9. osztály Műszaki ismeretek tantárgyának tanításához.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. osztály Műszaki ismeretek tantárgyának tanításához."

Átírás

1 9. osztály Műszaki ismeretek tantárgyának tanításához. Egyenáramú áramkörök Az atom A villamos töltés Feszültség Az elektromos áram Ellenállás Ohm törvénye Villamos munka A hurok törvény A csomóponti törvény Coulomb törvénye Kapacitás, Kondenzátor Mágneses tér és váltakozó áram Mágneses tér Anyagok viselkedése a mágneses térben A mágneses tér és az áram kölcsönhatása Az elektromágneses indukció Váltakozó feszültség előállítása. Váltakozó feszültség és áram jellemzői. Ellenállás váltakozó áramú körben. Induktivitás váltakozó áramú körben Kapacitás váltakozó áramú körben. Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. Kapacitív reaktancia. Impedancia. Váltakozó áramú teljesítmények Szakrajz alapjai Rajzeszközök és használatuk Szabványbetűk, számok A vetületi ábrázolás A méretezés Szerkesztések Ábrázolás metszetekkel Fémek és ötvözetek Fémek általános tulajdonságai. A villamos iparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. Színfém és ötvözet. Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. A villamos iparban használt egyéb fémek általános jellemzői. A villamos iparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. Nemfémes anyagok Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. Folyékony szigetelőanyagok: olajok. Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. Műanyagok jellemzői, csoportosításuk.

2 Minőségbiztosítás A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. A minőségellenőrzés alapfogalmai. Végellenőrzés fogalma, módszerei. Méréses végellenőrzés. Minőségszabályozás. Minőségpolitika. Minőségügyi szervezetek. A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. A minőségtanúsítás feltételei. 9. osztály Épületvillamossági szerelés elmélet tantárgyának tanításához Csatlakozó vezetékek A villamos-energia előállítása, útja, alkalmazási területei. A villanyszerelő tevékenységi területei. Légvezetékes, földkábeles csatlakozás jellemzői. Földelés készítése. Lakás villamos belső áramköreinek kialakítása. Lakás érintésvédelem kialakításának lehetőségei, nullázás, EPH kialakítása. A fogyasztásmérők elhelyezésének szempontjai, fogyasztás mérőhely kialakítása. Tűzszakaszoknál a kábelek átvezetésének megoldása, tűzzárás. Épületvillamossági hálózatok, berendezések Munkaműveletekről vázlatos rajz készítése. A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend meghatározása. Ipari- és háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása. A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei. Az elosztó berendezés alapvető fajtái, felszereltsége, eszközei, szerelési módjai, A világítási alapkapcsolások Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású áramkörök Az anyagok, szerszámok és eszközök A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. Érintésvédelem Érintésvédelem (hibavédelem) alapfogalmai. Az áramütés és az áramütés elleni védelem. Védővezetős érintésvédelem (hibavédelem) módjai. EPH fogalma, kialakítása. Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése. Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői. Érintésvédelmi osztályok. Védővezető állapotának ellenőrzése. Villamos balesetek, mentés. Elsősegélynyújtás. Villámvédelem Villám, mint jelenség. Villámvédelemre vonatkozó kötelező előírások.

3 Külső villámvédelem fogalma, jellemzői, elemi. Villámvédelem dokumentációja. Villámvédelmi földelő építkezés alatti kialakítása, ellenőrzése. Levezető, földelés, vizsgáló-csatlakozó telepítése, karbantartása. Villámvédelem műszeres ellenőrzése. Belső villámvédelem kialakítása. 9. osztály Elektrotechnikai számítások tantárgyának tanításához Elektrotechnikai számítások: Elektrotechnikai alapfogalmak. (Áram, feszültség, ellenállás, stb.) Ohm törvénye, Csomóponti törvény, Huroktörvény, soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, vegyes kapcsolás, feszültségosztó, áramosztó, méréshatár bővítés, villamos munka, villamos teljesítmény Mérés fogalma és alkalmazásai. LRC elemek kapcsolásának számításai. (soros, párhuzamos, vegyes.) Villamos tér Coulomb törvénye, térerősség, feszültség térerősség kapcsolata, a villamos tér jelenségei, anyagok viselkedése villamos térben, kapacitás, kondenzátor, kondenzátorok kapcsolásai, kondenzátorok feltöltése, kisütése. 9. osztály Villamos ipari anyagismeret tantárgyának tanításához Fémek és ötvözetek Fémek általános tulajdonságai. A villamos iparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. Színfém és ötvözet. Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. A villamos iparban használt egyéb fémek általános jellemzői. A villamos iparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. Nemfémes anyagok Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. Folyékony szigetelőanyagok: olajok. Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 9. osztály Munkahelyi egészség, és biztonság tantárgyának tanításához Munkavédelmi alapismeretek A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére A megelőzés fontossága és lehetőségei A munkavédelem fogalomrendszere Munkahelyek kialakítása Munkahelyek kialakításának általános szabályai Szociális létesítmények Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében

4 Anyagmozgatás Raktározás Munkahelyi rend és hulladékkezelés Munkavégzés személyi feltételei jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság foglalkoztatási tilalmak, munkavédelmi ismeretek egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai Munkaeszközök biztonsága Munkaeszközök dokumentációi Munkaeszközök veszélyessége, eljárások Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Munkakörnyezeti hatások Veszélyforrások A kockázat fogalma, felmérése és kezelése Munkavédelmi jogi ismeretek A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken Balesetek és foglalkozási megbetegedések Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 9. osztály Műszaki Informatikai Gyakorlatok Digitális effektusok Vetítési beállítások, animáció, slideshow - Excel Számítógépes dokumentálás Táblázatkezelési alapismeretek Az EXCEL program menü- és ikonsora Lapok átnevezése, másolása, törlése. Adatok bevitele, gyorsmásolás Számformátumok, cellaformázási lehetőségek. A cellatartalom módosítása Képletek alkalmazása Egyszerű függvények használata Szerkesztési műveletek Függvénytípusok Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása A diagram fogalma, részei, típusai, formázások Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés. 3. témakör - Számítógépes hálózatok használata Hálózati operációs rendszerek Felhasználó rákapcsolódása a hálózatra Windows az egyenrangú hálózaton Hálózatok

5 Védelmi módszerek áttekintése Naplózás A böngésző programok Egy levelezőprogram működése Levelek küldése, fogadása Az Interneten történő adatátvitel lehetőségei Fájlok letöltése (FTP). Csevegés (Chat). 9. osztály Műszaki gyakorlatok tantárgyának tanításához. - Kézi megmunkálási gyakorlatok - Hántoló szerszámok, eszközök - Sík és ívelt felületek készítése - Lemezalkatrész készítése - A dörzsárazás szerszámai és művelete - Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése - Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek - Oldható kötések készítése, szerelése 9. osztály Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgyának tanításához - Csatlakozó vezetéket létesít - Fogyasztásmérő helyet alakít ki - Lakás és épület elosztó berendezést szerel - Erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesít - Villamos szerelvényeket helyez el és szerel - Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki - Kiskábel- és vezetékhálózatot alakít ki, javít, karbantart - Épület villamos berendezést szerel, javít, karbantart, kezelését betanítja - Világítási berendezést szerel - Érintésvédelmi (hibavédelmi) rendszert, eszközt szerel, telepít 10. osztály Épületvillamossági szerelés elmélet tantárgyának tanításához Épületvillamossági szerelések: - Csatlakozó vezetéket létesít - Fogyasztásmérő helyet alakít ki - Lakás és épület elosztó berendezést szerel - Erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesít - Villamos szerelvényeket helyez el és szerel - Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki - Kiskábel- és vezetékhálózatot alakít ki, javít, karbantart - Épület villamos berendezést szerel, javít, karbantart, kezelését betanítja - Világítási berendezést szerel - Érintésvédelmi (hibavédelmi) rendszert, eszközt szerel, telepít 10. osztály Elektrotechnikai számítások tantárgyának tanításához Elektrotechnikai számítások: - Elektrotechnikai alapfogalmak. (Áram, feszültség, ellenállás, stb.)

6 - LRC elemek kapcsolásának számításai. (soros, párhuzamos, vegyes.) - Transzformátorok méretezése, mérései. (üresjárati, zárlati, stb.) - Ellenállás a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. - Induktivitás a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. - Kondenzátor a váltakozó áramú körben- fogalma, nagysága, fázis viszonyok. - Impedancia, admittancia. - Teljesítmények a váltakozó áramú körben. - Háromfázisú váltakozó áram. - Transzformátorok. - Villamos forgógépek motorok, generátorok. - Méréstechnika. - Feszültségesés és teljesítményveszteség a vezetékekben. 10. osztály Villamos ipari anyagismeret tantárgyának tanításához Elektronikai alkatrészek Ellenállások szerkezeti anyagai. Kondenzátorok jellemzői, fajtái. Tekercsek fajtái, kiviteli formái. Félvezető anyagok. A félvezető fajtái. Villamos gépek anyagai Csévetestek, tekercsek anyagai. Transzformátor tekercsek gyártása. Hidegen, melegen hengerelt lemezek. Transzformátorlemez szigetelése. Transzformátorolajok. Villamos forgógépek tekercselésének anyagi jellemzői. Szénkefék anyaga, kialakítása, jellemzői. Villamos gépek szigetelő anyagai. 10. osztály Villamos műszaki ábrázolás tantárgyának tanításához Villamosipari műszaki dokumentálás I. A villamosipari szakrajz szerepe és célja. Világítási áramkörök, erősáramú rajzjelek. A villamosipari rajzok fajtái. Világítási áramkörök, lépcsőházi kapcsolási rajzai. A fővezetéki terv. Lakásvilágítási tervek rajzolása. Az érintésvédelem rajzjelei. Szabadvezetéki tervjelek. Kábelhálózatok rajzjelei és nyomvonalrajza. Jelzőberendezések rajzjelei, kapcsolási rajzai. Kaputelefon kapcsolási rajzai. Villamosipari műszaki dokumentálás II. Kézi működtetésű kapcsolók rajzjelei. Mágneskapcsolók rajzjelei. Villamos gépek rajzjelei. Egyenáramú, váltakozó áramú gépek kapcsolási rajzai.

7 Villamos gépek belső kapcsolása. Aszinkronmotor működtetésének kapcsolási rajza. Villamos forgógépek vezérlési rajzai. Transzformátorok rajzjelei, alapkapcsolásai. 10. osztály Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgyának tanításához - Csatlakozó vezetéket létesít - Fogyasztásmérő helyet alakít ki - Lakás és épület elosztó berendezést szerel - Erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesít - Villamos szerelvényeket helyez el és szerel - Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki - Kiskábel- és vezetékhálózatot alakít ki, javít, karbantart - Épület villamos berendezést szerel, javít, karbantart, kezelését betanítja - Világítási berendezést szerel 10. osztály Épületvillamossági mérések tantárgyának tanításához. - Vezetőfolytonosság ellenőrzése. - Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése. - Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont megkeresése. - Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása. - Szigetelési ellenállás mérése. - Hurokellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése. - Földelési ellenállás mérése. - Megvilágítás mérése. - Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása. - Mért eredmények elemzése, értékelése. - Mért eredmények dokumentálása. - Érintésvédelmi (hibavédelmi) rendszert, eszközt szerel, telepít 11. évfolyam FOGLALKOZÁS II tantárgy Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.

8 Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok. Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 11. osztály Foglalkoztatás I l.bemutatkozás I (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, Kor, háziállatok stb.) Introduction

9 Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség. 2. Bemutatkozás II. (lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc időtöltés Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való reagálás egyszerű mondatokban Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása. Mit várok a távolabbi jövőtől? - Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrál t beszámoló a távolabbi j jövő terveiről? Future plans Álmaim foglalkozása -My dream job 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek tantárgy Vállalkozás környezete, személyi feltételei, vállalkozási formák Jogi ismeretek alapfogalmai. munkaviszony keletkezése, megszüntetése a munkavégzés szabályai a munkaidő a munka díjazása kártérítési felelősség foglalkoztatás elősegítése Vállalkozások fogalma. Vállalkozás környezete, személyi feltételei. Vállalkozási formák. Vállalkozások alapítása és megszüntetése. Vállalkozások gazdálkodása o A vállalkozások eszközei és forrásai. o Vállalkozások adózása. o Társadalombiztosítás és nyugellátás. o Költségkalkuláció és árképzés. Vállalkozások PR tevékenysége A vállalkozás stratégiája. Marketing, piacelemzés, piackutatás. Üzleti terv (célja, fejezetei, SWOT analízis), előkészítése, felépítése, megvalósulása, ellenőrzése, visszacsatolása. 11. évfolyam Ipari elektronika tantárgy Elektronikai alapok Irányítástechnikai alapfogalmak. A vezérlés, szabályozás gyakorlati alkalmazásai. Kétpólusok, Négypólusok. Passzív és aktív áramkörök. Félvezető áramköri elemek. Analóg alapáramkörök Erősítő alapkapcsolások Visszacsatolások. Erősítők frekvenciafüggése, torzítása, zaja.

10 Műveleti erősítők. Impulzustechnikai alapáramkörök. Gyakorlati alkalmazások. Digitális alapáramkörök Impulzusok jellemzői Számrendszerek Logikai algebra alapfogalmai A logikai algebra szabályai és alkalmazásuk Logikai alapáramkörök Gyakorlati alkalmazások. 11. évfolyam Villamos gépek, berendezések tantárgy Villamos forgógépek Szinkrongép szerkezete, működése. Aszinkrongépek szerkezete, működése. Villamos forgógépek alapvető üzemi jellemzői. Aszinkron motorok kapcsolási formái Egyenáramú gépek szerkezete Villamos forgógépek jellemző mechanikai és villamos hibái. A villamos forgógépek jellemző hibáinak felsorolása az üzemeltető betanítása során. Villamos forgógépek felhasználás szerinti kiválasztási szempontjai. Transzformátorok Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor bekötése, ellenőrzése. Villamos hálózatok üzemeltetése. Villamos hálózatok védelme, üzemeltetése. Reklámcélú világító berendezések szerelése, karbantartása. Szünetmentes áramforrások telepítése és üzemeltetése. Egyfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése Háromfázisú transzformátor telepítése, üzemeltetése Különleges transzformátor telepítése, üzemeltetése Villamos gépek telepítése, üzemeltetése Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése Villamos gépek, készülékek hibáinak javítása o Hibajegyzőkönyv felvétele. o Villamos gépek, készülékek szemrevételezése a hiba megállapítása céljából. o Villamos gép megbontásának menete mechanikus hiba megállapítása céljából. o Hiba megállapítása villamos méréssel. o Hiba megállapítása mechanikai méréssel. o A javításhoz használt eszközök, készülékek, műszerek szakszerű használata. o Villamos gépet működtető (vezérlő, szabályozó) egységek ismerete, javítása. o A javítási tevékenységnél a szükséges munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások betartása, betartatása. o Javított gép, készülék javítás utáni üzembe helyezése. Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javítása o Kapcsolóberendezés szerelése. o Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése.

11 o Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. o Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése. o Motorvezérlések bekötése. o Intelligens épületek erősáramú szerelése. o Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése. o A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások figyelembe vételével. o Érintésvédelem ellenőrzése Ipari villamos berendezés szerelése o Kapcsolóberendezés szerelése. o Vezérlő- és szabályozó berendezés szerelése. o Ipari villamos berendezés javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. o Mechanikai méretek felvétele, ellenőrzése. o Motorvezérlések bekötése. o Intelligens épületek erősáramú szerelése. o Ipari épületek villanyszerelése, áramköreinek ellenőrzése. o A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó előírások figyelembe vételével. o Érintésvédelem ellenőrzése o Építési napló vezetése (e-napló). o Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságának ellenőrzése, azok szakszerű tárolása. o A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása. o Ellenőrzési, mérési jegyzőkönyv készítése az előírások szerint. o A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai. o Fotovoltaikus berendezés szerelése. o Inverter, zárlat-, érintés- (hiba-), tűz- és villámvédelemi eszköz szerelése, telepítése. 11. évfolyam Villamos műszaki ábrázolás tantárgy Villamos ipari műszaki dokumentálás II. Kézi működtetésű kapcsolók rajzjelei. Mágneskapcsolók rajzjelei. Villamos gépek rajzjelei. Egyenáramú, váltakozó áramú gépek kapcsolási rajzai. Villamos gépek belső kapcsolása. Aszinkronmotor működtetésének kapcsolási rajza. Villamos forgógépek vezérlési rajzai. Transzformátorok rajzjelei, alapkapcsolásai. 11. osztály Villamos gépek és berendezések üzemvitelének, mérésének gyakorlata tantárgyának tanításához. - Transzformátorok szerkezete, működése, üzemi viszonyai. - Villamos forgógépek szerkezete, működése, üzemi viszonyai. - Villamos gépek, készülékek hibáinak javítása - Villamos gépek és készülékek üzemeltetése, szerelése, javítása, mérése.

12 - Villamos gépek és berendezések ellenőrzése, mérése.

13 11. évfolyam Foglalkoztatás II tantárgyhoz. Elektromos gép- és készülékszerelő, Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok. Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.

14 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 11. osztály Foglalkoztatás I l.bemutatkozás I (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, Kor, háziállatok stb.) Introduction Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség. 2. Bemutatkozás II. (lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc időtöltés Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való reagálás egyszerű mondatokban Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása. Mit várok a távolabbi jövőtől? - Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrál t beszámoló a távolabbi j jövő terveiről? Future plans Álmaim foglalkozása -My dream job 11. évfolyam Villamos védelmek tantárgy Villamos védelem alapjai Alapfogalmak. Villamos zárlatok, zárlatkorlátozás. Védelmi készülékek. Villamos hálózatok védelme Egyszerű hálózatok zárlati jellemzőinek meghatározása. Zárlatkorlátozó fojtótekercs, kiválasztása, kialakítása, beépítése. Villamos gépek védelme Túlterhelés elleni védelem. Zárlatok elleni védelem. Feszültség csökkenés elleni védelem. Túláram elleni védelmek ellenőrzése. Érintésvédelmi ellenőrzés. 11. évfolyam Villamos gépek tantárgy Aszinkron gépek

15 Aszinkron gépek szerkezeti felépítése, fajtái. Aszinkron gépek működési elve Aszinkron gépek üzemi jellemzői. Aszinkron motorok üzemvitele. Egyfázisú aszinkron motorok. Különleges aszinkron motorok. Aszinkron gépek gyakorlati alkalmazása. Ellenőrzés, karbantartás, hiba feltárás, javítás. Egyenáramú gépek Egyenáramú gépek működése, szerkezeti felépítése, típusai. Egyenáramú dinamó. Egyenáramú motorok. Egyenáramú gépek üzemi jellemzői. Egyenáramú gépek alkalmazása. Univerzális motorok. Ellenőrzés, karbantartás, hiba feltárás, javítás. 11. évfolyam Villamos készülékek tantárgy Készülékek Villamos készülékek a háztartásban és az iparban. Villamos tűzhelyek, sütők, főzőlapok. Háztartási készülékek. Bel- és kültéri világítás. Analóg- és digitális mérőműszerek fajtái és alkalmazásuk Elektromos készülékek hibafeltárása, javításuk. Berendezések Hő termelő berendezések. Vízmelegítő berendezések. Ipari kemencék működése, szabályozása. Ellenállásfűtés az iparban és háztartásban. Villamos berendezések ellenőrzése, hibafeltárása, javításuk. Biztonságos munkavégzés Munkavégzés, veszélyforrások. Baleset. Áramütéses baleset, elsősegélynyújtás. Feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés. Érintésvédelmi megoldások, alkalmazások. Szerelői ellenőrzés. Felülvizsgálatok. Környezetvédelem. Hulladékkezelés. 11. évfolyam Villamos gépek üzemeltetésének gyakorlata Szinkrongépek üzemeltetése Szinkron gépek indítása. Szinkron gépek szabályozása.

16 Szinkron gépek ellenőrzése, karbantartása. Szinkron gépek meghibásodásai, hibaforrások, javítások. Váltakozó áramú gépek üzemeltetése Transzformátorok üzemeltetése. Transzformátorok üzemi viszonya. Transzformátorok tekercselése. Különleges transzformátorok. Transzformátorok ellenőrzése, karbantartása. Transzformátorok meghibásodásai, hibaforrások, javítások. Aszinkron motorok üzemeltetése. Aszinkron motorok üzemi viszonya. Aszinkron motorok tekercselése. Aszinkron motorok ellenőrzése, karbantartása. Aszinkron motorok meghibásodásai, hibaforrások, javítások. Különleges motorok. Univerzális motorok. Egyenáramú gépek üzemeltetése Egyenáramú motorok szerkezeti részei. Egyenáramú motorok üzemeltetése, üzemi jellemzők. Egyenáramú motorok tekercselése. Egyenáramú motorok ellenőrzése, karbantartása. Egyenáramú motorok meghibásodásai, hibaforrások, javítások. 11. évfolyam Villamos készülékek szerelési gyakorlata Eszközök szerelése Villamos kéziszerszámok felépítése, működése, használatuk. Villamos kéziszerszámok hajtásrendszerei, ellenőrzés, javítás, karbantartás. Vezetékszerelvények, kötőelemek alkalmazása. Szerelési anyagok kiválasztása, technológiai alkalmazása. Villamos szerelvények szerelése. Villamos szerelvények ellenőrzése, javítása, karbantartása. Világítási áramkörök kialakítása. Izzólámpás fényforrások szerelése, működés ellenőrzése, javítása, karbantartása. Gázkisülésű csövek szerelése, működés ellenőrzése, javítása, karbantartása. LED fényforrású áramkörök szerelése, működés ellenőrzése, javítása, karbantartása. Bel- és kültéri világítást szerel. Analóg- és digitális mérőműszereket alkalmaz. Villamos kéziszerszámokat működtet, szerel, javít. Villamos kéziszerszámok hajtásrendszereit szereli, javítja. Elektromos készülékek hibafeltárása, javításuk.

17 11. évfolyam FOGLALKOZÁS II tantárgy Finommechanikai műszerész Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok. Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. Munkaerő piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.

18 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 11. osztály Foglalkoztatás I l.bemutatkozás I (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, Kor, háziállatok stb.) Introduction Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség. 2. Bemutatkozás II. (lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, kedvenc időtöltés Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való reagálás egyszerű mondatokban Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása. Mit várok a távolabbi jövőtől? - Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel illusztrál t beszámoló a távolabbi j jövő terveiről? Future plans Álmaim foglalkozása -My dream job 11. osztály Finommechanikai hajtások készítése elmélet tantárgyának tanításához. 1. Csavarkötések: Gépészeti és finommechanikai csavarkötések és csavarbiztosítási eljárások jellemzői. Menetmetszés, menetfúrás 2. Kötőelemek: Közvetlen és közvetett kötések kötőelemei. Forrasztás: Lágy és kemény forrasztás. Hegesztés: Ív és lánghegesztés. 3. Műszaki mérések: Szögek mérése és ellenőrzése. Felületi működése érdesség ellenőrzése. Anyagszerkezeti vizsgálatok. Nagypontosságú mérőeszközök. 4. Hajtások, hajtóművek: Fogaskerékhajtás- fő típusai Lánchajtás Lapos szíjhajtás

19 Tengelykapcsolók: - feladatuk, csoportosításuk Fékek működtetése 5. Csapágyak, vezetések: Tengelyek csoportosítása, igénybevételei. Csapágyak: - kialakításuk, csoportosításuk Siklócsapágyak Gördülőcsapágyak Ágyazások Egyenesbe vezetések 11. osztály Műszerész feladatok tantárgyának tanításához. 1. Finommechanikai szerkezetek szerelése: Alkatrészrajzok. Kapcsolási vázlatok elemzése. Folyamatábrák. Szerelési dokumentációk 2. Optikai műszerek: Optikai szögmérő. Optikai hosszmérő. Optikai hosszmérő, projektor. 3. Finommechanikai műszerek: Pneumatikus, folyadéktöltésű, nyomásmérő és tömegmérő műszerek. 4. Finommechanikai készülékek: Dobozolás, készülékek burkolatának kialakításai. 5. Mechanizmusok: Skála és mutató elemei. Kezelő és működtető elemek, érzékelők és átalakítók. 11. osztály Finommechanikai hajtások készítésének gyakorlata tantárgyának tanításához. - Csavarkötések készítése: A csavarkötés szerszámai, eszközei Kézi és gépi menetfúrás és menetmetszés. Csavarbiztosítások célja, feladata, fajtái 2. Kötőelemek alkalmazása: A szegecselési eljárások szer-számai, eszközei: Ragasztóanyagok. Forraszanyagok. Hegesztés anyagai. 3. Műszaki mérések: Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérővel, tolómérővel, mikrométerrel. Szögmérés mechanikai szögmérővel. 4. Finommechanikai hajtások: Súrlódáson alapuló hajtások. Kényszerkapcsolatú hajtások. Finommechanikai mozgásakadályozó elemek Finommechanikai mozgás-átalakító elemek Hajtóművek szerelése. 5. Gépészeti forgácsoló technológiák: Forgácsoló szerszámok fajtái, típusai, használatuk. Gyalulás. Köszörülés síkköszörű gépen.

20 Marás, marógép biztonságos kezelése. Esztergálás. 11. osztály Műszerész feladatok gyakorlat tantárgyának tanításához. 1. Finommechanikai szerkezetek szerelése: Technológiai dokumentációkészítése. Összeállítja a részegységekből a főegységeket. 2. Műszerek és készülékek használata: Pneumatikus, folyadéktöltésű, nyomásmérő és tömegmérő műszerek kezelése. 3. Karbantartás, hibakeresés: A szerkezeti részegységek működésének ellenőrzése. Hibák meghatározása, karbantartás ütemezése. Végezze el a javítást, valamint a szükséges kenési műveleteket. 4.Végszerelés: Részegységek összeszerelése, beállítása, beszabályozása. Megállapítja és dokumentálja a helyes működést. A gépek, berendezések működésének megbontás nélküli ellenőrzése, szabályozása és beállítása az adott üzemi jellemzőkre. Működőképesség ellenőrzése, dokumentálása. 5.Vizsgaremek készítés: A kiválasztott vizsgaremek műszaki kidolgozása, a feladat dokumentálása. Szerelési feladatok, összeszerelés, beszabályozás, beállítás

TANMENET. Készült: a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint.

TANMENET. Készült: a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma OM-203042 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. 6400 Kiskunhalas Kőrösi út 1. Tel./Fax: 06-77/422-218 www.variszabo.hu e-mail:

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

Tantárgyi követelmény. Szakközépiskola 11/Sz évfolyam

Tantárgyi követelmény. Szakközépiskola 11/Sz évfolyam Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 11/Sz évfolyam 2017/2018 TARTALOMJEGYZÉK 1. Ételkészítési alapok... 3 2. Foglalkoztatás I.-II.... 4 3. Vendéglátó gazdálkodás... 5 4. Általános élelmiszerismeretek,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A szociális problémák megjelenésének összefüggései

A szociális problémák megjelenésének összefüggései 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS 13. évfolyam A szociális munka elmélete A szociális munka története A csoport fogalma, célja, a csoport alkalmazásának lehetőségei, keretei a szociális munkában

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam

Villanyszerelő HELYI TANTERV. 9-11. évfolyam Villanyszerelő HELYI TANTERV 9-11. évfolyam 2014 A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 3 éves évfolyam esetén évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám

Részletesebben

HELYI TANTERV VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Szentgotthárd TÁMOP-2.2.5. A-12/1 HELYI TANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Finommechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 543 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint!

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 A) tételek 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 Ismertesse a kapcsoló készülékek feladatát és általános szerkezetét! Térjen ki a

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő

Gáz- és hőtermelő berendezésszerelő 63-11 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból A vizsga formája: Írásbeli vizsga. A vizsga időtartama: 60 perc A vizsga leírása: A vizsgázó feladatlapot

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Elektromechanikai műszerész

Foglalkozási napló. Elektromechanikai műszerész Foglalkozási ló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész (OKJ száma: 34 522 01) szakma gyakorlati oktatásához 10. évfolyam A ló vezetéséért felelős: A ló megnyitásának dátuma: A ló lezárásának dátuma:

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Foglalkozási napló. Finommechanikai műszerész

Foglalkozási napló. Finommechanikai műszerész Foglalkozási ló a 20 /20. tanévre Finommechanikai műszerész (OKJ száma: 34 521 02) szakma gyakorlati oktatásához 10. évfolyam A ló vezetéséért felelős: A ló megnyitásának dátuma: A ló lezárásának dátuma:

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 523 03 KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

A 243. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 243. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 243. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat Gyakorlati vizsgatevékenység

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT. I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 10. évfolyamot követően 140 óra 11. évfolyamot követően 140 óra

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT. I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 10. évfolyamot követően 140 óra 11. évfolyamot követően 140 óra ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 10. évfolyamot követően 140 óra 11. évfolyamot követően 140 óra Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői:

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői: z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZTECHNIKAI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Az élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek ágazaton belüli

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vasúti villamos jármű szerelője szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 07 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 522 04 1000 00 00-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Feladatok a szakmai ismeretek,

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gyártósori gépbeállító 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Gyártósori gépbeállító 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gyártósori gépbeállító 10. évfolyam (OKJ száma: 34 521 05) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok)

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) 9. évfolyam: 10007-12 Informatikai és műszaki alapok - Műszaki gyakorlatok - 70ó Anyagok és szerszámok 44 óra ÖGY Mérések

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Autógyártó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 5216 03 VILLANYSZERELŐ SZINTVIZSGA GYAKORLATI FELADAT D A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 300 perc 100 pont D/I.

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 522 01

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szeptember 1-től érvényes szakközépiskolai helyi szakmai programok

VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szeptember 1-től érvényes szakközépiskolai helyi szakmai programok VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 26. szeptember -től érvényes szakközépiskolai helyi szakmai programok 26. szeptember -től érvényes szakközépiskolai szakmai programok Szakképesítés:

Részletesebben

Komplex szakismeretek

Komplex szakismeretek 2 Komplex szakismeretek 1. a) Ismertesse a villamos szerelvények fajtáit, védettségüket! b) Mutassa be a feszültség és az áramerősség mérését háromfázisú rendszerben! Készítsen kapcsolási rajzot háromszög

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

VASÚTGÉPÉSZETI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

VASÚTGÉPÉSZETI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK VASÚTGÉPÉSZETI ISMERETEK ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A vasútgépészeti ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

OKJ Erdészeti gépésztechnikus

OKJ Erdészeti gépésztechnikus SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXI. Agrár gépész ágazat OKJ 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus Hatályos: 2016. szeptember 1-től ASZK PP16 SZP SZAKGIMNÁZIUM - ERDÉSZETI GÉPÉSZTECHNIKUS A szakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 04 Villanyszerelő

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 522 04 1000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 522 04 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modulok: Modulon

Részletesebben

Tantárgyi követelmény szakiskola 12/Sz évfolyam

Tantárgyi követelmény szakiskola 12/Sz évfolyam Tantárgyi követelmény szakiskola 12/Sz évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Ételkészítési ismeret... 3 2. Szakmai idegen nyelv... Hiba! A könyvjelző nem létezik.4 3. Szakmai számítások... 4 4. Vendéglátó

Részletesebben

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. Villanyszerelő. A vizsgafeladat jellemzői:

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. Villanyszerelő. A vizsgafeladat jellemzői: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. SZAKMAI PROGRAM SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. SZAKMAI PROGRAM SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Klapka György Szakközép-és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5100 Jászberény, Hatvani u. 2. SZAKMAI PROGRAM a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A

Részletesebben

A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmény 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet

Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet Hódos Imre Sportcsarnok Vizesblokkok Átalakítása 4028 Debrecen, Kassai út 46. Villamos tervfejezet Az építmény címe: Debrecen, Kassai u. 46. 1 O l d a l Műszaki leírás Tervezői Nyilatkozat Tűzvédelemi

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység B Vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat Gyakorlati vizsgatevékenység

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 25/2014 (VIII. 26) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet a 25/2017. (VIII. 31.) által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Automatikai technikus

Automatikai technikus 54 523 01 Automatikai technikus Az Automatikai technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Az automatikai technikus feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése,

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 25/2014 (VIII. 26) NGM rendelet által módosított), a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet a 25/2017. (VIII. 31.) által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Automatikai műszerész Automatikai műszerész

Automatikai műszerész Automatikai műszerész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.12. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 525 04 DÍZELMOTOROS VASÚTI JÁRMŰ SZERELŐJE SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben