AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 5. (06.09) (OR. en) 13742/11 ENV 658 WTO 298

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 5. (06.09) (OR. en) 13742/11 ENV 658 WTO 298"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, szeptember 5. (06.09) (OR. en) 13742/11 ENV 658 WTO 298 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: augusztus 30. Címzett: az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága Biz. dok. sz.: D013522/02 Tárgy: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE XXX a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról A delegációk mellékelten kézhez kapják a Bizottság dokumentumát D013522/02. Melléklet: D013522/ /11 DG I 1A HU

2 D013522/02 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2011) XXX tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE XXX a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról HU HU

3 A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE XXX a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 19. cikke (5) bekezdésére, mivel: (1) A 338/97/EK rendelet felsorolja azon állat- és növényfajokat, amelyek tekintetében a kereskedelem korlátozott vagy ellenőrzött. Az említett felsorolás magában foglalja a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az Egyezmény) függelékeiben megállapított jegyzékeket. (2) Az Egyezmény III. függeléke nemrég a következő fajokkal egészült ki: Chile kérésére a Calyptocephalella gayi; Bolívia kérésére az Agrias amydon boliviensis, a Morpho godartii lachaumei, és a Prepona praeneste buckleyana; Bolívia kérésére a Cedrela fissilis és a Cedrela lilloi (mindkettő magyarázó jegyzettel); Bolívia és Brazília kérésére a Cedrela odorata (magyarázó jegyzettel); a Seychelles-szigetek kérésére a Lodoicea maldivica; Oroszország kérésére a Pinus koraiensis. (3) A Lamna nasus az Unión belül védelmi és gazdálkodási intézkedések hatálya alá tartozik, különösen az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a évre történő meghatározásáról szóló, január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendeletben 2 előírt intézkedések vonatkoznak rá. A Lamna nasus faj példányaival folytatott kereskedelem ellenőrzése terén megvalósuló nemzetközi együttműködés előmozdítása céljából a tagállamok úgy döntöttek, hogy a fajt felveszik az Egyezmény III. függelékébe; ezért a Lamna nasus fajt fel kell venni a 338/97/EK rendelet mellékletének C. mellékletébe, és indokolt, hogy a felvétel az Egyezmény III. függelékébe való felvétel hatálybalépésekor lépjen érvénybe. 1 2 HL L 61., , 1. o. HL L 24., , 1. o. HU 1 HU

4 (4) Következésképpen az Egyezmény III. függelékének módosításai miatt szükség van a 338/97/EK rendelet C. mellékletének módosítására. (5) Megállapítást nyert, hogy három mókusfaj (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis és Sciurus niger) élő példányainak az Unió természetes környezetébe történő bevitele ökológiai fenyegetést jelentene az Unió őshonos vadon élő állat- és növényfajaira. Számos ad hoc tanulmány és felmérés mutatja be vagy jelzi előre a közönséges erdeimókusra (Sciurus vulgaris), valamint az egyes növénytársulásokra és élőhelyekre jelentett fenyegetést és/vagy lehetséges fenyegetést. A közönséges erdeimókust fenyegető veszély a kompetitív kizárás (versengés az élelemforrásokért vagy az élőhelyért) és a betegségeknek való ellenállás együttese. Az ökológiai rendszerre veszélyt jelent többek között a madarak tojásainak és fiókáinak elfogyasztása és az erdei madarakkal folytatott versengés a fészekrakó helyekért és az élelemért, valamint az erdők és faültetvények károsítása a fakéreg lehántása révén. Az említett három invazív faj példányaival jelenleg kereskednek az Unióban, ezért e fajokat a rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban fel kell venni a 338/97/EK rendelet mellékletének B. mellékletébe. (6) Figyelemmel kell kísérni a Haliotis midae fajhoz tartozó példányok kereskedelmét. Ezért ezt a fajt indokolt felvenni a 338/97/EK rendelet mellékletének D. mellékletébe. (7) A CITES sz. (Rev. CoP 15) állásfoglalásának (a növénykereskedelem szabályozása) végrehajtása érdekében a 338/97/EK rendelet mellékletét ki kell egészíteni a nemesített növényfajta fogalom meghatározásával. (8) A Tillandsia xerographica vad és mesterségesen szaporított példányainak megkülönböztetése érdekében ehhez a B. mellékletbe már felvett fajhoz magyarázó jegyzetet kell csatolni, amely meghatározza, hogy a mesterségesen szaporított példányok kereskedelme csak olyan egyedek esetében megengedett, amelyek rendelkeznek egyes felismerhető morfológiai jellemzőkkel (cataphylla). (9) A 338/97/EK rendelet melléklete D. mellékletében a Gerrhosauridae családra vonatkozó nevezéktani hivatkozásokban levő ellentmondást ki kell javítani. (10) A 338/97/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell. Tekintettel a módosítások mértékére, az egyértelműség érdekében indokolt az említett rendelet mellékletét teljes egészében kicserélni. (11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 338/97/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott, a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 338/97/EK rendelet mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép. HU 2 HU

5 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, -án/-én. a Bizottság részéről az elnök HU 3 HU

6 MELLÉKLET MELLÉKLET Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez 1. Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás: (a) (b) a fajok nevével; vagy mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra. 2. Az spp. rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére. 3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalások csupán tájékoztató vagy osztályozó célúak. 4. Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 2009/147/EK tanácsi irányelvben 3 vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben 4 meghatározott védelemnek megfelelően vették fel a listába. 5. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységeknél: a) az ssp rövidítés az alfajt; b) a var(s) rövidítés a változato(ka)t; valamint c) a fa rövidítés a formát jelöli. 6. A fajok vagy magasabb rendszertani egységek neve mellett szereplő (I), (II), illetve (III) jelzések az Egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj szerepel a 7 9. megjegyzésnek megfelelően. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az Egyezmény függelékeiben. 7. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény I. függelékében. 8. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény II. függelékében. 9. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény III. függelékében. Ebben az esetben azt az országot, amelynek kapcsán az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik. 10. Nemesített növényfajta (kultivár): a kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi kódexe 8. kiadásának meghatározása alapján olyan növénykultúra, a) amelynek szelekciója egy sajátos jegy vagy jegyek kombinációja alapján történt b) amely e jegyek tekintetében elkülöníthető, egységes és stabil, és c) megfelelő eszközökkel történő szaporítás esetén megtartja ezeket a jellemzőket. 11. Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha a természetben önálló és tartós populációik találhatók. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjából egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, éppúgy vonatkoznak e rendelet 3 4 HL L 20., , 7. o. HL L 206., , 7. o. HU 4 HU

7 rendelkezései, mint ha önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek konkrétan nem szerepelnek a mellékletekben. 12. Ha egy faj szerepel az A., B. vagy C. mellékletben, akkor annak minden része és származéka is szerepel ugyanazon mellékletben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó jegyzetben feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai szerepelnek a mellékletben. E rendelet 2. cikke t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett # jel és az azt követő szám az adott magasabb rendszertani egység konkrét részeit és származékait jelöli e rendelet alkalmazásában, a következőképpen: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag, a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat); b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint d) a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka. Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag és a pollen; valamint b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek. Egész és szeletelt gyökerek, valamint annak részei. Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag (ideértve az Orchidaceae maghéját), a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat). A kivétel nem vonatkozik a Mexikóból exportált Cactaceae spp. magjára, valamint a Madagaszkárról exportált Beccariophoenix madagascariensis és Neodypsis decaryi magjára; b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; d) a Vanilla (Orchidaceae) nemzetség, illetve a Cactaceae család betelepített vagy mesterségesen szaporított növényeinek termése, része és származéka; illetve e) az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe és a Selenicereus (Cactaceae) nemzetségbe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények szára, virága, része és származéka; valamint f) az Euphorbia antisyphilitica csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékei. A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez. A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez. A rönk, a fanyesedék, őrlemény és kivonat. Föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva. Valamennyi rész és származék, kivéve amelyen a következő címke szerepel Készült ellenőrzött begyűjtésű Hoodia spp.-ből ellenőrzött előállítás során nyert anyagból a botswanai/namíbiai/dél-afrikai CITES irányító hatóságokkal való együttműködés keretében, a BW/NA/ZA xxxxxx számú megállapodás szerint. A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására használt félkész faárut. A rönk, a fűrészfa, furnérlemez, rétegelt lemez, őrlemény és kivonat. A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez és az illóolaj, a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek kivételével. Mag (nevezik endospermiumnak, gyümölcshúsnak vagy koprának is) és annak valamennyi származéka. 13. Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy magasabb rendszertani egységre vonatkozóan sem történt kiegészítés abból a célból, hogy hibridjeit e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek a mesterséges szaporítást tanúsító kereskedelmi bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, HU 5 HU

8 in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései. 14. A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkoznak e rendelet előírásai. 15. A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes elpusztult példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak: 1 Bármely teljes vagy lényegében teljes bőr, nyers- vagy cserzett bőr. 2 Bármely toll, illetve bármely tollal borított bőr vagy más rész. 16. A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak: 3 Szárított és friss növények, beleértve adott esetben a következőket: levelek, gyökerek/gyökértörzs, szár, mag/spóra, kéreg, illetve termés. 4 A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez. HU 6 HU

9 ÁLLATOK CHORDATA (GERINCHÚROSOK) MAMMALIA ARTIODACTYLA Antilocapridae EMLŐSÖK PÁROSUJJÚ PATÁSOK Villásszarvú-antilopfélék Antilocapra americana (I) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) Villásszarvú antilop Bovidae Marhafélék Addax nasomaculatus (I) Mendeszantilop Ammotragus lervia (II) Sörényes juh Antilope cervicapra (III Nepál) Indiai antilop Bison bison athabascae (II) Erdei amerikai bölény Bos gaurus (I) (a Bos frontalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Bos mutus (I) (a Bos grunniens-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Gaur Jak HU 7 HU

10 Bos sauveli (I) Kouprey Bubalus arnee (III Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Vízibivaly Bubalus depressicornis (I) Bubalus mindorensis (I) Bubalus quarlesi (I) Alföldi anoa Mindoro bivaly Hegyi anoa Budorcas taxicolor (II) Takin Capra falconeri (I) Capricornis milneedwardsii (I) Capricornis rubidus (I) Capricornis sumatraensis (I) Capricornis thar (I) Pödröttszarvú kecske Kínai széró Vörös széró Déli gorál Himalájai széró Cephalophus brookei (II) Cephalophus dorsalis (II) Brooke-bóbitásantilop Feketelábú bóbitásantilop Cephalophus jentinki (I) Libériai bóbitásantilop Cephalophus ogilbyi (II) Cephalophus silvicultor (II) Ogilby-bóbitásantilop Sárgahátú bóbitásantilop HU 8 HU

11 Cephalophus zebra (II) Damaliscus pygargus pygargus (II) Zebra-bóbitásantilop Tarka lantszarvúantilop Gazella cuvieri (I) Edmi gazella Gazella dorcas (III Algéria/ Tunézia) Dorkász gazella Gazella leptoceros (I) Hippotragus niger variani (I) Homoki gazella Óriás fekete lóantilop Kobus leche (II) Zambézi mocsáriantilop Naemorhedus baileyi (I) Naemorhedus caudatus (I) Naemorhedus goral (I) Naemorhedus griseus (I) Nanger dama (I) Oryx dammah (I) Oryx leucoryx (I) Vörös gorál Hosszúfarkú gorál Közönséges gorál Kínai gorál Dám gazella Kardszarvú nyársasantilop Arab nyársasantilop Ovis ammon (II) (az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével) Argali juh Ovis ammon hodgsonii (I) Tibeti argali juh HU 9 HU

12 Ovis ammon nigrimontana (I) Kara Tau argali juh Ovis canadensis (II) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) Vastagszarvú juh Ovis orientalis ophion (I) Ciprusi muflon Ovis vignei (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével) Urial Ovis vignei vignei (I) Pantholops hodgsonii (I) Indiai urial Tibeti antilop, csiru Philantomba monticola (II) Kék bóbitásantilop Pseudoryx nghetinhensis (I) Rupicapra pyrenaica ornata (I) Vietnámi antilop Abruzzói zerge Saiga borealis (II) Saiga tatarica (II) Mongol tatárantilop Nyugati tatárantilop Tetracerus quadricornis Nepál) (III Négyszarvú antilop Camelidae Tevefélék HU 10 HU

13 Vicugna vicugna (I) (az alábbi populációik kivételével: Argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populációja] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a B. mellékletben szerepelnek) Lama guanicoe (II) Vicugna vicugna (II) (csak az alábbi populációk: Argentína 1 [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia 2 [a teljes populáció]; Chile 3 [a Primera Región populációja]; Peru 4 [a teljes populáció]; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) Guanakó Vikunya Cervidae Szarvasfélék Axis calamianensis (I) Axis kuhlii (I) Calamian-szarvas Kuhl-szarvas Az argentínai populáció (a B. mellékletben szerepel): Nemzetközi kereskedelem kizárólag a B. mellékletben szereplő vikunyapopulációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel és kézimunkákkal engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok (a Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña című egyezmény szerződő felei) által elfogadott emblémát, valamint a VICUÑA-ARGENTINA szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA jelölést. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni. A bolíviai populáció (a B. mellékletben szerepel): Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő vikunyákról nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok (a Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña című egyezmény szerződő felei) által elfogadott emblémát, valamint a VICUÑA-BOLIVIA szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA jelölést. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni. A chilei populáció (a B. mellékletben szerepel): Nemzetközi kereskedelem kizárólag a B. mellékletben szereplő vikunyapopulációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok (a Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña című egyezmény szerződő felei) által elfogadott emblémát, valamint a VICUÑA-CHILE szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA jelölést. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni. A perui populáció (a B. mellékletben szerepel): Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő vikunyákról nyírt gyapjúval és a felek konferenciájának kilencedik ülésének időpontjában (1994. november) meglévő 3249 kg-nyi gyapjúkészlettel, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok (a Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña című egyezmény szerződő felei) által elfogadott emblémát, valamint a VICUÑA-PERU szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a VICUÑA-PERU-ARTESANÍA jelölést. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni. HU 11 HU

14 Axis porcinus annamiticus (I) Blastocerus dichotomus (I) Annami-disznószarvas Lápi szarvas Cervus elaphus bactrianus (II) Kasmíri gímszarvas Cervus elaphus barbarus (III Algéria/ Tunézia) Atlasz-gímszarvas Cervus elaphus hanglu (I) Dama dama mesopotamica (I) Hippocamelus spp. (I) Hangul-gímszarvas Mezopotámiai szarvas Villásszarvasok Mazama temama cerasina (III Guatemala) Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja Muntiacus crinifrons (I) Muntiacus vuquangensis (I) Kontyos muntyákszarvas Vietnami muntyákszarvas Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala) Maja fehérfarkú szarvas Ozotoceros bezoarticus (I) Pampaszarvas Pudu mephistophiles (II) Északi törpeszarvas Pudu puda (I) Rucervus duvaucelii (I) Rucervus eldii (I) Déli törpeszarvas Mocsári szarvas Líraszarvas HU 12 HU

15 Hippopotamidae Vízilófélék Hexaprotodon liberiensis (II) Hippopotamus amphibius (II) Törpevíziló Nílusi víziló Moschidae Pézsmaszarvasfélék Moschus spp. (I) (csak az afganisztáni, bhutáni, india, mianmari, nepáli és pakisztáni populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Moschus spp. (II) (az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivételével; amelyek az A. mellékletben szerepelnek) Pézsmaszarvasok Suidae Disznófélék Babyrousa babyrussa (I) Babyrousa bolabatuensis (I) Babyrousa celebensis (I) Babyrousa togeanensis (I) Sus salvanius (I) Közönséges babiruszadisznó Bola Batu babiruszadisznó Nagyfogú babiruszadisznó Malenge-szigeti babiruszadisznó Törpedisznó Tayassuidae Pekarifélék Tayassuidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben) Pekarifélék Catagonus wagneri (I) Chaco-pekari HU 13 HU

16 CARNIVORA Ailuridae RAGADOZÓK Kispandafélék Ailurus fulgens (I) Kispanda Canidae Kutyafélék Canis aureus (III India) Aranysakál Canis lupus (I/II) (Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; minden egyéb populáció a II. függelékben található. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek. Canis simensis Canis lupus (II) (Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi). Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek. Cerdocyon thous (II) Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II) Lycalopex culpaeus (II) Lycalopex fulvipes (II) Szürke farkas Etióp sakál Közönséges pamparóka Sörényesfarkas Vadkutya Culpeo pamparóka Darwin-pamparóka HU 14 HU

17 Lycalopex griseus (II) Lycalopex gymnocercus (II) Argentin pamparóka Igazi pamparóka Speothos venaticus (I) Erdeikutya Vulpes bengalensis (III India) Indiai róka Vulpes cana (II) Vulpes zerda (II) Afgán róka Sivatagi róka Eupleridae Falanukfélék Cryptoprocta ferox (II) Eupleres goudotii (II) Fossa fossana (II) Fossza Falanuk Madagaszkári cibetmacska Felidae Macskafélék Felidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított változat példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Macskafélék Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvótákat a következőképpen állapították meg: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése vonatkozik.) Gepárd HU 15 HU

18 Caracal caracal (I) (csak az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Catopuma temminckii (I) Felis nigripes (I) Felis silvestris (II) Leopardus geoffroyi (I) Leopardus jacobitus (I) Leopardus pardalis (I) Leopardus tigrinus (I) Leopardus wiedii (I) Lynx lynx (II) Lynx pardinus (I) Neofelis nebulosa (I) Panthera leo persica (I) Panthera onca (I) Panthera pardus (I) Panthera tigris (I) Sivatagi macska (karakál) Temminck-macska Feketelábú macska Vadmacska Geoffroy-macska Andesi macska Ocelot Tigrismacska Hosszúfarkú macska Közönséges hiúz Párduchiúz Ködfoltos párduc Ázsiai oroszlán Jaguár Leopárd Tigris HU 16 HU

19 Pardofelis marmorata (I) Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (csak a bangladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Prionailurus iriomotensis (II) Prionailurus planiceps (I) Prionailurus rubiginosus (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Puma concolor coryi (I) Puma concolor costaricensis (I) Puma concolor couguar (I) Puma yagouaroundi (I) (csak a középés észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Uncia uncia (I) Márványfoltos macska Bengáli törpemacska törzsalakja Iriomote-törpemacska Laposfejű macska Rozsdás macska Floridai puma Costa Ricai puma Keleti puma Jaguarundi Hópárduc Herpestidae Mongúzfélék Herpestes fuscus (III India) Rövidfarkú mongúz fuscus alfaja Herpestes edwardsi (III India) Szürke mongúz HU 17 HU

20 Herpestes javanicus auropunctatus (III India) Jávai alfaja mongúz auropunctatus Herpestes smithii (III India) Herpestes urva (III India) Herpestes vitticollis (III India) Smith-mongúz Rákász-mongúz Csíkosnyakú mongúz Hyaenidae Hiénafélék Proteles cristata (III Botswana) Cibethiéna Mephitidae Bűzösborzfélék Conepatus humboldtii (II) Patagóniai bűzösborz Mustelidae Lutrinae Menyétfélék Vidraformák Lutrinae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Vidrák Aonyx capensis microdon (I) (csak a kameruni és nigériai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Enhydra lutris nereis (I) Lontra felina (I) Lontra longicaudis (I) Kongói tömpeujjúvidra Tengeri vidra Parti vidra Hosszúfarkú vidra HU 18 HU

21 Lontra provocax (I) Lutra lutra (I) Lutra nippon (I) Pteronura brasiliensis (I) Déli vidra Közönséges vidra Japán vidra Óriásvidra Mustelinae Menyétformák Eira barbara (III Honduras) Galictis vittata (III Costa Rica) Martes flavigula (III India) Martes foina intermedia (III India) Martes gwatkinsii (III India) Mellivora capensis (III Botswana) Tayra Nagy grizon Sárgatorkú nyest Nyest intermedia alfaja Gwatkins-nyest Méhészborz Mustela nigripes (I) Feketelábú görény Odobenidae Rozmárfélék Odobenus rosmarus (III Kanada) Rozmár Otariidae Fülesfókafélék HU 19 HU

22 Arctocephalus spp (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Medvefókák Arctocephalus philippii (II) Arctocephalus townsendi (I) Juan Fernandez-medvefóka Guadelupe-medvefóka Phocidae Fókafélék Mirounga leonina (II) Déli elefántfóka Monachus spp. (I) Barátfókák Procyonidae Mosómedvefélék Bassaricyon gabbii (III Costa Rica) Ecsetfarkú nyestmedve Bassariscus sumichrasti Costa Rica) (III Közép-amerikai macskanyérc Nasua narica (III Honduras) Fehérorrú koati Nasua nasua solitaria Uruguay) Potos flavus (III Honduras) (III Vörösorrú koati solitaria alfaja Farksodró Ursidae Medvefélék Ursidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Medvefélék Ailuropoda melanoleuca (I) Óriáspanda HU 20 HU

23 Helarctos malayanus (I) Melursus ursinus (I) Tremarctos ornatus (I) Ursus arctos (I/II) Maláj medve Ajakos medve Pápaszemes medve Barnamedve (csak a bhutáni, kínai, mexikói és mongóliai populációk és az Ursus arctos isabellinus alfaj szerepel az I. függelékben; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel). Ursus thibetanus (I) Örvös medve Viverridae Cibetmacskafélék Arctictis binturong (III India) Civettictis civetta (III Botswana) Binturong Afrikai cibetmacska Cynogale bennettii (II) Hemigalus derbyanus (II) Vidracibet Sávos pálmasodró Paguma larvata (III India) Paradoxurus hermaphroditus (III India) Paradoxurus jerdoni (III India) Álcás pálmasodró Közönséges pálmasodró Jerdon-pálmasodró HU 21 HU

24 Prionodon linsang (II) Sávos tigrispetymeg Prionodon pardicolor (I) Foltos tigrispetymeg Viverra civettina (III India) Viverra zibetha (III India) Viverricula indica (III India) Malabári cibetmacska Indiai cibetmacska Kis cibetmacska CETACEA CETEK (delfinek, bálnák) CETACEA spp. (I/II) ( 5 ) Cetek CHIROPTERA Phyllostomidae DENEVÉREK Hártyásorrú denevérek Platyrrhinus lineatus (III Uruguay) Csíkoshátú gyümölcsdenevér Pteropodidae Repülőkutya-félék Acerodon spp. (II) szereplő faj kivételével) (az A. mellékletben Repülőrókák Acerodon jubatus (I) Fülöp-szigeteki repülőróka 5 Minden faj a II. függelékbe tartozik, kivéve az alábbi fajokat, amelyek az I. függelékben szerepelnek: Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (kivéve a nyugat-grönlandi populációt), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp. A grönlandi lakosok által, az illetékes hatóság engedélyével elejtett, az egyezmény II. függelékébe tartozó fajok példányait, beleértve az ezekből készült termékeket és származékokat kivéve a kereskedelmi céllal forgalmazni kívánt hústermékeket a B. mellékletbe tartozóként kell kezelni. A Tursiups truncatus fekete-tengeri populációjának vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott élő egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla. HU 22 HU

25 Pteropus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételéve) Repülőrókák Pteropus insularis (I) Pteropus livingstonii (II) Pteropus loochoensis (I) Pteropus mariannus (I) Pteropus molossinus (I) Pteropus pelewensis (I) Pteropus pilosus (I) Pteropus rodricensis (II) Pteropus samoensis (I) Pteropus tonganus (I) Pteropus ualanus (I) Pteropus voeltzkowi (II) Pteropus yapensis (I) Caroline-repülőróka Livingstone-repülőróka Japán repülőróka Mariana-repülőróka Aranyfejű repülőróka Pelew-szigeti repülőróka Palau-repülőróka Rodrigez-repülőkutya Samoa-repülőróka Tonga-repülőróka Kosrae-szigeti repülőróka Pemba-repülőróka Yap-szigeti repülőróka CINGULATA Dasypodidae ÖVESÁLLATOK Tatufélék HU 23 HU

26 Cabassous centralis (III Costa Rica) Cabassous tatouay (III Uruguay) Északi csupaszfarkú tatu Nagy csupaszfarkú-tatu Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves exportkvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.) Bolíviai szőröstatu Priodontes maximus (I) Óriástatu DASYUROMORPHIA Dasyuridae ERSZÉNYES RAGADOZÓK Erszényesnyestfélék Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I) Hosszúfarkú erszényescickány Homoki erszényescickány Thylacinidae Erszényesfarkas-félék Thylacinus cynocephalus (valószínűleg kipusztult) (I) Erszényes farkas DIPROTODONTIA Macropodidae KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK Kengurufélék Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus ursinus (II) Szürke kúszókenguru Fekete kúszókenguru HU 24 HU

27 Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I) Vörhenyes nyúlkenguru Keresztsávos nyúlkenguru Kantáros karmoskenguru Holdas karmoskenguru Phalangeridae Kuszkuszfélék Phalanger intercastellanus (II) Phalanger mimicus (II) Phalanger orientalis (II) Spilocuscus kraemeri (II) Spilocuscus maculatus (II) Spilocuscus papuensis (II) Sötétfarkú kuszkusz Déli kuszkusz Szürke kuszkusz Apró foltoskuszkusz Foltos kuszkusz Pettyes foltoskuszkusz Potoroidae Patkánykenguru-félék Bettongia spp. (I) Caloprymnus campestris (valószínűleg kipusztult) (I) Patkánykenguruk Csupaszmellű patkánykenguru Vombatidae Vombatfélék Lasiorhinus krefftii (I) Északi vombat LAGOMORPHA NYÚLALAKÚAK HU 25 HU

28 Leporidae Nyúlfélék Caprolagus hispidus (I) Romerolagus diazi (I) Sörtés nyúl Mexikói nyúl MONOTREMATA Tachyglossidae KLOAKÁSOK Hangyászsünfélék Zaglossus spp. (II) Hosszúcsőrű hangyászsünök PERAMELEMORPHIA Chaeropodidae ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK Hosszúlábú-bandikutfélék Chaeropus ecaudatus (valószínűleg kipusztult) (I) Hosszúlábú bandikut Peramelidae Bandikutfélék Perameles bougainville (I) Nyugati bandikut Thylacomyidae Erszényesnyúlfélék Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Közönséges erszényesnyúl Fehérfarkú erszényesnyúl PERISSODACTYLA Equidae PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK Lófélék HU 26 HU

29 Equus africanus (I) (az Equus asinusként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.) Equus grevyi (I) Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus és az Equus hemionus khur alfajok az I. függelékben találhatók.) Equus kiang (II) Equus przewalskii (I) Afrikai vadszamár Grevy-zebra Ázsiai vadszamár Kiang Vadló Equus zebra hartmannae (II) Hartmann-hegyizebra Equus zebra zebra (I) Fokföldi hegyizebra Rhinocerotidae Orrszarvúfélék Rhinocerotidae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő alfajok kivételével) Orrszarvúfélék Ceratotherium simum simum (II) (csak a délafrikai és a szváziföldi populációk; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni) Déli szélesszájú orrszarvú HU 27 HU

30 Tapiridae Tapírfélék Tapiridae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő faj kivételével) Tapírfélék Tapirus terrestris (II) Közönséges tapír PHOLIDOTA Manidae TOBZOSKÁK Tobzoskafélék Manis spp. (II) Tobzoskák (A Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica és Manis pentadactyla vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves exportkvóta nulla.) PILOSA Bradypodidae VENDÉGIZÜLETESEK Háromujjúlajhár-félék Bradypus variegatus (II) Füstös háromujjúlajhár Megalonychidae Kétujjúlajhár-félék Choloepus hoffmanni (III Costa Rica) Hoffman-kétujjúlajhár Myrmecophagidae Hangyászfélék Myrmecophaga tridactyla (II) Sörényes hangyász HU 28 HU

31 Tamandua mexicana (III Guatemala) Északi hangyász PRIMATES FŐEMLŐSÖK PRIMATES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Főemlősök Atelidae Pókmajomfélék Alouatta coibensis (I) Alouatta palliata (I) Alouatta pigra (I) Ateles geoffroyi frontatus (I) Ateles geoffroyi panamensis (I) Brachyteles arachnoides (I) Brachyteles hypoxanthus (I) Oreonax flavicauda (I) Coiba-bőgőmajom Mellényes bőgőmajom Mexikói bőgőmajom Ékes pókmajom frontanus alfaja Ékes pókmajom panamai alfaja Gyapjas pókmajom Északi gyapjasmajom Sárgafarkú gyapjasmajom Cebidae Csuklyásmajomfélék Callimico goeldii (I) Callithrix aurita (I) Callithrix flaviceps (I) Ugró tamarin Fehérpamacsos selyemmajom Sárgafejű selyemmajom HU 29 HU

32 Leontopithecus spp. (I) Saguinus bicolor (I) Saguinus geoffroyi (I) Saguinus leucopus (I) Saguinus martinsi (I) Saguinus oedipus (I) Saimiri oerstedii (I) Oroszlánmajmok Csupaszpofájú tamarin Geoffroy-tamarin Fehérkezű tamarin Martins-tamarin Gyapjasfejű tamarin Vöröshátú mókusmajom Cercopithecidae Cerkóffélék Cercocebus galeritus (I) Cercopithecus diana (I) Cercopithecus roloway (I) Cercopithecus solatus (II) Colobus satanas (II) Macaca silenus (I) Mandrillus leucophaeus (I) Mandrillus sphinx (I) Nasalis larvatus (I) Kalapos mangábé Diána-cerkóf Sárgacombú cerkóf Sárgafarkú cerkóf Ördögkolobusz Oroszlánfejű makákó Drill Mandrill Borneói nagyorrúmajom HU 30 HU

33 Piliocolobus foai (II) Piliocolobus gordonorum (II) Piliocolobus kirkii (I) Piliocolobus pennantii (II) Piliocolobus preussi (II) Piliocolobus rufomitratus (I) Piliocolobus tephrosceles (II) Piliocolobus tholloni (II) Presbytis potenziani (I) Pygathrix spp. (I) Rhinopithecus spp. (I) Semnopithecus ajax (I) Semnopithecus dussumieri (I) Semnopithecus entellus (I) Semnopithecus hector (I) Semnopithecus hypoleucos (I) Semnopithecus priam (I) Közép-afrikai vöröskolobusz Uzungwa-vööröskolobusz Kirk keleti kolobusz Keleti kolobusz Preuss-kolobusz Tana-kolobusz Ugandai vöröskolobusz Thollon-vöröskolobusz Mentawai langur Piszeorrú majmok Piszemajmok Kasmíri szürkelangur Dussumier-szürkelangur Hulmán langur Terrai szürkelangur Feketelábú szürkelangur Sri Lanka-i szürkelangur HU 31 HU

34 Semnopithecus schistaceus (I) Simias concolor (I) Trachypithecus delacouri (II) Trachypithecus francoisi (II) Trachypithecus geei (I) Trachypithecus hatinhensis (II) Trachypithecus johnii (II) Trachypithecus laotum (II) Trachypithecus pileatus (I) Trachypithecus poliocephalus (II) Trachypithecus shortridgei (I) Hegyi szürkelangur Malacfarkúlangur Delacour-langur François-langur Aranylangur Ha Tinh-i langur Nilgiri-langur Laoszi langur Sapkás langur Fehérfejű langur Shortridge-langur Cheirogaleidae Törpemakifélék Cheirogaleidae spp. (I) Törpemakifélék Daubentoniidae Véznaujjúmaki-félék Daubentonia madagascariensis (I) Véznaujjú maki Hominidae Emberfélék Gorilla beringei (I) Keleti gorilla (hegyi gorilla) HU 32 HU

35 Gorilla gorilla (I) Pan spp. (I) Pongo abelii (I) Pongo pygmaeus (I) Gorilla Csimpánzok Szumátrai orangután Borneói orángután Hylobatidae Gibbonfélék Hylobatidae spp. (I) Gibbonfélék Indriidae Indrifélék Indriidae spp. (I) Indrifélék Lemuridae Makifélék Lemuridae spp. (I) Makifélék Lepilemuridae Fürgemakifélék Lepilemuridae spp. (I) Fürgemakifélék Lorisidae Lórifélék Nycticebus spp. (I) Lajhármakik Pitheciidae Sakifélék Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Uakarik HU 33 HU

36 Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I) Feketehomlokú kabócamajom Feketearcú kabócamajom Fehérorrú sátánmajom Tarsiidae Koboldmakifélék Tarsius spp. (II) Koboldmakik PROBOSCIDEA Elephantidae ORMÁNYOSOK Elefántfélék Elephas maximus (I) Ázsiai elefánt HU 34 HU

37 Loxodonta africana (I) (a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek) Loxodonta africana (II) (csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk ( 6 ); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) Afrikai elefánt RODENTIA Chinchillidae RÁGCSÁLÓK Csincsillafélék Chinchilla spp. (I) (a háziasított forma példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Csincsillák Cuniculidae Pakafélék Cuniculus paca (III Honduras) Pettyes paka 6 A botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (a B. mellékletben szerepelnek): Exportengedély kizárólag a következő esetekben adható: a) vadászati trófeák nem kereskedelmi célból történő exportja esetén; b) élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén a felek konferenciájának Botswanát és Zimbabwét érintő állásfoglalása szerint, valamint élő állatok in situ természetvédelmi programok céljára Namíbiában és Dél-Afrikában történő felhasználása esetén; c) bőr exportja esetén; d) szőr exportja esetén; e) bőráruk kereskedelmi és nem kereskedelmi célú exportja esetén Botswana, Namíbia és Dél-Afrika számára, illetve nem kereskedelmi célú export esetén Zimbabwe számára; f) egyénileg jelölt és tanúsítvánnyal ellátott, kész ékszerbe beépített ekipa nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Namíbia számára, valamint elefántcsont-faragványok nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Zimbabwe számára; g) regisztrált nyers elefántcsont exportja esetén (Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe számára teljes agyarakra és agyardarabokra) a következő feltételek melett: i) kizárólag regisztrált állami tulajdonban lévő, az adott államból származó készletek esetén (a lefoglalt és az ismeretlen eredetű elefántcsontot kizárva); ii) kizárólag az Egyezmény titkársága által az Állandó Bizottsággal történő konzultációt követően jóváhagyott kereskedelemi partnerek részére, amelyek nemzeti jogszabályai és belső kereskedelmi ellenőrzése megfelelően biztosítja, hogy az importált elefántcsont ne kerülhessen újra-exportálásra és azt a felek konferenciája (Rev. CoP14), a belső feldolgozásról és kereskedelemről szóló módosított állásfoglalása összes előírásának megfelelően kezelik; iii) leghamarabb csak azt követően, hogy a titkárság jóváhagyta a leendő importáló országokat és a regisztrált állami tulajdonban lévő készleteket; iv) nyers elefántcsont a regisztrált állami tulajdonban lévő készletek eladására vonatkozó, a felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott feltételek mellett, amelyek a következők: kg (Botswana), kg (Namíbia), kg (Dél-Afrika); v) A felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott mennyiségeken túl a Botswanában, Zimbabwéban, Namíbiában és Dél-Afrikában január 31-ig regisztrált és az Egyezmény titkársága által jóváhagyott állami tulajdonban elefántcsont exportálható és szállítható a g) iv) feltételei szerinti elefántcsonttal együtt, célállomásonként egyetlen szállítmányban, a titkárság szigorú ellenőrzése mellett; vi) a kereskedelemből származó haszon kizárólag elefántvédelmi programokra, valamint az elefánt elterjedési területén és azok közvetlen közelében élő helyi közösségek védelmét és fejlődését szolgáló programokra használható fel; valamint vii) a g) v) pontban meghatározott további mennyiségek kizárólag abban az esetben forgalmazhatók, ha az Állandó Bizottság megállapította, hogy a fenti feltételek teljesülnek; h) a B. mellékletben már szereplő populációkból származó elefántcsont kereskedelmének engedélyezésére vonatkozó további javaslat nem nyújtható be a felek konferenciájának az annak tizennegyedik ülésével kezdődő és a g) i), g) ii), g) iii), g) vi) és g) vii) pontok előírásai szerint létrejött egyszeri szállítmány időpontja utáni kilenc évig tartó időszakban. Továbbá az ilyen további javaslatokat a és határozatok alapján kell kezelni. A titkárság javaslatára az Állandó Bizottság dönthet úgy, hogy ezt a kereskedelmet részben vagy teljes egészében felfüggeszti abban az esetben, ha az exportáló vagy az importáló országok nem teljesítik az előírásokat, vagy a kereskedelem bizonyítottan káros hatással van más elefántpopulációkra. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni. HU 35 HU

38 Dasyproctidae Agutifélék Dasyprocta punctata (III Honduras) Közép-amerikai aguti Erethizontidae Kúszósülfélék Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Uruguay) Mexikói kúszósül Tüskés kúszósül Hystricidae Tarajossülfélék Hystrix cristata Tarajos sül Muridae Egérfélék Leporillus conditor (I) Pseudomys fieldi praeconis (I) Xeromys myoides (I) Zyzomys pedunculatus (I) Nagy rőzsepatkány Dűnelakó ausztrálegér Ausztrál mocsáripatkány Ausztrál szirtipatkány Sciuridae Mókusfélék Cynomys mexicanus (I) Mexikói prérikutya Marmota caudata (III India) Hosszúfarkú mormota HU 36 HU

39 Marmota himalayana (III India) Himalájai mormota Ratufa spp. (II) Callosciurus erythraeus Sciurus carolinensis Királymókusok Csinos tarkamókus Keleti szürkemókust Sciurus deppei (III Costa Rica) Deppe-erdeimókus Sciurus niger Amerikai rókamókus SCANDENTIA MÓKUSCICKÁNY- ALAKÚAK SCANDENTIA spp. (II) Mókuscickányok SIRENIA Dugongidae SZIRÉNEK Dugongfélék Dugong dugon (I) Dugong Trichechidae Manátifélék Trichechidae spp. (I/II) (A Trichechus inunguis és a Trichechus manatus az I., a Trichechus senegalensis a II. függelékben szerepel.) Manátik AVES ANSERIFORMES Madarak LÚDALAKÚAK HU 37 HU

40 Anatidae Récefélék Anas aucklandica (I) Auckland-szigeti réce Anas bernieri (II) Bernier-réce Anas chlorotis (I) Maori réce Anas formosa (II) Cifra réce Anas laysanensis (I) Anas nesiotis (I) Anas querquedula Asarcornis scutulata (I) Aythya innotata Aythya nyroca Laysani réce Campbell-szigeti réce Böjti réce Dzsungelréce Madagaszkári cigányréce Cigányréce Branta canadensis leucopareia (I) Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja Branta ruficollis (II) Branta sandvicensis (I) Vörösnyakú lúd Hawaii lúd Cairina moschata (III Honduras) Pézsmaréce Coscoroba coscoroba (II) Koszkoróbahattyú HU 38 HU

41 Cygnus melancoryphus (II) Feketenyakú hattyú Dendrocygna arborea (II) Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd) Dendrocygna autumnalis (III Honduras) Dendrocygna bicolor (III Honduras) Feketehasú fütyülőlúd Sujtásos fütyülőlúd Mergus octosetaceus Brazíl bukó Oxyura jamaicensis Halcsontfarkú réce Oxyura leucocephala (II) Rhodonessa (valószínűleg kipusztult) (I) caryophyllacea Kékcsőrű réce Rózsásfejű réce Sarkidiornis melanotos (II) Bütykös fényréce Tadorna cristata Koreai ásólúd APODIFORMES Trochilidae SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK Kolibrifélék Trochilidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Kolibrifélék Glaucis dohrnii (I) Bahia-remetekolibri CHARADRIIFORMES LILEALAKÚAK HU 39 HU

42 Burhinidae Ugartyúkfélék Burhinus bistriatus (III Guatemala) Koronás ugartyúk Laridae Sirályfélék Larus relictus (I) Mongol sirály Scolopacidae Szalonkafélék Numenius borealis (I) Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I) Eszkimópóling Vékonycsőrű póling Pettyes cankó CICONIIFORMES Ardeidae GÓLYAALAKÚAK Gémfélék Ardea alba Bubulcus ibis Egretta garzetta Nagy kócsag Pásztorgém Kis kócsag Balaenicipitidae Papucscsőrűgólya-félék Balaeniceps rex (II) Papucscsőrű gólya Ciconiidae Gólyafélék Ciconia boyciana (I) Feketecsőrű gólya HU 40 HU

43 Ciconia nigra (II) Ciconia stormi Jabiru mycteria (I) Leptoptilos dubius Mycteria cinerea (I) Fekete gólya Pápaszemes gólya Jabiru Sárgafejű marabu Szumátrai tantalusz Phoenicopteridae Flamingófélék Phoenicopteridae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Flamingók Phoenicopterus ruber (II) Rózsás flamingó Threskiornithidae Íbiszfélék Eudocimus ruber (II) Skarlátbatla Geronticus calvus (II) Geronticus eremita (I) Nipponia nippon (I) Platalea leucorodia (II) Pseudibis gigantea Déli tarvarjú Tarvarjú Nipponíbisz Kanalasgém Óriásíbisz COLUMBIFORMES Columbidae GALAMBALAKÚAK Galambfélék HU 41 HU

44 Caloenas nicobarica (I) Claravis godefrida Columba livia Ducula mindorensis (I) Sörényes galamb Sávos ezüstgalamb Szirti galamb Mindori császárgalamb Gallicolumba luzonica (II) Goura spp. (II) Luzoni csillagosgalamb Koronásgalambfajok Leptotila wellsi Grenadai gerle Nesoenas mayeri (III Mauritius) Rózsás galamb Streptopelia turtur Vadgerle CORACIIFORMES Bucerotidae SZALAKÓTALAKÚAK Szarvascsőrűmadár-félék Aceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Ázsiai szarvascsőrű madarak Aceros nipalensis (I) Vöröstorkú szarvascsőrűmadár Anorrhinus spp. (II) Anthracoceros spp. (II) Berenicornis spp. (II) Ázsiai szarvascsőrű madarak Ázsiai szarvascsőrű madarak Ázsiai szarvascsőrű madarak HU 42 HU

45 Buceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Ázsiai szarvascsőrű madarak Buceros bicornis (I) Nagy szarvascsőrűmadár Penelopides spp. (II) Ázsiai szarvascsőrű madarak Rhinoplax vigil (I) Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár Rhyticeros szereplő faj kivételével) spp. (II) (az A. mellékletben Ázsiai szarvascsőrű madarak Rhyticeros subruficollis (I) Sárgatorkú szarvascsőrűmadár CUCULIFORMES Musophagidae TURÁKÓALAKÚAK Turákófélék Tauraco spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Turákók Tauraco bannermani (II) Bannerman-turákó FALCONIFORMES SÓLYOMALAKÚAK FALCONIFORMES spp. (II) Sólyomalakúak (az A. mellékletben szereplő fajok és az újvilágikeselyű-félék (Cathartidae) C. mellékletben szereplő egy fajának kivételével; e család többi faja nem szerepel e rendelet mellékleteiben) Accipitridae Vágómadárfélék HU 43 HU

46 Accipiter brevipes (II) Accipiter gentilis (II) Accipiter nisus (II) Aegypius monachus (II) Aquila adalberti (I) Aquila chrysaetos (II) Aquila clanga (II) Aquila heliaca (I) Aquila pomarina (II) Buteo buteo (II) Buteo lagopus (II) Buteo rufinus (II) Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) Circaetus gallicus (II) Circus aeruginosus (II) Circus cyaneus (II) Circus macrourus (II) Kis héja Héja Karvaly Barátkeselyű Ibériai sas Szirti sas Fekete sas Parlagi sas Békászó sas Egerészölyv Gatyás ölyv Pusztai ölyv Csigászhéja kubai alfaja Kígyászölyv Barna rétihéja Kékes rétihéja Fakó rétihéja HU 44 HU

47 Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) Eutriorchis astur (II) Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) Haliaeetus spp. (I/II) (a rétisas - Haliaeetus albicilla az I., a többi faj a II. függelékben szerepel) Harpia harpyja (I) Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) Leucopternis occidentalis (II) Milvus migrans (II) (a B. mellékletben szereplő Milvus migrans lineatus kivételével) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) Pithecophaga jefferyi (I) Hamvas rétihéja Kuhi Madagaszkári kígyászhéja Saskeselyű Fakó keselyű Rétisasok Hárpia Héjasas Törpesas Tumbesi erdeiölyv Barna kánya Vörös kánya Dögkeselyű Darázsölyv Majomevő sas Cathartidae Újvilágikeselyű-félék HU 45 HU

48 Gymnogyps californianus (I) Kaliforniai kondor Sarcoramphus papa (III Honduras) Királykeselyű Vultur gryphus (I) Andesi kondor Falconidae Sólyomfélék Falco araeus (I) Falco biarmicus (II) Falco cherrug (II) Falco columbarius (II) Falco eleonorae (II) Falco jugger (I) Falco naumanni (II) Falco newtoni (I) (csak a Seychelleszigeteki populáció) Falco pelegrinoides (I) Falco peregrinus (I) Falco punctatus (I) Falco rusticolus (I) Seychelle-szigeteki vércse Feldegg-sólyom Kerecsensólyom Kis sólyom Eleonóra-sólyom Indiai sólyom Fehérkarmú vércse Madagaszkári vércse Sivatagi sólyom Vándorsólyom Mauritiusi vércse Északi sólyom (vadászsólyom) HU 46 HU

49 Falco subbuteo (II) Falco tinnunculus (II) Falco vespertinus (II) Kabasólyom Vörösvércse Kék vércse Pandionidae Halászsasfélék Pandion haliaetus (II) Halászsas GALLIFORMES Cracidae TYÚKALAKÚAK Hokkófélék Crax alberti (III Kolumbia) Crax blumenbachii (I) Kéklebenyes hokkó Atlanti hokkó Crax daubentoni (III Kolumbia) Sárgabütykös hokkó Crax fasciolata Csupaszarcú hokkó Crax globulosa (III Kolumbia) Crax rubra (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala és Honduras) Pirosbütykös hokkó Púpos hokkó Mitu mitu (I) Oreophasis derbianus (I) Csupaszfülű mitu Szarvas hokkó HU 47 HU

L 361 Hivatalos Lapja

L 361 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 361 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 57. évfolyam 2014. december 17. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Bizottság 1320/2014/EU rendelete (2014. december

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. május 29. (OR. en) 10179/13 ENV 473 WTO 123

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. május 29. (OR. en) 10179/13 ENV 473 WTO 123 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 29. (OR. en) 10179/13 ENV 473 WTO 123 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 24. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D035814/01 számú dokumentum I. MELLÉKLETÉNEK új változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D035814/01 számú dokumentum I. MELLÉKLETÉNEK új változatát. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 5. (OR. en) 13677/14 ADD 1 REV 1 ENV 789 WTO 262 FEDŐLAP Biz. dok. sz.: D035814/01 ANNEX 1 Tárgy: MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

Részletesebben

Alapelvek. Az I. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása

Alapelvek. Az I. Függelékben szereplő fajok példányai kereskedelmének szabályozása a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 1 1. 2 Az Országgyűlés a Washingtonban,

Részletesebben

2003. évi XXXII. törvény

2003. évi XXXII. törvény 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2013.8.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 750/2013/EU RENDELETE (2013. július 29.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük

Részletesebben

2010.8.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

2010.8.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/1. (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.8.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 212/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 709/2010/EU RENDELETE (2010. július 22.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása

Részletesebben

2003. évi XXXII. törvény

2003. évi XXXII. törvény - 1 - a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 1 1. 2 Az Országgyűlés a Washingtonban,

Részletesebben

2003. évi XXXII. törvény

2003. évi XXXII. törvény 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

2012.2.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133

2012.2.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133 2012.2.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133 A BIZOTTSÁG 101/2012/EU RENDELETE (2012. február 6.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 339/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1158/2012/EU RENDELETE (2012. november 27.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/327/2008 TERVEZET a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élı állatés növényfajok nemzetközi kereskedelmérıl szóló

Részletesebben

2009.5.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/3

2009.5.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/3 2009.5.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 123/3 A BIZOTTSÁG 407/2009/EK RENDELETE (2009. május 14.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1332/2005/EK RENDELETE. (2005. augusztus 9.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1332/2005/EK RENDELETE. (2005. augusztus 9.) 2005.8.19. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 215/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1332/2005/EK RENDELETE (2005. augusztus 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

Idegenhonos inváziós állatfajok

Idegenhonos inváziós állatfajok Idegenhonos inváziós állatfajok Czirák Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály LIFE természetvédelmi tréning 2016. június 20. LIFE CAP HUN LIFE14 CAP/HU/000010 Idegenhonos inváziós

Részletesebben

Az emlősök törzsfejlődése

Az emlősök törzsfejlődése Az emlősök törzsfejlődése Emlősszerűek (Synapsida) Emlősszerű ŐSHÜLLŐK (THERAPSIDA) osztálya Emlősök (MAMMALIA) osztálya Prototheria alosztály KLOAKÁSOK (MONOTREMATA) rendje Hangyászsünfélék (Tachyglossidae)

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 26. (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. január 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 19. (OR. en) 6648/14 AGRILEG 39 DENLEG 36 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. február 17. Címzett: Biz. dok. sz.: D030733/03 Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 11. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 11. (OR. en) 13182/16 AGRILEG 147 VETER 97 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. október 11. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XIX/1114/1/2010. a Kormány részére

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XIX/1114/1/2010. a Kormány részére AZ ELŐTERJESZTÉST A KORMÁNY NEM TÁRGYALTA MEG, EZÉRT AZ NEM TEKINTHETŐ A KORMÁNY VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER XIX/1114/1/2010. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Washingtonban,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 4. (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. május 4. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 5. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 5. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 5. (OR. en) 5023/16 DENLEG 1 AGRI 2 SAN 2 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. december 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 28. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. augusztus 20. (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. augusztus 6. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark

Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark Révészné Petró Zsuzsa: A Nyíregyházi Állatpark Révészné Petró Zsuzsa Sóstózoo A Nyíregyházi Állatpark 2008 / Nyár Halkan bevallom:az állatkert csoda-színház. Boldogság-színház,amelyre azóta is vágyom.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 2. (OR. en) 9533/15 DENLEG 79 AGRI 303 SAN 168 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. május 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.8. COM(2014) 267 final 2014/0139 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény szerződő felei konferenciájának tizenegyedik

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 293/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.11.11. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 10.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. részének a telepekről származó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 11. (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 9. Címzett: Biz. dok. sz.: D032598/06 Tárgy: Uwe CORSEPIUS,

Részletesebben

Microtus arvalis mezei pocok. Fotó: Cserkész Tamás

Microtus arvalis mezei pocok. Fotó: Cserkész Tamás Microtus arvalis mezei pocok Fotó: Cserkész Tamás Arvicola amphibius - kósza pocok korábban: Arvicola terrestris vízi v. kósza pocok Fotó: Czabán Dávid (Pitymys subterraneus földipocok) Rattus rattus házi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. augusztus 22. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása

Részletesebben

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév Állatföldrajz Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév Regionális állatföldrajz Indomaláji és Ausztráliai faunabirodalom Indomaláji faunabirodalom Az indiai szubkontinens,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.28. COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 MELLÉKLETEK a következőhöz Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egyes alapvető gyógyszerek kereskedelme Európai

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5672/12 DENLEG 3 AGRI 37 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 19. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG

AZ EURÓPAI UNIÓ (19.01) TANÁCSA (OR. 5421/11 DENLEG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. január 18. (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. január 17. Címzett: a Tanács Főtitkársága Tárgy: Tervezet

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyar

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA L 194/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.21. A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. július 18.) a 2011/630/EU végrehajtási határozatnak a kéknyelv-betegségre és a Simbu vírusokra vonatkozó állat-egészségügyi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 10. (OR. en) 6186/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 16. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként Afganisztán 69 HUF 1.15 HUF Afganisztán mobil 73.2 HUF 1.22 HUF Albánia 15 HUF 0.25 HUF Albánia mobil 68.4 HUF 1.14 HUF Algéria 49.2 HUF 0.82 HUF Algéria mobil 46.2 HUF 0.77 HUF Amenia 22.2 HUF 0.37 HUF

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév. Regionális állatföldrajz Afrotropisz, Neotropisz

Állatföldrajz. Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév. Regionális állatföldrajz Afrotropisz, Neotropisz Állatföldrajz Természetvédelmi mérnök BSc szak III. évf. levelező tagozat 2009/10 1. félév Regionális állatföldrajz Afrotropisz, Neotropisz Afrika Szaharától délre eső részei. Afrotropisz Kalahári és Namíb

Részletesebben

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28.

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006)

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 11.11.2009 B7-0000/2009 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a B7-0000/2009 és B7-0000/2009 számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez az eljárási szabályzat

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó tulajdona Hatályosság: 2007.01.07-348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 1. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 1. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. december 1. (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. november 27. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 23. szám 1839 A Kormány 41/2013. (II. 14.) Korm. rendelete a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi

Részletesebben

C 137. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Közlemények. 54. évfolyam 2011. május 6. Magyar nyelvű kiadás

C 137. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Közlemények. 54. évfolyam 2011. május 6. Magyar nyelvű kiadás Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 137 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások közlemények 54. évfolyam 2011. május 6. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 13. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 13. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 13. (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. január 8. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D042746/16

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALPÁR-BOKROSI TISZA-ÁRTÉRI ÖBLÖZET (HUKN10004) különleges madárvédelmi

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29

2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29 2012.3.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. március 1.) a házi sertések spermájának behozataláról (az értesítés a C(2012) 1148. számú dokumentummal történt)

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAM-LAPJÁN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB ÁRFOLYAMOK

AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAM-LAPJÁN NEM SZEREPLŐ, EGYÉB ÁRFOLYAMOK Afgán afgháni 3,49 Albán lek 2,07 Algériai dinár 2,55 Angolai kwanza 2,30 Arab Emírségek dirham 47,00 Argentin peso 54,79 Arubai florin 96,42 Azerbajdzsáni új manat 203,47 Bahama-szigeteki dollár 172,60

Részletesebben

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. -a (3) bekezdésének f)

Részletesebben

I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 07. január 0-tól I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS A 06. december -ét követően kiadásra kerülő új biztosítási kötvények

Részletesebben

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től Új FedEx tarifák Érvényes 0. január -től Nem számít, hogy a szállítmánya nehéz vagy könnyű, sürgős vagy kevésbé időérzékeny, a FedEx-nél megtalálja a megoldást. Ön is profitálhat a versenyképes árakon

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2013. május 31. (OR. en) 2012/0040 (COD) PE-CONS 10/13 AGRILEG 28 VETER 17 CODEC 540 OC 134 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül 1.1.6.1 Magyarországi vezetékes, mobil és speciális hívások telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belül (Ft/perc) 0 Ft 0 Ft Szolgáltató

Részletesebben

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5.

L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. L 61/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.3.5. A BIZOTTSÁG 174/2009/EK RENDELETE (2009. március 4.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermékbehozatalra

Részletesebben