6. Keresztény államok a Közel-Keleten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Keresztény államok a Közel-Keleten"

Átírás

1 66 Szent Péter lobogója alatt 6. Keresztény államok a Közel-Keleten Jeruzsálem! Jeruzsálem! Szent IX. Lajos francia király A Jeruzsálemi Latin Királyság Az első keresztes hadjárat nyomán latin keresztény államok sora alakult ki a Közel-Kelet tengerpartján. Mivel a bizánci császár nem nyújtott katonai segítséget a nyugati keresztes seregeknek, azok a felszabadított területeket nem adták át a császárnak. Nem állították helyre a görög egyházi hierarchiát sem. A szentföldi keresztes államok legfőbb keresztény egyházi elöljárója a jeruzsálemi latin pátriárka volt, akit mindenkor a római Apostoli Szentszék nevezett ki. A négy keresztes állam közül a Boulogne-i Balduin alapította Edesszai Grófság alakult meg elsőként. Mint a legkeletibb állam, ez volt egyben a legveszélyeztetettebb helyzetben is. Az európaiak létszáma itt nagyon csekély volt, többnyire csak a legelszántabb lovagok jöttek a Mezopotámia északi részén elterülő, folyamatosan változó területű grófságba. A lakosság túlnyomó többsége a kereszteseket támogató örmény katolikusokból állt. A második keresztes hadjáratot követően végleg muzulmán kézre került. A Tarantói Bohemund által alapított Antiochiai Hercegségnek is keresztény többségű lakossága volt. A szíriai koptok és a jakobiták a vidéket, a bizánciak a városokat lakták. Antiochia lakossága a három évszázados muzulmán elnyomás ellenére megőrizte bizánci többségét. A Toulouse-i Rajmund által alapított Tripoliszi Őrgrófságnak a lakossága többségben keresztényekből állott. Itt libanoni maroniták, görögök és örmény katolikusok keveredtek. E keleti keresztények felszabadítása volt a keresztesek hadjáratának egyik alapvető célja. A szentföldi keresztény államok Bouillon Gottfried, Jeruzsálem elfoglalója nem alapított államot. Halála után öccse, Balduin hozta létre a Jeruzsálemi Királyságot, melynek lakossága jórészt muzulmánokból tevődött össze. Jeruzsálem, a szent város azonban külön világot alkotott, itt minden keresztény felekezet képviseltette magát. A frank és normann lovagság itt is kiépítette a hűbéri viszonyokat. A Jeruzsá-

2 67 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN lemi Királyság hűbérura volt Edesszának, Antiochiának és Tripolisznak. A nagy hűbérurak e tartományokban adtak további birtokokat lovagjaiknak. A helyi városi és falusi földműves lakosságot adófizetésre (tized) kötelezték. (A keresztes államokban földet csak latin keresztények birtokolhattak.) A XII. század második felére a Közel-Keleten megtelepedő európai népesség aránya folyamatosan emelkedett és az államok határvonala is megszilárdult. Ugyanakkor soha nem voltak elegen. Ezért a Szentföld védelmében meghatározó szerep jutott a megerősített váraknak. A szentföldi keresztesek egyik legnevezetesebb vára a johanniták által kiépített Margat A hat hektáron elterülő Margat vára a johannita lovagok egyik fontos központja volt, ahol minden korszerű erődítési technikát volt a Szentföldön alkalmaztak. II. András magyar király rendszeres adományával támogatta a vár építését és védőinek ellátását. Az örmény katolikusok a 301-ben alakult öra legfontosabb szentföldi települések a szent kegyhelyek mény nemzeti egyház tagjai. A VII. századtól arab miatt Jeruzsálem (a főváros), Betlehem és Názáret voltak. elnyomás alatt éltek. A keresztes lovagokat felszajeruzsálem legkiemelkedőbb keresztény szent helye a Szent badítóként fogadták. Az 1439-es Firenzei Zsinat óta Sír-bazilika volt, amely azt a sziklasírt jelölte, ahová Arimateai elismerik az Apostoli Szentszék főségét. József temette Jézust. A bazilikát többször lerombolták, majd a keresztes lovagok román stílusban építették újjá. A létesítmény A kopt keresztények a 457-ben alakult egyiptomi fennmaradásáról napjainkban hat keresztény egyházi közösség nemzeti egyház tagjai. Ők alkották Egyiptom ősi la(római katolikus, ortodox, szír, etióp, örmény, kopt) közösen gonkosságát. A VII. századtól arab elnyomás alatt éltek. doskodik. Jeruzsálem elvesztését követően Akkó kikötőváros lett a királyság központja, egyben a levantei kereskedelem keleti kapuja. (Itt ért véget a Kínából induló selyemút.) A Keletről érkező selymet, festéket és fűszereket itt rakták át az Európába induló hajókra. Helyettük mindenféle kézműves ter- Akkó városa a szentföldi keresztesek utolsó menedéke volt Tortenelem_5_6.indd 67 A jeruzsálemi Szent Sír-bazilika a keresztes háborúk idején :53:59

3 68 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN mékeket szállítottak keleti irányba. E kereskedelem igazi urai az itáliai városállamok (Velence, Genova, Pisa és Amalfi) voltak. A muzulmánok által szorongatott Akkóban minden lovagrendnek saját vára volt, amelyeket földalatti folyosók kötöttek össze a kikötővel. Akkó 1291-ben utolsóként esett el, keresztény lakossága Ciprus szigetére menekült. A XV. században feljegyezték, hogy a ciprusi keresztény asszonyok mindig fekete fátyolban léptek ki az utcára. A kérdésre a Mert ma is gyászoljuk Akkó elvesztését volt a válasz Sorold fel a szentföldi keresztes államokat! Kik alapították ezeket? ÁLLAM ALAPÍTÓ 116. Milyen keleti keresztény felekezetekkel ismerkedtél meg ebben a leckében? Krisztus katonái Egyházi lovagrendek A Jeruzsálemi Királyság és a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend címere A középkor sajátos szerzetesi intézményei voltak a lovagrendek. A muzulmán hódítás ellen, és a Szentföld visszafoglalásáért vívott harcok során szerveződtek. Kezdetben csak a zarándokok védelmezése, betegek, sebesültek ápolása volt a feladatuk, később a harcokban is részt vettek. A keresztény lovagi eszmény legtisztább és legteljesebb megvalósítóivá váltak. Bouillon Gottfried Jeruzsálem visszafoglalása után a Szent Sír Védelmezője címet vette fel. Még halála előtt lovagokat rendelt a Szent Sír őrzésére, akik utóbb Hippói Szent Ágoston regulája szerint lovagrenddé szerveződtek. Az ő feladatuk a Szent Sír őrzése, illetve a szentföldi zarándokok védelme volt. A pápa hivatalosan 1122-ben ismerte el rendjüket. Jelvényül a Krisztus öt sebét szimbolizáló arany jeruzsálemi keresztet választották. Akkó elvesztését követően a Szent Sír Lovagrend tagjai Spanyolországba vonultak vissza, ahol részt vettek a mórok elleni nagy felszabadító háborúban. Ekkor változtatták arany jeruzsálemi keresztjük színét vörösre. Fehér kereszttel díszített vörös köpenyt viseltek a johannita (Szent János-) lovagok. A jeruzsálemi Szent János-kórházban a betegápolásra alakult társaságból fejlődött szerzetes lovagrenddé. A pápai jóváhagyást 1113-ban kapták meg. Kolostoraik mellett rendszerint kórházakat, gyógyszertárakat, fürdőket működtettek. Magyarországon II. Géza király idejében jelentek meg. Első közösségeik Esztergomban, Székesfehérvárott, Budafelhévízen (Császárfürdő) és Győrött alakultak. III. Béla gondjaikra

4 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN 69 bízta az Isten, Szűz Mária és István tiszteletére Jeruzsálemben emelt magyar templomot és zarándokházat. A szentföldi keresztes hadjáratok mellett a johanniták ott küzdöttek a magyar uralkodók seregében, amikor azok pogányokkal csaptak össze. II. András as szentföldi keresztes hadjárata során maga is a rend soraiba lépett. A johanniták egyik oldalága volt a leprások ápolását is felvállaló lazarita (Szent Lázár-) lovagok rendje. Jeruzsálem falain kívül, a Szent Lázár kapu közelében alapított leprakórház ápolóiból és betegeiből szerveződtek lovagrenddé 1130 körül. A johannita és a lazarita lovagok címere A Szentföldön harcoló keresztes lovagság leprában megbetegedett tagjai kerültek ide. A beteg lovagokat így el lehetett különíteni az egészségesektől, ugyanakkor e jól szervezett testületben továbbra is hasznosíthatták harci képességeiket. A lepra mint hosszú lefolyású betegség nem akadályozta meg a lovagokat, hogy továbbra is kitűnő katonák maradjanak. A Szent Lázár-lovagok számos csatában is részt vettek. A rend minden egyes lovagi tagja elesett 1291-ben, Akkó muzulmán elfoglalásakor. A lazariták Clermont-i Vilmos vezetésével a végsőkig kitartottak, fedezve a kikötőt, hogy a menekülő keresztény lakosság visszavonulhasson Ciprusra. A szultán, látva ezt a hősiességet, a Szentföld birtokba vétele után a lazariták kórházait személyes védelme alá helyezte. A lazariták hálájuk jeleként a köpenyeiken viselt fehér keresztet zöld keresztre, a próféta színére változtatták. Magyarországon III. Béla király idejében jelentek meg. Egyetlen házuk Esztergomban alakult meg. Vörös kereszttel díszített fehér köpenyt viseltek a templárius (templomos) lovagok rendjének tagjai. A rendet nyolc francia lovag alapította 1118-ban Jeruzsálemben. Nevét onnan vette, hogy II. Balduin jeruzsálemi király Salamon egykori templomának helyén épült palotáját adta át nekik. Így váltak a templom őrzőivé. A rend főképpen Szent Bernát támogatásával terjedt el Nyugaton. Mindig a szentföldi keresztes seregek legütőképesebb részét alkották. Ők tették közismertté e fohászt: Keresztények Segítsége, könyörögj érettünk! A zászlajuk fekete-fehér volt, hogy emlékeztesse őket a jó és a rossz harcára. A szentföldi csatákban a templomos lovagok legnagyobb része elesett. Koholt vádak alapján, Szép Fülöp francia király, hogy óriási vagyonukat megkaparintsa, a Vienne-i Zsinaton elérte, hogy a zsinat a rendet 1312-ben feloszlassa. Ő évekkel előbb minden francia lovagot letartóztatott, sokat kivégeztetett. Ez volt az első koncepciós per. Magyarországon hírnevük makulátlan maradt. Első házaik III. István király idejében jelentek meg. Ők is részt vettek II. András szentföldi keresztes hadjáratában. A harmadik keresztes hadjárat idején született meg, ugyancsak betegápolási kezdeményből (Jeruzsálem, Szűz Mária-kórház), a fehér köpenyükön fekete keresztet viselő mariánus vagy teuton (Szűz Mária-, német) lovagok rendje. Mindvégig megtartották német nemzeti jellegüket. II. András király telepítette le őket Erdélyben, majd a Szörénységben. A király célja az volt, hogy a lovagok a pogány kunokkal szemben védelmezzék meg és népesítsék be ezeket a gyéren lakott területeket. A lovagok meg is feleltek ennek Clermont-i Vilmos és leprás lovagjai 1291-ben az utolsó ember elestéig védelmezték Akkó városát A templomos lovagok címere

5 70 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN a feladatnak, de azután saját, független tartomány kialakítására törekedtek. Ezt a magyar uralkodó nem tűrhette, így kiűzte őket az országból. A Német Lovagrend ekkor vonult a Baltikumba, hogy az ottani pogány törzseket megtérítse. A teuton lovagok címere 117. Figyeld meg, milyen közös szándék hívta életre a szentföldi lovagrendeket! 118. Kutass az interneten! Rajzold le a füzetedbe a különféle lovagrendek címereit és zászlóit! 119. Mely lovagrendek működnek még napjainkban is, és mi a hivatásuk? Nézz utána az interneten! Az Ibériai-félsziget visszafoglalása Vért vegyítettünk a könnyek árjába A muzulmán fenyegetés Nyugat-Európa számára a VIII. századtól vált félelmetes valósággá. A Gibraltári-szoroson átkelt arabok elfoglalták az Ibériai-félszigetet és megsemmisítették a keresztény gót királyságot. Rövid idő múltán már a frankok államát, Itáliát és Rómát is veszélyeztették. Ibéria apró keresztény királyságai a félsziget északi hegyvidékére szorulva kezdetben magukra hagyatva vívták élethalálharcukat a mór seregek ellen, a XI. századtól azonban egyre nagyobb támogatást kaptak az Apostoli Szentszéktől és az európai keresztény államoktól. Ekkoriban találták meg Szent Jakab apostol földi maradványait. A sírja fölé emelt szentély kegyhellyé vált, amely felszította a spanyol keresztények hitét és bátorságát. Hitük szerint a compostelai Szent Jakab apostol vezette a spanyol keresztesek mórok elleni felszabadító harcát

6 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN 71 Így indult meg Hispánia visszahódítása. A mórok elleni háború fő erői a helyi keresztény királyságok: Aragónia, Kasztília, Asztúria (León) és Portugália voltak. A visszahódítást megkönnyítette, hogy a mórok nagy állama, a Córdobai Kalifátus szétesett, és a helyén létrejött sok apró muzulmán királyság ellen sikeresebben lehetett harcolni. A legnagyobb ösztönzést azonban II. Orbán pápa 1095-ös clermont-i felhívása jelentette. Ez új lendületet A mórok az Észak-Afrikát meghódító muzulmán arabok és a bennszülött berber törzsek egyesüléséből kialakult népesség. A kalifa az iszlám legfelsőbb vallási és világi vezetője. adott a spanyol földön harcoló keresztény ellenállóknak. A szentföldi példák nyomán itt is keresztes seregek szerveződtek, valamint spanyol és portugál lovagrendek alakultak. Az ibériai keresztény összefogást a Szentszék azzal is támogatta, hogy megtiltotta a spanyol lovagoknak a szentföldi keresztes szolgálatot. Nekik saját hazájuk felszabadításáért kellett hadba vonulniuk. A mórok segítségére Észak-Afrikából érkeztek vad berber harcosok, ám ők sem tudták feltartóztatni a keresztények előrenyomulását. Végül II. Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella közös hadserege az utolsó arab várost, Granadát is visszafoglalta 1492-ben. A győzelem feletti öröm hatására I. Izabella támogatásáról biztosította Kolumbusz Kristóf genovai tengerészt és vállalkozását. Kolumbusz a belé vetett bizalmat az Újvilág felfedezésével hálálta meg Rajzold be a vaktérképbe zölddel a mórok ibériai előretörését, és vörössel a keresztény viszszafoglalás irányát! A történelmi atlaszod segíthet! 121. Kutass az interneten! Milyen spanyol lovagrendek alakultak a visszafoglalás során? Rajzold le a füzetedbe a különféle spanyol lovagrendek címereit és zászlóit!

7 72 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN A nemesség kötelez! A címerek világa A szentföldi keresztes háborúk csatamezőin születtek meg az első címerek. Az arcot teljesen eltakaró sisakban harcoló, nehézfegyverzetű keresztes lovagok nem ismerhették fel egymást a harc hevében. Ezért különféle jelvényeket erősítettek sisakjaikra, így alakult ki a sisakdísz. E jelképeket idővel zászlaikra, ruhájukra és legfőképpen pajzsaikra is ráfestették. Így született meg a címerpajzs. A Szentföld forró napsütése ellen a lovagok a sisakjaikra borított textiltakarókkal védekeztek. Ezek a harcok során az ellenség kardvágásaitól elrongyolódtak. A címerfestők ezeket a hasogatott textilcsíkokat a címerpajzs körül általában művészi módon rendezték el és ábrázolták, ezek a sisaktakarók. A szimmetria vagy a harmónia gyakran megkívánja, hogy a címerek mellett más képi ábrázolások is megjelenjenek. Ezek a pajzstartók. Végül a lovagok harci kiáltásából kialakult a jelmondat, amelyet egy szalagra írva a címerpajzs alá lehetett függeszteni. A lovagi címerek nyomán a címerhasználat a nyugati keresza pallium főpapi jelvény, mintegy háromujjnyi szétény egyházban is kialakult. A főpapok, a szerzetesrendek, a koles fehér gyapjúszalag, melyet az érsek metropoliták lostorok, apátságok mellett az Apostoli Szentszéknek és minden a vállukra helyezve viselnek. Átlósan elhelyezve négy pápának volt saját címere. III. Ince pápa volt az első, aki ilyenfekete kereszt van beleszőve. Elöl és hátul a körszanel rendelkezett. Családi címerét egészítette ki az Apostoli Szentlaghoz rövidebb szalagrészt illesztenek, melyet szinszék jól ismert jelképeivel: a pápai hármas koronával (tiara) és tén 1-1 kereszt díszít. a kulcsokkal. A bíborosok címerét vörös kalap fedte, a pajzs két oldalán lecsüngő bojtokkal. Az érsekek és püspökök címerét általában püspöksüveg (mitra) fedte. A pajzs mögé kiegészítésül körmeneti kereszt, pásztorbot; a pajzs alá pallium kerülhetett Kutasd fel a Szentatyának, valamint egyházmegyéd főpásztorának címerét és jelmondatát! Rajzold le ezeket a füzetedbe, és próbáld meg értelmezni, hogy milyen üzenetet hordoznak! 123. Az alábbi képen látható címer mely részei jelzik a pápai hatalmat és melyek a családi kötődést? III. Ince pápa, fején tiarával Péter apostol utódai közül ő használt először saját címert Tortenelem_5_6.indd 72 III. Ince címere :54:03

8 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN 73 ADATTÁR FOGALOM: Edesszai Grófság, Antiochiai Hercegség, Tripoliszi Őrgrófság, Jeruzsálemi Királyság, örmény katolikus, kopt keresztény, Szent Sír, johannita, lazarita, templárius, mariánus (teuton) lovagrend, mór, berber, címerpajzs, sisakdísz, sisaktakaró, pajzstartó, jelmondat, tiara, mitra, pallium SZEMÉLY: Aragóniai Ferdinánd, Kasztíliai Izabella, Kolumbusz Kristóf, III. Ince ESEMÉNY: Akkó eleste (1291), Granada visszafoglalása (1492) HELYSZÍN: Edessza, Antiochia, Tripolisz, Akkó, Margat, Aragónia, Kasztília, Portugália, Córdoba, Granada FORRÁSTÁR Keresztény államok a Közel-Keleten A Jeruzsálemi Latin Királyság megalapítása A mi erőnk annyira szerény volt, és harcosunk oly kevés, hogy ha valamennyit összehívták, alig voltak többen 300 lovasnál és 2000 gyalogosnál. Kevés város került a hatalmunkba, azok is ellenséges területek közé voltak ékelődve, úgy, hogy szükség esetén is csak a legnagyobb veszély árán lehetett az egyikből a másikba átmenni. A határainkon belül fekvő falvakat is hitetlenek és szaracénok lakták, kiknél a mi népünknek dühödtebb ellenségei nincsenek; és annál rosszabbak, mert velünk laknak. Mert nincs vészesebb pestis, mint a házunkban lakó ellenség. Ezek nem csupán leölték, vagy az ellenségnek adták el rabszolgának óvatlanabbul közlekedő embereinket, hanem még földek művelését is megakadályozták, hogy a mieinket kiéheztessék; mert szívesebben szenvedtek éhséget ők maguk is, semmint, hogy a mieink szükségleteit kielégítsék, mert ellenségeiknek tekintettek bennünket. De nemcsak a városon kívüli utak voltak veszélyesek, hanem akkor is alig hihették magukat biztonságban, ha otthon voltak házaikban, a város falain belül, olyan kevesen laktak bent, és a falak is részint romokban hevertek. A rablók éjjel betörtek a kihalt, kevéssé lakott városokba és sokakat tulajdon házukban öltek meg; ezért egyesek titkon, mások nyíltan otthagyták szerzett birtokaikat, mert úgy vélekedtek, hogy egy napon alulmaradnak azok, akik e földet védeni igyekeznek, és nem lesz senki, aki őket a fenyegető veszedelmekkel szemben megvédelmezze. (Türoszi Vilmos krónikája) 124. Mi volt az újonnan alakult Jeruzsálemi Királyság legnagyobb problémája? Foglald össze pár mondatban! Muzulmánok keresztény uralom alatt Hétfőn napkeltekor indultunk el [a frankok] Tibnín nevű várától. Allah pusztítsa el! Utunk összefüggő művelt földterületek és rendezett települések között vitt. Ezek lakói mind muszlimok, akik jól megvannak a frankokkal. Allah mentsen meg az ilyen kísértéstől! Aratáskor a gabona felét szolgáltatják be a frankoknak, és személyenként 1 dínár 5 qirát fejadót fizetnek. Egyébbel, a gyümölcsökre kivetett csekély adón kívül nem bolygatják őket. Házuk és minden birtokuk teljesen az ő tulajdonuk-

9 74 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN ban maradt. Minden frank kézen levő tengerparti várost így igazgatnak; a hozzájuk tartozó vidék; a falvak és a gazdaságok a muszlimok tulajdonában vannak. Szívük bűnre csábíttatik, mivel látják, hogy velük ellentétben a muszlim területeken élő testvéreikkel mennyivel rosszabbul bánnak azok muszlim urai. Ez az egyik muszlimokat sújtó csapás: a muszlim közösség a saját hitén levő urak igazságtalanságai miatt panaszkodik, és ellenfele és ellensége a frank urak bánásmódját dicséri, mivel hozzászokott azok igazságosságához. De aki ilyen helyzetbe jutott, Allahhoz forduljon panaszával! (Ibn Dzsubajr krónikája) 125. A fenti forrás szerint hol éltek jobban a muzulmán parasztok: keresztény vagy iszlám területen? A kereskedők szabadsága a Szentföldön A legcsodálatraméltóbb dolgok egyike, amit mesélnek, hogy amennyiben kitör a háború a muszlimok és keresztények között még ha össze is csap a két fél és felállnak a csatasorok közöttük, muszlim és keresztény csoportok akadályoztatás nélkül járhatnak át köztük. ( ) Eközben nem szünetelt a frankok országán keresztül Egyiptomból Damaszkuszba tartó karavánok forgalma. Hasonlóképpen volt ez a Damaszkuszból Akkóba tartó muszlimok esetében is, és a keresztényeknek sem állta útját senki, s nem akadályozták útjukat. (Ibn Dzsubajr krónikája) 126. Szerinted mivel magyarázható a kereskedők szabad mozgása a háború dúlta Szentföldön? A keresztes várak jelentősége Azok tapasztalatai alapján, akik tudják, hogy felépítése előtt a szaracénok ( ) rendszeresen rajtaütöttek Akkón és a többi keresztény földön, felismerheted, hogy milyen hasznos és fontos ez az erőd a keresztény területek egésze, és milyen káros a hitetlenek számára. Szafed várának építésével bástya és akadály állíttatott, és nem mernek többé a Jordán folyótól Akkóhoz menni, csak ha igen nagy számban vannak. Akkó és Szafed között a megrakott hátasállatok és szekerek biztonságban közlekedhetnek és a földeket szabadon lehet művelni. Ezzel szemben a Jordán folyó és a Damaszkusz közti föld műveletlen és olyan, mint a sivatag, a Szafed várától való félelem miatt, ahonnan nagy portyákat, rombolásokat és pusztításokat visznek végbe, egészen Damaszkuszig. A templomosok sok csodálatos győzelmet arattak a hit ellenségei felett, melyeknek felidézése nem egyszerű, mivel egészen nagy könyvet lehetne megtölteni velük. Semmikképp sem szabad elfelejtkezni róla, hogy Szafed vára alatt Akkó irányában egy váralja település vagy nagy falu van, nagy piaccal és számos lakóval, s mindezeket meg lehet védeni a várból. Ezenfelül a szafedi uradalomhoz és környékéhez több mint 260 falu tartozik, melyeket franciául ville-nek mondanak s melyekben több mint íjjal és nyíllal felszerelt ember található azok mellett, akiktől nagy pénzeket lehet adóként behajtani, amelyet Szafed vára és azok közt a rendek, bárók és lovagok közt lehet szétosztani, akik a falvakat birtokolják. Ezekről a helyekről Szafed építése előtt keveset vagy semmit sem tudtak begyűjteni, s ma sem tudnának, ha azóta fel nem épült volna a vár. (Türoszi Vilmos krónikája) 127. Miért volt nagy jelentősége a szentföldi váraknak? Készíts erről pár mondatos összefoglalót a füzetedbe! II. András király adománya az antiochiai Margat várának Margatnak, amely éppen a pogányok közvetlen közelében helyezkedik el, örök fenntartására, királyságunk sójövedelmeiből száz márkát adunk, amelyet mindig húsvét idején, ezüstpénzben, ellenvetés nélkül ki kell fizetni Szalacsnál Kutass az interneten, hogy milyen kapcsolatai voltak II. Andrásnak a Szentfölddel? Az adatokat írd a füzetedbe, majd szóban számolj be róluk!

10 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN 75 Egyházi lovagrendek A templomosokról A templomosok jelképei 129. Mit szimbolizál a templomosok fekete-fehér pajzsa és zászlaja? 130. Mit gondolsz, mit akart kifejezni a miniátor, amikor két templomos lovagot rajzolt egy lóra? A johannita lovagok szabályzata 1. Elsőként elrendelem, hogy minden a szegények szolgálatára belépő testvér Isten segedelmével tartsa meg ama három dolgot, amit Istennek megfogadott a pap keze és a könyv által, nevezetesen: a szüzességet, az engedelmességet bármi legyen is, amit mesterük parancsol, valamint a vagyontalan életet, minthogy ez a három dolog az, amit Isten tőlük számon fog majd kérni a végső megmérettetésnél. 2. Valamint ne kérjenek többet a nekik járóból: csak kenyeret, vizet és ruházatot, amit megígértek nekik. És öltözetük legyen alázatos, mivel a mi Urunk szegényei, akik szolgáinak valljuk magunkat, dísztelenül és szegényesen járnak. És rút dolog a szolga részéről, hogy gőgös legyen, az ő Ura pedig alázatos. ( ) 4. Továbbá: amidőn a testvérek városokon és várakon mennek által, ne egyedül tegyék, hanem kettesével vagy hármasával, de ne azokkal, akikkel akarnak, hanem azokkal menjenek, akiket a mester erre kijelöl. És valahányszor mennek bárhová legyen is, jártukban egyszerre tartsanak pihenőt; se öltözékükben, se tevékenységükben ne legyen semmi megütközést keltő, csak azt tegyék, ami jámborságukat megmutatja. Amikor pedig asszonynéppel találkoznak, akár házukban, vagy a templomban vagy bárhol, szemérmességüket őrizzék meg. ( ) 6. Az adományok előteremtésében se földet, se zálogot ne fogadjanak el, hanem mesterüknek levélben jelentsék; a mester pedig levelével az ispotályhoz küldje át a szegényeknek; és minden rendházban, a kenyérből, a borból és minden egyéb táplálékból harmadrészt vegyen a mester; és ha valaminek bővében volna, akkor a maradékot tegye az adományhoz és küldje levelével Jeruzsálem szegényeinek. ( ) 19. Továbbá valamennyi rendházba minden egyes testvére, aki most és mostantól kezdve magát Istennek és a Jeruzsálemi Szent Ispotálynak ajánlja, Isten és a Szent Kereszt tiszteletére hordjon keresztet a mellén, valamint csuháján és köpenyén egyaránt, hogy Isten megőrizzen mindnyájunkat zászlóval, hittel, munkával és kötelességgel; az ördög hatalmától pedig most és az eljövendő századokban, testben és lélekben egyaránt megvédjen, minden keresztényi jótéteményünkkel. Ámen. (Châteauneuf-i Guillelmus nagymester levelének részlete) 131. Milyen hármas fogadalmat tettek a johannita lovagok?

11 76 6. KERESZTÉNY ÁLLAMOK A KÖZEL-KELETEN A címerek világa 132. A kép segítségével nevezd meg a címer legfontosabb részeit! Werbőczy István címere 133. Nevezd meg a címer kiegészítő részeit! Mit jelképeznek ezek a szimbólumok, és kik díszíthetik még ma is ezekkel a címerüket?

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Megyei szaktárgyi vetélkedő Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára. (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont)

TÖRTÉNELEM. Megyei szaktárgyi vetélkedő Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára. (1helyes válasz =2 pont, maximum 10 pont) TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő - 2015 Írásbeli feladatsor a 7. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Helyes megoldás esetén összesen 100 (azaz száz) pontot

Részletesebben

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos.

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. 1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. a) b) c) d) 1 e) f) g) ) i) j) k) l) m) n) 1/A. Töltse ki a keresztrejtvényt! (Elemenként 0,5 pont) a) Itt győzték le Kr. e. 202-ben

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET. Csíkajnád. HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Csíkajnád HONISMERETI ESSZÉ Bakó Katalin Csíkajnád Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 2014 0 Csíkajnád Csíkszeredától 20 kilométernyi távolságra lévő 600 lelket számlálókis falu.több

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja!

Mindenki, akinek van füle a hallásra, hallja! Szent György,,Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei

Az önkormányzat jelképei Szálka Község Önkormányzatának 3/2000.(VI.07.) sz. rendelete a község jelképeinek alapításáról és használatuk rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/ (II.24.) számú rendelete. a község címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről

Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 3/ (II.24.) számú rendelete. a község címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/ 1998. (II.24.) számú rendelete a község címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről Csátalja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011

MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 MAGYAR GEODÉTÁK SZÍRIÁBAN 2011 Margat, vagy al-marqab arabul Qalaat al-marqab ( قلع ة المرق ب, a Megfigyelőhely ) a Szentföld legnagyobb keresztes lovagvárai közé tartozik. A Szent János Ispotályos (Johannita)

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton

5 Tiszták, hősök, szentek. Tours-i szent márton 5 Tiszták, hősök, szentek Tours-i szent márton 2013 Mártonnak egy idős, keresztény szolgáló mesélt Istenről ( 2 ) Márton gyermekkora Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013 Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 82 pont 1. Keresd meg és írd ki egymás alá a pontozott vonalakra etőhálóban megtalálható nyolc fogalmat! Magyarázd meg jelentésüket is! (A fogalmak a középkori egyházzal

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Történelem és társadalomismeret

Történelem és társadalomismeret Történelem és társadalomismeret tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Célok és feladatok Thököly Imre Általános Iskola, Hajdúszoboszló A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

1949-es jelentés az ellenségrõl

1949-es jelentés az ellenségrõl Gagyi József 1949-es jelentés az ellenségrõl 1918 után a romániai magyarság egyetlen idõszakban sem volt olyan megosztott, mint az 1948-ban kezdõdõ, a Magyar Autonóm Tartomány megalakulásáig, a Magyar

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 5 8. évfolyam Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek

Részletesebben

Rovarirtásból élt a novícius

Rovarirtásból élt a novícius Rovarirtásból élt a novícius P. Hagyó József Jézus Kistestvére Szerzetesként egyedül, de nem közösség nélkül Az előjelek aggasztják az embereket, az e világ hatalmasai több alkalommal konferenciára gyűlnek

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Bayer Zsolt: Híd a múltba: Szíria III/2. - Krak des Chevaliers (2.)

Bayer Zsolt: Híd a múltba: Szíria III/2. - Krak des Chevaliers (2.) 2013 július 24. Flag 0 1 Átlag: 1 (1 szavazat) Mérték Jött tehát Tankréd, és miután elfoglalta a várat, alig tudunk róla valamit. Csak azt tudjuk, hogy egyre fokozódott a muszlim nyomás. 1142-ben a tripoliszi

Részletesebben