Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve"

Átírás

1 Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. tanévben tanulmányaikat megkezdő magyar alapszakos hallgatók számára oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL Informatika AIB G 2 MI Dr. Nagy Mihály Filozófiatörténet AIB K 2 FT Dr. Trembeczki István Kommunikáció AIB K 2 MY Dr. Szabó Ferenc Könyvtárismeret AIB K 2 MI Dr. Bordé Katalin Társadalmi ismeretek AIB K 2 TR Dr. Aszalós Éva

2 SZAKTERÜLETI ALAPOZÓ ISMERETEK oktató neve Bevezetés az irodalomtudományba A nem magyar szakos hallgatóknak Bevezetés az irodalomtudományba A magyar szakos hallgatóknak AIB1020 MAB K 2 MY Dr. Karádi Zsolt Irodalomtudományi proszeminárium MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt Bevezetés a nyelvtudományba MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin Nyelvészeti filológia MAB G 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt A gyakorlati retorika alapjai MAB G 2 MY Dr. János István

3 SZAKMAI TÖRZSANYAG oktató neve ÁLTALÁNOS SZAKTERÜLETI ISMERETEK IRODALOMTUDOMÁNY Világirodalom I. Antik és klasszikus világirodalom Régi magyarországi irodalom I. Filológia, poétika, retorika Régi magyarországi irodalom I. Filológia, poétika, retorika Világirodalom II. Klasszikus és modern világirodalom Régi magyarországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Régi magyarországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Világirodalom III. Modern világirodalom Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB K 2 MY Dr. János István MAB G 1 MY Dr. János István MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 MAB K 1 MY Dr. János István MAB1001, MAB1002 MAB G 2 MY Dr. János István MAB1001, MAB1002 MAB K 1 MY Dr. Karádi Zsolt MAB1001, MAB1002 MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt MAB1001, MAB1002 MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 MAB K 2 MY Dr. Onder Csaba MAB1001, MAB1002 MAB G 1 MY Dr. Onder Csaba MAB1001, MAB1002 MAB K 1 MY Dr. Onder Csaba MAB1001, MAB1002

4 Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég Modern magyar irodalom I. A Nyugat és nemzedékei a magyar irodalom 1945-ig Modern magyar irodalom I. A Nyugat és nemzedékei a magyar irodalom 1945-ig Irodalomelmélet II. A posztmodern irodalomtudomány Irodalomelmélet II. A posztmodern irodalomtudomány Modern magyar irodalom II. A magyar irodalom 1945-től 1980-ig Modern magyar irodalom II. A magyar irodalom 1945-től 1980-ig oktató neve MAB G 2 MY Dr. Onder Csaba MAB1001, MAB1002 MAB K 2 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 MAB G 1 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 MAB K 1 MY Dr. Karádi Zsolt MAB1001, MAB1002 MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt MAB1001, MAB1002 MAB K 1 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 MAB G 2 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 Általános szakterületi ismeretekhez kötelezően tartozó irodalomtudományból * irodalomtudományból I. 3. Retorika és poétika irodalomtudományból II. 4. Irodalmi kommunikáció és kultúra irodalomtudományból III. 5. Klasszikus stílusok és műnemek [A] irodalomtudományból III. 5. Klasszikus stílusok és műnemek [A] irodalomtudományból IV. 6. Klasszikus stílusok és műnemek [B] irodalomtudományból IV. 6. Klasszikus stílusok és műnemek [B] MAB K 2 MY Dr. János István MAB G 2 MY Dr. János István MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 MAB G 1 MY Dr. Csorba Dávid MAB1001, MAB1002 MAB K 2 MY Dr. Onder Csaba MAB1001, MAB1002 MAB G 1 MY Dr. Onder Csaba MAB1001, MAB1002

5 irodalomtudományból V. 7. Klasszikus stílusok és műnemek [C] irodalomtudományból V. 7. Klasszikus stílusok és műnemek [C] irodalomtudományból VI. 8. Klasszikus stílusok és műnemek [D] irodalomtudományból VI. 8. Klasszikus stílusok és műnemek [D] irodalomtudományból VII. 9. Klasszikus stílusok és műnemek [E] irodalomtudományból VII. 9. Klasszikus stílusok és műnemek [E] irodalomtudományból VIII. 1. Napjaink magyar irodalma irodalomtudományból I. 2. Napjaink világirodalma oktató neve MAB K 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 MAB G 1 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 MAB K 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 MAB G 1 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 MAB K 2 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 MAB G 1 MY Dr. Antal Attila MAB1001, MAB1002 MAB G 2 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002 MAB K 2 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB1001, MAB1002

6 NYELVTUDOMÁNY oktató neve Helyesírás MAB G 2 MY Dr. Minya Károly Fonetika I. előadás MAB K 1 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit Fonetika II. szeminárium MAB G 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit Nyelv és társadalom I. Szociolingvisztika MAB K 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit Nyelv és társadalom II. Nyelvváltozatok MAB G 1 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit Finnugrisztika I. Finnugor népek és nyelvek MAB K 1 MY Dr. Sebestyén Zsolt Jelentéstan MAB K 2 MY Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan előadás MAB K 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004 Leíró magyar nyelvtan II. Szófajtan szeminárium MAB G 1 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004 Nyelv és társadalom III. Magyar nyelvjárások MAB K 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit MAB1003, MAB1004 Nyelvtörténet I. A magyar szókészlet története MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 Finnugrisztika II. Az uralisztika alapjai MAB K 1 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 Leíró magyar nyelvtan III. Alaktan előadás MAB K 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004 Leíró magyar nyelvtan IV. Alaktan szeminárium MAB G 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004 Kommunikáció szóban és írásban I. A kommunikáció elmélete és gyakorlata MAB K 2 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004

7 Kommunikáció szóban és írásban II. Verbális és nonverbális kommunikáció oktató neve MAB G 1 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004 Nyelvtörténet III. Szórvány- és szövegemlékek MAB G 1 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 Nyelvtörténet IV. Történeti alaktan és mondattan MAB K 1 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 Leíró magyar nyelvtan V. Szintagmatan és mondattan előadás MAB K 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004, MAB1032 Leíró magyar nyelvtan VI. Szintagmatan és mondattan szeminárium MAB G 1 MY Pállné dr. Lakatos Ilona MAB1003, MAB1004, MAB1032 Kommunikáció szóban és írásban III. Az írásos kommunikáció Kommunikáció szóban és írásban IV. Beszéd- és szövegértési gyakorlatok MAB K 1 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004 MAB G 1 MY Dr. Szabó Ferenc MAB1003, MAB1004 Stilisztika I. előadás MAB K 2 MY Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 Stilisztika II. szeminárium MAB G 2 MY Dr. Pethő József MAB1003, MAB1004 Szövegtan I. előadás MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 Szövegtan II. szeminárium MAB G 1 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 Nyelv és társadalom IV. Nyelvpolitika: nyelvi jogok, nyelvi diszkrimináció MAB K 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit MAB1003, MAB1004

8 oktató neve Általános szakterületi ismeretekhez kötelezően tartozó Nyelvtudományi speciális kollégiumok ** Nyelvtudományi speciális kollégiumok I. Nyelv és vallás Nyelvtudományi speciális kollégiumok II. Számítógép és nyelvészet Nyelvtudományi speciális kollégiumok III. Bevezetés a frazeológiába Nyelvtudományi speciális kollégiumok IV. Mai magyar nyelvújítás Nyelvtudományi speciális kollégiumok VII. Általános nyelvészet Nyelvtudományi speciális kollégiumok VIII. Bevezetés a névtanba Nyelvtudományi speciális kollégiumok I. Sajtónyelv Nyelvtudományi speciális kollégiumok. Nyelvi tiszteletadás MAB K 2 MY Dr. Szopos András MAB1003, MAB1004 MAB G 2 MY Dr. Szopos András MAB1003, MAB1004 MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 MAB G 2 MY Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt MAB1003, MAB1004 MAB K 2 MY Dr. Minya Károly MAB1003, MAB1004 MAB G 2 MY Peténé dr. Csige Katalin MAB1003, MAB1004 SZAKDOLGOZAT MAB G 4 MY

9 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK oktató neve MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK Bevezetés az irodalomtudományba MAB K 2 MY Dr. Karádi Zsolt Irodalomtudományi proszeminárium MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt Bevezetés a nyelvtudományba MAB K 2 MY Peténé dr. Csige Katalin Nyelvészeti filológia MAB G 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt IRODALOMTUDOMÁNY Régi magyarországi irodalom I. Filológia, poétika, retorika Világirodalom I. Antik és klasszikus világirodalom Régi magyarországi irodalom II. Reneszánsz, barokk, reformáció Irodalomelmélet I. A pozitivizmustól a strukturalizmusig Világirodalom II. Klasszikus és modern világirodalom MAB K 2 MY Dr. János István MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB G 2 MY Dr. János István MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt MAB K 2 MY Dr. Csorba Dávid

10 Klasszikus magyar irodalom I. Klasszika és romantika Klasszikus magyar irodalom II. Népiesség, realizmus, századvég Modern magyar irodalom I. A Nyugat és nemzedékei a magyar irodalom 1945-ig Irodalomelmélet II. A posztmodern irodalomtudomány Modern magyar irodalom II. A magyar irodalom 1945-től 1980-ig oktató neve MAB K 2 MY Dr. Onder Csaba MAB G 2 MY Dr. Onder Csaba MAB K 2 MY Dr. Jánosi Zoltán MAB G 2 MY Dr. Karádi Zsolt MAB G 2 MY Dr. Jánosi Zoltán

11 NYELVTUDOMÁNY oktató neve Helyesírás MAB G 2 MY Dr. Minya Károly Fonetika II. szeminárium MAB G 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit Nyelv és társadalom I. Szociolingvisztika MAB K 2 MY Tukacsné dr. Károlyi Margit Finnugrisztika I. Finnugor népek és nyelvek MAB K 1 MY Dr. Sebestyén Zsolt Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan előadás MAB K 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona Finnugrisztika II. Az uralisztika alapjai MAB K 1 MY Dr. Sebestyén Zsolt Nyelvtörténet I. A magyar szókészlet története MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt Leíró magyar nyelvtan IV. Alaktan szeminárium MAB G 2 MY Pállné dr. Lakatos Ilona Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai MAB K 2 MY Dr. Sebestyén Zsolt Kommunikáció szóban és írásban I. A kommunikáció elmélete és gyakorlata Kommunikáció szóban és írásban II. Verbális és nonverbális kommunikáció Leíró magyar nyelvtan VI. Szintagmatan és mondattan szeminárium MAB K 2 MY Dr. Szabó Ferenc MAB G 1 MY Dr. Szabó Ferenc MAB G 1 MY Pállné dr. Lakatos Ilona Szabadon választható tárgyak 2

12 oktató neve MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETKÉNT ÜGYVITEL Elektronikus írástechnika I. MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Elektronikus írástechnika II. MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Elektronikus írástechnika III. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2102E Elektronikus írástechnika IV. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Elektronikus írástechnika V. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2104E Elektronikus írástechnika VI. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2105E Információtechnológia és információkezelés I. MAB G 2 MY Veres Gabriella Információtechnológia és információkezelés II. MAB K 1 MY Veres Gabriella MAB2107E Dokumentumszerkesztés I. MAB G 1 MY Dankó Márta Dokumentumszerkesztés II. MAB G 1 MY Dankó Márta Dokumentumszerkesztés III. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2110 Dokumentumszerkesztés IV. MAB G 1 MY Dankó Márta

13 oktató neve Dokumentumszerkesztés V. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2112 Dokumentumszerkesztés VI. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2113E Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. MAB G 2 MY MAB2102E Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. MAB G 2 MY MAB2115 Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek III. MAB G 2 MY MAB2116E Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2115E Általános üzleti és titkári kommunikáció I. MAB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna Általános üzleti és titkári kommunikáció II. MAB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna Általános üzleti és titkári kommunikáció III. MAB G 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. MAB K 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna MAB2108 Emberismeret és önismeret-fejlesztés I. MAB K 1 TK Dr. Pauwlik Zsuzsa Emberismeret és önismeret-fejlesztés II. MAB K 1 TK Dr. Pauwlik Zsuzsa MAB2123E Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika I. MAB K 1 TK Vassné dr. Figula Erika Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika II. MAB K 1 TK Vassné dr. Figula Erika MAB2125E Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok I. MAB K 1 MY Veres Gabriella

14 Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok II. Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok IV. oktató neve MAB K 1 MY Veres Gabriella MAB G 2 MY Veres Gabriella MAB K 2 MY Veres Gabriella MAB2108 Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek I. MAB K 1 MY Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek II. MAB K 1 MY Idő- és projektmenedzsment I. MAB K 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Idő- és projektmenedzsment II. MAB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Idő- és projektmenedzsment III. MAB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Rendezvényszervezés MAB K 2 MY Veres Gabriella Médiaismeret MAB K 1 MY 50

15 oktató neve Tanári szakot megalapozó ismeretek Kötelező (10 kredit) Gondolkodók a nevelésről TKB K 3 TK Dr. habil Venter György x A nevelés társadalmi alapjai TKB K 3 TK Dr. Márton Sára x Bevezetés a pszichológiába TKB K 2 TK A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB G 2 TK Választható Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit x x Kompetenciafejlesztő tanulási környezet TKB K 3 TK Dr. Szabó Antal x Életviteli kompetenciákat fejlesztő tréning TKB G 2 TK Vassné dr. Figula Erika x

16 MAGYAR ALAPSZAK SZAKIRÁNYKÉNT oktató neve ÜGYVITEL SZAKIRÁNY Elektronikus írástechnika I. MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Elektronikus írástechnika II. MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2101E Elektronikus írástechnika III. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2102E Elektronikus írástechnika IV. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2103E Elektronikus írástechnika V. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2104E Elektronikus írástechnika VI. MAB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2105E Információtechnológia és információkezelés I. MAB G 2 MY Veres Gabriella MAB2101E Információtechnológia és információkezelés II. MAB K 1 MY Veres Gabriella MAB2107E Dokumentumszerkesztés I. MAB G 1 MY Dankó Márta Dokumentumszerkesztés II. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2109E Dokumentumszerkesztés III. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2110E

17 oktató neve Dokumentumszerkesztés IV. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2111E Dokumentumszerkesztés V. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2112E Dokumentumszerkesztés VI. MAB G 1 MY Dankó Márta MAB2113E Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. MAB G 2 MY MAB2102E Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. MAB G 2 MY MAB2115 Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek III. MAB G 2 MY MAB2116E Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció MAB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet MAB2115E Általános üzleti és titkári kommunikáció I. MAB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna Általános üzleti és titkári kommunikáció II. MAB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna Általános üzleti és titkári kommunikáció III. MAB G 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. MAB K 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna MAB2108 Emberismeret és önismeret-fejlesztés I. MAB K 1 TK Dr. Pauwlik Zsuzsa Emberismeret és önismeret-fejlesztés II. MAB K 1 TK Dr. Pauwlik Zsuzsa MAB2123E Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika I. MAB K 1 TK Vassné dr. Figula Erika Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika II. MAB K 1 TK Vassné dr. Figula Erika MAB2125E Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok I. MAB K 1 MY Veres Gabriella

18 Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok II. Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok IV. oktató neve MAB K 1 MY Veres Gabriella MAB G 2 MY Veres Gabriella MAB K 2 MY Veres Gabriella MAB2108 Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek I. MAB K 1 MY Vezetési, irányítási és szervezési ismeretek II. MAB K 1 MY Idő- és projektmenedzsment I. MAB K 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Idő- és projektmenedzsment II. MAB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Idő- és projektmenedzsment III. MAB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet Rendezvényszervezés MAB K 2 MY Veres Gabriella Médiaismeret MAB K 1 MY 50

19 SZAKTERÜLETI SPECIALIZÁCIÓK oktató neve KIADVÁNYSZERKESZTŐ A kiadványszerkesztés nyelvi elemei I. Helyesírás A kiadványszerkesztés nyelvi elemei II. Nyelvhelyesség A kiadványszerkesztés nyelvi elemei III. Hipertext és hipermédia az interneten. Multimédiás szövegtípusok A kiadványszerkesztés digitális elemei I. Digitális adatkezelés. A digitális fényképezés, képszerkesztés A kiadványszerkesztés digitális elemei II. Kiadványszerkesztés számítógépen. Kiadványszerkesztő programok A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai I. A grafikus felületű weboldalszerkesztők A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai II. Az internetes kiadványok speciális formanyelvei (HTML, ML) A kiadványszerkesztés internetes vonatkozásai III. Az interaktív internetes kiadványok MAB G 2 MY Dr. Szopos András MAB K 2 MY Dr. Szopos András MAB K 2 MY Dr. Szopos András MAB G 3 MY Dr. Szopos András MAB G 4 MY Dr. Szopos András MAB G 2 MY Dr. Szopos András MAB K 3 MY Dr. Szopos András MAB K 2 MY Dr. Szopos András Elektronikus írástechnika I. AIB G 3 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet - Elektronikus írástechnika II. AIB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2901E Elektronikus írástechnika III. AIB G 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2902E Információtechnológia és információkezelés I. AIB G 2 MY Veres Gabriella AIB2901E Információtechnológia és információkezelés II. AIB K 1 MY Veres Gabriella AIB2904E

20 oktató neve Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek I. AIB G 2 MY AIB2902E Levelezési és jegyzőkönyv-vezetési ismeretek II. AIB G 2 MY AIB2906E Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció I. AIB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2902E Idegen nyelvű írásbeli kommunikáció II. AIB G 2 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet AIB2908E Általános üzleti és titkári kommunikáció I. AIB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna - Általános üzleti és titkári kommunikáció II. AIB K 1 MY Jakabné dr. Zubály Anna Általános üzleti és titkári kommunikáció III. AIB G 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna Általános üzleti és titkári kommunikáció IV. AIB K 2 MY Jakabné dr. Zubály Anna AIB2912E Konfliktuskezelés és tárgyalástechnika I. AIB K 1 MY Vassné dr. Figula Erika - Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok I. Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok II. Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek és gyakorlatok III. AIB K 1 MY Veres Gabriella - AIB K 1 MY Veres Gabriella - AIB G 2 MY Veres Gabriella AIB2904 Idő- és projektmenedzsment III. AIB K 1 MY Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet - Rendezvényszervezés AIB K 1 MY Veres Gabriella - 50

21 oktató neve KREATÍV ÍRÁS Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB K 3 MY Dr. Pethő József Stilisztika. Stíluselemzések 2. MAB G 3 MY Dr. Pethő József Stilisztika. Stíluselemzések 3. MAB K 2 MY Dr. Pethő József Stilisztika. Stíluselemzések 4. MAB G 2 MY Dr. Pethő József A kommunikáció formái 1. (hétköznapi és művészi) A kommunikáció formái 2. (hétköznapi és művészi) A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 1. A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 2. A szövegalkotás I. A szövegalkotás lépései, a fogalmazás technikája 3. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 1. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 2. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 3. A szövegalkotás II. Az irodalmi szövegek világa Irodalmi művek szövegtani vizsgálata 4. Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 1. Posztmodernitás és intertextualitás (interpretációs gyakorlatok) 2. MAB K 3 MY Dr. Csorba Dávid MAB G 2 MY Dr. Csorba Dávid MAB K 3 MY Gerliczki András MAB G 2 MY Gerliczki András MAB G 2 MY Gerliczki András MAB K 2 MY Gerliczki András MAB G 3 MY Gerliczki András MAB K 2 MY Gerliczki András MAB G 3 MY Gerliczki András MAB G 2 MY Gerliczki András MAB G 2 MY Gerliczki András Gyakorlati retorika 1. MAB G 2 MY Dr. János István Gyakorlati retorika 2. MAB G 2 MY Dr. János István

22 oktató neve Az újságírás elmélete és gyakorlata 1. MAB K 4 MY Dr. Jeney István Az újságírás elmélete és gyakorlata 2. MAB G 3 MY Dr. Jeney István Az újságírás elmélete és gyakorlata 3. MAB K 2 MY Dr. Jeney István Az újságírás elmélete és gyakorlata 4. MAB G 1 MY Dr. Jeney István * Az Általános szakmai ismeretek közé tartozó irodalomtudományból stúdiumai közül a KKK-nak megfelelően 18 kreditpontot kell teljesíteni a hallgatóknak. A MAB2013 és MAB2014 kódszámú tantárgyakat a 18 krediten belül kötelező teljesíteni!!! ** Az Általános szakmai ismeretek közé tartozó Nyelvtudományi speciális kollégiumok stúdiumai közül a KKK-nak megfelelően 4 kreditpontot kell teljesíteni a hallgatóknak.

ügyvitel szakirány mintatanterve

ügyvitel szakirány mintatanterve Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve 2009/2010. tanévtől tanszék/ oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

2006. szeptemberétől

2006. szeptemberétől Romanisztika alapszak - francia szakirány mintatanterve Kötelező tantárgyak Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Kommunikáció AIB1003 2 0 K 2 MY Könyvtárismeret AIB1009 2

Részletesebben

Heti kontakt óraszám. Félévi Kredit Tantárgyfelelős oktató neve intézet kódja Ea. Gy Informatika AIB G 2 MI Dr.

Heti kontakt óraszám. Félévi Kredit Tantárgyfelelős oktató neve intézet kódja Ea. Gy Informatika AIB G 2 MI Dr. Anglisztika alapszak 2006. szeptemberétől Kötelező tantárgyak Anglisztika angol szakiránnyal* Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Környezetkultúra alapszak környezetprezentáció szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr.

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Képi ábrázolás alapszak festészet szakirány mintatanterve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK Tantágy neve 2007. szeptemberétől oktató neve Előfeltétel ajánlott féléve ALAPOZÓ ISMERETEK (1) (általános ismeretek) Informatika

Részletesebben

Tantárgyfelelős Félévi Kredi. kódja. Szociológia KMB K 4 AK Dr. Kerülő Judit X

Tantárgyfelelős Félévi Kredi. kódja. Szociológia KMB K 4 AK Dr. Kerülő Judit X Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: Nyomtatott újságírás, On-line újságírás, Üzleti kommunikáció 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Szociológia KMB1101 3 0 K 4 AK Dr.

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár (/V/S Mintatanterv kód: MR76+NE74_2016OOZN Irodalomtudományi alapozó tárgyak (6 REDIT) Propedeutika 1. Bevezetés az irodalomtudományba előadás TNM 0115 15 v 2 Propedeutika 2: Bevezetés az irodalomtudományba

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak tól fölvett hallgatóknak

TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak tól fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak 2016-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

karvezetés népzene szeptemberétől

karvezetés népzene szeptemberétől Ének-zene alapszak - - - karvezetés népzene szakirányok mintatanterve 2007. szeptemberétől ALAPOZÓ MODUL A.) Általános értelmiségképző tárgy oktató neve Előfeltétel Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai

A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai 2017-től érvényes!!! 1 A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 Magyar nyelvészeti

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

- Matematikus. tanszék/ Tantárgyfelelős oktató neve szeptemberétől

- Matematikus. tanszék/ Tantárgyfelelős oktató neve szeptemberétől - Matematikus Matematika alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve "A" típusú tantárgyak 2006. szeptemberétől 7 8 9 10 tanszék/ oktató neve Környezettani alapismeretek AIB1004 2 0 K 2 KT Dr. Kiss Ferenc

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

tanári idegenforgalmi szeptemberétől Tantárgyfelelős

tanári idegenforgalmi szeptemberétől Tantárgyfelelős Földrajz alapszak - - - tanári idegenforgalmi szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A"" típusu tárgyak Tantárgy Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Környezettani alapismeretek AIB1004

Részletesebben

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009-2010. tanévtől Inkluzív nevelés diszciplináris mintatanterve (40 kredit) Alapozó törzstárgyak (8 kredit) felelős

Részletesebben

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés. MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés. MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara a magyar szakos képzésk megtervezésekor alapvetően két tényezőt vett figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/ képzési terv

magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/ képzési terv magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/14-15-1-1 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: XXX-MAGTANB2/14-15-1-1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

- Matematikus szeptemberétől

- Matematikus szeptemberétől - Matematikus Matematika alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 7 8 9 10 Környezettani alapismeretek AIB1004 2 0 K 2 KT Dr. Kiss Ferenc X Általános gazdasági

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Természetvédelmi monitorozó. Környezettan tanári. Tantárgyfelelős Heti kontakt. Kredit. ajánlott féléve Tantágy neve Tantárgy kódja Félévi köv.

Természetvédelmi monitorozó. Környezettan tanári. Tantárgyfelelős Heti kontakt. Kredit. ajánlott féléve Tantágy neve Tantárgy kódja Félévi köv. Környezettan alapszak - - Természetvédelmi monitorozó Környezettan tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak tanszék/ oktató neve Alkalmazott matematika és módszerei I.

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

- ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ. szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szeptemberétől. Kredit pont

- ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ. szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szeptemberétől. Kredit pont KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY alapszak - - ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ NYOMTATOTT ÚJSÁGÍRÁS szakirányok mintatanterve - ON-LINE ÚJSÁGÍRÁS 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Tantágy kontakt óraszám Félévi

Részletesebben

KT jóváhagyta Követelmény. Ajánlott félév. Heti óraszám. óraszám. Félévi. típusa

KT jóváhagyta Követelmény. Ajánlott félév. Heti óraszám. óraszám. Félévi. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon válszatható Minor Más szakon Meghirdető intézet/tanszék GERMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTAJA

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

IDŐTERV. BOLB01 Filozófiatörténet valamennyi bölcsész hallgató számára. BOLB0101 Filozófiatörténeti kurzusok Felelős oktatója: Dr.

IDŐTERV. BOLB01 Filozófiatörténet valamennyi bölcsész hallgató számára. BOLB0101 Filozófiatörténeti kurzusok Felelős oktatója: Dr. IDŐTERV BOALALB1/06-07-1 - Bölcsész alapozó képzés levelező Ösvények: - Gen-1311 Bölcsész alapozó képzés Szlavisztika MK-2.12 Bölcsész alapozó képzés Szlavisztika alapszakosok számára 1 2 3 4 5 6 - Kötelezően

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTOMA1N02 Tasi Réka Nyelvész K. Bevezetés a nyelvtudományba ea. /kéthetente páratlan hét/ BTOMA1N05 Pethő József Nyelvész

Részletesebben

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS. Mintatanterv

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS. Mintatanterv ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv 017 szeptemberétől országos szinten új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felsőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató neve Előfeltétel Ea. Gy. intézet

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016. Érvényes: 201/201. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval Tantárgy ód előfeltétel kódja (//SZ) ALAPOZÓ ISMERETE - ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em. 306-os terem. Február 10. p. 1 5. Régi magyarországi irodalomtörténet II. ea. (Dr. Heltai János) Február 11. sz. 1 5. Finnugor népek és nyelvek

Részletesebben

Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv. Kód: SLOSANB1. Kreditkövetelmény. Módszer. Értékelés. Felelős PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv. Kód: SLOSANB1. Kreditkövetelmény. Módszer. Értékelés. Felelős PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv Kód: SLOSANB1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az ezen idõpont

Részletesebben

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév Dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév név hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat szept. 22.,.. 12 14 13-14 szept.

Részletesebben

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv 017 szeptemberétől országos szinten új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felsőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2016/2017.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2016/2017. Érvényes: 201/2017. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval (/V/SZ) ( félév, 120, nappali tagozat) érvényes: 201/2017. tanévtől

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció 2010-től felvett hallgatók részére 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) 008/009. tanév A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Fonetika és fonológia szem. BTOMA2N04 Kecskés Judit Nyelvész Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária Nyelvész Leíró magyar alaktan, szófajtan

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos

Részletesebben

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév név hétf kedd szerda csütörtök péntek szombat Dr. Tóth Szergej tanszékvezet fiskolai tanár kötetlen Gaál Zsuzsanna adjunktus 02.09., 03.09.,

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE 7 8. 13.15 14.45 Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em., 304-es terem. Szept. 14.p. 14től Bevezetés a nyelvtudományba ea. (Dr. Pethő

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől

Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől Vizuális és környezetkultúra tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit)

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2017-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2017-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány a 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Mintatanterv Kötelezően oktatott témakörök (65 kredit)

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Mintatanterv Kötelezően oktatott témakörök (65 kredit) Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Mintatanterv Kötelezően oktatott témakörök (65 kredit) Közigazgatási alapismeretek PSX1101 20 K 5 TK Dr. Szabó Antal X Gazdasági, jogi tanügyigazgatás

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Szlavisztika alapszak Orosz szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete 2016/2017-es tanév őszi félév

Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete 2016/2017-es tanév őszi félév Keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakirány I-III. évfolyam, japán minor, Japanológia mesterképzési szak I-II. évfolyam 1 BJP 4210 Japán irodalomtörténet I. előadás 2x45 2 BJP 9210 Japán irodalomtörténet

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE 7 8. 13.15 14.45 Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em. 306-os terem. Február 12. p. 1 5. Régi magyarországi irodalomtörténet szem.

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2019-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2019-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2019-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ,

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvétele. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvétele. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2017-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2017-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2017-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: Anglisztika alapszak. Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali

Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: Anglisztika alapszak. Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek Köv. tanóra Előfeltétel* Kredit félév Típus NBB_AN171K2

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2018-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2018-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2018-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

A B-MGYT-O-N-E kódú, Magyartanár szak mintatanterve

A B-MGYT-O-N-E kódú, Magyartanár szak mintatanterve A BMGYTONE kódú, Magyartanár szak mintatanterve Szakmai alapozó modul NBB_MA140G2 Irodalmi proszeminárium 2 Gyakorlati jegy 0 2 0 1 Kötelező NBB_MA165G2 Nyelvészeti filológia szeminárium 2 Gyakorlati jegy

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2016-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2016-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2016-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv

Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: MAGTALM1 Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium SZD = szakdolgozat Z = szakzáróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható tanegység

Részletesebben