KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATEE ROBERT. Rossz ágy, jó pasi"

Átírás

1 KATEE ROBERT Rossz ágy, jó pasi Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katee Robert: Wrong Bed, Right Guy Fordította Rákócza Richárd

2 ELSŐ FEJEZET Ma este el fog ja csábítani a Nag y Őt. Már amennyiben kellőképp összeszedi a bátorság át ahhoz, hog y elinduljon a lépcsőn. Mintha a vég telenbe nyílott volna előtte a lépcsősor. Elle tudta, hog y a valóság más: csak tizenhárom fok vezetett a g aléria feletti műterembe, annyi, mint mindig jóllehet most többnek tetszett. Vag y a falak keskenyedtek el? Meg ig azította kabátját, hog y valamivel több leveg őhöz jusson. Szívesen lemondott volna róla elég meleg volt már az idő ahhoz, hog y még ilyenkor, késő este se hordjon kabátot, no de ezen a lépcsősoron már csak nem szambázik fehérneműben az ember leánya. Elle akkora erővel markolta meg a korlátvasat, hog y ízületei elfehéredtek. Csakug yan meg teszi ezt? Még nem késő: visszafordulhat és úgy tehet, mintha soha meg sem fordult volna agyában ez a tébolyult ötlet. Minden visszatér a rendes kerékvág ásba; ő dolg ozik tovább a g alériában, Nathan pedig soha nem tudja meg, hog y ő érdeklődött utána. A gondolat ólmosan megülte a gyomrát. Nem. Ha most meghátrál, a dolgok többé sohasem jönnek mozg ásba. Ha valami tuti, az az, hog y Nathan az életben sem fog ja elérteni még a leg durvább célzásait sem. Ha elejét akarja venni anyja közvetítési erőfeszítéseinek, és meg akar állapodni eg y elviselhető pasas társaság ában, eljött a közvetlenebb meg közelítés ideje. Tavaly, mikor Ian azt ajánlotta, jelentkezzen a g aléria művészeti koordinátoránál, csalódottnak érezte mag át nem ig azán volt biztos abban, hog y képes lesz eg yüttműködni a bátyja eg yik katonapajtásával. Ámbár Nathan inkább a hulladékvas-szobrászatra összpontosított, az általa birtokolt kiállítótermek valamennyi művészeti ág at felvonultatták. Olyan volt ez, mintha valaki megvalósította volna Elle mennyországról szóló elképzelését. No és hát mag a Nathan. Elle olyasvalakire számított, mint Ian heves, apáskodó férfira, akinek néha komoly dühkitörései vannak. Nathan eg yáltalán nem ilyen volt, inkább csendes, s noha humorérzéke már a g onoszság határát súrolta, az udvariasság ból sohasem eng edett. Nem ártott az sem, hogy nagyon szép férfi volt, magas, aranyszőke, s kék szeme csaknem mindig csillogott. A legtöbb napon órákat beszélgettek a művészetről, és elméleteket vitattak meg, így aztán igazi full extrás pasiról lehetett beszélni pontosan olyan kifinomult emberről, amiért a mamája is abajg atta, hog y találjon mag ának ilyet; Nathan ráadásul sokkal jóképűbb volt, mint azok, akikkel anyja unszolására ment el vacsorázni. Elle hezitált, testsúlya két lépcsőfok között eg yensúlyozott. Na jó, nem beszélhetünk arról a fajta kémiáról, ami csak úgy sistereg, ha egy helyiségben vannak, és Nathan sem az a fajta fickó, akit magának választott volna de hiszen a probléma éppen ez. Már megtanulta, éspedig a saját kárán, hog y a férfiakat illetően csapnivaló az ízlése, s hog y a nag yfokú vonzódás vég e mindig csak

3 szívfájdalom és semmi más. Az, hog y Nathantól nem nedvesedett át azonmód a bug yija, nem jelentette azt, hog y ne működhetne a dolog. Ez az éjszaka pedig arra szolg ál majd, hog y működésbe hozza. Remélhetőleg leg alábbis. Minden unciányi akaraterejére szükség volt ahhoz, hog y továbbhaladhasson a lépcsőn. Mire felért, liheg ve szedte a leveg őt, akárha eg y mérföldet futott volna. Patetikus. Csinálhatná jobban is. De komolyan. Elle kihúzta és arra kényszerítette mag át, hog y vég ig menjen a keskeny folyosón, a vég ében nyíló eg yszárnyú ajtó felé. A parkolóban álló kocsiból ítélve Nathan alig hanem a g aléria fölötti műteremben alszik a hétvég én. Erre lehetett következtetni abból is, hog y a férfi korábban említette: tervei szerint új darabba fog ma. Valahányszor újabb munkába kezdett, meg szállottként viselkedett, semmi más nem érdekelte, csak az, hog y az alkotást létrehozza. Homályosan láthatóvá vált az ajtó, sötét fája elütött a halványzöldre festett falaktól. Elle rendes esetben meg nyug tatónak találta volna a színeket, de az őt elöntő izg atottság g al szemben tehetetlennek bizonyult. Ijesztő hűvösség g el simult tenyerébe még a kilincs is, mikor behatolt a műterem árnyai közé. Az eg yetlen lámpa fényénél vehette szemüg yre a túlméretezett vásznat a nappaliban, amit Nathan arra használt, hog y heg esztés előtt eltervezze szobrait. Még a korai szakaszban járhatott, íg y Elle nem volt biztos abban, merre tart a férfi, ám nyakán már most felágaskodtak a finom pihék a sok erőszakos vöröstől és feketétől. Biztos volt benne, hogy a most készülő mű nem fog ja elnyerni a tetszését. Amitől persze még kiug ró áron fog elkelni, akárcsak Nathan valamennyi munkája. Elle áthaladt a vendég hálószobán, meg kerülte a konyhapultot, és a fő hálószoba felé tartott. Szívverése fokozódott, míg nem úg y érezte, ki fog ug rani a mellkasából. Még mindig visszakozhat Kabátját kig ombolta, és óvatosan átvetette a bárszéken. Libabőrzött íg y csupaszon, amikor átölelte a hideg. Lesimította az alsóneműje alján lévő fodrokat, s próbált összpontosítani. A kurta bebújós ruha tapadós volt, mint a másik, amit korábban próbált fel, s jóllehet vékony volt, a mellrésznél és a csípőn díszelg ő fodrok eltakarták a lényeg et. Kezét vég ig futtatta a g yomortájéknál lévő selyemfodrokon. A középső rész eg yszerűség e meg hökkenésére jócskán elütött a fodroktól. Nőies volt anélkül, hog y kényelmetlenül érezte volna mag át. Szemét forg atta. Micsoda hülyeség, meg se tudná mondani, mikor hag yta mag a mög ött a kényelem leg utolsó határvidékeit. Fehérneműt venni: akkoriban határozottan jó ötletnek tűnt, most azonban, hog y a sötétben ácsorg ott, hirtelen nem volt ebben annyira biztos. Ajkát beharapta, kabátzsebéből kikapott eg y óvszert, és azon töpreng ett, vajon hova a búbánatba teg ye. Talán lemondhatna róla Nem. Családot természetesen akar, időjártával; ám ma éjszaka teherbe esni izzasztó rémálom lenne. A bog yót csak eg y hónapja szedi. Mi van, ha még nem fejtette

4 ki a hatását? Testéhez nyúlt, hog y valami meg felelő rejteket találjon, ám nem járt sikerrel. De most frankón, mitévő leg yen a kotonnal? A markában szorong assa? A bug yijába bújtassa? Sosem volt valami g yakorlott az effajta dolg okban. Elle kapaszkodott az óvszerbe, mint fuldokló a nádszálba, majd nag y leveg őt vett és kinyitotta az ajtót, csak annyira, hog y besurranhasson. Alig néhány alkalommal járt eddig ebben a szobában, mindannyiszor Nathan valamilyen meg bízásából kifolyólag, de még a koromsötétben is tudta, merre van a gigantikus ágy: az ajtóval pontosan szemben. Na, jól van. Képes rá. Nőből van elvégre, hát halljuk az oroszlánordítást. Nag y kár, hog y Elle sokkal inkább kiscicának érezte mag át, mint oroszlánnak. *** Gabe a legfantasztikusabb álmot álmodta. Nő mászott be az ágyába, és megérintette a vállát; suttogás kélt füle mellett. Megfordult és kinyújtózott, fölkeltette a kíváncsiság át az a kis suttog ás, s azon töpreng ett, mi mindent tartog at még számára a tudatalattija ma éjszakára. Annyira közel fészkelődött hozzá, hog y a csípőjét borító takarón át is megérezte a teste hevét. Mmm, ez jó lesz. Többet is akart belőle, így hát egyik karját a csípője köré fonta, s a testet maga mellé vonta. Vékonyka kis teremtés volt, teljesen az ellentettje annak, ami általában bejött neki. Alig hanem a tudatalattija dönthetett úg y, ideje némi változásnak. Amikor a nő félénken vég ig futtatta kezét a vállától a csípejéig, s oda is törleszkedett hozzá, Gabe úg y határozott, lehet kimondottan kellemes az is, ami nem az esete, mivel az egész átkozottul jó volt ahhoz, hogy valóságosnak hasson. Ki hitte volna, hog y elég az öccse g alérialakásában nyug ovóra térni, ha fantasztikus nővel akar álmodni az ember? Mikor Gabe Los Angelesből jövet leszállt a gépről, már csak vacsorát s egy üveg sört akart, ug rott is hát nyomban Nathan telefonjára, aki szívesen látta szerény hajlékában. Naná, hog y ez volt a leg jobb ötlete eg ész életében. Gabe sóhajtott, és abban a reményben helyezkedett el, hogy mesésen telik el ez az éjszaka pontosan erre volt szükség e a Los Ang eles-i káosz után, de azután az ajkak rátaláltak a nyakára, és érezte, hog y a testéhez tapadó nő meg reszket. Na, várjunk csak eg y nyamvadt pillanatot! Azokat az ajkakat nem álmodta. Azok valódiak. Igazi ajkak, és kimondottan igazi reszketés. Gabe szeme felpattant, tekintete az árnyakat fürkészte. Mi a szent szar, hiszen szó sincs arról, hog y álmodna. Csakug yan nő van az ág yában! A jövevény a rút ébresztéssel mit sem törődve megcsókolta az állát, oly gyengéden és édesen, hogy a férfi lélegzete is elállt. Így már nem tűnt helyesnek, hogy ágyban maradjon, mellkasában azonban valóság os fájdalom ébredt oly erős epekedés, amit nem hag yhatott fig yelmen kívül. Fölemelte állát, hogy a nő jobban hozzáférhessen, s közben törte a fejét, mitévő legyen. Kivágja

5 innét, hogy a seggén csússzon ki? Hagyja, hogy az a lágy test teljes hosszában odadörgölőddzön hozzá? Na, ne. Ez szenya dolog lenne. Hiszen még csak azt se tudja, ki ez a csaj. Néhány éve ugyan még meg nem állította volna, hogy ismeretlen az ágyában talált nő, annak az életének azonban búcsút intett. Nem akart már olyan lenni. A nő újra meg csókolta, s ez alkalommal veszedelmesen közel került a szájához. Gabe nem tudott úgy gondolkodni, hogy magán érezte a száját, így vállánál fogva eltolta magától, hogy bizonyos távolság ot teremtsen kettejük között. A nő elfordította a fejét, nyitott szájjal csókot nyomott az ujjperceire, átmenetileg ismét kikapcsolva ezzel az agyát. Ó, te jó ég! Gabe arra gondolt, felkel és mag yarázatot követel arra nézvést, még is mi az ördög folyik itt. Hányszor próbálta elhessenteni a mag ány érzetét eg yéjszakás kalanddal, csak hog y másnap üresen ébredjen, mindennél üresebben? Ám mielőtt kibontakozhatott volna, a nő vég ig ciróg atta mellkasát, ujjai táncot jártak a hirtelen túl vékonnyá vált takaró szélén. Pokolba a kérdezősködéssel. Leg később reg g elig úg yis elfelejtené a nevét, ha egyszer azt sem tudja, hogyan kezdődött az egész, nem igaz? Ellenben a vendég legalább átmenetileg elűzhetné a benne lakozó keserű hideg ség et. A következményekkel ráér másnap fog lalkozni. Biztos vagy benne? Krisztusom, a hangja annyira rekedt volt álmából ébredvén, hogy nem is hasonlított a sajátjára. A kis sóhaj, amit a nő hallatott, mintha az egész testén végiggördült volna. Gabe azon kapta mag át, hog y a válaszra várva visszafojtja léleg zetét. Amikor meg szólalt, épp csak meg hallotta, annyira lágyan mondta: Biztos. Éjjeli bárokban dolg ozott, íg y sok időt töltött csaposok és pimasz nők társaság ában olyan csajokéban, akik tudták, mire van szükség ük, s nem haboztak, ha meg kellett azt kaparintani. Tetszett neki, mennyire más ez a nő, hogyan remegett, miközben a nyakát ölelte át, miként dugta ki a nyelvét és kutatta vele az ő alsó ajkát, átkozottul puhatolózó módon. Megnyílt neki, s az első korty színtiszta borsmenta és színtiszta nő elzsong ította. Tisztaság ot érzett és ártatlanság ot. Maga volt a tökély. Nem volt ő kimondottan az ártatlan leányok mág nese az eg ész felsőtestét elborító, nyakára indaként felkúszó tetoválásaival. Csak eg y pillantásra méltatták, azután pedig úg y döntöttek, személyében nem a csillog ó páncélzatú lovag érkezett meg. Mennyire igazuk volt. De talán az akar lenni. Gabe lekapcsolta agyának akadékoskodó részét, és hagyta, hogy az új élmény magával ragadja. A nő keze a mellére araszolt, eljátszadozott kicsit a mellizmaival, mielőtt csészét formálva meg fog ta volna az állát. Könnyed volt valamennyi érintése, meg valahog y becses. Gabe szinte felforrt tőlük, teste azonnal reag ált a becézésre, követelve, többet is teg yen annál, mint hog y eg yszerűen tartja az

6 asszonyt. Ahelyett azonban, hog y lovag ló ülésben mag ára ültette volna, ahog y szerette, meg érintette a tarkóját, rájött arra, mennyire sima a bőre, elképedt törékenység én, másik kezét pedig végigfuttatta az oldalán. Fodrok, szatén aztán még több fodor. Hát mit visel ez a csaj, az isten szerelmére? Vég ül rábukkant combja selymesség ére. Gabe mozdulatlanná dermedt, amikor a nő újra megreszketett, s torka mélyéből nyögés tört fel. Az a kis vinnyogás végképp eloldotta láncáról a vadállatot. Meg kellett kapnia ezt a nőt. Tüstént. Mind szertelenebb csókja közben hátulról átfog ta combjait, s könnyedén emelve, lovag ló ülésben a csípőjére ültette. Némi nyüszítést fojtott el, amikor Gabe nekirontott, s most már csak két réteg szövet választotta el őket egymástól. Elengedte a nyakát, s csak annyit mozdult, hogy a takarótól meg tudjon szabadulni. Eg y problémával kevesebb. A nő liheg ett, elhúzódott eg y kissé, s meg állapította: Te meztelen vag y. Na és, mit akar ezzel mondani? Mielőtt azonban Gabe fennhang on meg érdeklődhette volna, a nő már meg int csókolta, immár merészebben. Gabe felhúzta rajta a ruhát, s kis híján elkáromkodta magát, mikor a nőnek el kellett őt engednie, hogy félrehajítsa. De aztán már a helyén volt újra, és folytatta a kínzóan könnyed becézg etést. A férfi felnyúlt, hog y eg yik mellbimbóját a szájába veg ye, s szopta is keményen, míg a csípője vonaglani nem kezdett. Minden egyes reakciója olyan fene tudja, milyen volt. Mintha még sohasem érintették volna. Gabe munkába vette a másik bimbót is, s addig csapdosta a nyelvével, míg az eg ész teste remegni kezdett. Kezével a hasán kalandozott lefelé, s a selyembugyin keresztül tapogatta ki a nőt, aki már ez után a rövid előjáték után is készen állt a befogadására. Megkereste a ruhadarab szélét, horog ként beakasztotta az ujját, miközben a felhevült bőrt alig érintette. A nő felkiáltott, s abbahag yta a becézg etést, hog y eg yik ujjával mag a mög é nyúlhasson. Gabe érezte magán a lábak ölelésének hevét, s a vágy, hogy maga alá gyűrje és beléhatoljon, annyira elfog ta, hog y kicsi híján elájult. Nem. Le kell lassítania. Meg kell ízlelnie ezt a nőt, ameddig még teheti. Ujjai visszatértek az elsőként lemeztelenített mellbimbóhoz, Gabe nyitott szájjal csókokkal halmozta azt el, miközben második ujját is belényomta. Csuklóját csavarg atva kereste azt a pontot, amitől a nő a lehető legjobban megvadul. A nő eg ész teste meg reszketett, amikor rájött, mi az irg alom nélkül ciróg ató ujjbeg yek végcélja. Ó ó, istenem ez olyan én még soha Soha? Krisztusom. Ez minden idők leg jobb éjszakája. Gabe szabad kezével átölelte a derekát, s szilárdan meg tartotta a nőt, míg nem az ívben hátrahajlott, fejét hátravetette, körme pedig a férfi mellébe vájt, mialatt felkiáltott. Eg ész életében nem hallott még ilyen g yönyörű hang ot. Eljött a pillanat. Gabe-nek be kellett hatolnia, most. A nő keze azonban mintha elfelejtette volna tenni a dolg át most, hog y ő már elment; a nyaka és a válla közti részt dörzsölg ette. Gabe-nek szinte

7 fájt, annyira akarta, hog y folytatódjanak az eddig iek. Érintsen meg. A nő eg ész teste meg merevedett, s Gabe-nek leg feljebb másfél másodperce volt arra, hog y elgondolkozzon, mondott-e valami rosszat. Aztán a nő felsikoltott. *** Az ágyban talált pasas nem Nathan volt. Ez nem kevesebbet jelentett, mint hogy Elle egy másik pasit lovag ol meg, féktelenül, hótmeztelen. Nég ykézláb menekült előle, s azon nyomban leesett az ág yról. Nem hang zott különösebben biztatónak, amikor a pasas érdeklődött, szerinte rendjén van-e mindez, Elle-t azonban túlság osan is elfoglalta, hogy ne foglalkozzon aggodalmával, milyen hangja volt a férfinak korábban végül is aludt, és mit keresne Nathan ág yában eg y másik pasi?, most azonban már eltéveszthetetlen volt a két hang közötti különbség. Kapkodnia kellett leveg ő után, hallotta azonban, hog y a pasas közeledik ahhoz a helyhez, ahol ő az ágyból kiugrott. Bébi, mi a gond? Bébi? A falig menekült, s ott rátenyerelt a villanykapcsolóra. Mikor a fények kig yúltak, már mást nem tehetett, mint hog y teljes erejéből meg próbálta elejét venni a hiperventillációnak. Ó, te jó isten! Hog yan téveszthette össze ezt az embert Nathannal? Az ig az, hog y testalkatilag a meg szólalásig hasonlítanak egymásra annak alapján legalábbis, amilyennek Nathan testét elképzelte, a hajuk is hasonló, na de ez az ember szénné van tetoválva! Elle csaknem felvinnyog ott a reng eteg tinta láttán. Még ebből a távolságból is meg tudta mondani, hogy meglehetősen jól megcsinált munkák, nem annyira sima bevésések, mint inkább műdarabok. Szent isten, g yakorlatilag mintha neonreklámot hordott volna a feje tetején, ami azt hirdette: Rossz fiú vag yok. Pontosan olyan zsánerű férfi volt, amilyet soha nem választott volna mag ának. Amellett éppen az a típus is, akiről megfogadta: ha törik, ha szakad, kerülni fogja. Erre kis híján lefeküdt vele. Istenem, istenem, istenem. Melle köré vékony szalag fonódott, lehetetlenné téve, hog y jó nag y leveg őt veg yen. Pontok táncoltak a szeme előtt, miközben küszködve ig yekezett beléleg ezni. Itt fog elpusztulni Nathan műteremlakásában. Meztelen testét meg találják, s erről lesz ismeretes az idők végezetéig ő lesz a nő, aki belehalt a balsikerű csábítási kísérletbe, amit nem a megfelelő férfin hajtott végre. Anyja visszahozza ugyan a halottaiból, de csak hogy még egyszer megölje, amiért a családra szég yent hozott. Elle hátával a falnak dőlve hintáztatta a testét. Nem kapott elég leveg őt. Kétség beesett oxig énhiányában a melléhez kapott. Eg y kéz rag adta meg az állát, arra kényszerítve, hog y belenézzen a fantasztikus barna szemekbe. Léleg ezzél, bébi. Jó nag y leveg őt veszel, benn tartod, aztán kilélegzés.

8 Leveg ő tódult tüdejébe, annyi, hog y tudata vég re kitisztulhatott. Elle meg borzong ott, miközben a hosszú ujjak az állába fúródtak. Nem okoztak fájdalmat, ám a bennük rejlő lehetőség ekhez sem férhetett kétség. A fenébe is, öt perccel ezelőtt vajon miért nem volt képes mindezt felismerni? Menjen innen zihálta, ellökve a pasas kezét. A férfi eng edelmeskedett, de nem vonult kellő távolság ba vissza. Mi baj van? Hog y mi volt a baj? Minden. Most például épp Nathannal kellett volna szeretkeznie ahelyett, hog y itt áll meztelenül eg y vadideg en előtt, akinek a tekintete a mellére villant; el is takarta azon nyomban a karjával. Ez nem is történik. Lázálom talán az eg ész. Nincs más mag yarázat. Talán ág ya biztonság ában forg olódik-nyűg lődik most is, maga alá gyűrve a takarókat. Elle behunyta, majd ismét kinyitotta a szemét. Az elé táruló látvány középpontjában azonban továbbra is a túlság osan is férfias arc volt, amelynek a tökéletesen formált ajkak most rosszalló kifejezést kölcsönöztek. De miért épp az ajkára fig yel fel? Ó, istenem nyög ött fel. Mégis meg történik! A pasas keresztbe tette a karját a mellén, ami csak arra volt jó, hog y emlékeztesse Elle-t a mezítelenség ére. Noha nem állt szándékában, még iscsak vég ig pásztázta tekintetével az izmokkal kidekorált alsótestét, és a csípő alá érve megakadt. Nem segített a helyzeten, hogy a pasasnak továbbra is keményen állt. Ideje menni, Elle. Várjon. A férfi újra felé nyúlt, ő azonban kétség beesetten hátrált, nehog y elérje. Csak a mag asság os ég a meg mondhatója, mi történne, ha még eg yszer rá tudná tenni a kezét. Kérem, ne menjen. Úg y nyújtotta ki a karját a férfi, mint aki meg bokrosodott lovat próbál lecsillapítani. E mentális párhuzam nem nyerte el Elle tetszését. A leg kisebb mértékben sem. Oldalazott is tőle elfelé. Tévedés történt közölte. Rettenetes tévedés. Neki pedig ki kell onnan jutnia. Pokoli jó volt pedig. Elle felkapkodta a földről fehérneműit, majd meggondolta magát és a földre lökte az egészet, helyettük az ágyról lerúgott takarót ragadva meg, amit végre maga köré csavart. Tudja, mit? Nem számít. Igaz? Igaz. Seg ítene, ha elmondaná, mi történik. Elle kényszerítette mag át, hog y az arcát nézze. Mi történik? Az ő számára meg lehetősen nyilvánvalónak tűnt. Nem sok kellett hozzá, hogy nemi életet éljen egy vadidegennel. És ez meg is történik, ha a férfi meg nem szólal. Léleg zése most, hog y felfog ta, mi történhetett volna, ismét szaggatottá vált. Maga nem Nathan bökte ki. A férfi keményen hanyatt dobta mag át az ág yon, arcán érzelmek eg ész sora hullámzott át. Meg döbbenés. Elborzadás. Bűntudat. Valami, ami akár meg bánás is lehetett. Elle a szájára nyomta ujjait. Mennem kell. Sajnálom. Azzal menekült, s az ajtót csendben

9 betette maga mögött.

10 MÁSODIK FEJEZET Maga nem Nathan. Rémséges gondolat vert gyökeret Gabe agyában a pillanatban, amikor e szavak elhagyták azt a fantasztikus vonalú szájat. Nem elég, hogy csak az imént ujjazta meg a testvére nőjét mert hát íg y történt, nem ig az?, de a szentség it, még be is jött neki az eg ész. És ez eg yáltalán nincs rendjén. Gabe kipattant az ágyból. Nem létezik, hogy a csaj csak így, minden további nélkül eliszkoljon. Addig ug yan nem, míg nem szolg ál valamilyen mag yarázattal. Nadrág ot rántott, és feltépte az ajtót. A műteremlakásban persze addigra már nem volt senki. Nem hallg atott a belülről érkező halk unszolásra, hog y adja fel és bújjon vissza az ág yba. A másik hálószoba ajtajához csörtetett, és meg döng ette az ajtót. Jobb, ha átkozottul decens leszel, Nathan. Mikor az öccse valamit mordult válaszul, Gabe berontott hozzá. Kelj fel! Nathan belefúrta magát az ágyon lévő öt párna egyikébe. Eredj innen. Gabe lerántotta róla a takarót, és hátba verte. Kelj fel! Mi a franc van? Annyira emelte a fejét, hogy lássa az éjjeliszekrényen a digitális órát. Hogy lehetek ébren ezen az istentelen órán? Jársz te valakivel? Nathan múltját tekintve nem ez volt a legszerencsésebb kérdés, de soha nem bocsátaná meg mag ának, ha a tesója nőjét dug ta volna kis híján meg. Mi? Nem. Honnan veszed ezt az ötletet? Nem ismersz egy szőkét? Leírhatatlan bombázó, eszelős teste van, nagyjából ekkora? Kezét a válláig emelte. Nathan felült, meg dörzsölte az arcát. Rakás ilyen nőt ismerek. Az, akiről én beszélek, tartog athat valamit a számodra. Öccse meg hajolt. A koordinátorom, Elle. Édes lány, tényleg helyes még ártatlan is. Célozg atott nag y bőszen, hog y szeretné, ha randit kérnék tőle, de nekem ez valahog y nem jön be. Édes. Helyes. E szavak még csak stimmeltek, ami azonban az ártatlanság ot illeti, Gabe nem hitt benne. Lehet, hog y nag yjában s eg észében rendes a kislány, de az ig azán rendeseknek nem szokásuk az ág yba lopakodni azzal a szándékkal, hog y elcsábítsák a benne alvó férfit. Nem mintha nag y szakértője lenne a témának. Gabe-re nem volt jellemző, hog y rendes kislányokkal találkozg asson. Elle. Tetszett a szó, ahogy a nyelvén végiggörgött. A pokolba is, de végiggörgetne a nyelvén ennél jóval többet is. Miért kérdezed?

11 Fontolgatta, hazudjon-e, de arra gondolt, ezt úgysem lehet megúszni kivált, hogy az öccséről van szó. Esküszöl, hog y nem kell neked? Megmondanám, ha kéne. Nathan szeme összeszűkült. Mi van? Gabe mélyet léleg zett, és elmondott neki mindent. Mire vég zett, Nathan annyira nevetett, hog y arca foltokban pirossá vált. Gabe mag a elé képzelte Elle elborzadt arckifejezését, rózsaszín ajkait, amelyek tökéletes O-t formáznak a döbbenettől, s csak nehezen állta meg, hogy össze ne törjön valamit kezdve idióta öccse arcával. Nem tudom, mi olyan baromira szórakoztató ebben. Csak te mag ad. Ez is csak veled történhetett meg. Nathan erőfeszítéssel próbált komoly lenni, de vigyorgását nem tudta megfékezni. Soha nem hittem volna, hogy ekkora intrikus ez a csaj. Ig azság szerint valamelyest le vag yok nyűg özve. Ha, ha, ha. Milyen vicces, hogy pont a közepén elhúzta a csíkot, de akkora sebességgel, hogy még felöltözni sem volt hajlandó. Gabe meg g ereblyézte ujjaival a haját. Ember, a pokolba is: magával vitte a takaródat. Öccsét kijózanította ez a közlés. Ha kilép emiatt, attól nem leszek valami boldog. Ezek szerint az 1500-as vetüléksűrűség ű takaró elveszítésének lehetőség e törölte le a vig yort öccse arcáról. Ez az eg ész nem az én átkozott hibám. Nathan homloka ráncokba g yűrődött. Sokkal ing erültebb vag y ettől, mint g ondolná az ember. Hiába Nathan volt a fiatalabb, ő oltalmazta Gabe-et, a kelleténél erősebben. Csak eg ymásra számíthattak. Ez azonban nem jelentette azt, hog y szívüg yeket akart volna meg tárg yalni Nathannal, vag y elmag yarázni, mennyire fájt, mikor Elle a mennyország ból adott ízelítőt követően gyakorlatilag elfutott előle. Én csak ez a nő más. Igen, ez a nő más, épp azért nem örülnék neki, ha felmondana. Nathan sóhajtva kikászálódott az ágyból. Kávét, gondolom, nem tettél oda, mielőtt rám törtél. Mert hogy visszaaludni ma már nem fog ok tudni, az eg yszer biztos. Nem tettem oda. Szadista. Úg y beszélsz, mintha furcsállnád. Gabe követte a konyhába, és meg rag adott eg y bárszéket. Mindketten fig yelték, miként telik meg cseppenként a kávékiöntő kanna. Nathan kitöltött két csészével, s csak akkor szólalt meg. Jó, hog y visszajöttél. Gabe ez alkalommal jóval tovább maradt el a szokásosnál. Nem tervezte, de ami az L. A.-i klubban tönkremehetett, az tönkre is ment. Jó újra itthon. Az volt legalábbis, míg Elle be nem mászott az ág yába, s nem viselkedett úg y később, mint aki szörnyeteg et csókolt meg. Éppen nem a legbátorítóbb reakció volt. Gabe kávézás közben az öccsét fig yelte. Siralmasan festett Nathan. Átlag embernek ez fel nem tűnt volna, Gabe azonban családtag lévén tudta: az öccsével valami nincs rendjén. Elég rég óta nem volt rendjén, ám az utolsó látogatása óta mintha még rosszabbra fordultak volna a dolgok. Hogy

12 megy sorod? Nathan szokásához híven vállat vont. Jól. Valami újon dolgozom, bizsereg is tőle a seggem rendesen. Gabe titkon arra g yanakodott, hog y öccse démona eg y nő lehet a múltjukból, de soha nem beszéltek róla. Ezt mondod, aztán tonna pénzért eladsz valami szart. Jó vagyok abban, amit csinálok. Elvigyorodott. Na, milyen volt L. A.? Elég soká eltartott, mire visszavonszoltad ide a segged. Nagy kavar volt. Az igazgató, akit felvettem, nagyon odáig volt a csinos, vörös pincérnőkért, feltéve, hogy nagyobb volt a dudájuk, mint az eszük, és a javát le is fölözte. A végén az egész bag ázsnak ki kellett tennem a szűrét. Eg y hónap. Eg y átkozott hónap kellett ahhoz, hog y meg felelő munkaerőt találjon az összes állásba. De találtam eg y big ét, aki ismeri a dörg ést. Lynnnel senki nem szarakodhat. Gabe-nek hajcsárra volt szükség e, aki kordában tartja az ideg esebb személyzetet. S hogyhogy megint erre kóborolsz? Fogalmam sincs. Hamarosan újra végig kell látogatnom a még hátralévő bárokat meg kell bizonyosodnom arról, hog y rendjén meg y minden. A szokásos, érted. Évente leg alább két-három alkalommal próbálta vég ig járni az összes éjszakai bárját. Ha nem volt ott a macska, az eg erek hajlamosak voltak a rock and rollra. Ezúttal azonban újabb oka is lehet arra, hogy körülnézzen egy kicsit Spokane-ben. No, mesélj Elle-ről. Nathan letette csészéjét. Rendes lány, mint mondtam. Keményen dolg ozik, de a mag ánéletéről nem sokat tudok. Együtt szolgáltam Irakban a testvérével. Jó fej srác, és még annál is jobb katona. Azt már most meg mondhatom, Iannak nem fog tetszeni, ha a drág alátos húg ocskája körül koslatsz. Mit tenne a nag y testvér? Gabe jellemzően nem az a fajta férfi volt, akit a nők hazavisznek bemutatni. Rá volt írva, milyen nehézség eken ment át, kiolvashatta bárki a bőr alá vitt tintából. Íg y volt ez mindig is. A g ondolatra elkomorult. Ő kezdte. Fig yelj, én nem vitatkozom veled. Csak azt kérdezem, meddig akarsz elmenni. Ez olyasvalami volt, amit nem fontolt meg. Gabe kortyolt egyet a lehűlt kávéból. Elég sok volt a lehetőség ahhoz, hog y semmit se mondhasson biztosra. Annyit mindenképp tudott: nem akarja, hog y Elle-ről a tőle való menekülés látványára emlékezzen utolsóként. Nem tudom, de meg akarom tudni. Gondolom, akkor meg kell majd kérdezned. Gabe lelki szeme előtt ismét meg jelent a nő arckifejezése. Nem hinném, hog y beleeg yezne. S mikor állt közéd s célod közé eg y olyan jelentéktelen dolog, mint eg y nem? Ha Gabe-et el lehetett volna tántorítani bármitől is, alig ha hozza létre akár az első bárt, örökség ide vag y oda. Vag y ha azt létre is hozza, nem létesít újabb eg ység eket valamennyi nag yobb nyugati parti városban. Vigyorgott. Igazságod van, öcskös, nagy igazságod.

13 *** Ó, istenem, ó, istenem, ó, istenem. Ezt kántálta Elle meg állás nélkül, mialatt hazafelé hajtott, s alig látta maga előtt az utat. Ez meg se történt. Az nem létezik, hogy ilyesmi megtörténhessen. Fejét rázta, miközben minden porcikája tanúsította, hog y de bizony meg történhet. Nemcsak hog y csillag okat látott, akkorát élvezett, de ráadásul nem is ahhoz a pasihoz ment be, akihez akart. Hog y a fityfenébe nem tűnt fel neki, hog y nem Nathannal smárol? Várjunk csak: minden bizonnyal azért, mert épp az ajka volt az, amitől Elle meg vadult és elveszítette az eszét. Akárha délelőtti szappanoperába csöppent volna, abba a fajtába, amelyben nem a meg felelő ikertestvérrel fekszik le a nő. A való életben azonban ilyesmi nem történhet meg. Fikció az ilyesmi, s Elle túlságosan is elrugaszkodottnak tartotta ahhoz, hogy valaha is higgyen a megtörténtében. Csak a szemét forg atta, ha efféléről hallott. Ehhez képest most kifogta. Amiből az következik, hogy akár a valóságban is megtörténhet ilyen tévedés. Nem ő tehet róla, g yőzködte mag át. A két férfi teste nem különbözött olyan nag yon: széles vállak, kissé hosszúra hagyott haj. Kétségtelen, hogy az idegen testesebb volt Nathannál, no de honnét is tudhatná, míg nem látta pontosan, ki milyen csupaszon? Ráadásul ug yanaz a g onosz, csücsöri ajkuk van. Komolyan: bárkivel meg eshetett volna, hog y összetéveszti őket. A tisztánlátást az sem seg ítette, hog y amikor a férfi hozzányúlt, ő valóság g al meg őrült. A hideg villanyfénynél azonban már eg yáltalán nem hasonlított Nathanra. Az eg ész pasas ki volt tetoválva, a felsőtestét teljesen elborították az ábrák Nem. Nem engedheti meg magának, hogy még egyszer ilyesmire gondoljon. Soha többé. Főleg hog y a pasi, akivel majdnem lefeküdt, olyannyira emlékeztette eg y ex nyomorúság os kifog ására. Megborzongott. Annak idején épp csak kikerült a gimiből, és milyen könnyen megszédítette egy rosszfiús pillantás meg eg y elbájoló mosoly. Nag yszerűen alakultak a dolg ok leg alábbis pontosan addig, míg beadta a derekát és beleegyezett, hogy lefeküdjön vele. Miután a srác vette az akadályt, amit a szüzesség e jelentett, neg yvennyolc óra alatt dobta is őt, mehetett a kukába. Volt pasija, Jason tehetett arról, hog y Nathant szemelte ki mag ának. Nem tartozott a partnerüket sűrűn cserélg etők közé, és akkor is meg őrizte a józanság át, ha történetesen kettesben maradtak eg yazon helyiség ben. Nathan biztonság os volt. Nem úg y az ideg en, akihez a műteremlakásban szerencséje volt. Nathan kifinomult úriember, ezzel szemben a másik pasas rosszfiú, a barna szemének szúrós tekintetével, amellyel mintha fölemésztette volna őt. Elle megrázkódott. Mit keresett itt eg yáltalán az az ember, ráadásul a fő hálószobában? Nathannak sosem volt társasága, de ha mégis, arra való a vendégszoba Annyira meg ijedt, hog y kis híján lesodródott az útról. Mi van akkor, ha Nathan szeretőjével találkozott? Eg y éve már, hog y neki dolg ozott, de nővel még nem látta a főnökét, s Elle

14 feltételezte: ennek oka, hogy tisztességes férfi, aki nem ugrál egyik ágyból a másikba. De mi a helyzet akkor, ha azért nincs a környékén nő, mert a másik fele vajas a kenyérnek? A g ondolat hatására szag g atottan léleg zett ki. Uramatyám, ha az anyja meg tudja, mi lesz? Hallgathatja egész életében nemcsak azt, hogy eltévesztette a pasast, akivel ágyba akart bújni, de azt is, hog y a valódi célpontot ráadásul nem is a nők érdekelték. Igen ám, de ha a pasas lefekszik az ő főnökével, miért nem Nathannal egy ágyban talált rá? A kocsija a parkolóban állt, ott valahol kellett tehát lenni neki magának is. És az idegen nagyon is otthon volt a témában. Ő leg alábbis jelest adott volna neki. Ismét emlékeztette mag át, hog y ösztöneinek radarja enyhén szólva meg bízhatatlanul működik. Létezik, hog y csak meg sajnálta őt a férfi? Istenem, kezd becsavarodni. Roxanne tudná, mit kell erről g ondolni. Telefonja a retiküljében volt, leg felül, az anyósülésen, s némán emlékeztette íg éretére, miszerint felhívja leg jobb barátnőjét. Elle azonban nem volt erre képes. Roxanne már az elején borzalmasnak minősítette az eg ész ötletet abba sem bírná hag yni, hog y ezt ismételg esse: Én meg mondtam neked, márpedig ez volt a legutolsó dolog, amit Elle jelenleg hallani akart. Nem, Roxanne ráér hétfőig, majd akkor eg y kávé mellett elmeséli, mi történt. Ismét rátört a teljes mértékben irracionális vág y, hog y felhívja az anyját, Elle azonban elnyomta. Annak idején elkövette azt a hibát, hog y a Jasonnel átélt katasztrófa után anyjához fordult. Bánta azóta is. Lustán nyújtózott előtte az éjszaka hátralévő része, órák sora, amelyekben semmi más dolg a nincs, mint hog y a stresszt kiheverje, önmag át pedig alaposan kiossza, amiért ekkora zűrbe keveredett. Normális ember módjára randit kellett volna kérnie Nathantól, nem pedig erőszakoskodni vele. De mit tehetett volna? Az anyja vacsorák sorára kényszerítette unalmas férfiakkal ez természetesen az ő érdekében történt, Elle pedig elszántan próbálkozott, hog y felszedjen valaki hozzá illőt. Nathannal legalább úgy tudna időt tölteni, hogy nem akarna közben a fürdőszoba ablakán át megszökni. Befordult a felállóra, körülnézett. Üres volt az utca, leg többek számára kései volt az óra a jövésmenéshez. Egyértelműen be tud úgy menni, hogy senki ne lássa meg. Aprócska győzelem, de győzelem. Szorosabban a melle köré csavarta a takarót, rág ombolta a kabátot, majd kiszállt és a bejárati ajtóhoz sietett. Mikor már benn volt biztonság ban az esetleg kémlelő szemektől, a padlóra csúszott és összegömbölyödött. Ez az életem. Milyen fellengzős. Nagy levegőt vett, próbált uralkodni magán, de csak újra az orrában érezte a pasas csípős szagát, akivel kis híján lefeküdt. Föleg yenesedett ültében. Ó, istenem. És még csak a nevét se tudom. Aztán könnyekben tört ki. Kúszva-mászva szabadult meg kabátjától és a takarótól, lábra állt és felbotladozott a lépcsőn. Minden lépéssel eg yre erősebben érezte az illatot. Még mindig mag án

15 érezte a kezét, s a kérges tenyerek érintése változatlanul borzongatta egész testét. És az a száj irgalmas isten, önmagában az, hogy a mellén érezte a pasas száját, majdnem elég volt ahhoz, hogy elszálljon. Elle feltépte hálószobája ajtaját, és beviharzott a fürdőszobába. Meg sem várta, hog y a víz felmeleg edjen, azonmód alálépett, s nyúlt a testbalzsamért meg a szivacsért. Pánikos g yorsaság g al szappanozta be és dörzsölte le bőrét, kétség beesetten ig yekezett eltávolítani mindent, ami az éjjeli kalandra emlékeztette. Ám dörzsölhette még oly elszántan is, az emléktől, melyet az ujjak érintése belül hag yott, nem szabadulhatott, ajkát is ajkán érezte, s a karok szorosan ölelték. Mintha csakugyan számított volna a pasasnak. Közben vadidegenek voltak. Micsoda borzadályos vicc. Rádöbbent, hog y bocsánatot is kért a férfitól. Még ő exkuzálta mag át, amikor kifelé tartott. Elöntötte a felháborodás. Miért is kért ő bocsánatot? Hiszen mit sem tehetett az eg észről! A pasas hagyta, hogy ő hülyét csináljon magából. Egy férfi, akibe a leghalványabb erkölcsi érzés szorult füg g etlenül attól, milyen veszedelmesen vonzó, vég et vetett volna az ő kontár csábítási kísérletének, éspedig abban a pillanatban, hog y az ág yában meg jelent. Ami csak újabb bizonyíték arra, milyen szörnyű az ízlése, ha férfiakról van szó. A zuhanyrózsa alá hajtotta a fejét és úg y maradt sokáig, ig encsak üg yelve arra, hog y a küszöbönálló pánikot elmosó víz tisztító hatásán kívül másra ne g ondoljon. Arra vég képp nem, hogy milyen jó volt a férfival. Hogyan lüktet még mindig a teste a benne bujkáló vágytól. Kijött a zuhany alól, leszárítkozott, túlméretezett ing be bújt. Ahhoz, hog y leg alább hang yányival jobban érezze mag át, csak eg yet tehetett. A vendég hálószobába sietett, melyet stúdiónak rendezett be, és előrántott eg y vásznat. Kényszerítette mag át, hog y lassítson, majd felkapta a palettát, és széles, mindent elsöprő mozdulatokkal vitte fel a hátteret, amelyre végül maga a kép kerül majd. Elővette egyik kedvenc stock fotóját, amely eg y g yönyörű, félmeztelen pasit ábrázolt, kockahassal, és betette kedvenc klasszikus zenéjét. A feszültség lassan, de még milyen lassan, távozott izmaiból, mialatt dolg ozni kezdett. Rendbe jön minden rendbe kell jönnie. Elle mély sóhajjal adta át magát a festésnek, hagyva, hogy a munka lenyugtassa. Egy ideig nem is tett más mozdulatot, csak az ecsetet mártotta be, hogy egymásba keverje a színeket. Lassacskán bontakozott ki a festmény, amely mezítelen férfi mellkast ábrázolt. Szép mellkas volt, széles vállakkal; a felsőtest lefelé, a derék felé haladva fokozatosan elvékonyodott. Még sem lett úszóbajnoktest ez, mint a fotón látható férfié az izmok túlság osan teltek voltak az effajta karcsú erőhöz. Pislog ott. Mitől is olyan ismerős ez a mellkas? Rádöbbent, mitől. A rádöbbenés lassú volt, akár eg y lidércnyomásos álom. Ó, istenem, ez itt ő.

16 Ecsetjét rövid sikoly kíséretében vág ta a sarokba. Ez már nevetség es. Mást nem tehetett, mint hog y hátulról meg markolta a vásznat majd elég eti. Elle felkapott eg y lepedőt, amely eredetileg a szőnyeg meg óvására szolg ált. Óvatos, kimért mozdulatokkal tekerte a vászon köré, meg fordult és kiment a szobából, az ajtót halkan becsukva mag a mög ött. Történt, ami történt az éjjel. Be van fejezve. A következményekkel hamarosan szembesülnie kell. De nem most. A holnap eg y másik nap, ráér akkor fog lalkozni ezzel. Ám hiába buzdította íg y önmag át, az emlékek a tudatalattijában nyüzsög tek, úg y köröztek, mint cápák a vérmocskos vízben, várva az első hibás lépésre, hog y azután darabokra szag g athassák.

17 HARMADIK FEJEZET Hogy mit tettél? Elle szisztematikusan tépkedte a szalvétát anélkül, hog y felpillantott volna. Leg alább volt más is, amire összpontosíthatott, nem csak a hitetlenkedő barna nő az asztal másik oldalán. Tudod amiről beszéltünk. Te lefeküdtél a Roxanne körülnézett, s lehalkította a hangját. Te Nathannal töltötted az éjszakát? De akár ki is doboltathatta volna. Senki nem tartózkodott rajtuk kívül a kávéházban, csak Marg e, de az öreg asszony félig süket volt. Elle újra remeg ni kezdett. A szalvétacsíkokat szabályos kis körökre szedte szét. Nem. Ó, dicsértessék. Eg y másodpercre már azt g ondoltam, elment az eszed, és csakug yan meg tetted. Elle kényszerítette mag át, hog y Roxanne zöld szemébe nézzen. Mindig is úg y vélte, sokkal eg zotikusabb, mint az ő kék szeme. És ig en, mondandója eg yértelműen belé szorult. Nem feküdtem le Nathannal úgy értem, csak majdnem. A gond az volt, hogy nem tudom, kinek az ágyába másztam be, de hogy nem az övébe, az biztos. Most, hogy újra végiggondolta, gyomrában harag támadt. Az elvetélt festési kísérlet után egy egész nap ment rá arra, hogy padlástól a pincéig kitakarítsa a házat, a lelke azonban ettől se lett könnyebb. Nemcsak hog y nem ismerte fel, eltévesztette az intim eg yüttlét tárg yát, de még élvezte is. Ez pedig átkozottul meg bocsáthatatlan volt. Ámbátor nem az ő hibája ebből az álláspontból jottányit sem eng edett. Miből is g ondolta volna, hogy nem Nathan érintésétől gyúl a teste lángra? Hiszen a nevét is elsuttogta, mielőtt bemászott volna hozzá, és isten a tanúja, hog y a férfi még válaszolt is. Jó, az ig az, hog y ő elég halkan suttog ott, ám a kellő elővig yázatosság g al járt el. A férfinak viszont abban a pillanatban vég et kellett volna vetnie a közeledésének, hog y ő meg érintette. Ig en, ez leg határozottabban a pasas hibája volt. Amennyire ez a következtetés kedvére való volt, legalább annyira gyűlölte, hogy teste, az az áruló, reag ál minden eg yes alkalommal, amikor elképzeli az arcot. Olyannyira jó érzés volt, hog y el is gondolkodott azon, milyen lett volna végigcsinálni ami pedig ismét csak rohadtul elfogadhatatlan. Roxanne elsápadt a hibátlan barnasága alatt. Drágám, azt hiszem, jobb, ha újra megpróbálod elmondani a leg elejétől. Esze ág ában sem volt, barátnője arckifejezésével azonban vitatkozni nem lehetett. Nathan tett egy megjegyzést arról, hogy a hétvégén új munkáján dolgozik. Még el is mentem halkította le a

18 hangját, hogy új fehérneműt vegyek. Amit aztán ott is hagyott. Elle elpirult. Úgy viselkedett, akár Hamupipőke, aki a bálban hag yta cipellőjét, mint valami névjeg yet. Elképzelhetetlen, hog y Nathan ne szerezzen tudomást a történtekről. Az ideg en előtti meg alázkodás pedig újabb meg bocsáthatatlan bűnt jelentene. Haladjunk egyenesen előre Ezzel az erővel akár nyilvánossá is teheti a meg aláztatást. Elle belekortyolt tejeskávéjába, és kis híján megfulladt a túl forró italtól. Oké, nem ez volt az eddigi legjobb ötlete. Csakhogy a szombat éjszakai sem. Én elcsábítottam. Vagy valami ilyesmi. A lényeg, hogy egy ágyban voltunk. Azt hittem, Nathan az. És elképesztő volt. Még annál is jobb. Combja is meg feszült, amikor visszaemlékezett Nathan érintésére ami nem is Nathan érintése volt. Eg y rohadt ismeretlen volt, és az az a seggfej csaknem hag yta, hog y lefeküdjek vele. Roxanne pislog ott. Én hallok rosszul, vag y istenuccse trág árkodtál az imént? Elle-t azonban túlság osan is elfog lalták a problémái ahhoz, hog y a trág árkodással fog lalkozzon. Hogyan néz szembe majd Nathannal? Mi lesz, ha a férfi hozza fel a dolgot? Ó, uram, lehet, hogy nehéz nap lesz a mai! Jó ég, és ha már tudja, sőt is bocsátotta emiatt? A galéria az élete, azt nem veszítheti el. Azt hiszem, belehalok a szégyenbe. Lehetséges az ilyesmi, igaz? Annak kell lennie, hiszen éppen most történik meg. Túldramatizálod. No és mi történt? Kivel bújtál ág yba, ha nem Nathannal? Roxanne a homlokát ráncolta. És hog yan sikerült ez anélkül, hog y észrevetted volna, nem stimmel a pasas? Sötét volt a szobában. Aha. Létezik eg y hasznos kis jószág, villanykapcsolónak hívják. Próbát tehetnél vele olykor Egyszerűbbnek tűnt így. Hangosan kimondva óriási ostobaságnak tűnt, de ez volt az igazság. Nem akarta látni Nathan arcát abban az esetben, ha kikosarazza, és azt sem, hog y meztelenül lássa közben. Eg yszerűnek tűnt, annyira, hog y eltévesztetted a pasast. Hátradőlt. Elle közben böffentett eg yet. Eltakarta a száját. Sajnálom. Csak úg y kijött. Semmi g ond. Talán még nevethetünk is rajta eg y nap, olyan tizenöt év múlva. Ami még odébb van. Most még korai lenne. A fenébe is, hiszen még érzi a testén az ölelését. Különben is, micsoda férfi hagyja, hogy egy furcsa nő az ágyába lopóddzon? Le kellett volna állítania őt! Elle megrázta a fejét. Sehová nem vezet, ha még többet rágódik ezen. Itt az ideje, hogy élje tovább az életét no és kiókumlálja a kármentés mikéntjét. Bárki volt is a pacák, alighanem egy barátja lehetett Nathannak, aki nála aludt. Korábban sose láttam. Remélte, hog y soha nem is fog ja. Biztos vag yok benne, hog y ig azad van. Roxanne mosolyg ott, csakhog y ami az arcán szétterült, az a Nagy Buliszervező Mosoly volt: napnál ragyogóbb és olyan hamis, hogy hamisabb

19 már nem is lehetett. Mire készülsz Nathannal? Ez volt az óra kérdése. Elle maga elé képzelte az arc hosszú ráncait, a teljesen megkapó sápadt kék szemeket, a szőke hajat, ami épp csak annyira volt hosszú, hog y csipetnyi vag ányság ot kölcsönözzön az amúg y kulturált meg jelenésének. A kép azonban elhomályosult, helyét a szombat esti fickó foglalta el. Benne aztán nyoma sem volt kifinomultságnak, akár a tetkókat nézi, akár az izmokat vagy az orrát, amiről lerítt, hogy nem egyszer betörték már. Pontosan az ellentéte volt mindannak, ami Elle-nek eg y férfiban kellett meg tanulta már a fajtájával kapcsolatban, hog y nem lételemük a hűség. Az anyja vajon nem ug yanazt mondta-e, amikor Elle bizalmasan vallott neki Jasonről? Akkor is ig aza volt, most is. Most, hogy ezt fölemlegette, Roxanne a szemét forgatta. Na, légy szíves. Anyád túlságosan is szereti hallatni a hang ját. Nem tudja, mire van szükség ed. Meg kell hag yni, néhány választását illetően a mama alaposan melléfog ott, ellenben kiválasztottjai kivétel nélkül tiszteletre méltó, becsületes polg árok voltak. Férfiak, akik g ondot viselnek asszonyukra és arra, hog y utódaik leg yenek. Férfiak, akik nem hag ynák ott Elle-t sírva, összetört szívvel. Tévedsz. Ezzel a pasassal gond van. Másként nem lehetett, ha egyszer annyira kívánja őt. Odabenn egy hang azt suttogta, Nathan csak nem hagyná, hogy drognepper töltse az éjszakát a műtermében, Elle azonban elhallg attatta a hang ot. Hamis mosolyt öltött mag a is. S hog y a kérdésedre válaszoljak, semmire se készülök Nathannal. A fenébe is, homokos alig hanem, és az a pasas a szeretője volt, vag y ilyesmi. Csak azon vag yok, hog y elfelejtsem a történteket. Csak aztán el ne felejts beszámolni róla, hog y ment. Roxanne meg vereg ette a kezét, és kortyolt jeg es mokkájából. Rejtély volt, miként képes inni ezeket anélkül, hog y szívrohamot kapjon. Tudod, az egyik részem a legszívesebben azt mondaná, na ugye, de az igazán rossz ízlésre vallana. Homlokráncolva letette a csészét. Ilyen vég kimenetelre még én se g ondoltam. Jól jött ki, ami azt illeti. Roxanne! Mi van? Tényleg le vagyok nyűgözve. Borzadok a dologtól, ugyanakkor mély benyomást tesz rám. Nathan mellesleg nem homokos. Egy barátom, nő az illető, randizott vele pár éve. De ez most mindeg y. Ismét előrehajolt, manikűrözött körmei az asztallapon doboltak. Szóval meddig jutottál vele, míg rájöttél, hog y nem Nathannal vag y? Elég messzire. Roxanne zöld szeme felvillant. Az íg éretesen hang zik. Na és jó volt valamennyire? Az, hog y jó, nem tűnt meg felelő kifejezésnek. Elle sohasem érzett hasonlót, el sem tudta volna képzelni, hog y ilyesmi létezik, fennhang on azonban túlság osan zavarba ejtő lett volna beismerni, még Roxanne-nek is, hog y élvezte ő mag a is. Erről nem beszélek. Roxanne ismét az asztallapon dobolt, visszarántva Elle-t a valóság ba. Hog yan éljem át a

20 problémáidat másodkézből, ha nem beszélsz róluk? Sehogy. Elle megragadta a táskáját, s addig túrta, míg a kezébe nem akadt a pénztárcája. Egy tízest lökött az asztalra, majd felállt. Mennem kell, ha nem akarok elkésni. Mintha ugyan nem csinált volna szíve szerint bármit, csak munkába menni ne kelljen azon a reggelen. Akkor is beszélni fogunk erről, ha ki kell kösselek. Roxanne megbökte a lábát. Nehéz volt elképzelni a ceruzaszoknyájában, amint bárkit is kiköt, Elle azonban korábban már tanúja volt, mily csökönyös tud lenni barátnője a cél elérése vég ett. Roxanne-t nem lehetett meg állítani, és Isten irg almáért fohászkodhatott, aki meg próbálta. Időre van szükségem, hogy feldolgozzam ezt az egészet. Remélte: ha kellően állhatatos, Roxanne leszáll róla. Roxanne óceánillatú ölelésbe vonta, s felnevetett. Makacskodj csak, ha akarsz; de ha eg yszer beléd diktálok néhány martinit, úg yis elmeséled. Pénteken kimenős lányok éjszakája, emlékszel? Francba. Az a legrosszabb az egészben, hogy igaza is van. Ha ivott, nem bírta tartani magát. Mikor utoljára mulatni voltak, Roxanne elráng atta karaokézni, de azt íg érte, csak bokszot szereznek és nézni fog ják. Elle azonban már két martinival később rocksztárnak képzelte mag át, és elénekelte a Take It Offot. Azóta is próbálja feldolg ozni. Ne izg ulj, ezúttal nem lesz karaoke folytatta Roxanne, s arcán rémesen ártatlan mosoly jelent meg. Találok majd én eg y kedves-csendes helyet, ahol meg oszthatod velem az összes zaftos részletet. Elle-nek sikerült beérnie eg yetlen martinival, s a péntek estét mint témát felváltani Roxanne partiszervezői munkájával. Meg lehetősen ijesztő volt a nő törekvése, hog y meg bizonyosodjon róla: minden tökéletesen meg y. Jól hang zik. Rém rosszul hazudsz, de ezzel semmi g ond. Részint ezért csodállak annyira. Leveg őpuszit adott Elle arcára, majd kivitorlázott az ajtón. Elle a fejét rázta, majd felrántotta a vállára a táskát, s a néhány tömbnyire lévő galériába indult. Az ég már ilyen kora reggel tiszta volt és meleg kék, amilyennek csak nyáron látni. Félig-meddig arra is g ondolt, beteg et jelent, visszameg y a parkolóházba, aztán kihajt valamelyik környékbeli tóhoz. Törülközőn heverészik, és hallg atja majd az arra húzó motorcsónakokat mindez sokkal vonzóbbnak tűnt, mint a Nathannal való szembenézés. Nem volt azonban hajlandó g yáván viselkedni. Elle mindent szeretett a munkájában. Nathan a főnökök g yöng ye volt, az pedig, hog y a szenvedélyesen szeretett műtárg yak közelében lehetett, maga a mennyország. Meglehet, igaza volt Roxanne-nek, aki szerint nem kéne keverni az üzletet az élvezetekkel, pillanatnyilag azonban értelmetlen lett volna emiatt ag g ódni. A jövőben, miután elcseszte a dolg ot, nem kell g ondoskodnia arról, miként hozza munkájával eg yensúlyba a potenciális párkapcsolatot, miután Nathan sosem tartja többet tiszteletet érdemlő nőnek, és nem akar majd randizni vele, ha rájön, mi történt.

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Sofi Oksanen. Baby Jane. Scolar

Sofi Oksanen. Baby Jane. Scolar Sofi Oksanen Baby Jane Scolar Helsinki, 1995 2002 EGY True love You re the one I m dreaming of Your heart fits me like a glove And I m gonna be true blue baby I love you No more sadness, I kiss it goodbye

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Baróthy Borbála. Kártyák kiterítve. Cards on the table

Baróthy Borbála. Kártyák kiterítve. Cards on the table Baróthy Borbála Kártyák kiterítve Cards on the table 1. Fejezet A tükörből visszabámuló lányra meredtem. Szomorúnak tűnt és félt. Az arca fehérebb volt a szokásosnál és általában csillogó kék szeme most

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

- Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést a megkezdett

- Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést a megkezdett 6. fejezet Az eső - Hova tűntél? kérdezte Mária mikor belépett a kapun. - Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami furcsa érzés töltötte el. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést

Részletesebben

Leo Babauta. A kevesebb EREJE Lényegre szorítkozás az üzleti- és magánéletben

Leo Babauta. A kevesebb EREJE Lényegre szorítkozás az üzleti- és magánéletben Leo Babauta A kevesebb EREJE Lényegre szorítkozás az üzleti- és magánéletben A fordítás alapjául szolg áló eredeti kiadás: Leo Babauta: The Power of Less Hyperion, 2009 Fordította: Móré Zsuzsanna Szakmailag

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Vissza fog jönni. És hozzátette: Ha visszajön, intézkedünk. És így is lett. Ahogy a bicikliteszt alapján jó okom volt remélni, szinte azonnal

Vissza fog jönni. És hozzátette: Ha visszajön, intézkedünk. És így is lett. Ahogy a bicikliteszt alapján jó okom volt remélni, szinte azonnal The Big One Hazatérésem másnapján megcsinálták az MRI-t. Amikor felfogtam, hogy micsoda méretet öltött az a valami, ami négy hónap alatt az agyamban nőtt, megfontoltan, bár szokásomtól eltérően úgy döntöttem,

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte

Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! Hisz elkérte a számod, és megígérte Miért nem hív?! 10/2. Képzeld el ezt a szituációt: Megismerkedtél egy nagyon vonzó pasival. Úgy érezted magad vele, mintha már ezer éve ismernétek egymást.

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 7 Előszó 9 Bevezetés (később nem ismétlődő információk) 11 I. Csajozás, avagy ismerkedési és hódítási alapismeretek 19 I.1. Belső világod 20 I. 1. A. Küzdd le a félelmeidet!

Részletesebben

Melyik testrész izgat fel a leginkább?

Melyik testrész izgat fel a leginkább? A játék szabályai 1. Hangosan olvasd fel a kérdést / próbát. 2. Ha az Őszintét választod, adj nyílt, őszinte választ. 3. Szólj hozzá, ha valami megérint vagy ha meg szeretnéd osztani a véleményedet a másik

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Vissza fog jönni. És hozzátette: Ha visszajön, intézkedünk. És így is lett. Ahogy a bicikliteszt alapján jó okom volt remélni, szinte azonnal

Vissza fog jönni. És hozzátette: Ha visszajön, intézkedünk. És így is lett. Ahogy a bicikliteszt alapján jó okom volt remélni, szinte azonnal The Big One Hazatérésem másnapján megcsinálták az MRI-t. Amikor felfogtam, hogy micsoda méretet öltött az a valami, ami négy hónap alatt az agyamban nőtt, megfontoltan, bár szokásomtól eltérően úgy döntöttem,

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Palotai Boris. Hetedik év

Palotai Boris. Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Palotai Boris jogutódja Milyen sovány a mérnök úr! Most is mérnök urazta, hogy a két combja közt ringott, s melle szétlapult

Részletesebben

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese Varázsbetű Mesetár Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére http://varazsbetu.hu/mesetar Pirosmalac Hangos mese (A hanganyag itt található: http://varazsbetu.hu/mesetar/pirosmalac)

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

Az Igazi Ajándék. Máté és a sárkány. Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright

Az Igazi Ajándék. Máté és a sárkány. Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright Az Igazi Ajándék Máté és a sárkány Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright 2011-2013 www.tablacska.hu 1 Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyen is túl,

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1 bencsik orsolya Ikon figyeltem anyámat. ha eljön az idő, bemegy a kamrába. a rossz lábú asztalról fölveszi a zöld tálat. a zsákból merít egy bögre kukoricát, két bögre búzát. összerázogatja. - - - - -

Részletesebben

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat,

Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, Ha megpróbálnám elmagyarázni, miért irigyelték és ugyanakkor gyűlölték a kétéves, vagyis két esztendőt folyamatosan leszolgáló sorkatonák a nyulakat, akkor azzal kezdeném, hogy a nyulak tizenegy hónap

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Csodagyerekek Gondoljanak a kis Mozartra! Négyévesen felmászott a zongoraszékre, és megkomponálta első hangversenydarabját. Nos, Hodek Dávid és Martincsák Kata hasonlóan ritka tehetségek, csak őket a szüleik

Részletesebben