ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT"

Átírás

1 ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph Schönborn bécsi bíboros ELŐSZÓ 1 ÉNEKEK IMÁDSÁGOK Mária énekek 10 Máriához 2 gitáros énekek 14 Jézussal 5 rózsafüzérek 6 egyéb imádságok 8 ELŐSZÓ Minden ember Isten egyedülálló teremtménye, drágagyöngy a lelke. Legszebbé akkor válik, ha Isten fénye csillog rajta. Mi, keresztények, akik az egyházban együtt alkotjuk Krisztus láthatatlan füzérét szomorúan látjuk, hogy mennyi embertársunk elvesztette lelke csillogását. A magányossá vált és a sötétség árnyékába került embereket Jézus meg akarja menteni. Az ő szeretete vezet minket is, hogy az imádság erejével, a rózsafüzér segítségével felemeljük Isten boldogító közelségébe ezeket az embereket. Felajánljuk értük és szeretett városunkért áldozatainkat, imáinkat. Kerüljenek ki a lelki fájdalmakból, boldogtalanság, kétségbeesés, tévedések és egyéb sötét lelki állapotból embertársaink és együtt éljünk egy még szebb és boldogabb életet! Rózsafüzért imádkozva szeretnénk minden emberi lelket Istenhez visszavezetni. A rózsafüzér minden egyes Üdvözlégyénél az emberekre, Isten gyöngyszemeire gondolhatunk, akiket az Ő láthatatlan füzérébe, az egyház és a szentek közösségébe hívunk. Ha mind a 4 rózsafüzért el tudjuk imádkozni, akkor minden egyes Üdvözlégy Vecsés városából több mint 100 emberért fog Isten elé szállni... Kimegyünk az utcákra, ahol az emberek járnak-kelnek, és ahol házaikban élnek így jelképezik az utcák az élő rózsafüzér zsinórját. A nagy gyöngyszemeknél pedig, amikor a Miatyánkot imádkozzuk, templomainkra is gondolhatunk, ahonnan a közös Isten-dicséret hangzik fel mindannyiunk közös mennyei Atyjához. Az imafüzér keresztjét pedig a két plébánia alkotja, közösen kezdjük és fejezzük be imádságunkat. A befejező szentmisén Vecsés város lelki felemelkedéséért imádkozunk. Így válik a város imádságunk által élő rózsafüzérré. A hit évében tehát nemcsak saját magunkért könyörgünk, hanem azért is, hogy minél több ember hajoljon meg Krisztus előtt, örömmel élje keresztény életét szent egyházának közösségében! IMÁDSÁGOK MÁRIÁHOZ Az Istenszülőhöz VALÓBAN MÉLTÓ dicsérni téged, Istenszülő, a boldogságost és szeplőtelent és a mi Istenünknek anyját. Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk! Ó Mária, mivel te vagy Isten mosolya, Krisztus fényességének tükröződése, a Szentlélek lakóhelye, a hajnalcsillag, a mennyország kapuja és az első föltámadott teremtmény, testvéreinkkel együtt kérünk: könyörögj érettünk! (XVI. Benedek pápa Lourdes, 2008) Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz; Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, 2

2 engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya! Keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet a te erőd nem törik meg! Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária! Ó irgalmas Szűz Anya. Amen. Emlékezzél meg, kegyes Szűz Mária arról, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte, segítségedért könyörgött vagy pártfogásodért esedezett. Én is ilyen bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek Szüze, jóságos Anyám! Hozzád fordulok és színed előtt bűnösként sóhajtva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavamat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve szenvedve, Tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, Engedd, hogy tied legyek! Anyám, benned bízom és remélek; Anyám, te utánad epedek; Anyám, te jóságos, kegyelmezz; Anyám, te hatalmas, védelmezz! Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni; Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni; Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni; Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas; akarsz is segíteni, ó irgalmas; kell is segítened, ó hűséges; fogsz is segíteni, ó kegyelmes! Anyám! Te vagy a kegyelmek Anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földnek reménysége, s mennynek ékessége. Ki kérte még segélyedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben! Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban! Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó Anyám, fönn a mennyben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek! Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban, Tied küzdve szenvedve, Tied most és örökre! Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Ámen. P: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja! H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! P: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Anyának, Máriának testét és lelkét, hogy Szent Fiadnak méltó hajléka legyen, a Szentlélek munkálkodása által előkészítetted, add, hogy akinek emlékezetén örvendünk, annak kegyes közbenjárása által a reánk váró bajoktól és az örök haláltól megmeneküljünk. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen. 3 Mária által Jézushoz Elmélkedések Fohászok Isten legdrágább teremtménye Te vagy, Mária. A föld igazi kincse. Krisztus miatt Istenanyának hívunk Téged. Fiad feletti örömödben adtál hálát az Atyaistennek és lelked nagyságát mutattad meg Istendicsérő imádban. Az Isten megtestesülése, a világ legnagyobb csodája benned történt meg. Az emberek között te állsz most már örökké a legközelebb Jézushoz. Ragaszkodásunkat fejezzük ki irántad, Mária, aki elfogadtad, hogy nemzetünk védasszonya légy és ezért mi magyarok kivéltelesen az Üdvözlégy imában is "Asszonyunk, Szűz Máriának" hívhatunk. Köszönjük védelmedet, szeretetedet! (szeretet-gyöngy) Szeretteinkért és minden emberért kérjük közbenjárásodat! Sokszor megtapasztalad a halál fájdalmát: családtagjaid, József elvesztése, Jézus kínhalála. Te tudod, milyen kegyelmekre van szükségük a haldoklóknak, ezért kérjük segítségedet! Nagyboldogasszony! Mit éreztél, amikor megpillantottad a halálból feltámadt Jézusodat?! Élet királynője! Mit éreztél akkor, amikor Te feltámadtál az örök életre és felvett Téged maga mellé a mi Urunk, Jézus? Magasztalja lelkem az Urat, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr veled van! Áldott vagy Te az asszonyok között! Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, szeretünk téged, óvj és segíts minket! Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk most! Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk halálunk óráján! Mária, köszönjük, hogy a soksok jelenés által az Isten örök országába vetett hitünket erősíted és segítesz bennünket a feltámadás örömébe jutnunk! (részlet a Krisztusfüzér Mária-imádságából) 4

3 IMÁDSÁG Jézussal Elmélkedések Jézusnak örök élete van: Ő a második isteni személy. Értünk, emberekért "hagyta ott" a mennyországot. Emberi testet vett fel és megszületett Betlehemben. Gyermekként, fiatalként egészen a komoly felnőtt korig élte egyszerű életét. Megkeresztelkedésekor már teljesen világossá vált: én és az Atya egy vagyunk! És látja a megnyílt eget és hallja az Atya szózatát: Te vagy az én szeretett Fiam! De egész életét emberként kell leélnie: megtapasztalva, hogy mit jelen éhesnek, betegnek lenni Sőt az emberi lélek sokszor jelent keserűséget, pusztaságot is. Szeretete nem ismer határt: ellenségszeretetre buzdít, és bármit elvállal az emberekért, akár a kínhalált is. Fohászok Krisztus-Isten könyörülj rajtam! Megtestesülésedet csodáljuk és hálát adunk neked! Te az Atya szózata, a láthatóvá vált Isten vagy! Ismered gyengeségeinket, erősíts minket! Taníts meg jobban szeretni, mindenkit! RÓZSAFÜZÉREK A rózsafüzér elénk tárja Krisztus Urunk földi életét: - gyermekkorát és engedelmességét a Szűzanyának - Jézus életének csodálatos pillanatait - megváltó szenvedését és kereszthalálát - dicsőséges feltámadását, valamint a Szűzanya mennybevételét. Az Üdvözlégyet ismételve Krisztust és a Szűzanyát látjuk lelki szemünk előtt. Szemlélve életük titkait, a mindennapi életünkhöz kapunk eligazítást, segítséget. Az Apostoli Hitvallás (Hiszekegy) Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Emberi értelmünket meghaladja, hogy testi halála után hogyan tud mégis köztünk lenni: az Eucharisztiában csodálatosan velünk maradt és táplál minket. Oly sok mondanivalóm volna, de nem vagytok elég erősek hozzá, de majd a Szentlélek megvilágosít benneteket! Haza megyek! - el sem tudjuk képzelni azt a kitörő örömet, amit Jézus átélt, amikor visszatérhetett dicsőségébe! A feltámadás tudata adott neki erőt a fájdalom idején is. Leborulok Jelenléted előtt, táplálj engem! Küldd el Lelkedet, hogy vezessen utamon! Az örök boldogság vágyát tartsd ébren bennem! (részlet a Krisztusfüzér Jézus-imádságából) Az Úr imádsága (Miatyánk) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. (itt következnek a titkok ) Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján! Ámen. 5 6

4 Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Örvendetes titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: - Aki hitünket növelje - Aki reményünket erősítse - Aki szeretetünket tökéletesítse Az 5 tizednél: 1. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál 2. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál 3. Akit te Szent Szűz a világra szültél 4. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál 5. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál Világosságos titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: - Aki megtisztítson minket - Aki lelkünk békéjét megőrizze - Aki a Szentségekben megerősítsen Az 5 tizednél: 1. Aki a Jordánban megkeresztelkedett 2. Aki a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét 3. Aki meghirdette Isten országát 4. Aki a Tábor hegyen megmutatta isteni dicsőségét 5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta magát Fájdalmas titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: - Aki értelmünket megvilágosítsa - Aki emlékezetünket erősítse - Aki akaratunkat tökéletesítse Az 5 tizednél: 1. Aki érettünk vérrel verítékezett 2. Akit érettünk megostoroztak 3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak 4. Aki érettünk a keresztet hordozta 5. Akit érettünk keresztre feszítettek 7 Dicsőséges titkok: A bevezető 3 üdvözlégynél: - Aki gondolatainkat irányítsa - Aki szavainkat vezérelje - Aki cselekedeteinket kormányozza Az 5 tizednél: 1. Aki halottaiból feltámadott 2. Aki a mennybe fölment 3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte 4. Aki téged Szent Szűz, a mennybe fölvett 5. Aki téged Szent Szűz, a mennyben megkoronázott Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére Mi Atyánk.. Üdvözlégy.. Hiszekegy.. A nagy szemekre: Mennyei Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. A kis szemekre: (10-szer ismételve) Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk, és az egész világnak. Befejezésként (3-szor): Szent Isten! Szent Erős! Szent Halhatatlan! Irgalmazz nekünk, és az egész világnak. EGYÉB IMÁDSÁGOK LISIEUX-I SZENT TERÉZHEZ, A MISSZIÓK VÉDŐSZENTJÉHEZ Urunk, Jézus, hálát adunk neked, hogy hazánkba látogathatott Lisieux-i Szent Teréz ereklyéje. Emberek ezrei rótták le tiszteletüket a különböző helyszíneken és kérték pártfogását a missziók szentjének. Szívünk örömmel volt tele, amikor városunkba is eljutott az ereklye, de valójában hisszük, hogy nemcsak az ereklyét, földi maradványait tisztelhettük templomunkban, hanem lélekben itt volt velünk és velünk van most is és meghallgatja kéréseinket. Urunk, add, hogy ezt az égi jelet minél többen felismerjék, mindenütt, a világ bármely részén, ahol megjelenik. Égi jel ez, mert figyelsz kicsiny nyájadra és azt kéred tőlünk, hogy kis 8

5 Szent Terézhez hasonlóan mi is szívünkre helyezzük a szándékot, hogy törődjünk mások hitével. Add, hogy megértsük jeleidet! Adj nekünk evangelizációs lelkületet, lelkesedést, missziós küldetést! Adj összefogást és egységet itteni keresztény gyermekeidnek, hogy jó keresztény közösség építésével Isten országát valósítsuk meg és így hiteles tanúid lehessünk! Lisieux-i Kis Szent Teréz! A te vágyad az volt, hogy a mennyországot is a földön töltsed, hogy segíthesd az embereket. Ezért járod a világot földi maradványaiddal is. Köszönjük égi segítségedet! A körülöttünk lévő emberekért kérünk, akik Istent és egyházát nem ismerik, vagy félreismerték, hiszen a missziók ügye a tiéd is! Segíts, hogy terjedjen szent hitünk ott, ahol élünk! Segíts azokon a hívőkön is, akik eltávolodtak már az Úrtól és egyházától! Gyermekeinkért és fiataljainkért is kérünk, hiszen te már gyermekként lángoló szeretettel ragaszkodtál Istenhez és oly fiatalon vett magához az Úr! Kérjük továbbra is közbenjárásodat! VÁROSMISSZIÓS IMÁDSÁG Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője! Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! Töltsd be fényeddel ezt a várost, amit most Neked ajánlunk, ahol oly régóta akarnak az emberek megismerni és szeretni Téged! Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen. Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére! Te ismered örömeinket, félelmeinket és szükségeinket. Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk reményt és vágyakozást az Istenben gyökerező élet után! Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak! Szentlélek, szeretet Lelke! Újítsd meg Pünkösd csodáját Egyházadban itt és most is. Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, amelyekkel el akarsz halmozni minket. Szűz Mária, Megváltónk Édesanyja! Te vagy plébániánk védőszentje! Rád bízzuk a városunkban élő valamennyi embert. Érintsd meg a szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen. A VÁROS MEGÁLDÁSA Isten, minden áldás forrása, halmozza el e város minden lakóját bőséges kegyelmével és őrizze meg őket a jövőben erőben, egészségben. A hívőket tartsa meg hűségben a hitükhöz, adjon nekik rendíthetetlen reményt és türelmet, hogy mindvégig megmaradjanak a szeretetben. A nem hívőket vezesse el az Isten szeretetének felismerésére és az iránta való engedelmességre. Adjon mindenkinek békét az életben, eredményt a munkában, buzgóságot és kitartást az imában és végül a boldog örök életet. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent léleknek az áldása szálljon erre a fővárosra és minden benne élőre, és maradjon meg ez az áldás rajtuk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. SZENT MIHÁLY IMA Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. ÉNEKEK Mária (nép)énekek Angyaloknak királynéja (Hozsanna 287) 1. Angyaloknak királynéja tiszta szűz! Kérjed a Te szent Fiadat érettünk Ékes virágszál, hozzád esdeklünk Szép szűz Mária! Könyörögj érettünk! 2. Pátriárkák királynéja tiszta szűz! stb. 3. Prófétáknak királynéja tiszta szűz! stb. 4. Apostolok királynéja tiszta szűz! stb. 5. Vértanúknak királynéja tiszta szűz! stb. 6. Hitvallóknak királynéja tiszta szűz! stb. 7. A szüzeknek királynéja tiszta szűz! stb. 8. Mindenszentek királynéja tiszta szűz! stb. 9. Rózsafüzér királynéja tiszta szűz! stb. 10. Békességnek királynéja tiszta szűz! stb. 11. Magyarország Nagyasszonya tiszta szűz! stb. 9 10

6 Máriát dicsérni (Hozsanna 292) 1. Máriát dicsérni, Hívek, jöjjetek, / Mert ő fogja kérni Fiát értetek. Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív, / Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív. 2. Ha értünk Mária Fiát kérleli, / Kérését szent Fia Meg nem vetheti. 3. Istentől csodával néki adatott, / Hogy anyaságával Szűz maradhatott. 4. Teljes áldásokkal, mint világgal tűz, / És szent malasztokkal e dicsőült Szűz. / 5. Fogantatásban O vétkes nem volt, / Sem élte folytában, sem midőn megholt. / 6. Ó Szűz, életfája a jámboroknak, / És fő pátrónája hív magyaroknak. 7. Te vagy segítsége minden híveknek / Es nagy reménysége a bűnösöknek. / Üdvözlégy, Mária!.. 8. Azért is szívemben mostan vigadok / Es igaz lelkemből híved maradok. / 9. Utolsó órámban segélj engemet, / Az örök hazába segítsd lelkemet. Te vagy földi éltünk Vezércsillaga (Hozsanna 195) 1. Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, Édes reménységünk Kegyes Szűzanya Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 2. Te hajnalcsillag vagy Éltünk hajnalán, Hogy kövessünk annak Egész folyamán. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 3. Te reménycsillag vagy életünk tengerén, Átragyogsz minden bú és baj fellegén. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 4. Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, Ha tűrve s Istenben bízva szenvedünk. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! 5. És ha elközelget éltünk alkonya, Te vagy vigaszteljes esti csillaga. Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária! Boldogasszony Anyánk (Hozsanna 284) 1. Boldogasszony Anyánk régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, Ne feledkezzél el szegény 11 magyarokról! 2. Ó Atyaistennek kedves szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyarországról Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet, Segéld meg áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról Sírnak és zokognak árváknak szívei, Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Magyarországról Vedd el országodról ezt a sok ínséget, Melyben torkig úszunk. O nyerj békességet. Magyarországról Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget, Magyar nemzetedből a hitetlenséget. Magyarországról Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek, Ügy minden magyarok most is dicsérjenek. Magyarországról... Boldogasszony, édes (Hozsanna 174) 1. Boldogasszony, édes, - Hozzád esd ma néped: Veszni indult lelkét - Hogy te mentenéd meg, Édes Szűzanyánk! 2. Dicséretét zengjék - Egyszülött Fiadnak, Kik az égben laknak - S kik a földön élnek, Édes Szűzanyánk! 3. Szent Fiad igéit - Hogy megtartsa néped, Égi fényességet - Eszközölj ki nékünk: Édes Szűzanyánk! 4. Hisszük, hogy a lelked - Kegyelemmel ékes És Fiad Szívéhez - Általad jutunk el, Édes Szűzanyánk! 5. Fölajánljuk Néked - Szenvedéseinket: Végy szívedbe minket - S mutass meg az Urnák, Édes Szűzanyánk! 6. Szent az Isten, szent, szent! - Égiek kiáltják, Földiek így áldják - Szent Fiad hatalmát, Édes Szűzanyánk! Áldozzunk hív keresztények (Hozsanna 173) 1. Áldozzunk hív keresztények, A kegyelem kútfejének, Hogy megadta Istenünk Szűz Máriát minekünk. 2. Máriáé volt a gyermek, Ki mellett az égi lelkek Áldva ígyen zengettek: Dicsőség az Istennek! 3. Higgyünk, higgyünk, a buzgó hit Megnyitja az ég ajtóit, Ezáltal lett Mária Az Istennek szent Anyja. 4. Zengje ég, föld s benne minden: Szent, örökké szent az Isten! Mint a szent Szűz zengette, Mondjuk: Szent az Úr neve! 12

7 Szűz Mária, mennynek (Hozsanna 178) 1. Szűz Mária, mennynek gyöngyös ékessége, Tiszta szeretetnek aranya, szépsége. Szeretlek és áldlak, én szívembe zárlak, Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 2. Ó Mária, tenger Csillaga, est fénye, Szegény gyarló ember második reménye! Általad, szűz Szépség, Istennek dicsőség! Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 3. Te szent Szülöttednek földi útját jártad, Minden szavát ennek Te szívedbe zártad. Ó legyen, míg élünk, élted nyitott könyvünk. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 4. Te, Szűzanyánk, hittél az angyali szónak, Azért anyja lettél a mennyei Jónak. Ó kegyelmek tára, légy hitünk mentsvára! Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 5. Mária, megtérek, bízva futok hozzád. Míg pályát nem érek, szívem bízom terád. Szeretlek örökké, Te szárnyaddal födj bé. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! 6. Anyánk nyerd meg nékünk, hogy mind szentül éljünk Szent, szent szent! Énekkel Úristent dicsérjünk Hogy kövessünk téged ösvényén az égnek. Mária, Mária! Bűnösök szószólója! Lelkem tiszta lánggal ég (Hozsanna 183) 1. Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted. Rólad szólnom édesség, - Szívem úgy megilletted. Hogy szerelmeddel fölbátorítál, Kegyességeddel hőn ápolgatál, Köszönöm, mint Anyámnak kegyelmes pátrónámnak. 2. Sok bajban és veszélyben segítettél, s megvédtél. Az Istentől énnekem soksok áldást megnyertél. Ha fohászkodtam, Hozzád szólottam, Tőled mennyei jókhoz jutottam, Köszönöm, mint Anyámnak kegyelmes pátrónámnak. 3. Azért, míg csak élhetek, tiszta szívből dicsérlek; Dicsérjen is tégedet földön minden jó lélek. Ó nagy Szeretet, érdemem felett Rám terjesztetted kegyességedet; Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. 4. Mivel tehát magadat hív anyámnak mutattad, Szegény bűnös fiadat jóságodra méltattad; ínség ha jő rám, ha üt végórám, Te is, Szűzanyám, siess énhozzám. Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. Nyújtsd ki mennyből (Hozsanna 189) 1. Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, Meg ne utáld ínségében hívedet, Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 2. Oltalomhely Isten után csak te vagy, Szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, Szent Fiadnak országába bevezess, Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 4. Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek? Vétkeimnek tengerében elveszek. 13 Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 5. Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet, Ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 6. Hanem nézze irgalmának tengerét S a te buzgó könyörgésed érdemét. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 7. És ha majdan elközelget halálom, Kegyes Anya, te légy édes vigaszom. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 8. Akkor segíts engem, szegény szolgádat, Kérjed értem Jézust, te szent Fiadat. Mária, Mária, Mária, Szűzanya! Győzelemről énekeljen (Hozsanna 280B) 1. Győzelemről énekeljen / Napkelet és napnyugat, Millió szív összecsengjen, / Magasztalja az Urat! Krisztus újra földre szállott, / Vándorlásunk társa lett; Mert szerette a világot, / Kenyérszínbe rejtezett. / Krisztus kenyér s bor színében, / Úr s király a föld felett: Forrassz eggyé békességben / Minden népet s nemzetet! 2. Egykor értünk testet öltött, / Kisgyermekként jött közénk;/ A keresztfán vére ömlött / Váltságunknak béreként. Most az oltár Golgotáján / Újra itt a drága vér, Áldozat az Isten-Bárány, / Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér stb. 3. Zúgjon hát a hálaének, / Szálljon völgyön, tengeren: A szeretet Istenének / Dicsőség és üdv legyen! / Az egész föld legyen oltár, / Virág rajta a szívünk, Minden dalunk zengő zsoltár, / Tömjén illat a hitünk. Krisztus kenyér stb. 4. István király árva népe, / Te is hajtsd meg homlokod, Borulj térdre, szórd elébe / Minden gondod, bánatod! A kereszt volt ezer éven / Reménységed oszlopa: Most is Krisztus jele légyen / Jobb jövőnknek záloga: Krisztus kenyér stb. GITÁROS ÉNEKEK Indulj és menj, hirdesd szavam, népemhez küldelek én! Tövis és gaz, vér és panasz meddig hallgassam még én? /:Küldelek én, megáldalak én, csak menj és hirdesd szavam!:/ Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat, népemnek őrévé rendellek én, Lelkemet adom melléd. S 2. Add a kezed /: Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját!:/ /: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:/ Kitárt karokkal mindenki áldja, mindenki áldja az élet Urát! 14

8 Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak alleluját! /: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!:/ S 18./: Anyámnak az Egyháznak szívében szeretet leszek.:/ Legfőbb óhajom, hogy Téged szeresselek, hogy Téged szeresselek mindhalálig! S 90. Békesség legyen velünk Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk! Békesség, békesség legyen velünk! S 91. Jézusom, én szeretlek 1. Jézusom, én szeretlek égen földön kereslek, tudom jól, hogy megtalállak. Jézusom én akarom, hogy Tied legyen kis dalom, azt is tudod, mindig várlak. /:Én olyan nagyon szeretném, ha minden szavad érteném, soha-soha el nem hagylak!:/ 2. Jézusom, ha lehetne, maradj velem örökre, tudom, Te is ezt kívánod. Jézusom, én jó leszek, így szerzek majd örömet, tudom, Te is csak ezt várod. /:Most Rád bízom a szívemet, hogy mindig kedves, jó legyek, Te is örülsz, hogyha látod!:/ S 109. Köszönöm, Jézus 1. Köszönöm Jézus, köszönöm Jézus, köszönöm Uram, hogy szeretsz engem. Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus, Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem! 2. A Golgotára ment, és meghalt értem, A harmadik napon, O feltámadott, Ó, alleluja, ó alleluja,... S 117. Mária, jó Anyánk 1. Mária, jó Anyánk kérünk hogy nézz le ránk, ó nézz, ó nézz le ránk! Hittel sok gyermeked Tőled vár szép jelet, Tőled, Tőled, ó jó Anyánk! Mária, jó Anyánk kérünk hogy nézz le ránk! 2. Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak még sincs, még sincs remény! Megfáradt, szép szemek megtörten fénylenek, Ó mért, ó mért, ó mondd, miért?! Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! 3. Megtévedt nemzedék két kézzel szórja szét minden kincsét, hitét. Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben. Ó mért, ó mért, ó mondd, miért?! Mária, jó Anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk! S 119. Mária, Mária, szép virágszál 1. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 2. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok 15 Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! 3. Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár, A hűtlenség kígyója szívünkre vár. Erőtlen gyermeked Hozzád kiált, Ne hagyj el, jöjj, segíts már! 4. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 5. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! 6. A szeretet hűsége szívedben ég, Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép. Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk, Utunkon előttünk járj! 7. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány, Könyörögj érettünk Anyánk! 8. Mária, Mária szép virágszál, Mária, szikrázó Nap. Védelmezz magyarok Nagyasszonya! Imádkozz érettünk Anyánk! S 125. Mint szarvas 1. Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik Hozzád! Lelkem repes az élő Ur felé, mikor jössz el, hogy elvigyél? 2. Könnyek között telt életem, mert az Urat nem ismertem. Szomjaztam én az Igazság után, s nem tudtam, hogy O rég várt rám! 3. Szelíd hangja megragadott, és felemelt, magához vont. Kiválasztott, hogy meglássam arcát, ó, Jézus, jöjj, úgy várunk Rád! 4. Mint szarvas hűs vizek után, szívem eped, vágyik Hozzád! Lelkem repes az élő Úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél? S 139. Olyan hitet 1. /:Olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet, mint a szikla, olyan hitet kaptam Tőled lelkembe.:/ 2. Olyan reményt, mint a tavasz Olyan szeretetet, mint a tenger Olyan békét, mint a folyó Olyan örömöt, mint a forrás Olyan szomjat, mint a szarvas Olyan derűt, mint a napfény... S 143. Ő az Úr 1. Ő az Úr! Ő az Úr! Meghalt értem a kereszten, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, 0 az Úr! 2. Ő az Úr! Ő az Úr! Feltámadott a halálból, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon,minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 3. Ő az Úr! Ő az Úr! Betölt engem Szentlelkével, Ő az Úr! Minden térd 16

9 meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 4. Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent testével, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! 5. Ő az Úr! Ő az Úr! Táplál engem szent vérével, Ő az Úr! Minden térd meghajoljon, minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus, Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! Ő az Úr! S 151. Szeretet áradjon köztünk Szeretet áradjon köztünk! Szeretet gyúljon bennünk! Szeretet töltsön el minket! Add ezt nekünk Urunk! Hadd legyünk testvéri szívvel mindnyájan egyek Benned! Lobbantsa lángra szívünket szereteted! S 152. Az Úr jósága Az Úr jósága, hogy még élünk a földön, mert az O irgalma soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre. Nagy a Te hűséged, ó Uram! Nagy a Te hűséged! S 164. Te vagy az út Te vagy az út, az igazság, Te vagy az élet! Hozzád megyek, áldom Neved, általad élek. /:Megszabadítottál, kenyeret s bort adtál. Tested és véred táplál, hűséged éltet, alleluja!:/ S 197. Áldásoddal megyünk 1. Áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Néked énekelünk boldog éneket. Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk. Őrizd életünk minden nap! 2. Mindennap dicsérünk Téged, jó Uram. Néked énekelünk vígan, boldogan. Maradj mindig velünk, ha útra kelünk! Őrizd életünk minden nap! 3. La, la... Maradj mindig velünk, ha útra kelünk! Őrizd életünk minden nap, minden nap! 17

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalvi archaikus népi imák települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csapó Jánosné 2. A

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. augusztus 6. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. augusztus 6. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT

12-es KÖRÖK A SZENT KORONÁÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT Sokan imádkoznak ma Isteni vezetért Hazánkért, az összefogásért. A KÖRÖK gondolata az összefogásra való törekv tudatos elhatározásaként, a szórványos egyéni imák összefogásáért született, mert minden sóhaj,

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk

Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk 2 Csíksomlyói Szűzmária könyörögj érettünk Magyarul imádkoznak Szent István gyermekei a templomban Összeállította Nyisztor Tinka Pusztina, 2015 Kiadja: Hargita Megye Tanácsa Hargita Megyei Kulturális Központ

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA Májusi litánia 1 M 2 Kezdőének (SzVU 161) P K Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA 3 2 Mennybéli Atya Isten, Megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Külső-Kelenföldi IFI akkordosfüzete

Tartalomjegyzék. Külső-Kelenföldi IFI akkordosfüzete Tartalomjegyzék A föld, amelyre lábad lép 22. A mélyből Hozzád száll szavam 54. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 12. A Nap felkelésétől, míg leszáll 41. A sár lehúz 171. A szeleknek lengő szárnyán 108.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Viennai Szent János gondolata. Az elfogadás imádsága

Viennai Szent János gondolata. Az elfogadás imádsága URAM, JÉZUS JÁRJ ELŐTTEM URAM, Jézus, járj előttem! Ha lankadok, állj mögöttem! Pajzsomként lebegj fölöttem, Jobbról, balról segíts engem! Mindig Téged keresselek, Mindig találkozzam Veled. Minden léptemben

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE

SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE 1 SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE Mária, a közbenjáró Mint minden évben, az idén is sokan a vakmerő fürdőzés áldozatai lettek. Jó néhányan a Dunába, Tiszába, Balatonba, vad vizekbe fulladtak. Volt köztük egy

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT

JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT JÉZUS KRISZTUS LEGDRÁGÁBB VÉRE MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT Róma 5,9: vére által igazzá váltunk Zsidó 13,12: Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet 1Ján. 1,7: Fiának,

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK Pasarét, 2012. szeptember 29. (szombat este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 7. ÜZENET A HŰSÉGES GYÜLEKEZETNEK Alapige: Jelenések könyve 3,7-13 A filadelfiai gyülekezet angyalának

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Kilenced, Don Bosco nyomában, égi születésnapjára 2016-ban

Kilenced, Don Bosco nyomában, égi születésnapjára 2016-ban Kilenced, Don Bosco nyomában, égi születésnapjára 2016-ban Bevezető ima: Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben