Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag"

Átírás

1 A Kunszállási KIKI Tóth Pál Általános Iskolája Diákönkormányzatának havilapja VI. évfolyam 2. szám február 29. Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar-. Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. A nagy világon e kívűl Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell.

2 1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és a mindenhol magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek a forradalom hőseiről, virágokat hoznak a 48-as emlékművekhez, szobrokhoz. E nap eseményei nem voltak előzmény nélküliek Európa és Magyarország történetében. A 18. század nagy európai gondolkodóinak, tudósainak színrelépése megváltoztatta az emberek gondolatvilágát, életfelfogását, gyökeresen átformálta a fennálló társadalmi-politikai rendszerhez való viszonyát. Ez földrészünkön a felvilágosodás, az ipari forradalom és a társadalmi forradalmak kora. Ezeknek a sorába illeszkedik a magyarországi reformkor, és a pesti forradalom tavaszán, a népek tavaszán Európa több nagyvárosában zavargások törnek ki. Ezek célja az uralkodó és az alattvalók viszonyának megváltoztatása, modernebb politikai, társadalmi és gazdasági élet megteremtése. A februári párizsi megmozdulás után március 14-én este eljutott Pestre az előző napi bécsi forradalom híre. Ez arra buzdította a magyar fiatalokat, hogy hozzák nyilvánosságra a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket, és tegyenek azok valóra váltásáért. Akkor Magyarország az európai nagyhatalomnak számító Osztrák Császársághoz tartozott. A százezer lakosú Pesten a Pilvax kávéház volt a legnépszerűbb találkozóhelye az egyetemistáknak tavaszán itt gyülekezett az a forradalmi hangulatú csoport is, akiket már akkor is márciusi ifjaknak neveztek. Március 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk vívják ki a sajtószabadságot. Addig ugyanis csak a bécsi udvar jóváhagyásával jelenhetett meg bármilyen magyar nyelvű írás. Bár Párizs messze van, és a franciaországi viszonyok sem azonosak a magyarral, a forradalom híre március elsejére Pozsonyba, Magyarország akkori fővárosába is megérkezett és felkavarta az addigi rendet. Ekkor itt rendi országgyűlés ülésezett. Ekkor fogalmazta meg Kossuth a magyarok fő követeléseit törvények formájában. A pesti megmozdulás és az országgyűlés által hozott törvények együttes hatására a király meghátrált, a nemzet reformkövetelései valóra váltak. Petőfi Sándor naplójából. Pest, március 15-én "A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t. Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt. Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.

3 A szakadó eső dacára mintegy ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. Szabad a sajtó!... Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szüksége, szivembe mártanám kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság hajnalsugarai. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtórul a bilincs... Vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága? Üdvez légy születésed napján, magyar szabadság! először is én üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözellek oly magas örömmel, a milyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet! Oh szabadságunk, édes kedves ujszülött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egy magyar; ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedő gyanánt... s ha előbb jön rád a halál, rántsd magaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnie nélküled gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsőség! Ezzel köszöntlek, ez legyen útravalód az életben. Élj boldogul! nem kívánom, hogy ne találkozzál

4 vészekkel pályádon, mert az örökké nyugodt élet félhalál, de legyen mindig férfierőd a vészeken diadalmaskodni! Késő éj van. Jó éjszakát szép csecsemő... szép vagy te, szebb minden országbéli testvéreidnél, mert nem fürödtél vérben, mint azok, téged tiszta örömkönnyek mostak; és bölcsőd párnái nem hideg, merev holttestek, hanem forró, dobogó szívek. Jó éjszakát!... ha elalszom, jelenj meg álmamban úgy, a milyen nagynak, ragyogónak, a világtól tiszteltnek én reméllek! Grafl Rezső Ásványok mindig csak egyféle, bár esetenként különböző árnyalatú színben fordulnak elő. Az ásványok a Föld belsejében előforduló, természetes eredetű anyagok, amelyek összetétele és képlettel leírható szerkezete állandó. Az ásványokat tanulmányozó tudomány az ásványtan (mineralógia). A világon sok gyönyörű ásvány található. Mint a képeken is látható rengeteg színben láthatóak. A geológusok szokták megvizsgálni az efféle kincseket. Az ásványok egyik legszembetűnőbb fizikai tulajdonsága a szín. Nem túlzás azt állítani, hogy az ásványok a szivárvány minden színében megjelenhetnek. Sok ásvány azonban csak egyféle színben (pontosabban egyféle szín árnyalataiban) fordul elő a természetben. Ezek a saját színű ásványok, melyek színe ily módon fontos határozó bélyeg. Ilyen ásvány például a zöld malachit, a kék azurit, a vörös krokoit, az ólomszürke galenit és még sorolhatnánk. Ezek az ásványok tehát

5 Az ásványok másik csoportját az idegen színű ásványok alkotják. Ezeket a színeket leginkább idegen kémiai elemeknek a kristályszerkezetbe való beépülése, vagy finom eloszlású zárványok okozhatják. A nagyon színgazdag ásványok (pl. kvarc, opál, turmalin, fluorit) mind ebbe a csoportba tartoznak. Ezeknél az ásványoknál tehát a szín nem fontos határozó bélyeg. Érdemes megjegyezni, hogy sok esetben az ásványok felületén bevonatok, futtatási színek figyelhetők meg, melyek a legtöbb esetben eltérnek az ásvány valódi színétől. Gyakran a szín saját vagy idegen természete nehezen határozható meg, ezért az azonosításra megfelelőbb a karcolási por színének megfigyelése. Kovács Tünde G r a f f i t i A graffiti (jelentése: feliratok) legjellemzőbb előfordulási helye a köztereken lévő falfelület. Szöveges formái a halandzsaszerű, de sok esetben aforisztikus feliratok, amik lehetnek versszerűek is. A szövegeken kívül jellemzőek a rajzok is. A falfirkák gyűjtésének kezdeményezője Brassai volt, a párizsi gyerekek falfirkáiról készített fotóalbumot. A graffiti bármilyen köz-, vagy magántulajdonra karcolt, vésett, festett vagy más módon készített rajz vagy írás. A graffitit sok ember elítéli és vandalizmusnak tekinti, mivel csekély mértékben hordoz művészi értéket, másrészt a magántulajdon durva megsértését jelenti. A graffiti már az ókorban is létezett, jó példa erre a görög, vagy a római kultúra. Mostanában a festékszóró sprayvel készített festményekre értik. Szórófestékkel készült válfaja a tag. Falfirkák leletei az ókor óta ismertek. Divatjelenségként a nyugati világban az 1960-as években terjedt el. Vannak név szerint ismert alkotói is. Legnevezetesebb Keith Haring, de legtöbbjük ahogy Magyarországon is névtelenül, illetve illegálisan tevékenykedik. A legtöbb országban a felület tulajdonosa beleegyezése nélküli graffiti készítése

6 vandalizmusnak minősül, illegális, és mint olyat a törvény bünteti. Alkalmazzák társadalmi vagy politikai üzenetek közvetítésére is. Egyesek szemében a graffiti kiállításra méltó művészeti stílus, de sok ember csak az úgynevezett "tag"-eket ismeri, amiket úton-útfélen, lakóházak falán, buszmegállókban, vonatok oldalán is látni lehet. Történelmi szempontból a graffiti fogalom a sírok, romos épületek falaira firkált feliratok, alakok, amilyeneket a római katakombákban, vagy az ókori Pompeiben romjain lehet látni. A graffiti profi szinten művelése művészet, ezzel azonban csak ritkán lehet találkozni. Szalai Lilla Iskolánk diákközgyűlése Iskolánk diákönkormányzatának vezetősége án tartotta ez évi diákközgyűlését. A tanulók kérdéseire az igazgatónő és az igazgatóhelyettes válaszolt. Az alábbi témákban érkeztek felvetések: a diákok az iskolai sportkör választékát színesítenék, iskolazöldítés, gyakorlókert létesítése, szelektív gyűjtés formái, új szakkörök, iskolafestés, bútorok felújítása, iskolabüfé üzemeltetése. A gyűlés végén összegezhettük, hogy az iskolavezetés, a pedagógusok, a szülők és a diákok összefogásával, közös munkájával óvhatjuk meg iskolánk értékeit, javíthatjuk a nevelésoktatás feltételeit az igényeknek megfelelően. Jövőre még több tanulót várunk a diákközgyűlésre! Hegedűs Rózsa DMSP

7 Pingvinek Pingvin-térkép a Földön élő pingvinekkel, köztük a Pápaszemes pingvin, Humboldt pingvin, Galápagosi pingvin, Magellán pingvin. Ezek itt a képen királypingvinek. A legelterjedtebb faj a Földön. Nyaka sárga, feje fekete, hasa fehér. A legnagyobb pingvinek közé tartozik, kifejlett példányai a 90 centimétert is elérik. A királypingvinek már jóval a költési időszak kezdete előtt megjelennek a költőkolóniákban, mert a kotlás kezdete előtt vedlenek. A vedlés nagyjából két hétig tart. A fiókák hosszú nevelési időszaka miatt a faj csak kétévenként költ. Miután a fióka eléri a megfelelő nagyságot, elhagyja szüleit és a többi fiókával jókora csoportba, úgynevezett óvodába tömörül. Nemes László

8 E havi körkérdésünk: Tetszett-e az iskolai farsang? Beták Máté 5. osztályos: Tetszettek az előadások és a diszkó. Kovács Krisztina 5. osztályos: A diszkóban jól szórakoztam, sokat táncoltam, a tombolán nyertem. Ficsór Ferenc 7.: Szép és ízléses volt a dekoráció, remek volt a 8. osztályosok jelenete, jó zenék voltak a diszkóban. Hatvani László 8.: Szórakoztatóak voltak a tréfás jelenetek. Eszik Adrienn 4.: A diszkó tetszett a legjobban, mert jót lehetett táncolni. Deák Erika 7.: Tetszettek a kreatív jelenetek, a jó előadások, jól éreztem magam. Faragó Rózsa 8.: Színvonalas, ötletes produkciókat láttam, hangulatos volt a díszlet. Cseh Adrienn 4.: A tombolahúzás volt a legjobb, az izgalom és a sok szép nyeremény miatt. Deák Dénes 4.: A diszkó fényjátéka és a büfé süteményei hoztak lázba. Tábi Ádám 8.: Minden tetszett, ám kissé zsúfolt volt a terem. Magony Beatrix 4.: Jók voltak az előadások Márciusi programelőzetes Március 8-án nőnap, amikor a fiúk szép virágokkal köszöntik lány osztálytársaikat. 09-én a már hagyományos egészségnapra kerül sor. Ahol a programok mellett az osztályoknak hidegkonyhai készítménnyel kell készülniük. 14-én 12 órakor lesz az 1848-as forradalomról való iskolai megemlékezés a templomkertben levő emlékműnél, melyet az 5. osztály ad elő. 16-án munkaszüneti nap lesz. 20-án az alsó tagozatosok szüleinek, 21-én a felső tagozatosok szüleinek nyílt órákat tartunk. 22-én a víz világnapja alkalmából rendezünk programokat. 24-én (szombat) tanítás nélküli munkanap lesz. 26-án fogadóóra óra között. 28-án kerül sor a leendő elsősök iskolanyitogató foglalkozására.

9 Vadászat - képregény Rövid hírek - Február ig, két héten keresztül a községi önkormányzat dolgozói által készített jégpályán korcsolyázhattak kicsik és nagyok. Nagy sikere volt, sokan kipróbálták, jöttek középiskolások és felnőttek is. - Országos közlekedési verseny megyei fordulóján Gáspár Richárd, 8. osztályos 8., Posztós Márton, 4. osztályos 17. helyezett lett. - Jól sikerült bált tudhat maga mögött a Kunszállási Gyermekekért Alapítvány. Az adománygyűjtésen túl, kiváló fellépési lehetőséget biztosított gyermekeiknek, és szórakozási alkalmat a szülőknek. Köszönjük a gyermekek nevében a szervezők munkáját! - Lezajlott a Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny kistérségi fordulója, melyen mintegy húsz tanuló képviselte iskolánkat. Eredményeikről később értesülünk, és akkor adunk hírt. - Nagy siker volt az idei farsang! Évről évre színvonalasabb produkciók, jelmezek kerülnek bemutatásra. Ugyan háttérbe szorul az egyéni jelmezes bemutató, azonban helyét a csoportos, hosszabb, humoros jelenetek, kis színpadi előadások veszik át. Tetszett mindenkinek a diszkó, és természetesen a sütikkel degeszre tömött, szendvicsektől és üdítőktől hemzsegő büfé is. A rendező hatodik osztály jó munkát végzett! Recept csokis muffin Hozzávalók: 2 tojás, 15 dkg cukor, 16 dkg liszt, 6 evőkanál kakaópor, 10 dkg csokoládé, 1 csomag vaníliás cukor, 16 dkg margarin, 1 csomag sütőpor Elkészítés: 1. A cukrot a tojással,vaníliás cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a puha margarinhoz 2. A lisztet összekeverjük a kakaóporral. 3. Majd összegyúrjuk az újabb 2 alapanyagot. Aztán hozzátesszük a csokidarabokat is. 4. Majd alul-felül megsütjük 15 percig 180 fokon. Nemes László

10 Könyvajánló Geronimo Stilton egy kalandos életű egér, aki egy különleges szigeten él. Van családja, unokaöccse Benjamin, bátyja Trapolla és egy lánytestvére Tea. Egy nyomdai kiadónál dolgozik, ahol sok könyvét és újságát kiadták. Asszisztense Pinky Picik, aki mindig valamivel idegesíti Geronimot. Ezek a könyvek érdekesek, viccesek és színesek. Sokat tudunk belőle tanulni, hogyan legyünk bátrak, és hogyan szerezhetünk barátokat. Sok új játékot is mutat nekünk. Ilyen könyvekkel biztos megszerettetik az olvasást. Mindenkinek ajánlom, aki kedveli a vicces és érdekes, kalandos könyveket. Impresszum Nagy Antal Főszerkesztő: Grafl Rezső tanár Főszerkesztő-helyettes: Hegedűs Rózsa diákönkormányzatot segítő pedagógus (DMSP) Technika munkák: Görgei Károly tanár Szerkesztő diákújságírók: Beták Máté, Dósa Gréta, Ficsór Krisztián, Kovács Boldizsár, Kovács Tünde Máthé Barnabás, Nagy Antal, Nemes László, Polyák Dávid, Szalai Lilla, Tok Natália, Zsitva Erika Felelős kiadó: Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató cím:

Az építkezés megkezdődött

Az építkezés megkezdődött 2007. március II. évfolyam, 1. szám Dömösi Élet Kultúra és közélet Novák Lajos: Az építkezés megkezdődött Az Összefogás Dömösért Egyesület lapja Talán nem is szükséges a címbéli idézőjel, hiszen már látható

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente... A Szent István Király Zeneiskola tantestülete ismét Guinessrekordnak

Kossuth Lajos azt üzente... A Szent István Király Zeneiskola tantestülete ismét Guinessrekordnak XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 15. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe

Részletesebben

Szovátai. Hírmondó. A magyar szabadság jelképe lett. Nem akadt. Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 131. szám 2015. március

Szovátai. Hírmondó. A magyar szabadság jelképe lett. Nem akadt. Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 131. szám 2015. március Szovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató XIV. évf. 131. szám 2015. március A magyar szabadság jelképe lett Kegyes volt az időjárás, sem eső, sem hóvihar nem zavarta meg a március 15-i ünnepséget korábban

Részletesebben

2013.március. Nőnapi köszöntő

2013.március. Nőnapi köszöntő Ó L P ÁGASEGYHÁZA NA 2013/3 2013.március Ára: 100 Ft Nőnapi köszöntő Kedves ágasegyházi Nők, Lányok, Asszonyok, Nagymamák, Déd mamák! Nagy szeretettel és a legnagyobb Tisztelettel köszöntöm Önöket és minden

Részletesebben

Nagy Antal: Mézeskalács

Nagy Antal: Mézeskalács A Kunszállási KIKI Tóth Pál Általános Iskolája Diákönkormányzatának havilapja VI. évfolyam 1. szám 2012. január 31. Karácsonyi utóhang Medúzák Nagy Antal: Mézeskalács Édesanyám vígan gyúrja a tésztát,

Részletesebben

KÍNÁLÓ. Zelk Zoltán: Hóvirág. Tél eleje, tél közepe: Havas a hegyek teteje, Sehol egy árva virág- Zúzmarás a fán az ág.

KÍNÁLÓ. Zelk Zoltán: Hóvirág. Tél eleje, tél közepe: Havas a hegyek teteje, Sehol egy árva virág- Zúzmarás a fán az ág. XXII. évfolyam 2. szám 2014. február-március Zelk Zoltán: Hóvirág Tél eleje, tél közepe: Havas a hegyek teteje, Sehol egy árva virág- Zúzmarás a fán az ág. Ám a tél után, egy reggelen, Csoda történik a

Részletesebben

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza

A haza mindenek előtt. Az Önkormányzat. Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly. A Nyiregyháza elleni rangadóról Huszák Géza XXIII. évf. 6. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. március 24. A haza mindenek előtt Az 1848-49-es emlékmű felújításáról Malatinszky Károly Az Önkormányzat idei költségvetéséről dr. Fekete Zoltán A Nyiregyháza elleni

Részletesebben

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban?

Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? XIX. évfolyam 2. szám 2007. március 13. Mit kívánt a magyar nép 1848-ban? 1848-ban a forradom vihara friss tavaszi szélként száguldott végig Európán. A februárban, Párizsban kitört felkelés híre szétrepült

Részletesebben

XXIV. ÉVFOLYAM 3. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. március SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu

XXIV. ÉVFOLYAM 3. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. március SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu XXIV. ÉVFOLYAM 3. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. március SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS Az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékezetére

Részletesebben

KARTAL ELSÕ TESTVÉRVÁROSA: KAPNIKBÁNYA

KARTAL ELSÕ TESTVÉRVÁROSA: KAPNIKBÁNYA XX. évfolyam 5. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. MÁJUS KARTAL ELSÕ TESTVÉRVÁROSA: KAPNIKBÁNYA Történelmet írt az idei majális. A kartali rendezvények ideje alatt látta vendégül Kartal önkormányzata

Részletesebben

2014. ÁPRILIS. Áprlisi programok:

2014. ÁPRILIS. Áprlisi programok: 2014. ÁPRILIS Áprlisi programok: Április 11. Költészet napja a könyvtárban Április 12. Karate nap a Művelődési Házban Április 20. Húsvéti Locsolóbál a Művelődési Házban Április 26. Hajtóka Táncház a Művelődési

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XX. évf. 220-221. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. április-május 2 Délegyházi Hírek 2013. április-május Délegyháza Község Önkormányzat Kép viselő-testülete

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Ludányhalászi Hírmondó - 2 - Közhírré tétetik

Ludányhalászi Hírmondó - 2 - Közhírré tétetik XVI. évfolyam 2. szám L assan, de annál biztosabban úszunk mind mélyebbre az esztendő létfogyasztó bugyraiba. Az idő, mint villámtól megbokrosodott mén tör egyre csak előre, s a monoton mindennapi robotból

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. MÁRCIUS Tisztelt Olvasók! Néhány napja már nem a csörgõ óra idegesítõen sürgetõ hangja, hanem a rigók hajnali éneke ébreszt. Azt fújják trillázva,

Részletesebben

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN 2008. április 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN A Bihari János Zeneiskola, a Gyulai G.M. Általános Iskola és az Abonyi Fúvószenekari

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki.

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Bevezető Fogadják szeretettel a 2009/2010-es iskolai évkönyvünket! Iskolánk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

2013.december- adventi szám

2013.december- adventi szám CSALOGÁNY oldalak 1 2013.december- adventi szám Előszó a megújult iskolaújsághoz Kedves Olvasó! Andersen A csalogány című meséje arról szól, hogy a kicsi, szerény külsejű madár csodálatos énekével örömkönnyeket

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben