Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994"

Átírás

1 Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Orvostörténeti Munkacsoport vezetője Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary Szakmai önéletrajz / / Curriculum Vitae Tanulmányok Eötvös Lóránd Tudományegyetem ELTE BTK Új- és legújabbkori múzeológia szak , múzeológus Eötvös Lóránd Tudományegyetem ELTE BTK, történelemtudomány , középiskolai történelemtanár Semmelweis Egyetem, Fogorvostudomány Kar , fogorvos Tudományos fokozatok, szakképesítések Habilitáció, Debreceni Egyetem téma: Egészségpedagógia. Vizsgálatok a nemi nevelés körében MTA kandidátus téma: Egy társadalmi probléma medikalizálása: adalékok a budapesti prostitúció történetéhez Társadalomorvostan szakorvosa, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) Fog- és szájbetegségek szakorvosa, Orvostovábbképző Egyetem (OTE) Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994 Munkahelyek és munkakörök 1989 jelenleg is Semmelweis Egyetem Orvostörténeti Munkacsoport vezetője (2007- jelenleg is), Hátrányos helyzetűek egészségvédelmi munkacsoport vezetője (1997 jelenleg is) egyetemi docens ( jelenleg is) egyetemi adjunktus ( ) egyetemi tanársegéd ( ) Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár

2 Tudományos főmunkatárs István Kórház, Járóbetegellátás, Mester u. Rendelőintézet fogszakorvos Központi Stomatológiai Intézet fogorvos Oktatási terület Orvostörténet: - S.E. AOK, FOK, GYOK, jelenleg is - S.E. Eg.Tud.Kar ELTE BTK Tört. Szak, segédtud Orvostörténeti Múzeológia -ELTE BTK történeti múzeológia 2007-jelenleg is Közegészségtan, népegészségtan - S.E. AOK, FOK, GYOK jelenleg is Társadalomorvostan - S.E. AOK, FOK, GYOK Magánéleti kultúra, szexuálpedagógia - S.E. TF 1999 jelenleg is - D.E. Neveléstud. Int. Debrecen Táncművészeti Akadémia WJLTF ped.szak jelenleg is Fogyatékkal élők szexuális élete, szexuálpedagógia - S.E.+ BME rehab.mérnöki szak , Cs.M.E. Ped.K.Gyógyped., Kaposvár Utcai Szociális munka és prostitúció- szexualpedagógia - WJLTF Lelkészképző szak Szoc.munkás képző szak jelenleg is - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped ELTE BTK Szoc.pol.és Szoc.munka Széchenyi I.E. Szoc. és Eü. Int. Győr Doktori képzésben való részvétel Ph.D téma vezetése 2006/2007 tanévben indítottam a S.E. 8/4 doktori iskolán belül az Egészségügy története/orvostörténet altémát, melynek vezetője PhD iskola 6 hallgatója közül 1 fő (2008) fokozatot szerzett, 1 fő abszolutóriumot (2010), tovább 4 fő folytatja tanulmányait.

3 Kiemelt kutatási programok: Hazai kutatások: Pályáztató idő Azonosító/egy Téma üttműködő szervek OTKA TRT Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása OTKA T A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összehasonlító kutatása OTKA 1998 T Tudománytörténeti gyűjtemény az 2002 OTKA OTKA OTKA MTA (csak résztvevő) Igazságügyi 2005 Minisztériu 2006 m ETT (csak 2003 résztvevő) 2005 Eü. Min ESZCSM ESZCSM, Johan Béla Nemzeti Progr Okt. Min Esélyegyenl őségi Kormányh. (MEH) Alapítvány a Magyar Felsőoktatás ért és Kutatásért IOM T élettudományok köréből Serdülők szexuális felvilágosítási és családi életre nevelésének története, különös tekintettel a nemi betegségek prevenciójára Magyarországon. T A Pető Intézet története és a paramedicinális orvoslás egy fejezete Magyarországon A prostitúció, mint deviancia. Társadalmi megoldására való törekvés különös tekintettel a szifilisz népbetegséggé válásának időszakában (Magyarország, ). MEH IX- 27/2/1/2007 Bűnmegelőzési program A prostitúció, mint megszaladási jelenség Kutatás nevelőotthonban és nevelőintézetben élő fiatalok között az áldozattá válás megelőzése érdekében 581/2003 Hátrányos helyzetű populációk szájüregi rákszűrő vizsgálatát célzó program. NAB Tananyag, tankönyv fejlesztés: Párkapcsolat, OEFI szerelem, szex, család. (diák és tanári könyv) Primer prevenciós oktatás és módszertani 19/ anyagok készítésére az AIDS és más, nemi úton NÜF terjedő megbetegedések megelőzésére / NÜF OEFI XXIII- 4533/2003 B.M. és O.M. HIV fertőzések megelőzése és szűrővizsgálaton résztvevők számának növelése: állami gondoskodásban élő fiatalok, hetero- és homoszexuális prostituáltak között Tananyag - tankönyv fejlesztés: Értelmi sérültek érzelmi és szexuális nevelése (tanári könyv és munkafüzetek: alsó és felső tagozatosoknak). Tananyag - tankönyv fejlesztés: Emberkereskedelem megelőzése középiskolai oktatásban Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az őket segítő magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen NGO-k hatékony működésének elősegítése. Emberkereskedelem megelőzése középiskolai oktatásban

4 IOM 2002 Roma közösségek Soros Soros OKKRI Országos Krimin. Intézet roma-nőklubokban anti-diszkriminalizációs, egészségvédő és egészség megőrző felkészítő tréning kidolgozása 896/85 Roma egészségügyi rehabilitációs program, egészségügyi segítőképzés Utcai Szociális Utcai szociális gondozó-képzés (street-worker) Seg. Egy. képzési program. Információs hálózatépítés 892/ SOTE BAZ-megye pedagógusképzés Prostitúció prevenciója roma közösségben Nemzetközi kutatások: Intézmény Időpont partnerek Téma Eu Comission H-CUBE Eu Comission: Project Eu Com. DG SANCO F4 TAMPEP 8 Eu. Com. DG SANCO F4 TAMPEP 7 Eu Com.:DG SANCO F4 TAMPEP 6 Eu Com. AIDS and Mobility Eu. Com. Leonardo da Vinci European Network Male Prostitution (ENMP) tagja SHAPE (Swiss Hungarian AIDS Prevention Effort) Liverpool University PEP/LA Peer Education Program of Los No , Univ. degli Studi di Sassari Italy Italy 30-CE /00-08 Neatherlands No Neatherlands No : Neatherlands 2000/SID/053 Neatherlands NIGZ Italy EAC/12/04 European Commission Swiss Óvegylet, Nemzeti AIDS Bizottság, SOTE 1992 Liverpool 1996 University USA SOTE, NEVI HBV-HCV-HIV: three different and serious threats for European young people. A network to study and to face these challenges in EU. The project aims at promoting best practices in forced or voluntary return system of women victims of human beings trafficking Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) AIDS and Mobility, Europian networking project on the issue of migration and HIV/AIDS Fenarete program- professional training to Peer Educators in the field of prostitution. népegészség programjának része Marginalizált csoportok (melegek, prostituáltak, börtönben élők, elhanyagolt fiatalok)hiv/aids attitüde változása Dental practice in Europe at the End of the 18th Century Trénerképző tréning, Kortársképzés meghonosítása

5 Angeles Cupat Holim, Izraeli Egészségvédő Intézet SOTE, NEVI, PEP/LA WHO 1991 Swiss Eü. Minisztérium Szexedukáció módszertana train the trainers. Szex edukációs tréningek és könyv Szerkesztőbizottsági tag 2010 Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, alapító főszerkesztő 2000 jelenleg is Communicationes, Orvostörténeti Közlemények szerkesztő bizottsági tag 1996 jelenleg is a mai napig AISZED (AIDS Szex Edukáció) Szemle alapító főszerkesztője International Information and Connection. Bulletin. Editorial Committee /Paris Newsletter national correspondent of European Association for the History of Medicine and Haelth (EAHMH) Szakmapolitikai és Társulati tagságok Hazai: 2009 jelenleg is MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság SE Megelőzőorvostan és Népegészségtan Szakorvosképzésért felelős Grémium titkára OTKA Társadalomtudományi és Tudománytörténeti zsűri tag jelenleg is Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) alelnöke jelenleg is MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja SE AOK Közegészségtani Intézet tudományos titkára 1995 jelenleg is Oktatási Minisztérium közoktatási szakértői tevékenység, szakterület: egészségnevelés, szakirány: családi életre nevelés, szexuálpedagógia, helyi tantervkészítés (NAT)/ ig. sz jelenleg is Hajnal István Történettudományi Társaság tagja jelenleg is Magyar Fogorvosok Egyesülete ( MFE) tagja Nemzetközi: 2009 pályázati tanácsadó Wellcome Institute jelenleg is International Society for the History of Medicine (ISHM) tag

6 jelenleg is European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) tagja European Network Male Prostitution (ENMP) /Europian Comission/ nemzeti koordinator AIDS and Mobility európai network, (National Focal Point / NFP nemzeti koordinator Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) magyarországi képviselője, EU UNAIDS epidem. és socialmedicinális kutató munka nemzeti koordinátor. Konferencia szervezése: European problems of victims of trafficking in human being. interational meeting. Budapest Határ-menti nőkereskedelem és prostitúció. Bilaterális tapasztalatcsere, LEFÖ /Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen Legújabb kutatások a képzés, felnőttképzés, a munkaerő-piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában" PhD-s kutatások. ELTE december 8. Budapest The 40th International Congress on the History of Medicine. ISHM - national scientific board. Budapest. MTA Sex work, drug use, mobility and HIV/AIDS in Central and Eastern Europe. European Project AIDS and Mobility.NIGZ. Prága Június 5-8 international scientific board. Prága Szeretet- Szerelem- Morál 2000 előtt. Országos konferencia. Kecskemét. Főszervező Civilization, sexuality and social life in historical context: the hidden face of urban life. Nemzetközi Szex-történeti Konferencia. Budapest Főszervező Kerekasztal megbeszélés: a Város Rejtett Arca. Budapest. Főszervező I. Országos Szexedukációs Konferencia. Kecskemét. Főszervező Vendégoktatói tevékenység külföldön: 2007.május Der Georg-August-Universitat Göttingen Finnisch-Ugrisches Seminar: Die Geschichte der Prostitution und der Migration im Ost- Mitteleuropa Szakmai kitüntetések, díjak: Zsámboky János. Magyar Orvostörténeti Társaság, orvostörténeti díj

7 Publikációk Tudományos könyvek, könyvfejezetek Idegen nyelven megjelent könyvek 1 Forrai J.: Central European Medical Doctors at the turn of the Century I. Database for Hungary. Haifa, Israel GONDOS and SOSANA Publish House. p. 250 ISBN Forrai J.: Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Pető Budapest Új Aranyhíd - Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN Magyarországon idegen nyelven megjelent szerkesztett könyvek 1 Forrai J. (szerk): Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, Új-Aranyhíd Kft. ISBN Könyvek (magyar nyelvű) 1. Forrai J: Bujálkodás, bűnök, kórok. Prostitúciós ipar a fővárosban. Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Levéltár és Könyvtár.(elfogadva, megjelenés alatt) Forrai J.: Szex, erőszak prostitúció. Különböző csoportok szexuális veszélyeztetettsége az ezredfordulón, Magyarországon. Semmelweis Kiadó ISBN Forrai J.: Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből. A fogászat kultúrtörténetéből. Budapest. 2005; Dental Press. 294 pp. ISBN , 4. Bukovinszky J, Forrai J, Hollósi L, Kimle M, Légrádi J, Lékó E, Mikecz T, Scheinder I, Tímár I: A szexualitás egészségkönyve. Budapest, 2003; Kossuth Kiadó. 250 old. ISBN , 5. Bárdi L, Bázing Zs, Forrai J, Vajda M: Az erotika nagylexikona. Szerk.: Schenk János. Budapest,-Pécs, Dialóg Campus ISBN

8 Szerkesztett könyvek (magyar nyelvű) 1. Forrai J (szerk): Képzés, munkaerőpiac, egészség. Legújabb kutatások a képzés, felnőttképzés, munkaerő- piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában. Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány (ELTE). Budapest old. a 2. Ditor ut Ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. szerk: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter Budapest Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, MATI, Semmelweis Egyetem. (2. kiadás) 457.p. 3. Nemes Csaba: Orvostörténelem. Az egyetemes és a magyarországi medicina kultúrtörténeti vonatkozásaival. (egyes fejezetek szakszerkesztői: Forrai J., Magyar L. A., Paloczay Gy., V. Molnár L., Wirth L.) Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum. 343.p. 4. Forrai J, Gazda I, Kapronczay K, Magyar A, László Varga B, Vizi E. SZ. (Szerk) Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 80. születésnapjára. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Egyetem. Bp., 421 p. (1.kiadás) Mészáros F: Petényi S. János emlékezete, születésének 200. évfordulóján. MATI és Magyar Természettudományi Múz. Piliscsaba-Budapest, (szakszerk: Forrai J.) ISBN X, Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai Szerk.: Ács T, Kapronczay K (szakszerk: Forrai J.) MATI Piliscsaba ISSN , Fehér L, Forrai J (szerk): Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Budapest. Nőképviseleti Titkárság. ISBN old Morava, E, Forrai, J, Tahin, E.(szerk.): Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet: Jubileumi évkönyv. Budapest, SOTE Közegészségtani Intézete, ISBN old Könyvrészlet, könyvfejezetek (idegen nyelvű) 1. Forrai Judit, Csépe Péter HUNGARY : Sex work policies In: Sex work migration health / Eds.: Maria Cristina Boidi, Faika A El-Nagashi, Bernadette Karner Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter

9 Step by step In: Work safe in sex work/ Ed.: Veronika Munk Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter Stoplight in sex worker s rights In: Work safe in sex work/ Ed.: Veronika Munk Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter On the highway: Tatabanya / HUNGARY In: Work safe in sex work/ Ed.: Veronika Munk Amsterdam, TAMPEP International Foundation, p Forrai J. : Hungary. In: A united Europe a shared concern HIV and population mobility in an enlarged European Union. AIDS and Mobility NIGZ. Amsterdam. 2006; Forrai J.: White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest th International Congress of the History of Medicine. Proceedings II pp Forrai J: The issue of sexuality in Roma communities. AIDS and Mobility in Europe. NIGZ. Report. Budapest 2005;. Woerden Forrai J.: Prostitution at the turn of the century in Budapest. In: Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, 1996; SOTE University Press. ISBN Forrai J: Gender issue in Hungary. In.: Gender issue and HIV/AIDS in migrant community. AIDS and Mobility. NIGZ. 2006; Amsterdam. CD rom Könyvrészlet, könyvfejezetek (magyar nyelvű) 1. Forrai J:: Nevelőotthonban és nevelőintézetben élő fiatalok áldozattá válása - helyzetkép. In: Lukács, a mi munkatársunk. (Szerk.: Majsai Tamás - Nagy Péter Tibor) Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak. ([Sorozatcím:] Wesley Jubileumi Kötetek, 2.) ) 2. Forrai Judit -Lőrincz Norbert: Szociális munka, ártalomcsökkentés az utcai prostituáltak megsegítésére. (Magyarországi civil segítő szervezetek humán erőforrásainak vizsgálata) In: Csakhogy a szegényekről

10 megemlékezzünk! (Szerk.: Majsai Tamás) Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak. ([Sorozatcím:] Wesley Jubileumi Kötetek, 1.) Forrai J., Magyar L.A.: Az orvosi meteorológia (klimatológia) története. In: Az éghajlatváltozás hatásai az emberi szervezetre. Törő Klára (szerk.) Budapest, Medicina Forrai J: Specialisták vagy sarlatánok? : Foggyógítók és szolgáltatásaik a XVIII. századi Európában. In: Három orvostörténész köszöntése : Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. Szerk.: Kapronczay Károly, Magyar László András, Schultheisz Emil, Sótonyi Péter, Varga Benedek, Bp., Johan Béla Alapítvány, Magyar Orvostörténelmi Társaság, SOMKL, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2010., pp Forrai J: A prostitúció, mint megszaladási jelenség. In: Csányi Vilmos, Miklósi Á, Forrai J Csányi Vilmos, Miklósi Á (szerk.) Fékevesztett evolúció: Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban. Budapest: Typotex Kiadó, Forrai J.: A vaspólya tündöklése és bukása. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly. Országos Múzeum és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. ISSN Budapest, Forrai J: Célszerűség és esztétikum, fejezetek az orvosi műszerek fejlődéstörténetéből. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly. Országos Múzeum és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. ISSN old 8. Csépe Péter, Gyukits György, Karádi Olga, Lázár Imre, Solymosy József, Forrai Judit: HIV prevenciós modellprogram roma közösségben. In: Képzés, munkaerőpiac, egészség. Legújabb kutatások a képzés, felnőttképzés, a munkaerő-piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában. Forrai J (szerk): Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány (ELTE). Budapest Forrai J: A budapesti fogászati klinika megalakulása. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly. Budapest, Országos Múzeum és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége old. 10. Csépe P Forrai J.:, Solymossy J.,Lökkös A.: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben in: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség.

11 Fundación Secretariado Gitano, Madrid Forrai J. Solymossy J. Csépe Péter: Közösségfejlesztő és egészségügyi ismeretfejlesztő reprodukciós program in: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid Forrai J: Szexuális magatartás és a globalizáció hatása fiatal korban a migráció és az emberkereskedelem területén. Hány lépés az ÉLET? Ifjú-kór 4. Tanulmányok a szerhasználatról, az emberi kapcsolatokról, az ifjúságról, az egészségfejlesztésről, a spirituálitásról, a kezelési és megelőzési lehetőségekről. Szerk: Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. OKKER pp ISBN Forrai J: Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az őket segítő magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen NGO-k hatékony működésének elősegítése. In: A humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban c. ösztöndíjpályázat tanulmányaiból szerk: dr. Andrássy Lászlóné és dr. Túróczi Ágnes. A civil Társadalomért Alapítvány és a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Forrai J: A nemi nevelés helye a neveléstudományban. Évkönyv. I. (2006/1.) Theológus és Lelkész Szak, Vallástanár Szak. WJLF. Budapest Kóbor A., Forrai J.: A fogorvosképzés magyarországi fejlődésének története. 50 éves a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara ( ). Budapest old Forrai J.: A bűnös szex a XIX. Század utolsó negyedében. In: Nők és férfiak..., avagy A nemek története [szerk. Láczay Magdolna]. Nyíregyháza, Rendi társadalom polgári társadalom 41. (16): BFL Ny Forrai J.: A magyar fogtudomány kezdetei. In: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter: Ditor ut Ditem. Budapest. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Egyetem Forrai J.: Szerelem, fogamzásgátlás, felvilágosítás. In Amiről beszélni kell- a nemiség szerepe az értelmileg sérült emberek életében. Szerk.: Bakonyi László pp. Főv. Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Osztály Forrai J.: Fiatalkorú fiúkon elkövetett erőszak és prostitúció In Maár Márton, Szabadka Péter (szerk): Ifjú-kór 2. Budapest, Okker Ker. Kft old Forrai J.:

12 Árkövy József. In Híres Magyar Orvosok. III. Budapest. Galenus Forrai J.: A serdülőkori szexuális ismeretek és magatartás. In Szexológiai olvasókönyv. Felelős szerk. Lux Elvíra. Budapest. Osiris old Forrai J.: A nemi betegségek és a prostitúció kérdése Budapesten régen és ma. In: Morava, E, Forrai, J, Tahin, E.(szerk.): Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet: Jubileumi évkönyv. Budapest, SOTE Közegészségtani Intézete, old Forrai J.: A budapesti prostitúció múltjából in: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Fehér L. Forrai J. (szerk) Budapest. Nőképviseleti Titkárság old Forrai J.: A budapesti utcai prostituáltak élete Budapesten. In: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Fehér L. Forrai J. (szerk) Budapest. Nőképviseleti Titkárság old Forrai J. Simka Éva: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelőzés jelentősége a prostituáltak körében (Awareness of AIDS and the Significance of Prevention among Prostitutes in: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Fehér L. Forrai J. (szerk) Budapest. Nőképviseleti Titkárság old Forrai J.: Fények és árnyak a milleniumi ünnepségen. In: (szerk.) Nagy Beáta, Sárdi Margit Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben.. Debrecen, p Forrai J, Aszmann A: Serdülők szexuális ismeretei, magatartása. Serdülők egészségi állapota egészségmagatartása. Szerk.: Aszmann A. Budapest, Új-Aranyhíd Kft ISBN , Almai J., Forrai J.: Extractio után gyökértömött fog reimplantációja és hídpillérként történt felhasználása. Főv Bajcsy-Zs. Kórház Rend. Int. Jubileumi Tudományos Évkönyve. Budapest, old Magyar nyelvű folyóiratban megjelent eredeti közlemények 1. Forrai J.: Prostitúció és globalizáció. Eszmélet

13 2. Forrai J.: A szórakoztatóipar és a prostitúció szereplőinek káros szenvedélyei Népegészségügy. 88. évf. 2. sz Forrai J.: Az emberi szervezetre ható meteorológiai jelenségek hatásainak története az elmúlt kétszáz évben Orvosi Hetilap, évf. 27. sz Forrai J.: Sebészeti eszközök kialakulása. LAM 2008;18(12): Forrai J.: Szép lányok csúnya betegsége, avagy szemelvények a bűnös szex és a szifilisz történetéből. Orvosi Hetilap évf. 40. szám, Csépe P, Bánóczy J, Dombi Cs, Forrai J, Gyenes M, Döbrössy L: Modellprogram ajak-szájüregi daganatok szűrővizsgálatára roma populációban. Magyar Onkológia, 2007; 51. évf. (2): Forrai J: Prostitúció és szociális munka. Civil Szemle, 2007; 4. évf. (2): Forrai J: A szexuálpedagógia története a szerelem és a szex helye az oktatásban. Védőnő, 2006; 16. évf. (5): Antmann K,Oszlár J, Csépe P, Oroszi B, Forrai J, Sima Á, u&key=28009 Morava E: Az között szervezett "hagyd abba és nyersz!": dohányzásról leszokást segítő programok hatásvizsgálata Medicus Universalis, 2006; 39. évf. (2): Forrai J: Az emberkereskedelem és erőszak megelőzése az iskolai oktatás keretében: 1. Egészségpedagógiai ismeretek és módszerek Egészségfejlesztés, 2005; 46. évf. (4): Forrai J: Az emberkereskedelem és erőszak megelőzése az oktatás keretében: 2. Az egészségpedagógiai oktatás felmérése Egészségfejlesztés, 2005 ; 46. évf. (5/6): BIN/W1.SH?SESSION= &INFILE=START_FRAME.GLU&STYLE=TIAU

14 12. Forrai J. Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek a történetéből Dental Hírek, 2005; 9. évf. (4): Antmann K, Oroszi B, Oszlár J, Forrai J, Sima Á, Morava E: Reprezentatív egészségfelmérés : jelentés a dohányzásról Medicus Universalis, 2005; 38. évf. (1): Forrai J: Szexuális nevelés: a szerelem és a szex helye az oktatásban Komplementer Medicina, 2005; 9. évf. (4): Forrai J: A vénuszi nyavalya történetéből. A szexuális úton terjedő betegségek gyógyítása történelmi áttekintés Komplementer Medicina, 2005; 9.évf. (3): Forrai J. A fogápolás története I. Dental Hírek, 2005; 9. évf.. (3): FOGAPOLAS-TORTENETE 17. Forrai J.: A fogápolás története II. Dental Hírek, 2005;.9. évf.(4): Forrai J.: Az arany a fogászatban. Dental Hírek 2005; 9. évf. (2): Forrai J: Az arzén kultúrtörténete és szerepe a foggyógyászatbandental Hírek, 2004; 8. évf. (1): Forrai J: A higany és szerepe a fogászatban Dental Hírek, 2004; 8. évf. (2): Forrai J: Szent Apollónia, a fogbetegek és fogfájósok védőszentje Dental Hírek, 2004; 8. évf. (3): Csépe P, Forrai J, Solymosy J, Lökkös A: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben

15 Egészségfejlesztés, 2004; 45. évf. (5/6) Forrai J: A fogbél kezelése II. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (1): Forrai J: A fogszú története I. Dental Hírek, 2003;7. évf.(2): Forrai J: A fogszú története II. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (3): Forrai J: A fájdalomcsillapítás és általános érzéstelenítés a fogászatban. I. rész. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (6): Forrai J: A fájdalomcsillapítás és általános érzéstelenítés a fogászatban. II. rész. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (7): Forrai J.: Munkaidő-szabadidő a mulató Budapesten a 19. század végén. In: A társadalomtörténetírás helyzete hazánkban ipar és társadalom a században a Hajnal István. Budapest]: Rendi társadalom polgári társadalom 41. (10): BFL Ny Forrai J: Szerelem, szex és veszélyei. Természet Világa. Természettudományi közlöny, 2003; 134. évf. II. különszám Forrai J: A fiúgyermekek szexuális kihasználása. Család gyermek ifjúság/ ; XI. évf Forrai J: Árkövy József : megemlékezés halálának 80. évfordulója alkalmából Dental Hírek, 2002; 6. évf. (2):

16 32. Forrai J: A fogászati szakma kezdetei Magyarországon. Dental Hírek, 2002; 6 évf. (3): Forrai J: Népi gyógyászat a XVIII. században Magyarországon Dental Hírek, 2002; 6. évf. (5): Forrai J: Az etruszk és a római fogászat Dental Hírek, 2002; 6. évf. (6): Forrai J: A fogbél kezelése. I. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (7): Csépe P., Y. Amirkhanian., J. Kelly., T. McAuliffe., Mocsonaki L., Forrai J: HIV/AIDS kockázatos viselkedés budapesti homo- és biszexuális férfiaknál. Magyar Venerológiai Archívum, 2002; 5. évf. (3): Forrai J: Fejezetek a fogászati tömőanyagok történetéből. Dental Hírek, 2001; 5. évf. (8): Csépe P, Yuri A. Amirkhanian, Jeffry A. Kelly, Timothy L. McAuliffe, Mocsonaki L, Forrai J: HIV/AIDS-kockázatos viselkedés budapesti homo- vagy biszexuális férfiaknál. Addictológia Hungarica- Szenvedélybetegségek, 2001; 9. évf. (6): Forrai J: Prostituáltak, emberkereskedelem. Gondolatok az emberkereskedelemről a készülő ENSZ-konvenció tükrében Belügyi Szemle.(különszám), 2000; 3: Forrai J: Fogászati felszerelések történetéből Dental Hírek, 2000; 4.évf. (7): Forrai J: Szexuális bűncselekmények a prostitúciós iparban az 1870-es években

17 Belügyi Szemle, 2000; (4-5): Forrai J: Új zónák-régi problémák Történetek az utcai prostitúció szabályozásáról História, 2000; 22. (1): Forrai J: A budapesti szexipar történetéből Magyar Venerológiai Archívum, 2000; 4. (1): Forrai J: Szegénység és bűnözés különös formája a budapesti utcákon: a férfi és női prostitúció Belügyi Szemle, 1999; (2): Forrai J. Simka É: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelőzés jelentősége a prostituáltak körében. Egészségnevelés, 1999; 40. évf. (1-2): Forrai J: Utcai prostituáltak hazánkban. Szexológiai Szemle 1999/ Forrai J: Milleneumi ünnepség és a venerikus bántalmak Magyar Venerológiai Archivum, 1999; 3. évf. (3): Forrai J: Szexuális ismeret és magatartás serdülőkorban Belügyi Szemle, 1998; (3): Forrai J: A bujakór története Rubicon, 1998; 9. évf. (80): Forrai J: A budapesti prostitúció szabályozásának kezdetei. Egy nagyváros születése. Tanulmányok Budapest múltjából. XXVII. ünnepi száma a főváros születésének 125. évfordulójára. BTM, 1998; Forrai J: Férfi és női utcai prostituáltak, összehasonlító vizsgálat. Szenvedélybetegségek. Addictológia Hungarica, 1998; 6. évf. (6): Forrai J: Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. Belügyi Szemle, 1997; 5:

18 53. Forrai J, Tóth L: Általános kép a magyar serdülők szexuális ismereteiről, szokásairól, attitűdjéről országos felmérés alapján. Egészségnevelés, 1997; Forrai J: Serdülők óvszerhasználati szokásai Magyarországon. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.), 1997; I. évf. (3): Forrai J: Az óvszer története. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.) I. évf. 4. sz Forrai J: Kávéházak és kéjnők. Budapesti Negyed (lap a városról) 1996; (12-13): Simon T, Forrai J: Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelőzés Gyermekgyógyászat, 1995; (3): Simon T, Forrai J: Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelőzése. Budapesti Közegészségügy, 1995; 27. évf. (2): Forrai J: Szex Edukáció és AIDS Prevenció Iskolai Programja (SEAPIP) Egészségnevelés : education sanitaria, 1994; 35. évf. suppl Forrai J: Szexuális felvilágosítás és nevelés éves korban. Új Pedagógiai Szemle, 1993; 63.évf. (2): Forrai J: Amerika felfedezése és az európai szifilisz. Orvosi Hetilap, 1993; 134. évf. (8): Forrai J: Bertold sebészmester fizetsége. Lege Artis Medicinae, 1993; 3. (6): Forrai J: Prostitúció a régi Budapesten Historia, 1993; 15. évf. (8): Forrai J: Szexuális nevelés és AIDS felvilágosítás, mint iskolai anyag. Egészségnevelés, 1993;

19 65. Forrai J: Sex-edukácio és AIDS-prevenció az általános iskolásoknak - a megvalósítás kezdeteiről- Magyar Pediater, 1992; 26. évf. (2): Forrai J: Közegészségügy Budapesten a századfordulón. Orvosi Hetilap, 1992; 133. évf. (44): Forrai J: A fogászat "szerszámainak" szépsége Egészségnevelés, 1992; Forrai J: Serdülők szexuális felvilágosítása és AIDS prevenciós nevelésének iskolai programja Népegészségügy 1992; Forrai J: Egészségmegőrzés, mint a szifilisz egyetlen gyógymódja egy XV. századi orvosi értekezés alapján. Egészségnevelés, 1991; Forrai J: A korszerű közegészségügy szervezés kezdetének történetéből a kiegyezés után. Orvosi Hetilap, 1991; 132. évf. (4): Forrai J: A vérbaj gyógyítása -Etien Blankard a iatrokémikus iskola egyik kiválóságának könyvéből Orvosi Könyvtáros, 1991; 31.évf. (1): Forrai J: A milleneumi ünnepség egészségügyi következményei /kéjnők és kórok/ Lege Artis Medicinae, 1991; 1. /8/É Forrai J: A hazai leánykereskedés virágkora /Kufárok és kurtizánok/ Rubicon /Történelmi Magazin1991; / Forrai J: Részletek a magyar leánykereskedelem és prostitúció történetéből Egészségnevelés, 1991; 32. évf.(2): Forrai J: Egészségnevelés- szépségápolás a századfordulón. Egészségnevelés, 1991; 32. évf. (4): Forrai J: Városi higiénia. Rubicon /Történelmi Magazin/

20 77. Forrai J: Egészségügytörténeti séta az óvszer körül Orvosi Hetilap, 1991; 132. évf. (48): Forrai J: A prostitúció mint társadalmi konfliktus Rendi Társadalom Polgári Társadalom 3: Forrai J: A prostitúció reformterve a francia forradalom idején. Orvosi Hetilap, 1990; 131.évf. (12): Forrai J: Nemi betegségek és prostitúció elleni küzdelem rendészeti és egészségnevelési módszerekkel a XVIII. sz.-tól a kiegyezésig (szemelvények). Egészségnevelés, 1990; 31.évf. (3): Forrai J: Szifiliszes eredetűnek vélt fog-stigmák történetéhez. Communicationes- Orvostörténeti Közlemények, 1989/1990; (3-4): Forrai J: "Tizennyolcz éves fiainkhoz" Nemi felvilágosítás a századfordulón. Egészségnevelés, 1989; Forrai J: Adalékok a szifiliszesnek vélt fogelváltozások történetéhez. Fogorvosi Szemle, 1989; Forrai J: Budapest világvárossá válása a prostitúció szabályozásának tükrében. Orvosi Hetilap, 1989; 130. évf. (40): Forrai J, Simon T: Vidéki és fővárosi VII. osztályosok kérdései az AIDS-ről, a nemiségről és általános egészségi problémákról Egészségnevelés, 1989; 30. évf. (6): Forrai J: Referáló lap egykor és ma. Orvosi Könyvtáros, 1988; 28. évf. (2): Forrai J: A serdülők és az AIDS /egy budapesti középiskolai felmérés az AIDS-szel kapcsolatos ismeretekről. Egészségnevelés, 1988; Vass Z. Forrai J. Vukán Gy: Az eltávolított maradó fogak megoszlása budapesti adatok alapján. Fogorvosi Szemle 1978;

21 89. Vass Z. Forrai J. Vukán Gy: A maradó fogak extractiójának okai budapesti adatok alapján. Fogorvosi Szemle 1977; Magyarországon megjelenő idegen nyelvű tudományos közlemény 1. Forrai J: History of the Prostitution politics in Hungary century. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Orvostörténeti Közlemények vol Forrai J: History of special healing1 method for motor-disordered children: conductive education. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Orvostörténeti Közlemények vol.. LIII. No Forrai J: Problems of Venereal Diseases and the prostitution in the past and today in Budapest. Magyar Venerológiai Archívum, 2002; 5.évf. (3): Forrai J: Sexual knowledge and attitudes during puberty Best of 1998 Belügyi Szemle, 1998; (3) Forrai J.: The onset of prostitution regulations of Budapest at the time of the unification. In: Birth of a metropolis. Pest, Buda, Óbuda at the time of the unification: exhibition in the Budapest History Museum to commemorate 125th anniversary of the capital s unification. Bp.: BTM, 1998; Monograph of the history of Budapest Schultheisz E., J Forrai.: Problem-analysis in modern medicine and health care systems in medico-historical context, with special regard to Hungarian data. In: Topic reports of ministry level research of the Ministry of Welfare Vol. 2. Bp., pp Idegen nyelvű folyóiratban megjelent tudományos közlemények 1 J. Forrai: The beginnings of dental caries and its treatments. Rev. Clin. Pesq. Odontol maio/ago: 5 (2): Forrai J: Cure or kill? History of different treatment therapeutics of venereal diseases.

22 Analecta Historico Medica. Departmento de Historia y Filosofia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM í la Societdad International de Historia de la Medicine. Mexico. Suplemento I. /VI. vol Forrai J.: History of X-ray in dentistry Journal of Dental Clinics and Research, Rev.Clin.Pesq.Odontol 2007 set/dez;3(3): Forrai J.: History of amalgam in dentistry Journal of Dental Clinics and Research, Rev.Clin.Pesq.Odontol jan/abr: 3 (1): Forrai, J. Simek, Á. Bartók, A:Ignac Semmelweis. Studies in the history of childbed fever, infection control and statistical analysis. Infection, Hospital. Italy Italian Journal of Hospital Infection /Giornale Italiano delle Infectioni Ospidaliere. Vol. 4.n.2, Aprile-Giugno 2007; Forrai J:Ambroise Paré- The Father of Surgery Journal of Dental Clinics and Research 2007; Clin. Pesq. Odontol., Curitiba, v.2, n.5/6, p , jul./dez www2.pucpr.br/reol/index.php/rcpo?dd1=1629&dd99=pdf 7. Forrai J: Dental Practice in Hungary at the End of the Eighteenth Century in: Chistine Hillam (ed) Dental Practice in Hungary at the End of the 18th Century. /ISSN , ISBN , Rodopi B.V. Amsterdam-New York, NY. Clio Medica 2003; 72: Forrai J.: Dentistry in Hungary at the end of the Eighteenth Century. Dental Practice in Europe at the end of the 18th Centurry. Liverpool, 1993.okt.2-3. The beginnings of Hungarian dentistry.34.international conference in History of Medicine Glasgow, International Society for the History of Medicine. Dundee David Winter and Son Ltd Forrai J: Adolescent sexuality in Hungary today. Choices, sexual health and family planning in Europe formerly Planned Parenthood in Europe. Choices 1996; 25. (3): Forrai J: Prostitution and venereal diseases distribution among the residents of Budapest according to denomination in fin-de-siécle Koroth, 1991; 9. (11-12):

23 Tankönyvek 1. Forrai J: Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tankönyv diákok számára. Budapest; Sex Educatio old. ISBN , 2. Forrai J: Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tanári könyv. Budapest. Sex Educatio old. ISBN , 3. Forrai J: Magánélet és az egészség kultúrája (Tanári könyv) Budapest, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány ISBN pp. 4. Forrai J: Magánélet kultúrája. Diák könyv. Budapest, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány. ISBN ; 70.old. 5. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúció területén. magyar szerk: Forrai Judit. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány pp. 6. Forrai J: Ne dőlj be! Emberkereskedelem, szexuális erőszak megelőzését célzó középiskolai oktatási program. Budapest. második átdolgozott kiadás. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) old. ISBN , 7. Forrai J: Értelmi sérültek érzelmi, szexuális élete és nevelése. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány ISBN , old. 8. Forrai J, Lengyel A E: Én-kép-kirakó. Tankönyv. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány. ISBN , old. 9. Forrai J, Lengyel A E: Felnőttország-járás. Tankönyv. Budapest, Szex Edukácós Alapítvány.ISBN , old. 10. Forrai J, Lőrincz N: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest. Wesley János Lelkészképző Főiskola. (Módszertani és gyakorlati alapvetés. Wesley könyvek szociális munkásoknak) ISBN X ISSN , old. 11. Forrai J: Magánélet és az egészség kultúrája (egyetemi tankönyv) Budapest,

24 Dialóg Campus. ISBN , old. 12. Forrai J. : Ne dőlj be! Emberkereskedelem megelőzése. Középiskolai oktatási program. Budapest. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) ISBN old 13. Ambrus P, Csépe P, Forrai J (szerk.): Kommunikáció, Egészségügy, Cigányság Oktatási és Módszertani segédanyag az orvosegyetemek és egészségügyi főiskolák részére. Budapest. Budapest, Medichello- Új Aranyhíd Kft. ISBN , old. 14. Forrai J.: Fiatalok fiataloknak az AIDS-ről az AIDS ellen. Budapest, 1995 Aranyhíd KFT. 88 old. ISBN , 15. Forrai J (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás), ISBN old Forrai J. (szerk): Chrestomathy on the History of Medicine. Szerk. Dr. Forrai J. Dr. Ballér P. Budapest, l992.sote házinyomda Tankönyv fejezetek 1. Barabás K, Forrai J: A szexualitás és a nőgyógyászat orvosi antropológiája. In: A magyar orvosi antropológia tankönyve. Szerk: Lázár Imre, Pikó Bettina Medicina. (elfogadva, megjelenés alatt) 2. Forrai J.: Utazásorvostan története in. Utazásorvostan. Szerk. Felkai Péter. Medicina. (elfogadva, megjelenés alatt) 3. Forrai J. Bán D. Kaldau D.: Az egészségfejlesztés módszerei. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J.: Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J., Bán D.: Fogorvosi gyakorlat higiénés követelményei. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest,

25 6. Forrai J. Bán D. Kaldau D.: Hátrányos helyzetűek közegészségtani vonatkozásai. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Terebessy A.: Az egészségügy minősége, minőségbiztosítás. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Bán D.: Hygienic requirements in dentistry / infection control. In: Basic Principles of Public Health, Semmelweis Publ. ed: A. Tompa Forrai J: Occupation hazards in dentirsty. In: Basic Principles of Public Health, Semmelweis Publ. ed: A. Tompa Terebessy A, Forrai J. Methods of health promotion. In Anna Tompa ed. An overwiew of public health. Foglalkozás ártalmak Megelőzése Alapítvány. Budapest. 2005; Forrai J: Minőségbiztosítás és egészségügyi adminisztráció a fogászatban. In Cserháti Z, Diószeghy Cs, Dósa Á, Forrai J, Gulácsi L, Horváth I, Kovács J, Németh E, Pilling J, Simon T, Sótonyi P, Studer A, Varga K, Weltner J. Rezidensképzés, Egészségügyi dokumentáció, minőségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció. Semmelweis Kiadó. Budapest Forrai J.: Az egészségfejlesztés módszerei. In. Megelőző orvostan és népegészségtan./jegyzet szerk. Prof. Dr. Tompa A. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Forrai J, Terebessy A.: Minőségbiztosítás az egészségügyben. In. Megelőző orvostan és népegészségtan. Szerk. Prof. Dr. Tompa A. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Forrai J: Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai. In: Megelőző orvostan és népegészségtan. Szerk. Prof. Dr. Tompa A. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Forrai J.: A partnerországok környezetének vizsgálata, Magyarország In: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány , 16. Forrai J.: Bevándorlás és prostitúció: jogi szabályozás partnerországokban. In: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány ,

26 17. Forrai J.: The role of training and education in the prevention of trafficking. In:Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, 2004; Németh E, Lőrincz N. Forrai J.: Establishing contact with victims of trafficking. In: Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, 2004; Forrai J: A nevelés és az oktatás szerepe az emberkereskedelem megakadályozásában In: Kézikönyv az emberkereskedelemről, civil szervezetek. IV. kötet in: Kézikönyv az Emberkereskedelemről. Szerk: Fehér Lenke IOM. Budapest Németh E, Lőrincz N, Forrai J: Kapcsolatfelvétel az emberkereskedelem áldozataival. In: Kézikönyv az emberkereskedelemről, Szerk: Fehér Lenke IOM. Budapest Forrai J.: Serdülők egészségmegőrzése és a megelőzés lehetőségei. In Forrai J. (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás ISBN ), old. 22. Forrai J.: Gyakorlatok a szexuális felvilágosítás és nevelés területén. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Szerk. Forrai J. Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás), ISBN , old. 23. Forrai J.: A teenagerek egészségmegőrzése és prevenció. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Szerk. Forrai J. ISBN Budapest, Holistic old. 24. Forrai J.: Gyakorlatok. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Szerk. Forrai J. Oktató kézikönyv. Budapest, Holistic. ISBN old. 25. Forrai J(szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Holistic, ISBN , old. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent absztraktok 1. Forrai J, P Csépe J Solymosy: Health promotion clubs for elderly Roma people in three western counties in Hungary. 7th IUHPE. Budapest, október. 2006

27 2. P Csépe,J Forrai: Screening for oral cancers and their risk factors in the Roma population. 7th IUHPE. Budapest, október Forrai J: Milestones of history o f dentistry- from the beginnings till the 20 th century. ISHM. Budapest abst. 129./ Forrai J. Les étaps de l art dentaire, des origins au Xxe siécle. ISHM. Budapest abst Forrai J: White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest. ISHM. Budapest abst. 131./Les esclaves blanches sur les marches noirs, les commencements de l industrie du sexe á Budapest. ISHM. Budapest abst K.Antmann, J.Oszlár, B.Oroszi, J.Forrai, Á.Sima, E.Morava: Effectiveness of practical l knowledge education on smoking-prevention during the university years at Semmelweis University. 12th biennial congress of the European Union for school and university health and medicine. Caring of Europe s young generation Ljubljana 6. Oroszi B, Antmann K, Oszlár J, Forrai J, Sima Á, Morava E: Experience, attitude, and knowledge about tobacco smoking prevention among medical and dental students and young graduated doctors in Hungary. The effectiveness of the communication of smoking prevention programs. 12th biennial congress of the European Union for school and university health and medicine. Caring of Europe s young generation2003. Ljubljana 7. K.Antmann, J.Oszlár, B.Oroszi, J.Forrai, Á.Sima, E.Morava The success rate of Q&W 2000 among teachers and health care workers in Hungary XII.World Conference on Tobacco or Health, Helsinki, Csepe P, Simka Forrai J: Evaluation of anonymous HIV screening and counselling centre in Budapest, Hungary. Presented at the 12 International Conference on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland, Abstract (1998) 9. Csepe P, Forrai J. Evaluation and the AIDS prevention peer-education programme in Budapest, Hungary. Int Conf AIDS. 1998; 12: 697 (abstract no ). University Institute of Public Health, Budapest, Hungary. 10. Csepe P, Forrai J, Kelly JA, Amirkhanian YA, Mocsonaki L: HIV risk behaviour among male sex workers in Budapest, Hungary. Int Conf AIDS Jul 7-12; 14: abstract no. TuOrE Forrai J.: Prostitution and VD in Budapest at the Fin-de-siècle Comparative perspectives on the history of sexual transmitted diseases. Institute of Commonwealth studies, University of London április London (abstr.)

28 12. Forrai J.: Prostitution at the turn of the century in Budapest.abst.Civilization, sexuality and social life in historical context hidden face of urban life.sote international conference.budapest,1995. Februar (abstr.) 13. Forrai J.: Dentistry in Hungary at the end of the Eighteenth Century. Dental Practice in Europe at the end of the 18th Century. Liverpool, 1993.okt.2-3.(abstr.) The beginnings of Hungarian dentistry.34.international conference in History of Medicine Glasgow, International Society for the History of Medicine. Dundee 1995.David Winter and Son Ltd Forrai J.: Initiation into a cultured sexual life. Sexual Cultures in Europe /SISWO/. Amsterdam, Jun (abstr.) 15. Forrai J.: AIDS and sex-related knowledge of teen-agers Fifth International Conference on AIDS Education. Budapest, szept (abstr.) 16. Forrai J.: Special Face of Urbanisation: Prostitution and Venereal Disease Hungary in the World Annual Convention, Hungarian Sociological Association. Budapest, jun (abstr.) 17. Forrai J.: The Socio-Medical aspects of Venereal Disease and Prostitution among Jews in Finede Siecle From Revolutin to Revolution. Hungarian Jewry _nt he Twentieth Century. Hebrew Universitiy in Jerusalem. Jerusalem, 199o.nov. 4-5.(abstr.) Kiállítások 1 Forrai, J.: Milestones of the history in dentistry from the beginnings till the 20 th century. 7th ISHM. Budapest, aug Forrai J.: A fogászat egyetemes története. Dental World. Budapest, Sigma stadion. Budapest október Forrai J.: A fogászat története.. Semmelweis Egyetem, a Fogászati Kar ötvenéves jubileumi ünnepsége. Budapest, szeptember Forrai J.: A város rejtett arca. XIX. századi Prostitúció. Szaktanácsadó: Féner Tamás. Fotokiállítás, 42 poszter ápr Budapest, SOTE

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine Dr. Judit Forrai Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary forjud@net.sote.hu

Részletesebben

Képzettség, oklevél, száma:

Képzettség, oklevél, száma: Szakmai önéletrajz Dr. Forrai Judit Beosztás habilitált egyetemi docens Tudományos fokozat Kandidátus Email: forjud@net.sote.hu Munkahely: Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Cím: 1089. Budapest,

Részletesebben

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Email: Beosztás: forrai.judit@ med.semmelweis-univ.hu Orvostörténeti Önálló Munkacsoport és a Hátrányos Helyzetűek Egészségvédelme Munkacsoport vezetője Telefon: 4591511/56190

Részletesebben

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra MTA Doktori Tanács Budapest DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra Dr. Forrai Judit SE Közegészségtani

Részletesebben

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségvédelméért munkacsoport 1997-óta működik tanszékünkön. Meghatározás: Hátrányos helyzetűek mindazok az egyének, illetve

Részletesebben

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Orvostörténeti munkacsoport 20010 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Dr. Forrai Judit a munkacsoport vezetıje Meghatározás és cél: Az orvostörténelem tanulmányozása hozzásegít az orvostudomány

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA THE SCIENTIFIC AND CONTINUOUS EDUCATIONAL JOURNAL OF THE SOCIETY OF THE HUNGARIAN HYGIENISTS A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő:

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA THE SCIENTIFIC AND CONTINUOUS EDUCATIONAL JOURNAL OF THE SOCIETY OF THE HUNGARIAN HYGIENISTS A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária

SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária SZAKMAI ÉLETRAJZ Palasik Mária Születés helye, ideje Fegyvernek, 1957 Középiskola 1971 1975 Steinmetz Miklós Gimnázium, Budapest Egyetem 1975 1980 ELTE BTK történelem orosz szakos tanár 1986 1989 ELTE

Részletesebben

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1. Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája Összeállította: Gazda István

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989):

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2008

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2008 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2008 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2008 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK KIS JENŐNÉ DR. KENESEI

Részletesebben

Publikációs lista. Gerevich J (szerk.): Közösségi mentálhigiéne. Gondolat, Budapest, 1989. 214 old.

Publikációs lista. Gerevich J (szerk.): Közösségi mentálhigiéne. Gondolat, Budapest, 1989. 214 old. Publikációs lista Tudományos könyvek Gerevich J: Terápiák társadalma, társadalmak terápiája. Magvető, Budapest, 1983. 256 old. Gerevich J (szerk.): Közösségi mentálhigiéne. Gondolat, Budapest, 1989. 214

Részletesebben

DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG

DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG DITOR UT DITEM 1 2 DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR SEMMELWEIS EGYETEM MAGYAR

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Meleg Csilla PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1973--2006)

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Meleg Csilla PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1973--2006) AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Meleg Csilla PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1973--2006) (A tudományos fokozat megszerzését követő (1987 utáni) időszak kutató munkájának eredményeit * jelzi) PÉCS, 2006 Könyv és kötetek

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL

DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL KÖNYV, MONOGRÁFIA DR. GÖRGÉNYI ILONA PUBLIKÁCIÓI HIVATKOZÁSOKKAL 1. A viktimológia alapkérdései (12 ív; 289 o.; A/5 formátum). Osiris Kiadó, Budapest, 2001. Hivatkozza: Fellegi Borbála: A kárhelyreállító

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Oktatók Cég neve Kapcsolat Jellege Tevékenység rövid leírása 1) MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága 1) konferenciák

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD Tartalomjegyzék 1.1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1

SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1 SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1 Könyvek Fejezetek az orosz magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Társszerző: Tardy Lajos. Bp., 1960. Medicina. 199

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ Név: Dr. Gellér Balázs József Születési hely és idő: Budapest, 1968. október 9. Családi állapot: nős, négy gyermek [Károly (1999), Blanka (2002),

Részletesebben

DOHÁNYZÁS-ELLENŐRZÉS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS OF TOBACCO CONTROL

DOHÁNYZÁS-ELLENŐRZÉS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS OF TOBACCO CONTROL KONGRESSZUSOK DOHÁNYZÁS-ELLENŐRZÉS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS OF TOBACCO CONTROL A konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben