BÜKK-TÉRSÉGllEADER EGYESUlET egyéb kiadások+bér BUKKARANYOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜKK-TÉRSÉGllEADER EGYESUlET egyéb kiadások+bér BUKKARANYOS"

Átírás

1 BÜKK-TÉRSÉGEADER z EGYESUET egyéb kadásk+bér BUKKARANYOS

2 \ ntegrát gazgatás és Eenőrzés Rendszer Száma- és bznyatösszesítö B betétap Benyújtandó a ktöés útmutató szernt! ( J Aznsítás nfrmácó Ügyfé-regsztrácós szám: Támgatás határzat rataznstója: 2 - Dátum és aáírás Az aárás dátuma: Ügyfé aárása: ':) _' -----_ ~L::K-TtRSÉG\ LEADER EGYESÜET ~~:"5 e-'!d(c!~~nysng)'~fere?nc7: tany :::-!t~'!:876'92-5; R~9s'Z:00557~856 Megye nyvántrfós ::7ám:65046/ ;;('J:-~:~é:d!'2: Téteadatk Tete Kötseg- 5zm!atéte Eszkötfszgátafás aznstó ~~L4; ;2_ -óü-'s _L ~ '0-06: ' --~--' r'--" O O S 2 : L--L_ ~L : O 6 2 O aznstó kategöra tpus a (ES) K' S 8 O 2 O O K S K S K' 's' 6 9 O 9 K s' O 2 O K S: K S K ;: M' 8 O 2 O O < S K S K S 6 9 O 9 K S 7490 K S 8 O 2 O K S 6 O 4 3 K S BETKR::S -TUZ ::N TE-R N ET '- --'_- --; _J!t!~~_CLOBERLET :~GY~~D MUNKADíJ - _ " -'- ;P{OJEKTNENED ZSMENT ~T6R~S-TŰZ NTERNET MAsOLÓBÉRLET 6 Megnevezes BET~R~S -TŰZ FELÜGYELET --í~;:;'-~-' ~~RN -"_! L J MÁ-S~~"~Bí;'RLET --~ ~-~-::- _ - CnL-L-J UG~~E)_ u NUNF:~D J ~~] ~RO::rj_~TMENED ZSM_ENT KÖNYVEL~S t _C Jc_ ''' ~ _ u " -" c:"_: KÖ~~y:'ELÉ S : - FELÜGYELET FELÜGYELET 7! 2 8 D B HÓ HÓ HÓ g Mennyseg Mertékegység ÁFA Eszámn kvántnett6 összeg C_ f Ó kucs 0 27\9380 J L L_~ J_ --n 2 7L~39~~ 27;6000 ' L_J 27 '35000 L _ L ;----- AM000 : _ J A H 2 O O O O _ -! L 2 7::9380 : 27:'4300 L J L': L _L-_----'-- 2 7': O O "

3 () ntegrát gazgatás és Eenörzés Rendszer Száma- és bznyaösszesíő Benyújtandó a ktö!és útmutató szernt! B betétap C-- J - Aznstas; nfrmác6 Ügyfé-regsztracós szam: Tamgatás hatarzat rataznsítója: 2 - Dátum es aáírás Az aaras dátuma: Ügyfé aarasa: O O : L ~j 2 O 5: : O 2' t ~ 2 ---'-~~- _ ~ '- Ü(K-TÉRSÉG LEADER EGYESÜLET 3554 ökkcrnnys Ncgy~ferencz tanya '~d6~l:: ; R~gO;-2: M~gyej nyhvó"trtós sz6m;65046/ Ba"'-~-f:-r;:QSz: 73d ? 3 - Téteadatk 2 3 "A" Téte Kötségazns kateg6ra 9 2 K 2 O 2 J< 2 K 4 Számatee tpus3 (ES) r -! S! ! í-s L_J re -J [ L D DnLJ 5 Eszköz/szgátatás [~~~:L~~_~ 9 [7"_~_9=~> O aznsító -L~ L~: ---r-? r----- ~~L ] L_ C--' :JC~L~- ~:~j-~~ ; LL-2 -_--' :~ c _~ -_L_ [-~-~~~=~--:- ~--~----!;- r L ~t_j _ :~GYVD MUNKADíJ PROJEKTMENEDZSMENT 'SZEN 6 Megnevezes Mennység 8 Mértékegység -j [}~=:J[H? ]~-::2:] DB g ÁFA kucs L 0 Eszár'nn kván nea összeg L '777 --! -- -~_L_ r-~ ---- _ L : _ '_ ---: _~L- : - : L_! ; ;\-

4 D negragazgaás és Eenórzés Rendszer Száma és bznyatösszesít D betétap' Szeméy Jeeg ráfrdtás< Benyújtandó aktötés úmuaö szernt! -Azn5as nfrmacó ~OQ~?L?~ 4~5J~ '" : Adóaznstó jee: \ 6 ) 8 r rgyíd ho) 5we\' ' r" : ~jpo: 4: r' J ::: L _ Szeméyjeeg juhós Jgeme Osszege KOzerhc M~~~J! g~ : T290\--~': MBER- J-J [MBF-f] H ; J!?qOQO ~&~ ~"""] ~Q909 LJ ~í Eszám! szeméy összesen PcnJgy JuntíS OjcstCS j~ pojua jóv hú p} Kzcmr 6 6 ) 8 g 0 -~ - 2 ' -- _ - _~ _j L_J :-J - LL " L ' 3 ' ' 6 L-J '"J r J:" L-ó e LJC] LUJ e J_ L ' '-L J ~_~J " LLJJ! J L_ : ; - - ~ L \ j -_ ~: MegjegyZ(s EGYSZERŰsíTETT FOGL

5 ' ntegrágazgaás Száma- és bznyatösszest es Eenőrzes Rendszer ráfrdításk Benyujandó aktöés útmutató szernt! D betétap - Szeméyjeeg (_~J - Aznstás nfrmac Ügyfé-regszrác6s szám O O Dam és aárás Az aáírás dátuma: - "- 2 O 5 Ügyé aárása: 3- SzeméyjtaáS\ adöta ~ ~ - _:_ Munkavaaó neve: : Adóaznsó jee: 7'" ; J 8 rgyd szak (év S;eméyjeeg jun'ás EJszam szeméy Pénügy 'Ueses d pan' (év \ó np) hó) Jgeme összege KÖZCrh összesen JuHaM Közteer ~f: [4eO QQ-- ~QOO!~Oq09_L~] 2O2c~'~J~!3A f4'! ' ' _: MBER '2 O 4 : 2 3 :L 2 O 5 O 7 B 0 L':::JD Lj HJ LJ r- =:J-- C-=:J L " " [_uj ' L-L-LLJ : 4 - Mefjj~gyZéS EGYSZERŰsíTETT FOGL

6 0 + ' HH D ntegrág8zgatás Szama- és bznyatösszest és Eenőrzés Rendszer rafrdtask Benyújtandó aköes útmuta\6 szernt! D betétap - Szeméy jeeg - \znstas narmaca O O Dátume~atáras Az aáírás dátuma 2_9}-?' \~~ [2C3 Ügyé aáírása: BUt~" TE5t:GLíFADE~ EGYESÜLET 3JSk Bü\dw!cn't-m\~gy~ferenc_~tunya dé": U2769'2~2d5 Reg":: Megye nyvóntartó '2!Ím: 65046/ ankzm\("2: 7340(J4-;!8'!J- 9 Munkaváaó t 0 3-5zeméyjuatasa k adata 024 : -' neve: 2 J ~ ~ C' S ~A' srsuo Trgyd szak (v r hó) Jgcmc 4 2 -\:_~ _j'l_: - MBE~ : Szemey jeeg 2500(O ~ L _: -' '- İ Osscge _ '- _~_J!:::J C juuf's r- '-'-- <öz\rcí ~ [ LJ [ \ --"-=:J LL--"J L_ ~-- r ' j r !! Eszám " : ) összesen ~O:'>OOO szeméy -_ ---' _ - Penzt/gy ejcsés ej pnu (év!ú nap) JUHBS -c _ 0_ J c- J_': - ~_-' - ~" - L -- - ''" " '" ' ~öztchcf ' ' 3 "" 5 --:-::- 7 : " : ---[ 'í ' J J - ~ j r-- - ' _- - '- :' ---" " - -- ' ' '" : _"; _: _~ " '- " L ~ L \ r ' ' 0 : : : J :_"': - \~- _- ' '-- ' ' ' ; : : ' ' ': : " " : : 'L_ +_ -- " ' -' -'" -- : 'L ~ [ }- _' '~--' ~e~egyzés

7 ''' ntegrá! gazgatásés Eenőrzés Rendszer ( J Szama és bznyatösszest D betétap Szeméyjeeg rafrdítask ~ ~ Benyújtandó aktötes úmuaó szern!! -\znsás n[rmacó BÜC(TEPSÉG LEADEf; EGYESÜLET 3554 Bd((rnyp~ Htg)'werenc tany Adó" B27692'05; Rege p(H Megye nyvánta~f6s szm;65046/?( ~nk'7"nkm f ' Munkaváab 3-Szeméyjutatásk neve: adaa AdbazÓnsjee: \-- ~ S "A" srszm 9yd sznk (ev r hó) )gcmc _' -_- 025 ~MBE~ 4 6 ; 7 : _' ' c' _- r--' ~-_ - -~--; " Szeméy jeeg Összege L-e ~ L- '! junás Eszarn 7 sszesen szeméy ' B Pcnzugy ejesés d pntjtt'{év;hó;-0p}'" JuUá5 ~2pOp90 j :5:3q~9 r '---'~' r r Ló'~ C~ [: C' Lu C ----"-L~J -- ~ - -- " " : " L------; J-J ~ J ' ~ ;' ; 0 _ [; Je' :':':J ":: Közteer L""==J C JL=JL! ['~- "'::::' CJC ["" ~ U~ :_ " r: -- " : "' ' B ' 0 ('" 3 4 ' ; L: r" -- ' r" --'! ~ _ J j r-- _ ' - _ - - r --- LL_'--'-' -'---'-'---' --'"j L_'!" '- ['~ J' Le -- : t J! L ' -- " : J_J\ ~ _ ~c uj [LJí:'Jr- ' ' e j : r - _- 0; í - --! - j : - " " 5 6 " ' ' - Ju J Megjegyzés ~

8 r '''+ D negrágazgaás és Eenőrzés Rendszer Száma- és bznyatösszest D betétap - Szeméy Jeeg ráfrdításk Benyújtandó a ktöes (jtmut~tós~ernt! [~_J - Aznsas nfrmacó Ügyféregszrácós szám: -: ~4-8-5-'-5-t Támgatás határzat rataznsí6ja: 2 - Ofturn és aárás Az aáírás dáuma 5 Ügyé aáírása L -L- :_~:- _' ~_j!~ _ ~---'] "u" g '\ "K - 'T""''''=G' tr;) L"AD"'!' LJ P'" _?~<:u"l'ö-! f ;'; ~55~büwfO~Ym í'4agy~f~renczj tany kd 'S'~ B >05; Keg~7: V bgy~ nyvntc'o'\ "m 65046/ ~an"7ó"" U889 \ 2 J 4 Jgcme Kzterhe Esztn szeméy PérmJgy Ojestcs c! pnuu (cv-)'ö: fr összesen Junans KÖZehar _~~'[]2?qOQO í5~q~-= [3pqOQO 2 O 5~2]~] [=:=J C~_=!_-'-J~ -"-LC~CJ'[J L~] L_'-" cj LL LCd-'! ~_=j[~-c LJ[Jr~ "' r---" '!_~_J-_!' _ :~ 6! r- _- -' L_J_' _:_-:-~J ~-' :J _' _ _J ~ r --~~ ] í'-- L L---' ~--_~'~'_J~ LL-L=:J '-J J:_LL~ : 7 " 9 ~ - MegjegYZéS

9 'm D '+ ( negrágazgaás és Eenőrzés Rendszer Száma- és bznyatösszest D betétap - SzeméyJeeg rfrdtás\( Benyújtandó a ktőtésútmuató szernt - Aznsas; tnfrmacö Ügyfé-regsztrác6s szám O O ~ Daum es aaras Az aáírás dátuma 2 O 5 O Ügyé aáírása: ::=J Ad6azns6 jee: 2 J 4 5- J EHgy( SWK (év Szernéyjeeg juaas EsUff szeméy ú) Jgcme Összege Közterhe 2 MBER D 7 - : ""'_" \ ; 9 L_-L~ [ujr~ 0 '---- ~_L_L : L --L ~_--'- : ~ " _ -"'--!! L----_--J!! ---L LJ---!--'