Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 KÁNTOR ENDRE Magyar János Vallomása Szellemem e földet nem dicsõíti mert mindennap izzadtan és morcosan kelek mert éjszaka szép nõk s múzsák helyett kolbásszal és hagymával álmodom. Egy vízcsepp útja a pokolba Lassan végigcsúszott a hideg, érces felszínen, s a peremen átbillenve Z U H A N. Még eszébe villant - Jó volt együtt a többiekkel. De a mocskos padló darabokra törte gondolatait. T 7

8 Baky Péter Festõ és modelje (1997) 5

9 STEINER ISTVÁN Baklövés Az üldözõcsoport három fõbõl (harcos) állt. A gépkocsivezetõbõl, aki a Raj-GAZ-t hajtotta (szolgálati jármû), egy határõrbõl, aki a kutyát (szolgálati állat) vezette, és egy tisztesbõl: õ a másik kettõt irányította (járõrparancsnok). Ugyanis ahol két katona van ott az egyik parancsnok (szolgálati logika). Szerettem ezt a szolgálatot, ha van egyáltalán ilyen a Seregben. Nem kellett kinn dekkolni valahol a sávban, a prérin nyolc órát, vagy portyázóként caplatni mélységi területeken, lábzsibbadásig. Az üldözõ felszerelt és feltupírozott harci kedvvel várt. Várta, hogy az elektromos jelzõrendszer riasztócsengõje (pléhkakukk) megszólaljon. Akkor egy percen belül a csoport elhagyta az õrsöt és az ominózus szektorban kivizsgálta a jelzés okát, körülményeit. Amennyiben emberre utaltak a nyomok (határsértõ), úgy üldözte a kifulladásig és utána is, mert a határõr szívóssága mint a kanvasmacska. Legritkábban ez fordult elõ (hadiszerencse). Készülõdtem a szolgálatra; a fegyvertámla melletti kis asztalon pucorásztam a géppisztolyomat. Kedvtelve, amit megért fegyver és katona különleges kapcsolatának ismerõje. Csite fordult be a fegyverszobába, örökös õrvezetõ és közelgõ szolgálatunk járõrparancsnoka. A fegyvert épphogy ellenõrizte, annál hosszabban ügyködött a tárakkal. Kiürítette, majd újra töltötte õket. Aztán a zsebébõl elõvett egy marék lõszert és rátöltött. Általában huszonöt lõszert raktunk a tárakba a rugót kímélendõ. Valamire való határõrnek (dörzsölt harcos) azonban volt némi maszek muníciója is, ha netán rádurrantana valamire kinn a prérin, akkor a nyilvántartott lõszermennyiséget még mindig fel tudta mutatni, igazolva, hogy õ nem kovbojkodott, meg különben is. Nos, ebbõl a maszek készletbõl rakta dugig a tárait Csite. Balsejtelem vett elõ; ez készül valamire. - Csak nem a zergét akarod ledurrantani? - kérdeztem. Nem válaszolt, tárazott tovább. - Figyelj öreg! Az ember nem habokra tölt harminc skulót a tárba. Mit akarsz ezzel? - fordultam felé. - Túl sokat beszélsz - morogta. - Te meg keveset. Annyit mégis eldünnyöghetnél, hogy mire ez a nagy fegyverkezés, mert késõbb esetleg nem lesz rá idõ és abból van a gubanc. - Kinyírom azt a rohadt kecskét! - sziszegte. - Ebbe nekem is van némi beleszólásom. Nagyon jól tudod, hogy a Vaddisznó (t. õrsparancsnokunk, amúgy százados) mire szánta. - Az engem nem érdekel, hogy mire szánta. Fasírozott lesz belõle - mondta Csite nyomatékosan. 9

10 - Engem meg nem érdekel, hogy miként játszod a vagányt. Ha ledurrantjuk... azaz, ha ledurrantod, akkor hathónapi helyben járás a legkevesebb. Márpedig én nem akarok fél évig itt rohadni ezen az istenverte õrsön. Haza akarok menni, mert várnak. - A csajodhoz, mi? - kérdezte csúfondárosan Csite. - Mindegy hogy kihez, csak haza akarok menni - mondtam. - Hát ez az. - Mi az, hogy ez...? - Hát ez - becsatolta a tártáskát és a géppisztollyal együtt a vállára akasztotta. - Hát ez. Nagyon unom már. Mindenki ugat, veri a nyálát, hogy így megy úgy, csak kerüljön elém az a rohadt zerge, majd beledurrantok a seggébe, kicsinálom, szarrá lövöm! Mindenki ezt pofázza ezen a gennyes õrsön, de mikor oda kerül és lõni kéne, akkor fosni kezd és nem csinál semmit. - Nem fosik, hanem haza akar menni. - Fosik és inkább minden éjjel futkos egy hülye zerge miatt. - Meg kéne várni egy jobb alkalmat - próbáltam váltani, - amikor a parancsnok nincs itt. Kevesebbel megusz... - Nincs másik alkalom - az orra majdnem érte az enyémet - Ez az alkalom van. És ez ki lesz használva - mondta tagoltan és bevágta az ajtót. Szolgálatba léptünk, de alig figyeltem a formaságokra, eligazításra: egyre azon morfondíroztam, hogy ez a hülye tényleg lelövi azt az átokverte zergét. Ha visszamegyünk egy kicsit az idõben, tavasz elején találjuk magunkat, mikoris némi szín keveredett vadállományunkba. Elég színesnek találtuk a meglévõt is, mert nem egyszer futottunk miattuk. A vad mozog a határsávban és így neki mehet a jelzõrendszer kerítésének. Elég ha két drót összeér, már megszólal benn az õrsön a pléhkakukk. Mint minden esetben, ekkor is olybá kell venni a dolgot mintha ember okozná; vagyis határsértõ van a sávban. Az üldözõk kirobognak a jelzett szektorba és megvizsgáljuk a nyomokat, a drótot, a nyomsávot, a füvet és egymást. Közben az õrsön fellelhetõ harcosok kapják a csúzlit és futnak, függetlenül attól, hogy mikor jöttek be vagy mennek szolgálatba, esznek, alszanak vagy a klozeton erõlködnek. Éjjel és nappal. A kocsi aztán lerakja õket a sáv másik felén, a határkövek melletti nyiladékon. Ott aztán begombolják az inget-gatyát, lenyelik a falatot, felébrednek, szentségelnek (csak csendesen!) és tárt karokkal (benne géppisztoly) várják a határsértõt. Ez a zárás amivel be van kerítve a madárka. Közben az üldözõk kiderítették, hogy egy kerge õz volt, betelefonálnak az õrsre, hogy vadjelzés. Erre a csöves (ügyeletes katona) kicsavarodik a kapuba és három egyes lövéssel lelövi a zárást. A teherautó végigmegy és fölszedi a zárás harcosait, akik viszszatérve megpróbálják ott folytatni ahol abbahagyták, de mint tudjuk a szájíz már nem ugyanaz, mert ki szeret habokra futkosni. Pláne két alvás között. Volt tehát a meglévõ vadakkal is gond, de kora tavasszal még két zerge is jött. Igaz, hogy külföldi vendég, de használtak a politikai oktatások: utáltuk õket mint a bûnt - ezek is kapitalisták, csak álcázzák magukat. Az osztrákoktól jöttek, az Alpok keleti 10

11 hegyeibõl. Átvergõdtek a mûszaki záron és keresztülvágva a határsávon a jelzõrendszernél álltak meg. A nõstény átugrotta, a bak viszont nehezebb lévén nem tudta legyûrni az akadályt, sem a nemi vágyait, ha ugyan ekkortájt párzanak ezek a dögök. Lényeg az, hogy minden nap - lehetõleg kora hajnalban - ott randevúztak a kerítésnél. Egyik kívül, másik belül. A bak felállt a drótra, vagy a szarvával birizgálta. Ment be a jelzés, szólt a pléhkakukk, mi meg futottunk (töketlen kutya). Szép szerelmi történet, de meg lehet unni még egymás közt is, nemhogy kívülállóknak. Ritkán elõfordul, hogy volt visszatérõ vadunk (õz, borz) ami - többszöri riasztás után - véletlenül ólmot nyelt és nem jelzett többet. Az ilyen vadászat felett a fõnökök is szemet hunytak miután még itt a határon is van határa bizonyos dolgoknak. Gondoltuk a zergebaknak is ez lesz a sorsa: valaki majd egy-két rövid sorozattal megdorgálja. De nem ez lett. Lett helyette más, ami egyáltalán nem tetszett nekünk. Vaddisznó, az õrsparancsnokunk úgy vélte a szerencse küldte épp ide ezt a zergét, mivel ez a vad nálunk unikumnak számít (vadászcsemege). Nagy vadász hírében álló felettesének szánta a bakot. Ha nem is lökik elõ õrnaggyá, azért egy pirospontot kaphat érte. A legénységi állomány (megveszekedett gazfickók) persze van olyan dörzsölt, hogy a szolgálati szabályzatnak megfelelõen, tehát a felelõsségre vonás veszélye nélkül kikészíti a zergét (ráténykedés), miért is Vaddisznó még idõben és általa kellõ hatékonyságúnak ítélt retorziók emlegetésével fölvilágosított bennünket, ki is fogja lepuffantani. Igen ám, de az ezredes csak nem jött, mi meg csak futottunk. Úgy látszik mégsem volt olyan nagy vadász. Már három hete tartott a móka, kínunkba nevet adtunk a zergebaknak (Frici), hozzátéve; az a rohadt szerelmes dög. Volt aki már úgy ráállt a dologra, hogy a riasztás elõtt automatikusan fölébredt, vagy ha akkor jött be szolgálatból le sem szerelt, hanem várta a jelzést. Kísérteties pontossággal fél öt körül meg is szólalt a pléhkakukk. Futás! Csite úgy gondolta, hogy itt a legvégsõ ideje Frici szerelmi románcát megszakítani és egyben véget vetni méltatlan futásainknak. Hajnalig sutyorogtunk mire beleegyeztem (O. K.). végtére is öreg járõrrel még egy határsértõ sem kukoricázhat büntetlenül, nemhogy egy susmán (vagyis osztrák) kecske. Miután kellõképp megbeszéltük a részleteket, - hogyan is csináljuk a terepen, mit mondjunk a Vaddisznónak mikor bejövünk - megpróbáltam bóbiskolni, de nem ment. Nem is biztos, hogy el tudjuk kapni, áltattam magam nyugtatásképp. Hajnalban aztán menetszerûen megszólalt a pléhkakukk az õ kedvesen kolompoló hangján. Az ember úgy érezte, hogy egy kerge lódarázs csapong az agya helyén. - Bal hatos szektor - fordult ki az ajtón a csöves, - a Frici... - Jó, hogy mondod. Tisztára kiment a fejembõl - mondtam. Rohantam kifele. Csite már bent ült a kocsiban. Gyuri a sofõrünk régi motoros volt, ismerte a terepet, téptünk, mintha szökésben volnánk. Pattogott a dzsip, alig tudtam kikötni a kutyát az ülés vasvázához. Úgysem lesz rá semmi szükség, csak láb alatt lenne. Az erdõn keresztül mentünk, a közelítõn. A lejtõ elõtt Gyuri kikapcsolta a motort meg a lámpát. Nekem így is 11

12 zajosnak tûnt, ahogy lezuhantunk a völgye. Kiszálltunk. Világosodott. Lassan araszoltunk felfelé a dombon. Én egyenesen, Csite félkörívbe kerítve. Szusszantam egyet, aztán kinéztem a peremen. Ott volt a zergebak, meg a nõstény, köztük a kerítés. Belefeledkezve enyelegtek. A bak néha megrezegtette a drótokat a szarvával. Zömök testéhez képest vékonynak tetszettek a lábai, kampós szarva tompán fénylett. Kibiztosítottam és hosszasan céloztam. Arcom a tusához szorítva félpofával üvöltöttem: Állj, vagy lövök! és már lõttem is. Irányzott, nem célzott lövés, mondaná a szabályzat. Ez eléggé irányzott volt, hallottam a tompa puffanást, ahogy becsapódik a skuló. A zerge föl se vette. Csinált egy cikkcakkot és besuttyant egy sövénysûrû, bokros részbe. Gondoltam ismét felszólítom a szabályzat szellemében, sosem lehet tudni, hátha valaki van a közelben. Erre már nem jutott idõ, mert Csite közben tüzelni kezdett. Ráhúzta az egész tárat. Mikor abbahagyta fél percig suhogtak a környezõ erdõk, hegyek a visszhangtól. Úgy láttam, hogy még mindig mozog a bokorban az az átkozott dög. Odahúztam három rövidsorozatot. Csite közben kicserélte a tárat és tüzelt. - Hagyd abba! - üvöltöttem és futni kezdtem felé. Mire odaértem a harmadik tárnál tarott. Egy elakadt töltényt piszkált a töltényûrbõl. - Elég volt! Hagyd abba! - lihegtem. - Ne ugass! Megmondtam, hogy fasírozott lesz belõle. Inkább adj egy tárat kölcsön. - Köl-csön? Te teljesen bekapcsoltál... - megfordultam és ereszkedtem lefelé. Hallottam, ahogy csattan a géppisztoly zára és a maradék lõszert is rálövi a bokorra. Visszafordultam. Csite odaballagott a bokorhoz. Szertartásosan kigombolta a sliccét és lehugyozta a zergét. Talán köpött is egyet. Gyuri a kocsi mellett cigizett. - Szép munka volt. Tiszta munka. Ha mástól nem, a sok ólomtól biztos földre rogyott. Ezt a háborút a harmadik õrsön is hallották - dörmögte. Ne persze, neki mindegy, két hónap múlva leszerel, addig féllábon is kibírja. Szó nélkül beszálltunk. Visszafelé a kutyát rendeztem, teljesen föl volt spannolva, alig bírtam vele. Benn az õrsön kikerekedett szemekkel néztek ránk. Vaddisznó a szomszéd házban lakott, nem tartott soká míg átért. Még föl sem ébredt, de már mérges volt. Jelentést kért. Csite tagoltan kezdte volna az elején. Erre most nincs idõ. A százados Gyurit kezdte faggatni, mint öreg harcost. Szabályosan ténykedtek a fiúk, jelzõlövés, felszólítás és így tovább, szépes sorolta a történeteket. - És mi volt? - Mi mi - kérdezte Gyuri értetlenül. - Amire lõttek! - Õz - hazudta Gyuri. Vaddisznónak megcsillant a szeme. Vett két mély levegõt. Többet ne, mert Csite közbeszúrt: - Olyan... õzforma állat... Vaddisznó belemerevedett a mozdulatba, hosszasan bámult az õrvezetõre. Csite is hasonlóképpen cselekedett, nem kis vakmerõséggel. Éreztem, hogy zsibog a tarkóm. 12

13 A folyosóról mindenki eltûnt, még a géhás törzsömbörzsöm is betolatott a raktárba. Nem tudom ezek meddig szemeztek ott a folyosón; ilyenkor megáll az idõ és megáll a levegõ, aztán egy darabig úgy marad. Egyszer csak Vaddisznó elkezdte szedni a levegõt. Szélütés, tippeltem magamban. A nyakáról lepattant a felsõ inggomb, a századosi csillagok mintha csikorognának a vállán és még mindig csak szedi a levegõt befele. A feje már elhagyta a pirosat, inkább kékbe játszott. Komolyan aggódtam érte. Akkor ugrott egyet, majdnem a mennyezetig és mikor leért kinyitotta a száját. Rock-zenén nevelkedtem, így hozzávetõleg hatvanöt decibelre becsültem a lármát, amit csapott. A bömböléstõl hézagosan lehetett érteni mondandóját, annyi mégis kiderült, hogy leesett nála a tantusz: rájött, hogy lepuffantottuk a zergét. Kifújta elsõ mérgét (kis terpeszállás). Jött a második strófa (izgatott járkálás). Ebbõl kiderült, hogy a határõrség legsötétebb elemei vagyunk (ez hétszentség). Õt akarjuk kicsinálni, idegileg, ugye (dettó hétszentség). Annyit fogunk mosni a folyosón, hogy az ujjunk közé hártya nõ, mint a kacsának (ez hóttziher). Valamint megtudjuk, hogy hol is lakik az a pirinyó úristen. Kicsit megsajnáltam. Egy idõ után (kifulladás) kíváncsi lett a jószágra. Mi persze egyre azt hajtogattuk, hogy õzféle. Nem zerge? Nem láttunk még zergét. De hallottak róla? Hallottunk. Kampós a szarva? Nem figyeltük... (Jelentem, jelentem, jelentem). Félóra alatt rájött, hogy nem sokra megy velünk. Na akkor kimegyünk. Megnézzük. A terepen alaposan vizsgálódott. Mindent végigkérdezett oda-vissza. Megnyugodva felelgettünk, látszott, hogy nem nagyon tud belénkkötni, tán nem is akar. A bokorból nem sok maradt. Letört ágak, fehéren villogó faszilánkok. A zerge, szegény, mintha húsdarálón ment volna keresztül, félig beleverve a földbe. Vaddisznó egyre csaj sóhajtozott (barbárok, barbárok). Szegény Frici, kapott eleget, de az agancsa épnek látszott. Néztem hol van a zergeszakáll, vagy mi, amit a stüszivadászok a kalapjuk mellé tûznek, de nem láttam rajta. (Tollatlan). Csite odaadta a bicskáját a századosnak, az levágta a fejet. Az ép agancs valamelyest enyhített a helyzeten. Visszamentünk az õrsre, Vaddisznó persze azonnal kivett minket a szolgálatból. (Leszerelni!) Mintha büntetés lenne. A kutya még mindig nem tudta hova rakni az eseményeket. Két jól irányzott rúgás (katalizátor) gyorsította nála ezt a folyamatot. Begyõzködtem a boxba, aztán mikor láttam a szemén, hogy megértett, adtam neki kaját. Lassan engedett körülöttünk a fagyos levegõ (elülõ hullámok). Molnár, a kotnyeles tizedes, hallani vélte a Vaddisznót amikor betelefonált a kerülethez. Az ezredes nem vette zokon a történteket, tudva, hogy nem kis kellemetlenséget jelentett ez nekünk, sõt eltekintett a továbbiaktól: Nem kell bántani a fiúkat. Ezt Vaddisznó, lefordítva az õrs nyelvére, úgy értelmezte, hogy kitoltunk vele és ezt visszaadja (presztízskérdés). Jártunk is rendesen a birtok legtávolabbi helyeire, az Asztalkõhöz, a Tiztizbe, vagy a Befolyáshoz, ahova a madár is háromnapi hideg élelemmel indul el. Huszonkettõ-nullahat hallottuk a köteléken (afféle parancshirdetés), vagyis este tíztõl reggel hatig, amikor véresre lehet guvasztani a szemet. Az életbe nem bámultam ennyit a semmibe, a pusztán nevelkedett éjszaka alagútsötét seggelyukába (korommal foncsorozott). Szerencsére a többiek ahol tudtak kíméltek bennünket. Márpedig tudtak. 13

14 Emellett ment a zrikálás. Mi lettünk a nagy fehér zergevadászok, Frici halálos szerelme pedig legendává vált. Toszás helyett jött a kaszás trillázta Molnár tíz. és egy ideig gyászszalagot viselt, fehér zergefejjel. Pár hónapig helybenjártunk, vagyis nem mozdulhattunk ki az õrsrõl a civil életbe. Nyáron még ki lehet bírni és egy tapasztalással több (originál axióma): egyszer minden véget ér. Õsz lett mire elmentünk szabadságra (rendes évi). Ültünk az állomás restijében, rágtuk a sörünket, vártuk a koszos vonatunkat. - Gyere el hozzánk - kezdte Csite. - Most van szüret. Új borok, új ízek... - Új arcok, ezt akartad mondani. Haza minek is mennék. Öt hónapja nem írtam Emmának. Õ se nekem - mondtam, érezve, hogy vannak pillanatok, amikor az ember üres belül, mint a kibelezett tök (sör nem számít). - Egy csaj csak egy csaj - lóbálta sötét fejét Csite. - Persze neked mindenki csaj, meg bige. Azért van ez, harcedzett barátom, mert még nem volt dolgod egy épkézláb nõvel. - Bocsánat, bocsánat nemes fegyvertársam, a csajt visszavonom. Õ egy épkézláb nõ volt. Épkézláb szerelem - dõlt rá az asztalra. - Halálos szerelem - fújt bele a sörébe. - Mint a Fricié... (Fémízû röhögések). Így mulattunk szépen. Egy izgága határõr ült az asztalunkhoz. Mondta honnét jön, hová megy. Ismerkedett. Kérdezte honnét jövünk. Megmondtuk neki. Hát a nevünk? Csite megmondta. A gyerek izgatottan közelebb hajolt. - Csak nem a zergevadászok vagytok? Csite morcosan bámult a poharába, én - gondolom - vigyorogtam, mint mindig. Meglepett, hogy a kerület legtávolabbi õrsén is hallottak a dologról. - Azok vagytok, igaz? - nem is várt választ. - Ti vagytok azok! Huuu az úristenit... Hát persze - ütögette az asztalt - hát persze... Félig fölemelkedett a székrõl. - Pincééér! Hat üveg sört! 14

15 Baky Péter Vágyak, vágyak, vágyak (1996) 5

16 FRIEDRICH HÖLDERLIN A tél Ha sápadt hó szépíti meg a tájat, S a csillogás messze távolba vár, Hív engemet a nyár, és lágyan Tavasz is jön felém, közben az óra jár. Ez oly csodás jelenség, a lég is finomabb, Az erdõ fényes, egy lélek sem halad A távol útakon, magasztosság az erdõ felett És csend honolnak, mégis minden nevet. Nem lesz a tavasz sem, mely virágozik, Sohase gyönyörködtetõbb, ám az égen Csillagok ragyognak, szívesen nézem A távol eget, mely soh sem változik. A folyók mind tükörsimák, a tárgyak Mind feltünõbbek, az élet olyan lágyan Folyik tovább, a városok szélesebben Jelennek meg a távolban, mely mérhetetlen. ( Mészáros Ferenc fordítása ) 16

17 DRESCHER J. ATTILA A mûfordításról - szubjektíven Mert lehet-e másként szólni róla? Régi ráncot simít ki az, aki mûfordítók mûhelyében kutakodik az eredeti alkotáshoz kapcsolódó titkok után. A fordítás - ferdítés klasszikus dilemmája elméletalkotókat, hivatásos fordítókat és jeles alanyi költõket egyaránt foglalkoztatott, amióta világ a világ ( mellesleg mindig is a költõk bizonyultak legjobb fordítóinknak is, hiszen bele- és átérzõ képességük révén az õ tollukon csordultak ki a legszebb, legtalálóbb fordítások ). Ugyanakkor hasonló súlyú kérdést vetett fel bármely idõkben az eredetihez való hûség kérdése, hiszen a szuverén alkotói véna gyakorta túllépett a nyelvi, eredeti prozódiai és egyéb problémákon. Maradt a régi kérdés: mi jobb, az eredetitõl való bizonyos fokú eltérés ( a fordító szabadságának jegyében ), vagy ragaszkodás bármi áron a mintához. Aki idegen nyelvbõl kíván magyarra fordítani külhoni szerzõket ( máris tömérdek kérdés tolul elénk: mely nyelvrõl melyre lehet jól fordítani? szükséges-e nyelvtudás, vagy nyersfordítás is elegendõ? tartalmi vagy formai hûségre törekedjünk-e inkább...?), elsõsorban nyelvismerettel rendelkezzék a szükséges poétikai képzettség és stílusérzék mellett. Önmagában valószínûleg egyik sem elegendõ. A nyelvtudás segít a keresésben, mit érdemes még - vagy újra - lefordítani; s hogy miként szól az eredeti, ezt poétikai alapismeretek nélkül aligha lehet megfejteni, költõi megoldásokat és lehetõségeket pontosan tolmácsolni, így hiányukban a magyarul szóló mû sem lehet tökéletes vagy akár csak sikerült változat. A mûfordításról számos kötet született, de elmélete inkább a fordítói mûhely forgácsait jelenti, mintsem tételes teóriát. A költõ-fordítók önnön tapasztalataikat, gondjaikat, ritka örömeiket mondják el a tanulmányokban. Hogy hol tartunk a szép hûtlenekkel, nehezen követhetõ. De a szép, a nyelvi élmény még ugyanaz. 17

18 ALEXANDER BLOK Találkoztunk Találkoztunk. A nap már elbágyadt, Evezõd szántott a csöpp tavon. Úgy szerettem fehér kis ruhádat, E báj túltett az álmaimon. Voltak furcsa találkáink: csend lett. S hol a földnyelv vitt a vízre ki, Esti gyertyák gyúltak, s eltöprengett Sápadt szépségeden valaki. Mi közelgett, eljött és ellobbant. Az égrõl a kék elköltözött. Találkoztunk szürke, esti ködben Szélborzolta hullám s nád fölött. Nincs már bánat, se szerelem, sértés, Minden elmúlt, elszállt, tovatûnt... Fehér kegyhely, gyóntató kísértés, S arany fényben ahogy evezünk. (1902) (Drescher J. Attila fordítása) 18

19 SARAH KIRSCH Csodás reggel Reggel ha a tarka árnyak ( függönyrõl sok meseállat ) szemhéjamra lakni másznak te adsz majd halkan új nevet s összevetsz vélem pompás hölgyeket simogatsz rózsaszirom-ujjakat ( a hold látta e titkokat ) s mindazt mi még simítható Mindent dicsérsz lágy zuhatag te álombakó (Drescher J. Attila fordítása) 19

20 EVA STRITTMATTER Rõtszín nyári Fûre széllel virágpor suhan. Párát izzadva fényben áll a rét. Rõtszínû rózsák várnak dacosan, Kelyhüket õrzik, rejtik még diszét. Pár nap múlva szirmot bont a rózsa, Fénybe fordul, hint illatokat, Hosszan titkolt sebét kitakarva Napkúrát immár nem halogat. Naptári bölcsesség Ajándékozz meg idõvel, De ne kínálj túl sokat. Törõdj apró sebeimmel. Ne érintsd a nagyokat. Idõbõség kényelemhez S nálam rossz kedvhez vezet. Fényét veszti a szerencse, Ha végtelen élvezed. Csak ha széttört, csillogtatják Fényét apró cserepek. Szabadságot a korlát ád, S hajt a cél, ha ismered. (Drescher J. Attila fordításai) 20

21 Baky Péter Levél barátaimtól I. (1996) 5

22 ARMEN TATEVOSZJAN Titokzatos Kelet Titokzatos kelet! Kína, Tibet, Korea, Burma, Japán. Misztika, varázs! Sokakat vonz, másokat taszít, ám senkit sem hagy hidegen ez a nekünk oly más, oly idegen, oly félelmetes, mégis emberibb világ. Ismerjük meg vallási-, harci-, orvosi tudományát, mélyedjünk el benne, tegyük meg az elsõ lépéseket a megvilágosodás útján! A WU-SHU a hagyományos harci mûvészetek és a pszichológiai önkifejezési módszerek összessége. Festettem egy gyönyörû képet. Minden nap órákig csodáltam. Tegnap meglátogattak a barátaim. Nem akartam hogy részesei legyenek a csodának, hát letakartam. Így nem láthattam én sem. A világon e témakörben kiadott tankönyvek és felszínes történelmi leírások száma évrõl-évre nõ. Ám ezen kiadványok közül kevés jut el a WU-SHU lényegéig és tartalmi mélységének kifejezéséig. Pedig valójában e mély lényegiségnek köszönhetõ ennek az õsi élettudománynak a fennmaradás, ami így a keleti népek tudati és bölcseleti kincsestárává lett. Ma is körülbelül ember foglalkozik vele. A WU-SHU eredetéhez csak vallási, filozófiai, mûvészeti, és orvostudományi öszszetevõinek vizsgálatával juthatunk el. Különbözõ megjelenési formái az emberi tevékenységeknek azon területei, melyek a hadi és katonai tudományokhoz tartoznak. Puszta kezes és fegyveres küzdelem, a különbözõ dobó és lõfegyverek használata, a hadi stratégia és taktika. Mindezeken túl ez képezi még a sportbemutatók és a színházi elõadások akrobatikus mozgáskultúráját. A sokféle hadi tevékenység közül a középkortól kezdve kiemelkedõ szerepet játszik a Chuan-fa, ahogy ma neveznénk, ökölvívás. Bár tulajdonképpen fegyvertelen, vagy fegyveres ellenfelekkel szembeni puszta kezes harcot jelent. A kínai császári hadseregben a WU-SHU könnyített formája évszázadokon át az alapkiképzés legfontosabb része volt. Valódi mesterei, akik a testi formamûvészeten túl a testi-szellemi önfejlesztés útján messze elõrehaladtak, zárt iskolákban és kolostorokban adták tovább tapasztalataikat a beavatásra éretteknek. Ezek a központok és ezoterikus iskolák voltak az életenergia mûvészetének, a Chi-kung nak megõrzõi és továbbfejlesztõi. 22

23 A WU-SHU, mint komplex intellektuális és pszichofizikai tréning, a következõ alapforrásokból töltõdött: 1. A taoista filozófia, ami olyan fogalmakkal árnyalta, mint az üresség, a jin és a jang erõk kölcsönhatásai, az öt elem elve, a Wei-wu-wei ( a cselekvés nélküli cselekvés ), engedelmesség, a természetesség, a változások ritmusa. 2. A kínai-tibeti orvostudomány, a bioenergia, chi - áramlása, makro- és mikrokozmosz chi energiapályái, meridiánok és akupunktúrás pontok kapcsolata a belsõ szervekkel. 3. Az õsi bionika, az állatok viselkedésének megfigyelése, innen származnak az állatok utánzásán alapuló iskolák. 4. A jóga, mint pszichotréning. Fizikai és szellemi gyakorlatok, egymásra épülõ gyakorlatsorok, mint útjelzõk a megvilágosodás ösvényén. Irányzatai: az indiai jóga, a tibeti tantra jóga, buddhista jóga, chan buddhista, taoista jóga. 5. Az õsi kínai haditudomány a harci stratégiával és taktikával foglalkozó tudomány, Huang Ti, Lao Ce, Lien Ce, Cuang Ce és más taoista filozófusok munkái alapján. Évekig gyûjtögettem a madártollakat, míg nekiláthattam végre hogy szárnyakat csináljak belõlük. Igazán jól sikerültek. Tettem velük pár tétova mozdulatot, és fölemelkedtem. Már magasan keringtem mikor észrevettem, árnyékom egyhelyben áll. Az elsõ évezred közepére Kínában az ezoterikus harcmûvészetek két markánsan elkülönülõ ágra oszthatók: 1. A Nei Chia taoista irányzathoz tartoznak az úgynevezett puha, vagy belsõ iskolák. Ezek közül legismertebbek voltak - Tai chi chüan ( Nagy küszöb ököl ) - Pa kua chan (Nyolc tigram tenyér) - Xing yi (Irányított akarat). Ezen és más belsõ iskolák nagy hangsúlyt helyeztek az emberi szervezet energiafejlesztésére és az energia irányítására, valamint az energiával való gyógyításra és öngyógyítás módjaira. Ezen iskolák születési helye a Wu tang hegység Hu bei tartománya, ezért összefoglaló néven Wu tang pai -nak nevezik a különféle belsõutas taoista szekták tevékenységét. 2, A Wei-chia buddhista kolostori iskolák által képviselt, úgynevezett külsõ irányzatok nagy figyelmet fordítottak a szervezet és különbözõ testrészek erõt és gyorsaságot fejlesztõ kemény edzésére. A különbözõ iskolák filozófiabázisa a Chan (zen) buddhizmuson alapszik, ami a taoizmus és buddhizmus sajátos keveréke, a késõbbi japán zen buddhizmus kínai õse. A kánonõrzõ szerzetesek a Saolin kolostor vezetését fogadták el, amely így szellemi központja lett sok kínai és külföldi kolostor- 23

24 nak (Korea, Vietnám, Burma, Okinawa), ahol a szerzetesek a meditáció kiegészítéseként gyakorolták a puszta kezes és fegyveres küzdelmet, mint a fizikai és szellemi fejlõdés gyakorlatait a megvilágosodás útján. Körülbelül 360 különbözõ külsõ irányzatú iskolát ismerünk. Például: a Chan chuan, Er Lan chuan, Ta Mo chuan, Tang Long cshuan. Vannak úgynevezett szintetikus iskolák is, egyesítve a külsõ és belsõ iskolák sajátosságait, Emei Chan cshuan. Ma is keletkeznek új stílusok, ilyen a Jeet Kune do, melyet a legendás, mindenki által ismert Bruce Lee alapított. Vasárnap ünneplõben sétált a család. Az apa, az anya, a nagylány, s a kisfiú. Lágyan sütött a nap, alig volt árnyék. Ellenben valaki szembejött. A hagyományos WU-SHU, mint önismereti és önfejlesztési rendszer, nem korlátozódik pusztán a sport fogalmára, vagy csupán a hadi tudományokra, esetleg a színházi mulatságokra. A kínai civilizációban a veng (kultúra) és a wu (harciasság) nem csak érintik, hanem mélyen át - meg átfonják egymást. A régi Kínában a mûveltség egyik fele csak a WU-SHU, a másik a népmûvészet. Azt tartották, hogy az igazi mester ugyanúgy ért az ecsethez, mint a kardhoz. Ugyanúgy ismeri a hangszertartást, a virágkötés finomságait és egyformán ügyesen versel, komponál, vagy harcol. A WU-SHU -nak nagy hatása volt a klasszikus kínai színházra is. A harci jelenetekben igen ügyesen használták a küzdelmi koreográfiát. A legtöbb kínai cirkusz mûvészeinek, de meg a Pekingi Opera színészeinek is mindennapos gyakorlataik alapvetõ része a WU-SHU valamelyik ága. A nyugati orvostudomány gyakran fordul segítségért a WU-SHU -hoz és találja meg ott a leghatékonyabb önszabályozási és öngyógyítási rendszert. Használja az õsi mesterek tapasztalatát az akupunktúra, a pontmasszázs és a manuális terápia területén. Sok ország hadserege és rendõrsége hasznosítja a WU-SHU -t a kiképzés során. Ha egy WU-SHU mester nyugodtan teherautó elé fekszik és az átmegy rajta, vagy parázson, törött üvegen jár sérülés nélkül, vagy puszta nyakának feszülõ lándzsát görbít el, az azért történik, hogy emlékeztessen bennünket az emberi természet végtelen erõforrásaira amit a TUDOMÁNY kicsit megkésve és nem túl lelkesen a jövõben fog elismerni. Akkor derekáig értem. Azóta felnõttem, s mára már elértem hogy ugyanaddig érek! 24 Folytatjuk

25 Baky Péter Metamorfózis (1996)

26 SZOMJAS GYÖRGY Falfúró 2. Reggel a FALFÚRÓ elköszön a feleségétõl a gyerekek vele mennek a lízingelt furgonnal FALFÚRÓ ÉJJEL-NAPPAL az iskolánál kiszállnak a gyerekek a FALFÚRÓ nézi a napi címeket 3 cédula veszi az elsõt a fúrógépet HILTI és a szerszámos ládát lakótelep kukások kaputelefon nyugdíjasok lift ajtót nyit a Nõ bombázó köntösben csak a konyhában faliszekrény KVADRAT elemes IKEA polcok 26

27 ENDEL fel kell szerelni szûk a hely rámolni segít a Nõ a combja a köntösbõl kivillan a FALFÚRÓ székre áll fúr közben figyeli a Nõt a fenébe átfúrt a szobába elnézést majd kijavítja a Nõ megnézi nincs nagy baj csöngetnek csak dolgozzon nyugodtan majd jön a Nõ egy férfivel a szobában a FALFÚRÓ dolgozik ideges tompa zajok a fúrás hangos zavar? átnéz a lyukon valamit 27

28 28 lát a Nõ az ágyon a férfivel a FALFÚRÓ néz nem lát jól szûk a lyuk közben zörög aztán dolgozik a férfi elmegy a Nõ bejön nézi cigarettázik a combja kivillan a FALFÚRÓ dolgozik zavarban a polc a helyén lemászik pakol a Nõ a köntös zsebébõl PÉNZT vesz elõ a mosogatóra teszi a PÉNZT rá a hamutartót a FALFÚRÓ elveszi odalép visszaadja átkarolja a Nõ nem veszi el

29 a PÉNZT lassan kicsúszik nyitja az ajtót lépcsõház lift egy férfi kilép a FALFÚRÓ beszáll a férfi a Nõ ajtaján csönget lakótelep nyugdíjasok a FALFÚRÓ furgonja elõtt keresztbe egy MAZDA mögötte lámpaoszlop nem tud kiállni a vezetõ sehol sebességben van nagyon ideges beül a furgonba dudál nézi a cédulákat még két cím mára kiszáll aztán visszaül dudál most jön a MAZDÁS 29

30 beül a FALFÚRÓ kiugrik a MAZDA megindul a FALFÚRÓ rácsap a tetejére a MAZDA megáll a vezetõ kiszáll a kezében stukker Browning 9 mm cal lelövi elhajt a FALFÚRÓ ott fekszik halott Váratlan halál Falfúró 2. Rendezõ: Szomjas György Operatõr: Grunwalsky Ferenc A Vörös Eszti Rendezõ: Ács Miklós Operatõr: Ács Miklós Csavarhúzó Rendezõ: Viczkó Tibor Operatõr: Dóra Tibor Kutyavér Rendezõ: Pálóci Antal Operatõr: Dóra Tibor A kis húsleves Rendezõ: Szõke András Operatõr: Frankl Mónika, Szolnoki József, Merza Gábor Ablak Rendezõ: Grunwalsky Ferenc Operatõr: Grunwalsky Ferenc A kakas és a hordó Rendezõ: Pintér György Operatõr: Grunwalsky Ferenc Sikoly Rendezõ: Dóra Tibor Operatõr: Dóra Tibor Why Rendezõ: Zabó Gábor Operatõr: Jancsó Nyika 30

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

TARTALOM. Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal

TARTALOM. Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal TARTALOM Friedrich Nietzsche Ajtóm fölé 5. oldal Konrád György Elsõ szerelem 7. oldal Eörsi István Iksz minusz egyedik feleségemnek 12. oldal John Keats Versek 14. oldal Joachim Ringelnatz Versek 17. oldal

Részletesebben

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon)

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Tartalom: 3. o.: Tombol a nyár ; (Karaffa Gyula írása) 4. o.: Vidám verseket kellene már írnom; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Minek venni; (Móritz

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI KELECSÉNYI LÁSZLÓ SZATHMÁRI ISTVÁN PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE HALÁSZ LÁSZLÓ NAPLÓJÁBÓL

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

Az irodalom nem lóverseny

Az irodalom nem lóverseny Lapszámunkat Ramona A. Kloos festményeivel illusztráltuk. Sohár Pál Halvajáró lángok Nektek, halvajáró temetõk gondos gondnokainak, kik aratjátok Dresden és Hirosima lángjait, nektek azt mondom: kár, de

Részletesebben

Színek, lepedõk, félelem

Színek, lepedõk, félelem M. CSEPÉCZ SZILVIA Színek, lepedõk, félelem Se kezdet, se vég, csak fehér rácsok. Akarsz-e lenni baromfi? Akarsz-e lenni puska, lópatkó, zászló, féreglyukakban bujdokló átok? Se kezdet, se vég, csak rágott

Részletesebben

Csongor Barnabás előszava

Csongor Barnabás előszava Han-san A BÖLCS VIGYOR Károlyi Amy és Tokaji Zsolt fordítása Terebess Kiadó, Budapest, 1998 A könyv borítója Bővített (!) elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Csongor Barnabás előszava A kínai festészetnek

Részletesebben

APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale

APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale APPENDICE/FÜGGELÉK Rubrica delle opere della letteratura odierna e della pubblicistica ungherese in lingua originale LÍRIKA Ányos Pál (1756-1784) BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ AZ ÉDES HAZÁNKÉRT Magyarok Asszonya!

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

Aki nem teszi le a lantot

Aki nem teszi le a lantot Honlapunkról ajánljuk Tõzsér Árpád Soha már Temetõben olvasgattam, ültem, s elmerültem Kantban, sír süppedezett alattam. Egyszer hallom: lent zár kattan. Kattan egyet, kattan hármat, tán az alvilági árnyak

Részletesebben

Alapította Böszörményi Zoltán A Nyugati Jelen irodalmi melléklete Megjelenik havonta II. évfolyam 4. szám 2002. február http://ij.nyugatijelen.com Szerkeszti: HUDY ÁRPÁD München Munkatársak: Irházi János

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Topolcsik Imréné kisplasztikája

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Topolcsik Imréné kisplasztikája BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat IV. évfolyam 01. szám, 2009. január "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Topolcsik Imréné kisplasztikája

Részletesebben

Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL

Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL JANKOVICS ÉVA Miért dobtad el az életed? TABUK NÉLKÜL A FIATALKORI ÖNGYILKOSSÁGRÓL Az utószót írta DR. ZONDA TAMÁS Tartalom ELŐSZÓ... mindnyájan tudjuk, hogy megfogunk halni, de mivel ez távolinak tűnik,

Részletesebben

HÁROM ÉV TELT EGYÜTT FINTA ÉVA

HÁROM ÉV TELT EGYÜTT FINTA ÉVA TARTALOM FINTA ÉVA: Három év telt, Jönnek, Mikor szelídebb..., Odaítéltelek (versek)... 2 OLÁH ANDRÁS: menetrend szerint, mégis, felébresztett hajnalok (versek)... 6 CSORDÁS LÁSZLÓ: A tévútra vetõdött

Részletesebben

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite,

Görbe tükör. az Istennek, az Atyának az uralmat, nagypénteki hite, K E R E S Z T - Ú T A nagyatádi Szent Kereszt plébánia lapja III. évf. IV. szám 2015. április hónap Görbe tükör Nézd, az igazat megvallva, nem vagyok egy templomos valaki, de világot látott emberként nagyon

Részletesebben

JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER

JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER TARTALOM VÁROS 1 KÉZ A BROKÁTBAN REPEDÉS ÉS AZ ODÚBAN HOGY VOLT SZUKÁVAL LÁTJUK ŐKET, MENNEK A PINCE TARTOTT ENGEM 2 MITŐL LETT A SZÍVEM FUTOTTUNK AZOK A

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

SzóKöz. a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata. 2. szám 2012 nyár-ősz

SzóKöz. a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata. 2. szám 2012 nyár-ősz SzóKöz a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata 2. szám 2012 nyár-ősz TARTALOM Debreczeny György: a hosszan öntörvényű idő Major Anita: Vasmacska Ébredés Filipszky Baran Ilona: Emlékezés Szénagyűjtés

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13 TARTALOM kávéházi szegleten... Kerber Balázs Macskakövek / Sem azé, aki fut 3 Nyerges Gábor Ádám Senki sem érkezik meg hiába (egy visszafordítógép bájai) 5 Pucher Bálint nyugi 9 Pál Sándor Attila A futó

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben