Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória"

Átírás

1 MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezetés A standard célja, koncepciója Kapcsolat a többi normatív szabályozóval Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások Fogalommagyarázat A standard leírása... 4 MIN 1. standard: Jogszabályi megfelelés... 4 MIN 1.1. standard: Működési engedély... 5 MIN 1.2. standard: Szabályzatok... 5 MIN 2. standard: Helyzetfelmérés, önértékelés... 6 MIN 2.1. standard: A szervezet belső feltételrendszere... 6 MIN 2.2. standard: A szervezet szolgáltatásainak leírása... 7 MIN 2.3. standard: A szervezet szolgáltatásaihoz való hozzájutás szabályai... 8 MIN 3. standard: A minőségcélok megvalósítása... 8 MIN 3.1. standard: Minőségügyi oktatás... 9 MIN 3.2. standard: A minőségmenedzsment rendszer alapelvei és a minőségfejlesztési programok MIN 3.3. standard: A munkatársak aktív részvétele MIN 3.4. standard: A munkatársak oktatási rendszere MIN 4. standard: A szervezeti szolgáltatások indikátorai MIN 4.1. standard: A szervezet szolgáltatásainak indikátorai MIN 4.2. standard: A szervezet indikátorainak dokumentációja MIN 5. standard: A minőségügyi dokumentumok hozzáférhetősége MIN 6. standard: Minőségügyi eljárások végrehajtásának értékelése MIN 7. standard: Minőségfejlesztési rendszer megléte MIN 7.1. standard: A szervezet minőségpolitikája, minőségcéljai MIN 7.2. standard: A szervezet minőségirányítási és minőségfejlesztési programja MIN 7.3. standard: A vezetők felelőssége Mellékletek, függelékek Jogszabálygyűjtemény Fogalommagyarázat Irodalomjegyzék MIN.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 2. BEVEZETÉS 2.1. A standard célja, koncepciója A szociális és a gyermekvédelmi területen az elmúlt évek során egyre sürgetőbbé válik a szervezetek minőségmenedzsmentjének és minőségfejlesztésének rendszerbe szervezése. A SZOLID program szakértői bizottságának ajánlata (ld. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján a teljes szöveget) kötelezővé kívánja tenni a szervezetek számára, hogy öt év alatt bevezessék az általuk választott minőségmenedzsment rendszert. A SZOLID programot azonban végül nem vezették be, de ezzel a probléma nem oldódott meg. Az új koncepció értelmében a bevezetés bizonyos fokig önkéntes, de megjelenik a számon kérhető standardok listáján. Ez azt jelenti minőségügyi szempontból, hogy: 1. minden szervezetnek bizonyítania kell, hogy vagy saját erőből, vagy mások segítségével felállított valamilyen minőségmenedzsment rendszert; 2. ezt a rendszert annak saját belső logikája szerint működteti, karban tartja, folyamatosan értékeli és fejleszti. Ebben a standardleírásban a szervezetektől megkövetelt azon alapelveket és lépéseket foglaljuk össze, amelyek elvezetik a szervezeteket valamilyen minőségügyi rendszer kidolgozásáig Kapcsolat a többi normatív szabályozóval A minőségirányítási standard általános érvényű, de jó működésének feltétele más standardokkal való összecsiszolása. Ezek közül kiemelten fontos az Eredménystandardok között szereplő elégedettséget mérő standardok (FHE, TKE, DOE, TFE). Meggondolandó, hogy nem érdemes-e egy alap-protokollt összeállítani, arra nézve, hogy milyen lépéseket szükséges a szervezeteknek megtennie a rendszer bevezetésének előkészítése céljából. MIN.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ez a standard valamennyi szociális és gyermekvédelmi szolgáltatás nyújtásakor, a szolgáltatás megkezdése előtt, illetve annak befejezésekor követendő eljárás követelményeit tartalmazza. A standard valamennyi szervezetre, intézményre vonatkozik, amely a szóban forgó szolgáltatásokat nyújtja. 4. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK Az 1. számú mellékletben felsorolt, aktuálisan értelmezendő jogszabályok alkalmazása. 5. FOGALOMMAGYARÁZAT A standard-leírásban alkalmazott fogalmak magyarázatát a Fogalom-magyarázat a szociális és gyeremekvédelmi normatív dokumentumokhoz c. gyűjtemény, valamint a melléklet II. pontja tartalmazza. 6. A STANDARD LEÍRÁSA MIN 1. standard: Jogszabályi megfelelés A SZERVEZET MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKBAN RÖGZÍTETT ELŐÍRÁSOKNAK. MIN.1. standard magyarázata A szervezet vezetője gondoskodik arról, hogy a szervezet által nyújtott szolgáltatások összhangban legyenek a működési engedélyben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a helyi szükségletekkel. Változás esetén gondoskodik a működési engedély módosításáról. A hatályos jogszabályok alapján a szervezet, elkészíti belső szabályzatait, melyeket változás esetén módosít. MIN.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 A működési engedély módosításának és a belső szabályzatok készítésének, valamint módosításának folyamatát, az adott szervezet, írásban rögzíti és valamennyi résztvevő számára annak megismerése után kötelezővé teszi. MIN 1.1. standard: Működési engedély A SZERVEZET RENDELKEZIK ÉRVÉNYES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL MIN.1.1. standard magyarázata Az adott szervezet, a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, a működési engedélyben meghatározottak szerint biztosítja a szolgáltatásait. A szolgáltatásokat a helyi szolgáltatási rendszer részeként, a helyi szükségletekre rugalmasan reagálva végzi. Szükséglet változás esetén, megteremti a személyi és a tárgyi feltételeket és a működési engedély módosítását, az illetékes hatóságnál kezdeményezi. MIN 1.2. standard: Szabályzatok A SZERVEZET RENDELKEZIK A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT SZABÁLYZATOKKAL. MIN 1.2. standard magyarázata A szervezet vezetője gondoskodik arról, hogy az érvényben lévő működési eljárások és az összeférhetetlenségi szabályok dokumentáltan rendelkezésre álljanak. Változás esetén gondoskodik az érvényben lévő szervezeti, működési eljárásrendek, valamint a külső normák és jogszabályok összhangjáról. MIN standardok felülvizsgálati szempontjai A szervezet működéséhez - a hatályos jogszabály szerint - szükséges minimális tárgyi feltételek dokumentáltan rendelkezésre állnak. A tárgyi feltételek karbantartása, állagmegóvása, újrapótlása dokumentáltan nyomon követhető. A felelős személyek beazonosíthatók és visszakereshetők. A működéshez szükséges minimális személyi feltétellel (szociális, gazdasági, technikai) a szervezet dokumentáltan rendelkezik. A szolgáltatást nyújtó személyzet továbbképzése biztosított, az időpontok és a továbbképzések beazonosíthatók és visszakereshetők. MIN.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 A működési engedély változása dokumentáltan nyomon követhető, a módosításáért felelős személyek beazonosíthatók és visszakereshetők. A belső szabályzatok dokumentáltan rendelkezésre állnak. A belső szabályzatok naprakészségéért és módosításáért felelős személyek beazonosíthatók és visszakereshetők. MIN 2. standard: Helyzetfelmérés, önértékelés A SZERVEZET HELYZETFELMÉRÉST/ÖNÉRTÉKLÉST KÉSZÍT. MIN 2. standard magyarázata A helyzetfelmérésből, helyzet- és önértékelésekből, beszélgetésekből egy átfogó kép alakul ki az intézmény céljairól, feladatairól, gazdasági és személyi helyzetéről, gyenge és erős pontjairól, ambícióiról és a szervezeti kultúráról, amit a minőségirányítási rendszer kiépítőinek a fejlesztés közben figyelembe kell venniük. Az interjúk és a beszélgetések alkalmasak arra, hogy a rendszer kiépítői tájékoztassák a munkatársakat a küszöbön álló feladatokról. Ebben az időszakban célszerű választani az intézmény munkatársai közül egy a minőségügyi munkát koordináló személyt, aki a rendszer kialakítói és a munkacsoportok közötti kommunikációt, illetve a munkacsoportok működését koordinálja az egész folyamat alatt. MIN 2. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezetnek van teljes körű dokumentált helyzetfelmérése. A szervezetnek van teljes körű dokumentált szervezeti átvilágítása. A szervezet rendelkezik rendszeres önértékelés végzésére vonatkozó dokumentációval. Az eredményesség dokumentált vizsgálata beazonosítható. Minőségirányítást koordináló rendelkezik tevékenységének leírásával, annak dokumentálása szabályozott MIN 2.1. standard: A szervezet belső feltételrendszere AZ INTÉZMÉNY RENDELKEZIK A MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEKKEL, ERŐFORRÁSOKKAL. MIN.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 MIN 2.1. standard magyarázata A minőségügyi célok megvalósításához a menedzsmentnek meg kell határozni, és biztosítania kell a szükséges belső feltételeket, az erőforrásokat. Kívánatos, hogy az erőforrások térben és időben rendelkezésre álljanak. A legfontosabb erőforrások: emberi erőforrások, infrastruktúra, munkakörnyezet, információk, természeti- és pénzügyi erőforrások MIN 2.1. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet dokumentáltan bemutatja a minőségügyi rendszerének működtetéséhez szükséges erőforrásokat. A szervezet rendelkezik a minőségügyi rendszerének működtetése során tapasztalt erőforrásbeli problémák megjelenítésére, kiküszöbölésének folyamatára vonatkozó dokumentációval. A szervezet rendelkezik a feltétel-rendszerbeli hiányosságok és a felszámolásukra tett intézkedések dokumentációjával. MIN 2.2. standard: A szervezet szolgáltatásainak leírása AZ INTÉZMÉNY, SZOLGÁLTATÁSAIT TERVEZETTEN, SZABÁLYOZOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, A DOKUMENTÁCIÓKBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT VÉGZI. MIN 2.2. standard magyarázata A szervezet rendelkezésére áll szolgáltatásainak részletes leírása, a szükséges munkautasítások, a végrehajtáshoz nélkülözhetetlen eszközök, felszerelések, a szolgáltatásmérésnek-, értékelésének biztosítása. A szolgáltatás biztosítása során meg kell határozni a nyújtott szolgáltatás pontos jellemzőit, amelyeket lehetőleg az igények felmérése, megismerése alapján határoznak meg, és folyamatosan fejlesztenek. ( pl. PDCA ) Ki kell mondani milyen keretek között, kinek, milyen szolgáltatást kívánnak nyújtani. A szolgáltatások minőségének garanciájához és a hatékonyságához hozzátartozik a munkatársak megelégedettsége is. MIN 2.2. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet rendelkezik szolgáltatási leírásával. A szervezet rendelkezik a szolgáltatási végzéséhez szükséges munkautasításokkal. MIN.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 A szervezet rendelkezik klienskörének meghatározására szolgáló leírással. A szervezet rendelkezik a munkatársak munkavégzésének minőségi meghatározásához és a munkatársak megelégedettségének méréséhez szükséges indikátorokkal A szervezet rendelkezik a munkatársai mentális helyzetének felméréséhez szükséges eljárásokkal. MIN 2.3. standard: A szervezet szolgáltatásaihoz való hozzájutás szabályai A SZERVEZET RENDELKEZIK OLYAN A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN KIDOLGOZOTT - DOKUMENTÁCIÓVAL, AMELYBEN MEGHATÁROZTA A SZOLGÁLTATÁSAIHOZ VALÓ HOZZÁJUTÁS SZABÁLYAIT IS. MIN 2.3. standard magyarázata A szervezet kidolgozta szolgáltatási rendszerét, bemutatja szolgáltatásai palettáját. Meghatározza a szolgáltatáshoz való hozzájutás feltételeit, a szolgáltatásai igénybevételének rendjét, annak módjait. Ismertté teszi szolgáltatásai feltételeit, következményeit, esetenként a szolgáltatások árait is. A szervezet meghatározza, kinek, mely célcsoportnak kívánják biztosítani a szolgáltatásaikat. MIN 2.3. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet rendelkezik a szolgáltatási rendszerét bemutató leírással. A szervezet rendelkezik a szolgáltatásaihoz való hozzájutás dokumentációjával. A szervezet rendelkezik a szolgáltatásait igénybevevők számának, tapasztalatainak, visszajelzéseinek feldolgozását leíró dokumentációval. MIN 3. standard: A minőségcélok megvalósítása A SZERVEZET MINDEN MUNKATÁRSA FELELŐS A MINŐSÉGCÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT. MIN 3. standard magyarázata A munkatársak mindegyikének a maga területén minőség-tudatosan és minőség-elkötelezetten viselkedik. MIN.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 A minőségi munkára való törekvésnek át kell hatnia az egész szervezetet. Nem elég, ha csak a vezetők, illetve a kijelölt, minőséggel foglalkozó szakemberek számára fontos a minőségcélok elérése. MIN 3. standard felülvizsgálati szempontjai A minőségcélok dokumentáltan rendelkezésre álltak. A szervezet megfelelő dokumentációval rendelkezik arra vonatkozóan, hogy meghatározott időközönként meggyőződik a munkatársak minőségcélokra vonatkozó ismereteiről. MIN 3.1. standard: Minőségügyi oktatás A SZERVEZET MINDEN MUNKATÁRSA RÉSZT VESZ A RÉSZÜKRE SZERVEZETT MINŐSÉGÜGYI OKTATÁSON. MIN 3.1. standard magyarázata A szervezet folyamatos minőségügyi fejlesztése akkor biztosítható, ha a munkatársak rendszeres időközönként ismereteket kapnak a minőséggel kapcsolatos legújabb ismeretekből, módszerekből, illetve saját szervezetük minőségcéljainak megvalósítási eredményeiről. Úgy kell szervezni a belső továbbképzéseket, hogy figyelembe vegyék a munkatársak leterheltségét. Biztosítani kell, hogy azok a munkatársak is megismerhessék a továbbképzés anyagait, akik valamilyen elháríthatatlan ok miatt (betegség, kiküldetés, sürgős határidős munka, stb.) azon mégsem tudnak részt venni. A szervezet vezetésének át kell tekintenie a továbbképzések rendszerességét, tartalmát, a résztvevők körét, és az esetleges akadályoztatások okait, elhárításuk lehetőségeit. MIN 3.1. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet rendelkezik a minőségügyi oktatás lebonyolítására vonatkozó dokumentációval. Ezt úgy kell kialakítani, hogy: 1. Az oktatásért felelős személyek beazonosíthatók és visszakereshetők. 2. Az oktatásban résztvevő személyek beazonosíthatók és visszakereshetők. 3. Az oktatást végző személyek beazonosíthatók és visszakereshetők. MIN.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 MIN 3.2. standard: A minőségmenedzsment rendszer alapelvei és a minőségfejlesztési programok A MUNKATÁRSAK ISMERIK A MINŐSÉGMENEDZSMENT-RENDSZER ALAPELVEIT ÉS A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMOKAT. MIN 3.2. standard magyarázata A munkatársak a képzések során megismerik, és a mindennapi munka során begyakorolják, elmélyítik a minőségmenedzsment-rendszert irányító elveket, és mindazokat a programokat, amelyek a minőségfejlesztést szolgálják. Az alapelvek és a programok készségszintű ismerete nélkül nem várható el a munkatársaktól, hogy munkájuk minden lépését áthassa és irányítsa a minőségcélok megvalósításának az értéke és a képessége. MIN 3.2. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet rendelkezik azokkal a szabályzatokkal, amelyek alapján a felelősök meggyőződnek az alapelvek és programok ismeretéről, gyakorlatban való alkalmazásáról. A szervezet rendelkezik a minőségfejlesztésre vonatkozó programok rendszeres értékelésének dokumentációjával, a felelős személyek beazonosíthatók és visszakereshetők. A dokumentáció tükrözi, hogy a minőségfejlesztésre vonatkozó programok értékelése a munkatársak bevonásával történik. MIN 3.3. standard: A munkatársak aktív részvétele A MUNKATÁRSAK MUNKÁJUKKAL HOZZÁJÁRULNAK A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSÉHEZ, VÉGREHAJTÁSÁHOZ, MONITOROZÁSÁHOZ ÉS ÉRTÉKELÉSÉHEZ. MIN 3.3. standard magyarázata A munkatársak munkájuk során tudatosan monitorozzák és értékelik saját munkájukat és a szervezet szakmai teljesítményét. Ismereteik és tapasztalataik alapján részt vesznek a rendszer kidolgozásában, tervezésében, ezáltal képesek résztvevő megfigyelőként a rendszer értékelésére. A munkatársak ebben a koncepcióban nem passzív elszenvedői, hanem aktív alakítói saját szervezetük életének, annak minden mozzanatát ideértve. Minden munkatárs saját területének igazi mestere, így azokat a tapasztalatokat, amiket ott megszerez, s azokat a gondolatokat, MIN.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 amelyeket a szervezet továbbfejlesztése érdekében megfogalmaz, vissza kell forgatni a szervezet életébe. MIN 3.3. standard felülvizsgálati szempontjai A munkatársak véleménynyilvánításának módja dokumentált. A munkatársak minőségfejlesztési rendszerre vonatkozó véleménye dokumentált. A munkatársak minőségfejlesztésre vonatkozó véleményének értékelése és visszacsatolása dokumentált. MIN 3.4. standard: A munkatársak oktatási rendszere A MUNKATÁRSAK MINŐSÉGFEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ OKTATÁSA SZERVEZETT. MIN 3.4. standard magyarázat Az oktatási események főbb jellemzői (időpont, hely, résztvevők, ha van, az előadó, a megvitatott téma/ák, a legfontosabb döntések, felelősök, határidő, a következő oktatás időpontja.) nyilvánosan hozzáférhető formában, írásban rögzítettek. A dokumentum elkészítéséért, valamint a dokumentum elkészítésének határidejéért felelős személy ismert. A dokumentálás biztosítja az esemény fennmaradását, újra megismerhetőségét, egyértelműségét, megismételhetőségét. MIN 3.4. standard felülvizsgálati szempontjai A munkatársak oktatása dokumentált 1. A dokumentumok megléte, eltervezett tartalmi felépítése, színvonala, pontossága, tárolásuk formája és hasznosítása ellenőrizhető. 2. Az ellenőrzést az erre írásban felhatalmazott személy végzi. 3. Az ellenőrzés dokumentált. 4. A dokumentáción szerepel az elkészítő, az azt elfogadó személy neve, az elkészítés és az ellenőrzés dátuma. MIN.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 MIN 4. standard: A szervezeti szolgáltatások indikátorai A SZERVEZET, SZOLGÁLTATÁSA MINŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSÁHOZ MÉRÉSÉHEZ, ÉRTÉKELÉSÉHEZ - INDIKÁTOROKAT HATÁROZ MEG. MIN 4. standard magyarázata A szervezet indikátorokat határoz meg minőségcéljai eléréseihez, értékeléséhez és összehasonlító elemzéséhez. Az indikátorok a szolgáltatás során előforduló események mérőszámai, amelyek minősítik, mérik, értékelik a szolgáltatást. A szervezetnek meg kell határoznia, gyűjtenie és elemeznie kell azokat az adatokat, amelyek alkalmasak a minőségügyi rendszere megfelelőségének, eredményességének biztosítására, annak értékelésére. Alkalmas továbbá a minőségirányítási rendszerük a folyamatos fejlesztésre. Az adatok elemzésének információt kell nyújtani a szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók elégedettségéről, a szolgáltatás megfelelőségéről. Az adatokból azt is meg kell állapítani, hogy a szolgáltatás hatékonyságának, eredményességének javításához milyen intézkedések szükségesek. Az indikátor olyan adat, amely segítségével egy cél elérésének szintjét lehet szemléltetni. MIN 4. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet rendelkezik szolgáltatásai méréséhez kiválasztott indikátorokkal A szervezet rendelkezik azzal a dokumentációval, amelyben meghatározta, hogy mely szolgáltatási folyamatait kívánja mérni, értékelni. A szervezet dokumentumában rögzíti a folyamatai mérésének, értékelésének gyakoriságát, mértékét. A szervezet az indikátorokat ellenőrző személy(ek) tevékenyégének, és beszámolásának rendjét dokumentációjában rögzíti. MIN 4.1. standard: A szervezet szolgáltatásainak indikátorai A SZERVEZET HÁROM FAJTA INDIKÁTORT HATÁROZ MEG, AMELYEK A STRUKTURÁLIS, SZOLGÁLTATÁSI ÉS EREDMÉNY STANDARDOK MEGVALÓSULÁSÁNAK MÉRTÉKÉT MÉRIK. MIN 4.1. standard magyarázata MIN.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 Az indikátor olyan információkat nyújtson, amelyek segítik a szolgáltatás szereplőinek kommunikációját, és a döntéshozatalát. Az indikátornak, a szolgáltatás követésében vagy értékelésében relevánsnak kell lennie. Strukturális standardok: emberi- ( létszám, képzettség, gyakorlat ), pénzügyi erőforrások, és tárgyi feltételek indikátorai Szolgáltatási ( folyamat ) standardok: kipróbált eredményes szolgáltatások; új, ismeretlen hatékonyságú szolgáltatások; kipróbált és hatástalan szolgáltatások indikátorai; Eredmény standardok: szakmai eredményesség; az erőforrásokkal való gazdálkodás indikátorai MIN 4.1. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet rendelkezik a strukturális, a szolgáltatási és az eredménystandardok indikátorainak meghatározásával. A szervezet rendelkezik a strukturális-, a folyamat-, az eredmény standardokkal, azok információ tartalmának figyelemmel kísérésére, kiürülés esetén azok pótlására, megerősítésükre vonatkozó leírással. MIN 4.2. standard: A szervezet indikátorainak dokumentációja A SZERVEZET, A MINŐSÉGÜGYI RENDSZERÉBEN RÖGZÍTETT INDIKÁTORAIT DOKUMENTÁLJA MIN 4.2. standard magyarázata Az indikátor rendszer a szolgáltatásokhoz kapcsolódva lehetővé teszi a célok elérésének megfigyelését, lehetővé teszi előrehaladásának és sikerességének mérését. A szervezet, a szolgáltatásait jellemző indikátorait a minőségügyi rendszerének előírásaihoz igazodóan folyamatosan dokumentálja. MIN 4.2. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet rendelkezik a szolgáltatásai méréséhez szükséges indikátorai dokumentálását leíró szabályzattal. A szervezet, a dokumentációjában rögzítettek szerint értékeli indikátorai megfelelőségét, szükség szerint módosítja azokat, erről dokumentációjában rendelkezik. MIN.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 MIN 5. standard: A minőségügyi dokumentumok hozzáférhetősége A SZERVEZET VEZETŐJE GONDOSKODIK ARRÓL, HOGY MIND A VEZETŐK, MIND A SZAKSZEMÉLYZET TISZTÁBAN LEGYEN A MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMOK HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉGÉRŐL, AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYOKKAL ÖSSZHANGBAN. MIN 5. standard magyarázata A szervezet minőségügyi dokumentumai írásban rendelkezésre állnak és az adatvédelmi szabályok betartásával mind a vezetők, mind a szakszemélyzet részére hozzáférhető. A dokumentumokat és nyilvántartásokat (elektronikus formában, vagy papír alapon) megfelelően kezelik és őrzik. Szükség esetén biztosított az ismeretek és a bizalmas információk hatékony, gyors és biztonságos kommunikálása és az információáramlás kontrollja. A szervezet vezetése nyomon követi az egyes információs csatornák hatékonyságát és az azokra vonatkozó referenciákat a szakszemélyzet és a külső szereplők között. Az adatvédelmi szabályok betartása érdekében, rendszeres továbbképzést szerveznek. MIN 5. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet működéséhez szükséges minőségügyi leírások, dokumentáltan rendelkezésre állnak. Az adatokhoz, dokumentációkhoz való hozzáférés szabályozott, a felelős személyek beazonosíthatók és visszakereshetők. A minőségügyi leírások módosítását végző felelős személyek beazonosíthatók, visszakereshetők. Az adatvédelmi szabályok ismeretének naprakészségéről, továbbképzés keretében, dokumentáltan gondoskodnak. MIN 6. standard: Minőségügyi eljárások végrehajtásának értékelése MINDEN SZERVEZETBEN SZÜKSÉGES AZ ELŐZETESEN JÓVÁHAGYOTT MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS VÉGREHAJTÁSÁT (PL. ÜTEMEZÉSÉT, IRÁNYULTSÁGÁT, MEGVALÓSULÁSÁT ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁT) MEGHATÁROZOTT IDŐKÖZÖNKÉNT ÉS MÓDOKON ELLENŐRIZNI. MIN 6. standard magyarázata MIN.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 A szervezetek vezetője által megbízott, megfelelő kompetenciákkal rendelkező személy által végzett rendszeres felülvizsgálat szükséges, hogy a szervezetek követik-e a minőségirányítási eljárást, s az hogyan működik. MIN 6. standard felülvizsgálati szempontjai A végrehajtás ténye dokumentáltan bizonyítható legyen A dokumentum tartalmazza mindazokat a szempontokat, amelyeket előzetesen meghatároztak A dokumentum tartalmazza a végrehajtásért felelős személy nevét A dokumentum tartalmazza a feltárt hibákat, és a hiba kijavítása érdekében megteendő lépéseket, annak felelősét és határidejét A dokumentum tartalmazza az ellenőrzés időpontját és az ellenőrzést végző személy/ek nevét MIN 7. standard: Minőségfejlesztési rendszer megléte A SZERVEZETEK TUDATOS MINŐSÉGMENEDZSMENTJÜK KERETÉBEN RENDELKEZNEK DOKUMENTÁLT, ISMERT ÉS ELLENŐRZÖTT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERREL. MIN 7. standard magyarázata Ez általában azt jelenti, hogy a szervezetek egy hosszabb előkészítő és tanulási folyamat végén - önálló munkával vagy/és külső segítséggel - képesek olyan minőségfejlesztési rendszert kialakítani, aminek létezik előzetesen tesztelt és kipróbált, esetleg tanúsított mintája. Az sem zárható ki azonban, hogy a szervezet maga fejleszt ki ilyen modellt. Ebben az esetben a rendszert egy jogosultsággal rendelkező szervezettel ellenőriztetni szükséges. Szükséges a kialakított minőségfejlesztési rendszernek a megfelelő dokumentálása is egy Minőségirányítási kézikönyvben. A minőségfejlesztés standardjának a kidolgozása éppen azt a célt szolgálja, hogy a szervezetek segítséget kapjanak önálló, tudatos minőségmenedzsment rendszer kidolgozásához. MIN 7. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezetnek dokumentálnia kell, hogy rendelkezik valamilyen minőségfejlesztési rendszerrel MIN.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 A dokumentumból ki kell annak is derülnie, hogy az adott rendszer tanúsított, illetve tanúsított cég által ellenőrzött-e. MIN 7.1. standard: A szervezet minőségpolitikája, minőségcéljai A SZERVEZET RENDELKEZIK ÍROTT ÉS JÓVÁHAGYOTT MINŐSÉGPOLITIKÁVAL ÉS MINŐSÉGCÉLOKKAL. MIN 7.1. standard magyarázata A minőségügyi rendszer alapdokumentuma az intézmény minőségpolitikája. A minőségpolitikából kiindulva építhető fel az intézmény minőségügyi rendszere. A minőségpolitika adja a minőségcélok kereteit. A minőségpolitika célja, hogy megfogalmazza azokat az elveket, amelyekre ráépül az intézmény stratégiája, amely figyelembe veszi a szolgáltatási profilt, és amelyekhez kapcsolódhatnak a minőségcélok. A minőségpolitika az intézmény célkitűzéseit szolgálja, igazodik az igénybevevők elvárásaihoz, igényeihez. MIN 7.1. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezet rendelkezik kinyilvánított minőségpolitikai célokkal. A szervezet rendelkezik a minőségpolitikájából levezetett deklarált minőségcélokkal. A szervezet rendelkezik a minőségpolitikát és a minőségcélokat vizsgáló, követő szabályzókkal. A szervezet rendelkezik - a minőségpolitika és a minőségcélok szétválása esetén - felülvizsgálati lépések előírását elrendelő dokumentumokkal. MIN 7.2. standard: A szervezet minőségirányítási és minőségfejlesztési programja A SZERVEZET VEZETŐI FOLYAMATOSAN RÉSZT VESZNEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM TERVEZÉSÉBEN, VÉGREHAJTÁSÁBAN, ÉRTÉKELÉSÉBEN. MIN 7.2. standard magyarázata A szervezet olyan minőségirányítási stratégiával és minőségfejlesztési programmal rendelkezik, amelynél figyelembe veszik a külső- és belső kockázatokat, és ezek kezelésére MIN.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 kialakítják és működtetik a kontroll rendszert. A felső vezetők formálisan is részt vesznek a külső és belső kockázatok azonosításában. MIN 7.2. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezeten belüli minőségirányítási felelősségi és döntési jogkörök írásban rögzítettek és formálisan kommunikáltak a szervezet dolgozói számára. A külső környezetből származó kockázatok (pl. új szükségletek, jogszabályok) azonosítása szabályozott, a felelős személyek beazonosíthatók és visszakereshető. A belső környezetből érkező kockázatok (pl. változások a felelős vezetők körében, új feladatoknak való megfelelés, erőforrások szűkülése) azonosítása szabályozott, a felelős személyek beazonosíthatók és visszakereshető. MIN 7.3. standard: A vezetők felelőssége A VEZETŐK FELELŐSSÉGE DOKUMENTÁLTAN SZABÁLYOZOTT. MIN 7.3. standard magyarázata A szervezetnél a minőségcélokkal összhangban kerültek kialakításra az egyes vezetői pozíciókhoz kapcsolódó felelősségi és feladatkörök. A szervezet minden arra feljogosított vezetője részt vesz az egyedi célkitűzések meghatározásában és elkötelezett a végrehajtásukban. A szervezet felépítését leíró tábla az alkalmazottak rendelkezésére áll. Az egyes vezetői pozíciókhoz rendelt feladatok összhangban vannak a felelősségi körökkel, azaz a pozíciót ellátó személy rendelkezik a felelősségi köréhez szükséges döntési és cselekvési jogosultsággal. MIN 7.3. standard felülvizsgálati szempontjai A szervezeten belüli jelentési és beszámolási kötelezettségeket írásban világosan és egyértelműen kialakították. A felső szintű vezetés rendszeresen áttekinti az alapvető teljesítmény adatokat a tervhez képest, melyek dokumentáltan nyomon követhetők. A kontrolltevékenység írásos eljárásrendben meghatározott, melynek rendszeres felülvizsgálata és módosítása nyomon követhető. MIN.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 7. MELLÉKLETEK, FÜGGELÉKEK 7.1. Jogszabálygyűjtemény Törvények évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről évi CXL. törvény a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről évi CXXVI. törvény a családtámogatási rendszer átalakításáról évi LXXX. törvény a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről évi III. törvény az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről évi LXVIII. törvény a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, május 20. napján Luxemburgban kelt európai Egyezmény kihirdetéséről évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi XXVII. törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény kihirdetéséről évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről évi LXIX. törvény a szabálysértésekről évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelettel MIN.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998.évi XIX. törvény a büntetőeljárásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről évi CLIV. törvény az egészségügyről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LV. törvény a magyar állampolgárságról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi XXII. törvény a Munkatörvénykönyvéről évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről MIN.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló évi 23. törvényerejű rendelettel, valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel évi III. törvény a polgári perrendtartásról évi XX. törvény a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA évi XII. törvény Az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről Rendeletek 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igényléséhez és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól) 326/2005. (XII. 28.) Korm. rendelet a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény végrehajtásáról 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról. 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 259/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról MIN.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember

JELENTÉS. 1298 2012. szeptember JELENTÉS a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés szabályszerűségének a zárszámadási ellenőrzésbe bevont központi költségvetési intézményeknél lefolytatott ellenőrzéséről 1298 2012. szeptember Állami

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben