A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT"

Átírás

1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8) Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ), Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50). SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Az Alap származtatott eszközökbe fektetı alap, ezért a szokásostól eltérı kockázati szintet képvisel, emiatt kockázattőrı, hosszú távon befeketetıknek ajánlott. A származtatott ügyletek Tpt (1) bekezdés szerinti nettó pozíciói abszolút értékének összege nem haladhatja meg az Alap saját tıkéjének kétszeresét. Tájékoztató és Kezelési szabályzat Hatályba lépés idıpontja: április 4.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ...6 ÖSSZEFOGLALÓ...7 FOGALMAK GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAPBEMUTATÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELİÁLLÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES PIACA NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA FORGALMAZÁSI ÁR HOZAMFIZETÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŐZİDİ JOGOK A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA KOCKÁZATI TÉNYEZİK ADÓZÁS AZ ALAP ADÓZÁSA BELFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK ADÓZÁSA BELFÖLDI JOGI SZEMÉLYEK, JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA DEVIZAKÜLFÖLDIEK ADÓZÁSA AZ ALAPKEZELİ ÁLTALÁNOS ADATOK VEZETİ TISZTSÉGVISELİK IGAZGATÓSÁG FELÜGYELİ BIZOTTSÁG AZ ALAPKEZELİ RÖVID BEMUTATÁSA AZ ALAPKEZELİ PIACI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA AZ ALAPKEZELİ ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap Generali IPO Részvény Alap Generali Infrastrukturális Részvény Alap Generali Fejlıdı Piaci Részvény Alap Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap Generali Fınix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Generali Tripla 5 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap EGYÉB INFORMÁCIÓK LETÉTKEZELİ ÁLTALÁNOS ADATOK VEZETİ TISZTSÉGVISELİK...36

3 A LETÉTKEZELİ FELADATA EGYÉB INFORMÁCIÓK A FORGALMAZÓK GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP VEZETİ FORGALMAZÓ VEZETİ FORGALMAZÓ ÜGYNÖKE FORGALMAZÓK A KÖNYVVIZSGÁLÓ A KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI A KÖNYVVIZSGÁLÓ FELADATA JOGI KÉRDÉSEK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉRDEKÜTKÖZÉS HÁTTÉRSZABÁLYOK JOGHATÓSÁG FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT...41 KEZELÉSI SZABÁLYZAT ALAP ADATAI ALAP SAJÁT TİKÉJE ÜZLETI ÉV BEFEKTETİK KÖRE TİKE- ÉS HOZAMGARANCIA AZ ALAPKEZELİ AZ ALAP KEZELİJE AZ ALAPKEZELİ SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE AZ ALAPKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE AZ ALAPKEZELİ FELELİSSÉGE AZ ALAPKEZELİ DÍJAZÁSA A LETÉTKEZELİ AZ ALAP LETÉTKEZELİJE A LETÉTKEZELİ SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE A LETÉTKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE A LETÉTKEZELİ MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK MÓDJA BEFEKTETÉSI JEGYEK A BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA, TÍPUSA A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELİÁLLÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK A BEFEKTETÉSI JEGYEK KIBOCSÁTÁSÁVAL ÖSSZEGYŐJTÖTT TİKE FELHASZNÁLÁSI CÉLJA A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK...48

4 BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK SZÁRMAZTATOTT ALAPRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK FİBB JELLEMZİI A BEFEKTETÉSI POLITIKA MEGVÁLTOZTATÁSA A BEFEKTETÉSI ALAPOK TİKENÖVEKMÉNYÉNEK FELOSZTÁSÁRA, ÚJRABEFEKTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK GYAKORISÁGA, IDİPONTJA ÉS KÖZZÉTÉTELE A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA PORTFOLIÓ EGYES ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYAI A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁSÁRLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÁSÁRLÓINAK KÖRE A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSI ÁRFOLYAMA FOLYAMATOS FORGALMAZÁST LEBONYOLÍTÓ HELYEK A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELÉNEK MÓDJA A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁNAK MÓDJA FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK AZ ALAP MŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK Sikerdíj A BEFEKTETİT KÖZVETLENÜL TERHELİ KÖLTSÉGEK A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA KÖZZÉTÉTELI HELYEK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ALAP MEGSZŐNÉSE, ÁTALAKULÁSA, BEOLVADÁSA AZ ALAP MEGSZŐNÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK AZ ALAP BEOLVADÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A KÖNYVVIZSGÁLÓ SZÉKHELYE, FELADATAI, HATÁSKÖRE A KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA HÁTTÉRSZABÁLYOK JOGHATÓSÁG A BEFEKTETİK ÉRDEKVÉDELME FELELİSSÉG BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP ILLETÉKES BÍRÓSÁG EGYÉB GARANCIÁK...69 MELLÉKLETEK...70

5 5 1. SZÁMÚ MELLÉKLET...71 FORGALMAZÁSI HELYEK SZÁMÚ MELLÉKLET...77 AZ ALAPKEZELİ GAZDÁLKODÁSÁNAK ADATAI (2007., 2008., ÉV), ILLETVE A VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK SZÁMÚ MELLÉKLET...85 A LETÉTKEZELİ GAZDÁLKODÁSÁNAK ADATAI (2007., 2008, ÉV) SZÁMÚ MELLÉKLET...94 KÖNYVVIZSGÁLÓ NYILATKOZATAI AZ ALAP KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL...94

6 6 TÁJÉKOZTATÓ

7 7 ÖSSZEFOGLALÓ A (1066 Budapest, Teréz krt ; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg ; a továbbiakban: Alapkezelı) tevékenységét a Tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) elıírásai szerint, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének III/ /2000. számú határozata alapján végzi, továbbá rendelkezik minden olyan hatósági engedéllyel, amelyet jogszabály elıír az alábbi befektetési alapok létrehozásához és kezeléséhez. Jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) egységes szerkezetben tartalmazza az Alapkezelı által kezelt Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap nyilvános tájékoztatóját és kezelési szabályzatát. Jelen Tájékoztató önmagában nem tekinthetı az Alap befektetési jegyeinek jegyzésére vagy megvásárlására felhívó ajánlatnak. A Tájékoztató magyar nyelven készül, az Alapkezelı a Tájékoztató magyar nyelvő változatát tekinti hivatalosnak és kötelezınek. Az eladási ajánlat során senki nem jogosult más információkat továbbadni, mint amelyeket jelen Tájékozató tartalmaz. Minden olyan információ, amelyet az Alapkezelı, illetve a Forgalmazó nem erısített meg, nem tekinthetı hitelesnek. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Tájékoztató jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplı adatok valódiságát nem vizsgálja, s azokért felelısséget nem vállal.

8 8 FOGALMAK ÁKK Zrt. Alap Alapkezelı Államkötvény Állampapír Azonnali ügylet BAMOSZ Banki munkanap Befektetési alap Befektetési alap letétkezelési tevékenység Befektetési alap letétkezelı Befektetési jegy Befektetı Bszt. Államadósság Kezelı Központ Zrt.; Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap ; Egy évnél hosszabb, eredeti lejárattal rendelkezı állampapír; A magyar állam, illetve az MNB által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír; Olyan értékpapír ügylet, ahol a kötést követıen legfeljebb öt munkanapon belül megtörténik az elszámolás; Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége A Letétkezelı szempontjából minden olyan munkanap, amely nem banki szünnap; Befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörő kibocsátásával létrehozott és mőködtetett, jogi személyiséggel rendelkezı vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelı a befektetık általános megbízása alapján, azok érdekében kezel; A Bszt-ben meghatározott a pénzügyi eszköz letéti ırzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetıleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék kezelésével összefüggı szolgáltatásokat; A befektetési alap letétkezelési tevékenységet végzı hitelintézet; Befektetési alap nevében (javára és terhére) a Tpt.-ben meghatározott módon és alakszerőséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír Az a személy, aki a befektetési szolgáltatóval, befektetési alapkezelıvel, árutızsdei szolgáltatóval, vagy más befektetıvel kötött szerzıdés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tıkepiac, illetve a tızsde hatásaitól teszi függıvé, kockáztatja; évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól

9 9 Dematerializált értékpapír Duration FIFO módszer Forgalmazó Hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Hpt. KELER Zrt. Kezelési szabályzat Kibocsátó Kötvény Közzétételi hely Letétkezelı Letétkezelıi szerzıdés A Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség; Hátralévı átlagos futamidı. Fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévı idıtartamnak a kifizetések lejáratáig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához viszonyított arányával súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén a Duration a következı kamatmegállapításig hátralévı idıtartammal egyenlı; (Az angol First In-First Out kifejezés rövidítése). A törvényi szabályozás szerinti készletértékelési módszer, mely szerint a legkorábbi beszerzéső készlet kerül elsıként értékesítésre. PSZÁF engedéllyel rendelkezı cég, amelynek hivatalos ügyfélforgalmi helyein (továbbiakban: Forgalmazási hely) a befektetési jegyek adásvétele történhet; Minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, illetıleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának a megjelölt idıben és módon megfizeti, illetve teljesíti; évi CXII. törvény a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról; Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zártkörően Mőködı Rt.; Jelen Tájékoztató részét képezı, az Alap mőködésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó dokumentum; Az a jogi személy, illetıleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja; Minden, a Tpt. alapján annak minısülı, hitelviszonyt megtestesítı, kamatozó vagy diszkont értékpapír; Az Alapkezelı és a Forgalmazó honlapja, azaz a a a a Raiffeisen Bank Zrt. Az Alapkezelı és a Letétkezelı között az Alapok számára történı letétkezelés végzésére vonatkozóan létrejött megbízási szerzıdés;

10 10 MNB Nettó eszközérték Nyíltvégő befektetési alap Piaci indexált betét Portfolió PSZÁF (Felügyelet) Ptk. Részvény Rövidített tájékoztató Saját tıke Szja. Tájékoztató Tartós befektetésbıl származó jövedelem Tpt. Ügyfél Vezetı forgalmazó Magyar Nemzeti Bank; A befektetési alap portfoliójában szereplı eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is; Az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek kerülnek folyamatos forgalmazásra; Rövid futamidejő bankbetét-lekötés forintban, amely változó kamatozású, kamata a devizapiac, illetve annak egy változójának teljesítményétıl függ; A portfolió-kezelési tevékenységet végzı számára átadott eszközök, illetıleg ezen eszközökbıl a portfolió-kezelési tevékenységet végzı által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó eszközök összessége; Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; évi IV törvény a polgári törvénykönyvrıl; Tagsági jogokat megtestesítı értékpapír; A Tpt.-ben meghatározott tartalommal elkészített rövidített tájékoztató; A befektetési alap saját tıkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, mőködése során a saját tıke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos; évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; Jelen dokumentum, amely az Alapra vonatkozóan a Tpt. elıírásainak megfelelı információkat tartalmazza, s amelynek részét képezi a Kezelési szabályzat; Az ötéves lekötési idıszak utolsó napjáig, illetve ha a magánszemély a lekötési idıszakot nem hosszabbítja meg a hároméves lekötési idıszak utolsó napjáig elért befektetési hozamok állománya terhére külön megkötött tartós befektetési szerzıdés alapján ellenırzött tıkepiaci ügyletben forintban denominált pénzügyi eszközre és olyan forintban denominált pénzügyi eszközre (pl. befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minısülne évi CXX. törvény a tıkepiacról; Az a személy, aki a Tpt. hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe veszi; Raiffeisen Bank Zrt

11 11 Egyéb, a fentiekben nem definiált fogalmak használata esetén az elnevezések alatt a Tpt. fogalomhasználatát értjük.

12 12 1. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAPBEMUTATÁSA GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Elnevezése: Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő, származtatott értékpapír befektetési alap BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Benchmark: 100 % RMAX Felügyeleti jóváhagyás kelte: június 12. Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2008. Lajstromozási száma: Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: E-III/ /2008. Indulásának dátuma: július 8. Forgalomba hozatal módja: Nyilvános jegyzési eljárással Számlaszáma: Értékpapír-számlaszáma: 319/342 Futamideje: Az alap futamideje a nyilvántartásba vételtıl határozatlan ideig terjed. Befektetési jegyek vásárlóinak köre: A Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják. Forgalomba kerülı befektetési jegyek mennyisége: A folyamatos forgalmazás során a Befektetési jegyek mennyisége nincs korlátozva. A forgalomban lévı Befektetési jegyek száma, és ezzel az Alap saját tıkéje a Befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala, valamint visszaváltása következtében folyamatosan változhat. Saját tıkéje: Az Alap saját tıkéje a mőködés során az Alap nettó összesített eszközértékével azonos. ISIN kód: HU Elıállítási mód: Dematerializált Befektetési jegyek névértéke: 1,- Ft Nettó eszközértéke ( én érvényes) ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap elsısorban a világ részvény piacain kíván befektetni, keresve azon vállalatok részvényeit, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a globális részvénypiacok éves hozamát. Alapvetı célpontok a fundamentálisan alulértékelt vállalatok, a felvásárlás vagy összeolvadás elıtt álló társaságok részvényei, valamint a hosszú távú trendjüktıl promt piaci események miatt eltérı árazású vállalatok. A Befektetési alap egy állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelı befektetési célpontokat, ennek következtében a portfolió összetételében a részvények aránya 0%- 100% között mozoghat. Mindezek mellett az Alap ki kívánja használni a törvényi szabályozás adta keretek között a maximális kockázatvállalási lehetıségek határát. Ennek következtében az Alap mind vételi, mind eladási pozíciókat felvehet, a részvény piaci befektetések mellett az árupiaci, devizapiaci invesztíciókat is végrehajthat. Az Alap befektetéseinél tıkeáttételes pozíciókat is felvehet.

13 13 A Igazgatósága február 11-i 4/2008. számú határozata alapján Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap néven nyíltvégő befektetési alapothozott létre, befektetési jegyek nyilvános forgalombahozatalával. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete június 12-én E-III/ /2008. számmal határozatot hozott az Tájékoztatója és Kezelési Szabályzatának jóváhagyásáról, valamint a Nyilvános Ajánlat közzétételérıl. A Pénzügyi Szervezetetek Állami Felügyelete július 3-án az Alapot E-III/ /2008. számú határozatával lajstromozási szám alatt nyilvántartásba vette. Az Alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra.

14 A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELİÁLLÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA A befektetési jegyek elıállítása dematerializált formában történik, illetve történt. Amennyiben az Alap átalakulását a PSZÁF jóváhagyta, az Alapkezelı utasítása alapján a KELER Zrt. keletkezteti a befektetési jegyeket. Az Alapok Befektetési jegyei egyenként egy forint (1,- Ft) névértékő, névre szóló dematerializált értékpapírok, amelyek az Alap esetében minden szempontból azonos jogokat testesítenek meg. A dematerializált értékpapírok vásárlásához szükséges, hogy a Befektetı értékpapírszámlával rendelkezzen. Értékpapír-számlát a Forgalmazó vezet. Az értékpapír-számla értékpapírszámlaszerzıdéssel jön létre. Értékpapír-számlaszerzıdéssel a számlavezetı kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerzıdı fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a számlavezetınél megnyitott értékpapír-számlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerő rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésrıl és a számla egyenlegérıl a számlatulajdonost értesíti. A Befektetési jegyek nyilvántartásának részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 8. fejezete tartalmazza A BEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES PIACA Bankközi forintpiac A bankközi forintpiac a bankrendszer likviditásának szabályozásában játszik fontos szerepet. A bankok közötti üzletkötések futamideje 1 naptól 1 évig terjed. A bankközi pénzpiaci kamatok változása a bankok pénzigényében beálló változásokat követi, ennek köszönhetıen a kamatszintek rövid idın belül is jelentısen ingadozhatnak. Az Alapok az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezésekor bankok ügyfeleiként jelenhetnek meg a bankközi piacon. Állampapír, vállalati kötvény, jelzáloglevél piac A kibocsátásra kerülı államkötvények és diszkont kincstárjegyek mennyiségét az Államadósság Kezelı Központ Zrt. (ÁKK) határozza meg. Jelenleg a piacon lévı nyilvános kibocsátású állampapír-állomány összértéke közel az milliárd forint, melynek döntı többségét az 1 évnél hosszabb futamidejő államkötvények teszik ki, ezen belül meghatározó a súlya a folyamatosan kibocsátásra kerülı 3, 5 és 10 éves lejáratoknak. A kibocsátott állampapírok a másodlagos állampapírpiacon cserélnek gazdát, az ÁKK által kijelölt elsıdleges forgalmazói körbe tartozó befektetési szolgáltatók közremőködésével. Az elsıdleges forgalmazókon keresztül bonyolítják ügyleteiket a befektetési alapkezelık. A másodlagos állampapírpiac üzletkötéseinek többsége a tızsdén kívüli (OTC) forgalomban zajlik, a tızsdei ügyletek mennyisége és értéke jelentısen elmarad az OTC piac forgalmától. A vállalati kötvények és a hazai jelzáloglevelek piacának fejlettsége jelentısen elmarad az állampapírpiac fejlettségi szintjétıl. Ennek oka a kevés számú instrumentum, illetve az ennek köszönhetıen alacsony likviditás. Fejlett részvénypiac A lehetséges befektetési célpontok: nyugat-európai országok, valamint bármely más földrész ebbe a szegmensbe sorolható piaca. A fejlett országok tızsdéinek jelentısége (kapitalizáció / GDP) többszöröse a

15 15 hazainak, és ezen országok gazdaságának tızsdei reprezentáltsága is lényegesen magasabb. A napi tızsdei részvény forgalom jelentıs, mely nagyfokú likviditást biztosít az egyes részvények vonatkozásában. Fejlıdı (feltörekvı) részvénypiac Az alap a teljes fejlıdı piaci univerzumban keresi a befektetési lehetıségeket. Az Alap várhatóan profitálhat ezen országok, az Uniós átlagot meghaladó gazdasági növekedésébıl, az egy lakosra jutó fogyasztás dinamikus bıvülésébıl. Fontos hajtóereje ezen államok gazdaságainak az elmúlt éveknél lényegesen magasabb szintet elérı olaj- és nyersanyagárak is. A feltörekvı piacok befektetıi megítélése az elmúlt években jelentısen javult. Származtatott termékek Az alap vételi és eladási pozíciót vehet fel magyar és nemzetközi kötvényekben, részvényekben, részvényindexekben, határidıs pozíciókat nyithat, opciókat vehet és írhat ki, devizákat vehet és adhat el, és pozíciót vehet fel az árupiacokon is (pl.arany, olaj, búza, kukorica) NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK A Befektetési Alap Nettó eszközértéke az Alap tulajdonában álló eszközök ideértve a kölcsönbe adásból származó követeléseket is értéke, csökkentve a befektetési alapot terhelı összes kötelezettséggel, beleértve a passzív idıbeli elhatárolásokat is. Az Alap Nettó eszközértéke a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása, az Alap tulajdonában lévı értékpapírok árfolyamának változása, és a kötelezettségek alakulása következtében változik. Az Alap Nettó eszközértéke a Kezelési Szabályzatban foglalt részletes szabályoknak megfelelıen - ezt a Kezelési szabályzat 10. fejezete tartalmazza - naponta kerül megállapításra és közzétételre A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA Az Alap az átalakulását követı munkanapon az Alapkezelı a Forgalmazón keresztül megkezdi a befektetési jegyek folyamatos nyilvános forgalmazását. A befektetési jegyeket belföldiek és külföldiek egyaránt megvásárolhatják. Az Alapkezelı az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának lebonyolításával a Forgalmazókat bízza meg. A Forgalmazók forgalmazási helyeit az 1. számú melléklet tartalmazza. A forgalmazás részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 11. fejezete tartalmazza FORGALMAZÁSI ÁR A Befektetési jegyek T napon érvényes eladási ára megegyezik a vásárolni kívánt Befektetési jegyek darabszáma és a T napi egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéke szorzatának forgalmazási jutalékkal megemelt összegével. A Befektetési jegy T napon érvényes visszaváltási ára megegyezik a visszaváltani

16 16 kívánt Befektetési jegyek darabszáma és a T napi egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéke szorzatának forgalmazási jutalékkal csökkentett összegével. A T napra vonatkozó egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték meghatározásának módját a Kezelési Szabályzat 10., "A nettó eszközérték megállapítása" címő fejezete tartalmazza HOZAMFIZETÉS Az Alap a befektetési jegyek után nem fizet hozamot, kamatot vagy más jogcímen összegeket, befektetéseinek hozamát folyamatosan újra befekteti az Alapkezelı. A Befektetık kizárólag a Befektetési jegyeik visszaváltásával, illetve az Alap megszőnésekor realizálhatják befektetéseiket, illetve azok hozamát A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŐZİDİ JOGOK A Befektetési jegyek tulajdonosa részére a befektetési jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor az Alap Kezelési Szabályzatát, Rövidített tájékoztatóját térítésmentesen át kell adni, az Alap tájékoztatóját, a legutóbbi féléves és éves jelentését a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektetı a Tpt (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen nyilatkozatot tesz o a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy o arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy o arról, hogy a dokummentumok átadását elektronikus úton kéri. kérésére a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani: az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, Rövidített tájékoztatóját, féléves vagy éves jelentését, és a legfrissebb portfoliójelentését. A szabályzatok, tájékoztatók és jelentések a Befektetési jegy tulajdonosai rendelkezésére állnak az Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı irodáiban. szóbeli vagy elektronikus értesítés során tájékoztatást kap arról, hogy az elızı pontokban említett dokumentumok hol érhetık el. jogosult az általa vásárolt Befektetési jegyek felett szabadon rendelkezni. jogosult a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Befektetési jegyeket vagy azok egy részét a Forgalmazó pénztári óráiban visszaváltani a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó Nettó eszközértéken. jogosult az Alap megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelı részesedéshez jutni. A Befektetı rendelkezik mindazon jogokkal, amelyek a Kezelési Szabályzatban és a Tpt.-ben foglaltak, az egyes befektetési jegy osztályok nem képviselnek eltérı jogokat.

17 A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA A Letétkezelı naponta megállapítja az Alap nettó eszközértékét és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket, valamint gondoskodik a közzétételrıl, illetve a Befektetık részére történı közlésérıl. A közzététel helye a jelen Tájékoztató 9. oldalán körülírt Közzétételi hely. Az Alapkezelı köteles havonta az Alapra vonatkozóan a hónap utolsó forgalmazási napjára megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni (havi portfoliójelentés), azt a PSZÁF részére megküldeni, és a megállapítás napját követı tizedik forgalmazási naptól a forgalomba hozatali helyeken, valamint az Alapkezelı székhelyén hozzáférhetıvé tenni. A portfoliójelentésnek tartalmaznia kell a portfolió befektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását; a saját tıkét és az egy egységre jutó Nettó eszközértéket. Az Alapkezelı legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárását követı negyvenöt napon, illetve tárgyév (pénzügyi év) lezárását követı százhúsz napon belül az Alapról jelentést készít, amelyet megküld a PSZÁF részére. Az Alapkezelı a jelentést ezzel egyidejőleg ingyenesen a nyilvánosság számára elvitelre is rendelkezésre bocsátja valamennyi forgalomba hozatali helyen, és az Alapkezelı székhelyén. A befektetési jegyek elsı alkalommal történı értékesítésekor az Alap Kezelési Szabályzatát, Rövidített tájékoztatóját a befektetıknek térítésmentesen át kell adni, az Alap tájékoztatóját, a legutóbbi féléves és éves jelentését a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektetı a Tpt (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen nyilatkozatot tesz o a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy o arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy o arról, hogy a dokummentumok átadását elektronikus úton kéri A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a Befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani: az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, Rövidített tájékoztatóját, féléves vagy éves jelentését, és a legfrissebb portfoliójelentését. A szabályzatok, tájékoztatók és jelentések a Befektetési jegy tulajdonosai rendelkezésére állnak az Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı irodáiban. A Befektetık szóbeli vagy elektronikus értesítés során tájékoztatást kapnak arról, hogy a felsorolt dokumentumok hol érhetık el. Az Alapkezelı Üzletszabályzata nyilvános, amelyet a Befektetı kérésére az Alapkezelı és a Letétkezelı székhelyén, valamint a Forgalmazási helyeken munkaidı alatt át kell adni. A Befektetıt megilleti a Tpt.-ben meghatározott rendkívüli tájékoztatás joga. A Befektetık tájékoztatásának részletes szabályait a Kezelési Szabályzat 13. fejezete tartalmazza.

18 18 2. KOCKÁZATI TÉNYEZİK Az Alap Befektetési jegyeibe történı befektetés a tıkepiacok jellegébıl adódóan kockázatos. Mivel a befektetések kockázatából adódó veszteségek viselıi teljes mértékben a Befektetık, a befektetési elemek felmérése, mérlegelése és felvállalása a Befektetı feladata. Az alábbiakban nem kizárólagos jelleggel az Alap Befektetési jegyeibe történı befektetésekbıl eredı kockázati tényezıkre kívánjuk felhívni a figyelmet. Az Alap Befektetési jegyeibe történı befektetésbıl adódó kockázatokat, illetve az abból adódó esetleges károkat kizárólag a Befektetık viselik. Politikai és gazdasági kockázat A magyar kormány politikája és intézkedései jelentıs hatással lehetnek az Alap eszközeinek hozamára és az üzleti életre általában, így azon társaságok teljesítményére is, amelyek által kibocsátott értékpapírok idırıl-idıre az Alap portfolióiban szerepelhetnek. A kormányzati politika befolyásolhatja az általános tıkepiaci feltételeket és a befektetések hozamait is. A Nettó eszközértéket és így a Befektetési jegyek forgalmazási árfolyamát különösen befolyásolhatja az infláció, az árfolyampolitika, a költségvetési egyensúly, illetve a folyó fizetési mérleg alakulása valamint a kamatszint. Likviditási kockázat Az Alapkezelı befektetései kiválasztásánál a befektetések likviditását, a befektetések jelentısebb árfolyamveszteség nélkül történı mindenkori értékesítésének biztosítottságát is szem elıtt tartja. Kedvezıtlen piaci körülmények esetében azonban elıfordulhat, hogy a vételi és eladási ajánlatok közötti árrés megnı, a befektetések értékesítésére jelentıs veszteségek árán, vagy jelentıs idıbeli csúszással nyílik csak lehetıség. Aktív befektetési politika Az Alapkezelı aktív befektetési politikát folytat, amelynek keretében a befektetések várható jövedelmezıségének, likviditásának, valamint kockázatának figyelembe vételével (a befektetési politika keretein belül) a tıkepiaci szegmenseket reprezentáló tıkepiaci indexektıl eltérı összetételő befektetési portfoliót is tarthat, amelynek következtében az Alap teljesítménye jelentıs mértékben eltérhet a tıkepiaci indexek teljesítményétıl. Adókockázat A befektetési jegyekre, befektetési alapokra vonatkozó adózási szabályok a jövıben kedvezıtlen irányban is változhatnak. Tıkepiaci ingadozások, árfolyamkockázat

19 19 A tıkepiaci befektetések értéke a tıkepiacok jellegébıl adódóan jelentısen ingadozhat, aktuális piaci értékük akár beszerzéskori értékük alá is csökkenhet, illetve szélsıséges esetben piaci értéküket akár teljes mértékben elveszíthetik. Devizaárfolyam-kockázat Az Alap portfolióját alkotó egyes értékpapírok és az ezekhez kötıdı kiadások különféle devizákban lehetnek denominálva. A forint erısödése vagy gyengülése hat az Alap devizában denominált befektetési eszközeinek forintban kifejezett árfolyamértékére. Befektetési kockázat Az Alapkezelı a törvényi szabályozás, illetve a befektetési politika figyelembevételével saját belátása szerint állítja össze az Alap portfolióját. Annak ellenére, hogy az Alapkezelı minden befektetési döntés elıtt részletes elemzést hajt végre, nincs arra garancia, hogy a piaci folyamatok az Alapkezelı várakozásainak megfelelıen alakulnak, s így arra sem, hogy az Alap nem szenved árfolyamveszteséget. Befektetési jegyek forgalmazása Az Alap forgalmazási szabályai szerint a Befektetık az Alapba történı befektetési, vagy abból történı tıkekivonási szándékukról a befektetni, illetve kivonni kívánt összeg Befektetési jegyre történı átszámolásához használt egy Befektetési jegyre esı Nettó eszközérték ismeret nélkül kell, hogy nyilatkozzanak. Ez ahhoz vezethet, hogy a tıkepiacok jelentıs elmozdulása révén a Befektetık várakozásaiktól jelentısen eltérı egységáron eszközölnek új, vagy számolják fel meglévı befektetéseiket. Forgalmazás felfüggesztésének kockázata Az Alap forgalmazását az Alapkezelı, valamint a Felügyelet a Kezelési szabályzat pontja alatt meghatározott esetekben felfüggesztheti. Ebben az esetben a forgalmazás újraindításáig a Befektetık nem juthatnak hozzá befektetéseik ellenértékéhez. Alap megszőnésének kockázata Az Alapot az Alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben annak saját tıkéje 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a 20 millió forintot. Az Alap megszőnik továbbá az alábbi esetekben: o Az Alapkezelı jogutód nélküli megszőnésekor, illetıleg az Alapkezelı tevékenységi engedélye visszavonásakor, ha az alapkezelést másik alapkezelı nem vállalja el. o A határozatlan futamidejő, pozitív saját tıkéjő befektetési alapot az Alapkezelı a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. o Az Alap megszüntetését a Felügyelet határozatban elrendeli, ha az Alap saját tıkéje negatív. Partner kockázat

20 20 Amennyiben az Alapkezelı által az Alap nevében kötött ügyletekben a közremőködı partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul, akkor az hátrányosan befolyásolhatja a Befektetési jegyek árfolyamát. Származtatott ügyletekbıl fakadó kockázat Az Alapkezelı az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a Kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre. Azonban mivel jelen esetben egy származtatott alapról van szó, a derivatív eszközök kezelése és jelenléte kiemelt fontossággal bír. A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tıkeáttételt nem igénylı befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelı befektetési technikákkal csökkenthetıek, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók. 3. ADÓZÁS Jelen fejezetnek nem célja a Befektetési jegyekkel kapcsolatos adókövetkezmények teljes körő tárgyalása. Az alábbi tájékoztatás a jelen Tájékoztató kibocsátásának napján hatályos jogszabályi, és egyéb rendelkezéseken alapul, és nem tekinthetı a befektetık részére adott befektetési- vagy adótanácsnak AZ ALAP ADÓZÁSA Az Alapnak az eredmény tekintetében nincs adófizetési kötelezettsége (a helyi adókról szóló évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit kivéve). Az Alap külföldi befektetésein keletkezı jövedelmek esetén elıfordulhat, hogy e jövedelmeket a keletkezés helyét jelentı országban adó terheli. Ebben az esetben az adózást az adott ország jogszabályai, és az adott ország és Magyarország között esetlegesen fennálló egyezmény a kettıs adóztatás elkerülésérıl, illetve az azt kihirdetı jogszabály határozza meg BELFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK ADÓZÁSA Amennyiben a Befektetési jegyeket nyilvános forgalomba hozatal során szerezték meg, akkor a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség után az Szja törvény 65. (1) B) alapján adót kell fizetni. A fizetendı adó alapja a visszaváltási / eladási ár és az igazolt vételár különbsége, amely kamatjövedelemnek minısül. A Tájékoztató jóváhagyásának idıpontjában a kamat adókulcsa az Szja. törvény szerint 16%. Az Szja törvény 65. (3) b) alapján azonban kamatjövedelemként nem kell figyelembe venni azt a jövedelmet, amely tartós befektetésbıl származó jövedelemnek minısül. Ebben az esetben az adó mértéke nulla százalék az ötéves lekötési idıszak utolsó napján, 10 százalék, ha a magánszemély a lekötést nem hosszabbítja meg, a hároméves lekötési idıszak utolsó napján, a lekötést a lekötött pénzösszegnek egy részére nem hosszabbítja meg, az e résszel arányos, a hároméves lekötési idıszak utolsó napján, a lekötést a kétéves lekötési idıszakban szakítja meg, a megszakítás napján,

21 21 16 százalék, ha a magánszemély a lekötést az elhelyezést követıen a hároméves lekötési idıszak vége elıtt szakítja meg, a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után 3.3. BELFÖLDI JOGI SZEMÉLYEK, JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA Esetükben nincs árfolyamnyereség-adó, a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség a társasági adóalap része, amely után a mindenkor érvényes vonatkozó adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni DEVIZAKÜLFÖLDIEK ADÓZÁSA Ha Magyarország és a Befektetési jegy tulajdonos saját országa között van érvényben lévı egyezmény a kettıs adóztatás elkerülésérıl, akkor az egyezmény alapján vagy a hazai, vagy a saját országbeli jogszabályok hatálya alá tartozik. Egyezmény hiányában a külföldiekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó adójogszabályok érvényesek. 4. AZ ALAPKEZELİ 4.1. ÁLTALÁNOS ADATOK Cégneve: Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt Az alapítás ideje: október 10. Mőködésének idıtartama: A Társaság határozatlan idıre alakult A cégbejegyzés helye: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, Budapest A cégbejegyzés ideje: január 12. Tevékenységi köre Befektetési alapok és hasonlók Alapkezelés Cégjegyzékszáma: Cg Felügyeleti engedély száma: III./ /2000 Felügyeleti engedély kelte: december 21. Alaptıke: Ft Üzleti év: megegyezik a naptári évvel Tulajdonosai: 74 %-ban Generali-Providencia Zrt. 26 %-ban Generali PPF Holding BV

22 22 Könyvvizsgáló: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Alkalmazotti létszám: 19 fı ( ) Hirdetmények közzétételi helye: Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által tıkepiaci közzétételek céljából üzemeltetett honlap: VEZETİ TISZTSÉGVISELİK IGAZGATÓSÁG Schuszter Péter, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató 1967-ben született, közgazdász tól a Generali Csoportnál dolgozik, befektetési területen óta a Generali Alapkezelı vezérigazgatója és az Igazgatóság elnöke. Tızsdei értékpapír szakvizsgával, vagyonkezelési vizsgával rendelkezik Pillár Zsolt, igazgatósági tag 1970-ben született. A Pénzügyi és Számviteli Fıiskola pénzintézeti szakán, valamint a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Fıiskola reklám, marketing szakán végzett óta foglalkozik vagyonkezeléssel novemberében csatlakozott a befektetési területhez, 2009-tıl a befektetési igazgatója. Fı feladatai a nyugdíjpénztárak vagyonkezelésével kapcsolatban felmerülı feladatok, valamint hazai és nemzetközi részvény befektetések menedzselése. VAP vizsgával rendelkezik Kelemen Bálint, igazgatósági tag 1975-ben született. A Pénzügyi és Számviteli Fıiskola pénzügy pénzintézeti szakán, valamint a Nyugat Magyarországi Egyetem, vállalatgazdaságtan szakán végzett mint közgazdász óta foglalkozik gazdasági, pénzügyi, számviteli területtel. Tanácsadóként számos hazai és nemzetközi cégnél vett részt pénzügyi számviteli munkákban, majd nemzetközi számviteli vezetı szakértıként tızsdei gyorsjelentések és éves jelentés készítésében szerzett tapasztalatot júniusban csatlakozott a Generali-Providencia Biztosító Zrt. pénzügyi beszámolási területhez, mint csoportvezetı. Fı feladatai a Generali-Providencia Biztosító Zrt. és leányvállalatai magyar illeve nemzetközi szabályoknak megfelelı pénzügyi beszámoló készítése FELÜGYELİ BIZOTTSÁG Hegedős Anna Erdıs Mihály Stefán István 4.3. AZ ALAPKEZELİ RÖVID BEMUTATÁSA A Generali Csoport 1992-óta aktív részese a hazai tıkepiacnak, befektetési tevékenységét kezdetben kizárólag a Generali-Providencia Biztosító Rt. keretein belül végezte. A komplex pénzügyi szolgáltatások nyújtása érdekében, végén alapította a kizárólagosan befektetési tevékenységet végzı társaságát, a Generali Alapkezelı Rt.-t, amely három fı tevékenységet végez: befektetési alapkezelés, nyugdíjpénztári vagyonkezelés és portfoliókezelés. Az Alapkezelı szervezeti felépítésének kialakítása eredményeképpen elkülönült szervezeti egységek foglalkoznak a portfoliók kezelésével, értékesítési, illetve marketing tevékenységgel, valamint operatív és

23 23 back office feladatok ellátásával. Az Alapkezelın belül függetlenített megfelelési vezetı látja el a jogszabályok által elıírt feladatokat. A Társaság létszáma 19 fı (2010. december 31-i állapot), a területen fluktuáció gyakorlatilag nincs, a csapat magja, több mint hét éve dolgozik a Generali Csoportnál AZ ALAPKEZELİ PIACI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A alapvetı stratégiai célkitőzése, hogy a vagyonkezelési piacon megszerzett pozícióját tovább erısítse. Ehhez nyújt megfelelo hátteret az anyavállalat által nyújtott stabil tıke- és szakmai háttér. Az Alapkezelı befektetési alapjainak választékát tovább bıvítette 2008-ban, melynek száma így már 9-re nıtt. 4 új alap került bevezetésre 2008 júliusában, melyek közül az Abszolút Hozam Származtatott Alap 16%- os hozama az elsı helyre helyezte a 21 hasonló származtatott hazai alap rangsorában 2008-ban. A hosszú futamideju hazai kötvény alapok közül a Generali Hazai Kötvény Alap teljesített a legjobban ban tovább bıvült az Alapkezelı vagyonkezelıi tevékenysége mind a nyugdíjpénztári, mind a portfoliókezelési szektorban. Kezelt vagyon tekintetében az 5. helyezést érte el ami 397 milliárd forintot jelentett. A jelentıs 2008-as válság okozta hozamcsökkenés ellenére az év végén 99 milliárdnyi nyugdíjpénztári vagyont kezelt az Alapkezelı, csökkenés helyett stagnálásról beszélhettünk a portfóliók tekintetében. A évben befektetési alapjaink közül teljesítmény tekintetében a kötvény alapunk 12,30%-os hozamával a 4. helyen végzett az azonos fajtájú hazai alapok mezınyében. Infrastruktúrális alapunk kimagasló, 48,87%-os éves teljesítményével 5. helyezést, a pénzpiaci alapunk 6. helyezést ért el a mezınyében. Elmondható továbbá, hogy alapjaink 1-2 üde kivétellel, megközelítıleg a saját fajtájuk alkotta mezıny közepén végzett 2009-ben. A 2009-ban tovább bovítette vagyonkezelési tevékenységét. Sikeresen részt vett ésmandátumot szerzett nyugdíjpénztári vagyonkezelıi pályázaton, így az összevont állomány mértéke év végére elérte hozzávetılegesen az 500 milliárd Forintot. A alapvetı stratégiai célkitőzése, hogy a vagyonkezelési piacon megszerzett pozícióját tovább erısítse. Ehhez nyújt megfelelı hátteret az anyavállalat által nyújtott stabil tıke- és szakmai háttér. Az Alapkezelı befektetési alapjainak választékát tovább bıvítette a évben, amelyek száma így 13-ra nıtt. Szem elıtt tartva a piaci folyamatokat, az állandóan változó környezetet, négy új alapot bocsátottunk ki. Teljesítmény szempontjából 2010-ben sem maradtak el alapjaink a piactól, sıt volt olyan alapunk, amely kimagasló hozamával a csoportjának élére tudott állni. Így a dobogó elsı fokára állhatott a Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap, mely több mint 22%-os hozammal zárta az évet. A Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap 12 fıs csoportjából a 3. helyet szerezte meg 2010-ben. Az általunk kezelt alapok állománya a 2009 év végi 36,96 Mrd Ft-ról 2010 év végére 51,64 Mrd Ft-ra duzzadt. A 2010-ben tovább bıvítette vagyonkezelési tevékenységét. Sikeresen részt vett és mandátumot szerzett nyugdíjpénztári vagyonkezelıi pályázaton, így az összevont állomány mértéke év végére meghaladta az 510 milliárd Forintot AZ ALAPKEZELİ ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

24 24 Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő, értékpapír befektetési alap Benchmark: 85% SX5E+15% RMAX BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Felügyeleti jóváhagyás kelte: május 03. Felügyeleti engedély száma: /2000. Átalakulás Felügyeleti jóváhagyásának kelte: július 13. Átalakulás Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2007 Átalakulás dátuma: augusztus 16. Lajstromozási száma: Átalakulás elıtt: Átalakulás után: Induló saját tıkéje ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: /2000. Indulásának dátuma: május 11. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap befektetési politikájának legfıbb célkitőzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megırzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követı, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsısorban a részvények.. Alap benchmarkja i dátumot megelızıen 65% SX5E + 20% S&P % RMAX Generali Cash Pénzpiaci Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő, értékpapír befektetési alap BAMOSZ besorolás: Pénzpiaci alap Benchmark: 100% RMAX Felügyeleti jóváhagyás kelte: május 16. Felügyeleti engedély száma: III/ /2001 Átalakulás Felügyeleti jóváhagyásának kelte: július 13. Átalakulás Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2007. Átalakulás dátuma: augusztus 16. Lajstromozási száma: Átalakulás elıtt: , Átalakulás után:

25 25 Induló saját tıkéje ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: III/ /2001. Indulásának dátuma: június 12. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap befektetési politikájának kialakításakor a kockázatmentes befektetési lehetıség került párosításra a rugalmas idıtávval. Ennek eredményeként az alap teljesítménye alapján mind rövid, mind hosszú távon versenyképes alternatívája a banki betéti, valamint folyószámlához kötött megtakarítási formáknak. Az Alap döntıen a magyar állam által garantált éven belüli lejáratú állampapírokba helyezi el tıkéjét Generali Hazai Kötvény Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő, értékpapír befektetési alap Benchmark: 100% MAX Composit BAMOSZ besorolás: Hosszú kötvényalap Felügyeleti jóváhagyás kelte: május 16. Felügyeleti engedély száma: III/ /2001 Átalakulás Felügyeleti jóváhagyásának kelte: július 13. Átalakulás Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2007. Átalakulás dátuma: augusztus 16. Lajstromozási száma: Átalakulás elıtt: , Átalakulás után: Induló saját tıkéje ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: III/ /2001. Indulásának dátuma: június 12. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap befektetési politikájának legfıbb célkitőzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megırzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele idıbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétıl.

26 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő értékpapír befektetési alap Benchmark 85% S&P500+15% RMAX BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Felügyeleti jóváhagyás kelte: július 13. Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2007. Lajstromozási száma: Induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: E-III/ /2007. Indulásának dátuma: augusztus 16. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,-- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap befektetési politikájának legfıbb célkitőzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megırzését, valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követı, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsısorban a részvények. Ezeknek az instrumentumoknak (részvény, befektetési jegy) az aránya maximum a portfolió 95 %-át teheti ki. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekbıl származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfolió felépítésével

27 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap Elnevezése: Generali Gold Közép-kelet Európai Részvény Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő értékpapír befektetési alap Benchmark: 80% CETOP % MAX Composit BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Felügyeleti jóváhagyás kelte: május 16. Felügyeleti engedély száma: III/ /2001 Átalakulás Felügyeleti jóváhagyásának kelte: június 12. Átalakulás Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2008. Átalakulás dátuma: 2008.július 16. Lajstromozási száma: Átalakulás elıtt: , Átalakulás után: Induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: III/ /2001 Indulásának dátuma: június 08. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap befektetési politikájának legfıbb célkitőzése olyan portfolió-összetétel kialakítása, amely hosszú távon biztosítja a befektetett vagyon reálértékének megırzését valamint az infláció feletti reálhozam elérést. Ennek érdekében az Alap befektetései között magasabb arányban szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követı, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsısorban a részvények. Ugyanakkor az Alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekbıl származó kockázatokat csökkenteni, befektetéseinek eszközosztályonkénti és értékpapíronkénti megosztásával, egy jól diverzifikált portfolió felépítésével. Az alap befektetési célpontja a tágabban értelmezett közép-, kelet- és dél-európai régió, így portfoliójában a magyar részvények mellett döntıen cseh és lengyel részvényeket vásárol. Emellett a következı befektetési célországok részvényeit vásárolhatja az alap a legnagyobb likviditást biztosító tızsdén vagy tızsdéken (biztosítva a londoni és New York-i ADR, GDR piacok elérhetıségét is): Oroszország, Törökország, Ausztria, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Görögország, Izrael, Egyiptom, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Fehéroroszország, Ukrajna, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán.

28 Generali IPO Részvény Alap Elnevezése: Generali IPO Részvény Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő értékpapír befektetési alap Benchmark: 80% MSCI World + 20% RMAX BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Felügyeleti jóváhagyás kelte: június 12. Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2008. Lajstromozási száma: 1111/282 Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: E-III/ /2008. Indulásának dátuma: július 8. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap a világ részvény piacain kíván befektetni, olyan társaságok részvényeibe, amelyek elıször jelennek meg a tızsdén, vagyis elıdleges kibocsátás keretében vonnak be forrásokat befektetıktıl, vagy tızsdei elıéletük néhány évre tekint vissza. Az alap eseti jelleggel olyan társaságok IPO-iban is részt kíván venni, amelyek több éve már tızsdén jegyzettek, de eredményességük növelése érdekében újabb részvénykibocsátást hajtanak végre. Az alapkezelı nem kívánja korlátozni sem földrajzi, sem iparági szempontból a befektetési célpontok körét, azonban a portfolió kialakításánál törekedni fog az erıs diverzifikációra. A célpontok kiválasztásánál legfontosabb szempont az értékalapú megközelítés, amely esetenként kiegészülhet az egyes fejlıdı térségek piacain megjelenı új kibocsátások népszerőségének kihasználásával. A portfolióban nem lehet olyan részvény, amelynek tızsdei bevezetése több mint 5 éve történt, vagy az elızı 5 évben nem hajtott végre IPO-t, így a portfolió összetétele idıszakról idıszakra változik Az Alap nem kívánja korlátozni a részvénykitettséget, így annak mértéke 0% és 95% között mozoghat.

29 Generali Infrastrukturális Részvény Alap Típusa: Fajtája: Benchmark: BAMOSZ besorolás: Nyilvános Nyíltvégő értékpapír befektetési alap 40% S&P Global Infrastructure Index + 40% S&P Emerging Markets Infrastructure Index (USD) + 20% RMAX Részvénytúlsúlyos alap Felügyeleti jóváhagyás kelte: június 12. Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2008. Lajstromozási száma: 1111/283 Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: E-III/ /2008. Indulásának dátuma: július 8. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap elsısorban olyan fejlıdı piaci részvényekbe, valamint azon fejlett piaci társaságok részvényeibe kíván befektetni, amelyek a térség a fejlett régiót jelentısen meghaladó- infrastrukturális fejlıdésébıl kívánnak profitálni. Tipikus befektetési célpontok az ingatlanfejlesztık, út és közlekedésfejlesztésben résztvevı társaságok, közmő fejlesztık. Hiszünk abban, hogy a térség infrastrukturális fejlıdése az alacsony fejlettség miatt lényeges meghaladja a fejlett országok dinamikáját, Ezen vállalatok tızsdei árának hosszú távon közelednie kell az általuk létrehozott beruházások értékéhez, vagyis az egy részvényre jutó nettó eszközértékhez. Az Alap nem kívánja korlátozni a részvénykitettséget, így annak mértéke 0% és 95% között mozoghat.

30 Generali Fejlıdı Piaci Részvény Alap Elnevezése Típusa: Fajtája: Benchmark BAMOSZ besorolás: Generali Fejlıdı Paici Részvény Alap Nyilvános Nyíltvégő, befektetési alapokba fektetı értékpapír befektetési alap 65% MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD + 15% S&P Select Frontier index +20% RMAX Részvénytúlsúlyos alap Felügyeleti jóváhagyás kelte: június 12. Felügyeleti engedély száma: E-III/ /2008. Lajstromozási száma: Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: E-III/ /2008. Indulásának dátuma: július 8. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap a Tpt (1) alapján befektetési alapba fektetı értékpapír befektetési alapnak minısül. Az Alap befektetési célpontjai között szerepelnek Latin Amerika, Afrika, Ázsia, (közel és távol kelet) fejlıdı részvény piacai. Az alap elsısorban nem egyedi részvényekbe kíván fektetni, hanem az egyes országok tızsdei teljesítményét reprezentáló ETF-ekkel tölti fel a portfoliót. Az Alapkezelı feladata a földrajzi diverzifikáció változtatásából és a részvény kötvény kitettség változtatásából adódó pozitív teljesítmény elérése. Az Alapkezelı célja, hogy az Alap saját tıkéjének 80-90%-át olyan külföldi kollektív értékpapírokba fektesse, melyek elsısorban nemzetközi részvényekbe fektetnek. Diverzifikációs, likviditási okokból kisebb mértékben a portfolió részét képezhetik hazai kollektív befektetési értékpapírok is. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfolió összetétele idıbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétıl (65% MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD + 15% S&P Select Frontier index +20% RMAX). A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb aránya az Alap saját tıkéjének 5 %-a. Az Alap elsısorban ETF-ekbe (Exchange Traded Fund), illetve hagyományos befektetési alapokba fekteti saját tıkéjét.

31 31 Az Alap az alábbi befektetési alapokba, illetve kollektív befektetési formákba fektethet be Saját tıkéjének 25%-át meghaladó mértékben: DB x-trackers MSCI Emerging Market TRN Index ETF Befektetési politika: Az ETF teljes egészében leképezi az alap bechmarkjának részét képezo MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD index teljesítményét. Ennek következtében az alap befektetéseinek összetétele teljes mértékben transzparens, illeszkedik a befektetési politikához. Költségek: Alapkezelési díj 0,65% p.a Teljes költség mutató: 0,65% p.a További információ: Ishares MSCI Emerging Markets Index ETF Befektetési politika: Az ETF teljes egészében leképezi az alap bechmarkjának részét képezo MSCI Daily Tr Net Emerging Markets USD index teljesítményét. Ennek következtében az alap befektetéseinek összetétele teljes mértékben transzparens, illeszkedik a befektetési politikához. Alapkezelési díj 0,74% p.a Teljes költség mutató: 0,74% p.a További információ: DB x-trackers S&P Select Frontier ETF Befektetési politika: Az ETF teljes egészében leképezi az alap bechmarkjának részét képezo S&P Select Frontier index teljesítményét.ennek következtében az alap befektetéseinek összetétele teljes mértékben transzparens, illeszkedik a befektetési politikához. Alapkezelési díj 0,95% p.a Teljes költség mutató: 0,95% p.a További információ: Az Alap nem kívánja korlátozni a részvénykitettséget, így annak mértéke 0% és 95% között mozoghat Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap

32 32 Elnevezése: Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő értékpapír befektetési alap Benchmark: 80% Ardour Global Alternative Energy XL Index (USD) + 20% RMAX BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Javasolt legrövidebb befektetési idıtáv 3 év Felügyeleti jóváhagyás kelte: szeptember 24. Felügyeleti engedély száma: KE-III-385/2010. Lajstromozási száma: Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: KE-III-410/2010. Indulásának dátuma: október 11. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap olyan fejlett és fejlıdı piaci cégek részvényeibe kíván befektetni, amelyek a világ elsıdlegesen energetikai innovációs fejlıdésébıl kívánnak profitálni, de mindenképpen elkötelezettek a jövı szempontjából ígéretes kutatási és fejlesztési (K+F) területen. Az Alap a következı szektorokba kíván befektetni földrajzi korlátozás nélkül: zöldenergia (megújuló erıforrások, mint nap-, szél-, vízenergia hasznosítása, vízgazdálkodás), közszolgáltatás, információ-technológia, telekommunikáció, mezıgazdasági innováció és vegyipar, biotechnológia és egészségügy Generali Fınix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap Elnevezése: Generali Fınix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő értékpapír befektetési alap Benchmark: 80% MSCI Far East ex Japan Index + 20% RMAX BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Javasolt legrövidebb befektetési idıtáv 3 év Felügyeleti jóváhagyás kelte: szeptember 24. Felügyeleti engedély száma: KE-III-384/2010.

33 33 Lajstromozási száma: Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: KE-III-409/2010. Indulásának dátuma: október 11. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap kizárólag fejlıdı ázsiai vállalatok részvényeibe kíván befektetni, Japán kivételével a Távol-Kelet országainak gazdasági bıvülésébıl igyekszik profitálni. A gazdasági erı és növekedési potenciál tekintetében domináns ázsiai feltörekvı országok piaci megítélése hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, mostanság a világgazdaság motorjaiként tekintenek a térség vezetı hatalmaira. A korábbi exportorientált termelı tevékenység mellett az életszínvonal javulásával párhuzamosan egyre inkább a belsı fogyasztásban rejlı potenciál kerül elıtérbe. A feltörekvı piacok befektetıi megítélése az elmúlt idıszakban jelentısen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap Elnevezése: Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő értékpapír befektetési alap Benchmark: 40% Hang Seng Index + 40% S&P CNX Nifty Index + 20% RMAX BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Javasolt legrövidebb befektetési idıtáv 3 év Felügyeleti jóváhagyás kelte: szeptember 24. Felügyeleti engedély száma: KE-III-386/2010. Lajstromozási száma: Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: KE-III-411/2010. Indulásának dátuma: október 11. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap kizárólag Indiához illetve Kínához kötıdı vállalatok részvényeibe kíván befektetni, azaz Távol-Kelet két meghatározó, óriási népességő országának a fejlıdésébıl igyekszik profitálni. A gazdasági erı és növekedési potenciál tekintetében domináns ázsiai

34 34 feltörekvı országok piaci megítélése hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, mostanság a világgazdaság motorjaiként tekintenek a térség vezetı hatalmaira. A korábbi exportorientált termelı tevékenység mellett az életszínvonal javulásával párhuzamosan egyre inkább a belsı fogyasztásban rejlı potenciál kerül elıtérbe. A feltörekvı piacok befektetıi megítélése az elmúlt idıszakban jelentısen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Elnevezése: Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap Típusa: Nyilvános Fajtája: Nyíltvégő értékpapír befektetési alap Benchmark: 80% S&P Latin America 40 Index + 20% RMAX BAMOSZ besorolás: Részvénytúlsúlyos alap Javasolt legrövidebb befektetési idıtáv 3 év Felügyeleti jóváhagyás kelte: szeptember 24. Felügyeleti engedély száma: KE-III-383/2010. Lajstromozási száma: Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi határozat száma: KE-III-408/2010. Indulásának dátuma: október 11. Nettó eszközértéke ( én érvényes): ,- Ft Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: Az Alap olyan fejlıdı piaci cégek részvényeibe kíván befektetni, amelyek a dél- és közép-amerikai térség fejlıdésébıl kívánnak profitálni. Latin-Amerika országai Brazília vezérletével a világ leggyorsabban fejlıdı régiói közé tartoztak az elmúlt években, kihasználva olaj- és nyersanyagkincseik számottevı piaci felértékelıdését. A feltörekvı piacok befektetıi megítélése az elmúlt idıszakban jelentısen javult, a várható gazdasági növekedés lényegesen meghaladhatja a fejlett országok dinamikáját.

35 Generali Tripla 5 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Elnevezése: Típusa: Fajtája: BAMOSZ besorolás: Benchmark: Generali Tripla 5 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Nyilvános Nyíltvégő értékpapír befektetési alap Származtatott alap Nincs az Alap Portfoliójában található eszközöket reprezentáló hivatalos index Felügyeleti jóváhagyás kelte: október 19. Felügyeleti engedély száma: KE-III-414/2010. Lajstromozási száma: Minimális induló saját tıke ,- Ft Felügyeleti nyilvántartásba vételi KE-III-14/2011. határozat száma: Indulásának dátuma: január 10. Forgalomba hozatal módja: Nyilvános jegyzési eljárással Számlaszáma: Értékpapír-számlaszáma: 319/372 Futamideje: Az alap futamideje a nyilvántartásba vételtıl december 15-ig tart. Javasolt befektetési idıtáv Megegyezik az Alap futamidejével Befektetési jegyek vásárlóinak köre: Forgalomba kerülı befektetési jegyek mennyisége: Saját tıkéje: ISIN kód: Elıállítási mód: Befektetési jegyek névértéke: Az Alap befektetési politikájának rövid összefoglalása: A Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják. Minimum db, a maximum mennyiség nincs korlátozva Az Alap saját tıkéje a mőködés során az Alap nettó összesített eszközértékével azonos. HU Dematerializált ,- Ft Az Alap hozamtermelı eszköze a BNP Paribas Flexinvest BRIC HUF Hedged Index (Bloomberg Code: BNPIFLBH Index). Az index célja, hogy a világ legdinamikusabban fejlıdı térségei - úgy, mint Brazília és Oroszország, India, Kína - részvénypiacainak emelkedése esetén pozitív hozamot biztosítson a Befektetık

36 36 számára. Az Alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra EGYÉB INFORMÁCIÓK A Tájékoztató felügyeleti jóváhagyását megelızı három évben az Alapkezelı nem állt, illetve áll csıd-, felszámolási eljárás alatt, továbbá a Tájékoztató elfogadásakor az Alapkezelıvel szemben nincs folyamatban peres eljárás, illetıleg az Alapkezelı nem indított harmadik személlyel szemben peres eljárást. 5. LETÉTKEZELİ 5.1. ÁLTALÁNOS ADATOK Cégneve: Raiffeisen Bank Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Az alapítás ideje: december 10. Mőködésének idıtartama: Határozatlan idejő A cégbejegyzés helye: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, Budapest A cégbejegyzés ideje: április 9. Tevékenységi köre Egyéb monetáris közvetítés Cégjegyzékszáma: Cg Felügyeleti engedély száma: /1998. valamint /1999. (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelıdje az Állami Pénz- és Tıkepiaci Felügyelet által kiadott engedély) Alaptıke: Ft (alapításkor) Ft ( ) Üzleti év: megegyezik a naptári évvel Tulajdonosai: 100 %-ban Raiffeisen-RBHU Holding GmbH Alkalmazotti létszám: 3692 fı (2009. december 31.) Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft VEZETİ TISZTSÉGVISELİK

37 37 IGAZGATÓSÁG Dr. Herbert Stepic, az Igazgatóság elnöke, 1972 Közgazdasági Fıiskola, 1972 doktori cím megszerzése, 1973-tól a Raiffeisen Zentralbank AG. munkatársa tıl osztályigazgató, az F.J. Elsner Co. Wien ügyvezetı igazgatója, 1986-tól a Raiffeisen Zentralbank igazgatója, 1987 az igazgatótanács tagja, 1995-tıl a Raiffeisen Zentralbank AG. elnökhelyettese. Mag. Heinz Wiedner, vezérigazgató, Igazgatósági tag. Julius Marhold, Igazgatósági tag Aris Bogdaneris, Igazgatósági tag Horváth Krisztina, Igazgatósági tag Verı Péter, Igazgatósági tag dr. Martin Stotter, Igatgatósági tag Mag. Reinhard Karl, Igazgatósági tag Martin Melkowitsch, Igazgatósági tag Dr. Johann Strobl, Igazgatósági tag Dr. Karl Sevelda, Igazgatósági tag Dr. Eberhard Winkelbauer, Igazgatósági tag FELÜGYELİ BIZOTTSÁG Mag. Wolfgang Trost, Dr. Tóthné Dr. Szabó Mercedesz Ulf Leichsenring 5.2. A LETÉTKEZELİ FELADATA A Befektetési alapok összesített és egy jegyre jutó Nettó eszközértékének maghatározása; Gondoskodás a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételérıl, illetve a befektetık részére történı közlésérıl; Annak ellenırzése, hogy a befektetési Alapkezelı megfelel-e a jogszabályokban és a Kezelési Szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak;

38 38 Annak biztosítása, hogy az Alap eszközeit érintı ügyletekbıl, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidın belül az Alaphoz kerüljön A Letétkezelı tevékenysége során független módon, kizárólag a befektetık érdekében jár el. A Letétkezelı tevékenysége során észlelt, a jogszabályokban, a Kezelési szabályzatban foglalt rendelkezésektıl történı bármilyen eltérésrıl, valamint az Alap saját tıkéjének negatívvá válásáról köteles írásban értesíteni az Alapkezelıt, valamint a Felügyeletet. A Letétkezelı tevékenysége végzése során köteles visszautasítani a befektetési alapkezelı által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az alapkezelési szabályzattal, és a befektetési alapkezelıt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben a befektetési alapkezelı nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az alapkezelési szabályzatnak megfelelı állapot helyreállítása érdekében, úgy a letétkezelı haladéktalanul értesíti a Felügyeletet. A Letétkezelı a Tpt.-ben foglalt kötelezettségeinek nemteljesítésébıl adódó károkért felel, az ettıl eltérı kitétel semmis. A Letétkezelı tevékenysége végzése során közremőködıt, így különösen alletétkezelıt vehet igénybe, amelynek a cselekedeteiért és mulasztásáért, mint sajátjaként felel EGYÉB INFORMÁCIÓK A Tájékoztató felügyeleti jóváhagyását megelızı három évben a Letétkezelı nem állt, illetve áll felszámolás vagy csıdeljárás alatt. 6. A FORGALMAZÓK 6.1. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP VEZETİ FORGALMAZÓ A Vezetı forgalmazó a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: ) VEZETİ FORGALMAZÓ ÜGYNÖKE A Forgalmazó a Befektetési Jegyek értékesítésére ügynököt vehet igénybe. A Forgalmazó az ügynök tevékenységéért a befektetık felé, mint sajátjáért felel. A Vezetı Forgalmazó ügynöke a Generali- Providencia Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt , cégjegyzék száma: ). A Generali konszern két magyarországi leányvállalata, a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. és a Generali Budapest Biztosító Rt májusban egyesült, ezzel létrehozva a biztosítási piac második legnagyobb társaságát, a Generali-Providencia Biztosító Rt.-t, mely 2007-tıl Generali-Providencia Biztosító Zrt. néven mőködik. A Generali-Providencia Biztosító Zrt. tulajdonosa a Generali PPF Holding, amely 5,1 milliárd eurós vagyonával, 2,6 milliárd euró díjbevételével és több mint 9 millió ügyfelével a közép-kelet európai régió legprominensebb biztosító társaságai közé tartozik.

39 FORGALMAZÓK A Befektetési jegyek további forgalmazója: Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u , nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzék száma: ), Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: ). BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: ) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: ) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: ) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30, nyilvántartja a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: ) UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest,Szabadság tér 5-6., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: Cg ). 7. A KÖNYVVIZSGÁLÓ Az Alapkezelı az Alaphoz könyvvizsgálót nevez ki. Az Alap könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Kft. A könyvvizsgáló székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. Engedély száma: A KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI Név: Balázs Árpád Kamarai nyilvántartási száma: A KÖNYVVIZSGÁLÓ FELADATA Az Alapok éves beszámolójának ellenırzése Annak ellenırzése, hogy az Alapkezelı az Alapok kezelése során betartja-e a kezelési szabályzatban foglalt elıírásokat A Tpt-ben meghatározott esetekben a Felügyelet tájékozatása a fenti ellenırzések eredményeirıl 8. JOGI KÉRDÉSEK 8.1. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

40 40 Az Alapkezelı vezetı tisztségviselıje, a befektetési döntéshozatalban, annak végrehajtásában résztvevı alkalmazottja, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedı alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye a letétkezelınek, a befektetési döntések végrehajtásában közremőködı szolgáltatónak, másik befektetési alapkezelınek, valamint a befektetési alapkezelı ügyfelének. Az a személy, aki esetében az elızıekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni ÉRDEKÜTKÖZÉS Az Alapkezelı által alkalmazott eljárásoknak, rendszereknek és megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy az Alapkezelı által kezelt Alapok tulajdonában levı értékpapírok, egyéb pénzpiaci eszközök, pénzeszközök és tızsdei termékek egymástól, az Alapkezelı által kezelt egyéb portfolióktól, az Alapkezelı saját tulajdonában levı értékpapíroktól, egyéb pénzpiaci eszközöktıl, pénzeszközöktıl és tızsdei termékektıl elkülönített kezelése megvalósuljon. Az Alapkezelı számviteli, nyilvántartási és informatikai rendszereinek alkalmasnak kell lenniük: a mindenkori pénzügyi helyzetének megállapítására; az egyes, általa kezelt Alapok és portfóliók részét képezı befektetési eszközök, pénzeszközök, tızsdei termékek és ingatlanok állományának minden idıpontban történı megállapítására; a jogszabályban, illetıleg saját szabályzataiban foglalt elıírások betartásának folyamatos ellenırzésére; valamint jogszabályban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére. A Tpt. értelmében az Alapkezelı a Befektetık tekintetében az egyenlı elbánás elve alapján köteles eljárni HÁTTÉRSZABÁLYOK Jelen Tájékoztató, illetve Kezelési Szabályzat alapján létrejövı jogviszonyokra egyebekben a Bszt., a Tpt. továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Jelen Tájékoztatóban leírt, az adózásra vonatkozó rendelkezések a hatályos törvények változása miatt módosulhatnak JOGHATÓSÁG Minden, a Befektetési jegyek forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog-, és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdést a szereplık, így különösen a Befektetık, az Alapkezelı, a Letétkezelı, és a Forgalmazók egyeztetéses eljárás útján kívánnak rendezni. Ennek sikertelensége esetén a jogvita eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróság feladatköre.

41 41 9. FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

42 42 KEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Alap magas kockázati szintet képvisel, kizárólag kockázattőrı, hosszú távon befektetıknek ajánlott! Az Alap elsısorban a világ részvénypiacain kíván befektetni, keresve azon vállalatok részvényeit, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a globális részvénypiacok éves hozamát. Mindezek mellett az Alap ki kívánja használni a törvényi szabályozás adta keretek között a maximális kockázatvállalási lehetıségek határát. Ennek következtében az Alap mind vételi, mind eladási pozíciókat felvehet, a részvény piaci befektetések mellett az árupiaci, devizapiaci invesztíciókat is végrehajthat. Az Alap által felvett nettó pozíciók abszolút értékének összege maximum a saját tıke 200%-ig terjedhet

43 43 1. ALAP ADATAI

44 44 2. ALAP SAJÁT TİKÉJE Az Alap saját tıkéje a mőködése során az adott Alap összesített nettó eszközértékével azonos, amely megegyezik az adott Alap forgalomban lévı Befektetési jegyei Nettó eszközértékének és darabszámának szorzatával. A nyíltvégő befektetési alapok esetében a forgalomban lévı Befektetési jegyek száma, és így a Befektetési alapok saját tıkéje a folyamatos forgalmazás következtében folyamatosan változhat. A forgalomban lévı Befektetési jegyek mennyiségének felsı korlátja nincs. 3. ÜZLETI ÉV Az Alap üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 4. BEFEKTETİK KÖRE A Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok vásárolhatják. 5. TİKE- ÉS HOZAMGARANCIA Az Alap esetében sem tıke-, sem hozamgarancia nem áll fenn. 6. AZ ALAPKEZELİ 6.1. AZ ALAP KEZELİJE Az Alap kezelıje a

45 AZ ALAPKEZELİ SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE Az Alapkezelı székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt Az Alapkezelı tevékenységi köreit a Tájékoztató 4.1 pontja tartalmazza AZ ALAPKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE Az Alapkezelı kezeli az Alapot azzal a céllal, hogy azok befektetési célkitőzéseit elérje megvalósítja az Alap befektetési politikáját utasításokat és rendelkezéseket ad az Alap pénzeszközeivel és befektetéseivel kapcsolatban az Alap befektetéseit folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenırzi és azokat szükség szerint módosítja elkészíti és kiadja a jogszabályok és a Kezelési Szabályzat által elıírt valamennyi jelentést intézi az Alap általános adminisztrációját az Alap részére Letétkezelıt, Forgalmazókat, Könyvvizsgálót bíz meg, velük a szükséges megállapodásokat megköti, továbbá folyamatosan kapcsolatot tart velük az Alap Nettó eszközértékének megállapításához szükséges minden dokumentumot megküld a Letétkezelınek gondoskodik az Alap megfelelı mőködésérıl, beleértve a szükséges díjak és költségek kifizetését az Alap nevében érvényesíti az Alapot jogszerően megilletı követeléseket minden esetben a törvénynek, jogszabálynak és jelen szabályzatnak megfelelıen jár el ellátja az Alap megszőnésével és végelszámolásával kapcsolatos teendıket 6.4. AZ ALAPKEZELİ FELELİSSÉGE Az Alapkezelı a tıle elvárható gondossággal köteles feladatait ellátni. Az Alapkezelı a tevékenységének ellátása során közremőködıket vehet igénybe, akiknek eljárásáért, mint sajátjáért felel. Az Alapkezelı nem felel sem az Alapok, sem a Befektetési jegyek tulajdonosai felé az Alap, vagy a Befektetési jegyek tulajdonosai által elszenvedett semmilyen veszteségért, kivéve, ha az ilyen veszteség az Alapkezelı súlyos gondatlansága vagy törvénysértés miatt következett be. Ha az elıbb említett veszteségek az Alapkezelı súlyos gondatlansága vagy törvénysértése miatt következnek be, azokat az Alapkezelı nem háríthatja az Alapra AZ ALAPKEZELİ DÍJAZÁSA Az Alapkezelıt az Alap kezelésével kapcsolatban alapkezelési díj illeti meg. Az alapkezelési díj mértékét jelen Kezelési Szabályzat 12. fejezete tartalmazza. Az alapkezelési díjat az Alapkezelı naponta számolja el, és minden hónap második munkanapján kerül kifizetésre. 7. A LETÉTKEZELİ 7.1. AZ ALAP LETÉTKEZELİJE A Generali Abszolút Hozam Származtatott Alapletétkezelıje a Raiffeisen Bank Zrt.

46 A LETÉTKEZELİ SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE A Raiffeisen Bank Zrt. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. A Letétkezelı tevékenységi köreit a Tájékoztató 5.1.1, illetve pontjai tartalmazzák A LETÉTKEZELİ FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE A Letétkezelı feladatai: értékpapír- és pénzforgalmi számlát vezet az Alapnak gondoskodik az Alap birtokában lévı értékpapírok letéti ırzésérıl, és ehhez kapcsolódóan az Alap nevére a KELER Zrt.-nél értéktári számlát nyit ellátja a letétkezeléssel kapcsolatos technikai feladatokat naponta meghatározza az Alap összesített nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket gondoskodik az Alap összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételérıl, és a Befektetık részére történı közlésérıl ellátja a Befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával kapcsolatos technikai teendıket biztosítja az Alap ügyleteit érintı ügyletekbıl, valamint a Befektetési jegyek forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidın belüli Alaphoz kerülését ellenırzi és elısegíti, hogy az Alapkezelı a jogszabályoknak, a PSZÁF engedélyének, valamint a Kezelési Szabályzatban foglalt befektetési szabályoknak megfelelıen járjon el elvégez minden olyan egyéb feladatot, amelyet a Tpt. a Letétkezelı számára elıír ellátja az Alap megszőnésével kapcsolatos, a jogszabályokban a Letétkezelıre elıírt technikai teendıket A Letétkezelı tevékenysége folyamán független módon, kizárólag a befektetık érdekében jár el, a jogszabályoknak, a Kezelési Szabályzatnak és a letétkezelésre vonatkozó megbízási szerzıdésnek megfelelıen. Tevékenysége során a jogszabályokban, valamint a Kezelési Szabályzatban foglalt bármilyen eltérésrıl, valamint az Alap saját tıkéjének negatívvá válásáról a Letétkezelı kötelesek írásban értesíteni az Alapkezelıt és a Felügyeletet. A Letétkezelı köteles visszautasítani az Alapkezelı által adott minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal és az Alap Kezelési Szabályzatával, és köteles az Alapkezelıt a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben az Alapkezelı nem tesz meg mindent a helyreállítás érdekében, a Letétkezelı haladéktalanul értesíteni köteles a Felügyeletet A LETÉTKEZELİ MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK MÓDJA A Befektetési Alapok kezelése során az Alapkezelı a Letétkezelınek adott megbízás felmondását és új Letétkezelı megbízását a Felügyelet jóváhagyása esetén teheti meg. Amennyiben a Letétkezelı bármely idıben képtelenné válik az Alap letétkezelésének ellátására, az Alapkezelı kizárólag a PSZÁF jóváhagyásával választhatja ki a letétkezelı utódját. 8. BEFEKTETÉSI JEGYEK

47 A BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA, TÍPUSA Az Alapkezelı az Alap nevében a Befektetık számára visszaváltható, dematerializált, névre szóló Befektetési jegyeket bocsát ki. A Befektetési jegyeket jelen Szabályzat 1. pontjában meghatározottak szerint belföldiek és külföldiek egyaránt megvásárolhatják a folyamatos forgalmazás során. A befektetési jegyek névértéke: 1.- Ft 8.2. A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELİÁLLÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA A Befektetési jegyek elıállítása dematerializált formában történik. A dematerializált formában kibocsátott Befektetési jegyek sem a jegyzés során, sem azt követıen a folyamatos forgalmazás során fizikailag nem kérhetıek ki. Amennyiben az Alap átalakulását a PSZÁF jóváhagyta, az Alapkezelı utasítása alapján a KELER Zrt. keletkezteti a Befektetési jegyeket. Az Alap befektetési jegyei egyenként egy forint (1.- Ft) névértékő, névre szóló dematerializált értékpapírok, amelyek az Alap esetében minden szempontból azonos jogokat testesítenek meg. A dematerializált értékpapírok vásárlásához szükséges, hogy a Befektetı értékpapírszámlával rendelkezzen. Értékpapír-számlát a Forgalmazó vezet. Az értékpapír-számla értékpapírszámlaszerzıdéssel jön létre. Értékpapír-számlaszerzıdéssel a számlavezetı kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerzıdı fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló dematerializált értékpapírt a számlavezetınél megnyitott értékpapír-számlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos szabályszerő rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésrıl és a számla egyenlegérıl a számlatulajdonost értesíti. A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás idıpontjára igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK A befektetési jegyek tulajdonosa részére a befektetési jegy elsı alkalommal történı értékesítésekor a Kezelési szabályzatot, Rövidített tájékoztatóját térítésmentesen át kell adni, az Alap tájékoztatóját, a legutóbbi féléves és éves jelentését a befektetı kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektetı a Tpt (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelpen nyilatkozatot tesz o a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy o arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy o arról, hogy a dokummentumok átadását elektronikus úton kéri. kérésére a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani: az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, Rövidített tájékoztatóját, féléves vagy éves jelentését, és a legfrissebb portfoliójelentését. A szabályzatok, tájékoztatók és jelentések a Befektetési jegy tulajdonosai rendelkezésére állnak az Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı irodáiban.

48 48 szóbeli vagy elektronikus értesítés során tájékoztatást kap arról, hogy az elızı pontokban említett dokumentumok hol érhetık el. jogosult az általa vásárolt befektetési jegyek felett szabadon rendelkezni. jogosult a Kezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a befektetési jegyeket vagy azok egy részét a Forgalmazó pénztári óráiban visszaváltsa a visszaváltási jutalékkal csökkentett egy jegyre jutó nettó eszközértéken. jogosult az adott Alap megszőnése esetén az adott Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelı részesedéshez jutni. A Befektetı rendelkezik mindazon jogokkal, amelyek a Kezelési Szabályzatban és a Tájékoztatóban foglaltak, az egyes befektetési jegy osztályok nem képviselnek eltérı jogokat. 9. A BEFEKTETÉSI JEGYEK KIBOCSÁTÁSÁVAL ÖSSZEGYŐJTÖTT TİKE FELHASZNÁLÁSI CÉLJA 9.1. A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK Az Alap befektetési célja, hogy a Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditást fenntartva, korlátozott tıke- és hozamkockázat felvállalása mellett a befektetési politika által lehetıvé tett maximális mértékő tıkenövekményt érjenek el. A Tpt a alapján a nyilvános értékpapír-befektetési alapok (ideértve a befektetési alapba befektetı befektetési alapot is) saját tıkéje kizárólag az alábbi eszközökben tartható: a) tızsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír; b) olyan értékpapír, amelynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapírnak a kibocsátást követı egy éven belüli, bármely az a) pont szerinti piacok valamelyikére történı bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya; c) olyan, az a)-b) pontokban meghatározott feltételnek meg nem felelı tagsági jogokat megtestesítı értékpapír, amelyre a vételt megelızı harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentı árfolyamot tett közzé; d) az a)-b) pontokban meghatározott feltételnek meg nem felelı, legfeljebb kettı éves hátralévı futamidejő hitelviszonyt megtestesítı értékpapír; e) állampapír; f) kollektív befektetési értékpapír; g) bankbetét; h) deviza; i) származtatott termék. j) pénzpiaci eszköz. A befektetési alap saját tıkéje kizárólag olyan pénzpiaci eszközbe fektethetı be, amelynek a piaci ára naponta megbízható és ellenırizhetı módon megállapítható. A Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap a Tpt (1) alapján befektetési politikája szerint származtatott ügyletekbe fektetı befektetési alapnak minısül.

49 BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK A következı, a Tpt.-ben meghatározott befektetési szabályoknak vásárláskor kell megfelelni, az egyes portfolióelemek ügyletkötéskori piaci értékének az Alap ügyletkötéskori Saját tıkéjére vetített aránya alapján. Az Alapkezelı köteles a befektetési korlátoknak megfelelı helyzetet 30 napon belül helyreállítani, ha a Tpt.- ben meghatározott befektetési korlátok az értékpapír forgalomba hozatalakor annak körülményei miatt elıre nem látható okból nem érvényesíthetık. Ha az értékelési árak változása, illetve a visszaváltások következtében az Alapban valamely portfolióelem aránya jelentısen (több mint 25%-kal) meghaladja a törvényi elıírást, az Alapkezelı köteles 30 napon belül legalább a törvényben megengedett szintre csökkenteni az adott portfolióelem arányát. Az Alap Saját tıkéjét kizárólag a 9.1 a)-j) pontokban megjelölt eszközökben tarthatják: Az Alap: egyetlen kibocsátóban sem szerezhetnek 10%-ot meghaladó közvetlen, illetıleg közvetett tulajdoni részesedést, illetve 10%-ot meghaladó szavazati jogot megtestesítı értékpapírt; Saját tıkéjének 20%-át nem haladhatják meg a Tpt. eltérı rendelkezésének hiányában az egy kibocsátótól származó értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök, kivéve az OECD-tagállamok által kibocsátott állampapírt; nem szerezheti meg az egy kibocsátótól származó hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök több, mint 20%-át, kivéve az OECD-tagállamok által kibocsátott állampapírt; Saját tıkéjére vetített összértéke az OECD-tagállamok által kibocsátott azonos sorozatú állampapíroknak nem haladhatja meg az Alap Saját tıkéjének 35%-át. Az Alap befektetéseire a törvényi kereteknek megfelelıen az alábbi maximum befektetési limitek érvényesek: Limit Saját tıkére vetített, egy kibocsátóra vonatkozó limit a) megfelelıen likvid tızsdei értékpapírok 15 % b) egyéb tızsdei értékpapírok 10 % c) tızsdén nem jegyzett értékpapírok 2 % Saját tıkére vetített, összesített limit d) "b" sor szerinti limitet meghaladó, megfelelıen likvid tızsdei értékpapírok 40 % e) tızsdén nem jegyzett értékpapírok 10 % f) kollektív befektetési értékpapírok (kivéve: nyilvános nyílt végő kollektív 5 % befektetési értékpapírok) Saját tıkére vetített, egyéb limit g) azonos sorozatba tartozó állampapírok 35 % Az Alapkezelı az Alap Saját tıkéjét nem fektetheti be az Alap által kibocsátott Befektetési jegybe. Ha az Alap Saját tıkéje olyan más kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjába kerül befektetésre, amelyet az Alapkezelı, vagy vele szoros kapcsolatban lévı másik alapkezelı kezel - ideértve azt

50 50 az esetet is, amikor az Alapkezelı alvállalkozóként kezeli az adott alapot -, a befektetéssel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan az adott Alapra eladási és visszaváltási jutalék nem terhelhetı. Az Alapkezelı az Alap részére nem vásárolhat saját maga által kibocsátott értékpapírt; az Alapkezelı kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt, a nyilvános árjegyzéssel rendelkezı értékpapírok kivételével (de ekkor, valamint az Alapkezelı által kezelt Alapok, portfoliók egymás közötti ügyleteinél az ügylet kötésekor érvényben lévı piaci árat dokumentálni kell), ideértve a tızsdére bevezetendı értékpapírokat. Az Alapkezelı a tulajdonában lévı befektetési eszközöket az általa kezelt Alapba nem helyezheti el, és nem vásárolhat befektetési eszközt az általa kezelt Alapoktól. Az Alapkezelı a kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévı befektetési eszközöket az általa kezelt nyilvános alapba nem helyezheti el, a nyilvános árjegyzéssel rendelkezı értékpapírok és a fél évnél rövidebb lejáratú állampapírok kivételével (de ekkor, valamint az Alapkezelı által kezelt Alapok, portfoliók egymás közötti ügyleteinél az ügylet kötésekor érvényben lévı piaci árat dokumentálni kell), ideértve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokat SZÁRMAZTATOTT ALAPRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK Származtatott ügyletekbe fektetı befektetési alap javára és terhére az Alapkezelı az alább felsorolt eszközökön túl tızsdei árualapú származtatott ügyletet is köthet. Az ennek keretében létrejött ügylet ugyanakkor nem zárulhat fizikai teljesítéssel vagy közraktárjegy átadásával. A befektetési alap saját tıkéje az alábbi eszközökben tartható: befektetési eszköz; bankbetét; deviza; Az Alapkezelı az Alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre, devizára. A befektetési korlátokat az egyes értékpapírok alábbiak szerinti nettó pozíciójára kell vonatkoztatni: o A devizák, az azonos jogokat megtestesítı értékpapírok, valamint az azonos devizára, illetve befektetési eszközre és lejáratra szóló határidıs ügyletek, opciók, opciós utalványok hosszú (rövid) pozícióinak a rövid (hosszú) pozíciókkal szembeni többlete az adott befektetési eszköz nettó pozíciója. o Az Alapkezelı az Alap devizában, illetve befektetési eszközben meglévı nem származtatott hosszú (rövid) pozícióját az ugyanezen devizán, illetve befektetési eszközön alapuló rövid (hosszú) származtatott pozíciójával szemben, valamint a származtatott - ugyanazon alapul szolgáló eszközben meglévı - hosszú és rövid pozíciókat egymással szemben nettósíthatja. Ugyanazon alapul szolgáló értékpapíron meglévı pozíciók az alábbi feltételek egyidejő teljesülése esetén nettósíthatók: o az értékpapírok kibocsátói, a névleges kamatláb, a lejárat idıpontja megegyeznek, és o az értékpapírok ugyanazon devizában denomináltak. Az átváltható értékpapír pozíciója nem nettósítható olyan értékpapír ellentétes pozíciójával, amelyre az értékpapír átváltható. A befektetési alap nettó pozícióját devizanemenként is meg kell állapítani. A nettó nyitott deviza pozíció a következı elemek együttes összege:

51 51 o a nem származtatott ügyletekbıl eredı pozíció, o a nettó határidıs pozíció (a határidıs devizaügyletek alapján fennálló követelések és fizetési kötelezettségek közötti különbség, ideértve a tızsdei határidıs devizaügyletek és a deviza swap ügyletek tıkeösszegét is), o a felmerült - teljesen lefedezett -, de még nem esedékes jövıbeni bevételek/kiadások, o az ugyanazon devizára kötött opciós ügyletek nettó delta kockázata (A nettó delta kockázat a pozitív és a negatív deltakockázatok abszolút értékének különbsége. Valamely opciós ügylet delta kockázata az alapul szolgáló deviza piaci értékének és az opció delta tényezıjének szorzata), o egyéb, devizában denominált opciók piaci értéke. Az indexre szóló származtatott ügylet nettósítható az indexkosárban szereplı értékpapírokkal, ha az értékpapírok összetétele legalább nyolcvan százalékban fedi az indexkosár összetételét. A hitelfelvétel óvadékául szolgáló vagy kölcsönadott értékpapírok nem nettósíthatók származtatott rövid pozícióval. A befektetési korlátoknak való megfelelés szempontjából az értékpapírra, illetve indexre kötött határidıs ügyleteket az alapul szolgáló eszköz piaci árfolyamán, az opciós szerzıdéseket pedig az alapul szolgáló eszköz piaci árfolyama és az opció deltatényezıjének szorzatán kell figyelembe venni. Az összetett származtatott ügyleteket az alaptermékekre felbontva kell kezelni. A tızsdei határidıs ügyleteket és a tızsdén kívüli határidıs ügyleteket az alapul szolgáló eszköz és az ügylet által generált fiktív vagy valós pénzáramlás összetételeként kell kezelni. A nem forintban denominált pozíciókat az alapkezelési szabályzatban meghatározott árfolyamon forintra átszámítva kell figyelembe venni. A származtatott ügyletekbe fektetı befektetési alap esetén a devizák, az azonos jogokat megtestesítı értékpapírok, valamint az azonos devizára, illetve befektetési eszközre és lejáratra szóló határidıs ügyletek, opciók, opciós utalványok hosszú (rövid) pozícióinak a rövid (hosszú) pozíciókkal szembeni többlete az adott befektetési eszköz nettó pozíciók abszolút értékeinek összege nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem: o a származtatott ügyletek nettó pozícióit az alábbi táblázatban meghatározott szorzóval korrigált értéken figyelembe véve az alap saját tıkéjének kétszeresét, o a származtatott ügyletek nettó pozícióit az alábbi táblázat szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe véve az alap saját tıkéjének nyolcszorosát. A származtatott ügylet alapját képezı befektetési eszköz Szorzószám a) Deviza 0,50 b) Három évnél hosszabb hátralévı futamidejő kötvény és/vagy 0,25 kamatláb pozíció c) Három évnél rövidebb és egy évnél hosszabb hátralévı 0,15 futamidejő kötvény és/vagy kamatláb pozíció d) Egy évnél rövidebb hátralévı futamidejő kötvény és/vagy 0,10 kamatláb pozíció e) Az a)-d) pontba nem tartozó egyéb befektetési eszköz 1,00 A származtatott ügyletekbe fektetı befektetési alap származtatott ügylet, illetve kölcsönvett értékpapír eladása útján nettó eladási pozíciót vehet fel. Ha a származtatott ügyletekbe fektetı befektetési alap esetén az értékelési árak változása vagy a visszaváltások következtében a befektetési alapban valamely portfólióelem aránya jelentısen (több mint huszonöt százalékkal) meghaladja a törvényi elıírást, az alapkezelı köteles három napon belül legalább a törvényben megengedett szintre csökkenteni az adott portfólióelem arányát.

52 52 Az e szabályzatban meghatározott befektetési korlátozásokat a nettó eladási pozíciók abszolút értékére is alkalmazni kell AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁNAK FİBB JELLEMZİI Befektetési politika: az Alap elsısorban a világ részvény piacain kíván befektetni, keresve azon vállalatok részvényeit amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a globális részvénypiacok éves hozamát. Alapvetı célpontok a fundamentálisan alulértékelt vállalatok, a felvásárlás vagy összeolvadás elıtt álló társaságok részvényei, valamint a hosszú távú trendjüktıl promt piaci események miatt eltérı árazású vállalatok. A Befektetési alap egy állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelı befektetési célpontokat, ennek következtében a portfolió összetételében a részvények aránya 0%-100% között mozoghat. Mindezek mellett az Alap ki kívánja használni a törvényi szabályozás adta keretek között a maximális kockázatvállalási lehetıségek határát. Ennek következtében az alap mind vételi, mind eladási pozíciókat felvehet, a részvény piaci befektetések mellett az árupiaci, devizapiaci invesztíciókat is végrehajthat. Az Alap befektetéseinél tıkeáttételes pozíciókat is felvehet. Az Alap az alábbi benchmark teljesítményének meghaladására törekszik: 100 % RMAX Index A visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök legkisebb aránya az Alap saját tıkéjének 5 %-a. Az Alap befektetési eszközeinek terhére hiteleket nem vesz fel, továbbá az Alap a befektetési eszközeit egyéb módon sem terheli meg. A portfolió elemei (zárójelben az adott értékpapírnak az alap saját tıkéjéhez viszonyított maximális és minimális aránya) 1. Pénzpiaci eszközök: (max.: 100%, min.: 0%) lekötött betétek, látra szóló betétek, piaci indexált betét, folyószámlapénz 2. Állampapírok: (max.: 100%, min.: 0%) a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, így többek között a diszkontkincstárjegyek, kamatozó kincstárjegyek, közép- és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények; a magyar jegybank által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok. 3. Egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok: (max.: 100%, min.: 0%) Belföldi és külföldi társaságok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, így többek között kötvények, kereskedelmi kötvények, melyekre a hatályos devizatörvény korlátozást nem állapít meg. 4. Jelzáloglevelek: (max.: 25%, min.: 0%) Jelzálog-hitelintézet által kibocsátott névre szóló, átruházható értékpapírok. 5. Részvények: (max.: 95 %, min.: 0%) Devizakülföldi társaságok által kibocsátott tagsági jogokat megtestesítı értékpapírok, melyekre a hatályos devizatörvény korlátozást nem állapít meg.

53 53 6. Kollektív befektetési értékpapírok: (max.: 80%, min.: 0%) Olyan nyílt- és zártvégő befektetési alapok befektetési jegyei, melyek befektetési politikája nem tér el lényegesen a jelen pontban meghatározott befektetési politikától. Ebbe a kategóriába sorolandók az Exchange Traded Fundok (ETF) is. 7. Származékos ügyletek: (max.: 200%, min.: 0%) Az Alap mind tızsdei, mind másodpiaci (OTC) származtatott ügyleteket köthet. Felvehet forward vagy future short vagy long pozíciókat. Vásárolhat warrantokat, kiírhat és vásárolhat egyszerő és összetett opciókat. - Szabványosított határidıs ügyletek (0-200%) - Opciós ügyletek (0-150%) Az Alap értékpapír kölcsönzést a Tpt ának, illetve a Ptk. pénzkölcsönre vonatkozó elıírásainak figyelembevételével kíván végezni, azaz: Értékpapír kölcsönügylet tárgya akkor lehet, ha a kölcsönbe adó értékpapír feletti rendelkezési joga nem korlátozott. Forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, elıvásárlási, vételi, visszavásárlási, óvadéki és zálogjoggal terhelt értékpapír kölcsönügylet tárgya nem lehet. Nyomdai úton elıállított, névre szóló értékpapír csak üres forgatmánnyal ellátva lehet kölcsönügylet tárgya. A kölcsönbe adott értékpapír tulajdonjoga átszáll a kölcsönbe vevıre. Értékpapírkölcsön-szerzıdés kizárólag határozott idıre köthetı. Ha a kölcsönbe vevı az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerzıdésben vállalt esedékességkor az értékpapírt visszaszolgáltatni nem tudja, akkor a kölcsönbe adó részére fizetendı pénzbeli kártérítés legkisebb összegeként a kölcsönbe adás, illetıleg az esedékesség napjának árfolyamai közül a magasabbat kell figyelembe venni. Az értékpapír-kölcsönzéséhez az értékpapír tulajdonosával kötött értékpapír-kölcsönzési keretszerzıdés vagy értékpapírkölcsön-szerzıdés létrejötte szükséges. Az értékpapír-kölcsönzési keretszerzıdés, illetıleg értékpapírkölcsön-szerzıdés az értékpapír tulajdonosa és az értékpapírt kölcsönvevı másik fél között létrejött más szerzıdés része nem lehet. Az értékpapírkölcsönre egyebekben a Ptk. pénzkölcsönre vonatkozó szabályait kell alkalmazni A BEFEKTETÉSI POLITIKA MEGVÁLTOZTATÁSA Az Alap befektetési politikájának megváltoztatása csak a Kezelési Szabályzat PSZÁF által jóváhagyott módosításán keresztül a közzétételt követı 30 napot követıen lehetséges A BEFEKTETÉSI ALAPOK TİKENÖVEKMÉNYÉNEK FELOSZTÁSÁRA, ÚJRABEFEKTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az Alap tıkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Az Alap teljes tıkenövekménye az Alap befektetési politikájának megfelelıen, az Alap esetleges megszőnéséig újrabefektetésre kerül. A Befektetési jegy

54 54 tulajdonosok az Alap tıkenövekményét az Alap futamideje alatt a Befektetési jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 10. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK GYAKORISÁGA, IDİPONTJA ÉS KÖZZÉTÉTELE Az Alap Nettó eszközértékét, valamint az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamuk) a Letétkezelı minden T-1. napon T. napra vonatkozóan köteles kiszámítani, és azt a megállapítást követı elsı munkanapon jelen Kezelési Szabályzat 13.1 pont szerinti közzétételi helyen közzétenni A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA A Befektetési Alap esetében T napon érvényes eladási és visszaváltási ár a T-1 napon megállapított egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, korrigálva a vételi illetve visszaváltási jutalék összegével. A Letétkezelı az Alap egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét hat tizedesjegy pontossággal állapítja meg. Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékét a Letétkezelı minden forgalmazási napon (T napon) - T értéknapra vonatkozóan T-1 napon határozza meg oly módon, hogy kiszámítja az Alap T-1 napi eszközeinek T-1 napi árfolyamadatok alapján, az alábbiakban részletezésre kerülı számítási eljárások szerint kalkulált T-1 napi piaci értékét, és levonja belıle az Alapot T-1 értékelési napig terhelı kötelezettségeket és elosztja a T-1 napon forgalomban lévı Befektetési jegyek számával. Az Alap devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek egyes devizanemekben kalkulált, T-1 napra vonatkozó piaci értékét a Magyar Nemzeti Bank által T-1 napon közölt hivatalos devizaárfolyamon kell a T napi nettó eszközérték meghatározása céljából forintra átszámítani PORTFOLIÓ EGYES ELEMEINEK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYAI I. Folyószámlapénz A folyószámla-pénzállomány a folyószámla pozitív egyenlegének T-1 napig megszolgált idıarányos kamata plusz a folyószámla T-1 napi záró állománya összegeként kerül értékelésre. Amennyiben a kamatperiódus végén a számított idıarányos kamat és a jóváírt kamat között különbség mutatkozik, a kamatkülönbség a jóváírás napi nettó eszközértékben kerül elismerésre. II. Lekötött betét A bankbetét a lekötött betét T-1 napig járó idıarányos kamattal megnövelt összegeként kerül értékelésre.

55 55 III. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Tızsdére bevezetett értékpapírok: Fix és változó kamatozású kötvények: A Budapesti Értéktızsdére bevezetett fix és változó kamatozású kötvények a T-1 napi elsıdleges forgalmazói árjegyzés keretében megjelentetett legjobb vételi és eladási árfolyam középértékébıl kalkulált hozam alapján T-1 napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Amennyiben a Budapesti Értéktızsdére bevezetett fix és változó kamatozású kötvényre T-1 napon az elsıdleges forgalmazók árat nem jegyeznek, akkor a fenti számításokat a legutolsó, 30 napnál nem régebbi tızsdei kötési árfolyamon kell elvégezni. Ha a fenti módszerek egyike sem alkalmazható, akkor az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. Ha az értékpapírok kikerültek az ÁKK árfolyamjegyzésébıl (3 hónapnál rövidebb hátralevı futamidejőek) akkor ezen értékpapírok T-1 napi bruttó árfolyama az ÁKK által nyilvánosságra hozott T-1 napra vonatkozó 3 hónapos referenciahozamból kerül megállapításra. Diszkontkincstárjegyek: A Budapesti Értéktızsdére bevezetett diszkontkincstárjegyek T-1 napi piaci értékét a T-1 napi elsıdleges forgalmazói árjegyzés keretében megjelentetett legjobb vételi és eladási árfolyam középértékébıl kalkulált hozam alapján T-1 napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Amennyiben a Budapesti Értékızsdére bevezetett diszkontkincstárjegyre T-1 az elsıdleges forgalmazók árat nem jegyeznek, akkor ezen értékpapírok T-1 napi bruttó árfolyama az ÁKK által nyilvánosságra hozott T-1 napra vonatkozó referenciahozamokból számított hozam alapján kerül megállapításra. A számított referencia hozam megegyezik az adott diszkontkincstárjegy lejárati idejéhez legközelebb esı két referenciahozamnak a lejárati idıre számított számtani átlagával. A 3 hónapnál rövidebb hátralevı futamidejő diszkontkincstárjegyek az ÁKK által közzétett T-1 napra vonatkozó 3 hónapos referenciahozamból számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Diszkont vállalati kötvények: A Budapesti Értéktızsdére bevezetett diszkont vállalati kötvények T-1 napi piaci értékét 30 napnál nem régebbi tızsdei záróárfolyam alapján kell kiszámítani oly módon, hogy a tızsdei árfolyam és a teljesítési nap alapján meghatározásra kerül az értékpapír T-1 napi hozama, majd ezzel a hozammal kerül kiszámításra az adott értékpapír T-1 napi bruttó árfolyama. Ha a fenti módszer nem alkalmazható, akkor az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. Tızsdén nem jegyzett értékpapírok: Fix és változó kamatozású kötvények: A tızsdén nem jegyzett értékpapírok T-1 napi piaci értékét, amennyiben az értékpapír a tızsdén kívüli kereskedelemben forog, és regisztrált árfolyammal rendelkezik, az adott értékpapírra közölt T-1 napi OTC záróárfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T-1 napra vonatkozóan az adott értékpapírokra nincs regisztrált OTC árfolyam, akkor a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Ha a fenti módszerek egyike sem alkalmazható, akkor az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni.

56 56 Diszkontkincstárjegyek: A tızsdén nem jegyzett értékpapírok T-1 napi piaci értékét a T-1 napi elsıdleges forgalmazói árjegyzés keretében megjelentetett legjobb vételi és eladási árfolyam középértékébıl kalkulált hozam alapján T-1 napra számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. Ha a fenti módszer nem alkalmazható, akkor ezen értékpapírok T-1 napi bruttó árfolyama az ÁKK által nyilvánosságra hozott T-1 napra vonatkozó referenciahozamokból számított hozam alapján kerül megállapításra. A számított referencia hozam megegyezik az adott diszkontkincstárjegy lejárati idejéhez legközelebb esı két referenciahozamnak a lejárati idıre számított számtani átlagával. A 3 hónapnál rövidebb hátralevı futamidejő diszkontkincstárjegyek az ÁKK által közzétett T-1 napra vonatkozó 3 hónapos referenciahozamból számított bruttó árfolyamon kerülnek értékelésre. IV. Részvények Tızsdére bevezetett részvények: A tızsdére bevezetett részvények T-1 napi piaci értékét az adott értékpapírra közölt tızsdén kialakult, T-1 tızsdenapi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Ha az adott napon nem volt üzletkötés, vagy a T-1 napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetıek, a fenti számításokat az értékpapír-piaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni. Tızsdén nem jegyzett részvények: A tızsdén nem jegyzett értékpapírok T-1 napi piaci értékét az adott értékpapírra közölt T-1 napi OTC záróárfolyam alapján kell meghatározni. Amennyiben a T-1 napra vonatkozóan az adott értékpapírokra nincs regisztrált OTC árfolyam, akkor a fenti számításokat az utolsó napi záróárfolyam alapján kell elvégezni. Ha a fenti módszerek egyike sem alkalmazható, akkor az értékelést a beszerzési árfolyam alapján kell elvégezni. V. Kollektív befektetési értékpapírok A befektetési jegyek T-1 napi piaci értékét az értékpapírpiaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által T-1 napra közzétett záróárfolyam alapján kell meghatározni. Ha az adott napon az adatszolgáltató cégek által nincs közzétett árfolyam, akkor a T-1 napi piaci értéket az alap kezelıje által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával kell meghatározni. A tızsdére bevezetett ETF-ek T-1 napi piaci értékét az adott értékpapírra közölt tızsdén kialakult, T-1 tızsdenapi záróárfolyam alapján kell T napra vonatkozóan meghatározni. Ha az adott napon nem volt üzletkötés, vagy a T-1 napra vonatkozóan az árfolyamadatok nem hozzáférhetıek, a fenti számításokat az értékpapír-piaci hír- és adatszolgáltató cégek (például Reuters, Bloomberg) által közzétett legutolsó záróárfolyam alapján kell elvégezni VI. A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott diszkont kötvények

57 57 A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott három hónapos lejáratú diszkont kötvények T-1 napi bruttó árfolyama az ÁKK által nyilvánosságra hozott T-1 napra vonatkozó 3 hónapos referenciahozamból kerül megállapításra. VII. Repo megállapodások, inverz repo megállapodások Repo megállapodások értékelése során a repo megállapodásban szereplı értékpapír prompt vételárát a határidıs eladási ár és a prompt vételár közötti differencia T-1 napra esı idıarányos részével kell megnövelni. Inverz repo megállapodások értékelése során a fordított repo megállapodásban szereplı értékpapír prompt eladási árának mínusz egyszeresét a határidıs vételár és a prompt eladási ár közötti differencia T-1 napra esı idıarányos részével kell csökkenteni. VIII. Jelzáloglevél A jelzáloglevelet a kötvényekhez hasonlóan, a III. pont szerint kell értékelni. IX. Külföldön kibocsátott értékpapírok A külföldi értékpapírok az adott ország értékpapír beértékelési szokványait figyelembe véve, a fenti instrumentum típusoknál részletezett módon kerülnek beértékelésre. Külföldön denominált értékpapírok napi piaci értékének meghatározása adott napon az MNB által közzétett középárfolyamon történik. X. Kötelezettségek Az Alapokat terhelı és folyamatosan felmerülı kötelezettségek és díjak idıarányosan kerülnek az Alapokra terhelésre. XI. Határidıs ügyletek Határidıs vételi megállapodások: A határidıs vételi megállapodások T napi eszközértéke a mögöttes instrumentum fentiek alapján meghatározott T napi piaci értékének és a határidıs megállapodásban szereplı vételi árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének a különbözetével egyezik meg. Határidıs eladási megállapodások: A határidıs eladási megállapodások T napi eszközértéke a határidıs megállapodásban szereplı eladási árfolyam T napra vonatkozó jelenértékének és a mögöttes instrumentum fentiek alapján meghatározott T napi piaci értékének különbözetével egyezik meg. XII. Tızsdei opciós ügyletek

58 58 A szabványosított tızsdei opciók értékelése az utolsó tızsdei záróáron történik. Ha 30 napnál nem régebbi tızsdei záróár nem áll rendelkezésre, akkor az opció belsı értékét és idıértékét is figyelembe vevı módszerrel kell kiszámítani. Ennek hiányában, illetve nem tızsdei ügyletek esetében, az opciót kizárólag a belsı értéken kell értékelni, azaz az opció értéke ebben az esetben az opciós kötés kötési árfolyamának és az opciós ügylet alapjául szolgáló termék utolsó záró árának különbözete vagy nulla közül a nagyobbik érték. XIII. OTC deviza pozíciók értékelése Forward ügyletek esetében ugyanúgy kell kezelni a pozíciót, mintha tızsdei határidıs pozíció volna, ám ebben az esetben az ár alapesetben a Reuters ha az nem áll rendelkezésre, akkor a Bloomberg által közölt spot árfolyam és az ugyanezen adatszolgáltatók által megadott kamatlábakból számított forward árfolyam a pozíció lejáratának napjára. OTC opciók esetén ugyanezen adatszolgáltatók adatai alapján saját, matematikai modellel kell értékelni az opciót, amely modell az opció belsı értékét is figyelembe veszi. 11. A BEFEKTETÉSI JEGYEK ELADÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁSÁRLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÁSÁRLÓINAK KÖRE A Befektetési jegyeket belföldi és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt vásárolhatják A BEFEKTETÉSI JEGYEK FOLYAMATOS FORGALMAZÁSA Az Alap átalakulását jóváhagyó PSZÁF határozat kézhezvételét követıen az Alap Befektetési jegyeinek a KELER Zrt. által történı keletkeztetését követı 3 munkanapon belül az Alapkezelı megkezdi a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazását. Az Alapkezelı a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának lebonyolítására Forgalmazókat bízott meg A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE A nyílt végő befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazását az Alapkezelı a Tpt a alapján, kizárólag elháríthatatlan külsı ok miatt, a befektetık érdekében az alábbi rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha: az Alap nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha az Alap saját tıkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak. A Felügyelet meghatározott idıre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, ha az Alapkezelı nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének vagy ha azt a Befektetık érdekeinek védelme egyébként szükségessé teszi. A forgalmazást a kiváltó ok megszőnésével, vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul folytatni kell.

59 59 A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza A BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSI ÁRFOLYAMA A Befektetési jegyekre T-1 napon felvett megbízás teljesítése a Közzétételi napon (T+1) megjelentetett T napi egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával számított árfolyamon történik. A Befektetési jegyek T napon érvényes eladási ára megegyezik a vásorlni kívánt Befektetési jegyek darabszáma és a T napi egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéke szorzatának forgalmazási jutalékkal megemelt összegével. A Befektetési jegy T napon érvényes visszaváltási ára megegyezik a visszaváltani kívánt Befektetési jegyek darabszáma és a T napi egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértéke szorzatának forgalmazási jutalékkal csökkentett összegével FOLYAMATOS FORGALMAZÁST LEBONYOLÍTÓ HELYEK A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásában részt vesznek: Vezetı forgalmazóként a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Vezetı forgalmazó Ügynöke a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt ) Forgalmazóként az Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdı u ) Forgalmazóként a Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.). Forgalmazóként a BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Forgalmazóként a Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) Forgalmazóként az SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Forgalmazóként a Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30) Forgalmazóként az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) A Forgalmazók forgalmazásban résztvevı fiókjainak listáját az 1. számú melléklet tartalmazza A BEFEKTETÉSI JEGYEK VÉTELÉNEK MÓDJA Befektetési jegyek vásárlására csak akkor van mód, ha a Befektetı értékpapír-számlával rendelkezik. A Befektetési jegyek vételárát a forgalmazó helyen a pénztári órák alatt készpénzben, illetve átutalással történı fizetés esetén a Befektetı Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára történı utalással kell teljesíteni. A késedelmes átutalásból eredı esetleges veszteségekért a Forgalmazó és az Alapkezelı felelısséget nem vállal. A megbízás teljesítésének feltétele, hogy a teljes, a vásárlást terhelı vételár jóváírásra kerüljön a Befektetı Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláján és a Befektetı érvényes megbízási szerzıdést kössön a Forgalmazóval. A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának idıszakában a Befektetık a Befektetési jegyeket a Forgalmazóval megkötött, a Befektetési jegyek vételére vonatkozó szerzıdés megkötésével és a vételár megfizetésével szerezhetik meg. A Befektetık által T-1 napon - a vételár és az eladási jutalék befizetése mellett - visszavonhatatlan formában adott vételi megbízásokat a Forgalmazó a megbízás napját követı forgalmazási napon (T nap) érvényes egy jegyre jutó forgalmazási árfolyam alapján teljesíti. A Befektetık részére a Befektetési jegyre vonatkozó ügyleti visszaigazolások a megbízást követı banki munkanapon, vagy ha az a Forgalmazónál szünnap, akkor erre a napra következı forgalmazói munkanapon (T nap) kerülnek

60 60 elküldésre. A Befektetési jegyek vételére vonatkozó szerzıdéseket a Befektetık a Forgalmazónál érvényes szabályok szerint írhatják alá. A vételár, illetve az eladási jutalék megfizetése a Befektetı által megjelölt módon, azaz - ahol erre lehetıség kínálkozik - készpénzzel a Forgalmazási helyen a Forgalmazó, illetve a Letétkezelı pénztárába történı befizetéssel, illetve minden esetben az Alap Forgalmazónál vezetett számlájára történı átutalással teljesíthetı. Az átutalással történı fizetés esetén a Forgalmazó a Befektetı vételi megbízását a vételi szerzıdés (megbízás) aláírásának napját követı forgalmazási napon (T nap) érvényes forgalmazási árfolyam alapján teljesíti. A befektetı jogosult a Befektetési jegyeit szabadon eltranszferálni A BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSÁNAK MÓDJA A Befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának idıszakában a Befektetık a tulajdonukban álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán tartott Befektetési jegyeket a Forgalmazóval a Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó szerzıdés aláírásával válthatják vissza. A Befektetık által a T-1 napon - a Befektetési jegyek egyidejő rendelkezésre bocsátása mellett - visszavonhatatlan formában adott eladási megbízásokat a Forgalmazó a megbízás napját követı forgalmazási napon (T napon) a T napra érvényes egy jegyre jutó forgalmazási árfolyam alapján, a visszaváltási jutalék egyidejő felszámítása mellett teljesíti. A Befektetık az elszámolás eredményeképpen ıket megilletı készpénzt legkésıbb a megbízást követı második banki munkanapon, vagy ha az a forgalmazónál szünnap, akkor erre a napra következı forgalmazói munkanapon (T+1 napon) vehetik át. A Befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó szerzıdéseket (megbízásokat) a Befektetık a Forgalmazónál érvényes szabályok szerint írhatják alá. A Forgalmazó a visszaváltási árat legkésıbb a visszaváltás lebonyolításának napján (T nap) a Befektetı által a T-1 napon megadott megbízásban megjelölt módon, azaz - ahol erre lehetıség kínálkozik - készpénzben, a Forgalmazási helyen a Forgalmazó, illetve a Letétkezelı pénztárából történı kifizetéssel, vagy a Befektetı által megjelölt számlára történı átutalással (a pénz indításának napja legkésıbb T nap) teljesíti, a visszaváltást terhelı költségek (visszaváltási jutalék) egyidejő levonásával. Az ellenérték kifizetésére a Forgalmazó üzletszabályzatának rendelkezései irányadók FORGALMAZÁSI JUTALÉKOK A Forgalmazók a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a Befektetık felé a megvásárlásra kerülı Befektetési jegyek száma és az aktuális árfolyam alapján számított értékre vetített eladási jutalékot, a Befektetési jegyek visszaváltásakor visszaváltási jutalékot számíthatnak fel. A Forgalmazók a Befektetési jegyek visszaváltásakor bizonyos esetekben a visszaváltási jutalék mellett büntetı jutalékot számítanak fel. Az eladási, visszaváltási és a büntetı jutalék mértékét a következı táblázat tartalmazza: Eladási jutalék A befektetendı összeg százalékában maximum 5%, minimum Ft, melyet a forgalmazók (ld. 1. sz. melléklet) a Díj és költségtáblázatukban meghatározottak szerint, a Befektetı számára kedvezıbben is megállapíthatnak. A Forgalmazók a vételi megbízás minimum összegét Üzletszabályzatuknak megfelelıen határozhatják meg. A Forgalmazók

61 61 Visszaváltási jutalék Büntetı jutalék üzletszabályzata az 1. sz. mellékletben felsorolt forgalmazási helyeken érhetıek el. A visszaváltandó összeg százalékában maximum 3,5%, minimum Ft, melyet a forgalmazók (ld. 1. sz. melléklet) a Díj és költségtáblázatukban meghatározottak szerint, a Befektetı számára kedvezıbben is megállapíthatnak. A Forgalmazók a visszaváltási megbízás minimum összegét Üzletszabályzatuknak megfelelıen határozhatják meg. A Forgalmazók üzletszabályzata az 1. sz. mellékletben felsorolt forgalmazási helyeken érhetıek el. Amennyiben a Befektetési jegyek bármely tulajdonosa a tulajdonában lévı befektetési jegyekre a FIFO módszer alkalmazásával figyelembe vett vételi megbízás idıpontjától számított 30 napon belül ad visszaváltási megbízást a Befektetési alap Befektetési jegyeire, akkor a Forgalmazók a szokásos visszaváltási jutalékon felül a visszaváltott Befektetési jegyek visszaváltáskori nettó eszközértéken számított értékének 2%-t büntetı jutalékként számítják fel, amely jutalék az Alapot illeti. 12. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK AZ ALAP MŐKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK Az Alapot terhelı díjakat a Nettó eszközérték számításakor az Alapkezelı T napig idıarányosan terheli az Alapra, és esedékességkor fizeti ki az Alap számlájának terhére. Alapkezelési díj (éves szinten) Letétkezelési díj (éves szinten) Könyvvizsgálói díj (éves szinten) PSZÁF felé fizetendı rendszeres díjak max. 2 % + sikerdíj 0,08 % Ft + Áfa A Tpt. vonatkozó rendelkezéseinek értelmében meghatározott mindenkori felügyeleti díj, amelynek megfizetése negyedévente esedékes (jelenleg éves szinten az Alap Nettó eszközértékének 0,025%-a)

62 62 KELER Zrt. felé fizetendı díjak Banki, hitelintézeti szolgáltatások költségei Befektetési szolgáltatások, kiegészítı befektetési szolgáltatások költségei Közzétételek költségei A KELER Zrt. mindenkor hatályos Díjszabályzatának vonatkozó díjtételei értelmében, amelyet a KELER Zrt. Ügyfélszolgálati irodáján (Budapest, VII. kerület, Asbóth u ), és a KELER Zrt. honlapján ( lehet megtekinteni Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat (pl. bankszámla-vezetés, bankszámla-tranzakciók, hitelfolyósítás) nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat (pl. értékpapírok adásvétele, tızsdei megbízások) nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében Díjmentes Marketing és kommunikációs költségek Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében Számviteli, könyvvezetési költségek Jogi költségek Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében Az Alapok számára végzett szolgáltatásokat nyújtó féllel kötött mindenkor hatályos megállapodás értelmében Sikerdíj A sikerdíj csak abban az esetben illeti meg az Alapkezelıt, amennyiben az adott évben az alap benchmarkjánál magasabb hozamot sikerült elérnie. A sikerdíj mértéke a benchmark feletti hozam 20%-a. Év közben a benchmark feletti teljesítmény esetén az Alapkezelı folyamatosan, azaz minden nap elhatárolja az Alapból fizetendı sikerdíjat, míg benchmarktól elmaradó teljesítmény esetén az esetlegesen már elhatárolt sikerdíj állományból felold az Alap javára. Az elhatárolt sikerdíjak elszámolására naptári évente kerül sor. A sikerdíj számításásnak a módszere a következı: Számítás módja Az Alapkezelıt illetı sikerdíj az év végén: 0,2 * H H N o R R N O 1 * N N vi i= 1, ha H H N o > R R N o És nulla, ha H H N O R R N O

63 63 A t. forgalmazási napon az elhatárolt sikerdíj állománya pedig: k = 0 ha t H H t o < Rt Ro egyébként pedig K = t H H R R t t t 1 0,2* * vi, ha o o t i= 1 H H t o > B B t o Ahol a jelölések a következık: H O a sikerdíj levonása, illetve elhatárolása után számított egy jegyre jutó nettó eszközérték az elızı naptári év végén, illetve a 2008-as évben a sikerdíj számításásnak indulásakor, ami a PSZÁF jóváhagyásától függ. RO a benchmark értéke az elızı naptári év végén, illetve a 2008-as évebn a sikerdíj számításásnak indulásakor, ami a PSZÁF általi jóváhagyástól függ. N Az adott anaptári év forgalmazási napjainak száma ( a 2008-as évben, a sikerdíj számításásnak indulásásától számított forgalmazási napok száma az adott naptári évben). H t a sikerdíj levonása, illetve elhatárolása elıtt számított egy jegyre jutó nettó eszközérték a t. forgalmazási napon. vt napon. a sikerdíj levonása, illetve elhatárolása elıtt számított összesített nettó eszközérték a t. forgalmazási Rt k t a benchmark értéke a t. forgalmazási napon. a forgalmazási napon elhatárolt teljes sikerdíj-állomány ( ha kell képezni, azonban ha k k t t 1 k k >, akkor az adott napon tartalékot t t 1 < akkor a tartalékot fel kell oldani, ha > 0 ) t annak a forgalmazási napnak a sorszáma az adott évben, amelyre a számítást végezzük. rt A BEFEKTETİT KÖZVETLENÜL TERHELİ KÖLTSÉGEK A Forgalmazó a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során forgalmazási jutalékot számít fel. A Forgalmazó által a Befektetık felé felszámított forgalmazási jutalék megfizetése a Befektetési jegy adás-vételi megbízások teljesítésével esedékes. Az értékpapírszámla megnyitásához, vezetéséhez valamint az adóigazoláshoz kapcsolódó díjakat a Forgalmazó az Üzletszabályzata szerinti mértékben számítja fel. A

64 64 Forgalmazó Üzletszabályzatát a befektetık a forgalmazási helyeken és a Forgalmazó székhelyén kaphatják meg. 13. A BEFEKTETİK TÁJÉKOZTATÁSA KÖZZÉTÉTELI HELYEK Az Alap napi Nettó eszközértékét a Letétkezelı a Tpt. 34. (4) b) értelmében az összevont Tájékoztató 9. oldalán körülírt Közzétételi helyen teszi közzé. Az Alap hivatalos közleményei, éves-, féléves valamint havi portfoliójelentései megtekinthetık a forgalmazási helyeken és az Alapkezelı székhelyén, valamint elérhetıek elektronikus formában az összevont Tájékoztató 9. oldalán körülírt Közzétételi helyen RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG Az Alapkezelı legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után 45 napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén 120 napon belül köteles az Alapról jelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni. Az Alapkezelı a jelentést a Felügyeletnek történı megküldéssel egyidejőleg közzéteszi az összevont Tájékoztató 9. oldalán körülírt Közzétételi helyen. Az Alapkezelı köteles havonta az Alap tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követı 10. forgalmazási naptól a forgalmazási helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetıvé tenni. A portfoliójelentésnek tartalmaznia kell a portfolió befektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását; zárolt, illetıleg óvadékba adott eszközöket; a Saját tıkét és az egy-egységre jutó Nettó eszközértéket RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG Az Alapkezelı az Alap mőködésére vonatkozóan köteles a Felügyeletnek megküldeni, továbbá az összevont Tájékoztató Fogalmak fejezetében a 9. oldalon - körülírt Közzétételi helyen köteles közzétenni, és a Forgalmazónál hozzáférhetıvé tenni: az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésıbb 30 nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése elıtt; a befektetési szabályok változását, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt; a futamidınek határozottá alakítását, a határozott futamidı csökkentését, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt; a Befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos, a Befektetı fizetési kötelezettségének változását legkésıbb a hatálybalépés elıtt 30 nappal; a kezelési szabályzat egyéb módosítását legkésıbb a hatálybalépés napján; az Alapkezelı engedélyének visszavonását, 2 munkanapon belül; a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb 15 nappal a hatálybalépés elıtt; a tıke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésıbb az esedékesség napján; a Befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, 2 munkanapon belül; az Alapkezelıvel szembeni felszámolás megindítását 2 munkanapon belül;

65 65 az Alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg; az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az elızı nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén 3 értékelési napon belül bekövetkezett jelentıs (20%-ot meghaladó) mértékő csökkenésének okát, legkésıbb a felmerülést követı 2 munkanapon belül; a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet 2 munkanapon belül; a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon; az ügynökök felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bıvülése esetén legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, a felsorolás szőkülése esetén a legkésıbb a változás napját követı 2 munkanapon belül. a befektetési jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a Tpt (3) szerinti, a nyilvános nyíltvégő alapok befektetési jegyére vonatkozóan adott visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti idıköz, valamint e paragrafus (4) bekezdése szerinti, a befektetési alapba befektetı, a származtatott ügyletekbe fektetı, továbbá a tıkegaranciát vagy tıkevédelmet kínáló nyilvános, nyílt végő alap és a zártkörő, nyílt végő alap esetében a befektetési jegyre vonatkozóan adott visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti idıköz növekedésével járnak, legkésıbb a hatálybalépés elıtt 30 nappal; a Tpt (5) bekezdése mely szerint amennyiben a befektetési alapba befektetı alap az eszközeinek több mint huszonöt százalékát ugyanazon alapba fekteti, választhatja azt, hogy a forgalmazási szabályai egyezzenek meg a portfóliójában több mint huszonöt százalékot képviselı alap forgalmazási szabályaival, amely esetben a visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti idıköz harmincegy napot meghaladó idıtartam is lehet - szerinti választás, illetıleg a választás megváltoztatása esetén a forgalmazási szabályok változásait, legkésıbb a hatálybalépés elıtt 30 nappal. 14. AZ ALAP MEGSZŐNÉSE, ÁTALAKULÁSA, BEOLVADÁSA AZ ALAP MEGSZŐNÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Az Alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szőnhet meg. A Felügyelet törli az Alapok a nyilvántartásból a pozitív Saját tıkéjő Alap megszüntetésekor a megszőnési jelentés Felügyelethez történı benyújtását követı nappal; a negatív Saját tıkéjő Alap megszüntetésekor a vagyon értékesítésébıl származó ellenérték teljes kifizetésekor; más befektetési alapba történı beolvadás esetén a beolvadás napjával; a nyílt végő befektetési Alap esetében az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési jegy visszaváltása napját követı nappal. Az Alapkezelı jogutód nélküli megszőnésekor illetıleg az Alapkezelı tevékenységi engedélye visszavonásakor - ha az alapkezelést másik alapkezelı nem vállalja el - az Alapot meg kell szüntetni. Az Alapot az Alapkezelı a Felügyelet engedélyével megszüntetheti. Az Alapo az Alapkezelı köteles megszüntetni, amennyiben annak Saját tıkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. Az Alap megszüntetését az Alapkezelı, illetıleg a Letétkezelı a megszüntetésrıl szóló felügyeleti határozat kézhezvételét, illetve az elızı bekezdésben foglalt idıszak elteltét követı 2 munkanapon belül

66 66 köteles közzétenni. Ennek a közzétételnek a napjától a Befektetési jegyek visszaváltását és eladását fel kell függeszteni. Az Alap hitelezıi a közzététel napjától számított 30 napos jogvesztı határidın belül jelenthetik be követeléseiket a Letétkezelınél. Az Alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésbıl származó ellenérték befolyását, valamint a Tpt (7) bekezdésében foglalt határidı elteltét követıen 5 napon belül megszőnési jelentést kell készíteni, a Felügyelethez benyújtani és ezzel egyidejőleg a Tpt. 34. (3) bekezdésében meghatározott módon a Befektetık rendelkezésére bocsátani. A Letétkezelı ezt követıen 10 napon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a Befektetık részére. A megszőnési jelentés - a Tpt. 19. számú mellékletében foglaltakon túlmenıen - legalább az éves jelentés kötelezı tartalmi elemeit tartalmazza. A kifizetés megkezdésérıl rendkívüli közleményt kell közzé tenni. Az Alap eszközei értékesítésébıl befolyt ellenértékbıl az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követıen rendelkezésre álló (pozitív összegő) tıke a befektetıket befektetési jegyeik névértékének az összes forgalomban lévı befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg. A befektetık részére kifizetendı összeget a Letétkezelı elkülönített letéti számlán köteles tartani a befektetık részére történı kifizetésig, illetve az elévülési idı elteltéig. Ha a Tpt. másként nem rendelkezik, az Alap megszőnésekor felmerülı feladatokat az Alapkezelı, az Alapkezelı akadályoztatása, illetve felszámolása esetén pedig a Letétkezelı köteles elvégezni AZ ALAP ÁTALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Átalakulásnak minısül az adott Alap fajtájának, típusának, vagy futamidejének megváltoztatása. Az Alap nem alakulhat zárt végő nyilvános befektetési alappá. Az Alap csak az összes Befektetı hozzájárulásával alakulhatnak át zártkörő befektetési alappá. Az Alapkezelı az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót köteles a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az Alapkezelı a Felügyeleti engedély megszerzését követıen köteles az átalakulás tényét az Alap hirdetményi lapjaiban, az átalakulás napját legalább 30 nappal megelızıen közzétenni. A Felügyelet a befektetık érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás feltételeit egyedileg is meghatározhatja. Zártkörő befektetési alap az átalakulásáról kezelési szabályzatának módosításával határoz. Ha a kezelési szabályzat módosítására kerül sor, a módosított kezelési szabályzatot öt nappal a módosítás hatálybalépését követıen tájékoztatásul meg kell küldeni a Felügyeletnek. A zártkörő alap nyilvános alappá történı átalakulása esetén az átalakulás napjára igazolnia kell a Felügyelet felé a Tpt (1) bekezdésében meghatározott legkisebb induló saját tıke meglétét. Ez jelenleg hatályos törvény értelmében értékpapíralap esetén kettıszázmillió forint AZ ALAP BEOLVADÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Az Alapkezelı beolvadási tájékoztató felügyeleti jóváhagyásával és nyilvánosságra hozatalával kezdeményezheti az Alap beolvadását. Kizárólag hasonló befektetési politikával rendelkezı, valamint azonos fajtájú és típusú alapok olvadhatnak egybe. A beolvadó alap befektetési politikája a jogutód alapéval hasonlónak minısül, amennyiben az alapok azonos, a Tpt (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott eszközökbe fektetnek, és a jogutód alap befektetési politikáját nem sérti a beolvadó alap portfoliójának összetétele. A beolvadás során meg kell jelölni a jogutód alapot. Az Alapnak nem lehet a jogutóda zárt végő befektetési alap. A beolvadásról szóló tájékoztatóban be kell mutatni a beolvadás indokát, a beolvadó befektetési alapok befektetési politikáját, a nettó eszközértékek és az egy jegyre jutó nettó eszközértékek alakulását, az értékelési szabályokat, a beolvadás határnapját, az átváltási névérték meghatározását, a beolvadás feltételeit és a befektetési jegy tulajdonosainak teendıit. A beolvadási tájékoztatónak tartalmaznia kell a jogutód befektetési alap a Tpt. szerinti teljes Kezelési Szabályzatát.

67 67 A jogutód befektetési alap alapkezelıje a Felügyeleti engedély megszerzését követıen a beolvadás napját legalább harminc nappal megelızıen köteles a beolvadás tényét a beolvadó befektetési alap hirdetményi lapjaiban közzétenni. A beolvadás értéknapján meg kell állapítani a beolvadó alap befektetési jegyeinek - a jogutód befektetési alap befektetési jegyének névértékére átszámított - egy jegyre jutó napi nettó eszközértékét. Az Alapkezelı és a Forgalmazó a jogutód befektetési alap befektetési jegyeit - az érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelı átváltási arányban - jóváírja a beolvadó befektetési alap befektetési jegy tulajdonosainak a forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján. A jogutód alapkezelı a beolvadásról, a befektetési alapok beolvadásának napjára érvényes portfoliójáról jelentést készít, amelyet a beolvadást követı 8 munkanapon belül köteles megküldeni a Felügyeletnek, közzétenni a jogutód befektetési alap forgalmazójának honlapján, valamint a befektetık rendelkezésére bocsátani mind a jogutód, mind a jogelıd befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek forgalmazási helyein. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfoliókban lévı eszközök tételes felsorolását, azok értékét; továbbá az összesített nettó eszközértéket; a befektetési jegyek darabszámát, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket, az átváltási arányt. A jelentést a jogutód befektetési alap letétkezelıje és könyvvizsgálója is aláírja. 15. A KÖNYVVIZSGÁLÓ SZÉKHELYE, FELADATAI, HATÁSKÖRE Az Alapok könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. A könyvvizsgáló székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. Engedély száma: Kijelölt könyvvizsgáló: Név: Balázs Árpád Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgáló feladata: Az Alapok éves beszámolójának ellenırzése Annak ellenırzése, hogy az Alapkezelı az Alapok kezelése során betartja-e a kezelési szabályzatban foglalt elıírásokat A törvényben meghatározott esetekben a Felügyelet tájékoztatása a fenti ellenırzések eredményeirıl 16. A KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában foglalt feltételeket az Alapkezelı egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz, amennyiben az az ügyfelet terhelı költségek egyoldalú csökkentését jelenti; a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen tevékenységre Felügyeleti engedéllyel már rendelkezik;

68 68 jogszabály-módosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az Alap befektetési politikáját, kockázati jellegét; piaci vagy mérlegadatok frissítését szolgálja; az Alapkezelı, illetıleg Letétkezelı vezetı állású személyei körében, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti; az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta. A módosítás során a befektetési jegyek tulajdonosainak érdekeit figyelembe kell venni, így az egyes változások hatályba lépése úgy kerül megállapításra, hogy a befektetıknek elegendı ideje legyen ezek megismerésére. Az Alapkezelı mind az engedély köteles, mind az engedélyhez nem kötött módosításokat az összevont Tájékoztató 9. oldalán körülírt Közzétételi helyen közzéteszi. 17. HÁTTÉRSZABÁLYOK Jelen Tájékoztató, illetve Kezelési Szabályzat alapján létrejövı jogviszonyokra egyebekben a Bszt., a Tpt. továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 18. JOGHATÓSÁG Minden, a Befektetési jegyek forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog-, és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdést a szereplık, így különösen a Befektetık, az Alapkezelı, a Letétkezelı, és a Forgalmazók egyeztetéses eljárás útján kívánnak rendezni. Ennek sikertelensége esetén a jogvita eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróság feladatköre. 19. A BEFEKTETİK ÉRDEKVÉDELME FELELİSSÉG Az Alapkezelı az Alap mőködése során a tıle elvárható gondossággal, a Befektetık érdekeit mindenkor szem elıtt tartva az Alapra vonatkozó jogszabály-, valamint jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat rendelkezéseinek eleget téve jár el. Az Alapkezelı a Befektetıket az egyenlı elbánás elve alapján, azonos módon képviseli az Alap kezelése során. Az Alapkezelı által a Befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához készített Tájékoztató és Kezelési Szabályzat félrevezetı tartalmával és az információk elhallgatásával okozott kár megtérítéséért az Alapkezelı és a Forgalmazó a Tájékoztató 9. fejezetében található Felelısségvállaló nyilatkozatban részletezett módon felel. Az Alapkezelı és a Forgalmazó egyetemleges felelısséget vállalnak az Alap Tájékoztatójában foglaltakért, amelyet a Felelısségvállaló nyilatkozatban aláírásukkal erısítenek meg BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP A Befektetı-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a Tpt. rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az

69 69 esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni. Az Alap Letétkezelıje és Forgalmazói, valamint az Alapkezelı tagja a Befektetı-védelmi Alapnak ILLETÉKES BÍRÓSÁG Az Alapkezelı illetve az Alap, és a Befektetık között keletkezı esetleges jogvitákat az Alapkezelı egyeztetéses eljárás útján kíván rendezni. Ennek sikertelensége esetére a jogvita eldöntésére felek kikötik a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben pedig a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét EGYÉB GARANCIÁK Az Alap tıkéjét és hozamát az Alap befektetési politikája vagy más harmadik személy nem garantálja.

70 70 MELLÉKLETEK

71 71 1. SZÁMÚ MELLÉKLET FORGALMAZÁSI HELYEK Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap: Vezetı Forgalmazóként a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) minden egysége szerepel: 0100 RBH-BUDAPEST BRANCH Budapest Régió H-1054 Budapest Akadémia u RBH-Bp.Batthyány tér Budapest Régió H-1011 Budapest Batthyány tér RBH-Bp. I. Kerület Budapest Régió H-1015 Budapest Széna tér 1/A 1024 Mammut I. Budapest Régió H-1024 Budapest Lövıház u RBH-Budagyöngye Budapest Régió H-1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor Margit krt. fiók Budapest Régió H-1027 Budapest Margit körút RBH-Vörösvári út Budapest Régió H-1037 Budapest Vörösvári út RBH-BP. III. ker. Budapest Régió H-1037 Budapest Szépvölgyi u Montevideo fiók Budapest Régió H-1037 Budapest Montevideó u RBH-Békásmegyer Budapest Régió H-1039 Budapest Heltai Jenı tér RBH-Bp.IV. Kerület Budapest Régió H-1042 Budapest Árpád út RBH-Bp.IV. Ker. II Budapest Régió H-1045 Budapest Árpád út RBH-Központi fiók Budapest Régió H-1054 Budapest Akadémia u RBH-Bp. Petıfi Budapest Régió H-1052 Budapest Petıfi Sándor u RBH-Bp.V.Kerület Budapest Régió H-1053 Budapest Ferenciek tere RBH-Bp. Kálvin tér Budapest Régió H-1053 Budapest Kecskeméti u RBH-Bp. Bajcsy Budapest Régió H-1054 Budapest Bajcsy Zs. út RBH-BP. VI. ker Budapest Régió H-1061 Budapest Andrássy út RBH-Bp. VI. Kerület Budapest Régió H-1062 Budapest Teréz körút Westend fiók Budapest Régió H-1062 Budapest Váci út Oktogon fiók Budapest Régió H-1066 Budapest Teréz krt Blaha Lujza téri fió Budapest Régió H-1072 Budapest Rákóczi út RBH-BAROSS TÉR Budapest Régió H-1082 Budapest Baross tér Harminckettesek tere Budapest Régió H-1082 Budapest Harminckettesek tere RBH-BP. Üllıi út Budapest Régió H-1085 Budapest Üllıi út RBH-Arena Plaza Budapest Régió H-1086 Budapest Kerepesi út RBH-Bp. Arena Corner Budapest Régió H-1087 Budapest Hungária krt RBH-Astoria Budapest Régió H-1088 Budapest Rákóczi út RBH-Bp. Boráros tér Budapest Régió H-1093 Budapest Boráros tér RBH-Bp. Kıbánya Budapest Régió H-1102 Budapest Kırösi Csoma út RBH-NÉPLIGET Budapest Régió H-1091 Budapest Üllıi út RBH-Bp.XI. Kerület Budapest Régió H-1114 Budapest Bocskai út RBH-MÓRICZ ZS.KÖRTÉR Budapest Régió H-1114 Budapest Bartók Béla út RBH-Déli pályaudvar Budapest Régió H-1123 Budapest Alkotás út RBH-Bp.XII. Kerület Budapest Régió H-1126 Budapest Királyhágó tér RBH-KIRÁLYHÁGÓ TÉR P Budapest Régió H-1126 Budapest Királyhágó tér em 1134 RBH-Béke tér Budapest Régió H-1134 Budapest Lehel út RBH-Bp.XIII.Kerület Budapest Régió H-1139 Budapest Váci út RBH-Váci út BSR Cent Budapest Régió H-1138 Budapest Váci út RBH-Bp.XIV. Kerület Budapest Régió H-1148 Budapest Örs vezér tere Hermina Residence Budapest Régió H-1141 Budapest Nagy Lajos király útja RBH-Bp. Thököly Budapest Régió H-1146 Budapest Thököly út 100.

72 RBH-Pólus Budapest Régió H-1152 Budapest Szentmihályi út Mátyásföld Budapest Régió H-1165 Budapest Jókai Mór u RBH-Rákoskeresztúr Budapest Régió H-1173 Budapest Ferihegyi út RBH-Pestszentlırinc Budapest Régió H-1184 Budapest Üllıi út Pestszentimre fiók Budapest Régió H-1188 Budapest Nemes u RBH-Kispest Budapest Régió H-1191 Budapest Üllıi út RBH-Bp.XX.Kerület Budapest Régió H-1203 Budapest Kossuth Lajos u RBH-Bp.XXI. Kerület Budapest Régió H-1215 Budapest Kossuth u RBH-XXII.Kerület Budapest Régió H-1117 Budapest Savoya park, Hunyadi J. u RBH-Campona Budapest Régió H-1222 Budapest Nagytétényi út RBH-Soroksár Budapest Régió H-1238 Budapest Hösök tere RBH-SZENTENDRE Budapest Régió H-2000 Szentendre Városház tér RBH-ÉRD Budapest Régió H-2030 Érd Budai út RBH-Budaörs Budapest Régió H-2040 Budaörs Templom tér RBH-Bicske Közép-nyugat Mo. H-2060 Bicske Kossuth tér RBH-PILISVÖRÖSVÁR Budapest Régió H-2085 Pilisvörösvár Fı utca Budakeszi fiók Budapest Régió H-2092 Budakeszi Kossuth Lajos u RBH-GÖDÖLLİ Budapest Régió H-2100 Gödöllı Gábor Áron u Dunakeszi Auchan Budapest Régió H-2120 Dunakeszi Nádas u RBH-MONOR Budapest Régió H-2200 Monor Kossuth Lajos utca RBH-Vecsés Budapest Régió H-2220 Vecsés Fı út RBH-SZÉKESFEHÉRVÁR Közép-nyugat Mo. H-8000 Székesfehérvár Távírda u RBH-SZÉKESFEHÉRVÁR 2 Közép-nyugat Mo. H-8000 Székesfehérvár ALBA PLAZA Palotai út Ráckevei fiók Budapest Régió H-2300 Ráckeve Kossuth u RBH-Szigetszentmikló Budapest Régió H-2313 Szigetszentmiklós Bercsényi u. Hrsz. 87/ RBH-SZÉKESFEHÉRVÁR 3 Közép-nyugat Mo. H-8000 Székesfehérvár Távírda u RBH-DUNAÚJVÁROS H-2400 Dunaújváros Pf. Közép-nyugat Mo Vasmü u RBH-DUNAÚJVÁROS II. Közép-nyugat Mo. H-2400 Dunaújváros Dózsa Gy. út. 4/d RBH-ESZTERGOM Közép-nyugat Mo. H-2500 Esztergom Széchényi tér RBH-Vác Budapest Régió H-2600 Vác Széchenyi u RBH-BALASSAGYARMAT Észak-kelet Mo. H-2660 Balassagyarmat Rákóczi út RBH-Cegléd Budapest Régió H-2700 Cegléd Kossuth tér 10/a RBH-TATABÁNYA I. Közép-nyugat Mo. H-2800 Tatabánya Gyıri u RBH-TATABÁNYA I. Közép-nyugat Mo. H-2800 Tatabánya Gyıri út RBH-TATABÁNYA II. Közép-nyugat Mo. H-2800 Tatabánya Fı tér RBH-OROSZLÁNY Közép-nyugat Mo. H-2840 Oroszlány Rákóczi u RBH-TATA Közép-nyugat Mo. H-2890 Tata Ady Endre u RBH-KOMÁROM Közép-nyugat Mo. H-2900 Komárom Mártírok útja RBH-KOMÁROM AUTOMATA Közép-nyugat Mo. H-2900 Komárom Bánki Donát u RBH-HATVAN Észak-kelet Mo. H-3000 Hatvan Kossuth tér RBH-SALGÓTARJÁN Észak-kelet Mo. H-3100 Salgótarján Bem u RBH-GYÖNGYÖS Észak-kelet Mo. H-3200 Gyöngyös Fı tér RBH-EGER Észak-kelet Mo. H-3300 Eger Jókai u RBH-EGER II. Észak-kelet Mo. H-3300 Eger Dr. Sándor Imre u RBH-MEZİKÖVESD Észak-kelet Mo. H-3400 Mezıkövesd Mátyás király u RBH-Miskolc Sales Po Észak-kelet Mo. H-3515 Miskolc Egyetemváros A/1 épület 3580 RBH-TISZAÚJVÁROS Észak-kelet Mo. H-3580 Tiszaújváros Bethlen Gábor u RBH-ÓZD Észak-kelet Mo. H-3600 Ózd Sárli u RBH-KAZINCBARCIKA Észak-kelet Mo. H-3700 Kazincbarcika Egressy Béni út RBH-EDELÉNY Észak-kelet Mo. H-3780 Edelény Borsodi u. 2.

73 RBH-SATORALJAÚJHELY Észak-kelet Mo. H-3980 Sátoraljaújhely Kossuth tér RBH-HAJDÚNÁNÁS Kelet Mo. H-4080 Hajdúnánás Bocskai út RBH-Berettyóújfalu Kelet Mo. H-4100 Berettyóújfalu Dózsa György u RBH-HAJDÚSZOBOSZLó Kelet Mo. H-4200 Hajdúszoboszló Szilfák alja u RBH-HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Kelet Mo. H-4220 Hajdúböszörmény Kossuth L. u RBH-NYÍREGYHÁZA Kelet Mo. H-4400 Nyíregyháza Kossuth tér RBH-NYÍREGYHÁZA II. Kelet Mo. H-4400 Nyíregyháza Kossuth tér RBH-NYÍREGYHÁZA PLÁZ Kelet Mo. H-4400 Nyíregyháza Szegfő u RBH-Nyíregyháza Inte Kelet Mo. H-4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes u RBH-Nyírbátor Kelet Mo. H-4300 Nyírbátor Szabadság tér RBH-KISVÁRDA Kelet Mo. H-4600 Kisvárda Mártírok útja u RBH-MISKOLC Észak-kelet Mo. H-3527 Miskolc Bajcsy Zs. u RBH-MISKOLC I. RET Észak-kelet Mo. H-3527 Miskolc Bajcsy Zs. út RBH-MISKOLC II. Észak-kelet Mo. H-3530 Miskolc Erzsébet tér RBH-MISKOLC III. Észak-kelet Mo. H-3525 Miskolc Széchenyi u RBH-Mátészalka Kelet Mo. H-4700 Mátészalka Kölcsey u RBH-SZOLNOK Dél-közép Mo. H-5000 Szolnok Szapáry u Szolnok II. fiók Dél-közép Mo. H-5000 Szolnok Ady Endre út RBH-JÁSZBERÉNY Dél-közép Mo. H-5100 Jászberény Lehel Vezér tér RBH-Törökszentmiklós Dél-közép Mo. H-5200 Törökszentmiklós Kossuth út RBH-DEBRECEN Kelet Mo. H-4026 Debrecen Bem tér RBH-DEBRECEN II. Kelet Mo. H-4026 Debrecen Péterfia u RBH-DEBRECEN III. Kelet Mo. H-4024 Debrecen Piac u RBH - Karcag Dél-közép Mo. H-5300 Karcag Kossuth tér RBH-Mezıtúr Dél-közép Mo. H-5400 Mezıtúr Szabadság tér RBH-Gyomaendrıd Dél-kelet Mo. H-5500 Gyomaendrıd Hısök útja RBH-SZARVAS Dél-kelet Mo. H-5540 Szarvas Szabadság utca RBH-BÉKÉSCSABA Dél-kelet Mo. H-5600 Békéscsaba Andrássy út RBH-Békéscsaba II. Dél-kelet Mo. H-5600 Békéscsaba Szabadság tér RBH-BÉKÉS Dél-kelet Mo. H-5630 Békés Széchenyi tér RBH-GYULA Dél-kelet Mo. H-5701 Gyula Városház u RBH-OROSHÁZA Dél-kelet Mo. H-5900 Orosháza Könd u RBH - KISKUNFÉLEGYHÁ Dél-közép Mo. H-6100 Kiskunfélegyháza Mártírok u RBH-KISKÖRÖS Dél-közép Mo. H-6200 Kiskırös Petıfi S. tér RBH-Kalocsa Dél-közép Mo. H-6300 Kalocsa Szent István király u RBH-KISKUNHALAS Dél-közép Mo. H-6400 Kiskunhalas Bethlen Gábor tér RBH-BAJA Dél-közép Mo. H-6500 Baja Dózsa György út RBH-Szentes Dél-kelet Mo. H-6600 Szentes Kossuth u Csongrádi fiók Dél-kelet Mo. H-6640 Csongrád Hunyadi tér RBH-SZEGED Dél-kelet Mo. H-6722 Szeged Kossuth L. sgt RBH-SZEGED II. Dél-kelet Mo. H-6720 Szeged Széchenyi tér RBH-SZEGED III. Dél-kelet Mo. H-6720 Szeged Tisza Lajos krt RBH-HÓDMEZİVÁSÁRHELY Dél-kelet Mo. H-6800 Hódmezıvásárhely Kossuth tér RBH-MAKÓ Dél-kelet Mo. H-6900 Makó Széchenyi tér RBH-TAMÁSI Dél-nyugat Mo. H-7090 Tamási Szabadság út RBH-SZEKSZÁRD Dél-nyugat Mo. H-7100 Szekszárd Széchenyi u RBH-DOMBÓVÁR Dél-nyugat Mo. H-7200 Dombóvár Kossuth u RBH-PÉCS Dél-nyugat Mo. H-7601 Pécs Rákóczi út RBH-KAPOSVÁR Dél-nyugat Mo. H-7400 Kaposvár Berzsenyi u RBH-PÉCS II. Dél-nyugat Mo. H-7621 Pécs Bajcsy Zs. u. 11.

74 RBH-KAPOSVÁR II. Dél-nyugat Mo. H-7400 Kaposvár Berzsenyi u RBH-KAPOSVÁR Fİ UTCA Dél-nyugat Mo. H-7400 Kaposvár Fı utca RBH-PÉCS III. Dél-nyugat Mo. H-7622 Pécs Irgalmasok u RBH-PÉCS Rókus utcai Dél-nyugat Mo. H-7624 Pécs Rókus utca RBH-KOMLÓ Dél-nyugat Mo. H-7300 Komló Városház tér RBH-KECSKEMÉT Dél-közép Mo. H-6000 Kecskemét Kisfaludy u RBH-KECSKEMÉT II. Dél-közép Mo. H-6000 Kecskemét Kossuth tér RBH-MOHÁCS Dél-nyugat Mo. H-7700 Mohács Széchenyi tér RBH-MÓR Közép-nyugat Mo. H-8060 Mór Deák Ferenc u RBH-VÁRPALOTA Észak-nyugat Mo. H-8100 Várpalota Szabadság tér RBH-VESZPRÉM Észak-nyugat Mo. H-8200 Veszprém Kossuth u RBH-Veszprém II. Észak-nyugat Mo. H-8200 Veszprém Budapesti út RBH-TAPOLCA Észak-nyugat Mo. H-8300 Tapolca Fı tér RBH-KESZTHELY Nyugat Mo. H-8360 Keszthely Széchenyi u RBH-AJKA Észak-nyugat Mo. H-8400 Ajka Szabadság tér RBH-PÁPA Észak-nyugat Mo. H-8500 Pápa Fı tér RBH-SIÓFOK Dél-nyugat Mo. H-8600 Siófok Szabadság tér RBH-MARCALI Dél-nyugat Mo. H-8700 Marcali Rákóczi Ferenc utca RBH-Nagykanizsa Nyugat Mo. H-8800 Nagykanizsa Deák tér RBH-ZALAEGERSZEG II. Nyugat Mo. H-8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos u RBH-MOSONMAGYARÓVÁR Észak-nyugat Mo. H-9200 Mosonmagyaróvár Szent István kir. u RBH-ZALAEGERSZEG Nyugat Mo. H-8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos u RBH-CSORNA Észak-nyugat Mo. H-9300 Csorna Soproni u RBH-SOPRON Észak-nyugat Mo. H-9400 Sopron Széchenyi tér RBH-FERTİD Észak-nyugat Mo. H-9431 Fertıd Fı u RBH-SZOMBATHELY Nyugat Mo. H-9700 Szombathely Fı tér RBH-Szombathely II. Nyugat Mo. H-9700 Szombathely Fı tér RBH-Celldömölk Nyugat Mo. H-9500 Celldömölk Koptik Odó u. 1/A 9600 RBH-Sárvár Nyugat Mo. H-9600 Sárvár Batthyány u RBH-GYİR Észak-nyugat Mo. H-9021 Gyır Arany János u RBH-GYİR II. Észak-nyugat Mo. H-9022 Gyır Arany János u RBH-GYİR III. Észak-nyugat Mo. H-9021 Gyır Baross Gábor út RBH-Gyır IV. Észak-nyugat Mo. H-9024 Gyır Vasvári Pál u. 1/a 9730 RBH-KİSZEG Nyugat Mo. H-9730 Kıszeg Fı tér RBH-Körmend Nyugat Mo. H-9900 Körmend Bástya u. 1. Az értékesítésbe bevont egységek folyamatosan bıvülnek a Forgalmazó újonnan megnyíló irodáival. A Vezetı Forgalmazó Ügynöke a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt ), a forgalmazás kizárólag a Generali Direct Line értékesítési csatornán keresztül történik. További Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdı u ) által meghatározott webcímen, amely az Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere, továbbá az Erste Private Banking fiókhálózata:

75 75 Erste Befektetési Zrt., Europe Tower Tel: 06/ Fax: 06/ Budapest, Népfürdı u Debrecen, Vár utcai Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Debrecen, Vár u. 4. Miskolc, Mindszent téri Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Miskolc, Mindszent tér 3. Szeged, Széchenyi téri Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Szeged, Széchenyi tér 17. Szolnok, Baross utcai Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Szolnok, Baross u. 8. Budapest, Kossuth téri Private Banking Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Budapest, Kossuth tér Gyır, Bajcsy-Zs úti Fiók Tel: 06/ , 06/ Fax: 06/ Gyır, Bajcsy-Zs. út Pécs, Rákóczi téri Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Palotai úti Fiók Tel:06/ Fax:06/ Székesfehérvár, Palotai út 4. Zalaegerszeg, Ispotály közi Fiók Tel: 06/ Fax: 06/ Zalaegerszeg, Ispotály köz 2. Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye:1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30, nyilvántartja a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: ) az alábbi forgalmazási helyeken: o 1075 Budapest, Károly krt. 11 o 2700 Cegléd, Rákóczi út 30. o Elektronikus úton a forgalmazó weboldalán elérhetı online kereskedési oldalán UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest,Szanadság tér 5-6.)

76 76

77 77 2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELİ GAZDÁLKODÁSÁNAK ADATAI (2007., 2008., ÉV), ILLETVE A VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85 3. SZÁMÚ MELLÉKLET A LETÉTKEZELİ GAZDÁLKODÁSÁNAK ADATAI (2007., 2008, ÉV)

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó, székhely:

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Terét krt. 42-44. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt (vezetı forgalmazó,

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 1 GENERALI FİNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó

Részletesebben

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június A NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelı: Concorde Alapkezelı zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2010. június *A Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap kockázati

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Közzétéve: 2016. január 13. Hatályos: 2016. január 13. Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP 1 GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT OZAM ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank ungary Zrt. vezetõ forgalmazó (székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. HVB Lépéselıny Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános HVB Lépéselıny Befektetési Alapokba Befektetı Befektetési Alap elnevezéső befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

KEZELÉSI SZABÁLYZAT. K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT a K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához a Kezelési szabályzatot jóváhagyó Pénzügyi

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A K&H fix plusz öko származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma:

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Rövidített Tájékoztatója 2008. október 11. 2 1. AZ ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL A Generali IPO

Részletesebben

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja A Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AZ AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H többször termő 4 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által kiadott engedély száma: H-KE-III-290/2014.

Részletesebben

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülı tıke maximális biztonságának megteremtése

Részletesebben

MKB Ingatlan Alapok Alapja

MKB Ingatlan Alapok Alapja MKB Ingatlan Alapok Alapja elnevezésű nyilvános, nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. Jelen Alaptájékoztató alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Rövidített Tájékoztató* Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthető az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Adószám: 10361966-2-41 Felügyeletet ellátó szerv neve és elérhetősége: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB MAGASLAT TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (1023 Budapest, Kecske u. 23., cjsz 01-10-045744) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PORTFOLIÓKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT III. Verzió 2010.11.23 Készítette: Palcsek Attila Jóváhagyta:... Szöllősi Ferenc vezérigazgató

Részletesebben

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP

AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalapból, Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalapból és Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalapból álló AEGON PRÉMIUM ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt.

egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Az ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató a Nordtelekom Nyrt. 600.000.000-, azaz hatszázmillió forint keretösszegű Nordtelekom Kötvényprogram 2011-2012 elnevezésű kötvényprogramjáról Forgalmazó: Equilor Befektetési Zrt.

Részletesebben

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009.

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. Aranyszárny Euró rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2011. július 1. Nysz.: 14707 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez

Tisztelt Befektet Raiffeisen Ingatlan Alap nyilvános, nyílt vég , határozatlan futamidej , belépési korláttal rendelkez Tisztelt Befektetı! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelı Zrt. ( Alapkezelı ) elhatározása alapján az általa kezelt nyilvános, zárt végő Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. ALAPKEZELŐI SZABÁLYZAT EURO BOND, o. p. f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. 1. Általános rendelkezések Az Alapkezelői szabályzat, mint a befektetési alap alapvető dokumentuma rögzíti a befektetési

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő)

AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) AZ INVESTOR HOLDING RT (a továbbiakban: Ajánlattevő) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA AZ AGRIMILL-AGRIMPEX GABONAFELDOLGOZÓ ÉS GABONAKERESKEDELMI RT. (a továbbiakban: Társaság) ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI, AZ

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA

A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KÖZÉP EURÓPAI MÉDIA ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (a továbbiakban: az Ajánlattevő ) NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A BOOKLINE.HU INTERNETES KERESKEDELMI NYRT. (a továbbiakban: Társaság, vagy Bookline.hu ) ÁLTAL

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je

A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2004. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. törvényes képvisel je PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezel Rt. A PILLÉR Els Ingatlanbefektetési Alap törvényes képvisel je Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt.

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Általános adatok: Éves jelentés 2013 DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-493 PSZÁF engedélyszám: H-KE-III-296/2012 ISIN kód: HU0000711551 Az Alap megnevezése: Az Alap

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Tripla 5 Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelı ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja

Részletesebben