1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS:

2 1. FOGALMAK 1.1 Megállapodás: Jelen Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó melléklet. 1.2 AUP: Az Elfogadható Használati Politika, mely a Voxbone honlapján kerül közzétételre: Voxbone fenntartja magának a jogot az AUP módosítására, mely a közzététellel vagy az Ügyfelek módosításról való értesítésével hatályossá válik. 1.3 Felhatalmazások: Bármely a szolgáltatás állama szerint a Szolgáltatások tekintetében illetékességgel rendelkező NRA, kormányzati szerv vagy ügynökség által elvárt koncesszió, igazolás, regisztráció, jogosultság, felhatalmazás, engedély vagy hasonló jóváhagyás és/vagy dokumentáció. 1.4 Költségek: Bármely beállítási díj, Használatalapú Költségek, Havi költségek, amelyeket Ügyfél a Megállapodás alapján tartozik megfizetni. 1.5 Ügyfél: ügyfél, aki Voxbone szolgáltatásaira fizet elő. 1.6 Hatályba Lépés Napja: Az az időpont, amikor a Voxbone jóváhagyja az ügyfél által a Voxbone weboldalán létrehozott fiókjának regisztrációját, hogy az ügyfél a Szolgáltatásokat meg tudja rendelni. 1.7 Alkalmazás: A Szolgáltatás olyan választható eleme, melynek használatakor a Voxbone díjat számít fel. 1.8 Minimum Időtartam: a Szerződés minimális időtartama 12 hónap. 1.9 Minimum Kötelezettségvállalás: az Ügyfél által vállalt minimum havi fizetési kötelezettségvállalás a felek közötti megállapodás szerint a 3. sz. Melléklet szerint, Havi díjakban kifejezve. A Minimum Kötelezettségvállalás olyan más költségek, mint a beállítási díjek és a Használatalapú Költségek figyelembe vétele nélkül kerül kiszámításra Havi díj: Havonta ismétlődő szolgáltatási díj, melyet a Voxbone egy hónappal előre számláz az első Havi díj kivételével, amely teljes összegben kerül kiszámlázásra a Hatályba Lépés Napját követő hónap első munkanapján NRA: a Számok használata szerinti állam nemzeti szabályozó hatósága vagy egyéb joghatósággal rendelkező hatóság, amely a Szolgáltatás nyújtása tekintetében szabályokat, szabályzatokat vagy irányelvek állapít meg Szám: Ügyfél vagy Előfizető által használt telefonszám, amelyen keresztül igénybe veszi a Szolgáltatást, melyekről bővebben a Szolgáltatás Leírása rendelkezik Személyes Adatok: adat átvitelt is magában foglaló magánszemélyekre vonatkozó adatok (úgymint, eredet és célszámok; IP címek; dátum; adat-, hang- vagy a létesítéshez szükséges egyéb információátvitel időpontja és időtartama, az átvitel létesítéséhez, számlázásához és üzemeltetéséhez szükséges egyéb adatok), Ügyfél tisztségviselőinek, alkalmazottainak, vagy a Szolgáltatások engedélyezett használóinak személyes vagy magánjellegű adatait tartalmazó információ. 2

3 1.14 Árlista: Az árlistát a 3. sz. Melléklet tartalmazza: Árlista 1.15 Beállítási díj: egyszeri szolgáltatási díj, mely a szolgáltatás igénylésének napján kerül kiszámlázásra Szolgáltatás(ok): Voxbone által Ügyfél részére nyújtott szolgáltatás, melyről részletesen a Szolgáltatás Leírása rendelkezik Szolgáltatás Leírása: a Szolgáltatások és az Alkalmazások a Megállapodás 2. sz. Mellékletében foglalt leírása Spam: Irreleváns, vagy kéretlen üzenet, mely rendszerint SMS-ben nagyszámú címzett számára azok kérése vagy engedélye nélkül kerül elküldésre; célja a hirdetés, phising, vagy malwarek terjesztése Előfizető: Ügyfélen keresztül a Voxbone által nyújtott szolgáltatást végfelhasználóként igénybevevő előfizető (magánszemély, vagy jogi személy) Használatalapú Költség: a használathoz kötődő költségek, úgymint, percalapú Költségek a Vox800 Szolgáltatás igénybevétele esetén (ingyenes számok, megosztott költségek, különleges számok), illetve a kapott SMS Költségei a VoxSMS Inbound és VoxSMS Outbound Szolgáltatások igénybevétele esetén. 2. Szerződés Tárgya 2.1 A jelen szerződésben szabályozott Szolgáltatás értékesítésének és nyújtásának feltételeire vonatkozó rendelkezések kiterjednek valamennyi a Voxbone által tett és a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kijelentésre és az Ügyfél valamennyi megrendelésére. 2.2 Ügyfél jogosult különböző felhasználói neveken különböző számlákat nyitni. Az egy bizonyos felhasználónévre vonatkozó szerződéses feltételek nem vonatkoznak a többi felhasználónévre is. Amennyiben Ügyfél egy bizonyos felhasználónéven nyilvántartott számlára vonatkozó szabályozást szeretné kiterjeszteni az egyéb felhasználói névre is köteles a Voxbone-t erről a megrendelés előtt értesíteni. 2.3 Ügyfél megrendelésének Voxbone általi elfogadása azzal a kifejezett feltétellel és olyan tekintetben történik, hogy a megrendelés által keletkező jogviszonyból a feleket érintő jogok és kötelezettségek tekintetében csakis a Megállapodásban foglaltak, vagy a megállapodás javított, esetleg új változatai lesznek irányadóak. Bármely olyan felek közötti dokumentumban vagy (írásbeli vagy szóbeli) közlésben található szerződési feltétel, amelynek rendelkezései ellentmondanak, illetve kívül esnek a jelen Megállapodásban vagy annak javított, esetleg új változataiban szabályozott feltételeken, érvénytelen. 2.4 Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, a Megállapodást érintő bármely módosítás kizárólag Voxbone képviseletére jogosult által történő kifejezett és írásbeli elfogadás által lép hatályba Voxbone tekintetében. 3. Szolgáltatások 3

4 3.1 Ügyfél megrendeli, a Voxbone pedig a Szolgáltatások nyújtását elvállalja a Szolgáltatás Leírásában foglaltaknak megfelelően. 3.2 Voxbone a vonatkozó keretszabályozás, illetve bármely illetékes NRA által kibocsátott végzés, illetve szabályozás szerint köteles a Szolgáltatást nyújtani. Jelen kötelezettségének teljesítése érdekében gondoskodik a Szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyek beszerzéséről és azok hatályának megtartásáról a Szolgáltatás nyújtásának teljes időtartamára. 3.3 Voxbone igyekszik a Szolgáltatások egymás közötti működőképességét biztosítani, hogy ezáltal a Számok a lehető legtöbb mobil és vezetékes hálózatról elérhetőek legyenek. Annak ellenére, hogy Voxbone számít a különböző országokban lévő helyi partnerek szolgáltatásainak egymás közötti működőképességére a Voxbone nem szavatolja és vállalja, hogy a Szolgáltatások valamennyi mobil és vezetékes hálózatról elérhetőek lesznek. 4. Ügyfél kötelezettségei 4.1 Ügyfél a Megállapodás 5. pontjában meghatározott Árlista alapján valamint a Megállapodás 6. pontjában meghatározott fizetési feltételeknek megfelelően köteles fizetni a Szolgáltatásért. 4.2 Ügyfél köteles betartani és az Előfizetőkkel betartatni: (i) (ii) (iii) A hatályos keretszabályozás szerinti valamennyi jogszabályt, szabályozást, szabályozási feltételt, használati korlátozást, továbbá az NRA-k határozatait, végül a számozási tervezetet. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások Leírásában szereplő szabályozás csak általános információkat tartalmaz. Ügyfél felelőssége betartani az egyes Szolgáltatásokra, illetve a Számok azon országban történő használatára vonatkozó használati korlátozásokat és szabályozási feltételeket, amelyben a Szolgáltatás tovább értékesítését vagy megvételét tervezi. Amennyiben a Megállapodás tartama alatt Ügyfél tudomására jut, hogy valamely jogszabály vagy szabályozás sérelme áll fenn haladéktalanul megtesz minden megfelelő lépést a sérelem orvoslása és a jogszabály vagy szabályozás betartása ügyében; A Szolgáltatás Leírását és az AUP-t, azok minden módosításával egyetemben. Valamint a Szolgáltatási Szabályozást, ami az Ügyfél által elérhető alábbi weblapon érhető el: A 4.2 (i) sérelme nélkül Ügyfél egyetért azzal, hogy az olyan Szolgáltatás, melyben USA beli Számok kerülnek alkalmazásra (i) (ii) az nem minősül VoIP összekapcsolt szolgáltatásnak a vonatkozó FCC szabályozás vagy határozatok alapján, és amennyiben VoIP összekapcsolt szolgáltatásnak minősül Ügyfél által az Előfizetőnek nyújtott szolgáltatás tekintetében (akár önmagában akár egyéb szolgáltatással együtt nyújtva), Ügyfél felelős a szolgáltatás tekintetében a VoIP összekapcsolt szolgáltatásokra vonatkozó minden FCC szabályozás betartása, ideértve, de nem kizárólagosan a vészhelyzetben szükséges szolgáltatásokat. 4.4 Ügyfél gondoskodik róla, hogy beszerezze és megtartsa az összes engedélyt, amely 4

5 szükséges a Szolgáltatás Voxbone-tól való megvásárlása, és az előfizetői részére történő tovább értékesítéshez, olyan általános szerződési feltételek által, melyek alapvetően hasonlóak a jelen Megállapodáshoz. Ügyfél gondoskodik róla, hogy a Szolgáltatás és az Alkalmazások igénybevétele a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. 4.5 Ügyfél vállalja, hogy tartózkodik, illetve előírja Előfizetői részére, hogy tartózkodjanak a Szolgáltatás jogszerűtlen célokra történő felhasználásától, ideértve, de nem kizárólag az információ átvitelére, vállalja továbbá nem kínál jogszerűtlen, káros, sértő, fenyegető, rágalmazó, pornográf, vagy bármely egyéb módon károsnak tekintett semmilyen szolgáltatást, végül nem használja a PSTN (Public Switched Telephone Network) re kifelé tartó forgalom tekintetében az átvitel címzettjének a Voxbone hívóazonosító megadásával történő meghamisítására (spoofing). Kimenő hívások során a Számok CLIként való használata szigorúan tilos. Amennyiben a felek erről kifejezetten nem állapodtak meg írásban, szigorúan tilos kimenő hívásokat kezdeményezni, vagy SMS-t küldeni a Számok CLI-ként való használatával harmadik közreműködő félen keresztül. 4.6 Ügyfél köteles a végfelhasználókról nyilvántartást létrehozni és vezetni, amelynek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: név, személyi azonosítószám, lakóhely vagy székhely (utca, házszám, irányítószám, város, ország) és bármely további szükséges információ ( Végfelhasználó Adatai ). Voxbone első kérésétől számított 24 órán belül Ügyfél köteles Voxbone rendelkezésére bocsátani (i) a Végfelhasználó Adatait, és (ii) az Ügyfél által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi szükséges információt. Erre a célra Ügyfél köteles egy kapcsolattartó személy kinevezéséről gondoskodni, aki a hét minden napján, napi 24 órában a Voxbone számára elérhető. Legkésőbb a Hatályba Lépés Napján Ügyfél köteles Voxbone részére elérhetővé tenni a kapcsolattartó személy elérhetőségeit (a mobiltelefon és elérhetőséggel együtt). 4.7 Ügyfél tudomásul veszi, hogy Voxbone a CLI továbbításáról a hatályos nemzetközi szabályok és standardok szerint gondoskodik a belépő ponttól annak a hálózatról való távozásáig. Az alapértelmezett E 164 formátum helyett a CLI formátum kiválasztásával Ügyfél kifejezetten elismeri a felelősségét a megváltoztatott prezentációból eredő valamennyi kár tekintetében. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Voxbone jogosult egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani a CLI formátumot, amennyiben egy NRA erre őt felszólítja. 4.8 Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy betartja a CLI prezentációjára (CLIP) és CLI korlátozásra (CLIR) vonatkozó szabályzatokat. Ügyfél köteles különösen (i) a végfelhasználóval folytatott hívás befejezésekor bemutatni a CLI-t, amennyiben a hívó a CLIP-et választotta, vagy blokkolni a CLIR-t, amennyiben a hívó a CLIR-t választotta illetve (ii) a CLI információt bizalmasan kezelni, illetve a CLI információt kizárólag telekommunikációs szolgáltatások nyújtására igénybe venni (hívás átadás, operátor segítség, vészhelyzetben nyújtott szolgáltatások, ügyfélszolgálat, számlázás és a hálózat karbantartása). 4.9 Az Ügyfél köteles minden nemzeti hatóságok, szabályozó hatóságok vagy bűnügyi hatóságok által alkalmazandó jognak eleget tenni. Ügyfél tudomásul veszi és elismeri, hogy a Voxbone fenntartja a jogot adminisztrációs díj számlázására az Ügyfél irányába, 1500 EUR értékhatárig, ha az Ügyfél fiókjában(val) a Szám sértő vagy csalásra irányuló használata esetében és/vagy a kompetens bűnügyi hatóságtól kapott azonosításra irányuló kérelmenként Az Ügyfél nem használhatja a VoxSMS Outbond-ot semmilyen Levélszeméthez, Spamhez kapcsolódó tevékenységre és biztosítja, hogy az Előfizetői nem küldenek semmi nemű Spamet a VoxSMS Outbondon keresztül. Abban az esetben, ha a Voxbone értesülést 5

6 szerez egy Spamnek vélt SMS-ről, a Voxbone jogosult azonnali hatállyal kikapcsolni az érintett Számt, előzetes értesítés nélkül Az Ügyfél nem küldhet olyan SMS-t,, amely sértő, bántó, illetlen, gyalázkodó, obszcén vagy fenyegető, ártalmas vagy félrevezető, zaklató, vagy téves bármilyen jogtekintetben, illetve bármely személy magánéletére, vagy egyébként törvényellenes. Azon esetben mikor ehhez hasonló SMS küldése történik az Ügyfél vagy annak Előfizetői által, az Ügyfél köteles hatékonyan együttműködni a Voxbonenal és azonnali intézkedéseket tenni az érintett tevékenységek megszüntetése érdekében Az Ügyfélnek megfelelő intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy biztosítsa a Szoláltatás és annak Alkalmazásainak kapcsolatos csalás megelőzését Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen 4. Szakasz megsértése lényeges szerződésszegésnek minősül a 9.2. pont szerint és elfogadja, és vállalja, hogy megtéríti Voxbone minden, a jelen 4. Szakasszal kapcsolatos szerződésszegésből eredő kárát, költségét, bírságot és bármely fizetési kötelezettségét a 10.4 pont alkalmazása nélkül. 5. Költségek 5.1 A költségek leírását az Árlista tartalmazza. 6. Fizetési feltételek 6.1 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Költségeket a jelen 6. pontban foglaltak szerint köteles megfizetni, kifejezetten tudomásul veszi továbbá a jelen 6. pont minden Költségre és fizetésre, valamint egyéb jogi és adminisztratív költségre is vonatkozik. 6.2 A Szolgáltatás megrendelésekor, vagy azt megelőzően Ügyfél köteles az alábbi fizetési módokon keresztül fizetni: (i) Voxbone webhelyén keresztül bank kártyás fizetéssel; vagy (ii) banki átutalással a Megállapodásban vagy Voxbone webhelyén megjelölt bankszámlaszámra. 6.3 Voxbone szolgáltatásait igénybe véve Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Voxbone közvetlenül megterhelje a nyilvántartásaiban szereplő Ügyfélhez rendelt üzleti számlát vagy Ügyfél hitelkártyáját (hitelkártyáit) hogy ezáltal kiegyenlítsen bármely meg nem fizetett számlát. 6.4 Költségek a Szolgáltatás Kezdő Napjától kezdve folyamatosan növekednek. Az NRC az Ügyfél által tett megrendelés Voxbone általi kézhezvételt követően kerül számlázásra. Az előrefizetett jóváírások az Ügyfél által tett használatalapú Szolgáltatás vagy Alkalmazás megrendelés Voxbone általi kézhezvételét követően kerülnek számlázásra. A Havi díjakat a Voxbone egy hónappal előre számlázza az első Havi díj kivételével, amely teljes összegben kerül kiszámlázásra a Hatályba Lépés Napját követő hónap első munkanapján. 6.5 A számla automatikusan generálódik elektronikus formátumban (.pdf) és Voxbone webhelyén elérhető lesz az Ügyfél részére. Minden számla azonnal esedékes és a számlában foglalt összeg azonnal fizetendő. 6.6 Amennyiben Ügyfél megrendelt egy Szolgáltatást, ám nem fizeti meg a Beállítási díjakat 6

7 és a Havi díjat, a Szolgáltatás nem kerül végrehajtásra. 6.7 Ügyfél havi 1%-os késedelmi kamat megfizetésére köteles a nem vitatott és az esedékesség napján meg nem fizetett összeg alapján kiszámítva, melyet a hátralék megtérítéséig tartozik fizetni, köteles további 15% késedelmi kötbért fizetni a nem vitatott összeg után. 6.8 A Voxbone részére Ügyfél hitelkeretére jóváírt kamatösszeg Voxbone-t illeti meg. 6.9 Voxbone jogosult az Ügyféllel szemben fennálló követelésébe beszámítani Ügyfélnek Voxbonenal szemben fennálló bármely nem vitatott követelését. Bármely Voxbone által beszámított követelést elsősorban az Ügyfél kamat-, vagy költségtartozásának rendezésére kerül felhasználásra, majd azok teljes rendezése esetén kerül sor a legrégebb óta fennálló számlatartozás törlesztésére Amennyiben Ügyfél egy számlaösszeg hányadát jóhiszeműen eljárva kifogásolja, köteles a számla kibocsátásától számított 10 naptári napon belül a számlaösszeg nem kifogásolt részét megfizetni és a kifogásolt Költség meg nem fizetésének okát alátámasztó írásbeli dokumentációt Voxbone részére megküldeni. Amennyiben Ügyfél 10 naptári napon belül írásban nem támasztja alá kifogását úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél visszavonhatatlanul lemondott az adott számla kifogásolásának jogáról Ügyfél kötelezettséget vállal a Minimum Kötelezettségvállalás mértékének megfelelő használatra a Hatályba Lépés Napjával kezdődően a Minimum Időtartamra illetve arra az időszakra nézve, amikor Ügyfél Szolgáltatást vásárol Voxbone-tól, kivéve amennyiben a jelen rendelkezés Ügyfél általi be nem tartása Voxbone gondatlanságának vagy szerződésszegésének következménye. A Minimum Kötelezettségvállalás minden esetben összekapcsolásra kerül egy felhasználónévvel. Amennyiben és arra az időszakra vonatkozóan, amíg Ügyfél nem teljesíti az aktuális hónapra vonatkozó Minimum Kötelezettségvállalást Voxbone jogosult lesz a fennmaradó havi számlázási időszakra vonatkozóan az egyes Szolgáltatások tekintetében a Minimum Kötelezettségvállalás tartalmát tekintve a meg nem fizetett költségeket magában foglaló számlát kibocsátani, melynek megfizetését Ügyfél a Megállapodás aláírásával vállalja Minden díj, költség és egyéb összeg, amelyet Ügyfél tartozik megfizetni Voxbone részére adók és illetékek felszámolása nélkül kerül feltüntetésre. Minden vonatkozó a Szolgáltatás szolgáltatásából, eladásából, használatából fakad, vagy ahhoz szükséges adó, költség, díj, terhelés amelyet a Szolgáltató felszámít, az Ügyfél számára a mindenkor alkalmazandó díjszabás alapján kerül kiszámlázásra Minden az Ügyfél által közölt információ a valóságnak megfelelő. Az Ügyfél elfogadja és hozzájárul, hogy a Voxbone az általa közölt információt számlázási célokra használja fel. Az Ügyfél elfogadja, hogy köteles értesíteni a Voxbone-t nevének, címének, képviselőinek, adószámának és más lényeges adatának megváltozásáról. 7. IDŐTARTAM ÉS A SZOLGÁLTATÁS KEZDŐ NAPJA 7.1 A Megállapodás a Hatályba Lépés Napjától kezdődően a Minimum Időtartam lejártáig tart. A Minimum Időtartam lejártakor a Megállapodás automatikusan megújul az azt követő 12 hónapos időtartamra, kivéve, ha valamelyik fél a másik fél értesítése útján megszünteti a Megállapodást legalább 3 hónappal a Minimum Időtartam lejárta előtt, vagy bármely más ezt követő 12 hónapos periódus lejárta előtt. 7

8 7.2 A Szerződés Kezdő Napjától számított 3 hónapot követően Ügyfél jogosult egy Szám 30 napos felmondási idő tűzésével való felmondására írásbeli értesítés útján. Amennyiben Ügyfél által a Szerződés Kezdő Napjától számított 3 hónap után felmondásra kerül egy Szám, a Voxbone jogosult lesz 3 hónapnak megfelelő Havi díj követelésére a felmondott Szám(k) tekintetében. 7.3 Adatátviteli csatornát minimum 12 hónapos időszakra lehet rendelni. Ügyfél jogosult a Szerződés Kezdő Napjától számított 12 hónap elteltével 30 napos felmondási idővel felmondani egy Adatátviteli csatornát írásbeli értesítés útján. 7.4 Amennyiben Ügyfél felmondja a Megállapodást vagy a Megállapodás alapján nyújtott valamennyi Szolgáltatást a Minimum Időtartam lejárta előtt, vagy bármely azt követő 12 hónapos periódus lejárta előtt, illetve amennyiben a Voxbone a Minimum Időtartam lejárta előtt vagy bármely azt követő 12 hónapos periódus lejárta előtt felmondja a Megállapodást az Ügyfél szerződésszegése miatt, a Voxbone automatikusan a Megállapodás teljes végrehajtását követeli, melynek következtében az Ügyfél köteles Voxbone részére megfizetni: - tekintettel a Megállapodás felmondásának időpontjától a Minimum Időtartam lejártáig terjedő időszakra vagy bármely azt követő 12 hónapos periódusra: a Minimum Kötelezettségvállalás alapján az adott időszakra fizetendő teljes összeget valamint, amennyiben van ilyen az Adatátviteli csatornák után fizetendő Havi díjakat, a Minimum Kötelezettségvállalást meghaladó összeg tekintetében; - a Minimum Időszak lejártától számított időszakot tekintve vagy bármely azt követő 12 hónapos periódus tekintetében: az Adatátviteli csatornák tekintetében fizetendő Havi díjak 100%-át a Szerződés Kezdő Napjától számított 12 hónapos időszak lejártáig. 7.5 Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fenti 7.4 és 7.6 pontok szerint a Megállapodás idő előtti felmondása esetén fizetendő díj a Megállapodás idő előtti felmondásával járó költségek fedezetére és nem kötbérigény kielégítésére szolgál. 7.6 Amennyiben Ügyfél felmondja a Megállapodást vagy a Megállapodás alapján nyújtott valamennyi Szolgáltatást a Minimum Időtartam lejártát követően, vagy bármely azt követő 12 hónapos periódus alatt, a Voxbone automatikusan a Szerződés Kezdő Napjától (ahogyan azt a Megállapodás 2. sz. Melléklet, 2.2 pontja tartalmazza) vonatkozó költségek teljes végrehajtását követeli, melynek következtében az Ügyfél köteles megfizetni: az Adatátviteli csatornák tekintetében fizetendő Havi díjak 100%-át a Szerződés Kezdő Napjától számított 12 hónapos időszak lejártáig. 8.FELFÜGGESZTÉS 8.1 Voxbone jogosult a Megállapodás felmondására való jogosultságra tekintet nélkül bármely általa nyújtott Szolgáltatás nyújtását értesítés nélkül határozatlan időre felfüggeszteni amennyiben: (a) Ügyfél üzleti számlája kiürül és Ügyfél nem tölti fel vagy tesz eleget fizetési kötelezettségeinek a számla keltét követő 15. napig és addig az időpontig, amíg Ügyfél nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek, illetve amennyiben Ügyfél üzleti számlája nem fedezi az előrelátható költségeit arra időszakra, amíg Ügyfél fel nem tölti számláját. Az esetleges félreértések elkerülése végett a Voxbone egy vagy több 8

9 ben továbbított emlékeztetőt küld majd az Ügyfél részére az esedékes számlákról; (b) A kiküldött emlékeztető(k) ellenére a nem vitatott követelések nem kerülnek kifizetésre a számla befizetési határidejéig. (c) a 9. pont szerint jogosult a Megállapodás felmondására; (d) köteles eleget tenni egy NRA, bíróság, a kormány, egy ügynökség, vészhelyzetben eljáró szervezet vagy bármely más illetékességgel rendelkező adminisztratív vagy hatósági szerv végzésének, utasításának vagy kérésének; (e) sürgős javítási munkálatokat kell végrehajtania a hálózaton vagy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges felszerelésében; (f) alapos okkal feltételezheti, hogy a Szolgáltatást jogtalan vagy jogszerűtlen célokra használják; (g) az Ügyfél vagy annak Előfizetője (Előfizetői) a Szolgáltatás(oka)t illetve a Számot a Szolgáltatások Leírásában foglaltak megsértésével veszik igénybe. 8.2 Amennyiben Voxbone a 8.1 (d) vagy (e) pontja szerint él a Szolgáltatás felfüggesztésének jogával, minden az ésszerűség által megkívánt esetben előzetesen értesíti Ügyfelet a Szolgáltatás felfüggesztéséről. Fenti körülmények esetén Voxbone minden tőle telhetőt megtesz a Szolgáltatás minél előbbi folytatása érdekében. 8.3 Amennyiben a Voxbone a 8.1 pontban foglaltak szerint él a Szolgáltatás felfüggesztésének jogával, nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatás felfüggesztésével az Ügyfélnek okozott veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért. Ügyfél semmilyen körülmények között sem jogosult kártalanításra a Szolgáltatás Voxbone általi felfüggesztéséért. 9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 9.1 Amennyiben Ügyfél nem egyenlít ki egy számlát az abban foglalt határidő lejárta előtt, és a számlával szemben nem terjesztett elő a Megállapodás szerinti rendben kifogást, illetve az Ügyfél nem teljesít a 8.1 (a) pont szerint megfelelő fizetést, a Voxbone jogosult a Megállapodás azonnali felmondására értesítés és további kötelezettség nélkül, valamint szabadul a Szolgáltatás nyújtásának kötelezettsége alól. Ilyen esetben a Voxbone jogosult továbbá deaktiválni az Ügyfelek részére allokált Számokat és azokat újabb ügyfelek részére kirendelni. A deaktiválást követően Voxbone nem tudja garantálni a Számok Ügyfél részére történő re-allokációját, amennyiben Ügyfél a Szolgáltatás nyújtását ismét aktiválni szeretné. A Szolgáltatás nyújtásának ismételt aktiválása esetén Ügyfél ismételten köteles megfizetni a Beszerelési és Installációs Költségeket. Amennyiben Voxbone él a Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésével a fizetési késedelem időtartamára jogosulttá válik a Megállapodásnak a felfüggesztés időtartama alatt történő azonnali hatályú felmondására. A jelen pontban meghatározott jogok és jogorvoslati lehetőségek kiegészítik a törvényből vagy a Megállapodásból fakadó valamennyi jogot vagy jogorvoslati lehetőséget. 9.2 A törvényből fakadó bármely jogon vagy jogosultságon felül bármely fél jogosult a 9

10 Megállapodást vagy Szolgáltatás nyújtását írásban azonnali hatállyal felmondani, amennyiben; (a) az adott Szolgáltatás kapcsán a másik fél a 9.1 pontban foglaltakon túl egyéb súlyos szerződésszegést követett el, és azt nem orvosolta a másik félnek a szerződésszegésről szóló értesítésétől számított 5 munkanapon belül; (b) a másik félnél, annak egy leányvállalatánál vagy vagyona bármely része tekintetében végelszámoló jár el, illetve amennyiben a fél vagy egy illetékes bíróság a társaság felszámolását vagy kényszer-végelszámolását rendeli el, illetve amennyiben az egyik fél megállapodik a hitelezőivel, illetve amennyiben beszünteti a tevékenységét vagy fenyegetőzik annak beszüntetésével, illetve amennyiben bármely állam joga szerint a fentieket lefedő tartalmú tevékenységet folytat. 9.3 A törvényből fakadó bármely jogon vagy jogosultságon felül a Voxbone azonnal felbonthatja a Megállapodást ha arra kötelezi egy hivatalos szerv, így az NRA, a bíróság, a kormány, ügynökség, mentőszolgálati szervezet vagy más kompetens közigazgatási, vagy szabályozó hatáság. 9.4 A Megállapodás bármely okból való megszüntetése vagy lejárata esetén: mindkét fél a másik fél választásától függően visszaadja vagy elpusztítja, és az elpusztítás tényét megfelelően igazolja a másik fél irányában a Megállapodás során a másik félről tudomására jutott bármely bizalmas jellegű információt, beleértve az elektronikus formában meglévőket. 10. Kártérítés és felelősség 10.1 Felek egyhangúan kijelentik, hogy nem felelnek a másik fél, annak összekapcsolt hordozója, partnere, ügyfele, vagy végfelhasználója által igazolt követelés és költségek tekintetében, amennyiben az (i) harmadik fél által működtetett és a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos felszerelésben vagy átviteli eszközökben bekövetkezett hiba vagy meghibásodás eredménye; (ii) bármilyen adatvesztés, illetve a Szolgáltatás vagy annak használata során nyert információ, annak minőségének, tartalmának, vagy pontosságának romlásának eredménye; vagy (iii) jelszavak vagy egyéb biztonsági kódok jogszerűtlen használata, annak eredménye, akár fenti harmadik személyek részére való kiadása, elvesztése, feltörése vagy lopása által következik be, kivéve amennyiben a hiba, meghibásodás, adatvesztés, jogszerűtlen használat az első említett Fél gondatlanságának eredménye A Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában egyik fél sem felel a másik féllel szemben a Szolgáltatások által a másik félnek vagy harmadik által okozott következményi, különleges vagy közvetett veszteségért vagy károkért, tekintet nélkül arra, hogy szerződéses vagy szerződésen kívül kártérítés szabályai az irányadóak (beleértve, de nem korlátozva profit vagy jövedelem veszteséget, ügyfelek elvesztését illetve a jóhírnévben vagy goodwillben okozott kárt) Egyik fél sem tartozik felelőséggel a másik félnek a Megállapodásban foglaltak be nem 10

11 tartása esetén, amennyiben az a másik félnek a Megállapodásból folyó kötelezettségei nem teljesítésére vagy a 13. pontban foglalt vis maior eseményre vezethető vissza A kifejezetten a szerzői jogok szabálytalan felhasználására, vagy szabálytalan felhasználásának gyanújára vonatkozó részek, így a Melléklet 14. cikke függvényében a Megállapodás alapján bármely félnek a másik féllel szemben fennálló kártérítési kötelezettségét behatárolja a SLA szerint fizetendő hitelkeret (amennyiben az alkalmazandó) kivéve szándékos mulasztás,csalás esetében, továbbá semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az alábbiak közül magasabb összeget: (i) a Voxbone által a felelősséget megalapozó esemény előtti 6 hónapban kiszámlázásra került és Ügyfél által megfizetett Költségek együttes összegét vagy (ii) a felelősséget megalapozó esemény vagy összefüggő eseménysorozat esetén a EUR-t A Megállapodásban foglaltak nem eredményezik a felek felelősségének korlátozását (i) a fél gondatlansága által okozott halál vagy személyi sérülés, (ii) vagy bármely a hatályos jog által jogtalan minősített szándékos jogszerűtlenség vagy csalás tekintetében A Voxbone a be nem fizetett számlákkal kapcsolatos eljárását leszámítva, a felek kifejezetten megállapodnak, hogy nincs helye kártérítési igény érvényesítésének a kártérítési igényt megalapozó eseménynek a fél tudomására jutásától vagy attól az időponttól számítva, hogy arról ésszerű kereteke között tudnia kellett volna 6 hónap elteltével Az Ügyfél elfogadja,, hogy a Voxbone nem vonható felelősségre amennyiben a Szolgáltatások vagy azok egy részét nem nyújtja (i) a Voxbone Upstream Carrierjének csődbe menetelét, vagy felszámolását követően, vagy (ii) a Voxbone hálózata és eszközei ellen irányuló számítógépes támadás esetén. Ilyen esetekben azonban, a Voxbone minden tőle telhető ésszerű kereskedelmi erőfeszítéssel igyekszik a lehető leghamarabb visszaállítani az érintett Szolgáltatásokat, vagy azok részeit SZAVATOSSÁG 11.1 A Szolgáltatások az iparágban alkalmazott standardok szerint kerülnek teljesítésre A Megállapodásban kifejezetten említett kivételeket leszámítva, a Szolgáltatásokkal kapcsolatban vagy egyébként minden szavatossági igény, az azzal kapcsolatos képviselet vagy azt tartalmazó megállapodás, akár írásbeli vagy szóbeli, akár kifejezett vagy hallgatólagos, kizárt, továbbá más jogszabályok/törvények alkalmazása is kizárt, a lehető legmagasabb mértékben, amennyiben azt a törvények megengedik.. A félreértések elkerülése érdekében fontos, hogy a jelen rendelkezés vonatkozik továbbá a Voxbone illetve annak képviselője által a Megállapodás megkötése előtt tett bármilyen szavatossági nyilatkozatra, ismertetőre is Amennyiben Ügyfél a megrendelt mennyiségű Csatornánál többet használ, a Voxbone nem tudja garantálni a megrendelésen felüli használat tekintetében a minőséget és nem vállal felelősséget azért. 12. SZOLGÁLTATÁSOK KARBANTARTÁSA 12.1 A vészhelyzetet kivéve bármely fél legalább 2 munkanappal korábban köteles értesíteni a másik felet bármely tervezett karbantartási munkálatról vagy egyéb változásról, amely a Szolgáltatásokat érinti. Bármikor, amennyiben az észszerűség határain belül 11

12 lehetséges, mindkét fél törekszik ezen tevékenységet olyan módon végrehajtani, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarják a Szolgáltatást Bármely a Szolgáltatások felfüggesztésével vagy minőségének romlásával járó karbantartási munkálat a Megállapodás,vagy bármely SLA szerint nem kerül kiszámlázásra. 13. VIS MAIOR 13.1 Egyik fél sem felel a kötelezettségeinek teljesítésében bekövetkező hibáért vagy késedelemért, amennyiben a hiba vagy késedelem közvetlenül vagy közvetve tűzesetre, robbanásra, vandalizmusra, szabotázsra, természeti katasztrófára, tűzesetre, árvízre, földrengésre, erőhatalom általi cselekményre, háborúra, tüntetésre, civil engedetlenségre, lázadásra, forradalomra, felkelésre, terrorcselekményre, kormány intézkedésre, bírósági végzésre, munkaügyi vitára, az elektromos szolgáltatás hibáira, áramingadozásra, a fűtési, fény, légkondicionáló vagy telekommunikációs berendezésben a felek önhibáján kívül bekövetkezett meghibásodásra, vagy a bármely vis maiornak tekintett eseményre vezethető vissza, kivéve a vis maior esemény bekövetkezéséig már teljesített Szolgáltatások vagy a vis maior esemény által nem érintett Szolgáltatás vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettsége tekintetében ( vis maior ) Az Ügyfél és a Voxbone tudomásul veszik és megállapodnak, hogy a Voxbone nem felelős a Szolgáltatás aktiválása vagy teljesítése során felmerülő késedelemért, amennyiben az vis maior eseményre vezethető vissza. Ilyen esemény bekövetkezése esetén a teljesítésre köteles fél szabadul a szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy azok betartása alól, a vis maior által okozott körülmények fennmaradása idejére, és amíg a fél kereskedelmileg ésszerűnek tűnő lépéseket tesz a Szolgáltatás minél előbbi folytatása érdekében Ha a Voxbone számára a szolgáltatás folyamatos teljesítése lényegesen megnehezül a körülmények megváltozása, úgy, mint a pénz értékének megváltozása vagy diszkriminatív kormányzati intézkedések és szabályozások következtében, kialakuló ésszerűtlen nehézség alakul ki, a Voxbone jogosulttá válik igényelni az Ügyféltől amely elfogadja a helyzet közös megvizsgálását abból a szempontból, hogy meghatározzák vajon szükségese a Szerződés rendelkezéseinek felülvizsgálása vagy megváltoztatása, és ha igen, akkor milyen felülvizsgálat vagy módosítás lenne megfelelő és méltányos a körülményekhez képest. 14. SZELLEMI TULAJDON 14.1 Felek tudomásul veszik, hogy (i) minden a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos felszerelésre vonatkozó szabadalom, bejegyzett, vagy nem bejegyzett design, védjegy, illetve minden egyéb szellemi tulajdonjog a jogosultja, vagy annak alvállalkozói tulajdonában marad; és (ii) Egyik fél sem jogosult a másik fél cégnevét, védjegyét, logóját bármilyen adásvétel vagy marketing tevékenység során, sajtóközleményben, reklámban vagy egyéb publikáció során felhasználni, illetve nyilvános közleményben a másik felet vagy annak Partnereit megemlíteni a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amely hozzájárulást nem lehet ésszerűtlenül visszatartani.. 12

13 14.2 A 10.4 pontja vagy a jelen Melléklet bármely rendelkezése mellett, a Voxbone beleegyezik, hogy kárpótolja, megvédi, megóvja, és viseli az Ügyfél (az ő tisztségviselői, alkalmazottjai és ügyfelei) kárát, és felelősséget vállal minden intézkedésért, kárért és az Ügyféllel szemben érvényesített bármely olyan igényért, amelyet az Ügyféllel szemben érvényesítettek a szellemi tulajdonjogok megsértéséből eredően az általa használt, eladott, viszonteladással érintett Szolgáltatással összefüggésben, kivéve (i) ha a jogsértésből származó követelés olyan Szolgáltatásból következménye,, amelyet az Ügyfél más szolgáltatással, hálózattal, szoftverrel, hardverrel, programmal vagy eszközzel társított vagy használt, amelyet sem a Voxbone, sem a Voxbone által a 2.sz. Mellékletben meghatározott, sem más, a Voxbone által kifejezetten, írásbeli felhatalmazás alapján nem nyújtott (ii) az olyan jogsértésből származó követelés, amely az Ügyfélnek a Voxbone 2. sz. Mellékletben foglalt utasításai vagy előírásainak a nem teljesítéséből származik. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Voxbone-t a szellemi tulajdon megsértésből származó igényekről. A felek kötelesek teljes mértékben együttműködni egymással az ilyen követelések elhárítása érdekében. Az Ügyfél nem köthet egyezséget ilyen jogsértésből származó követelések esetén a Voxbone előzetes írásbeli beleegyezése nélkül Voxbone-nak a 14.2 pont alapján fennálló kártérítési kötelezettsége az Ügyfél felé semmilyen esetben sem haladhatja meg, szándékos kötelezettségszegés, vagy csalás kivételével: (i) (ii) A Voxbone által felszámolt és az Ügyfél által megfizetett díjak teljes összegét amelyek 6 hónappal a kötelezettségszegést megelőzően keletkeztek; vagy Az Ügyfél számára a Voxbone által teljesített szolgáltatás teljes összege a kötelezettségszegésig A Voxbone nem járul hozzá semmilyen az Ügyfélnek a Voxbone szolgáltatásainak saját maga általi használatához kapcsolódó harmadik személyek szellemi tulajdonjogának megsértéséből (vagy jogsérelmükből származó követelésük) vagy azzal kapcsolatban felmerült kártérítéshez, egyezséghez, költséghez, vagy kiadáshoz (beleértve a jogi képviselő és más szakértők költségeit) Az Ügyfél beleegyezik, hogy bármely olyan követelésért, veszteségért, kárért, kötelezettségért, egyezségért, költségért, vagy kiadásért (beleértve a jogi képviselő és más szakértők költségeit is) felelősséget vállal, kárpótolja, megvédi, megóvja a Voxbone-t, és ilyen esetben viseli a Voxbone kárát, ha az igények abból származnak vagy azzal kapcsolatban merültek fel, hogy harmadik személyek szellemi tulajdonjoga (vagy más joga) sérült, amikor a Voxbone szolgáltatásait az Ügyfél utasításainak és speciális kéréseinek megfelelően nyújtja. 15. TITOKTARTÁS 15.1 Voxbone és Ügyfél vállalja, hogy bizalmasan kezel minden a másik fél illetve annak ügyfelei biztonságát vagy üzletét érintő és Megállapodás teljesítése során tudomására jutott információt, a Hatályba Lépés Napját megelőzően illetve azt követően is, beleértve de nem korlátozva minden pénzügyi információt, technikai jellegű információt, árázási módszerekre vonatkozó információt, eljárásokat, listákat, statisztikákat, programokat, szoftvereket, kutatást, fejlesztést, illetve bármely a másik fél által bizalmasnak minősített vagy az átadás körülményeiből bizalmasnak tekintendő információt. ( Bizalmas 13

14 Információ ) 15.2 A Bizalmas Információ az azt átadó fél tulajdonának minősül, illetve a Bizalmas Információ címzettje nem jogosult azt harmadik személyek részére továbbadni, illetve a Megállapodás teljesítésének elősegítésén kívül egyéb célra felhasználni az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Megállapodás szerződési feltételei is Bizalmas Információnak minősülnek, az Ügyfél nevére és logójára vonatkozó speciális szabályok függvényében. Mindkét Fél sajátjaiként kezeli a másik fél Bizalmas Információit, de mindenképpen egy minimum ésszerűségi korlát figyelembe vételével a Bizalmas Információk bizalmas voltának megtartása és a kiszivárogtatása megakadályozása céljából Jelen titoktartási kötelezettség nem vonatkozik olyan információra, melyről az információt fogadó fél bizonyítani tudja, hogy (i) arról jogszerűen és titoktartási kötelezettség nélkül tudomást szerzett; (ii) a címzett fél önhibáján kívül köztudomásúvá válik; (iii) a címzett fél harmadik személytől jogszerűen és a Megállapodás korlátozása és megsértése nélkül kapott; (iv) a közzétételére a Bizalmas Információ tulajdonosa hozzájárult; vagy (v) mely a bíróság, NRA vagy bármely illetékes hatóság kérelmére került közzétételre, azzal a feltétellel, hogy a címzett fél a Bizalmas Információ tulajdonosát előzetesen írásban értesítette a közzététel kötelezettségéről. 16. BIZALMASAN KEZELT ADATOK 16.1 Mindkét fél hozzájut a Szolgáltatások nyújtása és igénybevétele során az ügyfelekre és/vagy Előfizetőkre vonatkozó Személyes Adatokhoz Ügyfél köteles a Személyes Adatok tulajdonosát értesíteni az adatokhoz való hozzáférését, azok módosítását, kiegészítését vagy törlését biztosító jogairól. Ügyfél szavatolja, hogy rendelkezik, illetve beszerez valamennyi a Személyes Adatok használatához, feldolgozásához vagy átadásához szükséges jogilag előírt hozzájárulást és engedélyt a személyes adatok tulajdonosától a 16.3 pont szerint Ügyfél tudomásul veszi és beleegyezik, hogy Voxbone jogosult a Személyes Adatok felhasználására és/vagy feldolgozására: (i) a Szolgáltatás nyújtása és olyan alkalmazások által, mint a számhordozhatóság vagy nyilvántartási szolgáltatások (amennyiben elérhető); (ii) adminisztratív, szabályozási, számlázási, békéltetési célból, továbbá Ügyfél azonosság vagy fizetőképesség megállapítása, karbantartás, támogatás és termék fejlesztés, csalások kiszűrése és megelőzése, adásvétel, bevétel és ügyfél elemzés vagy jelentés céljára; (iii) az Ügyfél telefonon, levélben, faxban vagy ben való tájékoztatása a Voxboneról és az által nyújtott szolgáltatásokról (például új szolgáltatások, 14

15 hirdetések, stb.) szakmai és társadalmi tevékenységekről, és bármely olyan témáról, amiről az Ügyfél érdeklődését tarthatja számon A személyes adatok tulajdonosa a Voxbonenak küldött írásbeli értesítés által jogosult visszavonni a hozzájárulását a személyes adatai használatára, feldolgozására, vagy átadására vonatkozóan, kivéve amennyiben köteles (i) a Szolgáltatások szabályozására, kezelésére, elszámolására, és számlázására, (ii) a csalások kiszűréséről gondoskodni, (iii) eleget tenni valamely jogszabályból fakadó kötelezettségnek, vagy bírósági és egyéb hatósági végzésnek. 17. ÁTRUHÁZÁS Egyik fél sem jogosult a Megállapodásból származó bármely jogát vagy kötelezettségét a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyekre átruházni, amely hozzájárulást nem lehet ésszerűtlenül visszatartani. 18. EGYÜTTMŰKÖDÉS A Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a Megállapodásban foglalt egyik rendelkezés sem teremt a Voxbone és Ügyfél viszonyában ügynöki, partneri, közös vállalati, képviseleten alapuló, vagy hasonló célú jogviszonyt. 19. ÉRTESÍTÉSEK Minden értesítést, kérést vagy egyéb nyilatkozatot a másik fél Megállapodásban feltüntetett értesítési címére kell küldeni. Ajánlott és tértivevényes küldeményként postázott leveleket azok postázását követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Faxon vagy ben továbbított értesítéseket az azok megérkezéséről szóló visszaigazolás kézhezvételekor kell kézbesítettnek tekintetni. 20. ELVÁLASZTHATÓSÁG Amennyiben a Megállapodás bármely része/rendelkezése jogszerűtlen, érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az nem érinti a Megállapodás egyéb részeinek/rendelkezéseinek érvényességét. A Megállapodás bármely rendelkezéséről való lemondás a felek által kizárólag írásban érvényes. 21. IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG 21.1 A Megállapodásban nem rendezett kérdések tekintetében a Belga Királyság jogszabályai irányadóak, tekintet nélkül a kollíziós tényállásokra vonatkozó szabályokra Felek a Megállapodásból származó bármely jogvita esetére a Brüsszel kereskedelmi bíróságainak illetékességét kötik ki. 15

16 21.3 Minden a Megállapodásban használt vagy említett jogi fogalmat kizárólag a belga jognak megfelelő jelentése szerint lehet értelmezni. 22. MEGÁLLAPODÁS TELJESSÉGE 22.1 A Megállapodás és a vonatkozó megrendelések mellékletek, kiegészítések együtt tartalmazzák a felek megállapodásának teljességét és megkötése által hatálytalanná válik a felek minden korábbi tárgyalása, megállapodása, és kötelezettségvállalása (szóbeli vagy írásbeli) azok tartalmára tekintettel Semmilyen esetben és formában nem alkalmazhatóak az Ügyfél kikötései és/vagy az Ügyfél által szabott feltételek a Voxbone és az Ügyfél között kötött Megállapodással kapcsolatban Amennyiben a Megállapodás, az ahhoz kapcsolódó Szolgáltatás megrendelés(ek), és/vagy melléklet értelmezése során konfliktus, félreértés vagy kétség merül fel, az értelmezésbeli probléma feloldása az alábbi sorrendben figyelembe vett dokumentumok értelmezésével történik: (a) a jelen 1. sz. Melléklet: Voxbone Általános Szerződési Feltételei (b) a Megállapodás egyéb Melléklete(i) (c) Voxbone webhelyén elérhető Árlista 22.4 A jelen 1. sz. Melléklet automatikusan a helyébe lépé és érvénytelenít minden korábban a Megállapodáshoz kapcsolódó, vagy valamennyi Voxbone Általános Szerződési Feltételeire vonatkozó 1. sz. mellékletet, amelyet az Ügyfél elfogadott. 16

17 Tartalomjegyzék 1. FOGALMAK Szerződés Tárgya Szolgáltatások Ügyfél kötelezettségei Költségek Fizetési feltételek IDŐTARTAM ÉS A SZOLGÁLTATÁS KEZDŐ NAPJA FELFÜGGESZTÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE Kártérítés és felelősség SZAVATOSSÁG SZOLGÁLTATÁSOK KARBANTARTÁSA VIS MAIOR SZELLEMI TULAJDON TITOKTARTÁS BIZALMASAN KEZELT ADATOK ÁTRUHÁZÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTESÍTÉSEK ELVÁLASZTHATÓSÁG IRÁNYADÓ JOG ÉS ILLETÉKESSÉG MEGÁLLAPODÁS TELJESSÉGE Tartalomjegyzék

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) üzleti (céges) előfizetők részére Hatálybalépés időpontja: 2014. május 2. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ULTRANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. szeptember 1. DEFINÍCIÓK Szolgáltató: UltraNet Kft - székhely: 1115. Budapest, Bartók Béla

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

CBRE Corporate Outsourcing Kft.

CBRE Corporate Outsourcing Kft. . CBRE Corporate Outsourcing Kft 1. Meghatározások Az Alkalmazandó jog kifejezés a Magyar Köztársaság jogszabályait, törvényeit és más jogszabályait, az Európai Közösségek végrehajtható jogszabályait,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Emerson Process Management Kft. COS_PCS_HUN: EPM Edition 10/2005 1. Definíciók A jelen értékesítési feltételek és kondíciók

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform ÁSZF - klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform https://www.cloud.hu/aszf/webtarhely-platform/ Általános Szerződési Feltételek klasszikus Webtárhely, Cloud Webtárhely és Cloud Platform

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a WebShop-Experts Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129. III. em. 301-308.; Cg. 09-09-012282) által üzemeltetett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI "Malomvölgy Centrum" Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Malomvölgy Centrum Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Orient-Web Bt. Általános szerződési feltételek Az ORIENT- WEB Bt. (3534 Miskolc, Gőz u. 7.), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) internetes szolgáltatásaira (domain név- regisztrációs, fenntartási

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JÁTÉKSZABÁLY A SAMSUNG Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által indított kvíz- és nyereményjáték ( Játék ) a Samsung Magyarország Facebook oldalán érhető el alkalmazás formájában ( Alkalmazás ). A Játék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás:

Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről. 1. aláírás: 2. aláírás: Általános tájékoztatás a pénzügyi lízingről Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK

BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK BELFÖLDI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (BÁF) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül fogyasztói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2009. 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. ÁSZF : a Szolgáltató által végzett reklám értékesítésre, és a reklámoknak a Szolgáltató gondozásában megjelenő kiadványokban történő

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától)

Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz. (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Általános Szerződési Feltételek E.ON Otthonangyal Csoportos Biztosításhoz (Hatályos: 2014. augusztus 31.. napjától) Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Kötegyán háziorvosi, fogorvosi rendelő, védőnő szolgálat épület felújítása, bővítése Vállalkozási szerződés kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz amely létrejött a közbeszerzésekről

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei A. Általános rész: A TRUMPF és a Vevő közötti valamennyi jogviszonyra irányadó szerződési feltételek I. Általános rész II. Szállítási és teljesítési határidő, szállítási és teljesítési késedelem III. Szállítási

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács-és Fordításszolgáltató általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) Az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Megrendelőinek garantált, áttekinthető feltételeket biztosít. A

Részletesebben

NOR-SERVICE Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

NOR-SERVICE Kft. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1.1 Ezekben a feltételekben: - A Vevő az Eladó bármely azon ügyfeleit jelenti, akiknek a termékeket az itt következő kikötések és feltételek szerint értékesíti. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a ajandekok-evfordulora.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az EuCargo Flotta Kft. (továbbiakban Forteam) A cég rövidített elnevezése: EuCargo Flotta Kft. A cég elnevezése:

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Média 11 Tömegkommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben