Forrai Judit. Rövid tudományos életrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrai Judit. Rövid tudományos életrajz"

Átírás

1 Forrai Judit Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: Személyes adatok: Budapesten születtem január 27-én Végzettség: : SOTE Eogorvostudományi Kar. Végzettség: fogorvos : OTE (Orvostovábbképz ı Egyetem). Végzettség: Fog- és szájbetegségek szakorvosa : ELTE, BTK Történelem szak. Végzettség: középiskolai történelemtanár : ELTE BTK új- és legújabbkori múzeológia végzettség: muzeológus 1994: London School of Hygiene and Tropical Medicine (University of London) posztgraduális képzés History of Social Medicine (TEMPUS) 1997: MTA az orvostudományok kandidátusa 1998: Társadalomorvostan szakorvosa Munkahelyek: : Országos Traumatológiaia Intézet. Beosztás: segédápolón ı : OTE Stomatológiai Intézet. Beosztás: fogszakorvos : István Kórház Rendel ıintézete. Beosztás: fogszakorvos : Országos Orvostudományi Információs Intézet. Beosztás: tud. f ımunkatárs 1989 tól: SOTE Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézet, majd jogutódja a Közegészségtani Intézet 1997-t ıl. Beosztás: egy. docens Részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben (bizottsági, társasági, szerkeszt ıségi stb. tagságok): MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja OTKA Társadalomtudományi és Tudománytörténeti zs őri tagja Oktatási Minisztérium közoktatási szakért ıi tevékenység, szakterület: egészségnevelés, szakirány: családi életre nevelés, szexuálpedagógia, helyi tanterv készítés 1997-t ıl Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) alelnöke Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) magyarországi képvisel ıje, EU UNAIDS epidem. és socialmed.kutató munka European Network Male Prostitution (ENMP)/Europian Comission/ national coordinator, Nemzetközi Orvostörténeti Társaság tagja Hajnal István Történettudományi Társaság tagja 60

2 ADATLAP név Forrai Judit születési év 1949 Tel: intézmény Wesley János Lelkészképzı neve Fıiskola Most kezdeményezés alatt lévı doktori iskola theológiai doktori iskola adattartalomról nyilatkozott Elérhetıségek drótpostacím telefonszám Weblap: Fokozat, cím tudományos fokozat, CSc cím fokozat 1997 megszerzésének éve fokozat tudományága Elméleti orvostudomány fokozatot kiadó MTA intézmény neve tudományos fokozat, Habilitált Doctor cím fokozat 2004 megszerzésének éve fokozat tudományága Nevelés és sporttudomány fokozatot kiadó DE BTK intézmény neve Jelenlegi munkahelyek 1989-Semmelweis Egyetem 2000Wesley János Lelkészképzı Fıiskola egyetemi tanár Témavezetıi tevékenysége során eddig vezetésére bízott 6 doktoranduszok száma ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma 2 témavezetettjei közül fokozatot szereztek: Gyıry Hedvig Pörzse Gábor PhD2012 PhD2008 témavezetettjei folyamatban lévı doktori cselekménnyel: jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható Bán Domonkos PhD (2014) PDI- SE PDI- SE 61

3 évével: Kaldau Diana PhD (2013) Révész József PhD (2013) Bartók PhD (2012) Adrienne Témakiírások Kutatás kutatási terület jelenlegi kutatásainak tudományága Közlemények Egészségügy fejlıdésének története, tudománytörténet, neveléstudományi kutatások és preventív medicina egészségtudományok neveléstudományok Akkreditációs szempontból jelentıs egyéb információk 2009 jelenleg is MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság OTKA Társadalomtudományi és Tudománytörténeti zsőri tag jelenleg is Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) alelnöke jelenleg is MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja Kaleidoscope Mővelıdés- Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat szerkesztıje 2012A szexualitás és szülés orvosi antropológiája. In: Orvosi antropológia, szerk: Lázár I. Pikó B. Medicina. Budapest, dokumentum típusa: Könyvfejezet/Szakkönyv része nyelv: magyar 2010 Prostitúció és globalizáció. Eszmélet ISSN dokumentum típusa: tanulmány nyelv: magyar 2010A prostitúció, mint megszaladási jelenség. In: Fékevesztett evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban. Csányi Vilmos, Miklósi Ádám (szerk). Typotex, Budapest ISBN: dokumentum típusa: könyv. nyelv: magyar 2009 Szex, erıszak prostitúció. Különbözı csoportok szexuális veszélyeztetettsége az ezredfordulón, Magyarországon. Semmelweis Kiadó ISBN dokumentum típusa: könyv. nyelv: magyar 62

4 2009: Nevelıotthonban és nevelıintézetben élı fiatalok áldozattá válása helyzetkép. Szerk. Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor in: Lukács- a mi munkatársunk. Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, WJLF dokumentum típusa: könyvfejezet nyelv: magyar Forrai Judit, Lırincz Norbert: 2009Szociális munka, ártalomcsökkentés az utcai prostituáltak megsegítésére. Magyarországi civil segítı szervezetek humán erıforrásainak vizsgálata. Szerk. Majsai Tamás, in: Csakhogy a szegényekrıl megemlékezzünk! Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, WJLF dokumentum típusa: könyvfejezet nyelv: magyar 2006White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest th International Congress of the History of Medicine. Proceedings II pp dokumentum típusa: tanulmány nyelv: angol 2005 The issue of sexuality in Roma communities. AIDS and Mobility in Europe. NIGZ. Report. Budapest, Woerden dokumentum típusa: tanulmány nyelv: angol 1999Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Petı Budapest. Új Aranyhíd - Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN dokumentum típusa: tanulmány. nyelv: angol Saját közlemények száma: 210 Idézetek száma: 226 Független idézetek száma: 217 Függı idézetek száma: 9 MTMT adata alapján https://vm.mtmt.hu/www/index.php# 63

5 TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK születési dátum, hely Budapest Cím: Budapest, Csopaki u

6 TELJES BIBLIOGRÁFIA Tudományos könyvek, könyvfejezetek Idegen nyelven megjelent könyvek Central European Medical Doctors at the turn of the Century I. Database for Hungary. Haifa, Israel GONDOS and SOSANA Publishing House. p. 250, ISBN Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Petı Budapest Új Aranyhíd - Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN Magyarországon idegen nyelven megjelent szerkesztett könyvek Forrai J. (szerk): Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, Új-Aranyhíd Kft. ISBN Könyvek (magyar nyelvő) Bujálkodás, bőnök, kórok. Prostitúciós ipar a fıvárosban. Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Levéltár és Könyvtár.(elfogadva, megjelenés alatt) 2009 Szex, erıszak prostitúció. Különbözı csoportok szexuális veszélyeztetettsége az ezredfordulón, Magyarországon. Semmelweis Kiadó ISBN Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetébıl. A fogászat kultúrtörténetébıl. Budapest. 2005; Dental Press. 294 pp. ISBN , Bukovinszky J, Forrai J., Hollósi L, Kimle M, Légrádi J, Lékó E, Mikecz T, Scheinder I, Tímár I.: A szexualitás egészségkönyve. Budapest, 2003; Kossuth Kiadó. 250 old. ISBN Bárdi L, Bázing Zs, Forrai J., Vajda M: Az erotika nagylexikona. Szerk.: Schenk János. Budapest,-Pécs, Dialóg Campus ISBN Szerkesztett könyvek (magyar nyelvő) Forrai J. (szerk): Képzés, munkaerıpiac, egészség. Legújabb kutatások a képzés, felnıttképzés, a munkaerıpiaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában. Élethosszig Tartó Mővelıdésért Alapítvány (ELTE). Budapest old. 65

7 Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter (szerk.): Ditor ut Ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. Budapest Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, MATI, Semmelweis Egyetem. (2. kiadás) 457.p. Nemes Csaba: Orvostörténelem. Az egyetemes és a magyarországi medicina kultúrtörténeti vonatkozásaival. (egyes fejezetek szakszerkesztıi: Forrai J., Magyar L. A., Paloczay Gy., V. Molnár L., Wirth L.) Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum. 343.p. Forrai J, Gazda I, Kapronczay K, Magyar A, László Varga B, Vizi E. SZ. (szerk): Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 80. születésnapjára. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Egyetem. Bp., 421 p. (1.kiadás) 2003 Mészáros F: Petényi S. János emlékezete, születésének 200. évfordulóján. MATI és Magyar Természettudományi Múz. Piliscsaba-Budapest, (szakszerk: Forrai J.) ISBN X, 2000 Ács T, Kapronczay K (szerk.): Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai (szakszerk: Forrai J.) MATI Piliscsaba ISSN , 2000 Fehér L, Forrai J (szerk): Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, ember-kereskedelem. Budapest. Nıképviseleti Titkárság. ISBN old Morava, E, Forrai, J, Tahin, E.(szerk.): Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet: Jubileumi évkönyv. Budapest, SOTE Közegészségtani Intézete, ISBN old.1999 Könyvrészlet, könyvfejezetek (idegen nyelvő) J. Forrai: A biographical mosaic. In: András Petı (Petı Studies) comp. and edited by G. Maguire, A. Sutton. Concuctive Education Press. Birmingham xiii-xiv. Forrai Judit, Csépe Péter: HUNGARY : Sex work policies. In: Sex work migration health. Eds.: Maria Cristina Boidi, Faika A El-Nagashi, Bernadette Karner Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter: Step by step. In: Work safe in sex work/ Ed.: Veronika Munk Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter: 66

8 Stoplight in sex worker s rights. In: Work safe in sex work/ (Ed.: Veronika Munk) Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter: On the highway: Tatabanya / HUNGARY. In: Work safe in sex work. Ed.: Veronika Munk, Amsterdam, TAMPEP International Foundation, p. 50. Forrai J. : Hungary. In: A united Europe a shared concern HIV and population mobility in an enlarged European Union. AIDS and Mobility NIGZ. Amsterdam. 2006; White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest th International Congress of the History of Medicine. Proceedings II pp The issue of sexuality in Roma communities. AIDS and Mobility in Europe. NIGZ. Report. Budapest 2005;. Woerden Prostitution at the turn of the century in Budapest. In: Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, 1996; SOTE University Press. ISBN Gender issue in Hungary. In.: Gender issue and HIV/AIDS in migrant community. IDS and Mobility. NIGZ. 2006; Amsterdam. CD rom Könyvrészlet, könyvfejezetek (magyar nyelvő) Prostitúció Bibliában in: Theológia és társadalomtudományok. Tanulmánykötet szerk Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest, p. Énekek Éneke a szerelem poézise a Bibliában in: Theológia és társadalomtudományok. Tanulmánykötet szerk Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest, Szexuál theológia és szexológia in: Theológia és társadalomtudományok. Tanulmánykötet szerk Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest, Prostitúció, paráznaság a századi keresztény sajtóban :Theológia és társadalomtudományok. Tanulmánykötet szerk Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest,

9 A szexualitás és szülés orvosi antropológiája. In: Orvosi antropológia, (szerk: Lázár I., Pikó B.), Medicina. Budapest, Modern kori népvándorlás- prostitúciós migráció az elmúlt 100 évben. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl (a évi ankét anyaga) Budapest, MTESZ, Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum, Magyar Szabadalmi Hivatal, pp ISSN A bujasenyv elleni küzdelem. In: A magyarországi közegészségügy szakterületeinek történetébıl (szerk: Kaproczay K.), MATI SOML. Budapest, A nemzetközi prostitúció és hatása hazánkban In:Utazásorvostan. Tankönyv. (Szerk: dr. Felkai Péter), Medicina. Budapest, Sebészek, periferikus praktizálók, foggyógyítók munkájának szabályozása Franciaországban, a 18. században. In: Cito pede labitur aetas. (szerk: Forrai J, Gazda I. Kapronczay K, magyar L.A, Schultheisz E, Sótonyi P, Varga B, Vizi E.Sz.), Budapest, Semmelweis Kiadó ISBN A prostitúció, mint megszaladási jelenség. In: Fékevesztett evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban.(szerk: Csányi Vilmos, Miklósi Ádám), Typotex, Budapest ISBN: Nevelıotthonban és nevelıintézetben élı fiatalok áldozattá válása helyzetkép. In: Lukács- a mi munkatársunk (Szerk. Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor) Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, WJLF Forrai Judit Lırincz Norbert: Szociális munka, ártalomcsökkentés az utcai prostituáltak megsegítésére. Magyarországi civil segítı szervezetek humán erıforrásainak vizsgálata. In: Csakhogy a szegényekrıl megemlékezzünk! (Szerk. Majsai Tamás), Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, WJLF Forrai J., Magyar L.A.: Az orvosi meteorológia (klimatológia) története. In: (szerk: Törı Klára.), Budapest, Medicina ISBN Specialisták vagy sarlatánok? Foggyógítók és szolgáltatásaik a XVIII. századi Európában. In: Három orvostörténész köszöntése Tanulmánykötet Birtalan Gyızı, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. (Szerk.: Kapronczay Károly, Magyar László András, Schultheisz Emil, Sótonyi Péter, Varga Benedek), Bp., Johan Béla Alapítvány, Magyar Orvostörténelmi 68

10 Társaság, SOMKL, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2010., pp ISBN , ISSN Prostituált hajlamok, kórképek és betegségek története a sárga házban In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl (a évi ankét anyaga) Budapest, MTESZ, Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum, Magyar Szabadalmi Hivatal, pp ISSN Az orvosi meteorológia történeti áttekintése. In: Orvosi meteorológia (szerk.: Törı Klára), Medicina. (megjelenés alatt) 2009 A prostitúció, mint megszaladási jelenség. In Megszaladási jelenségek. Mai humánetológia: A XXI század társadalmi kihívásai a biológia szemszögébıl. (Szerk.: Csányi Vilmos, Miklósi Ádám), Typotex, Budapest, (elfogadva, megjelenés alatt) A vaspólya tündöklése és bukása. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl. (Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly), Országos Múzeum és a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. ISSN Budapest, Forrai J. : A nemi betegség helyzete. In: Magyarországi közegészségügy története (szerk.:kapronczay K.), MATI Célszerőség és esztétikum, fejezetek az orvosi mőszerek fejlıdéstörténetébıl. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl. (Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly), Országos Múzeum és a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. ISSN old Csépe Péter, Gyukits György, Karádi Olga, Lázár Imre, Solymosy József, Forrai Judit: HIV prevenciós modellprogram roma közösségben. In: Képzés, munkaerıpiac, egészség. Legújabb kutatások a képzés, felnıttképzés, a munkaerı-piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában. (szerk: Forrai J.):, Élethosszig Tartó Mővelıdésért Alapítvány (ELTE). Budapest A budapesti fogászati klinika megalakulása. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl. (Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly), Budapest, Országos Múzeum és a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége old. Csépe P, Solymossy J.,Lökkös A.: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben. In: Egyenlıség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid Forrai J. Solymossy J. Csépe Péter: 69

11 Közösségfejlesztı és egészségügyi ismeretfejlesztı reprodukciós program in: Egyenlıség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid Szexuális magatartás és a globalizáció hatása fiatal korban a migráció és az emberkereskedelem területén. Hány lépés az ÉLET? Ifjú-kór 4. Tanulmányok a szerhasználatról, az emberi kapcsolatokról, az ifjúságról, az egészségfejlesztésrıl, a spirituálitásról, a kezelési és megelızési lehetıségekrıl. (Szerk: Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter), OKKER pp ISBN Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az ıket segítı magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen NGO-k hatékony mőködésének elısegítése. In: A humán erıforrás fejlesztése a civil szektorban c. ösztöndíjpályázat tanulmányaiból (szerk: dr. Andrássy Lászlóné és dr. Túróczi Ágnes), A civil Társadalomért Alapítvány és a Magyary Zoltán Felsıoktatási Közalapítvány A nemi nevelés helye a neveléstudományban. Évkönyv. I. (2006/1.) Theológus és Lelkész Szak, Vallástanár Szak. WJLF. Budapest Kóbor A., A fogorvosképzés magyarországi fejlıdésének története. 50 éves a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara ( ). Budapest old A bőnös szex a XIX. század utolsó negyedében. In: Nık és férfiak..., avagy A nemek története (szerk. Láczay Magdolna). Nyíregyháza, Rendi társadalom polgári társadalom 41. (16): BFL Ny. A magyar fogtudomány kezdetei. In: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter: Ditor ut Ditem. Budapest. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Egyetem Szerelem, fogamzásgátlás, felvilágosítás. In Amirıl beszélni kell- a nemiség szerepe az értelmileg sérült emberek életében. (Szerk.: Bakonyi László), pp.Fıv. Önkormányzat Idısek Otthona, Módszertani Osztály Fiatalkorú fiúkon elkövetett erıszak és prostitúció In Ifjú-kór 2. (szerk.: Maár Márton, Szabadka Péter), Budapest, Okker Ker. Kft old Árkövy József. In Híres Magyar Orvosok. III. Budapest. Galenus

12 A serdülıkori szexuális ismeretek és magatartás. In Szexológiai olvasókönyv. Felelıs szerk. Lux Elvíra. Budapest. Osiris old A nemi betegségek és a prostitúció kérdése Budapesten régen és ma. In: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet: Jubileumi évkönyv (szerk.: Morava, E, Forrai, J, Tahin, E.),. Budapest, SOTE Közegészségtani Intézete, old A budapesti prostitúció múltjából in: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. (szerk.: Fehér L., Forrai J. ) Budapest. Nıképviseleti Titkárság old A budapesti utcai prostituáltak élete Budapesten. In: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. (szerk.: Fehér L. Forrai J.), Budapest. Nıképviseleti Titkárság old Forrai J. Simka Éva: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelızés jelentısége a prostituáltak körében (Awareness of AIDS and the Significance of Prevention among Prostitutes. In: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. (szerk.: Fehér L., Forrai J.) Budapest. Nıképviseleti Titkárság old Fények és árnyak a milleniumi ünnepségen. In: Szerep és alkotás. Nıi szerepek a társadalomban és az alkotómővészetben. (szerk.: Nagy Beáta, Sárdi Margit), Debrecen, p Forrai J, Aszmann A: Serdülık szexuális ismeretei, magatartása. Serdülık egészségi állapota egészségmagatartása. Szerk.: Aszmann A. Budapest, Új-Aranyhíd Kft ISBN , 1995 Almai J., Extractio után gyökértömött fog reimplantációja és hídpillérként történt felhasználása. Fıv Bajcsy-Zs. Kórház Rend. Int. Jubileumi Tudományos Évkönyve. Budapest, old Magyar nyelvő folyóiratban megjelent eredeti közlemények A tudományos forradalom orvostörténeti vonatkozásai. Kaleidoscope Mővelıdés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Vol. 3.No A nemzetközi és hazai fogászattörténeti szakirodalom historiográfiai áttekintése A Historiographical Overview on the Historical Literature of Orvostörténeti Közlemények, Communicationes Medicinea No Vol. LVII

13 Maimonidesz szexuális tanácsai. Szombat október A hazai maxillo-faciális mőtétek kiemelkedı szájsebésze Berényi Béla professzor emlékének, Orvosi Hetilap, , Szexuális beavatási szertartások, szexuális kapcsolatok alakulásának történetébıl. Kaleodoscope, Mővelıdés- Tudomány és Orvostörténeti folyóirat, Vol. 2. No Nemzetközi és hazai fogászattörténeti szakirodalom historiográfiai áttekintése. Communicationes Historiae, orvostörténelmi Közlemények BUDA PEST 2011 No HUNGARIA Vol. LVII Hazai szexuálpedagógiai irányelvek és módszerek néptanítók és népnevelık számára XX. század elején. Népegészségügyi Képzı-és Kutatóhelyek Országos Egyesületének V. Konferenciája. Szeged aug. 31-szeptember 2. Népegészségügy.89. szám, 3 évf Csépe P., Forrai J., Solymosy J. Lökkös A.: Idıs romák egészségmagatartása és egészségi állapota. Népegészségügyi Képzı-és Kutatóhelyek Országos Egyesületének V. Konferenciája Szeged aug. 31-szeptember 2. Népegészségügy.89. szám, 3 évf Prostitúció és globalizáció. Eszmélet ISSN A szórakoztatóipar és a prostitúció szereplıinek káros szenvedélyei Népegészségügy. 88. évf. 2. sz Az emberi szervezetre ható meteorológiai jelenségek hatásainak története az elmúlt kétszáz évben Orvosi Hetilap, évf. 27. sz ISSN , online ISSN Forrai J, Kaldau D.: Kutatás nevelıotthonban és nevelıintézetben élı fiatalok között az áldozattá válás megelızése érdekében. In: Népegészségügyi Képzı- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének konferenciája. (szerk.: Ádány R.), Szombathely, Magyarország, Paper I/8. Népegészségügy; 88 évf A fogászat története a fogak díszítésének kultúrája a korai társadalmakban., Budapest, Dental. _a_fogak_diszitesenek_kulturaja_a_korai_tarsadalmakban.html 72

14 Fogorvoslás története 1.- A kezdetek Fogorvoslás története 2- Az iszlám és a középkori fogászat Fogorvoslás története 3- Újkor Fogorvoslás története 4- A fogászati nagyipar kezdete Fogorvoslás története 5- Fogtechnikai ékszergyőjtemény ( ) Általános kórképek fogászati vonatkozásai a 18. században. Orvosi Hetilap 2009; 150 (21): Sebészeti eszközök kialakulása. LAM. 2009;19(2): Szép lányok csúnya betegsége, avagy szemelvények a bőnös szex és a szifilisz történetébıl. Orvosi Hetilap évf. 40. szám, Csépe P, Bánóczy J, Dombi Cs, Forrai J, Gyenes M, Döbrössy L: Modellprogram ajak-szájüregi daganatok szőrıvizsgálatára roma populációban. Magyar Onkológia, 2007; 51. évf. (2): Prostitúció és szociális munka. Civil Szemle, 2007; 4. évf. (2): A szexuálpedagógia története a szerelem és a szex helye az oktatásban. Védını, 2006; 16. évf. (5): Antmann K,Oszlár J, Csépe P, Oroszi B, Forrai J, Sima Á, Morava E: Az között szervezett hagyd abba és nyersz! : dohányzásról leszokást segítı programok hatásvizsgálata. Medicus Universalis, 2006; 39. évf. (2):

15 Az emberkereskedelem és erıszak megelızése az iskolai oktatás keretében: 1. Egészségpedagógiai ismeretek és módszerek. Egészségfejlesztés, 2005; 46. évf. (4): Az emberkereskedelem és erıszak megelızése az oktatás keretében: 2. Az egészségpedagógiai oktatás felmérése. Egészségfejlesztés, 2005 ; 46. évf. (5/6): Forrai J. Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek a történetébıl. Dental Hírek, 2005;9. évf. (4): Antmann K, Oroszi B, Oszlár J, Forrai J, Sima Á, Morava E: Reprezentatív egészségfelmérés : jelentés a dohányzásról. Medicus Universalis, 2005; 38. évf. (1): Szexuális nevelés: a szerelem és a szex helye az oktatásban. Komplementer Medicina, 2005; 9. évf. (4): A vénuszi nyavalya történetébıl. A szexuális úton terjedı betegségek gyógyítása történelmi áttekintés. Komplementer Medicina, 2005; 9.évf. (3): Forrai J. A fogápolás története I. Dental Hírek, 2005; 9. évf.. (3): A fogápolás története II. Dental Hírek, 2005;.9. évf.(4): Az arany a fogászatban. Dental Hírek 2005; 9. évf. (2): Az arzén kultúrtörténete és szerepe a foggyógyászatban Dental Hírek, 2004; 8. évf. (1): A higany és szerepe a fogászatban. Dental Hírek, 2004; 8. évf. (2): Szent Apollónia, a fogbetegek és fogfájósok védıszentje Dental Hírek, 2004; 8. évf. (3): Csépe P, Forrai J, Solymosy J, Lökkös A: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben. Egészségfejlesztés, 2004; 45. évf. (5/6)

16 A fogbél kezelése II. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (1): A fogszú története I. Dental Hírek, 2003;7. évf.(2): A fogszú története II. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (3): A fájdalomcsillapítás és általános érzéstelenítés a fogászatban. I. rész. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (6): A fájdalomcsillapítás és általános érzéstelenítés a fogászatban. II. rész. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (7): Munkaidı-szabadidı a mulató Budapesten a 19. század végén. In: A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban ipar és társadalom a században a Hajnal István. Budapest: Rendi társadalom polgári társadalom 41. (10): BFL Ny Szerelem, szex és veszélyei. Természet Világa. Természettudományi közlöny, 2003; 134. évf. II. különszám A fiúgyermekek szexuális kihasználása. Család gyermek ifjúság/ ; XI. évf Árkövy József : megemlékezés halálának 80. évfordulója alkalmából. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (2): A fogászati szakma kezdetei Magyarországon. Dental Hírek, 2002; 6 évf. (3): Népi gyógyászat a XVIII. században Magyarországon. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (5): Az etruszk és a római fogászat. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (6):

17 A fogbél kezelése. I. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (7): Csépe P., Y. Amirkhanian., J. Kelly., T. McAuliffe., Mocsonaki L., HIV/AIDS kockázatos viselkedés budapesti homo- és biszexuális férfiaknál. Magyar Venerológiai Archívum, 2002; 5. évf. (3): Fejezetek a fogászati tömıanyagok történetébıl. Dental Hírek, 2001; 5. évf. (8): Csépe P, Yuri A. Amirkhanian, Jeffry A. Kelly, Timothy L. McAuliffe, Mocsonaki L, HIV/AIDS-kockázatos viselkedés budapesti homo- vagy biszexuális férfiaknál. Addictológia Hungarica- Szenvedélybetegségek, 2001; 9. évf. (6): Prostituáltak, emberkereskedelem. Gondolatok az emberkereskedelemrıl a készülı ENSZkonvenció tükrében Belügyi Szemle.(különszám), 2000; 3: Fogászati felszerelések történetébıl Dental Hírek, 2000; 4.évf. (7): Szexuális bőncselekmények a prostitúciós iparban az 1870-es években. Belügyi Szemle, 2000; (4-5): Új zónák-régi problémák. Történetek az utcai prostitúció szabályozásáról. História, 2000; 22. (1): A budapesti szexipar történetébıl. Magyar Venerológiai Archívum, 2000; 4. (1): Szegénység és bőnözés különös formája a budapesti utcákon: a férfi és nıi prostitúció. Belügyi Szemle, 1999; (2): Forrai J. Simka É: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelızés jelentısége a prostituáltak körében. Egészségnevelés, 1999; 40. évf. (1-2):

18 Utcai prostituáltak hazánkban. Szexológiai Szemle 1999/2. Milleneumi ünnepség és a venerikus bántalmak. Magyar Venerológiai Archivum, 1999; 3. évf. (3): Szexuális ismeret és magatartás serdülıkorban. Belügyi Szemle, 1998; (3): A bujakór története. Rubicon, 1998; 9. évf. (80): A budapesti prostitúció szabályozásának kezdetei. Egy nagyváros születése. Tanulmányok Budapest múltjából. XXVII. ünnepi száma a fıváros születésének 125.évfordulójára. BTM, 1998; Férfi és nıi utcai prostituáltak, összehasonlító vizsgálat. Szenvedélybetegségek. Addictológia Hungarica, 1998; 6. évf. (6): Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. Belügyi Szemle, 1997; 5: Forrai J, Tóth L: Általános kép a magyar serdülık szexuális ismereteirıl, szokásairól, attitődjérıl országos felmérés alapján. Egészségnevelés, 1997; Serdülık óvszerhasználati szokásai Magyarországon. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.), 1997; I. évf. (3): 2-5. Az óvszer története. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.) I. évf. 4. sz Kávéházak és kéjnık. Budapesti Negyed (lap a városról) 1996; (12-13): Simon T, Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelızés. Gyermekgyógyászat, 1995; (3): Simon T, Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelızése. Budapesti Közegészségügy, 1995; 27. évf. (2): Szex Edukáció és AIDS Prevenció Iskolai Programja (SEAPIP). Egészségnevelés: education sanitaria, 1994; 35. évf. suppl

19 Szexuális felvilágosítás és nevelés éves korban. Új Pedagógiai Szemle, 1993; 63.évf. (2): Amerika felfedezése és az európai szifilisz. Orvosi Hetilap, 1993; 134. évf. (8): Bertold sebészmester fizetsége. Lege Artis Medicinae, 1993; 3. (6): Prostitúció a régi Budapesten. Historia, 1993;15. évf. (8): Szexuális nevelés és AIDS felvilágosítás, mint iskolai anyag. Egészségnevelés, 1993; Sex-edukácio és AIDS-prevenció az általános iskolásoknak - a megvalósítás kezdeteirıl- Magyar Pediater, 1992; 26. évf. (2): Közegészségügy Budapesten a századfordulón. Orvosi Hetilap, 1992; 133. évf. (44): A fogászat szerszámainak szépsége. Egészségnevelés, 1992; Serdülık szexuális felvilágosítása és AIDS prevenciós nevelésének iskolai programja Népegészségügy 1992; Egészségmegırzés, mint a szifilisz egyetlen gyógymódja egy XV. századi orvosi értekezés alapján. Egészségnevelés, 1991; A korszerő közegészségügy szervezés kezdetének történetébıl a kiegyezés után. Orvosi Hetilap, 1991; 132. évf. (4): A vérbaj gyógyítása. Etien Blankard a iatrokémikus iskola egyik kiválóságának könyvébıl Orvosi Könyvtáros, 1991; 31.évf. (1): A milleneumi ünnepség egészségügyi következményei (kéjnık és kórok). Lege Artis Medicinae, 1991; 1. /8/É

20 A hazai leánykereskedés virágkora (Kufárok és kurtizánok/). Rubicon/Történelmi Magazin1991. (3.) 20. Részletek a magyar leánykereskedelem és prostitúció történetébıl. Egészségnevelés, 1991; 32. évf.(2): Egészségnevelés- szépségápolás a századfordulón. Egészségnevelés, 1991; 32. évf. (4): Városi higiénia. Rubicon/Történelmi Magazin Egészségügytörténeti séta az óvszer körül. Orvosi Hetilap, 1991; 132. évf. (48): A prostitúció mint társadalmi konfliktus. Rendi Társadalom Polgári Társadalom 3: A prostitúció reformterve a francia forradalom idején. Orvosi Hetilap, 1990; 131.évf. (12): Nemi betegségek és prostitúció elleni küzdelem rendészeti és egészségnevelési módszerekkel a XVIII. sz.-tól a kiegyezésig (szemelvények). Egészségnevelés, 1990; 31.évf. (3): Szifiliszes eredetőnek vélt fog-stigmák történetéhez. Communicationes- Orvostörténeti Közlemények, 1989/1990; (3-4): Tizennyolcz éves fiainkhoz. Nemi felvilágosítás a századfordulón. Egészségnevelés, 1989; Adalékok a szifiliszesnek vélt fogelváltozások történetéhez. Fogorvosi Szemle, 1989; Budapest világvárossá válása a prostitúció szabályozásának tükrében. Orvosi Hetilap, 1989; 130. évf. (40): Forrai J, Simon T: Vidéki és fıvárosi VII. osztályosok kérdései az AIDS-rıl, a nemiségrıl és általános egészségi problémákról. Egészségnevelés, 1989; 30. évf. (6): Referáló lap egykor és ma. Orvosi Könyvtáros, 1988; 28. évf. (2):

21 A serdülık és az AIDS /egy budapesti középiskolai felmérés az AIDS-szel kapcsolato ismeretekrıl. Egészségnevelés, 1988; Vass Z. Forrai J. Vukán Gy.: Az eltávolított maradó fogak megoszlása budapesti adatok alapján. Fogorvosi Szemle 1978; Vass Z. Forrai J. Vukán Gy.: A maradó fogak extractiójának okai budapesti adatok alapján. Fogorvosi Szemle 1977; Magyarországon megjelenı idegen nyelvő tudományos közlemény The beauty of the dentistry s tools in the 19th century. Kaleidoscope Mővelıdés-, Tudományés Orvostörténeti Folyóirat 2010/1. Vol ISSN: Forrai J.;Bartók A.; Kaldau D.; Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert. Kaleodoscope, Mővelıdés- Tudomány és Orvostörténeti folyóirat, Vol. 2. No History of the Prostitution politics in Hungary century. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Orvostörténeti Közlemények vol History of special healing1 method for motor-disordered children: conductive education. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Orvostörténeti Közlemények vol.. LIII. No Problems of Venereal Diseases and the prostitution in the past and today in Budapest. Magyar Venerológiai Archívum, 2002; 5.évf. (3): Sexual knowledge and attitudes during puberty. Best of 1998 Belügyi Szemle, 1998; (3) The onset of prostitution regulations of Budapest at the time of the unification. In: Birth of a metropolis. Pest, Buda, Óbuda at the time of the unification: exhibition in The Budapest History Museum to commemorate 125th anniversary of the capital s unification. Bp.: BTM, 1998; Monograph of the history of Budapest.36. Schultheisz E., J Forrai.: 80

22 Problem-analysis in modern medicine and health care systems in medico-historical context, with special regard to Hungarian data. In: Topic reports of ministry level research of the Ministry of Welfare Vol. 2. Bp., pp Idegen nyelvő folyóiratban megjelent tudományos közlemények J. Forrai: The beginnings of dental caries and its treatments. Rev. Clin. Pesq. Odontol maio/ago: 5 (2): 187 Cure or kill? History of different treatment therapeutics of venereal diseases. Analecta Historico Medica. Departmento de Historia y Filosofia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM í la Societdad International de Historia de la Medicine. Mexico. Suplemento I. /VI. vol History of X-ray in dentistry. Journal of Dental Clinics and Research, Rev. Clin. Pesq. Odontol, 2007 set/dez; 3 (3.): History of amalgam in dentistry. Journal of Dental Clinics and Research, Rev. Clin. Pesq. Odontol jan/apr: 3 (1): Forrai, J. Simek, Á. Bartók, A:Ignac Semmelweis. Studies in the history of childbed fever, infection control and statistical analysis. Infection, Hospital. Italy. Italian Journal of Hospital Infection /Giornale Italiano delle Infectioni Ospidaliere. Vol. 4.n.2, Aprile-Giugno 2007; Ambroise Paré- The Father of Surgery. Journal of Dental Clinics and Research 2007; Clin. Pesq. Odontol., Curitiba, v.2, n.5/6, p , jul./dec www2.pucpr.br/reol/index.php/rcpo?dd1=1629&dd99=pdf Dental Practice in Hungary at the End of the Eighteenth Century in: Chistine Hillam (ed) Dental Practice in Hungary at the End of the 18th Century. /ISSN , ISBN , Rodopi B.V. Amsterdam-New York, NY. Clio Medica 2003; 72: Dentistry in Hungary at the end of the Eighteenth Century. Dental Practice in Europe at the end of the 18th Centurry. Liverpool, 1993.okt.2-3. The beginnings of Hungarian dentistry.34.international conference in History of Medicine Glasgow, International Society for the History of Medicine. Dundee David Winter and Son Ltd Adolescent sexuality in Hungary today. Choices, sexual health and family planning in Europe formerly Planned Parenthood in Europe. Choices 1996; 25. (3):

23 Prostitution and venereal diseases distribution among the residents of Budapest according to denomination in fin-de-siécle. Koroth, 1991; 9. (11-12): Tankönyvek Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tankönyv diákok számára. Budapest; Sex Educatio old. ISBN , Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tanári könyv. Budapest. Sex Educatio old. ISBN , Magánélet és az egészség kultúrája (Tanári könyv), Budapest, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány ISBN pp. Magánélet kultúrája. Diák könyv. Budapest, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány. ISBN ; 70.old. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúció területén. magyar szerk: Forrai Judit. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány pp. Ne dılj be! Emberkereskedelem, szexuális erıszak megelızését célzó középiskolai oktatási program. Budapest. második átdolgozott kiadás. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) old. ISBN , Értelmi sérültek érzelmi, szexuális élete és nevelése. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány ISBN , old. Forrai J, Lengyel A E: Én-kép-kirakó. Tankönyv. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány. ISBN , old. Forrai J, Lengyel A E: Felnıttország-járás. Tankönyv. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány. ISBN , old. Forrai J, Lırincz N: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola. (Módszertani és gyakorlati alapvetés. Wesley könyvek szociális munkásoknak) ISBN X ISSN , old. 82

24 Magánélet és az egészség kultúrája (egyetemi tankönyv) Budapest, Dialóg Campus. ISBN , old. Forrai J. : Ne dılj be! Emberkereskedelem megelızése. Középiskolai oktatási program. Budapest. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) ISBN old Ambrus P, Csépe P, Forrai J (szerk.): Kommunikáció, Egészségügy, Cigányság Oktatási és Módszertani segédanyag az orvosegyetemek és egészségügyi fıiskolák részére. Budapest. Budapest, Medichello-Új Aranyhíd Kft. ISBN , old. Fiatalok fiataloknak az AIDS-rıl az AIDS ellen. Budapest, 1995 Aranyhíd KFT. 88 old. ISBN , Forrai J (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás), ISBN old Forrai J. (szerk): Chrestomathy on the History of Medicine. Szerk. Dr. Forrai J. Dr. Ballér P. Budapest, l992.sote házinyomda Tankönyv-fejezetek Forrai J. Bán D. Kaldau D.: Az egészségfejlesztés módszerei. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai. In: Népegészségtani ismeretek. (Szerk. Tompa A.). Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J., Bán D.: Fogorvosi gyakorlat higiénés követelményei. In: Népegészségtani ismeretek. (Szerk. Tompa A.), Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Bán D. Kaldau D.: Hátrányos helyzetőek közegészségtani vonatkozásai. In: Népegészségtani ismeretek. (Szerk. Tompa A..), Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Terebessy A.: Az egészségügy minısége, minıségbiztosítás. In: Népegészségtani ismeretek. (Szerk.: Tompa A.), Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Bán D.: 83

25 Hygienic requirements in dentistry / infection control. In: Basic Principles of Public Health, Semmelweis Publ. ed: A. Tompa Occupation hazards in dentirsty. In: Basic Principles of Public Health, Semmelweis Publ. ed: A. Tompa Terebessy A, Forrai J. Methods of health promotion. In Anna Tompa ed. An overwiew of public health. Foglalkozás ártalmak Megelızése Alapítvány. Budapest. 2005; Minıségbiztosítás és egészségügyi adminisztráció a fogászatban. In Cserháti Z, Diószeghy Cs, Dósa Á, Forrai J, Gulácsi L, Horváth I, Kovács J, Németh E, Pilling J, Simon T, Sótonyi P, Studer A, Varga K, Weltner J. Rezidensképzés, Egészségügyi dokumentáció, minıségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció. Semmelweis Kiadó. Budapest Az egészségfejlesztés módszerei. In. Megelızı orvostan és népegészségtan.(jegyzet), (szerk.: Prof. Dr. Tompa A.), Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Forrai J, Terebessy A.: Minıségbiztosítás az egészségügyben. In. Megelızı orvostan és népegészségtan. (Szerk. Prof. Dr. Tompa A.), Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai. In: Megelızı orvostan és népegészségtan. (Szerk. Prof. Dr. Tompa A.). Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet A partnerországok környezetének vizsgálata, Magyarország In: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány , Bevándorlás és prostitúció: jogi szabályozás partnerországokban. In: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány , The role of training and education in the prevention of trafficking. In:Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, 2004; Németh E, Lırincz N. Establishing contact with victims of trafficking. In: Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, 2004;

26 A nevelés és az oktatás szerepe az emberkereskedelem megakadályozásában In: Kézikönyv az emberkereskedelemrıl, civil szervezetek. IV. kötet in: Kézikönyv az Emberkereskedelemrıl. Szerk: Fehér Lenke IOM. Budapest Németh E, Lırincz N, Kapcsolatfelvétel az emberkereskedelem áldozataival. In: Kézikönyv az emberkereskedelemrıl, (Szerk: Fehér Lenke), IOM. Budapest Serdülık egészségmegırzése és a megelızés lehetıségei. In Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja (szerk.: Forrai J.). Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás ISBN ), old. Gyakorlatok a szexuális felvilágosítás és nevelés területén. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. (Szerk. Forrai J.) Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás), ISBN , old. A teenagerek egészségmegırzése és prevenció. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Szerk. Forrai J. ISBN Budapest, Holistic old. Gyakorlatok. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. Szerk. Forrai J. Oktató kézikönyv. Budapest, Holistic. ISBN old. Forrai J. (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Holistic, ISBN , old. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent absztraktok Forrai J. Lusts, disease, poisons, drugs: Namly the curing history of syphilis. 5th International Congress ont he History of Urology in conjunction with the Andrology Update június June Budapest (ESAU). p 40. Forrai J, P Csépe J Solymosy: Health promotion clubs for elderly Roma people in three western counties in IUHPE. Budapest, október P Csépe,J Forrai: Screening for oral cancers and their risk factors in the Roma population. 7th Budapest, október Hungary. 7th IUHPE. 85

27 Milestones of history o f dentistry- from the beginnings till the 20 th century. ISHM. Budapest abst. 129./ Forrai J. Les étaps de l art dentaire, des origins au Xxe siécle. ISHM. Budapest abst White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest. ISHM. Budapest abst. 131./Les esclaves blanches sur les marches noirs, les commencements de l industrie du sexe á Budapest. ISHM. Budapest abst K.Antmann, J.Oszlár, B.Oroszi, J.Forrai, Á.Sima, E.Morava: Effectiveness of practical l knowledge education on smoking-prevention during the university years at Semmelweis University. 12th biennial congress of the European Union for school and university health and medicine. Caring of Europe s young generation Ljubljana Oroszi B, Antmann K, Oszlár J, Forrai J, Sima Á, Morava E: Experience, attitude, and knowledge about tobacco smoking prevention among medical and dental students and young graduated doctors in Hungary. The effectiveness of the communication of smoking prevention programs. 12th biennial congress of the European Union for school and university health and medicine. Caring of Europe s young generation2003. Ljubljana K.Antmann, J.Oszlár, B.Oroszi, J.Forrai, Á.Sima, E.Morava The success rate of Q&W 2000 among teachers and health care workers in Hungary XII.World Conference on Tobacco or Health, Helsinki, 2003 Csepe P, Simka Evaluation of anonymous HIV screening and counselling centre in Budapest, Hungary. Presented at the 12 International Conference on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland, Abstract (1998) Csepe P, Forrai J. : Evaluation and the AIDS prevention peer-education programme in Budapest, Hungary. Int Conf AIDS. 1998; 12: 697 (abstract no ). University Institute of Public Health, Budapest, Hungary. Csepe P, Forrai J, Kelly JA, Amirkhanian YA, Mocsonaki L: HIV risk behaviour among male sex workers in Budapest, Hungary. Int Conf AIDS Jul 7-12; 14: abstract no. TuOrE1205. Prostitution and VD in Budapest at the Fin-de-siècle Comparative perspectives on the history of sexual transmitted diseases. Institute of Commonwealth studies, University of London április London (abstr.) Prostitution at the turn of the century in Budapest.abst.Civilization, sexuality and social life in historical context hidden face of urban life.sote international conference.budapest,1995. Februar (abstr.) 86

28 Dentistry in Hungary at the end of the Eighteenth Century. Dental Practice in Europe at the end of the 18th Century. Liverpool, 1993.okt.2-3.(abstr.) The beginnings of Hungarian dentistry.34.international conference in History of Medicine Glasgow, International Society for the History of Medicine. Dundee 1995.David Winter and Son Ltd Initiation into a cultured sexual life. Sexual Cultures in Europe /SISWO/. Amsterdam, Jun (abstr.) AIDS and sex-related knowledge of teen-agers Fifth International Conference on AIDS Education. Budapest, szept (abstr.) Special Face of Urbanisation: Prostitution and Venereal Disease Hungary in the World Annual Convention, Hungarian Sociological Association. Budapest, jun (abstr.) The Socio-Medical aspects of Venereal Disease and Prostitution among Jews in Fine-de Siecle From Revolutin to Revolution. Hungarian Jewry nt he Twentieth Century. Hebrew Universitiy in Jerusalem. Jerusalem, 199o.nov. 4-5.(abstr.) Kiállítások Forrai, J.: Milestones of the history in dentistry from the beginnings till the 20 th century. 7th ISHM. Budapest, aug A fogászat egyetemes története. Dental World. Budapest, Sigma stadion. Budapest október A fogászat története.. Semmelweis Egyetem, a Fogászati Kar ötvenéves jubileumi ünnepsége. Budapest, szeptember 23 A város rejtett arca. XIX. századi Prostitúció. Szaktanácsadó: Féner Tamás. Fotokiállítás, 42 poszter ápr Budapest, SOTE A szexualitás (ál)arcváros rejtett arca. XIX. századi Prostitúció. Szaktanácsadó: Féner Tamás. Fotokiállítás, 42 poszter február Debrecen. DOTE. Poster 87

29 The veneral diseases in Hungary at the end of the 19th century.environment, Health and History. European Association For The History Of Medicine And Health/ EAHMH Conference in London P Csépe, Cs Dombi, L Döbrıssy, J Forrai, Z Oláh : Screening for oral cancers and their risk factors in the Roma population in Hungary. Oral Health Care Challenges in Central and Eastern Europe and their impact on the European Union. 11 th EADPH ANNUAL CONFERENCE 2006, Prague aug J. Forrai: Hungary - Preparatory document. TAMPEP. General Meeting in Turin, Italy September Poszterek a HIV/AIDS, STD, terhesség, abortusz témában. Sziget fesztivál augusztus Fiatalok HIV/AIDS megelızési programja. STD, AIDS/HIV, Fogamzásgátlás, biztonságos szex OEFI ESZCSM Antmann K, Oroszi B., Oszlár J, Forrai J., Sima Á., Morava E.: The Success Rate of Quit and Win 2000 among Teachers and Health Care Workers in Hungary. 12th World Conference on Tobacco or Health Aug Helsinki, Finland III. Semmelweis Tudományos Forum, Budapest, ápr. Szexuális tudás, attidüd és viselkedés fiatalok körében Posztgraduális tanfolyamok:seapip Szexedukáció és AIDS prevenció Iskolai Programja II. Semmelweis Tudományos Fórum. Budapest, 1993.ápr Ismeretterjesztı közlemények választott szakterületének egyetemi végzettségő mővelıi részére Multimedia CD-rom Szerelem, szex és amit még tudni kell! Multimédiás oktató CD. OEFI, Egészségügyi Min. Oktatási Min., Sex Educatio Alapítvány ISBN Egészséges életmód, szerelem, szex. Írta, összeállította: dr. Forrai J. multimedia, digitalis grafika, programozás: Ránky Miklós, Video, fotók, hanganyag: Bánki Szilárd, grafikai képek: Kontó Tamás. Szex Edukációs Alapítvány ISBN Video-film: Beszélgetés a szerelemrıl c. MKM támogatásával készült oktató film. Rendezı: Bánki Szilárd (MTV), szakértı: Forrai J

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine Dr. Judit Forrai Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary forjud@net.sote.hu

Részletesebben

Képzettség, oklevél, száma:

Képzettség, oklevél, száma: Szakmai önéletrajz Dr. Forrai Judit Beosztás habilitált egyetemi docens Tudományos fokozat Kandidátus Email: forjud@net.sote.hu Munkahely: Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Cím: 1089. Budapest,

Részletesebben

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra MTA Doktori Tanács Budapest DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra Dr. Forrai Judit SE Közegészségtani

Részletesebben

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Orvostörténeti munkacsoport 20010 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Dr. Forrai Judit a munkacsoport vezetıje Meghatározás és cél: Az orvostörténelem tanulmányozása hozzásegít az orvostudomány

Részletesebben

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségvédelméért munkacsoport 1997-óta működik tanszékünkön. Meghatározás: Hátrányos helyzetűek mindazok az egyének, illetve

Részletesebben

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Email: Beosztás: forrai.judit@ med.semmelweis-univ.hu Orvostörténeti Önálló Munkacsoport és a Hátrányos Helyzetűek Egészségvédelme Munkacsoport vezetője Telefon: 4591511/56190

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1. Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája Összeállította: Gazda István

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA THE SCIENTIFIC AND CONTINUOUS EDUCATIONAL JOURNAL OF THE SOCIETY OF THE HUNGARIAN HYGIENISTS A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő:

Részletesebben

Lukács Péter. Rövid tudományos életrajz

Lukács Péter. Rövid tudományos életrajz Lukács Péter Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: lukacsp@ella.hu Személyes adatok: 1948. április 23.-án születtem Tanulmányok: 1967-1972: ELTE BTK, Budapest, történelem és orosz szak. Képesítés: középiskolai

Részletesebben

DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL KÖNYV, MONOGRÁFIA DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL 1. A viktimológia alapkérdései (12 ív; 289 o.; A/5 formátum). Osiris Kiadó, Budapest, 2001. Hivatkozza: Fellegi Borbála: A kárhelyreállító

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA THE SCIENTIFIC AND CONTINUOUS EDUCATIONAL JOURNAL OF THE SOCIETY OF THE HUNGARIAN HYGIENISTS A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő:

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Trencsényi László 1947. január 6.

Személyi adatlap Személyes adatok Trencsényi László 1947. január 6. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Trencsényi László 1947. január 6. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Szociális Munka Tanszék Beosztás

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet Szociális Munka Tanszék Beosztás SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Családnév Dégi Keresztnév László Csaba Születési dátum 1979.08.18 Születési hely Dicsıszentmárton, Románia Munkahely Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Magyar Szociológia

Részletesebben

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989):

Részletesebben

DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG

DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG DITOR UT DITEM 1 2 DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR SEMMELWEIS EGYETEM MAGYAR

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Meleg Csilla PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1973--2006)

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Meleg Csilla PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1973--2006) AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Meleg Csilla PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1973--2006) (A tudományos fokozat megszerzését követő (1987 utáni) időszak kutató munkájának eredményeit * jelzi) PÉCS, 2006 Könyv és kötetek

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária

SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária Születés helye, ideje Fegyvernek, 1957 Középiskola 1971 1975 Steinmetz Miklós Gimnázium, Budapest Egyetem 1975 1980 ELTE BTK történelem orosz szakos tanár 1986 1989 ELTE

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1

SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1 SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1 Könyvek Fejezetek az orosz magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Társszerző: Tardy Lajos. Bp., 1960. Medicina. 199

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 24 A Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelı Bizottsága, Titkársága Budapest 2012 E L E K T R O N I K U S K I A D Á S 2 A MAB tagjai,

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2008

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2008 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2008 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2008 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK KIS JENŐNÉ DR. KENESEI

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19.

Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Publikációs lista. Gerevich J (szerk.): Közösségi mentálhigiéne. Gondolat, Budapest, 1989. 214 old.

Publikációs lista. Gerevich J (szerk.): Közösségi mentálhigiéne. Gondolat, Budapest, 1989. 214 old. Publikációs lista Tudományos könyvek Gerevich J: Terápiák társadalma, társadalmak terápiája. Magvető, Budapest, 1983. 256 old. Gerevich J (szerk.): Közösségi mentálhigiéne. Gondolat, Budapest, 1989. 214

Részletesebben