AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/2010."

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS eseti áruszállításra CEL 0008/ Ajánlatkérő: Celebi Ground Handling Hungary Kft Budapest, Ferihegy Nemzetközi Repülőtér 2. Az ajánlattételi felhívás tárgya: a Celebi Ground Handling Hungary Kft. külön megrendeléseire történő (eseti) áruszállítás főleg 24 tonnás, esetenként 3,5-7,5 tonnás tehergépkocsikkal, általában hétközben. Felrakó hely: 1185 Budapest, Ferihegyi Repülőtér, Igló utcai Cargo Bázis. Lerakó hely: általában a Ferihegyi Repülőtér 10 kilométeres körzetében, esetenként más budapesti vagy Budapest környéki cím. Gyakoriság: Berakodás: hetente 3 4 alkalom órától és/vagy délután, a légiáru beérkezése függvényében több forduló is lehetséges. Egy fuvar időtartama: 3-6 óra (várakozással, fel-, illetve lerakással együtt). Megrendelés feladása alapesetben előző napon történik, hétfő reggeli áruszállítás megrendelésére vasárnap között kerül sor. Az igénybevétel volumene vonatkozásában az ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal. A szolgáltatás megrendelésére minden esetben telefonon kerül sor, egy órán belüli fax vagy útján történő megerősítéssel Kérdésfeltevés: Az ajánlatának elkészítéséhez Jelentkező írásban kérdéseket tehet fel az Ajánlatkérőnek május óráig. Az Ajánlatkérő az írásban feltett kérdésekre két munkanapon belül, legkésőbb május 14-én írásban válaszol. 2.2 Többváltozatú ajánlat nem tehető Részajánlat nem tehető 3. A választott eljárás: Nyílt meghívásos eljárás. Az ajánlatkérő a követelményrendszerének leginkább megfelelő szolgáltató kiválasztását (a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás meghatározott tartalom mellett) többfordulós eljárás keretében bonyolítja le. A megkötni kívánt szerződés típusa: határozatlan időre szóló fuvarozási keretszerződés. 1/6

2 4. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján átutalással, alapszabályként a számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül teljesíti. Az elszámolás havonta egyszer történik. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő további halasztott fizetést hajlandó-e szerződésileg elfogadni. Azonos eredmény esetén a hosszabb fizetési határidőt vállaló jelentkező cég kerül kiválasztásra. Előlegfizetés nem lehetséges. 5. Tartalmi követelmények 5.1 Alapvető feltételek (melyek nem vállalása, illetve amelyeknek meg nem felelése esetén a jelentkező kizárásra kerül): Vállalkozónak felelősséget kell vállalnia arra, hogy a szolgáltatás teljesítésébe bevont dolgozók, alvállalkozók megfeleljenek az adott szolgáltatás elvégzésére vonatkozó mindenkori törvényi követelményeknek, rendelkezzenek az előírt engedélyekkel, bizonyítványokkal, valamint felelősségbiztosítással ( EUR-nak megfelelő összeg/kár összegű biztosítás előnyt jelent) A Vállalkozónak rendelkeznie kell a feladat teljesítéséhez szükséges járművekkel és vállalnia, hogy az áruszállítást a mindenkori törvényi követelményeknek megfelelő, jó állapotú gépkocsikkal hajtja végre, illetve gondoskodik a szállítás biztonságos feltételeiről. Biztosítja a személygépkocsik fuvarba állításának szervezését, diszponálását, a megadott időpontra történő címre, valamint célba érkezését. A Vállalkozó reklamáció esetén biztosítja a diszpécserszolgálat azonnali intézkedését. Az áruszállítás teljesítéséhez szükséges járművek: 3,5 tonna, 7,5 tonna, 24 tonna teherbírású, min. 40 m 3, nyerges kialakítás, darus rakodásra is alkalmas (esetenként, áru jellegétől függően), veszélyes áruszállításra alkalmas járművek (ADR) A vállalkozónak felelősséget kell vállalnia arra, hogy a megrendelések visszaigazolása: azonnal, de a rendelés feladásától számítva legkésőbb 15 percen belül kötelező jelleggel visszaigazol minden egyes megrendelést. a rendelkezésre állás: minden nap óra között. 2/6

3 a kiállási idő: azonnali rendelés esetén nem lehet több mint a megrendeléstől számított 180 perc. előző napon történő rendelés esetén a kívánt időponthoz képest maximum ± 10 perc. a megrendelések teljesítése (fuvarozás): minden esetben a lehető legrövidebb útvonalon és időn belül történjen (forgalmi viszonyoktól függően) előzetesen összeállított útvonalterv alapján. Sofőrönként egy-egy feltöltött, működőképes mobiltelefon legyen. A szerelvényeket a megbízó/légiáru feladó, illetve légiáru címzett cég jelzését, logóját, illetve a szállított árura vonatkozó, vagy utaló megnevezést nem lehet feltüntetni. A szállított árura vonatkozó utalás sem lehet. Kizárólag a folyamatos szállítás megengedett. (megállás csak indokolt esetben: pl. baleset, hatósági ellenőrzés, műszaki hiba esetében) A vállalkozó felelősséget kell, hogy vállaljon az összes, legalább 3 órával a kívánt kiállás előtt leadott megrendelések időben történő teljesítésére, megállapodás szerinti, szerződésben rögzített áron Kötbérvállalás. A Vállalkozó minimálisan a következő kötbérfizetési feltételeket kell, hogy vállalja: A Vállalkozó a megrendelt szállítás saját hibájából történő elmaradása esetén az adott áruszállítás költségeit teljes egészében megtéríteni köteles. A rendelés felvételénél vállalt kiállási idő 10 perces túllépése a megrendelt szállítás Vállalkozó hibájából történő elmaradásának minősül. Megrendelő köteles a kártérítési igényt havonta, a következő hónap 5. napjáig postán eljuttatni a Vállalkozó részére. A Megrendelő a kár összegét bizonylattal köteles igazolni, mely a kártérítési igény mellékletét képezi. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a kárterítés összegét a Megrendelő levonja az aktuális havi számla összegéből A Vállalkozó vállalja, hogy a szállítás közben bekövetkezett bármilyen balesetről - amely az áru sérülésével, illetve beérkezésének időszakos akadályoztatásával jár - haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. 5.2 Az ajánlathoz kötelezően csatolandó okmányok és nyilatkozatok: Bemutatkozás, különös tekintettel a gépparkra (5.1.2 pont) és a sofőrök képzettségére, szakmai pályafutására. 3/6

4 Legalább három, az utolsó két évben teljesített hasonló jellegű szolgáltatás nyújtására vonatkozó referencia a kapcsolattartó személy elérhetőségének megadásával napnál nem régebbi társasági cégkivonat (annak másolata), valamint cégszerű nyilatkozat, hogy a cégkivonat kiállításától eltelt időben a cégkivonatot érintő semmiféle változás nem történt, ellenkező esetben a változásra vonatkozó okmányok másolatait is mellékelni kell Cégszerű nyilatkozat, hogy az adott szolgáltatás teljesítésében résztvevő összes gépkocsi és gépkocsivezető megfelel a mindenkori törvényi követelményeknek és rendelkezik az összes előírt és érvényes engedéllyel A következő adatokat tartalmazó kitöltött Adatlap: - Az Ajánlattevő neve, címe. - A meghatalmazott képviselő neve, elérhetősége (telefon, telefax, ). - Ajánlati ár/ Ft/km díj, tehergépkocsi típusonként (vidékre is) - Díjmentes fel/lerakási, illetve várakozási idő - Várakozási és rakodási díj, Ft/óra (díjmentes idő túllépése esetén) - Teljesítési (szolgáltatás megkezdési) határidő. - Hétvégén és ünnepnapokon történő áruszállítás lehetősége. Az ajánlati árakat ÁFA nélkül kell megadni, és nyilatkozni, hogy az ajánlott árak minimálisan a szerződés első évére kötöttek legyenek az emelkedés kizárása mellett, illetve a jelentkező nyilatkozzon a továbbiakra vonatkozó árszámítási módszerről Az ajánlatban az ajánlattevő köteles részletesen és egyértelműen meghatározni a munkafolyamatot, figyelembe véve a jelen felhívás követelményeit. A meghatározásban a jelentkező megfelelő részletességgel kell, hogy rögzítse, milyen elvárásai vannak az ajánlatkérővel szemben a szolgáltatás teljesítése érdekében Cégszerűen aláírt részletes megfelelőségi nyilatkozat, amelyben az Ajánlattevő arról nyilatkozik, hogy kötelezőként elfogadta a jelen Ajánlattételi felhívás feltételeit, vagy amennyiben nem, közli, hogy mennyiben tér el azoktól Az Ajánlattevő képviseletére, cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által hitelesített érvényes aláírási címpéldányát Az ajánlattevő azon képviselőjének megnevezése/meghatalmazása, akik jogosultak az egyeztető, illetve szerződéskötést megelőző tárgyalások lefolytatására, döntési jogkörrel rendelkeznek Az alkalmazni kívánt alvállalkozók megnevezése, valamint az általuk végzendő munkák meghatározása Felelősségbiztosítási kötvény másolata Az áruszállításra vonatkozó, és elismert bármely nemzeti vagy nemzetközi rendszerben (Pl. ISO) akkreditált minőségtanúsító intézménytől származó tanúsítvány másolata fuvarozási szerződés-tervezet. 4/6

5 5.3 Jelentkezési határidő: május óra. 5.4 Jelentkezés módja: elektronikus formában, ben, a csatolt mellékletekkel együtt, a címre vagy postai úton a Celebi Ground Handling Hungary Kft. Logisztikai Igazgatósága, 1675 Budapest, Pf.: 122 címre, ajánlott levélben, vagy a jelentkezési határidő lejártakor személyesen, óra között a következő címen: 1185 Budapest, Ferihegy 1, A porta, tel. számon kell jelentkezni. 6. Az ajánlatok értékelése 6.1. Az értékelés során az Ajánlatkérő kérdéseket tehet fel az ajánlattevőnek, annak érdekében, hogy a nem egyértelmű nyilatkozatokat tisztázza az ajánlattal kapcsolatban, illetve felszólíthatja az ajánlattevőt a hiányzó nyilatkozatok pótlására. Amennyiben az ajánlattevő a hiányokat nem pótolja az Ajánlatkérő által megjelölt határidőre, az Ajánlatkérő kizárja az ajánlatot a további értékelésből és érvénytelennek nyilvánítja. Az értékelési szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás meghatározott szolgáltatási színvonal mellett. 7. Eredményhirdetés 7.1 Az első forduló eredményhirdetésének időpontja: május 24. Az első forduló eredményéről a jelentkezők írásos értesítést kapnak. Esetleges korábbi/későbbi eredményhirdetés esetén a jelentkezők értesítést kapnak. A kihirdetett eredmény végleges érvényű. 7.2 Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legjobb ajánlatot tevők között egyeztető- és ártárgyalás vagy online árverés útján válassza ki a győztest. 7.3 Az egyeztető tárgyalás során a szolgáltatás részleteinek meghatározására, pontosítására, szerződési feltételek egyeztetésére kerül sor. A tárgyalás eredményében az ajánlattevő módosíthatja az eredeti ajánlatát, de az Ajánlatkérő számára csak kedvezőbb árajánlatot tehet. 7.4 A második forduló eredményhirdetése A második forduló eredmény hirdetése az egyeztető és ártárgyalások/online árverés lezárását követően 3 munkanapon belül történik. Az Ajánlatkérő az eredményről értesítést küld ( ben vagy faxon) a második fordulóban részt vett ajánlattevőknek. 8. A szerződés megkötése A szerződés megkötését a végeredmény kihirdetését követő 10 munkanapon belül tervezzük. 9. Jogfenntartó nyilatkozat Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik az alábbi feltételeket - Az ajánlatkérőnek jogában áll az eljárást bármikor (a szerződés megkötését megelőzően) külön indoklás nélkül módosítani, illetve leállítani és visszavonni. - Az ajánlatkérő a jelentkezőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal a módosításból, illetve leállításból/visszavonásból eredő következményekért. 5/6

6 - Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legjobb ajánlatot tevők között tártárgyalás vagy online árverés útján válassza ki a győztest. - Az ajánlatkérőnek joga van az eljárás győztesének visszalépése, vagy sikertelen szerződéses tárgyalások esetén a következő legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kötni. - Az ajánlatkérőt valamely ajánlat elfogadása esetén sem terheli szerződéskötési kötelezettség. Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a szerződés csak külön íven szövegezett, papír alapú megállapodás aláírásával jön létre. - Az ajánlattevők az ajánlatok megküldésével történő részvételi szándékuk bejelentésével elfogadták, hogy bármely fél számítógéprendszerébe, illetéktelen harmadik személy(ek) által történő behatolást és az abból eredő károkat vis majornak tekintik, amelyért a felek egyike sem kötelezhető kártérítésre. Továbbá az ajánlattevők kötelezik magukat, hogy számítógéprendszerüket a lehető leghatékonyabban megvédik a fenti behatolókkal szemben és minden ilyen kísérletről, ennek veszélyéről, illetve a védekezés új lehetőségeiről haladéktalanul értesítik az online portál üzemeltetőjét. - Az online árverés útján történő versenyeztetés esetén az online árverésre vonatkozó alkalmazástechnikai eligazítást (próba-árverés keretében) az elektronikus piactér Szolgáltatója az online árverést megelőző munkanapon biztosítja mindazon ajánlattevő cégeknek, amelyek ajánlatkérői meghívást kaptak az árverésre (útmutatásért, illetve próba-árverés keretében történő felkészítésért az ajánlattevőknek nem számol fel díjat sem az elektronikus piactér szolgáltatója, sem az Ajánlatkérő). - A jelentkezéssel/ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli, ezen a címen az Ajánlatkérő az eljárás eredményétől függetlenül költségterítést nem fizet. Kapcsolattartó személy: fuvarozási kérdésekben beszerzés-technikai kérdésekben Neve Temel Ali, ügyfélszolgálati vezető Bucher Viktória, beszerzési menedzser Telefon: 06/ / Budapest, április 27. Celebi Ground Handling Hungary Kft. 6/6

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben