MOH O LY-NAGY MŰVÉS ZE T I E GYETEM DOKT O RI I S KO L A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOH O LY-NAGY MŰVÉS ZE T I E GYETEM DOKT O RI I S KO L A"

Átírás

1 MOH O LY-NAGY MŰVÉS ZE T I E GYETEM DOKT O RI I S KO L A MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? (RÓMAI PART - SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I.) készítette: Csontos Csenge témavezető: Ferencz Marcel DLA január

2 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. TARTALOM BEVEZETŐ... 3 A RÓMAI PART VONATKOZÁSÁBAN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ STRATÉGIÁK, TERVEK, SZABÁLYOZÁSOK... 5 ÁRVÍZVÉDELEM ÉS TERÜLETHASZNÁLAT - VÁROSVEZETŐI ÁLLÁSPONT ÉS ALTERNATÍV JAVASLAT... 8 FUNKCIÓ STRATÉGIA KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK - VÉRKERINGÉS FELPEZSDÍTÉSE ÖSSZEFOGLALÁS KÉPEK, ÁBRÁK JEGYZÉKE FORRÁSOK

3 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? 2

4 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. BEVEZETŐ Hogyan használjuk Budapesten a Duna-parti területeket? Megfelel-e a jelenlegi folyó menti térstruktúra a városlakók használati és vizuális-esztétikai igényeinek? Ezidőtájt gyakran felmerülő kérdések. Számtalan településfejlesztéssel, településrendezéssel, városépítészettel, de akár szociológiával, kultúrával, egészségüggyel foglalkozó dokumentum keletkezett az elmúlt 10 évben (is), amely ilyen vagy olyan nézőpontból tárgyalja ezt a témát. Ezekből képet kaphatunk arról, hogy milyen vélemények, szándékok, tervek léteznek a városi partszakaszok működtetésére, fenntartására és fejlesztésére. Az átfogó koncepciókat megfogalmazó dokumentumok jellemzően Budapest egészére nézve felértékelik a Duna és a város kapcsolatának fontosságát. Felismerik és középpontba állítják a tényt, hogy a város határain belül szinte mindenhol hiányzik a közvetlen kapcsolat ember és víz között azaz a városlakók lényegében nem érzékelik a Duna jelenlétét, legföljebb annyiban, hogy Budáról Pestre egy darabon nem házak között vezet az út, hanem hídon - jó magasan - a folyó fölött. 1 Javaslataikban valamilyen megfogalmazásban szerepel a közvetlen kapcsolat megteremtésének igénye, akár nem kis anyagi ráfordítással létrehozható közlekedési-, infrastrukturális- és városszerkezeti beavatkozásokat vizionálva. A konkrét cselekvési tervek (építészeti, városépítészeti, közlekedés- ill. közmű fejlesztési tervek), amelyek a Duna-partokat érintik, már kevésbé koncentrálnak az ember - folyó kapcsolatra. Meglehetősen nehéz is aprópénzre váltani a nagyvonalú elképzeléseket, vágyakat, amik az általános, hosszútávú tervekben megjelennek. Hiszen a folyót a városon belül körülbástyázó létesítmények évesek, annak idején hallatlan gondossággal, a városi infrastruktúra minden elemét figyelembe véve, hosszú távra épültek, és ezért bármilyen változtatás szinte beláthatatlan horderejű, az egész város működőképességére kihat. A Duna két partja a városi szakaszon a XIX. században kiépült, és a parti térstruktúra lényegében napjainkig nem változott. Az akkor fejlesztési törekvések középpontjában az árvízvédelem és korszerű közlekedési infrastruktúra biztosítása állt. A lakott területek árvízmentesítése mellett elsődleges cél volt a folyón a biztonságos és a mindenkori vízállástól a lehető legnagyobb mértékben független hajózhatóság lehetővé tétele. Szükség volt áru ki- és berakodására alkalmas kikötőhelyek, raktárak, vámépületek elhelyezésére, és ezek jó megközelíthetőségét biztosító utakra, vasutakra a partok mentén. 1 A házak közül kibukkanó és a hídra ráhajtó buszon, villamoson ülve - ezzel biztosan sok budapesti így van - muszáj felnézni, kinézni az ablakon és végigpásztázni a dunai látképet, legyen bármelyik híd, bármelyik menetirány, északi vagy déli oldal... De a legtöbb városlakó számára ebben ki is merül a folyóval való kapcsolat, ennyit és nem többet jelent számukra, hogy folyóparti városban élnek. 3

5 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? 1. Ferenc József (Belgrád) rakpart 1894 körül (forrás: Budapest Anno, Corvina Kiadó 1979) 2. A Duna Gőzhajózási Társaság raktelepe a Ferenc József (Belgrád) rakpartnál 1890 körül (forrás: u.a.) Később (a XX. század második felére) a hajózás szárazföldi közlekedéssel szembeni visszaszorulásával a rakpartokon felszabaduló helyeket az egyre rohamosabban motorizálódó szárazföldi közlekedés foglalta el, végképp elszakítva ezzel az embert a folyótól. Milyen értéket képvisel ebben a helyzetben egy városon belüli természetközeli állapotában mindezidáig meghagyott partszakasz, ahol a folyó város kapcsolat valóban folyó ember kapcsolatot is jelent? Olvasva a nemzetközi és országos stratégiákat, melyek az ideális civilizáció és természet kapcsolat főbb ismérveit leírják, és ilyen állapot létrehozására buzdítanak egy ilyen területnek óriási értéke van. Mit kezd vele a város? A természetközeliség egészségessége és romantikája mellett számos nehézséggel, lepusztultsággal, funkciózavarral, környezeti és vizuális szennyeződésekkel, településszerkezeti zavarokkal is terhelt Római-part esetében a kérdést komplikálja az a tény, hogy a szóbanforgó partszakaszon hiányzik a város közeli lakóövezeteit árvíz esetén védő szabályos védmű. A lakóövezet védelme egyértelműen kívánatos, megoldása tovább nem halogatható feladat. A partszakasz kezelését így nem lehet elválasztani az árvízi mentesítés kérdésétől. Mit kezd tehát Budapest a Római-parttal? 4

6 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. A RÓMAI PART VONATKOZÁSÁBAN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ STRATÉGIÁK, TERVEK, SZABÁLYOZÁSOK Fővárosi stratégiák, tervek, szabályozások DOKUMENTUM JELLEGE RÓMAI PART ÉRINTETTSÉGE Budapest Városfejlesztési Koncepciója (2003) Podmaniczky Program (2005, felülvizsgálva 2006, 2008) Budapest Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) (2008) Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSzT) (2005) Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSzKT) (1998, legutóbb módosítva 2010) Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSz) (1998, felülvizsgálat ) Olimpia 2020 Master Plan (2010) hosszútávú (15 éves) komplex program középtávú (7 éves) komplex program középtávú komplex fejlesztési stratégia szerkezeti terv szabályozási keretterv keretszabályzat kandidáció, középtávú tervek stratégiai projektek között: - a Duna tengelye parti zóna - Óbuda és Újpest az új városrészpár - Észak-budapesti projekttérség (Budán: Aquincumi híd, Gázgyár, Mocsáros, Rómaipart, Hajógyári-sziget) - térszerkezeti fejlesztések ezen belül: Római-part árvízvédelme, közterületi rehabilitációja * - A Duna, mint várostengely és a parti zóna kiemelt fejlesztési programja ** - 5. fejlesztési prioritás: Kulturális értékteremtés, ezen belül: 5.3. A város szabadidős potenciáljának növelése *** - 3. projekttérség: Észak-Budapest, kulcsprojekt: Óbudai Gázgyár (Technopolisz + kulturális központ) - 6. projekttérség: Duna-mente, kulcsprojekt: Duna gyalogos megközelíthetősége - üdülőházas üdülőterület, a part zöldterület - tájképileg érzékeny Duna-part - város átszellőzési sávjának része - üdülőterület - parti sáv zöldterület - üdülőterületek (48. ) - zöldterületek (52. ) - IVS-ben foglaltak - Duna kiemelt szerepben, közlekedés fejlesztése a Dunán, kapcsolat a Dunával, Duna-menti kapcsolatok - evezős pálya Budakalászon 5

7 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? * Középtávon a térség dinamikus fejlődése szempontjából fontos az Aquincumi híd kötöttpályás kapcsolatot is tartalmazó, városi hídként való megépítése. Az új hídhoz kapcsolódóan, a fejlesztések részét képezi a Körvasúti körút első, északi szakaszának megépítése, amely kapcsolatot teremt a 10-es út és az M3-as autópálya között. Az új közlekedési kapcsolat mentén, elsősorban Budán, jelentős fejlesztések és közterületi rehabilitációk valósíthatók meg (Gázgyár, Mocsáros, Római-part) A Római part a főváros egyik utolsó dunai partszakasza, ahol a közterületi rendszer közvetlen kapcsolati lehetőséget enged a folyóval, az erre az adottságra épülő vízparti rekreációs tevékenység elemei még megvannak. Mindezek következtében a Római part szinte egyedülálló hangulatú szabadidős és szórakozási területe Budapestnek. Ugyanakkor a lakóterületi fejlesztések nyomása, a közterületek leromlása veszélyezteti ezt a használatot. A terület egyik nagy kérdése az árvízvédelem megoldása, amely nagy gát építése esetén a szabadidős funkciók rovására, a lakóterületi használat felé tolná el a Római part karakterét. (Podmaniczky Program) ** Az északi és déli szakaszokon a Duna zöld partok rekreációs hasznosítása kap prioritást, a Dunához, a Duna völgyhöz köthető rehabilitációs tevékenységek, vizes élőhelyek és természeti környezet megóvása, a víz fenntartható hasznosításának komplex fejlesztései. (Podmaniczky Program) *** A Duna rekreációs és környezetvédelmi célú fejlesztése A Ráckevei-Soroksári Duna ág rekreációs funkcióinak erősítése a vízminőség javításával, a délbudai Duna-parti zöldfelületi sáv rekreációs potenciáljának fejlesztése, valamint a Római part szabadidős potenciáljának növelése A Duna-partok vízi sportra való hasznosítása A hagyományosan vízi sportra használt Duna parti területeken a sportág feltámasztása, bázisok kiépítése, működtetése (Római part és a Ráckeve-Soroksári Duna-ág Pesterzsébeti és Csepeli szakasza, Népsziget és a Hajógyári sziget), amelyeknél a partnerségi kapcsolatokat és lehetőségeket kihasználva a kerékpáros, a vízi- és lovasturizmussal, az iskolai oktatáshoz kapcsolódó erdei iskolák bázisait előre átgondoltan, tervezetten kialakítva átjárásra nyílik lehetőség a szabadidő hasznos eltöltését biztosító mozgásformák között. (Budapest IVS) 6

8 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. Budapest, III. kerületi stratégiák, tervek, szabályozások DOKUMENTUM JELLEGE RÓMAI PART ÉRINTETTSÉGE Óbuda-Békásmegyer Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) (2009) Kerületi Szabályozási Terv (KSzT) Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata (ÓBVSZ) (2001, legutóbbi módosítás 2009) középtávú fejlesztési stratégia szabályozási terv építési szabályzat - Római part 6. sz. akcióterület * - szomszédos Aquincum 4. sz. akcióterület a Nánási út Királyok útja és a Duna között csak egyes telkekre készült, egyébként az 1998 előtti RRT-k szabályozási vonalai hatályosak (ÓBVSZ 8. és 9. melléklet) - a parti közterület Z-KP-III közpark - a Nánási út Királyok útja menti telkek üdülőterület övezetbe tartoznak (Ü-III)**, a csónakházi funkció védelmével *** - kivéve a Teniszakadémia területét, ez sportterület ( K-SP-III/Ró) - egyéb, általános és védelmi előírások **** * V.7.2. Akcióterületi célok a) Átfogó cél Római-part akcióterület átfogó fejlesztési célja (az árvízvédelem problémájának megoldását követően) a hagyományos budapesti vízi élet felélesztésével újra a főváros és a kerület sport-, rekreációs és szabadidős központjává tenni a Duna partot, a Duna és a természetes élővilág megőrzésével. (...). b) Közvetlen célok - Lejárat biztosítása a Duna partjára; - Közterületek fejlesztése, a part fenntartható, környezetvédelmi célú fejlesztése; - Üdülő, szabadidős, rekreációs és sport jelleg megőrzése és erősítése; - A sport és szabadidős infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. (Óbuda-Békásmegyer IVS) ** néhány szabályozási elem pl: 116. (2) Az övezet elsősorban üdülők, az idegenforgalom, a szabadidő-eltöltés, a sportolás és rekreáció intézményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű terület. (...) (4) Az övezetek területén a) lakóépületet vagy a szolgálati lakás kivételével - lakófunkciót tartalmazó épületet,... elhelyezni, ilyen célra meglévő épület funkcióját megváltoztatni nem lehet. *** (11)...védett csónakházi funkciók nem szüntethetők meg. A telek új beépítésénél, illetőleg a meglévő épületek rendeltetésének megváltoztatásánál, (...) meglévő csónakház területének legalább 75 %-a fenntartandó azonos funkcióval. (...) A jelen rendelet hatálybalépése után létesített csónakház rendeltetése nem változtatható meg. **** pl.:. 32. (7) A Római part és a Kossuth Lajos üdülőpart árvízvédelmi töltéssel nem védett partszakaszán a partmenti fás ligeteket, galériaerdőket meg kell óvni. A partrendezés során előnyben kell részesíteni a partvédelem biológiai és kertészeti eszközökkel való megvalósítását. 7

9 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? ÁRVÍZVÉDELEM ÉS TERÜLETHASZNÁLAT VÁROSVEZETŐI ÁLLÁSPONT ÉS ALTERNATÍV JAVASLAT A Római-part keskeny (25-40 m), ám hosszú (kb. 3 km) közterületi sávjának területfelhasználását alapvetően meghatározza a közeli lakott területek miatt elengedhetetlenül szükséges árvízi védekezés megoldása. A jelenleg Budapesten egyedül ezen a 3 km-en hiányzó szabályos védművet az 1954ben épített, majd 1965-ben megerősített Nánási út Királyok útja Duna felőli oldalán húzódó ún. nyúlgát2 pótolja. Ennek sem magassága sem keresztmetszeti méretei nem felelnek meg a biztonsági követelményeknek. Ezért évtizedek óta egyre erősödő igényként merül föl a Rómaifürdő és Csillaghegy városrészek lakóövezeteit védő teljes értékű védvonal hiányzó szakaszának megépítése. 3. Budapest árvízvédelmi helyszínrajza az északi városhatártól a Csepel-sziget északi csúcsáig (forrás: TÉR-TEAM 2003, aktualizálva 2010) 2 Ideiglenes jellegű, földből vagy földből és földes zsákból, valamint földből és pallókból rövid idő alatt létesíthető, kis méretű (50-60 cm koronaszélességű) gát, melyet a töltés koronáját meghaladó magasságú árvíz esetén töltésmeghágás ellen építenek. (Vízügyi Lexikon, 8

10 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I ben Budapest Főváros Önkormányzata és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közösen készíttetett egy tanulmányt, amely a Római-part árvízvédelmének lehetséges megoldásait vizsgálta változatot elemeztek a tanulmány készítői, vizsgálva mind a Nánási út Királyok útja nyomvonalat, mind a part menti elhelyezést. Műszakilag mindkét nyomvonalon megoldható a lakóövezetek ármentesítése. A kezdettől előnyben részesített mobilgátas változatoknál a megfelelő magasságú (MÁSZ +1,30 m) gát a Nánási út Királyok útja mentén való elhelyezésnél kb. 1,5 méteres (2 méternél alacsonyabb), a parton való kialakításnál kb. 3 méteres magasságú időszakosan elhelyezendő felmenő szerkezetet, és ehhez méretezett alépítményt jelent. A Főváros által támogatott változat szerint csökkentett magasságú mobilgát épülne közvetlenül a parti közterületen, ún. nyári gátként 4 a fővédműként megmaradó Nánási út - Királyok útja menti nyúlgát előtt. A parti közterület néhány jellemző jelenlegi metszetét az 5. ábrasor, tervezett kialakításának elvi metszetét a 4. ábra mutatja. 4. Római-part tervezett rendezés utáni elvi metszete (forrás: Főpolgármester válasza Hanzély Ákos képviselő interpellációjára a Római-parti mobilgát projekt tárgyában dec. 29.) Az árvízvédelem konkrét műszaki megoldásának kimunkálása előtt azonban érdemes lenne (érdemes lett volna? de talán még nem késő) átgondolni a jelenleg még hullámtérnek számító, a nyúlgát és a folyópart között elterülő magántelkek és a közvetlen parti közterület területfelhasználási stratégiáját. 3 Budapest, III. Római-parti gát döntés-előkészítő tanulmányterve (Thesis Kft és Konstruktőr Kft 2005) 4 Mivel bizonyos műszaki okok ill. költséghatárok miatt a mobilgátat csökkentett magasságra, csupán a mértékadó árvízszint (MÁSZ) magasságára tervezik, nem felel meg az I. rendű fővédvonal követelményeinek, melynek MÁSZ + 1,30 m magasságúnak kell lennie. 9

11 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? 5. Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél A parti közterület a hatályos kerületi szabályozás szerint közpark (Z-KP) besorolású. Ha ez a keskeny terület kénytelen befogadni a védművet és annak kiegészítő létesítményeit (pl. 6 m széles szervízút) akkor a közpark lényegében vízgazdálkodási területté alakul. A part morfológiája gyökeresen átalakul és természetes(nek ható) növényállománya eltűnik. 10

12 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. Ezzel egyidejűleg a Nánási út Királyok útja mentén elhelyezkedő magántelkek, melyek jelenleg üdülőövezeti besorolásúak, mentessé válnak az elöntésektől, és ezzel forgalmi értékük jelentősen megnő. Így tehát az egyik terület alárendelt szerepben, önálló használati funkció nélkül, szolgálja a csatlakozó, területileg jóval nagyobb (ca. 63 ha, míg a parti sáv nem egészen 10 ha) terület biztonságát. Pusztán a négyzet-métereket nézve ez racionális és kedvező döntésnek tűnik. Érdemes viszont megnézni és mérlegre tenni a területegységek egyéb minősítő tulajdonságait és azok változását is az árvízvédelemmel összefüggésben. A 3 km hosszú (valóban víz)parti sétány kialakítására alkalmas természetközeli partszakasz még jelen állapotában, lepusztultságában is egyedi értéke Budapestnek. A Római még most is olyan fogalom - a hozzá kapcsolódó történeti, kulturális emlékek és a meglévő sport és rekreációs lehetőségek, a Duna közvetlen jelenléte, a vízpartiság semmivel nem helyettesíthető hangulata révén amely a szomszédos Rómaifürdő és Csillaghegy városrészeknek közvetlenül különleges hozzáadott értéket jelent. 6. Természetközeli, kis esésű fövenypartok a Duna fő ágában Budapest határain belül A Római-part az egyetlen közvetlen lakóterületi kapcsolattal rendelkező természetközelinek mondható fövenyes partszakasz. 11

13 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? A Római-part maga a fő attribútum, ami ezeket a lakóterületeket megkülönbözteti más városi lakóterületektől, ami egyedivé és ezáltal versenyképessé teszi ezeket.és a Római-part itt nem pusztán a parti közterületet, hanem a teljes hullámteret jelenti, a 10 hektáros közterülettel és 63 hektárnyi speciális funkcióval működtethető magántelkeket. És itt a hangsúly a speciális funkción van. Ezalatt értendő egyrészt az, hogy a funkciók alkalmazkodnak a speciális környzethez, másrészt, hogy különlegességükben felbecsülhetetlen érték rejlik. A közterület és a magántelkek területfejlesztése úgy kapcsolható össze, hogy azzal mindkét terület kölcsönösen egymás értékét is növeli, ráadásul együttesen a szomszédos, mintegy 300 hektáros lakóterületet is felértékelik. Természetesen az árvízi mentesítés megoldása ennek alapvető feltétele olyan megoldással, amely egyidejűleg nyújt maximális biztonságot (tehát pl. MÁSZ +1,30 m magas védmű) a lakóterületeknek, és ugyanakkor nem csökkenti, sőt egyfajta kényszerítő erővel elősegíti a parti zónában a különleges és ezálatal értékes funkciók megmaradását és megtelepedését. Ez azt jelenti, hogy a hullámteret nem lenne szabad bevédeni (és intenzíven beépíteni), hanem az új, az eddiginél nagyobb biztonságot nyújtó, és biztonságosan üzemeltethető védvonalat a jelenlegi védvonallal azonos nyomvonalon lenne észszerű megépíteni. Az így közparki funkciójában megmaradó parti közterület fejlesztése bár nem választható el a kapcsolódó magántelkek funkciójának és használati jellegének alakulásától önmagában is tervezhető folyamat. A városszerkezetben elfoglalt helyének, városi és városrészi gyalogos-, kerékpáros-, gépjármű- és vízi forgalmi kapcsolatainak feltérképezése és ezek alakítása, fejlesztése ugyanúgy része a stratégia kidolgozásának, mint a jelenlegi és potenciális használók, a meglévő, helyhez illeszkedő funkciók és a sikeresen, hosszútávon megtelepedő ill. megtelepíthető új funkciók számbavétele. Mindezeknek városrészi és városi kihatásait is szükséges vizsgálni, illetve valószínűsíthető, hogy bizonyos fejlesztéseknek más beavatkozási területeken kell lezajlani a Római-part fejleszthetősége érdekében. Bár ennek a tanulmánynak nem témája az árvízi kockázatelemzés és az átfogó árvízvédelmi stratégia tervezés, mégis fontos megemlíteni, hogy a hullámtér szűkítésével és a gátak magasításával megvalósuló ármentesítés a mentesített terület alatti folyószakaszon (nem elhanyagolható mértékben is) növelheti az árvízi kockázatot illetve a sikeres védekezésre fordítandó humán és anyagi erőforrások nagyságát. A fenntartható fejlődés követelményeinek a rugalmasságra (resilience) alapozott stratégiák tudnak megfelelni, szemben az ellenállás (resistance) stratégiáival. A rugalmas árvízvédelem magában foglalja, hogy a folyó időszakosan nagy területeket elönthet, ugyanakkor az árvízi kártételt a területhasználat átalakításával, alkalmassá tételével minmalizálják. Az ilyen stratégiák tehát a kockázat kezelésén és az árvizekkel való együttélésen alapulnak, a veszélyeztető tényező megfékezése helyett. 5 5 Flood-risk Management Strategies for an Uncertain Future: Living with Rhine River - Floods in The Netherlands? c. cikk bevezetőjének szószerinti fordítása (megjelent: Ambio: A journal of the human environment Vol. 33 No. 3, 2004) 12

14 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. FUNKCIÓ STRATÉGIA A fejlesztési koncepció a Római-part különlegességében rejlő értékek megőrzésén kell, hogy alapuljon. Szükséges, hogy a stratégia figyelembe vegye a vízparti környezet természeti és épített örökségét, értékeit, és az építészeti-környezeti megújulás ezekből merítve, és ezeket tiszteletben tartva történjen. Az építészeti-környezeti megújulás alapja a funkcionális megújulás (helyben) és a terület kapcsolatainak fejlesztése, elérhetőségének javítása, egy a működéshez megfelelő mértékű használati forgalom érdekében (városi, városrészi fejlesztés). Elsőként feltérképezendők és értékelendők a területen jelenleg meglévő funkciók. Kifejezetten értékesnek számítanak azok, amelyek a város más közparkjaiban nem találhatók meg. Ezek elsősorban a vízhez kötődnek, pl. vízi sportok, hajózás, horgászat, stb. Szintén értékesek a nem kifejezetten a vízzel összefüggő, de a vízparttól annak morfológiájától és környezeti adottságaitól nem idegen, és a terület geometriájához alkalmazkodó közparki funkciók. Pl. egyes sportok (futás, kerékpározás, stb.), játszótér, vendéglátás egyes típusai, stb. Nem számítanak értékesnek, sőt zavarónak is minősíthetők egyes funkciók, amelyek a vízparthoz nem alkalmazkodó környezetalakítást igényelnek, vagy környezetromboló hatásúak. Ilyen lehet pl. nem vízparti jellegű (éjszakai) szórakozóhelyek, a vízhez nem kötődő kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, vagy akár motorosjachtok nagy számban való tárolása a parton, stb. Több funkció megengedése, illetve annak elősegítése, hogy minél több féle használat legyen jelen, kedvező lehet abból a szempontból, hogy a használók nagyobb számának köszönhetően jobb megélhetést biztosítanak a területnek. Ugyanakkor csak egymást nem zavaró, sőt egymást erősítő használatok lehetnek együtt igazán sikeresek. A Római-parton, különleges adottságaiból adódóan érdemes egy fő funkciócsoportot preferálni, amely egyben az arculatát is megadja a helynek. Ehhez kiegészítő arculati funkciók társulhatnak, amelyek előbbivel együttesen, mintegy húzóágazatként biztosítják a működési feltételeit a környezetbe illeszkedő, egyéb, általános funkcióknak. A fejlesztésnek meg kell találni azt a funkció-kínálatot és az ezáltal vonzott használói kört, amely a terület adottságaihoz a legjobban illeszkedik. A megcélzott használói kör meghatározza, hogy milyen járulékos igények merülnek föl pl. közlekedési kapcsolatok fejlesztésében, kiszolgáló létesítmények vagy akár fenntartási stratégia tervezésében. 13

15 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? Ezzel kapcsolatban szükséges azt is mérlegelni, hogy mi az előnye / hátránya, illetve milyen lehetőségeket / veszélyeket rejt ha tágabb vagy szűkebb a használók köre. A használók körének nagyságát meghatározhatja a vonzáskörzet nagysága vagy az elérhető funkciók speciális, esetleg adott életmódú, érdeklődésű embercsoportokat jobban kiszolgáló volta is. A tágabb használói kör nagyobb kihasználtságot, egyes profit-termelő funkciók esetén nagyobb bevételt, ezáltal jobb fenntartási hátteret jelenthet. Ugyanakkor nagyobb a közlekedési és egyéb infrastrukturális igény (pl. parkolóhely!), nagyobb az ellenőrizhetetlenség, a vandalizmus veszélye. Tág használói kör a specialitásnak ellent mond, általános trend jellegű, tömegeket vonzó funkciókat feltételez. Szűkebb használói körnek kisebb az infrastruktúra igénye (pl. nem kell parkoló: a közelben lakó gyalog vagy kerékpáron jön, az értékesnek és a terület különlegességének számító vízi sport iránt elkötelezett ember sporthajóval, vagy szintén gyalog, kerékpáron érkezik). Kevesebb használó kevesebb profitot termel, ami a fenntartás költségvetésének tervezését nehezítheti. Ugyanakkor kisebb terhelést jelent a környezetre és kisebb a vandalizmus veszélye is. Természetesen ez nem jelenti, hogy a kialakításnak exkluzívnak, a látogatói kört tekintve elitistának kell lenni. Ellenkezőleg, a cél éppen az, hogy egyszerűen kialakítható, minimális infrastruktúra igényű, vagy a területen korábban már meglévő, újjáélesztett funkciók a jelenleginél több embert vonzzanak, és ezek közül egyre nagyobb legyen a rendszeresen idelátogatók aránya. A Római-parton, folyóparti helyzete, egyedisége és természeti-ökológiai valamint városképi szempontból való fokozott érzékenysége miatt, a sikeres stratégia a hely specialitását kihasználó és ugyanakkor megőrző, a környezethez maximálisan illeszkedő, fenntarthatóan kialakítható funkciók elhelyezése lehet. Ezek meghatározhatnak és megszilárdíthatnak egy olyan helyi karaktert, amely nem csak arra képes, hogy a Római-part környezete és a benne elérhető funkciók iránt eleve elkötelezett embereket vonzzon, hanem felkeltheti az érdeklődését új látogatóknak is. Az erős identitás abban is segíthet, hogy a új látogatók meghatározó része is rendszeres, és a hely iránt felelősséget érző használóvá váljon. 14

16 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. Javasolt arculati funkciócsoport: vízi sportok (nem motorizált verseny- és szabadidősport, pl. evezés, kajak-kenu) A fejlesztések részben a magántelkek területén kell, hogy történjenek: csónaktárolás, öltözők, kiegészítő edzések létesítményei, stb. Ehhez nem szükséges, hogy minden magántelek erre a funkcióra alakuljon át, viszont a közvetlen (pl. építési szabályzatok) és közvetett (pl. hullámtér státusz fenntartása, terület feltöltés tiltása) szabályozókat úgy kell kialakítani, hogy a telkeken elsősorban ilyen használatot legyen érdemes megvalósítani. Kiegészítő arculati funkciók: szárazföldi egyéni szabadidős (fitness) sportok (pl. futás, jogging, kerékpározás, görkorcsolya, tai-chi, jóga, stb.) Kevés infrastruktúrát, inkább rendezett, természetközeli állapotban fenntartott környezetet igénylő használatok, amelyek azonban sok embert vonzhatnak, és fontos szerepük lehet a terület, és ezzel a fő arculati funkció népszerűsítésében, ami a terület identitásának és működőképességének megerősödését segítheti. Általános kiegészítő funkciók: vendéglátás, szállás, szolgáltatások (pl. sport, fitness, wellness) Szintén részben a magántelkek területén valósulhatnak meg, a vízparti környezethez és a fő funkciókat használók körének igényeihez alkalmazkodva. 15

17 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK - VÉRKERINGÉS FELPEZSDÍTÉSE A Római-part működőképességének elengedhetetlen feltétele a közlekedési kapcsolatok fejlesztése. A javasolt meghatározó funkciók és azok feltételezett igénybevevőire való tekintettel előtérbe kell helyezni a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok erősítését. A terület jelenleg a városon, de még a kerületen belül is meglehetősen elszigetelt, szárazföldi megközelítése szinte minden közlekedési eszközzel nehézkes. A parti közterület gépjármű forgalom elől elzárt övezet, csak engedéllyel szabad behajtani. A forgalom elől való elzártság mindenképpen kedvező és maximálisan fenntartandó állapot. (Ennek ellenére egyes szakaszokon meglehetősen sok autó van jelen, részben bizonyára szabálytalanul szigorúbb ellenőrzéssel ezen lehet változtatni.) A szomszédos Csillaghegy és Rómaifürdő városrészekből gyalogosan vagy kerékpárral (kis forgalmú lakóutcákon át) a Nánási út Királyok útja jól elérhető. Innen viszont, a nagy méretű telkek miatt kevés a partra levezető, Dunára merőleges közterület. Ezen egyes telekrészek közhasználatra való átengedésével javítani lehetne, így a part jobban feltárható lenne a mögöttes lakóterületek felől. Távolabbi városrészekből a megközelítés autóval vagy tömegközlekedési eszközzel (busz) a Nánási út Királyok útján lehetséges, innen gyalog a kevés Dunára merőleges utat lehet igénybe venni. Parkolni a Nánási út mentén és néhány mellékutcában lehet, részben kialakított parkolóhelyeken. A Római-part Buda és Pest távolabbi részeiből jelenleg legjobban kerékpárral érhető el, többé-kevésbé kiépített, de helyenként rendezetlen nyomvonalon. Vízi úton maga a part jól megközelíthető, sporthajóval sok, motorcsónakkal egyre több helyen ki lehet kötni, a sétahajó kikötő a 3 km-es partszakasz alsó harmadánál található. A Római-part gyalogos és kerékpáros kapcsolatainak erősítése kulcsfontosságú eleme a fejlesztési koncepciónak. Egyrészt az egyszeri odajutás segítése, és a Rómaipart belső városrészekből való elérhetőségének megkönnyítése, és ezáltal a köztudatba való beépítése érdekében. Másrészt a helyszín fő funkciói közül a futás, jogging, kerékpározás, görkorcsolya és más, haladással, távolság leküzdésével járó sportok űzésére sokkal vonzóbbá tehető, ha ez a 3 km-es egyenes vonal bekapcsolódhat egy hosszabb, kisebb-nagyobb kör -ök megtételére alkalmas útvonalba. A gyalogos és kerékpáros kapcsolat fejlesztése leginkább a Duna mentén kívánatos. Amennyiben ez a terület össze tudna kapcsolódni a részben hasonló sportrekreációs funkciókat (is) ellátó, ám belső városi pozíciójából sokkal intenzívebben igénybevett Margitszigettel, úgy egyszerre valósulhatna meg a teljesítőképessége határán járó Margitsziget tehermentesítése és a Római-part élettel való megtöltése. A Margitsziget Stratégiai Terve című, 2008-ban a Főváros megbízásából, a Főkert BFVT Zöldfa Stúdió együttműködésével készült dokumentum már tartalmaz ennek megoldására vonatkozó javaslatokat (lásd 7. ábrát). 16

18 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. 7. Gyalogos főirányok a Duna mentén (forrás: A Margitsziget stratégiai terve 2008, FŐKERT - BFVT - Zöldfa Stúdió) A Margitszigettel való gyalogos és kerékpáros kapcsolat kétféleképpen valósulhatna meg: 1. az Árpád hídon át a budai oldalra, majd a budai Duna-parton végig a Római-partig vezető útvonalon, vagy 2. az Árpád hídról egy új szárnyhíddal a Hajógyári-szigetre, majd onnan a meglévő K hídon, vagy egy a sziget északi végénél létesítendő új gyalogos hídon át Budára, és onnan a Rómaipartra. (A Margitsziget Stratégiai Terve nem tartalmazza az Árpád híd és a K híd közötti budai parti szakaszt, pedig ennek megvalósítási lehetőségét is érdemes lenne vizsgálni. Nem nevesíti továbbá ez az ábra, de a Margitsziget Római-part viszonylatban az ábrázolt kapcsolatokat gyalogos és kerékpáros forgalomra is érdemes megvalósítani.) A budai parton így Bel-Budáról végigvezető gyalogos - kerékpáros útvonal egyben a Belváros és a Rómaipart összekötését is jelenti. A vízi közlekedés kapcsán megjegyzendő, hogy a sporthajózás (evezés, kajak-kenu) fejlesztése és a motorosjachtok elterjedése sajnálatos ellentétben áll egymással. A sporthajózás, mint szabadidős- és versenyport felvirágoztatása (lényegében: ellehetetlenülésének megakadályozása) érdekében elengedhetetlen a motorosjachtok forgalmának valamilyen ésszerű korlátozása. Ez jelenthetné pl. sebességkorlátozás bevezetését a Szentendreisziget déli csúcsa és a Margit híd között, vagy napszaki korlátozást, adott esetben teljes kitiltást egyes folyóágakból (pl. Szentendrei-ág, Óbudai-ág). 17

19 MIT KEZD(JEN) BUDAPEST AZ UTOLSÓ VÁROSON BELÜLI DUNA-PARTI FÖVENNYEL? ÖSSZEFOGLALÁS Budapest utolsó lakóterületekről is közvetlenül elérhető fövenyes Duna-partja a Római-part. A név nem csak a 3 km hosszú és m széles közvetlen parti közterületet jelöli, hanem a mögöttes, mintegy 200 m széles sávban elhelyezkedő magántulajdonú telkekből álló üdülőterületet is. A Római-part árvíztől nem védett terület, a Duna hullámteréhez tartozik. A magántulajdonú telkek egyre nagyobb hányadán épülnek lakás célú épületek, jobbára társasházak. Ez a tendencia a területen hagyományosan jellemző vízi sport és szabadidős területhasználatot - amely korábban a magántelkeket és a közterületet egyaránt jellemezte, és működésük harmóniáját biztosította - jelentős mértékben visszaszorította. Ugyanakkor a telkek befektetői és növekvő számú lakói egyre sürgetőbben követelik a terület árvízvédelmének megoldását a Fővárostól. Az üdülőterület árvízmentesítése viszont nyilvánvalóan még inkább, sőt akár teljes mértékben, a lakófunkció előtérbe kerülését okozná a területen. Ezzel a városrészből, és egyben Budapestről eltűnne a különleges érték a Római-part természetközeli környezete és csónakházi világa -, amely potenciálisan a közeli (nem hullámtéri) lakóterületeket felértékelheti és végső soron a Fővárost gazdagíthatja. A hullámtéri státusz fenntartása (azaz az egyébként elkerülhetetlenül szükséges árvízi védmű fejlesztésnek a jelenlegi védmű nyomvonalán való kivitelezése), átgondolt, jelentős közterületi fejlesztésekkel és a teljes terület közlekedési kapcsolatainak és infrastruktúrájának kiépítésével együtt, megoldást jelenthet az egyedisége miatt fogalommá vált Római fennmaradásának és újra felvirágoztatásásnak elősegítésére. 18

20 RÓMAI PART SZAKMASTRATÉGIAI ELŐKÉSZÍTÉS I. KÉPEK, ÁBRÁK JEGYZÉKE címlap: Római-part 1656,5 fkmnél dél felé nézve (2010. november) 1. Ferenc József (Belgrád) rakpart 1894 körül (forrás: Budapest Anno, Corvina Kiadó 1979) A Duna Gőzhajózási Társaság raktelepe a Ferenc József (Belgrád) rakpartnál 1890 körül (forrás: u.a.) Budapest árvízvédelmi helyszínrajza az északi városhatártól a Csepel-sziget északi csúcsáig (forrás: TÉR-TEAM 2003, aktualizálva 2010) Római-part tervezett rendezés utáni elvi metszete (forrás: Főpolgármester válasza Hanzély Ákos képviselő interpellációjára a Római-parti mobilgát projekt tárgyában dec. 29.) Római-part jellemző metszetei a jelzett folyamkilométereknél Természetközeli, kis esésű fövenypartok a Duna fő ágában Budapest határain belül Gyalogos főirányok a Duna mentén (forrás: A Margitsziget stratégiai terve 2008, FŐKERT - BFVT - Zöldfa Stúdió)

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

#87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST

#87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST #87x HALLGATÓI ÖTLETBÖRZE RÓMAI PART 2100 BUDAPEST koncepció / stratégia gazdasági ütemezés fejlesztési csoport zöldfelületek fejlesztése / autómentes terület árvízvédelem színesedő funkciók építészeti

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Dunai sétány. a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között

Dunai sétány. a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között Dunai sétány a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között bevezető Budapest legfőbb vonzereje és látképének meghatározó eleme a Duna. A város fejlődése minden korban elválaszthatatlan volt a folyamtól,

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet?

A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? A Főváros belső területe és a Duna-part sikertörténet? Sipos Balázs irodavezető KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. ELŐADÁS TÉMÁJA Belváros közlekedési változásai az elmúlt években További koncepcionális

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése T6-L ÉPÜLETTERVEZÉS VI. (ÉPÍTÉSZ BSC-LEVELEZŐ) Budapesti projektek ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK LEÍRÁS ELŐADÁSOK SZÁMA (HETENTE) GYAKORLATOK SZÁMA (HETENTE) VIZSGA / ZH : dr. A SZIE YMÉK

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11110. számú törvényjavaslat egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3^ hc^ & BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 9-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy; Budapest,

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban

Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016.05.19. 1 Budapest árvízvédelme kialakulás Budapest árvízvédelme

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

A Duna-part fejlesztésének főbb jellemzői a XXI. századi Budapesten folyamatok, tervek, elvárások

A Duna-part fejlesztésének főbb jellemzői a XXI. századi Budapesten folyamatok, tervek, elvárások A Duna-part fejlesztésének főbb jellemzői a XXI. századi Budapesten folyamatok, tervek, elvárások Dr. Szabó Pál Mihályi Zoltán Szomorjai Tamás Tóth Emese Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK FFI Regionális

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, július 6-8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, július 6-8. Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, 2016. július 6-8. Munkálatok a budapesti árvízvédelmi védvonalak kiemelt helyszínein a 2013. évi árvíz után általános tapasztalatok és kihívások

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/351/zold-marad-a-varosliget-a-vizes-vb-idejen Zöld marad a Városliget a vizes vb idején 2017.03.14. 14:09 CET A Városligeti-tavon, a műjégpálya területén rendezik

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

2 - V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - F O G A L M A K

2 - V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - F O G A L M A K V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - Az Római-Part RRT. 1997. évi anyagában olvasható:,,..az Aranyhegyi pataktól a Barát patakig terjedő mintegy 5.5 km 2 területű Bp. Lőpormalom

Részletesebben

4/1 AAo JIO évi törvény. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról *

4/1 AAo JIO évi törvény. egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról * ~ú : : alt r~ tlivatala,i1 4/1 AAo JIO Érkeze tt' 2013 JuN D I. 2013. évi törvény egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásával összefüggő törvénymódosításokról * 1. Az egyes ingatlanok

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok Budapest, 2015. május 26. Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. június 22-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy; Budapest, Duna-parti építési szabályzat III. üteme

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM A RÓMAI PARTI GÁTRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM A RÓMAI PARTI GÁTRÓL ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM A RÓMAI PARTI GÁTRÓL 2013. február A történeti Római part, és a Kossuth Lajos üdülőpart csillaghegyi szakasza mind a III. kerületben, mind az egész fővárosban egyedülállónak tekinthető,

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. augusztus 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. augusztus 15-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3131, Fax.: 231-3133 wintermantel.zsolt@ujpest.hu POLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntés Auto- hof létesítése tárgyú SZTM 2010-031 számú rendezési terv módosítási eljárás megindításához. Jelen előterjesztés

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során 4.3. TERÜLETI MÉRLEG A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a település területi mérlegére vonatkozó 9. (8) bekezdése szerint a mérleg számítása során a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben