Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010.8.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK"

Átírás

1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 709/2010/EU RENDELETE (2010. július 22.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára keres kedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és külö nösen annak 19. cikke (5) bekezdésére, mivel: (7) A következő fajok felvételre kerültek a II. függelékbe: Ctenosaura bakeri, C. oedirhina, C. melanosterna, C. palearis, Agalychnis spp., Dynastes satanas, Operculicarya hyphaeno ides, O. pachypus, Zygosicyos pubescens, Z. tripartitus, Aniba rosaeodora (magyarázó jegyzettel), Adenia olaboensis, Cyphostemma elephantopus, C. montagnacii és Bulnesia sarmi entoi (magyarázó jegyzettel). (8) A II. függelék Beccariophoenix madagascariensis és Neodypsis decaryi fajokra vonatkozó jegyzéke kiterjedt a Madagasz kárról származó magokra. (1) A 338/97/EK rendelet felsorolja azon állat- és növényfa jokat, amelyek tekintetében a kereskedelem korlátozott vagy ellenőrzött. Az említett felsorolás magában foglalja a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzet közi kereskedelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény ) függelékeiben megállapított jegyzékeket. Az Egyezmény részes felei konferenciájának a 2010 márciusában a katari Dohában megtartott tizenötödik ülésén bizonyos módosításokat végeztek az Egyezmény függelékeiben. (2) Az Anas oustaleti faj törlésre került az I. függelékből. (3) Az Euphorbia misera, Orothamnus zeyheri és Protea odorata fajok törlésre kerültek a II. függelékből. (9) Malajzia kérésére a következő fajok törlésre kerültek az Egyezmény III. függelékéből: Arborophila campbelli, Arbo rophila charltonii, Caloperdix oculeus, Lophura erythropht halma, Lophura ignita, Melanoperdix niger, Polyplectron inopi natum, Rhizothera dulitensis, Rhizothera longirostris és Rollulus rouloul, valamint Dél-Afrika kérésére törlésre került a Haliotis midae faj az Egyezmény III. függelékéből. (10) Az Egyezmény I. és II. függelékében szereplő jegyzékben a Canis lupus fajra vonatkozó magyarázó jegyzetek módo sításra kerültek. (11) Az Egyezmény I. függelékében szereplő jegyzékben az Orchidaceae spp. fajra vonatkozó magyarázó jegyzetek módosításra kerültek. (4) A Crocodylus niloticus egyiptomi populációja a vadonból származó példányokra vonatkozóan nulla kvótával áthe lyezésre került az I. függelékből a II. függelékbe. (5) A Crocodylus moreletii mexikói és belizei populációja a vadonból származó példányokra vonatkozóan nulla kvótával áthelyezésre került az I. függelékből a II. függe lékbe. (12) Az Egyezmény II. függelékében szereplő jegyzékben a Cactaceae spp. fajra vonatkozó magyarázó jegyzetek, valamint minden 1. sz. magyarázó jegyzettel ellátott növényi rendszertani egység módosult. (13) A fenti módosítások tekintetében egyik tagállam sem élt fenntartással. (6) A Neurergus kaiseri felvételre került az I. függelékbe. ( 1 ) HL L 61., , 1. o. (14) Az Egyezmény I., II. és III. függelékének módosításai miatt módosítani szükséges a 338/97/EK rendelet mellék letének A., B. és C. mellékletét.

2 L 212/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (15) A Physignathus cocincinus, Abronia graminea és Ctenosaura quinquecarinata fajoknak, amelyek jelenleg nem szere pelnek a 338/97/EK rendelet mellékletében, az Unióba történő behozatala azonban olyan méreteket ölt, hogy az igazolja a folyamatos megfigyelés szükségességét. Ezért e fajokat indokolt felvenni a 338/97/EK rendelet mellékletének D. mellékletébe. (18) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 338/97/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott, a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglal kozó bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: (16) Az Egyezmény részes felei konferenciájának tizenötödik ülésén állatokra vonatkozó új nevezéktani hivatkozásokat fogadtak el. 1. cikk A 338/97/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet mellékle tének szövege lép. (17) A 338/97/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módo sítani kell. Tekintettel a módosítások mértékére, az egyér telműség érdekében indokolt az említett rendelet mellék letét teljes egészében kicserélni. 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzété telét követő harmadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, július 22-én. a Bizottság részéről az elnök José Manuel BARROSO

3 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/3 MELLÉKLET MELLÉKLET Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez 1. Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás: a) a fajok nevével; vagy b) mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra. 2. Az»spp.«rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére. 3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalások csupán tájékoztató vagy osztályozó célúak. 4. Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 2009/147/EK tanácsi irányelvben (»madárvédelmi irányelv«) vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben (»élőhelyvédelmi irányelv«) meghatározott védelemnek megfelelően vették fel a listába. 5. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységeknél: a) az»ssp.«rövidítés az alfajt; b) a»var(s).«rövidítés a változato(ka)t; illetve c) a»fa.«rövidítés a formát jelöli. 6. A fajok vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő»(i)«,»(ii)«, illetve»(iii)«jelzések az egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj szerepel a 7 9. megjegyzésnek megfelelően. Amennyiben nincs semmi lyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az egyezmény függelékeiben. 7. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő»(i)«azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az egyezmény I. függelékében. 8. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő»(ii)«azt jelöli, hogy az érintett faj vagy magasabb rendszertani egység szerepel az egyezmény II. függelékében. 9. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő»(iii)«azt jelöli, hogy az érintett faj vagy magasabb rendszertani egység szerepel az egyezmény III. függelékében. Ebben az esetben azt az országot, amelynek kapcsán az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik. 10. Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha a természetben önálló és tartós populációik találhatók. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjukból egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, éppúgy vonatkoznak e rendelet rendelkezései, mint ha önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek konkrétan nem szerepelnek a mellékletekben. 11. Ha egy faj szerepel az A., B. vagy C. mellékletben, akkor annak minden része és származéka is szerepel ugyanazon mellékletben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó jegyzetben feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai szerepelnek a mellékletben. E rendelet 2. cikke t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett»#«jel és az azt követő szám az adott magasabb rendszertani egység konkrét részeit és származékait jelöli e rendelet alkalmazásában, a következőképpen: #1 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag, a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat); b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; illetve d) a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka. #2 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag és a pollen; illetve b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek.

4 L 212/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja #3 Egész és szeletelt gyökerek, valamint annak részei. #4 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag (ideértve az Orchidaceae maghéját), a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat). A kivétel nem vonatkozik a Mexikóból exportált Cactaceae spp. magjára, valamint a Madagaszkárról exportált Beccariop hoenix madagascariensis és Neodypsis decaryi magjára; b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magonc vagy szövettenyészetek; c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; d) a Vanilla (Orchidaceae) nemzetség, illetve a Cactaceae család betelepített vagy mesterségesen szaporított növényeinek termése, része és származéka; illetve e) az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe és a Selenicereus (Cactaceae) nemzetségbe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények szára, virága, része és származéka; valamint f) az Euphorbia antisyphilitica csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékei. #5 A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez. #6 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez. #7 A rönk, a fanyesedék, őrlemény és kivonat. #8 Föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): Egészben, részben vagy porítva. #9 Valamennyi rész és származék, kivéve amelyen a következő címke szerepel»készült ellenőrzött begyűjtésű Hoodia spp.-ből ellenőrzött előállítás során nyert anyagból a botswanai/namíbiai/dél-afrikai CITES irányító hatóságokkal való együttműködés keretében, a BW/NA/ZA xxxxxx számú megállapodás szerint«. #10 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására használt félkész faárut. #11 A rönk, a fűrészfa, furnérlemez, rétegelt lemez, őrlemény és kivonat. #12 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez és az illóolaj, a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek kivételével. 12. Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy magasabb rendszertani egységre vonatkozóan sem történt kiegészítés abból a célból, hogy hibridjeit e rendelet 4.1. cikkének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek a mester séges szaporítást tanúsító kereskedelmi bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései. 13. A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkoznak e rendelet előírásai. 14. A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes elpusztult példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és szárma zékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak: 1 Bármely teljes vagy lényegében teljes bőrre, nyers- vagy cserzett bőrre. 2 Bármely tollra, illetve bármely tollal borított bőrre vagy más részre. 15. A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak: 3 Szárított és friss növények, beleértve adott esetben a következőket: levelek, gyökerek/gyökértörzs, szár, mag/spóra, kéreg, illetve termés. 4 A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

5 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/5 ÁLLATOK CHORDATA (GERINCHÚROSOK) MAMMALIA ARTIODACTYLA Antilocapridae Emlősök PÁROSUJJÚ PATÁSOK Villásszarvúantilop-félék Antilocapra americana (I) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) Villásszarvú antilop Bovidae Marhafélék Addax nasomaculatus (I) Mendeszantilop Ammotragus lervia (II) Sörényes juh Antilope cervicapra (III Nepál) Indiai antilop Bison bison athabascae (II) Erdei amerikai bölény Bos gaurus (I) (a Bos fron talis-ként szereplő háziasí tott forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Bos mutus (I) (a Bos grun niens-ként szereplő háziasí tott forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Bos sauveli (I) Gaur Jak Kouprey Bubalus arnee (III Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Vízibivaly Bubalus depressicornis (I) Bubalus mindorensis (I) Bubalus quarlesi (I) Alföldi anoa Mindoro bivaly Hegyi anoa Budorcas taxicolor (II) Takin Capra falconeri (I) Capricornis milneedwardsii (I) Capricornis rubidus (I) Capricornis sumatraensis (I) Capricornis thar (I) Pödröttszarvú kecske Kínai széró Vörös széró Déli gorál Himalájai széró Cephalophus brookei (II) Cephalophus dorsalis (II) Brooke-bóbitásantilop Feketelábú bóbitásantilop Cephalophus jentinki (I) Libériai bóbitásantilop Cephalophus ogilbyi (II) Cephalophus silvicultor (II) Ogilby-bóbitásantilop Sárgahátú bóbitásantilop

6 L 212/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Cephalophus zebra (II) Damaliscus pygargus pygargus (II) Zebra-bóbitásantilop Tarka lantszarvúantilop Gazella cuvieri (I) Edmi gazella Gazella dorcas (III Algéria/ Tunézia) Dorkász gazella Gazella leptoceros (I) Hippotragus niger variani (I) Homoki gazella Óriás fekete lóantilop Kobus leche (II) Zambézi mocsáriantilop Naemorhedus baileyi (I) Naemorhedus caudatus (I) Naemorhedus goral (I) Naemorhedus griseus (I) Nanger dama (I) Oryx dammah (I) Oryx leucoryx (I) Vörös gorál Hosszúfarkú gorál Közönséges gorál Kínai gorál Dám gazella Kardszarvú nyársasantilop Arab nyársasantilop Ovis ammon (II) (az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével) Argali juh Ovis ammon hodgsonii (I) Ovis ammon nigrimontana (I) Tibeti argali juh Kara Tau argali juh Ovis canadensis (II) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) Vastagszarvú juh Ovis orientalis ophion (I) Ciprusi muflon Ovis vignei (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével) Urial Ovis vignei vignei (I) Pantholops hodgsonii (I) Indiai urial Tibeti antilop, csiru Philantomba monticola (II) Kék bóbitásantilop Pseudoryx nghetinhensis (I) Rupicapra pyrenaica ornata (I) Vietnami antilop Abruzzói zerge Saiga borealis (II) Saiga tatarica (II) Mongol tatárantilop Nyugati tatárantilop Tetracerus quadricornis (III Nepál) Négyszarvú antilop

7 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/7 Camelidae Tevefélék Vicugna vicugna (I) (az alábbi populációik kivéte lével:argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populá ciója] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a B. mellékletben szerepelnek) Lama guanicoe (II) Vicugna vicugna (II) (csak az alábbi populációk: Argen tína ( 1 ) [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Cata marca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia ( 2 ) [a teljes populáció]; Chile ( 3 ) [a Primera Región populá ciója]; Peru ( 4 ) [a teljes populáció]; az összes többi populáció az A. mellék letben szerepel) Guanakó Vikunya Cervidae Szarvasfélék Axis calamianensis (I) Axis kuhlii (I) Axis porcinus annamiticus (I) Blastocerus dichotomus (I) Calamian-szarvas Kuhl-szarvas Annami-disznószarvas Lápi szarvas Cervus elaphus bactrianus (II) Kasmíri gímszarvas Cervus elaphus barbarus (III Algéria/Tunézia) Atlasz-gímszarvas Cervus elaphus hanglu (I) Dama dama mesopotamica (I) Hippocamelus spp. (I) Hangul-gímszarvas Mezopotámiai szarvas Villásszarvasok Mazama temama cerasina (III Guatemala) Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja Muntiacus crinifrons (I) Muntiacus vuquangensis (I) Kontyos muntyákszarvas Vietnami muntyákszarvas Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala) Maja fehérfarkú szarvas Ozotoceros bezoarticus (I) Pampaszarvas Pudu mephistophiles (II) Északi törpeszarvas Pudu puda (I) Rucervus duvaucelii (I) Rucervus eldii (I) Déli törpeszarvas Mocsári szarvas Líraszarvas Hippopotamidae Vízilófélék Hexaprotodon liberiensis (II) Hippopotamus amphibius (II) Törpevíziló Nílusi víziló

8 L 212/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Moschidae Suidae Tayassuidae CARNIVORA Ailuridae Canidae Moschus spp. (I) (csak az afganisztáni, bhutáni, india, mianmari, nepáli és pakisztáni populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Babyrousa babyrussa (I) Babyrousa bolabatuensis (I) Babyrousa celebensis (I) Babyrousa togeanensis (I) Sus salvanius (I) Catagonus wagneri (I) Ailurus fulgens (I) Canis lupus (I/II) (Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görög országnak a 39. szélességi körtől északra fekvő terü leteinek populációit). Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; minden egyéb populáció a II. függelékben található. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szere pelnek. Canis simensis Speothos venaticus (I) Moschus spp. (II) (az afga nisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivé telével; amelyek az A. mellékletben szerepelnek) Tayassuidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexi kóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben) Canis lupus (II) (Spanyol országnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populá ciói). Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek. Cerdocyon thous (II) Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II) Lycalopex culpaeus (II) Lycalopex fulvipes (II) Lycalopex griseus (II) Lycalopex gymnocercus (II) Vulpes cana (II) Vulpes zerda (II) Canis aureus (III India) Vulpes bengalensis (III India) Pézsmaszarvasfélék Pézsmaszarvasok Disznófélék Közönséges babiruszadisznó Bola Batu babiruszadisznó Nagyfogú babiruszadisznó Malenge-szigeti babirusza disznó Törpedisznó Pekarifélék Pekarifélék Chaco-pekari RAGADOZÓK Kispandafélék Kispanda Kutyafélék Aranysakál Szürke farkas Etióp sakál Közönséges pamparóka Sörényesfarkas Vadkutya Culpeo pamparóka Darwin-pamparóka Argentin pamparóka Igazi pamparóka Erdeikutya Indiai róka Afgán róka Sivatagi róka

9 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/9 Eupleridae Falanukfélék Cryptoprocta ferox (II) Eupleres goudotii (II) Fossa fossana (II) Fossza Falanuk Madagaszkári cibetmacska Felidae Macskafélék Felidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított változat példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Macskafélék Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadá szati trófeákra az éves exportkvótákat a követke zőképpen állapították meg: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példá nyok kereskedelmére e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése vonatkozik.) Caracal caracal (I) (csak az ázsiai populációk;az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Catopuma temminckii (I) Felis nigripes (I) Felis silvestris (II) Leopardus geoffroyi (I) Leopardus jacobitus (I) Leopardus pardalis (I) Leopardus tigrinus (I) Leopardus wiedii (I) Lynx lynx (II) Lynx pardinus (I) Neofelis nebulosa (I) Panthera leo persica (I) Panthera onca (I) Panthera pardus (I) Panthera tigris (I) Pardofelis marmorata (I) Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (csak a bang ladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Gepárd Sivatagi macska (karakál) Temminck-macska Feketelábú macska Vadmacska Geoffroy-macska Andesi macska Ocelot Tigrismacska Hosszúfarkú macska Közönséges hiúz Párduchiúz Ködfoltos párduc Ázsiai oroszlán Jaguár Leopárd Tigris Márványfoltos macska Bengáli törpemacska törzsalakja

10 L 212/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Prionailurus iriomotensis (II) Prionailurus planiceps (I) Prionailurus rubiginosus (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Puma concolor coryi (I) Puma concolor costaricensis (I) Puma concolor couguar (I) Puma yagouaroundi (I) (csak a közép-és észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Uncia uncia (I) Iriomote-törpemacska Laposfejű macska Rozsdás macska Floridai puma Costa Rica-i puma Keleti puma Jaguarundi Hópárduc Herpestidae Mongúzfélék Herpestes fuscus (III India) Herpestes edwardsi (III India) Herpestes javanicus auropunc tatus (III India) Herpestes smithii (III India) Herpestes urva (III India) Herpestes vitticollis (III India) Rövidfarkú mongúz fuscus alfaja Szürke mongúz Jávai mongúz auropunctatus alfaja Smith-mongúz Rákász-mongúz Csíkosnyakú mongúz Hyaenidae Hiénafélék Proteles cristata (III Bots wana) Cibethiéna Mephitidae Bűzösborzfélék Conepatus humboldtii (II) Patagóniai bűzösborz Mustelidae Lutrinae Menyétfélék Vidraformák Lutrinae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Vidrák Aonyx capensis microdon (I) (csak a kameruni és nigériai populációk;az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Enhydra lutris nereis (I) Lontra felina (I) Lontra longicaudis (I) Lontra provocax (I) Lutra lutra (I) Lutra nippon (I) Pteronura brasiliensis (I) Kongói tömpeujjúvidra Tengeri vidra Parti vidra Hosszúfarkú vidra Déli vidra Közönséges vidra Japán vidra Óriásvidra

11 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/11 Mustelinae Odobenidae Otariidae Phocidae Procyonidae Ursidae Mustela nigripes (I) Arctocephalus philippii (II) Arctocephalus townsendi (I) Monachus spp. (I) Ailuropoda melanoleuca (I) Helarctos malayanus (I) Melursus ursinus (I) Tremarctos ornatus (I) Ursus arctos (I/II) (csak a bhutáni, kínai, mexikói és mongóliai populációk és az Ursus arctos isabellinus alfaj szerepel az I. függelékben; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel). Ursus thibetanus (I) Odobenus rosmarus (III Kanada) Arctocephalus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Mirounga leonina (II) Ursidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Eira barbara (III Honduras) Galictis vittata (III Costa Rica) Martes flavigula (III India) Martes foina intermedia (III India) Martes gwatkinsii (III India) Mellivora capensis (III Bots wana) Bassaricyon gabbii (III Costa Rica) Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica) Nasua narica (III Honduras) Nasua nasua solitaria (III Uruguay) Potos flavus (III Honduras) Menyétformák Tayra Nagy grizon Sárgatorkú nyest Nyest intermedia alfaja Gwatkins-nyest Méhészborz Feketelábú görény Rozmárfélék Rozmár Fülesfókafélék Medvefókák Juan Fernandez-medvefóka Guadelupe-medvefóka Fókafélék Déli elefántfóka Barátfókák Mosómedvefélék Ecsetfarkú nyestmedve Közép-amerikai macskanyérc Fehérorrú koati Vörösorrú koati solitaria alfaja Farksodró Medvefélék Medvefélék Óriáspanda Maláj medve Ajakos medve Pápaszemes medve Barnamedve Örvös medve

12 L 212/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Viverridae Cibetmacskafélék Arctictis binturong (III India) Civettictis civetta (III Bots wana) Binturong Afrikai cibetmacska Cynogale bennettii (II) Hemigalus derbyanus (II) Vidracibet Sávos pálmasodró Paguma larvata (III India) Paradoxurus hermaphroditus (III India) Paradoxurus jerdoni (III India) Álcás pálmasodró Közönséges pálmasodró Jerdon-pálmasodró Prionodon linsang (II) Sávos tigrispetymeg Prionodon pardicolor (I) Foltos tigrispetymeg Viverra civettina (III India) Viverra zibetha (III India) Viverricula indica (III India) Malabári cibetmacska Indiai cibetmacska Kis cibetmacska CETACEA CETEK (delfinek, bálnák) CETACEA spp. (I/II) ( 5 ) Cetek CHIROPTERA Phyllostomidae DENEVÉREK Hártyásorrú denevérek Platyrrhinus lineatus (III Uruguay) Csíkoshátú gyümölcsdenevér Pteropodidae Repülőkutya-félék Acerodon spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Repülőrókák Acerodon jubatus (I) Fülöp-szigeteki repülőróka Pteropus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Repülőrókák Pteropus insularis (I) Pteropus livingstonii (II) Pteropus loochoensis (I) Pteropus mariannus (I) Pteropus molossinus (I) Pteropus pelewensis (I) Pteropus pilosus (I) Pteropus rodricensis (II) Pteropus samoensis (I) Pteropus tonganus (I) Pteropus ualanus (I) Pteropus voeltzkowi (II) Pteropus yapensis (I) Caroline-repülőróka Livingstone-repülőróka Japán repülőróka Mariana-repülőróka Aranyfejű repülőróka Pelew-szigeti repülőróka Palau-repülőróka Rodrigez-repülőkutya Samoa-repülőróka Tonga-repülőróka Kosrae-szigeti repülőróka Pemba-repülőróka Yap-szigeti repülőróka

13 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/13 CINGULATA Dasypodidae ÖVESÁLLATOK Tatufélék Cabassous centralis (III Costa Rica) Cabassous tatouay (III Uruguay) Északi csupaszfarkú tatu Nagy csupaszfarkú- tatu Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves export kvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folyta tott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.) Bolíviai szőröstatu Priodontes maximus (I) Óriástatu DASYUROMORPHIA Dasyuridae ERSZÉNYES RAGADOZÓK Erszényesnyestfélék Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I) Hosszúfarkú erszényescic kány Homoki erszényescickány Thylacinidae Erszényesfarkas-félék Thylacinus cynocephalus (valószínűleg kipusztult) (I) Erszényes farkas DIPROTODONTIA Macropodidae KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK Kengurufélék Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus ursinus (II) Szürke kúszókenguru Fekete kúszókenguru Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I) Vörhenyes nyúlkenguru Keresztsávos nyúlkenguru Kantáros karmoskenguru Holdas karmoskenguru Phalangeridae Kuszkuszfélék Phalanger intercastellanus (II) Phalanger mimicus (II) Phalanger orientalis (II) Spilocuscus kraemeri (II) Spilocuscus maculatus (II) Spilocuscus papuensis (II) Sötétfarkú kuszkusz Déli kuszkusz Szürke kuszkusz Apró foltoskuszkusz Foltos kuszkusz Pettyes foltoskuszkusz Potoroidae Patkánykenguru-félék Bettongia spp. (I) Caloprymnus campestris (valószínűleg kipusztult) (I) Patkánykenguruk Csupaszmellű patkányken guru Vombatidae Vombatfélék Lasiorhinus krefftii (I) Északi vombat

14 L 212/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja LAGOMORPHA Leporidae NYÚLALAKÚAK Nyúlfélék Caprolagus hispidus (I) Romerolagus diazi (I) Sörtés nyúl Mexikói nyúl MONOTREMATA Tachyglossidae KLOAKÁSOK Hangyászsünfélék Zaglossus spp. (II) Hosszúcsőrű hangyászsünök PERAMELEMORPHIA Chaeropodidae ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK Hosszúlábúbandikut-félék Chaeropus ecaudatus (való színűleg kipusztult) (I) Hosszúlábú bandikut Peramelidae Bandikutfélék Perameles bougainville (I) Nyugati bandikut Thylacomyidae Erszényesnyúlfélék Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Közönséges erszényesnyúl Fehérfarkú erszényesnyúl PERISSODACTYLA Equidae PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK Lófélék Equus africanus (I) (az Equus asinus-ként szereplő házia sított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.) Equus grevyi (I) Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus és az Equus hemionus khur alfajok az I. függelékben találhatók.) Equus kiang (II) Equus przewalskii (I) Afrikai vadszamár Grevy-zebra Ázsiai vadszamár Kiang Vadló Equus zebra hartmannae (II) Hartmann-hegyizebra Equus zebra zebra (I) Fokföldi hegyizebra Rhinocerotidae Orrszarvúfélék Rhinocerotidae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő alfajok kivételével) Orrszarvúfélék

15 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/15 Tapiridae PHOLIDOTA Manidae PILOSA Bradypodidae Megalonychidae Myrmecophagidae PRIMATES Atelidae Tapiridae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő faj kivételével) Alouatta coibensis (I) Alouatta palliata (I) Alouatta pigra (I) Ateles geoffroyi frontatus (I) Ateles geoffroyi panamensis (I) Ceratotherium simum simum (II) (csak a dél-afrikai és a szváziföldi populációk; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállí tása esetén, valamint vadá szati trófeák esetén enge délyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott keres kedelmet ennek megfele lően kell szabályozni) Tapirus terrestris (II) Manis spp. (II) (A Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica és Manis penta dactyla vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves exportkvóta nulla.) Bradypus variegatus (II) Myrmecophaga tridactyla (II) PRIMATES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Choloepus hoffmanni (III Costa Rica) Tamandua mexicana (III Guatemala) Déli szélesszájú orrszarvú Tapírfélék Tapírfélék Közönséges tapír TOBZOSKÁK Tobzoskafélék Tobzoskák VENDÉGÍZÜLETESEK Háromujjúlajhár-félék Füstös háromujjúlajhár Kétujjúlajhár-félék Hoffman-kétujjúlajhár Hangyászfélék Sörényes hangyász Északi hangyász FŐEMLŐSÖK Főemlősök Pókmajomfélék Coiba-bőgőmajom Mellényes bőgőmajom Mexikói bőgőmajom Ékes pókmajom frontanus alfaja Ékes pókmajom panamai alfaja

16 L 212/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Brachyteles arachnoides (I) Brachyteles hypoxanthus (I) Oreonax flavicauda (I) Gyapjas pókmajom Északi gyapjasmajom Sárgafarkú gyapjasmajom Cebidae Csuklyásmajomfélék Callimico goeldii (I) Callithrix aurita (I) Callithrix flaviceps (I) Leontopithecus spp. (I) Saguinus bicolor (I) Saguinus geoffroyi (I) Saguinus leucopus (I) Saguinus martinsi (I) Saguinus oedipus (I) Saimiri oerstedii (I) Ugró tamarin Fehérpamacsos selyem majom Sárgafejű selyemmajom Oroszlánmajmok Csupaszpofájú tamarin Geoffroy-tamarin Fehérkezű tamarin Martins-tamarin Gyapjasfejű tamarin Vöröshátú mókusmajom Cercopithecidae Cerkóffélék Cercocebus galeritus (I) Cercopithecus diana (I) Cercopithecus roloway (I) Cercopithecus solatus (II) Colobus satanas (II) Macaca silenus (I) Mandrillus leucophaeus (I) Mandrillus sphinx (I) Nasalis larvatus (I) Piliocolobus foai (II) Piliocolobus gordonorum (II) Piliocolobus kirkii (I) Piliocolobus pennantii (II) Piliocolobus preussi (II) Piliocolobus rufomitratus (I) Piliocolobus tephrosceles (II) Piliocolobus tholloni (II) Presbytis potenziani (I) Pygathrix spp. (I) Rhinopithecus spp. (I) Semnopithecus ajax (I) Semnopithecus dussumieri (I) Semnopithecus entellus (I) Semnopithecus hector (I) Semnopithecus hypoleucos (I) Kalapos mangábé Diána-cerkóf Sárgacombú cerkóf Sárgafarkú cerkóf Ördögkolobusz Oroszlánfejű makákó Drill Mandrill Borneói nagyorrúmajom Közép-afrikai vöröskolobusz Uzungwa-vööröskolobusz Kirk keleti kolobusz Keleti kolobusz Preuss-kolobusz Tana-kolobusz Ugandai vöröskolobusz Thollon-vöröskolobusz Mentawai langur Piszeorrú majmok Piszemajmok Kasmíri szürkelangur Dussumier-szürkelangur Hulmán langur Terrai szürkelangur Feketelábú szürkelangur

17 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/17 Semnopithecus priam (I) Semnopithecus schistaceus (I) Simias concolor (I) Trachypithecus delacouri (II) Trachypithecus francoisi (II) Trachypithecus geei (I) Trachypithecus hatinhensis (II) Trachypithecus johnii (II) Trachypithecus laotum (II) Trachypithecus pileatus (I) Trachypithecus poliocephalus (II) Trachypithecus shortridgei (I) Srí Lanka-i szürkelangur Hegyi szürkelangur Malacfarkúlangur Delacour-langur François-langur Aranylangur Ha Tinh-i langur Nilgiri-langur Laoszi langur Sapkás langur Fehérfejű langur Shortridge-langur Cheirogaleidae Törpemakifélék Cheirogaleidae spp. (I) Törpemakifélék Daubentoniidae Véznaujjúmaki-félék Daubentonia madagascariensis (I) Véznaujjú maki Hominidae Emberfélék Gorilla beringei (I) Gorilla gorilla (I) Pan spp. (I) Pongo abelii (I) Pongo pygmaeus (I) Keleti gorilla (hegyi gorilla) Gorilla Csimpánzok Szumátrai orangután Borneói orángután Hylobatidae Gibbonfélék Hylobatidae spp. (I) Gibbonfélék Indriidae Indrifélék Indriidae spp. (I) Indrifélék Lemuridae Makifélék Lemuridae spp. (I) Makifélék Lepilemuridae Fürgemakifélék Lepilemuridae spp. (I) Fürgemakifélék Lorisidae Lórifélék Nycticebus spp. (I) Lajhármakik

18 L 212/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Pitheciidae Sakifélék Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I) Uakarik Feketehomlokú kabóca majom Feketearcú kabócamajom Fehérorrú sátánmajom Tarsiidae Koboldmakifélék Tarsius spp. (II) Koboldmakik PROBOSCIDEA Elephantidae ORMÁNYOSOK Elefántfélék Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (a botswanai, namíbiai, délafrikai és zimbabwei popu lációk kivételével, amelyek a B. mellékletben szere pelnek) Loxodonta africana (II) (csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk ( 6 ); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) Ázsiai elefánt Afrikai elefánt RODENTIA Chinchillidae RÁGCSÁLÓK Csincsillafélék Chinchilla spp. (I) (a házia sított forma példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Csincsillák Cuniculidae Pakafélék Cuniculus paca (III Honduras) Pettyes paka Dasyproctidae Agutifélék Dasyprocta punctata (III Honduras) Közép-amerikai aguti Erethizontidae Kúszósülfélék Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Uruguay) Mexikói kúszósül Tüskés kúszósül Hystricidae Tarajossülfélék Hystrix cristata Tarajos sül Muridae Egérfélék Leporillus conditor (I) Pseudomys fieldi praeconis (I) Xeromys myoides (I) Zyzomys pedunculatus (I) Nagy rőzsepatkány Dűnelakó ausztrálegér Ausztrál mocsáripatkány Ausztrál szirtipatkány

19 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/19 Sciuridae Mókusfélék Cynomys mexicanus (I) Mexikói prérikutya Marmota caudata (III India) Marmota himalayana (III India) Hosszúfarkú mormota Himalájai mormota Ratufa spp. (II) Királymókusok Sciurus deppei (III Costa Rica) Deppe-erdeimókus SCANDENTIA MÓKUSCICKÁNY- ALAKÚAK SCANDENTIA spp. (II) Mókuscickányok SIRENIA Dugongidae SZIRÉNEK Dugongfélék Dugong dugon (I) Dugong Trichechidae Manátifélék Trichechidae spp. (I/II) (A Trichechus inunguis és a Trichechus manatus az I., a Trichechus senegalensis a II. függelékben szerepel.) Manátik AVES ANSERIFORMES Anatidae Madarak LÚDALAKÚAK Récefélék Anas aucklandica (I) Auckland-szigeti réce Anas bernieri (II) Bernier-réce Anas chlorotis (I) Maori réce Anas formosa (II) Cifra réce Anas laysanensis (I) Anas nesiotis (I) Anas querquedula Asarcornis scutulata (I) Aythya innotata Aythya nyroca Branta canadensis leucopareia (I) Branta ruficollis (II) Branta sandvicensis (I) Laysani réce Campbell-szigeti réce Böjti réce Dzsungelréce Madagaszkári cigányréce Cigányréce Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja Vörösnyakú lúd Hawaii lúd Cairina moschata (III Honduras) Pézsmaréce Coscoroba coscoroba (II) Cygnus melancoryphus (II) Koszkoróbahattyú Feketenyakú hattyú

20 L 212/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Dendrocygna arborea (II) Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd) Dendrocygna autumnalis (III Honduras) Dendrocygna bicolor (III Honduras) Feketehasú fütyülőlúd Sujtásos fütyülőlúd Mergus octosetaceus Brazil bukó Oxyura jamaicensis Halcsontfarkú réce Oxyura leucocephala (II) Rhodonessa caryophyllacea (valószínűleg kipusztult) (I) Kékcsőrű réce Rózsásfejű réce Sarkidiornis melanotos (II) Bütykös fényréce Tadorna cristata Koreai ásólúd APODIFORMES Trochilidae SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK Kolibrifélék Trochilidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Kolibrifélék Glaucis dohrnii (I) Bahia-remetekolibri CHARADRIIFORMES Burhinidae LILEALAKÚAK Ugartyúkfélék Burhinus bistriatus (III Guatemala) Koronás ugartyúk Laridae Sirályfélék Larus relictus (I) Mongol sirály Scolopacidae Szalonkafélék Numenius borealis (I) Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I) Eszkimópóling Vékonycsőrű póling Pettyes cankó CICONIIFORMES Ardeidae GÓLYAALAKÚAK Gémfélék Ardea alba Bubulcus ibis Egretta garzetta Nagy kócsag Pásztorgém Kis kócsag Balaenicipitidae Papucscsőrűgólya-félék Balaeniceps rex (II) Papucscsőrű gólya Ciconiidae Gólyafélék Ciconia boyciana (I) Ciconia nigra (II) Ciconia stormi Jabiru mycteria (I) Leptoptilos dubius Mycteria cinerea (I) Feketecsőrű gólya Fekete gólya Pápaszemes gólya Jabiru Sárgafejű marabu Szumátrai tantalusz

21 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/21 Phoenicopteridae Flamingófélék Phoenicopteridae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Flamingók Phoenicopterus ruber (II) Rózsás flamingó Threskiornithidae Íbiszfélék Eudocimus ruber (II) Skarlátbatla Geronticus calvus (II) Geronticus eremita (I) Nipponia nippon (I) Platalea leucorodia (II) Pseudibis gigantea Déli tarvarjú Tarvarjú Nipponíbisz Kanalasgém Óriásíbisz COLUMBIFORMES Columbidae GALAMBALAKÚAK Galambfélék Caloenas nicobarica (I) Claravis godefrida Columba livia Ducula mindorensis (I) Sörényes galamb Sávos ezüstgalamb Szirti galamb Mindori császárgalamb Gallicolumba luzonica (II) Goura spp. (II) Luzoni csillagosgalamb Koronásgalambfajok Leptotila wellsi Grenadai gerle Nesoenas mayeri (III Mauri tius) Rózsás galamb Streptopelia turtur Vadgerle CORACIIFORMES Bucerotidae SZALAKÓTALAKÚAK Szarvascsőrűmadár-félék Aceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Ázsiai szarvascsőrű madarak Aceros nipalensis (I) Vöröstorkú szarvascsőrű madár Anorrhinus spp. (II) Anthracoceros spp. (II) Berenicornis spp. (II) Buceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Ázsiai szarvascsőrű madarak Ázsiai szarvascsőrű madarak Ázsiai szarvascsőrű madarak Ázsiai szarvascsőrű madarak Buceros bicornis (I) Nagy szarvascsőrűmadár Penelopides spp. (II) Ázsiai szarvascsőrű madarak Rhinoplax vigil (I) Kalapácsfejű szarvascsőrű madár Rhyticeros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Ázsiai szarvascsőrű madarak Rhyticeros subruficollis (I) Sárgatorkú szarvascsőrű madár

22 L 212/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja CUCULIFORMES Musophagidae TURÁKÓALAKÚAK Turákófélék Tauraco spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Turákók Tauraco bannermani (II) Bannerman-turákó FALCONIFORMES SÓLYOMALAKÚAK FALCONIFORMES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok és az újvilá gikeselyű-félék [Cathartidae] C. mellékletben szereplő egy fajának kivételével; e család többi faja nem szerepel e rendelet mellék leteiben) Sólyomalakúak Accipitridae Vágómadárfélék Accipiter brevipes (II) Accipiter gentilis (II) Accipiter nisus (II) Aegypius monachus (II) Aquila adalberti (I) Aquila chrysaetos (II) Aquila clanga (II) Aquila heliaca (I) Aquila pomarina (II) Buteo buteo (II) Buteo lagopus (II) Buteo rufinus (II) Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) Circaetus gallicus (II) Circus aeruginosus (II) Circus cyaneus (II) Circus macrourus (II) Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) Eutriorchis astur (II) Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) Haliaeetus spp. (I/II) (a rétisas Haliaeetus albicilla az I., a többi faj a II. függelékben szerepel) Kis héja Héja Karvaly Barátkeselyű Ibériai sas Szirti sas Fekete sas Parlagi sas Békászó sas Egerészölyv Gatyás ölyv Pusztai ölyv Csigászhéja kubai alfaja Kígyászölyv Barna rétihéja Kékes rétihéja Fakó rétihéja Hamvas rétihéja Kuhi Madagaszkári kígyászhéja Saskeselyű Fakó keselyű Rétisasok

23 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/23 Cathartidae Falconidae Pandionidae GALLIFORMES Cracidae Harpia harpyja (I) Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) Leucopternis occidentalis (II) Milvus migrans (II) (a B. mellékletben szereplő Milvus migrans lineatus kivételével) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) Pithecophaga jefferyi (I) Gymnogyps californianus (I) Vultur gryphus (I) Falco araeus (I) Falco biarmicus (II) Falco cherrug (II) Falco columbarius (II) Falco eleonorae (II) Falco jugger (I) Falco naumanni (II) Falco newtoni (I) (csak a Seychelle-szigeteki popu láció) Falco pelegrinoides (I) Falco peregrinus (I) Falco punctatus (I) Falco rusticolus (I) Falco subbuteo (II) Falco tinnunculus (II) Falco vespertinus (II) Pandion haliaetus (II) Crax alberti (III Kolumbia) Crax blumenbachii (I) Crax fasciolata Sarcoramphus papa (III Honduras) Crax daubentoni (III Kolumbia) Crax globulosa (III Kolumbia) Hárpia Héjasas Törpesas Tumbesi erdeiölyv Barna kánya Vörös kánya Dögkeselyű Darázsölyv Majomevő sas Újvilágikeselyű-félék Kaliforniai kondor Királykeselyű Andesi kondor Sólyomfélék Seychelle-szigeteki vércse Feldegg-sólyom Kerecsensólyom Kis sólyom Eleonóra-sólyom Indiai sólyom Fehérkarmú vércse Madagaszkári vércse Sivatagi sólyom Vándorsólyom Mauritiusi vércse Északi sólyom (vadászsó lyom) Kabasólyom Vörösvércse Kék vércse Halászsasfélék Halászsas TYÚKALAKÚAK Hokkófélék Kéklebenyes hokkó Atlanti hokkó Sárgabütykös hokkó Csupaszarcú hokkó Pirosbütykös hokkó

24 L 212/24 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Crax rubra (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala és Honduras) Púpos hokkó Mitu mitu (I) Oreophasis derbianus (I) Csupaszfülű mitu Szarvas hokkó Ortalis vetula (III Guatemala/ Honduras) Pauxi pauxi (III Kolumbia) Yukatáni erdeityúk Sisakoshokkó Penelope albipennis (I) Fehérszárnyú sakutyúk Penelope purpurascens (III Honduras) Penelopina nigra (III Guate mala) Borzas sakutyúk Szurdokguán Pipile jacutinga (I) Pipile pipile (I) Pápaszemes guán Trinidadi guán Megapodiidae Lábastyúkfélék Macrocephalon maleo (I) Kalapácsfejű tyúk Phasianidae Fácánfélék Argusianus argus (II) Argosz-páva Catreus wallichii (I) Colinus virginianus ridgwayi (I) Crossoptilon crossoptilon (I) Crossoptilon mantchuricum (I) Bóbitás fácán Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja Fehér fülesfácán Barna fülesfácán Gallus sonneratii (II) Ithaginis cruentus (II) Gyöngyös bankivatyúk Vérfácán Lophophorus impejanus (I) Lophophorus lhuysii (I) Lophophorus sclateri (I) Lophura edwardsi (I) Himalájai fényfácán Kékfarkú fényfácán Fehérfarkú fényfácán Vietnami fácán Lophura hatinhensis Annami fácán Lophura imperialis (I) Lophura swinhoii (I) Császárfácán Nyerges fácán Meleagris ocellata (III Guate mala) Pávaszemes pulyka

25 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/25 Odontophorus strophium Ophrysia superciliosa Örvös fogasfürj Himalájai fürj Pavo muticus (II) Polyplectron bicalcaratum (II) Polyplectron germaini (II) Polyplectron malacense (II) Zöld páva Szürke pávafácán Barna pávafácán Maláj pávafácán Polyplectron napoleonis (I) Díszes pávafácán Polyplectron schleiermacheri (II) Borneói pávafácán Rheinardia ocellata (I) Syrmaticus ellioti (I) Syrmaticus humiae (I) Syrmaticus mikado (I) Tetraogallus caspius (I) Tetraogallus tibetanus (I) Tragopan blythii (I) Tragopan caboti (I) Tragopan melanocephalus (I) Gyöngyös fácán Fehérnyakú fácán Burmai fácán Mikádófácán Kaszpi királyfogoly Tibeti királyfogoly Fehérhasú tragopán Mandarintragopán Kasmír-tragopán Tragopan satyra (III Nepál) Szatírtragopán Tympanuchus cupido attwateri (I) Nagy prérityúk texasi alfaja GRUIFORMES Gruidae DARUALAKÚAK Darufélék Gruidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Darufélék Grus americana (I) Grus canadensis (I/II) (a faj a II. függelékben szerepel, de a Grus canadensis nesiotes és a Grus canadensis pulla alfajok az I. függelékben szerepelnek) Grus grus (II) Grus japonensis (I) Grus leucogeranus (I) Grus monacha (I) Grus nigricollis (I) Grus vipio (I) Lármás daru Kanadai daru Daru Mandzsu daru Hódaru Kámzsás daru Kormosfejű daru Amúri daru

26 L 212/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Otididae Túzokfélék Otididae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Túzokfélék Ardeotis nigriceps (I) Chlamydotis macqueenii (I) Chlamydotis undulata (I) Houbaropsis bengalensis (I) Otis tarda (II) Sypheotides indicus (II) Tetrax tetrax (II) Indiai túzok Pettyes túzok Galléros túzok Bengáli florikán Túzok Zászlós florikán Reznek Rallidae Guvatfélék Gallirallus sylvestris (I) Barna bozótguvat Rhynochetidae Kagufélék Rhynochetos jubatus (I) Kagu PASSERIFORMES Atrichornithidae VERÉBALAKÚAK Bozótjárófélék Atrichornis clamosus (I) Lármás bozótjáró Cotingidae Kotingafélék Cephalopterus ornatus (III Kolumbia) Cephalopterus penduliger (III Kolumbia) Díszes sisakosmadár Lebernyeges sisakosmadár Cotinga maculata (I) Kobaltkotinga Rupicola spp. (II) Szirtimadárfajok Xipholena atropurpurea (I) Fehérszárnyú kotinga Emberizidae Sármányfélék Gubernatrix cristata (II) Paroaria capitata (II) Paroaria coronata (II) Tangara fastuosa (II) Zöld kardinálispinty Vöröslábú kardinálispinty Szürke kardinálispinty Szivárványos tangara Estrildidae Szövőpintyfélék Amandava formosa (II) Lonchura fuscata Lonchura oryzivora (II) Poephila cincta cincta (II) Olajzöld asztrild Barna rizspinty Rizspinty Szakállas amandina törzsalakja Fringillidae Pintyfélék Carduelis cucullata (I) Tűzcsíz Carduelis yarrellii (II) Aranyarcú csíz Hirundinidae Fecskefélék Pseudochelidon sirintarae (I) Fehérszemű nádifecske

27 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/27 Icteridae Meliphagidae Muscicapidae Paradisaeidae Pittidae Pycnonotidae Sturnidae Zosteropidae PELECANIFORMES Fregatidae Pelecanidae Sulidae PICIFORMES Capitonidae Xanthopsar flavus (I) Lichenostomus melanops cassidix (I) Acrocephalus rodericanus (III Mauritius) Dasyornis broadbenti litoralis (valószínűleg kipusztult) (I) Dasyornis longirostris (I) Picathartes gymnocephalus (I) Picathartes oreas (I) Pitta gurneyi (I) Pitta kochi (I) Leucopsar rothschildi (I) Zosterops albogularis (I) Fregata andrewsi (I) Pelecanus crispus (I) Papasula abbotti (I) Cyornis ruckii (II) Garrulax canorus (II) Garrulax taewanus (II) Leiothrix argentauris (II) Leiothrix lutea (II) Liocichla omeiensis (II) Paradisaeidae spp. (II) Pitta guajana (II) Pitta nympha (II) Pycnonotus zeylanicus (II) Gracula religiosa (II) Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius) Semnornis ramphastinus (III Kolumbia) Csirögefélék Sáfránycsiröge Mézevőfélék Borzas mézevő cassidix alfaja Légykapófélék, bozóttimá liák stb. Rodriguez-poszáta Rück-niltava Vörhenyes sörtésmadár Nyugati sörtésmadár Énekes álszajkó Tajvani álszajkó Ezüstfülű napmadár (ezüst fülű fülemüle) Piroscsőrű napmadár (kínai fülemüle) Szecsuáni naprigó Fehérnyakú gólyalábúvarjú Szürkenyakú gólyalábúvarjú Mauritiusi paradicsom-légy kapó Paradicsommadár-félék Paradicsommadár-félék Pittafélék Szalagos pitta Sziámi pitta Bajszos pitta Tündérpitta Bülbülfélék Sárgafejű bülbül Seregélyfélék Beó Bali seregély Pápaszemesmadár-félék Ezüstbegyű pápaszemes madár GÖDÉNYALAKÚAK Fregattmadárfélék Fehérhasú fregattmadár Gödényfélék Borzas gödény Szulafélék Falakó szula HARKÁLYALAKÚAK Bajszikafélék Tukánbajszika

28 L 212/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Picidae Ramphastidae PODICIPEDIFORMES Podicipedidae PROCELLARIIFORMES Diomedeidae PSITTACIFORMES Cacatuidae Loriidae Campephilus imperialis (I) Dryocopus javensis richardsi (I) Podilymbus gigas (I) Phoebastria albatrus (I) Cacatua goffiniana (I) Cacatua haematuropygia (I) Cacatua moluccensis (I) Cacatua sulphurea (I) Probosciger aterrimus (I) Eos histrio (I) Vini spp. (I/II) (A Vini ultramarina az I., az összes többi faj a II. mellékletben szerepel.) Pteroglossus aracari (II) Pteroglossus viridis (II) Ramphastos sulfuratus (II) Ramphastos toco (II) Ramphastos tucanus (II) Ramphastos vitellinus (II) PSITTACIFORMES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok, valamint az Agapornis roseicollis, Melop sittacus undulatus, Nymphicus hollandicus és Psittacula krameri fajok kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben) Baillonius bailloni (III Argentína) Pteroglossus castanotis (III Argentína) Ramphastos dicolorus (III Argentína) Selenidera maculirostris (III Argentína) Harkályfélék Császárharkály Koreai fehérhasú harkály Tukánfélék Sáfránytukán Feketenyakú arasszári Barnafülű arasszári Zöld arasszári Zöldcsőrű tukán Szivárványcsőrű tukán Tokótukán Fehértorkú tukán Feketecsőrű tukán Sávoscsőrű törpetukán VÖCSÖKALAKÚAK Vöcsökfélék Óriásvöcsök VÉSZMADÁRALAKÚAK Albatroszfélék Rövidfarkú albatrosz PAPAGÁJALAKÚAK Papagájalakúak Kakadufélék Tanimbar-kakadu Vörösfarú kakadu Malaku-kakadu Sárgafülű kakadu (beleértve a kis sárgabóbitás, a közép sárgabóbitás és a narancs bóbitás kakadut is) Arakakadu Lórifélék Koronás lóri Lórik (Vini-fajok)

29 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/29 Psittacidae Papagájfélék Amazona arausiaca (I) Amazona auropalliata (I) Amazona barbadensis (I) Amazona brasiliensis (I) Amazona finschi (I) Amazona guildingii (I) Amazona imperialis (I) Amazona leucocephala (I) Amazona oratrix (I) Amazona pretrei (I) Amazona rhodocorytha (I) Amazona tucumana (I) Amazona versicolor (I) Amazona vinacea (I) Amazona viridigenalis (I) Amazona vittata (I) Anodorhynchus spp. (I) Ara ambiguus (I) Ara glaucogularis (I) Ara macao (I) Ara militaris (I) Ara rubrogenys (I) Cyanopsitta spixii (I) Cyanoramphus cookii (I) Cyanoramphus forbesi (I) Cyanoramphus novaezelandiae (I) Cyanoramphus saisseti (I) Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) Eunymphicus cornutus (I) Guarouba guarouba (I) Neophema chrysogaster (I) Ognorhynchus icterotis (I) Pezoporus occidentalis (való színűleg kipusztult) (I) Pezoporus wallicus (I) Pionopsitta pileata (I) Primolius couloni (I) Primolius maracana (I) Vöröstorkú amazon Sárgatarkójú amazon Sárgavállú amazon Vörösfarkú amazon Lilahomlokú amazon Királyamazon Császáramazon Kubai amazon Sárgafejű amazon Vörösmaszkos amazon Tüzeshomlokú amazon Tukumán-amazon Kékmaszkos amazon Galambbegyű amazon Zöldarcú amazon Puerto Rico-i amazon Jácintara-fajok Nagy katonaara Kéktorkú ara Sárgavállú ara Kis katonaara Vörösfülű ara Spix-ara Norfolk-szigeti kecskepa pagáj Mangere-kecskepapagáj Piroshomlokú kecskepapagáj Új-kaledóniai kecskepapagáj Pirosarcú fügepapagáj Szarvas papagáj Aranypapagáj Narancshasú fűpapagáj Sárgafülű papagáj Éjjeli papagáj Földi papagáj Skarláthomlokú papagáj Kékfejű törpeara Vöröshátú törpeara

L 361 Hivatalos Lapja

L 361 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 361 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 57. évfolyam 2014. december 17. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Bizottság 1320/2014/EU rendelete (2014. december

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2013.8.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 750/2013/EU RENDELETE (2013. július 29.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. május 29. (OR. en) 10179/13 ENV 473 WTO 123

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. május 29. (OR. en) 10179/13 ENV 473 WTO 123 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 29. (OR. en) 10179/13 ENV 473 WTO 123 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 24. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 339/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1158/2012/EU RENDELETE (2012. november 27.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük

Részletesebben

2012.2.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133

2012.2.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133 2012.2.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133 A BIZOTTSÁG 101/2012/EU RENDELETE (2012. február 6.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/327/2008 TERVEZET a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élı állatés növényfajok nemzetközi kereskedelmérıl szóló

Részletesebben

2009.5.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/3

2009.5.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/3 2009.5.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/3 A BIZOTTSÁG 407/2009/EK RENDELETE (2009. május 14.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Részletesebben

Alapelvek. Az I. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása

Alapelvek. Az I. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 1 1. 2 Az Országgyűlés a Washingtonban,

Részletesebben

2003. évi XXXII. törvény

2003. évi XXXII. törvény 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D035814/01 számú dokumentum I. MELLÉKLETÉNEK új változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D035814/01 számú dokumentum I. MELLÉKLETÉNEK új változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 5. (OR. en) 13677/14 ADD 1 REV 1 ENV 789 WTO 262 FEDŐLAP Biz. dok. sz.: D035814/01 ANNEX 1 Tárgy: MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1332/2005/EK RENDELETE. (2005. augusztus 9.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1332/2005/EK RENDELETE. (2005. augusztus 9.) 2005.8.19. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 215/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1332/2005/EK RENDELETE (2005. augusztus 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 5. (06.09) (OR. en) 13742/11 ENV 658 WTO 298

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 5. (06.09) (OR. en) 13742/11 ENV 658 WTO 298 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. szeptember 5. (06.09) (OR. en) 13742/11 ENV 658 WTO 298 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. augusztus 30. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. 1 A Bizottság (EU) 2017/160 rendelete óta hatályos szöveg

OptiJUS Opten Kft. 1 A Bizottság (EU) 2017/160 rendelete óta hatályos szöveg OptiJUS Opten Kft. 1 A Bizottság (EU) 2017/160 rendelete A Bizottság (EU) 2017/160 rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK

Részletesebben

2003. évi XXXII. törvény

2003. évi XXXII. törvény 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

2003. évi XXXII. törvény

2003. évi XXXII. törvény - 1 - a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 1 1. 2 Az Országgyűlés a Washingtonban,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XIX/1114/1/2010. a Kormány részére

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XIX/1114/1/2010. a Kormány részére AZ ELŐTERJESZTÉST A KORMÁNY NEM TÁRGYALTA MEG, EZÉRT AZ NEM TEKINTHETŐ A KORMÁNY VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XIX/1114/1/2010. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Washingtonban,

Részletesebben

Export és import engedélyezés

Export és import engedélyezés 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark

Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark Révészné Petró Zsuzsa: A Nyíregyházi Állatpark Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark 2008 / Nyár Halkan bevallom:az állatkert csoda-színház. Boldogság-színház,amelyre azóta is vágyom.

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév Állatföldrajz Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév Regionális állatföldrajz Indomaláji és Ausztráliai faunabirodalom Indomaláji faunabirodalom Az indiai szubkontinens,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 196. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 22., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 196. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 22., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 22., szerda 196. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CLV. törvény A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon

Részletesebben

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

Microtus arvalis mezei pocok. Fotó: Cserkész Tamás

Microtus arvalis mezei pocok. Fotó: Cserkész Tamás Microtus arvalis mezei pocok Fotó: Cserkész Tamás Arvicola amphibius - kósza pocok korábban: Arvicola terrestris vízi v. kósza pocok Fotó: Czabán Dávid (Pitymys subterraneus földipocok) Rattus rattus házi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 293/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.11.11. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 10.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. részének a telepekről származó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi... Page 1 of 122 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

Idegenhonos inváziós állatfajok

Idegenhonos inváziós állatfajok Idegenhonos inváziós állatfajok Czirák Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály LIFE természetvédelmi tréning 2016. június 20. LIFE CAP HUN LIFE14 CAP/HU/000010 Idegenhonos inváziós

Részletesebben

2. Az Országgyûlés a Tv.-nyel kihirdetett egyezmény módosított I., II. és III. Függelékét e törvénnyel hirdeti ki.

2. Az Országgyûlés a Tv.-nyel kihirdetett egyezmény módosított I., II. és III. Függelékét e törvénnyel hirdeti ki. 20528 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 125. szám 2012. évi CXXXVII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állatés növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

C 137. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Közlemények. 54. évfolyam 2011. május 6. Magyar nyelvű kiadás

C 137. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Közlemények. 54. évfolyam 2011. május 6. Magyar nyelvű kiadás Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 137 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások közlemények 54. évfolyam 2011. május 6. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév. Regionális állatföldrajz Afrotropisz, Neotropisz

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév. Regionális állatföldrajz Afrotropisz, Neotropisz Állatföldrajz Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév Regionális állatföldrajz Afrotropisz, Neotropisz Afrika Szaharától délre eső részei. Afrotropisz Kalahári és Namíb

Részletesebben

Az emlősök törzsfejlődése

Az emlősök törzsfejlődése Az emlősök törzsfejlődése Emlősszerűek (Synapsida) Emlősszerű ŐSHÜLLŐK (THERAPSIDA) osztálya Emlősök (MAMMALIA) osztálya Prototheria alosztály KLOAKÁSOK (MONOTREMATA) rendje Hangyászsünfélék (Tachyglossidae)

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyar

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA L 194/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.21. A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. július 18.) a 2011/630/EU végrehajtási határozatnak a kéknyelv-betegségre és a Simbu vírusokra vonatkozó állat-egészségügyi

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAM-LAPJÁN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB ÁRFOLYAMOK

AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAM-LAPJÁN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB ÁRFOLYAMOK Afgán afgháni 3,49 Albán lek 2,07 Algériai dinár 2,55 Angolai kwanza 2,30 Arab Emírségek dirham 47,00 Argentin peso 54,79 Arubai florin 96,42 Azerbajdzsáni új manat 203,47 Bahama-szigeteki dollár 172,60

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CLVII. törvény A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl 29840

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CLVII. törvény A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl 29840 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 22., szerda 196. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CLV. törvény A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALPÁR-BOKROSI TISZA-ÁRTÉRI ÖBLÖZET (HUKN10004) különleges madárvédelmi

Részletesebben

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül 1.1.6.1 Magyarországi vezetékes, mobil és speciális hívások telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belül (Ft/perc) 0 Ft 0 Ft Szolgáltató

Részletesebben

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként Afganisztán 69 HUF 1.15 HUF Afganisztán mobil 73.2 HUF 1.22 HUF Albánia 15 HUF 0.25 HUF Albánia mobil 68.4 HUF 1.14 HUF Algéria 49.2 HUF 0.82 HUF Algéria mobil 46.2 HUF 0.77 HUF Amenia 22.2 HUF 0.37 HUF

Részletesebben

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag Svájci Hozzájárulás Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken SH/4/8 Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Fenntartható

Részletesebben

Regionális állatföldrajz Australis Faunabirodalom.

Regionális állatföldrajz Australis Faunabirodalom. Ausztráliát, Új-Guineát, Új-Zélandot, a Hawaii szigeteket és az Óceániai szigetvilágot magában foglaló faunabirodalom. ÉNy-i határa az Orientalis faunabirodalom felé a Lydekker vonal amely a Maluku, a

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás.

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás. 1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás Csúcs időszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 07 és 18 óra (munkanapokon 18 és 07

Részletesebben

AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAM-LAPJÁN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB ÁRFOLYAMOK

AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAM-LAPJÁN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB ÁRFOLYAMOK Afgán afgháni 3,52 Albán lek 2,11 Algériai dinár 2,58 Angolai kwanza 2,31 Arab Emírségek dirham 47,28 Argentin peso 54,94 Arubai florin 96,93 Azerbajdzsáni új manat 204,73 Bahama-szigeteki dollár 173,51

Részletesebben

Javítókulcs a második osztályos szöveges számolóhoz

Javítókulcs a második osztályos szöveges számolóhoz Javítókulcs a második osztályos szöveges számolóhoz 1. Ismétlés 1 strucc, 2 szurikáta, 3 papagáj, 4 bagoly, 5 pelikán, 6 kenguru, 7 láma, 8 majom, 9 flamingó, 10 teve a) 2+5, 7 2, 7 5, 5+2 b) 6+7, 13 6,

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 11.11.2009 B7-0000/2009 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a B7-0000/2009 és B7-0000/2009 számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez az eljárási szabályzat

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. Belépési díj Kapcsolási díj Havi elıfizetési díj TRIOTEL START díjcsomag 1 20 Hívásirányok csúcsidıben csúcsidın kívül Hálózaton belüli hívások Helyi vezetékes hívás (más vezetékes hálózatba) 9,6 4,8 Egyéb

Részletesebben

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től Új FedEx tarifák Érvényes 0. január -től Nem számít, hogy a szállítmánya nehéz vagy könnyű, sürgős vagy kevésbé időérzékeny, a FedEx-nél megtalálja a megoldást. Ön is profitálhat a versenyképes árakon

Részletesebben

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Natura Somogyiensis 26 117-122 Ka pos vár, 2015 A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Kovács Gyula 1,2 & Jakus László 2 1Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok:

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok: Aljzatok, dugaszok Az elektromos hálózatok különbözőek a világ különböző tájain. Annyiban egyeznek, hogy valamennyi ország szinuszos [váltóáram]ot használ a lakossági berendezések üzemeltetéséhez. Azonban

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.28. COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai

Részletesebben

Regionális állatföldrajz: Orientalis 1.

Regionális állatföldrajz: Orientalis 1. Regionális állatföldrajz: Orientalis 1. III. Orientalis Faunabirodalom Ázsia déli és dél-keleti felén terül el. Nyugati határa az India, Afganisztán valamint Pakisztán között elterülő sivatag, majd északról

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában, valamint

Részletesebben

2009.5.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 110/3

2009.5.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 110/3 2009.5.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 110/3 A BIZOTTSÁG 359/2009/EK RENDELETE (2009. április 30.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről

Részletesebben

Emlősök Állatrendszertan Természetvédelmi mérnök szak levelező BSc Herényi Márton SZIE Állattani és Állatökológiai Tanszék 2014.

Emlősök Állatrendszertan Természetvédelmi mérnök szak levelező BSc Herényi Márton SZIE Állattani és Állatökológiai Tanszék 2014. Emlősök Állatrendszertan Természetvédelmi mérnök szak levelező BSc Herényi Márton SZIE Állattani és Állatökológiai Tanszék 2014. Osztály: Mammalia - Emlősök Alosztály: Prototheria Rend: KLOAKÁSOK (MONOTREMATA)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 A Kormány 41/2013. (II. 14.) Korm. rendelete a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.11.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 997/2010/EU RENDELETE (2010. november 5.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13.

A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13. A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13. A Madárgyűrűzési Központ alapfeladatai a magyarországi madárgyűrűzés kezdete óta fennmaradt és időközben folyamatosan felhalmozott

Részletesebben

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5.

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. A BIZOTTSÁG 174/2009/EK RENDELETE (2009. március 4.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben

L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22.

L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22. L 17/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.22. A BIZOTTSÁG 49/2009/EK RENDELETE (2009. január 21.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben

30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI

30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI 30 év a természetért - a Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger, 2011. 02. 10. Dudás György BNPI Védett természeti területek kiterjedése 126 438 hektár. Ebből fokozottan védett: 14

Részletesebben

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Crisicum 3. pp.199-203. A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Dan Munteanu Bevezetés 1989-ben a Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő felkerült a romániai Fontos Madárélőhelyek (Important Bird

Részletesebben

2005.2.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 43/3

2005.2.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 43/3 2005.2.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 43/3 A BIZOTTSÁG 252/2005/EK RENDELETE (2005. február 14.) az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről

Részletesebben

AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia: Podicipedidae - Vöcsökfélék

AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia: Podicipedidae - Vöcsökfélék AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Északi búvár - Gavia stellata Sarki búvár - Gavia arctica Jeges búvár - Gavia immer Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia:

Részletesebben

XII. sz. melléklet Díjszabás

XII. sz. melléklet Díjszabás 1. Forgalmi díjak XII. sz. melléklet Díjszabás Hívás típusa Díjazási időszak Ft/perc Kapcsolási díj Ft/db 0 Ft Hálózaton belül Hálózaton belül helyi nappali 0 Ft Hálózaton belül helyi kedvezményes 0 Ft

Részletesebben

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév. Regionális állatföldrajz Holarktisz

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév. Regionális állatföldrajz Holarktisz Állatföldrajz Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév Regionális állatföldrajz Holarktisz Állatföldrajzi birodalmak Udvardy Miklós beosztása Holarktikus régió Palearktisz

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 05. augusztus -tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS. Módozatok: C Halasztott fizetésű követelések biztosítása (kiegészítő

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ

FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ ELÔSZÓ Az állatok, növények és a belôlük készült különféle termékek kereskedelme napjainkra hatalmas méreteket

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA 2013. szeptember 27. 2013 114 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

Állatföldrajzi területegységek.

Állatföldrajzi területegységek. Regionális állatföldrajz:területegységek. 1 Állatföldrajzi területegységek. Az állatföldrajzi területek kialakítása során a taxonómiához hasonlóan, hierarchikus rendszert használunk, melynek egységei a

Részletesebben