Képzettség, oklevél, száma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzettség, oklevél, száma:"

Átírás

1 Szakmai önéletrajz Dr. Forrai Judit Beosztás habilitált egyetemi docens Tudományos fokozat Kandidátus Munkahely: Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Cím: Budapest, Nagyvárad tér 4 Telefon: /6190 Személyes információk: Születési hely: Budapest Születési dátum: január 27. Végzettség: fogorvos, középiskolai történelemtanár, muzeológus Szakképesítések: fog-és szájbetegségek-, társadalomorvostan szakorvosa Tudományos fokozat: az orvostudományok kandidátusa (1997), habilitáció (2004) Idegen nyelv: angol (középfok), orosz (alapfok) Tanulmányok: Intézmény [ Dátum tól ig) SOTE Fogorvostudomány Kar OTE Fog- és szájbetegségek szakorvosi képzés ELTE BTK Történelem szak ELTE BTK Új- és legújabb kori muzeológia szak Medicinális Lézer Centrum,SOTE és a Rákellenes Lézer Alapítvány, lézergyógyászat Univ. of London (London School of Hygiene and Tropical Medicine) MTA Kandidátusi fokozat szerzés HIETE Társadalomorvosan szakorvosi képzés 2004 Debreceni Egyetem Habilitációs fokozat Képzettség, oklevél, száma: Fogorvos 17/l973 Fog- és szájbetegségek szakorvosa 633/1975 Történelem tanár 1536/1988 Új- és legújabb kori muzeológus 1305/1989 Soft -lézer terápia 1992 History of Social Medicine- (TEMPUS) 1994 Orvostudományok kandidátusa /1997 Egy társadalmi probléma medikalizálása: adalékok a budapesti prostitúció történetéhez Társadalomorvosan szakorvosa: 690/1998 Nevelés- és sporttudományok 815-IV.63/2004 Egészségpedagógia. Vizsgálatok a nemi nevelés körében Munkahelyek: Országos Traumatológiai Intézet / segédápolónő OTE Stomatológiai Intézet / fogszakorvos István Kórház Rendelőintézete / fogszakorvos Országos Orvostudományi Információs Intézet / tudományos főmunkatárs 1

2 1989 tól SOTE Orvostörténeti és Társadalomorvostan Intézet, 1997-től jogutódja: Közegészségtani Intézet/ docens Oktatási tevékenységek a tudományágakhoz megállapított sajátos kívánalmak szerinti időtartamban: Graduális képzés rendszeresen felsőoktatási intézményben 1991 óta S.E./AOK Orvostörténet és Társadalomorvostani Intézetében kezdtem 16 éve AOK, FOK, GYOK tanítok Tárgyak: orvostörténelem, (1991-től) társadalomorvostan, ( ) közegészségtan 1997-től ELTE BTK Segédtudományi Tanszék Tárgy: Népegészségügy története orvostörténet / 1 félév 1997-től Semmelweis Egyetem Egészségügyi Kar, Gyógytornász szak nappali és levelező, Tárgy: orvostörténet / 1 félév 2000-től Semmelweis Egyetem Testnevelői Kar. Egészségtan tanári szak, nappali és levelező tagozat Tárgy: család szociológia- egészségnevelés - szexuálpedagógia / 2 félév 2000-Wesley János Teológus, Lelkész és Szociális Munkásképző Főiskola. Lelkészképző szak Tárgy: magánéleti kulturális antropológia / 3 félév 2000-től Wesley János Teológus, Lelkész és Szociális Munkásképző Főiskola, Szociális munkásképző szak (nappali és levelező) Tárgy: Szociális munka és prostitúció / 1 félév ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. Szociális munkásképző szak. (nappali és levelező) Tárgy: Szociális munka és prostitúció- szexuálpedagógia / 1 félév Semmelweis Egyetem és a Műszaki Egyetem közös képzése Rehabilitációs mérnöki szak Tárgy: fogyatékkal élők szexuális élete - szexuálpedagógia / 1 félév ELTE BTK Szociálpolitika és Szociális munka szak (2000-) tárgy: Szociális munka és a prostitúció- szexuálpedagógia 1 félév Széchenyi István Egyetem Szociális és Eü. Intézetének szociális munkásképzés (Győr) Tárgy: Szociális munka és prostitúció- szexuálpedagógia / 1 félév Csokonai Mihály Egyetem, Pedagógiai Kar, Gyógypedagógiai szak, Kaposvár Tárgy: értelmi sérültek érzelmi nevelése - szexuálpedagógia / 2 félév Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Intézet 2

3 Tárgy: egészségpedagógia- szexuálpedagógia / 1 félév 2002-tól Semmelweis Egyetem AOK, FOK spec.koll. Tárgy: orvostörténet,, / magyar, angol / 1 félév 2006-tól Táncművészeti Akadémia Tánc- és egészségtan tanári képzés nappali/levelező Tárgy: egészségpedagógia, családi életre nevelés- szexuálpedagógia,/ 1 félév ELTE BTK Új- és legújabbkori múzeológia szak Tárgy: Szakmúzeumi történet, orvostörténet / félév Egészségügyi informatikai menedzser szak, és Egészségügyi ügyvitelszervező szak (BSC) Tárgy: Orvostörténet / 1 félév SE FOK spec.koll. Tárgy: Népegészségügy a fogászatban Oktatásszervezési tevékenység: (pl. szakfelelősi munka, szakmai bizottsági tevékenység, szakmaszervező tevékenység és elismertség) Orvostörténeti tanszéki csoport vezetője A Semmelweis Egyetem Megelőző-orvostan és Népegészségtan szakorvosképzésért felelős grémium titkára Hátrányos Helyzetűek Egészségvédelmi Kutatócsoportjának vezetője 1995 től Oktatási Minisztérium közoktatási szakértői tevékenység, szakterület: egészségnevelés, szakirány: családi életre nevelés, szexuálpedagógia, helyi tanterv készítés (NAT) intézeti tudományos titkár TDK nevelő munka: 4 fő, ebből 2 fő TDK konferencia helyezettjei Pelsőczy Gergely TDK konferencián II. helyezet (gyereksebészet története) Tóth Andrea TDK konferencián II. helyezet (neonatológia története) Szakdolgozatok: Az elmúlt 5 évben irányítása mellett 66 szakdolgozat készült el. Ebből 10 hallgató rektori pályázatot nyert: 7 fő I. helyet, 3 fő III. helyezet Postgraduális képzésben való részvétel: SOTE-HIETE orvosainak, Családorvosi Tanszék akkreditált tanfolyama: primer prevenció: STD, HIV/AIDS POTE- háziorvosok posztgraduális képzése: primer prevenció: STD, HIV/AIDS 3

4 PhD iskol / Semmelweis Egyetemen tól FOK rezidensképzés minőségbiztosítás, orvosi dokumentáció 2001-től Semmelweis Egyetem és a Műszaki Egyetem közös II. diplomás képzése Rehabilitációs mérnöki szak Tárgy: fogyatékkal élők szexuális élete 2002-től AOK rezidens törzsképzés: társadalomtudományi kutatások módszertana, magyar nyelven 2002-től AOK rezidens törzsképzés: társadalomtudományi kutatások módszertana, magyar nyelven 2006/2007 PhD oktatás 8/4 doktori iskola Egészségügy története c. alprogram vezetője, jelenleg 5 fő kezdet el a doktori iskolát, ebből 1 fokozatszerzés alatt Társasági tagságok: hazai 1. MTA Orvostörténeti Munkabizottság tagja Magyar Orvostörténeti Társaság (MOT) alelnöke OTKA Társadalomtudományi és Tudománytörténeti zsűri tagja Oktatási Minisztérium közoktatási szakértői tevékenység, szakterület: egészségnevelés, szakirány: családi életre nevelés, szexuálpedagógia, helyi tanterv készítés 1997-től 5. Hajnal István Történettudományi Társaság tagja Magyar Fogorvosok Egyesülete tagja 1973 külföldi 7. European Association for the History of Medicine and Haelth (EAHMH) tagja Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) magyarországi képviselője, EU UNAIDS epidem. és socialmed.kutató munka European Network Male Prostitution (ENMP)/Europian Comission/ national coordinator, AIDS and Mobility európai network tagja 11. Nemzetközi Orvostörténeti Társaság tagja 1999 Szerkesztőségi tagság hazai 1. Communicationes Orvostörténeti Közlemények szerkesztő bizottsági tag (2000 -) 2. AIDS Szexedukáció Hírlevél felelős szerkesztője ( ) külföldi 1. International Information and Connection. Bulletin. Editorial Committee /Paris (2003) 2. Newsletter national correspondent of European Association for the History of Medicine and Haelth (EAHMH) ( ) 4

5 Kutatási tevékenysége területei: Orvostörténeti kutatások. STD - prostitúció története Szexuális nevelés története Fogászat egyetemes története, technikatörténet Konduktív pedagógia eredetének feltárása Neveléstudományi kutatások Szexuálpedagógiai új módszertan kidolgozása Egészségpedagógiai módszerek Magánéleti kultúra fejlesztése, szexuális nevelés HIV/AIDS- STD megelőzés iskolás gyereknél Szexuális erőszak, emberkereskedelem megelőzése: értelmi sérültek, intézeti fiatalok, teenagerek körében Nemzetközi migráció-hiv/aids prevenció Idős romák egészségfejlesztése, egészségmegőrzése Roma nők reprodukciós lehetőségek Harm reduction (HRD) program kidolgozása prostituáltak számára Szociális hátránnyal élők szájüregi rákszűrése Befejezett kiemelt kutatási témák: OTKA. A prostitúció, mint deviancia. Társadalmi megoldására való törekvés különös tekintettel a szifilisz népbetegséggé válásának időszakában (Magyarország, ). (Sz: 1099) OTKA. A Pető Intézet története és a paramedicinális orvoslás egy fejezete Magyarországon. (T013667) OTKA. Serdülők szexuális felvilágosítási és családi életre nevelésének története, különös tekintettel a nemi betegségek prevenciójára Magyarországon. (023951) OTKA. Tudománytörténeti gyűjtemény az élettudományok köréből. (T ) OTKA A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összehasonlító kutatása (T046154) ETT Modellprogram kidolgozása, amely alkalmas a hátrányos helyzetű (roma) populációban a szájüregi rákok kockázati tényezőinek meghatározására, a szájüregi rákok és rákmegelőző állapotok korai diagnózisára és gyógyítására, így a morbiditás és végső soron mortalitás csökkentésére (résztvevő). Folyamatban levõ hazai kiemelt kutatási témák: OTKA. Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása (T68439) Hazai programok, együttműködés, kutatás: Időpont Intézmény időtartam partnerek Eredmény OTKA 3 év A prostitució mint deviancia. Társadalmi megoldására való törekvés különös tekintettel a szifilisz népbetegséggé válásának időszakában (Magyarország, ) 1991-től Szex Edukációs Alapítvány 12 év SOTE, OM. Oktató anyagok elkészítése 5

6 ESZCSM, Belügy Minisztérium, (CD, videó, rádió sorozat, plakátok) 1997-ben a Hungarodidakt ezüst díját kapta Népjóléti Minisztérium 1 év SOTE AIDS oktató könyv elkészítése Kiút Veled Egyesület 4 év Szociális Minisztérium Utcai szociális munka gyakorlata, tankönyv készítés OTKA 2 év SOTE A Pető Intézet története és a paramedicinális orvoslás egy fejezete Magyarországon Down Egyesület 8 év Szex edukációs Szülői csoport szervezése Alapítvány Szexológia Műhely 1 év Magyar Szexológiai Társaság 1996 MKM, OKI 0.5 év Eszterházy Tanárképző Főiskola 1997 OKKRI Országos Kriminológiai és AISZED (AIDS, Szex Edukációs Hírlevél 2 évfolyam szexuálpedagógiai (konzerv) tanterv kidolgozása 3 nap SOTE BAZ-megye pedagógusképzés Prostitúció prevenciója Kriminalisztikai Intézet OTKA 3 év SOTE A serdülők szexuális felvilágosítási és családi életre nevelésének története különös tekintettel a nemi betegségek prevenciójára Magyarországon. 1998/99 Fogyatékosok Országos Szövetsége.. 1 év MKM Fogyatékosok szexuális nevelése tankönyv előkészítés OTKA 4 év SOTE Tudománytörténeti gyűjtemény az élettudományok köréből Soros 1 év Utcai Szociális Segítők Egyesülete (Tatabánya, Reriféria Egy. (Nyíregyháza) Napfényt az Életnek(Miskolc) Soros 1 év Cigány Kulturális és Módszertani Központ Kecskemét Soros 1 év Cigány Kulturális és Módszertani Központ Kecskemét Utcai szociális gondozóképzés (street-worker) képzési program Információs hálózatépítés Roma egészségügyi rehabilitációs program, egészségügyi segítőképzés Szociális és egészségügyi segítőképzés, egészségügyi bázisállomás létrehozása 2002 IOM International Organisation for Migration IOM International Organisation for Migration IOM International Organisation for Migration 6 hónap Sződcsörög Önkormányzat, Karcag, Nagyatád, Edelény, Kecskemét roma közössége 1 év Belügy Minisztérium, Oktatási Minisztérium 1 év ÁNTSZ, SOTE, Zala-, Somogy, Tolna megyei Önkormányzat roma-nőklubokban antidiszkriminalizációs, egészségvédő és egészség megőrző felkészítő tréning kidolgozása Emberkereskedelem megelőzése középiskolai oktatásban Idős romák szociális, egészségügyi állapotának felmérése, ellátásának megszervezése 6

7 Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány ESZCSM Johan Béla Népegészségügyi program 8 hónap Humán erőforrás. Oktatás kutatás. Ösztöndíj 1 év OEFI Primer prevenciós oktatásra és módszertani anyagok készítésére az AIDS és más, nemi úton terjedő megbetegedések megelőzésére OTKA 3 év SE A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összehasonlító kutatása IOM International Organisation for Migration IOM International Organisation for Migration Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (MEH) ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program: ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért 1 év Emberkereskedelem megelőzése, kormányzati és civil szervezetek hálózatépítése, oktatása teljesítménynövelése, Felkészítő tréningek (Train the Trainers), monitorozás 1 év ÁNTSZ, SOTE, Zala-, Somogy, Tolna megyei Önkormányzat Idős romák szociális, egészségügyi állapotának felmérése, ellátásának megszervezése 7 hónap Serdülők számára készített oktatási könyvemberkereskedelem és erőszak megelőzésére: Veled is megtörténhet 1 év MPÉE Intézeti fiatalok képzése, utcai prostituáltak egészségügyi felvilágosítása 8 hónap - Dohányzásmegelőző program 8 hónap Kutatómunka a speciális szexuális magatartás, prostitúció és az őket segítő magyarországi civil szervezetek térképének elkészítésében és ezen NGO-k hatékony működésének elősegítése ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program ESZCSM, OEFI Johan Béla Nemzeti Program 8 hónap - Szexuális betegségek, AIDS megelőző oktatási anyag CDrom készítése középiskolás fiataloknak 12 hónap OEFI, egészségesebb Iskolákért Hálózat magyarországi Egyesülete, Sulinet, OM, Drogmegelőzési Intézet, Semmelweis Egyetem AOK, Közegészségtani Intézete, GYISM Családi életre nevelés HIV/AIDS megelőzés iskolai programja Tankönyv diákoknak, tanároknak Külföldi együttműködés, kutatás, program Időpont Intézmény időtartam partnerek Eredmény 7

8 1991 WHO 1 év Eü. Minisztérium Szex edukációs tréningek és könyv PEP/LA Peer Education Program of 4 év SOTE, NEVI Trénerképző tréning, Kortársképzés meghonosítása Los Angeles Cupat Holim 3 év SOTE, NEVI, Szexedukáció módszertana Izraeli Egészségvédő Intézet SHAPE (Swiss Hungarian AIDS Prevention Effort) Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europe/Project (TAMPEP) Férfi prostituáltak európai hálózatának (European Network Male Prostitution (ENMP)) tagja, mely az népegészség programjának része. PEP/LA 4 év Óvegylet, Nemzeti AIDS Bizottság, SOTE Marginalizált csoportok (melegek, prostituáltak, börtönben élők, elhanyagolt fiatalok)hiv/aids attitüde változása 4 év EU-UNAIDS epidemiológiai, szociálmed. kutató munka, egészségnevelés, a trénerek továbbképzése, szupervízió 1 év European Commission népegészség része. programjának AIDS and Mobility European networking project on the issue of migration and HIV/AIDS Leonardo da Vinci- Fenarete program- professional training to Peer Educators in the field of prostitution. (EAC/12/04) 3 év EU Commission NIGZ - National Institute voor Gezondheidsbevord ering en /Netherland... 3 év COMITATO PER I DIRITTI CIVILI DELLE PROSTITUTE, TAMPEP, ARAS Europai hálózat: migráció és HIV/AIDS Prostituáltak peer edukációja: önvédelem, emberkereskedelem ellen Kitüntetések: Zsámboky János, Magyar Orvostörténeti Társaság, orvostörténeti díj, Publikációk (2007 dec-ig.) közlemények megoszlása (db) magyarnyelvű idegennyelvű (Magyarországon megjelent) idegennyelvű (külföldön megjelent) folyóiratcikk könyv könyvfejezet konferenciakiadvány szabadalom Egyéb/kiállítás Összes Összes Tudománymetriai adatok utolsó 10 évben impakt faktor 0 0 független hivatkozások száma Összes ebből SCI 3 3 Válogatott publikációk: 8

9 Forrai J.(2007): Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tankönyv diákok számára. Sex Educatio. Budapest ISBN Forrai Judit(2007): Párkapcsolat, szerelem, szex, család. Tanári könyv. Sex Educatio. Budapest ISBN Forrai J. (2007): Central European Medical Doctors at the turn of the Century I. Database for Hungary. GONDOS and SOSANA Publish House. Haifa, Israel p ISBN Csépe P, Bánóczy J, Dombi Cs, Forrai J, Gyenes M, Döbrössy L: Modellprogram ajakszájüregi daganatok szűrővizsgálatára roma populációban. Magyar Onkológia. 51. évf. 2.sz Forrai J. : (2006) Hungary. In: A united Europe a shared concern HIV and population mobility in an enlarged European Union. AIDS and Mobility NIGZ. Amsterdam Forrai J. (2006): Szexuális magatartás és a globalizáció hatása fiatal korban a migráció és az emberkereskedelem területén. Hány lépés az ÉLET? Ifjú-kór 4. Tanulmányok a szerhasználatról, az emberi kapcsolatokról, az ifjúságról, az egészségfejlesztésről, a spirituálitásról, a kezelési és megelőzési lehetőségekről. szerk: Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. OKKER pp ISBN Kósa Karolina, Forrai Judit (2006): Hátrányos helyzetű közösségek népegészségügyi problémái in: Megelőző orvostan és népegészségtan. Tankönyv. szerk.: Ádány Róza. Medicina, Budapest, Forrai J.(2006) A nemi nevelés helye a neveléstudományban. Évkönyv. I. (2006/1.) Theológus és Lelkész Szak, Vallástanár Szak. WJLF. Budapest Antmann K., Oszlár J., Csépe P., Oroszi B., Forrai J., Sima Á., Morava E. (2006) Az közötti szervezett Hagyd abba és nyersz! dohányzásról leszoktatást segítő programok hatásvizsgálata. Medicus Universalis XXXIX/ Forrai J.: (2005) Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből. A fogászat kultúrtörténetéből. Dentál Press. Budapest. ISBN , 294 pp.2005 J. Forrai: (2005) The issue of sexuality in Roma communities. AIDS and Mobility in Eurpoe. NIGZ. Report Budapest. Woerden Forrai J.: (2005) Minőségbiztosítás és egészségügyi adminisztráció a fogászatban. In Cserháti Z., Diószeghy Cs., Dósa Á., Forrai J., Gulácsi L., Horváth I., Kovács J., Németh E., Pilling J., Simon T., Sótonyi P., Studer A., Varga K., Weltner J.: Rezidensképzés, Egészségügyi dokumentáció, minőségbiztosítás, jogi, etikai ismeretek, kommunikáció. Semmelweis Kiadó Budapest Forrai J., Terebessy A.: (2005)Minőségbiztosítás az egészségügyben. In. Megelőző orvostan és népegészségtan. szerk. Prof. Dr. Tompa A Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet

10 Forrai J. (2005)Az emberkereskedelem és erőszak megelőzése az iskolai oktatás keretében 1. Egészségnevelés XLVI. évf.. 4. szám Forrai J (2004): Ne dőlj be! Emberkereskedelem, szexuális erőszak megelőzését célzó középiskolai oktatási program. Budapest. második átdolgozott kiadás.59.old. Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) ISBN Forrai J. (2004): The role of training and education int he prevention of trafficking. In: Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, Forrai J. Lőrincz N. (2004): Establishing contact with victims of trafficking. In: Handbook on trafficking in human beings I-IV. (szerk.: Dr. Lenke Fehér) IOM. Budapest, Forrai J(2004).: A nevelés és az oktatás szerepe az emberkereskedelem megakadályozásában In: Kézikönyv az emberkereskedelemről, civil szervezetek. IV. kötet in: Kézikönyv az Emberkereskedelemről. Szerk: Fehér Lenke IOM Budapest Dr. Csépe P., Dr. Forrai J., Solymossy J., Lökkös A.: Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben. Egészségfejlesztés, XLV. Évf Forrai J.-Lőrincz N (2003).: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Budapest. Wesley János Lelkészképző Főiskola ISBN X ISSN (Wesley könyvek szociális munkásoknak) Forrai Judit: Értelmi sérültek érzelmi és szexuális nevelése. Szex Edukációs Alapítvány old. ISBN Bukovinszky Julianna, Forrai Judit, Hollósi László, Kimle Magdolna, Légrádi József, Lékó Eta, Mikecz Tibor, Scheinder Izabella, Tímár Ilona: A szexualitás egészségkönyve. Budapest, Kossuth Kiadó. ISBN Forrai Judit. Munkaidő-szabadidő a mulató Budapesten a 19. század végén. In: A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban ipar és társadalom a században a Hajnal István. Budapest] : BFL Ny Forrai Judit:A bűnös szex a XIX. század utolsó negyedében. In Nők és férfiak..., avagy A nemek története [szerk. Láczay Magdolna]. Nyíregyháza Forrai Judit, A magyar fogtudomány kezdetei. In: Forrai Judit, Gazda István, Kapronczay Károly, Magyar László, Varga Benedek, Vizi E. Szilveszter: Ditor ut Ditem. Budapest..Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Egyetem Forrai J.:Dental Practice in Hungary at the End of the Eighteenth Century in: Chistine Hillam (ed) Dental Practice in Hungary at the End of the 18th Century. Clio Medica 72/ISSN Rodopi B.V. Amsterdam-New York, NY Forrai J.: Magánélet és az egészség kultúrája I.. Ismeretek fejlesztése, módszertana az iskolai oktatásban. Budapest, old. Dialóg Campus ISBN

11 Bárdi László, Bázing Zsuzsanna, Forrai Judit, Vajda Mária: Az erotika nagylexikona. Szerk.: Schenk János. Budapest,-Pécs, Dialóg Campus ISBN Forrai J.:Forrai J.Árkövy József. In Híres Magyar Orvosok. III. Budapest. Galenus Ambrus Péter, Csépe Péter, Forrai Judit: Kommunikáció, Egészségügy, Cigányság Oktatási és Módszertani segédanyag az orvosegyetemek és egészségügyi főiskolák részére. Budapest. Új Aranyhíd Kft. ISBN , Forrai J.: A fiúgyermekek szexuális kihasználása. Család Gyermek Ifjúság.2002/1. XI.. évf Csépe Péter, Yuri A. Amirkhanian, Jeffry A. Kelly, Timothy L. McAuliffe, Mocsonaki László, Forrai Judit: HIV/AIDS-kockázatos viselkedés budapesti homo- vagy biszexuális férfiaknál. Addictológia Hungarica- Szenvedélybetegségek.IX. évf sz Forrai J.:A serdülőkori szexuális ismeretek és magatartás. In Szexológiai olvasókönyv. Felelős szerk. Lux Elvíra..Budapest Osiris Forrai J.: Prostitúció, emberkereskedelem. Gondolatok az emberkereskedelemről a készülő ENSZ-konvenció tükrében Belügyi Szemle.(különszám) 2000/ Forrai J.: Új zónák- régi problémák. Történetek az utcai prostitúció szabályozásáról. História 22, 1, 20-22, Forrai J.: A budapesti szexipar történetéből Magyar Venerológiai Archívum 4, 1, 15-20, 2000 Forrai J.: Fogászati felszerelések történetéből Dental Hírek. IV.évf szám Forrai J.: Szexuális bűncselekmények a prostitúciós iparban az 1870-es években Belügyi Szemle szám Forrai J.: Memoirs of the beginnigs of conductive pedagogy and András Pető Budapest Új Aranyhíd és Foundation of Conductive Education Birmingham 163 p ISBN Feher Lenke és dr. Forrai Judit: Prostitúció, prostitúcióra kényszerítés, emberkereskedelem. Budapest Nőképviseleti Titkárság. Forrai J.:Szegénység és bűnözés különös formája a budapesti utcákon: a férfi és női prostitució Belügyi Szemle. 2. sz Forrai-Simka: Az AIDS-szel kapcsolatos ismeretek és a megelőzés jelentősége a prostituáltak körében. Egészségnevelés. XXXX. évf. 1-2.sz

12 Forrai J.:Milleneumi ünnepség és a venerikus bántalmak. Magyar Venerológiai Archivum III. évf. 3. sz Forrai J.:A budapesti prostitúció szabályozásának kezdetei. In: Tanulmányok Budapest múltjából.(ünnepi szám). A főváros egyesítésének 125. évfordulója alkalmából. Szerk. Dózsa Katalin. Budapest Főv. Levéltár. Budapest várostörténeti monográfia XXXVI.sz Forrai J.: Férfi és női utcai prostituáltak, összehasonlító vizsgálat. Szenvedélybetegségek. Addictológia Hungarica. VI. évf sz Forrai J.:Fények és árnyak a milleneumi ünnepségen. Szerep és alkotás. Szerk. Nagy Beáta és Sárdi Margit.Debrecen Csokonai ISBN Forrai J.:Visszatekintés a budapesti prostitúció múltjára. Belügyi Szemle Forrai J., Tóth L.: Általános kép a magyar serdülők szexuális ismereteiről, szokásairól, attitüdjéről országos felmérés alapján. Egészségnevelés Forrai J.: Serdülők óvszerhasználati szokásai Magyarországon. AIDS Szex Edukáció (Hírlev.) I. évf. 3. sz Civilization, sexuality and social life in historical context, the hidden face of urban life. ed. J. Forrai. Budapest, Új-Aranyhíd Kft. ISBN Forrai J.: Adolescent sexuality in Hungary today.choices, sexual health and family planning in Europe formerly Planned Parenthood in Europe. Volume 25. No Forrai J.:Kávéházak és kéjnők. Budapesti Negyed (lap a városról) sz Forrai J.: Szexuális felvilágosítás és nevelés, AIDS megelőzés iskolai programja. Oktató kézikönyv. szerk. Dr. Forrai J. Budapest Aranyhíd (második átdolgozott kiadás) Forrai J.: Szexuális felvilágosítás és nevelés éves korban. Pedagógiai Szemle, XLIII.évf.2.sz Forrai J.: Amerika felfedezése és az európai szifilisz. Orvosi Hetilap Forrai J.:Prostitució a régi Budapesten Historia, XV Forrai J.: Szexuális nevelés és AIDS felvilágosítás, mint iskolai anyag. Egészségnevelés, Chrestomathy on the History of Medicine. Szerk. Dr. Forrai J. Dr. Ballér P.. Budapest, l992.sote házinyomda Forrai J.: A prostitúció, mint társadalmi konfliktus. Rendi társadalom, polgári társadalom III. kötet. Társadalmi konfliktusok, l. Salgótarján 12

13 Forrai J.: Prostitution and venereal diseases distribution among the residents of Budapest according to denomination in fin-de-siécle. Koroth, vol. 9. No , l991 Forrai J.: Egészségmegőrzés, mint a szifilisz egyetlen gyógymódja egy XV. századi orvosi értekezés alapján. Egészségnevelés Forrai J.:.A korszerű közegészségügy szervezés kezdetének történetéből a kegyezés után. Orvosi Hetilap ľ132.vol. 4. sz Forrai J.: A vérbaj gyógyítása -Etien Blankard a iatrokémikus iskola egyik kiválóságának könyvéből. Orvosi Könyvtáros

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc

Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Név: Dr. habil. Forrai Judit DSc Email: Beosztás: forrai.judit@ med.semmelweis-univ.hu Orvostörténeti Önálló Munkacsoport és a Hátrányos Helyzetűek Egészségvédelme Munkacsoport vezetője Telefon: 4591511/56190

Részletesebben

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra

Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra MTA Doktori Tanács Budapest DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Az európai fogászat fejlődése, a vándor-borbélyságtól a fogász mesterségig különös tekintettel a 18. századra Dr. Forrai Judit SE Közegészségtani

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV UTCAI SZOCÁLIS MUNKA PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ MAGYAR NŐKKEL MAGYARORSZÁGON ÉS ZÜRICHBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV IRIS 2012 . UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ MAGYAR NŐKKEL MAGYARORSZÁGON ÉS ZÜRICHBEN MÓDSZERTANI

Részletesebben

Szakmai, tudományos önéletrajz

Szakmai, tudományos önéletrajz Szakmai, tudományos önéletrajz Név: Prof.Dr. Tényi Tamás Születés hely, idő: Pécs, 1963 október 25 Családi állapot: nős, 3 gyerek Munkahely : PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Rét

Részletesebben

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete

A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete A Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete Elnök: Név: Dr. Párducz László Születési idő: 1955. szeptember 23. Születési hely: Ada nős két gyermekünk van Foglalkozás: orvos,

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk

Rácz József bibliográfiája. A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz József bibliográfiája Tudományos könyv A tudományos fokozat megszerzését megelőzően megjelent publikációk Rácz J (1988): A drogfogyasztó magatartás. Medicina Kiadó, Budapest, 160 oldal. Rácz J (1989):

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Várható eredmények vagy célok; részeredmények. Andragógia BA szak, 2005-2006 PEDAGÓGIAI INTÉZET 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Csikósné Sipeki Irén Dr. Torgyik Judit A kutatási téma címe, rövid leírása Kommunikációs tréning - távoktatás 1) Egészségfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április

MAGYAR GERONTOLÓGIA. 2. évfolyam 6. szám 2010. április MAGYAR GERONTOLÓGIA 2. évfolyam 6. szám 2010. április Szerkesztőbizottság: MAGYAR GERONTOLÓGIA Főszerkesztő: Dr. Semsei Imre, MTA doktor Rovatvezetők: Biogerontológia: Geriátria: Szociális gerontológia:

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Fénykép helye: Név: Beosztás: Szervezet: E-mail cím:

Fénykép helye: Név: Beosztás: Szervezet: E-mail cím: Bakos Ildikó kisberiterulet.mvk@gmail.com Kérjük, 2-3 rövid mondatban foglalja össze végzettségeit, főállásában betöltött pozícióját, és céljait a szakmai támogató hálózati tag munkakörben. Végzettségek:

Részletesebben

CSAKOSZ IX. Kongresszusa

CSAKOSZ IX. Kongresszusa Pécs, 2010. február 26-27. 2010-Pécs Európa Kulturális Fővárosa CSAKOSZ IX. Kongresszusa Program és Összefoglalók Új evidenciák az alapellátásban 2010. február 26-27. Pécs, Hotel Palatinus 1 8626 Molnar

Részletesebben

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development Tartalom Health Development VEZÉRCIKK Az egészségérték-gazdálkodás kialakítása mint elsôdleges egészségfejlesztési feladat.................................................... 2 Prof. Dr. Simon Tamás GYAKORLATI

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es tanév Az egészségügy időnként egyeseknek, a népegészségügy pedig mindig mindenkinek létkérdés. C. Everett Koop Alapképzés (BSc) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2010/2011-es

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Chairwoman of the Editorial Board and Editor in Chief: Dr. Páldy Anna PhD. MPHM. mb. főigazgató

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban

Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban A programban résztvevő szervezetek bemutatása A program a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósult meg Pécs, 2010

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben