2012. május Balatonkenesei Hírlap 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. május Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1

2

3 2012. május Balatonkenesei Hírlap 3 Béke-napi megemlékezés Emlékezni gyûltünk össze, de láthatóan egyre kevesebben vagyunk abból a korosztályból, akiknek személyes élmény volt a háború ben a Gróf Rudolf vezette Községvédõ Egyesület lelkes kenesei és akarattyai lakosok részvételével állította ezt az emlékkövet a Margit-vonal (az utolsó német-magyar védõvonal) harcaiban elesett hõsök emlékére. Az emlékkõ talapzatában saválló tartályban az utókor számára egy békeüzenet van elhelyezve egyebek mellett. A katonai pompával felavatott kõ egyik koszorúzója egy nyugalmazott német tábornok azt mondta az ünnepség után, hogy tudomása szerint ez a kõ az elsõ, amelyik nemzeti megkülönböztetés nélkül a katonának, az embernek állít emléket. A Margit-vonal jelentõsége szerintem lényeges volt az erõviszonyok alakulásában októberétõl 1945 tavaszáig fenntartotta a szovjet erõket, ezalatt a szövetségesek el tudták foglalni Antwerpen kikötõjét, s mikor elérték, hogy napi tonna hadianyagot tudtak a csapatoknak biztosítani, elkezdõdhetett az elõrenyomulás Európa belseje felé. Meggyõzõdésem, hogy a Margit-vonal szinte ugyanolyan védelmet jelentett Nyugat-Európának, mint a XVI. sz. végvárai. Emlékezzünk ezen békés napon az áldozatokra, s ha körülnézünk ezen a gyönyörû tájon, gondoljunk arra, hogy szépségét a reá kiömlött vérnek is köszönheti. Balatonkenese, május 9. Vér László Felhasznált irodalom: Patrick Delafore: Az Atlanti fal ostroma FELHÍVÁS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2011. (X.28.) önkormányzati rendeletében döntött a helyi elismerõ címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjérõl A rendelet értelmében a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság az adott év május 20. napjáig BALATONKENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA és BALATONKENESÉÉRT érdemérem adományozásának ajánlására nyilvános felhívást tesz közzé a helyi sajtó útján. 1. Balatonkenese Város Önkormányzata BALATONKENESE VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozhatja azon személyeknek, akik a város közéletének kiemelkedõ személyiségei, illetve akik a település érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenységükkel - életmûvükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják. A díszpolgári cím adományozására vonatkozó ajánlással a város választópolgárai élhetnek. Az ajánlást a tevékenységet méltató indoklással a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottsághoz címzett zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságára év június 10. napjáig lehet benyújtani vagy postai úton megküldeni. 2. Balatonkenese Város Önkormányzata a BALATONKENESÉÉRT érdemérmet adományozhatja a város életében (gazdasági, kulturális és egyéb téren) a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül. Az érdemérem személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek adományozható, ha: a) a város társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése érdekében kiemelkedõ tevékenységet végzett, b) a várost gazdagító mûvészeti, kulturális tevékenységet vagy c) a város hírnevét öregbítõ kiemelkedõ sportteljesítményt vagy d) a város érdekében kimagasló értékû munkát végzett. A BALATONKENESÉÉRT érdemérem adományozására vonatkozó ajánlással a város választópolgárai élhetnek. Az ajánlást a tevékenységet méltató indoklással a Kulturálisés Szociálpolitikai Bizottsághoz címzett zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságára év június 10. napjáig lehet benyújtani vagy postai úton megküldeni. A rangos elismeréseket a képviselõ-testület nevében a polgármester év augusztus 20. alkalmával adja át. Balatonkenese, április 19. Tömör István polgármester

4 4 Balatonkenesei Hírlap május Február elején megkereste iskolánkat a Kultúra Házából Ritterné Pajor Csilla múzeumpedagógus és jelezte, hogy péntek délutánonként Varázsmûhely néven foglalkozást tartana az alsós napközis gyerekeknek. Kollégáinkkal nagyon megörültünk a felvetésnek, hiszen az egész heti munka, sok délutáni elfoglaltság után a gyerekekkel együtt készíthetünk szebbnél-szebb, ötletesebbnél-ötletesebb dolgokat. Fontos, hogy a gyerekek a mai világban ráérezzenek az alkotás örömére, és a saját maguk elkészített kreációnak tudjanak örülni. Nagy csodálkozó szemekkel néztek ránk a gyerekek, amikor elmondtuk, miért volt nálunk Csilla néni, mert az a szó, hogy varázsmûhely, a fantáziájukat nagyon megmozgatta. Találgatták: milyen lehet, mit fogunk ott csinálni, és már nagyon várták az elsõ alkalmat, hogy végre lekerüljön a lepel a titok -ról. Farsangvárással kezdõdött a foglalkozás, és hétrõl-hétre az éppen aktuális ünnephez, alkalomhoz kapcsolódóan készítünk munkákat. Csilla néni nyugodt, szép környezetet biztosít minden kis mûvésznek, ahol képességeik, készségeik fejlõdhetnek, tehetségük zavartalanul bontakozhat ki. Ez a kézmûves foglalkozás lehetõvé teszi a különbözõ kreatív és kézmûves technikák megismerését, a természetes anyagokkal való munkavégzést. A foglalkozások elején, mesékkel, versekkel, történetekkel készült Csilla néni, ami érdekesebbé, változatosabbá, sokszínûbbé tette az éppen aktuális témát. Minden alkalommal elõre elkészített mintákat nézhetnek meg a gyerekek, majd közös megbeszélés után hozzáláthatnak a kiválasztott darabok elkészítéséhez. A gyerekek minden pillanatát élvezik ezeknek a foglalkozásoknak, a munkák során egymást segítik, így baráti viszonyok is kialakulhatnak köztük. Köszönet ezért kollegánknak, hogy a gyerekek és mi is élvezhettük ezeket a felhõtlen órákat! Papp Judit, Karászi Erzsébet napközis nevelõk Elvarázsmûhely CSÍZIÓ Egy dolgunk van a világban, mûvésznek maradni, miközben felnõtté válunk, mert minden gyerek mûvész Pablo Picasso Gyerekek gondolatai a Varázsmûhelyrõl Én azért szeretem a varázsmûhelyt, mert nagyon jó játékok vannak, és a végén mindig kapunk ajándékot, és mindig ránk gondol Csilla néni, és ez nekünk nagyon jó. Szabó Sarolta 1. osztály. Nekem az a legjobb a Varázsmûhelyben, hogy mindig minden érdekes dolgot készítünk, és Csilla nénit is szeretem Jelinek Rebeka 1. osztály Azért szeretek a Varázsmûhelybe járni, mert sok dolgot csinálunk. Azért jó, mert a kézügyességet gyakoroljuk. Ma volt a legjobb, mert kint voltunk a szabadban. Balogh Zóra 2. a osztály Érdekes, amit kitalál Csilla néni. Mert nem általános dolgokból csinálunk mindent, hanem érdekes dolgokból. pl. szalvétából, papír tálcából Varga Gréta 2. a osztály Izgalmas, érdekes dolgokat készíthetünk. Nagyon tetszett, hogy mindig a témáról beszélgetünk. Csilla néni olvasott fel verseket, elemzett meséket. Sok mindent tanulhatok meg. És ezzel a kézügyességemet is fejlesztem. Balogh Csenge 4. osztály Szerintem azért jó a varázsmûhely, mert fejleszti a kézügyességünket. Csilla néni mindig nagyon kedves, és segít, hogy ha nem tudunk valamit. Minden egyes alkalommal jobbnál jobb dolgokat készítünk. Papp Zóra Bíborka 4. osztály Az volt a legjobb, amikor kint voltunk a szabadban. A többiben az volt a jó, hogy mindig tudtunk olyan ajándékot készíteni, ami érdekes volt. Farkas Tibor 4. osztály Május 20-június 20. (Pünkösd hava - Szent Iván hava) Május 25.: Orbán napja - I. Urbanus pápa között uralkodott. Állítólag õ rendelte el, hogy a misekelyhet nemesfémbõl készítsék. - Orbánt a szõlõmûvesek, kádárok, kocsmárosok választották védõszentjüknek. Szobrot, kápolnát emeltek a szõlõhegyen tiszteletére. Ha neve napján szép idõ járja, szobrát felvirágozzák, ha fagyot hoz, kõvel dobálják, megpálcázzák szobrát. - Sok helyen azt tartják, hogy ez a fagyosszentek utolsó napja. - A méhek, az új méhcsaládok rajzásának ideje. Ezért nevezik egyes helyeken, Orbán bogarainak a méheket. Május : Pünkösd - Pünkösd a Szentlélek eljövetelének emlékezete. Húsvét után a hetedik vasárnapra, tehát a feltámadást követõ 50.napra esik. Sok helyen ekkor tartják a konfirmálást, bérmálást. - A pünkösdi király vagy királyné választás Európa szerte elterjedt szokás volt. Versengés útján választották. Hatalma egy napig, esetleg egy évig tartott. Pünkösdi királyság nem nagy uraság Június 8:: Medárd napja - Idõjósló nap: Ha Medárdkor esik az esõ, 40 napig nem hagyja abba. - Medárd a gazdák, a kertészek patrónusa. - A Medárd napi esõzés a tengeri eredetû légtömegek beáramlásával magyarázható. Június 10.: Margit napja - Népiesen azt mondják, retkes, mert nagyon jó ez a nap a retek, a káposzta vetésére, különösen, ha esõs. Június 11.: Barnabás napja - A szénakaszálás kezdõ napja. - A gyógyfûszedés napja is. Június 15.: Vida napja - A nyarat jelenti, a szántóföldi növények befejezik növekedésüket, az érés idõszaka kezdõdik. Forrásmunka: Gyopáros I. Zsuzsa: Néphagyományaink Pulai Istvánné

5 2012. május Balatonkenesei Hírlap 5 Interjú Hammer Zoltán Jenõvel és feleségével, Elvirával Hozzájuk érkezvén meglepetésemre Jenõ bácsi éppen a számítógépével foglalatoskodott. Vénségünkre elkezdtünk mi is számítógépes ismereteket tanulni újságolták. Nem sokan vannak, akik ne ismernék õket Kenesén. A közösségi élet motorjai voltak õk mondhatni évtizedeken keresztül. Nyílt, kifelé forduló emberek, akik méltán váltották ki az emberek bizalmát s a népszerûséget. Koczor Huba így ajánlotta interjúalanynak Jenõ bácsit: Õ aztán el tudná mesélni, mitõl mûködött olyan jól régen a falu. Errõl, és családjáról faggatom elõször. Beszéljen nekünk származásáról, családjáról! HJ: Itt születtem 1930-ban. Édesapám nagyon szigorú csendõrõrsparancsnok volt. Sajnos én már csendõrként nem ismerhettem, mert 1913-ban nyugdíjazták. Édesanyám, Székely Anna, 1920-ban került a családunkhoz, apám elsõ házasságából származó három serdülõ gyermekhez. Édesanyám kívánsága szerint, nekünk, a második házasságból született gyermekeknek kötelezõ volt továbbtanulni. Mindhárman igen jó tanulók voltunk. Engem úgyszólván a háború tett nagykorúvá, mivel a gyerekek közül egyedül én ragadtam itthon. Apám teljesen munkaképtelen beteggé válása miatt 14 éves korom óta rám hárult a családi gazdálkodás, édesanyám segítségével, egészen 1945 körülig. Ekkor engem mivel nem tartottak családfenntartónak bevonultattak katonának. Ez alatt a 3 év alatt a családi gazdaság teljesen tönkrement. Tekintve, hogy 4 polgárit végeztem, a katonaságnál nem volt éppen rossz helyzetem. Leszerelés után, a TSZ-be való belépés helyett más irányt választottam. Megszereztem a gépkocsivezetõi képesítést, majd az autóbuszvezetõit, s e munkakörökben helyezkedtem el. Ezzel egy idõben végeztem el az Autóközlekedési Technikumot, s lettem technikus, majd különbözõ középvezetõi munkaköröket töltöttem be a közlekedésben. E mellett a családi örökségbõl nekem és két édestestvéremnek jutott mezõgazdasági területen is gazdálkodtam 1970-ig ben, hatvan évesen mentem nyugdíjba a kenesei TSZ-tõl. Mit értsünk az alatt, hogy a falu mûködése? HJ: A közösségi életnek vannak írott és íratlan szabályai. Az én életemben nem élvezett elsõbbséget a törvény által megalkotott szabályrendszer, mert annál sokkal szigorúbb szabályozások alakultak ki az életben az emberek és közösségek között. Számomra ez volt az elsõdleges, különösen az adott szó betartása. Milyen különbségeket érzékel a régi és a mai település mûködése között? A mai világban különlegesen akarják értelmezni az emberek a törvényeket: a számukra kedvezõket megtartani, kikövetelni,a nem kedvezõt pedig minden módon hárítani. A régebbi társadalom nem a törvények kijátszására, hanem a betartására törekedett, a közvélemény és a társadalom fejlõdésében ennek kulcsszerepe volt. Ma pedig szinte mindenki követelõleg lép fel, anélkül, hogy kötelességének érezné a törvények és az adott szó betartását. Ha az emberek gondolkodásában a kötelességek kerülnének az elsõ helyre, s csak utána a jogok, talán más minõségû lenne az élet külsõ jogi vagy erõszakos beavatkozás nélkül is. Mi az, ami régen sokkal jobban mûködött? Az egymáson való önzetlen segítés, amelynek alapja, oka és motorja volt a háborús idõkben való közös szenvedés. Hamarabb érzékelték az emberek a más baját, és azonnal készek voltak segíteni, minden ellenszolgáltatás nélkül is. Csak egy példa erre: Fülöp Dánieléket internálták volna, ha kiszabott idõre nem teljesítik a betakarítást. Erre õk egyedül nem voltak képesek. Ezt észlelve, Tóth Lajos bácsi mozgósította a faluban élõk közül azokat, akik ebben segíteni tudtak. s emberbaráti kötelességbõl mintegy ember sietett a segítségükre. Volt úgy, hogy egyidejûleg kocsi is állt az utcájukban a betakarítás közben. Térjünk át arra, hogy említse fel azokat az eseményeket, tetteket, amellyel személy szerint is hozzá tudott járulni a pozitív dolgok alakulásához? Az én életemben mindig megvolt a baráti köröm, de édesapám csendõr voltának egyesek általi negatív megítélése miatt nem volt tanácsos közszereplést vállalnom. Amikor azonban már enyhült ez a szemlélet, lehetõségem nyílt a közéleti szereplésre. A Faluvédõ Egyesület tagja, majd vezetõje lettem. Elõdömmel, Gróf Rudolffal együtt, aki létrehozta az egyesületet, sok szép dolog megvalósításában tudtam résztvenni. Csupán néhány dolgot sorolok fel a Faluvédõ Egyesület tevékenységei közül, amelyben személyesen is közre tudtam mûködni: a Széchenyi parkban a Széchenyi emlékmû,a Nepomuki Szent János szobor elhelyezése, a Margit vonali emlékmûállítás,a katolikus és a református temetõben a katonasírok helyreállítása, a református temetõben katonai emlékmû állítása, Soós Lajos sírjának rendbetétele. Milyen hibákat érez a jelenlegi település mûködésében, mûködtetésében? Az önkormányzat vezetésében érezhetõ a széthúzás, aminek a gyökere az egész társadalomban keresendõ. Oka lehet az is, hogy a társadalom tekintélyes része az elvárhatóan jobb helyzetbe kerülés helyett egy alacsonyabb szintû helyzetbe került. Ennek fõ okozója lehet a túlzott anyagias szemlélet eluralkodása, egyes rétegek túlzott meggazdagodása, s az ennek nyomán kialakult munkanélküliség és széles tömegek elszegényesedése. S mert a társadalom nagy része nem tudja elfogadni a kétes módon szerzett anyagi javak birtoklóit és bitorlóit. Tudjuk, hogy az egészséggel ebben a korban már akadnak gondok. Ezeket leszámítva boldog embernek mondhatja-e magát? Alapjában véve igen. Úgy érzem, amit tehettem a környezetemért, a helyi társadalomért, családomért, barátaimért, azt mindenkor megtettem. S ez jó érzéssel tölt el. Most Elvirához fordulok, akit több tíz éve úgy ismerek, hogy aki engedi, annak próbál segíteni. A te családod szintén kenesei? Nem. Édesapám Pécs környéki, édesanyám tapolcai származású iparos emberek voltak. Mivel mindegyikük tanult ember volt, munkájukat mûvészi szinten mûvelték. Fontos volt számukra a mindenkori politikai életben való részvétel. Gyermekeiket is úgy nevelték, s megkövetelték, hogy tanult, mûvelt emberek legyenek õk is. Mindkét család tagjai tisztességes, becsületes emberek voltak. (Folytatás a 6. oldalon)

6 6 Balatonkenesei Hírlap május (Folytatás az 5. oldalról) Beszélnél arról, mi inspirált arra a közösségi munkára s a sok baráti segítségnyújtásra? Szinte furcsán hangzik, de én már 6 éves koromtól fogva részt vettem a közösségi életben. Akkortól a Szív Gárda mozgalomban vettem részt, amelynek vezetõségi tagja, majd vezetõje lettem. Ezután következett az önképzõkör, aztán az akkori tanulóifjúság számára szervezett DISZ,majd a KISZ, amelynek aktív résztvevõje voltam. Innen táplálkozik a segítõkészség és a társadalmi élethez való kötõdés. Milyen társadalmi szervezetekben tevékenykedtél? A Sirályban a szövetkezeti bizottság vezetõjeként és a Nõbizottság tagjaként tevékenykedtem. Ezután a Hazafias Népfront következett. A késõbbiekben a helyi NABE és a Nyugdíjas klub munkáját segítettem. Tudomásom van róla, hogy nemrégiben dédnagyi lettél. Beszélnél jelenlegi családotokról? Elsõ házasságomból egy lányom és két lányunokám született, akik Budapesten élnek. Az egyik már családos, gyönyörû kisfiú dédunokával örvendeztetett meg. A másik még egyetemista. Minden erõnkkel azon vagyunk, hogy segítsük az õ életük alakulását, hogy tisztességes, becsületes tagjai legyenek a társadalomnak. Ha egy jó tündér három kívánságotokat kérdezné, mit felelnétek? A társadalmi megbékélést kívánnánk, úgy, hogy fogadjuk el a jelenlegi társadalmi vezetõk személyét, és segítsük az õ munkájukat. Családunk minden egyes tagjának és mindenkinek értelmes eredményes és örömmel végzett munkája legyen, s legyen türelmük az élet nehézségeinek elviseléséhez. Életünk hátralevõ részében elviselhetõ élet- és egészségügyi helyzetben legyünk. Köszönöm az interjút, remélve, hogy mindenki számára nyújtott tanulságot, érdekességet. Ki felé szálljon a labda? Álich Tibor vállalkozóra gondoltunk, aki közel áll a fiatalokhoz, s számukra is példa értékû lehet egyenes személyisége, tisztességes munkája, becsületes módon megteremtett egzisztenciája, patika tisztaságú mûhelye. Sörédi Györgyné Jótékony Pünkösdölés a Kultúra Háza felújításáért Múlt havi lapszámunkban közzé tettük felhívásunkat a Kultúra Háza épületének felújításáért. Célunk, hogy a külsõ megjelenés legyen szebb és hívogatóbb! Erre szervezõdik a Jótékony Pünkösdi Tátorján Fesztivál! Most bebizonyítjuk mindnyájan, kik itt élünk, hogy megtudunk mozdulni egy nemes, kulturált célért! A rendezvény a hagyományoknak megfelelõen ingyenes, de folyamatosan lesz lehetõség a hozzájárulások felajánlására a következõ módon: Vakolatjegyeket bocsát ki a Közmûvelõdési Intézmény a Kultúra Háza épületének külsõ felújításához. A kultúrbarát közönségnek kínált vakolatjegy ára szimbolikus, mindössze 200 Ft. Széles körû összefogással a felújításhoz szükséges anyagi erõforrás összegyûjthetõ úgy, hogy nem terheli meg a közönség pénztárcáját, viszont ékes bizonyítéka lehet a nemes célért történõ összefogásnak, mely erõként és bizonyítékként álljon elõttünk, jelezvén, hogy a településen élõknek és a nyaralóközönségnek fontosak a kulturális történések és a megfelelõ körülmények. (Gyors fejszámolás: ha minden lakos 400 Ft-ot biztosít erre a célra, akkor máris megvan a szükséges 1,5 M Ft.) A Vakolatjegy konstrukcióról: A Vakolatjegy konstrukció jogi kereteit a Balatonkenese Városért Közhasznú Alapítvány biztosítja. A Vakolatjegyek a Kultúra Házában kerülnek értékesítésre, illetve a pünkösdi rendezvény alkalmával minden helyszínen. Mindenki, aki támogatásával hozzájárul a felújítás jövõbeni alapjához, bekerül a Közmûvelõdési Intézmény felújításáért elnevezésû albumba, melyet folyamatosan vezetünk és a közadakozásból felújított épület ünnepélyes átadásakor, a X. Balatoni Kapunyitó nyitónapján - július 13-án, pénteken - hozunk nyilvánosságra. A Vakolatjegy vásárlás dokumentálása a regisztrációs listán történik, a hozzájárulók nevével és a befizetett öszszeg feltüntetésével együtt, mely az átláthatóság jegyében mindenki számára hozzáférhetõ lesz a település honlapján. Mindazok számára, akik nem szeretnének szerepelni a nyilvános listán, az intézmény természetesen biztosítja az anonimitást. Az alapítvány az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen minden befizetésrõl igazolást ad ki. A mi ajándékunk: minden balatonkenesei és akarattyai állandó lakosnak háztartásonként postán eljuttattunk sorszámozott ingyen tombolaszelvényeket, mellyel a szerencsés nyertes május 27-én, vasárnap 20 órakor, a Városháza elõtti téren, a nagyszínpadi program keretében elviheti az értékes fõdíjat. (Tombola felajánlásokat is szívesen fogadunk, s a postázott jegyen kívül még további tombolajegyek vásárlására is lesz lehetõség!) Remélhetõleg július 13-án, pénteken a X. Balatoni Kapunyitó megnyitóján már a felújított homlokzatú Ház várja a közönséget, stílszerûen a Kezek címû kiállítás megnyitójával, mely szimbolizálja mindazon személyek dolgos hozzáállását, a közös célért tevékenykedõ megvalósítókat, akik adakozó módon - akár kétszáz forinttal, vagy többel - hozzáadták jószándékukat a kezdeményezéshez. Hálás köszönet elõre is! Gyõrfi H. Marianna

7 2012. május Balatonkenesei Hírlap 7 József Attila gyakran használt, tisztelt szava volt a rend. Egész életében azon fáradozott, hogy rendben lássa maga körül a világot, hazáját s benne a saját életét. Mindent vállalt a jobbítás szándékával, mégis oly kevés sikerült neki... Mi, akik szeretjük, becsüljük õt, róla nevezzük el ezt a termet, ahol az õ útmutatásai szerint szeretnénk tovább dolgozni. Rá gondolva akarjuk tudni azt, hogy békés, rendezett életünkben legfontosabb teendõnk a közösségben végzett becsületes munka, hogy érdemes dolgozni, mert az igazi öröm a lázas tevékenységben rejlik. Ennek a gondolatnak jegyében avassuk most fel tantermünk után iskolánk kisszínpadát is. Legyen a neve: É R D E M E S! (A kisszínpad dekorációja: József Attila képe és mellette egy felirat: BOLÍNTS, HOGY ÉRDEMES! Az ÉRDEMES -kisszínpad avatásának mûsora József Attila: Ne légy szeles Vajda Katalin 8.a. Nagy László: József Attila! Tolnai Ilona 8.a. Bartók Béla: I. hegedûverseny (részlet) felvételrõl bejátssza: Balikó Jenõ 7.b. József Attila: Tél Németh Lívia 7.b. József Attila: Ars poetica Buzsik Magdolna 7.b. József Attila: Születésnapomra Takács Ágota 8.a. Bartók Béla: Concerto (részlet) felvételrõl bejátssza: Balikó Jenõ 7.b. József Attila: Karóval jöttél Parádi Márta 6.b. Bartók Béla: Concerto (részlet) felvételrõl bejátssza: Balikó Jenõ 7.b. Emlékeim között kalandozva, Diákéveinkre gondolok vissza. A vidám és színes programokra, Kisdobos és úttörõcsapatainkra. A fegyelemre reggelente az iskolában, Szavalóversenyeinkre a Kultúrházban. A sok szépre és kevésbé jóra, Minden egyes elhangzott szóra. Kecskés Jóska bácsi volt egyik tanárunk, Kinek arca sok mindent elárult. Haszontalan diákjait rendre utasította, Miközben felragyogott kedves mosolya! ARCHÍV 41. Kecskés József emlékére Elménkben él feledhetetlen humora, Önzetlen, igazszívû odaadása. Mindent a munkájának szentelt, Bennünket csak a jóra nevelt! Átadta nekünk sokrétû tudását, Büszke lehetett ránk az anyukánk. Türelmesen elmagyarázott mindent, Nem csalódott miattunk, annyi szent! Mély hálával emlegetjük nevét, Senki nem vehette el jó kedvét. A magyar és töri órák eredménye: Gyermekeit felkészítette az Életre. Kassák Lajos: Meghajtott zászlóval Nyikos Katalin 8.a. Szabó Ferenc: Lírai szvit (részlet) felvételrõl bejátssza: Balikó Jenõ 7.b. A kisszínpad mûsorairól külön naplót nyitottunk és vezettünk. Mottója Nagy László sorai voltak ( József Attila! / te add nekem a reményt, / mert nélküle / romlott a világ, / a vér eves, / bár a fogad vicsorog, / bár a nyakad csikorog, / bólints, hogy érdemes... ). Aláírói: Kecskés Józsefné tanár, Bán Ferenc igazgató, Kecskés József tanár. Balatonkenese, június 9. A bejegyzett mûsorok: A kisszínpad avatása (1973. május ) Néphadsereg napja (1973. szeptember 29.), A 7.b. osztály klubdélutánja (1973. október 27.), 8.b. osztály klubdélutánja (1973. november 3.) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom (1973. november 7.: külön alsó-és felsõ tagozatosoknak), Fenyõünnep (1973), Szavalóverseny 1 8. osztályosoknak (1974. február 14.), A haza minden elõtt (1974. március 15.), És az arat, ki elvetett (A 8.b. osztály mûsorának szereplõi: Esztendõ: Túri Ferenc, január: Buzsik Magdolna, február: Ivanics Margit, március: Simon Tünde, április: Németh Lívia, május: Szántó Magdolna, június: Gelencsér Margit, július: Kerti Terézia, augusztus: Bogdán Éva, szeptember: Prigyeni Erzsi, október: Bekker Ilona, november: Sas Mária, december: Kungl Erika április 4.) Békegyûlés a Hazafias Népfront rendezésében (1974. május 24: Megnyitotta Molnár Pál a HN. elnöke, ünnepi beszédet mondott Németh Ildikó a HN. titkára; verset mondott: Lovasi Éva, Lovasi Mária, Erdei Gabriella, Horváth Andrea.) Kezdõ-és nyugdíjas (vas-, gyémánt-, aranydiplomás) pedagógusok találkozója (1974. október 29.). Bán Ferenc üdvözölte a megjelenteket. Werner Ottó a mûvelõdésügyi osztály nevében méltatta az idõsebbek munkásságát, és szólt a fiatalokra váró feladatokról. Dénes János, a járási pártbizottság titkára a pedagógusok tevékenységének fontosságát hangsúlyozta. A tanítói oklevéllel 65 éve rendelkezõ Kerekes Bélánénak és Schleicher Emmának vasdiplomát, a 60 éve pályára lépõ Finta Istvánnak, Forgács Gyulának és Szabó Sándornak pedig gyémántdiplomát nyújtott át Werner Ottó osztályvezetõ kartárs. A kisszinpad elõtti folyosó-részen fehér asztal mellett ülõ, meghatódó vendégek egyike Szabó Sándor bácsi, aki Kenesén Mesterkedett hosszú évtizedekig, s nyugdíjas éveit ugyancsak itt töltötte. A szemüvegén játszó napfényben szivárványosan csillogott egy elszabadult könnycsepp, behomályosítva pápaszemét, mire hozzá érkeztek a virágcsokrokkal kedveskedõ gyerekek... Horváth Attila (6.b.) alkalmi versemet mondta el (megjelent a Balatonkenesei Hírlap január 15-i számában), miközben Tartini: D-dúr gordonka versenyének lassú tétele szólt. Tanítók Apáczai, Hatvani, Kodály A sorban névtelen, de hány! Életek égtek századokon át, Hogy bearanyozzák a hazát. Csak szavakat mondtak, Csak csöndben meséltek, De gyújtottak, ha sötétet véltek. Szelték merészen a Szép kenyerét, Elosztották mindenüket végképp... Nem fogytak el hiába mondják kik hittel a helyükre lépve, egy szebb holnapra tekintve mentve és nem felejtve tudják: Arcuk és harcuk nélkül nem repülhetünk, Csak velük szállhatunk, érkezhetünk... Kecskés József Sajnos sorainkat már nem hallja, Mert hiszen egy év telt el azóta, Mikor lelkére lesújtva, Magához szólította az Úr, Sietve és váratlanul Drága Tanár bácsink odafent, Reméljük, szívedet elégedettség tölti be! Égi angyalok vigyáznak Rád, Kinyitják a nyugalom kapuját. Földi angyalok Téged soha nem felednek, És tudd: mindig nagyon szeretnek! (2012. május 16.) egykori diákja: Liptákné Pataki Krisztina

8 8 Balatonkenesei Hírlap május Ahogy a múlt havi lapunkban ígértük, Ster Erika tanácsadó diétás tervét osztjuk meg olvasóinkkal: Jó tanácsok: A tv elõtti rágcsálni valót cseréld ki sárgarépára vagy alacsony kalóriájú rágcsálni valóra. Natív cukormentes italok beszerzését javaslom. Ásványvíz szénsavas vagy szénsav nélküli,amelyiket szereted. Szerezd be az alapanyagokat: zabkorpa,/olívaolaj. Ennek elõnye, hogy nem hasznosul a szervezetben; édesítõ, mustár, light margarin, sok ásványvíz, kávé, tea / koffein mentes/. Lehetõleg kevés sót használj, mert a só megköti a folyadékot, és most sokat kell inni. Tervezd meg a napi mozgásodat! Szerezz be egy testsúly mérleget, és mindig mérd magad! Az elsõ nap éhgyomorra mérd meg magad, és tûzd ki a hûtõdre a súlyodat. A hetedik napon újra mérd le magad./lehetõleg ruha nélkül, azonos idõben történjen a mérés./ Mindennapra készíts perces edzés programot. Szánj arra idõt, hogy friss levegõn legyél. Ha kísértésbe esel, több kcal-t viszel be ill. többet eszel, akkor dolgozd le, tréningezz! Ezek betartásával életmódváltásban lesz részed. DIÉTA 1-2. nap: Ébredés után éhgyomorra igyál meg 2-3 dl ásványvizet vagy csapvizet. Reggeli: 7-8 óra között 1 szelet barna kenyér+1 szelet szeletelt sajt /sovány/, 2 szelet felvágott /sovány/, 1 db paprika, 1 db paradicsom, 4 vékony szelet uborka, 2 db retek, hagyma. Kávé tej és cukor nélkül. Két pohár natív cukormentes folyadék, pl. kb 4 dl cola light is lehet. 10 órakor: 1db alma vagy grepfruit. Utána 2 pohár nativ cukor mentes folyadék óra között: 1 zacskós leves /kínai/ Elõírás szerint leforrázod meleg vízzel + teszel bele 1 ek zabkorpát, 1 paradicsomot összevágva, 1 paprikát össze vágva, 1 csokor petrezselymet. Nagyon finom! Utána megint 2 pohár folyadék + kávé pici tejjel. 16 óra körül: fél szelet barna kenyér+1 szelet sajt vagy felvágott + 1 pohár tea óra között: 1 pohár kefir +1 púpozott ek zabkorpa + utána 2 pohár víz. A nap során bármikor percig tartó fizikai tréning. 3. és 4. nap: Ébredés után 2dl víz vagy ásványvíz. 7-8 óra között: 2 db paprikában töltött túró (10 dkg túró+ 1 kanál tejföl, mustár, bors, pirosarany, hagyma - jól összekavarod, és beleteszed a paprikába. /két napra elosztva/ 3 dl tea+kávé 10 órakor: 1 szelet barna kenyér, sovány rámával. 2 pohár víz vagy tea óra körül: saláta: uborka + paprika + paradicsom + jégsaláta, hagyma, retek, kukorica. Összevágni, egy tálba 1 púpozott zabkorpával meghinteni + rá a dresszing /olivaolaj, félpohár kefir, bors mustár, tárkony,/ 1/2 szelet barna kenyérrel. Kávé kicsi tejjel +2 pohár víz. 16 órakor: 1 db alma vagy grépfruit órakor: 2,5 dl tejben megfõzünk 5 kanál zabkorpát édesítõvel, fahéjjal megszóróm /nagyon finom, pótolja az édesség utáni vágyat.2pohár víz Hûtõ leragasztva! Egészséges életvitel nap: Reggel ébredés után 2-3dl víz 7-8 óra között:1 szelet barna kenyér, 2 db virsli mustárral+ sok zöldség. 2 pohár víz vagy natív cukormentes folyadék. Kávé édesítövel. 10 órakor: 1db gyümölcs +3dl tea óra között: 1 üveges lecsót olivaolajon megpárolunk, majd 4db tojást ráütünk. /2 napra elosztva/. Utána 4dl víz elfogyasztása. 16 órakor: 1db alma összevágva, fél kefir, fél szelet barna kenyér órakor: ½ szelet barna kenyér,1 szelet sajt +uborka, paradicsom + zöldhagyma.4 dl víz 7 napon: két óránként egyél, ami jólesik. KIVÉTEL: Tilos a tészta, kenyér, rizs, burgonya, édesség, alkohol. Szabad enni gyümölcsöt, sovány húst, pulykát, csirkét sütve, párolva, sajtot, zöldséget párolva. Ne sózz!!! Kávé, tea és legalább 2,5 l folyadék. A 8. napon mérd meg magad! Látni fogod, hogy érdemes volt! Amennyiben még akarsz fogyni, kezd elölrõl az egészet! Meglátod, észre fogják venni, hogy mennyit változtál. Köszönd meg barátaidnak, hogy nem tukmáltak, és megértették, hogy ez mind az egészséged érdekében történt! Szerezz be olyan könyvet vagy interneten nézd meg, hogy minek mennyi kalória értéke van! Állíts össze Te is olyan étrendet magadnak, hogy sokat tudjál enni, ne éhezz, ugyanakkor kevés kalóriát vigyél be! Amennyiben a kívánt súlyodat elérted, így tudod szinten tartani. A több kalória bevitelnél a fizikai tréning segít! További jó egészséget kívánok! Ster Lászlóné Erika MEGHÍVÓ A Fidesz helyi szervezete és a Balatonkenese- Balatonakarattya Civil Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a június 1-jén, pénteken 15 órakor a Kultúra Házában tartandó rendezvényre. Meghívott vendég: Prof. Dr. Iván László országgyûlési képviselõ, a Fidesz Magyar Polgári Párt nyugdíjas tagozat országos elnöke Téma: aktuálpolitikai kérdések és kormányzati intézkedések Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

9 2012. május Balatonkenesei Hírlap 9 Mondd, szereted-e az állatokat? A Gyulaffy László Általános Iskola az idei tanévben is meghirdette rajzpályázatát Veszprém megye általános iskolás tanulói számára. A pályázat témája: Mondd, szereted az állatokat? (Rónay György) Bármilyen technikával és méretben készült, kiállításra kész munkákat vártak. A beérkezett pályamunkákat 3 tagú szakmai zsûri értékelése alapján díjazták. A mi iskolánkból is sok szép rajzot küldtünk a versenyre. A kiállítás ünnepélyes megnyitására és a díjátadó ünnepségre április 26-án délután került sor. Eredményeink: II. korcsoport (3.-4. osztály) I. helyezés: Jurcsó Janka 3. o. III. korcsoport(5.-6.osztály) I. helyezés: Veenstra Csenge 6. o. Különdíj: Gál Zita 6.o. Gratulálunk a szép eredményhez! Felkészítõ tanár: Dr. Dukon Béláné Felhívás Tisztelt Nyaraló tulajdonosok! Ezúton tájékoztatjuk a Balatonkenesén és Balatonakarattyán zsákos szemétszállításban érintett tulajdonosokat, hogy a 2012 évre érvényes AVE Zöldfokos zsákok megérkeztek, azok átvehetõk a Városgondnokságon (8174 Balatonkenese, Fõ u. 43.) hivatali idõben. Hétfõtõl csütörtökig óra és óra között Pénteken óra és óra között. Szombati ügyeleti napokon óra és óra között az alábbi napokon: április 28. május 12. május 26. június 02. június 16. június 30. július 07. Kérjük, hogy a 2011 évi zsákokat május 01. után ne tegyék ki, mert a Szolgáltató nem szállítja el! Balatonkenese Város Városgondnoksága A Tourinform - Balatonkenese tájékoztatást ad regionális és országos rendezvényekrõl, programokról, látnivalókról, szállás- és étkezési lehetõségekrõl, aktuális autóbusz-, vonat- és hajómenetrendi információkról, stb. Betérõ vendégeink számtalan helyi és országos prospektusból, térképbõl választhatnak magyar, német, angol, valamint némely esetben akár francia, olasz és holland nyelven is. Számos programra lehet az irodában jelentkezni, egyben jegyet is váltani. Amennyiben városunkban tölti az éjszakát, az idegenforgalmi adó befizetését igazoló számla ellenében annyi IN- GYEN STRANDJEGYET kap irodánkban, ahány napot marad. Az egész évben mûködõ Táncsics M. utcai irodánk (fõútról posta mellett a városközpont felé) mellett szezonálisan két másik infopontunk is rendelkezésére áll, a kenesei Vak Bottyán strand bejáratánál, illetve Balatonakarattyán a Napfény parkolóban (CBA-nál). A helyi Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület Társbérlõnk egy madárpár Nyugtalan helyváltoztatásaikból és farktolluk szapora rezegtetésébõl egyértelmûvé vált, hogy az április második felében hozzánk érkezett vendégek, a házi rozsdafarkú madarak költeni akarnak. Éppenséggel a nem kis lakással, az öt tagú családdal és a virágos meg zöldséges kerttel elég sok a dolgunk, most pedig egy újabb figyelmesség várt ránk. De nem tehettünk úgy, mintha nem ezen a bolygón élnénk, ahol az ember gondjával-bajával és az alacsonyabb rendû lények világával teljes az életünk. Gyorsan tákoltunk egy viszonylag biztonságos, zárt helyet a faház ereszébe, ahol otthonra lelhetnek madaraink. Meglátogatták a fészeknek szánt kreációt, tízszer-százszor is beszálltak. Örültünk az ötletnek és a kivitelezésnek, de egykét nap után a tájára se néztek. Beröppentek fölénk a terasz légterébe, ahonnan láthatóan kikívántak bennünket, és rátelepültek a hosszan lelógó aszparágusz cserepére. Másnap már hordták a mohát oly elánnal, hogy a földre is jutott bõségesen, alig gyõztünk takarítani. Öt szép fehér tojással bélelték a fészket, s nem számított, hogy napközben gyakran jártunk el mellette, az anyamadárnak csak a feje meg a farktolla látszott. Meg sem moccant, az utódokat ígérõ feladatra összpontosított. Így vált jóhiszemû jogcím nélküli társbérlõnkké egy rozsdafarkú madárpár. Hivatásának zavartalan teljesítése végett jobbára a lakás másik bejáratán közlekedünk ki-be. Az általunk teremtettel ellentétben vihar, macskák és vérengzõ vadállatok elõl kétségkívül védett környezetben élnek. Ha pénzorientált világunkban több embertársunk számára kitessékelés dukál, és ez ellen nem tehetünk semmit, akkor miért vonnánk meg a beköltözés lehetõségét az életünket haszonnal és derûvel szolgáló madaraktól? Tájékoztatás Márkus Zoltán nyertes TDM pályázatának jóvoltából, 2012-ben teljesen megújul a Tourinform fõiroda. Nyári nyitvatartás: Állandó iroda (Táncsics M. u. 24.) Hétfõ - Péntek h, Szombat - Vasárnap h Infopontok (Balatonkenese, Vak Bottyán strand és Balatonakarattya, Napfény parkoló): Hétfõ - Vasárnap h Szezonon kívül állandó Tourinform irodánk minden hétköznap 9-16 óráig van nyitva. Forduljon hozzánk bizalommal! Kelemen Viktória irodavezetõ, TDM menedzser elnök Tourinform Szövetség Balaton Régió Tourinform Balatonkenese 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 24. Tel.: / , Fax: Web:

10 10 Balatonkenesei Hírlap május Körülöttünk lévõ láthatatlan energiák, káros földsugárzások Testünk minden sejtjét energia vezérli, mindennapjaink során folyamatosan hatnak ránk a különbözõ energiarendszerek, köztük meghatározó szerepük van a negatív földsugárzásoknak. Az 1950-es években dr. Hernádi Mihály, egy magyar közegészségügyi felügyelõ jött rá arra, hogy az egészségre káros földsugárzások szabályos négyzethálót alkotnak a Föld körül. A sugarak Észak-Déli és Kelet- Nyugati irányban helyezkednek el, vagyis a Földnek létezik egy megközelítõleg 2x2 méteres hálót alkotó geopatikus kisugárzása. Felfedezése miatt Hernádit elbocsátották állásából, tanulmányát késõbb egy német fizikus publikálta ezért a világ Hartmann-háló néven ismeri a számunkra ártalmas földsugárzásoknak ezt a rendszerét. A negatív sugárzás másik csoportját a Föld alatt meghúzódó vízerek által kibocsátott rezgések adják, ezek romboló hatása szervezetünkre még súlyosabb mint a Hartmann zónáké. A vízerek nem azonosak a talajvízzel, irányuk, mélységük igen változó. Amennyiben huzamosabb idõt töltünk föld- vagy vízsugárzás fölött - például az ágyunk ilyen helyen van, - sérül a testet körülvevõ energiaburok, az aura, aminek hatására különbözõ betegségek alakulnak ki. A betegségek nagyban függenek attól, hogy a sugárzások hol érik, mely pontokon keresztezik testünket. A káros sugárzások éppúgy hatnak a földszinten, mint a huszadik emeleten. Elhárításukkal sokan próbálkoztak a legkülönbözõbb eszközökkel, de mérhetõ eredményt senki sem tudott produkálni. Az egyetlen biztos módszer a negatív hatások kiküszöbölésére, ha nem tartózkodunk huzamosabb ideig Hartmann zónák vagy vízerek fölött. Nem mindegy tehát, hogy hova helyezzük fekhelyünket. Õseink is tisztában voltak ezzel, és ennek a tudásnak a birtokában elkerülték, vagy éppen hasznosították a láthatatlan erõket. Már Szent Erzsébet is mérte az egészségre káros földsugárzásokat, és ezáltal is gyógyította az embereket. Az egyszerû magyar parasztemberek Észak-Déli irányra tájolták, építették házaikat. Beköltözés elõtt beküldték az embereknél jóval fejlettebb érzékekkel bíró kutyát a házba, és ahol az eb leheveredett, az lett az ágy helye. Ez a módszer ma már kicsit körülményes lenne. Egészségünk megõrzése és betegségeink elfelejtése érdekében méressük ki lakásunkat a radiesztéziához értõ káros földsugárzásokat mérõ emberrel. Az alábbiakban bemutatom Kovács-Magyar András a Földsugárzások hatásáról összeállított térképrendszerét, amelyet több százezer ember aura mérése és több tízezer lakás kimérése után készített. A geopatikus sugárzások következményei: Baczó-Mészáros Gyöngyi Forrás: Kovács András: Nagy Táltoskönyv

11 2012. május Balatonkenesei Hírlap 11 Újabb egyesület született Megyei Diákolimpia - Tenisz 2012 május 19-én Balatonalmádiban mérték össze ügyességüket a megye iskolái, diákjai tenisz sportágban. A Pilinszky János Általános Iskola tudta indítani a legtöbb csapatot a megyében; tanulói elsõ, második és negyedik korcsoportba is neveztek. Végül 3 arany, egy ezüst és egy bronz helyezéssel térhettek haza. I korcsoport lány Kenese 1 csapat elsõ helyezés: Varga Gréta, Udvardy Luca, Piller Anna Kenese 2 csapat második helyezés: Sötét Laura, Váradi Lilla, Szíjártó Boglárka II korcsoport lány elsõ helyezés: Kiss Elizabet, Schauermann Liza IV korcsoport lány elsõ helyezés: Udvardy Panna, Szabó Júlia, Takács Karolina IV korcsoport fiú harmadik helyezés: Udvardy Csanád, Kéri Sámuel Ezzel a lányok kivívták az országos diákolimpiára való indulás jogát, amelyet 2012 június elsõ hetében bonyolítanak Balatonbogláron. Nemrégiben településünkön újabb civil szervezet született, a Magaspart SE, melynek fõ tevékenységi köre a tenisz és a kosárlabda. A szervezet tagjai megyei I. osztályban játszanak, mérkõzéseik helyszíne többnyire a fûzfõi stadion. Elsõ büszkesége az új SE-nek Udvardy Luca, aki 6 évesen a Playmax Open nemzetközi play and stay versenyen 2. helyezést ért el. Kenesei strandon Akkor júliusban rég, Mikor a Balaton kék, Sok fiatal és gyermek Labdázik, velünk nevet. Mind rokon, s tán barát? S mind-mind örömöket ád. A vízben oly könnyû még, És közel a messzeség. Tihany szigete kiáll, Rossz idõ lesz holnap már? A kicsik hozzád futnak Titkot kacagva súgnak. Még kisebbek dolgoznak, Homokvárat foltoznak. Felnõttek õk is rég, És a kicsik? Hát övék? Szépek, szebbek, legszebbek, S mind- mind bennünket szeret! Balatonkenese, 2000 tavaszán Mariska Erzsó Nyári alkotótábori lehetõség A kõfaragás- szobrászat illetve a batikolás mûvészetébe nyerhetnek betekintést mindazon gyermekek és felnõttek, akik kipróbálják a lehetõséget. Július között délelõttönként az iskolában, a délutáni órákban pedig kötetlenül, szabadon szervezõdõ módon a Katica Pékség elõtti teraszon Farkas Katalin batikmûvész és Wenczel György szobrászmûvész vezeti az alkotótábort. Az oktatás ingyenes, mindössze a résztvevõknek az oktatáshoz szükséges apróságokról- úgymint védõszemüveg, vésõ, lepedõvászon- kell gondoskodniuk. Érdeklõdi és jelentkezni lehet: Dembinszky Tamás, Balatonkenese, Soós Lajos u. 3. Tel.:

12 12 Balatonkenesei Hírlap május Hírek a labdarúgó klub életébõl A Balatonkenese Katica Pékség LC utánpótlás csapatai (U7, U9, U11) többször megmérettették magukat az utóbbi idõben. A Bozsik program keretén belül, újabb két fordulót rendeztek Balatonfûzfõn és Peremartonon. Csapataink jól szerepeltek, hiszen 9 éveseink Balatonfûzfõn ismételten a dobogó legfelsõ fokára állhattak. U11-es csapat is szépen fejlõdik, bár Fûzfõ még mindig jobb egy kicsit, így ismét az ezüst jutott csapatunknak. A hét évesek versengésében sikerült elõre lépni, hiszen elsõ csapatunk dobogós lett. Klubunk két csapatot is indított az U7-es korcsoportban, ez jelzi: egyre nagyobb az igény a labdarúgás iránt. Ifi: 1:2 gól: Hatos Patrik Rájátszás: Balatonkenese Katica Pékség LC Felsõörsi IKSE 6:1 (2:0) Gól: Pillók G, Hatos N(2), Takács L, Sipos D, Blaski G. Ifi: 5:0 Gól: Gondán D, Kuti S, Takács D, Pintér K, Kiskó Á. Tótvázsony Se - Balatonkenese Katica Pékség LC 2:4 (2:2) Gól: Hatos N, Pilók G (3). Ifi: 1:4 Gól: Takács D (3), Hatos M Zalahaláp SE - Balatonkenese Katica Pékség LC 1:4 (0:2) Gól: Rusvai Gy, Pillók G, Takács P, Dr. Wiedemann N. Ifi: 2:1 Gól: Kuti S. Következik: Május Balatonkenese Katica Pékség LC Tótvázsony SE Június Balatonkenese Katica Pékség LC Zalahaláp SE Gálamérkõzés: Június Balatonkenese Katica Pékség LC Magyar Újságíró Válogatott U16 (serdülõ) Balatonkenese Katica Pékség LC Balatonfüred FC 1:3 Gól: Horváth L Balatonkenese Katica Pékség LC Várpalota BSK 5:2 Gól: Rajkó R, Kovács R, Rumpler G, Lontai B (2) Balatonkenese Katica Pékség LC Balatonalmádi SE 4:3 Gól: Kovács R, Rumpler G, Rajkó R (2) Május 1-én Csopakra volt hivatalos egyesületünk, ahol egy rangos tornát rendeztek a lurkóknak. A rendezõkön kívül hat megyei csapat vett részt a Csopak Kupán. Csapataink nem vallottak szégyent, sõt U11-es korcsoportban egyedüli klubként lány csapatot is indítottunk. Május 21-én U11-es csapat Péten vett részt, egy meghívásos tornán. A kicsik a negyedik helyet szerezték meg. Szép eredménynek számít, mivel több kilencéves gyermek is lehetõséget kapott, hogy bizonyítsa tehetségét az eggyel magasabb korcsoportban. A gyerekek felkészítését Vajda Béla vezetésével Hanák István és Török Ferenc végezte. A serdülõ (U16) csapatunk egyre összeszokottabb, ezáltal jönnek a szép eredmények. Hencz Dénes edzõ tanítványai az elmúlt idõszakban többször hagyhatták el gyõztesen a küzdõteret. Az ifjúsági csapatunk teljesítménye is jónak mondható, de volt egy botlás, amit szépen javítottak fiaink. Bakos Tibor edzõ szerint sokszor fejben nincs ott a meccsen néhány játékos, de ha ezt javítani tudják a srácok, szép jövõ várhat az ifi csapatra. Felnõtt csapatunk hat mérkõzés óta veretlen, sõt az utolsó öt mérkõzésen gyõztesen hagyta el a pályát. Nõi (felnõtt) csapatunk Szõlõsgyörökön lépett pályára, ahol két mérkõzésen volt érdekelt. A házigazdák sajnos három góllal bizonyultak jobbnak, bár kis szerencsével szorosabb lehetett volna az eredmény. A második ellenfelünk Csököly csapata volt. A mérkõzésen végig fölényben játszott csapatunk, de egy szerencsétlen távoli lövés lepattant, és egyenlített ellenfelünk, így 1:1 lett a végeredmény. Gólunkat a rendkívül tehetséges Cseh Fruzsina szerezte. Eredmények Alapszakasz: Balatonkenese Katica Pékség LC Csopak FC 5:3 (3:0) Gól: Hencz D (2), Dr. Wiedemann N, Hatos N, Rusvai Gy. Az elmúlt idõszakban tárgyalta a Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyesületünk támogatási kérelmét. A BLC kérelmét pozitívan bírálták el, csupán két képviselõ szerette volna kevésbé támogatni a klubot. Ezúton szeretnénk megköszöni Polgármester Úrnak és a tisztelt Képviselõknek a megítélt támogatást! Tenisz ügyek: Az egyesületünk, Képviselõ-testületi döntés értelmében átvette a teniszpályák üzemeltetését. A Rády Diák SK visszamondta az üzemeltetés jogát és ezután jelentkezett a Klub, hogy a pályát üzemeltesse. A híresztelésekkel ellentétben nem túrta ki senki a teniszezõket, hanem egyszerûen csak a sporttelep üzemeltetése egy kézbe került, így hatékonyabban mûködik. Mindenki hasonló feltételekkel használhatja a teniszpályákat, mint az elmúlt idõszakban, és ezt teheti szépen felújított pályákon. A BLC az iskolás és óvodás teniszezõ palántáknak továbbra is ingyenesen biztosítja a lehetõséget! A gyerekek jelenleg a Diákolimpiára készülnek, ezért a BLC további bonusz órákat ajánlott fel, hogy a felkészülés zökkenõmentes legyen. Ezen kívül Udvardy Panna részére is heti két óra térítésmentes lehetõséget biztosít. A pályabérlés: 06/20/ számon. Szeretné megköszönni a Balatonkenese Katica Pékség LC vezetõsége és minden játékosa SZURKOLÓINAK, hogy vidéki mérkõzéseire ilyen sokan elkísérték és bíztatták kedvenceiket! Öröm a BLC számára, hogy idegenben is otthon érezheti magát, hiszen rendre szurkoló kíséri a kenesei focistákat. Köszönet a támogatóinknak: Fregatt Presszó, Katica Pékség, Ja-Ko parts, Gazda Bolt. További információk:

13 2012. május Balatonkenesei Hírlap 13 Balatoni dalok és dalosok Tihanyban TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR munkatársai egész évben várják a gyermekeket BALATONKENESÉN, a DÓZSA GY. TÉR 1. szám alatti intézményükben: Bölcsõde Családi napközi (beíratás folyamatosan) Családi játéktár, játszóház Szülõ és gyermek játéklehetõsége 600 Ft/óra, illetve bérletes megoldások Gyermekfelügyelet Idõszakos néhány órára szóló - gyermekfelügyelet nyitvatartási idõben, illetve bérletes megoldással. Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint Születésnapi zsúrok Játék és jelmez kölcsönzés Barátságos árak, kedvezmények, bérletek A balatonkenesei és balatonakarattyai lakosok számára állandó kedvezmények Nyitva tartás: Hétköznap: 8 17 Szombaton: Vasárnap: zárva 88/ , 30/ A Nemzeti Kulturális Alap hathatós támogatásával nagyon szép zenés és dalos találkozó volt április 22-én, vasárnap a Tihanyi Mûvelõdési Házban. Összesen 10 térségi együttes lépett színre, s bár elöljáróban megszabták a szereplési idõt, a koradélután kezdõdõ rendezvény az esti rákban fejezõdött be. Ennek nemcsak az volt az oka, hogy sok együttes érkezett, hanem az is, hogy a 3 tagú neves zsûri igen alapos értékeléssel segítette a karok további felkészülését. A kultúrház helyi vezetõje nagy szeretettel köszöntötte mind a meghívást elfogadó csoportokat, mind az évek óta szinte hazajáró zsûritagokat. Még elmondta, hogy tihanyiként a jellegzetes, szinte páratlan természeti környezetre, történeti emlékeikre, asszonykórusukra és citerásaikra egyaránt büszkék. Jó szívvel és jó stílusban énekeljenek! - kérte Birinyi József, a zsûri egyik tagja, s Kodályt idézte, miszerint az ékszer akkor szép, ha viselik, a dal pedig, ha éneklik, kezdõdhetett a mûsor. Jó szokásnak megfelelõen helybéliek kezdték a szereplést. A 6 tihanyi citerás 4 énekest kísért, s a tapssal kifejezett elismerés korántsem a színes vendéglátást, hanem a magas mûvészi teljesítményt méltányolta. Többen csak most ismerték meg ezt a kreációt, máris nagy jövõt jósolnak neki. Õket a noszlopiak követték, akik mindig tudnak újítani. Ezúttal némi hazai fordulattal, népi játék beillesztésével hangzottak el prózai és mûvészeti számok. A füredi Kék Balaton már jól ismert együttes, és nemcsak a térségben, hanem szélesebb körben is. Elõadásuk hibátlan volt. A nap egyik meglepetése a kisgörbõi kis helyrõl érkezett dalos szórakoztató szereplése volt. Egyik legnépesebb az alsóörsiek 20 fõs csoportja volt, amely évrõl évre tovább tudott lépni mindannyiunk örömére. Ezután a Balaton- vidéki Sorstár lépett színre, s talán a legvidámabb produkcióval. A szentkirályszabadjaiak most is visszafogott, de egyöntetû s pontos énekléssel jeleskedtek. A 2003-ban alakult Csobánc nevû tapolcai kör, mint korábbi alkalmakkor, most is szinte hibátlan elõadással jeleskedett. Az 1994-ben alakult csajági hagyományõrzõk sokáig izgultak, hogy ezúttal csak 3 citerást tudnak kiállítani, végül azonban csaknem teljesen helyreállt a rend, hisz 8 zenész kísérte a dalosokat, akik egy balatoni és egy vasi csokorral szórakoztatták a közönséget. Õket a másik népes, ugyancsak 20 fõs kenesei Szivárvány Népdalkör követte a tõlük megszokott jó mûsorválasztással és felkészültséggel. Õk is, és a 2001-ben alakult helyi Assszonykórus is sok- sok díjat, elismerést bezsebelt már története során. Tihanyiak kezdték, stílszerûen tihanyiak zárták a szép délutánt. Emléklapok és virágcsokrok igyekeztek kifejezni a teljesítményt és a hálát. A zsûri tagjai alaposan és hosszan méltatták a csoportok munkáját. A legapróbb részletekre is figyeltek, a jóindulat és az ügyszeretet minden szavukból kicsengett. Viszont az igaz, hogy- ha utólag is- írásban kifejezve a sok nüansz hasznosíthatóbb lenne az együttesek további útján. A balatoni dalok és dalosok legközelebbi találkozója Alsóörsön lesz, akik remélik, hogy jövõre igen jó idõt fognak ki, és szabadtérivé varázsolhatják a keneseiek által másfél évtizede kezdeményezett dalos találkozót. Mûsor után a helyi gazdák étellel, itallal és társas muzsikával vendégelték meg a résztvevõket, melyért a csoportok nevében ezúttal is szíves köszönetet mondunk. Márkus Zoltán

14 14 Balatonkenesei Hírlap május Csak 2 % jutalék! Keresünk eladó panorámás és vízközeli házakat, kicsi nyaralókat, építési telkeket, lakásokat, exkluzív ingatlanokat, tanyát. Hirdessen nálunk, hogy több pénz maradjon a zsebében! Tel: / ; Masszázs, gyógymasszázs, fájdalom mentes cellulit kezelés, nyirok masszázs, fizikoterápia Bókkon Tamás Fiziterapeuta Gyógymasszõr 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 16/A Tel: Bejelentkezés elõzetes idõpont egyeztetéssel! ROLETTI CUKRÁSZDA 8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 18. TORTÁK, SÜTEMÉNYEK, KÁVÉ, ÜDÍTÕ, FAGYLALT KERTHELYSÉG, GYERKÕCÖKNEK HOMOKOZÓ Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd- Vasárnap: Rendelését leadhatja: 06 70/ TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér / , 30/ Bölcsõde Családi napközi Családi játéktár, játszóház Gyermekfelügyelet Születésnapi zsúrok Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint Játék- és jelmezkölcsönzés Babaápolási termékek Barátságos árak, helyi kedvezmények, bérletek Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-17 óráig Szombaton: óráig, vasárnap: zárva Hulladékudvar nyitvatartási ideje: május 15-tõl augusztus 31-ig hétfõtõl-szombatig: óráig. Csak zöldhulladékot illetve kommunális hulladékot lehet beszállítani. Átvételi díja: 3175 Ft/m 3 BALATONI KERTEK!!! Vállalunk alkalmi és éves szinten: Kertépítést, sziklakertépítést locsoló rendszer kiépítést /torró/ stb. kertápolást, metszést, bozót irtást /parlagfû/ sövényápolást, fûnyírást térburkolat, térkõ lerakást kézi és gépi földmunkát bobcat-tal veszélyes fák kivágását ág és sitt, egyéb hulladék elszállítását lomtalanítást, fuvarozást lakatos munkákat (kerítéskészítés, stb.) házfelügyeletet, karbantartást gondnokságot, lakástakarítást /víztelenítést/ Honlap: Tel.:

15 2012. május Balatonkenesei Hírlap 15 Otthon van és fáj a háta, lába? Hívjon s megyek otthonába. Vállalok: pedikûrt, masszázst (arc, hát, talp, cellulitisz, thai egész test) Bejelentkezés: 06/30/ Ausztriai és németországi munkák: idõsgondozás, vendéglátóipar, mezõgazdasági idénymukák, szakipar. A jelentkezésektõl akár 10 napon belül is. Tel.: Idõsgondozói, házvezetõnõi és szobaasszonyi képzettséggel munkát vállalok Mészáros István svédmasszõr Gerincmasszázs, csontkovácsolás, frissítõ masszázs, talpmasszázs, talpmasszírozás, fényterápia, földsugárzás mérés. Balatonkenese, Tiker u. 3. Bejelentkezés:

16 16 Balatonkenesei Hírlap május Könyvelés, bérszámfejtés teljes körû ügyintézéssel SZAKKÉPZETT KOLLÉGÁKKAL VÁLLALJUK KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSÉT, TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL: SZÉCHENYI KÁRTYA IGÉNYLÉSE, HOSSZABBÍTÁSA KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS HAVI JÁRULÉK BEVALLÁSOK ÉS UTALÁSOK KÉSZÍTÉSE TELJES ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS!) Igény szerint vállalunk továbbá önálló bérszámfejtést utaláslistával és vegyes-bér nyomtatással, valamint 08-as bevallás készítéssel. Irodánk 1998 óta mûködik Lepsényben, és 2011-ben irodát nyitottunk Balatonakarattyán is. ELÉRHETÕSÉGEINK: Vargáné Jakab Zsuzsa vállalkozó Tel./fax: 22/ ; 22/ Mobil: 30/ ; 30/ NYITVATARTÁS: Lepsény, Fõ út 1,: H, Sz, P: K, Cs: Balatonakarattya, Gyóni G. út 20. K, Cs: Balatonkenesén a Patkó utcában 9 lakásos sorházban lakások eladók 138 m-tõl. A lakások kb 60%-os készültségûek, tartalmaznak garázst, pincét, 4 szobát, konyhát, fürdõszobát, külön wc-t, kamrát. A lakásokhoz kis kert is tartozik. A lakások irányára jelen állapotban 6,9 M Ft+ÁFÁ-tól. Érdeklõdni ,

17 2012. május Balatonkenesei Hírlap forintos hirdetések ÁLLÁST KÍNÁL A HOTEL VIVIENN Akarattyán felvesz gyakorlattal rendelkezõ fõzõasszonyt, felszolgálót és szobaasszonyt szezonális munkára. Érd: 88/ ; 70/ Balatonkenesei szezonális vendéglátó egységbe konyhai munkákban jártas hölgyeket és diákokat keresek. Érdeklõdni hétvégente: 06-30/ Ausztriai és németországi munkák idõsgondozás, vendéglátóipar, mezõgazdasági idény munkák, szakipar, a jelentkezéstõl akár 10 napon belül is. Tel: 06/30/ Balatonkenesei hotel szobaasszonyt keres június 1-i kezdéssel. Érd: 06/70/ Szezonális ABC sürgõsen eladót keres délutáni munkavégzésre, ritka esetben délelötti munkavégzésre. Érd: 06/70/ ÁLLÁST KERES TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Több éves tapasztalattal, megbízható, leinformálható fiatal nõ, vállalja családi és nyaraló házak, illetve irodák takarítását. Rendszeresen illetve alkalmanként is! Érd: 06-30/ Ha a következõ munkák közül bármelyikre szüksége van hívjon bizalommal: fünyírás, bozótirtás, kert gondozás, fakivágás, favágás, kisebb földmunkák Érd: 06-70/ CSALÁDI HÁZ/NYARALÓ/TELEK ELADÓ közvetlen vízparti ingatlan Balatonkenesén a Kikötõ utcában. (1398 nm-es telken lévõ 222 nm alapterületû, kétszintes (2 x ~222 nm), lapos tetõs családi ház). Ár: 165M Ft. Érd.: 06-70/ Balatonkenesén négyes társasházban földszinti egy plusz két félszobás lakás eladó. Kert, garázs, tároló van. Ár: 13 millió Érd: 06-70/ Sûrgõsen megmûvelésre váró kertet bérbe vennék kis állattartásra való helyet bérelnék. Tel: 06/20/ Eladó Balatonkenesén 4890 m 2 -zártkert /öreghegy/ felújításra szoruló pincével, panoráma kilátással a Balatonra, csak egyben eladó! Ár: 13,5 M Ft. Érd: vagy Eladó Balatonakarattya csendes részén a Szent István utcában egy 1405 m 2 telek, lebontásra váró házzal. Ár: 12 millió Tel: 06/70/ Balatonkenese központjában kettõszobás, közmûvesített, gázfûtéses, felújításra szoruló családi ház eladó. Balatontól 5 perre. Irányár: 8,5 millió Ft Érd: 06-70/ Garázs kiadó! Akár raktárnak is! Tel: 06-20/ Eladó Balatonkenesén 4890 m 2 -zártkert /Öreghegy/ felújításra szoruló pincével, panoráma kilátással a Balatonra, csak egyben eladó! Ár: 13,5 M Ft. Érd: vagy Vilonyán 1663 m 2 belterületi bekerített Séd-patak parti terület kedvezõ áron eladó.érd: 88/ ESTE Balatonaligán 150 m 2 -es alápincézett, kandallós kerti grillezõs, kemencés, tetõtér beépített ház eladó. Irányár: 20 millió Érd: 06/30/ OKTATÁS Vállalok angol nyelvoktatást, érettségire, nyelvvizsgára, pótvizsgára felkészítést, továbbá általános iskolás gyerekek korrepetálását német nyelvbõl. Jelentkezzen egyedül, családjával, másod vagy többed magával és május, június hónapban ajándékot kap. Heti 2 óra mellé a harmadikat ajándékba adom az elsõ két hónapban. Tel: 06-30/ SZEMÉLYAUTÓ/MOTOR/KERÉKPÁR EL-GO Elektromos akkumlátoros 3 kerekû moped, alig használt, kitûnõ állapotban eladó! Tel: 06/20/ ADÁS/VÉTEL Üzlet megszûnése miatt eladó dupla üvegajtós hûtõ, pizza kemence, gázpalackok, ételpult, grillezõ, dagasztógép, sörcsap, konyhagép, gyros sütõ stb. Érd: 06/30/ Angol nyelvû könyvek, amerikáról útleírások, történelmi életrajzok eladók. Érd: 06/20/ db 120 éves szekrény, ónémet nõi íróasztal felnyitva, 1 db gyerekágy, 2 db alacsony dohányzó asztal, 1 db 2 égõs Camping gáz, 2 db nagy PB gáz palackok, 1 db 20 literes vörösréz Pálinkafõzõ eladók. Érd: Balatonkenese, Kossuth u. 38. Nagyon jó állapotban lévõ kétszemélyes rekamié két fotellel eladó. Érd: 06/20/ Lambéria 12 mm vastag 116 mm széles 2 m hosszú darabokban gyárilag levágva eladó. Érd: 06-20/ NÖVÉNY/ÁLLAT Balatonalmádiban, sövénytuja és tiszafa valamint norman fenyõ nagyválasztékban õstermelõtõl eladó. Érdeklõdni: 88/ ESTE HASZNÁLT RUHA Használt fiú-lány gyermekruhák kabátok, cipõk, csizmák megkímélt állapotban olcsón eladók Balatonkenesén. Babahordozó 5000 Ft; Babakocsi 5000 Ft. Érd: 06/30/ Jó állapotban lévõ babakocsi eladó. Ára: Ft Tel: 06-20/ SZOLGÁLTATÁS/VÁLLALKOZÁS KULCSMÁSOLÁS, ZÁRJAVÍTÁS, ZÁRCSERE, KÉSÉLEZÉS, TALABÉR KÁROLY 8174 BALATONKENESE MIKES KELEMEN U. 20/1. TEL.: 88/ MOBIL: 06 30/ Szolgáltató kft-nk vállalja nyaralóknál kertgondozást, takarítást, gondnoki feladatok ellátását. Balatonkenese 30 km-es körzetében. Érd: 06/30/ Saeco Kávégépek eladása, szervizelése. Tel: 06/30/ Maszlag Építõipari KFT. Fõ profilunk az építés Adóbevallások elkészítését vállalom. Bejelentkezés: 88/ ; 06 30/ Pércsi Valéria, Balatonkenese, Fõ u. 6. Számítógépek teljes körû karbantartása, adatmentés, vírusirtás, helyszínre történõ kiszállással. TEL: Kúttisztítást, kútásást, bozótirtást, gyeptelepítést, fakiásást végzek kedvezõ áron. Tel: 06/70/ Kisebb varrási munkákat vállalok (függöny szabása, szegélyezése, cipzár csere, ruha foltozása, nadrág, szoknya felvarrása, rövidítése). Tel: 06-30/ Heverõk, fotelok, antik bútorok kárpitozása. Érd: 06-30/ Mûanyag nyílászárók, redõnyök, szúnyoghálók, reluxák, napellemzõk a gyártótól. Június 15-ig megrendelt termékek esetén a beépítés ingyenes! Beépítések utáni kõmûves javítások 20 % kedvezménnyel. Érd: 06/30/ Fájdalommentes fogászat, fix fogak fogbeültetéssel, lézeres kezelések, fogszabályozás, fogfehérítés, a Globe Dental Fogászati Centrumban minden fogászati kezelést egy helyen megtalál. A legjobb minõségû svájci és német alapanyagokkal dolgozunk, szolid árakon. Hívjon minket bátran! Balatonkenese, Táncsics M. u. 6. Tel.: ALBÉRLETET KÍNÁL Sürgõsen kiadó a városközpontban szoba, konyha, fürdõ, elõtér 2 személynek (nyári munkások, diák lányok) Érd: 06/70/ Balatonföldváron csöndes, nyugodt helyen két szintes üdülõ (két önálló lakrész konyhával, fürdõszobával,kerttel) a nyári szezonban jutányos áron kiadó. Érdeklõdni lehet: es telefonszámon. Balatonakarattya központjában szoba (fürdõ-, konyha-, és kerthasználattal) a nyári szezonban kiadó. Érdeklõdni lehet: es telefonszámon

18 18 Balatonkenesei Hírlap május KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK: A Polgárõrség telefonszáma: Ha aktuális szabálytalanságot észlelnek, a közterület-felügyelõk a következõ számon hívhatóak hétvégén is: Városgondnokság elérhetõsége: , mobil: *** Hulladéktömörítõ címe: Balatonkenese, Dózsa György út végén május 15-tõl augusztus 31-ig hétfõtõl szombatig óráig Csak zöldhulladékot illetve kommunális hulladékot lehet beszállítani. Átvételi díja: 3175 Ft/m 3 Szili Balázs Egyéni vállalkozó, asztalos Vállalok egyedi bútor és nyílászáró gyártást, javítást, zárcserét, bérgyalulást, egyéb famunkákat. Lapra szerelt bútorok összeállítása (IKEA, Retz) 06-70/ T-Regina Autósiskola Kft. TANFOLYAM INDUL BALATONKENESÉN KRESZ OKTATÁS ÚJ KORSZERÛ BERENDEZÉSEKKEL GYORSAN, OLCSÓN B ÁS A1 KATEGÓRIÁKBAN ÉRDEKLÕDNI ÉS JELENTKEZNI Tel: 30/ ; Este 06/88/ ORVOSI ÜGYELET: BALATONALMÁDI, PETÕFI SÁNDOR U TEL.: 88/ LAPZÁRTA: JÚNIUS 10. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese Város Önkormányzatának havilapja Polgármester: Tömör István Alapító szerkesztõk: Czakó Gyula Kürthy Lajos - Taródi Flink Kornél Szerkesztõség: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./fax: ; Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ-gyártelep Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ, szerda: Péntek: 8 12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ, péntek: 8 12 Szerda: A polgármester ügyfélfogadási ideje: Kedd: 8 12 A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8 12 A Küngösi kirendeltségen: Kedd: 8 12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Településrészi Önkormányzat Balatonakarattya, Iskola u. 6. Képviselõi fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén óra között Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Németi Sándor (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ-kedd: Szerda, csütörtök: 8 12 Péntek: sz. körzet: Táncsics u. 3. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8 10 Péntek: Balatonkenese Város Önkormányzata a házi gyermekorvosi ellátást helyettesítéssel kívánja ellátni október 1. napjától az álláshely betöltéséig. Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. (88) Rendelési idõ: Hétfõ-péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. (88) Rendelési idõ: Hétfõ-péntek: Változás! Fogorvosi körzet: Elõzetes bejelentkezés alapján Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Thury Vivien (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Szerda, péntek: 8 12 Változott rendelési idõ: Kedd, 8-13 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8 17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente (88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Városgondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (06-30) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) honlap: Kultúra Háza: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform Iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10 14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (06-30) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (06-30) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Idõsek Klubja: Balatonkenese, Táncsics M. u. 20. Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig Sportcsarnok: (88) Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) (akarattyai vonatközlekedésrõl is információ itt) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) DRV ZRt. Ügyfélszolgálat Siófok Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

19

20

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3

2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 2014. május Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 15. szám 2005. április 21. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben Ha a falak beszélni tudnának Az építtető Grassalkovichok

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám XIX. évfolyam V. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft PEDAGÓGUSNAPRA Minden ember annyit ér, amennyit hazájának, embertársainak, családjának használni tud. (Kodály Zoltán) 1948 szeptemberében a Szakács

Részletesebben

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa GYENESDIÁSI HÍRADÓ Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. május XXIV. évfolyam, 5. szám Megjelenik: május 15-én Programajánló 2013. május 17-20. Gyenesdiási Pünkösdi Szezonnyitó

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin. A 210. évfordulón. Amatõrök magas színvonalon

Szentgrót és Vidéke. Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin. A 210. évfordulón. Amatõrök magas színvonalon Szentgrót és Vidéke k ö z é l e t i h a v i l a p III. évfolyam 2013. október Szüreti mulatság és gombócfesztivál Sümegcsehin A Cserép család jelmezben Amatõrök magas színvonalon Díjazott a Zalaszentgróti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

Mindenütt szeretek játszani...

Mindenütt szeretek játszani... Lellei XXIII. évfolyam 1. szám Újság 2014. január Ha karácsony, akkor Sotto Voce koncert, ha Sotto Voce, akkor pedig neves fellépő művészek Lellén. Így volt ez decemberben is, amikor Illényi Katica fogadta

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január

3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Patalomi hírek Patalomi hírek 1 3. évfolyam, 1. szám Patalom Község Önkormányzatának Hírlevele 2009. január Tisztelt Patalomiak! Karácsony szent ünnepe mindannyiunkban megszólaltatta a szeretet örök csöngettyûjét.

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június Város- és Gyermeknap Pedagógusnap Reggeltől éjszakába nyúló program keretében került megrendezésre a Város- és Gyermeknap

Részletesebben