Környezetszabályozás JOGI GAZDASÁGI MŰSZAKI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetszabályozás JOGI GAZDASÁGI MŰSZAKI"

Átírás

1 Környezetszabályozás JOGI GAZDASÁGI MŰSZAKI

2 ENSZ I. Környezetvédelmi Világkonferencia United Nations Conference on the Human Environment Stockholm, 1972 A gazdasági növekedés környezeti következményeiről Elhatárolódik a növekedésellenes elméletektől Komoly nézeteltérés és véleménykülönbség az ipari és a fejlődő országok között

3 a nyugati világban egy ember élete során ötvenszer több erőforrást használ el, mint egy fejlődő országban élő átlagember. EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram, 2001

4 Négy dokumentum, alapokmány született 1) Akcióprogram-javaslat 6 területre Természeti erőforrásokkal való gazdálkodás Települések környezetvédelme Tengerek szennyezése Nagy távolságra jutó szennyeződések azonosítása és ellenőrzése Környezetvédelmi és pedagógiai tájékoztatás, ennek szociális kapcsolatai Környezetvédelem és gazdaságfejlesztés 2) UNEP (UN Environmental Programme) létrehozása, hogy az ENSZ többi szervének munkáját segítse 3) A fejlődőket segítő nemzetközi együttműködésről 4) A tudományos és technikai erők helytelen felhasználásának veszélyeiről

5 Környezet és Fejlődés Világbizottság World Committee of Environment and Development (Gro Harlem) Brundtland-bizottság ( ) Közös jövőnk (Our Common Future) A harmonikus (fenntartható) fejlődést, mint egyetlen reális lehetőséget nevezi meg Eredménye a II. ENSZ Kv. Világkonferencia (Rio de Janeiro)

6 II. ENSZ Konferencia a Környezetről és a Fejlődésről (1992 Rio de Janeiro) Rioi Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről (elvek a gazdaság fejlesztésének környezetkímélő megvalósításáról) ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény ENSZ Biodiverzitás-egyezmény AGENDA 21 Feladatok a 21. századra 1. fejezet: Társadalmi és gazdasági dimenziók 1.1 fejezet: A fenntartható fejlődés elősegítése a kereskedelmen keresztül 1.2 fejezet: A kereskedelem és a környezetvédelem kölcsönösségéről 24. fejezet: Világméretű mozgalom a nőkért, a fenntartható és egyenlő fejlődésért Minden aláíró fogalmazza meg saját nemzeti programját Nemzeti Környezetvédelmi Program (I: , II ) Helyi forgatókönyvek, programok (települési szinten)

7 III. ENSZ Konferencia Johannesburg, 2002 Johannesburgi Nyilatkozat a fenntartható fejlődésről Végrehajtási terv Elkötelezettség a Feladatok a 21. századra c. dokumentumban foglaltak végrehajtására

8 JOGI - Nemzetközi szint Egyezmények, jegyzőkönyvek Klímavédelem 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Conference of the Parties (COP) COP3 Kyoto 1997 COP15 Koppenhága 2009 Sztratoszférikus ózonréteg ritkulásának megállítása érdekében hozott szabályozók 1987 Montreali egyezmény 1990 London 1992 Koppenhága 1995 Bécs 1997 Montreal 1999 Peking 1997-re megállt a ritkulás (cc. csökkenés)

9

10 A Montreáli Egyezményt 193 ország írta alá, amely példaértékű a történelemben. A CFC-gyártás szintje 1986-hoz képest 97%-kal csökkent

11 Környezetvédelmi jogszabályok az EU-ban Direktíva (Directive) Rendelet (Regulation) Döntés (Decision) A körny.véd-i jogszabályok A körny.véd-i jogszabályok 10%-a rendelet. leggyakrabban használt típusa. Előzők kiegészítései. A kv. területén nem túl gyakoriak, de a Környezetvédelmi Akcióprogramok ilyenek. Általános célkitűzéseket, irányelveket fogalmaz meg. Konkrét lépéseket ír elő. Specifikusak és nagyon részletesek. Esetenként megengedett bizonyos mértékű eltérés. Minden változtatás nélkül kötelező az alkalmazásuk. Változtatás nélkül kell alkalmazni. Határidőn belül a nemzeti jogrendbe át kell ültetni tetszőleges, de kötelező érvényű szabályokkal. Vissza kell vonni minden, a nemzeti jogalkotásban velük szemben álló jogszabályt. Hatókörében és alkalmazásában koncentrált. A fentieken kívül: Elsődleges jogforrások (Római és Maastrichti szerződések) Ajánlás (recommendation)

12 A környezetvédelem jogi szabályozása az EU-ban Több mint 200 közösségi jogszabály van érvényben csak a környezetvédelemmel kapcsolatban A EK környezeti jogalkotása hagyományosan a levegőszennyezésre koncentrált: SO2, korom, ólom. IPPC: Integrált Szennyezésmegelőzés és -ellenőrzés Direktíva (Integrated Pollution Prevention and Control -1994) az "elérhető legjobb technikák" (Best Available Technics - BAT) használatán alapszik. Klímapolitika ALTENER (megújuló energiaforrások), SAVE (energiahatékonysággal és kapcsolódó címkézés).

13 Kémiai anyag és az ezekkel kapcsolatos ipari technológiák szabályozása. Az EU környezeti joganyagának legrégebbi darabja a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló direktíva (1967). Seveso Direktíva - ipari tevékenységek baleseti kockázatai Biotechnológia: a genetikailag módosított élelmiszerek - és kereskedelmük - fogalmi meghatározásával és címkézésével foglalkozik. Természetvédelmi szabályozás Madarakról szóló Direktíva (Bird Directive), Élőhely Direktíva (Habitat Directive) Natura 2000 CITES Nemzetközi Kereskedelmi Egyezmény Zajra vonatkozó joganyaga körülbelül 15 direktíva Vizekre 30 jogszabály: a fürdővízre, a talajvízre, az ivóvízre, a települési szennyvízre, nitrátos vízre Hulladékkezelési jogszabályok tömegesen

14 Az 1. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) egyik alapelve: A környezetvédelem a közösségben mindenki ügye, amelyet minden szinten oktatni kell.

15 EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja ( ) Kiemelt cél: a meglévő jogszabályok végrehajtásának javítása Az összes létező jogszabály teljes alkalmazása, kikényszerítése és végrehajtása stratégiai fontosságú erre a programidőszakra. A Bizottság így folytatni fogja a jogsértő tagállamokkal szemben indított eljárásokat, és ha szükséges, beidézi őket az Európai Bíróság elé is, hogy biztosítsa azon kötelezettségek betartatását, amit a jelenlegi jogszabályok jóváhagyásával vállaltak. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről szóló Aarhusi Egyezmény ratifikálása és végrehajtása is hozzá fog járulni a közösségi jogszabályok jobb végrehajtásához a tagállamokban.

16 Horizontális szabályozás A horizontális szabályozás a környezeti szempontok szakpolitikákba, szektorokba történő integrálásának eszköze. - a környezeti hatásvizsgálatokról (EIA - Environmental Impact Assessment), - a környezeti vizsgálatról (SEA - Strategic Environmental Assessment), - a környezettudatos irányításról (EMAS - Environmental Management and Audit System), - a környezeti információkhoz való hozzáférhetőségről szóló direktívák, - az ökológiai adóreform, - az öko-címkézés, - az önkéntes megállapodások.

17

18 A JOGI szabályozás nemzeti szintje Alkotmány (1949. évi XX. tv.) 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Törvények Btk. (1978. évi IV. törvény): 280., 281., 281/A évi LIII. tv., LIII. tv., Kormányrendelet, Minisztériumi határozat, Miniszteri utasítás A fentiekkel összefonódó tervezési dokumentumok: Nemzeti Fejlesztési Terv Nemzeti Környezetvédelmi Program (megyei és helyi is) Területfejlesztési Koncepció megyei területrendezési tervek Energiakoncepció megyei energetikai programok

19 Btk Környezetkárosítás (1) Aki a környezetet vagy a környezet valamely elemét károsítja, ( ), bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a környezetet vagy a környezet valamely elemét jelentős mértékben szennyezi, ( ). (3) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben írt bűncselekmény jelentős mértékű károsodást okoz, illetve alkalmas arra, hogy az a környezetet vagy annak valamely elemét jelentős mértékben károsítsa. (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény a környezetet vagy annak valamely elemét olyan mértékben károsítja, hogy a környezet vagy a környezeti elem természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre. (5) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) (3) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel, a (4) bekezdés esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

20 Természetkárosítás (1) Aki a) fokozott védelem alatt álló, vagy nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó növényt vagy állatot, annak bármely fejlődési szakaszában levő egyedét vagy annak származékát jogellenesen megszerzi, külföldre juttatja, értékesíti vagy elpusztítja, b) védett természeti területet jogellenesen jelentős mértékben megváltoztat, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a természetkárosítás az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott növény vagy állat tömeges pusztulását, az (1) bekezdés b) pontja esetén a terület helyrehozhatatlan károsodását vagy megsemmisülését idézi elő. (3) Aki a (2) bekezdésben meghatározott természetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

21 A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 281/A. (1) Aki a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el. (3) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés esetén egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) bekezdés esetén két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

22 A JOGI helyi és megyei szintjei rendeletek (általános érvényű) határozatok (egyedi ügyek) helyi környezetvédelmi program (Local Agenda)

23 Ismertté vált bűncselekmények I-V I-V. Környezetkárosítás 8 19 Természetkárosítás Körny-re vesz. hulladék jogellenes elhelyezése A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése (2005. aug. óta) 0 36

24 Tervezési és szabályozási összefüggések - kapcsolatok

25 GAZDASÁGI a szabályozási eszközök kapcsolódása Buborékpolitika Kibocsátáskereskedelem 1992 Éghajlatváltozási Keretegyezmény 1996 Kiotói Jegyzőkönyv 1. Energiatakarékosság + megújuló energia 2. Rugalmassági mechanizmusok - - Emissziós jogok nemzetközi kereskedelme (tagországok között) Együttes végrehajtás (Joint implementation) tagország beruház egy másik tagországban és a kibocsátásmegtakarításon osztoznak Tiszta Fejlődési Mechanizmus (Clean Development Mechanism) mint az előző, de itt egy tagország és egy fejlődő ország között jön létre

26 A klímavédelem rendszere a különféle szinteken ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogram Az éghajlatváltozás kezelése Cél: az üvegházgázok légköri koncentrációjának olyan szinten történő stabilizálása, ami nem okoz rendellenes változásokat a Föld éghajlatában. European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) Nemzeti szint Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és Program Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia Nemzeti Környezetvédelmi Programok (I-II) évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről Környezet és Energia Operatív Program ( ) Euro

27 2000 Európai Klímaváltozás Program megszületése - EU döntés: saját magára nézve kötelezőnek fogadja el a Kiotói-jegyzőkönyv passzusait január 1. Európai Kibocsátásjog-kereskedelmi Rendszer (ETS) életbe lépése megindul a kibocsátás-kereskedelem február 16. Oroszország csatlakozásával életbe lép a Kiotói Jegyzőkönyv Magyarországon is érvénybe lép a Nemzeti Kiosztás Terv

28 Az ETS-ben a leginkább környezetszennyező iparágakat képviselő cég vesz részt - 2,1 milliárd szén-dioxid egységből, Magyarországról 220 létesítmény - 31 millió CO2-egység december 11. Az ETS-ben a magyar állam 7,42 eurós tonnánkénti árfolyamon értékesítette a megmaradó 1,2 millió CO2 kibocsátási egységet. Az internetes árverés során a központi költségvetés ezáltal 2,3 milliárd forint bevételhez jutott február 12. Az ETS-ben újabb negatív rekordot döntött a szén-dioxid kvóták ára, ami előbb-utóbb várhatóan egy euró alá esik. Egy tonna szén-dioxid 1,40 eurót ért, szemben az előző heti két euróval február kormánydöntés a szén-dioxid kvótaértékesítés bevételeinek zárolásáról (Magyarország nemzetközi szerződésben vállalta, hogy a kvótakereskedelemből befolyt összeget - ami 2008-ban milliárd forintra rúgott - kizárólag éghajlatvédelmi beruházásokra fordítja)

29 GAZDASÁGI - Nemzeti és helyi Igénybevételi járulék (pl. vízkészlet járulék - a vízminőség függvényében; földvédelmi - más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni, bányajáradék ásványi nyersanyag és geotermikus energia után) Környezetterhelési díjak (vízterhelési, levegőterhelési, talajterhelési) Termékdíjak Bírságok talajvédelmi és földvédelmi, szennyvíz- és csatornabírság, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, veszélyes hulladékokra vonatkozó, természetvédelmi, Támogatások Betétdíjak Szolgáltatási díjak Adók (differenciálás) ökológiai adóreform Biztosítások (Környezeti felelősségbiztosítás)

30 Termékdíjköteles termék január 1-jétől a termékdíjtétel (Ft/kg) Gumiabroncs 110 Kenőolaj Elektrolittal feltöltött akkumulátorok Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok 156 Rádiótelefon akkumulátorok 1000 Reklámhordozó papír Háztartási nagygépek, kivéve a hűtőberendezés Háztartási kisgépek 83 Információs (IT) és távközlési berendezések, 90 Szórakoztató elektronikai cikkek 100 Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok 83 Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 100 Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök Rádiótelefon készülék

31 Káros támogatások és díjak Gázárkompenzáció: 160 milliárd Ft (2006), 120 milliárd Ft (2007, ugyanekkor a megújulók támogatása 2,4 milliárd Ft) Villamos áram díjának támogatása Távfűtés támogatása nyugdíjasoknak Autópályadíj Önmagában is gond Nem arányos az igénybevétellel

32 Personal Carbon Allowance

33 MŰSZAKI Környezethasználat engedélyezése Környezeti hatásvizsgálat Környezetvédelmi felülvizsgálat Termék vagy technológia minősítése Címkézés Szabványok (ISO 14001, EMAS, anyagtípusok) Határértékek igénybevételi kibocsátási, szennyezettségi,

34 Engedélyezés Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálatról Előzetes vizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat Környezeti hatástanulmány Környezetvédelmi hatóság Környezetvédelmi engedély

35 Címkézés Állami szerv tanúsítványa Független szervezet tanúsítványa Cégek saját jelzése

36

37

38

39 Elektronikai berendezések energiahatékonysági címkéi

40

41 2003/54/EC direktíva a villamos áram címkézéséről EU: kisfogyasztók körében 2007-től Magyarországon legkorábban 2008-tól

42

43 FSC Forest Stewardship Council Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa * felhagyás a tarvágás nagy volumenű alkalmazásával * felhagyás az erdők ültetvényekké alakításával * a fafajok területhez illő megválasztása * génmanipulált növények tiltása * ritka, ill. veszélyeztetett fajok védelme * védelmi területek kialakítása * kémiai növényvédőszerek alkalmazásának elkerülése * őshonos népek jogainak tiszteletben tartása * a munkavállalók jogainak betartása

44

45 Anyagminőség címkézése

46

47

48

49

50

51

52 Környezetbarát termékek címkézése

53 Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság 1993: kormányhatározat a környezetbarát termékeket megkülönböztető tanúsító rendszer kialakításáról. 1997: A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a 29/1997 (VIII. 29.) KTM rendelettel szabályozta a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszerét, és megalapította a Környezetbarát Termék Kht-t. 2004: A 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet változásokat hozott: - technológiákra már nem lehet pályázni, - a védjegy használat alól kizárták a gyógyszerek, élelmiszerek, és italáruk körét, megnőtt a gazdasági-fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi társadalmi szervezetek részaránya a Bizottság összetételében, - A kocsánytalan tölgyet szimbolizáló védjegy nem változott, de mellette a termék környezetbarát tulajdonságait is fel kell tüntetni.

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Tonhal-halászat

66 Társadalmi igazságossággal kapcsolatos címkék Méltányos kereskedelem Gyermekmunka

67

68 A fair trade kínálatban a lehető legjobb minőségű termékek kaphatók őszétől a magyar Köztársasági Elnöki Hivatal is kizárólag fair trade teát és kávét vásárol.

69

70 Fair trade alapelvek 1. Növeli a termelők jövedelmét és életszínvonalát azáltal, hogy javítja a piacra jutás esélyeit, megerősíti a termelők szervezeteit, jobb árat fizet az árukért, és hosszú távú kereskedelmi kapcsolatra törekszik a termelőkkel. 2. Hozzáférést biztosít kiváló minőségű termékekhez. Növeli a fogyasztók tudatosságát a nemzetközi kereskedelem kistermelőket sújtó káros következményeiről annak érdekében, hogy vásárlóerejüket jó célok érdekében használhassák. Árképzés: rögzített minimum (vagy piaci) ár + prémium a méltányos kereskedelemben értékesített termékért fair trade prémium jár. Ezt a szövetkezetek/termelők saját belátásuk szerint használják fel szociális, gazdasági vagy környezetvédelmi fejlesztésekre, pl. helyi iskolákat létesítenek, egészségügyi intézményeket, közösségi házakat, utakat építenek.

71 Fair Trade város/település 520 db a helyi képviselő testület hozzon határozatot a méltányos kereskedelem támogatásáról és méltányos kávét, teát fogyasszon ülésein, az irodákban és a büfékben FT termékek választéka legyen elérhető az üzletekben, a kávézók és étkeztető vállalkozások méltányos termékeket is kínáljanak a munkahelyeken, oktatási intézményekben, egyházi közösségekben és más közösségi helyeken FT termékeket használjanak figyelemfelkeltő média tudósítások és események szervezése a kampány széleskörű támogatottságának elérése érdekében helyi méltányos irányító csoport, amely rendszeresen találkozik, és biztosítja a folyamatos méltányosság melletti elkötelezettséget. Az irányító csoport összetétele reprezentálja a közösséget.

72

73 Saját adományozású címkék

74

75 Samsung E200 Eco Növényi alapú műanyagburkolattal

76 Életciklus-elemzés Life Cycle Analysis a módszer, amely alapján a termék- és technológia minősítése történik

77 Életciklus elemzés (Life Cycle Analysis)

78 Az életciklus értékelés adatainak minőségi követelményei Az adatokat be lehet gyűjteni a működési területről, de ezen kívül lehet számításokon alapuló, vagy más tanulmányokból, publikációkból származó adatokat is használni. Az adatok a következő módon csoportosíthatók: * Bemenetek (energia, alapanyag, segédanyag) * Termékek * Kibocsátások (levegőbe, vízbe, talajba, egyéb környezeti tényezők) A kibocsátási adatok általában mérésen alapulnak.

79

80

81

82

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

JELENTÉS. a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről. 1119 2011. szeptember

JELENTÉS. a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről. 1119 2011. szeptember JELENTÉS a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről 1119 2011. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 2. 2. rész. 4. fejezet 1 II.2.1 A környezetvédelmi politika alapelvei A környezeti kár és káresemény A Polgári

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés Új Magyarország Fejlesztési Terv Komplex népszerűsítő kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és elismertségének

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula

KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula KÖRNYEZETJOG Bándi, Gyula Szerzői jog 2011 Szent István Társulat ISBN 978 963 277 254 7 Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Tartalom

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A döntéshozók felelőssége Tananyag döntéshozók számára IV. rész Ez a rész a következő fejezetekből áll: 1. Bemutatja, hogy milyen környezeti fenntarthatósági szempontokat

Részletesebben