14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére"

Átírás

1 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal történő ellátásának vizsgálata, döntés a pályázat kiírásáról Előterjesztő: Tóth Zoltán, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke és Csehi Zoltán képviselő Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A testület május 30-i rendes ülésének napirendjén szerepelt az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás saját tulajdonú gazdasági társasággal történő ellátásának jogi lehetőségeiről szóló előterjesztés. A testület akkor az előterjesztést levette a napirendről és kérte annak gazdasági számításokkal történő megalapozását. A képviselő-testület a augusztus 27-i rendkívüli ülésén eredménytelennek nyilvánította a tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást és a korábbi döntését megerősítve ismételten elrendelte a fenti vizsgálat lefolytatását. Az előbbiek alapján a vizsgálatot a hivatal munkatársainak bevonásával, a jelenlegi közszolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott és a közszolgáltatási szerződésben szereplő adatok alapján lefolytattuk és az alábbi megállapításokat tesszük. A vizsgálat során figyelembe vettük, hogy tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés legkésőbb december 31-én hatályát veszti olyan megoldás jöhet szóba, ami a közszolgáltatás saját társasággal történő ellátását záros határidőn belül lehetővé teszi. Ennek megfelelően elsősorban a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. (a továbbiakban Nkft.) megbízását vizsgáltuk. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltató gazdasági társaságként alanya az általános forgalmi adónak, adólevonási joggal rendelkezik, ezért a becsült költségek tekintetében nettó összegekkel kalkuláltunk. 1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos költségek a) Személyi jellegű kiadások A közszolgáltatásból fakadó futásteljesítmény éves szinten kb. 192 ezer km, ez négy autóbusz igénybevételével teljesíthető. A szükséges gépkocsivezetői létszám 9,5 fő. A kalkulált teljes személyi jellegű kiadás (munkabérrel és járulékokkal együtt) éves szinten kb. 20 millió forint. Tekintettel arra, hogy az Nkft. a szakmai irányítás ellátására alkalmas munkavállalóval vagy megbízottal nem rendelkezik, azt is biztosítani kell, ennek kalkulálható költsége ezer forint/hó megbízási díjjal kalkulálva 2,3-2,7 M forint. Tekintettel arra, hogy az Nkft. már működő vállalkozásként vehetné át a közszolgáltatás ellátását, ezzel kapcsolatban egyéb többletköltsége (pl. számlázás, HR-feladatok ellátása) nem jelentkezne. b) A szükséges autóbuszok biztosítása

3 A közszolgáltatás négy autóbusszal (és egy tartalék járművel) ellátható. Az elérhető online hirdetőoldalak adatai alapján egy busz (15-18 év közötti) legalább nettó 5 millió forint. Egy gazdasági társaság személyesen megkeresett azzal, hogy az önkormányzat bérelje ki a buszaikat havi nettó 400 ezer forintos darabonkénti áron. A bérleti díj a napi használattal járó kiadásokon (pl. üzemanyag, kenőanyag) kívül valamennyi fenntartási költséget tartalmaz, így különösen a szervizeléssel, műszaki vizsgáztatással, biztosítással, gumik cseréjével kapcsolatos költségeket. A négy buszra vetítve ez a költség havi 1,6 millió, éves szinten 19,2 millió forint. A társaság vállalja, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a cserejárműről gondoskodik, így a közszolgáltatás ellátása folyamatos lehet. Amennyiben a város más formában kívánja az autóbuszokat biztosítani, akkor a következő költségekkel kell még kalkulálni (autóbuszonként): - kötelező biztosítás: 70e forint/hó, - CASCO: 50e forint/hó, - szerviz költségek: 350e forint/hó, - egyéb költségek (pl. olajcsere, kötelező felülvizsgálatok): 100e forint/hó. Összesen: 570e forint/hó autóbuszonként, ami természetesen nagymértékben függ a használt járművek műszaki állapotától és típusától. c) Telephely biztosítása A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. (1) bekezdése értelmében közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható. Álláspontunk szerint a tárolás megoldható az Nkft. telephelyén (JAMcsarnok), így ez plusz kiadással nem járna. d) Üzemanyag-fogyasztás Számításaink szerint a négy autóbusz üzemanyag-fogyasztása 72ezer liter évente, ami nettó 340 forintos gázolajárral számolva nettó 24,5 M forintos kiadást jelentene. e) Megfelelő tőke és tartalék biztosítása

4 A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071/2009/EK Rendelet értelmében egy vállalkozásnak a számviteli év során mindenkor eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek. Ennek érdekében a vállalkozásnak az éves beszámolói alapján bizonyítania kell miután ez utóbbiakat ellenőr vagy egy arra megfelelően felhatalmazott személy hitelesítette, hogy minden évben rendelkezik egy használatban lévő gépjármű esetében legalább EURnak, és minden további gépjármű esetében EUR-nak megfelelő tőkével és tartalékkal. A Dombóváron végzett közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó éves futásteljesítmény kb. 195 ezer km. Ezt 4 autóbusz folyamatos üzemeltetésével és egy tartalék autóbusszal teljesíteni lehet. Ennek megfelelően az előírt legkisebb tőke és tartalék euró, ami az aktuális árfolyamot (300,55 forint) figyelembe véve forint. A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy amennyiben a képviselőtestület a közszolgáltatás saját tulajdonú társasággal történő ellátását rendeli el és a fent említett, 400e forintos ajánlat elfogadásra kerül, akkor a közszolgáltatás ellátása évente nettó 66 M forintos költséggel oldható meg (a fenti tartalék nélkül). 2. A közszolgáltatás bevételei a) Árbevétel A közszolgáltatási szerződés jelenleg az alábbi árakat rögzíti: - Menetjegy ára: 200,- Ft; - Bérletjegyek ára: összvonalas havi: 3 730,- Ft tanuló, nyugdíjas havi: 1 210,- Ft. A közszolgáltató havi beszámolói alapján kalkulálható éves árbevétel 30 M forint. b) Szociálpolitikai menetdíj-támogatás A kalkulálható összege a havi beszámolók szerint évente 7 M forint. c) Ellentételezés A személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 30. (1) bekezdése értelmében a közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási

5 tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (ellentételezés). Az előbbi (2) bekezdése értelmében az ellátásért felelős az ellentételezés során a közszolgáltatások ellátásának gazdasági ellenőrizhetősége érdekében - az érintett közlekedési szolgáltató működőképességének fenntartására vonatkozó megalapozott érdekek figyelembevételével - olyan finanszírozási rendszert köteles kialakítani, amely biztosítja a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett közlekedési infrastruktúra költségei, a közlekedési szolgáltató bevétellel nem fedezett indokolt költségei, továbbá a személyszállítási közszolgáltatások keretében megvalósuló utazások során az állam által, jogszabályban biztosított utazási kedvezmények ellentételezéséhez nyújtott támogatások egyértelmű elkülönülését. Az ellentételezési kötelezettség természetesen abban az esetben is terhelné az önkormányzatot, ha a közszolgáltatást saját társasággal láttatná el. Összes kalkulálható éves bevétel: 37 M forint. 3. Összegezés A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti közszolgáltatás saját tulajdonú társasággal történő ellátása pénzügyi szempontból meglehetősen kockázatos. A fenti költségek érdemi csökkentésére nem látunk lehetőséget, különös tekintettel arra a körülményre, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvén értelmében közvetlen odaítélés alapján szolgáltatást nyújtó belső szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységét kizárólag az ellátásért felelős illetékességi területén végzi. További problémát jelent, hogy a fenti törvény 10. (1) bekezdése értelmében autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság által, a szolgáltató kérelmére az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló jogszabályban és az abban foglalt eljárási rend szerint kiadott, az e tevékenység végzésére feljogosító autóbuszos személyszállító engedély birtokában végezhető. A közforgalmú menetrend szerinti autóbuszos személyszállításra vonatkozóan a szolgáltató üzletszabályzatot köteles készíteni. Az üzletszabályzat készítője a tervezetet a közlekedési hatóságnak jóváhagyásra benyújtja. A kérelemhez csatolja az üzletszabályzatra érkezett, el nem fogadott észrevételeket, valamint az el nem fogadás indokolását.

6 A fenti engedély illetve jóváhagyás beszerzése időigényes és költséges, az idei évben történő megszerzésük kétséges. Gondot jelenthet, hogy a kft. nonprofit jellegű, viszont a közszolgáltatás alapvetően profitorientált tevékenység. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 3. (3) bekezdése értelmében nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Álláspontunk szerint a közszolgáltatás ellátásának hatékonyságát azzal lehetne a leginkább emelni, ha nagyobb utasforgalmat generálnánk és a bevételek biztosítása érdekében fokoznánk a közszolgáltatás ellátásának közterületfelügyelet általi ellenőrzését. A megfelelő, a város érdekeit szolgáló szerződés megkötéséhez pedig valódi piaci versenyre lenne szükség. A fentieket összegezve javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázat kiírásáról. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal való ellátásának lehetőségéről szóló vizsgálat eredményét elfogadja. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hoz az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 5 éves időtartamú ellátására vonatkozó újabb pályázat kiírásáról. A Képviselő-testület a pályázati felhívás és a részletes pályázati kiírás jóváhagyásával a Városgazdálkodási Bizottságot bízza meg. Határidő: szeptember 30 a pályázat kiírására Felelős: Városgazdálkodási Bizottság Végrehajtásért felelős: Jegyző, Városüzemeltetési Iroda Dombóvár, szeptember 13. Tóth Zoltán a Városgazdálkodási Bizottság elnöke Csehi Zoltán képviselő

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási

Részletesebben

2013. szeptember 26-i rendes ülésére

2013. szeptember 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 29. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 57/2008.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról

Útmutató. a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról Útmutató a helyi közösségi közlekedés 2011. évi támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásáról 1. A bevételekkel nem fedezett indokolt k meghatározásának általános

Részletesebben

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

taxisforum.hu Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala! 1 Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 1056 Budapest Váci utca 62-64 Tárgy: Törvényességi ellenőrzés lefolytatásának kérelme Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 208/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Költségvetési szerv létrehozása Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása .r Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló - Közszolgáltatási Szerződés módosítása amely létrejött egyrészről a Magyar Állam nevében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kapcsolatos ügyek

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben