A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja"

Átírás

1 A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja

2 TARTALOM 1 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS Jogszabályi háttér Szabályozó törvények és rendeletek Szakmai követelménymodulok Szakképzési kerettantervek Szakképzési kerettantervekről szóló rendeletek Szakmai és vizsgakövetelmények Szakképzésünk céljai és feladatai Szakképzésünk ágazatai Szakképzésünk szervezési keretei Nappali rendszerű képzés Szakközépiskolai rendszerű képzés Szakgimnáziumi rendszerű képzés Felnőttoktatás Esti munkarend szerinti oktatás óraszámai Levelező munkarend szerinti oktatás óraszámai A szakképzés tartalmi rendszere Szakmai elméleti oktatás Szakmai gyakorlati képzés Összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése Szakmai gyakorlati képzés teljesítésének feltételei Előzetes tanulmányok beszámítása A szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktatók 10 2 SZAKKÉPZÉS HELYI DOKUMENTUMAI Szakképzés helyi tantervei Szakközépiskolai képzés helyi szakmai dokumentumai A és 1/13. évfolyamok helyi szakmai tantervei Szakgimnáziumi képzés helyi szakmai dokumentumai A és 1/13. évfolyamok helyi szakmai tantervei Bevezető a szakgimnáziumi szakmai tantervekhez Informatika ágazat A szakképesítés alapadatai A szakképzésbe történő belépés feltételei A szakképzés szervezésének feltételei A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai Közgazdaság ágazat A szakképesítés alapadatai A szakképzésbe történő belépés feltételei A szakképzés szervezésének feltételei A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai 22 2

3 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma Szakmai Programja 2.3 Szakmai óratervek Szakmai óratervek a szakközépiskolai képzéshez Szakmai óratervek a szakgimnáziumi képzéshez Óratervek az esti és levelező munkarend szerinti szakképzéshez Szakközépiskolai rendszerű munkarend szerinti levelező képzés éves óraterve Szakgimnáziumi rendszerű esti munkarend szerinti képzés éves óratervei Szakgimnáziumi rendszerű levelező munkarend szerinti képzés éves óraterve Szakképzési és a közismereti óratervek Szakközépiskolai képzés összesített óratervei Szakgimnáziumi képzés összesített óratervei 42 3

4 1 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS 1.1 Jogszabályi háttér Szabályozó törvények és rendeletek A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet Szakmai követelménymodulok A 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet határozza meg az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljait. A követelménymodulok leírása a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 7.. szerint alábbi fő elemekből áll: Feladatprofil Tulajdonságprofil Szakmai készségek Személyes kompetenciák Társas kompetenciák Módszerkompetenciák Szakképzési kerettantervek A szakképzési kerettantervek tartalmazzák a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét, a szakmai tantárgyak témaköreit, annak tartalmát, a szakmai elméleti képzés vagy a szakmai gyakorlati képzés szerinti meghatározást, a tantárgyi követelmények évfolyamonkénti megoszlását, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet, a szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását és arányait. Az egyes szakképesítésekhez külön kerettantervek készülnek, a szakképesítésekre jellemző különböző követelménymodulokkal Szakképzési kerettantervekről szóló rendeletek A 14/2013 (IV.05) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről, amelyben találhatók az intézményünkben 2019-ig oktatható szakképesítések tantervei: o Informatikai rendszergazda o Pénzügyi-számviteli ügyintéző A 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről, amelyben találhatók az intézményünkben 2016-tól oktatható szakképesítések tantervei: o Informatikai rendszerüzemeltető o Pénzügyi-számviteli ügyintéző 4

5 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma Szakmai Programja Szakmai és vizsgakövetelmények Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit az ágazatot felügyelő miniszterek által kiadott rendeletek határozzák meg. Az intézményünkben 2019-ig oktatható szakképesítések szakmai - és vizsgakövetelményei o Informatikai rendszergazda - 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet o Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet Az intézményünkben 2016-tól oktatható szakképesítések szakmai - és vizsgakövetelményei o Informatikai rendszerüzemeltető - 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet o Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 1.2 Szakképzésünk céljai és feladatai Iskolánk szakképzést folytató középfokú oktatási intézmény, ahol az érettségire való felkészítés mellett, ágazati képzés formájában, átfogó szakmai alapozást nyújtunk a felsőfokú képzés megkezdéséhez, a hagyományos és modern szakképzéshez és az élethosszig tartó tanuláshoz. Az iskola a tanulókat a számukra kötelező és ágazatonként egységes szakmai érettségire, továbbá a felsőoktatásba történő belépésre, az ágazathoz tartozó munkakör betöltésére vagy az ágazathoz tartozó, érettségi végzettséghez kötött szakképesítés megszerzésére készíti fel. A szakképzés magába foglalja az érdeklődés felkeltésén túl, a legszélesebben értelmezett mesterségbeli tudás, az együttműködéshez szükséges emberi kapcsolatok, viselkedésmódok és kommunikációformák megismerését, a jogi, vállalkozói és idegen nyelvi ismeretek átadását, ezeken kívül a tanulni tudás megalapozását. Különösen fontosnak tartjuk fejleszteni a kreativitást, a szakmai élet során felmerülő különféle problémákkal való megbirkózás képességét. Célunk olyan tudás átadása, amely megfelel a jelen és a jövő elvárásainak, valamint magában hordozza a személyes elhivatottságot és a folyamatos fejlődés lehetőségét. 1.3 Szakképzésünk ágazatai A hatályos köznevelési törvény és a szakképzési törvény értelmében az iskolai rendszerű szakképzésben az oktatás kerettantervek szerint folyik. A számunkra kötelezően alkalmazandó kerettantervek meghatározzák a közismereti és szakmai területeket is. Iskolai rendszerű szakképzés ágazati képzésként valósul meg. A kilencedik évfolyamon két ágazatra iskolázunk be tanulókat. XIII. Informatika ágazat XXIV. Közgazdaság ágazat A képzés mindkét ágazaton a kerettantervek alapján elkészült helyi tantervek szerint folyik. A hatályos kerettantervek az elmúlt években két alkalommal változtak, így intézményünkben kétféle, hatályos jogszabály szerint készült helyi tanterv szerint folyik az oktató munka. Iskolánkban tehát szeptember 1-től ágazati szakképzés indult felmenő szakközépiskolai rendszerben, ami 2016-tól felmenő rendszerben szakgimnáziumi rendszerre változik. 5

6 1.4 Szakképzésünk szervezési keretei A szakközépiskolai oktatás alapja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet, és a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendelet. A szakgimnáziumi oktatás alapja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletet módosító, 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet, és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet Nappali rendszerű képzés Szakközépiskolai rendszerű képzés A szakközépiskolai képzésre vonatkozó közismereti kerettanterveket, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet határozza meg, szakképzési kerettanterveket, a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendelet határozza meg. Az iskolai rendszerű oktatásban a fentiek alapján készített szakközépiskolai helyi tantervek szerint tanulnak a 2013-ban, a 2014-ben és a 2015-ben intézményünkben 9. évfolyamot kezdő tanulók, akik a közismereti képzéssel párhuzamosan az első évfolyamtól kötelezően szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésen is részt vesznek. Az utolsó szakközépiskolai szakmai érettségi vizsgára a évben kerül sor. A szakközépiskola tizenharmadik (első szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A 12. évfolyam végén megvalósuló szakközépiskolai szakmai érettségi vizsga az ágazathoz tartozó munkakör betöltésére jogosító végzettséget biztosít. XIII. Informatika ágazat esetén - Számítógépes rendszerkarbantartó ( /9 FEOR számú) munkakör betöltésére jogosító bizonyítványt kapnak a végzősök. XXIV. Közgazdaság ágazat esetén - Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor ( FEOR számú) munkakör betöltésére jogosító bizonyítványt kapnak a végzősök. A szakközépiskolai formában kétféleképpen van lehetőség középfokú szakképesítés megszerzésére irányuló felkészülésre. a. A kilencedik-tizenkettedik évfolyam és ezt követően szakirányú továbbtanulás esetén egy szakképzési évfolyam elvégzésével. b. A tizenkettedik évfolyamot követően nem szakirányú továbbtanulás esetén két szakképzési évfolyam elvégzésével. Az 5/13, vagy a 2/14 évfolyamok végén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő középfokú szakképesítést szerezhetnek a tanulók. XIII. Informatika ágazat esetén - Informatikai rendszergazda, OKJ számú szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak a végzősök. XXIV. Közgazdaság ágazat esetén - Pénzügyi-számviteli ügyintéző, OKJ számú szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak a végzősök. 6

7 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma Szakmai Programja Szakgimnáziumi rendszerű képzés A szakgimnáziumi képzésre vonatkozó közismereti kerettanterveket, a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletet módosító 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet határozza meg, szakképzési kerettanterveket, a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet határozza meg. Az iskolai rendszerű oktatásban a fentiek alapján készített szakgimnáziumi helyi tantervek szerint tanulnak a 2016-ban intézményünkben 9. évfolyamot kezdő tanulók, akik a közismereti képzéssel párhuzamosan az első évfolyamtól kötelezően szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésen is részt vesznek. Az első szakgimnáziumi szakmai érettségi vizsgára a évben kerül sor. A szakgimnázium lehetőséget nyújt a tizenharmadik évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerinti, a szakmai érettségi vizsga és első szakképesítés után, az ágazatához tartozó második szakképesítés megszerzésére. A 12. évfolyam végén megvalósuló szakgimnáziumi komplex szakmai érettségi vizsga az ágazathoz tartozó Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzettséget biztosít. XIII. Informatika ágazat esetén OKJ számú, Irodai informatikus szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak a végzősök. XXIV. Közgazdaság ágazat esetén OKJ számú Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak a végzősök. A szakgimnáziumi formában kétféleképpen van lehetőség további szakképesítés megszerzésére irányuló felkészülésre. a. A kilencedik-tizenkettedik évfolyam és ezt követően szakirányú továbbtanulás esetén egy szakképzési évfolyam elvégzésével. b. A tizenkettedik évfolyamot követően nem szakirányú továbbtanulás esetén két szakképzési évfolyam elvégzésével. Az 5/13, vagy a 2/14 évfolyamok végén további, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést szerezhetnek a tanulók. XIII. Informatika ágazat esetén - Informatikai rendszerüzemeltető, OKJ számú szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak a végzősök. XXIV. Közgazdaság ágazat esetén - Pénzügyi-számviteli ügyintéző, OKJ számú szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak a végzősök. 7

8 1.4.2 Felnőttoktatás A szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. Intézményünkben a nappali munkarend szerinti szakképzéshez igazodóan, esti és levelező munkarend szerinti képzésben is lehetőség van felkészülni ágazati szakképesítések megszerzésére. XIII. Informatika ágazat esetén - Informatikai rendszerüzemeltető, OKJ számú szakképesítés. XXIV. Közgazdaság ágazat esetén - Pénzügyi-számviteli ügyintéző, OKJ számú szakképesítés. A szakképesítésekhez tartozó szakképzési kerettanterveket, a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet határozza meg, amelyek alapján készült szakmai helyi tantervek határozzák meg a képzés tartalmát. Az esti és levelező munkarend szerinti képzések óraszámait a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 60. alapján, illetve a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény alapján kell meghatározni Esti munkarend szerinti oktatás óraszámai Az elméleti tantárgyak esetén az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának el kell érnie a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven (50%) százalékát. A gyakorlati tantárgyak az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának el kell érnie a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező gyakorlati tanórai foglalkozások legalább hatvan (60%) százalékát. Az esti munkarend szerint folyó képzések helyi óraszámait a szakmai tervben külön óraterv határozza meg Levelező munkarend szerinti oktatás óraszámai Az elméleti tantárgyak esetén a levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának el kell érnie a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább tíz (10%) százalékát. A gyakorlati tantárgyak a levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának el kell érnie a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező gyakorlati tanórai foglalkozások legalább húsz (20%) százalékát. A levelező munkarend szerint folyó képzések helyi óraszámait a szakmai tervben külön óraterv határozza meg. 8

9 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma Szakmai Programja 1.5 A szakképzés tartalmi rendszere A szakmai képzés elméleti és gyakorlati képzésből áll Szakmai elméleti oktatás Az elméleti oktatás az iskola tantermeiben, számítógéptermeiben folyik, a gyakorlati képzés színhelye az informatikai labor, a taniroda és a számítógéptermek Szakmai gyakorlati képzés A szakmai gyakorlati képzés óraszámát a szakképzési kerettantervek alapján a helyi tanterv határozza meg. A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. A gyakorlati órák mindkét ágazat esetén órarend szerint, csoportbontásban az iskolában valósulnak meg. A gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban, tanórai keretek közt megvalósuló gyakorlati tanórákból áll, ehhez a megfelelő szakképzési kerettantervi előírásoknak megfelelően összefüggő nyári szakmai gyakorlat kapcsolódhat. A Közgazdaság ágazaton a szakközépiskolai és a szakgimnáziumi szakképzési kerettantervi rendeleteknek megfelelően összefüggő szakmai gyakorlat nincsen. Az Informatika ágazaton szakgimnáziumi szakképzési kerettanterv sem követel meg összefüggő szakmai gyakorlatot. A szakközépiskolai szakképzési kerettanterv nyári összefüggő szakmai gyakorlatot ír elő, ami fenntartói döntés alapján történhet az iskolában és külső munkahelyen is. Az összefüggő szakmai gyakorlaton az iskolánkban 2014-ben és a 2015-ben 9. évfolyamot kezdő tanulóknak kell részt venniük Összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése Az iskola külső munkahelyet ajánl fel, a helyi cégekkel folytatott előzetes konzultációt, valamint 3-oldalú szerződéskötést (munkahely fenntartó iskola) követően. Amennyiben a diák saját ajánlattal rendelkezik, az ajánlattevő gyakorlóhely leinformálását követően ennek a lehetőségnek az engedélyezéséről az iskola igazgatója dönt. (Az igazgató a szakmailag megfelelő elfoglaltságot kínáló munkahelyeket engedélyezi.) Amennyiben a fenntartó döntése alapján, bizonyos évfolyamon a szakmai gyakorlat teljesítése az iskolában történik, ennek időpontja a tanév utolsó tanítási napját követően, június második fele. Az iskolai szakmai gyakorlat megszervezéséért az informatikai munkaközösség a felelős Szakmai gyakorlati képzés teljesítésének feltételei A gyakorlati képzés a tanév szorgalmi időszakában, illetve az Informatika ágazat érintett évfolyamai részére az összefüggő nyári szakmai gyakorlaton valósul meg. A gyakorlati képzésen való részvétel kötelező, mulasztást az iskola házirendjében meghatározottak szerint igazolni kell. A tanuló részvételét és mulasztását az Informatika ágazat nyári gyakorlati képzésén a gyakorlati képzést folytató szervezet illetve az intézmény nyilvántartja. Szorgalmi időszak Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő 20 %-át, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 9

10 Összefüggő nyári szakmai gyakorlat Ha a tanuló a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről igazoltan illetve igazolatlanul hiányzik, és a mulasztások száma eléri a gyakorlati képzési idő 20%-át, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette, nem léphet magasabb évfolyamra. Az igazolatlan hiányzás nem haladhatja meg a képzési idő 5%-át, továbbá az igazolatlan órákat a tanuló köteles pótolni. 1.6 Előzetes tanulmányok beszámítása Valamennyi szakképesítésünknél a szakképzéshez helyi tanterveinkben előírt követelmények teljesítéséhez beszámítjuk az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények teljesítését. Ezek igazolását és a beszámítási kérelmet - az iskolai SZMSZ-ben meghatározott rendben és határidőben az iskola igazgatójához kell benyújtani, aki a szaktanári javaslatok figyelembevételével, határozattal dönt a beszámítás mértékéről és tartalmáról. 1.7 A szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktatók A szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelményeket a szakképzésről szóló, évi CLXXXVII törvény, 30. szabályozza. A 30. (7) bekezdésben meghatározott szakmai mentor pedagógust az intézmény igazgatója jelöli ki szakterületenként, az intézményben legalább öt éve alkalmazott, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező pedagógusai közül. A döntés előtt az igazgató beszerzi az iskolavezetőség véleményét. A szakmai segítő munkaköri leírásában jelölni kell a gyakornoki idő végéig szóló szakmai segítői feladattal való megbízást. Az óralátogatást a szakmai segítő a haladási, mulasztási naplóban aláírásával jelöli, a konzultációról az időpont, időtartam rögzítésével, a résztvevők aláírásával nyilvántartás készül. A szakmai segítő feladatai különösen: Az érintett tanárral egyeztetve elkészíti a gyakornoki programot és jóváhagyatja az intézményvezetővel. A mentor pedagógus a tanár kollégát: - Segíti az általános követelményekben meghatározott jogszabályok, intézményi alapdokumentumok, szabályzatok megismerésében, értelmezésében. - Felkészíti a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek célszerű megválasztására. - Közös tanmenet, óravázlat készítésével, módszerek átadásával, segíti a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátására. - Felkészíti az intézményi feladatok ellátására (ügyelet, helyettesítés), tanórán kívüli tevékenységek (kirándulás, ünnepségek) lebonyolítására. - Segíti a munkaközössége munkájának megismerésében (megállapodások, szabályok), a helyi kommunikációs szokások megismerésében. - Segíti a gyakornokot a tanításhoz kapcsolódó adminisztráció elvégzésében, folyamatosan ellenőrzi a teljesítését. Szükség szerint, félévente legalább 4 alkalommal látogatja a tanár kolléga tanítási óráit. Évente szövegesen, írásban értékeli a tanár kolléga teljesítményét. 10

11 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma Szakmai Programja 2 SZAKKÉPZÉS HELYI DOKUMENTUMAI 2.1 Szakképzés helyi tantervei A helyi dokumentumok külön szabályozzák iskolánkban a 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben szakközépiskolai rendszerű szakképzésbe belépő tanulók szakmai képzését, valamint a 2016-ban, illetve a következő években szakgimnáziumi rendszerű szakképzésbe belépő tanulók szakmai képzését Szakközépiskolai képzés helyi szakmai dokumentumai A és 1/13. évfolyamok helyi szakmai tantervei Szakmai helyi tanterv az Informatika ágazat és 1/13. évfolyamok számára Szakmai helyi tanterv a Közgazdaság ágazat és 1/13. évfolyamok számára Szakmai helyi tanterv az Informatika ágazat INFORMATIKAI RENDSZER- GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára Szakmai helyi tanterv a Közgazdaság ágazat PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára Szakgimnáziumi képzés helyi szakmai dokumentumai A és 1/13. évfolyamok helyi szakmai tantervei Szakmai helyi tanterv az Informatika ágazat és 1/13. évfolyamok számára, és az INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára Szakmai helyi tanterv a Közgazdaság ágazat és 1/13. évfolyamok számára Szakmai helyi tanterv a Közgazdaság ágazat PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 5/13. és 2/14. évfolyamok számára 11

12 2.2 Bevezető a szakgimnáziumi szakmai tantervekhez Informatika ágazat A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év Elméleti képzési idő aránya: 40% Gyakorlati képzési idő aránya: 60% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek Pályaalkalmassági követelmények: A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: Tárgyi feltételek Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség - - A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 12

13 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma Szakmai Programja A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok évfolyam heti óraszám éves óraszám 9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év Ögy évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év Ögy évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év Összesen: 2459 óra évfolyam heti óraszám éves óraszám 1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év Ögy /14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év Összesen: 2077 óra (A kizárólag évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 13

14 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 14

15 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma Szakmai Programja A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként. Jelmagyarázat: e. - elmélet; gy. gyakorlat. Az összefüggő szakmai gyakorlat óraszáma a szakképesítés esetén 0, ezért a táblázatban nem szerepel. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 15

16 16

17 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziuma Szakmai Programja 17

18 18

19 2.2.2 Közgazdaság ágazat A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év Elméleti képzési idő aránya: 70% Gyakorlati képzési idő aránya: 30% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: Tantárgy Tárgyi feltételek - - Szakképesítés/Szakképzettség A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 19

20 első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok évfolyam heti óraszám éves óraszám 9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év Ögy évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év Ögy évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év Összesen: 2459 óra évfolyam heti óraszám éves óraszám 1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év Ögy - 2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év Összesen: 2077 óra (A kizárólag évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 20

21 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 21

22 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszámai 22

23 23 A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja

24 24 A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja

25 25 A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja

26 26 A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja

27 2.3 Szakmai óratervek A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Szakgimnáziumának Szakmai Programja Szakmai óratervek a szakközépiskolai képzéshez Szakközépiskolai évfolyamok - Informatika ágazat - szakmai követelménymodulok, szakmai tantárgyak, heti elméleti és gyakorlati órák száma 27

28 Szakközépiskolai évfolyamok - Informatika ágazat - szakmai követelménymodulok, szakmai tantárgyak, éves elméleti és gyakorlati óraszám 28

29 Szakközépiskolai évfolyamok - Közgazdaság ágazat - szakmai követelménymodulok, szakmai tantárgyak, heti elméleti és gyakorlati órák száma 29

30 Szakközépiskolai évfolyamok - Közgazdaság ágazat - szakmai követelménymodulok, szakmai tantárgyak, éves elméleti és gyakorlati óraszám 30

31 2.3.2 Szakmai óratervek a szakgimnáziumi képzéshez Szakgimnáziumi évfolyamok - Informatika ágazat - szakmai követelménymodulok, szakmai tantárgyak, heti elméleti és gyakorlati órák száma 31

32 Szakgimnáziumi évfolyamok - Informatika ágazat - szakmai követelménymodulok, szakmai tantárgyak, éves elméleti és gyakorlati óraszám 32

33 Szakgimnáziumi évfolyamok - Közgazdaság ágazat - szakmai követelménymodulok, szakmai tantárgyak, heti elméleti és gyakorlati órák száma 33

34 Szakgimnáziumi évfolyamok - Közgazdaság ágazat - szakmai követelménymodulok, szakmai tantárgyak, éves elméleti és gyakorlati óraszám 34

35 2.3.3 Óratervek az esti és levelező munkarend szerinti szakképzéshez Szakközépiskolai rendszerű munkarend szerinti levelező képzés éves óraterve A 2015-ben indított PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ szakképesítésre felkészítő levelezős munkarend szerinti képzés végzős 2/14. évfolyam számára a 2016/2017. tanévben. A szürkével írt óraszámok már nem alkalmazottak. 35

36 Szakgimnáziumi rendszerű esti munkarend szerinti képzés éves óratervei Az óraterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 60. alapján, illetve a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény alapján meghatározott minimum óraszámokat tartalmazza. Az indított képzések esetén ezen óraszámoknál nagyobb óraszámokat kívánunk meghatározni. 36

37 Az óraterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 60. alapján, illetve a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény alapján meghatározott minimum óraszámokat tartalmazza. Az indított képzések esetén ezen óraszámoknál nagyobb óraszámokat kívánunk meghatározni. 37

38 Szakgimnáziumi rendszerű levelező munkarend szerinti képzés éves óraterve Az óraterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 60. alapján, illetve a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény alapján meghatározott minimum óraszámokat tartalmazza. Az indított képzések esetén ezen óraszámoknál nagyobb óraszámokat kívánunk meghatározni. 38

39 A 2016-ban indított PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ szakképesítésre felkészítő levelezős munkarend szerinti képzés óraterve. Az óratervben meghatározott óraszámok magasabbak a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 60. alapján, illetve a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény alapján meghatározott minimum óraszámoknál. 39

40 2.4 Szakképzési és a közismereti óratervek Szakközépiskolai képzés összesített óratervei Szakközépiskolai évfolyamok tantárgyai és éves óraszámai. A szürkével írt óraszámok már nem alkalmazottak. 40

41 41

42 2.4.2 Szakgimnáziumi képzés összesített óratervei Szakgimnáziumi évfolyamok tantárgyai és éves óraszámai 42

43 43

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 31 346 02 Számítógépes

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

a(z) ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V

S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 582 14 KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény,

a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

a(z) ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 582 01 ÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Szakmai Program szeptember 5.

Szakmai Program szeptember 5. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító: 203061 - Telephely: 007 Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984

Részletesebben

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali

SZOLGÁLTATÁSI SZC. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK. Nappali SZOLGÁLTATÁSI SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája ÓRATERVEK Nappali 2018/2019 Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 2018/2019. tanév Osztály jelölése

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 01 ÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

Részletesebben

Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító: SZAKMAI PROGRAM. Ózd, szeptember 1.

Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító: SZAKMAI PROGRAM. Ózd, szeptember 1. Ózdi SzCBródy Imre Szakgimnáziuma OM azonosító:203046 SZAKMAI PROGRAM Ózd, 2018. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 3 2. ALKALMAZOTT KERETTANTERVEK 4 3. A SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA

MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA 55 58 0 MŰEMLÉKFENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013.

2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. 2.48. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 726 01 GYÓGY- ÉS SPORTMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉG ÁGAZATHOZ 2013. A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Rendkívüli szülői értekezlet E, 10. F osztály

Rendkívüli szülői értekezlet E, 10. F osztály Rendkívüli szülői értekezlet 2018.04.11 10. E, 10. F osztály A 2018. január 1-én hatályba lépett törvényi változások: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2.. és 22/A. A tanuló a szakgimnázium

Részletesebben

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ. emelt szintű szakképesítés

TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ. emelt szintű szakképesítés 18. Vendéglátás-turisztika 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ emelt szintű szakképesítés Felnőttoktatás, esti munkarendszerű képzés Helyi tanterv 2017. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum A

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

Logisztikai ügyintéző

Logisztikai ügyintéző 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 54 345 01 Logisztikai ügyintéző emeltszintű szakképesítés Nappali munkarendszerű, egyéves képzés Helyi tanterv 2017. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések

FELNŐTTOKTATÁS. Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések FELNŐTTOKTATÁS Szakmai végzettség megszerzésére irányuló esti tagozatos képzések A szakmai felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás, melynek szervezése a szakképzésben a következő jogszabályok figyelembevételével

Részletesebben

a(z) SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 523 02 SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Szakmai program. Miskolci Szakképzési Centrum. Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma tanév. OM azonosító:

Szakmai program. Miskolci Szakképzési Centrum. Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma tanév. OM azonosító: Szakmai program Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma OM azonosító: 203060 2018-19. tanév 1. A SZAKMAI PROGRAM 1.1. A szakképzés jogi háttere A tudomány tényekből áll; ahogy

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS

A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS A 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint

Részletesebben

Pedagógiai programja Szakmai program

Pedagógiai programja Szakmai program Székesfehérvári SZC I. István Szakgimnáziuma Pedagógiai programja ELFOGADVA: 2016. OKTÓBER 15. MÓDOSÍTVA: 2018. OKTÓBER 24. Szakmai program Tartalom 1. Általános információk... 2 1.1. Elméleti és gyakorlati

Részletesebben

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ

2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ 2.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 723 01 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4x1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ

S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ S Z A K K É P Z É S I H E L Y I T A N T E R V a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó 54 345 01 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ ÉRVÉNYES 2016.09.01-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 1. A(z)

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai

Részletesebben

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről -1- Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről Kiknek kínáljuk a képzéseinket? Két szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő megszerzésének ingyenessé tétele elősegíti a felsőfokú

Részletesebben

Rendkívüli szülői értekezlet D osztály

Rendkívüli szülői értekezlet D osztály Rendkívüli szülői értekezlet 2018.04.11 10. D osztály A 2018. január 1-én hatályba lépett törvényi változások: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2.. és 22/A. A tanuló a szakgimnázium tizedik

Részletesebben

Felnőttoktatási Pedagógiai Program

Felnőttoktatási Pedagógiai Program Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképz ő Iskolája Pápa, Erkel F. u. 39. Felnőttoktatási Pedagógiai Program Mohó László felnőttoktatási vezető Pápa, 2015. szeptember 1. Tartalom 1. Vonatkozó jogszabályok...3

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

b.) az iskolai oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele

b.) az iskolai oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele I. TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ 1. A térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok a.) a kötelező alapfokú- és középfokú oktatás az érettségi megszerzéséig - a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret

Részletesebben

Pedagógiai program 5. számú melléklete. Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND

Pedagógiai program 5. számú melléklete. Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND 6500 Baja Bácska tér 1. Pedagógiai program 5. számú melléklete Szakmai program ESTI MUNKAREND TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI PROGRAM CÉLJA... 2 INFORMATIKA ÁGAZAT... 5 KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT... 5 ÜGYVITEL ÁGAZAT...

Részletesebben

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:...

1/5. Szervezet. Iktatás időpontja:... Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében. Csontó Béla bela.csonto@alfoldszakkepzo.hu

Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében. Csontó Béla bela.csonto@alfoldszakkepzo.hu Szakmai fórum Informatikai szakképzés Hajdú-Bihar megyében Csontó Béla bela.csonto@alfoldszakkepzo.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv - szakmai program Jogszabályi háttér

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma

SZAKMAI PROGRAM. Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma SZAKMAI PROGRAM Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma 2 / 207 Jogszabályi háttér A szakmai program elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírások alkalmazandók: A nemzeti

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 2018

SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 2018 SZAKMAI PROGRAM Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon 018 Szakmai Program Tartalom I. Az intézmény szakképzési szerkezete... 5

Részletesebben

LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ

LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ 54 813 0 LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Pedagógiai program 4. számú melléklete. Szakmai program (érvényes: 2013.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Pedagógiai program 4. számú melléklete. Szakmai program (érvényes: 2013. Baja Pedagógiai program 4. számú melléklete Szakmai program (érvényes: 2013. szeptember 1-től) Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM CÉLJA... 2 INFORMATIKA ÁGAZAT... 5 KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT... 13 ÜGYVITEL ÁGAZAT...

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Pedagógiai program 4. számú melléklete. Szakmai program (érvényes: 2013.

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Pedagógiai program 4. számú melléklete. Szakmai program (érvényes: 2013. Baja Pedagógiai program 4. számú melléklete Szakmai program (érvényes: 2013. szeptember 1-től) Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM CÉLJA... 2 INFORMATIKA ÁGAZAT... 5 KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT... 13 ÜGYVITEL ÁGAZAT...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia

Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia Műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 Oktatási konferencia Szervezők: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Magyar Elektrotechnikai Egyesület http://bmszc.hu/ Bemutatkozás- BMSZC 12 intézmény Ágazatok:

Részletesebben

Szakmai program. Felnőttoktatás. Esti munkarend

Szakmai program. Felnőttoktatás. Esti munkarend BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Szakmai program Felnőttoktatás Esti munkarend 8. számú melléklet 2015. Tartalomjegyzék A szakképzés célja Az iskola

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

I. A szakképzés jogi háttere

I. A szakképzés jogi háttere 2.42. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

(133.) tanév

(133.) tanév Szakgimnáziumi helyi tanterv 08/9 (.) tanév ikt.:/08 HELYI TANTERV Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma Budapest, Váci út. OM azonosító: 008 08-9. (.)

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések

Bevezetés. Szakgimnáziumi ágazati érettségi mellék-szakképesítések Bevezetés A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai változást hoztak a szakgimnáziumi képzés tananyagtartalmának felépítésében. A változás támogatja a rugalmas, az adott ágazathoz

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ NYOLCADIKOS TANULÓK RÉSZÉRE a VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma kilencedik évfolyamára a 2019/2020.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ NYOLCADIKOS TANULÓK RÉSZÉRE a VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma kilencedik évfolyamára a 2019/2020. Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma 8200 Veszprém, Csap u. 9. Tel: 88/560-590 Fax: 88/560-570 Igazgató: ifj. Szathmáry Árpád Pályaválasztási felelős: Juhász Tamás

Részletesebben

A szakképzés és felnőttképzés intézményei és azok feladatai. Dr. Nyéki Lajos 2018

A szakképzés és felnőttképzés intézményei és azok feladatai. Dr. Nyéki Lajos 2018 A szakképzés és felnőttképzés intézményei és azok feladatai Dr. Nyéki Lajos 2018 Innovációs és Technológiai Minisztérium A hazai szak- és felnőttképzés szakmai irányítását a Tudás- és Innováció-menedzsmentért

Részletesebben

Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Jelen szabályzat kiadásának jogi alapja: nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a fenntartó határozza meg a köznevelési intézmény

Részletesebben

Magyar joganyagok - 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet - a nemzeti fejlesztési miniszt 2. oldal 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Magyar joganyagok - 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet - a nemzeti fejlesztési miniszt 2. oldal 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. Magyar joganyagok - 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet - a nemzeti fejlesztési miniszt 1. oldal 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre

Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Beiskolázási tájékoztató a 2019/2020. tanévre Szegedi Szakképzési Centrum 6722 Szeged, Gutenberg u. 11. Az intézmény OM azonosítója: 203052 Tel.: 62/425-322 E-mail: info@vasvari.hu Honlap: www.vasvari.hu

Részletesebben

A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (51 344 11 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJFIZETÉS SZABÁLYOZÁSA

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJFIZETÉS SZABÁLYOZÁSA Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Készült: 2014. szeptember 01. Térítési- és tandíjfizetés szabályozása Kötelező felülvizsgálat: folyamatosan Verziószám: 1. AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályainak jogkövetése

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályainak jogkövetése A komplex szakmai vizsgáztatás szabályainak jogkövetése Dr. Oláh András Budapest, 2016. november 29. JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSA KÉPZÉS/SZAKKÉPZÉS NEMZETI KÖZNEVELÉS (2011. évi CXC. törvényről SZAKKÉPZÉS (2011.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁL LAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

Pedagógiai program 5. számú melléklete. Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND

Pedagógiai program 5. számú melléklete. Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakközépiskolája 6500 Baja Bácska tér 1. Pedagógiai program 5. számú melléklete Szakmai program FELNŐTTOKTATÁS ESTI MUNKAREND TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI PROGRAM CÉLJA... 3

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 3. A szakképzés tartalmi szabályozói Készítette: Kozák András köznevelési szakértő A szakképzési intézményekben a szakmai munka tartalmi normáinak a szerepét jogszabályként

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és és korlátai: A "házi feladat" és "házi dolgozat" céljai:

Részletesebben

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó 54 345 01 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk:

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk: Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6., Tel/fax:62/547-160 Web: www.vedres.sulinet.hu, E-mail: epki@vedres.sulinet.hu 2017. február

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés

Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 A szakképesítés megnevezése: Informatika rendszergazda A szakmacsoport

Részletesebben

DEBRECENI SZC MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKGIMNÁZIUMA DEBRECEN SZAKMAI PROGRAM 2017.

DEBRECENI SZC MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKGIMNÁZIUMA DEBRECEN SZAKMAI PROGRAM 2017. DEBRECENI SZC MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKGIMNÁZIUMA DEBRECEN SZAKMAI PROGRAM 1 9 0 8 2017. TARTALOM JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 1 INTÉZMÉNYÜNK SZAKKÉPZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 2 Iskolánk

Részletesebben

Felnőttoktatás esti munkarend szerint

Felnőttoktatás esti munkarend szerint Felnőttoktatás esti munkarend szerint Tanítás időkerete A tanítási órák 40 percesek a szakelméleti oktatásban, 60 percesek a i oktatásban. A kötelező tanítási órák az esti munkarend szerinti felnőttoktatásban

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 szakképzési centrummal kötött megállapodás esetén 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM

HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM 2018 2018/19-ES TANÉVTŐL INDULÓ OSZTÁLYOK, FELMENŐ RENDSZERBEN... 3 KÖZISMERETI ÓRASZÁMOK (minden ágazatra)... 7 SZAKMAI ÓRASZÁMOK... 9 DEKORATŐR... 9 MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /008 Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/008 Cím: 6723 Szeged, József Attila sgt. 122-126. Telefonszám: 62/540-272

Részletesebben

KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. +36 77 738 837 titkarsag@kiskunhalasiszc.hu www.kiskunhalasiszc.hu OM: 203042 Fnysz.: E-001289/2015 Iktató szám: KSZC904/2018 KISKUNHALASI

Részletesebben

a(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 622 01 DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben