Vagyoni biztosíték letétek típusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vagyoni biztosíték letétek típusai"

Átírás

1 Vagyoni biztosíték letétek típusai Szerződésben meghatározott vagy határozatlan futamidejű, az engedélyező hatóság javára elkülönítetten kezelt letéti összeg. A Bank elkülönítetten, nem pénzforgalmi típusú látraszóló forintszámlán tartja nyílván a letétet. Törvényi, rendeleti előírások alapján, az alább felsorolt tevékenységek végzéséhez a kérelmezőnek megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel/vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie: 1. Belföldi közúti közlekedési szolgáltatás (személytaxi) 2. Belföldi és nemzetközi utazásszervező illetve közvetítő tevékenység 3. Magán munkaközvetítői és -kölcsönző tevékenység 4. Temetkezési vállalkozói tevékenység 1. Belföldi közüti közlekedési (személytaxi) szolgáltatáshoz kapcsolódó vagyoni biztosíték számla Pénzügyi teljesítőképesség A többször módosított 89/1988. (XII.20.) MT rendelet előírja, hogy a fenti tevékenységhez szükséges engedélye kiadásához a kérelmezőnek megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel kell rendelkeznie: - személytaxi-szolgáltatás esetén a pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás taxi gépkocsinként Ft összegű vagyoni biztosítékkal rendelkezik. A vagyoni biztosíték lehet lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét, a fenti összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy a száz főnél több taggal rendelkező, személytaxi-szolgáltatást végző szakmai érdekképviseleti szerv készfizető kezesi nyilatkozata. A vagyoni biztosíték számla megnyitása A közúti közlekedési szolgáltatást végző, vagy ilyen tevékenységet folytatni kívánó Ügyféllel betéti szerződést kell kötni, az elhelyezett betétről igazolást kell kiadni a számlatulajdonosnak. (letéti, betéti szerződések, igazolások: értékesítési folyamat/szerződések) 2. Utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosíték számla A 213/1996. (XII.23.) Kormány rendelet határozza meg azokat a feltételeket, amelyeknek az utazásszervező, illetve -közvetítő tevékenységet folytató belföldi székhelyű gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak meg kell felelniük ahhoz, hogy ilyen jellegű tevékenységet folytassanak. A Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala nyilvántartásba vételének egyik feltétele, hogy az utazási vállalkozó megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezzen. Vagyoni biztosíték* - az utazási vállalkozó által a pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pl: pénzbeli letét) - bankgarancia

2 - hazai biztosítóintézettel - minimálisan a fent hivatkozott rendelet mellékletében megjelölt összegre - kötött kezesi biztosítási szerződés - hazai biztosítóintézettel az utazási vállalkozó által utasai javára kötött olyan biztosítási keretszerződés, amely az utazási vállalkozó fizetésképtelensége esetén fedezetet nyújt az előleg, illetve a díj visszafizetésére és szükséghelyzetben a hazaszállítás és a kényszerű kinn tartozkódás költségeire *(A 213/1996. (XII.23.) Kormány rendelet 8..: (2) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeni letét elhelyezésének hónapját követő időszakra a belföldről külföldre történő kiutaztatásból, a külföldi szálláshely belföldi értékesítéséből, valamint a külföldi utazásszervező által szervezett utazásnak bizományosként való értékesítéséből származó - a számviteli törvény szerint elszámolandó értékesítési nettó (a bruttó árbevétel áfával csökkentett összege) - tervezett árbevétel 12%-a, de legalább kétmillió forint. Ha az utazási vállalkozó a belföldről külföldre történő kiutaztatás szervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépet (charter járatot) vesz igénybe, illetőleg a (8) bekezdés szerinti garantált szerződésből származó kötelezettségei a tervezett árbevétel 25%-át meghaladja, a vagyoni biztosíték mértéke a tervezett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint. Ha a tervezett árbevétel kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évben - a számviteli törvény szerint - elszámolt értékesítési nettó árbevétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a tárgyévet megelőző évi árbevételt kell alapul venni. Az e bekezdésben meghatározott nettó árbevétel számításánál a menetrend szerinti repülőjáratra érvényes menetjegyek értékesítéséből származó árbevételt nem kell figyelembe venni.) A vagyoni biztosíték számla megnyitása Az utazási vállallkozó Ügyféllel letéti szerződést kell kötni. A letét futamideje 1 év, azonban a számlavezető rendszerben látra szóló számlán tartjuk nyilván. A szerződés meghosszabbítása az Ügyfél érdeke és felelőssége, azt a Bank nem vizsgálja. Lejárat után az erre a számlatípusra meghatározott, érvényes kamatfeltételekkel kell továbbra is nyilvántartani a számlán lévő összeget. Az elhelyezett letétről igazolást kell kiadni. (letéti, betéti szerződések, igazolások: értékesítési folyamat/szerződések) A vagyoni biztosíték felhasználása A letét összegének felhasználásakor (Engedélyező Hivatal előzetes igazolása után) a bizonylatra rá kell írni, hogy az milyen célt szolgál. A vagyoni biztosíték terhére történi kifizetés összegéről és időpontjáról írásbeli értesítést kell küldeni az Engedélyezési Hivatal részére. A vagyoni biztosíték összegének módosítása Az utazási vállalkozó minden év május 31-ig köteles a vagyoni biztosíték összegét a rendeletben meghatározott értékhez hozzáigazítani. Az összeg módosítása esetén a számlatulajdonossal új vagyoni biztosítéki szerződést kell megkötni, melyre az egyéb szerződési kikötésekhez az alábbi szövegrészt kell írni: "A Bank a kamat mértéke és elszámolása tekintetében a letét elhelyezés szempontjából ( az...-én kelt szerződésnek megfelelően) jogfolytonosnak tekinti a jelen szerződést." A módosított összegű letéti szerződés megkötéséről igazolást kell kiadni a számlatulajdonosnak. (letéti, betéti szerződések, igazolások: értékesítési folyamat/szerződések)

3 3. Magán-munkaközvetítői tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosítéki számla 118/2001. (VI.30.) Kormány rendelete szerint a megyei (fővárosi) munkaügyi központon kívül magánmunkaközvetítést a belföldi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó folytathat, amennyiben a székhelye szerinti illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központ központi szervezeti egysége nyilvántartásba vette. A kérelmlezőt a székhelye szerinti munkaügyi központ akkor veszi nyilvántartása, ha: - a cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba bejegyezték és társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya a magánmunkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza - egyéni vállalkozó esetén rendelkezik a magán-munkaközvetítésre jogosító vállalkozói igazolvánnyal Vagyoni biztosíték A magán-munkaközvetítő tevékenység folytatásának a vagyoni biztosíték akkor feltétele, ha a magánmunkaközvetítés külföldi munkavégzésre irányul, vagy a magán-munkaközvetítő a munkát kereső részére díjat számol fel. A vagyoni biztosíték lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét, amelynek összege: - magán-munkaközvetítői tevékenység esetén Ft - külföldi munkavégzésre irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység esetén Ft A vagyoni biztosítéki számla megnyitása A számlatulajdonossal betéti szerződést kell kötni és az elhelyezett betétről igazolást kell kiadni. (letéti, betéti szerződések, igazolások: értékesítési folyamat/szerződések) 4. Temetkezési vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosíték számla A temetőkről és temetkezésről szóló évi XLIII. tv, valamint a 145/1999. (X.1.) Kormány rendelet határozza meg azokat a feltételeket, amelyeknek a temetkezési vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek meg kell felelniük ahhoz, hogy ilyen jellegű tevékenységet folytassanak. A temetkezési vállalkozói tevékenységet a vállalkozó székhelye (telephelye) szerint illetékes települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője engedélyezi, melynek egyik feltétele, hogy a temetkezési vállalkozó megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezzen. A vagyoni biztosíték lehet: - bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét, - bankgarancia - felelősség biztosítás A vagyoni biztosítéki számla megnyitása Az Ügyfélllel betéti szerződést kell kötni. A betét futamideje 2 év, azonban a számlavezető rendszerben látra szóló számlán tartjuk nyilván. A szerződés meghosszabbítása az Ügyfél érdeke és felelőssége, azt a Bank nem vizsgálja. Lejárat után az erre a számlatípusra meghatározott, érvényes kamatfeltételekkel

4 kell továbbra is nyilvántartani a számlán lévő összeget. Az elhelyezett betétről igazolást kell kiadni. (letéti, betéti szerződések, igazolások: értékesítési folyamat/szerződések) A vagyoni biztosíték felhasználása A vagyoni biztosítéki számla terhére kizárólag akkor teljesíthető kifizetés, ha a felhasználás jogszerűségét az önkormányzat jegyzője előzetesen igazolja. A betét összegének felhasználásakor a bizonylatra rá kell írni, hogy az milyen célt szolgál. A vagyoni biztosíték terhére történi kifizetés összegéről és időpontjáról írásbeli értesítést kell küldeni az önkormányzat jegyzője részére. A vagyoni biztosíték összegének módosítása A temetkezési vállalkozó köteles a szerződést a lejáratot megelőzően legalább 30 nappal meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításakor a számlatulajdonossal új vagyoni biztosítéki szerződést kell megkötni, melyre az egyéb szerződése kikötésekhez az alábbi szövegrészt kell írni: "A Bank a kamat mértéke és elszámolása tekintetében a letét elhelyezés szempontjából ( az...-én kelt szerződésnek megfelelően) jogfolytonosnak tekinti a jelen szerződést." A módosított betéti szerződés megkötéséről igazolást kell kiadni a számlatulajdonosnak. (letéti, betéti szerződések, igazolások: értékesítési folyamat/szerződések) Mind a 4 vagyoni biztosítéki számlára vonatkozik: A letét a törvényben, rendeletben meghatározott módon pl: az engedélyező hatóság kifizetésről szóló írásbeli rendelkezése/előzetes igazolása, jogerős bírói ítélet, írásbeli egyezség alapján, a vállalkozás tevékenységével összefüggő pénzügyi, kártérítési kötelezettségek teljesítésére használható fel. A felhasznált pénzbeni letét összegét a törvényben, rendeletben meghatározott időn belül vissza kell pótolni. Amennyiben a visszapótlás nem történik meg, erről a bankfióknak írásbeli értesítést kell küldenie az illetékes hatóságnak. A számlát a tulajdonos csak akkor mondhatja fel, ha: Tevékenysége megszűnt, (megszűnéstől számított bizonyos idő elteltével!); Más pénzintézettel kötött vagyoni biztosíték elhelyezéséről szóló, cégszerűen aláírt pénzintézeti igazolást a banknál bemutatja; Egyéb a vonatkozó törvényben/rendeletben meghatározott vagyoni biztosítékot nyújtott, vagy Bemutatja az engedélyező hatóság ez irányú igazolását. Változó küszöbös napi kamatozású betét (tehát a napi záró egyenlegeket figyelembe véve számolja el a kamatot negyedévente). A betét növelése, rendeletben meghatározott értékben való hozzáigazítása történhet készpénzes befizetés útján, illetve utalásos formában. A terhelések történhetnek készpénzes kifizetéssel és utalással. Nyitó és minimum egyenleg: nincs Betéti kamat (éves, %, csak az adott összegsávra érvényes): Számlavezetési díj: nincs

5

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről

Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről Tájékoztató a munkaerő-kölcsönzési tevékenységről A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény, továbbiakban: Mt.) XI. fejezete, valamint a

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2002. Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2002.03.27. napján a II/6/2002.(03.27.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. augusztus 3. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. 07 03.. VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. BANKSZÁMLA/PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÜGYREND (ÜGYVITELI UTASÍTÁS) 1.4/2007. sz. 2007.04.11. Igazgatósági határozattal jóváhagyva. Módosítva:

Részletesebben

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 705/1997/F. számú engedélye alapján jogosult betét gyűjtésére és más visszafizetendő

Részletesebben

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag

Felnőttképzési támogatások és a felnőttképzési rendszer működése, vagyoni biztosíték a felnőttképzésben Tananyag Szerzők: Modláné Görgényi Ildikó, Nádráné Tóth Borbála Szakmai lektor: Dr. Zsuffa Ákos Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési támogatások

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Jogszabályi háttér... 3 Fogalom meghatározások... 3 Üzletszabályzat közzététele... 4 II. BETÉTELHELYEZÉS... 4 Betétszerződés... 4 Takarékbetét elhelyezése, kezelése...

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2010 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi számla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01.

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. D melléklet VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A lakossági bankszámlákra vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bankszámlaszerződés megkötése és a fizetési számla megnyitása A Számlavezető hely bankszámlát (fizetési számlát) nyit és vezet a természetes

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata

Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata Porsche Bank Zrt. Számlavezetés és Betétügyletek Üzletszabályzata 2015. augusztus 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 4 I. 2. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS BETÉTÜGYLETEK

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

Hatályba lépés napja: 2013. január 15...

Hatályba lépés napja: 2013. január 15... POSTA VÁLLALKOZÁSI SZÁMLAVEZETÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 200 millió forintnál alacsonyabb éves nettó árbevételű vállalkozások (mikrovállalatok) részére. Jelen Általános

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben