Lélelkre-lelés. Székelyderzs és Székelymuzsna ingyenes havilapja május V. évfolyam, XXI. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélelkre-lelés. Székelyderzs és Székelymuzsna ingyenes havilapja. 2009. május V. évfolyam, XXI. szám"

Átírás

1 VÉGVÁR V. évfolyam, XXI. szám Székelyderzs és Székelymuzsna ingyenes havilapja Kedves Testvéreim! Pünkösd ünnepére készülõ Végvár-olvasók! Unitárius egyházunk hitvalló iratában, a kátéban olvasható: Az értelem az a lelki tehetség, melynek segítségével ismereteket gyûjtünk, gondolkodunk és ítéleteket alkotunk Istenrõl, önmagunkról, felebarátunkról és a világról. Az értelem ezzel a tevékenységgel a hit lámpása is. Tömören fejezi ki, hogy mindennapi hitéletünkhöz értelemre is szükség van. Értelem nélkül nem tudjuk felfogni Isten rejtélyes, titokzatos jelenlétét életünkben. Pünkösd ajándéka az értelem megnyílása: Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. (Lk 24:45) Az esemény nem véletlenszerû. Nem találomra történik. Az értelem megnyílásának ajándékozása célszerû. Célja: megérteni az Írás üzenetét. Miért szükséges az Írás megértése? Az Írás meghatározó információkat közöl pünkösd lényegérõl. Hittel és értelemmel is olvasva az Írást, megtudhatjuk, hogy a Lélek kiáradása megváltoztatja az ember életét. Egész pontosan: a Lélek kiáradása megváltoztatja az Én életemet, és a Te életed is megváltoztatja. Mit tudunk meg az Írásból a Lélek kiáradásáról és mûködésérõl a mi életünkben? A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, õ tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekben juttat mindent, amit én mondtam nektek. ( Jn 14:26) Erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sõt egészen a föld végsõ határáig. (ApCsel 1:8) Az evangéliumi és apostoli tanítás a Lélek kiáradásával és mûködésével kapcsolatosan megtanítja nekünk: 1. A Lélek, amely megváltoztat(hat)ja életünket Szent. Nem egy akármilyen Lélek-kiáradás történik! Isten szentsége, Istennek ereje árad ki ránk! 2. Isten szentségének kiáradása ránk okkal történik. Azért, hogy tanítson. Pál apostol tovább erõsíti az Írásból nyert tudást: Mindenkinek haszonra adatik a Lélek kijelentése (1Kor 12:7) Lélelkre-lelés 3. A Lélek felfrissíti lustuló emlékezetünket. Eszünkbe juttatja, hogy Jézus örömhírrel érkezett hozzánk. Isten örömhírével. Eszünkbe juttatja azokat a tanításokat, amelyeken a a sokaság álmélkodott, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van. (Mt 7:29) 4. A Lélek erõt ad. 5. A Lélek tanúságot követel és kényszerít. Állandóan figyelmeztet arra, hogy Istenszolgálatra és Istentanúságra hívattunk el a földre. Amikor elfelejtkeznénk arról, hogy Isten arcának vagyunk a földi hordozói, akkor nekünk szegezi a kérdést: Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek Lakózó Szent Lélek temploma? (1Kor 6:19) Mi történik a lélek mûködésbe lépése után? Megváltozik az ember élete. Azzal, hogy tanúságot követel és tanúságtevésre kényszerít a Lélek mûködése, elindul egy folyamat az életünkben. Állandó kényszert érzünk arra, hogy Isten dicsõségét, Isten hírét, Isten céljait, Isten akaratát szolgáljuk és híreszteljük. Az apostoloknál ez a kényszer így érhetõ tetten: Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerõsítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. (Mk 16: 20)A Lélek mûködésbe lépésével, már nem földi hatalmasságoknak kívánunk engedelmeskedni, nem emberi gyarlóságokhoz igazítjuk életünk mércéjét, nem elmulasztott cselekedetek és haraggal elcsapott szavak határozzák meg lényegünk. Akkor életünk vezérfonala Isten lesz! Útirányt az apostoli jelzés ad: Minden lélek engedjen felsõ hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, csak Istentõl. (Rom 13:1) Kedves Testvéreim! Adjon az Isten nyitott értelmet! Adjon az Isten megértést a hit megéléséhez! Adjon az Isten mûködõ Szentlelket! Adjon az Isten megváltozott életet! Adjon az Isten áldott pünkösdi ünnepet. Éljetek Lélekkel! Isten áldjon! Demeter Sándor Loránd - unitárius lelkész

2 2 Székelyderzs-i Falunap Június 27-én hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Székelyderzs-i Falunap. Ezúttal is az unitárius templom elõtti téren veszi kezdetét az ünnepség szombaton 12 órai kezdettel, amelyet jó idõ esetén a határkerülés követ. Az este folyamán szabadtéri utcabál lesz a régi iskola udvarán. Ezenfelül pedig sportprogramon, vetélkedõkön vehetnek részt a vendégek, illetve a meghívott elõadók mûsorai gazdagítják majd az ünnepséget. FALUBELIEK a Polgármesteri Hivatal rovata Nyírcseréje legelõrészbõl, amely a közgyûlés szavazata által egyöntetûen elfogadódott. A hely kiválasztása maradt hátra, amely rövidesen kiderül, valamint a fiatalok összefogásával e terület elkerítõdik majd, és tereprendezés után befüvesítõdik, illetve kapuk kerülnek rá. A lelkes focirajongók egy 15+1 darabos mezt is kaptak adományba az Aranycsillag kft. részérõl. Muzsnai részen is téma tárgyát képezi egy sportpálya létrehozása, mivel a fiatalság igényt tart rá. Egészségügy Demeter József családorvos kérésére ezennel népszerûsítjük azt az aláírásgyûjtõ ûrlap kitöltését, amely az egészségügy javára szorgalmaz államközponti támogatást. Az ûrlapok nyár folyamán nyújtódnak be a központi szervekhez, és a leadásig aláirodhatnak a családorvosi rendelõben. Víz Megkezdõdtek Székelyderzsen az ivó víz hálózat felújítását érintõ munkálatok. Mint korábban jeleztük e célra lej érkezett az 577-es programon belül. A munkálatokat végzõ cég vezetõjével folytatott megbeszélés nyomán kicserélõdött 35 méternyi vízvezeték Felszegben, kõ szállítódott a derzsi kõbányából Irgógyáról Felszegbe, Dergetõre valamint Székelymuzsna közutaira, mintegy hat teherautónyi. A derzsi szálasi vízhálózat tagjaitól családonként 5 lej gyûjtõdött az apróbb problémák kijavítására, amelybõl 115,2 lej elköltésre került alkatrészekre. Útszél Az elmúlt idõszakban a kányádi kaputól Muzsnáig terjedõ útszakasz teljes hosszán bokortalanításra került sor, melyet a Polgármesteri Hivatal szervezett. Az útszéli fûre, ha valaki igényt tart akár zölden is elhordhatja. Fûnyírás Ha valaki igényt tart a háza, telke, kertje elõtti fû lenyírására szándékát szíveskedjék a Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni, amely 3 lej ellenében elvégzi ezt a feladatot. Kisebb bokrok kivágása is szóba jöhet. E fûnyírás azáltal is elõnyös, mivel damillal történik, így a kövek, betonszegélyek valamint sarokszegletek sem jelentenek akadályt a munka során. Mindez a településeink gondozottságát hivatott segíteni, valamint fõleg az idõsek kisegítését. A házak elõtti rendtartás mindenki számára társadalmi kötelezettség. Sport Május 10-én a székelyderzsi Mûvelõdési Ház klubtermében falugyûlésre került sor, amelynek fõ témája egy létrehozandó focipálya volt. A fiatalság nevében a polgármester egy focipályányi területre tartott igényt a Szemétdíj Hosszas huzavona, vita és alkudozás után a május 19-i tanácsgyûlésen eldõlt a 2009-es évre fizetendõ szemétdíj. Az év elején községünk irányába elõterjesztett 6,5 lej+tva helyett volt egy utólagos 4,5 lej+tva ajánlata az Ave Hargita kft.-nek. A polgármesteri hivatal nevében aláírt 3 lej+tva összeg nem bizonyult részükrõl elfogadhatónak, így jó pár település után, mint Székelykeresztúr, Szentegyháza, Parajd, Bögöz, Szentábrahám, Homoródszentmárton nálunk is a 4,5 lej+tva/ személy/ hónap összeg fogadódott el július 1-tõl. Addig is marad a régi ár, így az éves átlag 48 lejt jelent személyenként. Családonként egy kisméretû szemetes kuka illeti meg azon családokat, akik legalább fél éves szemétdíjat kifizetnek június 30-ig. A szemétdíj kifizetés összege július 15-ig kamatmentes, ezentúl kamatozik. Az átvett kukákra javasolt a neveket ráírni. Mivel az európai unió tagjai vagyunk, így ránk is vonatkoznak az egyetemes uniós szabályok, amelyek értelmében a községek kötelesek szemétlerakóikat bezárni június 15-ig. A Polgármesteri Hivatalok kötelesek a településeik szemételszállításáért felelõsséget vállalni, így a díjbeszedés a hivatalokon keresztül megy, holott a e szakcég teljesen különálló szervezet. Mivel a cég nem vállalja, hogy begyûjti az emberektõl a szemétdíjakat, így ez a hálátlan feladat a Polgármesteri Hivatalra hárul, ellenben a városi kifizetésekkel, ahol mindezt a lakószövetségek kezelik. Tehát nem magunknak szedjük be a szemétdíjat, nem mi szabjuk meg az árakat, amelyek mivel uniós tagállam vagyunk egyre inkább regionálisan jelennek meg. Vannak ún. EU-s szabványok, normák, amelyeket ha akarjuk, ha nem be kell tartani. Mindezt a társadalom választotta magának szabad választás elvén, amikor eldöntötte, hogy az európai unió tagjává váljunk. Ekkor vettük a nyakunkba az említett terheket, a támogatásokkal együtt. A rendszeres hulladékelszállításhoz is hozzá kell szokjunk és ha már fizetni köteleznek érte, bátran helyezzük ki összegyûlt hulladékainkat a kijelölt napokon kapunk elé és szokjunk le arról, hogy még most is a patakokba hordjuk a szemetet. Tehát ne szégyelljük hulladékainkat elszállítani! A szégyen az, ha a patakokba hordjuk és e szégyen mellé ne várjuk meg a bírságot újabb szégyennek. Zoltáni Csaba - polgármester

3 3 Emlékezzünk János Zsigmondra! Unitárius történelmünkben János Zsigmond, kit Szapolyai Istvánnak kereszteltek meg, I. János királynak címeztek és János Zsigmond fejedelemnek neveztek, még csecsemõ korában megkoronáztak, és akinek élete, jelleme, szerepe, jelentõsége a rágalmak, hazugságok, ráfogások, csúfolódások, ferdítések sokasága alá van elsüllyesztve Legyen ez a pár sor János Zsigmond igazabb megismerésére, hogy kikerüljön a fejedelmek képcsarnokából az ellenség-képbõl. Ott, mint hitehagyott, kegyetlenkedõ, gyenge-nyápic, erõszakoskodó, kivételezõ, gyenge jellemû, szellemi elmaradott, állhatatlanként van lefestve március 14-én halt meg, 31 éves korában János Zsigmond. A történelem mulasztása az, hogy életét és személyét ellentétes megállapításokkal jellemzik. Ellenségei, akik személyesen nem ismerték hitehagyottnak, kegyetlennek, erõszakosnak, gyenge testû és jellemûnek, szellemi elmaradottnak, puhánynak jellemzik. Mi unitáriusok Dávid Ferenccel együtt egyházunk megalapítójának ismerjük, s ezért egy keveset lehetünk elfogultak is megbocsáthatóan. A harmadik vélemény a semlegesé, kik vele éltek, találkoztak, személyesen ismerték János Zsigmondot. Hallgassuk az õt ismerõket, hogy milyen volt János Zsigmond: A katolikus olasz Gromo Endre János a fejedelem testõrkapitánya volt, a pápának rendszeres jelentést küldött. Õ így jellemezte a fejedelmet: homloka magas, tekintete barátságos, jóakaratú, mellkasa domború, kezei hosszúak, izmosak, testalkata karcsú, mégis férfiasan izmos. Nagy barátja a vadászatnak. Szívesen és nagyon jól lovagol, kitûnõen forgatja a lándzsát és a lõfegyvert, íjjászásban kevesen érik utol. A zenét nagyon szereti, lanton való játékát kevesen múlják felül. Jól beszél magyarul, latinul, olaszul, németül, lengyelül, románul és kevesebbet görögül és törökül. Barátja a tréfának, az erõs jégbe hûtött bort szereti, kólikás fájdalmaktól szenved. Jóakaratú, szelíd és bõkezû. Nemes lelkû és törekvõ a hadügyekben, mindenütt jelen akar lenni, ahol a legnagyobb a veszély, s éjjel-nappal a lován marad. Vallásos lelkületû s nagyon törekszik arra, hogy az igazságot megismerje. Minden tekintetben erényes A testõrkapitány, ki ígéretet tett a fejedelem megmérgezésére, titkos jelentésében így jellemezte a fejedelmet. A másik ellenséges táborból jött jellemzõje Albani György, kit a bécsi udvar a házasság hátsó gondolatával kémnek küldött a fejedelem udvarába 1564 áprilisában, a következõket jelentette a bécsi urának: kemény tekintetû, széles vállú, karcsú testû, kemény izmú és nagy erejû férfi. Egészsége egy mérgezési kísérlet után nem a régi. Hallgatag, kevés beszédû, maga mérséklõ, gyors és eleven eszû, szerény természetû. Az öregekkel és a hadi emberekkel való beszélgetésben örömét leli. A tudományt és a tudományos férfiakat szereti, jutalmazza. Fölötte nagy öröme telik a történelmi és bibliai olvasmányokban, hajnalonként két órát is eltölt ezzel, lévén korán kelõ. Állandóan részt vesz a vadászatokon és az istentiszteleteken. Hozzátartozói és alattvalói szeretik eleven szelleméért, szerénységéért és bõkezûségéért. Az elsõ magyar történelmet a kritikán felülvizsgáló történész, Szamosközi István így jellemzi a fejedelmet késõbb: egészségi állapota változó. Gyakran komor, de semmi néven nevezendõ kegyetlenséget vagy embertelenséget alattvalóival szemben soha el nem követett. Elmésségben, tréfában és bohóságban örömét lelte. Szelídségével tûnt ki. Többen elárulták, s ha õket elítélték, õ felmentette a halálbüntetésbõl s javaik elvesztésétõl A közömbösök, kémek, kritikusok igaz jellemzése eltörli mindazt, amit ellenszenvesei rágalomként ráfogtak megalapozatlanul János Zsigmondra. Mi a marosvásárhelyi egykori krónikással együtt állunk meg gondolatban tisztelettel a gyulafehérvári templom faragott kõkoporsója mellett és e szobor mellett és vele valljuk : Ez istenfélõ és tökéletes igaz keresztény fejedelem vala, kinél drágalátosabb királya nem volt a keresztényeknek, ki az Isten igéjének ilyen tudakozója lett volna május 25.-én temették el Gyulafehérváron. Emléke legyen áldott. Jelleme, szelleme tettei és embersége emlékképe a magyar királyok képcsarnokában megtisztítva kerüljön a méltó helyére, mint utolsó magyar származású király; a fejedelmek közt az önálló erdélyi fejedelemség megalapozójaként a fejedelmi rangsor elején és a vallás-lelkiismereti szabadság általános törvényével-engedélyével a világranglista királyának a legelején. A Székelyderzsi Általános Iskola 2000 Májusában vette fel a fejedelem nevét. Híres mondásával zárom az idézeteket, melyben világi és vallási politikájának tömör megfogalmazását látom: Azt akarom, hogy országomban szabadság legyen! Ádám Zsolt- iskola igazgató

4 4 Szertartás Május 23-án házassági megáldásban részesítettük Kádár Barna (kat.) és Geréb Erzsébet (unit.) testvéreinket. Az evangélium üzenetével Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet. (Mt 5:5), arra bíztattuk õket, hogy járják mindig a szelídség útját a házasságban. Május 24-én konfirmációi szertartás keretében hitérõl vallást tett Barta Klaudia (Székelyudvarhely), ifj. Brok Árpád (Székelyderzs), Dénes Evelin (Budapest), Orbán Kinga Tímea (Székelyderzs). Pál apostol üzenetével erõsítettük õket hitvallástételükben: adja meg nektek dicsõségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerõsödjék bennetek a belsõ ember az õ Lelke által, hogy a Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretét meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. (Efézusi levél 3:16-19) Hírek Május 31-én, pünkösd ünnepe alkalmából amint azt szószékról is kihirdettük az úrasztalát megterítjük, s arra, Jézus életére és halálára emlékeztetõ jegyeket: kenyeret és bort teszünk. Kérem híveinket, készüljenek és járuljanak az úrasztalához õszinte lelki számvetéssel és keresztényi alázattal. Június 20-án (szombaton) egyházközségünk látja vendégül a Székelyudvarhelyi Egyházkör köri közgyûlését, amelyen az egyházkör lelkészi és világi vezetõi számot vetnek az egyházkör elmúlt évi megvalósításaival. Június 27-én Jégverés napi határkerülés. Építsünk! A Székelyderzsi Unitárius Egyházközség életébõl Május 25-én az egyházközség Keblitanácsa és az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületének összefogásával két fronton elkezdõdtek a munkálatok. Megkezdõdött a mellékhelyiség építése és a régi iskola melletti kerítés felújítása. Az elõzõ lapszámban értesítettem a gyülekezet tagjait, hogy az EMTE jótékonysági koncertet szervez ennek a munkálatnak a megvalósítására. A koncertet megelõzõen vetített-képes elõadást tartottam, amelyen bemutattam a vártemplom egyediségét és világörökség értékeit. A Wass Albert est zenei anyagában elhangzott az Ismerõs Arcoknak egy olyan éneke, amely úgy érzem vezérgondolata lehet ennek az összefogásnak: Építsünk hídat tiszta szavakból, határok fölé / elindulhatunk egymás felé / építsünk hídat / ha nem megy másképp, hát így kezdjük el / míg magyar szóra, magyar szó felel. A Végvár következõ lapszámában olvasható lesz azoknak a névsora, akik támogatták ezt a munkafolyamatot és részletesebb beszámolóval is jelentkezünk. Ajándékozás legjobb tudásból Április 28-án az egyházközség tanácstermében, Beke István építésztechnikus, díszmûbádogos fogadására gyûltek össze az az egyházközség elöljárói.beke István Magyarországról, Érd-Megyei Jogú városból érkezett a gyülekezetbe, hogy ajándékát átadja a gyülekezet vezetõinek. Biatorbágyi bádogosmûhelyében, hivatalos dokumentumok alapján, egy példányban, elõre festett acéllemezbõl, két címert készített, hogy hozzájáruljon velük a Székelyderzsi Unitárius Vártemplom szépítéséhez. 160*90 cm méretben elkészítette az egyházközség patrónusának, a templom újjáépítõjének, harangadományozójának Petki János erdélyi kancellárnak a címerét; 90*60 cm méretben az Erdélyi Unitárius Egyház címerét. A gyönyörû alkotások különlegességei: a készítés magyar nyelvterületen egyedülálló technikája; katolikus ember szívbõl jövõ adománya egy unitárius közösségnek; a mûvek hátlapjára székely rovással készült az üzenet. Az adományokat a templom diadalívén helyeztük el. Köszönet mindazoknak, akik közremûködtek az ajándék célba jutásánál, a fogadás- és az ünnepi vacsora elõkészítésénél. Isten áldása legyen az adományozó, a segítõk, gyülekezetünk és egyházunk életén. Egy az Isten! Demeter Sándor Loránd - unitárius lekész

5 Tisztelt Közgyűlési Tagok! A Székelymuzsna Unitárius Egyházközség pünkösd első napján, 31-én, az úrvacsorával egybekötött istentisztelet után közgyűlést tart. A közgyűlés az egyházközség leromlott állapotában lévő épületeinek sorsát kívánja eldönteni. Kérjük Önöket, hogy jöjjön el, vegyen részt a beszélgetésben, a tervezésben és a döntésben. TÍZ PERC A LÉLEKNEK Wass Albert: Gazdagság és szegénység Nincs vagyonod? Nincs házad, telked, értékes tárgyaid? Nincs pénzed? A rigónak sincsen. Mégis õ a legvidámabb teremtés. Igaz, neki nem kell cipõ és nem kell ruha. Ételért sem fizet, csak füttyel. Lakásért sem fizet. Fiait ingyen tanítja az erdõ. A rigónak könnyû, mondod, és igazad van. A rigónak valóban könnyû. Õ ma is úgy él, ahogy Isten annak idején elindította az elsõ rigót. Mi nem úgy élünk. Az elsõ ember nem tudta még, mi a vagyon. És hiszem, hogy boldog volt mégis. Pedig az elsõ ember nehezen élt. Gondold csak el. Bunkóval védekezett a vadállatok ellen. Bõrüket maga húzta le, maga készített ruhát és lábbelit belõlük. Barlangban lakott és mohán aludt. Nem volt villanyvilágítása. Semmije sem volt. Mégis, azt hiszem, szerette az életet. Örvendett a szélnek és a napnak. A levegõnek. Annak, hogy egészséges, és ha fáradt volt, annak, hogy lefekhet a mohára pihenni. Örvendett az izmainak és mosolygott, ha pillangó szállt elõtte. Ha gyümölcsökkel megrakodva tért haza összkomfort nélküli barlangjába, ha bunkója egy vadat leütött: gazdagnak érezte magát. És mert gazdagnak érezte magát, gazdag is volt. Errõl eszembe jut, hogy ismertem embereket, akik palotában laktak, naponta új ruhát vehettek magukra, azt ettek, ami eszükbe jutott, halomban állt körülöttük a vagyon, gyáraik voltak és bankbetétjeik és mégis folyamatosan töprengtek, törték a fejüket, beleõszültek a gondba, mert mindenáron azt akarták, hogy még többjük legyen. Voltak ugyanis emberek, akiknek még több gyáruk volt és még több bankbetétjük. Szegényeknek érezték magukat azok mellett, és mivel szegényeknek érezték magukat, szegények is voltak. Pedig mondom, palotában laktak. Sokkal több szobában, mint amennyit egyáltalán használni tudtak volna. Villanyvilágításuk volt és fürdõszobájuk, nem is egy. Nem zárták le soha a villanyukat és a fürdõszobában bármikor folyt a meleg víz, csak meg kellett nyitni egy csapot. Télen központi fûtés õrizte az egyforma meleget és nem volt soha szénhiány. Rádiójuk volt és gramofonjuk, rengeteg sok lemezzel. Ebédlõben ettek, finom porcelánon, ezüst evõeszközzel. Cselédek szolgálták ki õket. Nem kellett se fát vágjanak, se vizet hordjanak, se 5 A Székelymuzsnai Unitárius Egyházközség életébõl edényt mosogassanak, se fõzzenek, se seperjenek, se cipõt takarítsanak: mindezt megcsinálták helyettük mások. Olyan ruhába öltöztek, amilyenbe jólesett. Az utcákon, ahol jártak, tele voltak a boltok kirakatai mindenféle szép holmival és minden eladó volt. Minden boltba bemehettek és mindent megvásárolhattak, ami csak szemüknek megtetszett. Amikor eszükbe jutott, elmehettek a színházakba és a hangversenyekre. Kényelmes autók röpítették õket és utazhattak és nem kellett soha, sehol sorba álljanak. Mégis szegények voltak. Nem értek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a levegõnek, a virágoknak, az ételnek. Nem értek rá egyszerûen, mert éjjel-nappal gondok között futkostak, hogy miképpen szerezhetnének még több pénzt. Mert ami volt, azt kevésnek érezték. És amit az ember kevésnek érez, az valóban kevés is. Gazdag akarsz lenni? Gondolj a rigóra és az õsemberre. Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belõle vissza. Vendég vagy ezen a földön. Csak az a Tied, amit a bõröd alatt hoztál és elviszel. Gazdag, aki egészséges. Aki erõs. Aki nem szorul másra. Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja fõzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipõje és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipõvel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény. Tanulj meg tehát örvendeni. És ismerd meg a vagyonodat, amit a bõröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és fõképpen: tanulj meg örvendeni! Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Sajnos, embere is van. Igyekezz kevesebbet törõdni velük és többet azzal, ami még a világ szépségébõl csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is. Nem gyõzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz! Újvárosi Katalin - unitárius lekésznő főzőverseny - Darány

6 6 Jézus az Úr Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz és rohan, vannak akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az örök életre visz és kevesen vannak kik azt megtalálják. Máté 7,13-14 Az én vallásom mindent tanít. Jézus a Szentlélektõl fogantatott. Jézus Isten egyszülött fia, azért jött le a földre, Az alábbi rejtvény kiemelt sorában a Krisztus áldozatával megpecsételt szövetség nevét találod. Ezt a szót kell beküldened megfejtésként! Egy kockába csak egy betû kerüljön! A pontozott kockák üresen kell maradjanak. A meghatározásoknál lévõ számok a rejtvény sorait mutatják. 1.Ábrahám szülõvárosa. 2.Ábrahám csaló unokája. 3.Ábrahám idõs felesége. 4.Ábrahám fia. 5.A bûnös világ pusztulása Noé idején. 6.Isten kötötte Ábrahámmal. 7.Ennek alapján indult el Ábrahám. 8.Az áldozat bemutatásának helye. 9.Jákob ikertestvére. 10.Az elsõ emberpár otthona. 11.Templomba hív a hangja. Zoltáni Hajnal - vallás-román tanár Református hittel Pályázat gyermekeknek hogy megváltson a mi bûneinkbõl és örök életet nyerjünk. Jézust, hiszem személyes megváltómul, mert megváltott a bûnbõl amit Ádám és Éva szerzett nekünk. Jézus szeretett minket és szeretni fog Hiszen, hogy egyszer majd megállunk az ítéletszék elõtt és majd Jézus válassza ki az övéit. Majd ha hazamegyünk, Jézus trónja mellett ülünk. Kovács Csaba VI. oszt. tanuló * * * * * * * * * * * Gondos gazda - takaros porta A Székelyderzsi Polgármesteri Hivatal a Viharsarok Egyesülettel közösen, idén elõször, meghirdeti a Gondos gazda - takaros porta településszépítõ versenyt. A verseny célja: A verseny célja Székelyderzs község rendezettségének, tisztaságának, illetve a kulturált lakóhely kialakulásának elõsegítése, a lakosság ezen célok elérésére történõ motiválása, valamint a versenyben résztvevõk tevékenységének közösségi elismerése. * * * * * A településszépítési verseny részletes szabályai: A verseny minden év március 1-jétõl október 31-ig terjedõ idõszakban kerül kiírásra. A versenyfelhívást a helyi újságban tesszük közé. A versenybe magánszemélyek nevezhetnek be. A verseny értékelése folyamatosan történik a képviselõtestület által megválasztott és delegált tagokból álló Bíráló Bizottság részérõl. A bizottság kéthavonta (április, június, augusztus és október) hónapokban községszemlén értékeli a benevezettek lakóingatlanának környezetét, az elvégzett községszépítõ tevékenységét. A Bíráló Bizottság tagjai: a település mindenkori polgármestere, alpolgármestere a tanácsosokból 4 fõ, a Viharsarok Egyesület által delegált 2 tag, a helyi iskolák 1-1 tanárja az elõzõ év díjazottjai. Az értékelés szempontjai: a lakóingatlan külsõ megjelenése, az elõkert, virágoskert rendezettsége, folytatás a 8. oldalon

7 Dénes Kinga Április 30 és május 4 között nyolc év közötti fiatal mehet el a testvérközségünkbe Darányba, ahol egy pár napot eltölthettek az ottani fiatalokkal. A közös pályázaton nyert kirándulásnak a fõ célja a magyarországi és erdélyi fiatalok összeismertetése volt, a közös értékek és gyökerek mentén való gondolkodás jegyében. A pályázatot a Darányért A Darányban eltöltött pár nap, idén május elején, sok felejthetetlen élményt hagyott mindannyiunkban. Az út hosszú volt és fárasztó, de a darányiak nagyon kedvesen fogadtak bennünket. A bemutatkozás után elmentünk vacsorázni, majd elfoglaltuk a szálláshelyeinket Drávatamásiban. Kipihentük magunkat, majd másnap reggel Darányba visszatérve egy köszöntõ ünnepség keretén belül zászlófelvonás volt, majd ismertették a ránk váró izgalmas programokat. Az elsõ napon egy ügyességi vetélkedõn vettünk részt, amit egy kis lovasbemutató követett, majd ebéd után megnéztük a török kutat, a nárciszmezõt és elmentünk Barcsra a vidámparkba. Sok érdekes dolgot láttunk és részt vehettünk egy élõ koncerten is. Miután kiszórakoztunk magunkat elmentünk vacsorázni egy pizzázóba, azután még fagyizóba is. Egész nap nagyon jókat beszélgetünk a darányiakkal, ismerkedtünk egymással. Mindezek után visszamentünk Drávatamásiba, ahol egy jót buliztunk. Így telt el az elsõ napunk tele izgalmakkal. Szombaton szép napsütéses napra ébredtünk. A reggelit kint a szabadban fogyasztottuk el a darányi parkban, a régi öreg fák alatt a focipálya mellett. Miután belakmároztunk kezdõdött is a fõzõverseny. Mi túrós puliszkával és hozzá szalonnás tojásrántottával neveztünk be a versenyre. Késõbb is fogtunk hozzá, mint a többiek, mivel ez az étel gyorsan elkészül. Ezért is mindenki ott állt körülöttünk és nézték hogyan készítjük el ezt az ételt. Sokan mondták, hogy õk ilyent még nem is láttak, nem is ettek. Az ételek elkészülte után a zsûri mindenkiét megkóstolta, majd a többiek is ettek a fõztünkbõl, meg mi is. (Habár elárulom, én személy szerint nem ettem belõle, mert mire oda jutottam volna mind elfogyott.) Aztán újra lementünk Barcsra, ahonnan egy kellemes hajóval felmentünk Drávatamásiba. Útközben, a Dráva közepén kiszálltunk egy szigetre, ahol védett madarak és növények fényképeit nézhettük meg és olvashatunk róluk. Persze ezek a madarak és növények élõben is megtalálhatóak voltak a szigeten. Mire a hajóhoz visszaértünk elkezdett zuhogni az esõ, úgy hogy látni semmit nem lehetett, de mi eközben is kellemesen eltársalogtunk. Felérve Drávatamásiba vacsora gyanánt elfogyasztottuk a megmaradt ebédünket. Ezután buliztunk, fényképeztünk és Darányi kirándulás Közmûvelõdési és Faluszépítõ Közhasznú Egyesület nyerte meg Magyarországon és a programot a Darányi Polgármesteri Hivatal is támogatta. A Viharsarok Egyesület reméli, hogy további közös pályázatokra is sor kerül, hogy még több közös tartalmas programot szervezhessünk. Köszönjük a magyarországi szervezõknek a program ekkor jött a nap csúcspontja: a fõzõverseny kiértékelése. Nagyon boldogok voltunk, hogy mi nyertük el az elsõ helyet, és annak is örvendtünk, hogy a darányi barátaink másodikok lettek. Aztán újra jött a buli, egészen éjfélig. Harmadik nap reggeli után átmentünk Darányba, az Istentiszteletre. Anyák napja alkalmából Stamp Cristina köszöntõt mondott, majd darányiak énekekkel és versekkel köszöntötték az édesanyáikat. Az Istentisztelet után elindultunk Szigetvárra, ahol megnéztük a várat. Régi török fegyvereket láthattunk ott többek között, majd a váron kívül egy mesterséges tavon csónakáztunk és vízibicikliztünk. Nagyon jól telet ez a nap is, de közeledett a búcsúzás órája. Visszatérve Darányba vacsorával vártak bennünket, amit együtt fogyasztottunk el. Aztán címeket cseréltünk, majd a Viharsarok Egyesület nevében átvettem az együttmûködési szándéknyilatkozatot, melyben az áll, hogy továbbra is szorgalmazza a két egyesület az ilyen és hasonló programokat... Majd az új barátainktól ajándékokat kaptunk, közösen fényképészketûnk. Ezután jött a búcsú, amitõl mindenki nagyon szomorú volt, de nekünk indulni kellett. Nagyon örültünk, hogy ilyen szoros barátságok alakultak ki a darányi és erdélyi fiatalok közt, vagyis közöttünk. Köszönjük mindenkinek a lehetõséget, hogy ott lehetünk és nagyon jól éreztük magunkat. Várjuk õket is a nyáron hozzánk, és reméljük, hogy õk is ilyen jól fogják magukat érezni nálunk, mint mi náluk. A Darányban eltöltött pár nap alatt sok barátot szereztem és sok jó csajt ismertem meg. A vendégfogadók nagyon kedvesek voltak hozzánk. Sok mindent vettek nekünk és sok jó helyre vittek el, pl. Szigetvárra, ahol megnéztük a várat, voltunk egy szép tónál, ahol csónakáztunk és vízi bicikliztünk. Aztán voltunk a török kútnál és Barcson a vidámparkba is. Én, ott éreztem a legjobban magam. Minden este buli volt. A bulikon is jól éreztem magam, de fõleg akkor, amikor táncoltunk is és jókat nevettünk. A darányi focipályán is jól telt, mivel sok gólt rúgtam. Nagyon jól éreztem magam ezen a kiránduláson és örülök, hogy elmehettem és sok mindenkit megismertem. 7 lebonyolítását, remélve a mielõbbi folytatást. A kiránduláson részt vettek: Szegedi Mária, Márton László, Dénes Kinga, Mester Loránd, Stamp Cristina, Ballok Robert, Ballok Norbert, Árkosi Noémi. És most olvassunk el két (Dénes Kinga és Ballok Robert irta) beszámolót az utazásról: Ballok Robert

8 folytatás a 6. oldalról 8 a növényfajták egymással való társítása, harmonizálása, a lakóingatlan elõtt közterület tisztasága, rendezettsége, Az értékelés 1-10 pontig terjedhet. A Bíráló Bizottság tagjai külön pontoznak, a végeredményt a pontszámok matematikai átlaga adja. A verseny végeredményének megállapítása a helyezettek díjazása: 1. A versenyben résztvevõk közül a legtöbb pontot elért 3 pályázó részesül díjazásban. 2. A helyezettek Gondos gazda-takaros porta feliratú emléktáblát kapnak, amelyet a lakóházukon helyeznek el. Az emléktáblán kívül, a helyezések sorrendjében, Július elsejétõl kezdve minden magán- és jogi személynek biztosítást kell kötnie a tulajdonában levõ lakás rendeltetésû ingatlanra. A kötelezõ biztosítás kizárólag földrengés, árvíz vagy földcsuszamlás okozta károkra vonatkozik. Annak függvényében, hogy az illetõ lakás milyen anyagokból épült, a tulajdonosnak évi 10 vagy 20 eurót kell fizetnie a biztosításért. Ennek fejében a vasbeton, fém vagy fa tartóelemekbõl álló épületek Házi süldő nyulak eladók Székelymuzsnában. érd.: Hirdetés Eladó Székelyderzs 17 szám alatt egy két éves elő hasú borjadzó tinó. Érdeklődni lehet Géger Lórántnál, a es telefonon. RON értékû ajándéktárgyat (elsõsorban kerti szerszámok, virágmagok egyéb növényvédelmi és ápolási cikkek) kapnak. 3. Az eredményhirdetésre minden évben a március 15- i ünnepség alkalmával kerül sor. Az idei évben a programot a helyi falunapokon indítjuk el, díjazva egy-egy házat a község két falujában. A továbbiakban a programra a helybeli lakosok jelentkezése szükséges, melyet a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Viharsarok Egyesület székhelyén tehetnek meg december 31-ig. Kötelezõ biztositás az ingatlanokra esetében, illetve ha azok külsõ falai kõbõl, égetett téglából vagy bármilyen más hõ- vagy vegykezelt anyagból készültek, a biztosító legfeljebb euró értékben téríti meg a felsorolt természeti csapások okozta károkat. Azon ingatlanok esetében, melyeknek külsõ falai nem égetett téglából vagy más, nem hõ- vagy vegykezelt anyagból épültek, a biztosító legtöbb eurót fizet. Azon ingatlantulajdonosokra, akik nem VÉGVÁR * Havonta megjelenõ ingyenes községi lap. Kiadja a Viharsarok Egyesület és Székelyderzs Polgármesteri Hivatala Postacímünk: Székelymuzsna 110. szám Telefon és fax: Honlapok: org; ; Szerkesztõbizottság: Zoltáni Csaba (fõszerkesztõ), Demeter Sándor Loránd (fõszerkesztõ-helyettes), Nemes Anna Borbála (igazgató), Újvárosi Katalin (unitárius vallás), Zoltáni Hajnal (református vallás), Ádám Zsolt (tanügy), Nemes Zoltán (terjesztés). kötik meg a kötelezõ lakásbiztosítást, 500-tól 1000 lejig terjedõ bírság róható ki. A törvény azt is leszögezi, hogy nem részesülnek állami vagy helyi önkormányzati kártérítésben azok a személyek, akik nem biztosították be házukat, és azt természeti csapás éri. Becslések szerint jelenleg a hazai lakásoknak csupán mintegy 12 százaléka van biztosítva, ezzel Románia sereghajtó az Unió tagországai között. nab Muzsnai vízügy Mint köztudott a múlt hónapban Muzsnában falugyűlést tartottunk a helyi bazintető megrongálódása végett. A falu népe, vagyis akiknél be van kötve a vízhálózat évi 10 Ron-t szavazott meg összeszedni / két részletben / a megrongálódott tető megjavítására, valamint egyéb, várhatóan szükséges javítások elvégzésére. Kakasi Lidi szedte össze a pénzt, íme a végeredmény: 130 házból 93-an fizették ki a pénzt. Volt aki az egész évre, volt aki két házra egy lejt se, volt aki ingyen kötötte be a vizet, de úgyse fizetett, volt aki azt ígérte hamarosan fizet, de nem tette, volt akinél be van vezetve a víz, de nem használja, így nem is fizetett. Összesen 470 RON gyűlt össze, melyből Gedő Emilnek a munkálatokért 430 RON-t fizetünk ki. A megmaradt összegből ahova szükséges oda költünk és nagyon reméljük, hogy ősszel az is kifizeti a részét, aki most nem tette. A pénz és a lista a falu kérésére az alpolgármesternél van. nab zászlófelvonás - Darány

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai

Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Hargita Megye Tanácsának egyháztámogatási programjai Egyháztámogatási program Hargita Megye Tanácsa 2001-től évente támogatja a Hargita megyében működő egyházakat. A támogatás templomépítésre, -javításra,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó.

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2011. április 28-i ülés.9. sz. napirendi pontja Tárgy: Javaslat a "Virágos Új Kőbánya" pályázat kiírására Tisztelt Kerületfejlesztési és

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október

Szakmai beszámoló. Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, október Szakmai beszámoló Testvértelepülések találkozója Szentpéterszeg, 2016. október 7-8-9. Az Európa a polgárokért program támogatásával 2016. október 7-8-9-én az Európa jövője Az euroszkepticizmus és az aktív

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben