Forrai Judit. Rövid tudományos életrajz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrai Judit. Rövid tudományos életrajz"

Átírás

1 Forrai Judit Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: Személyes adatok: Budapesten születtem január 27-én Végzettség: : SOTE Eogorvostudományi Kar. Végzettség: fogorvos : OTE (Orvostovábbképz ı Egyetem). Végzettség: Fog- és szájbetegségek szakorvosa : ELTE, BTK Történelem szak. Végzettség: középiskolai történelemtanár : ELTE BTK új- és legújabbkori múzeológia végzettség: muzeológus 1994: London School of Hygiene and Tropical Medicine (University of London) posztgraduális képzés History of Social Medicine (TEMPUS) 1997: MTA az orvostudományok kandidátusa 1998: Társadalomorvostan szakorvosa Munkahelyek: : Országos Traumatológiaia Intézet. Beosztás: segédápolón ı : OTE Stomatológiai Intézet. Beosztás: fogszakorvos : István Kórház Rendel ıintézete. Beosztás: fogszakorvos : Országos Orvostudományi Információs Intézet. Beosztás: tud. f ımunkatárs 1989 tól: SOTE Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézet, majd jogutódja a Közegészségtani Intézet 1997-t ıl. Beosztás: egy. docens Részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben (bizottsági, társasági, szerkeszt ıségi stb. tagságok): MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja OTKA Társadalomtudományi és Tudománytörténeti zs őri tagja Oktatási Minisztérium közoktatási szakért ıi tevékenység, szakterület: egészségnevelés, szakirány: családi életre nevelés, szexuálpedagógia, helyi tanterv készítés 1997-t ıl Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) alelnöke Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) magyarországi képvisel ıje, EU UNAIDS epidem. és socialmed.kutató munka European Network Male Prostitution (ENMP)/Europian Comission/ national coordinator, Nemzetközi Orvostörténeti Társaság tagja Hajnal István Történettudományi Társaság tagja 60

2 ADATLAP név Forrai Judit születési év 1949 Tel: intézmény Wesley János Lelkészképzı neve Fıiskola Most kezdeményezés alatt lévı doktori iskola theológiai doktori iskola adattartalomról nyilatkozott Elérhetıségek drótpostacím telefonszám Weblap: Fokozat, cím tudományos fokozat, CSc cím fokozat 1997 megszerzésének éve fokozat tudományága Elméleti orvostudomány fokozatot kiadó MTA intézmény neve tudományos fokozat, Habilitált Doctor cím fokozat 2004 megszerzésének éve fokozat tudományága Nevelés és sporttudomány fokozatot kiadó DE BTK intézmény neve Jelenlegi munkahelyek 1989-Semmelweis Egyetem 2000Wesley János Lelkészképzı Fıiskola egyetemi tanár Témavezetıi tevékenysége során eddig vezetésére bízott 6 doktoranduszok száma ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma 2 témavezetettjei közül fokozatot szereztek: Gyıry Hedvig Pörzse Gábor PhD2012 PhD2008 témavezetettjei folyamatban lévı doktori cselekménnyel: jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható Bán Domonkos PhD (2014) PDI- SE PDI- SE 61

3 évével: Kaldau Diana PhD (2013) Révész József PhD (2013) Bartók PhD (2012) Adrienne Témakiírások Kutatás kutatási terület jelenlegi kutatásainak tudományága Közlemények Egészségügy fejlıdésének története, tudománytörténet, neveléstudományi kutatások és preventív medicina egészségtudományok neveléstudományok Akkreditációs szempontból jelentıs egyéb információk 2009 jelenleg is MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság OTKA Társadalomtudományi és Tudománytörténeti zsőri tag jelenleg is Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) alelnöke jelenleg is MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja Kaleidoscope Mővelıdés- Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat szerkesztıje 2012A szexualitás és szülés orvosi antropológiája. In: Orvosi antropológia, szerk: Lázár I. Pikó B. Medicina. Budapest, dokumentum típusa: Könyvfejezet/Szakkönyv része nyelv: magyar 2010 Prostitúció és globalizáció. Eszmélet ISSN dokumentum típusa: tanulmány nyelv: magyar 2010A prostitúció, mint megszaladási jelenség. In: Fékevesztett evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban. Csányi Vilmos, Miklósi Ádám (szerk). Typotex, Budapest ISBN: dokumentum típusa: könyv. nyelv: magyar 2009 Szex, erıszak prostitúció. Különbözı csoportok szexuális veszélyeztetettsége az ezredfordulón, Magyarországon. Semmelweis Kiadó ISBN dokumentum típusa: könyv. nyelv: magyar 62

4 2009: Nevelıotthonban és nevelıintézetben élı fiatalok áldozattá válása helyzetkép. Szerk. Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor in: Lukács- a mi munkatársunk. Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, WJLF dokumentum típusa: könyvfejezet nyelv: magyar Forrai Judit, Lırincz Norbert: 2009Szociális munka, ártalomcsökkentés az utcai prostituáltak megsegítésére. Magyarországi civil segítı szervezetek humán erıforrásainak vizsgálata. Szerk. Majsai Tamás, in: Csakhogy a szegényekrıl megemlékezzünk! Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, WJLF dokumentum típusa: könyvfejezet nyelv: magyar 2006White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest th International Congress of the History of Medicine. Proceedings II pp dokumentum típusa: tanulmány nyelv: angol 2005 The issue of sexuality in Roma communities. AIDS and Mobility in Europe. NIGZ. Report. Budapest, Woerden dokumentum típusa: tanulmány nyelv: angol 1999Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Petı Budapest. Új Aranyhíd - Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN dokumentum típusa: tanulmány. nyelv: angol Saját közlemények száma: 210 Idézetek száma: 226 Független idézetek száma: 217 Függı idézetek száma: 9 MTMT adata alapján 63

5 TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK születési dátum, hely Budapest Cím: Budapest, Csopaki u

6 TELJES BIBLIOGRÁFIA Tudományos könyvek, könyvfejezetek Idegen nyelven megjelent könyvek Central European Medical Doctors at the turn of the Century I. Database for Hungary. Haifa, Israel GONDOS and SOSANA Publishing House. p. 250, ISBN Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Petı Budapest Új Aranyhíd - Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN Magyarországon idegen nyelven megjelent szerkesztett könyvek Forrai J. (szerk): Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, Új-Aranyhíd Kft. ISBN Könyvek (magyar nyelvő) Bujálkodás, bőnök, kórok. Prostitúciós ipar a fıvárosban. Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Levéltár és Könyvtár.(elfogadva, megjelenés alatt) 2009 Szex, erıszak prostitúció. Különbözı csoportok szexuális veszélyeztetettsége az ezredfordulón, Magyarországon. Semmelweis Kiadó ISBN Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetébıl. A fogászat kultúrtörténetébıl. Budapest. 2005; Dental Press. 294 pp. ISBN , Bukovinszky J, Forrai J., Hollósi L, Kimle M, Légrádi J, Lékó E, Mikecz T, Scheinder I, Tímár I.: A szexualitás egészségkönyve. Budapest, 2003; Kossuth Kiadó. 250 old. ISBN Bárdi L, Bázing Zs, Forrai J., Vajda M: Az erotika nagylexikona. Szerk.: Schenk János. Budapest,-Pécs, Dialóg Campus ISBN Szerkesztett könyvek (magyar nyelvő) Forrai J. (szerk): Képzés, munkaerıpiac, egészség. Legújabb kutatások a képzés, felnıttképzés, a munkaerıpiaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában. Élethosszig Tartó Mővelıdésért Alapítvány (ELTE). Budapest old. 65

7 Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter (szerk.): Ditor ut Ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. Budapest Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, MATI, Semmelweis Egyetem. (2. kiadás) 457.p. Nemes Csaba: Orvostörténelem. Az egyetemes és a magyarországi medicina kultúrtörténeti vonatkozásaival. (egyes fejezetek szakszerkesztıi: Forrai J., Magyar L. A., Paloczay Gy., V. Molnár L., Wirth L.) Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum. 343.p. Forrai J, Gazda I, Kapronczay K, Magyar A, László Varga B, Vizi E. SZ. (szerk): Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 80. születésnapjára. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Egyetem. Bp., 421 p. (1.kiadás) 2003 Mészáros F: Petényi S. János emlékezete, születésének 200. évfordulóján. MATI és Magyar Természettudományi Múz. Piliscsaba-Budapest, (szakszerk: Forrai J.) ISBN X, 2000 Ács T, Kapronczay K (szerk.): Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai (szakszerk: Forrai J.) MATI Piliscsaba ISSN , 2000 Fehér L, Forrai J (szerk): Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, ember-kereskedelem. Budapest. Nıképviseleti Titkárság. ISBN old Morava, E, Forrai, J, Tahin, E.(szerk.): Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet: Jubileumi évkönyv. Budapest, SOTE Közegészségtani Intézete, ISBN old.1999 Könyvrészlet, könyvfejezetek (idegen nyelvő) J. Forrai: A biographical mosaic. In: András Petı (Petı Studies) comp. and edited by G. Maguire, A. Sutton. Concuctive Education Press. Birmingham xiii-xiv. Forrai Judit, Csépe Péter: HUNGARY : Sex work policies. In: Sex work migration health. Eds.: Maria Cristina Boidi, Faika A El-Nagashi, Bernadette Karner Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter: Step by step. In: Work safe in sex work/ Ed.: Veronika Munk Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter: 66

8 Stoplight in sex worker s rights. In: Work safe in sex work/ (Ed.: Veronika Munk) Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter: On the highway: Tatabanya / HUNGARY. In: Work safe in sex work. Ed.: Veronika Munk, Amsterdam, TAMPEP International Foundation, p. 50. Forrai J. : Hungary. In: A united Europe a shared concern HIV and population mobility in an enlarged European Union. AIDS and Mobility NIGZ. Amsterdam. 2006; White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest th International Congress of the History of Medicine. Proceedings II pp The issue of sexuality in Roma communities. AIDS and Mobility in Europe. NIGZ. Report. Budapest 2005;. Woerden Prostitution at the turn of the century in Budapest. In: Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, 1996; SOTE University Press. ISBN Gender issue in Hungary. In.: Gender issue and HIV/AIDS in migrant community. IDS and Mobility. NIGZ. 2006; Amsterdam. CD rom Könyvrészlet, könyvfejezetek (magyar nyelvő) Prostitúció Bibliában in: Theológia és társadalomtudományok. Tanulmánykötet szerk Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest, p. Énekek Éneke a szerelem poézise a Bibliában in: Theológia és társadalomtudományok. Tanulmánykötet szerk Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest, Szexuál theológia és szexológia in: Theológia és társadalomtudományok. Tanulmánykötet szerk Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest, Prostitúció, paráznaság a századi keresztény sajtóban :Theológia és társadalomtudományok. Tanulmánykötet szerk Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest,

9 A szexualitás és szülés orvosi antropológiája. In: Orvosi antropológia, (szerk: Lázár I., Pikó B.), Medicina. Budapest, Modern kori népvándorlás- prostitúciós migráció az elmúlt 100 évben. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl (a évi ankét anyaga) Budapest, MTESZ, Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum, Magyar Szabadalmi Hivatal, pp ISSN A bujasenyv elleni küzdelem. In: A magyarországi közegészségügy szakterületeinek történetébıl (szerk: Kaproczay K.), MATI SOML. Budapest, A nemzetközi prostitúció és hatása hazánkban In:Utazásorvostan. Tankönyv. (Szerk: dr. Felkai Péter), Medicina. Budapest, Sebészek, periferikus praktizálók, foggyógyítók munkájának szabályozása Franciaországban, a 18. században. In: Cito pede labitur aetas. (szerk: Forrai J, Gazda I. Kapronczay K, magyar L.A, Schultheisz E, Sótonyi P, Varga B, Vizi E.Sz.), Budapest, Semmelweis Kiadó ISBN A prostitúció, mint megszaladási jelenség. In: Fékevesztett evolúció. Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban.(szerk: Csányi Vilmos, Miklósi Ádám), Typotex, Budapest ISBN: Nevelıotthonban és nevelıintézetben élı fiatalok áldozattá válása helyzetkép. In: Lukács- a mi munkatársunk (Szerk. Majsai Tamás és Nagy Péter Tibor) Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, WJLF Forrai Judit Lırincz Norbert: Szociális munka, ártalomcsökkentés az utcai prostituáltak megsegítésére. Magyarországi civil segítı szervezetek humán erıforrásainak vizsgálata. In: Csakhogy a szegényekrıl megemlékezzünk! (Szerk. Majsai Tamás), Wesley Jubileumi Kötetek. Budapest, WJLF Forrai J., Magyar L.A.: Az orvosi meteorológia (klimatológia) története. In: (szerk: Törı Klára.), Budapest, Medicina ISBN Specialisták vagy sarlatánok? Foggyógítók és szolgáltatásaik a XVIII. századi Európában. In: Három orvostörténész köszöntése Tanulmánykötet Birtalan Gyızı, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. (Szerk.: Kapronczay Károly, Magyar László András, Schultheisz Emil, Sótonyi Péter, Varga Benedek), Bp., Johan Béla Alapítvány, Magyar Orvostörténelmi 68

10 Társaság, SOMKL, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2010., pp ISBN , ISSN Prostituált hajlamok, kórképek és betegségek története a sárga házban In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl (a évi ankét anyaga) Budapest, MTESZ, Magyar Mőszaki és Közlekedési Múzeum, Magyar Szabadalmi Hivatal, pp ISSN Az orvosi meteorológia történeti áttekintése. In: Orvosi meteorológia (szerk.: Törı Klára), Medicina. (megjelenés alatt) 2009 A prostitúció, mint megszaladási jelenség. In Megszaladási jelenségek. Mai humánetológia: A XXI század társadalmi kihívásai a biológia szemszögébıl. (Szerk.: Csányi Vilmos, Miklósi Ádám), Typotex, Budapest, (elfogadva, megjelenés alatt) A vaspólya tündöklése és bukása. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl. (Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly), Országos Múzeum és a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. ISSN Budapest, Forrai J. : A nemi betegség helyzete. In: Magyarországi közegészségügy története (szerk.:kapronczay K.), MATI Célszerőség és esztétikum, fejezetek az orvosi mőszerek fejlıdéstörténetébıl. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl. (Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly), Országos Múzeum és a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. ISSN old Csépe Péter, Gyukits György, Karádi Olga, Lázár Imre, Solymosy József, Forrai Judit: HIV prevenciós modellprogram roma közösségben. In: Képzés, munkaerıpiac, egészség. Legújabb kutatások a képzés, felnıttképzés, a munkaerı-piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában. (szerk: Forrai J.):, Élethosszig Tartó Mővelıdésért Alapítvány (ELTE). Budapest A budapesti fogászati klinika megalakulása. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébıl. (Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly), Budapest, Országos Múzeum és a Mőszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége old. Csépe P, Solymossy J.,Lökkös A.: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben. In: Egyenlıség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid Forrai J. Solymossy J. Csépe Péter: 69

11 Közösségfejlesztı és egészségügyi ismeretfejlesztı reprodukciós program in: Egyenlıség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid Szexuális magatartás és a globalizáció hatása fiatal korban a migráció és az emberkereskedelem területén. Hány lépés az ÉLET? Ifjú-kór 4. Tanulmányok a szerhasználatról, az emberi kapcsolatokról, az ifjúságról, az egészségfejlesztésrıl, a spirituálitásról, a kezelési és megelızési lehetıségekrıl. (Szerk: Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter), OKKER pp ISBN Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az ıket segítı magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen NGO-k hatékony mőködésének elısegítése. In: A humán erıforrás fejlesztése a civil szektorban c. ösztöndíjpályázat tanulmányaiból (szerk: dr. Andrássy Lászlóné és dr. Túróczi Ágnes), A civil Társadalomért Alapítvány és a Magyary Zoltán Felsıoktatási Közalapítvány A nemi nevelés helye a neveléstudományban. Évkönyv. I. (2006/1.) Theológus és Lelkész Szak, Vallástanár Szak. WJLF. Budapest Kóbor A., A fogorvosképzés magyarországi fejlıdésének története. 50 éves a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara ( ). Budapest old A bőnös szex a XIX. század utolsó negyedében. In: Nık és férfiak..., avagy A nemek története (szerk. Láczay Magdolna). Nyíregyháza, Rendi társadalom polgári társadalom 41. (16): BFL Ny. A magyar fogtudomány kezdetei. In: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter: Ditor ut Ditem. Budapest. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Egyetem Szerelem, fogamzásgátlás, felvilágosítás. In Amirıl beszélni kell- a nemiség szerepe az értelmileg sérült emberek életében. (Szerk.: Bakonyi László), pp.Fıv. Önkormányzat Idısek Otthona, Módszertani Osztály Fiatalkorú fiúkon elkövetett erıszak és prostitúció In Ifjú-kór 2. (szerk.: Maár Márton, Szabadka Péter), Budapest, Okker Ker. Kft old Árkövy József. In Híres Magyar Orvosok. III. Budapest. Galenus

12 A serdülıkori szexuális ismeretek és magatartás. In Szexológiai olvasókönyv. Felelıs szerk. Lux Elvíra. Budapest. Osiris old A nemi betegségek és a prostitúció kérdése Budapesten régen és ma. In: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet: Jubileumi évkönyv (szerk.: Morava, E, Forrai, J, Tahin, E.),. Budapest, SOTE Közegészségtani Intézete, old A budapesti prostitúció múltjából in: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. (szerk.: Fehér L., Forrai J. ) Budapest. Nıképviseleti Titkárság old A budapesti utcai prostituáltak élete Budapesten. In: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. (szerk.: Fehér L. Forrai J.), Budapest. Nıképviseleti Titkárság old Forrai J. Simka Éva: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelızés jelentısége a prostituáltak körében (Awareness of AIDS and the Significance of Prevention among Prostitutes. In: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. (szerk.: Fehér L., Forrai J.) Budapest. Nıképviseleti Titkárság old Fények és árnyak a milleniumi ünnepségen. In: Szerep és alkotás. Nıi szerepek a társadalomban és az alkotómővészetben. (szerk.: Nagy Beáta, Sárdi Margit), Debrecen, p Forrai J, Aszmann A: Serdülık szexuális ismeretei, magatartása. Serdülık egészségi állapota egészségmagatartása. Szerk.: Aszmann A. Budapest, Új-Aranyhíd Kft ISBN , 1995 Almai J., Extractio után gyökértömött fog reimplantációja és hídpillérként történt felhasználása. Fıv Bajcsy-Zs. Kórház Rend. Int. Jubileumi Tudományos Évkönyve. Budapest, old Magyar nyelvő folyóiratban megjelent eredeti közlemények A tudományos forradalom orvostörténeti vonatkozásai. Kaleidoscope Mővelıdés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Vol. 3.No A nemzetközi és hazai fogászattörténeti szakirodalom historiográfiai áttekintése A Historiographical Overview on the Historical Literature of Orvostörténeti Közlemények, Communicationes Medicinea No Vol. LVII

13 Maimonidesz szexuális tanácsai. Szombat október A hazai maxillo-faciális mőtétek kiemelkedı szájsebésze Berényi Béla professzor emlékének, Orvosi Hetilap, , Szexuális beavatási szertartások, szexuális kapcsolatok alakulásának történetébıl. Kaleodoscope, Mővelıdés- Tudomány és Orvostörténeti folyóirat, Vol. 2. No Nemzetközi és hazai fogászattörténeti szakirodalom historiográfiai áttekintése. Communicationes Historiae, orvostörténelmi Közlemények BUDA PEST 2011 No HUNGARIA Vol. LVII Hazai szexuálpedagógiai irányelvek és módszerek néptanítók és népnevelık számára XX. század elején. Népegészségügyi Képzı-és Kutatóhelyek Országos Egyesületének V. Konferenciája. Szeged aug. 31-szeptember 2. Népegészségügy.89. szám, 3 évf Csépe P., Forrai J., Solymosy J. Lökkös A.: Idıs romák egészségmagatartása és egészségi állapota. Népegészségügyi Képzı-és Kutatóhelyek Országos Egyesületének V. Konferenciája Szeged aug. 31-szeptember 2. Népegészségügy.89. szám, 3 évf Prostitúció és globalizáció. Eszmélet ISSN A szórakoztatóipar és a prostitúció szereplıinek káros szenvedélyei Népegészségügy. 88. évf. 2. sz Az emberi szervezetre ható meteorológiai jelenségek hatásainak története az elmúlt kétszáz évben Orvosi Hetilap, évf. 27. sz ISSN , online ISSN Forrai J, Kaldau D.: Kutatás nevelıotthonban és nevelıintézetben élı fiatalok között az áldozattá válás megelızése érdekében. In: Népegészségügyi Képzı- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének konferenciája. (szerk.: Ádány R.), Szombathely, Magyarország, Paper I/8. Népegészségügy; 88 évf A fogászat története a fogak díszítésének kultúrája a korai társadalmakban., Budapest, Dental. _a_fogak_diszitesenek_kulturaja_a_korai_tarsadalmakban.html 72

14 Fogorvoslás története 1.- A kezdetek Fogorvoslás története 2- Az iszlám és a középkori fogászat Fogorvoslás története 3- Újkor Fogorvoslás története 4- A fogászati nagyipar kezdete Fogorvoslás története 5- Fogtechnikai ékszergyőjtemény ( ) Általános kórképek fogászati vonatkozásai a 18. században. Orvosi Hetilap 2009; 150 (21): Sebészeti eszközök kialakulása. LAM. 2009;19(2): Szép lányok csúnya betegsége, avagy szemelvények a bőnös szex és a szifilisz történetébıl. Orvosi Hetilap évf. 40. szám, Csépe P, Bánóczy J, Dombi Cs, Forrai J, Gyenes M, Döbrössy L: Modellprogram ajak-szájüregi daganatok szőrıvizsgálatára roma populációban. Magyar Onkológia, 2007; 51. évf. (2): Prostitúció és szociális munka. Civil Szemle, 2007; 4. évf. (2): A szexuálpedagógia története a szerelem és a szex helye az oktatásban. Védını, 2006; 16. évf. (5): Antmann K,Oszlár J, Csépe P, Oroszi B, Forrai J, Sima Á, Morava E: Az között szervezett hagyd abba és nyersz! : dohányzásról leszokást segítı programok hatásvizsgálata. Medicus Universalis, 2006; 39. évf. (2):

15 Az emberkereskedelem és erıszak megelızése az iskolai oktatás keretében: 1. Egészségpedagógiai ismeretek és módszerek. Egészségfejlesztés, 2005; 46. évf. (4): Az emberkereskedelem és erıszak megelızése az oktatás keretében: 2. Az egészségpedagógiai oktatás felmérése. Egészségfejlesztés, 2005 ; 46. évf. (5/6): Forrai J. Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek a történetébıl. Dental Hírek, 2005;9. évf. (4): Antmann K, Oroszi B, Oszlár J, Forrai J, Sima Á, Morava E: Reprezentatív egészségfelmérés : jelentés a dohányzásról. Medicus Universalis, 2005; 38. évf. (1): Szexuális nevelés: a szerelem és a szex helye az oktatásban. Komplementer Medicina, 2005; 9. évf. (4): A vénuszi nyavalya történetébıl. A szexuális úton terjedı betegségek gyógyítása történelmi áttekintés. Komplementer Medicina, 2005; 9.évf. (3): Forrai J. A fogápolás története I. Dental Hírek, 2005; 9. évf.. (3): A fogápolás története II. Dental Hírek, 2005;.9. évf.(4): Az arany a fogászatban. Dental Hírek 2005; 9. évf. (2): Az arzén kultúrtörténete és szerepe a foggyógyászatban Dental Hírek, 2004; 8. évf. (1): A higany és szerepe a fogászatban. Dental Hírek, 2004; 8. évf. (2): Szent Apollónia, a fogbetegek és fogfájósok védıszentje Dental Hírek, 2004; 8. évf. (3): Csépe P, Forrai J, Solymosy J, Lökkös A: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben. Egészségfejlesztés, 2004; 45. évf. (5/6)

16 A fogbél kezelése II. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (1): A fogszú története I. Dental Hírek, 2003;7. évf.(2): A fogszú története II. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (3): A fájdalomcsillapítás és általános érzéstelenítés a fogászatban. I. rész. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (6): A fájdalomcsillapítás és általános érzéstelenítés a fogászatban. II. rész. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (7): Munkaidı-szabadidı a mulató Budapesten a 19. század végén. In: A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban ipar és társadalom a században a Hajnal István. Budapest: Rendi társadalom polgári társadalom 41. (10): BFL Ny Szerelem, szex és veszélyei. Természet Világa. Természettudományi közlöny, 2003; 134. évf. II. különszám A fiúgyermekek szexuális kihasználása. Család gyermek ifjúság/ ; XI. évf Árkövy József : megemlékezés halálának 80. évfordulója alkalmából. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (2): A fogászati szakma kezdetei Magyarországon. Dental Hírek, 2002; 6 évf. (3): Népi gyógyászat a XVIII. században Magyarországon. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (5): Az etruszk és a római fogászat. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (6):

17 A fogbél kezelése. I. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (7): Csépe P., Y. Amirkhanian., J. Kelly., T. McAuliffe., Mocsonaki L., HIV/AIDS kockázatos viselkedés budapesti homo- és biszexuális férfiaknál. Magyar Venerológiai Archívum, 2002; 5. évf. (3): Fejezetek a fogászati tömıanyagok történetébıl. Dental Hírek, 2001; 5. évf. (8): Csépe P, Yuri A. Amirkhanian, Jeffry A. Kelly, Timothy L. McAuliffe, Mocsonaki L, HIV/AIDS-kockázatos viselkedés budapesti homo- vagy biszexuális férfiaknál. Addictológia Hungarica- Szenvedélybetegségek, 2001; 9. évf. (6): Prostituáltak, emberkereskedelem. Gondolatok az emberkereskedelemrıl a készülı ENSZkonvenció tükrében Belügyi Szemle.(különszám), 2000; 3: Fogászati felszerelések történetébıl Dental Hírek, 2000; 4.évf. (7): Szexuális bőncselekmények a prostitúciós iparban az 1870-es években. Belügyi Szemle, 2000; (4-5): Új zónák-régi problémák. Történetek az utcai prostitúció szabályozásáról. História, 2000; 22. (1): A budapesti szexipar történetébıl. Magyar Venerológiai Archívum, 2000; 4. (1): Szegénység és bőnözés különös formája a budapesti utcákon: a férfi és nıi prostitúció. Belügyi Szemle, 1999; (2): Forrai J. Simka É: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelızés jelentısége a prostituáltak körében. Egészségnevelés, 1999; 40. évf. (1-2):

18 Utcai prostituáltak hazánkban. Szexológiai Szemle 1999/2. Milleneumi ünnepség és a venerikus bántalmak. Magyar Venerológiai Archivum, 1999; 3. évf. (3): Szexuális ismeret és magatartás serdülıkorban. Belügyi Szemle, 1998; (3): A bujakór története. Rubicon, 1998; 9. évf. (80): A budapesti prostitúció szabályozásának kezdetei. Egy nagyváros születése. Tanulmányok Budapest múltjából. XXVII. ünnepi száma a fıváros születésének 125.évfordulójára. BTM, 1998; Férfi és nıi utcai prostituáltak, összehasonlító vizsgálat. Szenvedélybetegségek. Addictológia Hungarica, 1998; 6. évf. (6): Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. Belügyi Szemle, 1997; 5: Forrai J, Tóth L: Általános kép a magyar serdülık szexuális ismereteirıl, szokásairól, attitődjérıl országos felmérés alapján. Egészségnevelés, 1997; Serdülık óvszerhasználati szokásai Magyarországon. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.), 1997; I. évf. (3): 2-5. Az óvszer története. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.) I. évf. 4. sz Kávéházak és kéjnık. Budapesti Negyed (lap a városról) 1996; (12-13): Simon T, Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelızés. Gyermekgyógyászat, 1995; (3): Simon T, Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelızése. Budapesti Közegészségügy, 1995; 27. évf. (2): Szex Edukáció és AIDS Prevenció Iskolai Programja (SEAPIP). Egészségnevelés: education sanitaria, 1994; 35. évf. suppl

19 Szexuális felvilágosítás és nevelés éves korban. Új Pedagógiai Szemle, 1993; 63.évf. (2): Amerika felfedezése és az európai szifilisz. Orvosi Hetilap, 1993; 134. évf. (8): Bertold sebészmester fizetsége. Lege Artis Medicinae, 1993; 3. (6): Prostitúció a régi Budapesten. Historia, 1993;15. évf. (8): Szexuális nevelés és AIDS felvilágosítás, mint iskolai anyag. Egészségnevelés, 1993; Sex-edukácio és AIDS-prevenció az általános iskolásoknak - a megvalósítás kezdeteirıl- Magyar Pediater, 1992; 26. évf. (2): Közegészségügy Budapesten a századfordulón. Orvosi Hetilap, 1992; 133. évf. (44): A fogászat szerszámainak szépsége. Egészségnevelés, 1992; Serdülık szexuális felvilágosítása és AIDS prevenciós nevelésének iskolai programja Népegészségügy 1992; Egészségmegırzés, mint a szifilisz egyetlen gyógymódja egy XV. századi orvosi értekezés alapján. Egészségnevelés, 1991; A korszerő közegészségügy szervezés kezdetének történetébıl a kiegyezés után. Orvosi Hetilap, 1991; 132. évf. (4): A vérbaj gyógyítása. Etien Blankard a iatrokémikus iskola egyik kiválóságának könyvébıl Orvosi Könyvtáros, 1991; 31.évf. (1): A milleneumi ünnepség egészségügyi következményei (kéjnık és kórok). Lege Artis Medicinae, 1991; 1. /8/É

20 A hazai leánykereskedés virágkora (Kufárok és kurtizánok/). Rubicon/Történelmi Magazin1991. (3.) 20. Részletek a magyar leánykereskedelem és prostitúció történetébıl. Egészségnevelés, 1991; 32. évf.(2): Egészségnevelés- szépségápolás a századfordulón. Egészségnevelés, 1991; 32. évf. (4): Városi higiénia. Rubicon/Történelmi Magazin Egészségügytörténeti séta az óvszer körül. Orvosi Hetilap, 1991; 132. évf. (48): A prostitúció mint társadalmi konfliktus. Rendi Társadalom Polgári Társadalom 3: A prostitúció reformterve a francia forradalom idején. Orvosi Hetilap, 1990; 131.évf. (12): Nemi betegségek és prostitúció elleni küzdelem rendészeti és egészségnevelési módszerekkel a XVIII. sz.-tól a kiegyezésig (szemelvények). Egészségnevelés, 1990; 31.évf. (3): Szifiliszes eredetőnek vélt fog-stigmák történetéhez. Communicationes- Orvostörténeti Közlemények, 1989/1990; (3-4): Tizennyolcz éves fiainkhoz. Nemi felvilágosítás a századfordulón. Egészségnevelés, 1989; Adalékok a szifiliszesnek vélt fogelváltozások történetéhez. Fogorvosi Szemle, 1989; Budapest világvárossá válása a prostitúció szabályozásának tükrében. Orvosi Hetilap, 1989; 130. évf. (40): Forrai J, Simon T: Vidéki és fıvárosi VII. osztályosok kérdései az AIDS-rıl, a nemiségrıl és általános egészségi problémákról. Egészségnevelés, 1989; 30. évf. (6): Referáló lap egykor és ma. Orvosi Könyvtáros, 1988; 28. évf. (2):

21 A serdülık és az AIDS /egy budapesti középiskolai felmérés az AIDS-szel kapcsolato ismeretekrıl. Egészségnevelés, 1988; Vass Z. Forrai J. Vukán Gy.: Az eltávolított maradó fogak megoszlása budapesti adatok alapján. Fogorvosi Szemle 1978; Vass Z. Forrai J. Vukán Gy.: A maradó fogak extractiójának okai budapesti adatok alapján. Fogorvosi Szemle 1977; Magyarországon megjelenı idegen nyelvő tudományos közlemény The beauty of the dentistry s tools in the 19th century. Kaleidoscope Mővelıdés-, Tudományés Orvostörténeti Folyóirat 2010/1. Vol ISSN: Forrai J.;Bartók A.; Kaldau D.; Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert. Kaleodoscope, Mővelıdés- Tudomány és Orvostörténeti folyóirat, Vol. 2. No History of the Prostitution politics in Hungary century. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Orvostörténeti Közlemények vol History of special healing1 method for motor-disordered children: conductive education. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Orvostörténeti Közlemények vol.. LIII. No Problems of Venereal Diseases and the prostitution in the past and today in Budapest. Magyar Venerológiai Archívum, 2002; 5.évf. (3): Sexual knowledge and attitudes during puberty. Best of 1998 Belügyi Szemle, 1998; (3) The onset of prostitution regulations of Budapest at the time of the unification. In: Birth of a metropolis. Pest, Buda, Óbuda at the time of the unification: exhibition in The Budapest History Museum to commemorate 125th anniversary of the capital s unification. Bp.: BTM, 1998; Monograph of the history of Budapest.36. Schultheisz E., J Forrai.: 80

22 Problem-analysis in modern medicine and health care systems in medico-historical context, with special regard to Hungarian data. In: Topic reports of ministry level research of the Ministry of Welfare Vol. 2. Bp., pp Idegen nyelvő folyóiratban megjelent tudományos közlemények J. Forrai: The beginnings of dental caries and its treatments. Rev. Clin. Pesq. Odontol maio/ago: 5 (2): 187 Cure or kill? History of different treatment therapeutics of venereal diseases. Analecta Historico Medica. Departmento de Historia y Filosofia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM í la Societdad International de Historia de la Medicine. Mexico. Suplemento I. /VI. vol History of X-ray in dentistry. Journal of Dental Clinics and Research, Rev. Clin. Pesq. Odontol, 2007 set/dez; 3 (3.): History of amalgam in dentistry. Journal of Dental Clinics and Research, Rev. Clin. Pesq. Odontol jan/apr: 3 (1): Forrai, J. Simek, Á. Bartók, A:Ignac Semmelweis. Studies in the history of childbed fever, infection control and statistical analysis. Infection, Hospital. Italy. Italian Journal of Hospital Infection /Giornale Italiano delle Infectioni Ospidaliere. Vol. 4.n.2, Aprile-Giugno 2007; Ambroise Paré- The Father of Surgery. Journal of Dental Clinics and Research 2007; Clin. Pesq. Odontol., Curitiba, v.2, n.5/6, p , jul./dec www2.pucpr.br/reol/index.php/rcpo?dd1=1629&dd99=pdf Dental Practice in Hungary at the End of the Eighteenth Century in: Chistine Hillam (ed) Dental Practice in Hungary at the End of the 18th Century. /ISSN , ISBN , Rodopi B.V. Amsterdam-New York, NY. Clio Medica 2003; 72: Dentistry in Hungary at the end of the Eighteenth Century. Dental Practice in Europe at the end of the 18th Centurry. Liverpool, 1993.okt.2-3. The beginnings of Hungarian dentistry.34.international conference in History of Medicine Glasgow, International Society for the History of Medicine. Dundee David Winter and Son Ltd Adolescent sexuality in Hungary today. Choices, sexual health and family planning in Europe formerly Planned Parenthood in Europe. Choices 1996; 25. (3):

23 Prostitution and venereal diseases distribution among the residents of Budapest according to denomination in fin-de-siécle. Koroth, 1991; 9. (11-12): Tankönyvek Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tankönyv diákok számára. Budapest; Sex Educatio old. ISBN , Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tanári könyv. Budapest. Sex Educatio old. ISBN , Magánélet és az egészség kultúrája (Tanári könyv), Budapest, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány ISBN pp. Magánélet kultúrája. Diák könyv. Budapest, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány. ISBN ; 70.old. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúció területén. magyar szerk: Forrai Judit. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány pp. Ne dılj be! Emberkereskedelem, szexuális erıszak megelızését célzó középiskolai oktatási program. Budapest. második átdolgozott kiadás. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) old. ISBN , Értelmi sérültek érzelmi, szexuális élete és nevelése. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány ISBN , old. Forrai J, Lengyel A E: Én-kép-kirakó. Tankönyv. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány. ISBN , old. Forrai J, Lengyel A E: Felnıttország-járás. Tankönyv. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány. ISBN , old. Forrai J, Lırincz N: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola. (Módszertani és gyakorlati alapvetés. Wesley könyvek szociális munkásoknak) ISBN X ISSN , old. 82

24 Magánélet és az egészség kultúrája (egyetemi tankönyv) Budapest, Dialóg Campus. ISBN , old. Forrai J. : Ne dılj be! Emberkereskedelem megelızése. Középiskolai oktatási program. Budapest. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) ISBN old Ambrus P, Csépe P, Forrai J (szerk.): Kommunikáció, Egészségügy, Cigányság Oktatási és Módszertani segédanyag az orvosegyetemek és egészségügyi fıiskolák részére. Budapest. Budapest, Medichello-Új Aranyhíd Kft. ISBN , old. Fiatalok fiataloknak az AIDS-rıl az AIDS ellen. Budapest, 1995 Aranyhíd KFT. 88 old. ISBN , Forrai J (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás), ISBN old Forrai J. (szerk): Chrestomathy on the History of Medicine. Szerk. Dr. Forrai J. Dr. Ballér P. Budapest, l992.sote házinyomda Tankönyv-fejezetek Forrai J. Bán D. Kaldau D.: Az egészségfejlesztés módszerei. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai. In: Népegészségtani ismeretek. (Szerk. Tompa A.). Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J., Bán D.: Fogorvosi gyakorlat higiénés követelményei. In: Népegészségtani ismeretek. (Szerk. Tompa A.), Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Bán D. Kaldau D.: Hátrányos helyzetőek közegészségtani vonatkozásai. In: Népegészségtani ismeretek. (Szerk. Tompa A..), Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Terebessy A.: Az egészségügy minısége, minıségbiztosítás. In: Népegészségtani ismeretek. (Szerk.: Tompa A.), Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Bán D.: 83

25 Hygienic requirements in dentistry / infection control. In: Basic Principles of Public Health, Semmelweis Publ. ed: A. Tompa Occupation hazards in dentirsty. In: Basic Principles of Public Health, Semmelweis Publ. ed: A. Tompa Terebessy A, Forrai J. Methods of health promotion. In Anna Tompa ed. An overwiew of public health. Foglalkozás ártalmak Megelızése Alapítvány. Budapest. 2005; Minıségbiztosítás és egészségügyi adminisztráció a fogászatban. In Cserháti Z, Diószeghy Cs, Dósa Á, Forrai J, Gulácsi L, Horváth I, Kovács J, Németh E, Pilling J, Simon T, Sótonyi P, Studer A, Varga K, Weltner J. Rezidensképzés, Egészségügyi dokumentáció, minıségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció. Semmelweis Kiadó. Budapest Az egészségfejlesztés módszerei. In. Megelızı orvostan és népegészségtan.(jegyzet), (szerk.: Prof. Dr. Tompa A.), Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Forrai J, Terebessy A.: Minıségbiztosítás az egészségügyben. In. Megelızı orvostan és népegészségtan. (Szerk. Prof. Dr. Tompa A.), Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai. In: Megelızı orvostan és népegészségtan. (Szerk. Prof. Dr. Tompa A.). Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet A partnerországok környezetének vizsgálata, Magyarország In: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány , Bevándorlás és prostitúció: jogi szabályozás partnerországokban. In: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány , The role of training and education in the prevention of trafficking. In:Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, 2004; Németh E, Lırincz N. Establishing contact with victims of trafficking. In: Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, 2004;

26 A nevelés és az oktatás szerepe az emberkereskedelem megakadályozásában In: Kézikönyv az emberkereskedelemrıl, civil szervezetek. IV. kötet in: Kézikönyv az Emberkereskedelemrıl. Szerk: Fehér Lenke IOM. Budapest Németh E, Lırincz N, Kapcsolatfelvétel az emberkereskedelem áldozataival. In: Kézikönyv az emberkereskedelemrıl, (Szerk: Fehér Lenke), IOM. Budapest Serdülık egészségmegırzése és a megelızés lehetıségei. In Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja (szerk.: Forrai J.). Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás ISBN ), old. Gyakorlatok a szexuális felvilágosítás és nevelés területén. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. (Szerk. Forrai J.) Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás), ISBN , old. A teenagerek egészségmegırzése és prevenció. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Szerk. Forrai J. ISBN Budapest, Holistic old. Gyakorlatok. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. Szerk. Forrai J. Oktató kézikönyv. Budapest, Holistic. ISBN old. Forrai J. (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelızés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Holistic, ISBN , old. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent absztraktok Forrai J. Lusts, disease, poisons, drugs: Namly the curing history of syphilis. 5th International Congress ont he History of Urology in conjunction with the Andrology Update június June Budapest (ESAU). p 40. Forrai J, P Csépe J Solymosy: Health promotion clubs for elderly Roma people in three western counties in IUHPE. Budapest, október P Csépe,J Forrai: Screening for oral cancers and their risk factors in the Roma population. 7th Budapest, október Hungary. 7th IUHPE. 85

27 Milestones of history o f dentistry- from the beginnings till the 20 th century. ISHM. Budapest abst. 129./ Forrai J. Les étaps de l art dentaire, des origins au Xxe siécle. ISHM. Budapest abst White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest. ISHM. Budapest abst. 131./Les esclaves blanches sur les marches noirs, les commencements de l industrie du sexe á Budapest. ISHM. Budapest abst K.Antmann, J.Oszlár, B.Oroszi, J.Forrai, Á.Sima, E.Morava: Effectiveness of practical l knowledge education on smoking-prevention during the university years at Semmelweis University. 12th biennial congress of the European Union for school and university health and medicine. Caring of Europe s young generation Ljubljana Oroszi B, Antmann K, Oszlár J, Forrai J, Sima Á, Morava E: Experience, attitude, and knowledge about tobacco smoking prevention among medical and dental students and young graduated doctors in Hungary. The effectiveness of the communication of smoking prevention programs. 12th biennial congress of the European Union for school and university health and medicine. Caring of Europe s young generation2003. Ljubljana K.Antmann, J.Oszlár, B.Oroszi, J.Forrai, Á.Sima, E.Morava The success rate of Q&W 2000 among teachers and health care workers in Hungary XII.World Conference on Tobacco or Health, Helsinki, 2003 Csepe P, Simka Evaluation of anonymous HIV screening and counselling centre in Budapest, Hungary. Presented at the 12 International Conference on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland, Abstract (1998) Csepe P, Forrai J. : Evaluation and the AIDS prevention peer-education programme in Budapest, Hungary. Int Conf AIDS. 1998; 12: 697 (abstract no ). University Institute of Public Health, Budapest, Hungary. Csepe P, Forrai J, Kelly JA, Amirkhanian YA, Mocsonaki L: HIV risk behaviour among male sex workers in Budapest, Hungary. Int Conf AIDS Jul 7-12; 14: abstract no. TuOrE1205. Prostitution and VD in Budapest at the Fin-de-siècle Comparative perspectives on the history of sexual transmitted diseases. Institute of Commonwealth studies, University of London április London (abstr.) Prostitution at the turn of the century in Budapest.abst.Civilization, sexuality and social life in historical context hidden face of urban life.sote international conference.budapest,1995. Februar (abstr.) 86

28 Dentistry in Hungary at the end of the Eighteenth Century. Dental Practice in Europe at the end of the 18th Century. Liverpool, 1993.okt.2-3.(abstr.) The beginnings of Hungarian dentistry.34.international conference in History of Medicine Glasgow, International Society for the History of Medicine. Dundee 1995.David Winter and Son Ltd Initiation into a cultured sexual life. Sexual Cultures in Europe /SISWO/. Amsterdam, Jun (abstr.) AIDS and sex-related knowledge of teen-agers Fifth International Conference on AIDS Education. Budapest, szept (abstr.) Special Face of Urbanisation: Prostitution and Venereal Disease Hungary in the World Annual Convention, Hungarian Sociological Association. Budapest, jun (abstr.) The Socio-Medical aspects of Venereal Disease and Prostitution among Jews in Fine-de Siecle From Revolutin to Revolution. Hungarian Jewry nt he Twentieth Century. Hebrew Universitiy in Jerusalem. Jerusalem, 199o.nov. 4-5.(abstr.) Kiállítások Forrai, J.: Milestones of the history in dentistry from the beginnings till the 20 th century. 7th ISHM. Budapest, aug A fogászat egyetemes története. Dental World. Budapest, Sigma stadion. Budapest október A fogászat története.. Semmelweis Egyetem, a Fogászati Kar ötvenéves jubileumi ünnepsége. Budapest, szeptember 23 A város rejtett arca. XIX. századi Prostitúció. Szaktanácsadó: Féner Tamás. Fotokiállítás, 42 poszter ápr Budapest, SOTE A szexualitás (ál)arcváros rejtett arca. XIX. századi Prostitúció. Szaktanácsadó: Féner Tamás. Fotokiállítás, 42 poszter február Debrecen. DOTE. Poster 87

29 The veneral diseases in Hungary at the end of the 19th century.environment, Health and History. European Association For The History Of Medicine And Health/ EAHMH Conference in London P Csépe, Cs Dombi, L Döbrıssy, J Forrai, Z Oláh : Screening for oral cancers and their risk factors in the Roma population in Hungary. Oral Health Care Challenges in Central and Eastern Europe and their impact on the European Union. 11 th EADPH ANNUAL CONFERENCE 2006, Prague aug J. Forrai: Hungary - Preparatory document. TAMPEP. General Meeting in Turin, Italy September Poszterek a HIV/AIDS, STD, terhesség, abortusz témában. Sziget fesztivál augusztus Fiatalok HIV/AIDS megelızési programja. STD, AIDS/HIV, Fogamzásgátlás, biztonságos szex OEFI ESZCSM Antmann K, Oroszi B., Oszlár J, Forrai J., Sima Á., Morava E.: The Success Rate of Quit and Win 2000 among Teachers and Health Care Workers in Hungary. 12th World Conference on Tobacco or Health Aug Helsinki, Finland III. Semmelweis Tudományos Forum, Budapest, ápr. Szexuális tudás, attidüd és viselkedés fiatalok körében Posztgraduális tanfolyamok:seapip Szexedukáció és AIDS prevenció Iskolai Programja II. Semmelweis Tudományos Fórum. Budapest, 1993.ápr Ismeretterjesztı közlemények választott szakterületének egyetemi végzettségő mővelıi részére Multimedia CD-rom Szerelem, szex és amit még tudni kell! Multimédiás oktató CD. OEFI, Egészségügyi Min. Oktatási Min., Sex Educatio Alapítvány ISBN Egészséges életmód, szerelem, szex. Írta, összeállította: dr. Forrai J. multimedia, digitalis grafika, programozás: Ránky Miklós, Video, fotók, hanganyag: Bánki Szilárd, grafikai képek: Kontó Tamás. Szex Edukációs Alapítvány ISBN Video-film: Beszélgetés a szerelemrıl c. MKM támogatásával készült oktató film. Rendezı: Bánki Szilárd (MTV), szakértı: Forrai J

Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994

Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994 Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Orvostörténeti Munkacsoport vezetője 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary forjud@net.sote.hu Szakmai önéletrajz

Részletesebben

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine Dr. Judit Forrai Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary forjud@net.sote.hu

Részletesebben

Képzettség, oklevél, száma:

Képzettség, oklevél, száma: Szakmai önéletrajz Dr. Forrai Judit Beosztás habilitált egyetemi docens Tudományos fokozat Kandidátus Email: forjud@net.sote.hu Munkahely: Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Cím: 1089. Budapest,

Részletesebben

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Orvostörténeti munkacsoport 20010 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Dr. Forrai Judit a munkacsoport vezetıje Meghatározás és cél: Az orvostörténelem tanulmányozása hozzásegít az orvostudomány

Részletesebben

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Email: Beosztás: forrai.judit@ med.semmelweis-univ.hu Orvostörténeti Önálló Munkacsoport és a Hátrányos Helyzetűek Egészségvédelme Munkacsoport vezetője Telefon: 4591511/56190

Részletesebben

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségvédelméért munkacsoport 1997-óta működik tanszékünkön. Meghatározás: Hátrányos helyzetűek mindazok az egyének, illetve

Részletesebben

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra MTA Doktori Tanács Budapest DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra Dr. Forrai Judit SE Közegészségtani

Részletesebben

2. Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi tanár Szociális munkásképző szak, Utcai szociális munka és prostitúció tárgy alapítója és oktatója

2. Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi tanár Szociális munkásképző szak, Utcai szociális munka és prostitúció tárgy alapítója és oktatója Dr. habil. Forrai Judit DSc 1.Semmelweis Egyetem,Népegészségtani Intézet egyetemi docens Orvostörténeti Munkacsoport és a Hátrányos helyzetűek egészségvédelmi csoport vezetője 1089. Budapest, Nagyvárad

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Hematológia,jeles SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SEZEMÉLYES ADATOK Név Dr. Masszi Tamás Születési hely, idı: Budapest, 1958. december 15. Lakcím: 1213 Budapest, Mókus út 38. Család: Nıs, öt gyermeke van: Eszter, Csilla, Domonkos, Katalin,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Gyukits György

Publikációs jegyzék. Gyukits György Publikációs jegyzék Gyukits György Külföldi folyóirat cikk: Gender roles and HIV sexual risk vulnerability of Roma (Gypsies) men and woman in Bulgaria and Hungary: an ethnographic study (elsőszerző: Kelly.

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Dombi Edina E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Születési hely és idő: Fehérgyarmat, 1976. február 6. Lakcím: 4400, Nyíregyháza, Ifjúság u. 38. Elérhetőség: 06/20-9229-799 Tanulmányok: 1990-1994 Zalka Máté Gimnázium

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv - A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései II. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen, 1997. 79 - A tantárgyi integráció fontosabb neveléselméleti és didaktikai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Curriculum vitae. Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13.

Curriculum vitae. Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13. Curriculum vitae Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13. Elérhetőségek: Lakcím: 6900 Makó, Teleki Blanka utca 18. Mobil: +3620-575-9904 E-mail: balazsmateadam@hotmail.com

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia Szervezők: Partium Keresztény

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea Természettudományi és Technológiai Kar A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben Doktori (PhD) értekezés tézisei Kosáros Andrea Témavezetı: Dr. Lakatos Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi

Részletesebben

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A minőségügyi

Részletesebben

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név VARGA ATTILA Cím 2131 Göd, Hernád köz 10. Magyarország, Telefon +36 20/47 87 000 Fax - E-mail varga.v.attila@gmail.com

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben

Pályázat. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának. elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktorandusz Önkormányzatának elnöki tisztségére a 2014/2015-ös tanévben Bezsenyi Tamás cum grano salis 1 ÖNÉLETRAJZ Bezsenyi Tamás Tanulmányok, végzettség

Részletesebben

Egészségtudatos magatartásformálás II/6. elemi projekt

Egészségtudatos magatartásformálás II/6. elemi projekt Egészségtudatos magatartásformálás II/6. elemi projekt A támogatás összege: 2 434 081 Ft. Pedagogikum 5. alprojekt Mészárosné dr. Darvay Sarolta elemi projekt vezető ELTE TÓK Természettudományi Tanszék

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE FOLYÓIRATBAN MEGJELENT IN EXTENSO KÖZLEMÉNY

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE FOLYÓIRATBAN MEGJELENT IN EXTENSO KÖZLEMÉNY PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE FOLYÓIRATBAN MEGJELENT IN EXTENSO KÖZLEMÉNY 1. Maráz K., Gorzó I., Olasz T., Kapros P.: Szövődményes periapicalis elváltozás konzervatív kezelése. Egy eset kapcsán a kalcium-hidroxidról.

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Jegyzetek, tankönyvek 3. [2015] Betegvezetés az ápolásban. e-tankönyv. elérhető: www.tankonyvtar.hu 2. [2013] Neurológiai szakápolástan (2. átdolgozott kiadás) Juhász

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio "Társadalmi nemek" számának szerkesztője )

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio Társadalmi nemek számának szerkesztője ) HA ROSSZUL LÁTJA E LEVÉL KARAKTEREIT KATTINTSON IDE: http://www.oktatas.uni.hu/gender.htm Meghivó Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségek cimmel közös tudományos konferenciát rendez az MTA Nevelésszociológiai,

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben