ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv"

Átírás

1 ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv 017 szeptemberétől országos szinten új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felsőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések jogszabályi változás miatt már nem hirdethetőek. Az alapképzésben szerzett oklevéllel (BA végzettség) osztatlan tanárképzésre lehet jelentkezni: az alapképzésben megszerzett kreditek beszámításra kerülnek, s attól függően, hogy a jelentkezőnek van-e minor szakja nincs, változó a képzési idő (5 8 félév). A korábbi rendszerű főiskolai, egyetemi oklevéllel, valamint tanítói diszciplináris mesterszakos (MA) diplomával rendelkezőknek úgynevezett rövid ciklusú képzésekre lehet jelentkezni, a képzési idő előképzettségtől és a megszerezni kívánt diploma szintjétől függően az alább ismertetettek szerint változik. A jelen tájékoztatóban csak rövid ciklusú tanárképzésünket ismertetjük, többi képzésünkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre. Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekintésre letöltésre: Képzések menüpont. A jelen tájékoztató minden esetben a nappali tagozatra vonatkozik. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni: a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTOSVM1N01 kódban az utolsó betű a Nappali tagozatot jelöli; értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTOSVM1L01); a heti helyett a levelező képzések esetében csak a féléves az irányadó: a táblázatban szereplő 14 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő; a táblázatban szereplő 8 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10 óra értendő. A rövid ciklusú tanárképzésben való részvétel lehetőségei 1. ( félév, 60 kredit) Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik mesterképzésben szerzett, magyar szakos, nem tanári (diszciplináris MA) diplomával rendelkeznek, és középiskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni. 1

2 Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 1. számú mintatantervben meghirdetett órával járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg.. ( félév, 60 kredit) Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai szintű magyartanári diplomával osztatlan tanárképzésben szerzett, általános iskolai, magyartanári diplomával rendelkeznek, és középiskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni. Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az. számú mintatantervben meghirdetett órákkal járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg. 3. (4 félév, 10 kredit) Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik főiskolai szintű, tanári, nem magyar szakos diplomával egyetemi szintű, tanári, nem magyar szakos diplomával mesterképzésben szerzett, nem magyar szakos, tanári (tanári MA) diplomával osztatlan képzésben szerzett, általános iskolai, nem magyar szakos diplomával rendelkeznek, és középiskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni. Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 3. számú mintatantervben meghirdetett órákkal járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg. 4. (4 félév, 10 kredit) Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik tanítói diplomával rendelkeznek, és általános iskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni. Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 4. számú mintatantervben meghirdetett órákkal járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg. 5. (5 félév, 150 kredit) Erre a képzésre azok jelentkezhetnek, akik tanítói diplomával rendelkeznek, és középiskolai, magyartanári diplomát kívánnak szerezni. Az ő képzésükhöz a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet az 5. számú mintatantervben meghirdetett órákkal járul hozzá. A további teljesítendő tananyagot a Tanárképző Intézet hirdeti meg.

3 A rövid ciklusú tanárképzés mintatantervei Az alábbi mintatantervekből minden hallgatóra csak egy vonatkozik. Hogy melyik, azt az előző, A rövid ciklusú tanárképzésben való részvétel lehetőségei c. fejezetben határoztuk meg. A mintatantervekben a heti oszlopában az első szám az előadások, a második szám a szemináriumok heti át jelenti 1. számú mintatanterv (60 kredit, félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/ Megjegyzés 1. év. félév BTOSVM4N10 A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana szem Dr. Kertész Noémi. számú mintatanterv (60 kredit, félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/ Megjegyzés 1. év 1. félév BTOSVM1N06 Verstan szem. 0-8 Dr. Kőrizs Imre BTOSVM3N08 Irodalomelmélet: Fordítás és irodalom (A kultúraközvetítés problémája) szem. 0-8 Dr. Kappanyos András BTOSVM1N15 Irodalmi komparatisztika szem. 0-8 Dr. Kiss Noémi 3

4 BTOSVMN0 Világirodalom: A verbális és a vizuális művészetek kapcsolata ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM4N13 Műfaj- és eszmetörténet ea kollokvium Dr. Darab Ágnes BTOSVM4N0 Modern magyar irodalom: Műelemzések a 0. század második felének szövegeiből ea. BTOSVMN15 Az irodalom nyelvisége szem kollokvium Dr. Farkas Zsolt 0-8 Dr. Kappanyos András BTOSVM4N07 Ismeretek a szövegről ea kollokvium 3 Dr. Kemény Gábor BTOSVM4N08 A magyar nyelv története szem. 0-8 Dr. Kecskés Judit BTOSVMN16 A nyelvi szintek grammatikája ea. Dr. Illésné Kovács -0 8 kollokvium 3 BTOSVMN17 A nyelvleírás újabb irányzatai szem. Mózesné dr. Kabán év. félév BTOSVM3N13 Az irodalom és a társművészetek medialitása szem. 0-8 Dr. Darab Ágnes BTOSVM3N14 Műfaj- és eszmetörténet szem. 0-8 Dr. Darab Ágnes BTOSVM3N15 Az irodalom nyelvisége ea kollokvium BTOSVM3N16 Nyelv, kultúra, társadalom ea kollokvium 3 BTOSVM3N17 Dialektológiai és szociolingvisztikai propedeutika ea. Dr. Kappanyos András Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő -0 8 kollokvium 3 Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő BTOSVM5N01 A magyar nyelv története ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit BTOSVM4N15 A nyelvi szintek grammatikája szem. Dr. Illésné Kovács 0-8 BTOSVM4N14 Diskurzuselemzés szem. 0-8 Dr. Dobos Csilla 4

5 BTOSVM4N11 Kötelezően választható szakmai ismeret -0 BTOSVM4N10 A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana szem. 0-8 kollokvium Dr. Kertész Noémi 3. számú mintatanterv (10 kredit, 4 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/ Megjegyzés 1. év 1. félév BTOSVM1N01 Bevezetés az irodalomtudományba ea kollokvium Dr. Porkoláb Tibor BTOSVM1N03 Világirodalom I. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM1N04 Régi magyarországi irodalomtörténet I. ea kollokvium Dr. Tasi Réka BTOSVM1N05 Régi magyarországi irodalomtörténet szem. 0-8 Dr. Tasi Réka BTOSVM1N06 Verstan szem. 0-8 Dr. Kőrizs Imre BTOSVM1N07 Irodalomelmélet szem. 0-8 Dr. Farkas Zsolt BTOSVM1N08 Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea kollokvium Dr. Darab Ágnes BTOSVM1N09 Bevezetés a nyelvtudományba ea kollokvium Dr. Kecskés Judit BTOSVM1N1 Nyelv és társadalom ea kollokvium 3 Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő BTOSVM1N11 Kommunikáció szóban és írásban szem. 0-8 Dr. Farkas Zsolt BTOSVM3N11 Alkalmazott nyelvészet szem. I. 0-8 Dr. Dobos Csilla BTOSVM1N13 Finnugor népek és nyelvek ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit 5

6 1. év. félév BTOSVMN01 Világirodalom II. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVMN03 Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfajés eszmetörténet, hatástörténet ea kollokvium Dr. Kecskeméti Gábor BTOSVMN05 Klasszikus magyar irodalom I. ea kollokvium Dr. Gyapay László BTOSVMN06 Klasszikus magyar irodalom szem. 0-8 Dr. Gyapay László BTOSVMN07 BTOSVMN08 Fonetika és fonológia szem. 0-8 Mózesné dr. Kabán Leíró magyar alaktan, szófajtan ea kollokvium 3 Illésné dr. Kovács BTOSVMN10 A nyelvleírás fontosabb irányzatai ea kollokvium 3 Mózesné dr. Kabán BTOSVMN11 Dialektológiai és szociolingvisztikai propedeutika ea kollokvium 3 Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő BTOSVMN1 Bevezetés a nyelvtörténetbe ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit BTOSVMN13 Jelentéstan szem. 0-8 Mózesné dr.kabán BTOSVMN14 Kötelezően választható szakmai ismeret év 1. félév 8 kollokvium BTOSVM3N01 Irodalomelmélet ea kollokvium Dr. Farkas Zsolt BTOSVM3N0 Világirodalom III. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM3N03 BTOSVM3N05 Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem. Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet szem. 0-8 Dr. Kőrizs Imre 0-8 Dr. Kőrizs Imre 6

7 BTOSVM3N06 Modern magyar irodalom I. ea kollokvium Dr. Kabdebó Lóránt BTOSVM3N07 Modern magyar irodalom szem. 0-8 Dr. Kabdebó Lóránt BTOSVM3N08 Irodalomelmélet: Fordítás és irodalom (A kultúraközvetítés problémája) szem. 0-8 Dr. Kappanyos András BTOSVM3N09 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea kollokvium 3 Dr. Illésné dr. Kovács BTOSVM3N10 Magyar szókincs eredete szem. 0-8 Dr. Kecskés Judit BTOSVM3N1 Kötelezően választható szakmai ismeret kollokvium BTOSVM4N1 Szakdolgozati szem. I év. félév BTOSVM4N01 Világirodalom IV. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM4N13 Műfaj- és eszmetörténet ea kollokvium Dr. Darab Ágnes BTOSVM4N0 Modern magyar irodalom: Műelemzések a 0. század második felének szövegeiből ea kollokvium Dr. Farkas Zsolt BTOSVM4N03 Kortárs irodalom szem. 0-8 Dr. Kabdebó Lóránt BTOSVM4N04 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem. 0-8 Dr. Illésné dr. Kovács BTOSVM4N06 Szövegtan szem. 0-8 Dr. Mózesné dr. Kabán BTOSVM4N07 Ismeretek a szövegről ea kollokvium 3 Dr. Kemény Gábor BTOSVM4N08 A magyar nyelv története szem. 0-8 Dr. Kecskés Judit BTOSVM4N10 A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana Dr. Kertész Noémi BTOSVM4N11 Kötelezően választható szakmai ismeret kollokvium 7

8 BTOSVM5N03 Szakdolgozati szem. II számú mintatanterv (10 kredit, 4 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/ Megjegyzés 1. év 1. félév BTOSVM1N01 Bevezetés az irodalomtudományba ea kollokvium Dr. Porkoláb Tibor BTOSVM1N03 Világirodalom I. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM1N04 Régi magyarországi irodalomtörténet I. ea kollokvium Dr. Tasi Réka BTOSVM1N05 Régi magyarországi irodalomtörténet szem. 0-8 Dr. Tasi Réka BTOSVM1N06 Verstan szem. 0-8 Dr. Kőrizs Imre BTOSVM1N07 Irodalomelmélet szem. 0-8 Dr. Farkas Zsolt BTOSVM1N08 Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea kollokvium Dr. Darab Ágnes BTOSVM1N09 Bevezetés a nyelvtudományba ea kollokvium Dr. Kecskés Judit BTOSVM1N11 Kommunikáció szóban és írásban szem. 0-8 Dr. Farkas Zsolt BTOSVM1N1 Nyelv és társadalom ea kollokvium 3 Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő BTOSVM3N11 Alkalmazott nyelvészet szem. I. 0-8 Dr. Dobos Csilla BTOSVM1N13 Finnugor népek és nyelvek ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit BTOSVM1N14 Kötelezően választható szakmai ismeret kollokvium 8

9 1. év. félév BTOSVMN01 Világirodalom II. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVMN05 Klasszikus magyar irodalom I. ea kollokvium Dr. Gyapay László BTOSVMN06 Klasszikus magyar irodalom szem. 0-8 Dr. Gyapay László BTOSVMN07 BTOSVMN08 BTOSVMN09 Fonetika és fonológia szem. 0-8 Mózesné dr. Kabán Leíró magyar alaktan, szófajtan ea kollokvium 3 Illésné dr. Kovács Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. 0-8 Illésné dr. Kovács BTOSVMN10 A nyelvleírás fontosabb irányzatai ea kollokvium 3 Mózesné dr. Kabán BTOSVMN1 Bevezetés a nyelvtörténetbe ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit BTOSVMN13 BTOSVM4N10 Jelentéstan szem. 0-8 Mózesné dr.kabán A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana Dr. Kertész Noémi BTOSVMN14 Kötelezően választható szakmai ismeret kollokvium BTOSVM4N1 Szakdolgozati szem. I év 1. félév BTOSVM3N01 Irodalomelmélet ea kollokvium Dr. Farkas Zsolt BTOSVM3N0 Világirodalom III. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM3N03 Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem. 0-8 Dr. Kőrizs Imre BTOSVM3N06 Modern magyar irodalom I. ea kollokvium Dr. Kabdebó Lóránt 9

10 BTOSVM3N07 Modern magyar irodalom szem. 0-8 Dr. Kabdebó Lóránt BTOSVM3N09 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea kollokvium 3 Dr. Illésné dr. Kovács BTOSVM3N10 Magyar szókincs eredete szem. 0-8 Dr. Kecskés Judit BTOSVM4N05 Stilisztika szem. 0-8 Dr. Kemény Gábor BTOSVM4N06 Szövegtan szem. 0-8 Dr. Mózesné dr. Kabán BTOSVM4N11 Kötelezően választható szakmai ismeret kollokvium BTOSVM5N03 Szakdolgozati szem. II év. félév BTOSVM4N01 Világirodalom IV. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM4N13 Műfaj- és eszmetörténet ea kollokvium Dr. Darab Ágnes BTOSVM4N03 Kortárs irodalom szem. 0-8 Dr. Kabdebó Lóránt BTOSVM4N04 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem. 0-8 Dr. Illésné dr. Kovács 5. számú mintatanterv (150 kredit, 5 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási kötelezettség Kredit Tárgyjegyző Előfeltétel/ Megjegyzés 1. év 1. félév BTOSVM1N01 Bevezetés az irodalomtudományba ea kollokvium Dr. Porkoláb Tibor BTOSVM1N0 Bevezetés az irodalomtudományba szem. 0-8 Dr. Porkoláb Tibor 10

11 BTOSVM1N03 Világirodalom I. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM1N04 Régi magyarországi irodalomtörténet I. ea kollokvium Dr. Tasi Réka BTOSVM1N05 Régi magyarországi irodalomtörténet szem. 0-8 Dr. Tasi Réka BTOSVM1N06 Verstan szem. 0-8 Dr. Kőrizs Imre BTOSVM1N07 Irodalomelmélet szem. 0-8 Dr. Farkas Zsolt BTOSVM1N08 Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea kollokvium Dr. Darab Ágnes BTOSVM1N09 Bevezetés a nyelvtudományba ea kollokvium Dr. Kecskés Judit BTOSVM1N10 Bevezetés a nyelvtudományba szem. 0-8 Dr. Kecskés Judit BTOSVM1N11 Kommunikáció szóban és írásban szem. 0-8 Dr. Farkas Zsolt BTOSVM1N1 Nyelv és társadalom ea kollokvium 3 Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő BTOSVM1N13 Finnugor népek és nyelvek ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit 1. év. félév BTOSVMN01 Világirodalom II. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVMN0 BTOSVMN03 BTOSVMN04 Világirodalom: A verbális és a vizuális művészetek kapcsolata ea. Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfajés eszmetörténet, hatástörténet ea. Régi magyarországi irodalomtörténet: Műfajés eszmetörténet, hatástörténet szem kollokvium Dr. Kiss Noémi -0 8 kollokvium Dr. Kecskeméti Gábor 0-8 Dr. Kecskeméti Gábor BTOSVMN05 Klasszikus magyar irodalom I. ea kollokvium Dr. Gyapay László BTOSVMN06 Klasszikus magyar irodalom szem. 0-8 Dr. Gyapay László BTOSVMN07 BTOSVMN08 Fonetika és fonológia szem. 0-8 Mózesné dr. Kabán Leíró magyar alaktan, szófajtan ea kollokvium 3 Illésné dr. Kovács 11

12 BTOSVMN09 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. 0-8 Illésné dr. Kovács BTOSVMN10 A nyelvleírás fontosabb irányzatai ea kollokvium 3 Mózesné dr. Kabán BTOSVMN11 Dialektológiai és szociolingvisztikai propedeutika ea kollokvium 3 Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő BTOSVMN1 Bevezetés a nyelvtörténetbe ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit BTOSVMN13 Jelentéstan szem. 0-8 Mózesné dr.kabán. év 1. félév BTOSVM3N01 Irodalomelmélet ea kollokvium Dr. Farkas Zsolt BTOSVM3N0 Világirodalom III. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM3N03 BTOSVM3N04 BTOSVM3N05 Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem. Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet ea. Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszmetörténet, hatástörténet szem. 0-8 Dr. Kőrizs Imre -0 8 kollokvium Dr. Kőrizs Imre 0-8 Dr. Kőrizs Imre BTOSVM3N06 Modern magyar irodalom I. ea kollokvium Dr. Kabdebó Lóránt BTOSVM3N07 Modern magyar irodalom szem. 0-8 Dr. Kabdebó Lóránt BTOSVM3N08 Irodalomelmélet: Fordítás és irodalom (A kultúraközvetítés problémája) szem. BTOSVM3N Dr. Kappanyos András Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea kollokvium 3 Dr. Illésné dr. Kovács BTOSVM3N10 Magyar szókincs eredete szem. 0-8 Dr. Kecskés Judit BTOSVM3N11 Alkalmazott nyelvészet szem. I. 0-8 Dr. Dobos Csilla 1

13 BTOSVM3N1 Kötelezően választható szakmai ismeret év. félév 8 kollokvium 3 BTOSVM4N01 Világirodalom IV. ea kollokvium Dr. Kiss Noémi BTOSVM4N0 Modern magyar irodalom: Műelemzések a 0. század második felének szövegeiből ea kollokvium Dr. Farkas Zsolt BTOSVM4N03 Kortárs irodalom szem. 0-8 Dr. Kabdebó Lóránt BTOSVM4N04 Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem. 0-8 Dr. Illésné dr. Kovács BTOSVM4N05 Stilisztika szem. 0-8 Dr. Kemény Gábor BTOSVM4N06 Szövegtan szem. 0-8 Dr. Mózesné dr. Kabán BTOSVM4N07 Ismeretek a szövegről ea kollokvium 3 Dr. Kemény Gábor BTOSVM4N08 A magyar nyelv története szem. 0-8 Dr. Kecskés Judit BTOSVM4N09 Alkalmazott nyelvészet szem. II. 0-8 Dr. Dobos Csilla BTOSVM4N10 A magyar nyelv és irodalom tanításának Dr. Kertész Noémi módszertana BTOSVM4N11 Kötelezően választható szakmai ismeret -0 8 kollokvium 0- BTOSVM4N1 Szakdolgozati szem. I év 1. félév BTOSVM5N01 A magyar nyelv története ea kollokvium 3 Dr. Kecskés Judit BTOSVM5N0 Kötelezően választható szakmai ismeret kollokvium 13

14 BTOSVM5N03 Szakdolgozati szem. II Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi éveket kívánunk! 14

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS. Mintatanterv

ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS. Mintatanterv ME BTK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS Mintatanterv 017 szeptemberétől országos szinten új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felsőoktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések

Részletesebben

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés. MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés

MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés. MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés MAGYARTANÁR Általános iskolai tanárképzés A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara a magyar szakos képzésk megtervezésekor alapvetően két tényezőt vett figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE 7 8. 13.15 14.45 Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em., 304-es terem. Szept. 14.p. 14től Bevezetés a nyelvtudományba ea. (Dr. Pethő

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára Neptun kód Tanegység Félévi óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit BTOMA1L01 Bevezetés az 5

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em. 306-os terem. Február 10. p. 1 5. Régi magyarországi irodalomtörténet II. ea. (Dr. Heltai János) Február 11. sz. 1 5. Finnugor népek és nyelvek

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Fonetika és fonológia szem. BTOMA2N04 Kecskés Judit Nyelvész Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária Nyelvész Leíró magyar alaktan, szófajtan

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTOMA1N02 Tasi Réka Nyelvész K. Bevezetés a nyelvtudományba ea. /kéthetente páratlan hét/ BTOMA1N05 Pethő József Nyelvész

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom szak, BA levelező Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok a III. évfolyam számára

Magyar nyelv és irodalom szak, BA levelező Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok a III. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom szak, BA levelező a III. évfolyam számára Neptun kód Tanegység Félévi Beszámolási Kredit Előfeltétel Oktató óraszám kötelezettség BTMAL503 20. századi és kortárs magyar 10 gyakorlati

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA /kéthetente/ BTOMA1N05 Kemény Gábor Nyelvész Könyvtár 10.00-12.00 Bevezetés a nyelvtudományba

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE 7 8. 13.15 14.45 Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em. 306-os terem. Február 12. p. 1 5. Régi magyarországi irodalomtörténet szem.

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) 008/009. tanév A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 10.00-12.00 Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba BTOPED2N01 Ádám Anetta C/1.ép.III. em.305 12.00-14.00 LEÍRÓ MAGYAR ALAKTAN, SZÓFAJTAN BTOMA2N05 Kabán Annamária

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai

A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai 2017-től érvényes!!! 1 A 2017 szeptemberétől érvényes kurzuslisták BA major szakosok nyelvészeti tárgyai 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár

Érvényes: 2016/2017. tanévtől. Magyartanár (/V/S Mintatanterv kód: MR76+NE74_2016OOZN Irodalomtudományi alapozó tárgyak (6 REDIT) Propedeutika 1. Bevezetés az irodalomtudományba előadás TNM 0115 15 v 2 Propedeutika 2: Bevezetés az irodalomtudományba

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak tól fölvett hallgatóknak

TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak tól fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (BA) Magyar alapszak 2016-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA)

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar szakos

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/ képzési terv

magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/ képzési terv magyar (BA)-BTK XXX-MAGTANB2/14-15-1-1 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: XXX-MAGTANB2/14-15-1-1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

Orsolya egyetemi docens. egyetemi docens dr. Beretzky Ágnes egyetemi docens dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit egyetemi docens. Szabó Judit egyetemi docens

Orsolya egyetemi docens. egyetemi docens dr. Beretzky Ágnes egyetemi docens dr. Sárosdyné dr. Szabó Judit egyetemi docens. Szabó Judit egyetemi docens Mintatanterv hagyományos angol szakos főiskolai diplomával rendelkező angoltanári mesterszakos hallgatók számára (T/D) (2 félév, 30 ) (A pedagógia-pszichológia modult l. a Tanárképzési tanszék honlapján)

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv

Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv Magyar nyelv és irodalom (MA) MAGTALM1 képzési terv Bölcsészettudományi Kar Kód: MAGTALM1 Szükséges kredit: 120 Félévek száma: 4 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének

Részletesebben

A B-MGYT-O-N-E kódú, Magyartanár szak mintatanterve

A B-MGYT-O-N-E kódú, Magyartanár szak mintatanterve A BMGYTONE kódú, Magyartanár szak mintatanterve Szakmai alapozó modul NBB_MA140G2 Irodalmi proszeminárium 2 Gyakorlati jegy 0 2 0 1 Kötelező NBB_MA165G2 Nyelvészeti filológia szeminárium 2 Gyakorlati jegy

Részletesebben

Nyelvtudományi Tanszék

Nyelvtudományi Tanszék Nyelvtudományi Tanszék 2016 Mit kínálunk? A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi tanácsadás Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK BEMENETI FELTÉTELEI A 2019A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN A rövid ciklusú tanári mesterképzési szakokat a kar kizárólag levelező tagozatos formában hirdeti. A képzés levelező munkarenden

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN50+ME22_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves képzésben

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: magyar nyelv és irodalom (Hungarian Language and Literature Studies) 2. A mesterképzési

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak

Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Mintatanterv a magyartanári MA hallgatóknak Jelleg Tantárgy Tantárgyfelelıs/oktató(k) kód Elıfelt. kódja Félévek Kontaktóraszám / követelmény / kredit 1 2 3 4 5 6 SZAKMAI ALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (12 KREDIT)

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016.

Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval. (6 félév, 120 kredit, nappali tagozat) érvényes: 2015/2016. Érvényes: 201/201. tanévtől Mintatanterv kód: BAN201BAMJN Mintatanterv anglisztika BA szakos hallgatók számára angol specializációval Tantárgy ód előfeltétel kódja (//SZ) ALAPOZÓ ISMERETE - ÁLTALÁNOS BÖLCSÉSZSTÚDIUMO

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2017-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2017-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány a 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

Ókori nyelvek és kultúrák (BA) ONKTANB2 képzési terv

Ókori nyelvek és kultúrák (BA) ONKTANB2 képzési terv Ókori nyelvek és kultúrák (BA) ONKTANB2 képzési terv Kód: ONKTANB2 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az ezen

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvétele. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvétele. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra tanára,

Részletesebben

A B-ANG-O-N-E kódú, Angol nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve

A B-ANG-O-N-E kódú, Angol nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve A BANGONE kódú, Angol nyelv és kultúra tanára szak mintatanterve Képzési terület szerinti közös modul NBB_AN136G3 Angol nyelvfejlesztés 1 3 Gyakorlati jegy 0 2 0 1 Kötelező NBB_AN137G3 Angol nyelvfejlesztés

Részletesebben

Tanegységlista (BA) a 2016-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) a 2016-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Ókori nyelvek és kultúrák alapszak, klasszika-filológia szakirány a 2016-tól fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Szlavisztika alapszak Orosz szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK OROSZ SZAKIRÁNY a 2016-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40 kredit, 5 félév (nappali tagozat)

TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40 kredit, 5 félév (nappali tagozat) TANÁRI MESTERSZAK - ANGOLTANÁR MODUL TANTERVE 40, 5 félév (nappali tagozat) TANM-ANG-101 Nyelvfejlesztés tanároknak 1. TANM-ANG-102 Nyelvfejlesztés tanároknak 2. gy gyj 2 2 2 TANM-ANG-101 TANM-ANG-103

Részletesebben

A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra tanára (12 félév, átfedéssel) Kötelezőség Kredit. Értékelés Típus. óraszám Heti.

A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra tanára (12 félév, átfedéssel) Kötelezőség Kredit. Értékelés Típus. óraszám Heti. A tárgyfelelős személy A tárgyért felelős szervezeti egység neve Típusa Előfeltétel Ajánlott félév Félévi óraszám Heti óraszám Kötelezőség Kredit Értékelés Típus A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium SZD = szakdolgozat Z = szakzáróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható tanegység

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2018-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2018-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2018-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, iranisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati

Részletesebben

Az orosz nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2008/2009. tanévtől, felmenő rendszerben

Az orosz nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2008/2009. tanévtől, felmenő rendszerben Az orosz nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2008/2009. tanévtől, felmenő rendszerben Szak : nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar és orosz

Részletesebben

Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: Anglisztika alapszak. Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali

Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: Anglisztika alapszak. Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek Köv. tanóra Előfeltétel* Kredit félév Típus NBB_AN171K2

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2016-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány. a 2016-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2016-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

a 2011-től fölvett hallgatóknak

a 2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, japán szakirány a 2011-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Osztatlan némettanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan némettanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan némettanár képzés tanterve (5+) és (4+) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NÉMETTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és óraszám

Részletesebben

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Neptun kód Tanegység Heti óraszám Féléves óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN52+TR20_2015OAN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves

Részletesebben

Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv. Kód: SLOSANB1. Kreditkövetelmény. Módszer. Értékelés. Felelős PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv. Kód: SLOSANB1. Kreditkövetelmény. Módszer. Értékelés. Felelős PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Szlavisztika (orosz) (BA) SLOSANB1 képzési terv Kód: SLOSANB1 Szükséges kredit: 180 Félévek száma: 6 Tantermi órák száma:. Gyakorlati képzés: %. Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: Az ezen idõpont

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) skandinavisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV

Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet POLITOLÓGIA ALAPSZAK NAPPALI TAGOZAT 2017-ben felvételt nyert hallgatók számára MINTATANTERV ELSŐ ÉVFOLYAM 1. évf. 1. félév 28 BTUPLN105 Bevezetés a közigazgatástanba

Részletesebben

Kelet-ázsiai kultúrák diszciplináris minor a 2017-től fölvett hallgatóknak

Kelet-ázsiai kultúrák diszciplináris minor a 2017-től fölvett hallgatóknak Kelet-ázsiai kultúrák diszciplináris minor a 2017-től fölvett hallgatóknak A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatóinak hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó

Részletesebben

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK II. RÖVIDCIKLUSÚ TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő angol nyelv és kultúra tanára,

Részletesebben

Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve

Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve Magyar alapszak ügyvitel szakirány mintatanterve 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. tanévben tanulmányaikat megkezdő magyar alapszakos hallgatók számára oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2015-től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány. a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) néderlandisztika szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Szlavisztika alapszak szlovák szakirány a 2016-tól felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

Tanegységlista (MA) Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak (MA) 2017-től felvett hallgatók számára

Tanegységlista (MA) Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak (MA) 2017-től felvett hallgatók számára Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A tanári szak neve: olasz nyelv és kultúra tanára (átfedéssel, 11 félév) Félévi óraszám. Ajánlott félév. Heti óraszám

A tanári szak neve: olasz nyelv és kultúra tanára (átfedéssel, 11 félév) Félévi óraszám. Ajánlott félév. Heti óraszám A tárgyfelelős személy A tárgyért felelős szervezeti egység neve Típusa Előfeltétel 2 Típusa Előfeltétel 1 Ajánlott félév Félévi óraszám Heti óraszám Kötelezőség Kredit Értékelés Típus A tanári szak neve:

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek tanóra Előfeltétel* Kredit NBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció től felvett hallgatók részére

Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció től felvett hallgatók részére Tanegységlista (BA) Magyar alapszak- irodalomtudomány specializáció 2010-től felvett hallgatók részére 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k = kötelező tanegység

Részletesebben

Osztatlan német nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan német nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Debreceni Egyetem képzési programja, 06/07. Osztatlan német nyelv és kultúra tanára képzés tanterve (5+) és (4+) képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTLÁNOS ISKOLI

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra tanára (12 félév, átfedés nélkül) Kötelezőség Kredit. Értékelés Típus. óraszám Heti.

A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra tanára (12 félév, átfedés nélkül) Kötelezőség Kredit. Értékelés Típus. óraszám Heti. A tárgyfelelős személy A tárgyért felelős szervezeti egység neve Típusa Előfeltétel Ajánlott félév Félévi óraszám Heti óraszám Kötelezőség Kredit Értékelés Típus A tanári szak neve: francia nyelv és kultúra

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

2011-től fölvett hallgatóknak

2011-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, kínai szakirány 2011-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz =

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Szlavisztika alapszak szerb szakirány a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2017. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK CSEH SZAKIRÁNY a 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga k

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Szlavisztika alapszak szerb szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG

TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG TANEGYSÉGLISTA (BA) MODERN FILOLÓGIA KÉPZÉSI ÁG SZLAVISZTIKA ALAPSZAK SZLOVÉN SZAKIRÁNY 2016-tól felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben