FÉNYSUGÁR június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft"

Átírás

1 FÉNYSUGÁR június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft Bakancslista - Tanév végi gondolatok egy film kapcsán - Az elmúlt hetekben valamelyik televíziós csatornán vetítették egy este: A Bakancslista (The Bucket List) című 2008-ban készült amerikai filmet Jack Nicholson és Morgan Freeman főszereplésével. Megragadott a film és gondolatokat ébresztett bennem, mint ahogy gondolom sokakban, akik látták már e filmet. Most amikor gyülekezetünk és intézményeink életéről egy korántsem teljes listát, tudósítást készítünk többen is, akkor elém adatott ez a kép a számos dátum, számos történés számbavétele, újra gondolása, ismételt átélése alkalmával. A film két idősödő főszereplője egy kórházi szobában egymás melletti betegágyakra kerülve kénytelen szembenézni azzal a ténnyel, hogy hónapjaik (6) rákos betegségük miatt meg vannak számlálva. Az egyik személy egy rideg-hideg lélektelen szabados életű milliárdos, akit mindenkor csak a gátlástalan pénzcsinálás érdekelt egész életében. Családja nincsen, se kutyája, se macskája, csak egy lánya, akit évtizedek óta nem is látott. Van egy személy az életében, személyi asszisztense, az is csak azért, hogy legyen kibe belerúgni közvetlen környezetében. Egy diktatórikus korlátokat, gátakat nem ismerő ember! A másik egy konszolidált életű polgár, elismert autószerelő szakember, szép rendezett családdal, feleséggel, 3 gyermekkel, egy keresztyén, hívő lélek. Van miért tisztelni őt, emberi méltóságát megbecsülni. A közös kórházhoz kötődő sors tudatosulása és elhordozása közben ez utóbbi szereplő áhítatos csendjében egy darab papíron régi tanítójának útmutatását követve egy listát készít a benső vágyairól, jó cselekvési szándékairól, amit feltétlen megszeretne tenni, ameddig még erre ideje van (és fel nem dobja a bakancsot), mert egyébként elégedetlen lenne élete eddigi útjával, céljával. A listára felfigyel a szomszéd milliárdos és észreveszi, hogy mindezekre neki is szüksége van. Pénzt rendel a teljesítéshez, világkörüli utakra indulnak, de közben rádöbbennek arra, hogy ez már nem nekik való terep. Egyre inkább kötődnek a kórházhoz. Egyre több változás is történik. A hitetlen milliárdos teljesen megdöbben azon, hogy elhagyta a hitetlenségét, imádkozni kezdett, szinte hihetetlen hová jutott! Az erő fogy, de a lista legvégül teljesül, csak másképpen mint ahogy azt elsőre racionálisan gondolták. Rádöbbentek arra, hogy nem milliókra van elsősorban szükségük, hanem nyitott tekintetre, hogy közvetlen környezetükben észrevegyék a lista teljesíthetőségének feltételeit. Teljessé válik életük és eljut a céljához. Egy lista egy félévről, igazából arról szól, hogy a mi Istenünk mennyi jónak a cselekvéséhez adott erőt, egészséget, tehetséget, szorgalmat egyházközségünk és intézményeink életében. Ez az eseménynaptár, ez a lista hordozhat olyan üzenetet, ami arra indít, hogy érdemes nem 6 hónapra, hanem évvel korábban is arra indulni, arra jutni, hogy a jó cselekvéseknek van igazán értelme, üzenete, helye. Nem a dúsgazdag, nagy pénzzel, nagy befolyással rendelkező, a maga útjából mindenkit elsepreni, lealázni akaró ember életvitelének, értékeinek lett kritikus időszakban meghatározó ereje, hanem annak a keresztyén embernek, akit úgy láttunk, hogy becsülettel dolgozott a családjáért, szeretteivel élt, alkotott és épített, a terített asztalnál övéivel együtt ülve imádkozott. Életének nemcsak vízszintes, hanem függőleges távlata is megvolt és megtartó erő maradt.

2 2. oldal FÉNYSUGÁR Túl rövid földi életünk ahhoz, hogy csupán az utolsó hónapokra készítsünk egy bakancslistát, amikor a jót akarjuk cselekedni! Másképpen látszana és valósulna meg életünk e magunkkal kapcsolatos fontos felismerés nyomán. Kálvin János ennek a folyamatnak elindulásáról a következőképpen ír már a XVI. században ma is aktuális módon: Tehát saját bajaink serkentenek bennünket Isten javainak a megvizsgálására. Nem is kívánunk addig komolyan hozzá térni, míg önmagunkkal nem kezdünk el elégedetlenkedni! Gazda István lelkipásztor Eseménylista - lelkipásztori naptáram segítségével január június 30. Gazda István lelkipásztor január 1. - Újévi istentisztelet, újévi beszámoló, népmozgalmi adataink: Keresztelés: 30 fő, ebből 15 fiú, 14 leány, 1 felnőtt férfi Konfirmáció: 33 fő, ebből 14 fiú, 18 leány, 1 felnőtt férfi Házasságkötés: 4 pár, ebből 2 tiszta pár, 2 vegyes pár Temetés: 64 fő, ebből 35 férfi, 28 nő, 1 csecsemő Bölcsődében gondozunk 24 gyermeket, az óvodában 78 főt. Tanítunk az általános iskolánkban 250 tanulót, a gimnáziumban 350 diákot. Az egyházközség alkalmazásában szolgál 94 fő: kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, tanár és technikai dolgozó. Az újévi fogadásunkat Alexa Gábor lelkipásztor otthonában tartottuk. január Presbitérium alakuló ülése. A Presbitérium névsora: Poros József főgondnok, Berecz András temetőgondnok, Deák Sándor általános iskolai gondnok, Potyka György gimnáziumi gondnok, Vachter Józsefné diakónikai gondnok, Andrási János, Berecz Károly, Bodnár Sándor, Boros Gábor, Csernaburczky Ferenc, Csótka József, Deák Gábor, Ésikné Fekete Hajnalka, Fróna Jánosné, Halász Károly, Horváth Sándorné, Lőrincz Sándorné, Z. Nagy Lajos, Németh Sándor, Papné Z. Nagy Éva, Pásztor Éva, Pócsiné Berecz Erzsébet Magdolna, ifj. Poros József, Szabó Erzsébet, id. Sipos József, Szabóné Vígh Margit, ifj. Szopkó Tibor, Tolvajné Papp Éva, Tóth László és Tóth Tamás presbiterek. Pótpresbiterek: Szabó József, Gönczi Károly, Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna, Horváthné Hajdu Éva, Bartha Istvánné. Bizottságaink: Pénzügyi Bizottság: Gazda István lelkipásztor, Alexa Gábor lelkipásztor, Poros József főgondnok, Berecz András temetőgondnok, Deák Sándor általános iskolai gondnok, Potyka György gimnáziumi gondnok, Vachter Józsefné diakóniai gondnok, Halász Károly presbiter. Diakóniai Bizottság: Vachter Józsefné, Andrási János, Fróna Jánosné, Horváth Sándorné, Pócsiné Berecz Erzsébet Magdolna, Tóth Tamás. Missziói Bizottság: Alexa Gábor lelkipásztor, Ésikné Fekete Hajnalka, Horváthné Hajdu Éva, Tóth Tamás. Két Igazgatótanácsot választott a Presbitérium, az egyiket a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde felügyeletére. Tagok Fenntartó részéről: Gazda István lelkipásztor, Alexa Gábor lelkipásztor, Poros József főgondnok, Deák Sándor iskolagondnok, Halász Károly presbiter Intézmény részéről: Csernaburczky Ferenc igazgató, Tóth Csabáné gazdaságvezető, az intézmény részéről két delegált a tanári karból. a másikat a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola felügyeletére.

3 FÉNYSUGÁR 3. oldal Tagok Fenntartó részéről: Gazda István lelkipásztor, Alexa Gábor lelkipásztor, Poros József főgondnok, Berecz András temetőgondnok, Halász Károly presbiter, Potyka György gimnázium gondnok Intézmény részéről: Pásztor Éva igazgatónő, Bodnár Sándor gazdaságvezető, az intézmény részéről két delegált a tanári karból. január 16 és Ökumenikus istentiszteletet tartottunk hétfőn a római katolikus testvérek templomában, pénteken a mi templomunkban. január 20 és Félévzáró értekezletek az általános iskolában és a gimnáziumban. január Énekkarunk szolgált az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár újévi hangversenyén. február 2. - Presbiteri gyűlés, amelyen elfogadtuk az elmúlt évi zárószámadásokat és a folyó évi költségvetéseket, választói névjegyzéket, missziói munkatervet. A Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában beindulhat egyházközségünk területén a házi beteggondozó szolgálat 12 gondozottal, 1 főállású segítővel és 2 önkéntes munkással. A szolgálat összefogója Vachter Józsefné Erzsike néni, diakóniai gondnok. február A gimnázium 8./a osztályának német nyelvcsoportja Budapesten az Osztrák Intézetben (Bajcsy Zs. u. 31) országos németnyelvű színjátszó tanulmányi versenyen vett részt, 2. helyezéssel tértünk haza. február A Zsinat Oktatási Irodája intézményvezetői és fenntartói konferenciát szervezett, amelyen öten vettünk részt: Csernaburczky Ferenc, Pásztor Éva, Miskolczy Józsefné, Kovács Árpád Ferenc. Péntek reggel áhítattal szolgálhattam. február Általános Iskolánk farsangi ünnepe volt a tornateremben. február Presbiteri gyűlést tartottunk. Sajnálatunkra Victor László beosztott lelkipásztor és felesége Szabolcsik Veronika befejezte szolgálatát. A Debreceni Egyházmegyében Bagaméron folytatják szolgálatuk helyettes lelkészként március 1-től. Isten áldja szolgálatukat. március 4. - Böjt II. vasárnapján úrvacsoráztunk, ½ 12-től konfirmandus szülőkkel szülői felkészítő összejövetelt tartottunk. Fél háromtól a templomban idősek napját, utána a tornateremben szeretetvendégséget. Vendégeink voltak a Nemesbikki testvéreink az Idősek Otthonából. Mintegy 100 fő vett részt e délutánon. március Berekfürdőn a gimnáziumi tanári karral, 35 fő részvételével Dr. Hézser Gábor és Dr. Fruttus István Levente egyetemi tanárok vezetésével közösségépítő konferencián vettünk részt. Milyen református gimnáziumot és szakközépiskolát, szakmunkásképzőt építhetünk Mezőcsáton? A jövő útjait, lehetőségei próbáltuk a realitások és igények figyelembevételével megfogalmazni. Identitás Küldetés Jövőkép. március 9. - Törd a fejed! matematika verseny. Nyitó áhítat a templomban, Alexa Gábor lelkipásztor szolgálatával. március Az évtizedes múltra visszatekintő Dél-borsodi Református Bibliai Történetmondó, Zsoltáréneklő és Rajzversenyt

4 4. oldal FÉNYSUGÁR tartottuk meg egyházközségi szervezésben és finanszírozásban. Hála Istennek az évek óta megszokott létszámban voltunk együtt. Köszönjük ifj. Poros József presbitertestvérünk szíves vendéglátását. Az Egyházmegye későbben kérvényünkre százezer forintos adománynyal támogatta a tanulmányi versenyt. Köszönjük mindenki munkáját és támogatását. március A délelőtti istentiszteleten Budapestről érkezett hozzánk a Psaltérium Hungaricum egyetemi kórus Arany János karnagy, egyetemi tanár, egyházzenész vezetésével. A tanár úr kitűnő pedagógus lévén az egész gyülekezetet tanította, megénekeltette. Örömöt, evangéliumi derűt is hozva az istentiszteletre. Felemelő, léleképítő volt hallgatni szolgálatukat és együtt énekelni velük. Aki eljött, jelen volt egy lélekemelő szép alkalmon. Az istentisztelet után iskolai menzánkon láttuk őket vendégül. március Nemzeti ünnepünkön megtelt a templom földszintje és keleti karzata az ünneplő szülőkkel, tanárokkal, általános iskolás és gimnazista diákjainkkal de. 10 órától. A város Főterén 11 órától ünnepeltünk, Református Általános Iskolás diákjaink szolgálatával Halász Károly presbiter ünnepi szónoklatával. A városi média igen szűkszavúan és fényképekkel takarékoskodva tudósított az ünnepi eseményről. március A Magyar Református Lelkészegyesületek Szövetségének Választmánya itt Mezőcsáton, a Parókián tartotta Dr. Tóth Albert tiszalúci lelkipásztor elnök úr vezetésével tavaszi ülését. Reggelivel és egy késő délutáni ebéddel láttuk őket vendégül a Parókián és a Muskátli Vendéglőben. Az ülést megnyitó áhítattal szolgáltam e közösségben. A Reformátusok Lapjában tudósítás jelent meg ez eseményről. március Este presbiteri szeretetvendégséget tartottunk, egy asztalhoz ültünk, közösséget építő és alkotó módon. Az alapanyagokat közösen adtuk össze. Köszönjük ifj. Poros József presbiter testvérünk szíves vendéglátását a Muskátli Vendéglőben. március Az újonnan alapított református iskolák találkozóján vettünk részt a Miskolc-Felsővárosi Református Egyházközség Balázs Győző Líceumában. Részletes tájékoztató olvasható a Sárospataki Református Lapban. március Canonica visitatio, egyházlátogatás volt gyülekezetünkben. Látogatóink nagytiszteletű Hangó István és Balathy József miskolci lelkipásztorok voltak. A 12 fős ebédnek feleségemmel adhattunk helyet a Parókián. Az esti istentisztelet után presbiteri gyűléssel és szeretetvendégséggel zártuk e napot. április 1. - Vasárnap du. zenés áhítat volt a templomban, Pásztorné Gruber Zsuzsanna orgonaművész szolgált. április 4. - Nagyszerdán déli 12 órakor tartottuk gimnazistáink Húsvét ünnepi istentiszteletét az új iskolai zászló felszentelése is ekkor történt ünnepélyes formában és módon. Az iskola korábbi igazgatói is köszöntötték az ünneplő gyülekezetet.

5 FÉNYSUGÁR 5. oldal április Húsvéti ünnepi istentiszteleteinket tartottuk, énekkarunk, gyermekeink szolgálatával. április Óvónőinket Budapestre vittem a Ráday Kollégiumba, Országos Szakmai Konferenciára, az RPI szervezésében került megrendezésre az országos találkozó. Nagyon sok tapasztalás megosztásra került, meggazdagodva tértünk haza. Ezen a napon találkoztam Budapesten személyesen a gimnáziumbővítés folyamata ügyében a vezető tervezővel és közbeszerzőkkel. április ORTE Konferencia Mezőcsáton, tudósítás külön lapon. (tirek.hu, Kojsza Péter írása) április A 2./a osztály bemutatkozó műsorának szolgálata a templomban. április osztályos diákjaink az Általános Iskolánkból Alexa Gábor lelkipásztor vezetésével látogatást tettek a Nemesbikki Idősek Otthonában. április Dr. Péter Adél főosztályvezető asszonnyal egyeztettem Erdélyi Testvérgyülekezetünk tagjainak kettős állampolgársága ügyében. április napos kirándulást tettünk 12. évfolyamos gimnazista diákok kis csoportjával Erdélyben, a Marosvásárhely Református Bólyai Líceumban, testvériskolánkban. Jártunk Kőrösfőn a templomban, a Kolozsvári Teológián a Farkas utcai templomban, a Református Kollégiumban, a Házsongárdi temetőben, másnap Marosvásárhellyel ismerkedtünk, majd du. Segesváron és Fehéregyházán jártunk a Petőfi Múzeumban. Vasárnap a Cserealjai testvérgyülekezetünkben voltunk, ebéd után indultunk haza, útközben álltunk meg a Tordai sóbánya meglátogatására. A gyülekezet vezetőivel a magyar állampolgársági dokumentációk benyújtásának miskolci lehetőségeiről egyeztettem. április REFISZ missziós alkalom Mezőcsáton. (Külön tudósítás Bótáné Varga Tímea) május 5. - Az első gimnáziumi ballagásunk napja. Elkészült a gimnázium új címere, logója. A ballagás első része 9 órától a gimnáziumban, ½ 10-től átvonulás a templomba, harangszó, ig templomi ünnepség, istentisztelet. Nagyon sok izgalom, előkészítés, minden ékesen és szép rendben legyen. Szerdán és pénteken a gimnázium igazgatónője a Hatóságtól hathatós, személyes felszólítást kap arra, hogy mivel nem rendelkezünk előzetesen megkért a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től Miskolcról úthasználati engedéllyel a 3307 számú út Mezőcsát, Kossuth út 12 és Hősök tere 7 közötti szakaszára, ne próbáljunk meg az úton vonulni, csak a járdán mehetünk! Azon mentünk, illetve jöttünk. A második világháborús emlékmű környezete úszott a szemétben, egy fém hulladékgyűjtő a tetejébe is volt húzva. Az első világháborús emlékmű mögötti járda túlsó oldalán az 1200 literes kerekes szemétgyűjtő volt döbbenetes módon felborítva, a szemét szétszórva. A péntek éjszakai, hajnali vandalizmus eredményei között ½ 10- kor így vonult el 53 ünneplő diák és ezt látta kb. 800 Mezőcsátra érkezett vendég, akik azt kérdezték, hogy ez

6 6. oldal FÉNYSUGÁR mi? Nem tudtam mást válaszolni szomorúan és restelkedve, hogy ez az aminek látszik: szétszórt szemét. Az ünnepségről a város tudott, reggel 9-ig nem lett volna idő vagy akarat e kellemetlenség elhárítására? Ilyenre én nem láttam példát sem előtte, sem azóta sem, sőt azóta vasárnap reggeleken is vannak, akik öszszegyűjtik a szétszórt szemetet. A ballagási ünnepségről a helyi média beszámolóját a Csáti Újság júniusi számában olvashatjuk. május 6. - Anyák napjára tartottunk istentiszteletet gyermekeink szolgálatával, minden Édesanyát, Nagymamát virággal köszöntöttünk. május Péntek este 5 órakor a templomban 30 konfirmandus tett konfirmációi vizsgát, utána a Nagyudvaron szeretetvendégséget tartottunk gyermekeinknek. május REFISZ foci kupa, Kecskemét. (Tudósítás Fejes Pétertől) május Konfirmációi ünnepi istentisztelet, fogadalomtétel, első úrvacsoravétel. május Nagykőrösön egy nagy autóbusszal mintegy 40 fős közösség vett részt országos tanulmányi versenyen, amit megelőzött három levelezős forduló. A versenyeredmények: Bibliaismeret 2/b. osztály 1. Czagány Lotti Alexandra 2. Szabó Petra 2/a. osztály 3. Oláh Sándor 3/a. osztály 1. Bukta Balázs József 4. osztály 2. Gazda Márton István Szövegértő olvasás 3./a osztály 2. Balogh Cintia Ildikó Illusztráció 4. osztály 3. Nagy Nikolett Matematika 5. osztály 1. Szaniszló Katalin 6./a osztály 1. Gönczi Soma 6./b osztály 2. Takács Zsófia 3. Rembeczki Ágnes 7./a osztály 2. Pap Sarolta 7./b osztály 3. Varró Virág 8./b osztály 2. Lapostyán Dorina 8./a osztály 3. Rublinszki Csaba Történelem 5. osztály 3. Olej Anita 6. osztály 2. Végh Nikolett 3. Császár Marcell 8./a osztály 1. Mészáros Máté Magyar nyelv 4. osztály 2. Gyulai Lilla Mária 7./b osztály 2. Balázs Ágnes 7./a osztály 3. Szabó Dorottya 8./b osztály 3. Farkas Gabriella Földrajz 7./b osztály 3. Lobkovitz Klaudia A csoportot hárman vezettük, felügyeltük, örömmel, hálaadással tettük, örömmel értünk haza. május Budapesten voltunk kisbuszunkkal Tolvajné Tóth Klára tanárnő vezetésével, gimnazista diákokkal a Református Zenei Napokon a Ráday utcában, a Lónyayban és a Nemzeti Múzeum kertjében. Gyülekezeti szervezésben az Országos Református Szeretethíd akcióban vettünk részt. Részletes tudósítás olvasható Tóth Tamás presbitertől.

7 FÉNYSUGÁR 7. oldal május Nagy János szavalóverseny a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskolás diákjainknak az Oratóriumban. május Gimnazista pünkösdi istentisztelet a templomban. május Pünkösdi istentiszteletek, énekkarunk szolgálatával. I. nap délután Zenés áhítat Petró-Nagy Nóra csembalóművész és Suszter Ágnes ének, fuvolaművész szolgálatával. (Külön tudósítás Alexa Gábor lelkipásztortól) június 1. - Gyermeknap az általános iskolánkban. június 2. - Debrecenben a Nagytemplomban a 20 éve újraalapított és újraindított általános iskoláért és református közoktatásért való hálaadó ünnepre kaptunk meghívást. Pásztor Éva igazgatónővel képviseltük intézményeinket. Megtudtuk az általános iskola a kis Refi igazgatójával történt személyes beszélgetés közben, hogy számon tartanak bennünket a 20 évvel ezelőtti újraindulósunkat, az azóta történt növekedésünket. Jó volt látni az ünnepség közben a vetített képes előadás képei között Mezőcsáti Iskolánk 1992-es 20 évvel ezelőtti indulását. (Részletes tudósítás olvasható a Budapesti Reformátusok Lapja június 10-i számában). Egy másik pedagógus csoport a miskolci Lévay Gimnáziumban tartott Felső- Magyarországi Oktatási Konferencián vett részt. (részletes tudósítás erről a tirek.hu illetve az iskola honlapján olvasható) június 3. - Vasárnap délelőtt a templomi istentisztelet első felében történt az óvodások ballagási ünnepsége, versekkel, énekekkel, útravaló igei gondolatokkal. A második részben pedagógusainkat köszöntöttük az igehirdetésben, gimnáziumi diákjaink verssel, amit Kovács Flóra mondott el, majd zenével Gacs Petra fuvolázott, zongorán pedig Juhász Tamás zongoraművész tanár úr kísért, majd egy szál fehér szegfűvel fejeztük ki szeretetünket pedagógusaink felé, amit gondnokainkkal együtt adtunk át. június 4. - Hétfő de. 10 órakor Trianoni emléknapra szentelt istentisztelet tartottunk Református Általános Iskolás diákjaink szép tartalmas szolgálatával és részvételével. június 5. - REFI Gála a tornateremben a Kisudvaron, Enyedy-s diákjaink szereplésével. Oklevelek, emlékkönyvek, jutalmak átadása tanulóknak, szülőknek, támogatóknak,

8 8. oldal FÉNYSUGÁR tanároknak Csernaburczky Ferenc igazgató úr vezetésével. június A templomi reggeli áhítatokon gimnazistáinkkal a 10./a. osztály szolgálatával megemlékeztünk TRIANONRÓL, határon túli magyarjainkról. június De. 9 órától a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola 8. osztályos diákjaink ballagását tartjuk a Nagyudvaron, majd 10 órától mindenkit vártunk szeretettel a templomba. Ezen az istentiszteleten köszön el a gyülekezettől Nagytiszteletű Alexa Gábor lelkipásztor, befejezve 9 évi mezőcsáti szolgálatát. Isten áldása kísérje további életét, szolgálatát és családját. június De. 10 órától tanévzáró istentiszteletet tartunk általános iskolás diákjainknak, du. 3 órától pedig a gimnazista diákjaink számára. június Erdélyi testvéreink 50 fős csoportja érkezik meg estére hozzánk, hogy másnap szombat reggel 8 órától a miskolci Kormányhivatalba beadhassa honosítási okmányait, délben haza is indulnak. Október 21-ére tervezzük fogadalomtételüket itthon a templomban. június Szombaton este fél nyolctól gyülekezetünk énekkarának 19 fős csoportja énekel Budapesten a Művészetek Palotájában XI. alkalommal megrendezésre kerülő Református Zenei Fesztiválon a Kárpát-medencei magyar református gyülekezetből és intézményekből összeálló 350 fős kórusban. Naptáram és naplóm őriz még nagyon sok fontos adatot megkeresztelt gyermekekről, néhány házasulandó párról és sajnos sok eltemetett testvérünkről, családtagról, beteglátogatásokról, napi gondnoki és intézményei egyeztetésekről, intéznivalókról; egy kötegbe gyűjtöttem sorba igehirdetéseim lectioit, textusait, vázlatait; önkormányzati képviselői munkámhoz kapcsolódó testületi anyagokat, határozatokat, tervezett építési munkáink, a toronyfelújítás, a gimnázium bővítés dokumentációit és a hozzájuk kötődő küzdelmes egyeztetéseket, vajúdásokat a megszületés és a jövendő jobb élet reménységében; akkor is azt mondhatom: Mindezidáig megsegített minket az ÚR (1Sám 7,12) és még más mindennel együtt is csak azt cselekedtük, ami a kötelességünk és a lehetőségünk volt. Örömmel adok számot mindezekről mezőcsáti szolgálatom 25. naptári évének első felében és újraalapított református iskolánk elindulásának 19. tanévének végén, majd a 20.-ik küszöbén. Soli Deo Glória! Laus Viventi Deo! Híd, amely összeköt Tóth Tamás presbiter május 19-én, egy szombati napon, gyülekezetünk részt vett a Magyar Református Szeretetszolgálat által meghirdetett Szeretethíd elnevezésű programban. Ez az alkalom nem volt ismeretlen a gyülekezet, sőt már a város számára sem, hiszen számos alkalommal vettek részt gyülekezeti tagjaink ebben a kezdeményezésben. Több alkalommal gyűjtöttük össze a településen a használt gumiabroncsokat és elektronikai hulladékokat. A gyülekezet lelkészei, presbiterek és a gyülekezeti tagok közös erővel tették tisztábbá szűkebb és tágabb környezetüket.

9 FÉNYSUGÁR 9. oldal Az idei Szeretethíd egy kicsit más volt, mint a többi. Sok előzménye volt annak, ami mássá tette. Az egyik, hogy tavaly augusztusban a helyi Kiss József Gimnázium református gyülekezetünk fenntartásába került így egy csapásra több száz diák lett református gimnazistává. Januárban megalakult a missziói bizottság, amely lelkészeink vezetésével összeállított egy missziói munkatervet, amelyben fontos szerepet kaptak a gimis fiatalok. Ezzel körülbelül egy időben gyülekezetünket megkereste a miskolci református Diakóniai Központ, hogy idős, támaszra szoruló gyülekezeti tagjainkat a házi segítségnyújtás keretében tudja szeretetszolgálatban részesíteni a szintén januárban megalakult diakóniai bizottság segítségével. A bizottság áldozatkész munkájának köszönhetően elindult ez a szolgálat a gyülekezetünkben. A segítségnyújtásban részt vevő gyülekezeti tagjaink, de más idős gyülekezeti tagok kertjében és udvarán is végeztünk takarító munkát ezen a napon. Tudom, hogy Mennyei Atyánk készítette elő ezt az alkalmat. Csodálatos napsütés köszöntött ránk aznap. Reggel 8 órakor a parókia udvarán találkoztak a presbiterek, gyülekezeti tagok, gimnazista diákjaink. Egy lelkes, főleg nőszövetségi tagokból álló csapat lalta, hogy a munkások számára gulyáslevest készít. Alexa Gábor lelkipásztor, a missziói bizottság vezetője, és Wachter Józsefné Erzsike néni diakóniai gondnok fáradságot nem ismerő munkával szervezte meg, hogy kinél kell munkálkodni, és hogy melyik presbiter melyik idős gyülekezeti tagunkhoz legyen beosztva munkafelügyelőnek. Lapostyán Adrienn gimnáziumi tanárnő segített beosztani a gimnazista diákokat a munkacsoportokba. A csoportok vidáman, szerszámokkal a kézben vonultak az időseink otthonába. Az idős emberek meglepődve látták, hogy milyen sok mosolygós fiatal siet a segítségükre. A házi segítségnyújtás szolgálatában való részvétel nagy örömet okozott minden közreműködő számára. Bár sok munkát kellett elvégeznünk, mégis kárpótolt, hogy láthattuk a hálás arcokat. Boldoggá tett az a gondolat, hogy ismeretlenként is segítettünk elvégezni a ház körüli munkákat. Örömmel takarítottunk, gereblyéztünk, és sepertük fel az udvart, mert láttuk, hogy munkánkat megelégedés övezi. Számomra is nagy élmény volt, hogy három idős néni otthonában, társaimmal együtt füvet nyírtunk, a házuk körül takarítottuk össze a lehulló faleveleket, és egy idős néninél elégettük az elszáradt gallyakat. Megváltó Urunk mindig gondot viselt az Ő nyájára, és ez a segítségnyújtás, amely a Krisztusi szeretetből táplálkozott, mosolyt hozott idős gyülekezeti tagjaink életébe. Mitől volt más ez az alkalom, mint az előzőek? Attól, hogy közel jöttünk az idős emberekhez, beszélgettünk velük, meghallgattuk a problémájukat, és nem csak vittünk, hanem hoztunk is! Krisztusunk szeretetét hoztuk el közéjük. Örülnék, ha ez a fajta szeretetszolgálat

10 10. oldal FÉNYSUGÁR hagyományt teremtene a gyülekezet életében. Csodálatos volt látni, hogy milyen jó, ha a fiatalabb és az idősebb generáció együtt, egy célért összefogva munkálkodik, és a munkának jó gyümölcse van. Pál apostol így tanít minket: minden cselekedetek szeretetben menjen végbe. Jézus Krisztus is a szeretetre tanítja a tanítványait: Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok." A szeretet a Szent Lélek gyümölcse. Hálatelt szívvel mondjunk köszönetet Mindenható Urunknak, hogy az Ő Szentlelkével megáldotta ezt az alkalmat, és az Ő áldását kérjük mindazokra, akik ebben a munkában részt vettek. Mi Atyánk (párbeszéd Istennel) közredja: Alexa Gábor lelkipásztor - Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben - Igen? - Kérlek, ne zavarj, imádkozom. - De te megszólítottál! - Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom: Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben... - Ezt újra megtetted. - Mit csináltam? - Megszólítottál. Azt mondtad: Mi atyánk, aki vagy a mennyekben. És itt vagyok. Mit akarsz? - Ezt nem gondoltam komolyan. Csak elkezdtem elmondani a reggeli imádságomat. Minden reggel elmondom a "miatyánk"-ot. Végül mindig jól érzem magam. Úgy érzem, letudtam a kötelességemet. - Jó, akkor mondd tovább! - Szenteltessék meg a Te neved. - Egy pillanat. Mire gondolsz? - Ez azt jelenti, azt jelenti Óh édes Istenem, nem tudom, mit jelent. Honnan is tudnám? Ez egyszerűen az imához tartozik. Különben is mit jelent? - Tisztelt, szent, mindenek felett dicséretre méltó és csodálatos. - Jól hangzik. Eddig sohasem gondoltam erre. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben úgy itt a földön! - Komolyan gondoltad? - Hát persze, miért ne? - És mit tettél ennek érdekében? - Ennek érdekében? Semmit. Sokszor gondolkozom azon, milyen szép lenne, ha Te itt lent mindent a kezedbe vehetnél úgy, ahogy azt ott fent teszed. - Talán nem vagy a kezemben? - Na, ja, járok a gyülekezetbe. - Nem ezt kérdeztem. Mi a helyzet a temperamentumoddal, heveskedéseddel, türelmeddel? Ezekkel mindig gondod van, nem? És hogyan jössz ki a pénzeddel mindig minden csak neked kell? És milyen könyveket olvasol? Mit nézel a TV-ben? - Ne vágd ezt is a fejemhez! Vagyok olyan jó, mint mások a gyülekezetben. - Bocsánat, azt hittem, hogy azt kéred, legyen meg az akaratom. Ha ezt tényleg így gondolod, akkor csiszolnom kell rajtad és e szerint cselekednem. - Igen, természetesen. Tudom, vannak problémáim. Miután emlékeztetsz, eszembe jut egy pár dolog. - Nekem is. - Eddig ezeken nem sokat gondolkoztam, de azért szívesen megszabadulnék tőlük. Őszintén szólva, szívesen lennék szabad. - Jó. Most, hogy előbbre jutottunk, dolgozzunk együtt! Biztosan lesznek győzelmeink: Büszke vagyok rád. - Igen Uram, de nekem még be kell fejeznem ezt az imádságot. Ma ez sokkal több időt vesz igénybe, mint általában szokott. - Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. - A kenyérért nem kell imádkoznod. Csak segítene, ha fogynál. - Ez már mindig így lesz? Kritizálsz? Csak teljesítem vallásos kötelességemet, és egyszer

11 FÉNYSUGÁR 11. oldal csak úgy hirtelen megjelensz, és a gyengeségeimre emlékeztetsz! - Az imádság veszélyes dolog. Kihívást intéz. Kérdéseket tesz fel. Ezáltal teljesen más ember lehetsz. Inkább szeretném nyomatékosabbá tenni: Tarts ki az imádságban! És hogyan folytatódik? - (Szünet) Merjem továbbmondani? - Mit nem mersz elmondani? Mitől félsz? - Már most tudom, mit fogsz nekem mondani. - Előbb azért csak folytasd. - Bocsásd meg a bűneinket, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. - Mi van a szomszédoddal? - Na látod, sejtettem. Tudtam, hogy ezzel fogsz jönni! De hát ő hazugságokat mondott rólam, és mások az én családomról beszélnek. És még a pénzt sem adta meg, amivel tartozik. Megesküdtem, hogy ezt visszafizetem. - Akkor mit jelent a te imádságod? - Ezt nem gondolom komolyan. - Legalább őszinte vagy. De szépnek találod azt, hogy másokra haragszol? - Nem, de talán akkor jobban leszek, ha a bosszúm betelt. Azt fogja legalább kívánni, hogy sohase legyen a közelünkben. - Számodra ez nem lesz jobb, hanem rosszabb. A bosszú ugyanis nem tesz boldoggá. Gondold meg, mennyire boldogtalan vagy most. De én mindent megváltoztathatok. - Meg tudnád tenni? De hogyan? - Bocsáss meg a szomszédodnak, és én neked is megbocsátok. Neki is le kell rendeznie a gyűlöletét és a bűneit. De te szabad leszel, és a szívedben békesség lesz. - Óh, igazad van. Neked mindig igazad van. És fontosabb, hogy rendben legyen a Veled való kapcsolatom, mint a bosszúvágyam a szomszédommal szemben. De (szünet) (sóhaj) Na jó. Megbocsátok neki. Segíts neki, hogy megtalálja a helyes utat, Uram. Ha most így arra gondolok, nyomorúságosan érezheti magát, mint mindenki, aki állandóan rosszat tesz más embereknek. Kérlek, mutasd meg neki valamilyen módon a helyes utat. - Na látod! És így talán nem sokkal jobb? És hogy vagy most? - Na ja, egész jól. Olyan jó érzésem van. Azt hiszem, ha ma este lefekszem, ez lesz az első alkalom, amikor nem leszek olyan rettenetesen túlfeszítve, mint eddig. Talán még jobban is fogok aludni. - Még nem fejezted be az imádságodat. - Igen, igazad van. És ne vígy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. - Jó, akkor ezt is megteszem. De kerülj minden olyan dolgot, ami kísértésbe vihet. - Mire gondolsz? - Ne kapcsold be a TV-t, mielőtt át nem gondolod, mit akarsz megnézni. Gondold át, hogyan osztod be az idődet, milyen barátnőkkel barátkozol, és miről beszélgettek. Gondolkozz el azon, mi a számodra becses és értékes az életedben. Mindenekelőtt arra kérlek, ne csak szükség idején fordulj hozzám. - Az utolsó mondatot nem értettem. - De hát ezt olyan sokszor megteszed! Valahogy belekerülsz a nehézségekbe vagy egy rossz helyzetbe, és akkor hozzám szaladsz, és ezt mondod: Uram, kérlek, segíts ki ebből, soha többé nem csinálok ilyet. Emlékszel ezekre? - Igen, Uram. Szégyellem magam, sajnálom. - Mindig megőriztelek. De te megtartottad az ígéreteidet? - Nem, legtöbb esetben nem. Eddig mindig azt hittem, meg tudom tenni azt, amit akarok, ha a "miatyánk"-ot elmondom. Például ezt a mai beszélgetést Veled nem terveztem. - És hogyan folytatódik az ima? - Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. - Tudod, milyen dicsőség lehetne? Minek örülnék igazán? - Nem, de szívesen megtudnám. Örömet szeretnék szerezni Neked. Egyre inkább kezdem érteni, milyen dicsőség lenne, ha valóban követnélek. - Ezzel már a kérdésedet meg is válaszoltad. - Valóban? - Igen, a dicsőség azt jelenti számomra, hogy a hozzád hasonló emberek valóban szeretnek. Örülnék, ha látnák, hogy a kapcsolatunk feléled. Miután egyes bűneiddel végeztünk, és ezek már nem zavarnak bennünket, csodálkozni fogsz, hogy mit tehetünk közösen. - Uram, engedd meg, hogy megláthassam, mit tudunk együtt belőlem kihozni! - Majd meglátod, ezt át fogod élni! Németből fordította: Komoróczy Gábor

12 12. oldal FÉNYSUGÁR Zenés áhítatok a templomunkban Alexa Gábor lelkipásztor Missziói munkatervünkben azt tűztük ki célul az év eleji presbiteri gyűlésünk alkalmával, hogy az idei esztendőtől kezdve a délutáni istentiszteletek keretében időről-időre zenés áhítatokat fogunk tartani meghívott művész előadók fellépésével. Azért láttuk ezt szükségesnek, mert a vasárnap délutáni istentiszteletek látogatottsága elég alacsony volt az utóbbi időkben. Abban reménykedünk, hogy a zenét szerető mezőcsátiak megszólítása, és érdeklődésüknek megfelelő program felkínálása által lesznek majd olyanok, akik megérzik az evangélium jó ízét, és idővel talán már nem csak az igényes művészek miatt, de Isten dicséretére is készek lesznek vasárnaponkénti idejükből szakítani. Ugyanakkor mi csak az alkalmakat készítjük elő, és tudatában vagyunk, hogy a növekedést egyedül Isten adhatja. Az első zenés áhítatunkon Juhász Tamás zongoraművész egy olyan Liszt darabbal szolgált az istentiszteleten, melyet az öreg zeneszerző már az impresszionizmusra jellemző virtuóz futamokkal írt meg. A kotta fölé egykor János evangéliumából a 4. fejezet 14. versét írta, ahol Jézus a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal beszélgetve így szól: Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. A Villa d Este szökőkútjai című zongoradarab elénk idézte a római szökőkutak frissítő vízcsobogását, amely inspirálta a művészt alkotásában. A második alkalommal Pásztorné Gruber Zsuzsanna orgonaművész Bach c-moll prelúdium és fúga előadása után szintén egy Liszt orgonadarabot játszott, melyet az egyébként mélyen vallásos, de katolikus zeneszerző az énekeskönyvünk 167. dicséreteként gyakran énekelt protestáns korál első sorának dallammotívumára írt. Többször visszatért benne a Jöjj, mondjunk hálaszót dallama. Ez a darab szinte minden képességét, hangszínének gazdagságát bemutatta értékes műemlék orgonánknak. A művésznő által játszott darabokat, vizsgakoncertjének részeit először a mezőcsáti templom gyülekezete hallhatta nyilvános előadásban. A harmadik istentisztelet a pünkösdvasárnap délutáni volt, ahol Suszter Ágnes ének- és fuvolaművész, valamint Petró-Nagy Nóra csembalóművész közös előadásában a barokk korszakból származó művekkel, és a reformáció korának magyar nyelvű gregorián pünkösdi énekkincsével ismerkedhettünk, melyeket a 16. században a graduálok, a helyben használatos liturgikus énekeket tartalmazó énekeskönyvek tartalmaztak, őriztek meg. Megfigyelhető volt, hogy ezek az énekek dallamvilágukban ma már nagyon távolinak tűnnek számunkra. Ugyanakkor hatalmas értékük volt saját korukban, hogy bibliai történeteket, vagy bibliai verseket énekeltek mindenki számára érthető magyar nyelven akkor, amikor a katolikus mise latin nyelven, a hétköznapi ember számára érthetetlenül történt. Geleji Katona István a 17. század első felében ezért szerkesztette meg a reformátusság számára az egyik első széles körben elterjedt énekeskönyvet, a Rákóczi György erdélyi fejedelem által patronált Öreg graduál -t. Gyülekezetünk múltjához tartozik, hogy a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában őrzik a Csáti graduált, mely gyülekezetünkben használatos kézzel írt és szép, színes, sokszor a kazettás mennyezetünk motívumaira hasonlító iniciálékkal díszített énekeskönyv. A művésznő felajánlotta, hogy kész arra, hogy a Csáti graduál énekkincseiből is átnyújtson számunkra a későbbiekben egy csokrot, hogy megismerhessük, miként dicsérték Istent református elődeink évvel ezelőtt.

13 FÉNYSUGÁR 13. oldal REFISZ missziós út Mezőcsáton Bótáné Varga Tímea Április 28-án, Mezőcsáton is megrendezésre került egy ifjúsági nap, ahová én szolgálni mentem. Nem nagyon örültem a korai kelésnek és a hosszú buszútnak, de hála az Úrnak, nem kellett egyedül utaznom. Velem tartottak az egri ifisek, és az egyik szolgáló társam is, Petró Nagy Nóra, akivel nagyon jót beszélgethettem a hosszú út során. Az alkalom a helyi iskola tornatermében kapott helyet. Mi szolgálók a kezdés előtt egy kis tanteremben kértük az Úr áldását a napra. Kb. fél 10-re mindenkinek sikerült elfoglalnia a helyét. Nagyon örültem a sok fiatal résztvevőnek. Az alkalmat közös énekléssel nyitottuk és Veres Péter, a REFISZ lelkésze köszöntötte az alkalmon megjelenteket. Az elgondolkodtató és szívhez szóló áhítat után kimentünk az udvarra játszani. Berec Enikő vezetésével, a remekebbnél remekebb játékok során kicsit jobban megismerhettük egymást. A feladatok nagyon megnyerték a fiatalok tetszését, de nem csak az övékét, hanem a régebb óta fiatalokét is. A jó hangulathoz társult még a nagyon kellemes napsütés is. Hála az Úrnak a gyönyörű időért! Ezek után kicsit szusszanhattunk. Néhányan ezt az időt ismerkedéssel, beszélgetéssel töltötték. A rövid szünet után ismét énekeltünk néhány ismert és új éneket, majd csoportokba rendeződtünk, és azt a feladatot kaptuk, hogy egy bibliai történetet kiválasztva, ami a barátsággal kapcsolatos, játsszunk el. Nagyon ötletes, és szinte már remekművek születtek. A kezdő áhítatot Lakatos Edina, debreceni teológushallgató tartotta. A Filippi 4, 4 ( Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! ) igére építette mondanivalóját. Számomra különösen szívet melengető volt a beszéde, mert konfirmációm során ezt az igét választottam. Edina arról beszélt nekünk, hogy mennyi kis csodának örülhetünk nap, mint nap mint például a napsütésnek, a rügyező fáknak, a madárcsicsergésnek, az életünknek, családunknak stb DE a legnagyobb örömünk az lehet, hogy az Úr barátkozni szeretne, és akar velünk!!! Ő az, aki kiválasztott már minket születésünk előtt, de a döntés a mi kezünkben van, hogy mi szeretnénk-e Vele barátkozni. A színdarabok után visszarendeződtünk helyeinkre, és egy nagyon érdekes előadást hallhattunk Veres Pétertől a barátságról. Én személy szerint nagyon aktuálisnak tartottam a témát, hisz manapság a fiatalokat nagyon foglalkoztatja a barátság témaköre. Az előadás során hallhattunk többek között arról, hogy

14 14. oldal FÉNYSUGÁR nem csak földi barátaink lehetnek, hanem életre szóló barátságot köthetünk magával az Úr Jézus Krisztussal is. Azt viszont sose felejtsük el, hogy a döntés mindig a mi kezünkbe van, hogy kivel barátkozunk! Már az előadás végére megérkeztek az ebédünket készítők, és pillanatok alatt egy kis ebédlőt varázsoltak nekünk. Az étkezés közben is remek alkalom nyílt kicsit beszélgetni a fiatalokkal. Ebéd után ismét játszottunk egy nagyot az udvaron, majd kis csoportokban kicsit bensőségesebben is beszélgethettünk a nap témájáról, a barátságról. Én nagyon hálás vagyok a csoportomért, habár az elején kicsit félénken, de végül feloldódva és bátran beszéltek nekem és egymásnak a tapasztalataikról, véleményükről. Nagyon sok kérdés felmerült a fiatalokban, és különösen örülök, hogy sikerült beszélgetnünk arról, hogy ők barátkoznának-e Jézussal, és ki az, aki már barátjának is tekinti Őt. A csoportos beszélgetés után az én rövid kis bizonyságtételemet hallgathatták a fiatalok. Nagyon remélem, hogy épültek a beszédem által A nap egy rövid vetélkedővel zárult, majd az eredményhirdetés után még kicsit elcsendesedtünk, és végül mindenki elindult haza. Én nagyon hálás vagyok azért a napért, és nagyon örülök, hogy szolgálóként részt vehettem a REFISZ munkájában. Úgy gondolom, hogy a nap során mindannyiunk gazdagodtunk valamivel, és örömmel tértünk haza. REFISZ foci kupa Fejes Péter május 12-én korán reggel, 5 órakor indultunk el egy 7 fős csapattal a REFISZ szervezésében Kecskeméten megrendezett foci kupára. Gond nélkül megérkeztünk, még a regisztrációs sátor felállításában is segédkeztünk, hogy regisztrálhassunk, majd következett egy rövid megnyitó, kiosztották a sorsolásokat, és a bírók megbeszélést tartottak a csapatkapitányokkal. Ezután megkezdődtek a meccsek. Sajnos két vereséggel és egy döntetlennel zártuk a csoportmérkőzéseket és az első nyolcba jutásért játszott meccset is elveszítettük. De még ezek mellett a kisebb sikertelenségek mellett is, szerintem nagyon jól érezte magát mindenki, én legalábbis biztosan. A szervezés jó, az esemény hangulatos volt. Minden csapat kapott ásványvizet és szendvicset, ami jól is jött, ugyanis remek időnk volt. Összességében élmény volt ott lenni, remélem jövőre is részt tudunk venni és köszönjük a lehetőséget, hogy idén ott lehettünk. A csapat tagjai: Radványi Csaba (csk.), Fejes Péter, Ésik Ádám, Vavra Bence, Gönczi Soma, Gulyás Dávid és Barna Kevin. Tóth János: Hajnal Szénán szendereg még a hajnal testén ezernyi harmatgyöngy ragyog, szellő ébred s ajkán virágporral át a mezőn a tóhoz andalog. Párafátyol alatt rejtőzik a tó, de fellebbenti azt a csalfa szellő, tükrében a Nap kacéran mosolygó aranyhídon lebegő fényhajú sellő. Lelkem lép a hídra s a végtelenbe néz csendet sóhajt az elámult pillanat, tenyerében tart egy könnyű égi kéz, mint egy lezuhant apró madarat.

15 FÉNYSUGÁR 15. oldal Út Bagamérba Vig-Kiss Ilona án elindult egy kis csoport, hogy meglátogassa volt lelkészünket, Victor Laci bácsit és családját. A csapat tagjai a következők voltak: Tóth Tamás, Ésikné Fekete Hajnalka, Mészárosné Erőss Erika, Rublinszkiné Gál Roberta, Mészáros Máté, Vig-Kiss Dávid, Mészáros Lili, Ésik Leila és Vig-Kiss Ilona. Az Egyházközség kisbuszával indultunk szombat reggel 7 óra után nem sokkal, és délelőtt 10 óra körül érkeztünk meg Bagamérba, a Hajdú-Bihar megyei kis faluba. A településen körülbelül 2500 fő, három templom, egy szeretet otthon, egy óvoda és egy általános iskola található. A református templom 2010-ben lett felújítva. Mivel egy homokdombra épült, így köré hatalmas gesztenyefákat ültettek, ám ezekből ma már nem sok maradt, ezért most rózsát és más bokrokat telepítettek a helyükre. A templomdombbal szemközt van a parókia, a gyülekezeti terem és Laci bácsi, Vera néni és Emma háza. A ház igazán takaros, a kert tele virágokkal, Emmának hinta és homokozó és egy kis kertitó. Mikor odaértünk Emma, nem igazán volt bőbeszédű, de fél óra se kellett neki, és már mindent tudtunk: milyen az ovi, ki a barátja, melyik a kedvenc hercegnője, meg ilyenek. Nagyon aranyos volt. A templomba is feljött velünk, és megmutatta a helyét, ahol Istentiszteletekkor ülni szokott. Laci bácsihoz híven, énekeltünk egy ifjúsági éneket, a Nincs más Isten-t. Utána mesélt a templomról, hogy már kétszer leégett, a gyülekezet szokásait, ülésrendeket, majd megengedte, hogy felnézzünk a toronyba. Hát, jó kis út volt. Alacsonyabb a mezőcsáti templomtoronynál, de sokkal meredekebb, és ott nincs szintenként padló, ezért nagyon kellett kapaszkodni. Miután sikeresen leértünk, megebédeltünk, beszélgettünk és játszottunk Emmával. A délután gyorsan eltelt, és még Ifi is volt, ezért hazaindultunk, de még betértünk Debrecenbe is. A napnak gyorsan vége lett, főleg úgy, hogy Bagaméron gyorsan eltelt az idő. Ezúton szeretném átadni Laci bácsi és családja üdvözleteit és jókívánságait, és megköszönni a Fiatal Felnőttek Bibliakörének, hogy egy élményekkel teli nappal tettek gazdagabbá.

16 16. oldal FÉNYSUGÁR Játszóház és időszakos gyermekfelügyelet működése Bölcsődénkben Pócsiné Berecz Erzsébet szakmai vezető Már a bölcsőde bővítési projekt kivitelezési ideje alatt (a város lakóitól) többször megerősítést, pozitív értékelést kaptunk arról, hogy milyen segítséget jelent majd a családoknak az Intézményünk új részlegének létrehozása. Kiemelten jó célnak tartották az alternatív szolgáltatások: a játszóház, a gyermekfelügyelet lehetőségeit. Az elmúlt év március 16-tól fogadta a kistérség 3 év alatti gyermekeit a 24 férőhelyet biztosító bölcsődénk, mely 20 hetes kortól óvodáskorig látja el a kicsiket. Az eltelt időszak bizonyította megvalósításának szükségességét, ma bölcsődénk teljes feltöltöttséggel működik. Az épület felújított alternatív részében kialakított játszóház nagy népszerűségnek örvend. Ez idáig közel 40, bölcsődei ellátásban nem részesülő kisgyermekes szülő vette igénybe ezt a szolgáltatást. A kistérségből 0-3 éves korig fogadjuk a keresztyén hithez közel álló családokat. Látogatóink vannak többek között Ároktőről és Tiszakesziről is. A gyermekek számára barátságos, életkori sajátosságaiknak megfelelő játéktér, játékkészlet biztosításával adunk lehetőséget a különböző tevékenységekhez (gyurmázás, rajzolás, építés, stb.), és az együttjátszáshoz. A kisgyermekek családias, bensőséges hangulatban tölthetik édesanyjukkal, gyakran édesapjukkal is délelőttjeiket heti 2-3 alkalommal, ismerkedve a keresztyéni és közösségi élet alapjaival. A szolgáltatás térítésmentes, délelőtt 9-11 óráig vehető igénybe, előzetes bejelentés után. A gyermekeket csak egészségesen fogadjuk, melyről a szülő írásban nyilatkozik. Kölcsönös megismerkedés után a gyermekek időszakos felügyeleti ellátását is tudjuk nyújtani a családok számára, amikor hosszabb időre, szülő nélkül maradhat gyermekük a kisgyermeknevelővel az alternatív részlegünkben. Ennek igénybevétele térítésköteles, étkezés biztosítására is van lehetőség. Az igénybevételt három nappal előre kell jelezni a bölcsőde szakmai vezetőjénél. A játszóházban, gyermekfelügyeleten gyakran megforduló gyermekek közül többen ma már bölcsődénk, óvodánk csoportjaiba járnak. Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők visszajelzései igazolják, a játszóházat látogató gyermekek közösségbe illeszkedése könnyebb, rövidebb idő alatt alakul ki bizalmi kapcsolat a nevelőkkel, gyermektársakkal. Játszóházunk ad otthont a havonta egy alkalommal, általában minden hónap 3. szerdáján a nagyon jól működő Kismamakörnek, melyre Alexáné Poncsák Gyöngyi lelkésznő szólítja, hívja a gyermeket váró, illetve már kisgyermekes édesanyákat gyermekeikkel együtt. A meghívást szívesen fogadják a gyermekeiket otthon nevelő kismamák. A találkozások során a lelki feltöltődés mellett kapcsolatokat építhetnek ki, tapasztalatokat cserélhetnek a gyermeknevelés és gyermekgondozás terén. A felmerülő kérdésekre szakemberek felkérésével is igyekszünk segítséget adni. Összejöveteleinket megünnepeljük a gyermekek számára kedves napokat, úgymint a Mikulás és Gyermeknap, melyeknek nagy sikere van. Kedves Anyukák, Apukák! Bölcsődénk Alternatív részlegében gyermek játszóházat működtetünk, ahol lehetőség nyílik a megismerkedést követően gyermekfelügyelet biztosítására is: - elintézendő ügyek miatt - ha nincs kire hagyni a kicsit, mi szívesen segítünk. Amit ígérünk: Játszóház: szülővel együtt töltött játékidő naponta 9-11 óráig. Ezt követően előre bejelentett igény esetén gyermekfelügyelet biztosítása szeretetteljes, vidám, gyermekbarát környezetben, ahol nem csupán gyermekfelügyeletet, hanem fejlesztő, játékos tevékenységet, közösségi élményt nyújtunk az apróságoknak. A betérő anyukáknak pedig cseppnyi békességet, nyugalmat, lelki felüdülést a mindennapok forgatagában. Ezzel a légkörrel szeretnénk a keresztyén szellemiséget a hétköznapok nyelvére lefordítani és örömteli élményként átnyújtani.

17 FÉNYSUGÁR 17. oldal Kismamakörös gyereknap Vig-Kiss Ferencné érezték magukat, és mire a gyerekek megéheztek, már az asztalon volt a sok finom csemege: gyümölcsök, pogácsák, kekszek, üdítők. Amíg a gyermekek játszottak, addig az anyukák beszélgetni tudtak egymással. Gyorsan eltelt az idő, a sok játékban a kicsik nagyon elfáradtak. Az idén is megrendezésre került a Kismamakörben a gyereknap. Május 23-án délelőtt a bölcsőde szépen feldíszített udvarán várta Böbe és Gyöngyi a kicsiket és a még kisebbeket. Hála Istennek gyönyörű idő volt, így szépszámmal összegyűltünk. Tizennyolc apróság futkosott, mászott az udvaron. Minden játékot szerettek volna kipróbálni, hintáztak, homokoztak, motoroztak, csúszdáztak, autóztak. Aki ebben elfáradt, leült gyurmázni, rajzolni, nyakláncot fűzni, közben pedig gyerekdalokat hallgatott. Nagyon jól Köszönjük szépen a bölcsődei gondozónőknek és a bölcsiseknek, hogy kölcsönadták az udvarukat és így hozzásegítettek bennünket ehhez a vidám, tartalmas és szép délelőtthöz. Köszönjük Pócsiné Böbének és Alexáné Gyöngyinek, hogy egy csodás, élményekkel teli délelőttöt tölthettünk együtt. Gyermeknap a Bölcsődében Porosné Kovács Ildikó kisgyermeknevelő Az idén május 25-én került megrendezésre a gyermeknap a bölcsődénkben. A délelőtti programjaink a kisgyermeknevelőkkel történtek. Már az udvaron zenével fogadtuk a gyermekeket, majd megérkezett az ugráló vár csúszdával és apró labdákkal, amit a felajánló kedves szülő állított fel. Kis idő múlva megérkezett a 2,5 méter átmérőjű, hálóval ellátott hatalmas trambulin is, melynek szállításban és felállításában segítségünkre volt a felajánló szülő. Közben mosolygósan, vidáman megérkeztek bölcsődés gyermekeink, akik azonnal birtokba vették a hatalmas játékokat. Ugráló várból ki, trambulinba be, melynek következtében rövid idő alatt jól el is fáradtak. A fáradt csapattal egy kis időre bementünk a csoportszobákba, ahol megreggeliztünk. Nagy élmény volt gyermekeink számára, amikor a nagy játék hevében észrevették, hogy villogva közeledik a bölcsődei udvar felé egy nagy traktor. Kimentünk, és az apróságok megnézték, sőt ki is próbálhatták az új, modern gépet.

18 18. oldal FÉNYSUGÁR Tízórai után az új játékokat vették birtokba a gyermekek. Nagy ujjongás közepette kipróbáltak mindent. Volt, aki motorozni indult az új maxi motorokkal, volt, aki horgászott, főzőcskézett a homokozóban és a házikóban, volt, aki dömperezett, volt, aki labdázott az új kosárlabdapalánknál, a többiek hulahoppkarikáztak, szivacs dobálóztak. A gyermekek ebéd után, a délelőtti mozgalmas programtól elfáradtan jót pihentek, nyugodtan aludtak. Míg a gyerekek pihentek, azalatt a szülők segítségével a teraszon előkészültünk az uzsonnához és a délutáni program folytatásához. Délutáni programjainkat, ami a szülők bevonásával zajlott, az uzsonnai zsúr elfogyasztásával kezdtük, ahol a szülők által készített több ízű palacsintát, csirkemell fasírtot, sós süteményt, lángos falatkákat és gyümölcsleveket fogyaszthattuk el. Falatozás közben a bölcsőde szakmai vezetője Pócsiné Berecz Erzsébet köszöntötte a szülőket és köszönte meg a pénzbeli és természetbeni felajánlásokat. Uzsonna után az apróságok ismét birtokba vehették a délelőtt már felfedezett új játékokat, de lehetőség nyílt a szülőkkel együtt nyaklánc készítésre és szalvétakép készítésre. A délután folyamán, a gyermekek nagy örömére megérkezett a fagylaltos tricikli is. Kondráth Krisztián felajánlásaként minden bölcsődés gyermek kaphatott egy gombóc fagylaltot. A nép végére szülő és gyermek kellemesen elfáradtak. Hazaindulás előtt minden gyermek gondozónőjétől kapott egy hajtogatott lufit (kislányok virágot, kisfiúk kutyát). Megható volt látni a csillogó és fáradt gyermekszemeket. A mozgalmas nap után szüleikkel együtt bizony fáradtan tértek haza. Végezetül szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek az ideszánt segítséget és adományokat. A természetet szerető és védő ember személyiségjegyeinek alakítása óvodánkban Tóthné Dienes Terézia óvodapedagógus Óvodai nevelésünkben kiemelten foglalkozunk természeti környezetünk védelmével, melyet összekapcsolunk a játékkal. Földünket sok károsító hatás éri pl.: az ózonréteg vékonyodik, az erdők zsugorodnak, a sivatagok terjeszkednek, a művelhető területek elvesztik termő-képességüket, csökken a növények és állatok száma, pusztít a savas eső, magas a légszennyezettség, a hulladék megfertőzi a talajt. Ezért fontos, hogy már óvodáskorban alakítsuk a természetet szerető és védő ember személyiségjegyeit. Óvodai nevelésünk során mindennap megjelenik mesében, versben, énekben, játékban, munkában, vizuális tevékenységben a természeti környezet. A mesék közül Wass Albert: Mese az erdőről című művét gyakran olvassuk a gyermekeknek. Ebben az Isten által teremtett csodálatos világ jelenik meg előttünk. A gyermekek megismerhetik a jó és rossz közötti különbséget: a rontó-ember, a gyűjtő-ember és a látó ember személyében. Verseket és énekeket tanulunk a házi állatokról, a rét és az erdő állatairól, a virágokról, a fákról, a természeti jelenségekről. A mesékhez, versekhez a gyermekek különböző vizuális technikákkal alkotásokat készítenek, melyekkel díszítjük óvodánk falait.

19 FÉNYSUGÁR 19. oldal A környezeti témákhoz fejlesztő játékokat választunk, melyek azon részképességeket alakítják, amelyek fejlettsége elengedhetetlen a sikeres iskolai tanuláshoz. Ezen játékok során összerendezettebbé válik mozgásuk, észlelésük, bővül ismeretük, szókincsük, erősödik kitartásuk, szabálytudatuk, egymáshoz való viszonyuk. A környezet védelmének tudatos alakítását már év elején elkezdtük, ősszel műanyagflakonokat gyűjtöttünk, játékokat játszottunk a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódóan. Az összegyűjtött flakonokat elvittük a helyi szelektív hulladékgyűjtőbe. Óvodánkban a Föld napjához közeledve sokat beszélgettünk a környezetet károsító hatásokról. Összegyűjtöttük azokat a gondolatokat, hogy mi mit tehetnénk Földünk védelmében. Könyveket nézegettünk, játékokat játszottunk, összeszedtük az óvoda udvarán lévő hulladékot. A Föld napján, április 22-én a szülők is bekapcsolódtak udvarunk megszépítésébe. A Madarak és fák napját Magyarországon Heramann Ottó kezdeményezte, aki azt vallotta, hogy: évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmének.. A fa, mint élőlény gondolkodásunkban mindig központi helyet foglalt el. Jelképe a megújulásnak, az örök életnek. Védelmet, oltalmat ad embernek, állatnak. A fa az élet szimbóluma. A Bibliában számos helyen jelenik meg, 1Móz 1,11-12 : Hajtott tehát a föld gyenge füvet és gyümölcstermő fát.. Az Édenkertben két különleges fa állt: az élet fája és a jó és gonosz tudásának fája (1Móz 2,9). A Zsoltárok könyvében a folyóvíz mellé ültetett fa szemléletes kép a gyümölcsöző emberi életre, amelyet Isten igéjének soha el nem apadó forrása táplál: Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. (Zsolt 1,3). Az óvodában a Madarak és fák napjának megünneplésére csapatokat alkottunk és az óvoda udvarán játszottunk pl.: búza-kukorica válogatást, fa-puzzle kirakást, könyveket és képeket nézegettünk a fák növekedéséről, a vízi és erdei madarakról, messzelátóval madarakat szemléltünk, nagyítóval bogarakat kerestünk. Beszélgettünk a fák hasznosításáról és védelméről. A délelőtt végén közösen fát ültettünk az óvoda udvarán. Május 24-én a Gyermeknap alkalmából vidám versenyeket, játékokat szerveztünk: aszfaltrajz versenyt, arcfestést, zenés tornát, célba dobást, kavicshorgászást, lufi táncoltatást, kuglizást, stb. Az óvó nénik és dajka nénik közösen előadtuk A kiskakas gyémánt fél krajcárja című mesét. Délután családi sportversenyen mérhették össze erejüket és tudásukat a szülők és a gyerekek. Akik nem fáradtak el a versengésben közös táncolhattak Bakondi István vezetésével. A finom falatkák és sütemények elfogyasztása után fagyizással zárult az idei gyermeknap. Isten által teremtett világunk védelme közös feladatunk, ennek csiráit próbáljuk óvodáskorban elültetni, a gyermekekhez legközelebb álló tevékenységforma a játék segítségével. Bízunk benne, hogy felnövekedve is szeretni és védeni fogják környezetüket.

20 20. oldal FÉNYSUGÁR Iskolánk életéből Hajdu Eszter tanárnő Ebben a cikkben szeretném bemutatni iskolánk életéből mindazokat a fontos alkalmakat, iskolai ünnepeket, egyházi ünnepeket valamint tanulmányi versenyeket, amik meghatározóak a református keresztyén értékrendünkben, kiemelt fontosságú és hangsúlyú református iskolánk életében. Valljuk azt, hogy a természettudományos gondolkodás kialakítása és fejlesztése fontos feladata oktatási intézményünknek, és ezt szem előtt tartva jelentkeztünk a Lévay József Református Gimnázium által megrendezett Csorba György Természettudományos Feladatmegoldó versenyre biológia és földrajz tárgyakból. A levelezős fordulókat követően a döntőre január 27-én került sor a versenyt meghirdető intézményben. A 8. évfolyamból földrajz tárgyból élmezőnyben végzett iskolánk egy diákja, ezzel növelve továbbtanulási esélyeit. Iskolánk ebben az évben február 18-án, szombaton tartotta meg hagyományos, nagy érdeklődésre számot tartó farsangi bálját. A bál délután 3 órakor kezdődött az alsó tagozatos diákok bemutatkozásával. Sokan voltak kíváncsiak idén is a jelmezes felvonulásra, a csoportok, osztályok szereplésére. A mesés hangulatú mulatság rendhagyó módon a 4. osztályosok nyitóműsorával kezdődött. Káprázatos reneszánsz tánccal emelve a bál ünnepélyességét. Majd az osztályok a tanító nénik segítségével csoportos jelmezekben léptek színpadra. A gyerekek igen tetszetős, látványos jelmezeket viseltek, melyek új értelmet kaptak a koreográfiától. Az ügyes kezű tanító nénik, anyukák, nagymamák kifogyhatatlan ötleteikkel járultak hozzá a színpompás aprónép sikeréhez. Köszönet érte! Ezt követően a felső tagozatosok léptek színre, akik szintén csoportosan készültek a bemutatkozásra. Osztályfőnökeik irányításával egységes közösségként, fantasztikus jelmezekben igyekeztek elnyerni a közönség és a zsűri rokonszenvét. A jelmezes felvonulás így igen színvonalasra és az eseményhez méltóra sikerült, emelve az est fényét. Az est további részében tombola, büfé, zene és tánc várta gyermekeinket, szüleiket és kedves vendégeinket. Köszönjük a kedves szülők, támogatók önzetlen segítségét, mellyel ismét bebizonyították, hogy számukra fontosak gyermekeik és az iskola. Köszönjük minden kedves segítő felajánlását is! Március 15-én ünnepi istentisztelet keretén belül alsó és felső tagozatosok valamint gimnazistáink közösen ünnepelték meg a forradalom 164. évfordulóját. Majd a városi ünnepi műsor részeként a felső tagozatos diákok színvonalas zenés irodalmi műsorral emlékeztek meg az es forradalom és szabadságharc eseményeiről. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak: Tolvajné Tóth Klára tanárnőnek, Rembeczkiné Szabó Ágnes tanárnőnek. Hajdu Csilla tanárnőnek és Németh László tanár úrnak áldozatkész munkájukért. Iskolánk életében nagy hagyományra és érdeklődésre tekint vissza a Törd a fejed! körzeti matematika verseny. Melynek döntőjére március 9-én került sor iskolánkban. A döntőt levelezős fordulók előzték meg, melyre számos közelebbi és távolabbi iskola diákja benevezett. Ezek közül csak a legmagasabb pontszámot elérő tanulók juthattak tovább. A döntő egyéni versenyfeladatlapok megoldásával kezdődött. Majd egy igen izgalmas kvíz játékkal folytatódott, amiben a csapatok licitálhattak is. Iskolánk tanulói itt is nagyon eredményesen szerepeltek. Szinte minden évfolyamon sikerült helyezést elérniük. Köszönet mindenkinek, aki az előkészítő munkában és lebonyolításban részt vett, valamint a felkészítő szaktanárok és tanítónők munkáját! A versenyek sora tovább folytatódott március 17-én a Bibliai történetmondó versennyel. A megmérettetésen számos gyülekezet és református iskola képviseletében jelentek meg a versenyző gyerekek és kísérőik. Több kategóriában, mint például zsoltáréneklés, történetmondás és rajz mérettek meg. A verseny után az eredményhirdetés következett, melyre református templomunkban került sor ünne-

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

A tartalomból... Választási tájékoztató Önkormányzati hírek Kartal Díszpolgárai 2013-ban Egyházaink életéből Kartali közlekedés Sporthíreink

A tartalomból... Választási tájékoztató Önkormányzati hírek Kartal Díszpolgárai 2013-ban Egyházaink életéből Kartali közlekedés Sporthíreink Ára: 100 Ft XXIV. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2014. MÁRCIUS Szuhanics Albert: Azon a hajnalon... (részlet) Azon a szép napon szorgos nyomdászkezek tizenkét pontot és Nemzeti dalt szedtek.

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben