Képzettség, oklevél, száma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzettség, oklevél, száma:"

Átírás

1 Szakmai önéletrajz Dr. Forrai Judit Beosztás habilitált egyetemi docens Tudományos fokozat Kandidátus Munkahely: Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Cím: Budapest, Nagyvárad tér 4 Telefon: /6190 Személyes információk: Születési hely: Budapest Születési dátum: január 27. Végzettség: fogorvos, középiskolai történelemtanár, muzeológus Szakképesítések: fog-és szájbetegségek-, társadalomorvostan szakorvosa Tudományos fokozat: az orvostudományok kandidátusa (1997), habilitáció (2004) Idegen nyelv: angol (középfok), orosz (alapfok) Tanulmányok: Intézmény [ Dátum tól ig) SOTE Fogorvostudomány Kar OTE Fog- és szájbetegségek szakorvosi képzés ELTE BTK Történelem szak ELTE BTK Új- és legújabb kori muzeológia szak Medicinális Lézer Centrum,SOTE és a Rákellenes Lézer Alapítvány, lézergyógyászat Univ. of London (London School of Hygiene and Tropical Medicine) MTA Kandidátusi fokozat szerzés HIETE Társadalomorvosan szakorvosi képzés 2004 Debreceni Egyetem Habilitációs fokozat Képzettség, oklevél, száma: Fogorvos 17/l973 Fog- és szájbetegségek szakorvosa 633/1975 Történelem tanár 1536/1988 Új- és legújabb kori muzeológus 1305/1989 Soft -lézer terápia 1992 History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994 Orvostudományok kandidátusa /1997 Egy társadalmi probléma medikalizálása: adalékok a budapesti prostitúció történetéhez Társadalomorvosan szakorvosa: 690/1998 Nevelés- és sporttudományok 815-IV.63/2004 Egészségpedagógia. Vizsgálatok a nemi nevelés körében Munkahelyek: Országos Traumatológiai Intézet / segédápolónő OTE Stomatológiai Intézet / fogszakorvos István Kórház Rendelőintézete / fogszakorvos Országos Orvostudományi Információs Intézet / tudományos főmunkatárs 1

2 1989 tól SOTE Orvostörténeti és Társadalomorvostan Intézet, 1997-től jogutódja: Közegészségtani Intézet/ docens Oktatási tevékenységek a tudományágakhoz megállapított sajátos kívánalmak szerinti időtartamban: Graduális képzés rendszeresen felsőoktatási intézményben 1991 óta S.E./AOK Orvostörténet és Társadalomorvostani Intézetében kezdtem 16 éve AOK, FOK, GYOK tanítok Tárgyak: orvostörténelem, (1991-től) társadalomorvostan, ( ) közegészségtan 1997-től ELTE BTK Segédtudományi Tanszék Tárgy: Népegészségügy története orvostörténet / 1 félév 1997-től Semmelweis Egyetem Egészségügyi Kar, Gyógytornász szak nappali és levelező, Tárgy: orvostörténet / 1 félév 2000-től Semmelweis Egyetem Testnevelői Kar. Egészségtan tanári szak, nappali és levelező tagozat Tárgy: család szociológia- egészségnevelés - szexuálpedagógia / 2 félév 2000-Wesley János Teológus, Lelkész és Szociális Munkásképző Főiskola. Lelkészképző szak Tárgy: magánéleti kulturális antropológia / 3 félév 2000-től Wesley János Teológus, Lelkész és Szociális Munkásképző Főiskola, Szociális munkásképző szak (nappali és levelező) Tárgy: Szociális munka és prostitúció / 1 félév ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. Szociális munkásképző szak. (nappali és levelező) Tárgy: Szociális munka és prostitúció- szexuálpedagógia / 1 félév Semmelweis Egyetem és a Műszaki Egyetem közös képzése Rehabilitációs mérnöki szak Tárgy: fogyatékkal élők szexuális élete - szexuálpedagógia / 1 félév ELTE BTK Szociálpolitika és Szociális munka szak (2000-) tárgy: Szociális munka és a prostitúció- szexuálpedagógia 1 félév Széchenyi István Egyetem Szociális és Eü. Intézetének szociális munkásképzés (Győr) Tárgy: Szociális munka és prostitúció- szexuálpedagógia / 1 félév Csokonai Mihály Egyetem, Pedagógiai Kar, Gyógypedagógiai szak, Kaposvár Tárgy: értelmi sérültek érzelmi nevelése - szexuálpedagógia / 2 félév Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet 2

3 Tárgy: egészségpedagógia- szexuálpedagógia / 1 félév 2002-tól Semmelweis Egyetem AOK, FOK spec.koll. Tárgy: orvostörténet,, / magyar, angol / 1 félév 2006-tól Táncművészeti Akadémia Tánc- és egészségtan tanári képzés nappali/levelező Tárgy: egészségpedagógia, családi életre nevelés- szexuálpedagógia,/ 1 félév ELTE BTK Új- és legújabbkori múzeológia szak Tárgy: Szakmúzeumi történet, orvostörténet / félév Egészségügyi informatikai menedzser szak, és Egészségügyi ügyvitelszervező szak (BSC) Tárgy: Orvostörténet / 1 félév SE FOK spec.koll. Tárgy: Népegészségügy a fogászatban Oktatásszervezési tevékenység: (pl. szakfelelősi munka, szakmai bizottsági tevékenység, szakmaszervező tevékenység és elismertség) Orvostörténeti tanszéki csoport vezetője A Semmelweis Egyetem Megelőző-orvostan és Népegészségtan szakorvosképzésért felelős grémium titkára Hátrányos Helyzetűek Egészségvédelmi Kutatócsoportjának vezetője 1995 től Oktatási Minisztérium közoktatási szakértői tevékenység, szakterület: egészségnevelés, szakirány: családi életre nevelés, szexuálpedagógia, helyi tanterv készítés (NAT) intézeti tudományos titkár TDK nevelő munka: 4 fő, ebből 2 fő TDK konferencia helyezettjei Pelsőczy Gergely TDK konferencián II. helyezet (gyereksebészet története) Tóth Andrea TDK konferencián II. helyezet (neonatológia története) Szakdolgozatok: Az elmúlt 5 évben irányítása mellett 66 szakdolgozat készült el. Ebből 10 hallgató rektori pályázatot nyert: 7 fő I. helyet, 3 fő III. helyezet Postgraduális képzésben való részvétel: SOTE-HIETE orvosainak, Családorvosi Tanszék akkreditált tanfolyama: primer prevenció: STD, HIV/AIDS POTE- háziorvosok posztgraduális képzése: primer prevenció: STD, HIV/AIDS 3

4 PhD iskol / Semmelweis Egyetemen tól FOK rezidensképzés minőségbiztosítás, orvosi dokumentáció 2001-től Semmelweis Egyetem és a Műszaki Egyetem közös II. diplomás képzése Rehabilitációs mérnöki szak Tárgy: fogyatékkal élők szexuális élete 2002-től AOK rezidens törzsképzés: társadalomtudományi kutatások módszertana, magyar nyelven 2002-től AOK rezidens törzsképzés: társadalomtudományi kutatások módszertana, magyar nyelven 2006/2007 PhD oktatás 8/4 doktori iskola Egészségügy története c. alprogram vezetője, jelenleg 5 fő kezdet el a doktori iskolát, ebből 1 fokozatszerzés alatt Társasági tagságok: hazai 1. MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) alelnöke OTKA Társadalomtudományi és Tudománytörténeti zsűri tagja Oktatási Minisztérium közoktatási szakértői tevékenység, szakterület: egészségnevelés, szakirány: családi életre nevelés, szexuálpedagógia, helyi tanterv készítés 1997-től 5. Hajnal István Történettudományi Társaság tagja Magyar Fogorvosok Egyesülete tagja 1973 külföldi 7. European Association for the History of Medicine and Haelth (EAHMH) tagja Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) magyarországi képviselője, EU UNAIDS epidem. és socialmed.kutató munka European Network Male Prostitution (ENMP)/Europian Comission/ national coordinator, AIDS and Mobility európai network tagja 11. Nemzetközi Orvostörténeti Társaság tagja 1999 Szerkesztőségi tagság hazai 1. Communicationes Orvostörténeti Közlemények szerkesztő bizottsági tag (2000 -) 2. AIDS Szexedukáció Hírlevél felelős szerkesztője ( ) külföldi 1. International Information and Connection. Bulletin. Editorial Committee /Paris (2003) 2. Newsletter national correspondent of European Association for the History of Medicine and Haelth (EAHMH) ( ) 4

5 Kutatási tevékenysége területei: Orvostörténeti kutatások. STD - prostitúció története Szexuális nevelés története Fogászat egyetemes története, technikatörténet Konduktív pedagógia eredetének feltárása Neveléstudományi kutatások Szexuálpedagógiai új módszertan kidolgozása Egészségpedagógiai módszerek Magánéleti kultúra fejlesztése, szexuális nevelés HIV/AIDS- STD megelőzés iskolás gyereknél Szexuális erőszak, emberkereskedelem megelőzése: értelmi sérültek, intézeti fiatalok, teenagerek körében Nemzetközi migráció-hiv/aids prevenció Idős romák egészségfejlesztése, egészségmegőrzése Roma nők reprodukciós lehetőségek Harm reduction (HRD) program kidolgozása prostituáltak számára Szociális hátránnyal élők szájüregi rákszűrése Befejezett kiemelt kutatási témák: OTKA. A prostitúció, mint deviancia. Társadalmi megoldására való törekvés különös tekintettel a szifilisz népbetegséggé válásának időszakában (Magyarország, ). (Sz: 1099) OTKA. A Pető Intézet története és a paramedicinális orvoslás egy fejezete Magyarországon. (T013667) OTKA. Serdülők szexuális felvilágosítási és családi életre nevelésének története, különös tekintettel a nemi betegségek prevenciójára Magyarországon. (023951) OTKA. Tudománytörténeti gyűjtemény az élettudományok köréből. (T ) OTKA A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összehasonlító kutatása (T046154) ETT Modellprogram kidolgozása, amely alkalmas a hátrányos helyzetű (roma) populációban a szájüregi rákok kockázati tényezőinek meghatározására, a szájüregi rákok és rákmegelőző állapotok korai diagnózisára és gyógyítására, így a morbiditás és végső soron mortalitás csökkentésére (résztvevő). Folyamatban levõ hazai kiemelt kutatási témák: OTKA. Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása (T68439) Hazai programok, együttműködés, kutatás: Időpont Intézmény időtartam partnerek Eredmény OTKA 3 év A prostitució mint deviancia. Társadalmi megoldására való törekvés különös tekintettel a szifilisz népbetegséggé válásának időszakában (Magyarország, ) 1991-től Szex Edukációs Alapítvány 12 év SOTE, OM. Oktató anyagok elkészítése 5

6 ESZCSM, Belügy Minisztérium, (CD, videó, rádió sorozat, plakátok) 1997-ben a Hungarodidakt ezüst díját kapta Népjóléti Minisztérium 1 év SOTE AIDS oktató könyv elkészítése Kiút Veled Egyesület 4 év Szociális Minisztérium Utcai szociális munka gyakorlata, tankönyv készítés OTKA 2 év SOTE A Pető Intézet története és a paramedicinális orvoslás egy fejezete Magyarországon Down Egyesület 8 év Szex edukációs Szülői csoport szervezése Alapítvány Szexológia Műhely 1 év Magyar Szexológiai Társaság 1996 MKM, OKI 0.5 év Eszterházy Tanárképző Főiskola 1997 OKKRI Országos Kriminológiai és AISZED (AIDS, Szex Edukációs Hírlevél 2 évfolyam szexuálpedagógiai (konzerv) tanterv kidolgozása 3 nap SOTE BAZ-megye pedagógusképzés Prostitúció prevenciója Kriminalisztikai Intézet OTKA 3 év SOTE A serdülők szexuális felvilágosítási és családi életre nevelésének története különös tekintettel a nemi betegségek prevenciójára Magyarországon. 1998/99 Fogyatékosok Országos Szövetsége.. 1 év MKM Fogyatékosok szexuális nevelése tankönyv előkészítés OTKA 4 év SOTE Tudománytörténeti gyűjtemény az élettudományok köréből Soros 1 év Utcai Szociális Segítők Egyesülete (Tatabánya, Reriféria Egy. (Nyíregyháza) Napfényt az Életnek(Miskolc) Soros 1 év Cigány Kulturális és Módszertani Központ Kecskemét Soros 1 év Cigány Kulturális és Módszertani Központ Kecskemét Utcai szociális gondozóképzés (street-worker) képzési program Információs hálózatépítés Roma egészségügyi rehabilitációs program, egészségügyi segítőképzés Szociális és egészségügyi segítőképzés, egészségügyi bázisállomás létrehozása 2002 IOM International Organisation for Migration IOM International Organisation for Migration IOM International Organisation for Migration 6 hónap Sződcsörög Önkormányzat, Karcag, Nagyatád, Edelény, Kecskemét roma közössége 1 év Belügy Minisztérium, Oktatási Minisztérium 1 év ÁNTSZ, SOTE, Zala-, Somogy, Tolna megyei Önkormányzat roma-nőklubokban antidiszkriminalizációs, egészségvédő és egészség megőrző felkészítő tréning kidolgozása Emberkereskedelem megelőzése középiskolai oktatásban Idős romák szociális, egészségügyi állapotának felmérése, ellátásának megszervezése 6

7 Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány ESZCSM Johan Béla Népegészségügyi program 8 hónap Humán erőforrás. Oktatás kutatás. Ösztöndíj 1 év OEFI Primer prevenciós oktatásra és módszertani anyagok készítésére az AIDS és más, nemi úton terjedő megbetegedések megelőzésére OTKA 3 év SE A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összehasonlító kutatása IOM International Organisation for Migration IOM International Organisation for Migration Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (MEH) ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program: ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért 1 év Emberkereskedelem megelőzése, kormányzati és civil szervezetek hálózatépítése, oktatása teljesítménynövelése, Felkészítő tréningek (Train the Trainers), monitorozás 1 év ÁNTSZ, SOTE, Zala-, Somogy, Tolna megyei Önkormányzat Idős romák szociális, egészségügyi állapotának felmérése, ellátásának megszervezése 7 hónap Serdülők számára készített oktatási könyvemberkereskedelem és erőszak megelőzésére: Veled is megtörténhet 1 év MPÉE Intézeti fiatalok képzése, utcai prostituáltak egészségügyi felvilágosítása 8 hónap - Dohányzásmegelőző program 8 hónap Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az őket segítő magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen NGO-k hatékony működésének elősegítése ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program 8 hónap - Szexuális betegségek, AIDS megelőző oktatási anyag CDrom készítése középiskolás fiataloknak 12 hónap OEFI, egészségesebb Iskolákért Hálózat magyarországi Egyesülete, Sulinet, OM, Drogmegelőzési Intézet, Semmelweis Egyetem AOK, Közegészségtani Intézete, GYISM Családi életre nevelés HIV/AIDS megelőzés iskolai programja Tankönyv diákoknak, tanároknak Külföldi együttműködés, kutatás, program Időpont Intézmény időtartam partnerek Eredmény 7

8 1991 WHO 1 év Eü. Minisztérium Szex edukációs tréningek és könyv PEP/LA Peer Education Program of 4 év SOTE, NEVI Trénerképző tréning, Kortársképzés meghonosítása Los Angeles Cupat Holim 3 év SOTE, NEVI, Szexedukáció módszertana Izraeli Egészségvédő Intézet SHAPE (Swiss Hungarian AIDS Prevention Effort) Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) Férfi prostituáltak európai hálózatának (European Network Male Prostitution (ENMP)) tagja, mely az népegészség programjának része. PEP/LA 4 év Óvegylet, Nemzeti AIDS Bizottság, SOTE Marginalizált csoportok (melegek, prostituáltak, börtönben élők, elhanyagolt fiatalok)hiv/aids attitüde változása 4 év EU-UNAIDS epidemiológiai, szociálmed. kutató munka, egészségnevelés, a trénerek továbbképzése, szupervízió 1 év European Commission népegészség része. programjának AIDS and Mobility European networking project on the issue of migration and HIV/AIDS Leonardo da Vinci- Fenarete program- professional training to Peer Educators in the field of prostitution. (EAC/12/04) 3 év EU Commission NIGZ - National Institute voor Gezondheidsbevord ering en /Netherland... 3 év COMITATO PER I DIRITTI CIVILI DELLE PROSTITUTE, TAMPEP, ARAS Europai hálózat: migráció és HIV/AIDS Prostituáltak peer edukációja: önvédelem, emberkereskedelem ellen Kitüntetések: Zsámboky János, Magyar Orvostörténeti Társaság, orvostörténeti díj, Publikációk (2007 dec-ig.) közlemények megoszlása (db) magyarnyelvű idegennyelvű (Magyarországon megjelent) idegennyelvű (külföldön megjelent) folyóiratcikk könyv könyvfejezet konferenciakiadvány szabadalom Egyéb/kiállítás Összes Összes Tudománymetriai adatok utolsó 10 évben impakt faktor 0 0 független hivatkozások száma Összes ebből SCI 3 3 Válogatott publikációk: 8

9 Forrai J.(2007): Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tankönyv diákok számára. Sex Educatio. Budapest ISBN Forrai Judit(2007): Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tanári könyv. Sex Educatio. Budapest ISBN Forrai J. (2007): Central European Medical Doctors at the turn of the Century I. Database for Hungary. GONDOS and SOSANA Publish House. Haifa, Israel p ISBN Csépe P, Bánóczy J, Dombi Cs, Forrai J, Gyenes M, Döbrössy L: Modellprogram ajakszájüregi daganatok szűrővizsgálatára roma populációban. Magyar Onkológia. 51. évf. 2.sz Forrai J. : (2006) Hungary. In: A united Europe a shared concern HIV and population mobility in an enlarged European Union. AIDS and Mobility NIGZ. Amsterdam Forrai J. (2006): Szexuális magatartás és a globalizáció hatása fiatal korban a migráció és az emberkereskedelem területén. Hány lépés az ÉLET? Ifjú-kór 4. Tanulmányok a szerhasználatról, az emberi kapcsolatokról, az ifjúságról, az egészségfejlesztésről, a spirituálitásról, a kezelési és megelőzési lehetőségekről. szerk: Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. OKKER pp ISBN Kósa Karolina, Forrai Judit (2006): Hátrányos helyzetű közösségek népegészségügyi problémái in: Megelőző orvostan és népegészségtan. Tankönyv. szerk.: Ádány Róza. Medicina, Budapest, Forrai J.(2006) A nemi nevelés helye a neveléstudományban. Évkönyv. I. (2006/1.) Theológus és Lelkész Szak, Vallástanár Szak. WJLF. Budapest Antmann K., Oszlár J., Csépe P., Oroszi B., Forrai J., Sima Á., Morava E. (2006) Az közötti szervezett Hagyd abba és nyersz! dohányzásról leszoktatást segítő programok hatásvizsgálata. Medicus Universalis XXXIX/ Forrai J.: (2005) Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből. A fogászat kultúrtörténetéből. Dentál Press. Budapest. ISBN , 294 pp.2005 J. Forrai: (2005) The issue of sexuality in Roma communities. AIDS and Mobility in Eurpoe. NIGZ. Report Budapest. Woerden Forrai J.: (2005) Minőségbiztosítás és egészségügyi adminisztráció a fogászatban. In Cserháti Z., Diószeghy Cs., Dósa Á., Forrai J., Gulácsi L., Horváth I., Kovács J., Németh E., Pilling J., Simon T., Sótonyi P., Studer A., Varga K., Weltner J.: Rezidensképzés, Egészségügyi dokumentáció, minőségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció. Semmelweis Kiadó Budapest Forrai J., Terebessy A.: (2005)Minőségbiztosítás az egészségügyben. In. Megelőző orvostan és népegészségtan. szerk. Prof. Dr. Tompa A Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet

10 Forrai J. (2005)Az emberkereskedelem és erőszak megelőzése az iskolai oktatás keretében 1. Egészségnevelés XLVI. évf.. 4. szám Forrai J (2004): Ne dőlj be! Emberkereskedelem, szexuális erőszak megelőzését célzó középiskolai oktatási program. Budapest. második átdolgozott kiadás.59.old. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) ISBN Forrai J. (2004): The role of training and education int he prevention of trafficking. In: Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, Forrai J. Lőrincz N. (2004): Establishing contact with victims of trafficking. In: Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, Forrai J(2004).: A nevelés és az oktatás szerepe az emberkereskedelem megakadályozásában In: Kézikönyv az emberkereskedelemről, civil szervezetek. IV. kötet in: Kézikönyv az Emberkereskedelemről. Szerk: Fehér Lenke IOM Budapest Dr. Csépe P., Dr. Forrai J., Solymossy J., Lökkös A.: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben. Egészségfejlesztés, XLV. Évf Forrai J.-Lőrincz N (2003).: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest. Wesley János Lelkészképző Főiskola ISBN X ISSN (Wesley könyvek szociális munkásoknak) Forrai Judit: Értelmi sérültek érzelmi és szexuális nevelése. Szex Edukációs Alapítvány old. ISBN Bukovinszky Julianna, Forrai Judit, Hollósi László, Kimle Magdolna, Légrádi József, Lékó Eta, Mikecz Tibor, Scheinder Izabella, Tímár Ilona: A szexualitás egészségkönyve. Budapest, Kossuth Kiadó. ISBN Forrai Judit. Munkaidő-szabadidő a mulató Budapesten a 19. század végén. In: A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban ipar és társadalom a században a Hajnal István. Budapest] : BFL Ny Forrai Judit:A bűnös szex a XIX. század utolsó negyedében. In Nők és férfiak..., avagy A nemek története [szerk. Láczay Magdolna]. Nyíregyháza Forrai Judit, A magyar fogtudomány kezdetei. In: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter: Ditor ut Ditem. Budapest..Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Egyetem Forrai J.:Dental Practice in Hungary at the End of the Eighteenth Century in: Chistine Hillam (ed) Dental Practice in Hungary at the End of the 18th Century. Clio Medica 72/ISSN Rodopi B.V. Amsterdam-New York, NY Forrai J.: Magánélet és az egészség kultúrája I.. Ismeretek fejlesztése, módszertana az iskolai oktatásban. Budapest, old. Dialóg Campus ISBN

11 Bárdi László, Bázing Zsuzsanna, Forrai Judit, Vajda Mária: Az erotika nagylexikona. Szerk.: Schenk János. Budapest,-Pécs, Dialóg Campus ISBN Forrai J.:Forrai J.Árkövy József. In Híres Magyar Orvosok. III. Budapest. Galenus Ambrus Péter, Csépe Péter, Forrai Judit: Kommunikáció, Egészségügy, Cigányság Oktatási és Módszertani segédanyag az orvosegyetemek és egészségügyi főiskolák részére. Budapest. Új Aranyhíd Kft. ISBN , Forrai J.: A fiúgyermekek szexuális kihasználása. Család Gyermek Ifjúság.2002/1. XI.. évf Csépe Péter, Yuri A. Amirkhanian, Jeffry A. Kelly, Timothy L. McAuliffe, Mocsonaki László, Forrai Judit: HIV/AIDS-kockázatos viselkedés budapesti homo- vagy biszexuális férfiaknál. Addictológia Hungarica- Szenvedélybetegségek.IX. évf sz Forrai J.:A serdülőkori szexuális ismeretek és magatartás. In Szexológiai olvasókönyv. Felelős szerk. Lux Elvíra..Budapest Osiris Forrai J.: Prostitúció, emberkereskedelem. Gondolatok az emberkereskedelemről a készülő ENSZ-konvenció tükrében Belügyi Szemle.(különszám) 2000/ Forrai J.: Új zónák- régi problémák. Történetek az utcai prostitúció szabályozásáról. História 22, 1, 20-22, Forrai J.: A budapesti szexipar történetéből Magyar Venerológiai Archívum 4, 1, 15-20, 2000 Forrai J.: Fogászati felszerelések történetéből Dental Hírek. IV.évf szám Forrai J.: Szexuális bűncselekmények a prostitúciós iparban az 1870-es években Belügyi Szemle szám Forrai J.: Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Pető Budapest Új Aranyhíd és Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN Feher Lenke és dr. Forrai Judit: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Budapest Nőképviseleti Titkárság. Forrai J.:Szegénység és bűnözés különös formája a budapesti utcákon: a férfi és női prostitució Belügyi Szemle. 2. sz Forrai-Simka: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelőzés jelentősége a prostituáltak körében. Egészségnevelés. XXXX. évf. 1-2.sz

12 Forrai J.:Milleneumi ünnepség és a venerikus bántalmak. Magyar Venerológiai Archivum III. évf. 3. sz Forrai J.:A budapesti prostitúció szabályozásának kezdetei. In: Tanulmányok Budapest múltjából.(ünnepi szám). A főváros egyesítésének 125. évfordulója alkalmából. Szerk. Dózsa Katalin. Budapest Főv. Levéltár. Budapest várostörténeti monográfia XXXVI.sz Forrai J.: Férfi és női utcai prostituáltak, összehasonlító vizsgálat. Szenvedélybetegségek. Addictológia Hungarica. VI. évf sz Forrai J.:Fények és árnyak a milleneumi ünnepségen. Szerep és alkotás. Szerk. Nagy Beáta és Sárdi Margit.Debrecen Csokonai ISBN Forrai J.:Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. Belügyi Szemle Forrai J., Tóth L.: Általános kép a magyar serdülők szexuális ismereteiről, szokásairól, attitüdjéről országos felmérés alapján. Egészségnevelés Forrai J.: Serdülők óvszerhasználati szokásai Magyarországon. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.) I. évf. 3. sz Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, Új-Aranyhíd Kft. ISBN Forrai J.: Adolescent sexuality in Hungary today.choices, sexual health and family planning in Europe formerly Planned Parenthood in Europe. Volume 25. No Forrai J.:Kávéházak és kéjnők. Budapesti Negyed (lap a városról) sz Forrai J.: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. szerk. Dr. Forrai J. Budapest Aranyhíd (második átdolgozott kiadás) Forrai J.: Szexuális felvilágosítás és nevelés éves korban. Pedagógiai Szemle, XLIII.évf.2.sz Forrai J.: Amerika felfedezése és az európai szifilisz. Orvosi Hetilap Forrai J.:Prostitució a régi Budapesten Historia, XV Forrai J.: Szexuális nevelés és AIDS felvilágosítás, mint iskolai anyag. Egészségnevelés, Chrestomathy on the History of Medicine. Szerk. Dr. Forrai J. Dr. Ballér P.. Budapest, l992.sote házinyomda Forrai J.: A prostitúció, mint társadalmi konfliktus. Rendi társadalom, polgári társadalom III. kötet. Társadalmi konfliktusok, l. Salgótarján 12

13 Forrai J.: Prostitution and venereal diseases distribution among the residents of Budapest according to denomination in fin-de-siécle. Koroth, vol. 9. No , l991 Forrai J.: Egészségmegőrzés, mint a szifilisz egyetlen gyógymódja egy XV. századi orvosi értekezés alapján. Egészségnevelés Forrai J.:.A korszerű közegészségügy szervezés kezdetének történetéből a kegyezés után. Orvosi Hetilap ľ132.vol. 4. sz Forrai J.: A vérbaj gyógyítása -Etien Blankard a iatrokémikus iskola egyik kiválóságának könyvéből. Orvosi Könyvtáros

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Email: Beosztás: forrai.judit@ med.semmelweis-univ.hu Orvostörténeti Önálló Munkacsoport és a Hátrányos Helyzetűek Egészségvédelme Munkacsoport vezetője Telefon: 4591511/56190

Részletesebben

2. Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi tanár Szociális munkásképző szak, Utcai szociális munka és prostitúció tárgy alapítója és oktatója

2. Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi tanár Szociális munkásképző szak, Utcai szociális munka és prostitúció tárgy alapítója és oktatója Dr. habil. Forrai Judit DSc 1.Semmelweis Egyetem,Népegészségtani Intézet egyetemi docens Orvostörténeti Munkacsoport és a Hátrányos helyzetűek egészségvédelmi csoport vezetője 1089. Budapest, Nagyvárad

Részletesebben

Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994

Postgraduális képzés: London School of Higiene and Tropical Medicine (LSHTM) History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994 Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet Orvostörténeti Munkacsoport vezetője 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary forjud@net.sote.hu Szakmai önéletrajz

Részletesebben

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine

Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine Dr. Judit Forrai Dr. habil. Forrai Judit DDS. MA., PhD., CSc. Semmelweis University, Institute of Public Health, Head of Department of History of Medicine 1089. Budapest, Nagyvárad tér 4. Hungary forjud@net.sote.hu

Részletesebben

Forrai Judit. Rövid tudományos életrajz

Forrai Judit. Rövid tudományos életrajz Forrai Judit Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: forraijud@gmail.com Személyes adatok: Budapesten születtem 1949. január 27-én Végzettség: 1968-73: SOTE Eogorvostudományi Kar. Végzettség: fogorvos 1973-75:

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport

Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése munkacsoport Hátrányos helyzetűek egészségvédelméért munkacsoport 1997-óta működik tanszékünkön. Meghatározás: Hátrányos helyzetűek mindazok az egyének, illetve

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit

Oktatói önéletrajz Dr. Sass Judit egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológus,

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Paksi Borbála

Oktatói önéletrajz Paksi Borbála tudományos munkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 BCE (akkor MKKE), Közgazdász-tanár szak

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK

tel: +36 96 503-400 / 3315 fax: +36 96 414-654 pedit@sze.hu 2 SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3315 Fax +36 96 414-654 E-mail pedit@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Kovács Zoltán Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1961-1966 ELTE, magyar nyelv és irodalomtanár, okleveles pszichológus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Orvostörténeti munkacsoport 20010 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Dr. Forrai Judit a munkacsoport vezetıje Meghatározás és cél: Az orvostörténelem tanulmányozása hozzásegít az orvostudomány

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Ábrahám György. Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Szegedi Tudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar H-6720 Szeged, Korányi fs. 10. 36-62-545186, 36-62-545202 NÉV: SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Székesfehérvár, 1955. november 11. MUNKAHELYE

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Projektgazda: BME GTK APPI

Projektgazda: BME GTK APPI Projektgazda: BME GTK APPI Pályázati cél: szakmai pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjának kialakítása és a hálózati működés létrehozása a KMR-ben Partnereink MELLearN Szabad

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online. Önéletrajz Személyes adatok Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1955. 01.02. munkahelyek

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv - A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései II. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen, 1997. 79 - A tantárgyi integráció fontosabb neveléselméleti és didaktikai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak

pedagógia szakos tanár, szociálpedagógia specializáció Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak Önéletrajz Név: Rózsáné Czigány Enikő Születési hely: Budapest Születési idő: 1953. szeptember 19. Tanulmányok: (fordított időrendi sorrendben) fénykép helye Tanulmányok 1998-2001 Végzettség / képesítés

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs

Oktatói önéletrajz Kocsis János Balázs egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1995 Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnök

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK

TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK TUDOMÁNYOS ÉLETRAJZ I. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Móré Marianna Születési hely, idő: Kisvárda, 1959.05. 26 Telefon 06-52/229-433 Email cím: morem@ped.unideb.hu Website: www.moremariann.webnode.hu Munkahely:

Részletesebben

2007 DECEMBER 1- TŐL ÚJRA DOLGOZNI TOLNÁBAN EGYESÜLET 7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR 10. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás

2007 DECEMBER 1- TŐL ÚJRA DOLGOZNI TOLNÁBAN EGYESÜLET 7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR 10. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név Állampolgárság Dr. Hangayné Paksi Éva Cím 7100 Szekszárd Pollack Mihály u. 67. Telefon (74) 510-864, (30) 522-55- 52 Fax (74) 510-865 E-mail egved@axelero.hu MAGYAR

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben