EGYSÉG BEKAPCSOLÁSA 80 1., RIASZTÁS A., BEKAPCSOLÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉG BEKAPCSOLÁSA 80 1., RIASZTÁS A., BEKAPCSOLÁS"

Átírás

1 SPAL AS 80 (rev4) autóriasztó kezelési útmutató AZ EGYSÉG BEKAPCSOLÁSA 1., RIASZTÁS A., BEKAPCSOLÁS A riasztórendszer a távvezérlő JOBB gombjának a gépkocsi közelében (0,5 másodpercre) történő megnyomásával kerül bekapcsolásra. A 3 rövid villanással (ha be van programozva, 3 csipogásból álló hangjelzés is hallható), és a LED folytonos világítása megerősíti a helyes bekapcsolást. Az ajtózárás, a motor megszakítás és a modulok azonnal üzemelnek. A riasztórendszert nem lehet bekapcsolni, ha az indítókulcs rá van fordítva (+15)! B., VÉDELEM Amikor a 40 másodperc kezdeti semleges idő letelt, a LED ütemesen villogni kezd és a következő érzékelők üzemelnek, és készek észlelni egy lehetséges riasztási okot: a) Kísérlet a motor elindítására ( gyújtás szál érzékelése. +15 ) b) Próbálkozás az ajtók / motorháztető csomagtartó kinyitására. c) Mozgásérzékelés az utastérben választott,, vagy- szállított térérzékelőkkel, (ULTRAHANG, MIKROHULLÁM, ÜTÉS ÉRZEKELŐ ) d) Feszültségesés érzékelése (pl. belső világítás bekapcsolása); C., RIASZTÓJELZÉSEK Amikor valamelyik riasztóérzékelő bekapcsolódik, az riasztóegység 30 másodpercen keresztül (hang- és fény) jelzést ad. Minden egyes zóna újabb megsértése esetén max. 8 alkalommal újabb riasztási ciklust vált ki. PILLANATNYI RIASZTÁS ELNÉMÍTÁS: Ha a távvezérlő BAL gombját a riasztási ciklus folyamán megnyomják csak a sziréna és a villogó irányjelző villogásai szűnnek meg, azonban a védelmi rendszer nem lesz hatástalan (ajtók zárva maradtak és a motor megszakítás működik). Az egység továbbra is éles marad, és 5 másodperc időtartam elteltével újból figyelő állásba kerül. A BAL gombot újra meg kell nyomni az autó kinyitásához! D., KIKAPCSOLÁS A riasztórendszert az autó közelében a távvezérlő BAL gombjának (0,5 másodpercre) történő megnyomásával kapcsolják ki. Az irányjelzőknek egy hosszú villanása, a központi zár kinyitása és a LED kikapcsolása megerősítik a parancs jó vételét (ha beprogramozásra került, a szirénából 1 csipogó jelzés is hallatszik). Ha távollétünkben riasztás történt 2 csipogást hallunk és a LED egy előre beállított kódolt sorrend szerint fog villogni. 2., PÁNIKRIASZTÁS Egy teljes, 30 másodperces riasztási ciklust lehet beindítani a távvezérlővel a BAL+JOBB gombok megnyomásával, amikor az autó már be van zárva, és a rendszer már bekapcsolásra került (a semleges idő után). Ezt o funkciót a BAL gomb megnyomásával lehet leállítani. Ha a riasztó kikapcsolt állapotában is szeretnénk pánik riasztásokat kezdeményezni, programozással ezt engedélyezni kell ( 2. lap/4. lépés=be ) 3., AUTÓKERESŐ Ezt a funkciót például egy parkolóban történő megkereséshez javasoljuk. Ha a beélesített riasztónál (a semleges idő után) a távvezérlő JOBB gombját megnyomják, akkor az irányjelző lámpák 25 másodpercig világítani fognak. A védelem nem kapcsol ki! 4., A KÜLSÖ MODULOK LEKAPCSOLÁSA motoros ablakemelők, ultrahang, és a KOMFORT rendszer, (Az ablakok lenn, maradnak). A külső modulokra van hatással. Az ablakok emelése és az ultrahang érzékelő tilthatók a távvezérlő JOBB gombjának több, mint 2 másodpercig történő megnyomásával, a riasztó rendszer bekapcsolásakor. Az irányjelző lámpák megerősítésképpen 6 alkalommal felvillannak és 3 hangjelzést hallunk. (Ez a lehetőség kizárható programozással 2. lap 1I. lepés = KI) 5., RIASZTÁSI MEMÓRIA Ha a riasztót a távkapcsolóval kikapcsoljuk, és a távollétünk alatt riasztás történt, akkor 2 csipogást fogunk hallani és a LED a következőképpen fog villogni: - 1 villanás = Feszültségesés érzékelő - 2 villanás = Ultrahang / Radar / Ütés érzékelő - 3 villanás= Gyújtás ráadás - 4 villanás = Ajtó / Motorháztető / Csomagtartó

2 A LED csak a legutolsó eseményt fogja jelezni. Gyújtás ráadásakor a memória törlődik 6., A RIASZTÁSI ZÓNÁK ELLENŐRZÉSE Az elektronikus és mechanikus riasztási zónák ellenőrzése (ajtó / motorháztető / csomagtartó, ultrahang, mikrohullám) lehetséges a semleges idő alatt (40 másodperc). A LED kb. 0,5 másodpercre történő kikapcsolásával jelezi a zóna működtetését. 7., SZERVÍZ ÜZEMMÓD Néhány riasztási jellemző IDEIGLENESEN kiiktatható a SZERVIZ üzemmódba történő belépéssel. A belépéshez kövesse a következő eljárást: - Helyezze be a kulcsot és adja rá a gyújtást: - 5 másodpercen belül nyomja meg a távvezérlő BAL+JOBB gombjait több mint 1,5 másodpercig. Egy csipogó jelzés hallatszik, és a: irányjelző lámpák villannak annak jelzésére, hogy ez a funkció bekapcsolásra került. Szerviz állásban (amikor az indítókulcs ki van kapcsolva) a LED folyamatosan villog! Még üzemben lövő funkciók: Hatástalanított funkciók: - Nyitás / Zárás távvezérlővel - Riasztás - Autókereső - Pánikriasztás - AUX 1 segédkimenet - Passzív automatikus élesedés - Hallható csipog ások - Passzív motor megszakítás - "manuális" komfort - Automatikus visszaélesedés - Belső világítás (megfelelő bekötés és programozás - Autórablás elleni védelem (ANTICARJACK): esetén ) - "Automatikus" komfort (30 másodperc): - motormegszakítás - modul vezérlés - gyújtásra ajtózárás - Előcsipogás A szerviz állapotból történő kilépéshez, ismételje meg a fenti eljárást! 8., A RIASZTÓ KÉSZÜLÉK VÉSZLEÁLLÍTÁSA Ez a funkció tehetővé teszi, hogy a riasztórendszert TELJESEN kikapcsolják, ha a távvezérlő üzemképtelenné válna. A rendszert hatástalanítani lehet az indítókulcs segítségével, a jelszó bevitelével. Megjegyzés: gyárilag beállított jelszó: 1111 Az Ön személyes jelszava:. - 5 másodpercen belül kapcsolja BE és LE a gyújtást 3-szor;!!!! A HARMADIK GYÚJTÁSLEVÉTELKOR A LED VILLOGNI KEZD!!! - Amint a LED a jelszó első számjegyével azonos számban villant. (Gyári beállítás: 1) kapcsolja BE a gyújtást. - A gyújtás KI kapcsolásakor újból villogni kezd a LED. Amint a LED a jelszó második számjegyével azonos számban villant, (Gyári beállítás: 1) kapcsolja BE a gyújtást. - Folyassa az eljárást a fenti módon a következő két számjegy esetén is. Hiba esetén, a LED néhány másodperc után állandó fénnyel tovább fog világítani 40 másodpercig. Annak megerősítésére, hogy a JELSZÓT helyesen betáplálták, néhány másodperc elteltével a LED ki fog kapcsolni, és egyidejűleg az irányjelző lámpák egyszer villannak, 1 csipogás és 1 központi ajtózárat nyitó impulzus kerül kibocsátásra. Programozási leírás: FESZÜLTSÉGESÉS ÉRZÉKELÉS ( 1. Lap / 1. lépés ) Ha ezt a funkciót BE programozzuk, ajtónyitáskor, a rendszer érzékeli a belső világítás felkapcsolása által okozott feszültség csókkenést, és riasztást vált ki. A funkció kiiktatásra kerül, ha már élesítéskor elektromos fogyasztás van. HALLHATÓ CSIPOGÁS ( 1. Lap / 2. lépés ) Ha ezt a funkciót BE programozzuk, akkor a sziréna csipogó hangokat ad amikor élesítjük, vagy hatástalanítjuk a riasztót. Ezeket a hangjelzésekei átmenetileg is ki lehet iktatni ha a FELSŐ gombot megnyomjuk a megfelelő gombot, BAL (kinyitás) vagy JOBB (bezárás) előtt. A CSIPOGÁS a következő alkalommal ismét hallható lesz, amikor az egységet be- vagy kikapcsolják. PASSZÍV AUTOMATIKUS ÉLESEDÉS ( 1. Lap / 3. Lépés ) Ez a funkció teherövé teszi az egység automatikus bekapcsolását 30 másodperccel azután, hogy a kocsit magára hagyták. Nem zárnak az ajtók és a modulvezérlés üzemen kívül marad. Az egység csak akkor kezdi el számolni a 30 másodpercet, amikor kikapcsolt indítókulcs mellett észleli egy ajtónak a nyitását majd zárását. (A számlálás újból indul egy AUX (segéd) funkcióval, vagy 30 sec. ha egy ajtót ismét kinyitnak, majd becsuknak). Az üzembe helyezést az irányjelző lámpák 3 villanása és 3 csipogás jelzi (ha be van programozva). Ha egyszer az egység automatikusan bekapcsolódott (és már a semleges időszak letelt), amikor egy ajtót kinyitnak, egy 10 másodperces hangjelzés

3 hallatszik, lehetővé téve az egység üzemen kívül helyezését (nyomja meg a távvezérlő BAL gombját), mielőtt a rendszer a riasztási állapotba kapcsolna. PASSZÍV MOTORMEGSZAKÍTÁS, indítás gátló ( 1. Lap / 4. Lépés ) AUTOMATIKUS ÜZEMBE HELYEZÉS A motor leállítása után 90 másodperccel gátolja az újraindítást. annak ellenére, hogy a riasztót nem kívánjuk élesíteni. A LED rövid felvillanásokat ad annak jelzésére, hogy a motormegszakítás üzemel. ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZEZÉS - Tegye be a kulcsot és kapcsolja rá a gyújtást! - Nyomja meg a távvezérlő BAL gombját! A motormegszakító egységet szintén ki lehel kapcsolni a távvezérlőt használva. a rendszer bekapcsolásával (JOBB gomb) és kikapcsolásával (BAL gomb). 9., Felhasználói programozás (üzemeltetési funkciók testre szabása) Programozásba lépés: Nyissa ki az ajtót, adja rá a gyújtást. Nyomja meg 5x a középső gombot. Kapcsolja ki a gyújtást. Sikeres belépés esetén 4 sec időtartamra felvillan a LED és az irányjelzők ill. 1 hangjelzés hallatszik. Lap kiválasztása: a LED 1-től 4-ig villogja a lapok számát. A JOBB gomb megnyomásával jelölhetjük ki az aktuális lapot. A bevitelt 1 LED villanással jelzi vissza a riasztó. Lépés (programozandó pont) kiválasztása: A lap kiválasztása után a lépéseket a középső gomb megfelelő számú megnyomásával jelölhetjük ki. A LED visszajelzése alapján ellenőrizhetjük a kijelölést. Lap Lépés Programozható funkció (alapbeállítás!) BAL gomb JOBB gomb 1 1 Feszültségesés érzékelés KI 2 Hallható csipogás KI 3 Automatikus élesedés KI 4 Automatikus motor blokkolás KI 5 Automatikus visszaélesedés KI 6 Visszaélesedésnél ajtózárás KI 2 1 Külső modulok hatástalanítása BE 2 Rablásvédelem KI 3 Gyújtásra ajtózárás KI 4 Pánikfunkció engedélyezése hatástalanholt állapotban KI 5 Motor blokkolás normál nyitott relé kontaktussal KI 6 Kódvezérelt sziréna KI 3 1 Centrál zár KÖZEPES zárási idővel (2 másodperc) KI Ne állítsa el! 2 Centrál zár HOSSZÚ) zárási idővel (3 másodperc) KI Ne állítsa el! 3 Automatikus komfort rendszer (gyári komfortzárhoz) KI Ne állítsa el! 4 Kézi komfort zárás (távkapcsolóról) KI Ne állítsa el! 5 Belső világítás (szürke - fekete vezeték) KI 6 Két zónás jelzés, előcsipogás (radar, ütés érzékelőknél) KI 4 1 Jelszó beállítása " " gyári beállítás Lap váltása: Az utolsó gombnyomást követően 5 mp-en belül lehetőség van visszalépni és új lapot választani. Nyomja meg a BAL gombot, sikeres művelet esetén a riasztó 4 mp-es LED és index felvillanással, ill. hangjelzéssel válaszol. Ezek után újból az alapkiválasztásnál vagyunk.

4 Lap alapbeállításokra történő visszaállítása: Adott lapon belül mindent alapbeállításra állíthatunk vissza. Ehhez a művelethez nyomja meg a 3 gombot egyszerre. Sikeres művelet esetén 3 LED villanás és 3 hangjelzés a válasz. Kilépés a programozásból: A programtábla bármely pontjánál kapcsolja be a gyújtást. A LED 10x villan fel és 1 hangjelzést ad. A JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA (4.Lap / 1.Lépés) A felhasználó egyéni jelszavaként egy négy-számjegyből álló kód adható meg " alapbeállításként van megadva, a számok 1-9 között lehetnek. Haladjon végig a programozáson a folyamatábra szerint, és válassza ki a 4. lap 1. lépését. Kapcsolja BE-KI a gyújtást, ekkor a LED 1 másodperces ütemben villogni kezd. Amikor a LED már annyiszor villant amennyi az első számjegy kapcsolja BE-KI a gyújtást, és a LED újból villogni kezd. Az előbbi módon táplálja be mind a 4 számjegyet. A negyedik számjegy tárolása után a központ automatikusan elhagyja a programozás üzemmódot amit hangos csipogás jelez. A készülék szerviz üzemmódba került, amit a LED villogása jelzi. AUTOMATIKUS VISSZA-ÉLESEDÉS ( 1. Lap / 5. Lépés ) Ez a funkció megakadályozza a felhasználót abban, hogy vétetlenül kikapcsolja a riasztórendszert Ha a távvezérlőt véletlenül megnyomják (zárt autónál és szándékosan bekapcsolt riasztónál, vagy üzembe helyezett passzív automatikus élesítésnél). 90 másodperc elteltével az egység automatikusan újra élesedik anélkül, hogy bezárná az ajtókat és üzembe helyezné a modulvezérlést. Ha egy ajtót kinyitnak, az indítókulcsot bekapcsolják, az AUX (segéd) kimenetet üzembe helyezik a 90 másodperces számlálás alatt, akkor nem élesedik vissza a riasztó. Ha az egység automatikusan bekapcsolódott (és már a semleges időszak letelt), amikor egy ajtót kinyitnak, figyelmeztetésképpen 10 másodperces hangjelzés hallatszik, lehetővé téve az egység üzemen kívül helyezését (nyomja meg a távvezérlő BAL gombját), mielőtt a rendszer a riasztani kezdene. AJTÓZÁRÁS VISSZA-ÉLESEDÉSKOR ( 1.Lap / 6.Lépés ) Ezzel a funkcióval megengedjük, hogy a riasztó visszaélesedéskor pontosan ugyanabba az állapotba kerüljön minta véletlenszerű kinyitás elölt volt. KÜLSŐ MODULOK KIZÁRÁSA ( 2.Lap / 1.Lépés ) Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor élesítéskor kiiktatható az ablakemeltetés, és az ultrahang modul. AZ AUTÓRABLÁS ELLENI VÉDELEM MÓD ( 2.Lap / 2.Lépés) Amikor a gyújtást bekapcsolták, és az ajtókat bezárták, a funkciót a távvezérlő JOBB gombjának megnyomásával kapcsolhatjuk be. A LED állandóan világít. Ekkor rablás ellen védett a jármű. Ha a gyújtást még nem kapcsolták ki és az ajtók is zárva vannak, a funkciót a távvezérlő BAL gombjának megnyomásával kapcsolhatjuk ki. A LED ekkor kialszik. Az AUTÓRABLÁS ELLENI VÉDELEM kétféleképpen léphet működésbe (lásd később aktív és passzív mód). Alapelv, hogy a rabló már biztonságos távolságban legyen, amikor a rendszer kellemetlenséget okoz neki, a motort pedig biztonsági okból nem tiltja a rendszer, amíg a gyújtást nem veszik le és egy teljes riasztási ciklus nem játszódott le. - AKTÍV MÓD (PL: ránk nyitják az ajtót, járó motor mellet) Amikor agy ajtót kinyitnak, és azután bezárnak a LED ki fog aludni, kezdve egy 2 perces számlálást. 20 másodperc elteltével a LED villogni kezd és 2 perccel később az egység egy riasztási ciklust hajt végre (fény és hangjelzéses). A motormegszakítás csak a gyújtás levétele után lép működésbe ( Az autó még mozgásban marad ). Ez alatt az időtartam alatt a távvezérlő hatástalan; az egyetlen mád az ANTICARJACK állapotból való kijutásnak a JELSZÓ bevitele az indítókulcsot használva bezárt ajtóknál. - PASSZÍV MÓD (PL: leállítjuk a motort, mielőtt átadjuk az autónkat) Ha az indítókulcsot ki kapcsolják, mielőtt egy ajtót kinyitnak, akkor ez a funkció PASSZIV módba kerül. Az autót teljesen normális módon lehet használni, és az egység nem ad semmilyen más módra vonatkozó jelzéseket. Amikor az autót újraindítják, lényeges, hogy bevigyék a JELSZÓT az indítókulcsot használva, egyébként a 2 perces számlálás elfog kezdődni! 20 másodperc elteltével a LED villogni kezd, és 2 perccel később az egység egy riasztási ciklust hajt végre, a motor megszakítása nélkül (az autó mozgásban van). Ez alatt az időtartam alatt a távvezérlő hatástalan; az egyetlen mód az ANTICARJACK állapotból való kijutásra a JELSZÓ bevitele az indítókulcsot használva bezárt ajtóknál. GYÚJTÁS RÁADÁSKOR AJTÓZÁRÁS ( 2. Lap / 3. Lépés ) Ha ezt a funkciót beprogramozzuk, a központi zár lezár a gyújtásráadást követő 2. másodpercben. Nem zár a központi zár, ha valamelyik ajtó nyitva maradt. Gyújtás levételkor az ajtók azonnal nyitnak. PÁNIKRIASZTÁS HATÁSTALAN ÁLLAPOTBAN ( 2. lap / 4. Lépés ) Ha ezt a funkciót beprogramozzuk, akkor a BAL+JOBB gombokkal pánikriasztás kezdeményezhető a riasztó hatástalan állapotában is. MOTOR BLOKKOLÁS "NORMÁL NYITOTT" RELÉVEL (2. Lap / 5. lépés) A gépjármű ellopása ellen nagyobb védettséget jelent, ha alapállapotban nyitott "NO" relé-kontaktust használunk a motor blokkolásához. (SPAL relé kód: ) Ebben az esetben programozza be a 2. Lap / 5. Lépést

5 Keresse meg az üzemanyag tápszivattyú, vagy az alapjárati mágnes-szelep vezetékét, vágja el és kösse az egyik vezetéket a 87-es kivezetésre, másikat a 30-as kivezetésre. BELSŐ VILÁGÍTÁS (3. Lap / 5. Lépés) Mielőtt ezt a programot megváltoztatna, győződjön meg a SZÜRKE / FEKETE vezeték bekötéséről. E program megváltoztatásával a SZÜRKE / FEKETE vezeték negatív jelre riasztó bemenet helyett, egy negatív kimenet lesz, amellyel relén keresztül a belső világítás kapcsolható. A belső világítás ekkor felkapcsolható kb. 25 másodpercre a BAL gomb megnyomásával. Gyújtás ráadáskor a belső világítás kialszik. KÉTZÓNÁS BEMENET FIGYELÉSE (3.Lap / 6.Lépés) Abban az esetben, ha a riasztóhoz kétzónás modult illesztünk, így előcsipogást kezdeményezhetünk. Ütésérzékelő esetén ez azt jelenti, hogy kisebb ütögetésre egy hangos csipogással és négy irányjelző villanással hívja fel a környezet figyelmét. 10., EGY ÚJ TÁVVZÉRLŐ PROGRAMOZÁSA (Automatikus tanulás) Ezt az eljárást használják új távvezérlőknek a vezérlőegység memóriájába töltéséhez, például amikor egy sérült vagy elvesztett távkapcsolót kicserélnek. A vezérlőegység maximálisan 4 távvezérlőt képes megtanulni. Programozás: - Lépjen be a SZERVIZ módba (kapcsoljon gyújtást és nyomja meg egyszerre a JOBB+BAL gombokat 1,5 másodpercig)! - Táplálja be a jelszót a gyújtáskapcsoló segítségével az alábbi módon. (Megjegyzés: gyárilag beállított jelszó: 1111) -5 másodpercen belül kapcsolja BE és LE a gyújtást 3-szor A HARMADIK GYÚJTÁSLEVÉTELKOR A LED VILLOGNI KEZD! -Amint a LED a jelszó első számjegyével azonos számban villant, (Gyári beállítás: 1) kapcsolja BE a gyújtást. -A gyújtás KI kapcsolásakor újból villogni kezd a LED. Amint a LED a Jelszó második számjegyével azonos számban villant, (Gyári beállítás: 1) kapcsolja BE a gyújtást. - Folytassa az eljárást a fenti módon a következő két számjegy esetén is. Ha a jelszót sikeresen betápláltuk a LED 3 alkalommal fog felvillanni és hallható lesz 3 csipogás. - Nyomja meg minden egyes betöltendő távvezérlőn a BAL gombot. A távkapcsoló elfogadását ismét 3 LED villanás és 3 csipogás jelzi! - Az indítókulcsot kapcsolja be-ki a programozási eljárás elhagyása céljából! - Végül lépjen ki a SZERVIZ módból (kapcsolja be a gyújtáskapcsolót és nyomja meg a BAL+JOBB gombot 1,5 másodpercig)! Az eredetileg megtanított távkapcsolók egészen az első távkapcsoló BAL gombjának megnyomásáig megmaradnak, de azután az összes újonnan meg nem tanított távkapcsolót törli a központ! JEGYEZZE MEG: Amikor az autó normális használata közben leveszik a gyújtást, akkor a LED annyiszor fog villanni, amennyi az egység memóriájába betöltött távirányítók száma. (Ez lehetővé teszi azt, hogy a felhasználó ellenőrizze az üzembe helyezett távvezérlők számát). Ez a jellemző nem működik SZERVIZ módban!

CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS CAN 700 (H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS AUTÓRIASZTÓ Működés RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának záró gombját. Az aktiválást a következők erősítik meg: Indexvillogás a gépkocsi zárási

Részletesebben

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő

Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő Funkciók: Kétkörös, 3 vezetékes ütésérzékelő. (Gyenge ütés 9 figyelmeztető csipogás, erős behatás 30 másodperc szirénázás) Központizár vezérlő kimenet (külső CPL relé nélkül) Állandó távirányított Zárás/Nyitás

Részletesebben

GP 48. Használati útmutató MK 300

GP 48. Használati útmutató MK 300 GP 48 Használati útmutató MK 300 A készlet tartalma GP 48 riasztó készülék Riasztó kábelköteg Beltérvédelmi ultrahang szonda Motortér kapcsoló Rögzítő tappancs készlet Csúszósaru Biztosíték- és lengőaljzat

Részletesebben

Autó biztonsági rendszer MISTRAL MAX R1. Felhasználói és beszerelői kézikönyv

Autó biztonsági rendszer MISTRAL MAX R1. Felhasználói és beszerelői kézikönyv Autó biztonsági rendszer MISTRAL MAX R1 Felhasználói és beszerelői kézikönyv A RENDSZER TULAJDONSÁGAI: Ugrókódos távirányítók Választható csendes be és kikapcsolás Programozható passzív élesedés Automatikus

Részletesebben

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S 8 4 0 N E W ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S 8 4 0 N E W ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S 8 4 0 N E W ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó Működés RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának záró gombját. Az aktiválást a következők erősítik

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S P T L ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó augusztus 4.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S P T L ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó augusztus 4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS H P S 8 4 0 P T L ( H ) C A N B U S A U T Ó R I A S Z T Ó Működés RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának záró gombját. Az aktiválást a következők erősítik

Részletesebben

Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz

Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz Használati útmutató a Meta M8700 és M8700A riasztókhoz Az M8700 riasztók kétgombos távirányítóval, valamint egy, a visszajelző LED tokozásában elhelyezkedő nyomógombbal működtethetőek. A távirányító kisebb

Részletesebben

H P S 8 4 1 P T L ( H )

H P S 8 4 1 P T L ( H ) H P S 8 4 1 P T L ( H ) H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S C ANB US A U T Ó R I A S Z T Ó + R A B L Á S G Á T L Ó R E N D S Z E R Működés RIASZTÓ BEKAPCSOLÁSA Nyomja meg a gépkocsi gyári távirányítójának

Részletesebben

e 525 e 526 Használati útmutató

e 525 e 526 Használati útmutató e 525 e 526 Használati útmutató Az e525 riasztó készlet tartalma e525 riasztó készülék Távirányító Riasztó kábelköteg LED Beszerelő készlet Motortér kapcsoló Tartókonzol Gyorsrögzítő Használati és kezelési

Részletesebben

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató

CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék. Telepítési útmutató CMF 14+ Saját távirányítóval és a gépkocsi távirányítójával is működtethető riasztókészülék Telepítési útmutató Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai 3 Műszaki specifikáció 3 A készlet tartalma 4 A

Részletesebben

Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz

Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz Használati útmutató a HPA 2.0 és HPA 2.5 riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A HPA riasztók kétgombos távirányítóval,

Részletesebben

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Riasztórendszer távvezérlő Beállítási útmutató - Hungarian Kedves vásárló! Ebben az útmutatóban megtalálja a meghatározott tulajdonságok aktiválásához

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 4 6 0 0 p l a t f o r m a u t ó r i a s z t ó berendezésekhez Tisztelt vásárló! Gratulálunk, amiért megvásárolta e terméket, melynek tervezése

Részletesebben

CAESAR CT-220UR-24V autóriasztó + rablásgátló

CAESAR CT-220UR-24V autóriasztó + rablásgátló CAESAR CT-220UR-24V autóriasztó + rablásgátló Felhasználói útmutató Kedves Vásárló! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy termékünket választotta. A CAESAR készülékcsalád már 1995 óta van forgalomban. Folyamatosan

Részletesebben

MISTRAL MAX 2 R. Autóriasztó beszerelési útmutató. www.metroman.hu

MISTRAL MAX 2 R. Autóriasztó beszerelési útmutató. www.metroman.hu MISTRAL MAX 2 R Autóriasztó beszerelési útmutató www.metroman.hu RENDSZER TULAJDONSÁGOK: Ugrókódos rendszer Ki/be kapcsolás távirányítóval Néma ki/be kapcsolás Passzív élesítés Automatikus újraélesedés

Részletesebben

M355/M357. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

M355/M357. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ M355/M357 Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2 - A riasztó védelme az alábbiakra terjed ki: gyújtás bekapcsolása, akkumulátor kiszerelése (csak M357), motorkerékpár billentése, elmozdítása, oldaltámasz

Részletesebben

H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S

H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S H P S 8 4 5 ( H ) H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S C A N B U S / A n a l ó g A u t ó r i a s z t ó é s R a b l á s g á t l ó r e n d s z e r, k i e g é s z í t h e t ő P A T R O L L I N E t á v v e

Részletesebben

Használati útmutató a HPA 3.5 és HPA 4.0 riasztókhoz

Használati útmutató a HPA 3.5 és HPA 4.0 riasztókhoz Használati útmutató a HPA 3.5 és HPA 4.0 riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A HPA riasztók kétgombos távirányítóval,

Részletesebben

Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz

Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz Használati útmutató a LEGOS motorkerékpár riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A LEGOS riasztók kétgombos távirányítóval

Részletesebben

Telepítői tájékoztató és beszerelési utasítás. a META M8700 riasztóhoz

Telepítői tájékoztató és beszerelési utasítás. a META M8700 riasztóhoz Telepítői tájékoztató és beszerelési utasítás a META M8700 riasztóhoz - 2 - Az M8700 riasztó kétgombos távirányítóval, valamint egy, a visszajelző LED tokozásában elhelyezkedő nyomógombbal működtethetőek.

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

Telepítési útmutató a HPA 2.0 HPA 2.5 HPA 3.5 HPA 4.0 riasztókhoz

Telepítési útmutató a HPA 2.0 HPA 2.5 HPA 3.5 HPA 4.0 riasztókhoz Telepítési útmutató a HPA 2.0 HPA 2.5 HPA 3.5 HPA 4.0 riasztókhoz - 2 - A HPA riasztók kétgombos távirányítóval, valamint egy, a visszajelző LED tokozásában elhelyezkedő nyomógombbal működtethetőek. A

Részletesebben

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat

BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS. A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat BESZERELÉSI UTASÍTÁS FC6.78 LOPÁSGÁTLÓ RIASZTÓBERENDEZÉS A gépkocsi eredeti távkapcsolójával működtethető változat A berendezés beszerelését kizárólag szakember végezheti. FIGYELEM! A forgalmazó nem vállal

Részletesebben

Vehicle Security System VSS 1. Rendszer beállítási útmutató - Hungarian

Vehicle Security System VSS 1. Rendszer beállítási útmutató - Hungarian Vehicle Security System VSS 1 Rendszer beállítási útmutató - Hungarian Tisztelt Vásárló, Ebben az útmutatóban a következőkhöz találja meg a szükséges információt és műveleteket : A riasztórendszer üzembeállításának

Részletesebben

6. Blokkolás kikapcsolása és azonosító kártyak memóriába történő rögzítése

6. Blokkolás kikapcsolása és azonosító kártyak memóriába történő rögzítése Az immobilizerhez két kikapcsolt azonosító kártya van mellékelve. Az immobilizer gépjárműbe való beszerelését követően az egyik azonosító kártyát be kell kapcsolni (aktiválni kell), ehhez az azonosítási

Részletesebben

Használati útmutató a MOP3 ( ) MOP4 ( ) OPEL riasztókhoz

Használati útmutató a MOP3 ( ) MOP4 ( ) OPEL riasztókhoz Használati útmutató a MOP3 (93 183 386) MOP4 (93 183 390) OPEL riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A riasztó védelme

Részletesebben

Tytan DS300P. Felhasználói útmutató. Mod. 002/ TYTAN DS 300P felhasználói útmutató 1

Tytan DS300P. Felhasználói útmutató. Mod. 002/ TYTAN DS 300P felhasználói útmutató 1 Tytan DS300P Felhasználói útmutató Mod. 002/2011. 06 TYTAN DS 300P felhasználói útmutató 1 A TYTAN DS300P jármű biztonsági rendszer jellemzői: - A riasztó központ maximum 2 távirányítót és két rablás gátlót

Részletesebben

M43. Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel. Telepítési útmutató

M43. Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel. Telepítési útmutató M43 Közelítőkártyás indításgátló készülék rablásgátló funkció lehetőséggel Telepítési útmutató - 2 - MŰKÖDÉSI LEÍRÁS Az M43 egy automatikus élesedésű indításgátló készülék, amely mind közelítőkártyával,

Részletesebben

DEF COM 3. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

DEF COM 3. Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DEF COM 3 Motorkerékpár riasztó TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - 2 - A DEF COM 3 riasztók kétgombos távirányítóval működtethetőek. A távirányító kisebb méretű, recés gombját A, a nagyobb, sima gombot B betűvel jelöljük.

Részletesebben

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig

ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Rosslare AC-B31 ROSSLARE AC-B31 önálló egyajtós beléptető rendszer 500 felhasználóig Telepítési és kezelési utasítás: Három működési mód (normál, kiiktatott, biztonsági) Kód keresési funkció a programozáskor

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8 berendezésekhez Útmutató a használó számára 2 Tisztelt vásárló! Gratulálunk, amiért megvásárolta e terméket, melynek

Részletesebben

G-760 Használati utasítás

G-760 Használati utasítás G-760 Használati utasítás Használati utasítás Az LCD-s távirányító alapfunkciói: 1. gomb: a. Beélesítés/kioldás csipogással az 1-es gomb egyszeri megnyomása b. Csomagtartó nyitás funkció az 1-es gomb 2

Részletesebben

GALAXY G-100. Távirányítós, ugrókódos autóriasztó. Használati utasítás. 1.6 v

GALAXY G-100. Távirányítós, ugrókódos autóriasztó. Használati utasítás. 1.6 v GALAXY G-100 Távirányítós, ugrókódos autóriasztó Használati utasítás 1.6 v 1 Használati utasítás A két gombos távirányító alapfunkciói: 1. gomb: a. Beélesítés/kioldás csipogással nagy gomb egyszeri megnyomása

Részletesebben

Használati útmutató a BKA (HPV) SKODA riasztókhoz

Használati útmutató a BKA (HPV) SKODA riasztókhoz Használati útmutató a BKA 609001 (HPV) SKODA riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881 www.setech.hu - 2 - A riasztók kétgombos távirányítóval,

Részletesebben

I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r

I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832. központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKPLCD, LCDL kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

META MOP3, MOP4 riasztók TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

META MOP3, MOP4 riasztók TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ META MOP3, MOP4 riasztók TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 1 MŰSZAKI PARAMÉTEREK ÁLTALÁNOS Tápfeszültség 12 V (10 15 V) Áramfelvétel (bekapcsolt állapotban).6,5 ma Áramfelvétel (kikapcsolt állapotban)..1 ma Üzemi hőmérséklet.-

Részletesebben

AUTÓRIASZTÓ SPY, PKE SYSTEM LA3

AUTÓRIASZTÓ SPY, PKE SYSTEM LA3 N09091 AUTÓRIASZTÓ SPY, PKE SYSTEM LA3 Használati útmutató A távirányító gombjainak funkciói Élesítés Hatástalanítás Néma riasztás Autókeresés Élesítés Nyomja meg az élesítés gombot egyszer. A sziréna

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2):

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2): HASZNÁLATI UTASÍTÁS Riasztás/bezárás/lopásgátló riasztás(2): A: Élesítés: az élesítés gomb megnyomásával a sziréna egyet csipog és fényszórók egy rövidet villannak. A központ zár automatikusan lezárja

Részletesebben

MK 300. Használati útmutató

MK 300. Használati útmutató MK 300 Használati útmutató MK 300 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gratulálunk! Ön jol választott, mikor GEMEL riasztót vásárolt, hiszen gépkocsiját biztonságosabbá tette. Az összes rendelkezésre álló funkció minél

Részletesebben

AC-MF1W. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás

AC-MF1W. RFID kártyaolvasó és kódzár. Felhasználói leírás AC-MF1W RFID kártyaolvasó és kódzár Felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1. Leírás... 3 1.1 Tulajdonságok... 3 1.2 Műszaki adatok... 3 1.3 Felszerelés... 3 1.4 Csatlakoztatás... 4 1.4.1 Bekötés... 4 1.4.2

Részletesebben

Tytan DS300R. Felhasználói útmutató. Gyári távkapcsolóval működő autóriasztó, mely igény szerint kiegészíthető TYTAN távkapcsolóval. Mod. 001/2011.

Tytan DS300R. Felhasználói útmutató. Gyári távkapcsolóval működő autóriasztó, mely igény szerint kiegészíthető TYTAN távkapcsolóval. Mod. 001/2011. Tytan DS300R Gyári távkapcsolóval működő autóriasztó, mely igény szerint kiegészíthető TYTAN távkapcsolóval Felhasználói útmutató Mod. 001/2011. 06 TYTAN DS 300R felhasználói útmutató - 1 - A TYTAN DS300R

Részletesebben

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó

YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó YK-520L kültéri kódbillentyûzet és kártyaolvasó Jellemzõk Mutatós, vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó Négy féle ajtónyitási mód: - 4 számjegyû kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP4, 8 és 16 kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik.

Részletesebben

DS500 CAN U CANBUS AUTÓRIASZTÓ TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. www.metroman.hu. Oldal: 1 / 7

DS500 CAN U CANBUS AUTÓRIASZTÓ TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. www.metroman.hu. Oldal: 1 / 7 DS500 CAN U CANBUS AUTÓRIASZTÓ TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ www.metroman.hu Oldal: 1 / 7 DS500 CAN készülék főbb jellemzői a DS500 CAN U verzió ultrahangos érzékelőket tartalmaz 2 különálló jelbemenet

Részletesebben

Felhasználói utasítás és -LCD kijelző tájékoztató. 1.Hatástalanítás 2.Csendes üzemmód 3.Hallható riasztás 4.Térerő

Felhasználói utasítás és -LCD kijelző tájékoztató. 1.Hatástalanítás 2.Csendes üzemmód 3.Hallható riasztás 4.Térerő Felhasználói utasítás és -LCD kijelző tájékoztató.hatástalanítás 2.Csendes üzemmód 3.Hallható riasztás 4.Térerő 5.Ütés érzékelő 6.Billenés érzékelő 7.Szervíz mód 8.Járó motor 9.Trigger be 0.Auto immobilizer.auto

Részletesebben

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával

Premier 412, 816, 816+ és 832 felhasználói útmutató. Kezelési útmutató. PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz. RKP16+ kezelőegység használatával Kezelési útmutató PREMIER 412, 816, 816+ és 832 központokhoz RKP16+ kezelőegység használatával A kezelőegység felépítése Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel

Részletesebben

alarm MICROALARM KFT Budapest, Kende u. 1. Tel.: ,

alarm MICROALARM KFT Budapest, Kende u. 1. Tel.: , TP 5 MIKROPROCESSZOROS KÖZPONT Felhasználói Leírás VERZIÓ 1.0-11/00 Az Ön telepítõje: Tecn alarm MICROALARM KFT. 1111 Budapest, Kende u. 1. Tel.: 385-33-37, 385-33-39 TP5 FELHASZNÁLÓI LEIRÁS - +! Gyorsan

Részletesebben

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet

micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet micron s e c u r i t y p r o d u c t s EzeProx proximity kártyaolvasó és kódbillentyűzet Jellemzők - 500 kártya vagy kulcstartós kártya tanítható meg akár vegyesen is - 30 programozható, maximum 6 számjegyű

Részletesebben

Beta rendszer általános leírás

Beta rendszer általános leírás Beta rendszer általános leírás Ki és bekapcsolás A távirányító használata: Élesítés (bekapcsolás) : a piros gomb 1 mp. nyomva tartásával érhet el. Ilyenkor a központ 3 rövid sípszóval jelzi, hogy az élesedési

Részletesebben

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c

ADAX NEO BASIC S5. NORDINOVA ENERGY KFT Budapest X. Jászberényi út 47/c ADAX NEO BASIC S5 NORDINOVA ENERGY KFT. 1106 Budapest X. Jászberényi út 47/c Neo Basic S5 termosztát használati utasítás Bevezetés A készüléket csökkent értelmi, vagy fizikai képességekkel rendelkező személyek

Részletesebben

Kezelési útmutató. ICON kezelővel szerelt. MATRIX 6 típusú központhoz

Kezelési útmutató. ICON kezelővel szerelt. MATRIX 6 típusú központhoz 1 Kezelési útmutató ICON kezelővel szerelt MATRIX 6 típusú központhoz A kezelő gombjai és jelzései 2 Számbillentyűk Kódok, egyéb számadatok bevitele A és B gomb Élesítési mód kiválasztása Élesítés gomb

Részletesebben

H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S 2 0 1 0. 0 7. 1 5 - I G

H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S 2 0 1 0. 0 7. 1 5 - I G H P S 8 4 1 G S M H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S 2 0 1 0. 0 7. 1 5 - I G Ú J G E N E R Á C I Ó S C A N B U S A u t ó r i a s z t ó - R a b l á s g á t l ó r e n d s z e r, i n t e g r á l t G S M

Részletesebben

WHEELS HC-777 (ACJ) TÍPUSÚ GÉPKOCSIRIASZTÓ. Kezelési útmutató

WHEELS HC-777 (ACJ) TÍPUSÚ GÉPKOCSIRIASZTÓ. Kezelési útmutató WHEELS HC-777 (ACJ) TÍPUSÚ GÉPKOCSIRIASZTÓ Kezelési útmutató Köszönjük, hogy autójába Wheels autóriasztót szereltetett. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, hogy a készüléket sokáig

Részletesebben

I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r

I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A I n C a r B l u e l o p á s é s r a b l á s g á t l ó g é p j á r m ű v é d e l m i r e n d s z e r Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta

Részletesebben

Magicar-8000F pageres riasztó Használati utasítás. 2 utas, LCD kijelzővel kialakított Forgalmazó: Klassz-97 Bt.

Magicar-8000F pageres riasztó Használati utasítás. 2 utas, LCD kijelzővel kialakított Forgalmazó: Klassz-97 Bt. Magicar-8000F pageres riasztó Használati utasítás 2 utas, LCD kijelzővel kialakított Forgalmazó: Klassz-97 Bt. Tulajdonságok A motor beindítása riasztórendszer segítségével csak az őrzés vagy mindkettő

Részletesebben

MAGICAR CM3300 JELÖLÉSÜ UGRÓKÓDOS AUTÓRIASZTÓ 2 utas, LCD kijelzővel kialakított Forgalmazó: Klassz-97 Bt.

MAGICAR CM3300 JELÖLÉSÜ UGRÓKÓDOS AUTÓRIASZTÓ 2 utas, LCD kijelzővel kialakított Forgalmazó: Klassz-97 Bt. MAGICAR CM3300 JELÖLÉSÜ UGRÓKÓDOS AUTÓRIASZTÓ 2 utas, LCD kijelzővel kialakított Forgalmazó: Klassz-97 Bt. 1. A DOBOZ TARTALMA a riasztó főegysége; a gépjármű tulajdonosának gépjárműhez való hívásának

Részletesebben

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató DRL 01 NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home Szerelési útmutató 5A KÉK 6 Jobboldali reflektor +12V PIROS 2 PIROS 7 +12V Gyújtás +12V ZÖLD 4 KÉK 8 Baloldali reflektor

Részletesebben

YK-520L. Telepítési es programozási útmutató LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK JELZÉSEK ÉS ELÖLAP KÜLTÉRI KÓDBILLENTYŰZET ÉS KÁRTYAOLVASÓ. YLI S IKMAGNESEK Kft

YK-520L. Telepítési es programozási útmutató LEÍRÁS TULAJDONSÁGOK JELZÉSEK ÉS ELÖLAP KÜLTÉRI KÓDBILLENTYŰZET ÉS KÁRTYAOLVASÓ. YLI S IKMAGNESEK Kft LEÍRÁS Vízálló kültéri stand alone kártyaolvasó TULAJDONSÁGOK Négy féle ajtónyitási mód: - számjegyű kóddal - Proximity kártyával - Proximity kártyával és számjegyű kóddal (8 szett számjegyű kód) - Proximity

Részletesebben

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató

DRL 01. NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home. Szerelési útmutató DRL 01 NAPPALIVILÁGÍTÁS MODUL Daytime Running Light / Coming Home / Leaving Home Szerelési útmutató 5A KÉK 6 Jobboldali reflektor +12V PIROS 2 PIROS 7 +12V Gyújtás +12V ZÖLD 4 KÉK 8 Baloldali reflektor

Részletesebben

Rövidített használati útmutató fisotech GSM Gold

Rövidített használati útmutató fisotech GSM Gold Rövidített használati útmutató fisotech GSM Gold Kérem olvassa el figyelmesen a tájékoztatót a hatékony és gyors beüzemelés érdekében! Első lépések: Helyezze feszültség alá a riasztóközpontot, az egység

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

A rendszer jelzései és működése

A rendszer jelzései és működése A rendszer jelzései és működése CC 600 A rendszer jelzései és működése A Kezelő A kezelő az a felület, melyen keresztül a felhasználó a riasztó központjával kommunikál. A parancsok kiadásának eszköze,

Részletesebben

AC-MFP-X7. RFID kártyaolvasó beépített ujjlenyomat olvasóval. Felhasználói leírás

AC-MFP-X7. RFID kártyaolvasó beépített ujjlenyomat olvasóval. Felhasználói leírás AC-MFP-X7 RFID kártyaolvasó beépített ujjlenyomat olvasóval Felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1. Telepítés... 3 2. Alkalmazás lehetőségek és funkciók... 3 3. Csatlakozás... 4 3.1 Elektromos zár csatlakoztatása...

Részletesebben

Egyirányú motorkerékpár riasztó rendszer. Felhasználói Kézikönyv SK21

Egyirányú motorkerékpár riasztó rendszer. Felhasználói Kézikönyv SK21 Egyirányú motorkerékpár riasztó rendszer Felhasználói Kézikönyv SK21 Figyelmeztetések 1. A rendszer telepítését csak képzett szakember végezheti. 2. A telepítés elkezdése előtt ellenőrizze a motorkerékpár

Részletesebben

Caesar CT GSM autóriasztó

Caesar CT GSM autóriasztó Caesar CT-55-551 GSM autóriasztó Felhasználói útmutató Kedves Vásárló! Megtisztelve érezzük magunkat, hogy termékünket választotta. A CAESAR készülékcsalád már 1995 óta van forgalomban. Folyamatosan fejlődik

Részletesebben

CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS-

CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS- CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS- FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER A Code Perfect Slave típusú riasztórendszer gépjárművek korszerű védelmét kitűnően biztosító, könnyen kezelhető és

Részletesebben

LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató

LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató Tartalomjegyzék Ikonok az LCD kijelzőn... 2 Ki/Be kapcsolás beállításai...... 3 Energiaszint kijelzése... 3 Alap funkciók Hang/fény riasztás beállítása... 4 Néma riasztás

Részletesebben

A. Rendszerműködés A01. Rendszerélesítés A rendszer a következőképpen élesíthető:

A. Rendszerműködés A01. Rendszerélesítés A rendszer a következőképpen élesíthető: wwwmetromanhu A Rendszerműködés 2 A01 Rendszerélesítés 2 A02 Rendszerhatástalanítás 4 A03 Állapotjelző LED 5 A04 Ideiglenes érzékelő kikapcsolása 5 A05 Szerviz mód 6 A06 Rendszer kioldás és riasztás 6

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató Tartalomjegyzék Alap funkciók Riasztás funkciók Kiegészítő funkciók

LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató Tartalomjegyzék Alap funkciók Riasztás funkciók Kiegészítő funkciók LC112 Kétirányú autóriasztó útmutató Tartalomjegyzék Ikonok az LCD kijelzőn... 2 Ki/Be kapcsolás beállításai...... 3 Energiaszint kijelzése... 3 Alap funkciók Hang/fény riasztás beállítása... 4 Néma riasztás

Részletesebben

ES-S6A Beltéri sziréna. www.etiger.com

ES-S6A Beltéri sziréna. www.etiger.com ES-S6A Beltéri sziréna www.etiger.com HU Jellemzők Az ES-S6A használható kiegészítő szirénaként a riasztó rendszerhez csatlakoztatva, vagy önálló szirénaként távirányítóhoz és / vagy vezeték nélküli érzékelőkhöz

Részletesebben

CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS-

CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS- CODE PERFECT SLAVE TÍPUSÚ, MOTORBLOKKOLÁS- FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER A Code Perfect Slave típusú riasztórendszer gépjárművek korszerű védelmét kitűnően biztosító, könnyen kezelhető és

Részletesebben

H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S

H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S H P S 841 G S M H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S 2 0 1 0. 0 7. 1 5 - T Ő L ÚJ G E N E R Á C I Ó S C A N B U S A u t ó r i a s z t ó - R a b l á s g á t l ó r e n d s z e r, i n t e g r á l t G S M p

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 3 9 9 1, 3 9 9 3, 3 9 9 8, berendezésekhez

Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 3 9 9 1, 3 9 9 3, 3 9 9 8, berendezésekhez Ú T M U T A T Ó A F E L H A S Z N Á L Ó S Z Á M Á R A C O B R A 3 9 9 1, 3 9 9 3, 3 9 9 8, berendezésekhez Útmutató a használó számára 2 Tisztelt vásárló! Gratulálunk döntéséhez, hogy Ön vásárlásakor e

Részletesebben

- nyomja meg a gombot a PIN-kód első számjegyének megfelelő alkalommal egymás után;

- nyomja meg a gombot a PIN-kód első számjegyének megfelelő alkalommal egymás után; Rövidített használati útmutató 1. Szerviz-üzemmód A szerviz-üzemmód négy számjegyű PIN-kód segítségével hívható elő, a PIN-kód pedig vagy a titkos beltéri gomb, vagy a slusszkulcs segítségével adható meg.

Részletesebben

SPLIT MODUL BIZTONSÁGI RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SPLIT MODUL BIZTONSÁGI RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPLIT MODUL BIZTONSÁGI RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kedves Vásárlónk! Mindenek előtt szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy vásárlásánál választása a SPLIT riasztóberendezésre esett. Az alábbi használati

Részletesebben

PASSO KÓD TASZTATÚRA

PASSO KÓD TASZTATÚRA s PASSO KÓD TASZTATÚRA ADATOK A PASSO egy digitális kód tasztatúra ami aktiválja a reléket egy 1-8 számjegyű kóddal. Használata ideális olyan helyekre ahol fontos a biztonság, viszont nem kell távirányítót

Részletesebben

Magicar 9000 Használati Útmutató

Magicar 9000 Használati Útmutató Magicar 9000 Használati Útmutató A távirányító külsejének leírása Az RF2WN típusú 2 Irányú FM 4 Gombos Távirányító. MAGICAR színes LCD A remote-pager rendelkezik egy egyedi színes LCD kijelzővel, amely

Részletesebben

SK-M2EM ADATLAP - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. RFID olvasó 125kHz EM és HID típusú kártyákhoz

SK-M2EM ADATLAP - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. RFID olvasó 125kHz EM és HID típusú kártyákhoz LEÍRÁS Az SK-M2EM egy vízálló, vandál biztos fémházas, RFID olvasó EM és HID típusú kártyákhoz. Esztétikus kialakítása alkalmassá teszi kültéri használatra is. Használhatóságát egyszerűsíti az admin hozzáadó

Részletesebben

POWER WAVE PW4 8 Zónás Riasztóközpont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Az Ön riasztórendszerérõl: Köszönjük, hogy a Power Wave 4-at választotta riasztórendszerének. Power Wave 4 programozási lehetõségeinek alaposabb

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV +DJ\RPiQ\RV WĦ]MHO]Ę N ]SRQWRN Tartalomjegyzék 1. Felhasználói útmutató......3 1.1 LED jelzések... 3 1.2 Akusztikus figyelmeztetések... 6 1.3 Vezérlőgombok... 6 1.4 Kezelési módok...

Részletesebben

Meta SAT. GPA 1000 (elektronikus kulcs) MŰHOLDAS VÉDELMI RENDSZER

Meta SAT. GPA 1000 (elektronikus kulcs) MŰHOLDAS VÉDELMI RENDSZER Meta SAT GPA 1000 (elektronikus kulcs) MŰHOLDAS VÉDELMI RENDSZER Tartalomjegyzék 2 Tudnivalók.....3 LED nyomógombbal 4 A MetaSAT élesítése....5 A MetaSAT hatástalanítása...6 A közelítőkártya használata..7

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

NAPCO XP 600 telepítoi programozási útmutató

NAPCO XP 600 telepítoi programozási útmutató NAPCO XP 600 telepítoi programozási útmutató A tasztatúrán az egyes billentyuk speciális jelentéssel bírnak a mérnöki programmódban: * gomb: Belépés mérnöki üzemmó dba: * 8 majd a mérnöki kód 4 számjegye,

Részletesebben

DS410 CAN Felhasználói leírás

DS410 CAN Felhasználói leírás DS410 CAN Felhasználói leírás FONTOS! A (*)-gal jelölt jellemzők függnek a jármű típusától és a konfigurációtól, használatuk csak bizonyos feltételek teljesülésekor lehetséges. Riasztó élesítése és központi

Részletesebben

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Kijelezhető hőmérséklet tartomány: 0 C - 40 C (0,1 C lépésekben) Hőmérséklet állítási tartomány:

Részletesebben

Köszönjük, hogy a TEXECOM-ot választotta. Felhasználói útmutató PREMIER. 88, 168 és 640 központokhoz. 3. kiadás 1 INS167

Köszönjük, hogy a TEXECOM-ot választotta. Felhasználói útmutató PREMIER. 88, 168 és 640 központokhoz. 3. kiadás 1 INS167 Veritas User Guide Quick Reference Guide Köszönjük, hogy a TEXECOM-ot választotta Felhasználói útmutató PREMIER 88, 168 és 640 központokhoz 3. kiadás 1 INS167 1. Bevezetés Bevezető A riasztórendszer felhasználói

Részletesebben

OKOS RFID KULCS Gomb#1 Gomb#2 Gomb#3 Gomb#4. Zárás Nyitás Motorindítás Járműkeresés

OKOS RFID KULCS Gomb#1 Gomb#2 Gomb#3 Gomb#4. Zárás Nyitás Motorindítás Járműkeresés 760 RFID MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ RENDSZER OKOS RFID KULCS... 2 A JELADÓ MŰKÖDÉSE... 3 RENDSZER FUNKCIÓK... 4 KIHANGOSÍTÓ OKOS RFID TECHNOLÓGIA... 4 ALACSONY AKKUMULÁTORFIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK... 5 ENERGIATAKARÉKOS

Részletesebben

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát

S2302RF vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát vezeték nélküli programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os

Részletesebben

GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés

GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés GIGA 4 EASYRX433 Sorompó vezérlés Telepítői és használati utasítás 1.)Biztonsági figyelmeztetések: Bármely nem szakember által végzett telepítés, javítás vagy beállítás szigorúan tilos. Minden beavatkozás

Részletesebben

PRT42 Beltéri Beléptető Terminál

PRT42 Beltéri Beléptető Terminál PRT42 olvasó ROGER 1. oldal PRT42 Beltéri Beléptető Terminál Telepítési és programozási útmutató PRT42 olvasó ROGER 2. oldal Tartalomjegyzék 1. Működési módok 3 2. Online működési mód 3 2.1. Kábelbekötés

Részletesebben

Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ

Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ Q36A VEZÉRLÉS EGY-VAGY TÖBBSZÁRNYAS KAPUKHOZ A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A A választó gomb B B választó gomb C Megerősítő gomb (YES) / Emelkedés D Tiltó gomb (NO) / Csökkenés F1 24 V AC, 800 ma biztosíték F2

Részletesebben

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ Megjegyzések: 1. A távindító rendszer használatával egy idıben a motorkerékpár indítókulcsa nem helyezhetı be, mert ez a biztosíték kiolvadását

Részletesebben

S2302 programozható digitális szobatermosztát

S2302 programozható digitális szobatermosztát programozható digitális szobatermosztát Termékjellemzők: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Programozhatóság: 7 napos előre programozhatóság Kijelezhető hőmérséklet tartomány 0 C~40 C (0.1 C-os lépésekben) Hőmérséklet

Részletesebben