A nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható."

Átírás

1 SmileRepublic - JÁTÉK A FACEBOOKON JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. ALAPFOGALMAK A SmileRepublic játékot a Style Republic Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 32. III. em adószám: ) valamint Smilecenter kft (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér em. 6. adószám: ) közösen szervezi. Jelen Játékszabályzat szabályozza az infinit media Kft. (1181 Budapest, Nemes utca 103.), a továbbiakban: a Lebonyolító, a továbbiakban együtt: Szervezők) által kezelt SmileRepublic nyereményjáték (továbbiakban Játék) menetét, és kiterjed minden, a játékban részt vevő személyre (továbbiakban Játékos), valamint mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igénnyel lépnek fel. 2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A játékosok a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen játékszabályzat feltételeit. A Játékban nem vehetnek részt a Style Republic Kft.- vel, a SmileCenter Kft.- vel és az infinit media Kft.- vel munka-, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint az õ közeli hozzátartozóik (Ptk 8:1. (1) 1.) pontja). A nyeremény pénzre nem váltható és nem átruházható. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal rendelkező, cselekvőképes, magyar állampolgár természetes személy (a továbbiakban: Játékos ) vehet részt, aki maradéktalanul teljesíti jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos a https://www.facebook.com/stylerepublicbylakatosmark, valamint a https://www.facebook.com/lakatosmark oldalakon futó Alkalmazás elfogadásával regisztrálja magát a SmileRepublic játékra. 2.1 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt a SmileRepublic applikáció elfogadásával kizárólag egy alkalommal jogosult regisztrálni a Játékra. A regisztrált játékos jogosult részt venni a játékfolyamban és a megfelelő kritériumok elérésekor az időközönként meghirdetett kiválasztásban, melynek révén az adott időszak nyereményében részesülhet. 2.2 A Játékosok az alkalmazás elfogadásával megadott nevük, telefonszámuk és címük (ez azonos a Facebookon regisztrált címmel) által kerülnek azonosításra, így az cím és/vagy telefonszám esetleges változásaiból eredő, a Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag cím törlése, elérhetetlensége) Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 2.3 Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Lebonyolító a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 1

2 2.4 A Játékból a Lebonyolító megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Lebonyolítónak okoztak. 2.5 A Játékban résztvevő játékosok tudomásul veszik, és hozzájárulásukat adják, hogy szervezők kép és hangfelvételeket készítsenek róluk, és ezeket, valamint a Játékosok által magukról feltöltött, fotókat, valamint nevüket internetes közösségi oldalakon, weboldalakon, marketing és promóciós céllal használhassák. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játék április 14- én indul, és május 6- án zárul. Szervezők fenntartják a jogot a játék idő előtti befejezésére, amiről a rendkívüli lezárást megelőzően tájékoztatják a résztvevőket. 4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS 4.1 A játékban azok a Játékosok vehetnek részt, akik elfogadják (vagyis feltelepítik Facebook fiókjukba) a SmileRepublic applikációt a játék Facebook oldalán. 4.2 A játék menete: A játék során olyan jelentkezőket várunk, akik fogászati, dentál higiéniai probléma miatt önbizalom hiánnyal küzdenek, és úgy érzik, ez akadályozza őket céljaik elérésében. A SmileRepublic nyereményeként a SmileCenter teljes eszköztárával és szakmai tudásával kísérli meg elhárítani a problémát. A játékosok feladata, hogy egy rövid sz9veges üzenetben mutatkozzanak be, amiben elmondják, milyen fogászati problémájuk van, és milyen álmuk, céljuk, aminek elérésében önbizalomhiányuk akadályozza őket. A szöveges üzenetet, fotókkal együtt a SmileRepublic alkalmazásba kell feltölteni. A fotók készítését és feltöltését elvégezheti mindenki saját erőből, vagy kérheti a szervezők segítségét az alábbiak szerint: A játék ideje alatt a Style Republic by Lakatos Márk ruházati üzletekben (Budapest, Westend City Center és Budapest, Aréna Pláza bevásárló központok, további információ: úgynevezett fotófal kerül kiállításra. Az üzletekbe érkező játékosok kérhetik az üzletek munkatársait, hogy az üzletben biztosított technikai eszközzel felvételt készítsenek róluk, és azt, amennyiben játékosnak elfogadható, az alkalmazásba feltöltsék. Az üzletek aktuális forgalma, vásárlók száma 2

3 alapján előfordulhat, hogy az üzletek munkatársai nem tudnak azonnal segítséget nyújtani, de ebben az esetben is, maximum 1 órán belül rendelkezésre állnak. Az applikációba feltöltött pályázatokra az applikációban lehet szavazni (regisztrációt követően), a játékosok saját magukra nem szavazhatnak. Az applikációban leadott felhasználói szavazatok, valamint a SmileRepublic játék szakmai zsűrije (Lakatos Márk, valamint Dr. Bodrogi Attila fogászati szakorvos) szakvéleménye alapján kerül kiválasztásra a játék nyertese. 4.3 A fotókkal szemben támasztott követelmények: a) Nem tűnhet fel másik cég neve, lógója vagy egyéb hirdetési szövege. A fényképek nem tartalmazhatnak semmilyen rejtett vagy szembetűnő hirdetést más cégek termékeiről vagy szolgáltatásairól. Nem tartalmazhatnak semmilyen rágalmazó, erőszakos, etikátlan, diszkriminatív vagy egyéb okból erkölcstelen vagy tiltott tartalmakat. b) Nem sérthetik harmadik személy szerzői jogát, illetve személyhez fűződő jogait. c) Nem sérthetik Szervező jogos érdekeit. 4.4 A Játékos az adott Játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött fotó, mint szerzői mű tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Játékszabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Játékszabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező és Lebonyolító részére biztosítani. A Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel vagy Lebonyolítóval szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékos köteles a Szervezőt, illetve Lebonyolítót ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni. 4.5 A Játékos az adott Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként nyilatkozik és szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött fotón esetlegesen szereplő személyek (a továbbiakban: Szereplők) képmásának jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult, a Szereplők a fotó feltöltéséhez előzetesen, jelen Játékszabályzat részletes áttanulmányozását követően igazolhatóan hozzájárultak, annak tudatában, hogy képmásuk felhasználásért ellentételezésre (díjazásra) igényt nem tarthatnak. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás- felhasználás kapcsán kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben, a Játékos köteles Szervezőt, illetve Lebonyolítót ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni. 5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA 5.1 A játék nyereménye: fogászati kezelés a SmileCenter - The Dental Spa fogászati rendelőben (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér em. 6.), az alábbiak szerint: A játék nyertese a bemutatkozó pályázatban bemutatott fogászati, dentál higiéniai probléma (továbbiakban probléma) orvoslását nyeri meg, amennyiben az a SmileCenter rendelkezésére álló saját eszközökkel, eljárásokkal, a saját rendelőben elvégezhető 3

4 A kezelés maximális értéke a SmileCenter hivatalos árlistáját alapul véve: bruttó 1,000,000 ft (ami magába foglalja a kezelés, és a szükséges anyagok költségét is), de a nyeremény a pályázat szerint szükséges, és elvégezhető kezelés, akkor is, ha annak ára alacsonyabb ennél az összegnél. Amennyiben a nyertes által a pályázatban meghatározott probléma kezelése nem valósítható meg a fenti keretösszegből, vagy a SmileCenter rendelkezésére álló saját eszközökkel, eljárásokkal, a saját rendelőben nem elvégezhető, úgy SmileCenter szakorvosai javaslatot tesznek a rendelkezésre álló keretek mellett megvalósítató kezelésre. Amennyiben a javaslatot nyertes nem fogadja el, vagy nem sikerül megállapodásra jutni, szervezők fenntartják a jogot, hogy nyertes helyett, a jelentkezők közül helyettesítő nyertest válasszanak, akire ugyan így a fenti feltételek érvényesek. Szervezők fenntartják a jogot a kezelés visszautasítására, abban az esetben, ha nyertessel nem tudnak időpontot egyeztetni, annak figyelembevételével, hogy a kezelést a nyertes értesítését követően azonnal, de legkésőbb május 11- ig el kell kezdeni, és május 28ig be kell fejezni A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. 5.3 Nyertes vállalja, hogy szervezők videofelvételt készítsenek és tegyenek közzé pályázatáról, a kezelés előtti, és utáni állapotról, valamint a kezelésről magáról. A videó elkészítésében közreműködik, annak elkészítését segíti, a szervezők által megadott forgatásokon arra alkalmas állapotban megjelenik. Az így készült videó szervezők tulajdonát képzi, amit szabadon használhatnak fel internetes közösségi, és egyéb weboldalakon, és felületeken. Nyertes tudomásul veszi, hogy amennyiben a videó neki felróható okokból nem tud elkészülni, vagy (pld nem jelenik meg az előre egyeztetett forgatásokon, vagy nem megfelelő állapotban jelenik meg), vagy közzétételéhez nem járul hozzá (elsősorban videó megosztó, és közösségi oldalak, egyéb weboldalak) úgy a már elvégzett kezelések költségét, és minden egyéb költséget, valamint kárt köteles megtéríteni szervezőknek. 5.3 Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni vagy kézbesíteni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. 6. ADATVÉDELEM A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy Szervező a nyertesek - a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen - személyes adatait (név, állandó lakcím, e- mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen aktivitás lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a lakcímének, esetlegesen telefonszámának a Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása. Az adatok megadása önkéntes A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy Facebook profil képét és nevét a Játékban a nyertesek listájában Szervező megjelenítse. 4

5 Az adatok javítása és az adatkezelésről való tájékoztatás is a Szervező, mint adatkezelő címén kérhető: infinit media Kft. (1181 Budapest, Nemes utca 103.). Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító (infinit media Kft Budapest, Nemes utca 103.) végzi. A Játékosok személyes adatait a Szervező illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv- ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A Játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését és megilleti őket a évi CXII. törvényben foglalt valamennyi jogosultság (direkt marketinghez adott hozzájárulás esetén tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen). A tájékoztatást a Szervező a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek. A résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Szervező elektronikus címén vagy postai úton kérhető. A résztvevő bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Szervező a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek a Szervező adatbázisából, valamint a Lebonyolító rendszeréből. Amennyiben a játékos úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, ill. magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Szervezőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy igényét bíróság előtt is érvényesítheti. Amennyiben a játékosok nem értenek egyet adataik kezelésével, Szervező postacímén írásban bármikor kérhetik azok törlését a nyilvántartásokból. Játékos saját beleegyezése alapján hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Szervező marketing anyagokat (hírlevél, promóciós anyagok, stb.) küldjön. Amennyiben a Játékos nem kíván ilyen jellegű marketing anyagokat kapni, úgy bármikor leiratkozhat a levelezési listáról. 7. KÉPMÁSHOZ ÉS HANGFELVÉTELHEZ VALÓ JOG A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékban az általuk használt Facebook profil képet, illetve a nyeremény átadásakor esetlegesen készülő kép-, videó- és hangfelvételeket a Szervező és a Lebonyolító időben és térben (nemzetközi felületeken) korlátlanul felhasználhassák marketing, illetve promóciós célokra, mely különösen a felvételeknek a televízióban, nyomtatott vagy online sajtóban való közzétételét jelenti. Ezen hozzájárulását a résztvevő időbeli és földrajzi korlátozások nélkül adja meg és azért ellenszolgáltatásra nem tart igényt. 5

6 8. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA Amennyiben a résztvevő által a Játék során beküldött kép, vagy bármely más anyag, vagy annak egy egy része jogi oltalom alá eső szerzői műnek minősülne, úgy a nyertes hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a Szervező és a Lebonyolító a 9. pontban meghatározott célokra felhasználja. Ezen felhasználásért a Nyertes díjazásra nem tart igényt. A résztvevő továbbá kijelenti és szavatol azért, hogy az általa a Játékban felhasznált bármely kép vagy anyag nem sérti harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. 10. TECHNIKAI FELELŐSSÉG A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező és a Lebonyolító nem felel a honlap illetve a Játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha az oldal nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a Játék minden webes elérésű eszközön (pl. mobiltelefonos elérés) megfelelően működik. Javasolt böngészőtípus a megtekintéshez: Google Chrome, ill. Mozilla Firefox. A Szervező és a Lebonyolító semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a Facebook oldal vagy a Játék teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik. A Szervező és a Lebonyolító nem garantálja, hogy a Facebook oldalhoz és a Játékhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Facebook oldal és a Játék, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Facebook oldal és/vagy a Játék használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősségét a Szervező és a Lebonyolító kifejezetten kizárja. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget a Facebook oldalon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A Facebook oldalon található Játék használatával a Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi - a Szervező és a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelőséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a Facebook oldal és/vagy a Játék használatával kapcsolatban. A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget, amely a program, tartalom letöltéséből, esetleges hibájából illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be. A jelen pontban meghatározott, a Szervező és a Lebonyolító felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a Szervezőt és a Lebonyolítót megfelelően tájékoztatták, illetve a Szervező és Lebonyolító tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről. 6

7 A Szervező és a Lebonyolító jogosult a Játék karbantartása érdekében a tartalomszolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a Szervező és a Lebonyolító előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szervező és a Lebonyolító mindent megtesz annak érdekében, hogy a Játék mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. Az egyéb felmerülő technikai problémákért a Szervező vagy a Lebonyolító nem felelős, és kizár mindennemű kártérítési igényt a Játékban való részvétel során. A Játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát a Szervező és a Lebonyolító elsődlegesen békés úton kívánja rendezni. Panaszt az e- mail címen fogadunk. 11. VEGYES RENDELKEZÉSEK 11.1 A Játékos által előidézett hiányosságért/hibáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának elmaradásáért Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti A Szervezők kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt/Alkalmazást, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt/Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal A Szervezők kizárják a felelősségüket az Alkalmazás rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook- hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervezők részére történik A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassák Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. A nyereményjáték nem a Facebook szervezésében valósul meg és a Facebook nem is támogatja azt A Lebonyolító adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH /

8 Az adatok javítása és az adatkezelésről való tájékoztatás is a Szervező címén kérhető: Style Republic Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 32. III. em adószám: ) valamint Smilecenter kft (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér em. 6. adószám: ). Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából Lebonyolító (infinit media Kft Budapest, Nemes utca 103.) végzi. Budapest, április 13. 8

LÉGY TE IS VÍZANGYAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

LÉGY TE IS VÍZANGYAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA LÉGY TE IS VÍZANGYAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL

Részletesebben

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hiperlike elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1 A Nyerő íz elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15.) ( Szervező

Részletesebben

PERWOLL GARDRÓB ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

PERWOLL GARDRÓB ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE PERWOLL GARDRÓB ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A PERWOLL GARDRÓB elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a HENKEL Magyarország Kft. (székhely: 1113

Részletesebben

HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HALLS - A HŰSÍTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Halls- A Hűsítő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Europe Services GmbH Magyarországi

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. LEGYÉL TE IS XPERIA FESZTIVÁLHŐS! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Legyél Te is Xperia fesztiválhős! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NYERJEN A FÜSTLIVEL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerő Füstli elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az ORBIT FINOMABB MINT VALAHA FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerj családi wellness hétvégét! elnevezésű nyereményjáték szervezője a RAGONESE Kft.

Részletesebben

VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VANISH TESZTELŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VANISH TESZTELŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Orbit - Burger King promóció elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Wrigley Hungária

Részletesebben

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart.

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart. FESZTIVÁL VADÁSZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Fesztivál vadászat elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS PAPUCSTERVEZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERNET ROADSHOW ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hipernet Roadshow elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

2.8. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.8. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. RENDEZD BE KISBABÁD SZOBÁJÁT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

REPÜLJ A HAVERODDAL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

REPÜLJ A HAVERODDAL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK REPÜLJ A HAVERODDAL NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 1.1 A Kraft Foods Hungária Kft. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. E. ép. IV. em.) (továbbiakban:

Részletesebben

A JÁTÉKBAN AZ ENERGIA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A JÁTÉKBAN AZ ENERGIA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A JÁTÉKBAN AZ ENERGIA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Trinity International Communications Kft. (székhely: 1035 Budapest, Miklós tér

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA FEHÉRMENTŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A FEHÉRMENTŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

A SZÓKERESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SZÓKERESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SZÓKERESŐ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SZÓKERESŐ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben