Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? június IV. évfolyam 6.szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2012. június IV. évfolyam 6.szám"

Átírás

1 Tűzvédelem Szakmai folyóirat Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére június IV. évfolyam 6.szám A hónap témája Virtuális tűzvédelmi szemle többemeletes épületben és szankciói Képzeljük el, hogy a szemünk előtt történik az alábbi tűzvédelmi ellenőrzés az általunk lakott társasházban: Megérkezik a hatóság képviselője a társasház képviselőjéhez. A szokásos udvarias bemutatkozás után elmondja jövetele célját, az eljárás jogszabályi hátterét a jogokat és kötelezettségeket, majd megegyeznek abban, hogy először végigjárják az épületet, ezt követően elvégzik a dokumentációt. A séta" eredményeként az alábbi tények kerülnek rögzítésre: 1. A közös használatú pincehelyiségben 1 db PB-gáz-palack és üvegedényben festékhígító található, a lakó dohányozva tevékenykedik a helyiségben. 2. A helyiségekben tárolt éghető anyagok mennyisége nem haladja meg a helyiségre megengedett tűzterhelési értéket (lomtalanítás többéves hiánya). 3. Elektromos kismegszakítón (biztosíték) kontár beavatkozás nyomai látszanak. 4. Villamos szekrényt tárolásra használják a második és negyedik emeleten. 5. Szemétledobó aknából intenzív oldószerillat árad. 6. A kiürítési útvonal (folyosó) három szinten szűkített, nem felel meg az előírásoknak. 7. A tűzvédelmi szabályzat tartalmilag nem felel meg a hatályos előírásoknak, nem naprakész. 8. Az új lakók dokumentáltan nem ismerik a tűzvédelmi házirendet. 9. Az elektromos felülvizsgálat ciklusideje lejárt. 10. A száraz tűzi vízvezeték felülvizsgálata, karbantartása elmaradt.... stb. Folytathatnánk a sort, de minden hiányosságot úgysem tudunk felsorolni. Lássuk, milyen következményei vannak a mindennapi életben gyakran előforduló szabálytalanságoknak. Tartalom Szerzők: Tarnaváry Zoltán Dr. Zoltán Ferenc PhD A kézirat lezárása: május A HÓNAP TÉMÁJA Virtuális tűzvédelmi szemle többemeletes épületben és szankciói 4 AKTUÁLIS Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos tűzvédelmi előírások értelmezése Megjelent jogszabályok Nemzeti szabványok közzététele Angol nyelvű nemzeti szabványok 8 OLVASÓINK KÉRDEZTÉK Többemeletes házakra vonatkozó előírások Veszélyes anyagok tárolása Kiürítésszámítás Katasztrófavédelmi hozzájárulás Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? Naprakész, a gyakorlatban jól hasznosítható információkhoz szeretne jutni, de nincs, akitől megkérdezze? Tűzvédelmi kérdéseivel forduljon bizalommal szakértő szerzőinkhez, akik minden beérkezett olvasói kérdésre teljesen ingyenesen, 5 munkanapon belül megadják a személyre szabott, szakszerű választ! Az online segédletek elérhetősége: Felhasználónév: TVszaklap Jelszó: 48tuzved Kérdését az alábbi címre várjuk: 1

2 A jegyzőkönyv alapján a tűzvédelmi hatóság példaként a következő bírságokat szabja ki a társasházra: Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő: Ft (1 pont). Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül: Ft/közlekedő Ft/közlekedő (6 pont). Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya: Ft (10 pont). Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza: Ft (8 pont). Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket: Ft (1 pont). A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya: Ft/rendszer Ft/rendszer (9 pont). Ha összeadjuk csak a minimum kiszabható összegeket, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a jogszabályok betartása még mindig olcsóbb, mint a bírság kifi zetése. A következőkben néhány hasznos információt adunk a tűzvédelmi bírság elkerülésére. Tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök ellenőrzése 1. Tűzoltó készülékek: Ellenőrzés: negyedévenként. Alapkarbantartás: évenként. Középkarbantartás: 5. és 15. évben. Teljes körű karbantartás: 10. évben. A kézi tűzoltó készülékeket 20 év után selejtezni kell! 2. Száraz felszálló / fali tűzcsapok: Előírás: Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Ellenőrzés: félévenként. Karbantartás: évenként. Tömlőnyomáspróba: 5 évenként. Épületgépészeti berendezések ellenőrzése: 1. Villamos berendezések: Előírás: Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Ellenőrzés: 6 évenként ( D" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben). 2. Kiürítést jelző biztonsági világítás: Előírás: Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Ellenőrzés: hetente. 3. Villámvédelmi berendezések: Előírás: Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Ellenőrzés: 6 évenként (a D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben). 4. Hő-füst elvezető berendezések: Előírás: Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Ellenőrzés: félévenként. 5. Füstgátló ajtó: Előírás: Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Ellenőrzés: havonta. Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos kötelességei Ttv. 15 (1) A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban lévő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat." A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intézőbizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat. Gondoskodnia kell arról is, hogy a tűzvédelemmel összefüggő június, IV. évfolyam 6. szám Tűzvédelem

3 legfontosabb tudnivalókat a lakók megismerjék, betartsák és betartassák. Az elkészített tűzvédelmi szabályzatban rögzített feladatokat, javasoljuk, évente legalább egy alkalommal ismertessék a lakóközösséggel. Célszerű, ha a lakók rövid kivonatot is kapnak az oktatásról, és ennek átvételét írásban elismerik. Ez annak érdekében szükséges, hogy tűzeset alkalmával a felelősség kérdése egyértelműen bizonyítható legyen. Használati szabályok az épületre vonatkozóan Építményt, építményrészt (helyiséget) csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Azokban tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet folytatni nem szabad. A helyiségekben tárolt éghető anyagok mennyisége nem haladhatja meg a helyiségre megengedett tűzterhelési értéket. Tűzveszélyes folyadékot az építményben ne tároljunk, használata során (pl. lakásfelújítás, -festés) tartsuk be a vonatkozó szabályokat (szellőztetés, gyújtóforrás kizárása). PB-gáz-palackot ne tároljunk! Az elektromos kismegszakítót (biztosíték) csak szakember javítsa. A közlekedési (kiürítési) útvonalat szabadon kell hagyni, még átmeneti időre sem szűkíthető le. Anyagok tárolása a közlekedőn tilos. Közmű (víz, gáz, elektromos hálózat) füstelvezető nyitó-záró szerkezetét, tűzoltó eszközt, felszerelést ne torlaszoljunk el. Villamos szekrényt tárolásra használni TILOS! Gázkonvektor füstelvezető-szellőző nyílását letakarni TILOS! Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetes, írásban meghatározott feltételek megléte esetén és csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. Hő- és füstelvezetés A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasításai szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani. Vonatkozó műszaki követelmény eltérő rendelkezése hiányában a hő- és füstelvezető rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell ellenőrizni és karbantartani. Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni. A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti ellenőrzéséről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni. A füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni, az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell. A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell; e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni. A füstgátló ajtókat Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell! felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. Közös helyiségek, tárolók használati szabályai Közlekedési (kiürítési) útvonalak maradjanak szabadon, még átmeneti időre sem szűkíthetők le. Világítás céljából nyílt lángú világítóeszköz helyett zseblámpa használata ajánlott. A feleslegessé váló anyagokat ne tároljuk évekig a közös helyiségben, lomtalanítsunk évente! A tároló területén nyílt lángot használni és dohányozni TILOS! Tűzveszélyes folyadékot, PB-gáz-palackot tárolni TILOS! Öngyulladásra hajlamos anyagot továbbá olyan anyagokat, melyek egymásra való hatása hőt fejleszt tárolni nem szabad. 3

4 Aktuális Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos tűzvédelmi előírások értelmezése Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet ának (4) bekezdése kimondja, hogy a menekülési útvonal leszűkítése a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 97. -ának (1) bekezdése kimondja, hogy az építmények folyosóinak szélességét a rendeltetésüknek megfelelően kell meghatározni. A kiürítésre figyelembe vett folyosó legkisebb szabad szélességét a vonatkozó jogszabályok előírása szerint számítással kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb 1,10 méternél, a tömegtartózkodás céljára szolgáló épületben, épületrészben 1,65 méternél. Az OTÉK 64. -ának (6) bekezdése kimondja, hogy a kiürítés céljára szolgáló lépcső szabad karszélességét a lépcső által kiszolgált építményben, építményrészben a rendeltetés szerint huzamosan tartózkodók számának és a várható forgalom egyidejűségének figyelembevételével, a kiürítésre vonatkozó előírások megtartásával kell meghatározni; ez a szélesség azonban általános építményekben 1,10 méternél, tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményrészben 1,65 méternél kevesebb nem lehet. Az OTÉK 95. -ának (4) bekezdése kimondja, hogy az építmény kiürítésre alkalmas útvonalainak (folyosók, lépcsők, lejtők, kapualjak stb.) előírt legkisebb szabad keresztmetszetét, területét épületszerkezet, beépített berendezés, felszerelés, szerelvény (pl. benyíló ajtószárny, ablakszárny, fűtőtest, csővezeték) a járófelülettől mért 1,95 méter magasságon belül nem szűkítheti. A fenti jogszabályi előírások értelmében a menekülési útvonal szélességét számítással kell meghatározni, de az 1,1, illetve 1,65 méternél keskenyebb nem lehet. Lakóépületre vonatkoztatott példák: 1. példa Abban az esetben, ha a közlekedő 1,1 méter széles, a menekülési útvonalon nem helyezhető el a menekülést, közlekedést akadályozó tárgy. A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani kell ezeken a területeken elegendő 1 méter széles útvonal. Virágok a fenti esetekben a vonalazott területeken kívül, illetve a vonalazott területeknél 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhetők. A mentésre, valamint hő- és füstelvezetésre szolgáló ablakhoz vezető folyosórészt tilos ráccsal lezárni, kivéve, ha a hő- és füstelvezető ablak nyitószerkezete a ráccsal lezárt területen kívül, bárki által hozzáférhető helyen van. 2. példa Abban az esetben, ha a közlekedő 1,1 méternél szélesebb pl. 1,5 méter, a lépcső szabad karszélessége 1,1 méternél szélesebb pl. 1,4 méter, kiürítésszámítás alapján kell meghatározni a menekülési útvonal szabad szélességét, de ilyen június, IV. évfolyam 6. szám Tűzvédelem

5 kor is biztosítani kell a min. 1,1 méter szélességet. A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani kell ezeken a területeken elegendő 1 méter széles útvonal. Virágok a fenti esetekben a vonalazott területeken kívül, illetve a vonalazott területeknél 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhetők. 4. példa A tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül a sötéttel jelölt területeken kivéve lépcsőfokok járófelületét csak növények helyezhetők el. Abban az esetben, ha a lépcső szabad karszélessége 1,1 méter széles, a kiürítésszámítás alapján kell meghatározni a menekülési útvonal szabad szélességét, de ilyenkor is biztosítani kell a min. 1,1 méter szélességet. Virágok a fenti esetekben a vonalazott területeken kívül, illetve a vonalazott területeknél 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhetők. 3. példa Ha a közlekedő 1,1 méternél keskenyebb pl. 0,8 méter, a lépcső szabad karszélessége 1,1 méternél keskenyebb pl. 0,9 méter széles, a közlekedő és a lépcső teljes szélességét, valamint a hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok és a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani kell. Virágok csak 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül. 5

6 5. példa Amennyiben a közlekedőn tűzvédelmi biztonsági berendezés, közműfőelzáró (fali tűzcsap, száraz vezeték, gázfőelzáró), továbbá annak végén hő- és füstelvezetésre szolgáló ablak nem került beépítésre, abban az esetben a rácsos lezárás tűzvédelmi jogszabályt nem sért. A közlekedőn elhelyezett rács nyílószárnya nem torlaszolhatja el a lépcső menekülési útvonalát, valamint azt nem szűkítheti le. A rácsos ajtó elhelyezésére tűzvédelmi hatóság engedélye nem szükséges. Az 1,1 méter széles menekülési útvonalon nem helyezhető el a menekülést, közlekedést akadályozó tárgy. A mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani kell, ezeken a területeken elegendő 1 méter széles útvonal. Virágok a fenti esetekben a vonalazott területeken kívül, illetve a vonalazott területeknél 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhetők. A rács által elzárt közlekedőn nem található kézzel nyitható füstelvezető nyílászáró, vagy annak távnyitóját a ráccsal elzárt területen kívül, bárki által hozzáférhetően helyezték el. A rács nyitásiránya, mérete alapján nyitott állapotban nem akadályozza a menekülést (pl. nem nyílik rá lépcsőre, nem szűkíti le azt). A ráccsal elzárt menekülési útvonalat igénybe vevő lakók, önálló rendeltetési egységet használók rendelkeznek a rácsos ajtót nyitó kulccsal. A rács által elzárt területen a tárolással, tárgyak és anyagok elhelyezésével kapcsolatos tűzvédelmi követelmények teljesülnek. Az ilyen kialakítás esetén felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan a rácsos ajtó elhelyezése tűzvédelmi előírásokkal nem ellentétes, a kialakítás a menekülést, valamint a tűzoltói beavatkozás hatékonyságát korlátozza. A lakások bejárati ajtóinak ráccsal történő lezárása, valamint a lakóépületek főbejáratainak kulccsal, illetve elektromos zárral (kóddal) történő zárása tűzvédelmi jogszabályokat nem sért. Elektromos zár esetében a menekülés irányából észlelhető és hozzáférhető helyen a zárat oldó, feliratozott nyomógombot kell elhelyezni. A közlekedőkön a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhető tárgyak: Rácsos ajtó elhelyezéseinek feltételei: A rácsos ajtóval lezárt területen nem lehet tűzvédelmi biztonsági berendezés, annak indító-, nyitószerkezetei, valamint a közműelzárók főkapcsolói (fali tűzcsap, hő- és füstelvezető ablak, mentésre szolgáló ablak, hő- és füstelvezető nyitószerkezete, villamos főkapcsoló stb.). A vonalazott területeken 1,95 méter magasság felett virág, növény (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban). A vonalazott területeken ajtók előtt lábtörlő. A sötéttel jelölt területen virág, növény (a lépcsőfokra elhelyezési tilalommal). A vonalazott területeken kívül a folyosók végeinél, ahol menekülés nem történik (pl. zsákfolyosó végfala és a legközelebbi lakásbejáratok közötti terület), babakocsi, kerekes szék, kerékpár, roller, valamint ezekhez hasonló egyéb tárgy. A vonalazott területeken kívüli tárolás, valamint a vonalazott területek szűkítése, az előző bekezdés június, IV. évfolyam 6. szám Tűzvédelem

7 ben foglaltak kivételével, az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség mint tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet. A tűzvédelmi hatóság az engedélyezési eljárás során vizsgálja a biztonsági berendezések kialakításait, az épületben tartózkodó személyek menekülési feltételeit, tűzbiztonságát. Azokban az esetekben, amikor a katasztrófavédelmi kirendeltség úgy ítéli meg, hogy az épületben tartózkodók biztonságát veszélyezteti a menekülési útvonal szűkítése, közlekedőn, lépcsőházban éghető anyagok, burkolatok elhelyezése, a hatóság nem engedélyezi a kialakítást, elhelyezést. Az alábbi bármelyik pont teljesülése esetén a tűzvédelmi hatóság nem engedélyezi a menekülési útvonal leszűkítését, éghető anyag tárolását, éghető burkolat elhelyezését: a) Nem tartható a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség. b) Az elhelyezett tárgy tárolásra szolgál (pl. szekrény). c) Az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy tűz keletkezését idézheti elő (pl. működtetett elektromos fogyasztó hűtőszekrény). d) Az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy nehezíti a tűzvédelmi berendezések, kezelőszerkezetek, közműelzáró szerelvények észlelését, megközelítését, használatát, működését. e) Az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy, burkolat nagymértékben hozzájárul a tűz, illetve a füst terjedéséhez, a füstfejlődéshez, a szomszédos önálló rendeltetési egységekre való átterjedéshez. f) Az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy esetleges eldőlése, elmozdulása akadályozná a kiürítést, a tűzoltó beavatkozást. h) 24/2012. (V. 8.) BM rendelet a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról. Milyen előírásokat érint, módosít a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2012. (V. 8.) BM rendelet: 1. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosítása. 2. A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosítása. 3. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosítása. 4. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet módosítása. 5. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása. 6. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása. 7. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása. 8. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet módosítása. g) Egyéb (a konkrét eljárás során további, egyedi) szempontok is figyelembe vehetők. 7

8 Megjelent jogszabályok 24/2012. (V. 8.) BM rendelet a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti szabványok közzététele A Szabványügyi Közlönyben május hónapban közzétett fontosabb katasztrófavédelmet, illetve tűzvédelmet érintő szabványok (Forrás: Szabványügyi Közlöny, május): MSZ EN :2012 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 1. rész: A riasztásátviteli rendszerek általános követelményei Az MSZ EN :2006,az MSZ EN :1998/A2:2008, az MSZ EN :2000, az MSZ EN :2000, az MSZ EN :2000 és az MSZ EN :2008 helyett, amelyek azonban ig még érvényesek (idt EN :2012) MSZ EN 12245:2009+A1:2012 Szállítható gázpalackok. Teljesen bevont kompozitpalackok Az MSZ EN 12245:2009 helyett (idt EN 12245:2009+A1:2011) MSZ EN ISO 11372:2012 Gázpalackok. Acetilénpalackok. Töltési feltételek és töltési felügyelet (ISO 11372:2011) Az MSZ EN 1801:2000 és az MSZ EN 12754:2002 helyett (idt EN ISO 11372:2011; idt ISO 11372:2011) MSZ EN 13611:2007+A2:2012 Gázégők és gázkészülékek biztonsági, szabályozó- és vezérlőberendezései. Általános követelmények Az MSZ EN 13611:2008 helyett (idt EN 13611:2007+A2:2011) MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése Az MSZ 845:2010 helyett Angol nyelvű nemzeti szabványok A helyesbített nemzeti szabvány MSZ EN 54-25:2008 A helyesbítés jelzete Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádió-összeköttetések részei Hivatkozási száma címe EN 54-25:2008/AC:2012 A helyesbített nemzeti szabvány MSZ EN :2011 A helyesbítés jelzete Szállítható gázpalackok. Legfeljebb 150 liter űrtartalmú, újratölthető, hegesztett gyűjtőedények. 3. rész: Kísérleti módszerekkel igazolt tervezés szerint készült, hegesztett, ötvözetlen acél palackok Hivatkozási száma címe EN :2010/AC:2012 Olvasóink kérdezték 1) Katasztrófavédelmi hozzájárulás Kérdés A napokban módosításra kerülő Katasztrófavédelmi törvény 79. (3) bekezdése szerint: A katasztrófavédelmi hozzájárulás összege az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemeltetők esetében a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett a jövedéki adó és az energiaadó összegével csök június, IV. évfolyam 6. szám Tűzvédelem

9 kentett éves nettó árbevételének 0,1%-a. Ha az üzemeltető termék előállításával foglalkozik, és a veszélyes anyag a termékkel annak előállítása és tárolása során közvetlenül nem érintkezik, vagy a veszélyes anyag felhasználása nem közvetlenül a termék előállításához szükséges, hozzájárulás-fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A kérdésem az, hogy egy élelmiszer-előállítással foglalkozó üzem, ahol a hűtőrendszerben ammónia van, mentesül-e a katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. Válasz A Kat a szerint két jogcím alapján kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni, az alábbiak szerint: a) Kat. IV. szerinti üzemeltetők (alsó, felső küszöbértékű üzemek és küszöbérték alatti üzemek üzemeltetői), b) az a) pontba nem sorolható, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek. 79 (2) Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie a) az állami és önkormányzati szervnek, b) a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatónak, c) a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történő kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik, d) az üzemeltetőnek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megelőző évben az éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladta meg, e) az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény szerinti nukleáris létesítménynek és radioaktívhulladék-tárolónak. A fentiek alapján, igen, kell hozzájárulást fizetni az élelmiszergyártással foglalkozó gazdálkodó szervezeteknek is, mivel a jogszabály a felmentési eseteket tételesen felsorolja. Az élelmiszergyártással foglalkozó gazdálkodó szervezetek nem kapnak felmentést a Kat a (2) bekezdésének c) pontja alapján, mivel tevékenységük nem közvetlenül lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik, illetve nem lakossági kiskereskedelmi forgalmazást, értékesítést végeznek. Amennyiben a telephelyen legalább 1000 kg ammónia van jelen, a Kat. szerint üzemeltetőnek minősül, így a Kat ának (1) a) pontja alapján hozzájárulás fizetésére kötelezett. A kérdésben megfogalmazott konkrét esetben a veszélyes tevékenység a hűtőház/hűtőkör üzemeltetése, ebből következően a veszélyes tevékenységgel (hűtéssel) összefüggésben keletkezett árbevétel a hozzájárulás alapja. Ezek alapján figyelembeveendő minden olyan termék/szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel, amely összefüggésbe hozható a hűtéssel. 2) Veszélyes anyagok tárolása Kérdés Azt szeretném meghatározni, hogy a veszélyesanyag-tároló helyiségben az egyes veszélyes anyagokból maximum milyen mennyiséget lehet tárolni. Mi alapján lehet ezt meghatározni? Hol találom az erre vonatkozó előírást? Válasz A veszélyes anyag tárolásának több szempontból is pl. egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi stb. lehetnek korlátai. Ha a tűzvédelmi szempontot vesszük alapul, akkor döntően három szabályozórendszert kell figyelembe venni, ezek: az OTSZ, szabványok és a gyártói előírások. Az OTSZ negyedik része foglalkozik az éghető folyadékok és gázok tárolásával. Tekintettel arra, hogy a kérdésben helyiség szerepel, adottnak kell tekintenünk a határoló épületszerkezetek tűzállóságát is. Így egy indirekt számított tűzterhelés-számítással is meghatározható a maximális mennyiség. Az OTSZ a szerint e fejezet vonatkozik az épületekben tárolt, felhasznált, feldolgozott, forga- 9

10 lomba hozott szilárd, folyékony és gáznemű anyagok, valamint az épület szerkezeteit képező vagy ezekben lévő éghető anyagok tömegéből és fűtőértékéből származó hőmennyiségnek (a tűzterhelésnek) és az épületben keletkező tűz időtartamának, valamint ennek figyelembevételével az épület szerkezeteivel szemben támasztott mértékadó tűzállósági követelményeknek a számítására. Az így számított maximális mennyiségi értéket pedig még befolyásolhatja (csökkentheti) az anyagra vonatkozó szabványelőírás, gyártói korlátozás, illetve más jogszabályi előírás. Tűzvédelmi vonatkozásban mindenképp az OTSZ hatályos előírásai az irányadók. 3) Kiürítésszámítás Kérdés Kiürítésszámításnál hogyan kell megítélni az első, illetve a második szakaszt az alábbi esetben? Az emeleti aula melyik kiürítési szakaszba tartozik? Egybefüggő légtérben található a földszinti aula és az emeleti aula. A kettőt csak lépcső választja el egymástól. A földszinti aulából a kiürítés a szabadba történik. Az emeleti aula egyik oldalról rendelkezik falazattal, a másik oldala egy 50 főnél nagyobb befogadóképességű ún. rendezvényterem, a többi része korláttal van lehatárolva; ajtónyílás nincs, lépcsőn lehet lemenni a földszinti aulába, ahonnan a kijárati ajtókon keresztül lehet a szabadba kijutni. Válasz A OTSZ az alábbi fogalommeghatározásokat használja: Kiürítés: a tűz által veszélyeztetett helyiségben, tűzszakaszban, épületben lévő személyek eltávozása (eltávolítása). Kiürítési időtartam: a kiürítésre számításba vett időtartam. Kiürítési útvonal: a kiürítésre számításba vett útvonal, mely a veszélyeztetett helyiség, helyiségcsoport elhagyásának útvonalából (kiürítés első szakasza), valamint a veszélyeztetett tűzszakasz, építmény elhagyásának (kiürítés második szakasza) útvonalából áll. Menekülési útvonal: a veszélyeztetett tűzszakasz elhagyásának útvonala (kiürítés második szakasza). Tekintettel arra, hogy a tűz, valamint a füst közvetlenül veszélyezteti a földszinti és emeleti részeket is (nincs térelhatároló szerkezet), véleményem szerint a kiürítés első szakaszába tartoznak. 4) Többemeletes házakra vonatkozó előírások Számos kérdés érkezett még a többemeletes házakkal kapcsolatosan. A tipikus kérdésekre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állásfoglalásban reagált, amelyet itt közreadunk. Kérdés Tarthatok-e virágot a társasház folyosóján? Válasz Egy építés során legyen az lakó- vagy tárolásra használt épület már a tervezéskor, és persze a kivitelezés során is, számos jogszabályi előírást kell betartani. Ilyen például az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), amely egyebek mellett meghatározza, hogy mekkora legyen az épület minimális belmagassága, milyen széles legyen a lépcsőfok, illetve rendelkezik a lépcső szabad karszélességéről. Tűzvédelmi előírásokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) belügyminiszteri rendelet, rövid nevén az OTSZ tartalmaz. Az OTSZ tűzvédelmi előírásait az alkalmazás szempontjából két részre kell bontani: vannak építés és vannak használat során betartandó előírások június, IV. évfolyam 6. szám Tűzvédelem

11 A rendelet az építés (létesítés) időszakára, a lépcsőházak épületszerkezeteire, burkolataira, illetve a hő- és füstelvezetésre, valamint a menekülési útvonalak jelzéseinek elhelyezésére vonatkozóan támaszt követelményeket. Ezeket a jogszabály készítői úgy határozták meg, hogy tűz esetén a bent tartózkodók biztonságosan el tudják hagyni az épületet, és a menekülés idejére védve legyenek a tűz hatásaival szemben. Amennyiben korábban épült ingatlan átalakítása történik, az átépítésben érintett részeken már az új tűzvédelmi előírásokat kell betartani, az érintetlenül hagyott területeken továbbra is fenn kell tartani a korábban kialakított műszaki megoldásokat. A használati szabályok azokat az előírásokat tartalmazzák, amelyeket a mindennapok során az épület biztonságos használata, illetve az építés során megteremtett műszaki megoldások megtartása céljából be kell tartani. Az OTSZ ának (2) bekezdése kimondja, hogy az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. Az OTSZ-nek e része alapján, például, ha az építési, engedélyezési eljárás során az épületen belül lévő szint áthidalására, a különböző rendeltetésű egységek összekötésére, valamint a biztonságos menekülés érdekében lépcsőt, illetve folyosót terveztek, és a ház ezen kialakítás mellett kapott építési, később pedig használatbavételi engedélyt, akkor a közlekedőket, lépcsőházakat már a tervezés szakaszában sem tárolási célra, hanem közlekedésre szánták, tehát arra is kell használni! A lépcsőház, illetve a lépcsőházakhoz kapcsolódó közlekedők tűzvédelmi szempontból kiemelt szereppel bírnak, hiszen menekülési útvonalat jelentenek. Tűz esetén a forró füsttel, esetleg mérges gázokkal teli lépcsőházban, közlekedőben a helyismerettel rendelkező emberek is nehezen tájékozódnak; ha a menekülési útvonalat leszűkítik az ott hagyott tárgyak (babakocsi, kerékpár), az megnehezíti a menekülést és a tűzoltói beavatkozást egyaránt. Az OTSZ rendelkezik a menekülési útvonalak leszűkítéséről is. Az 574. (4) bekezdése kimondja, hogy menekülési útvonalat leszűkíteni (így például ráccsal lezárni) a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig, ott éghető anyagot tárolni, éghető burkolatot elhelyezni a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet. Az előírás lényege, hogy a tervezés során a szakértők meghatározzák a menekülési útvonal azon minimális szélességét, amely még biztosítja a biztonságos menekülést. Ezt a szélességet leszűkíteni nem lehet. A menekülési útvonalon lévő de a minimális szélességet hátrányosan nem befolyásoló terek használatát az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel (tűzvédelmi hatóság) kell egyeztetni. Vagyis engedélyükkel például el lehet helyezni ott virágot. Az OTSZ-ben megfogalmazottak kizárólag az emberi élet védelmét szolgálják; ennek megfelelően a menekülési útvonalon elhelyezett szekrények, zsákok, bútorok tárolását, raktározását korlátozzák. A tűzvédelmi előírások betartatásának nem az a célja, hogy sivár közös használatú közlekedők jöjjenek létre, hanem az, hogy az egyes kialakítások mellett a biztonságos menekülés is biztosított legyen. Kérdés Megvédhetem-e ajtóra szerelt ráccsal a lakásomat? Válasz A kiürítésre számításba vett útvonalon elhelyezett ajtókról az Országos Tűzvédelmi Szabályzat létesítési előírásai úgy rendelkeznek, hogy a menekülésre számításba vett útvonalon körforgó (van kivétel!), toló-, billenő- és emelkedőzsalus rendszerű ajtókat alkalmazni nem szabad. A vezérléssel működő ajtók esetében a kézzelnyithatóságot minden esetben biztosítani kell. Az OTSZ kimondja, hogy kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek kivéve a legfeljebb 11

12 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat csak a kiürítés irányába nyílhatnak. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség ajtóit kilincs nélkül kell kialakítani úgy, hogy az egy mozdulattal nyitható és nyitott állapotban önműködően rögzíthető legyen. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetekben a vésznyitók, pánikzárak feleljenek meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtsanak. A tűzvédelmi szabályzat értelmében a kiürítés céljára 50 főnél több embert befogadó hely esetében íves karú lépcsőt számításba venni nem szabad. Csúszda, felvonó (kivéve a menekülési felvonót), valamint 25 százaléknál meredekebb lejtő kiürítésre számításba nem vehető. Vészlétrát (kilépőt), vészhágcsót kiürítés céljára ipari létesítmények esetén lehet használni. Kérdés Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához? Válasz Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy a menekülési útvonal leszűkítése a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet. Ennek értelmében a menekülési útvonalon rácsok elhelyezését a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság engedélyezheti. Ha azonban a lezárás tűzvédelmi eszközök megközelítését, a hő- és füstelvezetés működését, használatát gátolja, a tűzvédelmi hatóság a kérelmet elutasítja. Az OTSZ rendelkezik arról is, hogy a menekülési útvonal ajtóinál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni. A kiürítésre számításba vett útvonalon elhelyezett ajtóknál be kell tartani azt a használati szabályt, miszerint a menekülési útvonalat leszűkíteni, ott éghető anyagot tárolni, éghető burkolatot elhelyezni a tűzvédelmi hatóság engedélyével szabad; illetve azt, hogy a kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat addig nem szabad lezárni, amíg a helyiségben bárki tartózkodik. Mindezek fényében megállapítható, hogy a bejárati ajtó ráccsal történő lezárása a tűzvédelmi előírásokkal nem ellentétes; azonban figyelembe kell venni, hogy a felszerelt rácsok egy tűz során hátráltathatják a beavatkozást, a mentést, menekülést. A Tűzvédelem szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink tűzvédelmi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Tűzvédelem, június IV. évfolyam 6. szám Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Szerkesztő: Petren Ágnes HU ISSN Előfi zethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft. 12

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Futórózsa u. 90. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2016. október 14. Ellenőrzés célja: Bejárás

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Budapesti út 121/C. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2017. február 03. Ellenőrzés célja:

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról

Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról Tájékoztató lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírásokról Egy építés során, legyen az lakó- vagy tárolásra használt épület, már a tervezéskor, és persze a kivitelezés során is számos jogszabályi

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 2. oldal j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírás

Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 2. oldal j) a készítője nevét és elérhetőségét, a készítő aláírás Magyar joganyagok - 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet - a tűzvédelmi szabályzat készíté 1. oldal 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Amit az Óbudai Egyetemen tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók!

Amit az Óbudai Egyetemen tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók! Amit az Óbudai Egyetemen tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók! Az Óbudai Egyetem tűzvédelmi szabályzatának megalkotásakor az egyik alapvető szándék az volt, hogy az egyetemet hozzásegítse a hatékony

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Összefogás sétány 6. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2017. február 03. Ellenőrzés célja:

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Használati szabályok Rónai Róbert tő. alezr. 2018. február 21. Tőzcsapszekrény(külsı tőzcsaphoz) létesítményen belüli tűzcsap Meglévőszerelvényszekrények

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai

Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai Tűzjelző Tervezők Szakmai Napja Lakitelek, 2013. december 10. Gyapjas János tű. őrnagy Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes Közös cél az építményben,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Összefogás sétány 11. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2017. február 03. Ellenőrzés célja:

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Járművekbe épített tűzjelző- és tűzoltó berendezések Karbantartási, üzemeltetési tapasztalatok Előadó: Garai Tamás Tűzvédelmi mérnök Tűzjelző berendezés tervező

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Tűzvédelmi szabályzat Rendezvények Rónai Róbert tű. alezr. 2018. február 21. Tűzvédelmi használati szabályok rendszere Tűzvédelmi szabályzat

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV Ellenőrzött helyszín: Budapest, XVI. ker., Összefogás sétány 3. Ellenőrzést végző személy: Kovács András tűzvédelmi előadó Ellenőrzés időpontja: 2017. február 03. Ellenőrzés célja:

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Amit a Főiskola tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók!

Amit a Főiskola tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók! Amit a Főiskola tűzvédelméről tudni kell! Tisztelt Hallgatók! A Főiskola tűzvédelmi szabályzatának megalkotásával alapvető szándék, hogy a Főiskolát hozzásegítse a hatékony működéshez, úgy hogy az oktatási

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői Tűzvédelem A biztonságtudomány (safety culture) az angolszász országokban már elterjedt fogalom és követelmény, amely szerint minden érintett személy figyelemmel kíséri, elemzi, feltárja a veszélyeztető

Részletesebben

Új j OTSZ (28/2011. (IX. 06.)) BM rend. stelvezetés, s, valamint a letek

Új j OTSZ (28/2011. (IX. 06.)) BM rend. stelvezetés, s, valamint a letek Új j OTSZ (28/2011. (IX. 06.)) BM rend. Hő-és s füstelvezetf stelvezetés, s, valamint a hasadó és s hasadó-ny nyíló felületek letek új j szabályoz lyozása Dr. Zoltán n Ferenc (Ph.D) ZOFE-FIRE FIRE Kft.,

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-1035 Budapest, Vihar u. 3. ISI: 1300 Budapest, Pf.: 168 Tel: (36-1) 459-2425 Fax: (36-1) 459-2363 e-mail: eszakbuda@tuzoltosagbp.hu

Részletesebben

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani.

Előzmények: A beruházó sportlétesítményt kíván építeni, melyben eseti jelleggel kulturális-szórakoztató rendezvényeket is kíván tartani. 4. sz. melléklet 1 T ZVÉDELMI KIVITELI TERV (TML 33/2016) Monor Városi Sportcsarnok kivitelezési terv dokumentációjához Építési hely: 2200 Monor, Balassa B u. Hrsz.: 6219/2 A dokumentáció a többször módosított

Részletesebben

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok az OTSZ-ben (2008. április) Szabados László tű. szds. 1 4. rész, I/5. fejezet 2.2. A helyiséghez kötött, 600 l névleges űrtartalom feletti tárolók közelében tárolóhelyiségenként

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL A tájékoztató célja, hogy közérthetően és egyértelműen összefoglalja a lakóépületek közös használatú tereire (közlekedők,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet

igazgató-helyettesi Szervezet Főigazgat igazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzolt T zoltósági Főfel F felügyel gyelőség Tűzv zvédelmi Főoszt F osztály A tűzvt zvédelmi szabályoz lyozás s aktualitásai IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. II. Tulajdonosi képviselet társasházi ügyekben, közgyűlésen

HÍRLEVÉL. I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége. II. Tulajdonosi képviselet társasházi ügyekben, közgyűlésen HÍRLEVÉL 2012. április I. Tulajdonos változás bejelentési kötelezettsége Ismételten felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a Társasházi törvény és az SZMSZ rendelkezései értelmében a tulajdonos köteles

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás Tűzvédelmi műszaki leírás tejüzem rendeltetésű épület bővítése 5600 Békéscsaba, Kisrét 86. hrsz.: 0628/4 építési engedélyezéséhez 2016. március Jelen tűzvédelmi műszaki leírás a tervező által rendelkezésemre

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

Tájékozató lakóingatlan tűzvédelmi előírásairól

Tájékozató lakóingatlan tűzvédelmi előírásairól Tájékozató lakóingatlan tűzvédelmi előírásairól 1/12 oldal TrendSys minden jog fenntartva Tisztelt leendő partnerünk, Jelen tájékoztató anyagunkat azért állítottuk össze, hogy segítsük a lakóingatlanok

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÉPÜLETEK KÖZÖS HASZNÁLATÚ TEREINEK TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL A tájékoztató célja, hogy közérthetően és egyértelműen összefoglalja a lakóépületek közös használatú tereire (közlekedők,

Részletesebben

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig.

III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia. A családi háztól a SkyCourtig. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia Construma 2001. április 7. A családi háztól a SkyCourtig. Az épületek felújításának tűzvédelmi tervezése és a dokumentáció követelményei. III. Rockwool Építészeti

Részletesebben

Szórakozóhelyek tűzvédelme. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez.

Szórakozóhelyek tűzvédelme. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez. Szórakozóhelyek tűzvédelme Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011.03.31. Wagner Károly tű. alez. Az előadás felépítése Szórakozóhelyek jellemzése A tűzvédelem megoldásai Rendezvénytartási engedélyezés Elrettentő

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő

projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő projekt bemutatása, a tervezés szempontjai Borsos Tibor építész tűzvédelmi szakértő Kecskemét, Alkony utca 11. általános iskola bővítés - első TML készítés 2009. márciusában, a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FINOMHANGOLÁSA THT-TTOE KONFERENCIA

AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FINOMHANGOLÁSA THT-TTOE KONFERENCIA AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FINOMHANGOLÁSA THT-TTOE KONFERENCIA ÉRCES FERENC TŰ. EZREDES MEGELŐZÉSI ÉS ENGEDÉYLEZÉSI SZOLGÁLATVEZETŐ BUDAPEST, 2019. ÁPRILIS 3. 2015. március 5. új szemlélet a tűzvédelemben

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető

Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása. Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető Új OTSZ és TvMI gyakorlati alkalmazása Készítette: Roboz József tű. alezredes szolgálatvezető 54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Új szerkezet Jogszabály Hatályos 2015. 03.

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Egy háromszintes irodaépület kiürítése Egy háromszintes irodaépület kiürítése Az épület kialakítása, a geometriai viszonyok, a jelenlévők száma mind meghatározza az épület, tűzszakasz elhagyásához szükséges időtartamot. A kiürítési számításnál

Részletesebben

Menekülési lépcsőházak, szabadlépcsők kialakítása - hő-és füstelvezetése

Menekülési lépcsőházak, szabadlépcsők kialakítása - hő-és füstelvezetése Menekülési lépcsőházak, szabadlépcsők kialakítása - hő-és füstelvezetése Balatonföldvár, 2018. március 22-23. Nagy Katalin- Ludor Kft. Életvédelem, mint OTSZ prioritás Hő-és füstelvezetés menekülési útvonal

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tűzvédelmi technikát javítók ellenőrzése: Ellenőrzés eredménye: szabálytalanság nem került feltárásra.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tűzvédelmi technikát javítók ellenőrzése: Ellenőrzés eredménye: szabálytalanság nem került feltárásra. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ellenőrzések száma vizsgált témakörönként: Tűzvédelmi technikát javítók ellenőrzése: Ellenőrzés eredménye: szabálytalanság nem került feltárásra. Kéményseprő-ipari

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat 3.1. Melléklet. Tűzriadó Terv. Budapest, VIII. Tavaszmező u. 17.

Tűzvédelmi Szabályzat 3.1. Melléklet. Tűzriadó Terv. Budapest, VIII. Tavaszmező u. 17. Tűzvédelmi Szabályzat 3.1. Melléklet Tűzriadó Terv Budapest, VIII. A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányát - a létesítmény alaprajzával kiegészítve - a tűzvédelmi anyagok gyűjtőjében

Részletesebben

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok TŰZVÉDELEM 2 Tűzjelzés Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha

Részletesebben

Tűzvédelmi előírások

Tűzvédelmi előírások Tűzvédelmi előírások Tájékoztató a lakóingatlanok tűzvédelmi előírásairól Tisztelt Olvasó! Jelen tájékoztató anyagunkat azért állítottuk össze, hogy segítsük a lakóingatlanok üzemeltetőit (épület üzemeltetőit,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat 3.3. Melléklet. Tűzriadó Terv. Budapest, VIII. Népszínház u. 8.

Tűzvédelmi Szabályzat 3.3. Melléklet. Tűzriadó Terv. Budapest, VIII. Népszínház u. 8. Tűzvédelmi Szabályzat 3.3. Melléklet Tűzriadó Terv Budapest, VIII. A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, egy példányát - a létesítmény alaprajzával kiegészítve - a tűzvédelmi anyagok gyűjtőjében

Részletesebben

Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások

Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások Otthonunk és lakókörnyezetünk biztonsága mindannyiunk számára fontos. A biztonságról elsőként a betörések elleni vagyonvédelem jut az emberek eszébe,

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Lakitelek, 2014. szeptember 10. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: 395. A Tűzvédelmi előadó feladatai megnevezésű, 10396-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Vizsgálja, értékeli a létesítmények tűzvédelmi szempontból fontos paramétereit

Részletesebben

A belügyminiszter. Az R. 1. melléklet I. fejezet 2.4. pont d) és i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A belügyminiszter. Az R. 1. melléklet I. fejezet 2.4. pont d) és i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015 (II.27.)

Részletesebben

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái TMMK készítés felmérés, készítés, problémái VII. TMKE Konferencia, 2016. április 21-22. Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök A TMMK tartalmazza: a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit: aa) az

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. Mile Bálint Okl. mérnök-közgazdász

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása

Wagner Károly, Takács Lajos. Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Wagner Károly, Takács Lajos Átmeneti védett terek alkalmazása és kialakítása Rövid tanulmányunkban azt vizsgáltuk meg, hogy a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel megjelent Országos Tűzvédelmi Szabályzatban

Részletesebben

Milyen kötelező felülvizsgálatokat kell elvégezni egy társasházban és milyen gyakorisággal?

Milyen kötelező felülvizsgálatokat kell elvégezni egy társasházban és milyen gyakorisággal? Milyen kötelező felülvizsgálatokat kell elvégezni egy társasházban és milyen gyakorisággal? (2016.02.28). A kötelező és ajánlott társasházi vizsgálatokat az alábbiakban foglalhatjuk össze: Kémény vizsgálatok

Részletesebben

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László

KIÜRÍTÉS TvMI. Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László KIÜRÍTÉS TvMI Visegrád, 2015. február 27. Lengyelfi László ELŐZMÉNY 2014. április 10-én ülés az OKF-en, ahol megkaptuk a Brüsszelbe kiküldött OTSZ 5.0 tervezetet OTSZ tervezet tanulmányozása (sok mindent

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK *MSZ EN 443:2008 *MSZ EN 1439:2008 *MSZ EN 1440:2008 Védősisakok épületekben és más szerkezetekben végzett tűzoltáshoz (MSZ EN 443:2003 helyett, SzK: 8) LPG-berendezések és

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Minősítések és ami mögöttük van. Mit, kinek és mivel kell igazolni? Nyílászárók teljesítményigazolása

Minősítések és ami mögöttük van. Mit, kinek és mivel kell igazolni? Nyílászárók teljesítményigazolása Minősítések és ami mögöttük van Mit, kinek és mivel kell igazolni? Nyílászárók teljesítményigazolása Nyílászárók teljesítményigazolása 1. Jogi és szabályozási környezet 2. Követelmények 3. Követelmények

Részletesebben

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás

2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás 2.2. Tűzvédelmi műszaki leírás Alulírott építész tervező a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett épület építési engedélyezési tervdokumentációjának részét

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1114 Budapest, Villányi út 11-13. (A Központi Tűzvédelmi Szabályzat része) Készítette: Perennius Kft. Boros Brigitta Biz. sz.: 134/182/2012 felsőszintű képz. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Nyári betakarítási munkák tűzvédelmi jogszabályi előírásainak változásai

Nyári betakarítási munkák tűzvédelmi jogszabályi előírásainak változásai Nyári betakarítási munkák tűzvédelmi jogszabályi előírásainak változásai az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerint Bódi Csaba tű. alez. hatósági osztály osztályvezető 1 mezőgazdasági erő- és munkagépek

Részletesebben

2/2002. Tájékoztató a szabványok kötelezőségének megszűnéséről, és a 2/2002. (I.23.) BM rendelet egyes előírásairól.

2/2002. Tájékoztató a szabványok kötelezőségének megszűnéséről, és a 2/2002. (I.23.) BM rendelet egyes előírásairól. 2/2002. Tájékoztató a szabványok kötelezőségének megszűnéséről, és a 2/2002. (I.23.) BM rendelet egyes előírásairól. Tájékoztatom, hogy az év elején bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a módosított

Részletesebben