Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994"

Átírás

1 Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Orvostörténeti Munkacsoport vezetője Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary Szakmai önéletrajz / / Curriculum Vitae Tanulmányok Eötvös Lóránd Tudományegyetem ELTE BTK Új- és legújabbkori múzeológia szak , múzeológus Eötvös Lóránd Tudományegyetem ELTE BTK, történelemtudomány , középiskolai történelemtanár Semmelweis Egyetem, Fogorvostudomány Kar , fogorvos Tudományos fokozatok, szakképesítések Habilitáció, Debreceni Egyetem téma: Egészségpedagógia. Vizsgálatok a nemi nevelés körében MTA kandidátus téma: Egy társadalmi probléma medikalizálása: adalékok a budapesti prostitúció történetéhez Társadalomorvostan szakorvosa, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) Fog- és szájbetegségek szakorvosa, Orvostovábbképző Egyetem (OTE) Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994 Munkahelyek és munkakörök 1989 jelenleg is Semmelweis Egyetem Orvostörténeti Munkacsoport vezetője (2007- jelenleg is), Hátrányos helyzetűek egészségvédelmi munkacsoport vezetője (1997 jelenleg is) egyetemi docens ( jelenleg is) egyetemi adjunktus ( ) egyetemi tanársegéd ( ) Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár

2 Tudományos főmunkatárs István Kórház, Járóbetegellátás, Mester u. Rendelőintézet fogszakorvos Központi Stomatológiai Intézet fogorvos Oktatási terület Orvostörténet: - S.E. AOK, FOK, GYOK, jelenleg is - S.E. Eg.Tud.Kar ELTE BTK Tört. Szak, segédtud Orvostörténeti Múzeológia -ELTE BTK történeti múzeológia 2007-jelenleg is Közegészségtan, népegészségtan - S.E. AOK, FOK, GYOK jelenleg is Társadalomorvostan - S.E. AOK, FOK, GYOK Magánéleti kultúra, szexuálpedagógia - S.E. TF 1999 jelenleg is - D.E. Neveléstud. Int. Debrecen Táncművészeti Akadémia WJLTF ped.szak jelenleg is Fogyatékkal élők szexuális élete, szexuálpedagógia - S.E.+ BME rehab.mérnöki szak , Cs.M.E. Ped.K.Gyógyped., Kaposvár Utcai Szociális munka és prostitúció- szexualpedagógia - WJLTF Lelkészképző szak Szoc.munkás képző szak jelenleg is - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped ELTE BTK Szoc.pol.és Szoc.munka Széchenyi I.E. Szoc. és Eü. Int. Győr Doktori képzésben való részvétel Ph.D téma vezetése 2006/2007 tanévben indítottam a S.E. 8/4 doktori iskolán belül az Egészségügy története/orvostörténet altémát, melynek vezetője PhD iskola 6 hallgatója közül 1 fő (2008) fokozatot szerzett, 1 fő abszolutóriumot (2010), tovább 4 fő folytatja tanulmányait.

3 Kiemelt kutatási programok: Hazai kutatások: Pályáztató idő Azonosító/egy Téma üttműködő szervek OTKA TRT Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása OTKA T A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összehasonlító kutatása OTKA 1998 T Tudománytörténeti gyűjtemény az 2002 OTKA OTKA OTKA MTA (csak résztvevő) Igazságügyi 2005 Minisztériu 2006 m ETT (csak 2003 résztvevő) 2005 Eü. Min ESZCSM ESZCSM, Johan Béla Nemzeti Progr Okt. Min Esélyegyenl őségi Kormányh. (MEH) Alapítvány a Magyar Felsőoktatás ért és Kutatásért IOM T élettudományok köréből Serdülők szexuális felvilágosítási és családi életre nevelésének története, különös tekintettel a nemi betegségek prevenciójára Magyarországon. T A Pető Intézet története és a paramedicinális orvoslás egy fejezete Magyarországon A prostitúció, mint deviancia. Társadalmi megoldására való törekvés különös tekintettel a szifilisz népbetegséggé válásának időszakában (Magyarország, ). MEH IX- 27/2/1/2007 Bűnmegelőzési program A prostitúció, mint megszaladási jelenség Kutatás nevelőotthonban és nevelőintézetben élő fiatalok között az áldozattá válás megelőzése érdekében 581/2003 Hátrányos helyzetű populációk szájüregi rákszűrő vizsgálatát célzó program. NAB Tananyag, tankönyv fejlesztés: Párkapcsolat, OEFI szerelem, szex, család. (diák és tanári könyv) Primer prevenciós oktatás és módszertani 19/ anyagok készítésére az AIDS és más, nemi úton NÜF terjedő megbetegedések megelőzésére / NÜF OEFI XXIII- 4533/2003 B.M. és O.M. HIV fertőzések megelőzése és szűrővizsgálaton résztvevők számának növelése: állami gondoskodásban élő fiatalok, hetero- és homoszexuális prostituáltak között Tananyag - tankönyv fejlesztés: Értelmi sérültek érzelmi és szexuális nevelése (tanári könyv és munkafüzetek: alsó és felső tagozatosoknak). Tananyag - tankönyv fejlesztés: Emberkereskedelem megelőzése középiskolai oktatásban Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az őket segítő magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen NGO-k hatékony működésének elősegítése. Emberkereskedelem megelőzése középiskolai oktatásban

4 IOM 2002 Roma közösségek Soros Soros OKKRI Országos Krimin. Intézet roma-nőklubokban anti-diszkriminalizációs, egészségvédő és egészség megőrző felkészítő tréning kidolgozása 896/85 Roma egészségügyi rehabilitációs program, egészségügyi segítőképzés Utcai Szociális Utcai szociális gondozó-képzés (street-worker) Seg. Egy. képzési program. Információs hálózatépítés 892/ SOTE BAZ-megye pedagógusképzés Prostitúció prevenciója roma közösségben Nemzetközi kutatások: Intézmény Időpont partnerek Téma Eu Comission H-CUBE Eu Comission: Project Eu Com. DG SANCO F4 TAMPEP 8 Eu. Com. DG SANCO F4 TAMPEP 7 Eu Com.:DG SANCO F4 TAMPEP 6 Eu Com. AIDS and Mobility Eu. Com. Leonardo da Vinci European Network Male Prostitution (ENMP) tagja SHAPE (Swiss Hungarian AIDS Prevention Effort) Liverpool University PEP/LA Peer Education Program of Los No , Univ. degli Studi di Sassari Italy Italy 30-CE /00-08 Neatherlands No Neatherlands No : Neatherlands 2000/SID/053 Neatherlands NIGZ Italy EAC/12/04 European Commission Swiss Óvegylet, Nemzeti AIDS Bizottság, SOTE 1992 Liverpool 1996 University USA SOTE, NEVI HBV-HCV-HIV: three different and serious threats for European young people. A network to study and to face these challenges in EU. The project aims at promoting best practices in forced or voluntary return system of women victims of human beings trafficking Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) AIDS and Mobility, Europian networking project on the issue of migration and HIV/AIDS Fenarete program- professional training to Peer Educators in the field of prostitution. népegészség programjának része Marginalizált csoportok (melegek, prostituáltak, börtönben élők, elhanyagolt fiatalok)hiv/aids attitüde változása Dental practice in Europe at the End of the 18th Century Trénerképző tréning, Kortársképzés meghonosítása

5 Angeles Cupat Holim, Izraeli Egészségvédő Intézet SOTE, NEVI, PEP/LA WHO 1991 Swiss Eü. Minisztérium Szexedukáció módszertana train the trainers. Szex edukációs tréningek és könyv Szerkesztőbizottsági tag 2010 Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, alapító főszerkesztő 2000 jelenleg is Communicationes, Orvostörténeti Közlemények szerkesztő bizottsági tag 1996 jelenleg is a mai napig AISZED (AIDS Szex Edukáció) Szemle alapító főszerkesztője International Information and Connection. Bulletin. Editorial Committee /Paris Newsletter national correspondent of European Association for the History of Medicine and Haelth (EAHMH) Szakmapolitikai és Társulati tagságok Hazai: 2009 jelenleg is MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság SE Megelőzőorvostan és Népegészségtan Szakorvosképzésért felelős Grémium titkára OTKA Társadalomtudományi és Tudománytörténeti zsűri tag jelenleg is Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) alelnöke jelenleg is MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja SE AOK Közegészségtani Intézet tudományos titkára 1995 jelenleg is Oktatási Minisztérium közoktatási szakértői tevékenység, szakterület: egészségnevelés, szakirány: családi életre nevelés, szexuálpedagógia, helyi tantervkészítés (NAT)/ ig. sz jelenleg is Hajnal István Történettudományi Társaság tagja jelenleg is Magyar Fogorvosok Egyesülete ( MFE) tagja Nemzetközi: 2009 pályázati tanácsadó Wellcome Institute jelenleg is International Society for the History of Medicine (ISHM) tag

6 jelenleg is European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) tagja European Network Male Prostitution (ENMP) /Europian Comission/ nemzeti koordinator AIDS and Mobility európai network, (National Focal Point / NFP nemzeti koordinator Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) magyarországi képviselője, EU UNAIDS epidem. és socialmedicinális kutató munka nemzeti koordinátor. Konferencia szervezése: European problems of victims of trafficking in human being. interational meeting. Budapest Határ-menti nőkereskedelem és prostitúció. Bilaterális tapasztalatcsere, LEFÖ /Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen Legújabb kutatások a képzés, felnőttképzés, a munkaerő-piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában" PhD-s kutatások. ELTE december 8. Budapest The 40th International Congress on the History of Medicine. ISHM - national scientific board. Budapest. MTA Sex work, drug use, mobility and HIV/AIDS in Central and Eastern Europe. European Project AIDS and Mobility.NIGZ. Prága Június 5-8 international scientific board. Prága Szeretet- Szerelem- Morál 2000 előtt. Országos konferencia. Kecskemét. Főszervező Civilization, sexuality and social life in historical context: the hidden face of urban life. Nemzetközi Szex-történeti Konferencia. Budapest Főszervező Kerekasztal megbeszélés: a Város Rejtett Arca. Budapest. Főszervező I. Országos Szexedukációs Konferencia. Kecskemét. Főszervező Vendégoktatói tevékenység külföldön: 2007.május Der Georg-August-Universitat Göttingen Finnisch-Ugrisches Seminar: Die Geschichte der Prostitution und der Migration im Ost- Mitteleuropa Szakmai kitüntetések, díjak: Zsámboky János. Magyar Orvostörténeti Társaság, orvostörténeti díj

7 Publikációk Tudományos könyvek, könyvfejezetek Idegen nyelven megjelent könyvek 1 Forrai J.: Central European Medical Doctors at the turn of the Century I. Database for Hungary. Haifa, Israel GONDOS and SOSANA Publish House. p. 250 ISBN Forrai J.: Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Pető Budapest Új Aranyhíd - Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN Magyarországon idegen nyelven megjelent szerkesztett könyvek 1 Forrai J. (szerk): Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, Új-Aranyhíd Kft. ISBN Könyvek (magyar nyelvű) 1. Forrai J: Bujálkodás, bűnök, kórok. Prostitúciós ipar a fővárosban. Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Levéltár és Könyvtár.(elfogadva, megjelenés alatt) Forrai J.: Szex, erőszak prostitúció. Különböző csoportok szexuális veszélyeztetettsége az ezredfordulón, Magyarországon. Semmelweis Kiadó ISBN Forrai J.: Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből. A fogászat kultúrtörténetéből. Budapest. 2005; Dental Press. 294 pp. ISBN , 4. Bukovinszky J, Forrai J, Hollósi L, Kimle M, Légrádi J, Lékó E, Mikecz T, Scheinder I, Tímár I: A szexualitás egészségkönyve. Budapest, 2003; Kossuth Kiadó. 250 old. ISBN , 5. Bárdi L, Bázing Zs, Forrai J, Vajda M: Az erotika nagylexikona. Szerk.: Schenk János. Budapest,-Pécs, Dialóg Campus ISBN

8 Szerkesztett könyvek (magyar nyelvű) 1. Forrai J (szerk): Képzés, munkaerőpiac, egészség. Legújabb kutatások a képzés, felnőttképzés, munkaerő- piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában. Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány (ELTE). Budapest old. a 2. Ditor ut Ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. szerk: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter Budapest Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, MATI, Semmelweis Egyetem. (2. kiadás) 457.p. 3. Nemes Csaba: Orvostörténelem. Az egyetemes és a magyarországi medicina kultúrtörténeti vonatkozásaival. (egyes fejezetek szakszerkesztői: Forrai J., Magyar L. A., Paloczay Gy., V. Molnár L., Wirth L.) Debrecen, Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum. 343.p. 4. Forrai J, Gazda I, Kapronczay K, Magyar A, László Varga B, Vizi E. SZ. (Szerk) Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 80. születésnapjára. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Egyetem. Bp., 421 p. (1.kiadás) Mészáros F: Petényi S. János emlékezete, születésének 200. évfordulóján. MATI és Magyar Természettudományi Múz. Piliscsaba-Budapest, (szakszerk: Forrai J.) ISBN X, Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai Szerk.: Ács T, Kapronczay K (szakszerk: Forrai J.) MATI Piliscsaba ISSN , Fehér L, Forrai J (szerk): Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Budapest. Nőképviseleti Titkárság. ISBN old Morava, E, Forrai, J, Tahin, E.(szerk.): Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet: Jubileumi évkönyv. Budapest, SOTE Közegészségtani Intézete, ISBN old Könyvrészlet, könyvfejezetek (idegen nyelvű) 1. Forrai Judit, Csépe Péter HUNGARY : Sex work policies In: Sex work migration health / Eds.: Maria Cristina Boidi, Faika A El-Nagashi, Bernadette Karner Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter

9 Step by step In: Work safe in sex work/ Ed.: Veronika Munk Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter Stoplight in sex worker s rights In: Work safe in sex work/ Ed.: Veronika Munk Amsterdam, TAMPEP International Foundation, pp Forrai Judit, Csépe Péter On the highway: Tatabanya / HUNGARY In: Work safe in sex work/ Ed.: Veronika Munk Amsterdam, TAMPEP International Foundation, p Forrai J. : Hungary. In: A united Europe a shared concern HIV and population mobility in an enlarged European Union. AIDS and Mobility NIGZ. Amsterdam. 2006; Forrai J.: White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest th International Congress of the History of Medicine. Proceedings II pp Forrai J: The issue of sexuality in Roma communities. AIDS and Mobility in Europe. NIGZ. Report. Budapest 2005;. Woerden Forrai J.: Prostitution at the turn of the century in Budapest. In: Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, 1996; SOTE University Press. ISBN Forrai J: Gender issue in Hungary. In.: Gender issue and HIV/AIDS in migrant community. AIDS and Mobility. NIGZ. 2006; Amsterdam. CD rom Könyvrészlet, könyvfejezetek (magyar nyelvű) 1. Forrai J:: Nevelőotthonban és nevelőintézetben élő fiatalok áldozattá válása - helyzetkép. In: Lukács, a mi munkatársunk. (Szerk.: Majsai Tamás - Nagy Péter Tibor) Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak. ([Sorozatcím:] Wesley Jubileumi Kötetek, 2.) ) 2. Forrai Judit -Lőrincz Norbert: Szociális munka, ártalomcsökkentés az utcai prostituáltak megsegítésére. (Magyarországi civil segítő szervezetek humán erőforrásainak vizsgálata) In: Csakhogy a szegényekről

10 megemlékezzünk! (Szerk.: Majsai Tamás) Budapest: Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak. ([Sorozatcím:] Wesley Jubileumi Kötetek, 1.) Forrai J., Magyar L.A.: Az orvosi meteorológia (klimatológia) története. In: Az éghajlatváltozás hatásai az emberi szervezetre. Törő Klára (szerk.) Budapest, Medicina Forrai J: Specialisták vagy sarlatánok? : Foggyógítók és szolgáltatásaik a XVIII. századi Európában. In: Három orvostörténész köszöntése : Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére. Szerk.: Kapronczay Károly, Magyar László András, Schultheisz Emil, Sótonyi Péter, Varga Benedek, Bp., Johan Béla Alapítvány, Magyar Orvostörténelmi Társaság, SOMKL, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2010., pp Forrai J: A prostitúció, mint megszaladási jelenség. In: Csányi Vilmos, Miklósi Á, Forrai J Csányi Vilmos, Miklósi Á (szerk.) Fékevesztett evolúció: Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban. Budapest: Typotex Kiadó, Forrai J.: A vaspólya tündöklése és bukása. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly. Országos Múzeum és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. ISSN Budapest, Forrai J: Célszerűség és esztétikum, fejezetek az orvosi műszerek fejlődéstörténetéből. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly. Országos Múzeum és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. ISSN old 8. Csépe Péter, Gyukits György, Karádi Olga, Lázár Imre, Solymosy József, Forrai Judit: HIV prevenciós modellprogram roma közösségben. In: Képzés, munkaerőpiac, egészség. Legújabb kutatások a képzés, felnőttképzés, a munkaerő-piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában. Forrai J (szerk): Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány (ELTE). Budapest Forrai J: A budapesti fogászati klinika megalakulása. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Szerk. dr. Vámos Éva és Vámosné dr. Vigyázó Lilly. Budapest, Országos Múzeum és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége old. 10. Csépe P Forrai J.:, Solymossy J.,Lökkös A.: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben in: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség.

11 Fundación Secretariado Gitano, Madrid Forrai J. Solymossy J. Csépe Péter: Közösségfejlesztő és egészségügyi ismeretfejlesztő reprodukciós program in: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid Forrai J: Szexuális magatartás és a globalizáció hatása fiatal korban a migráció és az emberkereskedelem területén. Hány lépés az ÉLET? Ifjú-kór 4. Tanulmányok a szerhasználatról, az emberi kapcsolatokról, az ifjúságról, az egészségfejlesztésről, a spirituálitásról, a kezelési és megelőzési lehetőségekről. Szerk: Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. OKKER pp ISBN Forrai J: Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az őket segítő magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen NGO-k hatékony működésének elősegítése. In: A humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban c. ösztöndíjpályázat tanulmányaiból szerk: dr. Andrássy Lászlóné és dr. Túróczi Ágnes. A civil Társadalomért Alapítvány és a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Forrai J: A nemi nevelés helye a neveléstudományban. Évkönyv. I. (2006/1.) Theológus és Lelkész Szak, Vallástanár Szak. WJLF. Budapest Kóbor A., Forrai J.: A fogorvosképzés magyarországi fejlődésének története. 50 éves a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara ( ). Budapest old Forrai J.: A bűnös szex a XIX. Század utolsó negyedében. In: Nők és férfiak..., avagy A nemek története [szerk. Láczay Magdolna]. Nyíregyháza, Rendi társadalom polgári társadalom 41. (16): BFL Ny Forrai J.: A magyar fogtudomány kezdetei. In: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter: Ditor ut Ditem. Budapest. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Egyetem Forrai J.: Szerelem, fogamzásgátlás, felvilágosítás. In Amiről beszélni kell- a nemiség szerepe az értelmileg sérült emberek életében. Szerk.: Bakonyi László pp. Főv. Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Osztály Forrai J.: Fiatalkorú fiúkon elkövetett erőszak és prostitúció In Maár Márton, Szabadka Péter (szerk): Ifjú-kór 2. Budapest, Okker Ker. Kft old Forrai J.:

12 Árkövy József. In Híres Magyar Orvosok. III. Budapest. Galenus Forrai J.: A serdülőkori szexuális ismeretek és magatartás. In Szexológiai olvasókönyv. Felelős szerk. Lux Elvíra. Budapest. Osiris old Forrai J.: A nemi betegségek és a prostitúció kérdése Budapesten régen és ma. In: Morava, E, Forrai, J, Tahin, E.(szerk.): Semmelweis Orvostudományi Egyetem Közegészségtani Intézet: Jubileumi évkönyv. Budapest, SOTE Közegészségtani Intézete, old Forrai J.: A budapesti prostitúció múltjából in: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Fehér L. Forrai J. (szerk) Budapest. Nőképviseleti Titkárság old Forrai J.: A budapesti utcai prostituáltak élete Budapesten. In: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Fehér L. Forrai J. (szerk) Budapest. Nőképviseleti Titkárság old Forrai J. Simka Éva: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelőzés jelentősége a prostituáltak körében (Awareness of AIDS and the Significance of Prevention among Prostitutes in: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Fehér L. Forrai J. (szerk) Budapest. Nőképviseleti Titkárság old Forrai J.: Fények és árnyak a milleniumi ünnepségen. In: (szerk.) Nagy Beáta, Sárdi Margit Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben.. Debrecen, p Forrai J, Aszmann A: Serdülők szexuális ismeretei, magatartása. Serdülők egészségi állapota egészségmagatartása. Szerk.: Aszmann A. Budapest, Új-Aranyhíd Kft ISBN , Almai J., Forrai J.: Extractio után gyökértömött fog reimplantációja és hídpillérként történt felhasználása. Főv Bajcsy-Zs. Kórház Rend. Int. Jubileumi Tudományos Évkönyve. Budapest, old Magyar nyelvű folyóiratban megjelent eredeti közlemények 1. Forrai J.: Prostitúció és globalizáció. Eszmélet

13 2. Forrai J.: A szórakoztatóipar és a prostitúció szereplőinek káros szenvedélyei Népegészségügy. 88. évf. 2. sz Forrai J.: Az emberi szervezetre ható meteorológiai jelenségek hatásainak története az elmúlt kétszáz évben Orvosi Hetilap, évf. 27. sz Forrai J.: Sebészeti eszközök kialakulása. LAM 2008;18(12): Forrai J.: Szép lányok csúnya betegsége, avagy szemelvények a bűnös szex és a szifilisz történetéből. Orvosi Hetilap évf. 40. szám, Csépe P, Bánóczy J, Dombi Cs, Forrai J, Gyenes M, Döbrössy L: Modellprogram ajak-szájüregi daganatok szűrővizsgálatára roma populációban. Magyar Onkológia, 2007; 51. évf. (2): Forrai J: Prostitúció és szociális munka. Civil Szemle, 2007; 4. évf. (2): Forrai J: A szexuálpedagógia története a szerelem és a szex helye az oktatásban. Védőnő, 2006; 16. évf. (5): Antmann K,Oszlár J, Csépe P, Oroszi B, Forrai J, Sima Á, u&key=28009 Morava E: Az között szervezett "hagyd abba és nyersz!": dohányzásról leszokást segítő programok hatásvizsgálata Medicus Universalis, 2006; 39. évf. (2): Forrai J: Az emberkereskedelem és erőszak megelőzése az iskolai oktatás keretében: 1. Egészségpedagógiai ismeretek és módszerek Egészségfejlesztés, 2005; 46. évf. (4): Forrai J: Az emberkereskedelem és erőszak megelőzése az oktatás keretében: 2. Az egészségpedagógiai oktatás felmérése Egészségfejlesztés, 2005 ; 46. évf. (5/6): BIN/W1.SH?SESSION= &INFILE=START_FRAME.GLU&STYLE=TIAU

14 12. Forrai J. Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek a történetéből Dental Hírek, 2005; 9. évf. (4): Antmann K, Oroszi B, Oszlár J, Forrai J, Sima Á, Morava E: Reprezentatív egészségfelmérés : jelentés a dohányzásról Medicus Universalis, 2005; 38. évf. (1): Forrai J: Szexuális nevelés: a szerelem és a szex helye az oktatásban Komplementer Medicina, 2005; 9. évf. (4): Forrai J: A vénuszi nyavalya történetéből. A szexuális úton terjedő betegségek gyógyítása történelmi áttekintés Komplementer Medicina, 2005; 9.évf. (3): Forrai J. A fogápolás története I. Dental Hírek, 2005; 9. évf.. (3): FOGAPOLAS-TORTENETE 17. Forrai J.: A fogápolás története II. Dental Hírek, 2005;.9. évf.(4): Forrai J.: Az arany a fogászatban. Dental Hírek 2005; 9. évf. (2): Forrai J: Az arzén kultúrtörténete és szerepe a foggyógyászatbandental Hírek, 2004; 8. évf. (1): Forrai J: A higany és szerepe a fogászatban Dental Hírek, 2004; 8. évf. (2): Forrai J: Szent Apollónia, a fogbetegek és fogfájósok védőszentje Dental Hírek, 2004; 8. évf. (3): Csépe P, Forrai J, Solymosy J, Lökkös A: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben

15 Egészségfejlesztés, 2004; 45. évf. (5/6) Forrai J: A fogbél kezelése II. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (1): Forrai J: A fogszú története I. Dental Hírek, 2003;7. évf.(2): Forrai J: A fogszú története II. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (3): Forrai J: A fájdalomcsillapítás és általános érzéstelenítés a fogászatban. I. rész. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (6): Forrai J: A fájdalomcsillapítás és általános érzéstelenítés a fogászatban. II. rész. Dental Hírek, 2003; 7. évf. (7): Forrai J.: Munkaidő-szabadidő a mulató Budapesten a 19. század végén. In: A társadalomtörténetírás helyzete hazánkban ipar és társadalom a században a Hajnal István. Budapest]: Rendi társadalom polgári társadalom 41. (10): BFL Ny Forrai J: Szerelem, szex és veszélyei. Természet Világa. Természettudományi közlöny, 2003; 134. évf. II. különszám Forrai J: A fiúgyermekek szexuális kihasználása. Család gyermek ifjúság/ ; XI. évf Forrai J: Árkövy József : megemlékezés halálának 80. évfordulója alkalmából Dental Hírek, 2002; 6. évf. (2):

16 32. Forrai J: A fogászati szakma kezdetei Magyarországon. Dental Hírek, 2002; 6 évf. (3): Forrai J: Népi gyógyászat a XVIII. században Magyarországon Dental Hírek, 2002; 6. évf. (5): Forrai J: Az etruszk és a római fogászat Dental Hírek, 2002; 6. évf. (6): Forrai J: A fogbél kezelése. I. Dental Hírek, 2002; 6. évf. (7): Csépe P., Y. Amirkhanian., J. Kelly., T. McAuliffe., Mocsonaki L., Forrai J: HIV/AIDS kockázatos viselkedés budapesti homo- és biszexuális férfiaknál. Magyar Venerológiai Archívum, 2002; 5. évf. (3): Forrai J: Fejezetek a fogászati tömőanyagok történetéből. Dental Hírek, 2001; 5. évf. (8): Csépe P, Yuri A. Amirkhanian, Jeffry A. Kelly, Timothy L. McAuliffe, Mocsonaki L, Forrai J: HIV/AIDS-kockázatos viselkedés budapesti homo- vagy biszexuális férfiaknál. Addictológia Hungarica- Szenvedélybetegségek, 2001; 9. évf. (6): Forrai J: Prostituáltak, emberkereskedelem. Gondolatok az emberkereskedelemről a készülő ENSZ-konvenció tükrében Belügyi Szemle.(különszám), 2000; 3: Forrai J: Fogászati felszerelések történetéből Dental Hírek, 2000; 4.évf. (7): Forrai J: Szexuális bűncselekmények a prostitúciós iparban az 1870-es években

17 Belügyi Szemle, 2000; (4-5): Forrai J: Új zónák-régi problémák Történetek az utcai prostitúció szabályozásáról História, 2000; 22. (1): Forrai J: A budapesti szexipar történetéből Magyar Venerológiai Archívum, 2000; 4. (1): Forrai J: Szegénység és bűnözés különös formája a budapesti utcákon: a férfi és női prostitúció Belügyi Szemle, 1999; (2): Forrai J. Simka É: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelőzés jelentősége a prostituáltak körében. Egészségnevelés, 1999; 40. évf. (1-2): Forrai J: Utcai prostituáltak hazánkban. Szexológiai Szemle 1999/ Forrai J: Milleneumi ünnepség és a venerikus bántalmak Magyar Venerológiai Archivum, 1999; 3. évf. (3): Forrai J: Szexuális ismeret és magatartás serdülőkorban Belügyi Szemle, 1998; (3): Forrai J: A bujakór története Rubicon, 1998; 9. évf. (80): Forrai J: A budapesti prostitúció szabályozásának kezdetei. Egy nagyváros születése. Tanulmányok Budapest múltjából. XXVII. ünnepi száma a főváros születésének 125. évfordulójára. BTM, 1998; Forrai J: Férfi és női utcai prostituáltak, összehasonlító vizsgálat. Szenvedélybetegségek. Addictológia Hungarica, 1998; 6. évf. (6): Forrai J: Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. Belügyi Szemle, 1997; 5:

18 53. Forrai J, Tóth L: Általános kép a magyar serdülők szexuális ismereteiről, szokásairól, attitűdjéről országos felmérés alapján. Egészségnevelés, 1997; Forrai J: Serdülők óvszerhasználati szokásai Magyarországon. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.), 1997; I. évf. (3): Forrai J: Az óvszer története. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.) I. évf. 4. sz Forrai J: Kávéházak és kéjnők. Budapesti Negyed (lap a városról) 1996; (12-13): Simon T, Forrai J: Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelőzés Gyermekgyógyászat, 1995; (3): Simon T, Forrai J: Fiatalok szexuális nevelése és az AIDS megelőzése. Budapesti Közegészségügy, 1995; 27. évf. (2): Forrai J: Szex Edukáció és AIDS Prevenció Iskolai Programja (SEAPIP) Egészségnevelés : education sanitaria, 1994; 35. évf. suppl Forrai J: Szexuális felvilágosítás és nevelés éves korban. Új Pedagógiai Szemle, 1993; 63.évf. (2): Forrai J: Amerika felfedezése és az európai szifilisz. Orvosi Hetilap, 1993; 134. évf. (8): Forrai J: Bertold sebészmester fizetsége. Lege Artis Medicinae, 1993; 3. (6): Forrai J: Prostitúció a régi Budapesten Historia, 1993; 15. évf. (8): Forrai J: Szexuális nevelés és AIDS felvilágosítás, mint iskolai anyag. Egészségnevelés, 1993;

19 65. Forrai J: Sex-edukácio és AIDS-prevenció az általános iskolásoknak - a megvalósítás kezdeteiről- Magyar Pediater, 1992; 26. évf. (2): Forrai J: Közegészségügy Budapesten a századfordulón. Orvosi Hetilap, 1992; 133. évf. (44): Forrai J: A fogászat "szerszámainak" szépsége Egészségnevelés, 1992; Forrai J: Serdülők szexuális felvilágosítása és AIDS prevenciós nevelésének iskolai programja Népegészségügy 1992; Forrai J: Egészségmegőrzés, mint a szifilisz egyetlen gyógymódja egy XV. századi orvosi értekezés alapján. Egészségnevelés, 1991; Forrai J: A korszerű közegészségügy szervezés kezdetének történetéből a kiegyezés után. Orvosi Hetilap, 1991; 132. évf. (4): Forrai J: A vérbaj gyógyítása -Etien Blankard a iatrokémikus iskola egyik kiválóságának könyvéből Orvosi Könyvtáros, 1991; 31.évf. (1): Forrai J: A milleneumi ünnepség egészségügyi következményei /kéjnők és kórok/ Lege Artis Medicinae, 1991; 1. /8/É Forrai J: A hazai leánykereskedés virágkora /Kufárok és kurtizánok/ Rubicon /Történelmi Magazin1991; / Forrai J: Részletek a magyar leánykereskedelem és prostitúció történetéből Egészségnevelés, 1991; 32. évf.(2): Forrai J: Egészségnevelés- szépségápolás a századfordulón. Egészségnevelés, 1991; 32. évf. (4): Forrai J: Városi higiénia. Rubicon /Történelmi Magazin/

20 77. Forrai J: Egészségügytörténeti séta az óvszer körül Orvosi Hetilap, 1991; 132. évf. (48): Forrai J: A prostitúció mint társadalmi konfliktus Rendi Társadalom Polgári Társadalom 3: Forrai J: A prostitúció reformterve a francia forradalom idején. Orvosi Hetilap, 1990; 131.évf. (12): Forrai J: Nemi betegségek és prostitúció elleni küzdelem rendészeti és egészségnevelési módszerekkel a XVIII. sz.-tól a kiegyezésig (szemelvények). Egészségnevelés, 1990; 31.évf. (3): Forrai J: Szifiliszes eredetűnek vélt fog-stigmák történetéhez. Communicationes- Orvostörténeti Közlemények, 1989/1990; (3-4): Forrai J: "Tizennyolcz éves fiainkhoz" Nemi felvilágosítás a századfordulón. Egészségnevelés, 1989; Forrai J: Adalékok a szifiliszesnek vélt fogelváltozások történetéhez. Fogorvosi Szemle, 1989; Forrai J: Budapest világvárossá válása a prostitúció szabályozásának tükrében. Orvosi Hetilap, 1989; 130. évf. (40): Forrai J, Simon T: Vidéki és fővárosi VII. osztályosok kérdései az AIDS-ről, a nemiségről és általános egészségi problémákról Egészségnevelés, 1989; 30. évf. (6): Forrai J: Referáló lap egykor és ma. Orvosi Könyvtáros, 1988; 28. évf. (2): Forrai J: A serdülők és az AIDS /egy budapesti középiskolai felmérés az AIDS-szel kapcsolatos ismeretekről. Egészségnevelés, 1988; Vass Z. Forrai J. Vukán Gy: Az eltávolított maradó fogak megoszlása budapesti adatok alapján. Fogorvosi Szemle 1978;

21 89. Vass Z. Forrai J. Vukán Gy: A maradó fogak extractiójának okai budapesti adatok alapján. Fogorvosi Szemle 1977; Magyarországon megjelenő idegen nyelvű tudományos közlemény 1. Forrai J: History of the Prostitution politics in Hungary century. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Orvostörténeti Közlemények vol Forrai J: History of special healing1 method for motor-disordered children: conductive education. Communicationes de Historia Artis Medicinae, Orvostörténeti Közlemények vol.. LIII. No Forrai J: Problems of Venereal Diseases and the prostitution in the past and today in Budapest. Magyar Venerológiai Archívum, 2002; 5.évf. (3): Forrai J: Sexual knowledge and attitudes during puberty Best of 1998 Belügyi Szemle, 1998; (3) Forrai J.: The onset of prostitution regulations of Budapest at the time of the unification. In: Birth of a metropolis. Pest, Buda, Óbuda at the time of the unification: exhibition in the Budapest History Museum to commemorate 125th anniversary of the capital s unification. Bp.: BTM, 1998; Monograph of the history of Budapest Schultheisz E., J Forrai.: Problem-analysis in modern medicine and health care systems in medico-historical context, with special regard to Hungarian data. In: Topic reports of ministry level research of the Ministry of Welfare Vol. 2. Bp., pp Idegen nyelvű folyóiratban megjelent tudományos közlemények 1 J. Forrai: The beginnings of dental caries and its treatments. Rev. Clin. Pesq. Odontol maio/ago: 5 (2): Forrai J: Cure or kill? History of different treatment therapeutics of venereal diseases.

22 Analecta Historico Medica. Departmento de Historia y Filosofia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM í la Societdad International de Historia de la Medicine. Mexico. Suplemento I. /VI. vol Forrai J.: History of X-ray in dentistry Journal of Dental Clinics and Research, Rev.Clin.Pesq.Odontol 2007 set/dez;3(3): Forrai J.: History of amalgam in dentistry Journal of Dental Clinics and Research, Rev.Clin.Pesq.Odontol jan/abr: 3 (1): Forrai, J. Simek, Á. Bartók, A:Ignac Semmelweis. Studies in the history of childbed fever, infection control and statistical analysis. Infection, Hospital. Italy Italian Journal of Hospital Infection /Giornale Italiano delle Infectioni Ospidaliere. Vol. 4.n.2, Aprile-Giugno 2007; Forrai J:Ambroise Paré- The Father of Surgery Journal of Dental Clinics and Research 2007; Clin. Pesq. Odontol., Curitiba, v.2, n.5/6, p , jul./dez www2.pucpr.br/reol/index.php/rcpo?dd1=1629&dd99=pdf 7. Forrai J: Dental Practice in Hungary at the End of the Eighteenth Century in: Chistine Hillam (ed) Dental Practice in Hungary at the End of the 18th Century. /ISSN , ISBN , Rodopi B.V. Amsterdam-New York, NY. Clio Medica 2003; 72: Forrai J.: Dentistry in Hungary at the end of the Eighteenth Century. Dental Practice in Europe at the end of the 18th Centurry. Liverpool, 1993.okt.2-3. The beginnings of Hungarian dentistry.34.international conference in History of Medicine Glasgow, International Society for the History of Medicine. Dundee David Winter and Son Ltd Forrai J: Adolescent sexuality in Hungary today. Choices, sexual health and family planning in Europe formerly Planned Parenthood in Europe. Choices 1996; 25. (3): Forrai J: Prostitution and venereal diseases distribution among the residents of Budapest according to denomination in fin-de-siécle Koroth, 1991; 9. (11-12):

23 Tankönyvek 1. Forrai J: Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tankönyv diákok számára. Budapest; Sex Educatio old. ISBN , 2. Forrai J: Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tanári könyv. Budapest. Sex Educatio old. ISBN , 3. Forrai J: Magánélet és az egészség kultúrája (Tanári könyv) Budapest, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány ISBN pp. 4. Forrai J: Magánélet kultúrája. Diák könyv. Budapest, Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Alapítvány. ISBN ; 70.old. 5. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúció területén. magyar szerk: Forrai Judit. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány pp. 6. Forrai J: Ne dőlj be! Emberkereskedelem, szexuális erőszak megelőzését célzó középiskolai oktatási program. Budapest. második átdolgozott kiadás. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) old. ISBN , 7. Forrai J: Értelmi sérültek érzelmi, szexuális élete és nevelése. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány ISBN , old. 8. Forrai J, Lengyel A E: Én-kép-kirakó. Tankönyv. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány. ISBN , old. 9. Forrai J, Lengyel A E: Felnőttország-járás. Tankönyv. Budapest, Szex Edukácós Alapítvány.ISBN , old. 10. Forrai J, Lőrincz N: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest. Wesley János Lelkészképző Főiskola. (Módszertani és gyakorlati alapvetés. Wesley könyvek szociális munkásoknak) ISBN X ISSN , old. 11. Forrai J: Magánélet és az egészség kultúrája (egyetemi tankönyv) Budapest,

24 Dialóg Campus. ISBN , old. 12. Forrai J. : Ne dőlj be! Emberkereskedelem megelőzése. Középiskolai oktatási program. Budapest. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) ISBN old 13. Ambrus P, Csépe P, Forrai J (szerk.): Kommunikáció, Egészségügy, Cigányság Oktatási és Módszertani segédanyag az orvosegyetemek és egészségügyi főiskolák részére. Budapest. Budapest, Medichello- Új Aranyhíd Kft. ISBN , old. 14. Forrai J.: Fiatalok fiataloknak az AIDS-ről az AIDS ellen. Budapest, 1995 Aranyhíd KFT. 88 old. ISBN , 15. Forrai J (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás), ISBN old Forrai J. (szerk): Chrestomathy on the History of Medicine. Szerk. Dr. Forrai J. Dr. Ballér P. Budapest, l992.sote házinyomda Tankönyv fejezetek 1. Barabás K, Forrai J: A szexualitás és a nőgyógyászat orvosi antropológiája. In: A magyar orvosi antropológia tankönyve. Szerk: Lázár Imre, Pikó Bettina Medicina. (elfogadva, megjelenés alatt) 2. Forrai J.: Utazásorvostan története in. Utazásorvostan. Szerk. Felkai Péter. Medicina. (elfogadva, megjelenés alatt) 3. Forrai J. Bán D. Kaldau D.: Az egészségfejlesztés módszerei. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J.: Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J., Bán D.: Fogorvosi gyakorlat higiénés követelményei. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest,

25 6. Forrai J. Bán D. Kaldau D.: Hátrányos helyzetűek közegészségtani vonatkozásai. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Terebessy A.: Az egészségügy minősége, minőségbiztosítás. In: Népegészségtani ismeretek. Szerk. Tompa A. Semmelweis Kiadó. Budapest, Forrai J. Bán D.: Hygienic requirements in dentistry / infection control. In: Basic Principles of Public Health, Semmelweis Publ. ed: A. Tompa Forrai J: Occupation hazards in dentirsty. In: Basic Principles of Public Health, Semmelweis Publ. ed: A. Tompa Terebessy A, Forrai J. Methods of health promotion. In Anna Tompa ed. An overwiew of public health. Foglalkozás ártalmak Megelőzése Alapítvány. Budapest. 2005; Forrai J: Minőségbiztosítás és egészségügyi adminisztráció a fogászatban. In Cserháti Z, Diószeghy Cs, Dósa Á, Forrai J, Gulácsi L, Horváth I, Kovács J, Németh E, Pilling J, Simon T, Sótonyi P, Studer A, Varga K, Weltner J. Rezidensképzés, Egészségügyi dokumentáció, minőségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció. Semmelweis Kiadó. Budapest Forrai J.: Az egészségfejlesztés módszerei. In. Megelőző orvostan és népegészségtan./jegyzet szerk. Prof. Dr. Tompa A. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Forrai J, Terebessy A.: Minőségbiztosítás az egészségügyben. In. Megelőző orvostan és népegészségtan. Szerk. Prof. Dr. Tompa A. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Forrai J: Fogorvosi tevékenység foglalkozási ártalmai. In: Megelőző orvostan és népegészségtan. Szerk. Prof. Dr. Tompa A. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Forrai J.: A partnerországok környezetének vizsgálata, Magyarország In: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány , 16. Forrai J.: Bevándorlás és prostitúció: jogi szabályozás partnerországokban. In: Fenarete program. Szakmai tréning kortárs oktatóknak a prostitúciós területen. Pierfranca Borlone, Grazia Macchieraldo. Budapest, Szex Edukációs Alapítvány ,

26 17. Forrai J.: The role of training and education in the prevention of trafficking. In:Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, 2004; Németh E, Lőrincz N. Forrai J.: Establishing contact with victims of trafficking. In: Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, 2004; Forrai J: A nevelés és az oktatás szerepe az emberkereskedelem megakadályozásában In: Kézikönyv az emberkereskedelemről, civil szervezetek. IV. kötet in: Kézikönyv az Emberkereskedelemről. Szerk: Fehér Lenke IOM. Budapest Németh E, Lőrincz N, Forrai J: Kapcsolatfelvétel az emberkereskedelem áldozataival. In: Kézikönyv az emberkereskedelemről, Szerk: Fehér Lenke IOM. Budapest Forrai J.: Serdülők egészségmegőrzése és a megelőzés lehetőségei. In Forrai J. (szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás ISBN ), old. 22. Forrai J.: Gyakorlatok a szexuális felvilágosítás és nevelés területén. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Szerk. Forrai J. Oktató kézikönyv. Budapest, Aranyhíd (második átdolgozott kiadás), ISBN , old. 23. Forrai J.: A teenagerek egészségmegőrzése és prevenció. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Szerk. Forrai J. ISBN Budapest, Holistic old. 24. Forrai J.: Gyakorlatok. In: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Szerk. Forrai J. Oktató kézikönyv. Budapest, Holistic. ISBN old. 25. Forrai J(szerk.): Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. Budapest, Holistic, ISBN , old. Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent absztraktok 1. Forrai J, P Csépe J Solymosy: Health promotion clubs for elderly Roma people in three western counties in Hungary. 7th IUHPE. Budapest, október. 2006

27 2. P Csépe,J Forrai: Screening for oral cancers and their risk factors in the Roma population. 7th IUHPE. Budapest, október Forrai J: Milestones of history o f dentistry- from the beginnings till the 20 th century. ISHM. Budapest abst. 129./ Forrai J. Les étaps de l art dentaire, des origins au Xxe siécle. ISHM. Budapest abst Forrai J: White slaves on black markets. The beginnings of the epidemic history of the sex industry in Budapest. ISHM. Budapest abst. 131./Les esclaves blanches sur les marches noirs, les commencements de l industrie du sexe á Budapest. ISHM. Budapest abst K.Antmann, J.Oszlár, B.Oroszi, J.Forrai, Á.Sima, E.Morava: Effectiveness of practical l knowledge education on smoking-prevention during the university years at Semmelweis University. 12th biennial congress of the European Union for school and university health and medicine. Caring of Europe s young generation Ljubljana 6. Oroszi B, Antmann K, Oszlár J, Forrai J, Sima Á, Morava E: Experience, attitude, and knowledge about tobacco smoking prevention among medical and dental students and young graduated doctors in Hungary. The effectiveness of the communication of smoking prevention programs. 12th biennial congress of the European Union for school and university health and medicine. Caring of Europe s young generation2003. Ljubljana 7. K.Antmann, J.Oszlár, B.Oroszi, J.Forrai, Á.Sima, E.Morava The success rate of Q&W 2000 among teachers and health care workers in Hungary XII.World Conference on Tobacco or Health, Helsinki, Csepe P, Simka Forrai J: Evaluation of anonymous HIV screening and counselling centre in Budapest, Hungary. Presented at the 12 International Conference on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland, Abstract (1998) 9. Csepe P, Forrai J. Evaluation and the AIDS prevention peer-education programme in Budapest, Hungary. Int Conf AIDS. 1998; 12: 697 (abstract no ). University Institute of Public Health, Budapest, Hungary. 10. Csepe P, Forrai J, Kelly JA, Amirkhanian YA, Mocsonaki L: HIV risk behaviour among male sex workers in Budapest, Hungary. Int Conf AIDS Jul 7-12; 14: abstract no. TuOrE Forrai J.: Prostitution and VD in Budapest at the Fin-de-siècle Comparative perspectives on the history of sexual transmitted diseases. Institute of Commonwealth studies, University of London április London (abstr.)

28 12. Forrai J.: Prostitution at the turn of the century in Budapest.abst.Civilization, sexuality and social life in historical context hidden face of urban life.sote international conference.budapest,1995. Februar (abstr.) 13. Forrai J.: Dentistry in Hungary at the end of the Eighteenth Century. Dental Practice in Europe at the end of the 18th Century. Liverpool, 1993.okt.2-3.(abstr.) The beginnings of Hungarian dentistry.34.international conference in History of Medicine Glasgow, International Society for the History of Medicine. Dundee 1995.David Winter and Son Ltd Forrai J.: Initiation into a cultured sexual life. Sexual Cultures in Europe /SISWO/. Amsterdam, Jun (abstr.) 15. Forrai J.: AIDS and sex-related knowledge of teen-agers Fifth International Conference on AIDS Education. Budapest, szept (abstr.) 16. Forrai J.: Special Face of Urbanisation: Prostitution and Venereal Disease Hungary in the World Annual Convention, Hungarian Sociological Association. Budapest, jun (abstr.) 17. Forrai J.: The Socio-Medical aspects of Venereal Disease and Prostitution among Jews in Finede Siecle From Revolutin to Revolution. Hungarian Jewry _nt he Twentieth Century. Hebrew Universitiy in Jerusalem. Jerusalem, 199o.nov. 4-5.(abstr.) Kiállítások 1 Forrai, J.: Milestones of the history in dentistry from the beginnings till the 20 th century. 7th ISHM. Budapest, aug Forrai J.: A fogászat egyetemes története. Dental World. Budapest, Sigma stadion. Budapest október Forrai J.: A fogászat története.. Semmelweis Egyetem, a Fogászati Kar ötvenéves jubileumi ünnepsége. Budapest, szeptember Forrai J.: A város rejtett arca. XIX. századi Prostitúció. Szaktanácsadó: Féner Tamás. Fotokiállítás, 42 poszter ápr Budapest, SOTE

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Email: Beosztás: forrai.judit@ med.semmelweis-univ.hu Orvostörténeti Önálló Munkacsoport és a Hátrányos Helyzetűek Egészségvédelme Munkacsoport vezetője Telefon: 4591511/56190

Részletesebben

2. Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi tanár Szociális munkásképző szak, Utcai szociális munka és prostitúció tárgy alapítója és oktatója

2. Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi tanár Szociális munkásképző szak, Utcai szociális munka és prostitúció tárgy alapítója és oktatója Dr. habil. Forrai Judit DSc 1.Semmelweis Egyetem,Népegészségtani Intézet egyetemi docens Orvostörténeti Munkacsoport és a Hátrányos helyzetűek egészségvédelmi csoport vezetője 1089. Budapest, Nagyvárad

Részletesebben

Képzettség, oklevél, száma:

Képzettség, oklevél, száma: Szakmai önéletrajz Dr. Forrai Judit Beosztás habilitált egyetemi docens Tudományos fokozat Kandidátus Email: forjud@net.sote.hu Munkahely: Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Cím: 1089. Budapest,

Részletesebben

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine Dr. Judit Forrai Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary forjud@net.sote.hu

Részletesebben

Forrai Judit. Rövid tudományos életrajz

Forrai Judit. Rövid tudományos életrajz Forrai Judit Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: forraijud@gmail.com Személyes adatok: Budapesten születtem 1949. január 27-én Végzettség: 1968-73: SOTE Eogorvostudományi Kar. Végzettség: fogorvos 1973-75:

Részletesebben

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Orvostörténeti munkacsoport 20010 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Dr. Forrai Judit a munkacsoport vezetıje Meghatározás és cél: Az orvostörténelem tanulmányozása hozzásegít az orvostudomány

Részletesebben

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségvédelméért munkacsoport 1997-óta működik tanszékünkön. Meghatározás: Hátrányos helyzetűek mindazok az egyének, illetve

Részletesebben

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra MTA Doktori Tanács Budapest DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra Dr. Forrai Judit SE Közegészségtani

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Gyukits György

Publikációs jegyzék. Gyukits György Publikációs jegyzék Gyukits György Külföldi folyóirat cikk: Gender roles and HIV sexual risk vulnerability of Roma (Gypsies) men and woman in Bulgaria and Hungary: an ethnographic study (elsőszerző: Kelly.

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék

Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szervezők: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Társadalomtudományi Tanszék Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában Nemzetközi Tudományos Konferencia Szervezők: Partium Keresztény

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Jegyzetek, tankönyvek 3. [2015] Betegvezetés az ápolásban. e-tankönyv. elérhető: www.tankonyvtar.hu 2. [2013] Neurológiai szakápolástan (2. átdolgozott kiadás) Juhász

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Nagy Beáta

Oktatói önéletrajz Dr. Nagy Beáta egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 MKKE, közgazdász, szociológus Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Oktatói önéletrajz. Dr. Rostoványi Zsolt. Karrier. egyetemi tanár. Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

Curriculum vitae. Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13.

Curriculum vitae. Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13. Curriculum vitae Név: Dr. Balázs Máté Ádám Születési hely: Makó Születési év: 1987. augusztus 13. Elérhetőségek: Lakcím: 6900 Makó, Teleki Blanka utca 18. Mobil: +3620-575-9904 E-mail: balazsmateadam@hotmail.com

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Dombi Edina E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Születési hely és idő: Fehérgyarmat, 1976. február 6. Lakcím: 4400, Nyíregyháza, Ifjúság u. 38. Elérhetőség: 06/20-9229-799 Tanulmányok: 1990-1994 Zalka Máté Gimnázium

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Sokféle út a munkához. Új Magyar Közigazgatás, január, 2. évfolyam 1. szám, old.

Sokféle út a munkához. Új Magyar Közigazgatás, január, 2. évfolyam 1. szám, old. The challenge of reforming with child Anghel, protection R., Dima, in Eastern G in: Psychosocial Europe: The Intervention, cases of Hungary 22 (2013) and Romani 239-49 Kisgyerekek elhagyása Európában (Baby

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal,

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal, A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, együttműködésben a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Publikációs jegyzék. dr. Gábor Katalin - Közlemények:

Publikációs jegyzék. dr. Gábor Katalin - Közlemények: dr. Gábor Katalin - Közlemények: Publikációs jegyzék 1. Fel kell ismernünk, hogy leküzdhessük A tetvesség aktualitásáról Gábor K., Várkonyi Á., Farkas Z. Egészségügyi munka XXXII. évf. 5. sz. 145. old.,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése

A minőségügyi szakfőorvosi és a szakfelügyelő főorvosi rendszer felépítése Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi A minőségügyi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Intézmény: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi Szak Év:: 1976 Tudományos fokozat: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Családnév: Dr MÉSZÁROS 2. Keresztnév: Julia 3. Születési dátum: 15 th of July 1952 4. Állampolgárság: Hungarian 5. Családi állapot: Elvált, egy lánygyermek 6. Iskolai végzettség:

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea

A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kosáros Andrea Természettudományi és Technológiai Kar A fenntarthatóság szerepe a környezeti nevelésben Doktori (PhD) értekezés tézisei Kosáros Andrea Témavezetı: Dr. Lakatos Gyula Debreceni Egyetem Természettudományi

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben