Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa. 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa. 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK. 2001. november 22 24."

Átírás

1 Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa 24th Congress of the Hungarian Cancer Society PROGRAM POSZTEREK, ABSZTRAKTOK november Magyar Kultúra Alapítvány Székháza Budapest I. Szentháromság tér 6.

2 Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa 24th Congress of the Hungarian Cancer Society november Magyar Kultúra Alapítvány Kongresszusi Központ 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. A kongresszus elnöke: Dr. Jeney András a MOT elnöke A kongresszus titkára: Dr. Naszály Attila a MOT fôtitkára A kongresszus fôvédnöke: Dr. Mikola István egészségügyi miniszter védnöke: Dr. Kupa Mihály Magyar Rák Alapítvány kuratóriumi elnök 216 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

3 Kedves Kollégák, Kedves Vendégeink! A Magyar Onkológusok Társasága nevében tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves érdeklôdôt a Társaság 24. Kongresszusán, mely Budapesten november között kerül megrendezésre. A kongresszus helyszínéül a történelmi várnegyedben található Magyar Kultúra Alapítvány székházát választottuk, mely kiválóan alkalmas mind a tudományos elôadások lebonyolítására, mind poszterszekció és kiállítás elhelyezésére. Reméljük, hogy rendezvényünk a szakmai tapasztalatcsere és a tudományos információcsere mellett jó lehetôséget ad majd a régi barátságok megerôsítésére és újak kötésére, melyre nagyszerû hátteret kínál a történelmi hangulatot árasztó várnegyed. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Társaság nevében: a szervezôk: Jeney András Naszály Attila Tímár József Szervezôbizottság: JENEY András NASZÁLY Attila TÍMÁR József Programbizottság: BALOGH Ádám JENEY András NASZÁLY Attila BESZNYÁK István KÁSLER Miklós NÉMETH György BODROGI István KOPPER László OLÁH Edit ECKHARDT Sándor KRALOVÁNSZKY Judit OTTÓ Szabolcs GUNDI Sarolta MAYER Árpád TÍMÁR József GYERGYAI Fruzsina NAGYKÁLNAI Tamás TÓTH József HERNÁDI Zoltán TÁMOGATÓINK SPONSORS FÔ SZPONZORAINK MAIN SPONSORS ROCHE (MAGYARORSZÁG) KFT. BIROMEDICINA RT. Támogatóink Sponsors Afamia Trade Kft. GlaxoSmithKline Kft. Novartis Hungaria Kft. Anita-Hungaria Kft. Izotop Intézet Kft. Numil Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. Aventis Pharma Jansen-Cilag Orion Pharma Kft. AstraZeneca Lilly Hungaria Kft. Pharmacia Kft. Biogal-Teva Pharma Rt. Medico Uno Rt. Pharmavit Kft. Czicher Hungary Kft. Medi-Zone Pharma Schering Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

4 TUDOMÁNYOS PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME CSÜTÖRTÖK (November 22.) Megnyitó/Opening A Terem Tumorbiológia A Terem I/1 Prognosztikai és prediktív markerek Tumor biology I/1 Prognostic and predictive markers Üléselnökök/chairpersons: Eckhardt Sándor, Kásler Miklós 15 Epigenetikus géninaktiválás humán daganatokban 29 Csuka O., Hargitai Á., Juhász A., Kámory E., Tóth J., Köves I., Ottó Sz. 15 A primidin metabolikus enzimek prognosztikai jelentôsége 102 emberi colorectalis daganatokban Kralovánszky J., Köves I., Rahóty P., Kovács T., Czeglédi F., Adleff V., Budai B., Katona Cs., Orosz Zs. 15 A colorectalis daganatos betegekben keringô daganatsejtek 194 és sejtclusterek immunmágneses kimutatása és jellemzése Sréter L., Molnár B., Tulassay Zs. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 10 TGFβ jelátviteli út lymphoma sejtekben 184 Sebestyén A., Barna G., Göndör A., Nagy K., Paku S., Bauer P., Mihalik R., Kopper L. Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest 10 5-S-CD és S 100 protein monitorozás melanoma malignumban 8 Bánfalvi T., Édesné B. M., Gergye M., Horváth B., Fejôs Zs., Liszkay G., Kremmer T., Gilde K., Ottó Sz. 10 Placenta protein 17b (PP17b)/mannóz-6-foszfát receptor 215 transzporter expressziójának vizsgálata cervikális intraepiteliális neopláziákban és invazív cervikális epiteliális karcinómákban Than N., Bellyei Sz., Sümegi B., Szekeres Gy., Bohn H., Than G. Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Szülészeti Nôgyógyászati Klinika, Budapest 10 Placenta protein 17b (PP17b)/mannóz-6-foszfát receptor 13 transzporter expressziójának vizsgálata humán epiteliális cervixkarcinóma (HeLa) sejtvonalon apoptózis és differenciálódás során Bellyei Sz., Than N., Sümegi B., Szekeres Gy., Berki T., Bohn H., Than G. Pécsi Tudományegyetem ÁOK Biokémiai Intézet, Pécs 218 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

5 Tumorbiológia A Terem I/2 Tumor és mikrokörnyezet Tumor biology I/2 Tumor and microenvironment Üléselnökök/chairpersons: Csuka Orsolya, Sugár János 15 Eredmények és kérdések az osteosarcoma kezelésében, 203 kutatásában Szendrôi M. Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest 15 A mikrokörnyezet és a tumorsejtek kölcsönhatása 81 és gyógyszeres módosítása Jeney A. Semmelweis Egyetem, I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest 10 A human osteosarcoma malignus fenotípusának 69 in vivo és in vitro modellezése Hariszi R., Pogány G., Oláh J., Tímár F., Lasztity J., Szendrôi M., Jeney A. Semmelweis Egyetem, I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Orthopédiai Klinika, Budapest 10 Az extracelluláris mátrix komponenseinek hatása 162 a tumorsejtek biológiai és biokémiai sajátosságaira Pogány G. Semmelweis Egyetem, I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest 10 Tumorsejtek által termelt PGE2 gátló hatása a monocyták 23 kemotaxisára és adhéziójára Csanády M., Zeidler R., Wollenberg B., Gires O., Lang S., Czigner J. SZTE Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika, Szeged Biromedicina Rt. A Terem Az AVEMAR Rákkutatási Program újabb eredményei Szimpózium Biromedicina Rt Company Sponsored Symposium New Results of Avemar Research Prof. Dr. Lapis Károly: AVEMAR preklinikai eredmények Prof. Dr. Szende Béla: AVEMAR kemoprevenciós hatás Prof. Dr. Balogh Ádám: Az AVEMAR szupportív értéke kemoterápiás kezelés mellett Dr. Telekes András: AVEMAR hatásmechanizmus Prof. Dr. Jakab Ferenc: Az AVEMAR alkalmazásának hatásai komplex onkológiai kezelésben részesülô vastag- és betegség progressziójára Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

6 Metasztázis A Terem II/1 Patobiológia Tumor Metastases II/1 Pathobiology Üléselnökök/chairpersons: Besznyák István, Lapis Károly 15 Tumorprogressziós gének prediktív szerepe melanómában 216 Tímár J., Ladányi A., Rásó E., Döme B., Gilde K., Somlai B. Országos Onklógiai Intézet, Semmelweis Egyetem Bôr- és Nemikórtani Klinika, Budapest 10 Keringô szexuálhormonok vizsgálata melanoma klinikai 58 progressziója során Gilde K., Vincze B., Fejôs Zs., Bánfalvi T., Liszkay G., Horváth B. Országos Onkológiai Intézet, Bôrgyógyászati Osztály, Budapest 10 Emberi daganatokat infiltráló sejtek funkcionális 107 és prognosztikai jelentôsége Ladányi A., Tímár J. 10 A malignus daganatok vaszkularizációja és prognosztikai 37 jelentôsége Döme B., Lukits J., Répássy G., Somlai B., Tímár J. Semmelweis Egyetem, I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató és Bôr és Nemikórtani Intézete, Budapest 10 Molekuláris markerek alkalmazása mikrometasztázisok 36 azonosítására és jellemzésére Doleschall Z., Láng I., Dubecz S., Péley G., Csuka O Krompecher emlékérem átadása, díszelôadás Tiszteletbeli tag elôadása Krompecher Award and Memorial Lecture Lecture of the Honorary Member of Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

7 Lokális Tumorkontroll B Terem III/1 Sebészet Local Tumor Control III/1 Surgery Üléselnökök/chairpersons: Balogh Ádám, Szende Béla 15 Supracricoid hemipharyngolaryngectomia szervmegtartó 5 mûtét a laryngectomia alternatívájaként Balatoni Zs., Bártfai R., Élô J. Fôv. Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Fül-orr-gége és Fej-nyaksebészeti Osztály, Budapest vesedaganat mûtétjével szerzett tapasztalataink 172 Romics I., Riesz P., Szendrôi A. Semmelweis Egyetem, ÁOK, Urológiai Klinika, Budapest 15 Stop-flow technikák alkalmazása mellkasi és hasi tumorok 166 kezelésében Rahóty P., Tanyai Z.., Sulyok Z. 10 A terhesség alatt felismert cervixcarcinoma kezelése 54 és gyógyulási eredménye Garadnay B. PTE ÁOK Nôgyógyászati Klinika, Pécs 10 A hangszalagrák endolaryngealis laser kontrolljának 78 jelentôsége Iván L., Czigner J., Csanády M. SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Szeged 10 Nem tapintható emlôdaganatok sebészi kezelése 112 Lázár Gy., Ormándi K., Hajnal Papp R., Zóllei I., Szentpáli K., Kallai Á., Balogh Á. Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged 10 Nyelôcsô cysta és leimyoma sikeres videothoracoscopos 154 sebészi kezelése Paszt A., Lázár Gy., Szentpáli K., Oláh T., Balogh Á. Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Sebészeti Klinika, Szegedi Városi Kórház Sebészeti Osztály, Szeged 10 Új funkciómegtartó sebészi terápia elôrehaladott gégerák 170 szelektív eseteiben Répássy G., Szabó B., Kraxner H., Tamás L., Tímár J. Semmelweis Egyetem, ÁOK Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Klinika, Budapest 10 A SE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 195 gége- és hypopharynxtumoros betegadatainak retrospektív vizsgálata és statisztikai elemzése az 1990 és 1999 közötti idôszakra vonatkozóan Szabó B., Szilágyi N., Tímár J., Répássy G. Semmelweis Egyetem, ÁOK Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Klinika, Budapest Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

8 10 A fossa sphenopalatinába terjedô szájüregi és garattumorok 227 kombinált kezelése Varga E., Balatoni Zs., Müller Z., Élô J. Fôv. Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza, Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Osztály, Budapest 10 Supracricoid partialis verticalis pharyngolaryngectomia 233 sinus piriformis tumorok sebészetében Vityi T., Élô J., Balatoni Zs., Kótai Zs., Varga E. Fôv. Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza, Fül-Orr-Gégészeti, Fej-Nyaksebészeti Osztály, Budapest 10 Osztályunk daganateltávolítás utáni emlôrekonstrukciós mûtétei 44 Faludi S., Cuhorka A., Jobaházi J., Jakab F. Fôv. Önkormányzat Uzsoki Utcai Oktató Kórház, Sebészeti-Érsebészeti Osztály, Budapest Pharmacia Kft. B Terem Daganat és thrombosis Pharmacia Kft. Company Sponsored Symposium Cancer and Thrombosis üléselnökök/chairpersons: Udvardy Miklós, Jeney András Prof. Dr. Bajtay Attila: Daganat és thrombosis a pathologus szemével Prof. Dr. Udvardy Miklós: Daganat és thrombosis kapcsolata a haemostasis oldaláról Gyakorlati megfontolások: DIC Dr. Juhos Éva fôorvos Thromboembolia lehetôsége a daganatos betegség fennállása, terápiája során: a megelôzési és kezelési stratégia kérdései Prof. Dr. Köves István Thromboembolia prophylaxis a daganatsebészetben a prolongáció eredményei Felkért hozzászólás: Dr. Szûcs Miklós: Elsô tapasztalatok a FRONTLINE felmérés során: A megelôzés és kezelés hazai tükre 222 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

9 Lokális Tumorkontroll B Terem III/2 Sugárterápia Local Tumor Control III/2 Radiotherapy üléselnökök/chairpersons: Gyenes György, Friedrich Kamprad, Németh György 15 Improved Target Definition By Combination of CT-, MR- and 85 PET-Findings Kamprad F., Schmidt F., Kluge R., Wolf U., Sattler B., Hildebrandt G. Dept. of Radiotherapy, University of Leipzig, Leipzig (Germany) 10 High Dose and Low Dose Total Body Irradiation (TBI) 86 for Conditioning of Bone Marrow Transplantation (BMT) Technique, Results, Sequelae Kamprad F., Niederwieser D., Papsdorf K., Hegenbart U., Melzer R., Pönisch W. Dept. of Radiotherapy, University of Leipzig, Leipzig (Germany) 15 Definitive Radiotherapy in Cervix Cancer Experience 239 at Vienna University Hospital in 282 patiens Pötter R. Dept. Of Radiotherapy and Radiobiology, University of Vienna, Austria 15 Boron Neutron Capture Therapy: Principles and Recent 178 Developments Sauerwein W., Hideghéty K., Wittig A., Moss R., Bourhis E., Pignol J.P., Pasini E., Michel J., Arlinghaus A., Bendel P., Zurlo A., EORTC BNCT Group Dept. of Radiotherapy, University of Essen, Essen (Germany) 10 Radiotherapy of Intra-ocular Malignancies 177 Sauerwein W., Hideghéty K., Flühs D., Bornfeld N., Schüler A., Chauvel C. University Hospital Essen, Dept. Of Radiotherapy and Ophthalmology, Essen (Germany) 10 Lokoregionális recidiva és szubszekvens metasztázis 50 emlôrákban: az események közti intervallumok elemzése Fodor J., Polgár Cs., Major T., Németh Gy. 10 A korai emlôrák bizonyítékokon alapuló sugárkezelése: 163 az Országos Onkológiai Intézet prospektív vizsgálatainak eredménye Polgár Cs., Fodor J., Major T., Orosz Zs., Sulyok Z., Kásler M., Németh Gy. 10 Agytörzsi daganatok sugárkezelésének eredményei 95 gyermekkorban Kocsis B., Pap L., Varjas G., Németh Gy. 10 Kombinált, külsô és brachyterápiás kezeléssel elért eredmények 113 epipharynxtumoros betegekben Lengyel E., Somogyi A., Gôdény M., Németh Gy. Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

10 10 Hypertermiás kezelések a Kecskeméti Onkoradiológiai 17 Központban Bolgár J., Hódi Zs., Pecznik É., Szûcs M. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Onkoradiológiai Központ, Kecskemét 10 A gyomor MALT-lymphomáinak ellátásában alternatívát jelent 201 a sugárkezelés Székely J., Schneider T., Rosta A., Ésik O. 10 A rádium terápia története Magyarországon 230 Varjas G., Pazonyi B., Németh Gy IV. Sürgôsségi ellátás és palliatív terápia D Terem Emergency Oncology and Palliations elnökök/chairpersons: Gyergyai Fruzsina, Mayer Árpád, Tóth József 15 Sürgôsségi állapotok az onkológiában 62 Gyergyai F. Országos Onkológiai Intézet, Kemotherápia C, Budapest 15 Sürgôsségi onkológiai állapotok kezelésének korszerû szemlélete 126 Mayer Á. Fôvárosi Onkoradiológiai Központ, Budapest 10 Ascites, hydrothorax 42 Erdélyi Cs. Uzsoki Utcai Kórház, Budapest 10 Endobronchialis brachytherapia és külsô sugárkezelés együttes 71 alkalmazása a tüdôtumorok palliatív kezelésében Hódi Zs., Frank E., Bolgár J., Gábor G., Szûcs M. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Onkoradiológiai Központ és Tüdôgondozó, Kecskemét 10 Mesterséges táplálás fej-nyaktumoros betegek szupportív 74 kezelésében Horváth E., Taller A., Élô J. Fôvárosi Önkormányzat, Uzsoki Utcai Kórház, Fül-Orr-Gége, Fej-Nyaksebészeti Osztály, Budapest 10 Lázas neutropenia 87 Katona Cs. Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológia, Budapest 10 Rövid felezési idejû béta-sugárzó izotópokat tartalmazó 100 amino-foszfonát radiogyógyszerek csontterápiás célra Környei J., Antalffy M., Tóth Gy. Izotóp Intézet Kft., Budapest 224 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

11 10 Az ultrahangvezérelt percutan gastrostomia alkalmazása 131 fej-nyaktumoros betegeknél Müller Z., Bánsághi Z., Élô J., Balatoni Zs., Brajnovits Tamás Uzsoki Utcai Kórház, Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Osztály, Budapest 10 Patológiás csonttörés veszélye 157 Patonay P., Naszály A., Klinkó T., Lôvey K. Fôvárosi Onkoradiológiai Központ, Uzsoki Utcai Kórház, Budapest 10 Sürgôs MR-vizsgálatok 226 Várallyay Gy., Manninger S., Vönöczky K., Poller I., Varga P Novartis Hungaria Kft. Femara és Zometa: az elsô vonalban Novartis Company Sponsored Symposium Femara and Zometa in the first line treatment üléselnök/chairperson: Láng István 30 Aromatázgátlók: elsô vonal az emlôrák endokrin terápiájában Pintér Tamás Petz Aladár Megyei Kórház, Gyôr 30 Zometa: új mérce a tumoros csontszövôdmények kezelésében Juhos Éva Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

12 PÉNTEK (November 23.) Tumorbiológia A Terem I/3 Onkológiai genetika Tumor Biology I/3 Oncological Genetics ülésenökök/chairpersons: Ember István, Oláh Edit 15 Effect of heparin and liver heparan sulfate on interaction 99 of HepG2 derived transcription factors and their cis acting elements; altered potential of hepatocellular carcinoma heparan sulfate Dudás J., Egedy K., Kovalszky I. Semmelweis University of Medicine, 1 st Institute of Pathology and Experimental Cancer Research, Budapest 10 A retinoid receptorok down-regulációja malignus 128 mesotheliomában Moldvay J., Grignon Y., Vignaud J-M., Rochette-Egly C., Martinet Y., Martinet N. Pest Megyei Tüdôgyógyintézet, Törökbálint 10 Minimális reziduális betegség monitorozása gyermekkori akut 121 leukémiában a WT1 génexpresszió alapján Magyarosi E., Varga N., Rásó E. 10 HPV vírusok (16, 18, 33) kimutatása humán Wilms tumorokban 167 Rásó E., Gallai M., Tímár J., Szentirmay Z., Kovalszky I. 10 Timidilátszintáz génpolimorfizmusok hatása a TS enzimaktivitás 1 alakulására daganatos és környezô szövetekben Adleff V., Kovács T., Czeglédi F., Hitre E., Gyergyay F., Orosz Zs., Kralovánszky J. 10 Prevelance of founder BRCA1 and BRCA2 mutations 224 among hungarian breast-ovarian cancer cases: update of a hospital-based cohort study Van Der Looij M., Orbán T., Köves I., Besznyák I., Oláh E. National Institute of Oncology, Budapest 10 A BRCA1 gén: alternatív splicing és funkcionális hatásai 145 Orbán T., Köves I., Orosz Zs., Svatics E., Oláh E. 10 Az APC tumorszuppresszor gén csíravonalas mutációi hazai 153 FAP családokban Papp J., Köves I., Oláh E. 10 Az in situ ductalis és lobuláris emlôrákok valódi daganatos 219 jellegét befolyásoló fenotípusos és immunfenotípusos markerek Tóth J. 226 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

13 10 Osteopontin expressziójának vizsgálata in situ és invazív 106 emlôcarcinomákban Kulka J., Krausz J., Tôkés A-M., Jackel M., Szik Á., Kádár A. Semmelweis Egyetem, ÁOK II. sz. Pathológiai Intézet 10 Prognostic Clinicopathological Parameters of Renal Cell 120 Carcinoma (RCC) Magyarlaki T., Buzogány I., Sükösd F., Nagy J. Department of Clinical Biochemistry, University of Pécs, Pécs 10 A Hodgin-kór terjedési mechanizmusa nem változik 114 a kórlefolyás során Lengyel Zs., Rosta A., Várady E., Schneider T., Molnár Zs., Székely J., Ésik O., Trón L. Debreceni Egyetem, Debrecen ROCHE Herceptin és HER2 Company Sponsored Symposium Herceptin és HER2 a ma realitásai emlôrákban Herceptin and HER2 today s realities in breast cancer 1./ HER2 and Herceptin therapy in breast cancer (45 min) Untch M, Ditsch N, Sorokina Y, Konecny G, Chrons C, Pegram M, Slamon D, Hepp H. Department of Gynecology and Obstetrics, Univ. of Munnich, Munnich, Germany University of California, Los Angeles, Division of Hematology and Oncology, USA 2./ Prognosztikai és prediktív faktorok emlôrákban az ASCO 2000 irányelvek és a hazai gyakorlat összevetése (10 p) Prof. Dr. Tóth József (Országos Onkológiai Intézet, Onkopathológiai Kutató Intézet) Prognostic and predictive factors in breast cancer comparing the ASCO 2000 guidelines to our daily practice (10 min) Prof. Dr. József Tóth (National Institute of Oncology, Dept. of Oncopathological Research) 3./ HER2 a patológus klinikus együttmûködés új fejezete (10 p) Dr. Kulka Janina (Semmelweis Egyetem 2. sz. Pathológiai Intézet) HER2 a new chapter in the cooperation of pathologists and clinicians (10 min) Dr. Janina Kulka (Semmelweis University, 2 nd Dept. of Pathology) 4./ Herceptin citosztatikum kombinációk szerepe a klinikai gyakorlatban (10 p) Prof. Dr. Láng István (Országos Onkológiai Intézet B. Belosztály) Herceptin cytostatics in combination and their role in clinical practice (10 min) Prof. Dr. István Láng (National Institute of Oncology, B. Dept. of Internal Medicine) 5./ Herceptin kezeléssel szerzett tapasztalataink emlôrákban (10 p) Dr. Dank Magdolna (Semmelweis Egyetem, Radiológiai Klinika) Our experiences with Herceptin in breast cancer (10 min) Dr. Magdolna Dank (Semmelweis University, Department of Radiology) 6./ A HER2 státusz jelentôsége a klinikus számára egy hazai retrospektív vizsgálat tapasztalatainak tükrében (10 p) Dr. Nagykálnai Tamás (Uzsoki utcai Kórház, Onkoradiológiai Központ) The significance of HER2 status for the clinician in light of a Hungarian retrospective study (10 min) Dr. Tamas Nagykalnai (Uzsoki street Metropolitan Hospital, Oncoradiological Center) Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

14 Tumorbiológia A Terem I/4 Klinikopatológia Tumor Biology I/4 Clinicopathology üléselnökök/chairpersons: Czigner Jenô, Schaff Zsuzsa 10 Trombózis a rosszindulatú daganatos betegekben 108 Landherr L., Nagykálnai T. Fôvárosi Onkoradiológiai Központ, Uzsoki Utcai Kórház, Budapest 10 A szérum savanyú alfa-1-glikoprotein (AGP) tartalmának 104 meghatározása Hodgkin és non-hodgkin lymphomákban Kremmer T., Rosta A., Schneider T., Édesné B. M., Vincze B., Ottó Sz., Gergye M. 10 Endokrin status vizsgálata a melanoma klinikai progressziója 232 során Vincze B., Gilde K., Fejôs Zs., Bánfalvi T., Liszkay G., Horváth B., Gergye M., Kremmer T. 10 Diagnosztikus biztonság melanoma malignumban 7 Bánfalvi T., Gilde K. 10 Szövettani prognosztikai faktorok fej-nyaki laphámrákoknál 214 Tamás L., Kraxner H., Répássy G., Ribári O., Szentkúti G., Szentirmay Z. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztály, Budapest 10 Follicularis lymphomák (szövettan, immunhisztokémia, 218 génátrendezôdés és prognózis) Tóth E., Schneider T., Bálint I., Szentirmay Z. 10 Prognosztikai faktorok vizsgálata pancreas endocrin 18 daganataiban Borka K., Horányi J., Sipos B., Illyés Gy. Semmelweis Egyetem, II. sz. Pathológiai Intézet, Budapest 10 Az ATP-függô membrán transzporterek vizsgálata hererákokban 3 Bak M., Doleschall Z.., Géczi L., Bodrogi I., Csuka O. 10 Sentinel nyirokcsomó biopsia indikációja melanoma 142 malignumban Oláh J., Gyulai R., Varga J., Mohos G., Kapitány K., Papos M., Varga E., Korom I., Dobozy A. Bôrgyógyászati Klinika, Szeged 10 Rosszindulatú emlôdaganatok sentinel(ôrszem) nyirokcsomó 30 meghatározásával szerzett tapasztalataink Cuhorka A., Kádár E., Konda S., Telek G., Jakab F. Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-Érsebészeti Osztály, Budapest 228 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

15 10 Sentinel nyirokcsomó biopsiás (SNB) gyakorlatunk emlôrákban: 26 múlt, jelen, jövô Cserni G., Boross G., Rajtár M., Sinkó M., Baltás B., Svébis M. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 10 Sentinel nyirokcsomó biopsia különbözô daganatos betegségek 19 kezelésében Boross G., Vajda K., Pap Szekeres J., Cserni G., Sinkó M., Svébis M. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Kecskemét 10 Melanoma malignum miatt sentinel nyirokcsomó mûtéten 115 átésett betegek korai követése Liszkay G., Farkas E., Péley G., Sinkovics I., Fejôs Zs., Bánfalvi T., Gilde K Lokális Tumorkontroll B Terem III/3 Radiokemoterápia Local Tumor Control III/3 Radiochemotherapy üléselnökök/chairpersons: Naszály Attila, Rolf Sauer 20 Adjuvant and neoadjuvant radiochemotherapy for advanced 179 rectal cancer first results of the German multicenter phase-iii-trial (Protocol CAO/ARO/AIO 94) Sauer R., Fietkau R., Rödel C., Wittekind CH, Raab R. Dept. of Radiotherapy, University of Erlangen, Erlangen (Germany) 15 First results of combined radio-chemotherapy with 234 temozolomide on patients with recurrent high grade glioma Wagner W., Rama B., Schönekaes KG., Niewöhner-Desbordes U., Bennts J., Hartlapp J. Paracelsus-Strahlenklinik Osnabrück, Germany 15 Radio-Chemotherapy (RCT) in the treatment of loco-regionally 235 advanced squamous cell cancer of the head and neck region Wendt T. Radiologische Klinik, Friedrich-Schiller-Universitaet Jena, Jena (Germany) 10 Sugárézékenyítô hatás növekedése hiperfrakcionált alacsony 38 dózisú besugárzásoknál Drahos Á., Dám AM Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest 10 Kombinált kezelés hatásosságának vizsgálata laphámrák 103 sejtvonalon Kraxner H., Tamás L., Sáfrány G., Hidvégi E., Jeney A., Répássy G., Szende B. Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Budapest Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

16 10 Alacsony dózisú Taxol sugárérzékenyítés helyileg elôrehaladott 117 faj-nyaki daganatokban Lövey J., Koronczay K., Remenár É., Csuka O., Németh Gy. 10 Taxol kezelés kedvezôen modulálja a besugárzás antitumorális 118 hatásait kísérleti rendszerekben Lövey J., Fazekas K., Ladányi A., Németh Gy., Tímár J. 10 A chemoradiotherapia hatásának értékelése molekuláris biológiai 133 markerek függvényében fej-nyak tumoros betegek esetében Nagy B., Thurzó L. SZTE Onkoradiológia 10 Irrezekábilis nyelôcsôdaganatok radio-kemoterápiája 156 Patonay P., Naszály A. Fôvárosi Onkoradiológiai Központ, Fôvárosi Uzsoki Utcai Kórház, Budapest 10 Concomitant chemoirradiation in cervical cancer 186 Haensen G., Sieker F.P., Pigorsch SU., Kuhnt T., Dunst J. Dept. of Radiotherapy, Martin-Luther-University, Halle (Germany) 10 A phase I/II-trial with Paclitaxel and Cisplatin in combination 187 with radiotherapy in locally advanced head and neck tumour Pigorsch SU, Sieker FP, Becker A., Kuhnt T., Dunst J. Dept. of Radiotherapy, Martin-Luther-University, Halle (Germany) MEDICO UNO Rt., Ebewe B Terem Régi szer Új lehetôségek A colorectalis carcinoma (CRC) kezelés MEDICO UNO Rt., Ebewe Old Drug Novel Approaches Treatment of colorectal cancer 5 A CRC kezelésének rövid történeti áttekintése Bodoky György Szt. László Kórház, Budapest 30 Present state of art therapy of CRC new 5-FU containing continuous infusion protocols, combined with folinic acid Johannes Schuller Krankenanstalt der Stadt Wien 15 A jelenlegi hazai gyakorlat a CRC kezelésében (de Gramont protokoll) Pintér Tamás Petz Aladár Megyei Kórház, Gyôr Zárszó Bodoky György Szt. László Kórház, Budapest 230 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

17 Metasztázis B Terem II/2 Diagnosztika Tumor Metastases II/2 Diagnostics üléselnökök/chairpersons: Ésik Olga, Makó Ernô 20 Az MR jelentôsége nyaki nyirokcsomó status felmérésében 60 Gôdény M., Bôcs K., Polony G., Pólus K., Remenár É., Bak M., Tóth E., Kásler M. 10 Dinamikus CT és MR vizsgálatok pajzsmirigy medullaris 2 carcinomás betegek májáttéteinek kimutatásában Bajzik G., Szavcsúr P., Repa I., Ésik O. Kaposvári Egyetem, Diagnosztikai Intézet, Kaposvár 10 A medulláris pajzsmirigy (thyroid) carcinoma (MTC) 198 és a Hodgkin-kór lymphogen terjedése analóg Szakáll Sz. Jr., Galuska L., Trón L., Ésik O. Debreceni Egyetem, Debrecen 10 BMD és hormon profil castratio miatt tesztoszteronpótlás alatt 72 álló gyógyult heredaganatos betegeinknél Horti J., Forgács S., Petrányi Á., Bodrogi I. 10 Új diagnosztikai próbálkozások szerepe a májdaganatok 80 sebészeti kezelésében Jakab F., Fauszt J., Kôszegi Gy., Fehér J. Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház Sebészet, Érsebészeti Osztály, Budapest 10 A metasztázisképzés klinikai jellemzôi cutan melanómában 192 Somlai B., Gál P. Semmelweis Egyetem, Bôr- és Nemikórtani Klinika, Budapest 10 Májáttétes melanomások túlélése 47 Fejôs Zs., Szavcsur P., Gilde K., Liszkay G., Horváth B., Bánfalvi T. 10 Eltérô primer malignus tumorok szinkron tüdômetasztázisai 31 Czeyda-Pommerscheim F., Ésik O., Péter I., Sulyok Z., Köves I. 10 Mellékvese-megnagyobbodás differenciáldiagnosztikája 130 metasztázisok igazolására Monostori Zs. 10 Heretumor metastasisa, vagy primer benignus tumor a tüdôben? 228 Varga G., Sz. Kiss S., Kovács J. Debreceni Egyetemi Orvos és Egészségtudományi Kar, II. sz. Sebészeti Klinika, Debrecen Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

18 Glaxo Internet Továbbképzés C Terem GLAXO Internet Education Glaxo Internet Továbbképzés C Terem GLAXO Internet Education Képalkotó Eljárások VI. D Terem Imaging procedures VI. üléselnökök/chairpersons: Horváth Ákos, Szûcs Miklós 10 MR vizsgálatok értékelése epipharynx-daganatoknál 60 Gôdény M., Horváth K., Lengyel E., Somogyi A., Pólus K., Polonyi I., Szerdahelyi A., Hajnos D., Németh Gy. 10 Képfúziós és képregisztrációs módszerek alkalmazása 41 az onkológiában Emri M., Ésik O., Repa I., Bogner P., Berényi E., Olajos J., Lengyel Zs., Trón L. Debreceni Egyetem, Debrecen 10 MR vizsgálattal szerzett tapasztalataink ováriumtumoros betegeknél 75 Horváth K., Lehoczky O., Kulcsár T., Tóth J., Gôdény M. 10 MR vizsgálattal szerzett tapasztalataink lágyrésztumoroknál 20 Bôcs K., Radó J., Pápai Zs., Rahóty P., Orosz Zs., Gôdény M. 10 Igazságügyi orvostani PET-bizonyítékok a sugárkezelések után 43 Ésik O., Sáfrány G., Trón L. Semmelweis Egyetem, Budapest 10 Tapasztalataink a PET-vizsgálatok szerepérôl a tüdôgyógyászati 48 onkológiában Fekésházy A., Lengyel Zs., Koncz A., Ésik O., Trón L. Debreceni Egyetem, Debrecen 10 Pozitronemissziós tomográfia a malignus heredaganatok 89 vizsgálatában Kálvin B., Baki M., Galuska M., Szakáll Sz.. Jr., Ésik O., Trón L., Bodrogi I. Debreceni Egyetem, Debrecen 10 A multidrog rezisztencia in vivo kimutatása 18 FDG és m TC MIBI párhuzamos használatával Márián T., Szincsák N., Nagy H., Balkay L., Galuska L., Mikecz P., Trón L., Krasznai Z. Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Debrecen 10 Az operált és irradiált emlôk követése képalkotó módszerekel 196 Szabó É., Bidlek M., Fehér I., Tóth J., Mágori A., Udvarhelyi N., Gôdény M. 10 Klinikailag No nyak CT vizsgálatának, patológiai feldolgozásának 12 és a betegek 2-5 éves követési eredményének feldolgozása Bártfai R., Balatoni Zs., Kótai Zs., Hrabák K., Élô J. Fôv. Önk. Uzsoki u. Kórháza Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Osztály, SOTE Transzplantációs Klinika, Budapest 232 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

19 SZOMBAT (November 24.) Metasztázis A Terem II/3 Klinikum Tumor Metastases II/3 Clinical Results üléselnökök/chairpersons: Hernádi Zoltán, Moskovits Katalin 10 Multicentrikus tanulmány az Yttrium (Y)-90, 6 Samarium(Sm) 153-Multibone klinikai tanulságáról a fájdalmas csontmetasztázisok palliatív kezelésében Balogh I., Nemessány Z., Nagy Z., Duffek L., Környei J. Uzsoki utcai Oktató Kórház, Budapest 10 Primer és áttéti májdaganatok komplex intervenciós 9 radiológiai ellátása Bánsághi Z., Tóth A., Kurucz J., Burger M., Magyar T. Fôv. Önkormányzat Péterfy Sándor Kh. Röntgen o. Intervenciós Részleg, Onkológiai Osztály 10 Tüdôrák és agyi metasztázisának sebészi kezelése 51 Furák J., Troján I., Szôke T., Hôhn I., Kahán Zs., Tiszlavicz L., Barzó P., Balogh Á. Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Szeged 10 Cardiotoxicus szövôdmények prospektív vizsgálata fluorouracil folyamatos infúzió alkalmazása során Nagy T., Tamás K., Vándor L., Bodoky Gy. Szent László Kórház Onkológiai Osztály, Budapest 10 Pamidronát (AREDIA) infúziókkal szerzett tapasztalatok 139 emlôrák csontáttétes eseteiben Nagykálnai T. Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Onkoradiológiai Központ, Budapest Fórum A Terem Panel Discussion Moderátor: Naszály Attila Az onkológia kihívásai az epidemiológiától a rehabilitációig Challenges of Oncology from the Epidemiology to the Rehabilitation. Résztvevôk: Bodó Miklós, Bodrogi István, Embey-Isztin Dezsô, Kerpel-Fronius Sándor, Kopper László, Richard Pötter, Rahóty Pál, Rolf Sauer, Szentirmay Zoltán Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám