Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt."

Átírás

1 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét kioltani, teljes nyugalommal és bizalommal volt mellete, és úgy kellett meghalnia, hogy még egy imát sem mondhatott. Káin magát félti. És mint minden ember rohanó és bujdosó lesz. Isten és önmaga elől rohanó. Ha szembe merne nézni magával, igazán látná, hogy kicsoda, és megtudna alázkodni Isten előtt, aki kétség nélkül megkönyörülne rajta. Mert Isten szereti az embert káini mivoltában is. 2. Az ima, mint együttjárás. Énókh. 1 Móz 5, Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. Istennel, nem lehet sietni, rohanni, mer haé n szaladok cask egyedül fogok szaladni. Egyszer késésben voltam, sietnem kellett, és útközben imádkoztam. Azt mondta nekem akkor valaki, hogy abbólaz imádságból hiányzott a szívnek a csendje. Énókh Istennel járt, vagyis átvette Isten csodálatos ütemét. Nem akarta Isten magához igazítani, hanem ő igazodott Istenhez. SZüntelen imádkozzatok, ezt a mai ember nem érti, miként lehetséges. Pedig ez az istennel járás, aminek Énókh mestere volt. 3. Az ima, mint engedelmesség. Noé. 1 Móz. 6, 13.8 Ahol nincs csend ott csak gonoszság terem. Az ember a bűn miatt elveszíti a csendet, ezért nem is hallja Isten szavát. Hiszeen Isten halk szóval szól, a zajos ember pedig legfelljebb a maga, vagy a társa szavát hallja. Az imádkozó szív csendes és engedelmes. Noé engedelmes szíve csodálaltos imádság, hallja az éltető szót és mindent megcselekedett úgy, ahogy Isten

2 megparancsolta, hiába gúnyolták, nevették. Abban a helyzetben nevetséges is volt, hogy fellegmentes száraz időben bárkát épített. De Isten igaznak látta Noét az engedelmességben, a vele való járásban. És a Szó, amit szíve csendjében hallott, erőt adott véghezvinni a parancsolatot, és így megmenekült egész családjával együtt. 4. Az ima, mint leborulás 1 Móz. 17,3 Istennek újra be kellett mutakoznia Ábrahámnak, amikor Ábrahám 99 esztendős volt: Én a mindenható Isten vagyok, járj énelőttem, és légy tökéletes. Amit ígértem megteszem. Ha ki tudtál jönnni a földedből én gyermekkel is meg tudlak áldani. Istennek tetszett Ábrahámnak ez a szó nélküli lekorulása. Önmagának teljes megadása volt benne. Ezután már lehetett szólni Ábrahámhoz. Sokszor hitetlen magatartásunk miatt nem tud szólni Isten. Nincs bennünk teljes megadás és hit, de legfőképpen leborulás nincsen, ami az Isten előtti teljes megalázkodással egyenlő. Így pedig kinek mondhatja: én a mindenható Isten vagyok? 5. A hangtalan ima 1 Móz. 22,5 Ábrahám és Izsák mennek az áldozat helyére: Izsák hátán a fa, ami gondolkodóba is ejti Izsákot: Atyám imhol tűz és a fa, de hol az égőáldozatra való bárány? Izsák nem oktalanul, hanem éles elmével közelít az oltás felé. És hangtalan imát mond. Istenem, ha én lennék a bárány az atyám kezében, hadd maradjak olyan hangtalan, ahogyan ő ajánl fel engem a te számodra. Szótlanul maradjak az oltárodon, a szíveden, Istenem. Izsák az oltáron is hallgat. Ábrahám szótlanul nyújtja ki a kezét, és emeli fel a kést. Az övé is hangtalan, de tettre kész imádság. Hogy tudta ezt megtenni Ábrahám? Úgy, hogy előbb önmagát adta hlálra. Krisztussal együtt megfeszíttettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. (Gal. 2,20)

3 Ha Ábrahám nem halt volna meg előtte a maga számára, Izsák sem tudta volna megharcolni a hangtalan imádság harcát. 6. Az ima, mint küzdelem 1 Móz 32,26 Jákób nem egyszerűen csak imádkozik, hanem felkel éjjel, mindenét átköltözteti a vjzen, egyedül marad, és tusakodik vele egy férfi egészen a hajnal feljöveteléig. Szülők, mi nem tudnánk ilyen csodálatosan győzni? Nekünk is meg kellene tanulni így tusakodni, ha kell nem sajnálva az éjszakát, mondván: Uram nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz. Imának rövid, de Isten áldásában minden benne van: benne van szabadulásom, családom, gyermekeim, terheim, gondjaim. De tudjam én is elmondani, hogy megszabadult az én lelkem az ő szerelmes fiában, Jézus Krisztusban. Ne tudjunk nyugodni, nincs másban nyugodalmunk, mert Ő a mi békességünk. (Ef. 2,14). És akkor tudakodásunk a legcsodálatosabb életet nyerte el. Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz. 7. Az ima, mint közbenjárás 2 Móz. 5,22-23 Az ember azt gondolná, ha már Isten szól, akkor a fáraó megszeppen egy kicsit, megfélemlik, de nem, inkább megkeményedett. Az ember mindig csak jót vár Istentől, még Mózes sem gondolt mást. Pedig Isten gondolata mindig más, mint a mienk. Ezért értjük sokszor nehezen Istent. Mennyire nem tudjuk a magunk gondolatát félretenni, mikor Isten másként felel, mint ahogyan várnánk. Másképp, de a mi érdekünkben teszi. Isten a Fáraó keménységét is arra használta, hogy a nép láthassa csodáit, melyek álat a Fáraó mégis kénytelen volt elengedni a népet. Isten másképpjét tanuljam meg mindig alázattal elfogadni. 8. Az engedetlenség imája 2 Móz. 4,13

4 Az engedetlenség imája, íme! Mózes hallja az Úr szavát de nem akar a küldetésnek engedni. Igaz, nehéz feladat várt rá. De Mózes nem az Urat látta, hanem a Fáraó hatalmát és a maga semmi voltát. Az Úr azonban nem nyugodott. A mi ajkunkon is fakad ilyen ima. Uram én már kétszer is hívtam, többé nem megyek már hozzá. Csak küldj, akit küldeni akarsz. Nem megyek beteget látogatni, csak küldd, akit küldeni akarsz. Uram én nem megyek szolgálni, nem tudok beszélni, csak küldd, akit akarsz. Ugye milyen szép imádságok ezek? Pedig az Úr mindenkit tud használni az Ő szolgálatában, csak nincs aki engedelmeskedjen. Isten senkit sem kényszerít semmire. Megmutatta mit tett értünk az Ő szerelmes fiában, Jézus Krisztusban, ha én is szeretem őt, próbáljak meg engedelmeskedni. Ő mindenben engedelmeskedett egészen a keresztfának haláláig, ne maradjak le tőle. 9. Az ima, mint tanácskérés 2 Móz 17,4 Milyen kegyelmes az Isten! Ezt a rövid fohászt, kiálltást azonnal meghallgatta. Mózessel közölte a megoldást és a nép azonnal kapott vizet. Pedig nem érdelmelték volna meg, Mózessel igen duván viselkedtek. De Isten mindenkori kegyelmét hirdeti, hogy nem ítélettel jött, hanem meghallgatta szolgája imáját. Egy ember megalázkodásáért könyörült meg az Isten. Most is, hogy még nem küldte el a világra végítéletét, Jézus Krisztus kinyújtott, átszegzett, értünk felemelt kezéért teszi. 10. Esedezve imádkozni 2 Móz. 32,11-12 Egy ember, aki az egész mindenség Urát kérdőre meri fogni. Miért gerjed fel a te haragod? A nép bálványt állított, az ítéletet megérdemelte. És mégis! Mózes nem nyugszik bele abba, hogy az ítélet tüze megeméssze a népet. Ha mi egymással így lennénk, hogy nemcsak a gonoszt látnánk a másikban! Hiszen Isten megbocsátott az ő Fiában, Jézus Krisztusban mindenkinek. Ha ezt

5 nem teszi, jaj lett volna mindnyájunknak. De kegyelme még tart, fogadjuk el alázattal.

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk,

1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, 1./ Békesség néktek! 2./ Gyülekező énekként énekeljük a 165. énekünk 1. és 6. versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal eléállni... Itt van Isten

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak (Récsei Norbert) 1. Jézust halálra ítélik Olyan könnyen ítélkezzünk mások felett, olyan könnyû véleményt formálni valakirõl, anélkül, hogy különösebben törekedtem volna

Részletesebben

Ez 7,1-27 A vég ítélete

Ez 7,1-27 A vég ítélete Ez 7,1-27 A vég ítélete És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára! Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04.

Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. Mikor és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Szentkirályszabadja, 2009. jan. 04. L. Ézs 40, 30-31 T. Lk 7,18-30 Mikor, miért és hogyan tesz Jézus vallást rólunk? Ezt mutatja be mai igénk, amelyben az a legmegdöbbentőbb,

Részletesebben

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor MI A NEVED? Igehirdetések 4. Ő így felelt: Jákób. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 4. MI A NEVED? Ő így felelt: Jákób Mindenki Temploma Mi a neved? Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus!

! Nem az a fontos én mit teszek, hanem: mit tett értem Jézus! A KERESZTSÉGRŐL Az egyháztörténelem folytán újra és újra előjön a kérdés a keresztségről, annak módjáról, és alkalmazásáról. Sokan kérdezik, vajon helyes-e az Egyház mai gyakorlata, és itt főképpen arra

Részletesebben

Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség

Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség Ézs 32,13-20 Gondtalan nyugalom és békesség Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait; A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2015. február 27. Nyíregyháza Böjti sorozat 5. nap Cím: Amikor minden tökéletes lesz 1 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2 És a szent várost,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

Ez egy csodálatos élet. A Krisztusi élet nem nehéz.

Ez egy csodálatos élet. A Krisztusi élet nem nehéz. Ez egy csodálatos élet A Krisztusi élet nem nehéz. Ráébredek, hogy lehet néhány embert ez sokként érint, de mindazonáltal igaz. Amikor mi szándékosan az Isten útja szerint élünk, a Krisztusi élet csodálatosan

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Hogyan tesz jobbá minket Isten?

Hogyan tesz jobbá minket Isten? Hogyan tesz jobbá minket Isten? Ney Bailey Időről időre vannak olyan területei az életünknek, amikkel küszködünk, amiken szeretnénk változást látni. Például olyan hibák, vagy szokások, amiket szégyellünk.

Részletesebben

Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko

Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig. Rev. C. Hanko Ószövetségi bibliai történetek 6-8 évesek (egyszer sített) 1. könyv: a Teremtést l Sámuelig Rev. C. Hanko Mi Urunk Istenünk, mily felséges a Te neved az egész földön! (Zsoltárok 8:10) 1 El szó Ez a könyv

Részletesebben

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből Olvasmány (A) Olvasmány a Teremtés könyvéből 1 Ter 1,26-28.31a A teremtés hatodik napján Isten így szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben