JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 18. napján órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u Jelen vannak: Horváth József elnök, Szitai Sándor alelnök, Király László képviselő, Oláh József képviselő, Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző, Nyikos László polgármester, Gabrovitsné Posfai Mariann jegyzőkönyvvezető, a lakosság részéről 5 fő. Igazoltan távol voltak: Szekeres Lajos alpolgármester, Dr. Pahola Tünde jegyző. Horváth József elnök köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, az ülésen 4 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Király László képviselőt javasolta. A továbbiakban ismertette a napirendi pontokat. N A P I R E N D: 1./ Továbbtanulási lehetőségek és azok támogatása a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendszerében. Előterjesztő: Horváth József elnök 2./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok helye és szerepe a települési és megyei döntéshozatali rendszerben. Előterjesztő: Oláh József képviselő 3./ Egyebek Horváth József elnök kérte a testület tagjait, aki a beterjesztett napirendet elfogadja, és Király László képviselőt elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek, kézfeltartással szavazzon. A Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendi pont megtárgyalásával egyetértett, Király László képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.

2 2 1./ Továbbtanulási lehetőségek és azok támogatása a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendszerében. Előterjesztő: Horváth József elnök Horváth József elnök elmondta, ez évben a Fejér Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzata a sárkeresztúri és Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttesen támogatást nyújtott a megyében lévő tanulók részére ösztöndíj formájában. Ennek lebonyolításával megbízta az Amaro Trajo Közalapítványt. A program célja a hátrányos helyzetű roma középiskolai és felsőoktatási tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a tanulmányaik során felmerülő járulékos költségeik egyszeri támogatása. A pályázat meghirdetésre került a Fejér Megyei Hírlapban újságcikk formájában közleményként, a Fejér Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatok részére postai úton jutott el, valamint az interneten is megtalálható volt. 48 pályázat érkezett be, melyből 3 pályázat kizárásra került. A beérkezett pályázatok ¾-e középiskolai tanulóktól érkezett. A pályázók 50 %-a 18 év alatti, Etyekről 19 pályázatot adtak be. Az ösztöndíjra rendelkezésre álló pénzösszeg ,- Ft volt, melyet 45 érvényes pályázat között osztottak el. A középiskolai tanulók ,- Ft-ot, a főiskolai és technikumi hallgatók pedig ,- Ft-ot kaptak. Polgárdit tekintve 7 tanulót sikerült támogatni, akik technikumba és szakközépiskolába járnak. Az Amaro Trajo Alapítvány rendszerében ezeket a tanulókat tudták támogatni. Elmondta, szoros kapcsolatuk van a megyei munkaügyi központtal. Szükséges a szoros együttműködés, hiszen a munkaügyi központnál vannak azok a lehetőségek, amelyeket a romák könnyebben ki tudnak használni, valamint a roma tanulóknak könnyebben lehet az elképzeléseiket érvényesíteni. Székesfehérváron az Árpád Szakközépiskolában november között 9 órától kerül megrendezésre pályaválasztási kiállítás. Kérte a megjelenteket, hogy minél szélesebb körben ismertessék ezt a lehetőséget. Elmondta továbbá, hogy a munkaügyi központ ez évben is közzétett egy listát a tanfolyamokról, valamint minden csütörtökön ügyfélfogadó órát tartanak. A jelentkezők szigorú rostán mennek át, így a romák több-kevesebb sikerrel jutnak be. Király Katalin elmondta, pályakezdő fiatal, és szeretne masszőr tanfolyamot elvégezni. Megkérdezte, tudja-e támogatni őt ebben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Horváth József elnök elmondta, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem tud anyagi támogatást adni, erre nincs anyagi fedezete. Azt, hogy ilyen jellegű képzés indul-e, a munkaügyi központnál kell tájékoztatást kérni. Azt azonban tudni kell, hogy egy tanfolyam elindításához legalább fő szükséges. Oláh József képviselő elmondta, véleménye szerint a probléma az, hogy vagy nincs annyi elegendő jelentkező a tanfolyam elindításához, vagy olyan sok a jelentkező, hogy a romák közül nem tud mindenki bekerülni. Elmondta, 1 hónapon keresztül vizsgálta az újságban megjelenő hirdetéseket, milyen képzéseket támogat a munkaügyi központ és azt, hogy milyen képzéseket készít a regionális képző központ. A vizsgálat során kiderült, hogy ez a három még köszönőviszonyban sincs egymással. A munkaügyi központ által támogatott képzésre nem volt kereslet. Megkérdezte, van-e olyan alapítvány Polgárdiban, amely a hátrányos helyzetű tovább tanulni vágyó gyerekeket támogatja. Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző elmondta, Polgárdiban a Polgárdiért Közalapítvány létezik, melynek céljai közt szerepel az oktatás támogatása is. Horváth József elnök megkérdezte Király Katalint, hogy csak a masszőri tanfolyam érdekli, vagy szívesen tanulna mást.

3 3 Király Katalin elmondta, természetesen más tanfolyam is érdekli, amelyik elvégzése után találhat munkát. Oláh József képviselő elmondta, az a roma, aki tovább akar tanulni, törekedjen arra, hogy főiskolára vagy egyetemre menjen, hiszen így nagyobbak az elhelyezkedési esélyei. Elmondta továbbá, létezik országosan egy pályázati lehetőség, amely Macika néven működik és a romák továbbtanulási lehetőségeit segíti. Véleménye szerint, létrehozható lenne egy olyan alap, amelyből azokat a romákat támogatnák, akik tovább szeretnének tanulni. Kalapács Zsuzsanna elmondta, nagycsaládban él, az édesanyja egyedül neveli őt és 4 testvérét. Jelenleg mindegyik gyermek még tanul, a továbbtanulást a család anyagi körülményei nem teszik lehetővé. Jelenleg technikumon tanul, de tovább szeretne tanulni főiskolán vagy egyetemen. Megkérdezte, van-e ösztöndíj program, amelyre pályázhat. Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző elmondta, Polgárdiban évek óta létezik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat. A pályázatról részletes ismertetőt és a jelentkezési lapot a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak az érdeklődők. Nyikos László polgármester elmondta, véleménye szerint arra kell törekedni, hogy ha van lehetőség minél magasabb szintű képzettséget szerezzenek a roma fiatalok is. Amennyiben erre nincs lehetőség, természetesen egy jó szakmával is nagyobb az esélyük, mint annak, aki csak a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Elmondta, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítségét lehet kérni abban, hogy a lehetséges pályázatokról az ismertetőket összegyűjtsék és a roma fiatalok részére eljuttassák. A felsőoktatási intézményben tanulók számára országosan több pályázat is létezik, valamint a nagycsaládosoknak külön támogatása is van. Elmondta továbbá, az elképzelések szerint Polgárdiban olyan képzéseket próbálnak megteremteni, amelyeket a város finanszíroz és ezáltal szakmát, képzettséget lehet szerezni. A képviselőkkel együtt szeretné, ha a helyi emberek helyben tudnának képzésekre járni és majd helyben tudnának elhelyezkedni. Ezek természetesen távlati célok, nem 1-2 hónap alatt valósulnak meg. Fontosnak tartja a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a jó kapcsolat fenntartását, hogy az együttműködés eredményes legyen. Oláh József képviselő elmondta, a szakmunkás és a főiskolai végzettség között véleménye szerint fontos dolog, hogy a romák rendelkezzenek egy biztos megélhetést nyújtó szakmával. A romák között alacsony a felsőfokú végzettségű, és arra ösztönzi az ismerőseit, hogy merjenek álmodni és tanuljanak tovább főiskolán vagy egyetemen. Véleménye szerint az igényeknek megfelelően kellene az államnak a támogatási lehetőségeket alkalmazni. Természetesen ez nem a helyi vezetők feladata. Horváth József elnök elmondta, igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy egy szakma ad biztos megélhetést, hiszen a főiskola vagy egyetem elvégzéséhez szükséges egy bizonyos háttér. Kalapács Zsuzsanna esetében jó lenne, ha tovább tudna tanulni főiskolán vagy egyetemen, de a család anyagi helyzete miatt kénytelen dolgozni. A család nemcsak nem tudja támogatni a tanulmányai elvégzését, hanem a Zsuzsának kell a családot anyagilag segíteni, amelyhez szükséges, hogy munkahelye legyen. Elmondta, mindenkinek megpróbál segíteni, aki hozzá fordul.

4 4 2./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok helye és szerepe a települési és megyei döntéshozatali rendszerben. Előterjesztő: Oláh József képviselő Oláh József képviselő elmondta, érdemes tudni mindenkinek, hogy hogyan jönnek létre a Kisebbségi Önkormányzatok. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatok általában nehéz helyzetben vannak, de Polgárdiban az elmúlt időszak vonatkozásában a Kisebbségi Önkormányzat kapott támogatást Polgárdi Önkormányzatától. A jogosítványi rendszeréről elmondta, általában a kormányzási modell ez lehet lokális és regionális szintű is - úgy jön létre, hogy van előkészítő szakasz, van egy döntéshozó szakasz, és van egy menedzselési szakasz. A kormányzási modellben különböző szakmai bizottságok vannak egy adott testületnél, amelyek a döntést a testület előtt megvitatják. Ha azt vizsgálják, hogy mekkora a roma lakosság száma országosan és hogyan vesz részt a roma közösség a különböző politikai és gazdasági döntéshozó testületekbe, akkor lesújtó lenne az eredmény. Azt tapasztalta, a közép-dunántúli régióban a kutatásai alapján a Cigány Kisebbség teljes körét kérdezte, és az a visszajelzés érkezett hozzá, sehol nincs sem a politikai, sem a gazdasági döntéshozó testületben a Cigány Kisebbség. Tehát elvileg elesnek attól az érdekegyeztetési lobbitól, amelyik a megadott területen fejlesztené, felemelné, vagy beruházások készülnének. Sajnálatos módon a roma közéleti vezetők elvesztik a bizalmat a választópolgárok felé. Kihangsúlyozta, ezeket a tapasztalatokat nem Polgárdiban szerezte. Nyári Lászlóné megkérdezte, van-e lehetőség létrehozni Polgárdiban egy cigány önkormányzati közösségi házat. Elmondta, véleménye szerint egy ilyen helyre szívesebben elmennének a romák. Horváthné Borsányi Anita elmondta, ezen a lakossági fórumon is kevesen vesznek részt. Véleménye szerint egy külön épületbe sem jönnének el azok, akik eddig sem vettek részt az üléseken. Elmondta, működött a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak irodája, ahol ügyfélfogadás is működött. Az irodát soha senki nem kereste fel, mindenki az elnök lakására ment, ha bárminemű gondja volt. Horváth József elnök elmondta, néhány évvel korábban szerepelt a terveik között közösségi ház létrehozása. Polgárdi Önkormányzata a Közösségi Házban egy külön helyiséget rendelkezésükre bocsátott. Önálló közösségi ház létrehozására nem volt anyagi fedezetük. Sajnálatos módon a romáknak a közösségi szemléletét még fejleszteni kell, mert csak akkor mennek el az irodába és a lakossági fórumra is, ha nagy baj van. Oláh József képviselő elmondta, el kell gondolkozni azon a lehetőségen, hogy a romáknak legyen Polgárdiban külön közösségi ház. Ez természetesen további egyeztetéseket igényel. Nyári Lászlóné elmondta, Polgárdiban nincs a romáknak szórakozási lehetőségük. Ezzel a közösségi házzal ez a probléma is megoldódna. Horváth József elnök megkérte Nyikos László polgármestert, hogy mondja el a véleményét. Nyikos László polgármester elmondta, Polgárdiban nem lesz külön cigány kisebbségi ház. Azon munkálkodik a képviselőkkel és a lakossággal együtt, hogy ne szegregáció legyen Polgárdiban, inkább tartsanak össze az emberek. Egy külön cigány közösségi ház létrehozásával a két nemzetiség között csak erősödnének az esetleges feszültségek.

5 5 Amennyiben egy tájházra, vagy kulturális házra ahol ápolhatják a régi kultúrájukat gondolnak a romák, azt el tudja elfogadni. A művelődési házban lehet tartani rendezvényeket, de természetesen a házirendet, a szabályokat mindenkinek be kell tartani. Horváth József elnök egyetért polgármester úr által elmondottakkal. Támogatja a kulturális ház létrehozását. Kérte a romákat, az ötleteikkel támogassák a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, mondják a véleményeiket. Nyikos László polgármester elmondta, a következő év első negyedévétől Polgárdi Város Önkormányzata külön nagy figyelmet fog fordítani a pályázatokra. Ehhez az adminisztrációs csapat felállítása folyamatban van. A Cigány Kisebbségi Önkormányzaton belül a romákra vonatkozó pályázatokat is tudnák figyelni, hiszen pályázati forrásból nagyon sok mindet el lehet érni, meg lehet valósítani. Polgárdi Város Önkormányzatának is könnyebbséget jelent egy elnyert pályázat esetén a minimális önerőt biztosítva megvalósítani egy nagyobb fejlesztést, mint pályázati forrás nélkül, saját erőből. Oláh József képviselő elmondta, rossz tapasztalatai vannak a pályázatokat illetően. A RODOSZ elnökeként az elmúlt időszakban több mint 10 különböző pályázatot nyújtottak be, és egyik sem nyert. Horváth József elnök elmondta, többen megkeresték azzal, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatásán részt vehet-e más személy. Elmondta és kérte, hogy a jelenlévők is tájékoztassák az embereket, hogy természetesen nemcsak romák vehetnek részt az ülésen, szívesen várnak másokat is. Mivel további hozzászólás nem volt, az ülést órakor bezárta. k.m.f.. Horváth József elnök Király László képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. augusztus 29. napján 9.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Igazoltan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. február 17-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én 18.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ügyszám: 1/73/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: 2014. május 29-én 16.00 órakor megtartott SPORTKONCEPCIÓ egyeztetéséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI. emeleti nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben