2. oldal (3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződét a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. oldal (3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződét a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelo"

Átírás

1 . oldal 203. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezeivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes, érthető átlátható számlakép megteremte érdekében, figyelemmel a rezsicsökkenti törekvekre szabályozásokra, a villamos energia a földgáz egyetemes szolgáltató, a villamos energia földgázelosztó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, a hulladékgazdálkodási a kéményseprő-ipari közszolgáltató által kibocsátott számlák számlaképének formai tartalmi meghatározására az alábbi törvényt alkotja:. 2 Ez a törvény a villamos energia a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a villamos energia földgázelosztó által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató) által a felhasználók rzére kibocsátott, szolgáltatási at tartalmazó számla számlaképére (a továbbiakban: számlakép) vonatkozó tartalmi formai követelményeket határozza meg. 2. () Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó hálózathasználati villamosenergia-vásárlási szerződét a villamos energia egyetemes szolgáltató megbízottként, összevontan kezeli, akkor a villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó rzletes előírásokat a) rzszámla esetében az. melléklet, b) elszámoló számla esetében a 2. melléklet tartalmazza. (2) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó hálózathasználati szerződét a villamos energia elosztó külön kezeli, a villamos energia egyetemes szolgáltató a villamos energia elosztó az. melléklet a 2. melléklet előírásait kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó tételekre köteles alkalmazni. 3. () Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati földgáz-kereskedelmi szerződeit a földgáz egyetemes szolgáltató megbízottként összevontan kezeli, akkor a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó rzletes előírásokat a) rzszámla esetében a 3. melléklet, b) elszámoló számla esetében a 4. melléklet tartalmazza. (2) A mérő nélküli fogyasztási helyek esetében a 4. melléklet szerinti számlakép alkalmazandó, azzal, hogy a mérőre vonatkozó adatok értelemszerűen elhagyhatók. 2 Kihirdetve: 203. XI. 2. Módosította: 205. évi CCXI. törvény 2. (5) a).

2 2. oldal (3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződét a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelosztó a földgáz egyetemes szolgáltató a 3. melléklet a 4. melléklet előírásait kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó tételekre köteles alkalmazni. 4. () A távhőszolgáltató által a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. b) pontjában meghatározott fizetők közül a lakossági fizető (a továbbiakban: lakossági fizető) a Tszt. 3. g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó rzére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképre vonatkozó rzletes előírásokat a) rzszámla esetében az 5. melléklet, b) közvetített szolgáltatást tartalmazó rzszámla esetében a 6. melléklet, c) elszámoló számla esetében a 7. melléklet, d) közvetített szolgáltatást tartalmazó elszámoló számla esetében a 8. számú melléklet tartalmazza. (2) Nem minősül a 8. () bekezdben meghatározott formai követelmények megsértének, ha a távhőszolgáltató a számlarzletező táblázatban a vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos sor vagy sorok számát a felhasználó birtokában lévő fogyasztásmérők számával összhangban határozza meg. 5. () A víziközmű-szolgáltató által a víziközmű-szolgáltatásról szóló 20. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) pontjában meghatározott lakossági felhasználók rzére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképekre vonatkozó rzletes előírásokat a) rzszámla esetében az 9. melléklet, b) elszámoló számla esetében a 0. melléklet tartalmazza. (2) Nem minősül a 8. () bekezdben meghatározott formai követélmények megsértének, ha a víziközmű-szolgáltató a számlarzletező táblázatban a vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos sor vagy sorok számát a felhasználó birtokában lévő fogyasztásmérők számával összhangban határozza meg. (3) A melléklet szerint megállapított számlakép első oldalán a színes mezőben meghatározott tájékoztató adatokról a Vksztv. 3/B. () bekezde szerint megállapított átmeneti a 203. január 3-én jogszerűen alkalmazott víziközmű-szolgáltatási együttes alkalmazása céljából a víziközmű-szolgáltató úgy nyújt tájékoztatást, hogy: a) A rezsi csökkente nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizeti kötelezettség terhelte volna: szövegrz alkalmazásában a 203. január 30-án jogszerűen alkalmazott a Vksztv. 3/B. () bekezde szerint megállapított átmeneti jal számított fizeti kötelezettség összegét, b) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban szövegrz alkalmazásában az a) pont szerint számított összeg a rezsicsökkentek végrehajtásáról szóló 203. évi LIV. törvény 4. () bekezdében 4/C. () bekezdében meghatározott csökkentett akkal számított összeg különbségét, Beiktatta: 205. évi CXIX. törvény 34.. Hatályos: 205. IX. -től.

3 3. oldal c) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. július -je óta összesen szövegrz alkalmazásában az ideiglenes szolgáltatás kezdő időpontjától a b) pont szerinti különbség halmozott összegét szerepelteti. 6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató által a termzetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház a lakásszövetkezet rzére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképre vonatkozó rzletes előírásokat a. melléklet tartalmazza ()2 Az -2. mellékletekben meghatározott adatokat a szolgáltató az ott meghatározott elrendezben, Times New Roman betűtípussal, a címzt Arial betűtípussal köteles feltüntetni. A számlák első oldalán, színes mezőben szereplő adatokat pontos betűmérettel kell feltüntetni. A számlában szereplő további adatokat a szolgáltató jól olvashatóan, - figyelemmel a méretarányokra a kitöltendő adatok karaktereinek számára - minimum 8 pontos betűmérettel köteles szerepeltetni. A betűméret megválasztása az adatok kitölte nem járhat a számlakép elrendezének sérelmével. (2) Postai kzpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: csekk) történő befizet esetén - a (3) bekezd kivételével - a csekk az első oldal rze. A számla csekket tartalmazó első lapjának második oldalán számlainformáció nem szerepeltethető, azon a szolgáltató azonban bármilyen egyéb, közérdekű információt feltüntethet. (3) Ha a csekk nem rze a számla első lapjának (pl. elektronikus számla, csoportos beszedi megbízás), annak helyén a számla kiállításával befizetével kapcsolatos adatokat kell feltüntetni a fogyasztók megfelelő tájékoztatásához szükséges mértékben. (3a) 3 Az -2. melléklet 2. pontjaiban a Címz mezőben a számla, mint postai küldemény azonosítását szolgáló egyedi azonosító vonalkód vagy más nyomdai jel - a postai küldemény borítékjának címz ablakában látható módon a számlakép elrendezének sérelme nélkül - feltüntethető. Az -2. melléklet első oldalán - a számlakép elrendezének sérelme nélkül - a számla azonosítását segítő vagy a számlafizetsel kapcsolatos nyomdai jel feltüntethető. (4)4 A szolgáltató az -2. mellékletekben meghatározott számlakép adattartalmát más adatsorokkal bővítheti további oldalak hozzáadása révén. További oldalak hozzáadása esetén a számla sorszáma minden hozzáadott oldalon feltüntethető. A szolgáltató valamennyi oldalt köteles folyamatos számozással ellátni. A szolgáltató az -2. mellékletekben alkalmazott sormagasságtól oszlopszélességtől - a számlakép elrendezének sérelme nélkül - eltérhet. (5)5 A számla első oldalán a színes mezők háttérszíneként a) villamos energia szolgáltatás esetében a #FF7F50 kódszámú (pantone 8; coral), b) földgázszolgáltatás esetében a #FF8C00 kódszámú (pantone 5; darkorange), c) távhőszolgáltatás esetében a #DDA0DD kódszámú (pantone 25; plum), Hatályon kívül helyezte: 205. évi CCXI. törvény 2. (5) b). Hatálytalan: 206. VII. -től. Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (0). Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. (). Módosította: 204. évi XI. törvény 3. a). Beiktatta: 204. évi XLI. törvény 5. (). Hatályos: 204. X. 7-től. Megállapította: 204. évi XLI. törvény 5. (). Hatályos: 204. X. 7-től. A 203. évi CCXXXI. törvény 3. () szerinti szöveggel lép hatályba.

4 4. oldal d) a víziközmű-szolgáltatás esetében #00FFFF kódszámú (pantone 297; aqua), e) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetében #32CD32 kódszámú (pantone 802 2x; limegreen), f) színárnyalatot kell használni. (6) Az (5) bekezdben szabályozott alsó, rezsicsökkentsel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező az -4. melléklet esetében a nem lakossági felhasználó számlájában nem jelenik meg. (7) Az -2. mellékletekben meghatározott adatokhoz tartozó szöveges magyarázatok nem képezik a számlakép rzét. (8)2 Az -2. melléklet első oldalán a címz feltüntetének kereteze nem kötelező formai eleme a számlaképnek. 9. Amennyiben a számlát a szolgáltatóval kötött szerződ alapján egy másik vállalkozás állítja ki, úgy e törvény előírásainak megtartásáért egyetemleges felelősség terheli a szolgáltatót a vállalkozást. 0. A szolgáltató köteles a számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezén érthető szakkifejezek magyarázatát rendszeresen, legalább évente egyszer a számlához csatoltan megadni. 0/A. 3 ()4 A fogyatékos személy (e alkalmazásában a továbbiakban: fogyasztó) írásbeli kérelmére az eredeti számla mellett a villamos energia a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a villamos energia a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a fogyasztó választása alapján köteles a) Braille-írással nyomtatott, b) akadálymentes formátumú elektronikus vagy c) könnyen érthető elektronikus számlát (a továbbiakban: akadálymentes számla) - az eredeti számlával azonos adattartalommal - kiállítani a fogyasztó számára az eredeti számlával egyidejűleg továbbítani. (2) Az () bekezd szerinti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelem az információs önrendelkezi jogról az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény 5. () bekezd a) pontja szerinti hozzájárulásának minősül a fogyasztó - az akadálymentes számla elkzítéhez szükséges - adatainak kezeléhez. (3) A számlaképre vonatkozóan e törvényben meghatározott formai előírások mellőzhetőek az akadálymentes számla kiállítása során. (4) E alkalmazásában fogyatékos személy az, aki a fogyatékos személyek jogairól esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 998. évi XXVI. törvény 4. a) pontja szerinti fogyatékos személy.. E törvény rendelkezei a fogyasztóvédelemről szóló 997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezek. 2. () Ez a törvény - a (2) (3) bekezdben foglaltak kivételével - a kihirdetét követő napon lép hatályba. (2) A 8. (2) bekezd 203. december 3-én lép hatályba. (3) A -. a 3-4., a 5. () bekezd, a 6-7. a 8. () bekezd 204. január -jén lép hatályba Hatályon kívül helyezte: 205. évi CCXI. törvény 2. (5) c). Hatálytalan: 206. VII. -től. Beiktatta: 204. évi XI. törvény 26.. Hatályos: 204. II. 8-tól. Beiktatta: 204. évi XI. törvény 27.. Hatályos: 204. VIII. -től. Megállapította: 204. évi XI. törvény 28.. Hatályos: 205. VIII. -től.

5 5. oldal 3. E törvényt a 203. december 3-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni. 4. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akadálymentes számla kibocsátásának rzletes szabályait rendeletben állapítsa meg. 5. ()2 (2)-(6) ()5 (2) Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a rezsicsökkent végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 203. évi CLXVII. törvény 5. (7) bekezd a) pontja.. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez6 A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó által alkalmazandó számlakép rzszámla esetében. A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó rzére a rzszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2.7 A rzszámla első oldala: Megállapította: 204. évi XI. törvény 29.. Hatályos: 204. II. 8-tól. Hatályon kívül helyezve: 200. évi CXXX. törvény 2. alapján. Hatálytalan: 204. I. 2-től. Hatályon kívül helyezve: 200. évi CXXX. törvény 2. alapján. Hatálytalan: 203. XI. 23-tól. Hatályon kívül helyezve: 200. évi CXXX. törvény 2. alapján. Hatálytalan: 204. I. 2-től. Hatályon kívül helyezve: 200. évi CXXX. törvény 2. alapján. Hatálytalan: 204. I. 2-től. Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (), (4). Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. (). Módosította: 204. évi XI. törvény 3. b). Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2).

6 6. oldal 3. A rzszámla harmadik oldala: oldalszám Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: Teljesít kelte: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Villamos energia egyetemes szolgáltatás villamosenergia-elosztás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség:... kwh Árszabás: Elosztói engedélyes:

7 7. oldal Méri azonosító: pont Mérő Induló Záró LM gyártási Elszámolt mérőállás mérőállás száma időszak Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma: Szorzó Fogyasztás Mennyiség (kwh) (kwh) Utolsó elszámolt mérőállás (kwh): Tétel megneveze Fogyasztási Mennyiség Mérték- egységár érték időszak egység mértékegysége ÁFA (%) Egyetemes szolgáltatói árszabás Energia összesen Rendszerhasználati ak (az elosztói alap kivételével) Elosztói alap* Rendszer használati ak összesen Szénipari szerkezetátalakítási támogatás AHK AHK Kedvezményes árú villamosenergiaellátás támogatása Kapcsolt termelszerkezetátalakítás AHK AHK Pénzeszközök összesen számlaérték összesen Kerekít Bruttó érték

8 8. oldal Bruttó számlaérték összesen** Egyéb Fizetendő összeg ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: *Az elosztói alap fogyasztástól függetlenül fizetendő ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a 202. december -jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza Következő leolvasás várható időpontja: AHK: adó hatályán kívüli A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrz 4. Magyarázat: 4.. Villamos energia x. rzszámla: az elszámolási időszakon belüli rzszámla sorszámának feltüntete Oldalszám: aktuális oldal száma/összes oldal száma formátumban x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát Tétel megneveze: Nem lakossági fogyasztó esetében a tételek között a számlarzletező rzben az Jövedéki adó tételt is fel kell feltüntetni Lakossági fogyasztó esetében a Szénipari szerkezetátalakítási támogatás, a Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása, a Kapcsolt termelszerkezet-átalakítás a Pénzeszközök összesen tételeket kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, ha azok értéke nem nulla Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a rendszerhasználati ak összesen sorban a mértékegység feltüntete nem értelmezhető) Egyéb: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni. Módosította: 206. évi LXVIII. törvény 7. a).

9 9. oldal 4.7. A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 202. december -jén hatályos árképzhez képest (a 203. január -jét követően elszámolt összes fogyasztás 202. december -jén hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a villamos energia termékat, rendszerhasználati akat, pénzeszköz jellegű tételeket - a 203. január -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. január -je óta: 203. január -jét követően a 4.7. pont alapján számított megtakarítások összesen Tájékoztató adatok: Ha a rzszámla a felhasználó havonként történő közle alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni Ha a rzszámla a felhasználó havonként történő közle alapján kerül kiállításra, az Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma az Utolsó elszámolt mérőállás adatokat nem kell külön feltüntetni Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni. 4.. Rendszerhasználati ak (az elosztói alap kivételével): ha az elszámolási időszakban különböző rendszerhasználati ak vagy elemek alkalmazására kerül sor, az egyes akat, elemeket külön sorban kell feltüntetni a elemek megnevezével Elosztói alap: ha az elszámolási időszakban különböző elosztói alapak alkalmazására kerül sor, az egyes alapakat külön sorban kell feltüntetni Amennyiben a pontban foglaltak szerint különböző árszabások, ak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik. 2. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (), 3. melléklet, 4. (5). Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. ().

10 0. oldal. A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó rzére az elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2. Az elszámoló számla első oldala: 3.2 Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: 2 Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2). Megállapította: 204. évi XI. törvény 30. a), 4. melléklet. Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (3).

11 . oldal Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Villamos energia egyetemes szolgáltatás villamosenergia-elosztás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Fogyasztás összesen:... kwh Árszabás: Méri azonosító: Elosztói engedélyes: pont Mérő Induló Záró gyártási Elszámolási mérőállás mérőállás száma időszak LM Szorzó Fogyasztás Mennyiség (kwh) (kwh) Tétel megneveze Fogyasztási Mennyiség Mérték- egységár érték időszak egység mértékegysége Egyetemes szolgáltatói árszabás Energia összesen Rzszámlákban elszámolt energia Fizetendő energia Rendszerhasználati ak (az elosztói alap kivételével) Elosztói alap* Rendszerhasználati ak összesen ÁFA (%) Bruttó érték

12 2. oldal Rzszámlákban elszámolt rendszerhasználati ak Fizetendő rendszerhasználati ak Szénipari szerkezetátalakítási támogatás AHK AHK Kedvezményes árú villamosenergiaellátás támogatása Kapcsolt termelszerkezetátalákítás AHK AHK Pénzeszközök összesen Rzszámlákban elszámolt pénzeszközök Fizetendő pénzeszközök számlaérték összesen Kerekít Bruttó számlaérték összesen** Egyéb Fizetendő összeg összesen ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: *Az elosztói alap fogyasztástól függetlenül fizetendő ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a 202. december -jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

13 3. oldal Következő leolvasás várható időpontja: A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje, illetve a mérőcsere tervezett időpontja: AHK: adó hatályán kívüli A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrz Számla sorszáma: Felhasználási hely: A következő rzszámla becsült mennyisége: Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak): Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest: Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: Az elszámoló számlában elszámolt rzszámlák sorszáma a számla végösszege Számla végösszeg Sorszám: 4. Magyarázat 4.. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát Tétel megneveze: Nem lakossági fogyasztó esetében a tételek között az Jövedéki adó összesen tételt is fel kell tüntetni Nem lakossági fogyasztó esetében a tételek között az Elszámolt jövedéki adó összesen, Rzszámlákban elszámolt jövedéki adó, Fizetendő jövedéki adó tételeket is fel kell tüntetni Lakossági fogyasztó esetében a Szénipari szerkezetátalakítási támogatás, a Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása, a Kapcsolt termelszerkezet-átalakítás a Pénzeszközök összesen tételeket, valamint az ezekhez kapcsolódó, rzszámlákban elszámolt fizetendő tételekre vonatkozó sorokat kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, ha azok értéke nem nulla. 2 Módosította: 206. évi LXVIII. törvény 7. a). Módosította: 206. évi LXVIII. törvény 7. b).

14 4. oldal Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a rendszerhasználati ak összesen sorban a mértékegység feltüntete nem értelmezhető) Egyéb: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetén a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 202. december -jén hatályos árképzhez képest (a 203. január -jét követően elszámolt összes fogyasztás 202. december -jén hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a villamos energia termékat, rendszerhasználati akat, pénzeszköz jellegű tételeket - a 203. január -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. január -je óta: 203. január -jét követően az 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen Tájékoztató adatok: Ha a rzszámla a felhasználó havonként történő közle alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni Rendszerhasználati ak (az elosztói alap kivételével): ha az elszámolási időszakban különböző ak vagy elemek alkalmazására kerül sor, az egyes akat, elemeket külön sorban kell feltüntetni a elemek megnevezével. 4.. Elosztói alap: ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes alapakat külön sorban kell feltüntetni Amennyiben az pontban foglaltak szerint különböző árszabások, ak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik. 3. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez2 A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó által alkalmazandó számlakép rzszámla esetében 2 Módosította: 204. évi XI. törvény 3. c). Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (2), 4. melléklet. Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. ().

15 5. oldal. A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó rzére a rzszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2. A rzszámla első oldala: 3.2 A rzszámla harmadik oldala: oldalszám Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: 2 Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2). Megállapította: 204. évi XI. törvény 30. b), 5. melléklet. Hatályos: 204. II. 8-tól.

16 6. oldal Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Földgáz egyetemes szolgáltatás földgázelosztás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség: Árszabás: Méri azonosító: MJ ( m3) Földgázelosztó:: pont Mérő Záró LM gyártási Elszámolt Induló mérőállás FogyaszKorrek-Korrigált Fűtőérték Hőmenyszáma időszak mérőállás mennyiség 3 (MJ/m ) tás ciós nyiség (m3) 3 tényező (MJ) (m ) Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma Utolsó elszámolt mérőállás (m3) Tétel megneveze Elszámolt Mennyiség Mérték- egységár érték időszak egység mértékegysége Földgázfogyasztás árkategóriák szerint ÁFA (%) Bruttó érték Energia összesen Alap* számlaérték összesen Kerekít Bruttó számlaérték összesen** Egyéb Fizetendő összeg összesen ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft.

17 7. oldal Tájékoztató adatok: *Az alap fogyasztástól függetlenül fizetendő ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a 202. december -jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza Következő leolvasás várható időpontja: Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrz A fogyasztásmennyiség számításának módja: elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3) 4. Magyarázat 4.. Földgáz x. rzszámla: az elszámolási időszakon belüli rzszámla sorszámának feltüntete Oldalszám: aktuális oldal száma/összes oldal száma formátumban x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát Tétel megneveze: Nem lakossági fogyasztó esetében a tételek között az Jövedéki adó tételt is fel kell tüntetni Ha annak értéke nem nulla, a tételek között a Biztonsági kzletezi tételt is fel kell tüntetni Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a bruttó számlaérték összesen sorban a nettó érték kitölte nem értelmezhető) Egyéb: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 202. december -jén hatályos árképzhez képest (a 203. január -jét követően elszámolt összes fogyasztás 202. december -jén hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást a biztonsági kzletezi at - a 203. január -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. január -je óta: 203. január -jét követően a 4.7. pont alapján számított megtakarítások összesen Tájékoztató adatok: Módosította: 206. évi LXVIII. törvény 7. a).

18 8. oldal Ha a rzszámla a felhasználó havonként történő közle alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni Ha a rzszámla a felhasználó havonként történő közle alapján kerül kiállításra, az Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma az Utolsó elszámolt mérőállás adatokat nem kell külön feltüntetni Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni. 4.. Alap: ha az elszámolási időszakban különböző alapak alkalmazására kerül sor, az egyes alapakat külön sorban kell feltüntetni Amennyiben a 4.0. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik. 4. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében. A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó rzére az elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2.2 Az elszámoló számla első oldala: 2 Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (3), 5. melléklet. Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. (). Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2).

19 9. oldal 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Földgáz egyetemes szolgáltatás földgázelosztás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Megállapította: 204. évi XI. törvény 30. c), 6. melléklet. Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (4).

20 20. oldal Elszámolt mennyiség:... MJ (... m3) Árszabás: Földgázelosztó: Méri pont azonosító: Mérő ElZáró Hőgyártásiszámolási Induló mérőállás LM Fogyasztás Korrekciós Korrigált Fűtőérték mennyiség száma időszakmérőállás (m3) tényező mennyiség (MJ/m3) (MJ) (m3) Tétel megneveze Elszámolt Mennyiség Mérték- egységár érték időszak egység mérték- ÁFA (%) Bruttó érték egysége Földgázfogyasztás árkategóriák szerint Energia összesen Rzszámlákban elszámolt energia Fizetendő energia összesen Alap* Alap összesen Rzszámlákban elszámolt alap Fizetendő alap számlaérték összesen Kerekít Bruttó számlaérték összesen** Egyéb Fizetendő összeg összesen ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: *Az elosztói alap fogyasztástól függetlenül fizetendő

21 2. oldal ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a 202. december -jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra. Következő leolvasás várható időpontja: A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje, illetve a mérőcsere tervezett időpontja: AHK: adó hatályán kívüli A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrz Számla sorszáma: Felhasználási hely: A következő rzszámla becsült mennyisége: Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak): Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest: Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: Az elszámoló számlában elszámolt rzszámlák sorszáma a számla végösszege Sorszám: Számla végösszeg 4. Magyarázat 4.. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát Tétel megneveze: Nem lakossági fogyasztó esetében az Jövedéki adó összesen, a Rzszámlákban elszámolt jövedéki adó a Fizetendő jövedéki adó tételt is fel kell feltüntetni A tételek között a Biztonsági kzletezi összesen, a Rzszámlákban elszámolt biztonsági kzletezi, a Fizetendő biztonsági kzletezi tételeket is fel kell tüntetni, ha azok értéke nem nulla Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a bruttó számlaérték összesen sorban a nettó érték kitölte nem értelmezhető). Módosította: 206. évi LXVIII. törvény 7. a), b).

22 22. oldal 4.5. Egyéb: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 202. december -jén hatályos árképzhez képest (a 203. január -jét követően elszámolt összes fogyasztás 202. december -jén hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást, a földgáz biztonsági kzletez át - a 203. január -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. január -je óta: 203. január -jét követően az 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen Tájékoztató adatok: Ha a rzszámla a felhasználó havonként történő közle alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni Alap: ha az elszámolási időszakban különböző alapak alkalmazására kerül sor, az egyes alapakat külön sorban kell feltüntetni. 4.. Amennyiben az 4.9. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik. 5. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez A távhőszolgáltató által alkalmazandó közvetített szolgáltatást nem tartalmazó számlakép rzszámla esetében. A távhőszolgáltató a lakossági fizető a lakossági felhasználó rzére a rzszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2.2 A rzszámla első oldala 2 Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (4), 6. melléklet. Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. (). Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2).

23 23. oldal 3. A rzszámla harmadik oldala: oldalszám Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Távhőszolgáltatás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség:... GJ Fűti célú költségek Díjtétel alap Megállapította: 204. évi XI. törvény 30. d), 7. melléklet. Hatályos: 204. II. 8-tól.

24 24. oldal Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték- mértékegysége egysége Fűti (egytarifás) Alap Hő Fűti célú költségek összesen Vízfelmelegíti célú költségek Díjtétel alap Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték- mértékegysége egysége ÁFA (%) ÁFA (%) Bruttó Bruttó Vízfelmelegíti Alap Hő Vízfelmelegíti célú költségek összesen Kerekít Bruttó számlaérték összesen* Egyéb tétel ÁFA összesítő Fizetendő összeg összesen Hőközponti épület felhasználási adatok Mérőállás Nyitó Záró Szolgáltatás Fogyasztási Mérőazonosító helye időszak megneveze Mennyiség mértékegysége Hőközpontban mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a 202. november -jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. 4. Magyarázat 4.. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

25 25. oldal 4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát Egyéb tétel: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 202. november -jén hatályos árképzhez képest (a 203. január -jét követően elszámolt összes fogyasztás 202. november -jén hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke a 203. január -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. január -je óta: 203. január -jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen Hő: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni Alap: ha az elszámolási időszakban különböző alapak alkalmazására kerül sor, az egyes alapakat külön sorban kell feltüntetni Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével. 4.. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik Elszámolt időszak: a számla első oldalán az elszámolt időszak alatt a hő elszámolt időszaka értendő. 6. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó rzszámla esetében. A távhőszolgáltató a lakossági fizető a lakossági felhasználó rzére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó rzszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (5), 7. melléklet. Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. ().

26 26. oldal 2. A rzszámla első oldala 3.2 A rzszámla harmadik oldala: oldalszám Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: 2 Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Távhőszolgáltatás víziközmű-szolgáltatás Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2). Megállapította: 204. évi XI. törvény 30. e), 8. melléklet. Hatályos: 204. II. 8-tól.

27 27. oldal SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség:... GJ Fűti célú költségek Díjtétel alap Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték- mértékegysége egysége Fűti (egytarifás) Alap Hő Fűti célú költségek összesen Vízfelmelegíti célú költségek Díjtétel alap Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték- mértékegysége egysége ÁFA (%) ÁFA (%) Bruttó Bruttó Vízfelmelegíti (egytarifás) Alap Hő Vízfelmelegíti célú költségek összesen Víziközmű-szolgáltatási ak Díjtétel alap Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték- mértékegysége egysége Ivóvíz-szolgáltatás alap vagy átalány... számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos Szennyvízelvezet tisztítás alap vagy átalány ÁFA (%) Bruttó

28 28. oldal Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz Áthárított vízterheli Víziközmű-szolgáltatási ak összesen Kerekít Bruttó számlaérték összesen * Egyéb tétel ÁFA összesítő Fizetendő összeg összesen Hőközponti épület felhasználási adatok Mérőállás Nyitó Záró Szolgáltatás Fogyasztási Mérőazonosító helye időszak megneveze Mennyiség mértékegysége Hőközpontban mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: *A rezsicsökkent a fogyasztókat a 202. november -jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza 4. Magyarázat 4.. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát Egyéb tétel: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban:

29 29. oldal 4.5. Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 202. november -jén hatályos árképzhez képest (a 203. január -jét követően elszámolt összes fogyasztás 202. november -jén hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke a 203. január -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 203. január 3-én hatályos árképzhez képest (a 203. július -jét követően elszámolt összes fogyasztás 203. január 3-én hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke a 203. július -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása: Távhőszolgáltatás esetén 203. január -je óta: 203. január -jét követően a pont alapján számított megtakarítások összesen Víziközmű-szolgáltatás esetén 203. július -je óta összesen: 203. július -jét követően a pont alapján számított megtakarítás összesen Hő, víz, csatorna, vízterheli : ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni Alap: ha az elszámolási időszakban különböző alapak alkalmazására kerül sor, az egyes alapakat külön sorban kell feltüntetni Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével. 4.. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik. 7. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást nem tartalmazó elszámoló számla esetében. A távhőszolgáltató a lakossági fizető a lakossági felhasználó rzére az elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2.2 Az elszámoló számla első oldala 2 Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (6), 8. melléklet. Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. (). Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2).

30 30. oldal 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: oldalszám Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Távhőszolgáltatás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt fogyasztás:...gj Fűti célú költségek Díjtétel alap Megállapította: 204. évi XI. törvény 30. f), 9. melléklet. Hatályos: 204. II. 8-tól.

31 3. oldal Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték egysége mértékegysége Rzszámlákban ÁFA (%) Bruttó ÁFA (%) Bruttó elszámolt alap Fűti rzszámla (egytarifás) Alap Rzszámlákban elszámolt alap Fizetendő alap Hő Rzszámlákban elszámolt hő Hő rzszámla Fizetendő hő Fűti célú fizetendő költségek összesen Vízfelmelegíti célú költségek Díjtétel alap Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték egysége mértékegysége Rzszámlákban elszámolt vízfelmelegíti (egytarifás) Vízfelmelegíti (egytarifás) Alap

32 32. oldal Rzszámlákban elszámolt alap Hő Rzszámlákban elszámolt hő Hő rzszámla Fizetendő hő Vízfelmelegíti célú fizetendő költségek összesen Kerekít Bruttó számlaérték összesen* Egyéb tétel ÁFA összesítő Fizetendő összeg összesen Hőközponti épület felhasználási adatok Mérőállás SzolgáltatásFogyasztási Mérőazonosító helye időszak Nyitó Záró megneveze Mennyiség mértékegysége Hőközpontban mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: * A rezsicsökkent a fogyasztókat a 202. november -jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott): 4. Magyarázat 4.. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

33 33. oldal 4.4. Egyéb tétel: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 202. november -jén hatályos árképzhez képest (a 203. január -jét követően elszámolt összes fogyasztás 202. november -jén hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke a 203. január -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. január -je óta: 203. január -jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen Hő, víz, csatorna, vízterheli : ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni Alap: ha az elszámolási időszakban különböző alapak alkalmazására kerül sor, az egyes alapakat külön sorban kell feltüntetni Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével. 4.. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik Elszámolt időszak: a számla első oldalán az elszámolt időszak alatt a hő elszámolt időszaka értendő. 8. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó elszámoló számla esetében. A távhőszolgáltató a lakossági fizető a lakossági felhasználó rzére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2.2 Az elszámoló számla első oldala 2 Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (7), 9. melléklet. Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. (). Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2).

34 34. oldal 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: Vevő (Fizető) azonosító: Vevő (Fizető) neve: Vevő (Fizető) címe: Vevő (Fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: oldalszám Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Távhőszolgáltatás víziközmű-szolgáltatás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt fogyasztás:...gj Fűti célú költségek Díjtétel alap Megállapította: 204. évi XI. törvény 30. g), 0. melléklet. Hatályos: 204. II. 8-tól.

35 35. oldal Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték egysége mértékegysége Rzszámlákban ÁFA (%) Bruttó ÁFA (%) Bruttó elszámolt fűti (egytarifás) Fűti rzszámla (egytarifás) Alap Rzszámlákban elszámolt alap Fizetendő alap Hő Rzszámlákban elszámolt hő Hő rzszámla Fizetendő hő Fűti célú fizetendő költségek összesen Vízfelmelegíti célú költségek Díjtétel alap Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték egysége mértékegysége Rzszámlákban elszámolt vízfelmelegíti (egytarifás) Vízfelmelegíti (egytarifás) Alap

36 36. oldal Rzszámlákban elszámolt alap Fizetendő alap Hő Rzszámlákban elszámolt hő Fizetendő hő Vízfelmelegíti célú fizetendő költségek összesen Víziközmű-szolgáltatási ak Díjtétel alap Tétel megneveze Fogyasztási Szorzó- Mennyisége egységára időszak tényező mérték- mértékegysége egysége Ivóvízszolgáltatás alap vagy átalány... számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos Szennyvízelvezet tisztítás alap vagy átalány Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz Áthárított vízterheli ÁFA (%) Bruttó

37 37. oldal Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény... % Rzszámlákban elszámolt alapak, átalányak Rzszámlákban elszámolt fogyasztással arányos ak Fizetendő víziközmű-szolgáltatási ak összesen Kerekít Bruttó számlaérték összesen* Egyéb tétel ÁFA összesítő Fizetendő összeg összesen Hőközponti épület felhasználási adatok Mérőállás SzolgáltatásFogyasztási Mérőazonosító helye időszak Nyitó Záró megneveze Mennyiség mértékegysége Hőközpontban mért fogyasztás Melegvíz mérőn mért fogyasztás A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: * A rezsicsökkent a fogyasztókat a 202. november -jén hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott) 4. Magyarázat 4.. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

38 38. oldal 4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát Egyéb tétel: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: 4.5. Távhőszolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 202. november -jén hatályos árképzhez képest (a 203. január -jét követően elszámolt összes fogyasztás 202. november -jén hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke a 203. január -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) Víziközmű-szolgáltatás esetén: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 203. január 3-én hatályos árképzhez képest (a 203. július -jét követően elszámolt összes fogyasztás 203. január 3-én hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke a 203. július -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása: Távhőszolgáltatás esetén 203. január -je óta: 203. január -jét követően a pont alapján számított megtakarítások összesen Víziközmű-szolgáltatás esetén 203. július -je óta összesen: 203. július -jét követően a pont alapján számított megtakarítás összesen Hő, víz, csatorna, vízterheli : ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni Alap: ha az elszámolási időszakban különböző alapak alkalmazására kerül sor, az egyes alapakat külön sorban kell feltüntetni Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével. 4.. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik. 9. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (8), 0. melléklet. Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. ().

39 39. oldal A víziközmű-szolgáltató által alkalmazandó számlakép rzszámla esetében. A víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználók rzére, valamint a lakossági on elszámolt felhasználásról kiállított rzszámlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2. A rzszámla első oldala 3.2 A rzszámla harmadik oldala: 2 oldalszám Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2). Megállapította: 204. évi XI. törvény 30. h),. melléklet. Módosította: 204. évi XLI. törvény 6. ().

40 40. oldal Vevő (fizető) azonosító száma: Vevő (fizető) neve: Vevő (fizető) címe: Vevő (fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Víziközmű-szolgáltatás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség: Árszabás: Tétel megneveze ElszámoltMérőállás Elszámoltegységár időszak mennyiség (induló, mértékzáró) mértékegység egység Ivóvízszolgáltatás alap vagy átalány... számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos Szennyvízelvezet tisztítás alap vagy átalány Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz Áthárított vízterheli ÁFA (%) Bruttó

41 4. oldal Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény...% Egyéb, a víziközműszolgáltatás keretében figyelembe vett tétel Kerekít Bruttó számlaérték összesen*: Egyéb Fizetendő összeg: ÁFA összesítő A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: * A rezsicsökkent a fogyasztókat a 203. január 3-én hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Fogyasztás megállapításának módja: Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja: 4. Magyarázat: 4.. x. havi rzszámla: az elszámolási időszakon belüli rzszámla sorszámának feltüntete Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban Számlapéldány: az eredeti példány sorszáma Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám, felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 203. január 3-én hatályos árképzhez képest (a 203. július -jét követően teljesített szolgáltatás alapján elszámolt összes fogyasztás 203. január 3-én hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve az alapat - a 203. július -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

42 42. oldal 4.6. A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. július -je óta összesen: 203. július -jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen Tétel megneveze a harmadik oldalon: Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a bruttó számlaérték összesen sorban a nettó érték kitölte nem értelmezhető) Ivóvíz-szolgáltatási ak: ha a számlán több vízmérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző ivóvíz-szolgáltatási ak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni Szennyvíz-szolgáltatási ak: ha a számlán több (mennyiség)mérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző szennyvíz-szolgáltatási ak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni Egyéb: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni. 4.. Amennyiben a pontban foglaltak szerint különböző árszabások, ak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel: a konkrét jogcím feltüntete szükséges, pl.: társasházi mellékvízmérők levonása. 0. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez A víziközmű-szolgáltató által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében. A víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználók rzére, valamint a lakossági on elszámolt felhasználásról kiállított elszámoló számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2. Az elszámoló számla első oldala: Szolgáltató logója: Szolgáltató neve: Címe: Víziközmű-szolgáltatás számla x. sz. eredeti példány Oldalszám Számla sorszáma: elszámoló Megállapította: 205. évi CXIX. törvény 35., 2. melléklet. Hatályos: 205. VII. 24-től.

43 43. oldal Adószáma: Bankszámlaszáma: Ügyfélszolgálat elérhetőségei: Elszámolási időszak: Fizetendő összeg: Fizeti határidő: Címz Felhasználó azonosító száma: Felhasználó neve: Ft Felhasználó címe: Felhasználási hely címe: A rezsi csökkente nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő fizeti kötelezettség terhelte volna: A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása - ebben az elszámolási időszakban: július -je óta összesen: (Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.) Ft Ft Ft CSEKK HELYE 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám Vevő (fizető) azonosító száma: Vevő (fizető) neve: Vevő (fizető) címe: Vevő (fizető) adószáma: Szerződes folyószámla: Számla sorszáma: Fizeti mód: Teljesít időpontja: Számla kelte: A szolgáltatás megneveze: Víziközmű-szolgáltatás SZÁMLARÉSZLETEZŐ Elszámolt mennyiség: Árszabás: Tétel megneveze Elszámolt Mérőállás Elszámolt egységár időszak mennyiség (induló, mértékzáró) mértékegység egység Ivóvíz-szolgáltatás alap vagy átalány*... számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos Szennyvízelvezet tisztítás alap vagy átalány ÁFA (%) Bruttó

44 44. oldal Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvíz Áthárított vízterheli Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény...% Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel Rzszámlákban elszámolt alapak, átalányak Rzszámlákban elszámolt fogyasztással arányos ak Kerekít Bruttó számlaérték összesen**: Egyéb Fizetendő összeg: A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:... Ft. Tájékoztató adatok: * Az alap fogyasztástól függetlenül fizetendő. ** A rezsicsökkent a fogyasztókat a 203. január 3-én hatályos árképz szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rz- elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra. Következő leolvasás várható időpontja: AHK: adó hatályán kívüli Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által; Becs becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - víziközmű-szolgáltatói ellenőrz Beköti vízmérő pontossági osztálya: A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása: Az Ön ivóvíz felhasználásának (ha releváns szennyvízkibocsátásának) változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak százalékban kifejezett változása): Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott): Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban kifejezett aránya): A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

45 45. oldal Az elszámoló számlában elszámolt rzszámlák sorszáma a számla végösszege: 4. Magyarázat: 4.. Oldalszám: aktuális oldal száma/összes oldal száma formátumban Számlapéldány: az eredeti példány sorszáma Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a felhasználó azonosító száma helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevez is használható. Több felhasználási azonosító szám felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzből eredő megtakarítás a 203. január 3-én hatályos árképzhez képest (a 203. július -jét követően teljesített szolgáltatás alapján elszámolt összes fogyasztás 203. január 3-én hatályos árképz alapján számított ellenértékének bruttó értéke - beleértve az alapat - a 203. július -jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve) A rezsi csökkentének eredményeképpen az Ön megtakarítása 203. július -je óta összesen: 203. július -jét követően a 4.4. pont alapján számított megtakarítások összesen Tétel megneveze a harmadik oldalon: Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a bruttó számlaérték összesen sorban a nettó érték kitölte nem értelmezhető) Ivóvíz-szolgáltatási ak: ha a számlán több vízmérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző ivóvíz-szolgáltatási ak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni Szennyvíz-szolgáltatási ak: ha a számlán több (mennyiség)mérő után történik az elszámolás, azt soronként, a mérő gyári számának megadásával, illetve ha az elszámolási időszakban különböző szennyvíz-szolgáltatási ak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni Egyéb: feltüntete csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban rzesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni Amennyiben a pontban foglaltak szerint különböző árszabások, ak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget. 4.. Teljesít kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezei alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével Az egyes tételek szerinti sorok feltüntete kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

46 46. oldal 4.3. Egyéb, a víziközmű-szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel: a konkrét jogcím feltüntete szükséges, pl.: társasházi mellékvízmérők levonása.. melléklet a 203. évi CLXXXVIII. törvényhez A hulladékgazdálkodási közszolgáltató által alkalmazandó számlakép. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató a termzetes személy ingatlanhasználó rzére kiállított számlát - a számlázással kapcsolatos pénzügyi számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - az alábbiak szerint bocsátja ki. 2.2 A számla első oldala: 3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám 2 Végre nem hajtható módosításra lásd: 203. évi CCXXXI. törvény 4. (2), (3). Lásd: 200. évi CXXX. törvény 9. (). Módosította: 204. évi XI. törvény 3. d). Módosította: 204. évi XLI. törvény 5. (2).

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013.12.31 2013.12.31 3 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.01.01 2014.01.01 4 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013.11.22 2013.11.22 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűl összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.23-2013.12.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.I.2. - 2014.II.17. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.02.18-2014.07.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.01.02-2014.02.17 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.22-2013.11.22 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.II.18. - 2014.VII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.I.1. - 2014.I.1. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.VIII.1. - 2014.X.6. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.VIII.1. - 2015.VIII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.X.7. - 2015.VII.23. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.VII.24. - 2015.VII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.10.07-2015.07.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 (2014. január 1-jén hatályos szövegállapot) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2014.01.01-2014.01.01 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2016.VII.1. - 2016.XII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2016.VII.1. - 2017.III.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.08.01 2014.10.06 7 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2014.2.18. és 2014.7.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2015.IX.1. - 2016.VI.30. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.22-2013.11.22 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047 1. oldal, összesen: 42 oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.02.18 2014.07.31 6 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2016.07.01-2017.06.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.08.01 2015.08.31 10 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.07.24 2015.07.31 9 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.10.07 2015.07.23 8 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.09.01-2016.06.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

az egységes közszolgáltatói számlaképről

az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.09.01 2016.06.30 11 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatályos: 2014.10.07-2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2014.2.18. és 2014.7.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013.11.22. és 2013.11.22. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet

Részletesebben

Frissítve: augusztus 5. 11:31 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.21.) Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a r

Frissítve: augusztus 5. 11:31 MKOGY Hatály: közlönyállapot (2013.XII.21.) Magyar joganyagok évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a r Magyar joganyagok - 2013. évi CCXXXI. törvény - egyes törvényeknek a rezsicsökkent 1. oldal 2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkent végrehajtásával összefüggő módosításáról 1 1. A

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 1. oldal 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2. oldal (4)1 Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű díjat közvetített földgáz egyetemes szolgáltatá

2. oldal (4)1 Az önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozás nem számlázhat ki magasabb összegű díjat közvetített földgáz egyetemes szolgáltatá 1. oldal 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 Hatály: 2015.IX.1. - 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

T/13629. számú törvényjavaslat. a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

T/13629. számú törvényjavaslat. a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ T/13629. számú törvényjavaslat a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról Előterjesztők: Rogán Antal Fidesz Magyar Polgári Szövetség

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 17., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XI. törvény A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Falvai Tamás Tatabánya Estike utca

Falvai Tamás Tatabánya Estike utca Víziközmű-szolgáltatás elszámoló e-számla 5/1. oldal Számla sorszáma: 1106940860 Szolgáltató neve: Északdunántúli Vízmű Zrt. Címe: 2800 Tatabánya, Sárberek 100. Adószáma: 11186748-2-11 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez

Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez Számlamagyarázat a lakossági részszámla értelmezéséhez Társaságunk az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény előírásainak megfelelő számlaképpel állítja ki és küldi lakossági

Részletesebben

Budapest, 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958

Budapest, 2014. március 28. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958 Budapest, 2014. március 28. 3. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 680 894 II. GAZDASÁG 895 956 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 957 958 680 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 3. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK KÖZJOGI

Részletesebben

Csányi Sándor Esztergom Döbönkut dűlő Hrsz. : 10306/

Csányi Sándor Esztergom Döbönkut dűlő Hrsz. : 10306/ Víziközmű-szolgáltatás elszámoló e-számla 5/1. oldal Számla sorszáma: 1106782829 Szolgáltató neve: Északdunántúli Vízmű Zrt. Címe: 2800 Tatabánya, Sárberek 100. Adószáma: 11186748-2-11 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról*

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 85769 2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 4., hétfõ Tartalomjegyzék 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképrõl

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2014.10.1. és 2014.10.6. között hatályos szöveg A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz

Részletesebben

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület Rezsicsökkentés Földgáz Víziközmû Villamos energia Hulladékgazdálkodás Rezsicsökkentés I. A rezsicsökkentés folyamata Magyarország

Részletesebben

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület

www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület www.efse.hu Észak-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi és Sportegészségügyi Egyesület www.efse.hu Rezsicsökkentés Földgáz Víziközmû Villamos energia Hulladékgazdálkodás Rezsicsökkentés I. A rezsicsökkentés

Részletesebben

Kérdések és válaszok az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez (a továbbiakban: Tv.) Általános kérdések

Kérdések és válaszok az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez (a továbbiakban: Tv.) Általános kérdések Kérdések és válaszok az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez (a továbbiakban: Tv.) 1. A Tv. hatálya, helyesbítı számlák Általános kérdések A 2013. december 31-ét

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról*

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek

Részletesebben

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról *

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról * ::ínanys.r: sla G 5 3 1 g, 2013. évi törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefügg ő módosításáról * 1. A fogyasztóvédelemr ől szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. Alaptörvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1. akkor a villamos energia egyetemes

2013. évi CLXXXVIII. Alaptörvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1. akkor a villamos energia egyetemes . oldl 203. évi CLXXXVIII. törvény z egységes közszolgálttói számlképről Az Országgyűl - összhngbn z Alptörvény fogysztók érdekeit védő rendelkezeivel - közüzemi szolgálttási területeken vló egységes,

Részletesebben

T/13138/11. Az Országgyűlés. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat

T/13138/11. Az Országgyűlés. egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat T/13138/11. ORSGA.GG `i ulls rtt`~r' LA - Érkezett. 2013 DEC 0 5. Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő ajánlás a egyes törvényeknek a rezsicsökkentés

Részletesebben

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető Az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet 2013. január

Részletesebben

Számlamagyarázat. Tisztelt Ügyfelünk!

Számlamagyarázat. Tisztelt Ügyfelünk! Számlamagyarázat Tisztelt Ügyfelünk! Ön most számlázásunkkal kapcsolatos segédletünket tartja kezében, amit azzal a céllal készítettünk, hogy megismertessük Önnel a számláinkkal kapcsolatos legfontosabb

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései 2012/27/EU irányelv 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Távhő Cselekvési Terv Nemzeti

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

számlamagyarázó

számlamagyarázó 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 23 20 21 22 25 24 26 27 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról*

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 137. szám 13901 2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról* 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1)

Részletesebben

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) А fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 1. oldal 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

Minta Kft. Település Minta tér 1. Vevő/Fizető: Cím: Vevőkód: Fizetési azonosító:

Minta Kft. Település Minta tér 1. Vevő/Fizető: Cím: Vevőkód: Fizetési azonosító: Számla Eredeti példány A számla 2 példányban készült (1 eredeti, 1 másolat) Oldal 1/2 IBAN kód: SWIFT kód: Tel: 0640/300200 Munkanapokon: 8.0017.00 Fax: 061/2020373 Email: ugyfelszolgalat@mvmp.hu Pénzügyi

Részletesebben

E.ON Szimpla számlamagyarázat

E.ON Szimpla számlamagyarázat Részszámla Elszámolási módszerünk értelmében Önnek egy évben részszámlát és egy elszámoló számlát küldünk. Mivel a versenypiacra való kilépés az elszámolási idôszakot (mérô leolvasás idôpontját) nem módosítja

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben