Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél"

Átírás

1 KÖH V. évfolyam, 3. szám MISKOLC Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának munkatársai és a Herman Ottó Tudományos Egyesület tagjai szerkesztésében - Észak-Magyarország megyéi mőemléki- és kulturális eseményeinek bemutatására törekszik. Rövid információkat, híreket közlünk régiónkról és mindarról, ami az Önök érdeklıdésére számot tarthat. Megjelenése minden hónap második felében várható. Természetesen kérdéseiket, témafelvetéseiket örömmel várjuk az alábbi címekre: (Hajdú Ildikó) Ugyanezen címeken Ön és ismerısei bármikor fel- vagy bánatunkra akár le is jelentkezhetnek hírlevelünkrıl. Megrendelése ingyenes, kérjük adja tovább hírét ismerıseinek. Kedves Olvasóink! A Herman Ottó Tudományos Egyesület a civil szervezetek szabályai szerint felnıttkorba lépett. Két teljes év mőködés után immár pártfogói segítségét kérhetjük mindazoknak, akik nyomon követve eddigi tevékenységünket szívesen biztosítanának minket támogatásukról és jó szándékukról személyi jövedelemadójuk 1%-ának az Egyesület számára való eljuttatásával. Legismertebb munkáink jelenleg e Hírlevél és a Mőemléki beszélgetések címő rendezvénysorozat. Mind az elektronikus formában olvasható Északmagyarországi Kulturális- és Mőemléki Hírlevél, mind a Miskolci Herman Ottó Múzeumban havonta megrendezett Mőemléki beszélgetések 2008-ban évfordulójukat fogják ünnepelni, ötödik évükbe lépnek. Ezen hosszú idı bár korántsem volt mindig könnyő, lépéseinket a kezdetektıl nyomon követı érdeklıdık láthatták nemcsak szárnypróbálgatásainkat, hanem fokozatos fejlıdésünket is, melynek eredménye az Önök által jelenleg olvasható hírlevél. Azonban mint minden civil szervezetnek, Egyesületünknek is több lábon kell állnia a folyamatos mőködés érdekében, amelynek most léphettünk egy következı lépcsıfokára az 1%-os adófelajánlások segítségével. Ha Ön is szívesen csatlakozna támogatóink sorába, kérjük az alábbi adószámra juttassa el adományát, amelyet ezennel köszönünk mindenkinek és bízunk benne, hamarosan megismerhetik újabb érdekes ötleteinket. Adószámunk:

2 A TARTALOMBÓL A HÓNAP MŐTÁRGYA Tarnaörs római katolikus templom orgonája (Hajdók Judit) 3 A HÓNAP MŐEMLÉKE Szuhakálló, kisnemesi lakóház 4 HÍREK Questing - Kincskeresés meghonosítása Magyarországon 5 Szılısardót támogatták a jótékonysági bál résztvevıi 6 UNESCO-HÍREK Csillagászat és Világörökség tematikus kezdeményezés A Csillagászat Nemzetközi Éve 7 AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK Erdélyi Csillagok április 3. 8 Kassai barangolások április A stilisztikus rajzoló Mőemlékfelmérés és stílszerő restaurálás id. Storno Ferenc életmővében április 3. 9 KÖH MISKOLC K. Pintér Tamás: Hazám házai. Kiállítás április Kulturális örökségvédelmi továbbképzés lelkészek, papok, egyházi vezetık, teológia hallgatók részére április 22, A város és terei élhetı közösségi terek május Castrum Bene Egyesület 14. vándorgyőlése május 30 június KIÁLLÍTÁSOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN Észak-Magyarország díszítımővészete Lengyelországban 14 A képhamisítás világa 15 Víz elıtti régészet 16 Szınyi-mővek Rómából Miskolcon 16 AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK Pro Architectura Díj A fenntartható jövı születése diákpályázat 18 IMPRESSZUM 18 A fotók a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának honlapján ( kerültek bemutatásra.

3 A HÓNAP MŰTÁRGYA TARNAÖRS, RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ORGONA Hajdók Judit A manuál-billentyűzet alsó hangjai csontborításúak (állapotuk igen kopott, kijátszott ), a felső hangok ébenfa rátéttel készültek. A billentyűzet jobb és bal oldalán 3-3 négyszögletes karon a fafogantyúk tetején porcelán lapon eredeti dőltbetűs feliratok jelzik a regiszterek neveit: M. Flaut maj. 8 Fuss. - fafödött sípsor M. Principal 4 Fuss. - eredetileg ónból készültek, ma a homlokzatban állók anyaga horgany M. Hohlflőte 4 Fuss. - nyitott sípsor ón hangoló lemezzel A tarnaörsi katolikus templom orgonáját ifj. Ország Sándor építette 1869-ben, amint ezt a játszóasztal billentyűzete fölé helyezett intarziás cégtábla tanúsítja. Ifj. Ország Sándor ( ) a mesterségbeli tudását édesapjától, az 1836-tól Kecskeméten műhelyt vezető Országh Sándor ( ) orgonaépítőtől tanulta, utolsó segédéveit pedig a pozsonyi, majd Pestre telepedett orgonakésztőnél, Fazekas Jánosnál töltötte. A tarnaörsi orgonát a szükségleteknek megfelelően többször javították, többek között 1901-ben Farkas Kálmán Kunhegyesről, 1890-ben Cseke Gyula. A karzat közepén álló historizáló orgonaház tetejét timpanon zárja, amelyet az Isten szeme jelkép díszít. Az orgonaház sarkain vázák állnak. A mélységében alig észrevehetően 10 cm-rel bővített fedett szekrény minden oldala nyitható. A két félkörívesen záródó szélső síptükörben 7-7 síp áll. A homlokzat összesen 23 db Principal 4 magasságú ónsípját az I. világháborús síprekvirálási rendelet következtében az Angster József és Fia Orgonagyár augusztus 3- án kiszerelte. A 22,50 kg súlyú sípanyagért a Fémközpont R. T. 433 korona 50 fillér térítési összeget fizetett a templomnak. A játszóasztal közvetlenül az orgonaház előtt a mellvédben áll. Belseje politúrozott diófurnér. M. Mixtur 2 fach /3 sípsorok lavírozással készült ajkakkal, repetíció: c 1 és c 2 M. Octav 2 Fuss. - méretre vágott ón sípsor M. Fl. minor 4 Fuss. - helyén a szélládán ón Salicional 8 regiszter áll, alsó oktávája fából készült felirat a regiszterhúzón A hangterjedelem a manuálban C-f 3 (54 billentyű és hang), a pedálban C-f 0 (18 billentyű és 12 síp). A tarnaörsi orgona az Országh-műhely korai gyakorlata szerint mechanikus csúszkaládás gépezetes.

4 A manuál-szelepszekrényben a szelepek belső végei ragasztottak, a szelepvezető szögek anyaga rész. A regisztercsúszkák közül három a szélláda jobb oldalán, három a bal oldalon húz. A szekrény hátoldalán áll a pedálmű, a föld felszínétől mintegy 1 m es magasságban. A szélládán 12 db enyvezett előlapú, egyenes ajakfelvágású síp áll. A sípsor állandóan működés alatt van regiszterhúzó nélkül. Fémszálas velatúrázata gyenge kivitelben utólagosan készült, jelenleg nem alkalmas a pedál működtetésére. Valamennyi fasíp a rovarkártevés ellen piros enyves festékkel van lemázolva. Az ónsípok végei gyűröttek, roncsoltak. A szélellátást az orgonaházon kívül elhelyezett, ékmerítővel és taposóval ellátott francia fúvó biztosítja. Az orgonaházon belül a pedálláda légvezetése alatt egy utólagosan elhelyezett lökésgátló kiegyenlítő van. A csekély mértékben átalakított egymanuálos 7 regiszteres Országh-orgona értékes orgonánk. A hangszer a liturgikus szolgálatot ma is ellátja, de helyreállítása időszerű. A HÓNAP MŰEMLÉKE SZUHAKÁLLÓI KISNEMESI LAKÓHÁZ Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszki út 6. Szuhakálló község Magyarország északkeleti részén, a Bükk lábától mintegy 30 km-re északi irányban helyezkedik el. Szuhakálló község Borsod-Abaúj- Zemplén megye középső részén, Kazincbarcikától 5 km-re, észak felé fekszik. Vasúton is, közúton is elérhető. Autóval a 26-os főútról Kazincbarcikánál észak felé letérve, vagy a 27-es fõút Sajószentpéter és Edelény közti szakaszáról Mucsony érintésével, vonattal a Kazincbarcika-Rudabánya vonalon közelíthető meg. Írásos emlékeinkben 1317-ben tűnik fel először a falu neve Carlon, Karlou, Karlo alakban. Ekkor a település a Rátót nemzetséggel rokon Jolsvai család birtokában volt. Valószínűleg már ekkor nagyobb falu lehetett, mert 1356-ban itt tartották Borsod vármegye nemesi gyűlését. A 15. században vámszedőhelyként tartották számon, a Jolsvai-dinasztia kihalása után több család, köztük a Rédeyek és a Thornaiak is i- gényt tartottak rá. E századból származó emlékek Karlow, Karloy, Kallo-ként emlegetik, értékének kulcsa talán abban rejlett, hogy malma is volt a Sajón. (A falu neve talán a kallózó, ványoló vízimalomra vezethető vissza.) A török hódoltság idején az északi részen portyázó seregek többször kifosztották a falut, 1555-ben leégett, majd a harcok után pestis pusztított a környéken. Nem csoda tehát, hogy ezidöben a község többször elnéptelenedett, egészen a 17. századig pusztaként tartották számon. Amikor a falut újjáépítették a Szuha patak melletti sík részen kerestek menedéket a Sajó áradásai elől. A falu neve ekkor Kálló, majd 1783-tól a rajta keresztülfolyó patak után kapta a Szuhakálló nevet. Lakosai a 16. század óta reformátusok voltak, az új rutén telepesek azonban magukkal hozták görögkatolikus vallásukat is. Ekkor iskolája csak a görögkatolikusoknak volt, a templomot a két felekezet közösen használta. A században a falu fõ megélhetési forrását a szénbányászat jelentette. Az elsõ bányákat 1869-ben nyitották meg (Kisházy Kálmán, Kantner Adolf), de

5 a várt siker elmaradt. A szénbányákat ettől kezdve a II. világháborúig a kereslet függvényében hol megnyitották, hol bezárták. A bányászat csak az államosításokat követően lendült fel, ekkor nyitották meg a Szeles aknákat, amiket egészen a rendszerváltásig aktívan használtak. Forrás: nyílik. A kaputól kétoldalt 3-3 toszkán pilaszter között 2-2 egyenes záródású ablak. A boltozatos kocsialáhajtóból jobbra és balra egy-egy szobába juthatunk, melyekből kisebb mellékterek nyílnak. A lakóház alatt hosszan elnyúló boltozatos kőpince található. Szabadon álló, téglalap alaprajzú épület az utcával párhuzamosan. Egy Geöcze nevű kisnemes építtette 1831-ben, későbarokk stílusban. Terméskő falazatú, deszkafödémes, szarufás tetőszerkezetű, a csonkatornyolt nyeregtetőt cserép fedi. A szimmetrikus főhomlokzat közepén nagy, félkörzáródású kőkeretes kapu van, amely gazdagon díszített, két fa kapuszárnnyal két csehsüveg-boltszakaszos kapualjba A rendkívül esztétikus megjelenésű lakóház a borsodi kisnemesi építészet érdekes és sajátos példája. Homlokzata a miskolci Rákóczi Ferenc u. 11. számú lakóházzal rokon vonásokat mutat. Ma erősen leromlott állapotban van. HÍREK QUESTING - KINCSKERESÉS MEGHONOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A Pisztráng Kör Egyesület és az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Questing - Kincskeresés meghonosítása Magyarországon címmel képzést szervez április 4-6 között Miskolc- Lillafüreden, a Régi Posta Szállóban. A Questing nevezetű kincskereső környezeti nevelési módszer lényege, hogy a lakóhelyünk rejtett természeti és kulturális értékeit felfedezve, ahhoz egy kalandos "kincskeresés" során minél több felfedezőt elvezessünk, úgy hogy ők is részesei legyenek a felfedezésnek. Az USA-ban már több ezer ilyen kincskereső útvonalat "építettek ki" melyeket naponta keresnek fel diákcsoportok és családok is. A módszer rendkívül természetbarát, ahhoz gyakorlatilag semmilyen eszköz nem szükséges, a hagyományos turista felszerelésen kívül. Ez egy kreatív és inspiratív módszer, melyet a környezeti nevelésen túl akár a helytörténet, földrajz tanulmányokhoz is nagyszerűen illeszthetnek pedagógusok és a szabadidő hasznos eltöltésére vállalkozó szülők, családok, vagy éppen baráti társaságok. A település és környékét alapos megfigyeléseken keresztül nagyon izgalmas és élvezetes módon mutatja be a résztvevőknek Az itt

6 tanultak alapján a képzés szervezői szeretnék, ha mindenki hazamenvén legalább egy kincskereső ösvényt kialakítana saját települése környékén. Ezek képeivel, térképeivel kiegészítve tervezik azután kiadni könyv alakban is az anyagot, és elterjeszteni azt a hazai környezeti nevelésben. További információ és jelentkezés: Ökológiai Intézet Alapítvány, F. Nagy Zsuzsanna 46/ (A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Északmagyarországi Irodája természetesen minden eszközzel támogatni szeretné e kezdeményezést, a "szelíd" és örökségtudatos turizmus fejlődését, fejlesztését. Végre valaki nem illegális régészeti kutatást, gyakorlatilag lopást, rongálást ért a "kincskeresés" alatt, hanem közös természeti és kulturális értékeink - valóban: kincseink - szellemi birtokbavételét! A Szerk.) SZİLİSARDÓT TÁMOGATTÁK A BALSORSÚ MŐEMLÉKEK BÁLJÁNAK RÉSZTVEVİI Amint arról már Hírlevelünk korábbi számából Olvasóink is értesülhettek, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal február elején megrendezte a "Balsorsú műemlékek bálja" című jótékonysági rendezvényét. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében sorra került látványos esten a résztvevők szavazatai alapján elsőként a szőlősardói (B-A-Z megye) református fejfás temető helyreállítására fordíthatjuk a bevételt. A hányatott sorsú, mára a végső pusztulás határáig jutó temető megmentésére a kezdeményező Galyasági Településszövetség (Koleszár Krisztián titkár) és a KÖH Észak-magyarországi Irodája mellett egyre szélesedő összefogás körvonalazódik: helyi református gyülekezet, önkormányzat, Aggteleki Nemzeti Park, Hermen Ottó Múzeum, nagy örömünkre a temetőt 40 éve felmérő, és ezáltal mai helyreállíthatóságát megalapozó, azóta elhunyt kutató, Kunt Ernő családja, további magánszemélyek, valamint cégek, stb.) Mindenki a maga területén teszi hozzá kisebb vagy nagyobb segítségét a vállalkozáshoz. Így persze sok-sok szervezéssel reményünk lehet a szép tervek sikeres megvalósítására. Természetesen továbbra is várjuk támogatók jelentkezését, akik anyagi hozzájárulásukkal, esetleg kétkezi munkájukkal mozdíthatnák előre e torzójában is gyönyörű műemlék temető megmentését. A szervezők nevében: Paszternák István régész, KÖH-ÉMI (A képeken mára már megsemmisült szőlősardói fejfatípusok szerepelnek a Sárospataki Református Tudományos Gyűjtemény archívumából. A Szerk.)

7 HÍREK AZ UNESCOBÓL CSILLAGÁSZAT ÉS VILÁGÖRÖKSÉG TEMATIKUS KEZDEMÉNYEZÉS Az UNESCO Világörökség Központja felhívja a figyelmet az ENSZ 62. közgyűlése által december 20-án meghirdetett Csillagászat Nemzetközi Éve program-sorozatához kapcsolódó "Csillagászat és Világörökség" Tematikus Kezdeményezésére (Thematic Initiative "Astronomy and World Heritage"). A programról részletes információk a Világörökség Központ honlapján érhető el. A Kezdeményezés hozzá kíván járulni a természettudományos jellegű örökség védelmét érintő információk áramoltatáshoz - különösen a fiatalok körében. Elősegíti továbbá a kapcsolatrendszerek bő- vülését a természettudomány, az oktatás és a kultúra diszciplínái között. A Világörökség Központ szándéka, hogy természettudományos jellegű helyek Világörökség Listába vételével valamint a csillagászatról szerzett ismeretek bővítésével hozzájáruljon a természettudomány eredményeinek szélesebb körű megismertetéséhez és elismertetéséhez A CSILLAGÁSZAT NEMZETKÖZI ÉVE Jövőre lesz a 400 éves centenáriuma, hogy Galileo Galilei összeállított egy gyűjtő- és szórólencséből álló teleszkópot, s az eszközt az égboltra irányította. Az emberiség mérföldkövének tekinthető felfedezés tiszteletére az ENSZ a évet a Csillagászat Nemzetközi Évévé (International Year of Astronomy, IYA) nyilvánította. A köz- és felsőoktatásban dolgozó oktatók figyelmét különös tekintettel szeretnénk felhívni az Évadra és annak hivatalos honlapjára. Az Évad szervezésével megbízott testület a Nemzetközi Csillagászati Unió. A Nemzetközi Év ráirányítja a figyelmet a csillagászat jelentőségére, a tudomány társadalmi és kulturális életben betöltött szerepére, s elősegíti a mindennapi életünkre közvetlen hatást gyakorló természettudományos felfedezések és találmányok megsokszorozódását. A csillagászat kommunikátorainak és oktatóinak egészen különleges hálózata, eddig 99 nemzet és 14 szervezet döntött úgy, hogy csatlakozik a Csillagászat Nemzetközi Éve programjaihoz. Ízelítő az eddigi kezdeményezésekből: Az Évad a csillagászat és a természettudományok iránti érdeklődést kívánja ösztönzi világszerte a "Világegyetem: fedezd fel" ("The Universe, yours to discover") tematika keretében, különösen a fiatalok körében. Nemzetközi együttműködéseket ösztönző Platformot állítanak fel, mely fórum nélkülöz bármely megkülönböztetést akár korra, nemre, státuszra, időre, helyre vagy térre való tekintettel. Célja, hogy látogatói körében erősítse az Univerzum felfedezésének vágyát és alapinformációkat osszon meg. Az UNESCO Világörökség Központja is együttműködik az Évad programjaival. Az UNESCO es Világörökség Konvenciójának számos tagországa jelölte már meg nemzeti intézményeit, melyek nevezését tervezik a Világörökség Listára. Az UNESCO Világörökség Oktatási Programja workshopokat szervez középiskolás tanulók és oktatóik számára a fejlődő országokban. (Együttműködésben az oktatásért valamint a tudományokért és technológiáért felelős miniszterekkel, planetáriumokkal, tudományos centrumokkal, az iparral és civil szervezetekkel.) A Nemzeti Világűr Közösség "Hozzájárulás az álmokhoz" ("Permission to dream") kezdemé-

8 nyezésében teleszkópokat adományoznak iskoláknak. A szervezet Fizika Programja a fizika és a csillagászat közti szorosabb együttműködést kívánja erősíteni, a Fizika Nemzetközi Éve (2005) eredményeire építve. Bővebb információk a Csillagászat Nemzetközi Éve 2009 hivatalos honlapján: Kapcsolat: UNESCO Space Education Programme: Yolanda Berenguer, Tel.: ; AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK ERDÉLYI CSILLAGOK A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportja meghívja Önt, családját és barátait Kardos Katalin előadó estjére, címe: Erdélyi Csillagok. Időpont: április 3-a (csütörtök) óra Helyszín: a Fráter György Katolikus Gimnázium (Miskolc, Városház tér 6.) Díszterme Bevezetőt mond Serfőző Simon József Attila-díjas és Balassi emlékkardos költő Ebből az alkalomból a helyszínen meg lehet vásárolni a KÉSZ miskolci szervezetének új kiadványát, amely Ima Magyarországért; olvasókönyv címmel jelent meg. KASSAI BARANGOLÁSOK A következő szombaton és vasárnap (április 5. és 6.) következő epizóddal folytatjuk a Kassai Barangolasokat. A soron következő barangolás témája: A KASSAI LEG - LEG - LEG (Mi is az amiben elsők voltunk vagy vagyunk, mikor és miért figyelt ránk egy ország vagy az egész világ és kiknek köszönhetjuk mindezt...) Varjuk Önoket április 5-én (Szombaton) 14:00 - kor (Balassa Zoltan lesz a magyar nyelvű idegenvezető)vagy ha jobban megfelel, április 6-án (Vasárnap)16:00 - kor (Czima Erzsébet lesz a magyar idegenvezető) A Barangolasok ára 35 Sk (kb. 250 Ft.) / felnőtt - elővetelben (más városokból érkezőknek aznap is), A "Barangolások" bármely napján az ár 49 Sk, de a szófogadó gyerekek, biciklik, babakocsik nem fizetnek! Az időjárás nem jelent akadályt (eddig minden időben megtartottuk!) Tobb információt a: honlapon találhatnak Talákozás a Tudományos könyvtár mellett, Fő utca (Hlavná) 8, Kassa Ha szombaton jönnek, kivetelesen lehetőseguk lesz betekinteni a Kassai múzeumban lévő fatemplomba is! Mindenkit szeretettel varunk! MiC KOSICE Tisztelettel: Koran László

9

10 Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírle rlevél február

11 KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI TOVÁBBKÉPZÉS LELKÉSZEK, PAPOK, EGYHÁZI VEZETİK, TEOLÓGIA HALLGATÓK RÉSZÉRE "Őrizzük tehát, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy véglen elveszszenek, s ez által is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, kétesebb a jövő." (Ipolyi Arnold) Időpont: április 22. és 29 Helyszín: Debrecen, Kálvin tér 16. ~ Református Kollégium Díszterme Az erdélyi és felvidéki református egyházakkal korábban már sikeresen lebonyolított lelkészképzések, illetve a 2006 őszén, Sárospatakon lezajlott kulturális örökségvédelmi konferenciák mintájára idén április 22-én és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban kerül sor örökségvédelmi fórumra. A képzést a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága és a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkésztovábbképző Intézete azzal a céllal szervezi, hogy a kiemelkedően értékes műemlék templomokért, egyházi műtárgyakért felelős lelkészek, gondnokok, építésügyi előadók örökségvédelmi-szakmai ismereteket szerezhessenek, ilyen irányú ismereteiket bővíthessék. A konferenciára érkező, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek elsősorban gyakorlati kérdésekre igyekeznek majd választ adni. Április 22. központi témája az épített örökség, műemlék templomaink. Szó esik majd többek között az épületek, faszerkezetek legjellemzőbb károsodásairól, utólagos szigetelésről, az épületkutatás jelentőségéről és módjairól. Április 29. előadássorozata az egyházi iratokat, klenódiumokat, bútorokat, textíliákat magába foglaló tárgyi örökséggel foglalkozik. Külön figyelmet érdemel az egyházi levéltári anyag és könyvtár rendezése, gondozása, hiszen e tárgytípus minden parókián megtalálható. Az orgonák és a harangok gondozásáról külön előadások hangzanak el. Az előadások után és között megtartandó fórumokon a résztvevők közösen találhatják meg a legkedvezőbb megoldást, az egyes parókiákat, gyülekezeteket érintő egyedi problémákra is. Program ÁPRILIS 22. (kedd) - AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELME Köszöntők Dr. Bölcskei Gusztáv püspök (Tiszántúli Református Egyházkerület) Dr. Fejérdy Tamás általános elnökhelyettes (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dr. Fazakas Sándor rektor (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) Az örökségvédelem szervezeti keretei; a KÖH Debreceni és Szegedi Irodájának munkája, feladatai Szatmári István irodavezető (KÖH, Debreceni Iroda) Széphegyi László irodavezető (KÖH, Szegedi Iroda) A tiszántúli református műemlék templomok komplex védelme Géczy Csaba műemléki tanácsos (Tiszántúli Református Egyházkerület) Kérdések, hozzászólások, szünet Az épületkutatás szerepe az épületek helyreállításában; Műemlék templomok helyreállítása esettanulmányok Arnóth Ádám építészmérnök (KÖH, Felügyeleti Igazgatóság) A régészeti kutatás jelentősége a templomfelújításoknál Simon Zoltán régész (Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat) Ebéd Az épületek károsodása - okok, következmények - a fenntartás és védelem épületfizikai kérdései, épületdiagnosztika, utólagos szigetelés

12 Temesi Tamás építészmérnök, ifj. Dér István szigetelési szakmérnök A falképek kutatásának módszerei - A falképek jellemző károsodásai Pintér Attila restaurátor-művész Kérdések, hozzászólások, szünet Faelemek, kazettás mennyezetek jellemző károsodásai Babos Rezső faanyagvédelmi szakember (Anticimex) Egyházak - Önkormányzatok - KÖH Béres István építészmérnök, Gyula város főépítésze "Jobb a megelőzés, mint a kúra" Sebestyén József építészmérnök (KÖH, Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága) Kérdések, hozzászólások ÁPRILIS 29. (kedd) - A TÁRGYI ÖRÖKSÉG VÉDELME Köszöntők Dr. Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményigazgató (Debreceni Református Kollégium) Dr. Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója Dr. Buzinkay Péter irodavezető (KÖH, Műtárgyfelügyeleti Iroda) Egyházi tárgyak védettsége, restaurálása, országból való kiszállítása; Műtárgylopások; Védetté nyilvánított műtárgyak hivatali revíziója Dr. Buzinkay Péter irodavezető és Turok Margit művészettörténész (KÖH, Műtárgyfelügyeleti Iroda) A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények értékei és a történelmi értékek tudatosítása Dr. Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményigazgató (Debreceni Református Kollégium) Kérdések, hozzászólások, szünet Az orgona karbantartása Hajdók Judit orgonaművész, orgonaszakértő (KÖH) Textíliák gondozása, tárolása, és jellemző károsodásaik Kralovánszky Mária textilrestaurátor Ebéd Amit a harangok gondozásáról és a harangozásról tudni kell Turok Margit művészettörténész (KÖH, Műtárgyfelügyeleti Iroda) Fémtárgyak, klenódiumok gondozása, tárolása, és jellemző károsodásaik Hajtó-Kolba Judit művészettörténész, muzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum) Kérdések, hozzászólások, szünet Egyházközségi iratok gondozása levéltári szempontból Dr. Szabadi István igazgató (Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár) Könyvek, papírok gondozása, tárolása és jellemző károsodásai Ördög Edit papírrestaurátor (Budapesti Történeti Múzeum) Kérdések, hozzászólások További információ: Dr. Bagdány Judit Telefon:

13 A tanácskozás időpontja: május 27. Helyszíne: Székesfehérvár, a régi Bőrgyár épülete Tervezett program: A VÁROS ÉS TEREI ÉLHETİ KÖZÖSSÉGI TEREINK Tanácskozás a 9. Kortárs Művészeti Fesztivál keretében 9.30 A tanácskozás köszöntése: Csapó Csilla alpolgármester Előadások: A város és terei: köz- és magánterek, lokális terek, szubkultúrák A.Gergely András kulturális antropológus, MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont (Meg)élhető tereink Várostérkép a fejünkben Mester Tibor tanársegéd, kulturális antropológus, Pécsi Tudományegyetem Megvalósult közösségi(?) tereink Vukoszávlyev Zorán építészmérnök Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa Egy város felelőssége a közösségi terek kialakításában Fedor Vilmos Miskolc város alpolgármestere Ebédszünet Ipari terek átalakítása Új terek, új szereplőkkel Szépvölgyi Viktória építészetkritikus, az Octogon lap főmunkatársa Tervek a fiókból Kerekasztal-beszélgetés a megvalósult és meg nem valósult tervekről, Székesfehérvár köztereiről, belső tereiről. Meghívott vendégeink: Lőrincz Attila, Schulz István, Csutiné Erzsébet építészek, a a Fejér megyei Építész Kamara tagjai Kísérő rendezvények Kiállítások: Gyár-művészet (Trafó, APA, Wax, régi Bőrgyár ) Ipari épületek átalakítása kulturális, művészeti célra Kovács Milán fotókiállítása Tervek a fiókból Fehérvárnak Székesfehérvári meglévő tervek az intézmények átalakítására, felújítására (Öreghegyi Közösségi Ház, Felsővárosi Közösségi Ház, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Petőfi Mozi, Megyei Városi Könyvtár, Levéltár, Konferencia központ) Ilyen lett volna Az Öreghegyi Közösségi Ház megtekintése. A közösségi házhoz erre az alkalomra (a 10 éve készült tervek alapján) hozzáépítik 1:1 arányban az elképzelt bővítést, könnyűszerkezetes formában. A hozzáépítés megvalósítását támogatta: Érték és Forma BT, kivitelező: Dörken KFT. Kultúra és szabadidő Andreas Fogarasi képzőművész Velencei Biennálén bemutatott filmjének vetítése A film kapcsán beszélgetés Mók Ildikóval, a Magyar Művelődési Intézet Regionális Programok Főosztálya megbízott Főosztályvezetőjével: Közösségi terek művelődési házak, könyvtárak: a kulturális korlátok, hátrányok lebontásáért

14 A CASTRUM BENE EGYESÜLET 14. VÁNDORGYŐLÉSE Sárospatak, május 30.-június 1. Várak grafikai ábrázolása Előzetes program Május 30., péntek A régió várkutatásának újabb eredményei Ringer István: Sárospatak Szörényi Gábor: Cserépvár Makoldi Miklós: Tokaj Nováki Gyula: Kisméretű erősségek Borsod- Abaúj-Zemplén megyében Tanulmányút Komlóskára: Solymos várának megtekintése Május 31., szombat Basics Beatrix: Várábrázolások grafikákon a században Végh András-Magyar Károly: A Buda-ábrázolások problémájához Tolnai Gergely: Az ábrázolás és a realitás Visegrád és Esztergom metszetein Kertész Róbert-Bana Zsolt-Nagy Dénes: A szolnoki vár metszetei és rekonstrukciója Domokos György: Az olasz rendszerű erődítmények ábrázolásainak hitelessége a korabeli alaprajzok tükrében Hausner Gábor-Négyesi Lajos: Zrínyi-Újvár ábrázolásai a helyszíni kutatások tükrében Terei György: Alaprajzi felmérések hagyományos módszerei a kezdetektől a 20. század végéig Pusztai Tamás-Szörényi Gábor: Térinformatika a várfelmérésben Feld István: Falkutatások dokumentálása Györfi Ilona-Vajda József: IMS fotogrammetria a várfelmérésekben és kutatásokban Buzás Gergely: A rekonstrukciók szerepe a kutatásban Kőnig Frigyes: Gondolatok erődítmények rekonstrukcióinak grafikai ábrázolásához Az egyesület (vezetőségválasztó) éves közgyűlése Június 1., vasárnap Tanulmányút: Füzér-Kéked-Abaújvár- Regéc-Boldogkő- Szerencs KIÁLLÍTÁSOK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN ÉSZAK-MAGYARORSZÁG DÍSZÍTİMŐVÉSZETE címmel nyílott időszaki kiállítás Lengyelországban az osztrolenkai Kurp Kultúra Múzeumában a miskolci Herman Ottó Múzeum és a mezőkövesdi Matyó Múzeum anyagából. A kiállítás 14-től június 8-ig látogatható

15 A KÉPHAMISÍTÁS VILÁGA HAMISÍTVÁNYOK A HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPZİMŐVÉSZETI GYŐJTEMÉNYÉBİL február 22-től július 1-ig A rendhagyó festészeti kiállításon híres festők nevével jelzett hamisítványok kerülnek bemutatásra. A tárlatot információs blokkok kísérik, amelyek segítenek választ találni olyan kérdésekre, mint például: miféle trükkök lapulnak a hamisítók tarsolyában, milyen részletekre érdemes odafigyelni egy jó nevű festőnek tulajdonított kép megvétele előtt, vagy hogy mi mindenről beszélhet egy festmény hátoldala? Helyszín: Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete, Miskolc, Papszer 1. Törvényszerű jelenség, hogy ha egy festői életmű olyan árucikké válik, amiért bizonyos emberek sok pénzt hajlandók fizetni, azt csakhamar hamisítani fogják Egyetlen műgyűjtő sem vallja be szívesen, hogy az eredeti művek közé olykor-olykor hamisítványok, vagy legalábbis kérdéses darabok is becsusszantak. Pedig aki műgyűjtésre adja a fejét, az többnyire nem ússza meg melléfogások nélkül. Ez fokozatosan igaz az olyan gyűjtőkre, akik polgári foglalkozásukat tekintve egészen más pályán mozognak, mint a képzőművészet. Kellő tapasztalat és szakértelem hiányában ők gyakrabban hoznak hibás döntéseket, miközben nagy értékű, hiteles műalkotások irigylésre méltó kollekciójának egybegyűjtée is a nevükhöz fűződhet. Egy ilyen magángyűjtemény köztulajdonná válásával az es években jelentős számú hamisítvány került a Herman Ottó Múzeumba. Ezen festménycsoport most azért hagyja el átmenetileg állandó helyét, az elzárt raktárakat, hogy az érdeklődők okulását szolgálja. A szokványosnak korántsem nevezhető festészeti kiállításon közismert festők (Egry József, Gulácsy Lajos, Moholy-Nagy László, Munkácsy Mihály, August von Pettenkofen, Rippl-Rónai József, Rudnay Gyula, Szinyei Merse Pál és mások) nevével jelzett hamisítványok sorakoznak egymás mellett. De FIGYELEM, a képek mellett a feliratokat se mulasszuk el böngészni, mivel a hamisítványok sorában néhány kérdéses, néhány eredeti, és két, hamisítványnak nem minősülő másolat is helyet kapott abból a célból, hogy lehetőség nyíljon az összehasonlításon alapuló tapasztalatszerzésre, és hogy a képhamisítás világa a lehető legtöbb aspektusból nyerjen bemutatást. A múzeumi gyűjtemény mellett hét festmény egy magángyűjtőtől került kölcsönzésre, a hamisításnak egy különleges válfaját illusztrálandó. Köszönettel és tisztelettel adózunk Velenczei Tamásnak, hogy a képeket rendelkezésünkre bocsátotta, és hogy tévedését mindannyiunk okulására a nyilvánosság előtt felvállalta. A tárlatot számos információs blokk tarkítja, amelyek igyekeznek kielégíteni a legkíváncsibb látogatók igényeit is, és segítenek választ találni olyan kérdésekre, mint például: egy-egy kiállított festmény miért is hamisítvány, miféle trükkök lapulnak a hamisítók tarsolyában, milyen részletekre érdemes odafigyelni egy jó nevű festőnek tulajdonított alkotás megvétele előtt, milyen árulkodó jegyei lehetnek egy festmény hátoldalának, feltétlenül hamisítvány-e a másolat, egyáltalán mit nevezünk hamisítványnak? Ezek a kérdések néhány éve különösen aktuálisak Miskolcon, amióta a város rendszeres régiségvásárral büszkélkedhet. A fenti kérdések sorát folytatva felvetődik néhány morális dilemma is, például, hogy ha egy szép kép hamisítvány, már nem is értékes? Vajon van-e valamelyes értéke a leleplezett képnek? Na és vane haszna? Nos, azt hisszük, hogy igen. A hamisítványok tanulmányozása a valódi értékek felismerésére vezet. Forrás:

16 Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírle rlevél február VÍZ ELİTTI RÉGÉSZET A CIGÁNDI ÁRVÍZI TÁROZÓ RÉGÉSZETI KUTATÁSA február 22-től július 1-ig A kiállítás a 2004 és 2007 között lefolytatott régészeti munkálatok eredményeit tárja a látogató elé. A leletanyag tartalmazza a Cigándi árvízi tározó építése kapcsán feltárt tárgyi emlékeket többek között a bronzkor, vaskor, Árpád-kor idejéből. Helyszín: Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete, Miskolc, Papszer 1. Forrás: SZİNYI-MŐVEK RÓMÁBÓL MISKOLCON Szőnyi István ( ) képei Szőnyi Zsuzsa gyűjteményében 14-től május 18-ig Szõnyi István ( ) a 20. századi magyar festészet és grafika egyik legnagyobb formátumú e- gyénisége. Minden i- dők legismertebb és legmegbecsültebb magyar képzőművészei között tartjuk számon. A kortársak és az utókor részéről megnyilvánuló tiszteletnek számos oka van. Megbecsülésének kulcsa részben abban keresendő, hogy egyszerre volt a tradíciók folytatója és a modern művészet képviselője egyiket sem elvetve, mindkettőből építkezve alkotta meg minden ízében hiteles, összetéveszthetetlenül egyedi művészi világát. Alkotásainak sugárzó lírájával és pózmentes természetességével, a pedagógiai munkásság során átplántált természetlátással, Zebegény felfedezésével, az ottani szabadiskola elindításával, nem utolsó sorban pedig mély emberségével maradandó hatást gyakorolt. Helyszín: Herman Ottó Múzeum kiállítási épülete, Miskolc, Papszer 1. Forrás:

17 AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK PRO ARCHITECTURA DÍJ 2008 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hirdetménye a évi Pro Architectura Díjak adományozásáról A miniszteri rendelettel szabályozott Pro Architectura Díj egy adott építészeti alkotás kiemelkedő színvonalának elismeréseként a tervező építész(ek) számára adható miniszteri kitüntetés. Az adott mű megalkotásában tervezőtársként együttműködő, a kiemelkedő eredményhez alkotói minőségben hozzájáruló két vagy több építész tervező között a díj megosztható, ha erre vonatkozóan mindannyian írásban nyilatkoznak. Nyilatkozat híján a szerzőként első helyen feltüntetett, illetve a pályázatot benyújtó építész tervező kapja a díjat. A díjat ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja, de öt éven belül csak egyszer. Évente legfeljebb öt díj adományozható. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A díj átadásának napja minden évben az Építészet Világnapja, október első hétfője, amely az idén 6-ára esik. A díjat a Pro Architectura Díj Bizottság javaslata, illetve dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár előterjesztése alapján Bajnai Gordon úr, a Magyar Köztársaság önkormányzati és területfejlesztési minisztere adományozza. A Pro Architectura Díj Bizottság elnöke Fegyverneky Sándor, a Bizottság tagjai Karácsony Tamás, Koller József, Marosi Miklós, Rudolf Mihály, Sáros László és Vikár András építészek. A Bizottság titkára Zsilinszky Gyula (tel: , A évi Pro Architectura Díjakra a pályázatok benyújtásának, illetve postai feladásának határideje április 25. (péntek), 14:00 óra A díj adományozására olyan épülettel (művel) lehet pályázni, amely minden tekintetben szabályos körülmények közt valósult meg, a benyújtási határidőt megelőző egy évvel korábban már szabályosan használatba vették, illetve folyamatosan használják, továbbá amelynek a bírálat keretében történő helyszíni megtekintéséhez a tulajdonos (kezelő) hozzájárult. (Eme általános feltételek teljesítését a pályázatban nem kell külön igazolni) A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó(k) nevét és elérhetőségét a mellékelt adatlapon, - tervezőtársak együttes pályázata esetében az adatlapon leírt nyilatkozatokat, - a pályázó(k) szakmai pályafutásának tömör ismertetését, - a mű megismeréséhez szükséges tartalmú tervlapokat min. A/4, max. A/3 formátumban, - műszaki leírást, amely tartalmazza az építmény (mű) pontos címét, az építés idejét, a kivitelező (cég) megjelölését, az építmény jellemző adatait és általános ismertetését. - az épületről készült fotókat, továbbá CD-t. Fentieken kívül a pályázathoz csatolható minden olyan további dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény, amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a pályázó(k) a bemutatkozáshoz lényegesnek tart. A pályázati dokumentáció említett részeit egybekötve vagy fűzve kell benyújtani. A pályázatok postán beküldhetők az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya címére, vagy személyesen benyújthatók ugyanezen Főosztály titkárságán. (1077 Budapest, VII. Kéthly Anna tér 1. II. em.; tel.: ) A díjban nem részesült pályázatok az eredményhirdetést követően a Magyar Építőművészek Szövetsége Titkárságán vehetők át előzetesen egyeztetett időpontban. (Tel.: 06 1) ) A beküldött CD-k archívumba kerülnek. Pro Architectura Díj Bizottság

18 "A FENNTARTHATÓ JÖVİ SZÜLETÉSE" DIÁKPÁLYÁZAT A Holocén Természetvédelmi Egyesület "A fenntartható jövő születése" címmel pályázatot hirdet diákok számára. A program célja, hogy növelje a diákok ismereteit a helyi természet- és környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tevékenységeivel, illetve a helyi és globális környezet- és természetvédelmi problémákkal kapcsolatban, valamint arról, hogy miként lehet fellépni megszüntetésük érdekében. A pályázat témája: A résztvevő iskolákban elhangzott tájékoztató előadások után, 4 fős csapatok jelentkezését várják, akik felkészítő tanáraik segítségével kidolgozzák 5-10 oldalas terjedelemben egy helyi környezet- vagy természetvédelmi probléma megoldásával kapcsolatos javaslataikat, melyeket a következő címre kérnek visszaküldeni: Holocén Természetvédelmi Egyesület 3525 Miskolc, Kossuth u Laskó-Kuthi Adrienn, illetve a Pályázhatnak: 7-8. évfolyam, évfolyam diákjai, 4 fős csapatokkal. A pályázat menete: Előadások: a jelentkező iskolák számára előzetes egyeztetés alapján tájékoztató jellegű előadást tartanak környezet- és természetvédelmi problémákról, a civil szervezetek érdekképviseleti működéséről, a kampányok, akciók szervezéséről. Írásbeli forduló: A 4 fős csapatok április 13-ig elkészítik az 5-10 oldalas dolgozatukat, melynek tartalmaznia kell: az adott probléma bemutatását, megoldási javaslatokat, power point bemutató anyagot. Szóbeli forduló: a legértékesebb pályaművek április 30-ig szóbeli bemutatásra kerülnek, melyeket 3 tagú zsűri értékel. A díjazottak értékes jutalomban részesülnek. Terepgyakorlat: a jelentkező csapatokat -- jelentkezési sorrend alapján -- terepgyakorlatra viszik a Sajókazai veszélyes hulladék lerakóhoz, a felsőzsolcai CERVANTES szélerőműhöz, illetve az AVE Zrt.-hez a szelektív hulladékhasznosító egységének megtekintésére. Az értékelés szempontjai között az egyediség, az ötletesség, a gyakorlatias megközelítés és a megvalósíthatóság egyenlő mértékben szerepel. Jelentkezési határidő: 31. További információ: Holocén Természetvédelmi Egyesület, Laskó-Kuthi Adrienn 46/ , (A pályázati felhívást annak ellenére közreadjuk, hogy a jelentkezési határidő sajnos 1 napja lejárt... Hátha a szervezők meggyőzhetőek lesznek és 1-2 nap késéssel is elfogadják az érdeklődőktől a jelentkezéseket... A Szerk.) IMPRESSZUM Észak-magyarországi kulturális és mőemléki hírlevél. A Herman Ottó Tudományos Egyesület és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodájának értesítıje. Megjelenik havonta, csak digitális formában. Szerkesztık: Hajdú Ildikó és Paszternák István Postacímünk 3530 Miskolc, Rákóczi utca 11. Tel./fax: (KÖH). A szerkesztıség nem feltétlenül ért egyet a Hírlevélben megjelenített valamennyi véleménnyel, nézettel. A Hírlevél változatlan formában szabadon sokszorosítható, továbbküldhetı. Képeink, szövegeink felhasználása a forrás megjelölésével lehetséges. (Forrás nélkül megjelent képeink az Internetrıl származnak.) Hírlevelünk korábbi számai letölthetıek a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapjáról a címen. A Hírlevél ingyenes, megrendelni, vagy a megrendelést lemondani egy, a szerkesztıknek küldött lel lehet. A megrendelık címeit a Szerkesztıség semmilyen formában nem használja fel és nem adja tovább. Híreink részben a Kultur Pont aktuális hírlevelébıl származnak. Látogassa meg partnerünk honlapját a címen!

A évi Ybl Miklós-díj hirdetménye

A évi Ybl Miklós-díj hirdetménye A 2019. évi Ybl Miklós-díj hirdetménye A Miniszterelnökség a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján felhívást tesz közzé

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ ELNYERÉSÉRE FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANULÓI SZÁMÁRA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ ELNYERÉSÉRE FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANULÓI SZÁMÁRA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ - 2018 ELNYERÉSÉRE FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANULÓI SZÁMÁRA A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ ELNYERÉSÉRE FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK SZÁMÁRA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ ELNYERÉSÉRE FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK SZÁMÁRA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ - 2018 ELNYERÉSÉRE FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK SZÁMÁRA A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

MEGÚJULÓ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2018. ÁPRILIS 12 13. Keresd Bethlen-kastély ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 8.30 9.00 Regisztráció PROGRAM 2018. április 12., csütörtök

Részletesebben

2017. október 5. Konferencia helyszíne: Korona Hotel (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1.) 11.00 13.00 Érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása 12.30 14.00 Ebéd 14.00 15.00 A Vándorgyűlés megnyitója

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

XIV. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia

XIV. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma Pályázati azonosító: 3513/00432 Haáz Rezső Múzeum 535600 Székelyudvarhely Kossuth Lajos út 29. XIV. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia

Részletesebben

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa cím elnyerésére. Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Kvo.: 31.402/2007 Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2008. cím elnyerésére Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány beszámolója a es évekről Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd Kiállítás

Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány beszámolója a es évekről Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd Kiállítás Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány beszámolója a 2010-2011-es évekről Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd Kiállítás A Dunakeszi, Horányi-révnél lévő, feltárt kikötőerőd az egyetlen magántulajdonban lévő bemutatott

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT NEGYEDIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT NEGYEDIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT NEGYEDIK ÁLLOMÁS 21. VOLT Fesztivál 2013. július 3. 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 111 milliárd forint támogatás a kultúrának 112.551 db támogatott

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet!

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Filmpályázati felhívás PhD- és MSc/MA-hallgatók számára Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A DEBRECEN KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma alkotói ösztöndíj pályázatot hirdet a városban élő művészek, művészeti szakemberek és tudományos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító KKETTKK-56P-04-0050 Pályázó neve: II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Székhely/lakcím 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Adószám/adóazonosító 15350844-2-05

Részletesebben

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ MAGYAR MŰEMLÉKEK A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MINISZTERELNÖKSÉG Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság Közreműködő partner: TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2016.

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

MEGÚJULÓ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

MEGÚJULÓ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN MEGÚJULÓ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY 2019. ÁPRILIS 9.. Küküllővár református templom ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 8.30 9.00 Regisztráció PROGRAM 2019. április 9., kedd

Részletesebben

NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG

NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG NYELVTANULÁS A VILÁGON SPANYOL MAGYARORSZÁG 2018 A spanyol mint idegen nyelv Magyarországon Magyarországon egy többen érdeklődnek a spanyol nyelvtanulás iránt. Általában második vagy harmadik idegen nyelvként

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A TEHETSÉGES DEBRECENI FIATALOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT ELSŐ ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT ELSŐ ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT ELSŐ ÁLLOMÁS XIII. Pécsi Országos Színházi Találkozó 2013. június 14. 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 111 milliárd forint támogatás a kultúrának

Részletesebben

MÓRA FERENC MÚZEUM (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.)

MÓRA FERENC MÚZEUM (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) Móra Ferenc Múzeum Kongresszusi kitűzővel ingyenesen látogatható (április 19-22. között, hivatalos látogatási időben): MÓRA FERENC MÚZEUM (6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) A Városi Múzeumot és a Somogyi-könyvtárat

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében tisztelettel meghívom Önt és hozzátartozóját a XI. HAJDÚDOROGI KULTURÁLIS NAPOK rendezvénysorozat programjaira

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében tisztelettel meghívom Önt és hozzátartozóját a XI. HAJDÚDOROGI KULTURÁLIS NAPOK rendezvénysorozat programjaira HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében tisztelettel meghívom Önt és hozzátartozóját a XI. HAJDÚDOROGI KULTURÁLIS NAPOK rendezvénysorozat programjaira Ideje: 2017. szeptember 29 - október 13. Programszervező

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

A évi Pro Architectura díj hirdetménye

A évi Pro Architectura díj hirdetménye A 2016. évi Pro Architectura díj hirdetménye A díj a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti szemléletformálásban

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória Pályázati felhívás Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále A székelyföldi megyék tanácsai, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Kovászna

Részletesebben

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére

Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére Felhívás az Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére 2015 A felhívás háttere Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Lakás, Környezet, Munkahely - XX. századi iparvárosok arculata, társadalma és termelése tudományos konferencia

Lakás, Környezet, Munkahely - XX. századi iparvárosok arculata, társadalma és termelése tudományos konferencia Lakás, Környezet, Munkahely - XX. századi iparvárosok arculata, társadalma és termelése tudományos konferencia MEGHÍVÓ az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület, a Herman Ottó Múzeum a

Részletesebben

F E L H Í V Á S. a kulturális örökségvédelmi elismerések évi kitüntetettjeire történő javaslattételre

F E L H Í V Á S. a kulturális örökségvédelmi elismerések évi kitüntetettjeire történő javaslattételre F E L H Í V Á S a kulturális örökségvédelmi elismerések 2017. évi kitüntetettjeire történő javaslattételre A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017-ben kitüntetések adományozásával ismeri el a a régészeti

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

A környezet nagykövetei

A környezet nagykövetei A környezet nagykövetei Pályázati felhívás A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatot hirdet általános- és középiskolai diákok részére A környezet nagykövetei címmel a Kaposmenti

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Pályázati figyelő november

Pályázati figyelő november Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 (célok) Egyéb Az Építés Fejlődéséért" Alapítvány konferenciák szervezésének támogatására ot a konferenciát rendező szakmai,

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Felhívás. A Europe Direct Tájékoztató Központ Győr-Moson-Sopron megye, a Hatos és Társa Nyelviskola, valamint

Felhívás. A Europe Direct Tájékoztató Központ Győr-Moson-Sopron megye, a Hatos és Társa Nyelviskola, valamint Felhívás A Europe Direct Tájékoztató Központ Győr-Moson-Sopron megye, a Hatos és Társa Nyelviskola, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata a Nyelvek Európai

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

A Bükkalja kiemelkedő természeti- és kultúrtörténeti értékeinek védelme

A Bükkalja kiemelkedő természeti- és kultúrtörténeti értékeinek védelme Magyar Tájdíj: Eredmények és feladatok Az Európa Tanács Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt nemzeti szintű pályázatok győztes programjainak bemutatása Viszló Levente, vezérigazgató, Pro Vértes Természetvédelmi

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

2018. július 22. EFOP Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok

2018. július 22. EFOP Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok PANNONIA REFORMATA MÚZEUM 2018. július 22. EFOP-5.2.2-17-2017-00066 Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok BEMUTATKOZÁS A gyönyörű, késő barokk-copf stílusban épült,

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK 2016 A Fővárosi Önkormányzat anyagi és szakmai támogatásokat nyújthat: a historikus városszövet megtartása érdekében az örökségvédelem alatt álló építészeti értékek értékőrző

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt! ISKOLAKERT-HÍRLEVÉL

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt! ISKOLAKERT-HÍRLEVÉL Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt! ISKOLAKERT-HÍRLEVÉL 2015 szeptember/2 Megrendezésre került az I. Országos Iskolakert-hálózati Találkozó 2015. szeptember 18-án Budapesten,

Részletesebben

Összefoglaló a Nagyjaink: Csukás István Meséi Alkotói Pályázatról

Összefoglaló a Nagyjaink: Csukás István Meséi Alkotói Pályázatról Összefoglaló a Nagyjaink: Csukás István Meséi Alkotói Pályázatról A verseny megrendezésének időpontja: 2019. 03. 05. rendező intézményének neve: szervezőjének neve, beosztása: Kerekes Gábor Imre, Művész

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

Szakközépiskola. Debrecen. Fenntarthatósági témahét ( ) Beszámoló

Szakközépiskola. Debrecen. Fenntarthatósági témahét ( ) Beszámoló Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Debrecen Fenntarthatósági témahét (2018. 04.23-27.) A témahét résztvevője: Iskolánk nem végzős tanulói. (12 osztály, 713 tanuló) Időtartama: 2018.04.23.-2018.04.27.

Részletesebben

I. A pályázat tárgya, célja

I. A pályázat tárgya, célja Az Oktatási és Kulturális Minisztérium együttműködésben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt-vel, a Megyei Jogú Városok Szövetségével,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

KARNEVÁLI CIVIL KORZÓ

KARNEVÁLI CIVIL KORZÓ KARNEVÁLI CIVIL KORZÓ FELHÍVÁS A SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁLON VALÓ RÉSZVÉTELRE CIVIL SZERVEZETEK számára és MŰVÉSZETI PRODUKCIÓKAT bemutató csoportok, zenekarok, együttesek, egyéni előadók számára SAVARIA

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 3/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási

Részletesebben

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Kiírás és jelentkezési lap Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Művelődési

Részletesebben

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 1092 Budapest, Ráday u. 18. Ferencvárosi séták június 22., szombat, a Múzeumok Éjszakája napján

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 1092 Budapest, Ráday u. 18. Ferencvárosi séták június 22., szombat, a Múzeumok Éjszakája napján Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 1092 Budapest, Ráday u. 18. Ferencvárosi séták H e l y t ö r t é n e t i n a p 2 0 1 9 a I X. k e r ü l e t b e n 2019. június 22., szombat, a Múzeumok Éjszakája napján

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Távol az Araráttól Kiállítás és konferencia az örmény kultúráról

Távol az Araráttól Kiállítás és konferencia az örmény kultúráról Távol az Araráttól Kiállítás és konferencia az örmény kultúráról 2013/04/05-2013/04/06 A Budapesti Történeti Múzeumban [1] április 5-én 16 órakor nyílik az 500 éves örmény könyvnyomtatás kulturális hatásait

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE Mátészalka-Lakossági fórum Előadó: Végh József okl. építészmérnök, városépítési szakmérnök Art Vital Kft. 2017.június.08.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett

VERSENYKIÍRÁS. Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett VERSENYKIÍRÁS Az Győri Pedagógiai Oktatási Központja által meghirdetett 15. Tiszán innen, Dunán túl országos népdaléneklési minősítő verseny az 5-6.; 7-8. és 9-12. évfolyamos tanulók számára A verseny

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre szeretettel vár minden érdeklődőt márciusi programjaira, a Mit vétettem? Író-olvasó találkozóra és a GULÁG-GUPVI Emlékévben készült filmek Pécs-Baranyai

Részletesebben

1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet

1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet 1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem 1 és a Karitatív tevékenységért díj 2, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért díj

Részletesebben