ügyvitel szakirány mintatanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ügyvitel szakirány mintatanterve"

Átírás

1 Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve 2009/2010. tanévtől tanszék/ oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL Informatika AIB G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció AIB K 2 MY Dr. Szabó Ferenc X Könyvtárismeret AIB K 2 MI Dr. Bordé Katalin X Társadalmi ismeretek AIB K 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2 SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ ISMERETEK tanszék/ oktató neve Bevezetés az irodalomtudományba A nem magyar szakos hallgatóknak Bevezetés az irodalomtudományba A magyar szakos hallgatóknak AIB1020 MAB K 2 MY Dr. Karádi Zsolt X Irodalomtudományi proszeminárium MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt X Bevezetés a nyelvtudományba MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin X Nyelvészeti filológia MAB G 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt X A gyakorlati retorika alapjai MAB G 2 MY Dr. Antal Balázs X 10

3 tanszék/ oktató neve SZAKMAI TÖRZSANYAG ÁLTALÁNOS SZAKTERÜLETI ISMERETEK IRODALOMTUDOMÁNY Világirodalom I. Antik és klasszikus világirodalom Régi magyarországi irodalom I. Filológia, poétika, retorika Régi magyarországi irodalom I. Filológia, poétika, retorika Világirodalom II. Klasszikus és modern világirodalom Régi magyarországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Régi magyarországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Világirodalom III. Modern világirodalom MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid X MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid X MAB G 1 MY Dr. Csorba Dávid X MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 MY Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 MY Dr. Karádi Zsolt MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 X

4 Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég Modern magyar irodalom I. A Nyugat és nemzedékei a magyar irodalom 1945-ig Modern magyar irodalom I. A Nyugat és nemzedékei a magyar irodalom 1945-ig Irodalomelmélet II. A posztmodern irodalomtudomány Irodalomelmélet II. A posztmodern irodalomtudomány Modern magyar irodalom II. A magyar irodalom 1945-től 1980-ig Modern magyar irodalom II. A magyar irodalom 1945-től 1980-ig tanszék/ oktató neve MAB K 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB G 1 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X MAB G 1 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 MY Dr. Karádi Zsolt MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt MAB1001, MAB1002 X MAB K 1 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X

5 Általános szakterületi ismeretekhez kötelezően tartozó ismeretek irodalomtudományból tanszék/ oktató neve Retorika és poétika MAB K 2 MY Dr. Antal Balázs MAB1001, MAB1002 X Irodalmi kommunikáció és kultúra MAB G 2 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X Klasszikus stílusok és műnemek A dráma Klasszikus stílusok és műnemek A magyar líra a XX. században Klasszikus stílusok és műnemek A XIX. századi kis- és nagyepika Klasszikus stílusok és műnemek A XX. századi regény változatai MAB G 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB K 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X MAB G 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 X Napjaink magyar irodalma MAB G 3 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X Napjaink világirodalma MAB K 3 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 X 18

6 tanszék/ oktató neve NYELVTUDOMÁNY Helyesírás MAB G 2 MY Dr. Minya Károly X Fonetika I. előadás MAB K 1 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit X Fonetika II. szeminárium MAB G 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit X Nyelv és társadalom I. Szociolingvisztika, nyelvváltozatok Finnugrisztika Finnugor népek és nyelvek, az uralisztika alapjai MAB K 3 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit X MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt X Jelentéstan MAB K 2 MY Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan előadás MAB K 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan II. Szófajtan szeminárium MAB G 1 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004 X Nyelv és társadalom II. Magyar nyelvjárások MAB K 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit MAB1003, MAB1004 X Nyelvtörténet I. A magyar szókészlet története MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai (Szórvány- és szövegemlékek) MAB K 3 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan III. Alaktan előadás MAB K 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan IV. Alaktan szeminárium MAB G 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004 X Kommunikáció szóban és írásban I. A kommunikáció elmélete és gyakorlata, verbális, nonverbális kommunikáció Nyelvtörténet III. Történeti alaktan és mondattan MAB G 2 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004 X MAB K 1 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan V. Szintagmatan és mondattan előadás MAB K 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona Leíró magyar nyelvtan VI. Szintagmatan és mondattan szeminárium MAB G 1 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004, MAB1032 MAB1003, MAB1004, MAB1032 X X

7 Kommunikáció szóban és írásban II. Az írásos kommunikáció Kommunikáció szóban és írásban III. Beszéd- és szövegértési gyakorlatok tanszék/ oktató neve MAB K 1 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004 X MAB G 2 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004 X Stilisztika I. előadás MAB K 2 MY Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 X Stilisztika II. szeminárium MAB G 2 MY Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 X Szövegtan I. előadás MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 X Szövegtan II. szeminárium MAB G 1 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 X Nyelv és társadalom III. Nyelvpolitika: nyelvi jogok, nyelvi diszkrimináció MAB K 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit MAB1003, MAB1004 X 44

8 Általános szakterületi ismeretekhez kötelezően tartozó választható Nyelvtudományi speciális kollégiumok (összesen 4 kredit értékben) tanszék/ oktató neve Nyelvtudományi speciális kollégiumok I. Nyelv és vallás MAB K 2 MY Dr. Szopos András MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok II. Számítógép és nyelvészet MAB G 2 MY Dr. Szopos András MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok III. Bevezetés a frazeológiába MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok IV. Mai magyar nyelvújítás MAB G 2 MY Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok VII. Általános nyelvészet MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok VIII. Bevezetés a névtanba MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok IX. Sajtónyelv MAB K 2 MY Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 X X X X X Nyelvtudományi speciális kollégiumok XI. Komplex nyelvtani elemzések MAB G 2 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 X (Kötelező teljesíteni) 4 SZAKDOLGOZAT MAB G 4 MY X

9 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK tanszék/ oktató neve MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK Bevezetés az irodalomtudományba MAB K 2 MY Dr. Karádi Zsolt X Irodalomtudományi proszeminárium MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt X Bevezetés a nyelvtudományba MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin X Nyelvészeti filológia MAB G 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt X IRODALOMTUDOMÁNY Régi magyarországi irodalom I. Filológia, poétika, retorika Világirodalom I. Antik és klasszikus világirodalom Régi magyarországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Világirodalom II. Klasszikus és modern világirodalom Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég Modern magyar irodalom I. A Nyugat és nemzedékei a magyar irodalom 1945-ig MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid X MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid X MAB G 2 MY Dr. Csorba Dávid X MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt X MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid X MAB K 2 MY Dr. Antal Attila X MAB G 2 MY Dr. Antal Attila X MAB K 2 MY Dr. Jánosi Zoltán X

10 Irodalomelmélet II. A posztmodern irodalomtudomány Modern magyar irodalom II. A magyar irodalom 1945-től 1980-ig tanszék/ oktató neve MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt X MAB G 2 MY Dr. Jánosi Zoltán X NYELVTUDOMÁNY Helyesírás MAB G 2 MY Dr. Minya Károly X Fonetika II. szeminárium MAB G 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit X Nyelv és társadalom I. Szociolingvisztika, nyelvváltozatok Finnugrisztika Finnugor népek és nyelvek, az uralisztika alapjai MAB K 3 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit X MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt X Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan előadás MAB K 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona X Leíró magyar nyelvtan IV. Alaktan szeminárium MAB G 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona X Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai (Szórvány- és szövegemlékek) Kommunikáció szóban és írásban I. A kommunikáció elmélete és gyakorlata, verbális, nonverbális kommunikáció MAB K 3 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 X MAB G 2 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004 X Leíró magyar nyelvtan VI. Szintagmatan és mondattan szeminárium MAB G 1 MY Pállné dr. Lakatos Ilona X Kommunikáció szóban és írásban II. Az írásos kommunikáció Szabadon választható tárgyak (3-as kódjelű, az intézményi kínálatból) MAB K 1 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004 X 2

11 MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETKÉNT tanszék/ oktató neve ÜGYVITEL Elektronikus írástechnika I. MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Elektronikus írástechnika II. MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Elektronikus írástechnika III. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2102E X Elektronikus írástechnika IV. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Elektronikus írástechnika V. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2104E X Elektronikus írástechnika VI. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2105E X Információtechnológia és információkezelés I. MAB G 2 MY Veres Gabriella X Információtechnológia és információkezelés II. MAB K 1 MY Veres Gabriella MAB2107E X Dokumentumszerkesztés I. MAB G 1 MY Dankó Márta X Dokumentumszerkesztés II. MAB G 1 MY Dankó Márta X Dokumentumszerkesztés III. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2110E X

12 tanszék/ oktató neve Dokumentumszerkesztés IV. MAB G 1 MY Dankó Márta X Dokumentumszerkesztés V. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2112E X Dokumentumszerkesztés VI. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2113E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. MAB G 2 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2102E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. MAB G 2 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2115 X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek III. MAB G 2 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2116E X Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2115E X Általános üzleti és titkári kommunikáció I. MAB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna X Általános üzleti és titkári kommunikáció II. MAB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna X Általános üzleti és titkári kommunikáció III. MAB G 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna X Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. MAB K 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna MAB2108 X Emberismeret és önismeret-fejlesztés Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika MAB K 2 TK Dr. Pauwlik Zsuzsa X MAB K 2 TK Vassné dr. Figula Erika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok I. MAB K 1 MY Veres Gabriella X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok II. MAB K 1 MY Veres Gabriella X

13 tanszék/ oktató neve Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. MAB G 2 MY Veres Gabriella X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok IV. MAB K 2 MY Veres Gabriella MAB2108 X Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek I. MAB K 1 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek II. MAB K 1 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Idő- és projektmenedzsment I. MAB K 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Idő- és projektmenedzsment II. MAB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Idő- és projektmenedzsment III. MAB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Rendezvényszervezés MAB K 2 MY Veres Gabriella X Médiaismeret MAB K 1 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X 50

14 tanszék/ oktató neve Tanári szakot megalapozó ismeretek Kötelező (10 kredit) Gondolkodók a nevelésről TKB K 3 TK Dr. habil Venter György x A nevelés társadalmi alapjai TKB K 3 TK Dr. Márton Sára x Bevezetés a pszichológiába TKB K 2 TK A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB G 2 TK Választható Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit x x Kompetenciafejlesztő tanulási környezet TKB K 3 TK Dr. Venter György x Életviteli kompetenciákat fejlesztő tréning TKB G 2 TK Vassné dr. Figula Erika x

15 A MAGYAR ALAPSZAK SZAKIRÁNYAKÉNT tanszék/ oktató neve ÜGYVITEL SZAKIRÁNY Elektronikus írástechnika I. MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Elektronikus írástechnika II. MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2101E X Elektronikus írástechnika III. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2102E X Elektronikus írástechnika IV. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2103E X Elektronikus írástechnika V. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2104E X Elektronikus írástechnika VI. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2105E X Információtechnológia és információkezelés I. MAB G 2 MY Veres Gabriella MAB2101E X Információtechnológia és információkezelés II. MAB K 1 MY Veres Gabriella MAB2107E X Dokumentumszerkesztés I. MAB G 1 MY Dankó Márta X Dokumentumszerkesztés II. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2109E X Dokumentumszerkesztés III. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2110E X Dokumentumszerkesztés IV. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2111E X Dokumentumszerkesztés V. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2112E X Dokumentumszerkesztés VI. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2113E X

16 tanszék/ oktató neve Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. MAB G 2 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2102E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. MAB G 2 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2115 X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek III. MAB G 2 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika MAB2116E X Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2115E X Általános üzleti és titkári kommunikáció I. MAB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna X Általános üzleti és titkári kommunikáció II. MAB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna X Általános üzleti és titkári kommunikáció III. MAB G 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna X Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. MAB K 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna MAB2108 X Emberismeret és önismeret-fejlesztés MAB K 2 TK Dr. Pauwlik Zsuzsa X Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika MAB K 2 TK Vassné dr. Figula Erika X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok I. MAB K 1 MY Veres Gabriella X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok II. MAB K 1 MY Veres Gabriella X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. MAB G 2 MY Veres Gabriella X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok IV. MAB K 2 MY Veres Gabriella MAB2108 X Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek I. MAB K 1 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek II. MAB K 1 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X Idő- és projektmenedzsment I. MAB K 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X

17 tanszék/ oktató neve Idő- és projektmenedzsment II. MAB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Idő- és projektmenedzsment III. MAB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet X Rendezvényszervezés MAB K 2 MY Veres Gabriella X Médiaismeret MAB K 1 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika X

18 SZAKTERÜLETI SPECIALIZÁCIÓK tanszék/ oktató neve KIADVÁNYSZERKESZTŐ A kiadványszerkesztés nyelvi elemei I. Helyesírás A kiadványszerkesztés nyelvi elemei II. Nyelvhelyesség A kiadványszerkesztés nyelvi elemei III. Hipertext és hipermédia az interneten. Multimédiás szövegtípusok A kiadványszerkesztés digitális elemei I. Digitális adatkezelés. A digitális fényképezés, képszerkesztés A kiadványszerkesztés digitális elemei II. Kiadványszerkesztés számítógépen. Kiadványszerkesztő programok A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai I. A grafikus felületű weboldalszerkesztők A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai II. Az internetes kiadványok speciális formanyelvei (HTML, XML) A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai III. Az interaktív internetes kiadványok megvalósíthatóságai (PHP, JavaScript) MAB G 2 MY Dr. Szopos András X MAB K 2 MY Dr. Szopos András X MAB K 2 MY Dr. Szopos András X MAB G 3 MY Dr. Szopos András X MAB G 4 MY Dr. Szopos András X MAB G 2 MY Dr. Szopos András X MAB K 3 MY Dr. Szopos András X MAB K 2 MY Dr. Szopos András X Elektronikus írástechnika I. AIB G 3 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet - X Elektronikus írástechnika II. AIB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2901E X Elektronikus írástechnika III. AIB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2902E X Információtechnológia és információkezelés I. AIB G 2 MY Veres Gabriella AIB2901E X Információtechnológia és információkezelés II. AIB K 1 MY Veres Gabriella AIB2904E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. AIB G 2 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika AIB2902E X Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. AIB G 2 MY Gerliczkiné dr. Schéder Veronika AIB2906E X Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció I. AIB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2902E X

19 tanszék/ oktató neve Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció II. AIB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2908E X Általános üzleti és titkári kommunikáció I. AIB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna - X Általános üzleti és titkári kommunikáció II. AIB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna X Általános üzleti és titkári kommunikáció III. AIB G 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna X Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. AIB K 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna AIB2912E X Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika I. AIB K 1 TK Vassné dr. Figula Erika - X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok I. AIB K 1 MY Veres Gabriella - X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok II. AIB K 1 MY Veres Gabriella - X Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. AIB G 2 MY Veres Gabriella AIB2904 X Idő- és projektmenedzsment III. AIB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet - X Rendezvényszervezés AIB K 1 MY Veres Gabriella - X

20 tanszék/ oktató neve KREATÍV ÍRÁS Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB K 3 MY Dr. Pethő József X Stilisztika. Stíluselemzések 2. MAB G 3 MY Dr. Pethő József X Stilisztika. Stíluselemzések 3. MAB K 2 MY Dr. Pethő József X Stilisztika. Stíluselemzések 4. MAB G 2 MY Dr. Pethő József X A kommunikáció formái 1. (hétköznapi és művészi) A kommunikáció formái 2. (hétköznapi és művészi) A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 1. A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 2. A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 3. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 1. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 2. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 3. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 4. Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 1. MAB K 3 MY Dr. Jánosi Zoltán X MAB G 2 MY Dr. Jánosi Zoltán X MAB K 3 MY Gerliczki András X MAB G 2 MY Gerliczki András X MAB G 2 MY Gerliczki András X MAB K 2 MY Gerliczki András X MAB G 3 MY Gerliczki András X MAB K 2 MY Gerliczki András X MAB G 3 MY Gerliczki András X MAB G 2 MY Gerliczki András X

21 tanszék/ oktató neve Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 2. MAB G 2 MY Gerliczki András X Gyakorlati retorika 1. MAB G 2 MY Dr. Antal Balázs X Gyakorlati retorika 2. MAB G 2 MY Dr. Antal Balázs X Az újságírás elmélete és gyakorlata 1. MAB K 4 MY Dr. Antal Balázs X Az újságírás elmélete és gyakorlata 2. MAB G 3 MY Dr. Antal Balázs X Az újságírás elmélete és gyakorlata 3. MAB K 2 MY Dr. Antal Balázs X Az újságírás elmélete és gyakorlata 4. MAB G 1 MY Dr. Antal Balázs X *-gal jelölt ekvivalenciák a 2006/2007., 2007/2008. és 2008/2009-es tanévekben tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára érvényes mintatantervekkel való összehasonlításban érvényesek.

Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve

Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. tanévben tanulmányaikat megkezdő magyar alapszakos hallgatók számára oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

2006. szeptemberétől

2006. szeptemberétől Romanisztika alapszak - francia szakirány mintatanterve Kötelező tantárgyak Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Kommunikáció AIB1003 2 0 K 2 MY Könyvtárismeret AIB1009 2

Részletesebben

Heti kontakt óraszám. Félévi Kredit Tantárgyfelelős oktató neve intézet kódja Ea. Gy Informatika AIB G 2 MI Dr.

Heti kontakt óraszám. Félévi Kredit Tantárgyfelelős oktató neve intézet kódja Ea. Gy Informatika AIB G 2 MI Dr. Anglisztika alapszak 2006. szeptemberétől Kötelező tantárgyak Anglisztika angol szakiránnyal* Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Környezetkultúra alapszak környezetprezentáció szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr.

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyfelelős Félévi Kredi. kódja. Szociológia KMB K 4 AK Dr. Kerülő Judit X

Tantárgyfelelős Félévi Kredi. kódja. Szociológia KMB K 4 AK Dr. Kerülő Judit X Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: Nyomtatott újságírás, On-line újságírás, Üzleti kommunikáció 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Szociológia KMB1101 3 0 K 4 AK Dr.

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár (/V/S Mintatanterv kód: MR76+NE74_2016OOZN Irodalomtudományi alapozó tárgyak (6 REDIT) Propedeutika 1. Bevezetés az irodalomtudományba előadás TNM 0115 15 v 2 Propedeutika 2: Bevezetés az irodalomtudományba

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak tól fölvett hallgatóknak

TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak tól fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak 2016-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

karvezetés népzene szeptemberétől

karvezetés népzene szeptemberétől Ének-zene alapszak - - - karvezetés népzene szakirányok mintatanterve 2007. szeptemberétől ALAPOZÓ MODUL A.) Általános értelmiségképző tárgy oktató neve Előfeltétel Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT

Részletesebben

magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/ képzési terv

magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/ képzési terv magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/14-15-1-1 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: XXX-MAGTANB2/14-15-1-1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

- Matematikus. tanszék/ Tantárgyfelelős oktató neve szeptemberétől

- Matematikus. tanszék/ Tantárgyfelelős oktató neve szeptemberétől - Matematikus Matematika alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve "A" típusú tantárgyak 2006. szeptemberétől 7 8 9 10 tanszék/ oktató neve Környezettani alapismeretek AIB1004 2 0 K 2 KT Dr. Kiss Ferenc

Részletesebben

tanári idegenforgalmi szeptemberétől Tantárgyfelelős

tanári idegenforgalmi szeptemberétől Tantárgyfelelős Földrajz alapszak - - - tanári idegenforgalmi szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A"" típusu tárgyak Tantárgy Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Környezettani alapismeretek AIB1004

Részletesebben

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009-2010. tanévtől Inkluzív nevelés diszciplináris mintatanterve (40 kredit) Alapozó törzstárgyak (8 kredit) felelős

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés. MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés. MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara a magyar szakos képzésk megtervezésekor alapvetően két tényezőt vett figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

- Matematikus szeptemberétől

- Matematikus szeptemberétől - Matematikus Matematika alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 7 8 9 10 Környezettani alapismeretek AIB1004 2 0 K 2 KT Dr. Kiss Ferenc X Általános gazdasági

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai

A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai 2017-től érvényes!!! 1 A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 Magyar nyelvészeti

Részletesebben

KT jóváhagyta Követelmény. Ajánlott félév. Heti óraszám. óraszám. Félévi. típusa

KT jóváhagyta Követelmény. Ajánlott félév. Heti óraszám. óraszám. Félévi. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon válszatható Minor Más szakon Meghirdető intézet/tanszék GERMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTAJA

Részletesebben

Természetvédelmi monitorozó. Környezettan tanári. Tantárgyfelelős Heti kontakt. Kredit. ajánlott féléve Tantágy neve Tantárgy kódja Félévi köv.

Természetvédelmi monitorozó. Környezettan tanári. Tantárgyfelelős Heti kontakt. Kredit. ajánlott féléve Tantágy neve Tantárgy kódja Félévi köv. Környezettan alapszak - - Természetvédelmi monitorozó Környezettan tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak tanszék/ oktató neve Alkalmazott matematika és módszerei I.

Részletesebben

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016. Érvényes: 201/201. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval Tantárgy ód előfeltétel kódja (//SZ) ALAPOZÓ ISMERETE - ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2016/2017.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2016/2017. Érvényes: 201/2017. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval (/V/SZ) ( félév, 120, nappali tagozat) érvényes: 201/2017. tanévtől

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS. Mintatanterv

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS. Mintatanterv ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv 017 szeptemberétől országos szinten új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felsőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv. Kód: SLOSANB1. Kreditkövetelmény. Módszer. Értékelés. Felelős PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv. Kód: SLOSANB1. Kreditkövetelmény. Módszer. Értékelés. Felelős PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv Kód: SLOSANB1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az ezen idõpont

Részletesebben

- ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ. szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szeptemberétől. Kredit pont

- ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ. szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szeptemberétől. Kredit pont KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY alapszak - - ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Tantágy kontakt óraszám Félévi

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Mintatanterv Kötelezően oktatott témakörök (65 kredit)

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Mintatanterv Kötelezően oktatott témakörök (65 kredit) Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Mintatanterv Kötelezően oktatott témakörök (65 kredit) Közigazgatási alapismeretek PSX1101 20 K 5 TK Dr. Szabó Antal X Gazdasági, jogi tanügyigazgatás

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató neve Előfeltétel Ea. Gy. intézet

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

GERMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE NÉMET szakirány Germanisztika fakultatív modul NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2014/2015.

GERMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE NÉMET szakirány Germanisztika fakultatív modul NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2014/2015. GERMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE NÉMET szakirány NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2014/2015. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTOMA1N02 Tasi Réka Nyelvész K. Bevezetés a nyelvtudományba ea. /kéthetente páratlan hét/ BTOMA1N05 Pethő József Nyelvész

Részletesebben

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév Dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév név hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat szept. 22.,.. 12 14 13-14 szept.

Részletesebben

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ,

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em. 306-os terem. Február 10. p. 1 5. Régi magyarországi irodalomtörténet II. ea. (Dr. Heltai János) Február 11. sz. 1 5. Finnugor népek és nyelvek

Részletesebben

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv 017 szeptemberétől országos szinten új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felsőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete 2016/2017-es tanév őszi félév

Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete 2016/2017-es tanév őszi félév Keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirány I-III. évfolyam, japán minor, Japanológia mesterképzési szak I-II. évfolyam 1 BJP 4210 Japán irodalomtörténet I. előadás 2x45 2 BJP 9210 Japán irodalomtörténet

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Fonetika és fonológia szem. BTOMA2N04 Kecskés Judit Nyelvész Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária Nyelvész Leíró magyar alaktan, szófajtan

Részletesebben

IDŐTERV. BOLB01 Filozófiatörténet valamennyi bölcsész hallgató számára. BOLB0101 Filozófiatörténeti kurzusok Felelős oktatója: Dr.

IDŐTERV. BOLB01 Filozófiatörténet valamennyi bölcsész hallgató számára. BOLB0101 Filozófiatörténeti kurzusok Felelős oktatója: Dr. IDŐTERV BOALALB1/06-07-1 - Bölcsész alapozó képzés levelező Ösvények: - Gen-1311 Bölcsész alapozó képzés Szlavisztika MK-2.12 Bölcsész alapozó képzés Szlavisztika alapszakosok számára 1 2 3 4 5 6 - Kötelezően

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE. OLASZ szakirány. NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől

ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE. OLASZ szakirány. NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tanegység megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám ÁLTALÁNOS MŰVELTSÉGGEL

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció 2010-től felvett hallgatók részére 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K

Részletesebben

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév név hétf kedd szerda csütörtök péntek szombat Dr. Tóth Szergej tanszékvezet fiskolai tanár kötetlen Gaál Zsuzsanna adjunktus 02.09., 03.09.,

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE 7 8. 13.15 14.45 Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em., 304-es terem. Szept. 14.p. 14től Bevezetés a nyelvtudományba ea. (Dr. Pethő

Részletesebben

A B-MGYT-O-N-E kódú, Magyartanár szak mintatanterve

A B-MGYT-O-N-E kódú, Magyartanár szak mintatanterve A BMGYTONE kódú, Magyartanár szak mintatanterve Szakmai alapozó modul NBB_MA140G2 Irodalmi proszeminárium 2 Gyakorlati jegy 0 2 0 1 Kötelező NBB_MA165G2 Nyelvészeti filológia szeminárium 2 Gyakorlati jegy

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 (/V Mintatanterv kód: AN7+ME74_2015OOZN ANGOL - SZAMAI ALAPOZÓ ISMERETE (30 REDIT) Nyelvfejlesztés: Nyelvtani rendszerezés TNA 101-30 é 2 Nyelvfejlesztés: Idiómák TNA 1017-30 é 2 Bevezetés az angol nyelvészetbe

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől

Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől Vizuális és környezetkultúra tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit)

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv

Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: MAGTALM1 Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Szlavisztika alapszak Orosz szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Mintatanterv japanológia MA szakos hallgatók számára, érvényes a 2016/17. tanévtől. (4 félév, 120 kredit; nappali)

Mintatanterv japanológia MA szakos hallgatók számára, érvényes a 2016/17. tanévtől. (4 félév, 120 kredit; nappali) Érvényes: 0/05 tanévtől Mintatanterv kód: MJP06MAN Mintatanterv japanológia MA szakos hallgatók számára, érvényes a 06/7. tanévtől (/V/SZ) ALAPOZÓ ISMERETE ( félév, 0 kredit; nappali) REDIT Bevezetés a

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2018-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2018-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2018-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

Az orosz nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2008/2009. tanévtől, felmenő rendszerben

Az orosz nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2008/2009. tanévtől, felmenő rendszerben Az orosz nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2008/2009. tanévtől, felmenő rendszerben Szak : nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar és orosz

Részletesebben

Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: Anglisztika alapszak. Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali

Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: Anglisztika alapszak. Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek Köv. tanóra Előfeltétel* Kredit félév Típus NBB_AN171K2

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE ANGOL

ANGLISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE ANGOL ANGLISZTIKA ALAPSZAK (BA) MINTATANTERVE ANGOL specializáció, NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014. tanévtől Tárgykód Tantárgy megnevezése Előeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2016-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2016-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2016-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben