítása. Belső szerkezete: élén a házelnök nem az egyéni képviselők, hanem a pártfrakciók csatározásai jellemzik. Bizottságok: állandó és ad hoc, nem a plenáris ülésen (plénum= a ház egésze), hanem bizottságokban folyik a törvényalkotás. Felépítése: egy- és kétkamarás parlamentek. A (brit parlament pl. kétkamarás, mert a Lordok, ill. a Közösségek Házára tagolódik, a magyar viszont egykamarás). Szimmetrikus (azonos létszámú, ill. felépítésű) és aszimmetrikus kamarák is lehetnek. b) Államfői hatalom (király vagy köztársasági elnök). Korábban egy személyben a törvényhozó és végrehajtó hatalom feje volt szerepe egyre inkább szimbolikus. Nemzet egységének kifejezője széles kinevezési jogkör: diplomaták, professzorok, tábornokok. Részt vehet a parlamenti munkában gyenge vétójog: csekély mérlegelési jogkörrel (az angol uralkodók 1707 óta nem használták a vétójogukat) egyes országokban erősebb szerepköre van (pl. USA, Oroszország) c) Kormány Feladata tanácsadóból lett végrehajtó szervezet ma a parlament által hozott döntéseket hajtja végre. A törvények végrehajtása érdekében rendeleteket alkot, ezt hajtja végre. DE! a törvényalkotásban is egyre nagyobb a szerepe a legtöbb törvényjavaslatot a kormány terjeszti be a rendeletalkotás is a kormány joga külügyek és hadügyek terén nagy döntési szabadság. Felépítése miniszterek és államtitkárok kormányfő: miniszterelnök / kancellár miniszter: minisztérium vezetője, egy adott ágazat irányítója d) Bíróság a jogszabályok alkalmazása a gyakorlatban személyi és szervezeti függetlenség Alkotmány: alaptörvény egyetlen jogszabály sem lehet vele ellentétes. Módosítása: minősített (2/3-os) parlamenti többség és/vagy népszavazásé). Ombudsman: az egyéni jogvédelem eszköze, a nép ügyvédje egyéni kérelem alapján jár el, jogorvoslatot kezdeményez. Általános- és szakombudsman Svédországi eredetű, 1809-ben itt nevezték ki az első ombudsmant az Európai Unióban 1995 óta van saját ombudsman. 6. Választási rendszerek a választások lebonyolítását, a szavazatok mandátummá alakítását szabályozza. Mandátum: országgyűlési képviselői megbízás. Választási alapelvek a választójog általános: nincs cenzus (vagyoni előírás). Egyéb kitételek, kivéve a Büntetett előéletűeket, ha eltiltják a közügyek gyakorlásától és a gyámság alatt lévőket egyenlő: 1 ember 1 szavazattal rendelkezik. Közvetlen: személyesen adhatja le a választó a voksát titkos: az állampolgár személyes szavazata azonosíthatatlan.

16 8.A Magyarország a két világháború között. Horthy Miklós és Trianon Atlasz használat Magyarország Egyetlen ország a világon, amely önmagával határos! Vörös és fehérterror Tankönyv alapján Magyarországon kb. az 1919 augusztusa és 1921 decembere közötti időszakra használt elnevezés a vörös és fehér terror. A kegyetlenkedéseket, gyilkosságokat különítményesek követték el az március- július közötti. Kommunista Tanácsköztársaság vezetői és támogatói vagy szimpatizánsai, baloldali értelmiségiek illetve a berendezkedő. Horthy-rendszerrel szemben állók ellen. A Tanácsköztársaság bukása után megindult a nemkívánatos személyek internálása. Ugyanezen nap egy belügyminiszteri rendelet a letartóztatásokról is született, ami szerint bizonyítékok hiányában is letartóztatható az, akiről feltételezhető, hogy kommunista érzelmű. A fehérterror a kommunista bűntettek (vörös terror) helyszíneit járta végig, és azok valódi vagy vélt elkövetőit, felelőseit vonta felelősségre, sokszor igen erőszakos, kegyetlen módszerekkel. Egyszerre jellemezte önbíráskodás, a bosszúállás és a nem közvetlenül érintettek megfélemlítésének szándéka. A mozgalomnak történészi értékelések szerint nagyságrendileg ugyanannyi áldozata volt, mint a megelőző vörös terrornak ( között). Horthy Miklós hatalomra kerülése - Magyar nemesi családból származott - Az antant engedélyével hadsereget szervezett, hogy helyre állítsa a rendet Magyarországon. Kenderesről származott, református nemesi családból. Az antant ígéretet tesz arra, hogy ha Horthy veszi át a vezetést, a román hadsereg kivonul Magyarországról. A délvidéken szerveződő Nemzeti Hadsereg élére áll, bevonul Budapestre. Átmeneti kormányok a tanácskormány után több kormány jött létre egymás után, amelyek csak rövidebb ideig voltak hatalmon. Eltörölte a tanácskormány intézkedéseit. Intézkedései: Magyarország államformája: király nélküli alkotmányos királyság a király helyett a kormányzó vezeti az országot "törvényes király hiányában az államfői feladatokat egy kormányzónak kell ellátnia" Konszolidációs program, konszolidáció = megszilárdul a kormányzat felépítése, módszere, létrejön a hatalmi egyensúly. Nagyatádi-féle földreform (Nagyatádi Szabó István a földművelésügyi miniszter volt, ő hajtotta végre a földreformot) a termőterületnek mindössze 5-6%-át érintette 411 ezer paraszt jutott földhöz (közülük 301 ezer volt a szegényparaszt). A numerus clausus törvény megszabja, hogy az országban élő nemzetiségek csak országos arányszámuknak megfelelő számban kerülhetnek be a főiskolákra, egyetemekre (a törvény célja a zsidó származású hallgatók felvételének korlátozása). Híres volt az oktatási rendszerünk: Klebelsberg Kunó miniszterrel. Bethlen István ig miniszterelnök volt. Királypuccs IV. Károly kísérletei a magyar trón visszaszerzésére (1921. húsvét; november) Következménye: a Habsburg-ház trónfosztása (1921. november). Trianon Helye: a Párizs melletti Nagy Trianon-kastély. Ideje:1920. június 4. Emléknap lett. A Nemzeti Összetartozás Napja. Vezetői - magyar részről: Gróf Apponyi Albert - az antant részéről: Millerand francia miniszterelnök. Magyar remények - Népszavazás a vitás területek hovatartozásáról - Az ún. vörös térkép alapján etnikai alapú területrendezés.vörös térkép: Etnikai térkép a Kárpát-medencéről. Teleki Pál gróf készített egy térképet, amelyen vörös színnel jelölte a magyarok lakta területeket. Ezzel szerették volna elérni, hogy a magyar lakta területek Magyarországon maradhassanak. Millerand levélben közölte, hogy nem áll módjukban figyelembe venni a magyarok kívánságait. A békeszerződés tartalma a Nemzetek Szövetségének - Magyarország elismeri és tiszteletben tartja a szomszéd országok határait. A hadsereg létszáma fő lehet. Tilos a hadsereget modern fegyverekkel felszerelni (tankok, repülők). Tilos az általános hadkötelezettségen alapuló sorozás. Jóvátétel fizetése 30 éven át (az összeg meghatározását későbbre halasztották. Területi változások. Erdély és a Partium - Romániához került - Kárpátalja és Csallóköz Csehszlovákiához került, Alpokalja (mai Burgenland) Ausztriához került, Délvidék - Jugoszláviához került (ma Szerbia) MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK 2/3 RÉSZÉT ELVETTÉK

17 9.A október 23. Tankönyv alapján Előzmények: A második világháború után, Kelet-Európa így Magyarország is Szovjetunió része lett. Az ország Szovjet mintára rendeződött át. Ez ellen tört ki az 1956-os forradalom és szabadságharc. Forradalom: országban fennálló elnyomás elleni harc. Szabadságharc: az országban bent levő idegen ország elleni fegyveres harc. I. Tüntetés menete: október 23-án A; Petőfi szobor: diákok tüntetése (Nemzeti dal, a MEFESZ 12 pont felolvasása) B; Bem tér: a lengyel események támogatása, Rákosi és Gerő távozásának követelése, orosz csapatok kivonását követelik, növekvő létszám - lakosság is csatlakozik C; Kossuth tér: Parlament: Nagy Imre miniszterelnökké való kinevezését követelik - beszéde a megnyugvásról D; Sztálin tér: Sztálin szobrának ledöntése II. Tüntetésből forradalom: Magyar Rádió székháza: Gerő beszéde a rádióban elítéli a tüntetőket, A tömeg a 12 pont beolvasását követeli. ÁVH-s lövések a rádió ostroma felkelők elfoglalják Régi és új jelképek: Leverik a középületekről a vörös csillagot és a kivágják a magyar zászlóból a Rákosi címert III. Forradalomból szabadságharc: MDP vezetőségének döntése: az orosz csapatoktól kérnek segítséget, megindulnak a harckocsik Budapestre. Fegyveres ellenállás kezdődik - utcai harcok. Ellenálló központok: Széna tér, Corvin köz, Tűzoltó utca Híres Pesti Srácok, Védők: Pongrátz Gergely: Corvin Köz Főparancsnoka, Wittner Mária: Vajdahunyad utca vezetője, politikus, Tóth Ilona: Egyetemi orvos hallgató, ápoló, kivégezték. Mansfeld Péter: szakmunkástanuló, pesti srácok egyike. Megvárták, míg nagykorú lesz, majd bitó általi halálra ítélték. Csányi Sándor: Munkás, Thökölyi út védője, kivégezték os emlékmúzeum: Kiskunmajsa, alapítója: Pongrátz Gergely 1956-os forradalom és szabadságharc jele: Lyukas zászló

18 9.B A rendszerváltás és a mai magyar választási rendszer Tankönyv alapján I: A mai magyar demokrácia kialakulása, a rendszerváltás időszaka: Az 1980-as évek végén, Kádár-korszak utolsó éveire, a Szovjetunió szétesése idején teljesen világossá vált, hogy Magyarországon is, a szocialista állam napjai meg vannak számlálva ban egyre több fórumon kérdőjelezték meg az egypártrendszer létjogosultságát, és ezzel egy időben a már régóta működő underground csoportok (a rendszert ellenző, főleg fiatalokból álló közösségek) is egyre erősebben hallattak magukról tavaszán Orbán Viktor, Fodor Gábor (1993-tól az SZDSZ tagja) és Kövér László vezetésével megalakult a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ). Továbbá ebben az időben alakult a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), a Magyar Demokrata Fórum (MDF), újjáalakult a Független Kisgazdapárt (FKGP), és a Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP). Eközben a hatalmon lévő kommunista pártban, az MSZMPben felbomlott az egység és az 1988 novemberében a hatalmat átvevő miniszterelnök, Németh Miklós már azt hangsúlyozta, hogy ő egy független szakértő kormány élén áll elején az MSZMP elfogadta a többpártrendszert, és összeült a Nemzeti Kerekasztal, amelyben részt vett az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal szervezetei és pártjai, valamint a Harmadik Oldal, melyben a hivatalos szervezetek képviselői vettek részt. A Kerekasztal tárgyalások fő célja a rendszerváltás alkotmányos feltételeiről való megállapodás volt. A tárgyalások során kirajzolódtak az alapvető irányvonalak, miszerint először köztársasági elnököt választanak, majd ezután kerül sor a többpárti országgyűlési választásokra. Mivel az ellenzéki pártoknak nem voltak országosan ismert politikusai, így valószínű volt, hogy a köztársasági elnökválasztást az MSZMP jelöltje Pozsgay Imre nyeri. Azonban négy nagy ellenzéki párt (SZDSZ, Fidesz, FKGP és az MSZDP) félve attól, hogy az MSZMP hatalmát átmentheti a demokratikus rendszerbe, népszavazást kezdeményezett. Az úgynevezett négy igenes népszavazáson három kérdésben elsöprő győzelmet aratottak az igen szavazatok. Azonban a politikailag fontos, negyedik kérdésben - hogy elhalasszák-e az elnökválasztást a parlamenti választások utánra nagyon szűk többséggel kerültek fölénybe az igen szavazatok októberében az MSZMP megszűnt, és a párt reformer politikusai megalapították a Magyar Szocialista Pártot (MSZP). Egy jóval kisebb csoport pedig Thürmer Gyula vezetésével újraalakította az MSZMP-t, amely 1992 óta Munkáspárt néven működik október 23-án megszűnt a Magyar Népköztársaság és kikiáltották a harmadik Magyar Köztársaságot március 25-én szabad parlamenti választásokat tartottak Magyarországon, melyet az MDF nyert meg. Antall József miniszterelnökségével pedig megkezdte működését az MDF-FKGP-KDNP koalíciós kormány. A parlamentbe bejutott még az akkor még liberális eszméket valló FIDESZ (8.95%), az SZDSZ (21.39%) és az MSZP (10.89%). Ezt követően 1990-ben megállapodtak a Szovjetunióval a teljes csapatkivonásról, és egy éven belül 1991-ben elhagyta az utolsó szovjet katona is az ország területét. A gazdasági átalakulás egyik legfontosabb része a privatizáció volt, amely az állami vagyonban lévő cégek, eladását jelenti es évek közepére a régi állami vagyon túlnyomó része már magánkézbe került. A piaci viszonyok kialakítása, és az orosz gazdasági kapcsolatok politikai okokból történő elutasítása miatt a GDP visszaesett, és megjelent a korábban ismeretlen munkanélküliség, és az infláció is jóval magasabb volt a korábbi értékeknél. Az ország fő külpolitikai törekvéseit illetően, minden eddigi kormány az ország nyugati integrációjának megerősítését tűzte ki célul. Az 1990-es évek közepén megkezdődtek a tárgyalások az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban ben az ország csatlakozott a NATO-hoz augusztusában népszavazásban fejezte ki az Európai Unióhoz való csatlakozási szándékát a magyar nép, és május 1-én 10 ország csatlakozott az EU-hoz, köztük Magyarország is. II:. Napjaink politikai rendszere: : Parlament létszáma, 199 fő képviselő. Külhoni magyarok szavazati joga. Egy forduló. 5% elérése pártoknál.

19 10.B A négy szabadság megvalósulása I. Áruk - Anyagi akadályok eltávolítása (vámellenőrzés, vámhivatalok megszüntetése, személyi igazolvánnyal való országúti átlépés, 3. országbeliekkel való kereskedelem, egyes áruk korlátozása) - Technikai akadályok eltörlése: (eltérő terméknormák, előírások egyesítése, nemzeti szabványok, gyártási és minőségi előírások elismerése - Adókkal kapcsolatos akadályok adóalapok, adókulcsok felé történő lépések az egységesítés fele II. Szolgáltatások - Pl. bankfiókok nyitása bárhol az EU-n belül - Közúti fuvarozásban eltörölték a nemzeti korlátozásokat, kontingenseket - Légi forgalom szabadsága, bárki szállíthat uniós állampolgárt, árut a tagországok között III. Tőke : tőke liberalizálása IV. Munkaerő szabad áramlása - Munkavállalás és letelepedés szabadsága, diplomások kölcsönös elismerése 1997: Amszterdami szerződés: közösségi hatáskörbe sorolja a vízum, bevándorlási, és menekültügyeket, ezzel megindul a politikai Unióhoz vezető úton - Amsterdami szerződés: : hatálybalépés: intézményi rendszerek további reformja Schengeni Egyezmény integrálása az unió alapszerződésébe (belső hátárok átlépése, külső hátárok fokozottabb ellenőrzése, vízumkiadás, bevándorlás és menedékjog szabályozása)

20 10. A AZ EURÓPAI UNIÓ KIALAKULÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE Az európai egyesülés eszméjét 1946 szeptemberében Winston Churchill fogalmazta meg a Zürichi Egyetemen, amikor a francia-német kibékülésen és szövetségen alapuló Európai Egyesült Államok megteremtésére szólította fel az európai népeket és kormányokat. Az integráció létrehozását ún. Róbert Schumann-terv (1950) francia külügyminiszter, az Unió atyának is hívják, amely lerakta az európai integráció, a későbbi Európai Unió alapkövét. Az integrációt a gazdasági együttműködés felöl közelítette meg. Az Unió története röviden 1951 májusában hat ország - Franciaország, Németország, Olaszország és a három Benelux-ország - külügyminiszterei aláírták az ún. Párizsi Szerződést az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK vagy Montánunió) létrehozásáról. A Montánunióban részt vevő államok 1957-ben aláírták az Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac) és az Euratom alapító szerződését. (Római Szerződés) folyamán jelentős változtatásokra került sor, összevonták a három meglévő integrációs intézmény, az EGK, az Euratom és a Montánunió addig párhuzamosan működő szerveit, s ekkortól használatos az Európai Közösségek elnevezés. Az Uniót jelenleg 28 tagállam alkotja. A Schengeni Egyezmény (1985, 1990) tartalmazta a megegyezést a határellenőrzések megszüntetéséről, a vízumpolitika közös elveiről. Az Európai Uniós Szerződést, az ún. Maastrichti Szerződést február 7- én a hollandiai Maastricht városában írták alá. Gazdasági és pénzügyi unió létrehozása érdekében legkésőbb 1999-ig közös valutát vezetnek be. A politikai integráció szorosabbra fűzése érdekében közös kül- és biztonságpolitika felállítása mellett döntöttek, és a bel- és igazságügy területén is közös célokat fogalmaztak meg. Bevezették az uniós állampolgárságot, és a szabad munkaerő-áramlást szélesebben értelmezve - az unió minden polgárát beleértve - előreléptek a személyek szabad mozgásának teljes körű biztosítása irányában is. Ekkortól használjuk az Európai Unió (EU) (European Union) elnevezést. Cél a döntéshozatal hatékonyabbá és demokratikusabbá tétele, jelentős mértékben növelte az Európai Parlament hatásköreit és szélesítette a Tanácsban a többségi szavazási eljárás alkalmazási körét is (lásd Lisszaboni szerződés). EU intézményrendszere, felépítése A négy legfontosabb intézmény a Miniszterek Tanácsa (a Tanács), az Európai Tanács, az Európai Parlament, a Bizottság (= az EU kormánya), ezen kívül fontos EU-s intézmények még Bíróság, és a Számvevőszék is. Európai Unió Tanácsa: Az Unió zászlaja: Kék alapon 12 csillag Az Unió Himnusza: Beethoven IX. szimfóniája - Örömóda Fizetőeszköz: Euró Jelmondata: Egység a sokféleségben Európai- nap: május 9.

A modern demokráciák működése

A modern demokráciák működése A modern demokráciák működése 1. A modern demokrácia fogalma ókor: démosz+ krátosz = néphatalom modern jelentés: demokrácia = államtípus 2 féle államforma: monarchia (élén: uralkodó) vagy köztársaság (köztársasági

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

I. Mátyás ( ) az igazságos

I. Mátyás ( ) az igazságos I. Mátyás (1458-1490) az igazságos született: 1443 Kolozsvár meghalt: 1490 Bécs feleségei: Podjebrád Katalin (cseh) Aragóniai Beatrix (nápolyi) (eljegyezve Cillei Borbála és Garai Anna) - Edelpock Borbála

Részletesebben

1. TOTÓ. 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos X pozsonyi 2. kéttáblás X. évenkénti

1. TOTÓ. 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos X pozsonyi 2. kéttáblás X. évenkénti 1. TOTÓ 1. Kire ismersz: ősiség eltörlése, Lánchíd, gőzhajó, kaszinó? 1. Széchenyi Ferenc 2. Széchenyi István X. Kossuth Lajos 2. Ebben az évben nyílik meg Magyarországon az első vasútvonal: 1. 1844 2.

Részletesebben

Beszámoló a Kormányablakokról

Beszámoló a Kormányablakokról Beszámoló a Kormányablakokról A közigazgatás átalakításának egyik kiemelt célja, hogy az ügyfelek ügyeiket hatékonyan, gyorsan és egyszerűen intézhessék. Az állampolgároknak az államról alkotott képét,

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga történelemből

Osztályozó vizsga anyaga történelemből Miskolci Magister Gimnázium Osztályozó vizsga anyaga történelemből Ismeretszerzési és feldolgozási képességek A tanulónak írott forrásokat kell tudni értelmezni, feldolgozni és feladatokban alkalmazni.

Részletesebben

Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem

Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem Osztályozó, illetve pótvizsga témakörök Történelem 9. évfolyam Ókor A zsidó vallás fő jellemzői. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században. A görög hitvilág. A római hitvilág. Julius Caesar egyeduralmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák TÖRTÉNELEM Tanulmányok alatti vizsgák A vizsga felépítése: 1.) Feladatlap: A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat

Részletesebben

Osztályozó vizsga témái. Történelem

Osztályozó vizsga témái. Történelem 9.ÉVFOLYAM Egyiptom, a Nílus ajándéka Athén, a demokrácia kialakulása és fénykora A görög perzsa háborúk (Kr. e. 492 448) A poliszok hanyatlása és Nagy Sándor birodalma A város alapításától a köztársaság

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Történelem 13/I. 8. A francia abszolutizmus Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában!

Történelem 13/I. 8. A francia abszolutizmus Mutassa be a francia abszolutizmust XIV. Lajos korában! Történelem 13/I 1. A középkori gazdaság Ismertesse a korai középkori gazdaság működését, a termelés színtereit és szereplőit, az eszközök és módszerek fejlődését a XI-XIII. századi, Európában! Mutassa

Részletesebben

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya

Az ókori Kelet. Az ókori Hellasz. Forráselemzés: Lükurgosz alkotmánya TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ / 11.ÉVFOLYAM Az ókori Kelet A folyam menti civilizációk általános jellemzése(egyiptom,mezopotámia,kína, India) Tudomány és kultúra az ókori Keleten Vallások az ókori Keleten A zsidó

Részletesebben

Járási hivatalok feladatköre

Járási hivatalok feladatköre Járási hivatalok feladatköre A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási

Részletesebben

Történelemtanulás egyszerűbben

Történelemtanulás egyszerűbben Ádám Gáspár Történelemtanulás egyszerűbben Vázlatok a történelem tantárgy 5-8. évfolyamának oktatásához Készült a 2012-es kerettanterv alapján Tartalom Előszó... 9 5. évfolyam... 11 I. Az őskor és az ókori

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c

Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c Javítóvizsga témakörök Történelem, 11.c 2017-18 1. Kora újkori egyetemes történelem a. Francia abszolutizmus i. Királyi hatalom meggyengülése ii. XIV. Lajos iii. Gazdaságpolitikája, hadserege b. Habsburgok

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK Hazánk a Habsburg Birodalomban Kinek a nevéhez köthető a Pragmatica Sanctio? III. Károly. Mettől-meddig uralkodott? 1711-1740. Mit tett lehetővé a Pragmatica Sanctio elfogadása? A

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák

TÖRTÉNELEM. Tanulmányok alatti vizsgák TÖRTÉNELEM Tanulmányok alatti vizsgák A vizsga felépítése: 1.) Feladatlap: A vizsgakövetelményben felsorolt 9. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon keresztül, kifejtendő feladat

Részletesebben

ÉRDI TANKERÜLET FELHÍVÁS. a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

ÉRDI TANKERÜLET FELHÍVÁS. a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA. Találmányok és feltalálók a XVIII XIX. században

A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA. Találmányok és feltalálók a XVIII XIX. században A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA Találmányok és feltalálók a XVIII XIX. században Párosítsd a századot a megfelelô évszámokkal! XVIII. század XIX. század 1801 1900-ig 1701 1800-ig Jelezd csíkozással a térképvázlatban

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJFIZETÉS SZABÁLYOZÁSA

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJFIZETÉS SZABÁLYOZÁSA Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Készült: 2014. szeptember 01. Térítési- és tandíjfizetés szabályozása Kötelező felülvizsgálat: folyamatosan Verziószám: 1. AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

b.) az iskolai oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele

b.) az iskolai oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele I. TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ 1. A térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok a.) a kötelező alapfokú- és középfokú oktatás az érettségi megszerzéséig - a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ!

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. Ki mondhatta magáról: A Nagy Enciklopédia főszerkesztője voltam? 1. Montesquieu 2. Diderot X. John Locke 2. Miről rendelkezett a Ratio Educationis? 1. egészségügy

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK ALKOTMÁNYJOGBÓL 2019 tavasz

ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK ALKOTMÁNYJOGBÓL 2019 tavasz ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK ALKOTMÁNYJOGBÓL 2019 tavasz KÖTELEZŐ TANANYAG: Kocsis Miklós Petrétei József Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2015 Petrétei József: Magyarország

Részletesebben

I. Erdély földrajzi helyzete 1. Erdély a Magyar Királyság legkeletibb része 1541-ig, az ország három részre szakadásáig. Földrajzi szempontból a

I. Erdély földrajzi helyzete 1. Erdély a Magyar Királyság legkeletibb része 1541-ig, az ország három részre szakadásáig. Földrajzi szempontból a I. Erdély földrajzi helyzete 1. Erdély a Magyar Királyság legkeletibb része 1541-ig, az ország három részre szakadásáig. Földrajzi szempontból a Kárpátok hegyvonulatai határolják, gazdag nemesfém, vasérc

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárások

Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárások Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárások 1. Lakcímbejelentés Eljárás tárgya: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.

Részletesebben

Kalandozó hadjáratok a szláv népek ellen zsákmányszerző hadi vállalkozások: élelem,rabszolgák.

Kalandozó hadjáratok a szláv népek ellen zsákmányszerző hadi vállalkozások: élelem,rabszolgák. Levédia és Etelköz Levédia Kr.u.8.században magyarok többsége Magna Hungáriából délnyugati irányba vándorolt tovább. Szállásterület: Don folyótól az Azovi-tenger mellékéig - meótiszi terület Elnevezése:Levédiről

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Erdély. Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély

Erdély. Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély Erdély és a Partium Erdély Erdőelve, azaz Erdőn túli. Latinul Transsylvania. Kétféle értelmezésben használjuk: - történelmi Erdély (Belső-Erdély) - jelenkori Erdély Történelmi Erdély (Belső-Erdély) Az

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József

JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József JOGSZABÁLYOK AZ OKTATÁSRÓL MAGYARORSZÁGON 2005 Betlehem József Jogszabályok a képzésben 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 1993. évi LXXX. tv. a felsőoktatásról 1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről 2001.

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei. Az őskor és az ókori kelet

7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei. Az őskor és az ókori kelet 7. osztályos történelem osztályozóvizsga témakörei Az őskor és az ókori kelet 1. A történelem forrásai. 2. Az őskőkor világa. 3. Az újkőkor változásai (gazdaság, életmód, vallás). 4. Az ókori folyamvölgyi

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁS REND - 1 -

TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁS REND - 1 - TOLDI MIKLÓS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁS REND - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3. 2. A felvételi eljárás menete... 3. 3.A kollégiumi elhelyezés...

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók A vállalkozások alapításának és működtetésének jogszabályi feltételei, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen) Vállalkozások jogszabályi háttere

Részletesebben

Választójogosultság. Kötelező irodalom: Előadásvázlat ( Kijelölt joganyag (ld. az előadásvázlat végén)

Választójogosultság. Kötelező irodalom: Előadásvázlat (  Kijelölt joganyag (ld. az előadásvázlat végén) Választójogosultság Kötelező irodalom: Előadásvázlat (http://alkjog.elte.hu/?page_id=3491) Kijelölt joganyag (ld. az előadásvázlat végén) 2017. november 20. ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék Lukonits Ádám,

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák A B C 1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga 2. magyar nyelv és irodalom Középszintű érettségi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalom, magyar mint

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Történelem 5. évfolyam. - Redmentás feladatsorok - ISM.KELET. Gyakorlás

Történelem 5. évfolyam. - Redmentás feladatsorok - ISM.KELET. Gyakorlás Történelem 5. évfolyam - Redmentás feladatsorok - I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai Őskori elődeink Az őskori kultúra Barlangokból a falvakba Holdévektől a napévekig Az első városok Mezopotámiában

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete egyéb önkormányzati támogatásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete egyéb önkormányzati támogatásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete egyéb önkormányzati támogatásokról (Egységes szerkezetben a 3/2018. (V.02.) önkormányzati rendelettel) Ózd Város

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Állampolgári ismeretek. JOGI alapismeretek ALAPTÖRVÉNY

Állampolgári ismeretek. JOGI alapismeretek ALAPTÖRVÉNY Állampolgári ismeretek JOGI alapismeretek ALAPTÖRVÉNY ELŐZMÉNYEK Magyar Népköztársaság (1949-1989) 1949 1989 2012-1936. évi szovjet alkotmány mintájára készült - államforma: népköztársaság - elnevezés:

Részletesebben

A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos

A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos A reformkor, Széchenyi István és Kossuth Lajos 1. A reformkor általános jellemzői Időszaka: Magyarországon az 1830-1848. közötti időszak Célja: a polgári átalakulás, az elavult, feudális keretek felszámolása

Részletesebben

A járási törzshivatal 2013. január 1. napjától ellátja: 1.) Okmányirodai feladatok teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevéligazgatás,

A járási törzshivatal 2013. január 1. napjától ellátja: 1.) Okmányirodai feladatok teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevéligazgatás, A járási törzshivatal 2013. január 1. napjától ellátja: 1.) Okmányirodai feladatok teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevéligazgatás, gépjármű-nyilvántartás stb.) 2.) Szociális igazgatási feladatok: időskorúak

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezető és pedagógus

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 2. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019.

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

A szakképzés és felnőttképzés intézményei és azok feladatai. Dr. Nyéki Lajos 2018

A szakképzés és felnőttképzés intézményei és azok feladatai. Dr. Nyéki Lajos 2018 A szakképzés és felnőttképzés intézményei és azok feladatai Dr. Nyéki Lajos 2018 Innovációs és Technológiai Minisztérium A hazai szak- és felnőttképzés szakmai irányítását a Tudás- és Innováció-menedzsmentért

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok:

Vonatkozó jogszabályok: Vonatkozó jogszabályok: - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény. - Az illetékekről

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi

Részletesebben

Fogalmak. Fogalmak. Személyek

Fogalmak. Fogalmak. Személyek SZEMÉLYEK II. Lipót 1790-92 I. Ferenc 1792-1835 Martinovics Ignác Hajnóczy József Szentmarjai Ferenc Laczkovics János gróf Sigray Jakab Batsányi János Őz Pál Szolártsik János Széchenyi István 1791-1860

Részletesebben

Magyar joganyagok - 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet - az első sikeres nyelvvizsga 2. oldal (2) Az pont c) alpontja szerinti esetben az emelt

Magyar joganyagok - 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet - az első sikeres nyelvvizsga 2. oldal (2) Az pont c) alpontja szerinti esetben az emelt Magyar joganyagok - 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet - az első sikeres nyelvvizsga 1. oldal 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető:

Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető: Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos feladatok Első lakcímbejelentés esetén Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető: - a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél - a letelepedett jogállású

Részletesebben

Örömhír Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: szeptember 1-től

Örömhír Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: szeptember 1-től Örömhír Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Érvényes: 2016. szeptember 1-től Általános rendelkezések A szabályzat hatálya kiterjed az Örömhír Általános iskola

Részletesebben