ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. XIII. évfolyam 5. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. XIII. évfolyam 5. szám"

Átírás

1 ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA december 1

2 Karácsony közeledtével néhány gondolatomat osztom meg az olvasóval. A karácsonyi ünnepnapok, s az a bizonyos csendes éj mindannyiunknak mást jelent. Van, akinek a kis Jézus megszületését, vele együtt a megváltó eljövetelét, másoknak egyszerűen egy békés családi estét, amikor együtt van szeretteivel. Az üdvözlőlapokra ilyenkor ezt írjuk: Békés, boldog karácsonyi ünnepeket! De vannak-e békés napok? Nincs olyan híradás a televízióban, rádióban, ahol ne hangozna el harci eseményről, merényletről szóló közlés. A világ különböző pontjain dúl a háború, fegyverek dörögnek. A valóságos fegyverek mellett néha hallgatni kellene a szavak fegyverének is. Márai Sándor ezt írja: Meg kell tanulni hallgatni, s talán ez a legnehezebb. Az ember mindig többet beszél egy szóval. Fenyvesi F Lajos: Decemberi könyörgésében valamennyiünk óhajtott vágyát fogalmazza meg: Adj Uram békességet ezen a földön, ahol mi magyarok is élünk! Add Uram, hogy a gyűlölet lángja csillogjon! Népek, nemzetek köszönjenek egymásnak, hallgassák meg a másik énekét. Feszítsd le szánkról, a bezárkózott szívünkből a tonnás lakatokat, s varázsold helyébe a szeretet és a béke szavait! Jóságos szívet is adj, hogy ismét jótettekre legyünk képesek! Őszinte és igaz legyen cselekedetünk, s teljes figyelemmel hallgassuk meg embertársainkat, úgy, hogy átérezzük gondját. A mi karácsonyfánk alá Weöres Sándor gondolatait teszem: Úgy áradjon a szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék a fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, barátaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. Azt kívánom, magunknak, mindnyájunknak, hogy képesek legyünk sugározni és fogadni is a szeretetet. Boldog karácsonyt, békés új esztendőt kívánok az Önkormányzat és képviselő-testülete nevében. Filip Csabáné alpolgármester Az Önkormányzat és Képviselő-testülete elmúlt időszakban végzett feladatiról: Aki tájékoztat: Petrik József polgármester - Szeptember 13-án nyilvános testületi ülésen elfogadta a képviselő-testület a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, tájékozódott az általános iskola tanévének indulásáról. Pályázatot írt ki az Önkormányzat a Szociális Gondozási Központ vezetői állásának betöltésére. A képviselő-testület nem fogadta el a RUMPOLD tervezett áremelését, a díjkülönbözetet az önkormányzatnak számlázta ki Ft negyedévre - Polgármester Úr kérte, az Ügyrendi Bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a dologgal. Újra terítéken az utca nevek megváltoztatása. - Október 25-én nyilvános testületi ülésen: - Önkormányzati rendelet módosításával minimum telekterület csökkentéséről döntöttünk. - Pályázatot nyújtottunk be az Orvosi rendelő akadálymentesítésére. - Tokodaltáró községért kitüntető cím és Tokodaltáró község Szolgálatáért kitüntetés adományozásáról 2007-ben nem adott ki ilyen címet az Önkormányzat, és határoztunk arról, hogy az Ügyrendi Bizottság vizsgálja át a rendeletet. - Viziközmű vagyonátadás- Az átadás fordulónapja október 1., míg november 30. az átadás időpontja A fennálló két hónapban a tételes soronkénti főkönyvi átvétel történik. - Meghatároztuk a közmeghallgatás időpontját. - Környékbeli polgármesteri akcióhoz csatlakozva petíciót nyújtottunk be Dr. Kóka János Gazdasági Miniszterhez a vasútvonal megszüntetése ellen. - Kultúrház felújítása tető szükség szerinti javítása, vizesblokk, külső vakolat, fűtési rendszer remélhetőleg a tényleges munka is beindulhat. - Bemutatkozott a Rumpold jogutódja a Saubermacher cég. - Foglalkoztunk a temető kialakításával, remélhetően rövid határidőn belül döntés születhet ebben az ügyben. - Október 30-án rendkívüli, nyilvános ülésen döntött a képviselő-testület, hogy csatlakozik a környék Önkormányzatainak kezdeményezéséhez, és fellebbezést nyújtunk be a HOLCIN környezetvédelmi és környezethasználati engedélye ellen a többség úgy döntött, ha már elkezdtük, fejezzük is be méltóképpen, s a végsőkig tennünk kell a cementgyár megépítése ellen. A jegyzői állásra kiírt pályázatok áttanulmányozása után úgy határozott a képviselő-testület, hogy 5 fővel kíván személyesen is megismerkedni. - November 8-án rendkívüli testületi ülésen elbíráltuk a Művelődési ház felújítására beérkezett árajánlatokat, műszaki ellenőrt bíztunk meg a munkálatok felügyeletével. A képviselő-testület döntése alapján a kivitelezéssel a TD 94 Kft-t bíztuk meg. November 15-én zárt és nyilvános ülést is tartottunk. Zárt ülésen foglalkoztunk a jegyzői pályázatokkal és a BURSA HUNGARICA felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók támogatásával. - Meghallgattuk a megjelent pályázókat, és megválasztottuk Tokodaltáró jegyzőjét Dr.Szax Márta Veronika személyében, aki december 1-től látja el feladatát. Kívánunk neki jó munkát s kérjük mindezt községünk érdekében tegye! Rövid hírek: Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal szervezésében 2007.november 28-án egészségnapot tartottunk a Hivatal épületében, az ANTSZ-szel közösen. Községünk lakói egészségügyi állapot mérésen, csontritkulás, prosztata-szűrés, koleszterin és vércukor mérésen tájékozódhattak egészségi állapotukról, tanácsot kaphattak további életmódjukhoz. A szűrésen közel 100 fő vett részt, mindnyájan pozitívan értékelték, és hasznosnak tartották ezt a kezdeményezést. Igény esetén a jövőben is számíthatnak községünk lakói az önkormányzattól hasonló program szervezésére.

3 Szép számmal jöttünk össze december 2-án Advent első vasárnapján a templomban, hogy községünk lakóival együtt ünnepeljük az első gyertya meggyújtását. 17 órakor ünnepi szentmisével kezdődött, majd a templomkertben folytatódott lelket és szívet melengető programunk. Petrik József polgármester Úr köszöntő szavai után meggyújtotta a gyönyörű adventi koszorún az első gyertyát, melyet ezután minden vasárnap egy újabb követ. Gyöngyös Ferenc plébános Úr szép szentmiséje után köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a szép szervezésért. A helyi kórus szép adventi énekei, s Szent Borbálára emlékezve a Bányász Himnusz közös éneklése felemelő élmény volt a megjelent hívőknek és nem hívőknek egyaránt. Jólesett a közösen elfogyasztott meleg tea és forralt bor a süteménnyel. Úgy tűnt a jelenlévők száma és véleménye szerint, hogy községünk lakóit össze lehet hozni ilyen eseményekre. Köszönet érte az Önkormányzatnak, a Polgármester Úrnak, Gyöngyös Ferenc Plébános Úrnak, a segítőknek a hivatal, az óvoda, az idősek otthona dolgozóinak. Közmeghallgatás november 22. November 22-én közmeghallgatást tartott az önkormányzat a Kultúrházban. Polgármester úr üdvözlő szavai után röviden tájékoztatta a jelenlévőket az eltelt egy évben végzett tevékenységünkről, gazdasági helyzetünkről és terveinkről. Az idei év költségvetésének tervezésekor, és hosszú távú terveink között is, a nagy hiány csökkentése az elsődleges. A súlyos hiányon a kölcsönök átütemezésével próbáltunk segíteni. Befejeződött az elmaradt József Attila úti csatornázás, melyet ki kellett fizetnünk /13 millió forint/, a kimaradt néhány házra jelenleg nincs pénze az önkormányzatnak. Több intézkedésünkkel céloztuk meg a költségtakarékos gazdálkodást: Az általános iskolában: - Csoportbontások megszüntetése kis létszámú osztályokban - Tanterem átalakítása technika csoportbontás megszüntetése - Főállású gyermekvédelmi feladatkör megszüntetése - Felújítások, festés segítőkkel, anyagköltség áron Óvodában: - Játszóudvar fejlesztése támogatással - tornaterem kialakítása - iroda festése Idősek napközi otthona - két fővel csökkentettük a dolgozói létszámot, az ellátás így is zavartalan Polgármesteri Hivatal: - kézbesítői feladatot a takarítónő látja el - önerőből festés - Egészségházat alakítottunk ki, így az orvosi ellátás egy épületben zajlik - Kultúrház vételárának törlesztése ben Ft. - Ez évben a szemétdíj emelését az Önkormányzat teljes mértékben magára vállalta a lakosságtól. - Nem emeltünk csatorna díjat komoly csaták eredménye, melyet az ÉDV Rt. vezetőivel vívtunk. - Falunapot rendeztünk vélemények szerint sikerrel - Karl Rosenberg Úrnak díszpolgári címet adományoztunk a legfőbb munkaadó és adófizető és támogató községünkben Terveink: gazdasági helyzetünk javításán túl címszavakban: Temető, hatos házak közvilágítás, Sallai utcában telkek értékesítése- hat telek kialakításán dolgozunk. E-on távvezeték bontása, utak, járták javítása, községünk szépítése, fejlesztése Mindez ilyen rossz gazdasági helyzetben nem valósítható meg azonnal, de közös akarattal, jóindulattal, összefogással elérhető! Néhány lakó felvetésére, problémájára válaszolt polgármester úr. Ehhez kapcsolódik befejező gondolatom: Egy lakótársuk az Altárói Tükör tartalmi részét és az önkormányzat híreinek hosszúságát kifogásolta. Minden lakótársunk írását, gondolatát szívesen vesszük, de Szervezeti és Működési Szabályzatunkból idézek: A lakossággal való élő és szorosabb kapcsolattartást szolgálja az önkormányzattal összefüggő híreknek az Altárói Tükör című helyi újságban való megjelentetése. Az Önkormányzat hivatalos lapja tartalmazza: - a képviselőtestület fontosabb döntéseit - közérdekű önkormányzati és közigazgatási információt - fontosabb társadalmi eseményeket - az önkormányzat intézményi vezetőinek tájékoztatását - kulturális, sport, hírek, egyéni közlemények. Kérjük községünk lakóit, hogy a fentiek ismeretében fogadják jóindulattal helyi lapunkat, támogató és segítő észrevételeiket megköszönjük, írásaikat, gondolataikat várjuk. Fogjunk össze és tegyünk együtt lakóhelyünk épüléséért szépüléséért. Az önkormányzat és képviselőtestülete nevében: Filip Csabáné alpolgármester 3

4 MEGALAKULT A TABAK-ENGSOL KOSÁRLABDA CSAPATA! Az EngSol csapata 2007 júliusában alakult meg 14 fővel. A felnőtt csapat létszáma jelenleg 11 fő, rajtuk kívül 3 ifi és még 3 fő jár edzésekre. A csapattagok átlagéletkora: 19 év augusztusában a TABAK sportegyesülethez csatlakoztunk. Ügyintézőink: ifj. Brigancz János. A csapat rövid története: Több helyen próbálkoztam, hogy játéklehetőséget szerezzünk, nem volt könnyű. Az EngSol Kft-ben Papp Ferenccel úgy döntöttünk, hogy kosárlabda csapatot alakítunk. Így jutottunk el az önkormányzathoz, és köszönjük, hogy a tornatermet rendelkezésünkre bocsátotta.mivel megyei bajnokság nincs, ezért a Pest megyei bajnokságban indultunk el. Célunk a minél eredményesebb játék, s legalább a középmezőny. Terveink szerint a judo és a foci mellett más sportolási lehetőséget szeretnénk adni a fiataloknak. Edzéseink kölyök: kedden: 15:30-16:30-ig, felnőtt : kedd, csütörtök 18:30-20:00 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Eredményeink: Watt22- TABAK- EngSol 71:46 Zsámbék TABAK-EngSol 84:33 Klikk Zsiráfok TABAK-EngSol 62:67 TABAK-EngSol Monor 50:76 OMSZ-Geccu TABAK-EngSol 27:99 Játékosok: Bernáth Dániel, Bogárdi Patrik, Brigancz Kornél, Dinnyés Dávid, Kocsis Gábor, Kopácsi Zoltán, Tuza József, Papp Ferenc, Révész János, Szádóczki Zsolt, ifj. Brigancz János Támogatóink: TABAK, EngSol Mérnöki Kft, Log-Union, Tokodaltáró Önkormányzata. Következő hazai mérkőzésünk: január 6-án lesz. Környezet-, Egészség- és Természetvédő Klub Tokodaltáró A tokodaltárói Környezet-, Egészség- és Természetvédő Klub december 2-án az önkormányzat támogatásával alakult. Jelenleg az aktív tagok száma 22 fő. Havonkénti összejöveteleinket és az előadásainkat a Kultúrotthonban minden hónap utolsó keddjén du. 4-órakor tartjuk. Támogatást a Kultúrotthon vezetőjétől Császiné Papp Katalintól kapunk, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A klub működésének célja egy aktív kis- és egymást megbecsülő, segítő közösség megteremtése, ökológiai természet- és környezetvédelmi tudatosságra való nevelés. Rá szeretnénk ébreszteni az embereket egyéni felelősségükre a természet- és környezetvédelmünk iránt. Egészségvédelem: - a lakosság körében leggyakrabban előforduló betegségek ismertetése - egészséges életmódra való nevelés - gyógy- és fűszernövények, ásványok és nyomelemek szerepének hangsúlyozása az egészség védelmében - könnyű egészségvédő tornák ismertetése Természetvédelem, bio-kertészkedés, a védett növények és állatok megismerése. Komposztálás népszerűsítése. Gyógynövények gyűjtése. Események klubunk életéből 2007 évben február 25. Idegenvezetők világnapja alkalmából (Gran Tours Utazási Iroda meghívására Gyalogos városnézés Esztergomban március 1. Kirándulás: Budapest Szépművészeti Múzeum Van Gogh Kiállítás március Környezet- és Természetvédő Szervezetek XVII. Országos Találkozója Kecskemét április 14. Gyógynövénygyűjtés Pusztamaróton medvehagyma, tüdőfű április 17. Szakmai tanácskozás Magyar Vöröskereszt meghívására Klímaváltozás és egészségbiztonság Magyarországon április Biokultúra találkozó április 30. Kirándulás: Székesfehérvár Corsium Tác szeptember 23. Kirándulás: Szigetszentmiklós - virág kiállítás november 6. ÖKOTECH MAVIZ szakmai nap Bp. Hungexpo A klímaváltozás hatása a vízbázisokra 2007.évben működésünk fő célja környezeti és egészségvédelmi nevelés volt. Még a kirándulások alatt is az autóbuszban, menetközben felkészült előadók előadásait hallgatva gazdagítottuk helytörténeti ismereteinket, de a kiskerti biomódszerek, hasznos tippek, egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsok sem maradtak el. Az évek során megismerkedtünk a kerti, konyhai szerves hulladék ( zöld javak, ahogy a fejlett nyugati országokban hivatalosan is nevezik) helyi komposztálással. Virágos kertben, zöldségesben, ablakokban nevelhető gyógynövények egészségmegőrző szerepével. Ezeket a növényeket kirándulásaink során szereztük be, így összekötöttük a kellemest a hasznossal. Hazafelé mindenki boldogan mutogatta új szerzeményét, a virágoskertté átalakult autóbuszban.

5 Az ébredő csodálatos tavaszban az első utunk a Gerecsébe vezetett, ahol a szabad területeken tüdőfüvet és medvehagymát gyűjtöttünk. A medvehagyma nagyon értékes gyógynövény. Változatosan lehet levesekben, fokhagymát igénylő főzelékekben fűszerként használni. Nagyon jó hatással van szervezetünkre: tisztítja a májat, vesét, húgyhólyagot, vizelet és vértisztító hatása van. Javítja az emlékező képességet, enyhíti a magas vérnyomást, ezáltal jó hatással van a szív működésére. Ha klubunkban valaki elfelejt valamit, jön az intő figyelmeztetés - kevés medvehagymát fogyasztottál! A helyi Gárdonyi Géza Általános Iskolában klubunk két tagja Muntyán Istvánné és Zsohár Sándorné Egészségnap kapcsán különleges egészségórát tartott. Először egy kis környezetvédelmi bevezetés volt. Megkértük a tanulókat, hogy próbálják szüleiket meggyőzni arról, hogy a kerti és konyhai zöldhulladékot ne dobják a szemétbe és ne égessék el. Ha mégis elégetik, ne délután és este, amikor a leszálló légáramlattal a szétterülő füst az egész községet mérgezi. Ha a hulladékot műanyaggal keverik rákbetegséget okozó dioxin vegyületek keletkeznek. Ezután a beszélgetés után kitettük az asztalokra a finom vitaminsalátához felhasznált zöldségeket, magokat. Kiválasztott tanulók voltak a házigazdák, háziasszonyok. Ők tartották az előadást, bemutatva a hét gabonafajtát búza, barnarizs, árpa, köles, zab és kukorica. Ismertették ezek egészségmegőrző szerepét is. Egy gabonaszem felépítését bemutatva szemléletesen láthatták a tanulók, hogy a nem teljes kiőrlésű fehér kenyérből milyen fontos ásványi anyagokat, vitaminokat, enzimeket távolítanak el. A gyerekek kissé meglepve, de figyelmesen hallgatták ügyes osztálytársaik előadását. Ezután a kínálás következett, ami bizony csak kis rábeszéléssel sikerült a háziasszonyoknak megkóstoltatni a bulátát, a kölesgolyót, a vitaminsalátát a gyógyteát és a cikória kávét. A cikória kávé igen értékes táplálék gyerekek és idősek részére is tejjel, sűrített tejjel nagyon finom. A cikória nyugtató hatású, segíti az emésztést, vérkeringést, szabályozza a koleszterin szintet, segít beállítani a vércukor szintjét és megköti a szabad zsírsavakat. Növeli a szervezet ellenálló képességét, a szervezetben rákellenes hatást fejt ki. Csökkenti a magas vérnyomást. Elmondhatjuk, hogy a kissé mozgalmas egészségórák nagyon jól sikerültek. Később több gyerek is eldicsekedett vele, hogy TV-nézés közben kölesgolyót ropogtattak, és elkészítették vasárnap a családnak Ilonka és Gitta néni vitaminsalátáját még Apu is evett előle. A köles a gabonafélék királya. Fiatalító szer, lúgosító hatású, sok értékes ásványi anyagot, vitaminokat tartalmaz. A fogakat, körmöt erősíti, a hajat fényessé teszi. Cukorbetegségben szenvedőknek gyógyszer. Liszt érzékenyek is fogyaszthatják. A vitaminsaláta receptje: Alaposan megmosott 1 kg almát (héjastól) ½ kg megtisztított sárgarépát közepes Lyukú reszelőn megreszelünk és hozzáadunk (forró vízben megmosott) egy vagy fél citrom levét, közben megpirítunk 2-3 evőkanál szezámmagot, darált napraforgó- és tökmagot. (Együtt piríthatjuk.) Kihűlés után (ízlés szerint) 5 evőkanál mézet, olívaolajat adunk hozzá. Összekeverés után állni hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek. A klubunk tagjai észre sem veszik, hogy tanítványokból tanulókká válnak és a klubban szerzett sok hasznos információt, tudást átadva családnak, barátnak, ismerősnek, tanárnő a tanítványainak is milyen fontos környezeti nevelési munkát végeznek. A jövőben is egymásra figyelő, egymást segítő, egymástól tanuló társaság szeretnék maradni, ahol mindenki nagyon jól érzi magát. Környezet-, Egészség- és Természetvédő Klub, Tokodaltáró Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Tokodaltáró Felelős kiadó: Petrik József polgármester 5

6 Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Teljes körû nyomdai szolgáltatás SPORI PRINT V Kft Esztergom, Schweidel u. 50. Tel.: 33/ , Fax: 33/

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé 2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám VIII. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ Igazi Ünnepi felkészülés Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet

Részletesebben

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA X. évfolyam 1. szám 2009. május takarékos gazdálkodásnak és az adóbevételekből Petrik József polgármestert kérdeztük Tokodaltáró 2008. évi gazdálkodásáról.

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Búcsúzik az ősz. Disznóságok. Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére.

MEGHÍVÓ. Búcsúzik az ősz. Disznóságok. Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére. A Bócsai Önkormányzat lapja 2013. december - karácsony hava MEGHÍVÓ Sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket és a település lakóit iskolánk karácsonyi ünnepségére. Időpont: 2013. december 20. péntek,

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 5. szám 2015. május. Majális és Európa nap DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 5. szám 2015. május Majális és Európa nap AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9. TEL.: +36 (23) 524 028 WEB.: WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU Migrain

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja

CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja 2003. DECEMBER V. ÉVF 6.SZÁM (16.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A november 17-én megtartott falugyűlés beszámolóját ezúton tesszük közzé: Tisztelt Falugyűlés!

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Szép városunk fényszökőkút szinte minden tervezett fejlesztésünket meg tudtuk valósítani

Szép városunk fényszökőkút szinte minden tervezett fejlesztésünket meg tudtuk valósítani Szép városunk Elmúlt egy év, karácsony szent ünnepével, szilveszteri mulatságokkal, és immár itt állunk az új év elején. Az ünnep hangulata még kicsit itt maradt a házak, kertek, utcák és terek díszkivilágításával.

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS A tartalomból Nõnapi köszöntés (5. old.) Fiatalok az ifjúsági színtér programjain (7. old.) Megemlékezés és koszorúzás nemzeti

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepnapokat

Áldott, békés karácsonyi ünnepnapokat Áldott, békés karácsonyi ünnepnapokat Az év végéhez közeledve lassan mindenki számvetést készít az elmúlt esztendőről, ám közben készülünk az utolsó nagy hajrára, hogy szeretteink és családunk körében

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ MEGHÍVÓ. Meghívó. Jótékonyság és jó szórakozás. Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ MEGHÍVÓ. Meghívó. Jótékonyság és jó szórakozás. Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! XXI. ÉVFOLYAM 12. szám ÁRA: 100,-Ft 2010. december SZENTKIRÁLYI Független közéleti helyi lap www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ Békés, boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak! Meghívó A Szentkirályi

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben