K I S B É R I Ú J S Á G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t a r t a l o m j e g y z é k KISBÉR "... mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét. " Gandhi A Szociális otthon tetejét megbontotta a viharos erejű szél január 29-én (2. oldal) Férfinap a nyugdíjas klubban (6. oldal) Hegedűs Pali bácsit köszöntötték (5. oldal) Nagy élmény az élményfürdő A következő szám megjelenésének napja: március 22. Lapzárta: március 16. Farsangoltak a Bánkisok W A S S A L B E R T : FOGADÓNAPOK Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér 9-12-ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Takács Imréné vadászmaskarában T A V A S Z I S Z É L SZÍNMŰ 3 FELVONÁSBAN március 10. (Szombat) 19 óra Wass Albert Művelődési Központ, Kisbér Előadja: a Kisbér Kistérségi Művelődési Központ Színtársulata Az óvodás farsangi bál fellépői

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG február-március Szeretettel várunk mindenkit! Magyar Köztársaság évi 100 km - es országos bajnoksága. Simon László emlékverseny KISBÉR RENDEZŐ: UNIX TSE Simon László Közhasznú Alapítvány IDŐPONT: szombat. Helyszín: Kisbér - Bakonysárkány közötti műút 6 x oda-vissza Szintidő: 13 óra Nevezési határidő: Rajt: Reggel 7:00. Kisbér Városi Sportcsarnok. Fordító: Bakonysárkány Eredményhirdetés: 20:30 Figyelem: A verseny időpontjában, teljes útlezárás várható, Bakonysárkány - Kisbér - Városi Sportcsarnok útvonalon! (Fehérváriu., Magyar u., Vásártéri u.) Kísérőrendezvények: GYERMEK LABDARÚGÓ TORNA KISBÉR- BAKONYSÁRKÁNY Szervező: Kégl Attila Kisbér csapatvezető Majális park: Magyar Tartalékosok Szövetsége. Perczel Mór Hagyományőrző Egyesület Bemutatkozik a Magyar szerződéses hadsereg Szellemi vetélkedők / az iskolák számára/ Előadás a vitaminokról, Dr. Bérci István /BiyoProduct / Zöldség és Gyümölcstermesztők Terméktanácsa, a friss táplálékról. Ovisfutás Akadályverseny Kispályás foci /gyerekeknekfelnőtteknek / km-es futóverseny gulyásparti a fesztivál résztvevőinek Szervezők: Kégl Attila Kisbér Molnár Balázs Bakonysárkány Végh Tibor Ászár Kisbéri Kisbér Város Képviselő-testülete január 29-ei ülésének kivonata A jegyzői pályázatok elbírálását a nyílt ülést megelőzően, zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület. A pályázók közül egy jelölt sem kapta meg a testület bizalmát, ezért gyorsított eljárással ismételten kiírták a jegyzői állásra a pályázatot. elfogadta a Kisbéri Városigazgatóság gépkocsi cserével kapcsolatos kérelmét. A Városigazgatóság Renault Kangoo típusú használt gépjárművet vásárolt tartós lízinggel. A képviselő-testület jóváhagyta elhárította. a Komárom székhelyű Polgári Védelmi Parancsnokság kisbéri irodájának működtetésére - a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal - kötött megállapodást. Márciusban a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a város katasztrófatervével és több más témáról tart tájékoztatást. A Gazdasági és Műszaki Bizottság megvizsgálta az önkormányzati ingatlanok bérleti díját és a 3,9 %-os, inflációt követő emelést tartott indokoltnak az előterjesztett határozati javaslat szerint, és javasolta a rendelet-tervezet, illetve határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot. A Gazdasági és Műszaki Bizottság megtárgyalta a 2007-re vonatkozó közterület-használati díjakat, itt is 3,9 %-os inflációt tartott elfogadhatónak. Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Kégl Attila városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u elfogadta a Családok Átmeneti Otthona térítési díjait, jóváhagyta szakmai programját és elfogadta Házirendjét. A Képviselők jóváhagyták az Őszi Napfény Idősek Otthona Házirendjét, Ellátási szerződését. Dr. Szécsiné Domonkos Erzsébet tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szélvihar megbontotta az "A" épület tetőszerkezetét, és a "IV épület vakolatát a lift mellett egy nagy darabon. A közvetlen veszélyt a tűzoltóság évi költségvetésében az étkezési hozzájárulás összegét étkezési utalvány biztosítása esetén Ft/ hó összegben, az élelmiszerekkel közvetlenül kapcsolatban állók esetében Ft/hó összegben határozza meg. A hiány összegét max e Ft nagyságrendben határozza meg. A hiány csökkentéséhez az intézményi költségvetési tervezetek egyeztetése és átdolgozása szükséges a bevételek ésszerű növelésével, s a kiadások csökkentésével. Az Őszi Napfény Idősek Otthona, valamint a Táncsics Mihály Gimnázium esetében az intézményi saját bevételek és állami hozzájárulások együttes összegének a kiadásokat fedezni kell, s a Bánki Donát Szakképző Iskola esetében is az egyezőség elérése a cél. jóváhagyta a Batthyány Kázmér Szakkórházban fizetendő térítési díjakat az alábbiak szerint: subaqualis torna 800,-Ft ,- Ft; tangentor 500,- Ft; - 700,- Ft; pillangókád 1.000,- Ft Ft; masszázs (fél óra) 1.000,- Ft ,- Ft (a kisebb összeg a kistérség betegeire vonatkozik) további 3 hónapra megbízta Malomsoki Lászlót a Kisbéri Újság főszerkesztői teendőinek ellátásával. A Képviselő-testület licit útján értékesíti a tulajdonában levő Hánta 419 hrsz-ú, a természetben Hánta, Kossuth u. 38. sz. alatt található 5604 m2 alapterületű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant. A ingatlan kikiáltási ára Ft + ÁFA. elutasította az erdészeti lakások bérletét. Esztergom város polgármestere javaslatáról - amely Vértes Volán Zrt. részvénycsomagjának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozik - a döntést elhalasztotta a Vértes Volán Zrt. privatizációjáig. a Ktv. 5. (2) bekezdése, valamint a Szjtv. 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi véleményt adta: nem ért egyet azzal, hogy a pénzügyminiszter pályázatot írjon ki Kisbér városában történő lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére. Határozottan ellenzi, hogy a városban lóverseny és bukmékeri fogadóiroda, valamint ilyen irányú fogadási tevékenység működjön. A testület egyetért a Batthyány Műemlékegyüttes Védelmében Alapítvány Civil Inkubátorház létrehozására irányuló kezdeményezésével. A Képviselő-testület érvei nem változtak a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóságnak való eszközátadással kapcsolatban, továbbra is a 103/2006. (VI. 26.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően kívánja az eszközátadásra vonatkozó megállapodást megkötni. (Folytatás a következő oldalon)

3 2007. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 3 (Folytatás az előző oldalról) nem kívánja az Iskola utca elnevezését megváltoztatni. Beadvány érkezett a Testülethez dr. Szinyi Károlytól a kórházzal kapcsolatban: "A törvényes keretek között kérni kell a kisbéri szakkórház szerződéseinek ÁNTSZ, OEP felülvizsgálatát. A kórház vezetésének beszámoltatását a jelenlegi gazdasági állapotról, a 30 napon belüli-túli adósságokról, az önkormányzatot érintő pénzügyi támogatás nagyságáról? A főorvosi, szakorvosi létszámhiány sürgős rendezésének kérdéskörét, tisztázni a kastélyban maradt műszerek, berendezések helyzetét, a járóbeteg ellátás bővítése, (pl. hydroterápiák), OEP elvi enge- dély volt-e? Nappali ellátás bevezetésének lehetősége, személyi juttatások köre. Mindezeket mihamarabb tisztázni, rendezni az ismert központi megszorítások miatt is fontosnak tartom. Dr. Szinyi Károly." Javasolom, a képviselő-testület hozzon határozatot, hogy a beadványban megfogalmazottakról, mind a szakmai, mind a pénzügyi, mind pedig a személyi kérdések vonatkozásában a kórház vezetése rövid időn belül számoljon be. A javaslatot a Testület elfogadta. felhatalmazta a város polgármesterét a Petro Park Kftvel az Iskola utca kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására azzal, hogy a fizetési feltételekről, illetve a fizetés ütemezéséről történjen megállapodás. Az elvégzendő munkákról készüljön külön kimutatás. A képviselő-testület korábban bizottsági hatáskörbe utalta a forgalmi rendről való döntést. 1) A Desseő Gy. utcában az óvoda biztonságos megközelítése érdekében zebra és lassító csík felfestését rendeli el. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg ugyanitt villogó sárga lámpa és tükör kihelyezésének lehetőségét a technikai kivitelezés, a költségek és egyebek vizsgálatával, valamint a vasúti átjárók előtt található buckák kiépítésének a lehetőségét. 2) Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy hívjon össze egyeztetést a Perczel Mór utca felújítása érdeké- ben. Az egyeztetésre kapjon meghívót a MÁV, a Wienerberger Téglagyár, valamint a tégla szállítását végző cég illetékes munkatársa. 3) Elrendeli a Perczel Mór utca és a Szent Imre utca egyirányúsítását, a behajtás a Perczel Mór utca, kihajtás pedig a Szent Imre utca felé. A képviselői bejelentésekben szó volt arról, hogy a városban felül kell vizsgálni az eligazító táblákat (információs táblákat), cserélni, aktualizálni kell azokat; a Széchenyi utca végén (pápai vasúttól kezdve) nincs közvilágítás, de Kisbér egész területén is kb. 100 villany nem ég. A bejelentés több esetben megtörtént. Több napirend nem lévén, dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést bezárja. Malomsoki László Tisztelt Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Olvasó! Kisbéri Kórház Műszerellátásáért Közalapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: z egyházak Petőfi Alapítvány közhasznú részére. szervezetnek, melynek Katolikus egyház: adószáma: Technikai szám: 0011 Bakonytérségi Civil Fórum Táncsics Alapítvány közhasznú z egyházak részére. Mozgáskorlátozottak rom-esztergom Komá Megyei Egyesület (Mazsorettek) közhasznú szervezetnek, melynek szervezetnek, melynek Református egyház: Egyesületének, melynek adó adószáma: adószáma: Technikai szám: 0066 száma: z egyházak részére. Fisarja Szabadidő Egyesület hasznú szervezetnek, melynek Peter Cerny Alapítvány köz Bánki Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Technikai szám: 0035 nek adószáma: Evangélikus egyház: közhasznú szervezetnek, mely adószáma: Bakony Néptáncegyüttes Kulturális Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek Őskeresztyén házak részére. adószáma: z egy Apostoli egyháznak Technikai szám: 0152 Békesség Szigete Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Bakonytérségi Közbiztonságért Közalapítvány közhasznú Gyermekétkeztetési Alapítvány közhasznú szervezetnek, szervezetnek, melynek adószáma: melynek adószáma: Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár közhasznú szervepítványnak, melynek adószá Hit és Erkölcs Kulturális Ala "Bakony Gyöngye" Autós I Motoros Nosztalgia Egyesület közhasznú szervezetnek, zetnek, melynek ma: adószáma: Az egyházak részére felajánlható 1% Technikai szám: 0279 melynek adószáma: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére Adószám: adójának ] százalékát a Magyar Vöröskereszt közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: április 01-től Kisbér megszűnik a Pápa- vasútvonalon a személyszállítás. Az érintett útvonalon március 4-től autóbuszok közlekedni. fognak

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG február-március A Kisbéri Újság januári T Á J É K O Z T A T Ó számában megjelent Szabó Sándor által írt nyílt levélre válaszol Lovasi Péter rendőralezredes, rend A Kisbéri Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya tájékoztatja a lakosságot, őrségi tanácsos, Kisbéri hogy február 1-től az engedélyügyi (fegyver, személy- és vagyonvédelem, egyéb ) szakterületen az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint változott: Ügyfélfogadás: hétfő: és csütörtök: és Többi napon az ügyfélfogadás szünetel. Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket az ügyfélfogadási idő betartására! Lovasi Péter r. alezredes Wendlné Marencsák Erika r. százados rendőrségi tanácsos mb. Igazgatásrendészeti osztályvezető kapitányságvezető kapitányság-vezető. "A rendőrség hivatásos állománya a rendőrségi törvényben foglaltak alapján végzi munkáját. A rendőr szabálysértés észlelése esetén figyelmeztet, helyszíni bírságol, vagy szabálysértési feljelentést tesz. A rendőri intézkedéssel szemben az állampolgárnak - egyet nem értés esetén - joga van panasszal élni. Kisbér város területén a KRESZ táblák elhelyezése nem rendőrségi feladat. A rendőrség tevékenységét valamennyi szakterületen az ügyészség felügyeli." A Közútkezelő KHT-tól kapott tájékoztatást a következő lapszámban közöljük. (Szerk.) R ö v i d h í r e k JELENTKEZÉS ÉLETMÓDKLUBBA Minden ember egészséges szeretne lenni, de valahogy senki sem tud dicsekedni a kiváló eredménnyel. Az emberek megbetegszenek és meghalnak idő előtt, pedig hatalmas pénzeket költenek orvosi kutatásokra és gyógyszerekre. Megjelennek új ismeretlen betegségek és visszatérnek régi már legyőzött betegségek. Az életünk folyamán sok-mindent tanultunk, de sosem tanultuk meg a legfontosabbat: hogyan őrizzük meg az egészségünket hosszú ideig! Ennek szellemében 2007-ben Életmódklub indítását tervezzük Kisbéren a Wass Albert Művelődési Központban. Várjuk a jelentkezéseket január 20-ig Somogyi Lászlóné telefonszámán 06-30/ vagy személyesen a művelődési ház emeleti irodájában. Kérjük, mondják el, hogy miért jelentkezik a klubba, miről szeretne ott előadásokat, tanácsadói szolgálatot igénybe venni. Ismételt felhívás! Kisbéri Gyűjtők figyelem! Kiállításokat szerveznénk azok számára, akiknek - bármilyen jellegű -bemutatásra alkalmas gyűjteményük van, és azt szívesen bemutatnák a Wass Albert Művelődési Központban. Várjuk telefonjaikat a 34/ számon. P r o g r a m o k, rendezvények Február 27. Veterán ócskapiac a művelődési házban Február 27. Filharmóniai előadás a Wass Albert Művelődési Központban Február 27. A Szent Korona Tan és az Ősi alkotmányunk - Kocsis István előadása Március ISK Sportbál a Sportcsarnokban Március Csalavári Csalavér című mesejáték a Wass Albert Művelődési Központban Március 19. Filharmónia Március 23. Greace musical a Színházi világnap alkalmából Március 24. Simon László emlékverseny A pályázati lehetőségeket kihasználva a Bakonytérségi Civil Fórum Egyesület és a Bakony Gyöngye Autó-Motor Nosztalgia Klub adott be pályázatot a Nemzeti Civil Alapprogramhoz. Megkereste a Kisbéri Mazsorett csoportot a Bábolna-Ács Ifjúsági Fúvószenekarának vezetője, és együttműködést ajánlott. A kisbéri csoport nagyon örült, mert évek óta gond volt, hogy a fellépésekre fúvószenekart találjon, s ez most megoldódott. Elkészült a felirat a Wass Albert Művelődési Központra. Információs táblák fogják segíteni az eligazodást az épületen belül. Felhívást tett közzé a Wass Albert Művelődési Központ, melyben kérték a kisbéri polgárokat tegyenek javaslatokat a termek elnevezésére. Több javaslat érkezett, amelyek közül ideiglenesen már néhányat kitettek a bejárati ajtókra. Lehár Ferenc (felesége kisbéri volt) lesz a Kamaraterem, Erkel Ferenc lesz a Nyugdíjas terem, André Dezső ( kisbéri származású festő és grafikusművész) nevét kapja a rajz/sakkterem, Kodály Zoltán és a Platán javaslat is érkezett. A u g u s z t u s között Egyesfogathajtó Világkupa forduló lesz Ászáron és Kisbéren. A kisbéri helyszínek a Majális téren és a Lovardánál lesznek. A Gyöngyszem Óvoda az elmúlt évi farsangi bál bevételből biztosítani tudta a pályázaton nyert udvari babaház önrészét, és kerültek játékok a csoportos karácsonyfák alá is.

5 2007. február-március KISBÉRI ÚJSÁG é v e s a V á r o s i h o n i s m e r e t i K ö r Ebből az alkalomból Hegedűs Pál, a Kör elnöke február 14-ére, szerdára meghívta az alapító tagokat, a mai tagokat, támogatókat és az Önkormányzat vezetőit egy közös ünneplésre a Wass Albert Művelődési Központba. Meglepetéssel várták mindenki Pali bácsiját, ugyanis Hegedűs Pál éppen ezen a napon ünnepelte 75. születésnapját. Az általános iskolások zenéből és prózából álló műsorral kedveskedtek. A dalokban vidékünk népdalai, a szöveges előadásokban a Pali bácsi által gyűjtött kisbéri mesék, mondák elevenedtek meg. A szép műsor mindenkit könnyekig meghatott, de talán legjobban az ünnepeltet és feleségét. A kisdiákok előadásuk végén virágcsokorral és a mesék alapján készült rajzokkal köszöntötték Pali bácsit. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony köszöntőjében megköszönte a kör és annak vezetője munkáját, majd átadta az Önkormányzat elismerését, egy szép emléklapot és egy kedves virágcsokrot. Végül egy hatalmas tortán meggyújtotta a 75 életévet szimbolizáló két gyertyát. Ezután többen is ajándékokkal köszöntötték az ünnepeltet. A Művelődési Központ igazgatójától, Morvai Józsefnétől az intézmény nevében egy díszdobozt kapott, amelyben egy gravírozott toll és egy kulcstartó volt. Cser Tamásné egy általa készített akvarellt és két grafikát adott át, melyek témája városunk múltja és jelene. Pongrácz Imréné egy nemzeti Kedves Tagtársak, tisztelt vendégeink! Az elmúlt szocialista rendszerben a hazaszeretet, a nemzettudat, a szülőföld szeretet elavult, poros fogalommá devalválódott. A magyar népnek, mint "bűnös nemzetnek" nem volt joga nemzeti önismerethez. Ugyanakkor a velünk egy táborba tartozó környező országokban a legvadabb magyarellenesség dúlt és dúl ma is. A kialakult helyzet már nemzeti identitásunkat veszélyeztette. A nemzeti lelkiismeretet azonban nem lehet bilincsbe verni. A vidéki Magyarországon széleskörű mozgalom indult meg, sorra alakultak a népdalkörök, néptánc csoportok, helytörténeti gyűjtemények, tájházak. A nemzeti közönyt felrázó társadalmi megmozdulás Honismereti Mozgalom néven vált ismertté. Az országos állapotoknak megfelelően nálunk Kisbéren sem volt jobb a helyzet. Szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy településünk régi világhírneve mennyire megkopott. Országosan is jelentős értéket képviselő történelmünket feldolgozó könyvecskével és egy alkalomhoz illő itallal köszöntötte Pali bácsit. Balogh Jánostól egy fényképpel ellátott emléklapot kapott, amelyen egy szép köszöntő olvasható. Hegedűs Pál a szeretet látva a könnyeivel küszködve kezdte el olvasni az egyesület történetét felelevenítő írását. Ezt közöljük az alábbiakban. műemlékeink rohamosan haladnak Malomsoki László az enyészet, a pusztulás felé. Ugyanakkor a település vezetői anyagi nehézségekre hivatkozva milyen könnyen mondanak le megmentésükről. Ezért húsz évvel ezelőtt felhívással fordultunk városunk lakóihoz és kértük mindazokat, akik szívesen vennének részt múltunk felkutatásában, épített örökségünk megmentésében, hogy vegyenek részt alakuló Városi Honismereti Kör munkájában. Felhívásunkat követően február 16-án 28 tag részvételével tartottuk meg alakuló ülésünket. Terveink között elsősorban a figyelem felkeltése érdekében a helytörténeti írások folyamatos közlését, és egy állandó helytörténeti kiállítás létesítését tűztük ki célul. Foglakozásainkat azóta is rendszeresen, havonta tartjuk, ahol beszámolunk a helytörténeti kutatás legfrissebb eredményeiről. Rendszeresen megvitatjuk a városunkat érintő fejlesztéseket, s véleményünket továbbítjuk a város önkormányzata felé. Kezdetben több alkalommal csoportos kirándulásokat szerveztünk, amikor is hazánk történelmi emlékhelyeit tekintettük meg. Munkánkat a lehetőségekhez mérten mindenki támogatja: működésünkhöz a város képviselő-testülete évente anyagi támogatást nyújt, amelyből fedezzük helytörténeti dokumentumok, képek, CD, DVD lemezek másolásának költségeit. A Wass Albert Művelődési Központ dolgozói működésünkhöz minden támogatást megadnak. A Városigazgatóság dolgozói és a Bánki Donát Szakmunkásképző tanulói társadalmi munkával segítik terveink megvalósítását. A felsorolt intézmények segítségét ezúton is szeretném megköszönni. Hosszan lehetne sorolni a húsz év alatt elért eredményeket. közül e legjelentőseb Ezek bek: ban a Kisbéri Honismereti Füzetek címen 146 oldalas kiadványt jelentettünk meg ben felkaroltuk Győri Imre plébános úr kezdeményezését a II. Világháború kisbéri áldozatainak emlékére emléktábla állítását ben meghívtuk Fakász Tibor tanárurat, az 1956-os Kisbéri Forradalmi Bizottság titkárát, aki részletesen tájékoztatott bennünket a kisbéren történt eseményekről ben közreműködtünk Sulyok Kálmán "Bujdosó félvér" című videó filmjének elkészítésében ban Fakász Tibor közreműködésével és az önkormányzat jelentős anyagi támogatásával "Kisbéri Emlékezők" címmel 300 oldalas kiadvány jelentettünk meg ben feldolgoztuk a volt Batthyány kastély és a ménes műemlék épületeinek történetét ban népszavazást kezdeményeztünk a műemlék parkban tervezett MOL 2000 benzintöltő állomás létesítése ellen. Az építést társadalmi összefogással sikerült megakadályozni től társszerzőként közreműködtünk a Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza, Komárom-Esztergom megye kézikönyve, Ezredév Komárom-Esztergom megyében, Komárom-Esztergom megyemonográfiája megyei kiadványok megjelentetésében ben a Batthyány Műemlék-együttes Védelmében alapítvány segítségével megjelentettük dr. Bódai József: A Kisbéri és a Magyar Királyi ménesbirtok története című nagysikerű könyvét ben a városi önkormányzat támogatásával Örökségünk. Kisbér történeti emlékei címmel 400 oldalas helytörténeti olvasókönyvet jelentettünk meg. Kezdeményezésünkre (Folytatás a következő oldalon)

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG február-március (Folytatás az előző oldalról) ban a ménes alapításának 150 éves évfordulóján nagysikerű, országos jelentőségű ünnepségsorozat megrendezésére került sor, amelyben a Honismereti Kör jelentős szerepet vállalt ban ünnepség keretében avattuk fel a II. Világháborúban tragikus körülmények között elhunyt Simon László vezérkari őrnagy emlékművét a kisbéri Felső-temetőben ben kiadvány jelentettünk meg "fejezetek a kisbéri zsidóság történetéből" címmel, és az ünnepség keretében emlékeztünk meg a kisbéri zsidóság áldozatairól. - Kezdeményezésünkre ben a város képviselő-testülete emléktáblát helyezett el a Városháza bejáratánál a mártírhalált halt Pálmay József kisbéri főjegyző emlékére. Még ugyanebben az évbe a kisbéri Alsótemetőben katonai tiszteletadás mellett emlékmű felállítására került sor a II. Világháborúban Kisbér környékén hősi halált halt magyar katonák emlékére. Végezetül, utoljára hagytam 20 éves működésünk legjelentősebb eredményét március 15-én ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a város és a világhírű ménes dokumentumaiból és tárgyi emlékeiből rendezett helytörténeti állandó kiállításunkat. Gyűjteményünket azóta is számtalan dokumentummal, tárggyal sikerült gyarapítani. További terveink: Min Férfinap a Nyugdíjasok Klubjában Február 8-án már tizedik alkalommal tartottuk a férfinapot a klubban. A klub hölgytagjai már tíz évvel ezelőtt úgy határoztak, hogy ne csak Nőnapot tartsunk, hanem férfinapot is. mert az egymás megbecsülése így követeli meg és így tisztességes. Borárverés Kérem engedjék meg, hogy egy televíziós programra hívjuk fel figyelmüket. Ilyet eddig nem tettünk, de a program és szellemisége magáért beszél. Ez a műsor a III. Jótékonysági Borárverés lesz a HÍR TV műsorán, március 3-án. Napjainkban, amikor mindenki az egyenlőségről beszél, akkor a mi közösségünk nőtagjai ezt már tíz éve megvalósították, ez megbecsülendő tett volt részükről. Ez az elhatározás minden évben érezhetően tartalmasabbá válik, így történt ez most is. Mindig újabb és újabb denek előtt szeretnénk helytörténeti kiállításunkat bővíteni. A megüresedett lakások erre jó lehetőséget biztosítanak. Örökségünk. Kisbér és környéke néprajzi emlékei címmel újabb kötet kiadását tervezzük. E kötet remélhetőleg el fogja oszlatni azt a téves hiedelmet, hogy ezen a tájon nincs feljegyzésre érdemes folklór, emlékezésre érdemes néphagyomány. Mintegy 400 oldalt kitevő kötetünk 90 %-ban szöveg szerkesztve van. Kiadás előtt áll "Kisbér képeslapokon" című kötetünk. Lelkes kisbéri gyűjtők összefogásával mintegy 110 különféle kisbéri képeslapot sikerült öszszegyűjteni. Egy régi kisbéri család lokálpatrióta leszármazottja magára vállalta a kiadás költségeit. Végezetül örök hálával emlékezzünk meg azokról, akik már ötletekkel gazdagítják a férfinap műsorát, és mi érezzük a megbecsülést, a felénk áradó őszinteséget, amit nagyon szépen köszönünk. Mi férfiak sem maradunk adósak, annak ellenére, hogy eléggé megfogyatkoztunk, azért minden férfitagunk hozzájárul a maga módján a klubban a Nőnap méltó megtartásához. A klub nőtagjai az új vezetővel egy merészet gondoltak, hogy a férfinap befejezése után legyen farsangi batyus bál, és nem csalódtunk az Az I. Borárverés a HÍR televízióban egy addig sokak által nem látott eseményről, egyedi és muzeális palackos borok árveréséről és a bevételek jótékony célú felhasználásáról szólt. Az est legemlékezetesebb eseménye egy az 1700-as években Tokaj hegyalján elpalackozott üveg bor árverése volt, aminek kikiáltási ára 1 millió forintról indult. Ezt az üveget egy régi, beomlott pince kiásásakor találták egy vakablakban, egy másik, összetört mellett és a pince tulajdonosa ajánlotta fel - ingyen. Borbás Mária vezette a licitet, ésfelhívtaa jelenlévő vállalkozók, vállalkozások eltávoztak közülünk: Menner László, Menner Lászlóné, Dr. Nagy Zoltánné Kaucsár Ágnes, dr. Bódai József, Csaba István, Rácz István, Mészáros Lajosné, Mayer Lórántné, Koncz József, Semeci Sándor, Samu József, Mondok Emma, Horváth Lajosné, Kiss Péter, Szabó József, Dr. Tóth István Befejezésül köszönetet mondok körünk valamennyi tagjának, hogy 20 éven át részvételükkel, javaslataikkal segítő szándékú kritikáikkal hozzájárultak eredményeink eléréséhez és lehetővé tették e kis közösség működését, fennmaradását. Kisbér, Hegedűs Pál elnök elgondolás megvalósításában. Horváth Miklós, a klub harmonikása nagyon jó hangulatot varázsolt, ami megmutatkozott a nótás kedvű és a táncos lábú tagjainknál. Az együtt töltött jó hangulatú órák adnak erőt a tagságnak az öregkor jobb megéléséhez. Még egyszer köszönet a klub nőtagjainak, a következő Nőnapon mi is gondoskodunk a kellemes klubdélutáni szórakozásról. Tisztelettel: Szabó Mihály, a Klub tagja képviselőinek figyelmét, hogy nem baj, ha nem licitálnak erre az üvegre, mert az nagyon nagy értéket képvisel. Ha lassan is, de elindult a licitálás. Néhány perc múlva 3 millió forintén ütötték le. A másnap reggeli beszélgetésben megkérdezték a licitnyertest, mit fog kezdeni ezzel a borral, mire ő azt válaszolta, hogy természetesen nem isszák meg, hanem felajánlják a következő évi árverésre - természetesen ingyen. A licitálásból befolyt összeget mindig valamilyen szervezethez, vagy intézményhez juttatják el. Ha megnézik a III. Borárverést, lelkiekben is gazdagodni fognak. Szerkesztőség

7 2007. február-március KISBÉRI ÚJSÁG A tájékoztatón részt vett Pölöskei József rédei polgármester, a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, valamint megjelent dr. Szinyi Károly önkormányzati képviselő, a sajtó munkatársai mellett. Keleti György felvázolta az eltelt időben történteket, a pályázat benyújtásától az átadásig és kiemelte, hogy a kórház térségi szerepet tölt be és a magyar állam támogatása mellé az önrészt a Kistérség adta össze. Emlékeztetett rá, az elmúlt év végén fórumot tartott a kórháztörvénnyel kapcsolatban, ahol megpróbálta megértetni, milyen elképzelései vannak. Kifejtette nézetét, miszerint regionális gondolkodásmódot a megyék tekintetében is meg kell valósítani. A Képviselő Úr kiemelte, hogy a kisbéri kórház létét egy percig sem fenyegette a megszűnés veszélye. S a j t ó t á j é k o z t a t ó Keleti György, a Komárom-Esztergom megyei 3. számú választókerület Országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatót Kisbéren a Fenyő Étteremben február 7-én. A Képviselő Úr a kisbéri kórházzal kapcsolatos döntésekről, az eddig elvégzett munkáról számolt be. líciós pártok és a kormány tagjai megegyeztek az elosztható kórházi ágyakról. A döntés előkészítés jelenlegi fázisában Kisbéren 30 belgyógyászati, 77 rehabilitációs, Móron 20 belgyógyászati, 15 sebészeti és 15 szülészeti ágy lesz. A két telephelyen lévő intézményben összességében 50 %- al csökken az aktív ágyak szá- 7 Ezután tájékoztatást adott az un. lovasberényi találkozóról, ahol a parlamenti kormánykoama, de 60 %-al növekszik a rehabilitációs és krónikus ágyaké. A jelentős ágyszám csökkenést mindkét kórház elfogadta. Az új működtetésű kórház április 1-től működhet, ha az OEPpel (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) március 31-ig sikerül szerződést kötni. Tájékoztatást adott arról, hogy a kisbéri az egyetlen olyan kórház az országban, amely kifejezetten rehabilitációs szakkórháznak épült, és elmondta: előzetes elvi megállapodás van arról, hogy a Debreceni Orvostudományi Egyetem rehabilitációs oktatási kórháza lesz a kisbéri. A parlamenti munkája során szólt a kórházak érdekében, és - mint mondta - az egészségügyi miniszter is példaértékűnek látja a két település, a két kistérség együttműködését. Végezetül a tanulság: az egészségügy nem politika, meg kell próbálni együttműködni. Malomsoki Nagyon jelentős események sodrában vagyunk február közepén. Február 15-ig lehet jelentkezni a középiskolákba. Rövidesen látni fogjuk, hogy erőfeszítéseinket siker koronázza- e az egyre fogyó gyereklétszám mellett. Sikeresek voltak az előző hónapban tartott nyíltnap eseményei. Sok szülő és diák ismerkedhetett meg iskolánkkal, bepillantva még a tanítás-tanulás rendjébe is, illetve szemügyre vehették a jó technikai felszereltségű, felújított tantermeket. Csak az utóbbi évben 11 millió szakképzési hozzájárulást kaptunk. Vettünk 29 db számítógépet, 24 db monitort, 1 db szervert, 7 db projektort, 3 db vetítővásznat,1 db Smart Board táblát, továbbá a fennmaradó összeget hálózatépítésre, bővítésre, és szoftverek vásárlására fordítottuk. Most zajlottak le az érettségire jelentkezések, és most postázták a felvételi lapjaikat a 12. évfolyamosok. H í r e k a T á n c s i c s b ó l Január-február a bálok ideje is. A közelmúltban került megrendezésre a szülők-nevelők bálja. A jó hangulatú összejövetelből jelentős bevétele lett a diákönkormányzatnak. Köszönjük ezúton is a kedves szülők segítőkészségét, támogatását. A közeljövő legrangosabb eseménye a szalagavató lesz. Lázas készülődés folyik mind az ünnepséget rendező 11. évfolyam, mind az ünnepelt 12. évfolyam részéről is. Az eseményről részletesebb tudósítás a következő számban várható. Röviden az elmúlt időszak versenyeiről, eredményeiről. Farkas Ákos 12.a osztályos tanuló sikeres felsőfokú francia nyelvvizsgát tett. Tóth Zoltán, Bikali Julianna és Farkas Á k o s 12.a osztályos tanulók képviselték iskolánkat a Cultúra Nostra történelmi verseny első fordulóján. A 24 óra szervezésében SÉTA című média tanfolyam indult, a diákok által írt cikkek hetente megjelennek az újságban. Fáné Fekete Mária tanár Felhívás A kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola a Dunaújvárosi Főiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján meghirdeti szeptemberétől induló Banki szakügyintéző OKJ: modul rendszerű kétéves akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzését. A szakképzésben résztvevők: - a kétéves képzés elvégzése esetén szakmai bizonyítványt kapnak, amely feljogosítja őket a megjelölt munkakörök betöltésére. - közül azoknak, akik a Dunaújvárosi Főiskola gazdálkodási szak alapképzésére felvételre kerülnek, az alapképzési szakon, az előírt kreditpontokból maximum 60 kreditpontot, a Dunaújvárosi Főiskola tanulmányaik során beszámít. Jelentkezés feltétele: középiskolai érettségi Jelentkezés módja: az iskolában igényelhető, vagy az iskola honlapjáról - - letölthető jelentkezési lap beadásával Határidő: június 30. Tandíj: első szakképzés megszerzése esetén tandíjmentes, második vagy további szakképzés esetén Ft/fő/tanév

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG február-március H Í R C S O K O R A B Á N K I B Ó L Az első félév lezárása után is sűrű a program a Bánki Donát Szakképző Iskolában. ízelítőnek adunk hírt néhányról: A 12. osztályos gépi forgácsoló tanulóknak a megváltoztatott jogszabály szerint úgynevezett köztes vizsgát kell tenni. Írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgán egyaránt helyt kell állniuk. Ez a feltétele az év végi szakmunkásvizsgára bocsátásnak. Február 15-től kezdődnek a vizsgák. A 11. és a nem végzős 12. osztályos, (tehát szakképzős) tanulók a szakmai kamarák által kiírt szintfelmérő vizsgán vesznek részt. Nőiruha-készítő, asztalos, fodrász szakmában kerül sor február 22-én a megmérettetésre. A részvétel kötelező. Az NSZFI Programkoordinációs Irodája országos projektvetélkedőre hívja a Szakiskolai Fejlesztési Program II-ben szereplő iskolákat. A vetélkedő címe: "A szakmánk jövője - a jövő szakmái". Először házi versenyt kell rendez a 9. osztályos tanulók számára, Ugyancsak a szakmai kamara hir ndette meg azt a fodrászversenyt és a legjobb eredményt elért 4 fős márciusra, amelyen 4 fős csapattal csapat mehet tovább a regionális kell indulni, a felkészülés a legjobbakkal elméletben és gyakorlatban vagy egy jövőbeni elképzelt szak versenyre. Egy jelenleg oktatott egyaránt folyik. A verseny helyszíne Tatabánya lesz. kesebben, ötletesebben bemutatmát kell minél színesebben, érdeni, népszerűsíteni. A katasztrófavédelmi versenyen már évek óta részt veszünk, többnyire jó eredménnyel. Idén is beneveztünk. A felkészülés elkezdődött. Február 16-án farsangi discot rendez a diákönkormányzat. A bevételből az iskolarádió hangosítását akarjuk átalakítani. Február 23-án tartjuk a szalagavatót. Idén mindössze a gépi forgácsoló és lakatos tanulóknak, ugyanis a fodrász, asztalos és nőiruha-készítő szakmában nincs végzősünk a 3 évre emelt szakképzési idő miatt. - Milus Lajos - V á l l a l k o z á s o k K i s b é r e n 1. - Bemutatná a Konkáv Kft-t? - Társaságunk a volt Gamma Művek gyáregység egy részét privatizálta és tizenhat esztendeje jelent meg termékeivel a mezőgazdasági gép és alkatrész piacon. 7 magyar tulajdonosa van a vállalkozásnak, és 23 fő dolgozik az üzemekben - mondja Tóth Tihamér, a Konkáv Kft egyik tulajdonosa, munkatársa. - Gyártó kapacitásunkat 1991-től úgy fejlesztettük, hogy partnereink széles termékskálából választhassák ki a számukra megfelelő mezőgazdasági gépeket, alkatrészeket. Szolgáltatásaink között egyedi alkatrészek, berendezések és gépek tervezése és gyártása is szerepel és szerepelt, mert abban az időben a mezőgazdasági gépipar felé történő terjeszkedésben láttunk fantáziát. - Láttam az üzemekben sok nagy gépet. - Gyártó kapacitásunkat a korszerű, részben számítógépvezérelt és automata gépek, berendezések mellett fejlesztőmérnökeink, valamint dolgozógárdánk magas szintű szaktudására alapozzuk. Ezek lehetővé teszik, hogy az eddigi saját fejlesztésű gépek, alkatrészek, adapterek és adapter alkatrészek mellett termékválasztékunkat a piaci igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük. Készen állunk arra is, hogy partnereink kérésére egyedi alkatrészeket, berendezéseket is megtervezzünk és kivitelezzünk. Vannak daraboló gépek, sajtológépek, esztergagépek, marógépek, vízszintes fúró-maróművek, köszörűgépek, fúrógépek, egyéb más gépeink, például hegesztőgépek. - Pénzügyi helyzetük? - Pénzügyi helyzetünk stabil, a társaság tevékenységének kezdete óta nyereséges. A megtermelt nyereséget műszaki fejlesztésre fordítjuk, hogy versenyképességünket javítani tudjuk. Törekszünk a pénzügyi stabilitás megőrzésére, a folyamatos növekedésre, amit a mai helyzetben nagyon nehéz megvalósítani. - Hogyan tudják termékeiket értékesíteni? - Sajnos a finanszírozási oldal nehéz, mert egy multival nehéz versenyezni, pedig jó termékeket gyártunk. Lengyelországban első díjat nyert a KU típusú nehézkultivátor, amely egy lépésben képes magágyat készíteni a direktvetőgép elé. Részt vettünk az ország több területén is kiállításokon, szántóföldi bemutatókon. - Mi volt az első gép, amit készítettek? - A K4 típusú rendkezelő volt a Konkáv Kft. első önálló fejlesztésű terméke, amelyet a piac igényei alapján hozott létre a gazdaságok számára. A tervezésnél nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy rendkezelőnk egy sokoldalúan használható munkaeszköz legyen. Partnereink igényére kifejlesztettük K8 típusú rendkezelőnket, mely nagyobb területek hatékony művelésére alkalmas. A rendkezelő családot úgy Haris Gyula alakítottuk ki, és Berkes Gyula hogy mindenki a számára gépvázat készít leggazdaságosabb gépet tudja választani, a művelni kívántföldterületnagyságát figyelembe véve. - Láttam, nemcsak gépeket, alkatrészeket készítenek. - Valóban, elkészítünk bármit, amit a megrendelő kér. Cégünk mintadarab, vagy műszaki rajz alapján legyártja a szükséges alkatrészt, gépet, berendezést. Rendelkezünk MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszerrel. A mezőgazdasági gépekről - a gazdasági szerkezet változása miatt - igyekszünk átállni az ipari berendezések, egyedi gépsorok gyártására, forgalmazására. Már szállítunk termékeket több európai országba, és több, Kisbéren működő multinacionális vállalatnak végzünk alkatrész megmunkálást, készítünk üzemi berendezéseket. - Érdekes volt az a piros gép, ami nekem egy darálóhoz hasonlít. Mi az? - Az egy OKB 2 típusú, folyamatos üzemű növényolajprés. Ez a gép a Magyarországon gyártottak közül a legnagyobb teljesítményű ilyen gép. Alkalmas hántolt illetve hántolatlan napraforgó, repce, mák, szezám, lenmag hidegsajtolására. Ha kell, elkészítünk komplett növényolaj üzemet, egyedi igények szerint. - Mit várnak ettől az évtől, közeli és távoli jövőtől? - Ezt nagyon nehéz megítélni, mivel a kisvállalkozások elég rossz helyzetből startoltak, tőkehiányosak, a mostani támogatási rendszert sem az ő részükre találták ki. A technikai fejlesztés - amely alapfeltétele a versenyképesség megtartásának, javításának - nagyon pénzigényes, a hitelek felvételére pedig csak nagyon óvatosan lehet gondolni. Azért optimisták vagyunk, most szeretnénk beruházni egy számítógép-vezérelt megmunkáló központot, hogy meg tudjunk felelni a piaci kihívásoknak. - Köszönöm a beszélgetést, a bemutatkozást, munkájukhoz sok sikert kívánok. - Soki -

9 2007. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 9 Rövid beszélgetés a Mozgáskorlátozottak Esztergom Megyei Egyesületének Egy érdekes egyéniségre, egy fogyatékkal élő aktív személyre hívták fel figyelmem, aki Kisbérre jön minden hónapban segíteni más embereknek. Ő Válóczi Ferenc, aki a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének elnöke. -Az első kérdésem, -ha megkérdezhetem ami látható, hogy hiányzik a hal keze. Mi történt? - Egy gyermekkori balesetben vesztettem el bal kezemet. - Mivel utazik? - Automata váltós személygépkocsival, az utazást nehéz megoldani, ugyanis a tömegközle Komárom- elnökével kedési eszközök nem megfelelőek. - Milyen céllal jött ma Kisbérre? - Fogadóórára jövök, és mivel kocsival jöttem, addig maradok, amíg kell. Szociális ügyintéző vagyok. Ma jártam a kisbéri kórházban, ahol egy ápoltnak próbáltam segíteni. Nagyon szép és minden igény kielégítő a kórház. Sokkal jobb ott lenni, mint a megye másik kórházaiban. - Mit kell tudni az egyesületről? ben alakult meg 70 alapító taggal. Már ekkor felismerték a fogyatékossággal élő emberek, hogy egységben tudják céljaikat, érdekeiket megmutatni, érvényesíteni. 10 évig alapító elnök volt dr. Körmendi Géza Úr, és 1991-ben vettem át én az elnöki posztot, feladatokat. Akkor 600 tag volt, ma 2986 fő tagunk van. Alapító tagja egyesületünk a Magyar Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének. Röviden MEOSZ. Ennek összes taglétszáma fő. - Ki a mozgáskorlátozott, ki keresse Önöket? - Aki helyváltoztatásra önerőből képtelen, vagy nagy nehézségek árán képes, vagy mások személyi segítségére, vagy segédeszköz használatára szorul. - Köszönöm a beszélgetést. - soki - Új vezetővel kezdte az évet "Az élet szép" Nyugdíjas Klub Kisbéren Amikor meghallottam, hogy nagynéném, Takács Imréné - Csöpi néni -lett a Nyugdíjas Klub új vezetője, nem kis meglepetésben volt részem, bár már korábban is aktívan részt vett a város munkájában (pl. évek óta a kisbéri katolikus plébános egyik fő segítője). Egy délután cserépkályha melegénél faggattam őt a részletekről. - Hogy lettél a nyugdíjas klub etetője? - Mészáros Jánosné (Marika néni) 12 év után korára való tekintettel lemondott a klub vezetéséről, de azóta is aktív segítője, résztvevője a klubnak. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani eredményes munkájáért! Új vezető kellett. Ferenczi Pista bácsi korelnök vezetésével, demokratikus választás útján a tagok egyhangúan rám voksoltak. Köszönöm mindenkinek a bizalmat. - Milyen érzéssel tölt el ez téged? - Megtiszteltetés, hogy olyan elődök munkáját követhetem, mint Menner Lászlóné, Vali néni és Mészáros Jánosné, Marika néni. - Úgy tudom, hogy már korábban is segítetted a klub m u n káját... - Igen, már besegítettem pl. az évente megtartott kirándulás szervezésébe, az általános iskola 20 éves évfordulójára való készülésben, valamint a klub 40 éves fennállásának megünneplésében. - Mióta vagy tagja klubnak? Hány tagotok van? - Tavaly január óta. 48 tagunk van jelenleg. - És te vagy a legfiatalabb tag, ugye? - Most már nem, több, mint 1 hete van nálam néhány hónappal fiatalabb tagunk is. - Ki a legidősebb? - A már említett Ferenczi Pista bácsi 87 éves. - Közületek Pista bácsi a legrégebbi tag? Ekkor előkerültek a klub életének elejére visszanyúló munkanaplók.../ - Nem! 1986 óta tag már: Berkes Józsefné, Juli néni, Kiss Jánosné, Bözsi néni, valamint Tamás Imréné, Mariska néni. - Tehát 22 éve! Milyen furcsa, hogy idén én is 22 éves leszek, de ők már ennyi ideje járnak a klubba. Ez nagyon szép. Szeretnénk többet hallani rólatok! Mit üzennél azoknak a nyugdíjasoknak, akik még nem tagjai a klubnak? - Jöjjön közénk, aki szívesen beszélget, szeretne előadásokat hallgatni különböző aktuális témákban, aki szeretné jó hangulatban eltölteni a csütörtök délutánját, és persze, aki közösségre vágyik. Minden nyugdíjast szeretettel várunk! - Milyen elképzeléseid vannak a jövőre tekintve, mint klubvezető? - Tervem az, hogy az eddigi foglalkozásainkat kicsit nyitottabbá tegyük. Ez alatt azt értem, hogy alkalmanként külső előadókat hívok meg a klubba, hogy olyan különböző érdekes, aktuális témákról tartsanak nekünk előadásokat, ami érdekelheti és érinti is az itteni nyugdíjasokat. - Tudnál egy-két példát mondani a közeljövőből? - Február 22-én Dákai József a városban aktuális ügyekről tart nekünk felvilágosítást. Márciusban az életmóddal kapcsolatos, valamint az ünnephez kapcsolódó előadást tervezek. Emellett természetesen továbbra is aktívan részt veszünk a városi rendezvényeken, így a legközelebbi eseményen is: a hétvégi farsangi felvonuláson is. - Biztos vagyok benne, hogy idén is - az eddigiekhez hasonlóan - vidám színfoltjai lesztek a városi farsangnak. Köszönöm a beszélgetést. - Morvai Anett - TEMPO - CBA Szenzációs hétvégi AKCIÓ február ig! Sertéstarja 799,- / kg Sertés lapocka 699,- / kg Csillám kristálycukor 1 kg Karfiol 1 kg 249,- Kisbér, Kossuth L. u. 1. Tel.: 34/ / Szeretettel várjuk áruházunkban! Szeretne elutazni? Hosszú hétvége: március üdülések reggelivel és vacsorával Kehidakustány, Zalakaros, Sárvár, Kőszeg Bükfürdő, Sopron, Hévíz, Miskolctapolca 4 nap: Ft-tól Igényeljen üdülési csekket! Igénylőlap, információ: irodánkban Február 28-ig tavalyi áron fizetheti be Görögországba és Horvátországba idei nyári üdülését Irodánkban választhat utazásokat: Neckermann, IBUSZ, MALÉV Quaestor, Kisalföld Volán, Fehérvár Travel Zeppelin, Bella Tours, Kartago Tours KOMPAS, Utas tours és más irodáktól Kisbér Tourist Utazási Iroda Kisbér Komáromi u. 1. Tel.34/ Fax: 34/

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG február-március J ó t é k o n y s á g i b á l a G y ö n g y s z e m február 3-án, immár 14. alkalommal került megrendezésre óvodánk hagyományos farsangi bálja. Idén második éve bálozhattunk a minden igényt kielégítő, Wass Albert Művelődési Központban. A rendezvény 20-órakor kezdődött. Csőréné Ladányi Edit óvodavezető köszöntése után, kolléganőink színvonalas előadása megteremtette kedves Vendégeink hangulatát. "A három selyp lány" történetet adták elő. A szerepléshez a ruhákat a Bakony Néptáncegyüttestől is kaptunk. A szórakozáshoz a kitűnő zenét hajnali 3 óráig a Syncron zenekar szolgáltatta. A mulatságon összesen 187 vendég voltjelen. 18-an pedig támogatói jegyet vásároltak. A bál teljes bevételét óvodásainkra fordítjuk. Nagy öröm számunkra, hogy vannak visszatérő vendégeink, akik évről-évre mindig megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Önkormányzati képviselők is elfogadták meghívásunkat. Szeretnénk, ha rendezvényünk jó híre minél több családhoz eljutna. A tombolatárgyakat szülők, illetve Kisbér város vállalkozói aján Ó v o d á b a n lották fel. A fődíj Kégl Attila önkormányzati képviselő és városigazgató felajánlása volt, 4 személyes wellnes hétvége ,-Ft értékben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, kik munkájukkal segítettek minket. Támogatóink az alábbiak voltak: Kedvenc Cukrászda, Dr. Esztergályos Jánosné, Fornetti látványpékség, Szivárvány kuckó, Arnold Béla, Virágbolt (butiksor), Fess kft, Császári Pékség, Biovarázs Drogéria, Fidibusz BT., Villamossági szaküzlet, Torma Ferenc, Joker papírbolt, Sellő ABC, Török zöldséges, Marcsi ékszerbolt, Napraforgó virág és ajándékbolt, Gyüsziné Márkus Cecília, Micimackó bababizományi, Bakony Gumi BT., Orchidea virágüzlet, Harmath Attila, Virágoskert, Üveg és porcelánbolt, Lessy állatkereskedés, Ihász János, Szuper Műszaki bolt, Halmai Norbert és családja, Danka József A felsoroltakon kívül még név nélküli adományozóink is voltak. Csehné Németh Ilona /óvónő és szülő/ Hirdetés, és kérés A Batthyány Kázmér Szakkórház Kápolnáját minél előbb szeretnénk berendezni és megkezdeni a lelki megnyugvást és gyógyulást segítő hittevékenységet. Ehhez kérjük kedves olvasóink segítségét és felajánlásait. Szükségünk lenne imazsámoly(ok)ra, Jézus szíve szoborra, Mária szíve szoborra, szentképekre. Akinek a birtokába van nélkülözhető kegytárgy, kérem jelezze Bajkay Csaba atyánál a katolikus plébánián. H o r g á s z A Kisbéri Horgász Egyesület február 11-én tartotta rendes évi közgyűlését, melyen közel 70 fő jelent meg. A vezetőségi beszámolóban elhangzott, hogy az egyesület anyagi helyzete stabil. Az uniós szigorítások jelentkeznek a szervezeti életben, a környezetvédelem terén. Figyelemre méltó rendszabályok születtek a horgászhelyek tisztán tartása érdekében. Pályáztunk parlagfű irtás témában és nyertünk Ft-ot. A tagság létszáma állandó, a 2005-ös évhez képest nőtt a gyermek taglétszám, jelenleg 27 fő ban tavainkba telepítettünk 62 q pontyot, 25 q amurt. A közeljövőben 10 q ponttyal, 10 q kárászszal, és 15 q keszeggel gyarapodik a halállomány. Az intenzív telepítésnek köszönhető, hogy az egy főre eső kifogott hal mennyisége messze meghaladja az országos és a me gyei átlagot: Kisbéri átlag: 42,5 kg, országos; 20 kg, megyei; 32,6 kg ban a kisbéri Park-tó négy színvonalas horgászversenynek adott otthont; a megyei egyéni bajnokságon kívül a nagy népszerűségnek örvendő éjszakai horgászverseny, a rengeteg halat hozó "Halmaraton" 24 órás verseny (680 kgos fogással!) és a minimaraton közgyűlés halfogó verseny népszerűsítette a települést. Tagságunk kiemelkedően aktív tagjai évente jutalomban részesülnek. A z idei év díjazottjai: Kiemelkedő társadalmi munkáért; Fekete Ferenc, Jakab Tibor, Kovács Ernő, Kovács Gergő. Ellenőrök; Csiszár Bálint, Foltin Károly. Vezetőségi tagok; Gallai László, Horváth István, Peresztegi László. A közgyűlés vendége volt Kecskés András a K.E.M. Horgászegyesületek Szövetségének főtitkára, aki hozzászólásában kiemelte, hogy a Kisbéri Horgász Egyesület minden mutatójában a legjobbak közé tartozik a megyében ben a következő versenyeket tervezzük, melyre ezúton is tisztelettel hívjuk horgásztársainkat: Május 13. Évadnyitó verseny, az egyesület tagjainak, Május 20. Gyermeknapi verseny, 16 éves korig bárki nevezhet, Június 23. Éjszakai verseny (nyílt), és Július 21. Minimaraton (nyílt) Peresztegi László versenyfelelős E v a n g é l i k u s Márciusban istentiszteleteket tartunk: Kisbéren: március 4-én: 10 órától március 18-án: 14 órától Hántán: március 11-én 10 órától március 18-án: 10 órától március 25-én: 10 órától Mindenkit szeretettel várunk! hírek: Idén is szép számmal gyülekeztünk össze az ökumenikus imahéten a katolikus és a református templomban. Ahogy a világ minden pontján, így Kisbéren is a három történelmi egyház évek óta tart közös istentiszteleteket január harmadik hetében. Ez a törekvés tökéletesen kifejezi hitünket, miszerint "egy az Egyház, hiszen egy Krisztusunk van"! A tavalyi egyházi választások nyomán részben megváltoztak az Egyházközségek presbitériumai, valamint az Egyházmegye tisztségviselői is. Presbiterek, akikhez bizalommal fordulhatnak: Hántán: Farkas Márta, Imre Zoltán Pulai Imréné, Pulai Istvánné Szakál Csaba Szakál Istvánné Szednár Zoltánné Kisbéren: Csekéné Horváth Zsuzsa Galambos Istvánné Galambos Józsefné,Horváth Lajosné Iványiné Kele Márta Kránicz Kálmánné, Rémi Róbertné Fejér-Komáromi Egyházmegye: esperes: Szarka István lelkész, Bakonycsernye esperes helyettes: Vancsai József lelkész, Bakonyszombathely felügyelő: Mészáros Tamás, Csákvár felügyelő helyettes: Kissné Kárász Rózsa, Székesfehérvár. A mögöttünk álló időszakban végső búcsút vettünk Szántó Józsefné kisbéri-, Barabás László hántai-, Pulai István hántai testvéreinktől.

11 2007. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 11 Március 14. program Fáklyás felvonulás Ünnepi műsor a Wass Albert Művelődési Központban H I R D E T M É N Y Az Ászár-Neszmélyi Borvidék ászári körzetének hegyközségei körzeti borversenyt rendeznek: Március 15. program Koszorúzás a Petőfi Sándor szobornál (majd a város emlékhelyeinél) Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak műsora a Wass Albert Művelődési Központban XIV. Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál megnyitója a Wass Albert Művelődési Központban XIV. BAKONYI AMATŐR NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL programja március 14. (szerda) 17 óra megnyitó - Bársonyos március15. (csütörtök) 10 óra Ácsteszér március 15. (csütörtök) 14 óra Kisbér március 15. (csütörtök) 14 óra Bakonysárkány március 15. (csütörtök) 14 óra Tárkány március 16. (péntek) 15 óra Vérteskethely március 17. (szombat) 14 óra Súr március 17. (szombat) Kerékteleki március 18. (vasárnap) 15 óra Bakonyszombathely A résztvevő csoportok, együttesek, egyéni jelentkezők köre minden korosztályra kiterjed, kisiskolástól a nyugdíjas korig. Kérjük részvételi szándékukat február 23-ig számunkra jelezni szíveskedjenek, az együttes / csoport rövid bemutatását mellékelve a következő címre: "Bakonyi Fesztivál" Somogyi Lászlóné Wass Albert Művelődési Központ Kisbér, Városház tér (Információ : Somogyi Lászlóné 06-34/ ,06-30/ ) március 24-én (szombaton). Borverseny helye: Vérteskethely Művelődési Ház Borverseny ideje: március 24. (szombat) 10 óra Borbírálatot meghívott szakmai zsűri végzi zártkörű bírálattal. Nevezni a körzethez tartozó hegyközségek területén termelt szőlőből készült borokkal lehet. Nevezés feltétele, hogy a termelő legalább 100 liter, illetve muzeális borokból 50 liter menynyiséggel rendelkezzen. Nevezési díj: első minta 500,- Ft, további borminták 300,- Ft/minta. Nevezéskor 2 db 0,75-ös palack bort kell leadni. A felhelyezett címkére kérjük felírni: termelő neve, termőhely, fajta, minőség és évjárat. Borok leadásának ideje: március 19. (hétfő) este 19 óráig. Borok leadásának helye: Ászár és Kisbér Szövetkezet pincészete Ászáron; Császár Művelődési Ház; Ete Polgármesteri Hivatal; Bársonyos Mészáros Imre HK-i elnök; Kerékteleki Polgármesteri Hivatal; Vérteskethely Művelődési Ház A körzeti borversenyen arany és ezüstérmes borokkal nevezni lehet a Borvidéki borversenyre. A körzeti borversenyt követően a Hegyközségek saját maguk rendezik és tartják meg az ünnepélyes eredményhirdetésüket. Érdeklődni és bővebb információt kérni Somlyai Lászlótól lehet az alábbi telefonszámon: 06-30/ A rendezők (Kisbér-Ászár-Hánta Hegyközség, Ete-Csép- Nagyigmánd Hegyközség, Bársonyos hegyközség, Császár Hegyközség, Kerékteleki Hegyközség, Vérteskethely Hegyközség) nevében Somlyai László hegybíró Szloboda Imre az utcai szilvafára kihelyezett kis madáretetőbe tesz ki napraforgómagot. Babernits József és fia, Babernits Antal kőműves mesterek vállalják családi házak és egyéb építmények kivitelezését, renoválását, külső térburkolását. Várjuk szíves megrendelésüket! Tel.: 34/ ; 34/ Mobil 30/ ; 30/ HOZZA MAGÁT FORMÁBA! SVÉDMASSZÁZS, TALPMASSZÁZS MÉREGTELENÍTÉS BODY WRAPPAL BŐRFIATALÍTÓ CSOKOLÁDÉS TESTPAKOLÁS BIOLÁRIUM Bármely korosztály számára; Jeles eseményekre ajándék utalvány váltható. Bejelentkezés: Dr. Ihász Jánosné Tel: 70/

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG február-március U j a b b l o v a s s p o r t s i k e r Ujabb kisbéri fiatalember lovassport sikeréről számolhatunk be Simon Balázs 15 éves és a kisbéri gimnáziumban tanul. Őt kérdezem. - Mesélnél a versenyről és az elért eredményről? - Összesítésben szereztem meg a 2. helyet egy többfordulós díjugrató versenyen, kezdő lovas kategóriában. A kisbéri versenyen hirdették ki az eredményt, de volt verseny például Oroszlányban, Vértesszőlősön, Tatán. A díjátadás a közeljövőben lesz. - Összesítésben, akkor talán volt forduló, amit megnyertél? Nyertem Perkátán és Vértesszőlősön. - Mikor ültél először lovon? - Már nyolc éve annak. Le is dobott az Arabella. - jegyzi meg mosolyogva. - A lóról mit kell tudni? - A neve Ozora Árvácska Direktor, röviden Direktor. Ő egy kisbéri fajtájú fedezőmén, már 11 éves, rutinos ló, aki több versenyen győzött más lovasok alatt. Az idei évtől két lóval, a fent említett Direktorral és Univerzum Szikrával versenyzek. Szikra eddig tenyésztésben volt. - Az Apa adja a tanácsokat a versenyeken? - Ő is, de az eredmények a jó lónak és az edzőnek köszönhetőek. Edzőm Bécs Ágnes, Szeder Tamás és Horváth Balázs. - Miből áll az edzés? - Van hetente 2 idomítómunka, 1 ugrómunka, 1 tereplovaglás és a fejlődéshez sokat számítanak a hétvégi versenyek. - Edzéseken mindig te ülsz a lovon? - Igen, mert fentről nem minden látható, nem minden hiba vehető észre. Az edző jobban látja a hibákat és tud tanácsokat adni. - Az ilyen fiatalembert biztosan más is érdekli - A lovagláson kívül szeretek horgászni. A harmadik legnagyobb csukát fogtam a Park tavon, erre büszke vagyok. - Suli? - Megy, mert csak jó tanulmányi eredménnyel lovagolhatok. - Hobbi? - Szeretek motorokat szerelni, motorozni, de szeretem az állatokat. Van több kisállatom, papagájok, halak, kutyák. - Jövő? - Versenyezni szeretnék, de még nem döntöttem el mi leszek. - További sok jó versenyt, jó tanulást kívánok. -ML- Március 2-án (pénteken) 16 óra 30-kor a Sportcsarnokban ISK jótékonysági Sportünnepély, ezt követően pedig DISCO lesz. A bevételt a tanulók úszásoktatására és uszodalátogatására szánjuk. Ehhez számítunk a szülők aktív segítségére. Kérünk mindenkit, lehetőségéhez mérten segítsen felajánlással - tombolatárgy, sütemény -, és munkával - büfé előkészítése, árusítás, rend fenntartása, terem takarítása -, hogy az elmúlt évhez hasonlóan ismét sikeres legyen iskolánk legnagyobb sportünnepélye. Segítségét előre is köszönjük. Mindenkit szeretettel várunk. Pusztainé Kiss Teréz ISK vezető Sakkbarátok Egyesülete hírei Beszámoló egyesületünk márom-esztergom 2006 évet lezáró közgyűléséről. A 2006 évet lezáró egyesületi közgyűlésre január 20-án délután-este került sor Kisbéren a Sport Büfében. A közgyűlést 16 fő sakkbarátunk tisztelte meg jelenlétével. A szakmai, gazdasági és a közhasznúsági beszámolók ismertetése után a Felügyelő Bizottság jelentését hallgatták meg a jelenlévők. A tagok a szakmai beszámolót, a gazdasági és közhasznúsági jelentést ( ,-Ft bevételi és ,-Ft kiadási főöszszeggel), valamint a 2007 évi költségvetési tervet ( ,- Ft ) egyhangú szavazással fogadták el. Végezetül döntöttünk a Sakktavasz elnevezésű eseménysorozatunk programjainak időpontjairól és kijelöltük a szervezőket. Egyesületünk rendezi Ko megye egyetlen FIDE versenyét a Kisbéri Open elnevezésű 4 napos nemzetközi sakkversenyt, amely egyben megyénk nyílt egyéni sakkbajnoksága is, valamint a legnagyobb létszámú csapatversenyt is, hiszen a Majális-Kupát évek óta közel 100 fős résztvevői létszámmal bonyolítjuk le. Sakkfesztivál elnevezésű "egy nap a sakk jegyében" alcímű rendezvényünkhöz, hagyományos tavaszi eseménysorozatunkhoz a 6 különböző versenyt tartalmazó SAKK TAVASZ hez hasonló nincs hazánkban! Jelenleg az NB II-ben 1, a megyei bajnokságban 1, a térségi bajnokságban 2 csapattal veszünk részt. Szakköröket tartunk általános iskolásoknak és középiskolásoknak heti rendszerességgel, valamint a szintén heti rendszerességgel tartott edzésekre egyre többször hívunk előadót. Portish Lajos, a Nemzet Sportolója jön el Kisbérre áprilisban Közhasznú tevékenységünket 2006 év során pénzbeli adománnyal támogatók "erősorrendje": Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (főtámogató), Ászár község önkormányzata, Nemzeti Civil Alapprogram, Kisbér város önkormányzata, Hétforrás Füszért Rt., Tesszta Kft., Probitas Kft., Kisbér és Vidéke ÁFÉSZ. Természetbeni támogatóink: Jagdfeld Hungária Kft., Kincsem Hotel, Ipartestület, Aranykalász Borászati Szövetkezet, Csorvási Bt., Sport Büfé, Vita-Sütő Kft., Városi Sportcsarnok Kisbér, Wass Albert Művelődési Központ Kisbér. Bánszegi Attila Országos Igazságszolgáltatási Tanács Január első hetében fejeződött be az Országos Igazsá gáltatási Tanács országos középiskolai vetélkedője. A versenyre az ország minden területéről jelentkeztek csapatok és mérték össze kutatási képességeiket, jogi felkészültségüket. A verseny első helyezettje, a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium csapata január 5-én Bécsbe utazott, hogyamagyar jogi rendszer mellett a szomszédos országjogrendszerét,legfelsőbb Bíróságának működését is megismerhesse. Az Oktatási Minisztérium támogatásával elindított több fordulós, internetes tanulmányi verseny azt a célt szolgálta, hogy minél több fiatal megismerjeabíróságok működését, a jogalkotás és a jogalkalmazás rendjét, hogy ezeknek az ismereteknek a birtokában még több diák váljon jogtudatosabb és jogkövetőbb felnőtté. A tanulmányi verseny csak az egyik programja annak a hosszú távú törekvésnek, amelynek eredményeképpen azt szeretnénk elérni, hogy minél több diák megértse és megtapasztalja: a bíróság nem egy öntörvényű, világtól elzártan működő intézmény, hanem a mindennapi életünkhöz ezer szállal kapcsolódó, megbízhatóan és kiszámíthatóan működő rendszer, ahol átlátható és mindenki számára megérthető szabályok alapján születnek a döntések. Tudjuk, hogy a lakossági szemléletformálás és a tájékoztatás az iskolapadban kezdődik. Ezért a vetélkedő elindulásával egy időben ismert bírósági szakértők megszólalásival hetente mutattunk be érdekes, igazságügyi témákat egy kereskedelmi rádió műsorában. Kollégáinkkal együttműködve megnyitottuk a megyei bíróságok épületét, ahol minden fiatal közelebbről is megismerheti a bíróságok munkáját, az ott dolgozó szakembereket; valamint egy könnyen érthető, informatív jogi játékot is elindítottunk a bíróságok központi honlapján, ami nem csak az országos vetélkedő feladatainak megoldásában nyújtott segítséget a fiataloknak, de az iskolai tanórák keretén belül is felhasználható lesz. (A játékos tananyag elérhető: Országos Tel: Bővebb Igazságszolgáltatási információ: weboldalon.) Fax 061 Pál Éva Tanács

13 2007. február-március Kisbéri Újság 13 G y e r m e k o l d a l K é p e s keresztrejtvény Árleszállítás! M á r c s a k 7 5 d b! 1. Találd ki, kinek a nevét rejtik az összekevert betűk! EFIŐPT ÁDNORS AANRY ÁJNOS AIJKÓ ÓMR ÁDGINORY ÁÉGZ BEEEDKN EEKL AMÓR CEEFNC 2. Rakj össze a szótagokból gyümölcsneveket! AL DI NYE MA KÖR GYO TE TE Ó MO GESZ 3. A következő szólásokban van egy-egy szó, amitől hibás, hamis az egész. Keresd meg ezeket, a szavakat! Javítsd a helyes szóra! Mindenki söpörjön a más háza előtt! Aki másnak vermet ás, sose esik bele. Addig nyújtózkodj, ameddig a lábad ér! Ritka, mint a fekete holló. 4. Írj a középső körbe egy kétbetűs szótagot úgy, hogy a külső körben levő szótagok elé olvasva mindegyik egy-egy szó legyen! Császár Autószerviz Kft Komárom, Táncsics M. u. 91. Tel.: 34/

14 14 KISBÉRI ÚJSÁG február-március OKMÁNYIRODA TÁJÉKOZTATÓJA Hétfő: Sorszám alapján Bejelentkezés alapján Kedd: - Szerda: Sorszám alapján Csütörtök: Bejelentkezés alapján Sorszám alapján Péntek: Sorszám alapján Páratlan hét szombatján: Érkezési sorrendben MARCSI ÉKSZERBOLT Kisbér, SzéchenyiI. u. 21. Arany, ezüst, óra, piercing értékesítés Javítás, készítés, törtarany beszámítás bérmunkadíjak 1990,-Ft/gr-tól Óraelem csere Nyitva tartás: K-P: SZO.: Telefon: 30/ SZENTE OPTIKA Kisbér Széchenyi u. 2. Tel.: 34/ Szemüveglencse AKCIÓ! Egyfókuszú lencse számítógépelőtti munkavégzéshez Tükröződésmentes réteggel már 5.800,- Ft/db-tól Rendelést tart Dr. Török Katalin szemész szakorvos Időpontkérés telefonon is 34/ Megújult Babavilág Bababolt Kisbér Széchenyi u bébi-gyermekruhák as méretig - kismamaruhák - digitális babamérleg és babalégzés figyelő kölcsönözhető Siesta cipőkből % Vianni-ból vegyiáru végkiárusítása % Tel.: 30/ , 30/ T ü z e l ő a k c i ó Cseh kockaszén: 2190/q, Cseh diószén: 2450/q Tűzifák: /q-ig Piramis Bt Tüzép telepe, Nagyigmánd, Búzavirág u. 1. Telefon: 34/ / Ingyenes házhozszállítás! Alapítva: 1990-ben. Következő szám tervezett tartalmából: Császár Autószerviz Kft Komárom, Táncsics M. u. 91. Tel.: 34/ A Lovarda élményfürdő műszaki és gazdasági tapasztalatai Interjú a kórház ( Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet) igazgatójával A KEM Közút KHT tájékoztatása a Széchenyi utcai balra kanyarodni tilos tábláról. Beszámoló a hántai farsangi bálról Képes hírek a kisbéri farsangi felvonulásról és az utcabálról

15 2007. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 15 Születtek Kovács Krisztián és Mészáros Anita fia Krisztián Szabó Zsolt és Nedoba Ágnes lánya Míra Jámbor Vilmos és Kövecses Zsuzsa lánya Blanka Ágnes Deák Zoltán és Luksik Andrea fia Zsombor Klekler Gábor és Beke Brigitta fia Gergő Ignis 1.3 GLX Plusz klíma 2006-os évjáratú, Már: Ft-tól! SwiftII1.3 GLX CD klíma 2006-os évjáratú Már: Ft-tól! Ajándék: - üzembe helyezés /Használtautó beszámítás is/ -4 db Pirelli téligumi felnivel* Balogh József és Iván Gyöngyi fia Márk, József Tisztelt Olvasók! A Kisbéri Újság hasábjain lehetőséget biztosítunk az újszülöttek fényképének közléséhez. Kérjük küldjék el a csecsemők papírfényképét a könyvtárba, a digitális képét a lap címére. Szerkesztőség E l h u n y t a k : Barabás László szül Székesfehérvár /Alba Ipari Zóna, Seregélyesi út Tel.: 22/ Fax:22/5l Sárbogárd /Köztársaság út 147/A Tel.: 25/ Fax: 25/ A p r ó h i r d e t é s Angoloktatás, felkészítés nyelvvizsgára. Egyénileg, vagy kiscsoportban, felnőttek előnyben. Szégner Zoltán, Telefon: 06-20/ Családi ház eladó! Kisbér, Fáy A. u. 27. Érd.: 20/ Irányár: 3,2 millió Fodor Ferencné szül. Kőrösligeti Julianna Vilma 1925 Rendes Miklósné szül. Morvai Erzsébet 1940 Bihari Ilona Margit szül Fata Józsefné szül. Iván Ilona 1939 Jakab Józsefné szül. Szakács Ilona 1942

16 16 KISBÉRI ÚJSÁG február-március Sokfiatal "letesztelte" az élményfürdőt Foglalkozás a 2. csoportban és az óvoda tornatermében "A három selyp lány" című előadás A hántai jótékonysági bálon jó volt a hangulat Angyali méhecskék

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS ÁRA: 00.- Ft "Első a n

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu

2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu Ácsi HÍREK Ács város közéleti havi lapja 2009. február XIX. évfolyam 240. szám Ára: 120 Ft E-mail: nlakicszsuzsa@gmail.com www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati Híradó 2. oldal Racionalizálási intézkedések

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Győri Imre A világ minden országába szállítunk 3. oldal. közéleti havilap

Győri Imre A világ minden országába szállítunk 3. oldal. közéleti havilap Bennünket képviselnek Kedvezményes uszodai belépők 2. oldal Győri Imre A világ minden országába szállítunk 3. oldal Közbiztonság Új rendőrlakások Bicskén 5. oldal Sakk Karkó Bálint képviseli megyénket

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója

2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu. IX. Nemzetiségi Gyermekegyüttesek Találkozója Ácsi HÍREK Ács város közéleti havilapja 2009. június XIX. évfolyam 244. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu A kínálatból Önkormányzati híradó 2. oldal Interjú Csöbönyei Imre

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Mi lesz veled, Vál KSE? Jövőnk zálogai? Ilyen körülmények között ebben a csapatban ennyi van. Én azt gondolom, nincs okunk szégyenkezni. Ádám Zsuzsanna beszélget az egyesület vezetőségével....összetört

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja gyáliak sikerei utcazenei fesztivál másodszor Trianonra emlékeztünk prohászka lászló hetedik kötete 1 Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben